Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους της ΕΕ του ΕΤΣ και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρός της, σας καλωσορίζω στην σημερινή Ημερίδα με θέμα Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2, την οποία οργανώνει σήμερα το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΤΣ, που εκπληρώνει έτσι έναν από τους στόχους του, που είναι η επιστημονική ενημέρωση των συναδέλφων Μηχανικών. Το ΕΤΣ ιδρύθηκε πριν 40 περίπου χρόνια σαν Εθνικό Τμήμα μέλος της σημερινής Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (FIB) και της Διεθνούς Ενώσεως Εργαστηρίων και Υλικών (RILEM).To ETΣ είναι Επιστημονικό Τμήμα του ΤΕΕ και αποτελεί τον επιστημονικό Σύμβουλο της διοίκησής του σε θέματα που αφορούν το οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Όσον αφορά το Οπλισμένο Σκυρόδεμα γενικότερα, στην Ελλάδα είναι το κυρίαρχο υλικό στον τομέα των κατασκευών και απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών, έχει δε το μεγάλο πλεονέκτημα σαν υλικό να χρησιμοποιεί εν μέρει εγχώριες πρώτες ύλες (τσιμέντο και αδρανή) με αποτέλεσμα να είναι οικονομικό ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο. Αλλά και παγκοσμίως το σκυρόδεμα είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο υλικό από αυτά που παράγονται από τον άνθρωπο και έρχεται δεύτερο μόνο μετά το νερό το οποίο παίρνουμε έτοιμο από τη φύση. Για κάθε κάτοικο του πλανήτη μας παράγεται κάθε χρόνο λίγο παραπάνω από ένας τόνος σκυροδέματος. Ε.Κανιτάκη Σελίδα 1 Ημερίδα Κομοτηνή

2 Σκοπός της σημερινής Ημερίδας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της μελέτης και της κατασκευής έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, για το περιεχόμενο και τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό φορέων από σκυρόδεμα Οι Ευρωκώδικες προέκυψαν στα πλαίσια της προσπάθειας ώστε στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανονισμών για τον σχεδιασμό και την μελέτη φορέων στα έργα Πολιτικού Μηχανικού. Η χρήση τoυς έχει ως στόχο να διευκολύνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα έργων πολιτικού μηχανικού και αρχιτεκτονικής με την δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα, και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Αναλυτικότερα υπάρχουν οι εξής Ευρωκώδικες: ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0 Βάσεις Σχεδιασμού (1 Μέρος) ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1 Δράσεις στους φορείς (10 Μέρη) ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα (4 Μέρη) ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα (20 Μέρη) ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4 Σχεδιασμός Σύμμικτων Φορέων από (3 Μέρη) Χάλυβα και Σκυρόδεμα ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων (3 Μέρη) ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία (5 Μέρη) ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός (3 Μέρη) ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός (6 Μέρη) ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9 Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο (3 Μέρη) Οι Εθνικοί Κανονισμοί θα περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο του Ευρωκώδικα καθώς και το Εθνικό Προσάρτημα. Το Εθνικό Προσάρτημα περιέχει πληροφορίες για τις «Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους» (National Determined Parameters, NDP) οι οποίες σημαίνονται με Ν στον Ευρωκώδικα, υπάρχουν γι αυτές συνιστώμενες τιμές, αλλά μπορεί το κάθε κράτος να κάνει διαφορετικές επιλογές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων, διαφορετικού κλίματος κλπ. Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Ευρωκωδίκων: 1975: Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με βάση το Άρθρο 57 της Συνθήκης της Ρώμης αποφασίζει ένα πρόγραμμα δράσης για το τομέα των κατασκευών. Ο Ε.Κανιτάκη Σελίδα 2 Ημερίδα Κομοτηνή

3 στόχος του προγράμματος είναι η άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και η εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών μέσω τεχνικών Κανονισμών οι οποίοι, σε πρώτο στάδιο, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά των Εθνικών Κανονισμών και αργότερα να τους αντικαταστήσουν. 1980: Γίνεται μια διεθνής έρευνα σχετικά με τους Κανονισμούς των Κατασκευών. 1984: Οι πρώτοι Ευρωκώδικες δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την βοήθεια της Επιτροπής Καθοδήγησης που περιλαμβάνει εκπροσώπους από τα Κράτη Μέλη. 1989: Δημοσιεύεται Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα 1990: Ξεκινά η σύνταξη των ENV (Προσωρινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα) από την CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) στην οποία εν τω μεταξύ (το 1989) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη μεταβιβάζουν την ευθύνη σύνταξης των Ευρωπαϊκών Προτύπων. 1992: Ξεκινά η δημοσίευση των Προσωρινών Ευρωκωδίκων ( ENV) οι οποίοι έχουν τιμές σε «κουτιά» που επιτρέπουν στα Κράτη Μέλη να επιλέξουν τις δικές τους εθνικές τιμές. 1998: Οι Προσωρινοί Ευρωκώδικες (ENV) μετατρέπονται σε Ευρωκώδικες (EN) μετά από σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την CEN. 2003: Εκδίδεται η Οδηγία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 2006: Η δημοσίευση των ΕΝ Ευρωκωδίκων ολοκληρώνεται. Το πρόγραμμα εφαρμογής προβλέπει την περίοδο παράλληλης χρήσης με τους Εθνικούς Κανονισμούς κάθε χώρας. 2010: Προβλέπεται πλήρης εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ΕΝ σαν Ευρωπαϊκά Πρότυπα με υποχρεωτική απόσυρση όλων των Εθνικών Κανονισμών που έρχονται σε αντίθεση με τους Ευρωκώδικες. Η Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει διαθέσει στον ΕΛΟΤ το σύνολο των ελληνικών αποδόσεων των κειμένων των Ευρωκωδίκων και των αντίστοιχων Εθνικών Προσαρτημάτων, προκειμένου να υποστούν την προσήκουσα τυποποιητική γλωσσική επεξεργασία ενόψει της έκδοσης των ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκωδίκων. Ήδη, από τον Μάρτιο του 2009 και με καταληκτική ημερομηνία για δημόσια διαβούλευση τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, και στη συνέχεια από τον Σεπτέμβριο του 2009 και με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Νοεμβρίου 2009, ο ΕΛΟΤ έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του κάποια εθνικά προσαρτήματα, για τους παρακάτω Ευρωκώδικες: ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0 Βάσεις Σχεδιασμού ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1 Δράσεις στους φορείς (1 Μέρος) (9 από τα 10 Μέρη-Λείπει το Μέρος 1-7 για τις Τυχηματικές δράσεις) ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα (3 από τα 4 Μέρη-Λείπει το Μέρος 3 για τις Κατασκευές υποδοχής υγρών και αποθήκευσης) Ε.Κανιτάκη Σελίδα 3 Ημερίδα Κομοτηνή

4 ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3 Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα (19 από τα 20 Μέρη) Σχετικά με το Εθνικό Προσάρτημα, στα 2 από τα 4 μέρη που έχουν δημοσιευθεί για τον Ευρωκώδικα 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια και Μέρος 1-2 : Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά σε αυτό δεν υπάρχει διαφορετική πρόταση για την Ελλάδα και υιοθετούνται οι τιμές που συνιστώνται στις οικείες σημειώσεις του EN :2004, και EN :2005 δηλ. του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Προτύπου Μετά την έγκριση των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, θα εκδοθούν σε ενιαίο κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, τόσο οι Ευρωκώδικες όσο και τα Εθνικά Προσαρτήματά τους, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Ήδη από το 2003, η Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2003 για την εφαρμογή και τη χρήση των ευρωκωδίκων για τα δομικά έργα και τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, συνιστά στο άρθρο 7 Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τη διδασκαλία των Ευρωκωδίκων, ειδικά στις σχολές μηχανικών και ως μέρος των τμημάτων συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για μηχανικούς και τεχνικούς. Η ενημέρωση και επιμόρφωση αυτή αποκτά πλέον επείγοντα χαρακτήρα διότι η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων όπως ανέφερα και παραπάνω, θα καταστεί υποχρεωτική σε όλα τα κράτη-μέλη από το Μάρτιο του 2010 με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση όλων των Εθνικών Κανονισμών που έρχονται σε αντίθεση με τους Ευρωκώδικες. Η περίοδος παράλληλης χρήσης των Ευρωκωδίκων με τους Εθνικούς Κανονισμούς δεν προλαβαίνει πια πρακτικά να υλοποιηθεί στη χώρα μας. Οι Θεματικές Ενότητες που θα αναπτυχθούν στη Ημερίδα είναι: Πρώτος ομιλητής είναι το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ και υπεύθυνος του Επιστημονικού έργου κ.θεόδωρος Δραγκιώτης και θα παρουσιάσει το κεφάλαιο Ανθεκτικότητα Επικαλύψεις, και κατόπιν ο κ. Ευάγγελος Μακρυκώστας Π.Μ. Αντιπρόεδρος του ΕΤΣ θα αναπτύξει το κεφάλαιο Στατική Ανάλυση. Επόμενος ομιλητής ο κ. Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ και μέλος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ θα αναπτύξει το κεφάλαιο Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη, όπου θα μας δώσει και πληροφορίες για την συμπεριφορά των υλικών Χάλυβα και Σκυρόδεμα κατά τον Ευρωκώδικα 2. Μετά το διάλειμμα για καφέ, το κεφάλαιο Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Διάτμησης Στρέψης Διάτρησης, θα αναπτύξει ο κ. Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΠΘ Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνος. Χαλιορής, Λέκτορας ΔΠΘ, θα αναπτύξει το κεφάλαιο Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας : Ρηγμάτωση Παραμορφώσεις και τέλος, εγώ θα σας παρουσιάσω το κεφάλαιο Ε.Κανιτάκη Σελίδα 4 Ημερίδα Κομοτηνή

5 Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Η σημερινή Ημερίδα ως στόχο έχει να αποκτήσετε μια γενική άποψη για το πρώτο τμήμα του Ευρωκώδικα 2 με τίτλο: Γενικοί κανόνες για κτίρια. Υπάρχουν άλλα τρία τμήματα του Ευρωκώδικα 2 που αφορούν: το Δομικό Σχεδιασμό υπό συνθήκες φωτιάς, τις Γέφυρες από σκυρόδεμα και τις Κατασκευές υποδοχής υγρών και αποθήκευσης. Επίσης θα γίνουν και αναφορές στον Ευρωκώδικα 8 (σχεδιασμός έναντι σεισμού) στο τμήμα του για τις κατασκευές από σκυρόδεμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητα της παρουσίασης. Η κατανόηση και η εκμάθηση των Ευρωκωδίκων είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει μέσα από εκτενέστερα Σεμινάρια και συνεχείς παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα, όπως γίνεται αυτή την περίοδο εντατικά σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες καθώς και στη Νότιο Αφρική και το Χονγκ Κονγκ. Κλείνοντας, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΣ και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω Μόνιμη Επιτροπή Προβλημάτων Βοιωτίας και την Νομαρχιακή Επιτροπή Βοιωτίας για την πρόσκλησή τους τους εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίοι στο λίγο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους θα μας μεταφέρουν το απόσταγμα των γνώσεών τους καθώς και εσάς τους συναδέλφους μηχανικούς που βρίσκεστε σε αυτή εδώ την αίθουσα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ημερίδα. Ευχαριστώ πολύ Ε. Κανιτάκη Ε.Κανιτάκη Σελίδα 5 Ημερίδα Κομοτηνή

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Τεύχος 3 Ιούλιος 2014 Γενική Συνέλευση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Η σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Πρόεδρος Λιόντης Στέφανος 6937457910

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα