Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα"

Transcript

1 Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο ANSI (American National standards Institute) γι αυτό και ονομάζεται ANSI C Ως γλώσσα υψηλού επιπέδου παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: Αναγνωσιμότητα Τα προγράμματα διαβάζονται εύκολα. Συντήρηση Τα προγράμματα είναι εύκολο να συντηρηθούν. Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Κάθε γλώσσα υψηλού επιπέδου χρειάζεται έναν μεταγλωττιστή (compiler) ο οποίος μεταφράζει τις γραμμές ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής ώστε να γίνεται κατανοητό από τον υπολογιστή και να εκτελείται Ένα απλό πρόγραμμα σε C. /* This is my first C program */ #include <stdio.h> int main() printf("this is a C program\n"); return(0); } Επεξήγηση του προγράμματος 1 Πως γράφω σχόλια. Η πρώτη γραμμή περιέχει ένα σχόλιο: /* This is my first C program */ 2 Η εντολή #include και τα αρχεία επικεφαλίδων. Η δεύτερη γραμμή του προγράμματος είναι η ακόλουθη: #include<stdio.h> Η γραμμή αυτή ξεκινά με ένα #, το οποίο ακολουθείται από την εντολή include. Το include είναι μια εντολή του προεπεξεργαστή η οποία ψάχνει να βρει το αρχείο stdio.h. Επί πλέον η εντολή include ζητά από τον προεπεξεργαστή να τοποθετήσει το αρχείο stdio.h στη θέση της εντολής μέσα στο πρόγραμμα. Τα αρχεία τα οποία περιλαμβάνονται με την εντολή #include, όπως το stdio.h, ονομάζονται αρχεία επικεφαλίδων και περιέχουν συναρτήσεις έτοιμων προς χρήση για τον προγραμματιστή.. Εκτός από το stdio.h υπάρχουν και άλλα αρχεία επικεφαλίδων, όπως τα

2 math.h, stdlib.h, string.h κτλ. Κάθε φορά ο προγραμματιστής πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα αρχεία επικεφαλίδων στην αρχή του κώδικά του. 3 Η συνάρτηση main() αποτελεί μια ειδική συνάρτηση της C. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να περιέχει μία και μόνο μία συνάρτηση main() η οποία εκτελείται πάντα πρώτη ακόμη και εάν είναι στο κάτω μέρος του προγράμματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η συνάρτηση main έχει δηλωθεί ως ακέραιου τύπου (int) ενώ δεν περιέχει κάποιο όρισμα 4 Η συνάρτηση printf() εμφανίζει και τυπώνει μηνύματα στην οθόνη μας. Ο χαρακτήρας \n ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του μηνύματος λέει στον υπολογιστή να μετακινήσει τον δρομέα στην αρχή της επόμενης γραμμής. Η συνάρτηση printf() ορίζεται στο αρχείο επικεφαλίδας stdio.h. 5 Η εντολή return. Όλες οι συναρτήσεις της C μπορούν να επιστρέφουν τιμές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η συνάρτηση main η οποία έχει δηλωθεί ως ακέραια συνάρτηση επιστέφει την τιμή μηδέν και με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα τερματίζεται κανονικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ printf() printf(): Η συνάρτηση printf() εμφανίζει στην οθόνη μορφοποιημένα δεδομένα ή/και συνοδευτικό κείμενο. Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι: printf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, v1, v2,..., vn) Τα " v1, v2,..., vn ", είναι ονόματα μεταβλητών, σταθερές ή εκφράσεις. Η ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ περικλείεται μέσα σε διπλά εισαγωγικά (") και καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων. Η ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ μπορεί να περιλαμβάνει: επεξηγηματικό κείμενο, οτιδήποτε κείμενο θέλουμε προσδιοριστές, που μπαίνουν απαραίτητα μέσα στην ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, μόνο όταν θέλουμε να εμφανίσουμε καποιο στοιχείο (μεταβλητές, σταθερές ή εκφράσεις) χαρακτήρες ελέγχου, που τους χρησιμοποιούμε για την διαμόρφωση της εμφάνισης H ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε με την printf(). Οι προσδιοριστές των στοιχείων τοποθετούνται μέσα στην ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ όπου θέλουμε να εμφανιστούν τα δεδομένα, έχουν σχέση με τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται στην printf() και αρχίζουν με τον χαρακτήρα %. Ο αριθμός των προσδιοριστών είναι ίσος με τον αριθμό των στοιχείων.

3 Για κάθε τύπο δεδομένων έχουμε τους εξής προσδιοριστές: %d Ακέραιος %c Χαρακτήρας/char (1 μονο) %s Σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά) %f Κινητής υποδιαστολής, δηλαδή float ή double %e Κινητής υποδιαστολής, δηλαδή float ή double σε εκθετική μορφή %g Κινητής υποδιαστολής σαν %e ή %f (όποιο είναι μικρότερο) %u Ακέραιος χωρίς πρόσημο (unsigned int) %o Ακεραιος σε οκταδικό σύστημα (χωρίς πρόσημο) %x Ακέραιος σε δεκαεξαδικό σύστημα Συχνά οι προσδιοριστές συνοδεύονται με αριθμούς που ορίζουν το εύρος της εμφάνισης του δεδομένου. Για παράδειγμα το %6d, σημαίνει ότι το δεδομένο είναι ακέραιος και ότι το εύρος του είναι 6 ψηφία (χαρακτήρες), ενώ το %7.2f, σημαίνει ότι το δεδομένο είναι κινητής υποδιαστολής και έχει εύρος 7 ψηφία με 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή. Οι χαρακτήρες ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον διαμόρφωση της εμφάνισης και για την εκτύπωση των δεσμευμένων από την ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ χαρακτήρων (όπως τα εισαγωγικά). Ξεκινούν με την ανάποδη πλάγια κάθετο \ (backslash) και είναι: \a Hχητικό σήμα (<BELL>) \b Ο χαρακτήρας <BACKSPACE> (διάστημα πίσω) \f Ο χαρακτήρας νέας σελίδας (<FORM FEED>) \n Νέας γραμμής (<LINE FEED>) \r Επιστροφής (<CR>) \t Oριζοντίου προκαθορισμένου διαστήματος (<ΤΑΒ>) \v Κατακορύφου διαστήματος( <VTAB>) \' Εμφάνιση του απλού εισαγωγικού \" Εμφάνιση του διπλόυ εισαγωγικού \\ Εμφάνιση της ανάποδης πλαγίας καθέτου \? Εμφάνιση του λατινικού ερωτηματικού \xhhh Εμφάνιση του χαρακτήρα hhh σε δεκαεξαδικό αριθμό \ooo Εμφάνιση του χαρακτήρα οοο σε δεκαεξαδικό αριθμό Η printf() σαν συνάρτηση που είναι, επιστρέφει το αριθμό των χαρακτήρων που τυπώνονται. Παραδείγματα: 1)Δίνονται οι κάτωθι εντολές.τι τυπώνει το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος? metavliti=5; printf(" %d", metavliti); Τυπώνει: 5

4 2)Δίνονται οι κάτωθι εντολές.τι τυπώνει το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος? metavliti=5; printf("the value of variable metavliti is: %d", metavliti); Τυπώνει: The value of variable metavliti is:5 3)Δίνονται οι κάτωθι εντολές.τι τυπώνει το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος? metavliti=5; printf("the value of variable metavliti is:\n %d", metavliti); Τυπώνει: The value of variable metavliti is: 5 4)Δίνονται οι κάτωθι εντολές.τι τυπώνει το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος? x=5; y=3; printf("%d + %d = %d", x, y, (x+y)); Τυπώνει: 5+3 = 8 5)Δίνονται οι κάτωθι εντολές.τι τυπώνει το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος? x=5; y=3; printf("x=%d /n y=%d /n x+y= %d", x, y, (x+y)); Τυπώνει: x=5 y=3 x+y=8 6)Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή τα παρακάτω κατά σειρά: Τον ακέραιο αριθμό 5 Τον πραγματικό αριθμό 5 Τον πραγματικό αριθμό σε απλή γραφή Τον πραγματικό αριθμό σε απλή γραφή με δύο δεκαδικά ψηφία

5 Τον χαρακτήρα Ν Και η εξοδος να είναι η εξής: O akeraios arithmos x exei timh: 5 O pragmatikos arithmos y exei timh: O pragmatikos arithmos z exei timh: O pragmatikos arithmos z exei timh: 5.01 O xaraktiras einai o N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #include <stdio.h> void main() int x=5; float y=5; float z= ; char w='n'; printf("o akeraios arithmos x exei timh: %d\n",x); printf("o pragmatikos arithmos y exei timh: %f\n",y); printf("o pragmatikos arithmos z exei timh: %f\n",z); printf("o pragmatikos arithmos z exei timh: %.2f\n",z); printf("o xaraktiras einai o %c\n", w); } 7)Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα ζητά από τον χρήστη δύο ακέραιους αριθμούς και θα εκτυπώνει στην οθόνη: Το άθροισμά τους Την διαφορά τους Το γινόμενό τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #include <stdio.h> void main() int x; int y; printf("dwse enan akeraio arithmo x:\n"); scanf("%d", &x); printf("dwse enan akomi akeraio arithmo y:\n"); scanf("%d", &y); printf("x+y= %d\n",x+y); printf("x-y= %d\n",x-y);

6 printf("x*y= %d\n",x*y); ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ scanf () scanf(): Διαβάζει από το πληκτρολόγιο μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, &v1, &v2,..., &vn) Η συνάρτηση scanf() μοιάζει πολύ με την printf() με μιά μεγάλη διαφορά. Όπως βλέπετε στην περιγραφή της δεν αναφέρεται σε πραγματικές μεταβλητές, αλλά σε. διευθύνσεις μεταβλητών (Όταν δηλώνεται μία μεταβλητή σ' ένα πρόγραμμα, ουσιαστικά δεσμεύεται στην μνήμη του υπολογιστή μία περιοχή, η οποία θα φιλοξενήσει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος τις τιμές που θα δώσουμε για αυτή την μεταβλητή. Αυτή η περιοχή μνήμης έχει μία συγκεκριμένη διεύθυνση -πρόκειται για κάποιον συνήθως δεκαεξαδικό αριθμό- που είναι η διεύθυνση της μεταβλητής.) Στην γλώσσα προγραμματισμού C, γιά ν' αναφερθούμε στην διεύθυνση μιάς μεταβλητής χρησιμοποιούμε το όνομα της μεταβλητής προσθέτοντας μπροστά το σύμβολο "&". Δηλαδή η έκφραση &v1 εννοεί την διεύθυνση της μεταβλητής v1 Προσέξτε όμως για το διάβασμα μιάς συμβολοσειράς, δεν χρησιμοποιούμε &, διότι το όνομα της μεταβλητής_συμβολοσειράς είναι ουσιαστικά η διεύθυνση του πρώτου χαρακτήρα Παραδείγματα 1) Διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ακέραια μεταβλητή x printf("enter first number: "); scanf("%d", &x); καλό είναι κάθε κλήση της scanf() να συνοδεύεται από μία κληση της printf(), όπως στο προηγούμενο παράδειγμα (η printf να μπαίνει πρίν την scanf), ώστε ο χρήστης γνωρίζει τι δεδομένο να εισάγει με το πληκτρολόγιο. 2)Διαβάζει από το πληκτρολόγιο μία μεταβλητή κινητής υποδιαστολής (k) και μία ακέραια μεταβλητή (l) printf ("Give me 1 arithmo kinitis ipodiastolis kai 1 arithmo akereo:"); scanf("%f %d", &k, &l);

7 3) Τι τιμες παίρνουν τα i,,x όταν γράφω int i; float x; scanf("%d%f", &i, &x); και δίνω ως γραμμή εισαγωγής : Aπάντηση η μεταβλητή i να πάρει την τιμή 25 και η μεταβλητή x να πάρει την τιμή ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ puts () puts(): Εμφανίζει στην οθόνη μία σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά). puts(<συμβολοσειρά> <μεταβλητή_συμβολοσειράς>); Είναι πιό απλή και πιό γρήγορη από την printf() αλλά χρησιμοποιείται μόνο για συμβολοσειρές (όχι για τις μεταβλητές ή τις σταθερές). Η puts() μετά την εμφάνιση της συμβολοσειράς, τυπώνει τον χαρακτήρα \n, δηλαδή επιστρέφει στην επόμενη σειρά. Ο χαρακτήρας \0 που υποδεικνύει το τέλος της συμβολοσειράς χρησιμοποιείται από την puts() και καλό θα έιναι να προσέχετε, ώστε η συμβολοσειρά που έχετε δώσει για εκτύπωση να περιέχει στο τέλος τον χαρακτήρα \0. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ gets () gets(): Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (είσοδος -stdin) μία σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά). gets(<μεταβλητή_συμβολοσειράς>); Ιδιαίτερα χρήσιμη για διαλογική συζήτηση με τον υπολογιστή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ char name[20]; printf("what's your name:"); gets(name); printf("hello "); puts(name);

8 H gets() διαβάζει από το πληκτρολόγιο μέχρι να συναντήσει τον χαρακτήρα \n (πράγμα που συμβαίνει όταν πατήσουμε το <ENTER>). O χαρακτήρας \0 μπαίνει αυτόματα στο τέλος της συμβολοσειράς που πληκτρολογείτε. Παραδείγμα με τις gets() και puts(): #include <stdio.h> main() char aaa[20]; char bbb[10] = "Ritsa"; printf("hello my name is "); puts(bbb); printf("what's your name:"); gets(aaa); printf("\n"); printf("%s you 're welcome to our class...",aaa); } putchar(): Εμφανίζει στην οθόνη ένα μόνο χαρακτήρα. getchar(): Διαβάζει από το πληκτρολόγιο ένα χαρακτήρα. H συνάρτηση δεν δέχεται παράμετρους, απλά παίρνει έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο και δεν χρειάζεται να δώσουμε <ENTER>. Και άλλο παράδειγμα με χρήση putchar() και getchar() Στο πρόγραμμα που ακολουθεί εισάγουμε μια πρόταση η οποία τερματίζεται με enter και στη συνέχεια εμφανίζεται η πρόταση αυτή και μετράμε τους χαρακτήρες της #include <stdio.h> void main() int c,count=0;

9 printf("dose protasi\n"); while ((c=getchar())!='\n')//διαβάζουμε τους χαρακτήρες της πρότασης ένα προς enter //ένα μέχρι να δώσουμε το putchar(c);//τυπώνεται ο χαρακτήρας αυτός count++;//αυξάνεται ο μετρητής των χαρακτήρων της πρότασης αυτής } printf("\nplithos xaraktiron protashs = %d\n",count); } ΤΕΛΕΣΤΕΣ Η C όπως και κάθε γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιεί διάφορους τελεστές για να εκτελέσει πράξεις, να αναπαραστήσει αριθμητικές και λογικές εκφράσεις και να δημιουργήσεις δομές ελέγχου. Ετσι λοιπόν στην C ανα κατηγορία έχουμε τους τελεστές που ακολουθούν. Ο τελεστής καταχώρησης: Για το τελεστή καταχώρησης (ή καλύτερα ανάθεσης σε μεταβλητή -assigment) χρησιμοποιείται το σύμβολο του ίσον (=) που έχει βέβαια διαφορετική έννοια απο ότι στα μαθηματικά. H εντολή: var2 = 52; σημαίνει ότι δίνω την τιμή 52 στην μεταβλητή var2. Αν δώσω παρακάτω την εντολή: var2 = var2 +1; που ενώ μαθηματικώς δεν "στέκει", "αυξάνω" κατα μία μονάδα την τιμή που ήδη υπάρχει καταχωρημένη στην μεταβλητή var2, δηλαδή η νέα τιμή της var2 μετά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής θα είναι 53! Φυσικά δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τιμή σε μία σταθερά, ενώ στην C μπορώ να κάνω πολλαπλή καταχώρηση. Δηλαδή ισχύει το: x=y=z=54; Εδώ οι καταχωρήσεις γίνονται από δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή πρώτα πάιρνει την τιμή 54 η μεταβλητή z, μετά η μεταβλητή y και τέλος η x. Οι αριθμητικοί τελεστές:

10 Προκειται για τους: + Πρόσθεση - Αφαίρεση * Πολαπλασιασμός / Διαίρεση % Υπόλοιπο (πχ., 25 % 4 μας δίνει 1), καλείται "mod" και εφαρμόζεται μόνο σε ακεραίους. Για κάθε τελεστή απαιτούνται 2 όροι (εκτός από τον τελεστή "-", που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και σαν πρόσημο), οι οποίοι μπορεί να είναι σταθερές ή μεταβλητές. ilikia=etos1 - etos2; printf("%d", 95-55); celsious=(-25); Tα κενά διαστήματα δεν παίζουν ρόλο και μπορείτε να χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για μαθηματικές παραστάσεις: result = -(b+2)*a + (c +3*(a-b); Η C ακολουθεί την αλγεβρική προτεραιότητα στους αριθμητικούς τελεστές. Δηλαδή μεγαλύτερη προτεραιότητα έχουν οι παρενθέσεις, μετά το προσημο (δηλαδή το μείον), ακολουθούν ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση και το mod και τέλος οι τελεστές πρόσθεσης και αφαίρεσης. Η εντολή καταχώρησης έχει μικρότερη προτεραιότητα από όλες τις πράξεις. Η φορά των πράξεων είναι από αριστερά προς δεξιά για όλους τους αριθμητικούς τελεστές, εκτός αν χρησιμοποιήστε το μείον σαν πρόσημο, οπότε η φορά είναι από δεξιά προς αριστερά! Οι τελεστές συσχετισμού: Τελεστές που τους χρησιμοποιούμε για την δημιουργία απλών λογικών εκφράσεων συσχετισμού (σύγκρισης). Αυτοί είναι: < Μικρότερο από (πχ. αν i<j επιστρέφει 1 αν το i είναι μικρότερο από το j) > Μεγαλύτερο από <= Μικρότερο από ή ίσο >= Μεγαλύτερο από ή ίσο = = Λογικό ισον!= Διάφορο (όχι ίσο) Το αποτέλεσμα μιάς λογικής έκφρασης είναι είτε 1 (αληθές) είτε 0 (ψευδές). Για παράδειγμα αν έχω x=2; και y=3; τότε η έκφραση (x > y) επιστρέφει 0. Οι λογικές εκφράσεις χρησιμοποιούνται σαν συνθήκες στις εντολές ελέγχου (και όχι μόνο). Προσέξτε το σύμβολο της ισότητας που είναι ένα διπλό ισον (= =)! Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην C η

11 προτεραιότητα των τελεστών συσχέτισμού είναι μικρότερη από αυτή των αριθμητικών τελεστών, ενώ είναι μεγαλύτερη από αυτή του τελεστή καταχώρησης. Τι τιμή θα πάρει η μεταβλητή i στο κώδικα που ακολουθεί; j = k =13; i = j = = k; Θα πάρει την τιμή 1, διότι ο τελεστής της ισότητας (λογικό ίσον = =) έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον τελεστή καταχώρησης (ένα απλό ίσον =). Αρα λοιπόν, καθώς οι μεταβλητές j και k είναι ίσες το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτών (j = = k) θα είναι αληθές, δηλαδή 1, τιμή που θα πάρει η μεταβλητή i

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα