ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 19/03/2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ. που απεστάλη με την αρ. πρωτ. 52/11/ΠΜ/λζ της 03/03/2011 προς όλα τα Σωματεία-Μέλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ περίοδος 01/10-31/12//2010. β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/10/2010 έως 31/12/2010 και επικύρωση της εκλογής της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού στ. Πανευρωπαϊκοί αγώνες ομάδων ζ. Τροποποίηση καταστατικού. η. Τροποποίηση κανονισμών. Ο προεδρεύων κ. Δ. Χαρλαύτης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινό γραμματέα τον κ. Α. Φράγκο. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των Σωματείων Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της ΕΟΜ. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες. Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως δέκα οκτώ (18) εκπρόσωποι από τα είκοσι οκτώ (28) Σωματεία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος Υπάρχει επομένως απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω: Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα 1 ΑΟΜ Σ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 2 ΑΟΜΒ Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 3 ΑΟΜΨ Π. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 4 ΑΟΤ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 5 ΟΑΜΘ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 6 ΟΑΜΠΕΙ Γ. ΛΑΓΑΝΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 7 ΟΠΑΦ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 8 ΑΜΙ Β. ΔΟΝΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ ΑΣΑΕ Κ.ΒΛΑΧΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 10 ΑΟΜΧ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 11 ΟΑΜ Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 12 ΟΑΜΚ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 13 ΟΑΜΧΝ Ι. ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 14 ΟΑΑ Λ. ΒΑΘΗ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 15 ΟΑΜΚΗ Χ. ΣΠΑΝΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 16 ΣΛΑΜ Γ. ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 17 POM Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 18 ΟΑΜΡ Δ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης Προτείνεται η κα. Α. Καραμανλή, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ψηφίζεται ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται ο κ. Χ. Σπανός, που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα. Σελίδα 1 από 10

2 Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Δ. Χαρλαύτης, ο Γεν. Γραμ. ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, τα μέλη του ΔΣ κ. Π. Κανναβός, κ. Α. Φράγκος, ο Διευθυντής ΕΟΜ, κ. Λ. Ζώτος και ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Ι. Μηλιτσόπουλος. Θέμα 1 ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 01/10/ /12/2010 Διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. για το έτος 2010 ( περίοδος 01/10/ /12/2010) η οποία εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ ΕΤΟΥΣ 2011 (περίοδος 1/10/2010 έως 31/12/2010) Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 Για τη χρήση έτους 2010 της περιόδου 01/01/2010 έως 30/09/2010 υπέβαλε έκθεση πεπραγμένων το προηγούμενο συμβούλιο. Για την περίοδο αυτή τα προηγούμενα Συμβούλια απαλλάχτηκαν ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση της 23ης Οκτωβρίου Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην περίοδο 1/10/2010 ως 31/12/2010 και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Σωματείων - μελών της 19 ης Μαρτίου Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για τη χρήση έτους 2010 της περιόδου 01/01/2010 έως 31/12/2010 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού αυξήθηκε στα ευρώ τα οποία λάβαμε όλα μέχρι το τέλος του Το ποσό αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στα έξοδα μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΕΟΜ όπως ισχύει για όλες τις Ομοσπονδίες που ανήκουν στην κατηγορία Ε', όπου ανήκει και το αγωνιστικό Μπριτζ. Με πρόσφατη απόφαση του ΓΓΑ η επιχορήγηση για το 2011 θα παραμείνει στα περσινά επίπεδα ( ) και αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην εντυπωσιακή παρουσίαση της ΕΟΜ στον ΓΓΑ ενόψει της διεκδίκησης των πανευρωπαϊκών αγώνων του Λόγω της χρηματοδότησης αυτής, με απόφαση του ΔΣ ανακλήθηκαν όλες οι αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί για τα δικαιώματα της ΕΟΜ από αγώνες. Έτσι μειώθηκαν τα δικαιώματα συμμετοχής των αθλητών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όπως και τα δικαιώματα επί των εισιτηρίων των αθλητών για τους αγώνες 5ης βαθμίδας που διεξάγονται στους Ομίλους της Περιφέρειας (από 0,60 σε 0,30 ευρώ ανά αθλητή), τα τελευταία αναδρομικά, στο ύψος που ίσχυε προ των αυξήσεων. Λόγω και της αύξησης των δικαιωμάτων που έγινε τον Απρίλιο του περασμένου έτους αλλά και της αύξησης γενικά των εισιτηρίων των αγώνων υπήρξε σημαντική αύξηση στα έσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις έναντι των προϋπολογισθέντων. Οι συνδρομές των Αγωνιστικών Δελτίων, βρίσκονται στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων. Τα έσοδα από χορηγίες ανέρχονται σε που κατέβαλε στο λογαριασμό της ΕΟΜ ο Michel Eidi ως διευκόλυνση της προφορικής ανάθεσης στην Ελλάδα της διοργάνωσης των Πανευρωπαϊκών αγώνων του Όλα τα κονδύλια των εξόδων είναι λίγο-πολύ εντός προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ταμείου της 31/12/2010 ανερχόταν στο ποσό των ,51. Λόγω της ενσωμάτωσης του υπόλοιπου Ταμείου 31/12/2010 στον Προϋπολογισμό, όπως απαιτεί η ΓΓ Αθλητισμού ο Προϋπολογισμός 2011 έχει αναμορφωθεί και υποβάλλεται εκ νέου προς έγκριση στη Συνέλευση αυτή. Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Νέα Σωματεία: 1) εντάχθηκε στη δύναμη της ΕΟΜ το Σωματείο «Ελλάνιος Ζεύς» με έδρα την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης όπου γίνονται μαθήματα με δάσκαλο το μέλος της Εθνικής ομάδας όπεν Γ. Οικονομόπουλο. 2) Το Σωματείο ΚΕΠΠ Αγρινίου που εντάχθηκε στη δύναμη της ΕΟΜ το 2010 λειτουργεί πλέον κανονικά. Σελίδα 2 από 10

3 3) Το Σωματείο Αμβρακικός Όμιλος Μπριτζ της Άρτας που εντάχθηκε στη δύναμη της ΕΟΜ το 2010 ξεκίνησε για πρώτη φορά μαθήματα με τον Λ. Καραγιαννόπουλο. 4) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στη Ροδόπολη Αττικής όπου κάνει μαθήματα ο Δ. Τόγιας. 5) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στη Τρίπολη όπου κάνει μαθήματα η Χ. Συρακοπούλου 6) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στην Αίγινα όπου κάνει μαθήματα ο Γ. Παυλινέρης. 7) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στο Αίγιο όπου κάνει μαθήματα ο Α. Τσέβης. 8) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στη Σητεία Λασηθίου όπου κάνει μαθήματα η Κ. Νταλαγιώργου. 9) Υπό ίδρυση είναι σωματείο Μπριτζ στο Νέο Σκοπό Σερρών όπου κάνει μαθήματα η ο Κ. Μπακιρτζής. Συνολικά στη δύναμη της ΕΟΜ βρίσκονται αυτή τη στιγμή (Μάρτιος 2011) ενεργά 35 Σωματεία μέλη ενώ γίνονται μαθήματα με προοπτική να ιδρυθούν συντόμως Σωματεία σε 6 ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, γίνονται μαθήματα Μπριτζ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Πάντειο από το μέλος της Εθνικής Γυναικών Γεωργία Μήτση. Άλλα θέματα: Η κα Α. Πολίτου κατέθεσε αγωγή κατά της ΕΟΜ για τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 23/10/2010 ζητώντας να εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο περί ποσόστωσης των φύλων του Καταστατικού. Η δικαστικός εκπρόσωπος που παρευρίσκετο κατά τις αρχαιρεσίες, ερμηνεύοντας τη σχετική διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των γυναικών που υπέβαλλαν υποψηφιότητα, απέρριψε το αίτημα εκλογής γυναικών με βάση την ποσόστωση. Η αγωγή της κας Πολίτου εκδικάστηκε ήδη αλλά η απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Την ΕΟΜ εκπροσώπησε ο δικηγόρος Ι. Βούλτσης. Κατόπιν πετυχημένων ενεργειών της διοίκησης και απόφασης της Γ.Σ. του ΟΠΑΦ το πρόγραμμα εβδομαδιαίων ταυτόχρονων τουρνουά εκχωρήθηκε στην ΕΟΜ η οποία έχει πλέον αναλάβει τη διοργάνωσή τους. Τα δικαιώματα της ΕΟΜ από τους αγώνες των Σωματείων και τα πρωταθλήματα επανήλθαν στα προ του Απριλίου 2010 επίπεδα. Αποφασίστηκε και ολοκληρώθηκε εντός του 2011 η μετασκευή των γραφείων της ΕΟΜ με προοπτική να γίνουν αυτά πιο λειτουργικά και να μεγαλώσει ο χώρος των συνεδριάσεων Γ. Σ. και Δ.Σ. Κατόπιν των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος λήφθηκαν άμεσα μέτρα με ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων επιτροπών γεγονός που πιστεύουμε ότι βοήθησε σημαντικά στην αύξηση σε αριθμό ρεκόρ των συμμετοχών στα Πανελλήνια πρωταθλήματα που έγιναν στις αρχές του Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 Το Συμβούλιο κληρονόμησε από τα προηγούμενα το σημαντικότατο αυτό θέμα και προχώρησε σε πολλές επαφές και διαπραγματεύσεις 1. Με την EBL και τον Πρόεδρό της Yves Aubry 2. Με την διεύθυνση των ξενοδοχείων του Πόρτο Καρράς 3. Με την Παριφέρεια Θεσσαλονίκης 4. Με την ΓΓ Αθλητισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού και 5. Με υποψήφιους χορηγούς, εταιρίες και άλλους φορείς του Δημοσίου (ΟΠΑΠ, ΕΟΤ) με σκοπό την ανάληψη από την Ομοσπονδία μας της διοργάνωσης αυτής. Οι συμβάσεις που πρόκειται ενδεχομένως να υπογραφούν με το Πόρτο Καρράς και την ΕΒL βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ιδίως η πρώτη. Κατόπιν όλων αυτών το Δ.Σ. πιστεύει ότι η ανάληψη αυτή καθίσταται δυνατή αν και οι εγγυήσεις που έχει από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και τους χορηγούς είναι προφορικές και όχι γραπτές. Αθήνα 9 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Σελίδα 3 από 10

4 Διογένης Χαρλαύτης Παναγιώτης Μαρσώνης Θέμα 2 ο : Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2010 Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός χρήσεως 2010 ο οποίος έχει ως εξής: 0100-I. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 437, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 4.020, ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ 0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 90, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.862, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν ) 0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 300, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ) 2.000, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.009, Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 2.400, ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 3.659, ΤΗΛΕΦΩΝΑ α) ΟΤΕ 1.621,48 β) ΚΙΝΗΤΑ 0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 2.654, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σελίδα 4 από 10

5 0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.696, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6.000, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 539, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 1.855, ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.872, Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.650, ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 9.074, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...(ΑΝΑΛΥΣΗ) β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...(ΑΝΑΛΥΣΗ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.500, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 1.740, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.500, Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.235, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) , ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 813, ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 7.284, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ,66 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ , α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.470,01 β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 8.470,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ,03 Ο Απολογισμός χρήσεως 2010 εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. Θέμα 3 ο : Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2010 ( περίοδος 01/10/ /12/2010) και εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2011 Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν και διάβασαν την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής: Σελίδα 5 από 10

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΜ Για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου Λόγω των αρχαιρεσιών για νέο ΔΣ (πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της 19 ης Σεπτεμβρίου 2010) διενεργήσαμε διαχειριστικό έλεγχο 3μήνου προκειμένου να ενημερώσουμε την Γενική Συνέλευση για τα οικονομικά πεπραγμένα του ΔΣ από 1ης Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου Στον πλήρη έλεγχο που διενεργήσαμε, δεν διαπιστώσαμε ελλείψεις στις καταχωρήσεις δικαιολογητικών η άλλες σοβαρές παρατυπίες. Από την κίνηση των λογαριασμών της περιόδου προκύπτει ότι η διαχείριση ασκήθηκε από το Δ.Σ με σύνεση. Η Χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από 01/10/2010 μέχρι 31/12/2010 που έχει κατατεθεί στο ταμείο της ΕΟΜ ήταν ,00. Οι Δαπάνες Ανάπτυξης δεν έχουν περιληφθεί στην προηγούμενη έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής διότι τα έξοδα ξεκινάνε από τον μήνα Σεπτέμβριο Το 2009 τα αναπτυξιακά προγράμματα κωδ. 276 ήταν ,89. Το 2010 ανήλθαν σε ,83. Η αύξηση προήλθε από την ανάθεση από την ΕΟΜ σε εταιρία φυλλαδίων η οποία διένειμε φυλλάδια σε 15 περιοχές και από την τηλεοπτική διαφήμιση που δεν είχε το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα την υπό ίδρυση 9 Σωματείων ανά την επικράτεια όπως φαίνονται στην έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ. Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Φράγκου τα διαθέσιμα της ΕΟΜ την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε ,51. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον έλεγχο περιλάβαμε και την αποθήκη της ΕΟΜ. Καταμετρήσαμε τον εξοπλισμό (τραπέζια, σκρινς, bidding boxes και το αναλώσιμο υλικό τα οποία βρέθηκαν να συμφωνούν πλήρως με τις εγγραφές στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΟΜ). Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση της 19 ης Μαρτίου 2011 την αποδοχή των οικονομικών καταστάσεων του 3μηνου που υποβάλλει το ΔΣ της ΕΟΜ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011 Οι Ελεγκτές Στυλιανός Βαλσαμάς Γιώργος Κυριακίδης Κωνσταντίνος Λυκούδης Προτάθηκαν για Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής για το 2011 και ψηφίστηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Α) Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β) Ι. ΛΑΓΑΝΗΣ Γ) Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Για Αναπληρωματικά μέλη προτάθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Α) Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ Β) Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Γ) Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ Θέμα 4 ο : Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη Μετά την ανάγνωση της έκθεσης η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το ΔΣ και τα μέλη του από κάθε διαχειριστική ευθύνη για το 2010 ( περίοδος 01/10/ /12/2010). Θέμα 5 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011 Όλοι τα μέλη έχουν στη διάθεσή τους αντίγραφο του προτεινόμενου αναμορφωμένου προϋπολογισμού: 0100-I. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) ,00 Σελίδα 6 από 10

7 0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 4.380, ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ 0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ 0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.500, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν ) 0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 0214 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ) 4.000, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000, Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 3.000, ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.000, ΤΗΛΕΦΩΝΑ α) ΟΤΕ 3.000,00 β) ΚΙΝΗΤΑ 0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 2.500, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6.000, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.500, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) , ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.500, Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ,00 Σελίδα 7 από 10

8 0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) , ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...(ΑΝΑΛΥΣΗ) β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...(ΑΝΑΛΥΣΗ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6.000, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 5.000, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.000, Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) , ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ , ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: ,50 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) 0281 α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.470,01 β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 8.470,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ,51 Ο κ. Ζώτος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση: Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός έχει διάφορα έξοδα αναμορφωμένα προς τα επάνω για λογιστικούς σκοπούς: η Γ.Γ.Α. ζητάει το ταμειακό απόθεμα να συμπεριλαμβάνεται στον ισολογισμό, επομένως το ταμειακό απόθεμα μοιράζεται σε διάφορους λογαριασμούς που αφορούν κυρίως δαπάνες ανάπτυξης. Δώθηκαν εξηγήσεις από το Δ.Σ. για τα εξής θέματα: - Τέθηκε ερώτημα για το που σκοπεύει το Δ.Σ. να επενδύσει ιδιαίτερα το Απαντήθηκε ότι θα δωθεί έμφαση στον τομέα της διάδοσης του αθλήματος αλλά και ότι θα πρέπει να έχει η Ομοσπονδία ενισχυμένο ταμειακό απόθεμα εν όψη της ανάληψης-διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Η χορηγία των 35000,00 αφορά την έλευση ξένου προπονητή - Τέθηκε παράπονο από εκπροσώπους της περιφέρειας ότι το κονδύλι της ραδιοφωνικής διαφήμισης απορροφήθηκε πλήρως από σταθμούς της Αττικής και καθόλου της περιφέρειας. Απαντήθηκε ότι το 50-60% του κονδυλίου δώθηκε σε σταθμούς της Αττικής (ΣΚΑΙ & ΕΡΑΣΠΟΡ) οι οποίοι όμως έχουν Πανελλαδική κάλυψη. Επιπλέον, σύλλογοι της Περιφέρειας οι οποίοι ανεξάρτητα έκαναν διαφήμιση σε τοπικούς σταθμούς, έστειλαν τα παραστατικά στην Ομοσπονδία και αποζημιώθηκαν. Σελίδα 8 από 10

9 - Υπενθυμίστηκε ότι η Ομοσπονδία προσφέρει ως επίδομα στους συλλόγους 10,00 για κάθε νέο αγωνιστικό δελτίο. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα της διάδοσης του αθλήματος. Ο Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός 2011 εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. Θέμα 6 ο : Πανευρωπαϊκοί αγώνες ομάδων Ο Πρόεδρος κ. Δ. Χαρλαύτης προλόγισε το θέμα και ανάγνωσε ένα έγγραφο, το οποίο μοιράστηκε σε όλα τα μέλη της Γ.Σ., στο οποίο αναφέρει τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα, καθώς και επισυνάπτεται πίνακας προϋπολογισμού για την ανάληψη της διοργάνωσης. Σ αυτήν αναφέρονται αναλυτικά τα προϋπολογισμένα έξοδα της τάξης των ,00 καθώς και οι εξασφαλισμένες μέχρι σήμερα χορηγίες της τάξης των ,00 αλλά και οι προσδοκόμενες χορηγίες επιπλέον ,00. Λόγω του προσδοκόμενου θετικού αποτελέσματος, το Δ.Σ. προτείνει προς την Γ.Σ την ανάληψη της εν λόγω διοργάνωσης. Το λόγο ύστερα πήρε ο κ. Π. Κανναβός, Πρόεδρος της επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση και διαπραγμάτευση με όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, ο οποίος εξιστόρησε τις ενέργειες που έκανε η επιτροπή μέχρι σήμερα και τις συμφωνίες που έχει κλείσει προφορικά μέχρι σήμερα, καθώς και τις υποσχέσεις που έχει λάβει από άλλους φορείς. Το λόγο ύστερα πήραν οι κ. Χαρλαύτης και Αθανασιάδης οι οποίοι τοποθετήθηκαν υπέρ της ανάληψης της διοργάνωσης. Διευκρινίστηκε ότι θα μπορεί να πραγματοποιηθεί παράπλευρο τουρνουά με έγκριση της EBL, τις τελευταίες 4 ημέρες της διοργάνωσης για επιπλέον έσοδα. Εκφράστηκε η άποψη ότι ακόμα και αν η Ομοσπονδία υποστεί οικονομική ζημιά της τάξης των 50000,00 περίπου από μη εύρεση επαρκών χορηγών, αυτή θα αντισταθμιστεί από το όφελος που θα προκύψει για το άθλημα από την προβολή και διαφήμιση του αθλήματος. Τέθηκε ερώτηση προς το Δ.Σ. αν μπορεί να δεσμευθεί ότι σε περίπτωση οικονομικής αποτυχίας της διοργάνωσης, αυτό το κόστος δεν θα μετακυλιστεί στο μέσο παίκτη. Απαντήθηκε ότι υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν το σκοπό αν χρειαστεί, αλλά δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι δεν θα αυξηθούν τα καθημερινά εισιτήρια ή ότι δεν θα διοργανωθούν ειδικές πανελλαδικές ημερίδες ενίσχυσης του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Εξ άλλου, πιστεύει το Δ.Σ. ότι είναι πολύ μικρή η πιθανότητα μη εύρεσης επαρκών χορηγών λόγω των υποσχέσεων που έχει λάβει. Αναφέρθηκε η συζήτηση που έχει γίνει με επαγγελματικό γραφείο που αναλαμβάνει την εξεύρεση χορηγών αλλά και τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Προτάθηκε επίσης, να μην διοργανωθούν εκδρομικά τουρνουά από Σωματεία την περίοδο των Πανευρωπαϊκών Αγώνων, το οποίο έγινε αποδεκτό. Εν κατακλείδι, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβουμε τη διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Ομάδων Θέμα 7 ο : Τροποποίηση καταστατικού Δεν συζητήθηκε το θέμα λόγω ανετοιμότητας του Δ.Σ. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα έρθουν προς ψήφιση σε επόμενη Γ.Σ. Θέμα 8 ο : Τροποποίηση κανονισμών Προτάθηκαν διορθώσεις στον Κανονισμό αρ.5, στα άρθρα 1.4.2, 2.2.5, και στα άρθρα 4.7.2, , , , του ΠΚ ΕΟΜ (επισυνάπτονται). Κατόπιν συζήτησης, η Γ.Σ. αποφάνθηκε: - Στον κανονισμό αποφασίστηκε ομόφωνα να μην σβηστεί το κριτήριο ΣΤ. - Όπου αναγράφεται «παρατηρητής διαιτησίας» να αντικατασταθεί με «παρατηρητής αγώνων» - Ο κανονισμός ΣΤ να χωριστεί σε δύο (2) κριτήρια Σελίδα 9 από 10

10 Κατά τα άλλα, όλες οι προτεινόμενες διορθώσεις εγκρίνονται ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας Άννυ Καραμανλή Χρήστος Σπανός Σελίδα 10 από 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 17/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης αριθμ.1/29-3-2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 (1 ος όροφος) γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 9/ της 7 ης Οκτωβρίου 2009 Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 16.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά Η Ε.Φ.Ο.T. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015. Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) 2/94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα