ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΕΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΥΑ)» [«ΠΑΥΕΥΣ»], MIS Π Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού

2 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Πίνακας Τμημάτων Παραδοτέου α/α Ονομασία Αρχείου Τύπος (format) Διαθέσιμο 01 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού Έντυπη μορφή (hardcopy 72 σελίδων) Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης 02 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού 03 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού Ψηφιακή μορφή, αρχείο PDF & WORD (1 cd) Ψηφιακή μορφή, αρχείο PDF, με κωδικό πρόσβασης Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης (ΠΑΥΕΥΣ Παραδοτέα - Υποέργο 1)

3 Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπευθύνου Σχεδιασμός Διεπαφής Περιγραφή Τυπικών Use Cases Χρηστών Συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ»... 8 i. Καταχώρηση Περίπτωσης-Case από Εμπειρογνώμονα-Expert... 8 ii. Χρήση Συστήματος από τους Τελικούς Χρήστες iii. Χρήση ως Κανονικός-Regular Χρήστης-User iv. Χρήση ως Advanced User v. Καταχώρηση Ερωτήματος-Query από Κανονικό/Προχωρημένο Regular/Advanced Χρήστη-User vi. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User κατά την Είσοδο vii. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User κατά την καταχώρηση Περιπτώσεων-Cases viii. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User για την αξιολόγηση της Απόκρισης του συστήματος ΠΑΥΕΥΣ Λειτουργικότητα υποστηριζόμενων τεχνολογιών i. Λειτουργικότητα Mobile Client ii. Λειτουργικότητα VOIP IVR Συστήματος iii. Λειτουργικότητα SAMSUNG Smart TV APP iv. Λειτουργικότητα μέσω Προτυπωμένης Φόρμας και FAX... 65

4 Σελίδα 4 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπευθύνου Το παρόν Παραδοτέο αφορά στον σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Διεπαφής μεταξύ του χρήστη και του ΠΑΥΕΥΣ, καθώς και στα Πρακτικά του Πρόχειρου Διαγωνισμού που σχετίζεται με την προμήθεια του λογισμικού που υλοποιεί αυτήν την Διεπαφή. Λόγω της ανάγκης προμήθειας του λογισμικού μέσω Πρόχειρου Διαγωνισμού αλλά και της υπόδειξης της ΕΥΤΥΚΑ για δημιουργία νέου Υποέργου (Υποέργο 4), η ολοκλήρωση και παράδοση του παρόντος Παραδοτέου μετατέθηκε χρονικά καθώς ήταν απόλυτα εξαρτώμενη από την εξέλιξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια του λογισμικού για την Διεπαφή. Αποτελεί σημαντικό παραδοτέο, δεδομένου ότι περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει το λογισμικό για την Διεπαφή. Για τον λόγο αυτό, περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός α) ανά τύπο χρήστη (κανονικός-regular, προχωρημένος-advanced, εμπειρογνώμονας-expert) β) ανά τύπο χρήσης (υποβολή και καταχώριση περιπτώσεων-cases, υποβολή ερωτημάτων-queries), γ) ανά συσκευή προηγμένης τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, Smart Tvs, έξυπνο τηλεφωνικό κέντρο, προτυπωμένες φόρμες). Επίσης, τμήμα του παρόντος παραδοτέου αποτελούν και τα πρακτικά του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια του λογισμικού για την Διεπαφή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες στο παρόν Παραδοτέο για το καινοτόμο έργο τους. Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

5 Σελίδα 5 2. Σχεδιασμός Διεπαφής Η υλοποίηση αφορά στη δημιουργία της διεπαφής μεταξύ χρήστη και συστήματος μέσω μίας ιστοσελίδας καθώς και στη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης προφίλ που θα επιτρέπει σε κοινούς και προχωρημένους χρήστες και εμπειρογνώμονες να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της πλατφόρμας του ΕΣΥΑ. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σύστημα θα υποστηρίζει και τη χρήση διαφόρων άλλων σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων μέσων όπως α) smartphones με 3 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων (Windows Phone 8, Android, ios 6), β) tablets όπως i-pads, γ) smart TVs ή αλλιώς Ιnternet Connected Tvs με δυνατότητα πρόσβασης σε Online υπηρεσίες, δ) έξυπνα τηλεφωνικά κέντρα με ειδικά αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φωνής (voice applications), όπως για παράδειγμα η τεχνολογία VoiceXML, αλλά και ε) τεχνολογίες με λιγότερες απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Τέλος, σχετίζεται με την ανάπτυξη μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στην πλατφόρμα του συστήματος. Το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης με Αυτισμό (ΕΣΥΑ) είναι μοναδικό σύστημα με δυνατότητες τεχνητής μάθησης, που ξεπερνούν κατά πολύ μια απλή Βάση Δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει πρότυπα συμπεράσματα και προβλέψεις με την ποιοτική ανάλυση καθώς και να παρέχει την ευκαιρία για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών φροντίδας των παιδιών και ενηλίκων με Διαταραχές Αυτιστικού

6 Σελίδα 6 Φάσματος. Η γέφυρα αυτή έχει ως στόχο να επιτρέπει σε ιδιώτες αλλά και οργανισμούς/συλλόγους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι σχετικές με τα διάφορα επίπεδα και τις διαδικασίες φροντίδας των ατόμων με αυτισμό και οι οποίες οδηγούν σε μοντέλα καλών πρακτικών. Το ΕΣΥΑ, βασίζεται στη γνώση του Αυτισμού, έχει θεμελιωθεί πάνω στις πρακτικές πληροφορίες που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές ενώ έχει ως στόχο να παρέχει μια ευρεία βάση εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών και απαντήσεων σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες φροντίδας παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από Αυτισμό. Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα, σχετικά με τις διαδικασίες φροντίδας καθώς και τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων, καταγράφονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Η εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο σύστημα θα γίνεται με ποικίλους τρόπους, ώστε να καλύπτεται κάθε διαφορετικό επίπεδο χειρισμού νέων τεχνολογιών εκ μέρους των χρηστών. Κάθε χρήστης παρέχει πληροφορίες εξειδικευμένες στην δική του περίπτωση. Έτσι το ΕΣΥΑ θα προσφέρει στο προσωπικό/ενδιαφερόμενους για την φροντίδα των ατόμων με αυτισμό, ένα εξελιγμένο εργαλείο διαχείρισης με σκοπό την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη μεμονωμένων ατόμων με αυτισμό μέσα από επιμέρους ρυθμίσεις. Επιπλέον, η υιοθέτηση μέσω καταγραφής τυποποιημένων διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων καταγραφής, των δεδομένων εισόδου και των δεδομένων προστασίας, θα αποτελεί ένα αποθετήριο/αποθήκη πληροφοριών σχετικών με τη θεωρία, την πρακτική είτε για μεμονωμένα άτομα είτε για μια ομάδα ατόμων, ενώ θα εξακολουθεί να διατηρεί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Το υποσύστημα Διεπαφής σχεδιάστηκε έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από διαφορετικούς τύπους χρηστών. Για την υλοποίηση των

7 Σελίδα 7 βασιζόμενων σε γραφικά διεπαφών των χρηστών του συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ», λήφθηκαν υπόψη τόσο η ομαδοποίηση των χρηστών και οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ήδη καθορισθεί (βλέπε Παραδοτέο Τεχνική ανάλυση απαιτήσεων) όσο και οι διαφορετικοί τύποι συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στο σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ».

8 Σελίδα 8 3. Περιγραφή Τυπικών Use Cases Χρηστών Συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ» Ακολουθεί η περιγραφή των αναμενόμενων τρόπων χρήσης που υποστηρίζει το σύστημα ΠΑΥΕΥΣ για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των τύπων χρηστών που έχουν ορισθεί. Η καταγραφή των λειτουργιών είναι λεπτομερής ώστε να μπορεί να βασισθεί σε αυτήν η υλοποίηση της Διεπαφής. i. Καταχώρηση Περίπτωσης-Case από Εμπειρογνώμονα-Expert Ακολουθεί η περιγραφή της αναμενόμενης λειτουργικότητας του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή περιπτώσεων-cases από Εμπειρογνώμονα-Expert. Ο Εμπειρογνώμονας θα καταγράφει περιπτώσεις σε διαδικτυακή εφαρμογή (http://pavefs-cms.upatras.gr ) συμπληρώνοντας μία σειρά από πεδία. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα των πεδίων σε μία Βάση Δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα πεδία. Θα υπάρχουν 3 ενότητες: Main Profile Information Behaviour Στην πρώτη ενότητα (Main) θα περιλαμβάνονται μία σειρά από πεδία, τα οποία αφορούν σε γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με το άτομο, το οποίο προκάλεσε το περιστατικό, όπως ηλικία, φύλο αλλά και πληροφορίες για την περίπτωση, όπως το όνομα της περίπτωσης και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της. Στην επόμενη ενότητα Profile Information θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το διαγνωστικό προφίλ του

9 Σελίδα 9 ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό αλλά και κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Στην ενότητα που αφορά στη (Behaviour) θα περιλαμβάνονται 3 χρονικές περίοδοι, οι οποίες θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με βάση κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά συνήθως θα είναι η παρέμβαση (response) του φροντιστή ή κάποιου άλλου ειδικού στη που εκδηλώνει το άτομο ή κάποιο εξωτερικό ερέθισμα (μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον) το οποίο συμβάλλει στη διαφοροποίηση, εξέλιξη ή κλιμάκωση της ς. Η κάθε περίοδος θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα καταγραφής έως τριών (3) ταυτόχρονων συμπεριφορών, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή του γεγονότος. Οι συμπεριφορές αυτές ανά περίοδο μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε που καταγράφεται σε συγκεκριμένη περίοδο θα μπορεί να συνδέεται με μία ή περισσότερες συμπεριφορές επόμενης περιόδου. Εκτός από τη σύνδεση μεταξύ των συμπεριφορών να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τι έχει συμπληρώσει ανά στιγμή και να του προβάλλεται επίσης η δεδομένη που έχει επιλέξει. Η καταγραφή της ς ουσιαστικά θα αναλύεται σε 3 ενότητες, ξεκινώντας από την περιγραφή της ς (ενότητα: description of event) και παραμέτρων που συνδέονται με αυτή και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη περιγραφή του περιστατικού. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να καταγράφει τα προγενόμενα (ενότητα: antecedents) που μπορεί να οδήγησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην εκδήλωση της ς. Τέλος, θα καταγράφεται ο αντίκτυπος της ς (ενότητα: outcome)

10 Σελίδα 10 συμπεριλαμβανόμενης της απάντησης (παρέμβασης) που έδωσε ο ειδικός (χρήστης) στη. Η συνολική αναμενόμενη λειτουργικότητα θα υποστηριχθεί από το υποσύστημα case base και περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη παράγραφο. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη λειτουργικότητα του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή στο σύστημα και την καταχώρηση περίπτωσης-case από τον Εμπειρογνώμονα-Expert. Στην 1η στήλη «Code No» παρουσιάζεται η αύξουσα αρίθμηση των βημάτων που ακολουθείται. Στην Στήλη «Description» περιγράφεται τι συμβαίνει σε κάθε βήμα ενώ οι στήλες 3 και 4, δηλαδή «Input» και Output» περιλαμβάνουν τι θα δέχεται ως «είσοδο» το σύστημα και τι θα δίνει ως «έξοδο» στον χρήστη. Code No. Description Input Output 1 Εγγραφή Χρήστη στην ιστοσελίδα π.χ. εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς επίσης, και password. Προκύπτει μία έγκριση του λογαριασμού και αποστέλλεται ένας κωδικός (password) για την εισαγωγή στην εφαρμογή των περιπτώσεων. 2 Αλλαγή κωδικού αφού παραλάβει το συγκεκριμένο κωδικό μπορεί να τον αλλάξει κατά την προτίμησή του για λόγους ασφάλειας Το σύστημα δέχεται τον κωδικό και τον αποθηκεύει. 3 Log in εισάγει τα Το σύστημα ύστερα από σχετικό έλεγχο

11 Σελίδα 11 στοιχεία ταυτοποίησής τους ( , password) στα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα logintoyouracco unt του επιτρέπει στο χρήστη να εισαχθεί στο λογαριασμό του ή δεν του επιτρέπει την εισαγωγή και του ζητά να εισάγει ξανά τα στοιχεία ταυτοποίησής του. 4 Νέος κωδικός (Ξέχασα τον κωδικό μου) μπορεί να ζητήσει νέο κωδικό (password), εάν δε θυμάται τον ήδη υπάρχοντα. Το σύστημα στέλνει στο χρήστη (μέσω ) ένα νέο κωδικό. 5 Μενού κύριας οθόνης εισάγει τα στοιχεία ταυτοποίησης και επαληθεύονται από το σύστημα Το σύστημα τον κατευθύνει στην κύρια οθόνη που παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες. 6 Λειτουργίες Πίνακα Ελέγχου κάνει κλικ σε ένα εικονίδιο της κύριας οθόνης του Πίνακα Ελέγχου. Το σύστημα προβάλλει στο χρήστη το αντίστοιχο παράθυρο που αφορά στη λειτουργία που επέλεξε αφού έκανε κλικ στο εικονίδιο. Πρόκειται για τις ανακοινώσεις (announcements) ή τις ειδοποιήσεις (notifications) ή τις

12 Σελίδα 12 εκθέσεις (reports) ή τα έγγραφα (documents) ή το προφίλ του (profile). 7 AC Λειτουργία Εισαγωγής/Προσθήκ ης Περίπτωσης (AddCase) Για την εισαγωγή μίας περίπτωσης ο χρήστης μετακινείται ανάμεσα σε καρτέλες. Στην πρώτη καρτέλα, με τον τίτλο Main εισάγει γενικές πληροφορίες για την περίπτωση, όπως όνομα της περίπτωσης και χαρακτηριστικά του ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό (π.χ. φύλο, ηλικία). Αφού ο χρήστης εισάγει τα βασικά στοιχεία πατάει το NextStep. Το σύστημα τον κατευθύνει στην επόμενη καρτέλα (profileinformation) που αφορά στην περιγραφή του προφίλ του ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό. 8 AC Εισαγωγή προφίλ ατόμου Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης εισάγει τα αντίστοιχα στοιχεία που σχετίζονται με διαγνώσεις και παράγοντες Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και τον κατευθύνει στην επόμενη καρτέλα (Behaviour) που αφορά στις συμπεριφορές ανά περίοδο.

13 Σελίδα 13 κινδύνου για το άτομο που προκάλεσε το περιστατικό. Εν συνεχεία, πατάει NextStep. 9 AC Καρτέλα Behaviour επιλέγει από ένα σύνολο συμπεριφορών Behaviour 1, Behaviour 2, Behaviour 3, Behaviour 4, Behaviour 5 που εμφανίζονται σε 3 περιόδους. Αν εισάγει την πρώτη, πρέπει να διαλέξει το εικονίδιο Behaviour 1 της πρώτης περιόδου κ.ο.κ. Το σύστημα κατευθύνει το χρήστη σε ένα παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει 3 φόρμες, Descriptionofevent, Antecedents, Outcome. 10 AC Φόρμα Descriptionofeve nt μπορεί να ξεκινήσει εισάγοντας στοιχεία στην πρώτη φόρμα ( Descriptionofe vent ) και στη συνέχεια πατάει save. Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την Καρτέλα Behaviour. 11 AC Φόρμα Antecedents μπορεί να συνεχίσει εισάγοντας Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την

14 Σελίδα AC Φόρμα Outcome στοιχεία στη φόρμα Antecedents και στη συνέχεια πατάει save. μπορεί να συνεχίσει εισάγοντας στοιχεία στη φόρμα Outcome και στη συνέχεια πατάει save. Καρτέλα Behaviour. Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την Καρτέλα Behaviour. 13 AC Εισαγωγή ταυτόχρονης ς, αν καταγράφει ένα περιστατικό που περιλαμβάνει ταυτόχρονες συμπεριφορές, πρέπει να συμπληρώσει δεύτερη (Behaviour 2) στην ίδια περίοδο, ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει περιγραφεί ακριβώς παραπάνω, συμπληρώνοντας τις φόρμες Descriptionofev ent, Antecedents, Outcome. Μπορούν να Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και προβάλλει ξανά την καρτέλα Behaviour.

15 Σελίδα 15 καταγραφούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι 3 ταυτόχρονες συμπεριφορές. 14 AC Εισαγωγή ς επόμενης περιόδου Αν οι συμπεριφορές εκτυλίχθηκαν σε περιόδους, δηλαδή δε σταμάτησαν με την πρώτη παρέμβαση, τότε πρέπει να καταγραφούν και επόμενες περίοδοι με τον ίδιο τρόπο. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και προβάλλει ξανά την καρτέλα Behaviour. 15 AC Σύνδεση συμπεριφορών ανά περιόδους μπορεί να συνδέσει τις συμπεριφορές μεταξύ των περιόδων και να δείξει έτσι την αλληλουχία. Το σύστημα καταγράφει τη σύνδεση και δίνει τη δυνατότητα τελικής υποβολής της περίπτωσης (submitcase) 16 AC Καθαρισμός συνδεδεμένων συμπεριφορών μπορεί αν θέλει, να αλλάξει τη σύνδεση μεταξύ των συμπεριφορών επιλέγοντας Clearconnectedb ehaviours. Το σύστημα αποκρίνεται διαγράφοντας/αφαιρώντ ας όλες τις συνδέσεις μεταξύ των συμπεριφορών. 17 VC Λειτουργία Εμφάνισης O χρήστης επιλέγει τη Το σύστημα τον κατευθύνει σε μία

16 Σελίδα 16 Περίπτωσης (ViewCase) λειτουργία εμφάνισης περιπτώσεων. οθόνη που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που έχει ήδη εισάγει ο ίδιος. 18 VC Επιλογή εμφάνισης περίπτωσης επιλέγει τη συγκεκριμένη περίπτωση που θέλει να εμφανίσει. Το σύστημα του επιστρέφει την περίπτωση που επέλεξε και του επιτρέπει επίσης να την επεξεργαστεί, εισάγοντας νέα στοιχεία ή διαγράφοντας/τροποποι ώντας ήδη υπάρχοντα. 19 SD Λειτουργίες Υποστήριξης Χρήστη O χρήστης επιλέγει τη λειτουργία υποστήριξης χρήστη. Το σύστημα δίνει τις δύο δυνατές επιλογές, «Λειτουργία Προσθήκης Ticket» και «Λειτουργία Εμφάνισης ticket». 20 SD Λειτουργία Προσθήκης Ticket (new ticket) δίνει ένα όνομα (subject) στο πρόβλημα/θέμα/απ ορία που αντιμετωπίζει ή θέλει να επισημάνει Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 21 SD Επιλογή από λίστα επιλέγει από μία λίστα με δυνατές επιλογές, αυτό που ανταποκρίνεται πιο κοντά σε Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη.

17 Σελίδα SD Περιγραφή αυτό που θέλει να περιγράψει. περιγράφει με λέξεις το θέμα του. Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 23 SD Βαθμός σοβαρότητας τονίζει το βαθμό σοβαρότητας του θέματος επιλέγοντας από την αντίστοιχη λίστα. Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 24 SD Έλεγχος συμπλήρωσης απαιτούμενων πεδίων Στη συνέχεια πατάει Save. Το σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία και αποθηκεύει το ticket, διαφορετικά απαιτεί να συμπληρωθούν τα μη συμπληρωμένα αλλά απαιτούμενα πεδία. 25 SD Λειτουργία Εμφάνισης ticket επιλέγει τη λειτουργία εμφάνισης ticket. Το σύστημα απoκρίνεται προβάλλοντας στην οθόνη τα ήδη καταχωρημένα tickets. 26 SD Επιλογή εμφάνισης ticket επιλέγει το ticket που θέλει να εμφανίσει. Το σύστημα προβάλλει το ticket και παρουσιάζεται και η τρέχουσα κατάστασή του, αν δηλαδή έχει επιλυθεί ή είναι ακόμα υπό έλεγχο.

18 Σελίδα 18 ii. Χρήση Συστήματος από τους Τελικούς Χρήστες Ακολουθεί η παρουσίαση της αναμενόμενης χρήσης του συστήματος από τον τελικό χρήστη ανά τύπο. iii. Χρήση ως Κανονικός-Regular Χρήστης-User Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη λειτουργικότητα του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή στο σύστημα και την καταχώρηση ερωτήματος-query από τον Κανονικό χρήστη (Regular User). Στην 1η στήλη «Κωδ» παρουσιάζεται η αύξουσα αρίθμηση των βημάτων που ακολουθείται. Στην Στήλη «Περιγραφή» περιγράφεται τι συμβαίνει σε κάθε βήμα ενώ οι στήλες 3 και 4, δηλαδή «Είσοδος/Input» και Έξοδος/Output» περιλαμβάνουν τι θα δέχεται ως «είσοδο» το σύστημα και τι θα δίνει ως «έξοδο» στον χρήστη. Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output Browser_web_app Πρόσβαση στην εφαρμογή πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης στην εφαρμογή (πχ. Ο φυλλομετρητής αποκρίνεται και εμφανίζει την Αρχική σελίδα της web εφαρμογής.

19 Σελίδα 19 ) στον φυλλομετρητής (browser) που επιθυμεί Εγγραφή στο σύστημα (User Registration) Είσοδος χρήστη στην ερφαρμογή (User Login) Main_Tab_Screen 1_Εισαγωγή CaseName κάνει εγγραφή στο σύστημα, συμπληρώνον τας τα πεδία που του ζητούνται συνδέεται στο σύστημα, δίνοντας τα στοιχεία πρόσβασης που ζητούνται εισάγει ένα όνομα για την περίπτωση που θέλει να πάρει απάντηση συμπληρώνει την φόρμα εγγραφής χρήστη (user's registration form), εισάγωντας όνομα χρήστη (username), επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( address), ως απαραίτητα στοιχεία δημιουργίας λογαριασμού χρήστη δίνει όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης χρήστη (password). Υποχρεωτική εισαγωγή ονόματος στο "Πεδίο : Case name". Κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ Το σύστημα επιβεβαιώνει ένα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι σωστά, κάνοντας επιβεβαίωση για την ύπαρξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Εάν είναι σωστή, τότε εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη,ένα μήνυμα επιτυχούς εγγραφής π.χ. "Επιτυχής Εγγραφή" και ο χρήστης θεωρείται συνδεδεμένος στην εφαρμογή. Αν Username & Password =true, τότε ο χρήστης εισάγεται στην εφαρμογή. Εάν false, τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Ελέγξτε τα στοιχεία σας και προσπαθήστε ξανα " Αν γίνει εισαγωγή ονόματος, το σύστημα αποκρίνεται θετικά και μεταφέρει τον χρήστη σε νέα οθόνη. Αν όχι, το σύστημα αποκρίνεται εμφανίζοντας το μήνυμα "Δεν έχετε εισάγει όνομα

20 Σελίδα 20 περιστατικού" Main_Tab_Screen 2_Εισαγωγή Χαρακτηριστικών _Ατόμου συμπληρώνει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα για το άτομο, υποχρεωτικά συμπληρώνει τα "Πεδία: Φύλο (Gender), Ηλικία(Age), Ημερομηνία (Date) και Ώρα(Time)" με ΚΛΙΚ από το μενού επιλογών. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ,μεταφορά στην επόμενη οθόνη που αποτελεί νέα ΦΟΡΜΑ Profile Information. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, επιστροφήστην Profile_Informa tion_screen1_πα ροχή_βοήθειας Profile_Informa tion_screen2_di agnosis παίρνει βοήθεια για το πώς θα συμπηρώσει την επόμενη φόρμα συπληρώνει το ιστορικό του ατόμου (Πληροφορίε ς σχετικές με την πρωταρχική διάγνωση) ΚΛΙΚ για παροχή βοήθειας(επεξήγησ η). ΚΛΙΚ "ΕΠΟΜΕΝΟ" ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. (Προαιρετικά) εισάγει στο "Πεδίο : Diagnosis" από 1 εώς 4 καταχωρήσεις, επιλέγοντας από τη λίστα επιλογών που του παρέχονται από το σύστημα. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ Τότε εμφάνιση πλαίσιου Παράδειγμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά στην επόμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

21 Σελίδα 21 Profile_Informa tion_screen3 Behaviour_Tab_S creen1 Behaviour_Tab_S creen2 Behaviour_Tab_S creen3 συμπληρώνει το ιστορικό του ατόμου (Παράγοντες που συμβάλλουνσ την εκδήλωση της ς) ζητάει βοήθεια για το πώς θα συμπληρώσει την επόμενη φόρμα παίρνει βοήθεια για το πώς θα συμπληρώσει την επόμενη φόρμα συμπληρώνει μια γενική περιγραφή της ς και γνωστοποιεί αν την έχει αντιμετωπίσ ει ξανά (Προαιρετικά) εισάγει στο "Πεδίο: Risk Factors" από 1-5 πιθανές μοναδικές απαντήσεις από τη λίστα επιλογών που του παρέχεται. ΚΛΙΚ στο ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει ΚΛΙΚ πάνω στοσύμβολο με το. κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. O χρήστης υποχρεωτικά συμπληρώνει τo "Πεδίο: "Description of Behaviour" και το Πεδίο: "Is this a known behaviour?" με ΚΛΙΚ από τη λίστα που του παρέχεται. Τέλος, κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη-φορμα "Behaviour". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Το σύστημα αποκρίνεται και του εμφανίζει το Παράδειγμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη-υπο-φόρμα "Description of Event". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ και έχει συμπληρώσει τα Υποχρεωτικά πεδία/required Fields, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ και δεν έχει συμπληρώσει τα Required Fields, τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, μεταφορά στην

22 Σελίδα 22 Behaviour_Tab_S creen4 Behaviour_Tab_S creen5 προαιρετικά δίνει πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ς δίνει υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα, την ένταση και το αν υπήρξε τραυματισμό ς κατά την εκδήλωση της ς. απαντά προαιρετικά στα πεδία: "Body Part involved", "Was a physical object used?" και "Destruction of objects", με ΚΛΙΚ στις δυνατές επιλογές που του παρέχονται. Τέλος, κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ απαντάει σε 3 υποχρεωτικές ερωτήσεις κάνοντας ΚΛΙΚ σε μία μοναδική επιλογή απο αυτές που του παρέχονται από το σύστημα για κάθε πεδίο : 1ο πεδίο "Frequency", 2ο πεδίο "Intensity" και 3ο πεδίο "Injury sustained". Όταν ο χρήστης δώσει Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε μεταφορά σε επόμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

23 Σελίδα 23 όλες τις απαντήσεις, κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Behaviour_Tab_S creen6 Antecedents_Tab _Screen_1 δίνει υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία όπου εκδηλώθηκε η και το αν ήταν γνωστή στο άτομο απαντάει στο αν υπήρξαν κάποια προγενόμενα. υποχρεούται να απαντήσει σε 1 υποχρεωτική ερώτηση "Πεδίο: Location" κάνοντας ΚΛΙΚ στη λίστα επιλογών που του παρέχεται και σε 2 προαιρετικές ερωτήσεις, "Πεδίο: Is this a preferred Location?" και "Πεδίο: Is this a familiar location?" κάνοντας ΚΛΙΚ στις μοναδικές απαντήσεις (ΝΑΙ/ΌΧΙ). Τέλος, κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. (προαιρετικά) καλείται να απαντήσει στο "Πεδίο: Specific Triggers" με ΚΛΙΚ σε 1-3 απαντήσεις από το σύνολο επιλογών που του δίνεται. Είτε απαντήσει είτε Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, το σύστημα τον μεταφέρει σε νέα οθόνη που αποτελείται από νέα ΥΠΟ-ΦΟΡΜΑ δεδομένων με τίτλο "Antecedents". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τον επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

24 Σελίδα 24 όχι, κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Antecedents_Tab _Screen_2 Antecedents_Tab _Screen_3 δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του ατόμου έχει τη δυνατότητα να πάρει βοήθεια αν το επιθυμεί ώστε να απαντήσει σχετικά με το Φυσικό περιβάλλον απαντάει υποχρεωτικά, στο "Πεδίο: State of the person", επιλέγοντας με ΚΛΙΚ 1-4 μοναδικές απαντήσεις από το σύνολο των επιλογών που του δίνεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει ΚΛΙΚ πάνω στοσύμβολο "?" εφόσον το επιθυμεί. Ο χρήστης υποχρεωτικά συμπληρώνει το "Πεδίο Physical Environment"κάνον τας ΚΛΙΚ σε 1-3 μοναδικές απαντήσεις από το σύνολο επιλογών που του παρέχεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ? Τότε εμφανίζεται βοηθητικό μήνυμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη υποχρεωτικών ερωταπαντήσεων. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ,τότε επιστροφή στην

25 Σελίδα 25 Antecedents_Tab _Screen_4 απαντάει στο αν η εκδηλώθηκε παρουσία άλλων ατόμων και ποιοι ήταν αυτοί. απαντάει υποχρεωτικά, στο "Πεδίο: Number of people involved" και στο "Πεδίο: Who was involved?" με ένα μοναδικό κλικ σε κάθε πεδίο, από το σύνολο των επιλογών που του δίνεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε Το σύστημα αποκρινεται θετικά και μεταφέρει το χρήστη σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τότε τον επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Antecedents_Tab _Screen_5 έχει τη δυνατότητα να πάρει βοήθεια ώστε να συμπληρώσει τα πεδία σχετικά με την τοποθεσία που είχαν εκδηλωθεί τα προγενόμενα της ς. κλικ στο " " για να πάρει βοήθεια. Στη συνέχεια, υποχρωτικά απαντάει στο "Πεδίο: Location" κάνοντας ΚΛΙΚ σε 1 μοναδική απάντηση απο τη λίστα επιλογών που του παρέχεται και σε 2 προαιρετικά πεδία, "Πεδίο: Is this a preferred Location?" και "Πεδίο: Is this a familiar location?" κάνοντας ΚΛΙΚ σε μοναδικές απαντήσεις απο τις επιλογές που του παρέχονται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ Τότε εμφανίζεται ένα βοηθητικό σημείωμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη για την ΥΠΟ- ΦΟΡΜΑ "Outcome". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τότε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη- ΥΠΟΦΟΡΜΑ.

26 Σελίδα 26 Outcome_Tab_Scr een_1 Outcome_Tab_Scr een_2 Outcome_Tab_Scr een_3 δίνει απαντήσεις σχετικά με το ποιος ήταν ο αντίκτυπος της ς που εκδηλώθηκε, αν η αντιμετώπισ η της ήταν αποτελεσματ ική και αν αποτέλεσε μέρος μιας σχεδιασμένη ς στρατηγικής. απαντά στο αν αναμείχθηκα ν άλλα άτομα στην αντιμετώπισ η της ς. απαντά στο αν υπήρκε κίνδυνος για τα άτομα που ενεπλάκησαν. Οχρήστηςαπαντάει (προαιρετικά) "Πεδίο: What was the response to the behaviour?"μεκλικ σε 1-4 πιθανέςαπαντήσεις, το"πεδίο: Was the response effective?" καιτο "Πεδίο: Was the response part of a planned/agreed strategy?".κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Were other people/services involved?" με κλικ από 1-2 πιθανές απαντήσεις. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Risks to the person 1-2?" και το "Πεδίο: Risks to others" με κλικ έως 1 πιθανή απάντηση. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφροά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

27 Σελίδα 27 Outcome_Tab_Scr een_4 Outcome_Tab_Scr een_5 Question_Loop_T ab_screen1 Scenario_YES_Lo opprocess δηλώνει τυχόν περιορισμού ς που υπήρχαν. δηλώνει τις συνέπεις για το άτομο που εκδήλωσε τη αλλα και για τους άλλους. υποβάλει τις απαντήσεις του και ερωτάται αν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και άλλη. επιλέγει να απαντήσει NAI στο ερώτημα που του τέθηκε. συμπληρώνει το "Πεδίο: Restrictions" με κλικ έως 1 πιθανή απάντηση. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Costs for the person" και το "Πεδίο: Costs for others" με κλικ έως 1-2 από τις διαθέσιμες πιθανές απαντήσεις. Κάνει κλικ SUBMIT. κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ. κάνει κλικ στο ΝΑΙ και ΕΠΟΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ,τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας αποθηκεύθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Εκδηλώθηκε ταυτόχρονα με τη που περιγράψατε και άλλη? " Αφού ΝΑΙ (δηλαδή j=1), το σύστημα, επιστρέφει το χρήστη στο βήμα με Κωδ: Behaviour_Tab_Screen 1, για να εισάγει νέα i (όπου i=2) Προσοχή: Το σύστημα θα επαναλάβει τη διαδικασία ξανά εάν ο χρήστης δηλώσει i=3.

28 Σελίδα 28 Scenario_YES_Lo opsubmit Scenario_NO Scenario_No_Que stion Scenario_YES_Ne wperiod υποβάλει τις απαντήσεις του και κάνει υποβολή. κάνει κλικ στο NO και καλείται να απαντήσει αν υπήρξε νέα περίοδος με την ίδια ή νέα κάνει κλικ στο checkbox και καλείται να απαντήσει αν υπήρξε νέα περίοδος με την ίδια ή νέα δηλώνει ότι υπήρξε κι άλλη σε νέα περίοδο. ο χρήστης επαναλαμβάνει όλα τα βήματα από τον Κωδ: Behaviour_Tab_Scr een1 έως το Outcome_Tab_Scree n_5 και κάνει κλικ στο SUBMIT. κάνει κλικ ΌΧΙ στο checkbox κάνει κλικ στο checkbox (ΝΑΙ/ΌΧΙ) κάνει κλικ στο Period 2 (Periodν+1) και Behaviour=ν ή ν+1. και κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ. Το i=3 και τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας αποθηκεύθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποκρίνεται με Ερώτηση: "Υπήρξε η ίδια ή άλλη σε επόμενη περίοδο;" Αν ΝΑΙ, τότε το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην καρτέλα επιλογής Period και Behaviour. Το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στον Κωδ: Behaviour_Tab_Screen 1. ΠΡΟΣΟΧΉ: Το σύστημα ερωτά το χρήστη και όσες φορές απαντήσει ΝΑΙ έως j=3 και μέχρι i=3, επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

29 Κωδ Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output Σελίδα 29 User_App Είδος χρήστη στο σύστημα πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης στην εφαρμογή (πχ. Ο φυλλομετρητής αποκρίνεται και εμφανίζει την Αρχική σελίδα της web εφαρμογής όπου του ζητάει να καταχωρήσει τα Scenario_YES_Ne wperiod_submit εκτελεί τη διαδικασία και υποβάλει τα στοιχεία. ο χρήστης επαναλαμβάνει όλα τα βήματα από τον Κωδ: Behaviour_Tab_Scr een1 έως το SUBMIT Τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας υποβλήθηκαν επιτυχώς" Scenario_NO_New Period δηλώνει ότι υπήρξε κι άλλη σε νέα περίοδο. κάνει κλικ ΌΧΙ στο checkbox Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Πατήστε SUBMIT για να υποβάλετε τα δεδομένα σας" SUMBIT LogOut υποβάλει οριστικά τις απαντήσεις του αποσυνδέετα ι από την εφαρμογή. κάνει κλικ στο SUBMIT. κάνει κλικ στο LogOut. Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Οι απαντήσεις σας υποβλήθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποσυνδέει το χρήστη και εμφανίζει μήνυμα "Έχετε αποσυνδεθεί"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Παραδοτέο Π1.3.2 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δήμητρα Αδάμ Δήμητρα Κιουτσιούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα