ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΕΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΥΑ)» [«ΠΑΥΕΥΣ»], MIS Π Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού

2 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Πίνακας Τμημάτων Παραδοτέου α/α Ονομασία Αρχείου Τύπος (format) Διαθέσιμο 01 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού Έντυπη μορφή (hardcopy 72 σελίδων) Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης 02 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού 03 Σχεδιασμός, Προδιαγραφές Διεπαφής και Πρακτικά Διαγωνισμού Ψηφιακή μορφή, αρχείο PDF & WORD (1 cd) Ψηφιακή μορφή, αρχείο PDF, με κωδικό πρόσβασης Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης (ΠΑΥΕΥΣ Παραδοτέα - Υποέργο 1)

3 Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπευθύνου Σχεδιασμός Διεπαφής Περιγραφή Τυπικών Use Cases Χρηστών Συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ»... 8 i. Καταχώρηση Περίπτωσης-Case από Εμπειρογνώμονα-Expert... 8 ii. Χρήση Συστήματος από τους Τελικούς Χρήστες iii. Χρήση ως Κανονικός-Regular Χρήστης-User iv. Χρήση ως Advanced User v. Καταχώρηση Ερωτήματος-Query από Κανονικό/Προχωρημένο Regular/Advanced Χρήστη-User vi. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User κατά την Είσοδο vii. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User κατά την καταχώρηση Περιπτώσεων-Cases viii. Χρήση ως Προχωρημένος-Advanced Χρήστης-User για την αξιολόγηση της Απόκρισης του συστήματος ΠΑΥΕΥΣ Λειτουργικότητα υποστηριζόμενων τεχνολογιών i. Λειτουργικότητα Mobile Client ii. Λειτουργικότητα VOIP IVR Συστήματος iii. Λειτουργικότητα SAMSUNG Smart TV APP iv. Λειτουργικότητα μέσω Προτυπωμένης Φόρμας και FAX... 65

4 Σελίδα 4 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπευθύνου Το παρόν Παραδοτέο αφορά στον σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Διεπαφής μεταξύ του χρήστη και του ΠΑΥΕΥΣ, καθώς και στα Πρακτικά του Πρόχειρου Διαγωνισμού που σχετίζεται με την προμήθεια του λογισμικού που υλοποιεί αυτήν την Διεπαφή. Λόγω της ανάγκης προμήθειας του λογισμικού μέσω Πρόχειρου Διαγωνισμού αλλά και της υπόδειξης της ΕΥΤΥΚΑ για δημιουργία νέου Υποέργου (Υποέργο 4), η ολοκλήρωση και παράδοση του παρόντος Παραδοτέου μετατέθηκε χρονικά καθώς ήταν απόλυτα εξαρτώμενη από την εξέλιξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια του λογισμικού για την Διεπαφή. Αποτελεί σημαντικό παραδοτέο, δεδομένου ότι περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει το λογισμικό για την Διεπαφή. Για τον λόγο αυτό, περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός α) ανά τύπο χρήστη (κανονικός-regular, προχωρημένος-advanced, εμπειρογνώμονας-expert) β) ανά τύπο χρήσης (υποβολή και καταχώριση περιπτώσεων-cases, υποβολή ερωτημάτων-queries), γ) ανά συσκευή προηγμένης τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, Smart Tvs, έξυπνο τηλεφωνικό κέντρο, προτυπωμένες φόρμες). Επίσης, τμήμα του παρόντος παραδοτέου αποτελούν και τα πρακτικά του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια του λογισμικού για την Διεπαφή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες στο παρόν Παραδοτέο για το καινοτόμο έργο τους. Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

5 Σελίδα 5 2. Σχεδιασμός Διεπαφής Η υλοποίηση αφορά στη δημιουργία της διεπαφής μεταξύ χρήστη και συστήματος μέσω μίας ιστοσελίδας καθώς και στη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης προφίλ που θα επιτρέπει σε κοινούς και προχωρημένους χρήστες και εμπειρογνώμονες να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της πλατφόρμας του ΕΣΥΑ. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σύστημα θα υποστηρίζει και τη χρήση διαφόρων άλλων σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων μέσων όπως α) smartphones με 3 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων (Windows Phone 8, Android, ios 6), β) tablets όπως i-pads, γ) smart TVs ή αλλιώς Ιnternet Connected Tvs με δυνατότητα πρόσβασης σε Online υπηρεσίες, δ) έξυπνα τηλεφωνικά κέντρα με ειδικά αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φωνής (voice applications), όπως για παράδειγμα η τεχνολογία VoiceXML, αλλά και ε) τεχνολογίες με λιγότερες απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Τέλος, σχετίζεται με την ανάπτυξη μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στην πλατφόρμα του συστήματος. Το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης με Αυτισμό (ΕΣΥΑ) είναι μοναδικό σύστημα με δυνατότητες τεχνητής μάθησης, που ξεπερνούν κατά πολύ μια απλή Βάση Δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει πρότυπα συμπεράσματα και προβλέψεις με την ποιοτική ανάλυση καθώς και να παρέχει την ευκαιρία για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών φροντίδας των παιδιών και ενηλίκων με Διαταραχές Αυτιστικού

6 Σελίδα 6 Φάσματος. Η γέφυρα αυτή έχει ως στόχο να επιτρέπει σε ιδιώτες αλλά και οργανισμούς/συλλόγους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι σχετικές με τα διάφορα επίπεδα και τις διαδικασίες φροντίδας των ατόμων με αυτισμό και οι οποίες οδηγούν σε μοντέλα καλών πρακτικών. Το ΕΣΥΑ, βασίζεται στη γνώση του Αυτισμού, έχει θεμελιωθεί πάνω στις πρακτικές πληροφορίες που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές ενώ έχει ως στόχο να παρέχει μια ευρεία βάση εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών και απαντήσεων σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες φροντίδας παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από Αυτισμό. Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα, σχετικά με τις διαδικασίες φροντίδας καθώς και τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων, καταγράφονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Η εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο σύστημα θα γίνεται με ποικίλους τρόπους, ώστε να καλύπτεται κάθε διαφορετικό επίπεδο χειρισμού νέων τεχνολογιών εκ μέρους των χρηστών. Κάθε χρήστης παρέχει πληροφορίες εξειδικευμένες στην δική του περίπτωση. Έτσι το ΕΣΥΑ θα προσφέρει στο προσωπικό/ενδιαφερόμενους για την φροντίδα των ατόμων με αυτισμό, ένα εξελιγμένο εργαλείο διαχείρισης με σκοπό την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη μεμονωμένων ατόμων με αυτισμό μέσα από επιμέρους ρυθμίσεις. Επιπλέον, η υιοθέτηση μέσω καταγραφής τυποποιημένων διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων καταγραφής, των δεδομένων εισόδου και των δεδομένων προστασίας, θα αποτελεί ένα αποθετήριο/αποθήκη πληροφοριών σχετικών με τη θεωρία, την πρακτική είτε για μεμονωμένα άτομα είτε για μια ομάδα ατόμων, ενώ θα εξακολουθεί να διατηρεί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Το υποσύστημα Διεπαφής σχεδιάστηκε έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από διαφορετικούς τύπους χρηστών. Για την υλοποίηση των

7 Σελίδα 7 βασιζόμενων σε γραφικά διεπαφών των χρηστών του συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ», λήφθηκαν υπόψη τόσο η ομαδοποίηση των χρηστών και οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ήδη καθορισθεί (βλέπε Παραδοτέο Τεχνική ανάλυση απαιτήσεων) όσο και οι διαφορετικοί τύποι συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στο σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ».

8 Σελίδα 8 3. Περιγραφή Τυπικών Use Cases Χρηστών Συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ» Ακολουθεί η περιγραφή των αναμενόμενων τρόπων χρήσης που υποστηρίζει το σύστημα ΠΑΥΕΥΣ για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των τύπων χρηστών που έχουν ορισθεί. Η καταγραφή των λειτουργιών είναι λεπτομερής ώστε να μπορεί να βασισθεί σε αυτήν η υλοποίηση της Διεπαφής. i. Καταχώρηση Περίπτωσης-Case από Εμπειρογνώμονα-Expert Ακολουθεί η περιγραφή της αναμενόμενης λειτουργικότητας του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή περιπτώσεων-cases από Εμπειρογνώμονα-Expert. Ο Εμπειρογνώμονας θα καταγράφει περιπτώσεις σε διαδικτυακή εφαρμογή (http://pavefs-cms.upatras.gr ) συμπληρώνοντας μία σειρά από πεδία. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα των πεδίων σε μία Βάση Δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα πεδία. Θα υπάρχουν 3 ενότητες: Main Profile Information Behaviour Στην πρώτη ενότητα (Main) θα περιλαμβάνονται μία σειρά από πεδία, τα οποία αφορούν σε γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με το άτομο, το οποίο προκάλεσε το περιστατικό, όπως ηλικία, φύλο αλλά και πληροφορίες για την περίπτωση, όπως το όνομα της περίπτωσης και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της. Στην επόμενη ενότητα Profile Information θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το διαγνωστικό προφίλ του

9 Σελίδα 9 ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό αλλά και κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Στην ενότητα που αφορά στη (Behaviour) θα περιλαμβάνονται 3 χρονικές περίοδοι, οι οποίες θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με βάση κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά συνήθως θα είναι η παρέμβαση (response) του φροντιστή ή κάποιου άλλου ειδικού στη που εκδηλώνει το άτομο ή κάποιο εξωτερικό ερέθισμα (μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον) το οποίο συμβάλλει στη διαφοροποίηση, εξέλιξη ή κλιμάκωση της ς. Η κάθε περίοδος θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα καταγραφής έως τριών (3) ταυτόχρονων συμπεριφορών, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή του γεγονότος. Οι συμπεριφορές αυτές ανά περίοδο μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε που καταγράφεται σε συγκεκριμένη περίοδο θα μπορεί να συνδέεται με μία ή περισσότερες συμπεριφορές επόμενης περιόδου. Εκτός από τη σύνδεση μεταξύ των συμπεριφορών να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τι έχει συμπληρώσει ανά στιγμή και να του προβάλλεται επίσης η δεδομένη που έχει επιλέξει. Η καταγραφή της ς ουσιαστικά θα αναλύεται σε 3 ενότητες, ξεκινώντας από την περιγραφή της ς (ενότητα: description of event) και παραμέτρων που συνδέονται με αυτή και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη περιγραφή του περιστατικού. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να καταγράφει τα προγενόμενα (ενότητα: antecedents) που μπορεί να οδήγησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην εκδήλωση της ς. Τέλος, θα καταγράφεται ο αντίκτυπος της ς (ενότητα: outcome)

10 Σελίδα 10 συμπεριλαμβανόμενης της απάντησης (παρέμβασης) που έδωσε ο ειδικός (χρήστης) στη. Η συνολική αναμενόμενη λειτουργικότητα θα υποστηριχθεί από το υποσύστημα case base και περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη παράγραφο. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη λειτουργικότητα του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή στο σύστημα και την καταχώρηση περίπτωσης-case από τον Εμπειρογνώμονα-Expert. Στην 1η στήλη «Code No» παρουσιάζεται η αύξουσα αρίθμηση των βημάτων που ακολουθείται. Στην Στήλη «Description» περιγράφεται τι συμβαίνει σε κάθε βήμα ενώ οι στήλες 3 και 4, δηλαδή «Input» και Output» περιλαμβάνουν τι θα δέχεται ως «είσοδο» το σύστημα και τι θα δίνει ως «έξοδο» στον χρήστη. Code No. Description Input Output 1 Εγγραφή Χρήστη στην ιστοσελίδα π.χ. εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς επίσης, και password. Προκύπτει μία έγκριση του λογαριασμού και αποστέλλεται ένας κωδικός (password) για την εισαγωγή στην εφαρμογή των περιπτώσεων. 2 Αλλαγή κωδικού αφού παραλάβει το συγκεκριμένο κωδικό μπορεί να τον αλλάξει κατά την προτίμησή του για λόγους ασφάλειας Το σύστημα δέχεται τον κωδικό και τον αποθηκεύει. 3 Log in εισάγει τα Το σύστημα ύστερα από σχετικό έλεγχο

11 Σελίδα 11 στοιχεία ταυτοποίησής τους ( , password) στα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα logintoyouracco unt του επιτρέπει στο χρήστη να εισαχθεί στο λογαριασμό του ή δεν του επιτρέπει την εισαγωγή και του ζητά να εισάγει ξανά τα στοιχεία ταυτοποίησής του. 4 Νέος κωδικός (Ξέχασα τον κωδικό μου) μπορεί να ζητήσει νέο κωδικό (password), εάν δε θυμάται τον ήδη υπάρχοντα. Το σύστημα στέλνει στο χρήστη (μέσω ) ένα νέο κωδικό. 5 Μενού κύριας οθόνης εισάγει τα στοιχεία ταυτοποίησης και επαληθεύονται από το σύστημα Το σύστημα τον κατευθύνει στην κύρια οθόνη που παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες. 6 Λειτουργίες Πίνακα Ελέγχου κάνει κλικ σε ένα εικονίδιο της κύριας οθόνης του Πίνακα Ελέγχου. Το σύστημα προβάλλει στο χρήστη το αντίστοιχο παράθυρο που αφορά στη λειτουργία που επέλεξε αφού έκανε κλικ στο εικονίδιο. Πρόκειται για τις ανακοινώσεις (announcements) ή τις ειδοποιήσεις (notifications) ή τις

12 Σελίδα 12 εκθέσεις (reports) ή τα έγγραφα (documents) ή το προφίλ του (profile). 7 AC Λειτουργία Εισαγωγής/Προσθήκ ης Περίπτωσης (AddCase) Για την εισαγωγή μίας περίπτωσης ο χρήστης μετακινείται ανάμεσα σε καρτέλες. Στην πρώτη καρτέλα, με τον τίτλο Main εισάγει γενικές πληροφορίες για την περίπτωση, όπως όνομα της περίπτωσης και χαρακτηριστικά του ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό (π.χ. φύλο, ηλικία). Αφού ο χρήστης εισάγει τα βασικά στοιχεία πατάει το NextStep. Το σύστημα τον κατευθύνει στην επόμενη καρτέλα (profileinformation) που αφορά στην περιγραφή του προφίλ του ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό. 8 AC Εισαγωγή προφίλ ατόμου Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης εισάγει τα αντίστοιχα στοιχεία που σχετίζονται με διαγνώσεις και παράγοντες Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και τον κατευθύνει στην επόμενη καρτέλα (Behaviour) που αφορά στις συμπεριφορές ανά περίοδο.

13 Σελίδα 13 κινδύνου για το άτομο που προκάλεσε το περιστατικό. Εν συνεχεία, πατάει NextStep. 9 AC Καρτέλα Behaviour επιλέγει από ένα σύνολο συμπεριφορών Behaviour 1, Behaviour 2, Behaviour 3, Behaviour 4, Behaviour 5 που εμφανίζονται σε 3 περιόδους. Αν εισάγει την πρώτη, πρέπει να διαλέξει το εικονίδιο Behaviour 1 της πρώτης περιόδου κ.ο.κ. Το σύστημα κατευθύνει το χρήστη σε ένα παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει 3 φόρμες, Descriptionofevent, Antecedents, Outcome. 10 AC Φόρμα Descriptionofeve nt μπορεί να ξεκινήσει εισάγοντας στοιχεία στην πρώτη φόρμα ( Descriptionofe vent ) και στη συνέχεια πατάει save. Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την Καρτέλα Behaviour. 11 AC Φόρμα Antecedents μπορεί να συνεχίσει εισάγοντας Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την

14 Σελίδα AC Φόρμα Outcome στοιχεία στη φόρμα Antecedents και στη συνέχεια πατάει save. μπορεί να συνεχίσει εισάγοντας στοιχεία στη φόρμα Outcome και στη συνέχεια πατάει save. Καρτέλα Behaviour. Το σύστημα προβάλλει σε αυτόν ξανά την Καρτέλα Behaviour. 13 AC Εισαγωγή ταυτόχρονης ς, αν καταγράφει ένα περιστατικό που περιλαμβάνει ταυτόχρονες συμπεριφορές, πρέπει να συμπληρώσει δεύτερη (Behaviour 2) στην ίδια περίοδο, ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει περιγραφεί ακριβώς παραπάνω, συμπληρώνοντας τις φόρμες Descriptionofev ent, Antecedents, Outcome. Μπορούν να Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και προβάλλει ξανά την καρτέλα Behaviour.

15 Σελίδα 15 καταγραφούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι 3 ταυτόχρονες συμπεριφορές. 14 AC Εισαγωγή ς επόμενης περιόδου Αν οι συμπεριφορές εκτυλίχθηκαν σε περιόδους, δηλαδή δε σταμάτησαν με την πρώτη παρέμβαση, τότε πρέπει να καταγραφούν και επόμενες περίοδοι με τον ίδιο τρόπο. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και προβάλλει ξανά την καρτέλα Behaviour. 15 AC Σύνδεση συμπεριφορών ανά περιόδους μπορεί να συνδέσει τις συμπεριφορές μεταξύ των περιόδων και να δείξει έτσι την αλληλουχία. Το σύστημα καταγράφει τη σύνδεση και δίνει τη δυνατότητα τελικής υποβολής της περίπτωσης (submitcase) 16 AC Καθαρισμός συνδεδεμένων συμπεριφορών μπορεί αν θέλει, να αλλάξει τη σύνδεση μεταξύ των συμπεριφορών επιλέγοντας Clearconnectedb ehaviours. Το σύστημα αποκρίνεται διαγράφοντας/αφαιρώντ ας όλες τις συνδέσεις μεταξύ των συμπεριφορών. 17 VC Λειτουργία Εμφάνισης O χρήστης επιλέγει τη Το σύστημα τον κατευθύνει σε μία

16 Σελίδα 16 Περίπτωσης (ViewCase) λειτουργία εμφάνισης περιπτώσεων. οθόνη που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που έχει ήδη εισάγει ο ίδιος. 18 VC Επιλογή εμφάνισης περίπτωσης επιλέγει τη συγκεκριμένη περίπτωση που θέλει να εμφανίσει. Το σύστημα του επιστρέφει την περίπτωση που επέλεξε και του επιτρέπει επίσης να την επεξεργαστεί, εισάγοντας νέα στοιχεία ή διαγράφοντας/τροποποι ώντας ήδη υπάρχοντα. 19 SD Λειτουργίες Υποστήριξης Χρήστη O χρήστης επιλέγει τη λειτουργία υποστήριξης χρήστη. Το σύστημα δίνει τις δύο δυνατές επιλογές, «Λειτουργία Προσθήκης Ticket» και «Λειτουργία Εμφάνισης ticket». 20 SD Λειτουργία Προσθήκης Ticket (new ticket) δίνει ένα όνομα (subject) στο πρόβλημα/θέμα/απ ορία που αντιμετωπίζει ή θέλει να επισημάνει Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 21 SD Επιλογή από λίστα επιλέγει από μία λίστα με δυνατές επιλογές, αυτό που ανταποκρίνεται πιο κοντά σε Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη.

17 Σελίδα SD Περιγραφή αυτό που θέλει να περιγράψει. περιγράφει με λέξεις το θέμα του. Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 23 SD Βαθμός σοβαρότητας τονίζει το βαθμό σοβαρότητας του θέματος επιλέγοντας από την αντίστοιχη λίστα. Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα εισόδου από το χρήστη. 24 SD Έλεγχος συμπλήρωσης απαιτούμενων πεδίων Στη συνέχεια πατάει Save. Το σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία και αποθηκεύει το ticket, διαφορετικά απαιτεί να συμπληρωθούν τα μη συμπληρωμένα αλλά απαιτούμενα πεδία. 25 SD Λειτουργία Εμφάνισης ticket επιλέγει τη λειτουργία εμφάνισης ticket. Το σύστημα απoκρίνεται προβάλλοντας στην οθόνη τα ήδη καταχωρημένα tickets. 26 SD Επιλογή εμφάνισης ticket επιλέγει το ticket που θέλει να εμφανίσει. Το σύστημα προβάλλει το ticket και παρουσιάζεται και η τρέχουσα κατάστασή του, αν δηλαδή έχει επιλυθεί ή είναι ακόμα υπό έλεγχο.

18 Σελίδα 18 ii. Χρήση Συστήματος από τους Τελικούς Χρήστες Ακολουθεί η παρουσίαση της αναμενόμενης χρήσης του συστήματος από τον τελικό χρήστη ανά τύπο. iii. Χρήση ως Κανονικός-Regular Χρήστης-User Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη λειτουργικότητα του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή στο σύστημα και την καταχώρηση ερωτήματος-query από τον Κανονικό χρήστη (Regular User). Στην 1η στήλη «Κωδ» παρουσιάζεται η αύξουσα αρίθμηση των βημάτων που ακολουθείται. Στην Στήλη «Περιγραφή» περιγράφεται τι συμβαίνει σε κάθε βήμα ενώ οι στήλες 3 και 4, δηλαδή «Είσοδος/Input» και Έξοδος/Output» περιλαμβάνουν τι θα δέχεται ως «είσοδο» το σύστημα και τι θα δίνει ως «έξοδο» στον χρήστη. Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output Browser_web_app Πρόσβαση στην εφαρμογή πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης στην εφαρμογή (πχ. Ο φυλλομετρητής αποκρίνεται και εμφανίζει την Αρχική σελίδα της web εφαρμογής.

19 Σελίδα 19 ) στον φυλλομετρητής (browser) που επιθυμεί Εγγραφή στο σύστημα (User Registration) Είσοδος χρήστη στην ερφαρμογή (User Login) Main_Tab_Screen 1_Εισαγωγή CaseName κάνει εγγραφή στο σύστημα, συμπληρώνον τας τα πεδία που του ζητούνται συνδέεται στο σύστημα, δίνοντας τα στοιχεία πρόσβασης που ζητούνται εισάγει ένα όνομα για την περίπτωση που θέλει να πάρει απάντηση συμπληρώνει την φόρμα εγγραφής χρήστη (user's registration form), εισάγωντας όνομα χρήστη (username), επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( address), ως απαραίτητα στοιχεία δημιουργίας λογαριασμού χρήστη δίνει όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης χρήστη (password). Υποχρεωτική εισαγωγή ονόματος στο "Πεδίο : Case name". Κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ Το σύστημα επιβεβαιώνει ένα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι σωστά, κάνοντας επιβεβαίωση για την ύπαρξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Εάν είναι σωστή, τότε εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη,ένα μήνυμα επιτυχούς εγγραφής π.χ. "Επιτυχής Εγγραφή" και ο χρήστης θεωρείται συνδεδεμένος στην εφαρμογή. Αν Username & Password =true, τότε ο χρήστης εισάγεται στην εφαρμογή. Εάν false, τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Ελέγξτε τα στοιχεία σας και προσπαθήστε ξανα " Αν γίνει εισαγωγή ονόματος, το σύστημα αποκρίνεται θετικά και μεταφέρει τον χρήστη σε νέα οθόνη. Αν όχι, το σύστημα αποκρίνεται εμφανίζοντας το μήνυμα "Δεν έχετε εισάγει όνομα

20 Σελίδα 20 περιστατικού" Main_Tab_Screen 2_Εισαγωγή Χαρακτηριστικών _Ατόμου συμπληρώνει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα για το άτομο, υποχρεωτικά συμπληρώνει τα "Πεδία: Φύλο (Gender), Ηλικία(Age), Ημερομηνία (Date) και Ώρα(Time)" με ΚΛΙΚ από το μενού επιλογών. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ,μεταφορά στην επόμενη οθόνη που αποτελεί νέα ΦΟΡΜΑ Profile Information. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, επιστροφήστην Profile_Informa tion_screen1_πα ροχή_βοήθειας Profile_Informa tion_screen2_di agnosis παίρνει βοήθεια για το πώς θα συμπηρώσει την επόμενη φόρμα συπληρώνει το ιστορικό του ατόμου (Πληροφορίε ς σχετικές με την πρωταρχική διάγνωση) ΚΛΙΚ για παροχή βοήθειας(επεξήγησ η). ΚΛΙΚ "ΕΠΟΜΕΝΟ" ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. (Προαιρετικά) εισάγει στο "Πεδίο : Diagnosis" από 1 εώς 4 καταχωρήσεις, επιλέγοντας από τη λίστα επιλογών που του παρέχονται από το σύστημα. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ Τότε εμφάνιση πλαίσιου Παράδειγμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά στην επόμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

21 Σελίδα 21 Profile_Informa tion_screen3 Behaviour_Tab_S creen1 Behaviour_Tab_S creen2 Behaviour_Tab_S creen3 συμπληρώνει το ιστορικό του ατόμου (Παράγοντες που συμβάλλουνσ την εκδήλωση της ς) ζητάει βοήθεια για το πώς θα συμπληρώσει την επόμενη φόρμα παίρνει βοήθεια για το πώς θα συμπληρώσει την επόμενη φόρμα συμπληρώνει μια γενική περιγραφή της ς και γνωστοποιεί αν την έχει αντιμετωπίσ ει ξανά (Προαιρετικά) εισάγει στο "Πεδίο: Risk Factors" από 1-5 πιθανές μοναδικές απαντήσεις από τη λίστα επιλογών που του παρέχεται. ΚΛΙΚ στο ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει ΚΛΙΚ πάνω στοσύμβολο με το. κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. O χρήστης υποχρεωτικά συμπληρώνει τo "Πεδίο: "Description of Behaviour" και το Πεδίο: "Is this a known behaviour?" με ΚΛΙΚ από τη λίστα που του παρέχεται. Τέλος, κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη-φορμα "Behaviour". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Το σύστημα αποκρίνεται και του εμφανίζει το Παράδειγμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη-υπο-φόρμα "Description of Event". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ και έχει συμπληρώσει τα Υποχρεωτικά πεδία/required Fields, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ και δεν έχει συμπληρώσει τα Required Fields, τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, μεταφορά στην

22 Σελίδα 22 Behaviour_Tab_S creen4 Behaviour_Tab_S creen5 προαιρετικά δίνει πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ς δίνει υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα, την ένταση και το αν υπήρξε τραυματισμό ς κατά την εκδήλωση της ς. απαντά προαιρετικά στα πεδία: "Body Part involved", "Was a physical object used?" και "Destruction of objects", με ΚΛΙΚ στις δυνατές επιλογές που του παρέχονται. Τέλος, κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ απαντάει σε 3 υποχρεωτικές ερωτήσεις κάνοντας ΚΛΙΚ σε μία μοναδική επιλογή απο αυτές που του παρέχονται από το σύστημα για κάθε πεδίο : 1ο πεδίο "Frequency", 2ο πεδίο "Intensity" και 3ο πεδίο "Injury sustained". Όταν ο χρήστης δώσει Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε μεταφορά σε επόμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

23 Σελίδα 23 όλες τις απαντήσεις, κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Behaviour_Tab_S creen6 Antecedents_Tab _Screen_1 δίνει υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία όπου εκδηλώθηκε η και το αν ήταν γνωστή στο άτομο απαντάει στο αν υπήρξαν κάποια προγενόμενα. υποχρεούται να απαντήσει σε 1 υποχρεωτική ερώτηση "Πεδίο: Location" κάνοντας ΚΛΙΚ στη λίστα επιλογών που του παρέχεται και σε 2 προαιρετικές ερωτήσεις, "Πεδίο: Is this a preferred Location?" και "Πεδίο: Is this a familiar location?" κάνοντας ΚΛΙΚ στις μοναδικές απαντήσεις (ΝΑΙ/ΌΧΙ). Τέλος, κάνει κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. (προαιρετικά) καλείται να απαντήσει στο "Πεδίο: Specific Triggers" με ΚΛΙΚ σε 1-3 απαντήσεις από το σύνολο επιλογών που του δίνεται. Είτε απαντήσει είτε Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, το σύστημα τον μεταφέρει σε νέα οθόνη που αποτελείται από νέα ΥΠΟ-ΦΟΡΜΑ δεδομένων με τίτλο "Antecedents". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τον επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

24 Σελίδα 24 όχι, κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Antecedents_Tab _Screen_2 Antecedents_Tab _Screen_3 δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του ατόμου έχει τη δυνατότητα να πάρει βοήθεια αν το επιθυμεί ώστε να απαντήσει σχετικά με το Φυσικό περιβάλλον απαντάει υποχρεωτικά, στο "Πεδίο: State of the person", επιλέγοντας με ΚΛΙΚ 1-4 μοναδικές απαντήσεις από το σύνολο των επιλογών που του δίνεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει ΚΛΙΚ πάνω στοσύμβολο "?" εφόσον το επιθυμεί. Ο χρήστης υποχρεωτικά συμπληρώνει το "Πεδίο Physical Environment"κάνον τας ΚΛΙΚ σε 1-3 μοναδικές απαντήσεις από το σύνολο επιλογών που του παρέχεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ? Τότε εμφανίζεται βοηθητικό μήνυμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη υποχρεωτικών ερωταπαντήσεων. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ,τότε επιστροφή στην

25 Σελίδα 25 Antecedents_Tab _Screen_4 απαντάει στο αν η εκδηλώθηκε παρουσία άλλων ατόμων και ποιοι ήταν αυτοί. απαντάει υποχρεωτικά, στο "Πεδίο: Number of people involved" και στο "Πεδίο: Who was involved?" με ένα μοναδικό κλικ σε κάθε πεδίο, από το σύνολο των επιλογών που του δίνεται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. κάνει Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε Το σύστημα αποκρινεται θετικά και μεταφέρει το χρήστη σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τότε τον επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Antecedents_Tab _Screen_5 έχει τη δυνατότητα να πάρει βοήθεια ώστε να συμπληρώσει τα πεδία σχετικά με την τοποθεσία που είχαν εκδηλωθεί τα προγενόμενα της ς. κλικ στο " " για να πάρει βοήθεια. Στη συνέχεια, υποχρωτικά απαντάει στο "Πεδίο: Location" κάνοντας ΚΛΙΚ σε 1 μοναδική απάντηση απο τη λίστα επιλογών που του παρέχεται και σε 2 προαιρετικά πεδία, "Πεδίο: Is this a preferred Location?" και "Πεδίο: Is this a familiar location?" κάνοντας ΚΛΙΚ σε μοναδικές απαντήσεις απο τις επιλογές που του παρέχονται. Κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ Τότε εμφανίζεται ένα βοηθητικό σημείωμα (tool tip format). Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη για την ΥΠΟ- ΦΟΡΜΑ "Outcome". Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τότε επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη- ΥΠΟΦΟΡΜΑ.

26 Σελίδα 26 Outcome_Tab_Scr een_1 Outcome_Tab_Scr een_2 Outcome_Tab_Scr een_3 δίνει απαντήσεις σχετικά με το ποιος ήταν ο αντίκτυπος της ς που εκδηλώθηκε, αν η αντιμετώπισ η της ήταν αποτελεσματ ική και αν αποτέλεσε μέρος μιας σχεδιασμένη ς στρατηγικής. απαντά στο αν αναμείχθηκα ν άλλα άτομα στην αντιμετώπισ η της ς. απαντά στο αν υπήρκε κίνδυνος για τα άτομα που ενεπλάκησαν. Οχρήστηςαπαντάει (προαιρετικά) "Πεδίο: What was the response to the behaviour?"μεκλικ σε 1-4 πιθανέςαπαντήσεις, το"πεδίο: Was the response effective?" καιτο "Πεδίο: Was the response part of a planned/agreed strategy?".κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Were other people/services involved?" με κλικ από 1-2 πιθανές απαντήσεις. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Risks to the person 1-2?" και το "Πεδίο: Risks to others" με κλικ έως 1 πιθανή απάντηση. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε μεταφροά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην

27 Σελίδα 27 Outcome_Tab_Scr een_4 Outcome_Tab_Scr een_5 Question_Loop_T ab_screen1 Scenario_YES_Lo opprocess δηλώνει τυχόν περιορισμού ς που υπήρχαν. δηλώνει τις συνέπεις για το άτομο που εκδήλωσε τη αλλα και για τους άλλους. υποβάλει τις απαντήσεις του και ερωτάται αν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και άλλη. επιλέγει να απαντήσει NAI στο ερώτημα που του τέθηκε. συμπληρώνει το "Πεδίο: Restrictions" με κλικ έως 1 πιθανή απάντηση. ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. συμπληρώνει το "Πεδίο: Costs for the person" και το "Πεδίο: Costs for others" με κλικ έως 1-2 από τις διαθέσιμες πιθανές απαντήσεις. Κάνει κλικ SUBMIT. κάνει ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ. κάνει κλικ στο ΝΑΙ και ΕΠΟΜΕΝΟ. Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ,τότε μεταφορά σε νέα οθόνη. Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε επιστροφή στην Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας αποθηκεύθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Εκδηλώθηκε ταυτόχρονα με τη που περιγράψατε και άλλη? " Αφού ΝΑΙ (δηλαδή j=1), το σύστημα, επιστρέφει το χρήστη στο βήμα με Κωδ: Behaviour_Tab_Screen 1, για να εισάγει νέα i (όπου i=2) Προσοχή: Το σύστημα θα επαναλάβει τη διαδικασία ξανά εάν ο χρήστης δηλώσει i=3.

28 Σελίδα 28 Scenario_YES_Lo opsubmit Scenario_NO Scenario_No_Que stion Scenario_YES_Ne wperiod υποβάλει τις απαντήσεις του και κάνει υποβολή. κάνει κλικ στο NO και καλείται να απαντήσει αν υπήρξε νέα περίοδος με την ίδια ή νέα κάνει κλικ στο checkbox και καλείται να απαντήσει αν υπήρξε νέα περίοδος με την ίδια ή νέα δηλώνει ότι υπήρξε κι άλλη σε νέα περίοδο. ο χρήστης επαναλαμβάνει όλα τα βήματα από τον Κωδ: Behaviour_Tab_Scr een1 έως το Outcome_Tab_Scree n_5 και κάνει κλικ στο SUBMIT. κάνει κλικ ΌΧΙ στο checkbox κάνει κλικ στο checkbox (ΝΑΙ/ΌΧΙ) κάνει κλικ στο Period 2 (Periodν+1) και Behaviour=ν ή ν+1. και κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ. Το i=3 και τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας αποθηκεύθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποκρίνεται με Ερώτηση: "Υπήρξε η ίδια ή άλλη σε επόμενη περίοδο;" Αν ΝΑΙ, τότε το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην καρτέλα επιλογής Period και Behaviour. Το σύστημα μεταφέρει το χρήστη στον Κωδ: Behaviour_Tab_Screen 1. ΠΡΟΣΟΧΉ: Το σύστημα ερωτά το χρήστη και όσες φορές απαντήσει ΝΑΙ έως j=3 και μέχρι i=3, επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

29 Κωδ Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output Σελίδα 29 User_App Είδος χρήστη στο σύστημα πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης στην εφαρμογή (πχ. Ο φυλλομετρητής αποκρίνεται και εμφανίζει την Αρχική σελίδα της web εφαρμογής όπου του ζητάει να καταχωρήσει τα Scenario_YES_Ne wperiod_submit εκτελεί τη διαδικασία και υποβάλει τα στοιχεία. ο χρήστης επαναλαμβάνει όλα τα βήματα από τον Κωδ: Behaviour_Tab_Scr een1 έως το SUBMIT Τότε το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα"οι απαντήσεις σας υποβλήθηκαν επιτυχώς" Scenario_NO_New Period δηλώνει ότι υπήρξε κι άλλη σε νέα περίοδο. κάνει κλικ ΌΧΙ στο checkbox Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Πατήστε SUBMIT για να υποβάλετε τα δεδομένα σας" SUMBIT LogOut υποβάλει οριστικά τις απαντήσεις του αποσυνδέετα ι από την εφαρμογή. κάνει κλικ στο SUBMIT. κάνει κλικ στο LogOut. Το σύστημα αποκρίνεται με μήνυμα "Οι απαντήσεις σας υποβλήθηκαν επιτυχώς" Το σύστημα αποσυνδέει το χρήστη και εμφανίζει μήνυμα "Έχετε αποσυνδεθεί"

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εγχειρίδιο Χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έκδοση 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ηλεκτρονική κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements 1. Ηείσοδοςστηνυπηρεσίαμπορείναπραγματοποιηθεί μέσω του portal τωνκαρτώντηςτραπέζης www.alpha.gr/cards ήαπευθείαςαπότοintranet. Αναζητήστε τη σχετική σηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009

ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009 ιαχείριση Προφίλ Χρήστη Πανεπιστημίου Κύπρου (University of Cyprus User Profile Service) Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-Ε /15 01-09-2009 ΕΔ/15 01/09/2009 Εισαγωγή Η διαδικτυακή εφαρμογή «User Profile

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΣ ΕΔ/49 12 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΣ ΕΔ/58 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 06 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers)

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) 1. Εισαγωγή Το παρακάτω κείµενο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής HPB Cancer Staging, ενός εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union Οδηγίες εγγραφής υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS Hellenic American Union Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Για την είσοδο στο σύστημα εγγραφών ORFEAS (orfeas.hau.gr), επιλέξτε τη χώρα, τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο έργου «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 1 / 11 Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 2 / 11 Περιεχόμενα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Οδηγός εκτυπώσεων

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Οδηγός εκτυπώσεων Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Οδηγός εκτυπώσεων 19/7/2015 Περιεχόμενα Πίνακας εικόνων... 2 Σκοπός... 3 Διαδικασία εκτύπωσης... 3 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Η κεντρική οθόνη του προγράμματος Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) Για τον Αρχηγό Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει στον Εκπαιδευτή που αναλαμβάνει σαν Αρχηγός να οργανώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows Vista

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα