Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει τη με αρ 36888/01.10.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει τη με αρ 36888/01.10."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Δώδεκα Μηχανικοί Πληροφορικής με συμβάσεις έργου ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 496 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Έναρξη προγράμματος κατάρτισης με υποχρεωτική απασχόληση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις ΔΕΠ για Διπλωματούχους Μηχανικούς ΒΟΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΡ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 άρχισε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ & ]. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει τη με αρ 36888/ Πρόσκληση Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθ όλη τη διάρκεια της δράσης στο ΤΕΕ λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (τηλ και ώρες ). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους και τα ΚΕΚ για συμμετοχή στη δράση αυτή. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών, καθώς και των ΚΕΚ θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων που αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσι- ών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ /οικ / (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής: i. Aπευθύνονται σε ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Β της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ. ii. Oργανώνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών», τα οποία θα εγγραφούν στο «Μητρώο ΚΕΚ», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ. iii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές. iv. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου). v. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες. 1

2 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Open Discovery Space: A socially - powered amd multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources» (GA No ), ως εξής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δώδεκα Μηχανικοί Πληροφορικής με συμβάσεις έργου 1. Συνεργάτες Επιστήμονες Πληροφορικής για ανάλυση/μελέτη ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων (Αριθμός συμβάσεων έως 3). Έδρα: Αθήνα. Διάρκεια: 6 μήνες τουλάχιστον 2. Επιστήμονες με Ειδίκευση στην Πληροφορική (Αριθμός συμβάσεων έως 4) Έδρα: Αθήνα. Διάρκεια: 6 μήνες τουλάχιστον. 3. Επιστήμονες με Ειδίκευση στην Πληροφορική (Αριθμός συμβάσεων έως 2) Έδρα: Πάτρα. Διάρκεια: 6 μήνες τουλάχιστον. Προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής aitisi.cti.gr (Πρόσκληση Π1107_ ) Καταληκτική ημερομηνία: 30/11/2012. Επίσης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων: 1. Διδάκτορας Επιστήμης Υπολογιστών ή ισοδύναμο - Αριθμός Συμβάσεων (έως 1) στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες σε Ασύρματα και Κινητά Δίκτυα». Διάρκεια: 3 μήνες (Π1106_ ). 2. Επιστήμονα Συνεργάτη διαχείρισης έργων e-learning και διαχείρισης γνώσης - Θέση μία (1) στο πλαίσιο του έργου «TRANSversal key competences for lifelong learning: TraIning teachers in competence based education/transit». Διάρκεια: 6-12 μήνες (Π1108_ ) 3. Διδάκτορας Επιστήμης Υπολογιστών ή ισοδύναμο - Αριθμός Συμβάσεων (έως 1) στο πλαίσιο του έργου «Θεμελιώσεις Δυναμικών Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (FOCUS)». Διάρκεια:36 μήνες (Π1105_ ). Καταληκτική ημερομηνία και για τις τρεις θέσεις: Στον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ / Εγγραφή Χρήστη υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για την διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και την διαδικασία υποβολής της πρότασης. Πληροφορίες: Τέσσερα διδακτορικά σε Πανεπιστήμιο της Σουηδίας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή Το Chalmers University of Technology στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, προκηρύσσει 4 διδακτορικά σε υλικά μικροδομής. Τα θέματα των διδακτορικών διατριβών είναι τα εξής: 1. Μηχανισμοί της οξείδωσης αλουμίνας σχηματισμού χαλύβων 2. Καρβίδια σε προηγμένης τεχνολογίας επιφάνεια 3. Νέα γενιά χάλυβες με χρώμιο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού 4. Μηχανισμοί διάβρωσης πλέγμα αποστάτη. Για να είναι επιλέξιμοι για τις θέσεις των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν M.Sc. πτυχίο Φυσικής Μηχανικής, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Μηχανολόγων Μηχανικών, ή ισοδύναμης εκπαίδευσης. Εκπαίδευση στην Επιστήμη των Υλικών ή Μικροσκοπίας θεωρείται ως επιπλέον προσόν. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/12/2012. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: phds.org ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έξι θέσεις με σύμβαση έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε έξι (6) φυσικά πρόσωπα τη Διεξαγωγή Σεμιναρίων και Εργαστηρίων - Προετοιμασία Εκπαιδευτικού Υλικού. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: - Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Πολυτεχνικής Σχολής. - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών - Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Διάρκεια: έως 31/08/2014, με δυνατότητα ανανέωσης. Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2012. Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο και , Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, προσφέρουν πανεπιστημιακά ιδρύματα για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις έργου, για διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής: 2 Υποψήφιοι Διδάκτορες (πτυχίο ΠΕ Χημικού Μηχανικού) 2 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές (ΠΕ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος- ΜΔΕ 2 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (ΠΕ Χημικού Μηχανικού) Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2012. Πληροφορίες: Σχετικός σύνδεσμος: rc.uowm.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗ- ΡΑΣΙΑΣ», με κωδικό 85556, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Καλλιρόη Παλυβού, καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, προτίθεται να απασχολήσει για διάστημα 12 μηνών(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου), ως εξής: Πρόσκληση αρ.πρωτ.: 97677/2012: 3 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 2 Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Καταληκτική ημερομηνία: 22/11/2012 Πληροφορίες: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων πάρκινγκ» και ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως 10 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 8 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών - με διδακτορικό 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών - με μεταπτυχιακό Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: , Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ευφυούς Συστήματος Επιτήρησης θαλάσσιου χώρου με εφαρμογή συστοιχιών καμερών και Δικτύου αισθητήρων» και ακρωνύμιο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - με διδακτορικό 4 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών - με διδακτορικό Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: , Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: ΕΚΠΑ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (http://www.elke.uoa.gr ) στο πλαίσιο του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΟΠΑ - Θεματική Α2», θα απασχολήσει άτομα ως εξής: Τρία άτομα με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής - μεταπτυχιακό σε Ασφάλεια Πληροφοριών ή Πληροφοριακά Συστήματα- προϋπηρεσία σε θέση σχετική με Ασφάλεια στις ΤΠΕ. Καταληκτική ημερομηνία: 26/11/2012. Πληροφορίες: , ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» ενταγμένης στο Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με MIS προτίθεται να απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους: Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας Μηχανικός Πληροφορικής με ειδίκευση στην ηλεκτρονική μάθηση. Καταληκτική ημερομηνία: 3/12/2012 Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αυξήθηκαν κατά 80% οι Έλληνες μετανάστες Βαλίτσες για Γερμανία ετοιμάζουν όλο και περισσότεροι Έλληνες εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαθίστανται στη χώρα αυξήθηκε κατά 80% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του Τουλάχιστον είναι οι αλλοδαποί που μετανάστευσαν στη χώρα όπως αναφέρει η στατιστική υπηρεσία, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ενδεικτικό της τάσης φυγής των Ελλήνων, η οποία φαίνεται ότι επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, αποτελεί και το γεγονός ότι οι χρήστες που συμπλήρωσαν το ευρωβιογραφικό το 2011 ανήλθαν στους , όταν μέχρι τον φετινό Σεπτέμβριο ο αριθμός αυτός έχει αγγίξει τους Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εuropass, στην οποία χιλιάδες άνθρωποι καταφεύγουν για να συμπληρώσουν το ευρωβιογραφικό που θα τους χαρίσει μια θέση εργασίας σε κάποιο άλλο κράτος, οι αιτήσεις Ελλήνων που κατατέθηκαν στο διαδικτυακό τόπο τα πέντε τελευταία χρόνια αγγίζουν τις ! ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Παράνομα» τα μνημονιακά μέτρα Πολλαπλές, σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία της συλλογικής αυτονομίας, του απαραβίαστου των όρων των ΣΣΕ και των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων διαπιστώνει η τριμερής Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, το ανώτατο ελεγκτικό όργανο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η Επιτροπή ζητά επίσης την αναθεώρηση των μέτρων αυτών, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα από τον έλεγχο της προσφυγής της ΓΣΕΕ κατά των μνημονιακών μέτρων, που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων από τον Ιανουάριο του 2010 έως και σήμερα. Στο ογκώδες κείμενο συμπερασμάτων που αφορούν στην εξέταση των καταγγελιών -τις οποίες η ΓΣΕΕ επικαιροποίησε έξι φορές με αδιάσειστα στοιχεία- για την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 87 (προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας) και 98 (προστασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων), διατυπώνονται βαρύνουσες επισημάνσεις για την απαράδεκτη κατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Ελλάδα. Μετά την ιστορική αυτή απόφαση που δικαιώνει προσπάθεια δυο ετών, η ΓΣΕΕ και οι συνδικαλιστικές τις οργανώσεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα και νομικά κατά των μνημονιακών μέτρων. ΙΕΣΕ Έξι μηχανικοί για υλοποίηση έργων Το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών -ΙΕΣΕ (IASA) για τις ανάγκες υλοποίησης της Γ Φάσης των παρακάτω έργων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στα πλαίσια του προγράμματος MED, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως εξής: Εργο TOSCA: 1. Ερευνητής/τρια (1 θέση) φυσικό ή νομικό πρόσωπο Πτυχίο Φυσικής ή Μηχανικού/Ειδίκευση σε Ωκεανογραφία/ Fortran και Matlab 2. Ερευνητής/τρια (1 θέση) φυσικό ή νομικό πρόσωπο Πτυχίο Φυσικής ή Μηχανικού/Ειδίκευση σε Ωκεανογραφία/ Fortran και Matlab 3. Διοικητική, Διαχειριστική και Τεχνικής Υποστήριξης έργου (1 θέση) Πτυχίο Θετικών Επιστημών/ ΜΔΕ/ Αποδεδειγμένη γνώση (σπουδές) στην Πληροφορική Εργο MARIE: 1. Ερευνητής/τρια (1 θέση) φυσικό ή νομικό πρόσωπο Πτυχίο Φυσικής ή Μηχανικού/Διδακτορικό/ Ειδίκευση σε Building Energy Efficiency / Ειδίκευση στη Φυσική περιβάλλοντος 2. Ερευνητής/τρια (1 θέση): Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα 3. Ερευνητής/τρια και υπεύθυνος διοίκησης (1 θέση): Πτυχίο Θετικών Επιστημών/ ΜΔΕ/ Αποδεδειγμένη γνώση (σπουδές) στην Πληροφορική Καταληκτική ημερομηνία: 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση στον Αθηναϊκό ημερήσιο τύπο ( ) Πληροφορίες: (μέχρι και 5 ημέρες πριν από τη ληκτική ημερομηνία) στο ΕΜΠ Διαγωνισμός αφίσας Το Ε.Μ.Π. και το ΜΕ.ΚΔ.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσουν διαγωνισμό αφίσας, για την προβολή του 7ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου τους στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, με θέμα: Η ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑ- ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ που θα γίνει το Σεπτέμβριο του Στην καλύτερη αφίσα θα απονεμηθεί το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο Θα απονεμηθούν επίσης και τρεις έπαινοι στις αφίσες που θα διακριθούν. Η καλύτερη αφίσα και οι αφίσες που θα διακριθούν θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα παρουσιασθούν στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο διαδίκτυο. Τα έργα θα παραδοθούν σε φάκελο, με αναγραφή, εξωτερικά, μόνο του τετραψήφιου κωδικού αριθμού του υποψηφίου, μέχρι τις Η παράδοση των έργων θα γίνει στη Διεύθυνση: Καθηγητή Δ. Ρόκο Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Eργαστήριο Τηλεπισκόπησης Τομέας Τοπογραφίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου Ζωγράφου. Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. τηλ , και , Fax: και 4

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις ΔΕΠ για Διπλωματούχους Μηχανικούς Μια σειρά από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας προκηρύσσουν θέσεις ΔΕΠ που απευθύνονται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι στο ΦΕΚ 1043/ (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): Ι. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Πληροφορική Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Λογισμικού» (ΠΛΗ 42). - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλυτών» (ΚΠΠ51). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ, Πληροφορίες: Καραχάλιου Χριστίνα Τσαμαδού 13-15, ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: , Fax: , ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη χρήση Η/Υ» (ΓΤΠ51). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Τμήμα Προσωπικού του Ε.Α.Π., όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πληροφορίες: Κάτσικα Ασημίνα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΠΑΤΡΑ Τηλ.: ,Fax: , ΕΜΠ: Διπλωματούχος Μηχανικός Έρευνας Από το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας ΕΜΠ ζητείται Διπλωματούχος Μηχανικός Έρευνας με εξειδίκευση σε: 1)Θερμοδυναμική 2)Μηχανές εσωτερικής καύσης 3)Ναυτική Μηχανολογία Και δεξιότητες προγραμματισμού: -FORTRAN -MATLAB / SIMULINΚ Απαιτούνται Αγγλικά επιπέδου Proficiency. Βιογραφικά στο lme.ntua.gr Πληροφορίες: Καθ. Ν.Κυρτάτος Διευθυντής ΕΝΜ www. lme.ntua.gr Άμισθος υποψήφιος διδάκτορας Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει μία (1) θέση άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στον Τομέα «Τοπογραφίας» στην περιοχή του Κτηματολογίου με αντικείμενο: «3D H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λεωφόρος Αθηνών Πεδίον Άρεως, Βόλος, Πληροφορίες κ. Κόνιαρη Σοφία τηλ , FAX Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Τεχνικές Χωρικών Αναπαραστάσεων» (Αριθμός Προκήρυξης 6301/ , ΦΕΚ 950/ /τ. Γ ), 2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευαστικές Δομές και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (Αριθμός Προκήρυξης 8996/ , ΦΕΚ 1028/ /τ. Γ ). ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως, Βόλος, Πληροφορίες κ. Τσικάκη Τερψιχόρη τηλ , FAX: Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευστάθεια και Δυναμική Δομικών Συστημάτων με Εφαρμογές στις Μεταλλικές Κατασκευές» (Αριθμός Προκήρυξης 8702/ , ΦΕΚ 1028/ /τ. Γ ), ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με την πράξη του Πρύτανη αριθμ. 3942/ , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1131/ , προκηρύσσεται μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχα ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Τηλεπικοινωνιών - Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: Σχεδίαση και Υλοποίηση». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 08/01/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (τηλ ). κτηματολογικές καταγραφές και απεικονίσεις». Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 15 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλ και

6 ΒΟΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στον ιδιωτικό τομέα Στη συνέχεια δίδουμε τις εξής πληροφορίες για ανοικτές θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στη Γερμανία μέσω του γραφείου GEFYRA (www.hellasing.com), που αφορούν διπλωματούχους μηχανικούς: 1. Για διάφορα έργα στο τομέα της αιολικής ενέργειας στην περιοχή της Βόρειας Γερμανίας ζητούνται Μηχανολόγοι Μηχανικοί WindEnergy (Κωδικός θέσης ΜΜ009) Αρμοδιότητες: ανάπτυξη, σχεδίαση και κατασκευή μηχανικών μερών, συγκροτημάτων ή συστατικών μερών για την τροφοδοσία έλαιων λίπανσης παρακολούθηση κατά την κανονική λειτουργία των ανεμογεννήτριων με βάση των υφιστάμενων προδιαγραφών δημιουργία προδιαγραφών υποστήριξη στην επαλήθευση της απόδοσης των εξωτερικών παρόχών υπηρεσιών εξήγηση των τεχνικών θεμάτων, σε συνεργασία με άλλα τμήματα υποστήριξη στην εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και στον έλεγχο των μηχανικών μερών Απαιτείται: Πτυχίο Μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας Εμπειρία στον τομέα της αιολικής ενέργειας Γνώση στους τομείς της κατασκευής χάλυβας, της υδραυλικής, της κατασκευής με συγκόλληση ή των υδραυλικών συστημάτων Γνώση του προγράμματος CAD Καλή γνώση της γραπτής και προφορικής γερμανικής γλώσσας. 2. Για διάφορα έργα στο τομέα της αιολικής ενέργειας στην περιοχή της Βόρειας Γερμανίας ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί WindEnergy (Κωδικός θέσης ΗΜ-008) Αρμοδιότητες: ευθύνη για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων σε χαμηλή τάση επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές ευθύνη για την τεχνική αξιολόγηση των ηλεκτρικών συστατικών μερών και συστημάτων δημιουργία των προδιαγραφών, των επαληθεύσεων, των έγγραφων των δοκιμών καθώς και της τεχνικής τεκμηρίωσης Απαιτείται: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου μηχανικού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εμπειρία στον τομέα της αιολικής ενέργειας Γνώση στο σχεδιασμό διαγραμμάτων κυκλωμάτων, στην κατασκευή πινάκων έλεγχου και του EPLAN Καλή γνώση της γραπτής και προφορικής γερμανικής γλώσσας Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Τσούκη, τηλ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Έξι μηχανικοί για πρακτική άσκηση στη Γαλλία Ο Δήμος Βέροιας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους», κατά τη διετία , προϋπολογισμού ,000, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (δια Βίου Μάθηση), προτίθεται να στείλει 21 ενήλικες, ηλικίας άνω των 18 ετών για πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 26 εβδομάδων σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο, όπως αναπλάσεις, εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους, επεμβάσεις σε διατηρητέα κτήρια για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους, βιοκλιματικό σχεδιασμό νέων κτηρίων, οικολογικά δομικά υλικά, και χρήση σε κτήρια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Μεσογείου, στο Perpignan της Γαλλίας (18/2/ /8/2013), στη Βαρκελώνη της Ισπανίας(15/4/ /10/2013) και στο Celano στην περιφέρεια Abruzzo της Ιταλίας (17/6/ /12/2013) Στην πρόσκληση αυτή καλούνται να υποβάλλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται για την 1η ροή, την πρακτική δηλαδή άσκηση στο Perpignan της Γαλλίας για το χρονικό διάστημα 18/2/ /8/2013. Στη ροή αυτή θα αποσταλούν 2 αρχιτέκτονες μηχ/κοί, 1 πολιτικός μηχ/κός, 1 ηλεκτρολόγος μηχ/κός, 1 μηχανολόγος μηχ/κός, 1 μηχ/κός περιβάλλοντος, απόφοιτοι πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών ιδρυμάτων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους ηλικίας ετών και ετών και σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Το Πρόγραμμα καλύπτει για τους καταρτιζόμενους τα έξοδα μετακίνησης, πολιτιστικής και γλωσσικής προετοιμασίας και διαμονής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου Πληροφορίες: εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 10:00-13:00, Δήμο Βέροιας, Βικέλα 4, 1ος όροφος, γραφείο 3 και στο Δημαρχείο Βέροιας, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, γραφείο 11 και 1, στα τηλέφωνα / 50552/50616, ή στα και και στην ιστοσελίδα του Δήμου 6

7 ΚΑΤΑΡ Διευθυντής/ντρια Κατασκευών και Project Manager Η Parsons, συμβουλευτική εταιρεία παροχής τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών και ηγέτης σε πολλές αγορές με κύρια εστίαση στις υποδομές, στο περιβάλλον και στην άμυνα/ασφάλεια αναζητεί: 1. Διευθυντή/ντρια Κατασκευών για την Ντόχα-Κατάρ. Ποιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/η για: Την εποπτεία της ομάδας κατασκευής και των εργοδηγών, καθώς και για τη διαχείριση των πόρων και του εξοπλισμού του έργου. Την επίβλεψη και το συντονισμό των υπεργολάβων και των συμβούλων για την πορεία εξέλιξης των εργασιών σχεδίασης και κατασκευής. Τη διασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας, Ποιότητας και Διαχείρισης Ελέγχου. Την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του οικονομικού πλάνου του έργου. Τη δημιουργία σχετικών αναφορών προόδου προς τη διοίκηση της εταιρίας και τους πελάτες. Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή σχετικού κλάδου. Μεταπτυχιακός τίτλος στον κλάδο θα θεωρηθεί προσόν. Εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο και σε θέση ευθύνης στη διαχείριση έργου ομάδας στην κατασκευή. Εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομής. Άριστη γνώση των κανονισμών και πρακτικών στον τομέα των κατασκευών. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας. Γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας και την αποτελεσματική χρήση της σε έργα. 2.Project Manager για την Ντόχα-Κατάρ. Ποιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/η για: Τη γενική κατεύθυνση, σχεδιασμό, συντονισμό, εφαρμογή και εκτέλεση του έργου. Να ηγείται του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου και να καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις προδιαγραφές των πόρων. Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πλάνων διαχείρισης και το συντονισμό της ομάδα του έργου. Τον προγραμματισμό πλάνων και χρονοδιαγραμμάτων και την επίβλεψη των παραδοτέων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. Την παρακολούθηση της προόδου του έργου και την προετοιμασία αναφορών προς τους μετόχους. Την εφαρμογή και διαχείριση των αλλαγών του έργου και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή σχετικού κλάδου Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο επαγγελματικό φορέα. Μεταπτυχιακός τίτλος στον κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών, από την οποία τα 8 έτη σε μεγάλα έργα σχεδιασμού και κατασκευών Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα αγγλικά. Ικανότητα να εντοπίζει πιθανά προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Ικανότητα να δουλεύει καλά μέσα σε ομάδα καθώς και να ηγείται αυτής. Εμπειρία σε εφαρμογές της Microsoft. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: parsons.com αναφέροντας τον τίτλο της κάθε θέσης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μεταπτυχιακά στην Ενέργεια Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, υλοποιεί για όγδοη συνεχή χρονιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας (Φ.Ε.Κ.1049/ ). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια «MSc in Energy» στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα. Επιπλέον το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει στους αποφοίτους του σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Αξιολόγηση-Επιθεώρηση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον κ.α.). Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι «parttime» (2ετές) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy». Η απονομή του διπλώματος «MSc in Energy» γίνεται από το Heriot Watt University σε επίσημη τελετή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους-πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων/ Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Δηλώσεις συμμετοχής από 12 έως και 30 Νοεμβρίου Πληροφορίες: Τηλ: , Τηλ & Φαξ: , (Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00), Δ/ νση internet: Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης. 7

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ώρες 11:00 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΤΕΥΧΟΣ. 141 06 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 78 23 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΟΣ. 34 19 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ: Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙ- ΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ ΤΕΥΧΟΣ. 39 20 02 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ: Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 107 30 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΕ 36 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επτά Μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών στη ΔΕΗ ΙΠΤΗΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 121 26 11 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19 θέσεις μονίμων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 111 17 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Δέκα τέσσερις μηχανικοί. με συμβάσεις

ΕΜΠ Δέκα τέσσερις μηχανικοί. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 139 08 04 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα