H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2005 76 3. H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió 98 4. H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË 221"

Transcript

1 M PO II fiáô Î È appleôïèùèî ÙË EE ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 E P I E X O M E N A 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô H ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛ fió H Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È Î Ù ÚÙÈÛË. H È ÈÎ Û ÙË KÔappleÂÁ ÁË H È ÈÎ Û ÙË MappleÔÏfiÓÈ. ÚÔ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ E Úˆapple ÎÔ XÒÚÔ AÓÒÙ ÙË EÎapple  ÛË H È Ô ÂÎapple  ÛË E-Learning. OÈ appleúˆùô Ô Ï Â Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ú ÛË H appleúôòıëûë ÙË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ H appleôèfiùëù ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË ÚˆÙÔ Ô Ï Â Î È Ú ÛÂÈ ÙË EE ÁÈ ÙË ÓÂÔÏ T appleúôáú ÌÌ Ù Ú ÛË : ˆÎÚ ÙË, Leonardo, Tempus, Erasmus Mundus. H ı ÛappleÈÛË Î È Ë ÂÓ È ÌÂÛË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ H Ó ÁÂÓÈ ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Ú ÛË ( ). TÔ ÔÏÔÎÏËÚˆ- Ì ÓÔ appleúfiáú ÌÌ ÙË È Ô Ì ıëûë Î È ÙÔ Tempus Plus 340 [ 75 ]

2 2. TÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË appleâúèfi Ô TÔ ÁÂÓÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ ÏfiÁÔ Î È ÙˆÓ appleôïèùèîòó. H Â Úˆapple Î È ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 2000, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΩΝ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναγνωρίστηκε ο σημαντικ ς διαμεσολαβητικ ς ρ λος και η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των άλλων πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, απασχ λησης) της ΕΚ/ΕΕ. Σε κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003) αναφέρεται χαρακτηριστικά τι «οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστο ν καθοριστικ παράγοντα για το δυναμικ καινοτομίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται επομένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυναμικής, σε αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια με άλλους κοινοτικο ς τομείς δράσης, πως η απασχ ληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμ ς και η νεολαία, η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονομική πολιτική και η εσωτερική αγορά. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρ λος που διαδραματίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρ λος άρρηκτα συνυφασμένος με την αίσθηση αυξημένης ευθ νης καθώς και την ολοένα και μεγαλ τερη ανάγκη εκσυγχρονισμο και αλλαγών, ιδίως εν ψει του ιστορικο στ χου διε ρυνσης της Ένωσης» 140. Η διαμ ρφωση του κοινοτικο εκπαιδευτικο λ γου στην περίοδο μετά το Μάαστριχτ ( ) κινήθηκε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχέσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση και την κοινωνική συνοχή, με σκοπ να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Ειδικ τερα, η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ συνδέθηκε σταδιακά με την αντιμετώπιση σ γχρονων προβλημάτων, εξαιτίας μιας σειράς προκλήσεων, αλλαγών και μετασχηματισμών (οικονομικών, γεωπολιτικών, κοι Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτ χει η Στρατηγική της Λισαβ νας, Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του λεπτομερο ς προγράμματος των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, EDUC 43, 6905/3/04 REV 3, Βρυξέλλες, , σ. 7. [ 76 ]

3 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH νωνικών, τεχνολογικών) που σημειώθηκαν στο εσωτερικ και το εξωτερικ επίπεδο της ΕΕ. Στο εξωτερικ επίπεδο, οι προκλήσεις συνδέονται με τελεστές πως η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνοεπιστήμης και η μετανάστευση προς την Ευρώπη. Στον εσωτερικ χώρο, οι μετασχηματισμοί αφορο ν αλλαγές στην οικονομική διάσταση (συγκρ τηση της ΟΝΕ και της ζώνης ευρώ), στο γεωπολιτικ πεδίο (διε ρυνση με τις χκαε), στον πολιτικ (θέσπιση της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ) και στον κοινωνικ χώρο (δημογραφική γήρανση, συστήματα πρ νοιας και απασχ λησης). Ως βασικοί επί μέρους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη καθορισμένων και διακριτών διαδικασιών και στρατηγικών της περι δου, θεωρο νται μεταξ άλλων οι ακ λουθοι: (α) η συμβολή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση και την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης (βλ. διαδικασία του Λουξεμβο ργου), (β) η συγκρ τηση του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου στην τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. διαδικασίες της Mπολ νιας και της Kοπεγχάγης αντίστοιχα), (γ) ο εκσυγχρονισμ ς, η βελτίωση της ποι τητας και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης (βλ. διαδικασία της Λισαβ νας), (δ) η προώθηση και η ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και (ε) η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας, της κοινωνικής συνοχής και της ιδι τητας του Eυρωπαίου πολίτη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 141 άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διαμ ρφωση του κοινοτικο λ γου, ενώ παράλληλα διατ πωσαν το πλαίσιο της αλληλεξάρτησης και της συμπληρωματικής σχέσης της εκπαίδευσης με τις άλλες πολιτικές της Κοιν τητας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ορισμένα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου, του Συμβουλίου Παιδείας και της Επιτροπής παρουσιάζουν ειδικ ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται με την ανάδειξη του τομέα της εκπαίδευσης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών και παράλληλα θεωρείται τι προετοίμα Τα κείμενα αυτά ήταν: Τα τρία Λευκά Bιβλία της Επιτροπής για την Οικονομία (1993), την Κοινωνική πολιτική (1994) και την Εκπαίδευση (1995) και τα τέσσερα Πράσινα Bιβλία της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή διάσταση (1993), την Καινοτομία (1995), την Απασχ ληση (ΕΚ 1996) και την Κινητικ τητα (1996). Για την αναλυτική παρουσίαση του λ γου και των πολιτικών της περι δου, βλ. στον προηγο μενο τ μο A. Βλ. επίσης, ΠΑΣΙΑΣ, Γ., Προς την Ευρώπη της Γνώσης. Η διαμ ρφωση του εκπαιδευτικο λ γου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας στη δεκαετία του 90, στο ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δ. (επιμ.), Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σσ [ 77 ]

4 MEPOΣ II σαν, ως ένα βαθμ, τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη δεκαετία του 2000 πως αυτές διατυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισαβ νας. Τα κείμενα αυτά είναι: (α) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου (1997), που καθορίστηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. (β) Τα κείμενα της Επιτροπής: Ατζέντα 2000 (1997) και Για μια Ευρώπη της γνώσης (1997), με τα οποία διαγράφονται το πλαίσιο και οι κατευθ νσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διε ρυνσης της ΕΕ, της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας. (γ) Το κείμενο για τον νέο Κανονισμ για τα διαρθρωτικά ταμεία που περιλαμβάνει τον νέο Στ χο 3 με αντικείμενο «τη στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμο των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχ λησης» 142. (δ) το κείμενο του Συμβουλίου Παιδείας Μπροστά στη Νέα χιλιετία (1999), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη χάραξη της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαίδευση σταδιακά μεταφέρθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περι δου , στο πλαίσιο της διαμ ρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχ ληση οικοδομήθηκε σ μφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου του Λουξεμβο ργου σε 4 πυλώνες: απασχολησιμ τητα (employability), επιχειρηματικ τητα (entrepreneuship), προσαρμοστικ τητα (adaptability), ισ τητα ευκαιριών (equal opportunities) 143. Είναι προφανές τι κανείς απ τους παραπάνω άξονες δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή και τη λήψη άμεσων μέτρων/δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναπ φευκτα, λοιπ ν, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση συμπεριέλαβε την εκπαίδευση ως περιοχή αιχμής των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχ λησης και την καταπολέμηση του κοινωνικο αποκλεισμο. Στις κατευθ νσεις για τις πολιτικές απασχ λησης του 2001 αναφέρεται τι «η ανάπτυ Στον νέο στ χο 3 ενοποιήθηκαν οι δ ο προηγο μενοι στ χοι του Κανονισμο του 1988, που αφορο σαν την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας (στ χος 3) και τη διευκ λυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων (στ χος 4). Ο νέος στ χος 3 έχει ως αφετηρία την εισαγωγή του νέου τίτλου για την απασχ ληση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και κινείται στο ευρ τερο πλαίσιο της σ νδεσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση. Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς 1260/1999 (ΕΚ) της περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, EE L 161, Βρυξέλλες, , άρθρο 1, σ Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 1998, παρ [ 78 ]

5 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH ξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης συνδέεται με αποτελεσματικά και λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκριν μενα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και τη βελτίωση του επιπέδου και της ποι τητας της απασχ λησης, την ομαλή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία, την πρ ληψη της υποβάθμισης των δεξιοτήτων απ την ανεργία, την αποχή και τον ισ βιο αποκλεισμ» 144. Στον νέο Κανονισμ για το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο (1999) 145, αναφέρονται, μεταξ άλλων, ως επιλέξιμες δραστηρι τητες για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικο και την ολοκληρωμένη ένταξη στην αγορά εργασίας, «η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, η προπαρασκευαστική κατάρτιση, η απ κτηση και αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικ ς προσανατολισμ ς και η συνεχής κατάρτιση» (άρθρο 3.1) 146. Παράλληλα, ορίζονται δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση δομών και συστημάτων, οι οποίες αφορο ν «την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απ κτησης προσ ντων, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών, τη βελτίωση της πρ σβασης των εργαζομένων σε δυνατ τητες κατάρτισης και απ κτησης προσ ντων, την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στον κ σμο της εργασίας και τα ιδρ ματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας» (άρθρο 3.2) 147. Στο κείμενο Ατζέντα , η Επιτροπή υποστηρίζει τι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι τεχνολογίες της πληροφ ρησης ευνοο ν την εμφάνιση νέων άυλων αγαθών, στην ανάπτυξη, την κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέονται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση 149. Έτσι, στο βαθμ που «η τεχνολογική έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελο ν ουσιαστικές άυλες επενδ σεις, οι πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) αποκτο ν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης» Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση του Συμβουλίου σχετικά με τις οδηγίες για τις πολιτικές απασχ λησης των κρατών-μελών για το έτος 2001, ΕΕ L22, Βρυξέλλες, , σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Κανονισμ ς (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκ Κοινωνικ Ταμείο, ΕΕ L213, Βρυξέλλες, π., σ π., σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Πρ γραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ. Α & Β, COM (97) 2000, Βρυξέλλες, π., σσ π., σ. 13. [ 79 ]

6 MEPOΣ II π Ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος Η γνώση Η Ευρώπη της γνώσης Οι 3 βασικές διαστάσεις Γνώση Πολίτης Απασχ ληση Οι 4 βασικές περιοχές Καινοτομία Έρευνα Εκπαίδευση Κατάρτιση Οι 5 βασικοί στ χοι (α) H ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (β) H διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) H διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτ τητας (δ) H αποφυγή του κοινωνικο ρήγματος (ε) H α ξηση της δυνατ τητας απασχ λησης Έννοιες/λέξεις-κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση Η κοινωνία Καινοτομία Ανταγωνιστικ τητα της γνώσης Ελαστικ τητα Ευελιξία Αξιολ γηση Πιστοποίηση Ποι τητα Αποτελεσματικ τητα ΠΗΓΗ: ΠΑΣΙΑΣ, Γ.- ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Οι σχηματισμοί λ γου της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας και οι επιδράσεις τους στη διαμ ρφωση της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μελέτη Περίπτωσης: τα ΕΠΕΑΕΚ 1 και 2 και η Εκπαιδευτική Μεταρρ θμιση , στα Πρακτικά του Διεθνο ς Συνεδρίου (επιμ. Καθ. Σ. Μπουζάκης), Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο Ιστορικο Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνο ς Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάιος 2003, Στο κείμενο Για μια Ευρώπη της γνώσης 151, η Επιτροπή υποστηρίζει τι ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος διατρέχεται απ τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις που είναι η γνώση,ο πολίτης και η απασχ ληση και επισημαίνει την ανάγκη της ενίσχυσης και της προώθησης της κοινοτικής πολιτικής στις τέσσερις περιοχές 151. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, Βρυξέλλες, [ 80 ]

7 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH της γνώσης (καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) που «αποτελο ν την κινητήρια δ ναμη της Κοιν τητας στην προοπτική της οικοδ μησης της Ευρώπης της γνώσης», η οποία συνδέεται άμεσα με το στ χο της Ένωσης για την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πως διατυπώθηκε στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ 152. πως επισημαίνει η Επιτροπή, η ανακοίνωσή της «εμπνέεται απ ένα βασικ προσανατολισμ : τη σταδιακή δημιουργία εν ς ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ανοικτο και δυναμικο» 153, ο οποίος «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης μέσα στο οποίο θα πραγματωθεί ο στ χος της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» 154. Για να χαρακτηρίσει τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχ ληση στην κοινωνία της γνώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως λέξεις-κλειδιά τις ακ λουθες: καινοτομία, ανταγωνιστικ τητα, ελαστικ τητα, ευελιξία, ποι τητα, πιστοποίηση, αξιολ γηση, αποτελεσματικ τητα. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει τι η πρ κληση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου προϋποθέτει «τη μεγαλ τερη ενοποίηση των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» 155 και απαιτεί τον εξορθολογισμ της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω «της οικονομίας των επιδιωκ μενων στ χων» 156 και του «περιορισμο της διασποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής της» 157. Το περιεχ μενο του εκπαιδευτικο λ γου και η διαμ ρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας θα ολοκληρωθο ν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κείμενα των θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως τα ακ λουθα: (α) Tα κείμενα του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στις Συν δους της Λισαβ νας (2000), της Στοκχ λμης (2001), της Βαρκελώνης (2002). (β) Kείμενα του Συμβουλίου Παιδείας, πως: Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2001), Ο ρ λος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης (2001), Το Λεπτομερές Πρ γραμμα των επακ λουθων εργασιών σχετικά με τους στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2002). (γ) Kείμενα της Επιτροπής, πως: Υπ μνημα σχετικά με την εκπαίδευση κα π., σ π., σ π., σ π., σ π., σσ π., σσ [ 81 ]

8 MEPOΣ II θ λη τη διάρκεια της ζωής (2000), elearning - Nα σκεφτο με την εκπαίδευση του α ριο (2000), Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αξιολ γηση της ποι τητας στη σχολική εκπαίδευση (2001), Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης (2001), Υπ μνημα για την Ποι τητα στην εκπαίδευση (2002), Σχέδιο δράσης για τις δεξι τητες και την κινητικ τητα (2002), Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2002), Αποδοτικές επενδ σεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη (2003) 158. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και με βάση τη στρατηγική της Λισαβ νας, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοιν τητας θα συνδεθεί άμεσα με τους ακ λουθους άξονες: 1. Τον ενισχυτικ ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές για την απασχ ληση, μέσα απ την ανάπτυξη των πολιτικών για τη διά βίου εκπαίδευση. 2. Την ανάπτυξη της ποι τητας της εκπαίδευσης σε λα τα επίπεδα, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη πολιτικών για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικ τητας. 3. Την προώθηση της κινητικ τητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των προσ ντων και των περι δων σπουδών, η οποία συνδέεται με τη δημιουργία του ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο χώρου, ειδικά στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 4. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία συνδέεται με τους στ χους της προσβασιμ τητας, της ανοιχτ τητας και της ισ τητας ευκαιριών, με σκοπ τη διατήρηση του κοινωνικο προτ που της Ευρώπης. 5. Την προώθηση της διαδικασίας σ γκλισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον έλεγχο του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών μέσα απ τη διατ πωση κοινά αποδεκτών (ευρωπαϊκών) στ χων, μέσων (κριτήρια και δείκτες αξιολ γησης) και διαδικασίας (Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο ) για την υλοποίησή τους. Οι παραπάνω άξονες συνδέονται με την αναγκαι τητα της διαμ ρφωσης μιας ενιαίας και συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 149 και 150 της ΣυνθΕΚ (αρχή της επικουρικ τητας), να προωθεί τη σ γκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα ευρωπαϊκ πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση: την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής (διαρθρωτικά ταμεία - ΕΠΕΑΕΚ), 158. Τα κείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά σε επ μενες εν τητες του παρ ντος κεφαλαίου. [ 82 ]

9 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH την επιδίωξη του στ χου της ισχυρής οικονομίας της γνώσης (ανταγωνιστικ τητα - καινοτομία - ΤΠΕ), τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΟΝΕ (οικονομία) προς τα επίπεδα της εργασίας (απασχ ληση), της κοινωνίας (κοινωνική συνοχή) και της πολιτικής (διακυβέρνηση). Επιπρ σθετα, κατά τη διάρκεια της περι δου ( ), οι διαδικασίες της διε ρυνσης με τις χκαε και τη Συνταγματική Συνθήκη προωθο ν/επιβάλλουν την αντιμετώπιση της ΕΕ των 25 ως λου, ως ενιαίου, περιεκτικο συν λου με κοινο ς στ χους. Η εκπαίδευση εκλαμβάνεται πλέον ως περιοχή αιχμής και ως βασικ ς παράγοντας ανάπτυξης πρακτικών διαμεσολάβησης και αντιστάθμισης, αφο συνδέεται άμεσα: (α) με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ στα πεδία της οικονομίας, της απασχ λησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας, (β) αλλά και με τις διεργασίες που αφορο ν το συμβολικ και φαντασιακ περιεχ μενο της ενωμένης Ευρώπης (ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, κοινοί στ χοι, Eυρωπαίος πολίτης, ευρωπαϊκή ταυτ τητα). Με βάση τα παραπάνω, ένα προτειν μενο πλαίσιο ανάγνωσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ στη δεκαετία του 2000 (βλ. σχετικ πίνακα) διατρέχεται απ τους ακ λουθους άξονες: Το καθεστώς αλήθειας: Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση, διε ρυνση, συνταγματοποίηση. Οι σχηματισμοί του λ γου: Ανταγωνιστικ τητα, απασχ ληση, πολίτης. Ποι τητα, προσβασιμ τητα, ανοιχτ τητα. Σ γκλιση, συντονισμ ς, εμβάθυνση, συνοχή. Ο σκοπ ς: Η δυναμικ τερη και πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στο πλαίσιο του παγκ σμιου ανταγωνισμο. Οι στ χοι: Η Ευρώπη της γνώσης, ο ευρωπαϊκ ς εκπαιδευτικ ς χώρος. Η εκσυγχρονισμ ς και η σ γκλιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, η βελτίωση της ποι τητας, η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Η φιλοσοφία: Η συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πολιτικές αιχμής για την ανταγωνιστικ τητα, την απασχ ληση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή. Το πλαίσιο της περι δου: Η ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών (Λουξεμβο ργο-λισαβ να-kοπεγχάγη-mπολ νια). Προγράμματα δράσης Νέο πρ γραμμα της διά βίου μάθησης Οι πολιτικές ρ θμισης: Εθνικά σχέδια δράσης και ΕΠΕΑΕΚ: έλεγχος, συντονισμ ς, σ γκλιση του σχεδιασμο των εθνικών πολιτικών. Η διαδικασία: Κοινοτική μέθοδος και Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμο. Τα μέσα: Εξορθολογισμ ς των επιδιωκ μενων στ χων, περιορισμ ς της δια- [ 83 ]

10 MEPOΣ II π TÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË EE ÛÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 2000 Διαδικασία της Λισαβ νας Eθνικές Eκπαιδευτικές Πολιτικές Eξευρωπαϊσμ ς Διαδικασία της Bologna (Eυρωπαϊκ ς Xώρος Aνώτατης Eκπαίδευσης) Aνταγωνιστικ τητα Oικονομία της Γνώσης Έρευνα & Tεχνοεπιστήμη Kινητικ τητα Aνοικτή Mέθοδος Συντονισμο Eκπαίδευση και Kατάρτιση 2010 Aνάπτ. Aνθρώπινων Π ρων Tεχνολογίες Πληροφ ρησης &Eπικοινωνίας elearning Kαινοτομία & Eυελιξία Bιώσιμη Aνάπτυξη Eργασιακή Eλαστικ τητα Eπιχειρηματικ τητα Ποι τητα Δείκτες, Σημεία Σ γκρισης, Στατιστικές Συγκλίνοντα Eθνικά Eκπαιδευτικά Συστήματα Aξιολ γηση & Aποτελεσματικ τητα Kοινωνική συνοχή Διαδικασία Kοπεγχάγης Διαφάνεια, συγκρισιμ τητα, δυνατ τητα μεταφοράς, αναγνώριση δεξιοτήτων και τίτλων σπουδών Aπασχολησιμ τητα Διά Bίου Eκπαίδευση Kοινωνία της Γνώσης Πιστοποιημένες Δεξι τητες Παγκοσμιοποίηση Γνώση Eυρωπαϊκά Προγράμματα Δράσης (Socrates, Leonardo,Youth κ.λπ.) & Πρωτοβουλίες (elearning κ.λπ.) Συνθήκες και Kείμενα (Άρθρα 149 & 150 ΣEE, Πράσινο Bιβλίο, Λευκ Bιβλίο κ.λπ.) Πολιτικές (Yπερεθνικών & Yποεθνικών) Oμάδων Συμφερ ντων Γενική Συμφωνία Eμπορίου των Yπηρεσιών (GATS) ΠΗΓΗ:ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Ι., Γνώση, Aπασχολησιμ τητα, Aνταγωνιστικ τητα: Kατασκευάζοντας τον Eυρωπαϊκ Eκπαιδευτικ Xώρο, στο Eκπαιδευτικ Δελτίο, Άνοιξη 2005, Σχολή I.M. Παναγιωτ πουλου, Aθήνα. [ 84 ]

11 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σποράς των ενεργειών και των μέτρων εφαρμογής. Συγκριτική αξιολ γηση - δείκτες, κριτήρια, αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγές καλών πρακτικών ÂÎapple  ÛË Î È Ë Â Úˆapple Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ apple Û fiïëûë HΕΥΡΩΠΑΪΚΗ στρατηγική για την απασχ ληση συγκροτήθηκε οργανωτικά και λειτουργικά στα Ευρωπαϊκά Συμβο λια του Λουξεμβο ργου (1997), του Κάρντιφ (1998) και της Κολονίας (1999) και απέκτησε πιο συνεκτικ περιεχ μενο στις αρχές του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβ νας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια σειρά απ κείμενα δημιο ργησαν το καθεστώς αλήθειας της περι δου, συνδέοντας τη διαμ ρφωση των πολιτικών για την απασχ ληση με τις επιπτώσεις απ την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Μεταξ άλλων, ξεχωρίζουν κείμενα πως το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, η έκθεση Bangeman για τις επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και η μελέτη του ΟΟΣΑ για την απασχ ληση 159. Ειδικά το ΛΒ της Επιτροπής για την οικονομία, με αντικείμενο τις σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικ τητα και την απασχ ληση, θεωρείται ως κείμενο αφετηρίας, καθώς αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν λα τα μετέπειτα κείμενα της Επιτροπής (Λευκά και Πράσινα Bιβλία της περι δου) και παράλληλα μετέφερε τη συζήτηση για την απασχ ληση στο επίκεντρο της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, επηρεάζοντας το χαρακτήρα και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση. Ένα απ τα κρίσιμα διακυβε ματα της περι δου αφορο σε τη διαμ ρφωση νέων σχέσεων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και την εργασία και ειδικ τερα τις αντιλήψεις σχετικά με το περιεχ μενο και τις κατευθ νσεις των πολιτικών για την απασχ ληση και το είδος των κριτηρίων (κοινωνικά ή οικονομικά) που θα έπρεπε να επικρατήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απ τη μια πλευρά υπάρχει η κοινωνική θεώρηση που υποστηρίζει την ανάπτυξη της απασχ λησης με έμφαση σε κριτήρια κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κράτους πρ νοιας και αντιλαμβάνεται τη βελτίωση της απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Απ την άλλη, η οικονομική θεώρηση 159. Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Λευκ Bιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικ τητα, Απασχ ληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, Βρυξέλλες, BANGEMANN,M.(ed.), Europe and the global information society: Recommendations to the European Council, Brussels, OECD, The OECD Jobs Study: Evidence and Implications, Parts I and II, OECD,Paris, [ 85 ]

12 MEPOΣ II που θεωρεί τη βελτίωση της απασχ λησης ως δείκτη οικονομικής ανάπτυξης και ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υπάρχει σαφής απ σταση απ το να αντιμετωπίσει κανείς την πολιτική απασχ λησης ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγ ης και στο να τη θεωρήσει ως μέσο ανάπτυξης της ανθρώπινης προσαρμοστικ τητας. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχ ληση, εγκλωβισμένη στις αρχές και τη φιλοσοφία της ανοιχτής και ελε θερης αγοράς, πως εκφράστηκε στα κείμενα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Λουξεμβο ργου, του Κάρντιφ και της Κολονίας, αλλά και σε κείμενα της Επιτροπής την περίοδο , ήταν ακριβώς μια πολιτική που επιδίωξε την α ξηση της δυνατ τητας προσαρμογής των Eυρωπαίων εργαζομένων στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης, με βασικ μέσο τη διά βίου εκπαίδευση. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης μετατράπηκε σε επίκαιρο συμβολικ και πραγματικ σημαίνον της περι δου και απέκτησε ισχυρ πολιτικ περιεχ μενο, καθώς θεωρήθηκε ως ο βασικ ς μοχλ ς/εργαλείο/παράγοντας ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσαρμοστικ τητας των νέων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της σ γχρονης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Είναι χαρακτηριστικ τι και οι τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση (απασχολησιμ τητα, επιχειρηματικ τητα, προσαρμοστικ τητα, ίσες ευκαιρίες), συνδέονται άμεσα με τον αναπτυξιακ σχεδιασμ και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι βάσεις για την άμεση και συμπληρωματική σχέση των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχ λησης τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του Κατά τη διάρκεια της περι δου , μια σειρά απ κείμενα, μέτρα και δράσεις μετέφεραν τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Το 1996 η Επιτροπή ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία αποκαλο μενη «Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης», της οποίας οι στ χοι ήταν να κινητοποιηθο ν λοι οι σχετικοί φορείς (κοινοτικοί, εθνικοί και τοπικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι), με σκοπ την καταπολέμηση της ανεργίας στο πλαίσιο εν ς μέσου και μακροπρ θεσμου οράματος της κοινωνίας 160. Ένα χρ νο αργ τερα, κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τον Ιο νιο του 1997, ορισμένες κυβερνήσεις υποστήριξαν τη δημιουργία εν ς κεφαλαίου σχετικά με την απασχ ληση, το οποίο 160. Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Δράση για την απασχ ληση στην Ευρώπη: ένα σ μφωνο εμπιστοσ νης, Βρυξέλλες, [ 86 ]

13 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH θα περιελάμβανε τις βασικές αρχές για την πολιτική απασχ λησης, καθώς επίσης και μια επιτυχή μέθοδο για την υλοποίησή της. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, εισήχθη ένας νέος τίτλος, VIII: Απασχ ληση, σ μφωνα με τον οποίον η «προώθηση της απασχ λησης είναι ένα θέμα κοινο ενδιαφέροντος» των κρατών-μελών (άρθρ ) και «η επίτευξη υψηλο επιπέδου απασχολήσεως» ορίζεται ως ένας απ τους βασικο ς στ χους της Κοιν τητας (άρθρ ) 161. Το εξαιρετικ ενδιαφέρον του θέματος φαίνεται απ το γεγον ς τι το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο προχώρησε στη λήψη μέτρων υπέρ μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχ λησης την περίοδο , χωρίς να περιμένει της έναρξης ισχ ος τους (η Συνθήκη του Άμστερνταμ άρχισε να ισχ ει απ την 1η Μα ου 1999). Το πρώτο βήμα ήταν η ένταξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, ως βασικ θέμα στην ειδική Σ νοδο κορυφής του Λουξεμβο ργου το Αξίζει να σημειωθεί τι κατά την περίοδο ο πολιτικ ς συσχετισμ ς στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο είχε αλλάξει και για πρώτη φορά μετά το Μάαστριχτ η πλειοψηφία (έντεκα στα δεκαπέντε μέλη) είχε κεντροαριστερ χαρακτήρα. Ο Α. Schafer αποδίδει την προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση σε αυτ το γεγον ς και επισημαίνει τι «οι κυβερνήσεις των σοσιαλδημοκρατών ήταν πολιτικά, τουλάχιστον δεσμευμένες απέναντι στις πολιτικές του κράτους πρ νοιας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχ λησης τους έδωσε ένα κοιν λεξιλ γιο καθώς επίσης και ένα ευρωπαϊκ συμπλήρωμα στις εθνικές προσπάθειές τους για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής» 162. È ÈÎ Û ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ (The Luxenburg process) TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Λουξεμβο ργου, σε έκτακτη σ νοδο για την απασχ ληση τον Νοέμβριο του 1997, καθ ρισε ένα μεσοπρ θεσμο πλαίσιο για την ανάπτυξη της μελλοντικής κοινοτικής δράσης στον τομέα της απασχ λησης 163. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση συγκρ τησε την αποκαλο μενη διαδικασία του Λουξεμβο ργου (Luxemburg process), η οποία αφορο σε το συντονισμ των πολιτικών απασχ λησης των κρατών-με Βλ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Π.Δ., Οι Νέες Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998, σ Βλ. SCHAFER, A. (2004), Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, Europeαn Integration Οnline Papers (EIoP), Vol. 8, Nο 13 (http://eiop.or.at/eiop/texte/ htm) Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λουξεμβο ργο ( ), Βρυξέλλες. [ 87 ]

14 MEPOΣ II λών με τη μορφή οδηγιών και κατευθ νσεων απασχ λησης και της εκπ νησης εθνικών σχεδίων δράσης (National Action Plans) 164. Στο κείμενο αναφέρεται τι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση θα βασίζεται στη θέσπιση κατευθ νσεων για την απασχ ληση (employment guidelines), οι οποίες θα θέτουν καθορισμένους στ χους που θα ενσωματωθο ν σε εθνικά σχέδια δράσης πολυετο ς προοπτικής, η εφαρμογή των οποίων θα ελέγχεται με μια απ κοινο συμφωνημένη διαδικασία 165. Σχετικά με τη μέθοδο και τα μέσα υλοποίησης, το Συμβο λιο επισήμανε «τη σημασία ανάπτυξης κοινών δεικτών, που θα βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές, για τον αποτελεσματικ έλεγχο και την αξιολ γηση των πολιτικών απασχ λησης και για τον προσδιορισμ των ορθών πρακτικών» 166. Το Συμβο λιο καθ ρισε τέσσερις άξονες δράσης, οι οποίοι αποτέλεσαν τις κατευθ νσεις της απασχ λησης για το και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και ετήσιες εκθέσεις για την αξιολ γηση της προ δου. Οι τέσσερις άξονες που διαμ ρφωσαν το πλαίσιο για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχ ληση το 1988 ήταν οι ακ λουθοι 168 : (α) Βελτίωση της απασχολησιμ τητας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την πρ ληψη της μακροχρ νιας ανεργίας, την ανάπτυξη ενεργών πολιτικών, τη συνεργασία με τους κοινωνικο ς εταίρους και τη βελτίωση της μετάβασης απ το σχολείο στην εργασία 169. (β) Ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηρι τητας, τη διευκ λυνση της σ στασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων και τη διε ρυνση των ευκαιριών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικ και περιφερειακ επίπεδο 170. (γ) Ενθάρρυνση της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, με έμφαση στον εκσυγχρονισμ της οργάνωσης της εργασίας και την υποστήριξη της προσαρμοστικ τητας των επιχειρήσεων ως συστατικ της διά βίου μάθησης Η Επιτροπή πρ τεινε μια αρχική σειρά οδηγιών για το έτος Οι οδηγίες υλοποιήθηκαν απ τα κράτη-μέλη μέσα απ τα εθνικά προγράμματα δράσης (NAPs) και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για την εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών προγραμμάτων δράσης δημοσιε ονται κάθε έτος στην κοινή έκθεση σχετικά με την απασχ ληση π., παρ π., παρ π., παρ Βλ. το μέρος ΙΙ που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχ λησης για το 1998, παρ π., παρ π., παρ π., παρ [ 88 ]

15 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH (δ) Ενίσχυση των πολιτικών για ίσες ευκαιρίες μέσα απ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ισ τητα των φ λων, με έμφαση στη μείωση των διακρίσεων μεταξ φ λων, στο συνδυασμ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, την επιστροφή στην εργασία και την προώθηση στην εργασία των ΑμΕΑ 172. Ένα μήνα αργ τερα, τον Δεκέμβριο του 1997, το Συμβο λιο Απασχ λησης εξέδωσε το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση για το έτος 1998, το οποίο έτυχε μεγάλης προβολής, ισχυρής πολιτικής δέσμευσης και ευρείας αποδοχής απ λα τα ενδιαφερ μενα μέρη 173. Κατά τη διάρκεια του 1998, η Επιτροπή εκπ νησε και πρ τεινε ένα πλαίσιο ανάπτυξης των κατευθ νσεων της πολιτικής για την απασχ ληση, το οποίο αφορο σε: (α) την ανάλυση και αποτίμηση των σχέσεων της απασχ λησης στη διαμ ρφωση και την εφαρμογή των διάφορων κοινοτικών πολιτικών (οικονομικής, κοινωνικής, διαρθρωτικής, εκπαιδευτικής κ.ά.) και (β) την εισαγωγή σε κοινοτικ επίπεδο μηχανισμών συντονισμο των πολιτικών για την απασχ ληση οι οποίες περιελάμβαναν: την εκπ νηση οδηγιών απ το Συμβο λιο προς τα κράτη-μέλη, ένα σ στημα συντονισμο και παρακολο θησης της εφαρμογής των οδηγιών απ τα κράτη-μέλη, ετήσια κοινή έκθεση αξιολ γησης και δημιουργία κινήτρων υπ τη μορφή πιλοτικών έργων 174. Παράλληλα, η Επιτροπή πρ τεινε στο Συμβο λιο να καταρτίζει συστάσεις σχετικά με την πολιτική απασχ λησης κάθε κράτους-μέλους, βάσει μιας συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των κρατών-μελών στον τομέα της απασχ λησης και των κ ριων κενών που εξακριβώνονται στην εφαρμογή των οδηγιών απασχ λησης, λαμβάνοντας υπ ψη τα συμπεράσματα της κοινής έκθεσης σχετικά με την απασχ ληση π., παρ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισμα της σχετικά με στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση το 1998, ΕΕ C30, Βρυξέλλες, Για την παρουσίαση της σχετικής διαδικασίας, βλ. http//www.europa.eu.int/european Commission DG5/employment.introduction Τα 15 κράτη-μέλη κατάρτισαν εθνικά σχέδια δράσης (NAPs), τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή και το Συμβο λιο για αξιολ γηση. Η έκθεση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών σχεδίων δράσης του 1998 υποβλήθηκε στη σ νοδο του Ευρωπαϊκο Συμβουλίου στο Κάρντιφ. Στο κείμενο των συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο αναφέρει, μεταξ άλλων, τι «απ την πρώτη αξιολ γηση των εθνικών σχεδίων δράσης κατέστη σαφές τι τα κράτη μέλη καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να αυξήσουν την απασχολησιμ τητα του ενεργο πληθυσμο και προωθο ν δυναμικά την απ κτηση δεξιοτήτων και τη συνεχή επιμ ρφωση». Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Κάρντιφ ( ), Βρυξέλλες, παρ. 12. [ 89 ]

16 MEPOΣ II Με τη διαδικασία του Λουξεμβο ργου η Κοιν τητα προσπάθησε να δώσει μια ισχυρ τερη έμφαση στις δεσμε σεις και στην υποχρέωση που αναλήφθηκε απ τις κυβερνήσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση. Με τον τρ πο αυτ ν, εμμέσως πλην σαφώς, η Επιτροπή κατάφερε να ασκεί επιτήρηση στις εθνικές κυβερνήσεις, μέσω των δεσμε σεων και των υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει, καθώς τα εθνικά σχέδια δράσης θα χρησιμοποιο νται εφεξής για την αξιολ γηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών απ τα κράτη-μέλη. ÓÔ Ô ÙÔ ÚÓÙÈÊ (The Cardiff process) ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ κορυφής του Κάρντιφ 176, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο αποφάσισε να προωθήσει ένα διάλογο μεταξ των κρατών-μελών με σκοπ τη σ νδεση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικ επίπεδο με τη συντονισμένη στρατηγική απασχ λησης. Ειδικ τερα, το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο τ νισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που στ χευσαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικ τητας και την ενίσχυση της εργασίας και των αγορών για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και το κεφάλαιο. Ο στ χος ήταν να μειωθεί ο αριθμ ς άχρηστων καν νων σε εθνικ και ευρωπαϊκ επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθο ν τα φορτία στις μικρές έντασης εργατικο δυναμικο εταιρίες και να διευκολυνθεί η δημιουργία των νέων επιχειρήσεων 177. ÓÔ Ô ÙË KÔÏÔÓ (The Cologne process) ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ της Kολονίας, το 1999, ολοκληρώθηκε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχ ληση, με τη διατ πωση του ευρωπαϊκο συμφώνου για την απασχ ληση 178. Ο κ ριος στ χος του ευρωπαϊκο σ μφωνου απασχ λησης, γνωστ ς ως διαδικασία της Kολονίας είναι να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξ λων των συμβαλλ μενων μερών σε τοπικ, εθνικ και ευρωπαϊκ επίπεδο που συμμετέχουν στη διαμ ρφωση της μακροοικονομικής πολιτικής (νομισματικές, δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές) και να ενισχυθεί η εμπιστοσ νη τους, προκειμένου να ενθαρρυνθο ν η α ξηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας Βλ. Ευρωπαϊκ Συμβο λιο του Κάρντιφ,.π π., παρ Βλ. EUROPEAN COUNCIL,Presidency Conclusions, Cologne ( ), Brussels π., παρ [ 90 ]

17 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH 2.3. appleâú Ô Ô Û Ó ÂÛË ÙˆÓ appleôïèùèîòó ÙË apple Û fiïëûë ÌÂ ÙË È Ô Ì ıëûë ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2000, μια σειρά απ κείμενα και ενέργειες των θεσμικών οργάνων της Κοιν τητας διαμ ρφωσαν ένα συνεκτικ πλαίσιο αναφοράς, σ μφωνα με το οποίο συνδέθηκαν άμεσα οι πολιτικές για την απασχ ληση με την εκπαιδευτική πολιτική και ειδικά με τη διά βίου εκπαίδευση. Μεταξ αυτών, ως ιδιαίτερης σημασίας θεωρο νται οι ακ λουθες: 1. Στη Σ νοδο της Λισαβ νας (Μάρτιος 2000), το Ευρωπαϊκ Συμβο λιο συνέδεσε άμεσα τις κατευθ νσεις της κοινής μελλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τη στρατηγική για την απασχ ληση (διαδικασίες Λουξεμβο ργου και Κάρντιφ) και κάλεσε το Συμβο λιο Παιδείας «να επιδοθεί σε γενικ τερο προβληματισμ σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικο ς στ χους των εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρωμένο σε κοινά μελήματα και προτεραι τητες με στ χο να συμβάλει στις διαδικασίες του Λουξεμβο ργου και του Κάρντιφ και να υποβάλει εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκ Συμβο λιο την άνοιξη του 2001» Τον Μάρτιο του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της απασχ λησης, στην οποία συνδέει την ανάπτυξη εν ς ευρωπαϊκο χώρου της διά βίου μάθησης με την ενίσχυση των πολιτικών της απασχ λησης στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης 181. Ειδικ τερα, επισημαίνει τι «τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να μπορο ν να ανταποκριθο ν στις ταχείες αλλαγές στο συνολικ πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης και οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να λάβουν υπ ψη τις μεταβαλλ μενες κοινωνικές τάσεις. Τα χαμηλά ποσοστά απασχ λησης εκφράζουν εν μέρει την αναντιστοιχία μεταξ των δεξιοτήτων σον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά. Η υψηλή ανεργία των νέων τονίζει την ανάγκη μεγαλ τερης επικέντρωσης στην επιτυχή μετάβαση απ το σχολείο στην εργασία με τη βελτίωση της ποι τητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξ της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης, καθώς και της πρ σβασης στη συνεχιζ μενη εκπαίδευση. Επίσης χρειάζεται να εξετασθεί εάν τα προγράμματα σπουδών και ο ορισμ ς των προσ ντων αντα Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λισαβ να ( ), παρ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της απασχ λησης, COM (2000) 78, Βρυξέλλες, [ 91 ]

18 MEPOΣ II ποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εάν προάγουν τη μετάβαση προς την κοινωνία της γνώσης» Τον Νοέμβριο του 2000, το Συμβο λιο Παιδείας συμφώνησε τι απ το 2001 και έπειτα, στο πλαίσιο της κατάρτισης των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την απασχ ληση του επ μενου έτους, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπ ψη τη γνώμη που θα της απευθ νουν οι Yπουργοί Παιδείας Τον Ιανουάριο του 2001, το Συμβο λιο Απασχ λησης εξέδωσε απ φαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής απασχ λησης των κρατών-μελών για το , στην οποία καθορίζονται οι «οριζ ντιοι στ χοι των πολιτικών για τη δημιουργία των προϋποθέσεων πλήρους απασχ λησης στην κοινωνία της γνώσης» 185, με βάση τους τέσσερις πυλώνες/άξονες του Λουξεμβο ργου (1997). Ειδικ τερα, στο κείμενο, στο οποίο δίνεται προτεραι τητα στη διά βίου μάθηση ως οριζ ντιο στ χο των πολιτικών, το Συμβο λιο αναφέρει τι «τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτ ξουν περιεκτικές και συνεκτικές στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση έτσι ώστε να βοηθο ν τους ανθρώπους στην απ κτηση και ενημέρωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε λη τους τη ζωή. Οι στρατηγικές θα πρέπει ιδιαιτέρως να καλ ψουν την ανάπτυξη συστημάτων αρχικής, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους και ενηλίκους έτσι ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμ τητα, η προσαρμοστικ τητα και οι δεξι τητές τους, καθώς και η συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης. Οι στρατηγικές θα πρέπει να συνδέουν την κοινή ευθ νη των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των ατ μων με την αντίστοιχη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών για να συμβάλλουν στην υλοποίηση της κοινωνίας της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτ, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαπραγματευτο ν και να συμφωνήσουν μέτρα για τη βελτίωση της περαιτέρω εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικ τητα των εργαζομένων και η ανταγωνιστικ τητα των επιχειρήσεων. Προς το σκοπ αυτ ν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορί π., σ Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Γνώμη της 9ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την πρ ταση απ φασης του Συμβουλίου περί των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την απασχ ληση των κρατών-μελών για το Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απ φαση 2001/63/ΕΚ του Συμβουλίου της , για τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής απασχ λησης των κρατών-μελών για το 2001, EE L22, Βρυξέλλες, Για την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων σε κάθε στ χο, βλ. το Παράρτημα της απ φασης,.π., σσ [ 92 ]

19 ΛOΓOΣ KAI ΠOΛITIKEΣ THΣ EE ΣTHN EKΠAIΔEYΣH KAI THN KATAPTIΣH σουν εθνικο ς στ χους για την α ξηση των επενδ σεων στους ανθρώπινους π ρους καθώς και για τη συμμετοχή στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (τυπική ή άτυπη) και να παρακολουθο ν τακτικά την πρ οδο προς επίτευξη των στ χων αυτών» Την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε λους και με πρ σβαση απ λους, στην οποία υπογραμμίζεται τι πρέπει να ενισχυθο ν οι πολιτικές για τις εκπαιδευτικές δεξι τητες και τη διά βίου μάθηση με σκοπ να εξαφανισθο ν τα εμπ δια και το έλλειμμα στις δεξι τητες, να ανέλθει το επίπεδο των δεξιοτήτων, να προωθηθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσ ντων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά την εργασία, την εκπαίδευση και την επιμ ρφωση καθ λη τη διάρκεια του βίου και να αυξηθεί η δυνατ τητα μεταφοράς τους απ μια χώρα σε άλλη Τον Ιο λιο του 2001, το Συμβο λιο Παιδείας εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές της απασχ λησης 188. Το ψήφισμα αντλεί και στηρίζεται στα κείμενα που προαναφέρθηκαν και αποτελεί σημαντικ κείμενο για την απ φαση των κρατών-μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαμ ρφωση του πλαισίου σ νδεσης των πολιτικών της εκπαίδευσης με τις πολιτικές για την απασχ ληση. Στο κείμενο, το Συμβο λιο Παιδείας αναγνωρίζει «τη σπουδαι τητα των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχ ληση» και υπογραμμίζει «τη συνάφεια και τη συμπληρωματικ τητα ως προς τους στ χους της διαδικασίας του Λουξεμβο ργου, των τριών κ ριων στ χων που τίθενται στην έκθεση σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικο ς στ χους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 189. Παράλληλα, δηλώνει την απ φασή του να «συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας, ιδίως σον αφορά την κατευθυντήρια γραμμή Περισσ τερες και καλ τερες θέσεις απασχ λησης, προάγοντας αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου μάθησης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και την κινητικ τητα σπουδαστών, διδασκ ντων και εκπαιδευομένων ατ μων» 190. Επίσης, το Συμβο λιο υπογραμμίζει 186..π., Παράρτημα, σημείο Β, σ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε λους και με πρ σβαση απ λους, COM (2001) 116, Βρυξέλλες, Βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισμα του Συμβουλίου της , για το ρ λο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις πολιτικές που συνδέονται με την απασχ ληση, ΕΕ C204, Βρυξέλλες, π., σ π., σ. 2. [ 93 ]

20 MEPOΣ II «τη ζωτική συμβολή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις διαδικασίες προαγωγής της απασχ λησης σε ευρωπαϊκ επίπεδο» και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη «μιας συνεκτικής προσέγγισης σε δραστηρι τητες και πρωτοβουλίες της απασχ λησης που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση» 191. Ακολο θως, το Συμβο λιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να προωθήσουν μια σειρά ενεργειών, οι οποίες συνδέονται με την ενίσχυση της κοινοτικής συνεργασίας στους τομείς απασχ λησης και εκπαίδευσης και την ενεργ συμμετοχή του Συμβουλίου Παιδείας στη διαμ ρφωση των σχετικών πολιτικών. Ειδικ τερα, στο κείμενο αναφέρονται οι ακ λουθες ενέργειες: (α) Να εξασφαλιστεί τι οι επακ λουθες εργασίες μετά την έκθεση με θέμα «Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στ χοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» συμβάλλουν στις διαδικασίες του Λουξεμβο ργου και του Κάρντιφ και θέτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο επίκεντρο της κοινοτικής συνεργασίας στους τομείς της απασχ λησης και των συνδεομένων πολιτικών. (β) Να εξασφαλιστεί η ενεργ ς συμμετοχή του Συμβουλίου Παιδείας στην εξέταση της πρ τασης της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχ ληση και στον καθορισμ συναφών με την πολιτική και συγκρίσιμων δεικτών, ώστε να μπορεί να υποβάλει εγκαίρως τη συμβολή του στην προετοιμασία των κατευθυντηρίων γραμμών και των σχετικών τομέων σον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την προοπτική της διά βίου μάθησης. (γ) Να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με βάση συγκριτική ανάλυση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχ ληση ÂÎapple  ÛË ÛÙËÓ Î ÏÈfiÌÂÓË Ù ÓÙ ÙÔ Ì Ô Ï Ô È Â AΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που ο τομέας της εκπαίδευσης αναβαθμίστηκε, ο μεσοπρ θεσμος και μακροπρ θεσμος σχεδιασμ ς απαιτο σε καινοτ μες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κοινοτικών οργάνων και ειδικά στις σχέσεις ανάμεσα στο (διακυβερνητικ ) Συμβο λιο και την (κοινοτική) Επιτροπή. Ειδικ τερα, τα κοι π., σ π., σ. 2. [ 94 ]

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει ένα ενδογενές (πολιτική κρατών μελών) και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό (Ευρωπαϊκή Ένωση- Παγκοσμιοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A

15071/15 ΕΠ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 15071/15 SOC 711 EMPL 464 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α1 Υποερώτημα Α Εξηγήστε πώς συνδέεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης με το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας σε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Βαρσοβία, 26 Ιουνίου Αριθ.Πρωτ: 2150/639

Βαρσοβία, 26 Ιουνίου Αριθ.Πρωτ: 2150/639 Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βαρσοβία, 26 Ιουνίου 2007 Αριθ.Πρωτ: 2150/639 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών -Β Γενική Διεύθυνση Β4 Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα