Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015"

Transcript

1 Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015 Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της Γ (α και β φάση), Β και Α τάξης του Λυκείου, της Γ, Β και Α τάξης του Γυμνασίου, καθώς και της Ε και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ολοκληρώνεται η εξεταστική και αξιολογική διαδικασία των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών Σχετικά με τις βραβεύσεις ή τις απονομές επαίνων (τρόπος και ημερομηνίες), θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους. Η όποια καθυστέρηση στην ανακοίνωση των πρωτευσάντων των τελευταίων Διαγωνισμών οφείλεται τόσο στον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των σχολείων και των συμμετεχόντων μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2015, όσο και στο μικρό αριθμό των βαθμολογητών των γραπτών (οι οποίοι πρέπει να είναι λίγοι για να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της βαθμολόγησης). Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για συνεργάτες του Εργαστηρίου (μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές). Επαναλαμβάνεται ότι η σχεδίαση και διεξαγωγή των Διαγωνισμών αλλά και της προετοιμασίας και υποστήριξης των μαθητών για τις Ολυμπιάδες γίνεται εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Ανακοινώνονται για το 2015 τα ονόματα των 514 πρωτευσάντων της Ε Δημοτικού, των 507 πρωτευσάντων της Στ Δημοτικού, των 356 πρωτευσάντων της Α Γυμνασίου, των 126 πρωτευσάντων της Β Γυμνασίου και των 119 πρωτευσάντων της Γ Γυμνασίου, των 92 πρωτευσάντων της Α Λυκείου και των 89 πρωτευσάντων της Β Λυκείου, καθώς και των 41 πρωτευσάντων της α φάσης της Γ Λυκείου και των 29 διαγωνισθέντων στη β φάση της Γ Λυκείου. Ο αριθμός των πρωτευσάντων που ανακοινώνεται εξαρτάται κάθε χρονιά από τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κατανομή των επιδόσεών τους. Η δημοσίευση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών στοχεύει στην ενθάρρυνσή τους και μόνον, σε καμία δε περίπτωση δεν στοχεύει στη βαθμολογική κατάταξη των μαθητών. Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου 2015 Οι Διαγωνισμοί της Α και Β Λυκείου, αλλά και της Α, Β και Γ Γυμνασίου στοχεύουν εκτός των άλλων στην προετοιμασία των μαθητών σε ευρύτερες των αναλυτικών προγραμμάτων θεματικές, στη συμμετοχή τους σε (/ εξοικείωσή τους με) ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με θέματα αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, τα οποία περιλαμβάνουν απαραίτητα και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές και, βέβαια, οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (στις οποίες στοχεύουν επίσης οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής). Μάλιστα, στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής οι μαθητές εξετάζονται τόσο σε μη προβλεπόμενα από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα θεωρητικά θέματα όσο και σε πραγματικά πειράματα. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής για τους μαθητές της Γ Λυκείου, σε δύο φάσεις, στοχεύει επίσης στην επιλογή πέντε μαθητών και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Ελληνικής Ομάδας συμμετοχής στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής κάθε χρονιά. Από τους πρωτεύσαντες το 2015 της β φάσης της Γ Λυκείου έχουν επιλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη τους οι πέντε μαθητές που συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα συμμετοχής στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 στην πόλη Mumbai της Ινδίας (05-12 Ιουλίου). Η προετοιμασία των μαθητών οι οποίοι συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα γίνεται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών την εβδομάδα πριν την έναρξη της Ολυμπιάδας. Η προετοιμασία και η όλη υποστήριξή τους γίνεται από τον διευθυντή, τους

2 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, τους διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Εργαστηρίου εθελοντικά και χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2015 Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών για τους μαθητές του Δημοτικού δεν στοχεύει επίσης στην όποια βαθμολογική κατάταξη των συμμετεχόντων μαθητών αλλά στη συμμετοχή τους σε (/ εξοικείωσή τους με) ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με συνθετικές ερωτήσεις αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητα και ερωτήσεις πειραματισμού (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες). Επαναλαμβάνεται ότι η δημοσίευση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών στοχεύει στην ενθάρρυνσή τους και μόνον, σε καμία δε περίπτωση δεν στοχεύει στη βαθμολογική κατάταξη των μαθητών. Ειδικότερα για τον Διαγωνισμό των Φυσικών του Δημοτικού, επισημαίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών στην α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών 2015, αλλά και ο συγκριτικά πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων (με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων και μόνο σε μερικές πόλεις της χώρας) στη β φάση, επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη εμπειριών στους μαθητές και δημιουργικής άμιλλας μεταξύ τους αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση τόσο των διδασκόμενων αντικειμένων και του πειραματισμού τους αλλά και όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικότερα, οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών όλα αυτά τα χρόνια εμπλούτισαν πιστεύουμε την εκπαιδευτική κοινότητα με πρωτότυπα πάντα θέματα, ασκήσεις και πρακτικές χωρίς ποτέ ασάφειες και λάθη, ακολουθώντας και δείχνοντας τις διεθνείς τάσεις τις οποίες γνωρίσαμε αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες αποκομίσαμε κυρίως για τις εκπαιδευτικές πειραματικές πρακτικές από τη συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (βλ. Απολογισμούς και Προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας στον διαδικτυακό τόπο οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής). Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη ευρείας άμιλλας μεταξύ των μαθητών και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας τους για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων και πρακτικών. Όσον αφορά σε αιτήματα πρόσβασης σε γραπτά μαθητών ή φωτοτύπησης και αποστολής τους ή αποστολής των βαθμολογιών των γραπτών, δεν είναι δυνατή η ικανοποίησή τους χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των αιτούντων. Ως εκ τούτου, κατά πάγια τακτική του Εργαστηρίου αλλά και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μόνο κάθε μαθητή (όπως και ο ίδιος ο μαθητής) που συμμετείχε στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής κάθε χρονιάς είναι δυνατόν να δουν το γραπτό του μαθητή (όχι όμως και άλλων μαθητών) μετά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και το επισκεφθούν τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που θα έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο Οι συγκριτικά υψηλές επιδόσεις των διαγωνισθέντων μαθητών από όλες τις τάξεις μας επιτρέπουν να συγχαρούμε όλους (πρωτεύσαντες ή μη) τους διαγωνισθέντες και να εκφράσουμε όχι μόνο την ευχή αλλά και τη βεβαιότητά μας για την καλή συνέχεια στις σπουδές τους. Επίσης ευχαριστούμε τους μαθητές που διαγωνίστηκαν αλλά και όσους συμμετείχαν με

3 οποιονδήποτε τρόπο στον Διαγωνισμό: τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τους προετοίμασαν, τους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εθελοντικά τους επέβλεψαν κατά τις εξετάσεις και, βέβαια, τους γονείς των μαθητών. Καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Διευθυντής του Καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μετά την ολοκλήρωση (και) των αξιολογικών διαδικασιών των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής 2015, καθώς και της προετοιμασίας και υποστήριξης των μαθητών της Ελληνικής Ομάδας συμμετοχής στην 46η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής Πρωτεύσαντες Α Γυμνασίου στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 (ανακοινώνονται τα ονόματα των 356 πρώτων -με αρκετές ισοβαθμίες κυρίως στις τελευταίες θέσεις-, πολύ περισσότερα των προηγουμένων ετών λόγω των πολλών συμμετοχών και των υψηλών επιδόσεων) 1. Πλάτανος Χαράλαμπος, του Γρηγορίου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό 2. Κρανιώτης Βασίλειος, του Γεωργίου και της Ουρανίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 3. Λαμπούσης Παναγιώτης, του Δημητρίου και της Θέμιδος, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 4. Μανικα Όλγα, του Ιωάννη και της Βαλεντίνας, 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 5. Σιδηροπούλου Αικατερίνη, του Βασιλείου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό 6. Παπαροϊδάκη Δέσποινα, του Απόστολου και της Βασιλικής, 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου 7. Παπαμιχελάκης Δημήτριος, του Ηλία και της Νεκταρίας, 2ο Γυμνάσιο Χανίων 8. Μουμτζή Ευαγγελία, του Ιορδάνη και της Σουζάνας, Σχολή Μωραΐτη 9. Διάρος Ιωάννης, του Νικολάου και της Ανδρομάχης-Μαρίας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 10. Παπαθεοδώρου Αικατερίνα, του Ιωάννη και της Στυλιανής, 3ο Γυμνάσιο Υμηττού 11. Ράμα Φαβιόλα, του Ιλία και της Ζάνα, 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας 12. Δαμιανίδης Αλέξανδρος, του Ιωάννη και της Ελένης, 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 13. Κράμπης Άγγελος, του Βασιλείου και της Ευσταθίας, 2ο Γυμνάσιο Πειραιά 14. Μυωτέρης Νίκος, του Δημητρίου και της Μαρίας, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D' Arc 15. Γεωργοστάθη Γεωργία, του Μιχαήλ και της Μαρίας, Πολύτροπη Αρμονία 16 Καζάση Ευτυχία, του Φώτη και της Αμαλίας, 2ο Γυμνάσιο Χανίων 17. Τσόντρι Χριστίνα-Χαονταϊτζά, του Chaudhry Mohamed Bashir Shad και της Κωνσταντίνας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 18. Πετράς Ευάγγελος, του Γεωργίου και της Σιλιανής, Κολλέγιο Ρόδου 19. Τσολμεκτσόγλου Ανδρέας, του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών 20. Κατσαλάς Γεώργιος, του Δημητρίου και της Μαρίνας, 2ο Γυμνάσιο Πύργου

4 21. Τσοπέλας Σπυρίδων, του Ανδρέα και της Μαρίας, Γυμνάσιο Ιόνιος Σχολή 22. Σάρρας Πασχάλης, του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, Σχολή Μωραΐτη 23. Καγγελάρης Στράτος, του Σπυρίδωνα και της Θεοφανίας, Πρότυπο Πειραματικό 24. Φακούδης Φώτης, του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Χίου 25. Χαδιώς Δημήτριος, του Νικολάου και της Ελένης, 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης 26. Μπατατέγας Αναστάσιος, του Νικολάου και της Παρασκευής, 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων 27. Παπαγεωργίου Γεώργιος, του Μιχαήλ και της Ιωάννας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 28. Περδικάρης Αριστοτέλης, του Τιμόθεου και της Αικατερίνης, Γυμνάσιο Καστριτσίου 29. Γιαννίσης-Μανές Αργύρης, του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, Μουσικό Σχολείο Χίου 30. Παπαπαναγιώτου Αναστάσης, του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1ο Γυμνάσιο Κιάτου 31. Λουκοβίτης Σπύρος, του Βασιλείου και της Μαρίας, 20ο Γυμνάσιο Αθηνών 32. Παπαδόσηφος Ιωσήφ, του Δημητρίου και της Αριάδνης, 2ο Γυμνάσιο Χανίων 33. Πίττη Μαριάνθη, του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 34. Φραγκή Σοφία, του Κωνσταντίνου και της Θέκλας, Πολύτροπη Αρμονία 35. Γκιώνη Ηρώ, του Γεωργίου και της Μαρίας, 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 36. Μιχελάκης Σπύρος, του Χρήστου και της Ουρανίας, 2ο Γυμνάσιο Χανίων 37. Γιαννόπουλος Σπύρος, του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης 38. Γκίκα Κωνσταντίνα, του Ιωάννη και της Μαρίας, Γυμνάσιο Άστρους 39. Σπανέλλης Ευάγγελος, του Μιχαήλ και της Ειρήνης, Γυμνάσιο Άντισσας 40. Τριανταφύλλου Φοίβη, του Γεωργίου και της Μάγδας, 16ο Γυμνάσιο Περιστερίου 41. Σπυριδάκης Μενέλαος, του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό 42. Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα, του Πολύβιου και της Κωνσταντίνας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 43. Καραγιάννη Παναγιώτα, του Στέργιου και της Αλεξάνδρας, 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης 44. Κόλλιας Ιωάννης, του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 45. Πηδιάκης Εμμανουήλ, του Στέργιου και της Νίκης, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 46. Καρκανιά Αλεξάνδρα-Μαρία, του Μιχαήλ και της Χρυσούλας, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 47. Μυωτέρης Κώστας, του Δημητρίου και της Μαρίας, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D' Arc 48. Χατζησαρρος Γεώργιος, του Σωκράτη και της Άννας, Πρότυπο Πειραματικό 49. Γαρίτση Μαριάννα, του Ιωάννη και της Πασχαλίνας, Ελληνικό Κολλέγιο 50. Τσαγρής Μιχάλης, του Παντελή και της Ελένης, 1ο Γυμνάσιο Χίου 51. Μπουντά Αλκμήνη, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 52. Καββαδία Βασιλική, του Δημητρίου και της Δημητρούλας, Μουσικό Γυμνάσιο Άρτας

5 53. Αθανασιάδου Χριστίνα, του Νικολάου και της Νικολέτας, 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης 54. Χονδρου Λίνα, του Λουκά και της Ευθυμίας, 1ο Γυμνάσιο Νέου 55. Μάρκου Γαρύφαλλος, του Παναγιώτη και της Αναστασίας, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονικής 56. Ματζινός Δημήτριος, του Παναγιώτη και της Ελένης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 57. Γεωργίου Άρτεμις, του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 58. Τριανταφύλλου Αφροδίτη, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 59. Φώτης Γεώργιος, του Χαράλαμπου και της Ευδοξίας, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 60. Βαγιανός Στυλιανός, του Νικολάου και της Κυριακής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 61. Τσακιρίδης Αλέξανδρος, του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 62. Γκρινιάτσος Ηλίας, του Ιωάννη και της Ελένης, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 63. Κλεώπα Ελένη, του Ιάκωβου και της Αλεξάνδρας, Πρότυπο Πειραματικό 64. Παπαζαχαρίου Ιωάννης, του Ζαχαρία και της Ολυμπίας, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 65. Βλάχου-Κουκουλιώτη Φωτεινή, του Στέφανου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Λ.Τ. Καρυάς 66. Αποστολίδου Αθηνά, του Ευάγγελου και της Μαρίας-Μαργαρίτας, 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης 67. Δασκάλου Ελένη, του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 68. Γουνελάς Μιχαήλ, του Ηλία και της Αγγελικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 69. Τσαλίκη Μαρίνα-Αθηνά, του Χρήστου και της Άννας, Πολύτροπη Αρμονία 70. Κουρουνάκης Φαίδων, του Ewoud van Winden και της Αγγελικής, Πρότυπο Πειραματικό 71. Καρούμπαλης Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 72. Δαρβούδη Σοφία, του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 1ο Γυμνάσιο Μαλακοπής 73. Καρυώτης Βασίλειος, του Παύλου και της Δήμητρας, Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου 74. Μπαλτζοπούλου Αναστασία, του Βασιλείου και της Ζωής, 1ο Γυμνάσιο Πολυκάστρου 75. Παυλή Δήμητρα, του Ευστρατίου και της Ανδρομάχης, Γυμνάσιο Άντισσας 76. Ιωάννου Αναστασία, του Νικολάου και της Γεωργίας, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτας 77. Ντακούλα Ζωή, του Παναγιώτη και της Ελένης, Εκπαιδευτήρια Μ. Ν. Ράπτου Λάρισας 78. Μαυρογιώργου Βασιλική, του Γεωργίου και της Αγγελικής, Εκπαιδευτήρια Δούκα 79. Κωσταδήμα Ναταλία-Γεωργία, του Νικολάου και της Παρασκευής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 80. Σμυρίλιος Αναστάσιος-Φοίβος, του Γεωργίου και της Ευγενίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 81. Κοντσέ Αθανασία, του Κυριάκου και της Χρυσούλας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

6 82. Γκάνεμ Χρήστος, του Παύλου και της Ευτυχίας, 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας 83. Κενάνογλου Ευαγγελία, του Χαράλαμπου και της Σοφίας, Ελληνικό Κολλέγιο 84. Ανδρεαδάκη Χριστίνα, του Νικολάου και της Χρύσας, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 85. Αθανασιάς Γεώργιος, του Χρήστου και της Ερασμίας, 3ο Γυμνάσιο Λάρισας 86. Σταμουλάκη Μαριαλένα-Ραφαέλα, του Ανδρέα και της Γραμματικής, Πολύτροπη Αρμονία 87. Γκίκας Βασίλειος, του Γκίκα και της Καλλιόπης, Α Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης 88. Κουλούρη Αδαμαντία, του Παύλου και της Μαρίας, Ελληνογερμανική Αγωγή 89. Πετρόπουλος Νικόλαος, του Ευάγγελου και της Παναγιώτας, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 90. Γκιουλέας Σωτήρης, του Διονυσίου και της Μαρίας, 6ο Γυμνάσιο Γαλατείου 91. Ζγούρο Ροσέλα, του Ανδρέα και της Ανίτας, 1ο Γυμνάσιο Καβάλας 92. Γλυνού Σεσίλια, του Ιωάννη και της Στεφανίας, Ροδίων Παιδεία 93. Γαβριήλ Τάνια, του Κωνσταντίνου και της Αιμιλίας, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 94. Κουκουρέμπας Χρήστος, του Γεωργίου και της Ελένης, 2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης 95. Ανδρονίκου Κωνσταντίνος, του Αντωνίου και της Μαρίας, 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών 96. Σεϊτανίδης Φαίδων, του Αδαμαντίου και της Αικατερίνης, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 97. Μουρουζίδης Κυριάκος, του Φίλιππου και της Σουσάνας, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 98. Αχμετσίκ Σεβίμ, του Αχμέτ και της Εμινέ, Γυμνάσιο Σμίνθης 99. Μαριεττάκη Ειρήνη, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 100. Γάκης Διονύσιος, του Παναγιώτη και της Αλεξίας-Φωτεινής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 101. Πιττάς Γεώργιος, του Βασιλείου και της Ελένης, 2ο Γυμνάσιο Πειραιά 102. Παγανού Ανθή, του Παναγιώτη και της Θεανώς, 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 103. Μουτεβελίδης Ιωάννης-Παναγιώτης, του Θεοδώρου και της Αιμιλίας, Ελληνικό Κολλέγιο 104. Καραμπίνου Βασιλική-Κλεοπάτρα, του Ηλία και της Μαρίας, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 105. Αρφάνη Κατερίνα, του Πέτρου και της Ελένης, Γυμνάσιο Άστρους 106. Μανθέλα Αναστασία, του Ευάγγελου και της Χαρίκλειας, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 107. Μπάκα Μαρία-Ελένη, του Ιωάννη και της Όλγας, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 108. Δελμαδώρος Μιχαήλ-Πανορμίτης, του Νικολάου και της Ειρήνης- Χρυσοβαλάντου, Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 109. Μακρή Μυρσίνη, του Ιωάννη και της Χαράς, Πολύτροπη Αρμονία 110. Θεοφάνη Ιωάννα, του Σωτηρίου και της Μαρίας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce 111. Φίλη Λυδία, του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, Β Αρσάσκειο Γυμνάσιο 112. Ψυχουντάκης Εμμανουήλ, του Νικολάου και της Ευτυχίας, 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου 113. Χατζηχρήστος Δημήτρης, του Χρήστου και της Ζωής, Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 114. Μοναστηριώτης Ηλίας-Μάριος, του Ιωάννη και της Αιμιλίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 115. Σπανόπουλος Γρηγόρης, του Ιωσήφ και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

7 116. Μανδαλίδης Αντώνιος, του Σωτηρίου και της Παρασκευής, Ελληνικό Κολλέγιο 117. Τριανταφύλλου Ευμορφία, του Νικολάου και της Σταυρούλας, 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας 118. Ροδόπουλος Στέλιος, του Χρήστου και της Γεωργίας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 119. Λαπιώτη Βασιλική, του Γεωργίου και της Γιώτας, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 120. Σκλάβος Ιάκωβος, του Σωκράτη και της Χριστοθέας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 121. Πρίφτης Αθανάσιος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Πλατυκάμπου Λάρισας 122. Γίτση Δέσποινα, του Νικολάου και της Βάιας, Γυμνάσιο Νίκαιας Λάρισας 123. Κομσοπούλου Νεκταρία-Αγγελική, του Χρήστου και της Αναστασίας, Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 124. Καραβάνη Κωνσταντίνα, του Άγγελου και της Γαρυφαλιάς-Λίντας, 2ο Γυμνάσιο Πειραιά 125. Αντωνόπουλος Παντελής-Πιέτρο, του Ευάγγελου και της Ρόζας, Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Ο Άγιος Παύλος" 126. Ντάφλος Γεώργιος, του Βασιλείου και της Μαρίας, 3ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου 127. Κυριάκος Βασίλειος, του Αθανασίου και της Χριστίνας, 3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων 128. Φαϊτατζής Πρόδρομος - Παναγιώτης, του Φίλιππου και της Φανής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 129. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, του Αντωνίου και της Όλγας, 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 130. Λέκα Ρόζα Κωνσταντίνα, του Δημητρίου και της Ζωής, Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση 131. Πανταζόπουλος Δημήτριος, του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, 1ο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου 132. Σεσέρι Κωνσταντίνα, του Λόρεντς και της Αλκέτας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 133. Καδίρη Αγγελική, του Μιχαήλ και της Αναστασίας, Ελληνικό Κολλέγιο 134. Καρυδάκης Γιάννης, του Ανδρέα και της Πελαγίας-Κωνσταντίνας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 135. Καπεντζώνη Σωτηρία, του Γεωργίου και της Μαρίας, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 136. Κολοβού Ευαγγελία, του Δημητρίου και της Στυλιανής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 137. Ιωαννίδης Λοΐζος, του Χρήστου και της Χρυσοβαλάντου, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 138. Μπαλαμιώτης Γεώργιος, του Θεοφάνη και της Φλώρας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 139. Χάρδα Αθανασία, του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 140. Σταθουλόπουλος Αριστείδης, του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 141. Γεωργέλλης Πέτρος, του Παναγιώτη και της Ευδοκίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 142. Παλαμάρης Οδυσσέας, του Στέφανου και της Κυπαρρισίας, Λεόντειος Νέας Σμύρνης 143. Μανακίδης Παύλος, του Παύλου και της Μυρόπης, Ελληνικό Κολλέγιο 144. Σβωλοπούλου Έλενα, του Βασιλείου και της Σαββατούλας, 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης 145. Καρατζόγλου Έκτορας-Αθανάσιος, του Γεωργίου και της Αμαλίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

8 146. Κορκίδας Γεώργιος, του Ανδρέα και της Νεκταρίας, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 147. Νικολόπουλου Φώτης, του Παντελή και της Μυρσίνης, 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης 148. Τσουτσούκα Αναστασία, του Νικολάου και της Μικαέλλας, Εκπαιδευτήρια Μ. Ν. Ράπτου Λάρισας 149. Ζαπάντες Παύλος, του Ιωάννη και της Ρέας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 150. Γιαννέτος Δημήτριος, του Ηλία και της Ιωάννας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 151. Αδαμόπουλος Διονύσιος, του Νικολάου και της Ευρυδίκης, 4ο Γυμνάσιο Πύργου 152. Καλλιώρα Γεωργία, του Βασιλείου και της Αντωνίας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 153. Γιαννούση Μαρία-Ειρήνη, του Γεωργίου κα της Μυρόπης, Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΔΕΛΑΣΑΛ 154. Βοργιάς Δημήτριος, του Στέλιου και της Καλλιόπης, 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 155. Κουβαρά Ελίνα, του Εμμανουήλ και της Κωνσταντίνας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 156. Παλυβού Αικατερίνη, του Αλέξανδρου και της Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 157. Ντούτσης Γεώργιος, του Ιωάννη και της Ανδρομάχης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 158. Κοψιδά Μαρία, του Δημητρίου και της Θεώνης, 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας 159. Μουζάκη Μαρία, του Φώτη και της Βασιλικής, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 160. Σοφίας Φίλιππος, του Πέτρου και της Αιμιλίας, 1ο Γυμνάσιο Πάτρας 161. Δαλαμπέκης Κωνσταντίνος, του Μιχαήλ και της Χαρίκλειας, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D' Arc 162. Ζεπάτος Γεώργιος, του Σπύρου και της Ιωάννας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 163. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης-Χρήστος, του Ευσταθίου και της Χριστίνας, Πρότυπο Πειραματικό 164. Προυσαλίδης Βασίλειος, του Γεωργίου και της Ελισάβετ, 2ο Τοσίτσειο Αρσάκειο Γυμνάσιο Εκάλης 165. Παπαστεργίου Ιωάννα-Μαρία, του Κωνσταντίνου και της Ανδρούλας, 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά 166. Μαυρίδης Αλέξανδρος, του Παντελή και της Μαρίας, Ελληνικό Κολλέγιο 167. Τζίβα Μαρία, του Γεωργίου και της Ειρήνης, 3ο Γυμνάσιο Πύργου 168. Γιολδάση Νεφέλη-Μαρία, του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου 169. Μαυράκη Αναστασία, του Εμμανουήλ και της Μαρίας, 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 170. Σκοπετέα Μαρία, του Ιωάννη και της Μαρίας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 171. Κούτλας Δημήτριος, του Δημητρίου και της Αγλαΐας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 172. Κωφίδης Ιωάννης, του Παναγιώτη και της Αθηνάς, Μουσικό Γυμνάσιο Βέροιας 173. Τσαγκαλόπουλος Αναστάσιος, του Αλέξανδρου και της Αθηνάς, Ελληνικό Κολλέγιο 174. Καραλανίδης Νίκος, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης 175. Τσακριλής Ανδρέας, του Σπυρίδωνα και της Βιργινίας, 2ο Γυμνάσιο Πύργου 176. Καρβούνης Δημήτριος, του Μάκη και της Αικατερίνης, Αρσάκειο Γυμνάσιο

9 177. Σταμούλη Αντωνία, του Νικολάου και της Έλενας-Κλάρας, Πρότυπο Πειραματικό 178. Ιζδρά Θεοδώρα, του Ανέστη και της Χριστίνας, Ελληνικό Κολλέγιο 179. Μανούρη Χριστίνα, του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνογερμανική Αγωγή 180. Σιγκούδης Πέτρος, του Δήμου και της Δέσποινας, 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών 181. Παπαδόπουλος Λεωνίδας, του Παναγιώτη και της Δήμητρας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 182. Κατσιάνης Κωνσταντίνος, του Δημητρίου και της Μαρίας, Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 183. Αλεμδάρ Ενίς, του Μεχμέτ και της Γιουλτέν, Γυμνάσιο Σμίνθης 184. Φλώρου Μαρία, του Νικολάου και της Σταυρούλας, 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης 185. Παπακωνσταντίνου Αναστασία, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Γυμνάσιο Βαγίων 186. Γεωργίου Μαρία, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 187. Ζωγράφος Αχιλλέας, του Απόστολου και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Λαμίας 188. Κολώκα Μαρίνα, του Σταύρου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Πλατυκάμπου Λάρισας 189. Μεταξιώτη Αικατερίνη, του Δημητρίου και της Γεωργίας, Εκπαιδευτήρια Μ. Ν. Ράπτου Λάρισας 190. Κλόκα Αλεξία, του Αλεξιοτ και της Παρασκευής, Πολύτροπη Αρμονία 191. Κανελλόπουλος Γεώργιος, του Κωνσταντίνου και της Θωμαής, Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 192. Νικολαϊδης Κυριάκος, του Προδρόμου και της Βιολέττας, Εκπαιδευτική Αναγέννηση 193. Κολτσάκη Ευρυδίκη, του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 194. Τριφώνη Εμμανουηλία, του Κωστίκα και της Ελένης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 195. Πετρίδης Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Αλίκης, Ελληνικό Κολλέγιο 196. Κουρή Μαρία, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Β Αρσάσκειο Γυμνάσιο 197. Παπαδήμας Κωνσταντίνος, του Θεοδώρου και της Ευδοκίας, 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου 198. Γώγουλας Παναγιώτης, του Δημητρίου και της Ειρήνης, Γυμνάσιο Γέρας 199. Πρωτοσύγκελλου Ίρις, του Ευάγγελου και της Αγάπης, 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 200. Λεσσάι Ματέο, του Ιλιριάν και της Λιντίτα, Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας 201. Τσουλούκα Ελεονώρα, του Αριστοτέλη και της Μαρίας-Κυριακής, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 202. Γκιώνη Μαρία, του Αριστείδη και της Παγώνας, 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 203. Αργυροπούλου Παναγιώτα, του Ηλία και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 204. Θεοφάνη Μάρω-Αθηνά, του Σωτηρίου και της Μαρίας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce 205. Αναστασίου Μαρία, του Ιωάννη και της Ελένης, Εκπαιδευτήρια Δούκα 206. Ψύλλου Δήμητρα, του Ευσταθίου και της Αθηνάς, Β Αρσάσκειο Γυμνάσιο 207. Γαλάνη Δήμητρα, του Γεωργίου και της Σοφίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 208. Κεφαλά Μαρία, του Βασιλείου και της Ανθής, 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς 209. Πολασεκ Μάσσα, του Ανδρέα και της Αθηνάς, Γυμνάσιο Σκοπέλου

10 210. Τίγκα Ιουλία, του Θωμά και της Σταυρούλας, 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 211. Χρονάκης Ιωάννης, του Ευάγγελου και της Σοφίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 212. Βακιρτζή Χριστίνα, του Μιχαήλ και της Φωτεινής, 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης 213. Χατζηχριστοδούλου Γεώργιος, του Βασιλείου και της Παρασκευής, Γυμνάσιο Αφάντου 214. Κάντζαρης Ιωάννης, του Παναγιώτη και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 215. Διγγάλης Ιωάννης, του Γεωργίου και της Μαρίας, 6ο Γυμνάσιο Δράμας 216. Αναγνωστόπουλος Ιάσονας, του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 217. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος, του Δημητρίου και της Ιωάννας, 1ο Γυμνάσιο Αιγίου 218. Γκιώνη Δήμητρα, του Αριστείδη και της Παγώνας, 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 219. Γεωργαντά Λυδία, του Θεόδωρου και της Χριστίνας, Πολύτροπη Αρμονία 220. Καλέγιας Μιχάλης, του Ιωσήφ και της Αθηνάς, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 221. Ζώτου Αγγελική-Φιλομένα, του Μιχαήλ και της Ιωάννας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 222. Κοτζιά Μαριαλένα, του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 223. Παπανδρέου Παύλος, του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce 224. Μαμαλούκας Χριστόφορος, του Χρήστου και της Ελένης, Πρότυπο Πειραματικό 225. Σιδηροπούλου Ιφιγένεια, του Παναγιώτη και της Ουαλεντίνης, 2ο Γυμνάσιο Κουφαλίων 226. Παπαφωτίου Άννα-Κάρμεν, του Γεωργίου και της Ρόζας, 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 227. Καραμάνης Ιωάννης-Μάριος, του Θωμά και της Αργυρώς, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 228. Μάστορης Στέργιος, του Αθανασίου και της Δάφνης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 229. Κακούρης Ιωάννης, του Δημοσθένη και της Μαρίας, Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου 230. Σταύρου Πηνελόπη, του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Άρτας 231. Κουρμούσης Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Σπυριδούλας, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 232. Ζηκόπουλος Θεμιστοκλής, του Μιχαήλ και της Ουρανίας, 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης 233. Μπουγαλη Αικατερίνη-Θεοδώρα, του Μιλτιάδη και της Μαρίας, Εκπαιδευτήρια Μ. Ν. Ράπτου Λάρισας 234. Γεωργίου Ελένη, του Παναγιώτη και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 235. Ρότσι Ροζάνα, του Αρτάν και της Δουράτα, 16ο Γυμνάσιο Περιστερίου 236. Σαλπέας Γρηγόρης, του Κυριάκου και της Μαρίας, Πολύτροπη Αρμονία 237. Κόκκινος Λέανδρος, του Γεωργίου και της Παναγιώτας, 2ο Γυμνάσιο Πύργου 238. Βασιλόπουλος Μιχαήλ, του Γεωργίου και της Βασιλικής, Αρσάσκειο Γυμνάσιο 239. Σκουμπρή Ολυμπία, του Ανδρέα και της Θεοδώρας, Β Αρσάσκειο Γυμνάσιο 240. Σαφαρίκα Ελευθερία, του Βλάση και της Βασιλικής, Νέα Γενιά Ζηρίδη

11 241. Κοντομάρης Ιωάννης, του Γεωργίου και της Τερψιχώρης, Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης 242. Στρίκου Άννα, του Δημητρίου και της Θεοδώρας, Γυμνάσιο Κρυονερίου 243. Παπάρας Δημήτριος, του Αντώνιου και της Βασιλικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 244. Τριανταφύλλου Αγλαΐα, του Ιωάννη και της Στέλλας, 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 245. Λαμπροπούλου Αδαμαντία-Μαρίνα, του Άγγελου και της Μαλβίνας, 2ο Γυμνάσιο Πύργου 246. Γούδα Κωστής, του Λεωνίδα και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 247. Κυλάφης Δημήτριος, του Ευάγγελου και της Βασιλικής, Γυμνάσιο Αλιάρτου 248. Χατζηχρυσού Χριστίνα, του Αυγερινού και της Άλκηστης, 4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης 249. Κουτσικάκης Δημήτριος, του Αθανασίου και της Παναγιώτας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 250. Τζελέπη Άννα, του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 251. Μπασάκης Αντώνιος, του Ανδρέα και της Ευδοξίας, Ελληνικό Κολλέγιο 252. Λαμπούδη Θεανώ, του Δημητρίου και της Ιωάννας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 253. Μπιζύμη Δήμητρα, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης 254. Καπνιστή Μυρτώ, του Χαράλαμπου και της Βασιλικής, Αρσάκειο Γυμνάσιο 255. Βολιώτης Δημήτριος, του Ευάγγελου και της Θωμαής, Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Κέντρο Ελληνικής Παιδείας" 256. Σαμαρά Μαίρη, του Χρήστου και της Ελένης, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 257. Θανόπουλος Αποστόλης, του Παναγιώτη και της Δέσποινας, 4ο Γυμνάσιο Λάρισας 258. Πενταγιώτης Ιωάννης, του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 259. Μαλλικούρτη Αγγελική, του Πλάτωνα και της Ιφιγένειας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 260. Τζιάρτζης Αλέξανδρος, του Γεωργίου κα της Σοφίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 261. Κάπαλης-Προύσαλης Γρηγόρης, του Θεοχάρη και της Στεφανίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 262. Τσακίρογλου Γεώργιος, του Θεοδώρου και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη 263. Μίζιος Αντώνιος, του Παναγιώτη και της Ασπασίας Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 264. Μυρωνίδης Μιχαήλ, του Ευστάθιου και της Γκέλης, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 265. Καμπλέτσας-Μπαγκλής Δημήτριος-Πέτρος, του Ανδρέα και της Αγγελικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 266. Αμαξοπούλου Μαρία, του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Ελαίας, 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης 267. Αλοιμένου Παρασκευή, του Θωμά και της Φανής, 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης 268. Σταθόπουλος Αλέξιος-Παναγιώτης, του Ιωάννη και της Θεοδώρας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

12 269. Τσακριλή Μαύρα, του Ηλία και της Ρεγγίνας, Εκπαιδευτήρια Στέγκα 270. Κωλέττη Χαρούλα, του Κωνσταντίνου και της Θεοδοσίας, 4ο Γυμνάσιο Πύργου 271. Ρήγας Ιωάννης, του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, Ελληνικό Κολλέγιο 272. Αβραμίδης Νεκτάριος, του Παύλου και της Παρασκευής, 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς 273. Παππά Βασιλική, του Περικλή και της Κωνσταντίνας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 274. Μπουμπζέλη Αθηνά, του Νικολάου και της Παρθένας, Ελληνικό Κολλέγιο 275. Θεοδωρικάκου Χριστίνα, του Παναγιώτη και της Ειρήνης, Νέα Γενιά Ζηρίδη 276. Γιαννουλάκης Ηλίας, του Γεωργίου και της Ελένης, 5ο Γυμνάσιο Βόλου 277. Τζουβαράκου Αγγελική-Μαρία, του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, Γυμνάσιο Σκοπέλου Καίσαρος Δαπόντες 278. Χατζηευαγγέλου Αργύρης-Μάριος, του Θεόδωρου και της Αλεξάνδρας, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 279. Σουρέλης Σπυρίδων, του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 280. Μπακάλης Αθανάσιος, του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 281. Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, του Δημητρίου-Βαλέριου και της Βάιας, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 282. Ερσοτέλους Αγγελική, του Φώτη και της Γρηγορίας, Γυμνάσιο Άντισσας 283. Γεωργιάδη Βασιλική, του Ιωάννη και της Αναστασίας, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 284. Δράγαζης Θανάσης, του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, 2ο Γυμνάσιο Πειραιά 285. Καρυδάκη Ιωάννα-Αντωνία, του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 286. Αβραμίδου Αφροδίτη, του Χρήστου και της Γραμματής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 287. Σαββίδου Τριανταφυλλιά, του Χρήστου και της Τριανταφυλλιάς, 2ο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου 288. Καραβιώτη Ελένη, του Δημητρίου και της Χριστίνας, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη 289. Τριανταφυλλίδου Δήμητρα, του Χριστοφόρου και της Παρθενόπης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 290. Χατζηαναστασίου Άγγελος, του Νικολάου και της Χριστίνας, Ελληνικό Κολλέγιο 291. Κώστα Αναστασία, του Παναγιώτη και της Δέσποινας, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 292. Βραχά Χριστίνα, του Μιχαήλ και της Δημητρούλας, Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου 293. Αποστολοπούλου Βασιλική, του Δημητρίου και της Αγγελικής, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 294. Δουλγεράκης Ιωάννης, του Γεωργίου και της Ειρήνης, 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 295. Κακάμπουρας-Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, του Χαράλαμπου και της Σοφίας, 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 296. Χατζηαναστασίου Γεώργιος, του Μιχαήλ και της Παρασκευής, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου 297. Γιαννακόπουλος Νίκος, του Ελευθερίου και της Μαρίας, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 298. Ζαχαρού Κατερίνα, του Βασιλείου και της Βάγιας, Γυμνάσιο Πλατυκάμπου

13 Λάρισας 299. Κεχαγιόγλου Κωνσταντίνος, του Φιλίππου και της Αικατερίνης, 12ο Γυμνάσιο Λάρισας 300. Κοτσώνη Μαρία-Χριστίνα, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Πολύτροπη Αρμονία 301. Τσάκαλος Ιωάννης, του Παναγιώτη και της Φωτεινής, 2ο Γυμνάσιο Πύργου 302. Μπανατσέλος Άρης, του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, 3ο Γυμνάσιο Πύργου 303. Ανδρεάδης Εμμανουήλ, του Σταματίου και της Κωνσταντίνας, Α Αρσάσκειο Γυμνάσιο 304. Ζαρίφη Ειρήνη-Ευαγγελία, του Νικολάου και της Εριφύλης, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου 305. Τζιμούλιας Κωνσταντίνος, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 306. Ρήγα Χριστίνα, του Δημητρίου και της Μαριέττας, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου 307. Βαδόλα Νικολέττα, του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, Ελληνικό Κολλέγιο 308. Καραθανάση Μαριάννα, του Νικολάου και της Ευγενίας, Πολύτροπη Αρμονία 309. Ηλίας Απόστολος, του Χρήστου και της Σταματίας, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Προμηθέας 310. Κυριακίδης Ελευθέριος, του Ανέστη και της Καλλιόπης, 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών 311. Δούρος Αλέξης, του Χαράλαμπου και της Γεωργίας, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 312. Μουντσανου Ειρήνη, του Αντρέι και της Λιουντμίλα, 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 313. Μανωλέσης Παύλος, του Νικολάου και της Μαρίας, 6ο Γυμνάσιο Αγίας Ειρήνης 314. Τιγγιρίδου Όλγα, του Αχιλλέα και της Δήμητρας, 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 315. Ζαράνη Ελευθερία-Τσαμπίκα, του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Κολλέγιο Ρόδου 316. Κυριαζοπούλου Δήμητρα, του Αθανασίου και της Βασιλικής, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 317. Μωραΐτης Θεόδωρος, του Γεωργίου και της Ελευθερίας, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 318. Μπαντής Λάμπρος, του Νικολάου και της Φωτεινής, Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας 319. Μπακούλα Γεωργία, του Χρήστου και της Ιωάννας, 16ο Γυμνάσιο Περιστερίου 320. Γιαννόπουλος Μάριος, του Ιωάννη και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 321. Γκάζγκας Χρήστος, του Δημητρίου και της Βαλεντίνας, Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce 322. Λαΐνα Αικατερίνα, του Βασιλείου και της Μαρίας, 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 323. Αντωνιάδου Αντωνία Ειρήνη, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 324. Τσάκαλης Γεώργιος, του Ηλία και της Αναστασίας, 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 325. Κουτρούμπα Φωτεινή, του Γεωργίου και της Μαρίας, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Προμηθέας 326. Καράμπουρνου Ουρανία, του Όμηρου και της Αθανασίας, Γυμνάσιο Νέας Φώκαιας 327. Πίτσιος Αντώνιος, του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 328. Μερκούρης Αναστάσιος, του Νικολάου και της Ευαγγελίας, Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας 329. Καπρινιώτης Χρίστος, του Γεωργίου και της Παρασκευής, 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 330. Πασπάτης Ιωάννης, του Μιχαήλ και της Δήμητρας, 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 331. Πανσέληνας Δημήτριος, του Γαβριήλ και της Άννας, Γυμνάσιο Πολυχνίτου

14 332. Τσιώλη Ευαγγελία, του Κωνσταντίνου και της Ιφιγένειας, 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου Καρδίτσας 333. Κράβαρη Μάντα, του Ιωάννη και της Ανδρομάχης, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 334. Μέντης Νικόλαος-Κωνσταντίνος, του Εμμανουήλ και της Κανέλλας, Γυμνάσιο Αναγέννηση 335. Αλεβίζου Άννα, του Χαράλαμπου και της Μαρίνας, Εκπαιδευτήρια Στέγκα 336. Ταχτατζής Αναστάσιος, του Τριαντάφυλλου και της Μαριάνθης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 337. Ζαφειρόπουλος Μιχαήλ, του Αθανασίου και της Παναγιώτας, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D' Arc 338. Κοντογεώργης Αναστάσιος, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 339. Φιλελε Νικολέτα, του Δημητρίου και της Πηνελόπης, Πολύτροπη Αρμονία 340. Χαϊκάλη Ελένη, του Αναστάσιου και της Άννας, 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας 341. Ασημοπούλου Άννα-Μαγδαληνή, του Σπύρου και της Μαρίας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 342. Καμπουρόπουλος Φαίδων, του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 343. Μπέκιου Κωνσταντίνα, του Αθανασίου και της Σπυριδούλας, 3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 344. Τσακνάκη Κίρα, του Γρηγορίου και της Πηνελόπης, Εκπαιδευτική Αναγέννηση 345. Ιγνατιάδης Ιωάννης, του Θεοδώρου και της Βικτωρίας, 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 346. Φιλιππίδης Φοίβος Παναγιώτης, του Ιακώβου και της Ελένης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 347. Αϊβατζίδου Μαρία, του Θεόδωρου και της Αναστασίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 348. Παραθυράς Κωνσταντίνος, του Βασιλείου και της Αναστασίας, Ελληνικό Κολλέγιο 349. Ψυχάρης Βασίλειος, του Χαράλαμπου και της Ιωάννας, Γυμνάσιο Μελιγαλά 350. Κοτσίδης Χαράλαμπος, του Περικλή και της Αναστασίας, 4ο Γυμνάσιο Βέροιας 351. Κοκορδέλης Αθανάσιος, του Παναγιώτη και της Ελένης, 2ο Γυμνάσιο Πειραιά 352. Ξανθάκης Μάριος, του Ευαγγέλου και της Σοφίας, Νέα Γενιά Ζηρίδη 353. Παπαδόπουλος Γεώργιος, του Ηλία και της Γεωργίας, 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης 354. Γκούλου Ελένη, του Σταύρου και της Δόμνας, 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας 355. Γκαμπούρα Δήμητρα, του Ιωάννη και της Σοφίας, 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης 356. Κλειδαρά Έλλη, του Γρηγορίου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Άντισσας (Τα στοιχεία των σχολείων και των μαθητών/τριών αναγράφονται όπως τα συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες, θα διορθωθούν δε αν χρειάζεται μετά από σχετική ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου ή των γονέων στο Σχετικά με τη βράβευση ή την απονομή επαίνων θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο

15 Πρωτεύσαντες Β Γυμνασίου στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 (τα ονόματα των 126 πρώτων, με αρκετές ισοβαθμίες κυρίως στις τελευταίες θέσεις) 1. Γεωργίου Χαρίδημος, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Πειραιά 2. Σαρρής Μιχάλης, του Μιχαήλ και της Ναταλίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Πειραιά 3. Δορκοφίκης Ιωάννης, του Νικολάου και της Γεωργίας, Σχολή Μωραΐτη 4. Χατζηνικολάου Θεόδωρος, του Μιχαήλ και της Μαργαρίτας, 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης 5. Καραμπάτσος Πέτρος, του Γεωργίου και της Διονυσίας, Πρότυπο Πειραματικό 6. Αργυρού Δήμητρα, του Αρτέμιου και της Αριστέας, 2ο Γυμνάσιο Λάρισας 7. Μπούφης Αθανάσιος, του Ανδρέα και της Παρασκευής, Πολύτροπη Αρμονία 8. Λεμπέσης Δημήτρης, του Σταμάτη και της Σοφίας, 2ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας 9. Φωτόπουλος Κωνσταντίνος, του Βασιλείου και της Διαμάντως, Β Αρσάκειο Γυμνάσιο 10. Ρεντζής Νίκος, του Βασιλείου και της Μαγδαληνής, Γυμνάσιο Σπερχιάδας 11. Ζαχαρία Ελένη, του Ιερόθεου και της Μαρίας, 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου 12. Μακρής Μελέτης, του Ιωάννη και της Χαράς, Πολύτροπη Αρμονία 13. Γέρμανος Παναγιώτης, του Δημητρίου και της Νικολέττας, 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων 14. Στεργιαλής Άγγελος, του Ιωάννη και της Δήμητρας, 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου 15. Κουτσού Χριστίνα, του Γεωργίου και της Δέσποινας, 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας 16. Βραχνού Ελένη, του Φωτίου και της, 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης 17. Ανδρίτσος Δημήτριος, του Σπυρίδωνος και της Ξένιας, Ελληνογερμανική Αγωγή 18. Στάγκος Δημήτριος, του Άγγελου και της Φανής, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 19. Γιαννακοπούλου Πηνελόπη-Παναγιώτα, του Ευάγγελου και της Φωτεινής, Γυμνάσιο Αλιάρτου 20. Μπάρλας Γιάννης, του Γεωργίου και της Δήμητρας, 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 21. Παπαδόπουλος Θεόδωρος, του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Πειραιά 22. Γρηγορόπουλος Χρήστος-Ιάσων, του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας, Α Αρσάκειο Γυμνάσιο 23. Παυλής Αλκίνοος, του Ευστρατίου και της Ανδρομάχης, Γυμνάσιο Άντισσας 24. Τσιμπός Πάνος, του Θεοδοσίου και της Χριστίνας, Κολλέγιο Αθηνών 25. Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος-Ειρηναίος, του Αλεξάνδρου και της, 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης 26. Μπέλος Ιωάννης, του Κωνσταντίνου και της Κρυσταλλίας, 15ο Γυμνάσιο Λάρισας 27. Λιάλιου Ηλιάνα, του Γεωργίου και της Γεωργίας, Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας 28. Πλοιαρίδης Ορφέας, του Ευάγγελου και της Φλωρεντίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

16 29. Βυζιργιανάκη Ειρήνη, του Δημητρίου και της Βασιλικής, Πρότυπο Πειραματικό 30. Τσιώλη Σοφία, του Νικολάου και της Φιλιππίας, Γυμνάσιο Λεβιδίου 31. Καράς Γιάννης, του Πέτρου και της Άννας, 2ο Γυμνάσιο Λάρισας 32. Ζωνίδης Διογένης, του Πέτρου και της Ξανθίππης, Γυμνάσιο Καλαμαρί 33. Ντελή Δέσποινα, του Στυλιανού και της Ευαγγελίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 34. Μιχαηλίδης Γεώργιος, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 35. Μαβίδης Άγγελος, του Αλεξάνδρου και της Στυλιανής, Ελληνικό Κολλέγιο 36. Κοργιώτη Αικατερίνη, του Δημητρίου και της Βασιλικής, Γυμνάσιο Στρυμονικού 37. Παπανδρέα Ιωάννα, του Ανδρέα και της Γεσθημανής, Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης 38. Δροσάκη Χρύσα, του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 39. Μητροπέτρου Φεβρωνία-Μαρία, του Ιωάννη και της Άννας, 4ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 40. Ηλιάδη Ανδρονίκη, του Ιακώβου και της Αμαλίας, 4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 41. Χαραλαμπάκη Μαριάνθη, του Γεωργίου και της Μαρίας, 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 42. Μπαχάρας Γρηγόρης, του Αθανάσιου και της Αικατερίνης, Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία 43. Καπνιάς Κωνσταντίνος, του Στέργιου και της Αργυρώς, 2ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 44. Μιχάλαρος Δημήτριος, του Χρήστου και της Ειρήνης, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου 45. Αλογογιάννης Θεόδωρος, του Γεωργίου και της Ευτυχίας, Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 46. Βασιλονικολιδάκη Κάτια, του Νικολάου και της Κορίνας, 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών 47. Μούγιος Ιωάννης, του Πέτρου και της, 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης 48. Λουλουδάκης Νίκος, του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 49. Βλασσοπούλου Ελένη-Ευαγγελία, του Ηλία και της Μελπομένης, 15ο Γυμνάσιο Λάρισας 50. Κατσούδα Αναστασία, του Αριστείδη και της Ανατολής, Ελληνικό Κολλέγιο 51. Μπότσκαρης Αντώνης, του Αποστόλου και της Άννας, 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας 52. Κάκκος Μάριος, του Σταύρου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 53. Κακάλης Ναούμ, του Αθανασίου και της Βασιλικής, 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης 54. Οργιανέλης Ηλίας, του Κωνσταντίνου και της Αθανασίας, 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 55. Βαλσαμίδης Νικόλαος, του Χρήστου και της Κωνσταντίνας, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης 56. Γιαννακοπούλου Ευαγγελία, του Αναστάσιου και της Μαρίας, 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου 57. Κούγιας Φιλόλαος, του Χαριλάου και της Γεωργίας, Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων 58. Ντούρας Δημήτριος, του Νικολάου και της Όλγας, Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 59. Καλπαδάκη Ασπασία, του Πέτρου και της Ελένης, 3ο Γυμνάσιο Λάρισας

17 60. Γκοτζαμπασοπούλου Γεωργία, του Ιωάννη και της Θεοδώρας, 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης 61. Βρεττός Κωνσταντίνος, του Γεωργίου και της Ελένης, Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων 62. Γεωργιόπουλος Σταύρος, του Αναστασίου και της Γεωργίας, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc 63. Κοντόπουλος Αντώνης, του Τίτου και της Αλεξάνδρας, Ελληνογερμανική Αγωγή 64. Καρβουνιάρης Σπύρος, του Κωνσταντίνου και της Αργυρώς, 4ο Γυμνάσιο Πύργου 65. Παπίτσα Πολύτιμη-Χριστίνα, του Κωνσταντίνου και της Καλλίστης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 66. Ιωαννίδης Ανδρέας, του Δημητρίου και της Τριανταφυλλιάς, Ελληνικό Κολλέγιο 67. Καρακώστα Αναστασία, του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών 68. Κάσσος Ευάγγελος, του Λεωνίδα και της Παρασκευής, 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 69. Κουκοντέγος Γιάννης, του Αθανασίου και της Ευτυχίας, 5ο Γυμνάσιο Βέροιας 70. Γιαννόπουλος Νικόλαος, του Ιωάννη και της Αγλαΐας, Πρότυπο Πειραματικό 71. Γαϊτανίδου Μαρία, του Χρήστου και της Ειρήνης, Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας 72. Παυλάκης Θωμάς, του Ανέστη και της Αριστέας, 3ο Γυμνάσιο Θέρμης 73. Σταμούλος Αλέξανδρος, του Θεοδώρου και της Άννας, 1ο Γυμνάσιο Βόλου 74. Μερεντίτης Κωνσταντίνου, του Χρήστου και της Χριστίνας, Α Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης 75. Γρηγοριάδης Απόστολος, του Ευσταθίου και της Ζαφειρούλας, 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 76. Ρεμούνδος Ιάκωβος-Ιωάννης, του Νικηφόρου και της Σταυρούλας, Λεόντειο Γυμνάσιο Ν.Σμύρνης 77. Ρήγας Κωνσταντίνος, του Δημητρίου και της Μαριέττας, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου 78. Σαλτερή Μυρτώ-Ζωή, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Κολλέγιο Αθηνών 79. Κωνσταντέλος Λάμπρος, του Φωτίου και της Άννας, 1ο Γυμνάσιο Παπάγου 80. Ζησιμόπουλος Σπυρίδων, του Χαράλαμπου και της Διαμάντως, Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ 81. Φούρλας Κωνσταντίνου, του Βασιλείου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό 82. Shaqollari Joana, του Jani και της Erina, 5o Γυμνάσιο Μυτιλήνης 83. Καπετζώνης Παναγιώτης, του Νικολάου και της Πολυξένης, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 84. Βιδάλης Ευάγγελος, του Βασιλείου και της Σοφίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 85. Μπούμπαλης Ιωάννης, του Πέτρου και της Μαριάννας, Πολύτροπη Αρμονία 86. Μπαραλής Ηλίας, του Γεωργίου και της Βασιλικής, Α Αρσάκειο Γυμνάσιο 87. Καραγιάννη Σοφία, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων

18 88 Παπαθεοδώρου Ευαγγελία, του Γρηγορίου και της Δήμητρας, 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων 89. Μπάρλα Αγγελική Μαρία, του Φωτίου και της Γεωργίας, Γυμνάσιο Άστρους 90. Μαντάκας Αντώνης, του Γεωργίου και της Πηνελόπης, Πρότυπο Πειραματικό 91. Ζολώτας Αναστάσιος-Φίλιππος, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 2ο Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης 92. Τσαπάρας Αλέξανδρος, του Κωνσταντίνου και της Ίννας, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 93. Καραγιαννόπουλος Δημήτριος, του Κωνσταντίνου και της Αλκμήνης, Ελληνικό Κολλέγιο 94. Σπύρου Κωνσταντίνος, του Ηλία και της Ελένης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 95. Βαϊκούση Δήμητρα, του Δημοσθένη και της Βενετίας, 7ο Γυμνάσιο Καβάλας 96. Παπίδης Αλέξανδρος, του Βασιλείου και της Ολυμπίας, 2o Γυμνάσιο Άνω Τούμπας 97. Πανσεληνάς Στέλιος, του Γαβριήλ και της Άννας, Γυμνάσιο Πολυχνίτου 98. Ασμή Μαρία, του Λαζάρου και της Άννας, 4ο Γυμνάσιο Πύργου 99. Μπουλουγούρη Κωνσταντίνα-Ασπασία, του Βασιλείου και της Αικατερίνης, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων 100. Γιαπαντζή Φωτεινή, του Χρήστου και της Ευαγγελίας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 101. Κούτσικος Θωμάς, του Ιωάννη και της Αφροδίτης, Μουσικό Σχολείο Λάρισας 102. Σκουμιός Νικόλαος-Άγγελος, του Μιχαήλ και της Ευδοκίας, Ροδίων Παιδεία 103. Δίκος Δημήτρης, του Νικολάου και της Ουρανίας, Ελληνογερμανική Αγωγή 104. Λαμπρόπουλος Χρήστος, του Άγγελου και της Μαλβίνας, 2ο Γυμνάσιο Πύργου 105. Χρίσκος Αρσένιος, του Νικολάου και της Μαγδαληνής, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 106. Σακελλαρίου Αχιλλέας, του Παναγιώτη και της Αγγελικής, 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης 107. Πράπας Χρήστος, του Λάμπρου και της Ευδοξίας, Εκπαιδευτήρια Ράπτου 108. Σιλιτζόγλου Ιωάννα, του Στυλιανού και της Σωτηρίας, Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη 109. Δάρας Ιωάννης, του Χρήστου και της Δέσποινας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 110. Κουτρούλης Κωνσταντίνος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 111. Βασιλικού Καλλινίκη, του Άγγελου και της Ελένης, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 112. Παπαγεωργίου Ιωάννης, του Αργυρίου και της Αδαμαντίας, 1ο Γυμνάσιο Αιγίου 113. Παπακωνσταντίνου Ιωάννα-Μαρία, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Γυμνάσιο Βαγιων 114. Χαλβατζή Μαρία, του Δημητρίου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Αλιάρτου 115. Σπύρου Ελένη, του Ανάργυρου και της Ηλιάνας, Γυμνάσιο Γλώσσας 116. Τσούμπου Ισμήνη, του Φωτίου και της Γεωργίας, 1ο Γυμνάσιο Αιγίου 117. Αθανασίου Όλγα, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης

19 118. Νάσου Βερονίκη, του Ηλία και της Χαριτίνης, 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 119. Βλάχας Λάμπρος, του Παναγιώτη και της Ιωάννας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων 120. Λαμπαδίτης Περικλής, του Γεωργίου και της Φιλιώς, 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας 121. Τζιόβα Ελευθερία, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων 122. Σταματόπουλος Χρήστος, του Χρήστου και της Μαρίνας, 2ο Γυμνάσιο Πεύκης 123. Βαρελάς Αντώνιος, του Γεωργίου και της Αργυρώς, 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής 124. Μάρτου Εύα-Ειρήνη, του Ιωάννη και της Στυλιανής, 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 125. Στούρας Ιωάννης, του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας, 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 126. Σαριανίδης Αχιλλέας, του Μιχαήλ και της Νίνας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Όπου λείπει το πατρώνυμο ή/και το μητρώνυμο, δεν συμπληρώθηκε από τον/τη μαθητή/τρια, θα προστεθεί δε αν γίνει σχετική ενημέρωση στο Τα ονόματα των σχολείων αναγράφονται όπως τα συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες) Σχετικά με τη βράβευση ή την απονομή επαίνων θα υπάρξει ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο Πρωτεύσαντες Γ Γυμνασίου στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2015 (τα ονόματα των 119 πρώτων, με αρκετές ισοβαθμίες κυρίως στις τελευταίες θέσεις) 1. Καπεντζώνης Νικόλαος, του Γεωργίου και της Μαρίας, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 2. Σιτσιάνη Όλγα, του Χαρίλαου και της Βασιλικής, 1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη 3. Μακρής Παναγιώτης, του Βασιλείου και της Ρωξάνης, Κολλέγιο Αθηνών 4. Χαραμής Δημήτριος, του Γεωργίου και της Δέσποινας, 11ο Γυμνάσιο-Λύκειο 5. Γάκης Γεώργιος, του Παναγιώτη και της Αλεξίας-Φωτεινής, 6ο Γυμνάσιο Πατρών 6. Γκίζης Κωνσταντίνος, του Ιάκωβου και της Ελένης, 2ο Γυμνάσιο Σύρου 7. Ντούνης Κωνσταντίνος, του Γεωργίου και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου 8. Κηπουρός Θωμάς, του Δημητρίου και της Σοφίας, Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών 9. Λελεδάκη Άννα-Κατερίνα, του Κανάκη και της Μόνικα, Κολλέγιο Αθηνών 10. Προδρομίδης Κυπριανός-Ιάσων, του Ανδρέα-Λεωνίδα και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό 11. Μιχαλάκης Βάνος-Ραφαήλ, του Αντωνίου και της Δήμητρας, Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία 12. Πεντογέννη Μαριάνθη, του Μιχαήλ και της Βασιλικής, 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 13. Κοκκινάκης Εμμανουήλ, του Αντωνίου και της Μαρίας, Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

20 14. Παπαδόπουλος Στέφανος, του Ιωάννη και της Αθανασίας, 5ο Γυμνάσιο 15. Ζάχος Κωνσταντίνος, του Μιχαήλ και της Γκαλίνα, 15ο Γυμνάσιο Λάρισας 16. Καραμπογιάς Δημοσθένης, του Χρήστου και της Δέσποινας, 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 17. Μαραυγάκη Βασιλική-Ραφαέλα, του Εμμανουήλ και της Δέσποινας, 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης 18. Κουριδάκης Αλέξανδρος, του Μανούσου και της Φωτεινής, Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας 19. Μπούφαλης Οδυσσέας, του Αθανασίου και της Σοφίας, Ελληνογαλλική Σχολή "Άγιος Ιωσήφ" 20. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος-Μάριος, του Αποστόλου και της Γεωργίας, 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής 21. Ζαβιτσάνος Δημήτριος, του Απόστολου και της Κωνσταντίνας, 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας 22. Καρούτσου Δήμητρα, του Νικολάου και της Ιωάννας, 2ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 23. Χριστοδούλου Βελισσάριος, του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, Κολλέγιο Αθηνών 24. Γάρος Αθανάσιος, του και της.., Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία 25. Μαραντίδης Ηλίας, του Κοσμά και της Αντιγόνης, 1ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 26. Τριανταφύλλου Αργώ, του Μιχαήλ και της Ελισάβετ, 1ο Γυμνάσιο Νάξου 27. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, του Γεωργίου και της Έλλης, Γυμνάσιο Πλατυκάμπου 28. Ζάγκλης Ανδρέας-Μάριος, του Χρήστου-Στυλιανού και της Μαρίας, Τοσίτσειο - Αρσάκειο Εκάλης 29. Κοκκίνης Εμμανουήλ, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 30. Βασιλοπούλου Λαμπρινή, του Γεωργίου και της Ειρήνης, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 31. Κακλαμάνης Ιωάννης, του Χρήστου και της Ντέμπορα, Κολλέγιο Αθηνών 32. Βλάσσης Εμμανουήλ, του Ηλία και της Παρασκευής, Σχολή Μωραΐτη 33. Σταματόπουλος Γεώργιος, του Χρήστου και της Μαρίας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 34. Ανδρεανίδη Ελισάβετ, του Νεκτάριου και της Αικατερίνης, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 35. Γιάνναρη Δανάη, του Χρήστου και της Μαρίας, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου 36. Τσιάμης Ραφαήλ, του Χρήστου και της Αικατερίνης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 37. Τερζής Νικόλαος, του Γεωργίου και της Μαρίας, Αρσάκειο Γυμνάσιο 38. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, του Γεωργίου και της Αναστασίας, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 39. Κουκάκης Νικόλαος, του Εμμανουήλ και της Χριστίνας, 2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης 40. Δούρου Δήμητρα, του Σωτήριου και της Μαρίας, Κολλέγιο Αθηνών 41. Γεροντόπουλος Αναστάσιος, του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015 Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής (Γυμνασίου, Λυκείου) / Φυσικών (Δημοτικού) 2015 Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της Γ (α και β φάση), Β και Α τάξης του Λυκείου, της Γ, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και

Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, της Α, Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ (α και β φάση) Λυκείου ολοκληρώνεται ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ. Διακριθέντες του διαγωνισμού "Καγκουρό 2010", ανά τάξη. Ολοι οι διακριθέντες λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία (πόστερ, παιχνιδάκι σκέψης και λοιπά) τα οποία θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2014 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2014 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2014 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο Μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο BEGGIORA ALESSANDRO MO ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ 1 damianidou olga ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007 1 of 45 11/6/2007 2:42 µµ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» IB ΣΥΝΟ ΟΣ 2006-2007 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2004 2 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΖΑΪΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ID Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ) 2365 ΒΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ 2 ) 2213 ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟ α/α ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 98,5 1 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 95,5 2 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 94 3 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 92,5 4 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ 14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14050341 ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

* Ε ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) Ε ΡΕΣ: 2

* Ε ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) Ε ΡΕΣ: 2 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) Ε ΡΕΣ: 2 1 163800541 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ *2 038700389 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΙΩΤ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ" ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax. Oνοματεπώνυμο Εταιρεία Πρόγραμμα Σχολείο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ MetLife ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ MetLife ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ HΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ FORTHNET 3 Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Γραφείο Χρθματοδοτοφμενων και υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1 590141 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 Δεν προσήλθε 2 594433 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δεν προσήλθε 3 205060 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 Δεν προσήλθε 4 602194

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο. 6 ο Πανευρωπαϊκό. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai

7 ο Πανελλήνιο. 6 ο Πανευρωπαϊκό. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai 7 ο Πανελλήνιο & 6 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Grand Serai 08 11 Μαΐου 2014 1 ΕΝΩση ΝοσηλΕυτΩΝ ΕλλΑδοσ Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) (2 έδρες)

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) (2 έδρες) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά Σχολεία) (2 έδρες) 1 163801075 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ ΤΑΟΥΛΑΝ ΣΑΜΙ *2 182200448 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΑΓΚΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 187900227 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα