«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»"

Transcript

1 «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 4 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 7 Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 11. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 15 Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16 ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 21 MOODLE 21 ILIAS 27 KEWL 36 COSE 42 COMENTOR 51 FLE3 56 CLAROLINE 61 MANHATTAN 67 E-CLASS 73 ELEDGE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 94 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση», εννοούµε την εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι δεν συνυπάρχουν απαραιτήτως στον ίδιο φυσικό χώρο και δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συµµετοχή των δύο πλευρών. Οι πλατφόρµες ασύγχρονης εκπαίδευσης ή πλατφόρµες εικονικής εκµάθησης (Virtual Learning Environments) αποτελούν συστήµατα λογισµικού που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί µε τους µαθητές του από απόσταση και σε µη πραγµατικό χρόνο για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Οι περισσότερες από τις πλατφόρµες αυτές έχουν σαν στόχο, όχι απλώς την αναπαραγωγή της κλασσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον υπολογιστή, αλλά και την εκµετάλλευση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγµένων εργαλείων εκπαίδευσης σε µαθητές και καθηγητές, κάτι που συνεπάγεται συνολικά την αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Σήµερα, υπάρχουν πλήθος εµπορικά προγράµµατα και εφαρµογές για την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός συστηµάτων που έχουν σχεδιαστεί στη µεγάλη τους πλειοψηφία από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και διατίθενται ελεύθερα (open source). Σχεδόν το σύνολο των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που είναι σήµερα διαθέσιµα, βασίζονται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Αυτό σηµαίνει ότι ένας τερµατικός υπολογιστής (client) χρησιµοποιεί έναν web browser για να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες που είναι αποθηκευµένες σε έναν κεντρικό server. Στην παρούσα µελέτη, επιχειρείται µία σύγκριση των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά τους και τα εργαλεία που προσφέρει το καθένα. Η σύγκριση επικεντρώνεται αποκλειστικά σε πλατφόρµες που διατίθενται ελεύθερα (open source ή υπό το καθεστώς General Public Licence). Επιλέχθηκαν οι περισσότερο δηµοφιλείς πλατφόρµες ανοιχτού λογισµικού. Συγκεκριµένα τα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα οποία επικεντρώθηκε η µελέτη είναι τα εξής: COSE, Claroline, Fle3, ILIAS, Manhattan, KEWL, CoMentor, Moodle, e-class, Eledge. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται και εξηγούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µία λεπτοµερής ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε πλατφόρµας. Αν και τα περισσότερα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης παρέχουν λίγοπολύ παρόµοια εργαλεία και υπηρεσίες στους χρήστες, οι µέθοδοι που ακολουθούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών είναι διαφορετικές. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο κάθε σύστηµα ικανοποιεί τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν αρχικά σε αυτή τη µελέτη. Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η δοκιµή της λειτουργίας των παραπάνω συστηµάτων έγινε είτε µε περιήγηση σε διάφορα διαθέσιµα demo courses, είτε ανατρέχοντας στο αντίστοιχο ενηµερωτικό υλικό για κάθε πλατφόρµα (οδηγίες χρήσεως, manual κλπ.). Συνεπώς η ποιότητα της παρουσίασης και αξιολόγησης κάθε συστήµατος επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό. 2

4 Τέλος, παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας µεταξύ των πλατφόρµων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρουσιάζονται και που οδηγεί στα τελικά συµπεράσµατα για το βαθµό µε τον οποίο κάθε σύστηµα ικανοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης. 3

5 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Η επιλογή των κριτηρίων σύγκρισης βασίστηκε κατά έναν πολύ µεγάλο βαθµό σε αξιολογήσεις που έχουν γίνει από οργανισµούς και φορείς αξιολόγησης συστηµάτων τηλεκπαίδευσης και σε σχετική βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα, πηγές για την διενέργεια της µελέτης αυτής αποτέλεσε βιβλιογραφία που παρέχεται από οργανισµούς όπως οι Western Cooperative for Educational Telecommunications(WCET) and Centre for Curriculum Transfer and Design (C2T2) (Edutools Project), Higher Education and New Technologies (Edutech project), University of Wales ( A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environments ) και Centre for the Application of Information Technologies. Στη σχετική βιβλιογραφία µπορεί κανείς να εντοπίσει έναν πολύ µεγάλο αριθµό κριτηρίων για την διεξοδική περιγραφή και αξιολόγηση συστηµάτων τηλεκπαίδευσης. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν τα κριτήρια εκείνα που θεωρήθηκαν ότι επαρκούν για να αξιολογήσουν ένα σύστηµα µε βάση την ικανότητά του να υποστηρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αναπαριστά το περιβάλλον της σχολικής αίθουσας όσο το δυνατόν πιο πιστά, να υποστηρίζεται από την διαδεδοµένη στα σχολεία τεχνολογία των υπολογιστών και να είναι εύχρηστο από όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως της εξοικείωσής τους µε τους υπολογιστές. Έτσι, επιλέχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης: -Τεχνικές προδιαγραφές -Εργαλεία εξυπηρέτησης των διδασκόντων. -Εργαλεία εξυπηρέτησης µαθητών -Εργαλεία επικοινωνίας - ιαχείριση του συστήµατος -Λοιπά γενικά χαρακτηριστικά Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Τα κριτήρια που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται στην υποδοµή που απαιτείται για την εγκατάσταση του λογισµικού και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζονται σε µία αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, οπότε πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης της πλατφόρµας σε server µε λειτουργικά συστήµατα Windows και Unix/Linux που είναι τα περισσότερο διαδεδοµένα. Επίσης, ερευνάται η αναγκαιότητα χρήσης συγκεκριµένου web browser στους τερµατικούς υπολογιστές για την πρόσβαση κάθε χρήστη στα δεδοµένα της πλατφόρµας που είναι αποθηκευµένα στον server. Tέλος, για κάθε σύστηµα που µελετάται παρέχονται πληροφορίες για το επιπλέον λογισµικό που πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να υποστηρίζεται η λειτουργία της πλατφόρµας, αλλά και για τους απαιτούµενους πόρους του συστήµατος που πρέπει να διατεθούν στην πλατφόρµα. Β. Εργαλεία Εξυπηρέτησης ιδασκόντων Τα κριτήρια σύγκρισης της κατηγορίας αυτής σχετίζονται µε τα εργαλεία που παρέχονται από το σύστηµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού να σχεδιάζει, διαχειρίζεται και διεξάγει το µάθηµα. Με την επιλογή των κριτηρίων αυτών, διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο ο καθηγητής οργανώνει και εµπλουτίζει 4

6 το µάθηµα, ακόµη και όταν δεν είναι εξοικειωµένος µε την πληροφορική. Κριτήρια που σχετίζονται µε βασικές παιδαγωγικές λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτικού, όπως η αξιολόγηση των µαθητών, η παρακολούθηση της συµµετοχής και της επίδοσής τους, η δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των µαθητών αλλά και η δυνατότητα επικοινωνίας µε κάθε µαθητή ξεχωριστά, εµπεριέχονται σε αυτή την κατηγορία. Γ. Εργαλεία Εξυπηρέτησης Μαθητών Τα εργαλεία εξυπηρέτησης των µαθητών αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται στους µαθητές στα πλαίσια του µαθήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε διάφορες πλατφόρµες, πολλά από τα εργαλεία αυτά διατίθενται ταυτόχρονα και στον εκπαιδευτικό, απλώς εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία διότι αφορούν κυρίως την διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των µαθητών. Τα κριτήρια επιλέχθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µελετηθεί η ικανότητα κάθε συστήµατος να ενισχύει την παρεµβατικότητα κάθε µαθητή στο µάθηµα και τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών, να διευκολύνει τη διαδικασία της µελέτης και την περιήγηση των µαθητών στην πλατφόρµα. Επίσης ελέγχεται το κατά πόσο παρέχεται στο µαθητή η δυνατότητα προγραµµατισµού των εργασιών του και της αυτοαξιολόγησης.. Εργαλεία Επικοινωνίας Τα κριτήρια που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή αφορούν τα εργαλεία που παρέχονται από την πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών αλλά και µεταξύ των εκπαιδευτικών και των καθηγητών και την αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών. Τα εργαλεία αυτά µπορεί να είναι ο µηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων, η σύγχρονη επικοινωνία (chat) αλλά και η δηµιουργία forum συζητήσεων για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων µεταξύ των χρηστών του συστήµατος. Τα εργαλεία αυτά συµβάλλουν στην δηµιουργία αίσθησης ενός µικρόκοσµου µαθησιακής δραστηριότητας καταπολεµώντας την φυσική αποξένωση που υπάρχει. Ε. ιαχείριση του Συστήµατος Κάθε σύστηµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αξιολογήθηκε ως προς τη δυνατότητα διαχείρισής του από ειδικό προσωπικό αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Βασικό ζητούµενο για κάθε πλατφόρµα είναι η ασφάλεια των δεδοµένων που εισάγονται στο σύστηµα και η αδυναµία χρήσης του υλικού από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών ελέγχεται η δυνατότητα παροχής εργαλείων τεχνικής υποστήριξης. Τέλος, υπάρχουν κριτήρια που αφορούν την δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης της πλατφόρµας, η διαχείριση των δεδοµένων από τους διαχειριστές του συστήµατος και η συνεχής παρακολούθηση των πόρων του συστήµατος για την έγκαιρη αποφυγή προβληµάτων. ΣΤ. Λοιπά Γενικά Χαρακτηριστικά Τέλος, οι πλατφόρµες αξιολογήθηκαν ως προς κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αφορούν συνολικά το σύστηµα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν τη παροχή βοήθειας στον χρήστη για την ορθή 5

7 χρήση της πλατφόρµας, την προτυποποίηση του υλικού έτσι ώστε να υποστηρίζεται και από άλλα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τη δυνατότητα εργασίας χωρίς σύνδεση κλπ. Στη συνέχεια, περιγράφονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια τα κριτήρια της κάθε κατηγορίας, βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 6

8 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Υποστήριξη Windows Αναφέρεται σε εκείνες τις πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης, οι οποίες είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε Server που χρησιµοποιεί κάποιο τύπο λειτουργικού συστήµατος Windows. Παρατίθενται οι απαιτήσεις της πλατφόρµας στο hardware του Server π.χ. ελεύθερος χώρος στο δίσκο, µνήµη RAM, ταχύτητα CPU κλπ. Μπορεί να δίνονται και ειδικότερες απαιτήσεις του κατασκευαστή π.χ. ικτυακές υποδοµές κ.α. Α.2. Υποστήριξη Unix/Linux Χαρακτηρίζει τις πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης που µπορούν να εγκατασταθούν σε server έχοντας κάποια έκδοση λειτουργικού συστήµατος τύπου Unix/Linux. Επιπρόσθετα µπορεί να δίνονται διευκρινίσεις για το hardware του Server που απαιτείται (ελεύθερος χώρος στο δίσκο, µνήµη RAM, ταχύτητα CPU) καθώς και ειδικότερες απαιτήσεις του κατασκευαστή (π.χ. ικτυακές υποδοµές) Α.3. Χρήση Web Browser Το χαρακτηριστικό αυτό υποδεικνύει ότι από την πλευρά του client αρκεί η εγκατάσταση και η χρήση ενός οποιουδήποτε γνωστού φυλλοµετρητή ιστοσελίδων (Web Browser), εντελώς ανεξάρτητου του τύπου της πλατφόρµας που χρησιµοποιείται, π.χ. Explorer, Netscape, Mozilla, Opera κλπ. για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Ιδιαίτερο software δεν απαιτείται, ενώ θα αναφέρεται η υπόδειξη για κάποιο plug-in ή για συγκεκριµένες πρόσφατες εκδόσεις από τον κατασκευαστή, όπου υπάρχει. Η σηµασία του χαρακτηριστικού αυτού έγκειται στο γεγονός ότι καθώς οι περισσότεροι υποψήφιοι µαθητές δεν κατέχουν υψηλή τεχνική κατάρτιση, αποφεύγεται η εµπλοκή τους σε διαδικασίες εγκατάστασης εξειδικευµένων πακέτων λογισµικού και συνεπώς ενδεχόµενη απογοήτευσή τους λόγω πολυπλοκότητας των διαδικασιών αυτών. Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Β.1. Οδηγός σχεδίασης µαθηµάτων Οι οδηγοί µαθήµατος είναι εργαλεία που βοηθούν τους καθηγητές να δηµιουργήσουν µία αρχική δοµή του µαθήµατος. Οι καθηγητές µπορούν να χρησιµοποιούν τους οδηγούς, έτσι ώστε µέσω µιας βήµα προς βήµα διαδικασίας να δηµιουργήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του µαθήµατος. Οι οδηγοί αυτοί οφείλουν να σχεδιάζονται ώστε να προσεγγίζεται µε γνώµονα τις γενικές παιδαγωγικές αρχές το διδακτικό περιεχόµενο και γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, διευκολύνουν τον καθηγητή στο έργο του δίνοντας του µεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση του µαθήµατος. Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από το ποσοστό ταύτισης των παιδαγωγικών αρχών που εφαρµόζει ο σχεδιαστής της πλατφόρµας και της παιδαγωγικής προσέγγισης του διδάσκοντα κατά την διοργάνωση του µαθήµατος. 7

9 Β.2. Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του µαθήµατος Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο διδάσκοντας δεν υποχρεούται να κατέχει τεχνικές γνώσεις όπως π.χ. γλώσσας προγραµµατισµού html, PHP κλπ, ώστε να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό υλικό και να διοργανώσει γενικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για σηµαντική διευκόλυνση προς τον διδάσκοντα καθώς έχει τη δυνατότητα να δώσει βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να χαθεί χρόνος στον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα υλοποιηθεί. Β.3. ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Τα εργαλεία διαχείρισης µαθηµάτων επιτρέπουν στους καθηγητές να ελέγχουν έµµεσα την πρόοδο µιας online τάξης µέσω του χρησιµοποιούµενου εκπαιδευτικού υλικού. Χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µαθησιακού υλικού, όπως π.χ. θεωρητικών κειµένων, τεστ αξιολόγησης, συζητήσεων και για την επιτήρηση του αποθηκευµένου µαθησιακού υλικού εντός του χαρτοφύλακα των µαθητών µε δυνατότητα επιπλέον προσθηκών ή και διαγραφών αρχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο. Αυτή η σκόπιµη εναλλαγή του µαθησιακού υλικού γίνεται για ενίσχυση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των µαθητών µέχρι την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Β.4. υνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων Χαρακτηρίζει πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης όπου ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να εισάγει και άλλους συµπληρωµατικούς διδάσκοντες στο ίδιο µάθηµα. ίνεται έτσι η δυνατότητα να διαµοιραστεί το σύνολο των µαθητών προς επιτήρηση από τους επιµέρους καθηγητές ή εναλλακτικά να µοιραστούν οι διδακτικές υποενότητες στους καθηγητές. Και στις δύο περιπτώσεις οδηγούµαστε αναµφισβήτητα σε καλύτερη παιδαγωγικά δοµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ προκύπτουν και διαχειριστικά πλεονεκτήµατα. Β.5. Συγκρότηση οµάδων εργασίας µαθητών Τα εργαλεία δηµιουργίας µαθητικών οµάδων ή κοινοτήτων παρέχουν στον καθηγητή τη δυνατότητα να σχηµατίζει οµάδες µελέτης, club ή οµάδες συνεργασίας. Αποφεύγεται έτσι η στατική εµφάνιση µαθησιακού υλικού καθώς δίνεται χώρος για αλληλεπίδραση των µαθητών τόσο µε το υλικό αυτό όσο και µεταξύ τους. Πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό καθώς αντιπαρατίθεται στην φυσική αποµόνωση των αποµακρυσµένων µαθητών και προάγει την έννοια της τάξης, του οµαδικού πνεύµατος και γενικά τη δηµιουργία ενός µαθησιακού µικρόκοσµου. Ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των µαθητών, σύµφωνα µε τα παιδαγωγικά πρότυπα. Ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν και το σχηµατισµό οµάδων µαθητών στο επίπεδο του συστήµατος πέραν του επιπέδου του µαθήµατος. Β.6. Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µία οµάδα µαθητών Το χαρακτηριστικό αυτό έρχεται σαν συνέχεια του παραπάνω, όπου πέραν της δυνατότητας οργάνωσης της τάξης σε οµάδες, παρέχεται ξεχωριστός χώρος εργασίας για κάθε µια από 8

10 αυτές και επιτρέπει στον καθηγητή να τους αναθέτει συγκεκριµένες ασκήσεις και project. Σε ορισµένες πλατφόρµες προβλέπονται και εργαλεία επικοινωνίας για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Κατ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η πιο εξειδικευµένη επιτήρηση του συνόλου των µαθητών και κατά συνέπεια η πιο αποτελεσµατική επιλογή συγκεκριµένων εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν σε αντίστοιχες οµάδες προς την επίτευξη του τελικού στόχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Β.7. Εµβάθυνση στο µάθηµα αναλόγως µε την απόδοση και τις ικανότητες του µαθητή Πρόκειται για εξειδικευµένο εργαλείο ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να ρυθµίσει το επίπεδο εµβάθυνσης των γνώσεων που επιθυµεί να µεταδώσει στους µεµονωµένους µαθητές, ανάλογα µε τις προσωπικές τους επιδόσεις και ικανότητες. Το εργαλείο εφαρµόζεται κατόπιν σχολαστικής επιτήρησης των µαθητών σε ατοµικό επίπεδο από τους καθηγητές, ούτως ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Η µάθηση προσαρµόζεται ατοµικά, ξεπερνά τον κίνδυνο της µαζικής και απρόσωπης µεταχείρισης και γίνεται αποτελεσµατικότερη. Β.8. Παρακολούθηση συµµετοχής των µαθητών στο µάθηµα Παρακολούθηση µαθητών είναι η δυνατότητα να παρακολουθεί ο καθηγητής τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από την πλευρά των µαθητών και να διενεργείται περαιτέρω ανάλυση και αναφορά τόσο για τη συνολική όσο και για την ατοµική χρήση. Τηρούνται τα σχετικά αρχεία ( log files) στον server που φέρει εγκατεστηµένη την πλατφόρµα και διατίθενται στον καθηγητή για µελέτη. Ο τελευταίος µπορεί να διαµορφώσει άποψη και να προβεί σε υποστήριξη και καθοδήγηση του µαθητή ατοµικά. Τα εργαλεία παρακολούθησης µαθητών περιλαµβάνουν και στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που έχουν να κάνουν µε την επίδοση των µαθητών. Επίσης, οι αναφορές δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν τόσο την ποιοτική καταγραφή των δραστηριοτήτων κάθε µαθητή όσο και τη χρονική στιγµή κατά την οποία αυτή έγινε. Το εργαλείο αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα την επιλεκτική εµβάθυνση ανά χρήστη (χαρακτηριστικό Β7) καθώς σκιαγραφεί τη ατοµική δραστηριότητα εντός της πλατφόρµας και κατά συνέπεια το µαθησιακό επίπεδο του µαθητή. Β.9. ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων µαθήµατος Ο πίνακας περιεχοµένων αποτελεί µια κεντρική σελίδα όπου αναγράφονται σε µορφή λίστας όλοι οι διαθέσιµοι τίτλοι διδακτικού υλικού που διατίθεται στην πλατφόρµα, είτε ανά µάθηµα είτε στο σύνολο. Κάθε τίτλος συνήθως φέρει και τον σύνδεσµο (link) που οδηγεί στο χώρο που βρίσκεται αποθηκευµένο το αρχείο. Στην απλή του µορφή, ο πίνακας περιεχοµένων ενηµερώνεται χειροκίνητα κάθε φορά που τοποθετείται στο περιβάλλον της πλατφόρµας νέο εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάποιες πλατφόρµες όµως περιέχεται αυτόµατο σύστηµα βάσης δεδοµένων που ενηµερώνει αυτόµατα τον πίνακα περιεχοµένων σε κάθε ανανέωση υλικού. Η ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων του µαθήµατος διευκολύνει την αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από πλευράς µαθητών και εξοικονοµεί χρόνο, ο οποίος µπορεί να δαπανηθεί κάπου αλλού. Στην αυτόµατη µορφή του ιδιαίτερα εξυπηρετεί και τον εκάστοτε διαχειριστή του εκπαιδευτικού υλικού που το τοποθετεί στην πλατφόρµα. 9

11 Β.10. ηµιουργία quiz, τεστ Πρόκειται για εργαλείο που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτής που του επιτρέπει να δηµιουργήσει κάποια τεστ αξιολόγησης γνώσεων που απευθύνονται στους µαθητές. Συγκεκριµένα, γίνεται αποθήκευση σε µια βάση δεδοµένων των ερωτήσεων που ετοιµάζει ο καθηγητής, καθώς και των απαντήσεων που αντιστοιχούν. Η χρησιµοποίηση µέρους αυτών κάθε φορά οδηγεί στην γρήγορη σύνθεση ενός τεστ που χρησιµοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύνθεση γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα, στην περίπτωση που η πλατφόρµα ενσωµατώνει την σχετική γεννήτρια. Τα τεστ είναι δυνατόν να έχουν διάφορες µορφές όπως: τεστ πολλαπλών επιλογών (multiple choice), σωστό-λάθος, σύντοµης περιφραστικής απάντησης, συµπληρώστε τα κενά κλπ. Τα τεστ µπορούν να εµπλουτισθούν και µε άλλες παραµέτρους, όπως π.χ. να τοποθετηθούν χρονικά περιθώρια στην διεξαγωγή τους, να µπει διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε την δυσκολία της ερώτησης κ.α. Από παιδαγωγικής άποψης, τα τεστ συνιστούν µεθόδους αξιολόγησης γνωστικού υποβάθρου των µαθητών και µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο από τους εαυτούς τους για αυτοαξιολόγηση, όσο και από τους καθηγητές για σταδιακό έλεγχο ή τελικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική κατά την διεξαγωγή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια και κατά την τηλεκπαίδευση. Β.11. Αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας Αναφέρεται στα τεστ που περιγράφηκαν παραπάνω και προϋποθέτει µηχανισµούς που λαµβάνοντας υπ όψιν την σωστή απάντηση κάθε ερώτησης επιστρέφουν µετά την διεξαγωγή του τεστ την βαθµολογία που επιτεύχθηκε. Οι µηχανισµοί αυτοί βασίζονται στην Βάση δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένες οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις και µπορούν να λάβουν υπ όψιν και τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρθηκαν παραπάνω για τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος. Ορισµένες πλατφόρµες επιτρέπουν στους καθηγητές να παρέχουν αυτόµατα τα αποτελέσµατα µαζί µε συνοδευτικές οδηγίες ή παραινέσεις στους µαθητές και µεταφέρουν τα αποτελέσµατα στο βιβλίο βαθµολογίας ή σε ένα εξωτερικό spreadsheet πρόγραµµα. Η αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας εξοικονοµεί ιδιαίτερο χρόνο στον καθηγητή, ο οποίος µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για την ποιοτική εξέταση των τεστ και να προχωρήσει σε ατοµικές υποδείξεις στους µαθητές ανάλογα µε το γραπτό τους. Επιπρόσθετα, καθιστούν δυνατή την αυτοαξιολόγηση των µαθητών δίχως την παρέµβαση καθηγητή και τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου από µέρους τους. Β.12. Βιβλίο βαθµολογίας παρακολούθηση επίδοσης µαθητών Ορισµένες πλατφόρµες ενσωµατώνουν Βιβλίο βαθµολογίας, το οποίο περιέχει τους βαθµούς κάθε µαθητή στις επιµέρους δραστηριότητες αξιολόγησης. Το βιβλίο στην απλούστερη µορφή ενηµερώνεται χειροκίνητα ενώ είναι δυνατόν να ενηµερώνεται και αυτόµατα σε συνεργασία µε τους µηχανισµούς αυτόµατης εξαγωγής βαθµολογίας. Μέσω του Βιβλίου Βαθµολογίας ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει την επίδοση των µαθητών από κεντρικό σηµείο µέσω των βαθµών που επέτυχαν κατά την διεξαγωγή των 10

12 τεστ. Η εικόνα που έχει για το σύνολο των µαθητών του είναι σίγουρα πιο ταξινοµηµένη και εύχρηστη και σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία εποπτείας (π.χ. παρακολούθηση συµµετοχής στο µάθηµα) γίνεται αποτελεσµατικότερη η επιτήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Β.13. Παροχή οδηγιών στο µαθητή για βελτίωση απόδοσης Χαρακτηρίζει πλατφόρµες που δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να προβεί σε κάποιες ενέργειες σαν απόρροια των αποτελεσµάτων κάποιου µαθητή σε κάποια διαδικασία αξιολόγησης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να είναι οι εξής: -Απλό έγγραφο υπόµνηµα στον µαθητή που να υπογραµµίζονται τα λάθη του καθώς και που θα πρέπει να προσέξει -Επιστροφή του διορθωµένου τεστ ή εργασίας του µαθητή στον προσωπικό του χώρο αποθήκευσης ή αποστολή µε attachment. -Αυτόµατη άδεια εισόδου του µαθητή σε επόµενες ενότητες του µαθήµατος. Η ανάδραση προς τον µαθητή αποσκοπεί στο να βελτιώσει τα σηµεία στα οποία υστερεί και στην βελτίωση της επίδοσής του στην µάθηση και στα τελικά αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς προάγει το επίπεδο της γνώσης σε ατοµική βάση. Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ.1. Χώρος αποθήκευσης προσωπικού υλικού Για την ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνεται σκόπιµη η διάθεση χώρου εντός της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για κάθε µαθητή, όπου θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί προσωπικό υλικό που σχετίζεται µε το διδασκόµενο µάθηµα. Με αυτό τον τρόπο ο µαθητής δεν αποτελεί απλώς παραλήπτη της διδακτέας ύλης που αποστέλλεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα, αλλά θα µπορεί να τοποθετεί εργασίες που έχει ολοκληρώσει ή εκπαιδευτικό υλικό που έχει εντοπίσει έπειτα από προσωπική έρευνα. Υπάρχουν συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αυτοί οι προσωπικοί φάκελοι µαθητών, αλλά ο µαθητής υποχρεούται να αποθηκεύσει οτιδήποτε επιθυµεί για προσωπική χρήση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Η διάθεση στον εκπαιδευόµενο προσωπικού χώρου τον διευκολύνει στη µελέτη του, καθώς µπορεί να έχει ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό του µαθήµατος που έχει ο ίδιος συγκεντρώσει, στο οποίο µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές περιπτώσεις και οι συµµαθητές του. Γ.2. Χώρος παρουσίασης προφίλ µαθητή Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, στο οποίο συνήθως είναι αδύνατη η πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων που συµµετέχουν στο µάθηµα, είναι ο χώρος παρουσίασης του προφίλ κάθε µαθητή. Στα περισσότερα συστήµατα, ο χώρος παρουσίασης του µαθητή αποτελείται από βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως το ονοµατεπώνυµο, η ηλικία, η διεύθυνση και ενδεχοµένως η φωτογραφία του χρήστη. Υπάρχουν πλατφόρµες που επιτρέπουν την παράθεση επιπλέον στοιχείων του µαθητή, όπως το πνευµατικό του υπόβαθρο, τα 11

13 ενδιαφέροντά του, οι προσωπικοί του στόχοι κλπ. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των προσωπικών στοιχείων του χρήστη τόσο διευκολύνεται το έργο του καθηγητή που µπορεί να έτσι να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη αρχική εικόνα για το επίπεδο της τάξης στην οποία διδάσκει. Γ.3. Μηχανισµός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού Με την εξέλιξη του µαθήµατος, ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού που προστίθεται στο µάθηµα, µπορεί να γίνει πολύ µεγάλος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η περιήγηση του µαθητή µέσα στην πλατφόρµα στην προσπάθεια να εντοπίσει το υλικό που επιθυµεί. Έτσι καθίσταται σχεδόν επιτακτική η ανάγκη για την ύπαρξη κάποιου εργαλείου που θα επιτρέπει στον µαθητή να έχει πρόσβαση σε συγκεκριµένο µαθησιακό υλικό γρήγορα και εύκολα. Ο εντοπισµός θα πρέπει να γίνεται µε την απλή παράθεση από την πλευρά του µαθητή λέξεων κλειδιών, του τίτλου, του ονόµατος αρχείου ή του συγγραφέα του υλικού. Γ.4. Σελιδοδείκτες Όπως τα εργαλεία αναζήτησης, έτσι και οι σελιδοδείκτες είναι ένα εργαλείο που µειώνει σηµαντικά το χρόνο περιήγησης του µαθητή στο σύστηµα. Με αυτό το εργαλείο ο µαθητής µπορεί να καταγράψει σελίδες του µαθήµατος ή ακόµη και web σελίδες στο ιαδίκτυο που επισκέπτεται τακτικά, έτσι ώστε να µπορεί να µεταφέρεται αµέσως εκεί. Ως πλεονέκτηµα ενός συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θεωρείται και η δυνατότητα από το χρήστη οργάνωσης των σελιδοδεικτών σε φακέλους αλλά και η πρόσβαση των µαθητών σε σελιδοδείκτες συµµαθητών τους, έτσι ώστε να εµπλουτίζεται το υλικό για µελέτη που έχει στη διάθεσή του κάθε εκπαιδευόµενος. Γ.5 Προσωπικές σηµειώσεις Το εργαλείο αυτό παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να κρατούν σηµειώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές οι σηµειώσεις µπορεί να είναι αυστηρά προσωπικές ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές και άλλοι χρήστες. Το εργαλείο του online σηµειωµατάριου επιτρέπει στον µαθητή να καταγράφει σκέψεις και ιδέες που σχετίζονται µε συγκεκριµένη ύλη του µαθήµατος ή σηµειώσεις πάνω σε ένα θεωρητικό κείµενο που θα τον βοηθήσουν αργότερα στη µελέτη του. Γ.6. Χρήση λεξιλογίου Η ύπαρξη λεξιλογίου βοηθά το µαθητή να κατανοήσει τη σηµασία όρων που συναντά κατά τη µελέτη του µαθήµατος χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε εξωτερικές πηγές. Λόγω της έλλειψης άµεσης επικοινωνίας, ο καθηγητής δεν είναι διαθέσιµος για να αποσαφηνίσει όρους, οι οποίοι είναι κρίσιµης σηµασίας για την πλήρη κατανόηση π.χ. ενός θεωρητικού κειµένου. Στις περισσότερες πλατφόρµες, ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου µε όρους είναι αρµοδιότητα του καθηγητή και ο µαθητής, πέραν της επεξήγησης µιας συγκεκριµένης λέξης, µπορεί να δει και που αλλού συναντάται µέσα στο υπάρχον υλικό του µαθήµατος. Γ.7. υνατότητα εκτύπωσης υλικού του µαθήµατος Η δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού του µαθήµατος απ ευθείας από το περιβάλλον της πλατφόρµας µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για µαθητές που προτιµούν να διαβάζουν στο 12

14 χαρτί αντί στην οθόνη του υπολογιστή. Έτσι µπορεί να φανεί χρήσιµη σε εκείνους τους µαθητές που επιθυµούν να κρατούν αρχείο του µαθήµατος σε έντυπη µορφή µετά την ολοκλήρωσή του. Γ.8. Αgenda Ηµερολόγιο Η agenda του µαθήµατος µπορεί να συµπληρώνεται από τον καθηγητή για την εκ των προτέρων ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε την πορεία του µαθήµατος. Μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τις προγραµµατισµένες εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι µαθητές, για τις ώρες επικοινωνίας του καθηγητή µε τους συµµετέχοντες στο µάθηµα, για πιθανές προθεσµίες κλπ. Η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου βοηθά τους µαθητές στο να κάνουν αποτελεσµατικότερα τον προγραµµατισµό της δράσης τους στα πλαίσια του µαθήµατος. Σε πολλές πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ο µαθητής έχει ο ίδιος την δυνατότητα να κρατάει την προσωπική του agenda ή το προσωπικό του ηµερολόγιο, στο οποίο, πέραν των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, µπορεί να κρατάει αρχείο µε τις εργασίες που έχει ήδη επιτελέσει, έτσι ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να κάνει µία εκτίµηση της προόδου του στο µάθηµα. Γ.9. ηµιουργία οµάδων µαθητών Εκτός των οµάδων που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία του καθηγητή και διαχειρίζονται από τον ίδιο, θεωρείται σκόπιµο να υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης οµάδων που να αποτελούνται και να διαχειρίζονται αποκλειστικά από τους µαθητές που συµµετέχουν στο µάθηµα. Ένα τέτοιο εργαλείο επιτρέπει στους µαθητές να σχηµατίζουν οµάδες µελέτης, λέσχες που αποτελούνται από άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα και γενικά οµάδες συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. Η συµµετοχή αποκλειστικά µαθητών χωρίς την παρουσία καθηγητή διευκολύνει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και βοηθά στην «µείωση» της απόστασης µεταξύ των µαθητών που δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Γ.10. Τήρηση ανωνυµίας Σε πολλές περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να αξιολογήσουν την ποιότητα του µαθήµατος το οποίο διδάσκει. Επίσης, ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να αξιολογήσουν το σύστηµα. Τέλος, σε µία συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ των µελών µιας οµάδας µπορεί να ζητηθεί από τους συµµετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Σε ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόµενο ο µαθητής να δυσκολεύεται να καταθέσει τις απόψεις του µε ειλικρίνεια. Γι αυτούς τους λόγους, η δυνατότητα ενεργοποίησης της αποστολής µηνυµάτων ανώνυµα θεωρείται ως χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει σε µία πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, η ενεργοποίηση αυτού του εργαλείου θα πρέπει να γίνεται από τον εκπαιδευτικό, γιατί η απόλυτη ελευθερία των µαθητών µπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήµατα, ακόµη και ηθικής τάξεως. Γ.11. Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Στην επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας συµβάλλει η ευχέρεια του µαθητή να παρακολουθεί την πορεία του στο µάθηµα, δηλαδή να έχει ανά πάσα στιγµή τη 13

15 δυνατότητα να βλέπει ποιους στόχους από αυτούς που τέθηκαν κατά την εκκίνηση του µαθήµατος έχει επιτύχει και να συγκρίνει την πορεία του µε τη συνολική πορεία της τάξης. Η ευχέρεια αυτή διευκολύνει το µαθητή να επαναπροσδιορίσει τους προσωπικούς του στόχους, να εστιάσει την προσοχή του σε τοµείς του µαθήµατος στους οποίους παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες και γενικά να έχει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στο µάθηµα. Γ.12. Υπενθύµιση εργασιών Ο µαθητής θα πρέπει να ειδοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για εργασίες οι οποίες εκκρεµούν και για τις προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν από τον ίδιο. Η υπενθύµιση µπορεί να γίνεται µε αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση του πίνακα ανακοινώσεων µε τέτοιου είδους ανακοινώσεις ή µε αποστολή µηνυµάτων µεµονωµένα σε κάποιους µαθητές. Γ.13. Αυτοαξιολόγηση Τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους µαθητές να εξασκούνται συνήθως κάνοντας χρήση κάποιων online τεστ ή ερωτηµατολογίων αξιολόγησης. Συνήθως τα τεστ αυτά δεν κοινοποιούνται στον καθηγητή για την εξαγωγή της επίσηµης βαθµολογίας του µαθητή. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενθαρρύνει τους µαθητές να λαµβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης και να έχουν µία καθαρή εικόνα της προσωπικής τους προόδου, έτσι ώστε αν χρειαστεί, να καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της επίδοσής τους. Γ.14. Πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της επίδοσής του, ο µαθητής πρέπει να έχει πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία. Εκτός από τη βαθµολογία που εξάγεται από την επίλυση διαφόρων τεστ µε πρωτοβουλία του µαθητή, υπάρχει και η επίσηµη βαθµολογία που εξάγεται από τις εργασίες, τα τεστ αξιολόγησης ακόµη και την δραστηριοποίηση του µαθητή στο µάθηµα. Έτσι, ο καθηγητής θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα τον µαθητή για τυχόν αλλαγές στη βαθµολογία του, µαζί µε επιπλέον παρατηρήσεις και συµβουλές για την βελτίωσή του. Γ.15. Βάση δεδοµένων µαθητικών αποριών Σχεδόν σε κάθε σύστηµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ο µαθητής µπορεί να καταθέτει τις απορίες του προς τον καθηγητή είτε µε ξεχωριστό εργαλείο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποστολή αποριών είτε µε µηνύµατα µέσω του µηχανισµού ανταλλαγής µηνυµάτων. Η επικοινωνία αυτή ελάχιστες φορές κοινοποιείται στους άλλους µαθητές και υπάρχει το ενδεχόµενο συνήθεις απορίες να επαναλαµβάνονται από την πλευρά των µαθητών, επιβαρύνοντας από πλευράς χρόνου το πρόγραµµα του καθηγητή. Συνεπώς, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο είναι η ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων µε τις απορίες που καταθέτουν οι µαθητές. Έτσι, κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να βρει την απάντηση στα ερωτήµατά του ανατρέχοντας στη βάση αυτή, πριν απευθυνθεί στον ίδιο τον καθηγητή. Προηγµένα συστήµατα έχουν την δυνατότητα συσχέτισης αποριών που τίθενται από τους µαθητές µε απορίες που ήδη έχουν εισαχθεί στη βάση και έτσι µπορούν να δώσουν αυτόµατα απάντηση στις ερωτήσεις των µαθητών χωρίς την παρέµβαση του καθηγητή. 14

16 . ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.1. Μηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων Ο µηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων είναι ένα εργαλείο παρόµοιο µε τα προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιούνται σήµερα. Στην περίπτωση των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα εργαλεία αποστολής/λήψης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθιστούν δυνατή την ανάγνωση και αποστολή µηνυµάτων αποκλειστικά εντός του µαθήµατος ή εναλλακτικά µε δηµιουργία συνδέσµων σε εξωτερικές διευθύνσεις των µαθητών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεταξύ τους επικοινωνία. Πολλά συστήµατα διαθέτουν εσωτερικό µηχανισµό µηνυµάτων, ενώ άλλα χρησιµοποιούν κάποιο εµπορικό πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. Outlook Express)..2. Ανταλλαγή-κοινή χρήση αρχείων Τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων επιτρέπουν στους χρήστες να µεταφέρουν αρχεία από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους στο σύστηµα και να τα µοιράζονται µε τους χρήστες στα πλαίσια του µαθήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επισυνάψεις αρχείων δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι µέρος του µηχανισµού ανταλλαγής µηνυµάτων και των οµάδων συζήτησης. Τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων καθιστούν δυνατή τη µεταφορά αρχείων από την πλατφόρµα στο σκληρό δίσκο ή στον προσωπικό χώρο του χρήστη εντός του συστήµατος. Με αυτό το εργαλείο, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του κάθε µαθητής εµπλουτίζεται ακόµη περισσότερο, καθώς κάθε χρήστης µπορεί να επιτρέπει στους άλλους την πρόσβαση σε υλικό που έχει συλλέξει ο ίδιος και θεωρείται χρήσιµο για την µελέτη..3. Forum συζητήσεων Οι οµάδες συζήτησης συγκροτούνται συνήθως µε πρωτοβουλία του καθηγητή, αλλά και πιο σπάνια µε πρωτοβουλία των εκπαιδευοµένων. Οι οµάδες συζήτησης είναι ένα εργαλείο που προωθεί το κλίµα συνεργασίας µέσα στην τάξη, αφού υποστηρίζει την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για κάποιο θέµα µεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα. Κάθε µήνυµα που αποστέλλεται από ένα µέλος µιας οµάδας συζήτησης λαµβάνεται από όλα τα υπόλοιπα µέλη. Τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται και που µπορούν να καλύπτουν µία χρονική περίοδο ηµερών, εβδοµάδων ή ακόµη και µηνών αποθηκεύονται και µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο µελέτης από όλους τους µαθητές. Οι οµάδες συζήτησης µπορούν να είναι οργανωµένες σε κατηγορίες, έτσι ώστε τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται να οµαδοποιούνται και να είναι εύκολο να εντοπισθούν. Τα µηνύµατα µπορούν είτε να ακολουθούν µία χρονική αλληλουχία είτε να είναι οργανωµένα ανά θεµατική ενότητα..4. Σύγχρονη επικοινωνία (chat) Η σύγχρονη επικοινωνία ή συνοµιλία πραγµατικού χρόνου (real-time chat) γίνεται µεταξύ χρηστών του συστήµατος και περιλαµβάνει την ανταλλαγή µηνυµάτων την ίδια χρονική στιγµή. Η συνοµιλία µπορεί να περιλαµβάνει επιµέρους υπηρεσίες όπως το Internet Relay Chat (IRC), άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων ή κειµένων. Ορισµένες εφαρµογές επιτρέπουν την τήρηση αρχείου των συνοµιλιών για µελλοντική αναφορά. Επίσης µπορεί να υπάρχει κεντρικός διαχειριστής που να συντονίζει τη συνοµιλία, ενώ κάποιες συζητήσεις µεταξύ µαθητών είναι δυνατόν να παρακολουθούνται από τον καθηγητή, χωρίς η παρουσία του να γίνεται αντιληπτή από τους συνοµιλητές. 15

17 Τα πλεονεκτήµατα του εργαλείου αυτού είναι ότι η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών είναι άµεση και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις. Π.χ. ο µαθητής µπορεί να λάβει γρήγορα απάντηση σε ένα πρόβληµά που αφορά το µάθηµα ζητώντας τη γνώµη άλλων συµµαθητών του.5. Whiteboard To εργαλείο αυτό περιλαµβάνει την ηλεκτρονική έκδοση ενός σχολικού πίνακα (στον οποίο κάποιος µπορεί να γράφει και να σβήνει). Έτσι ο καθηγητής µπορεί να σχεδιάζει ή να γράφει οτιδήποτε στον υπολογιστή του, το οποίο είναι άµεσα ορατό από τους µαθητές του, που µπορούν µε τη σειρά τους να επέµβουν στο αντικείµενο. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει και τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, όπως διαµοιρασµό εφαρµογών και οµαδική περιήγηση στο Internet. Ο διαµοιρασµός εφαρµογών επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί ή και να ελέγχει προγράµµατα που τρέχουν σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή. Για παράδειγµα, µε τη χρήση αυτού του εργαλείου ένας καθηγητής µπορεί να επιδεικνύει ένα πείραµα χηµείας ή µια εφαρµογή σε µαθητές που χρησιµοποιούν στους προσωπικούς τους υπολογιστές στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο και να τους δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν την εφαρµογή αυτή στον υπολογιστή τους. Η οµαδική περιήγηση στο Internet επιτρέπει στον καθηγητή να οδηγεί τους µαθητές σε µία περιήγηση στο ιαδίκτυο κάνοντας χρήση ενός διαµοιραζόµενου παραθύρου web browser..6. Πίνακας ανακοινώσεων Ο πίνακας ανακοινώσεων αποτελεί αυτόνοµο εργαλείο ενός συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιείται για την δηµοσίευση ανακοινώσεων προς το σύνολο των µαθητών. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν θέµατα γενικού ενδιαφέροντος, υπενθυµίσεις εργασιών, ειδοποιήσεις για επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας οµάδας συζήτησης σε συγκεκριµένη ώρα κλπ. Στα περισσότερα συστήµατα, οι µαθητές αµέσως µετά την εισαγωγή τους στο µάθηµα, οδηγούνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Η χρησιµότητα του ως εργαλείο έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές ενηµερώνονται γρήγορα και ως σύνολο για οποιαδήποτε εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.1. Πιστοποίηση µέσω Username και Password H πιστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση ενός χρήστη στο σύστηµα µε την εισαγωγή από µέρους του ονόµατος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password). Η πιστοποίηση επίσης αναφέρεται στην διαδικασία µε την οποία τα ονόµατα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης δηµιουργούνται και διατηρούνται από το σύστηµα. Τα συστήµατα πιστοποίησης µπορεί να εµπλέκουν ένα απλό logon, µέθοδος που καθιστά το σύστηµα περισσότερο ευάλωτο. Άλλα συστήµατα περιλαµβάνουν στρώµατα µε logins για κάθε στρώµα ξεχωριστά. Οι διαδικασίες πιστοποίησης λειτουργούν για την ασφάλεια όλου του διαθέσιµου ηλεκτρονικού υλικού εντός της πλατφόρµας, π.χ. αρχεία, σηµειώσεις, βιβλία βαθµολογίας, καθώς και για την καταγραφή των κινήσεων στα log files της πλατφόρµας. 16

18 Ε.2. Υποστήριξη πολλαπλών ικαιωµάτων Πρόσβασης Τα προαναφερθέντα εργαλεία πιστοποίησης σε µια πλατφόρµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την εκχώρηση συγκεκριµένων προνοµίων πρόσβασης στο υλικό του µαθήµατος όπως και εργαλείων ανάλογα µε το ρόλο που έχει κάθε χρήστης π.χ. µαθητές, καθηγητές, βοηθοί καθηγητές. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να έχουν πρόσβαση σε σελίδες µαθηµάτων, ενώ οι καθηγητές µπορούν να δηµιουργούν σελίδες µαθηµάτων. Οι µαθητές και οι καθηγητές συνήθως χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του µαθήµατος. Τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων παρέχουν ένα αρχικό σύνολο από προκαθορισµένους ρόλους χρηστών. Εναλλακτικά, ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να προσθέτουν επιπλέον κατηγορίες χρηστών. Η ύπαρξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης καθιστά πιο ευέλικτη και δοµηµένη τη διαχείριση της πλατφόρµας ενώ συνεισφέρει και από άποψης ασφάλειας δεδοµένων. Ε.3. Ασφάλεια εδοµένων Με τον όρο ασφάλεια δεδοµένων περιγράφουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες εντός της πλατφόρµας που διασφαλίζουν την οµαλή διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού εντός και εκτός αυτής. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι απλό φιλτράρισµα συγκεκριµένων τύπων αρχείων, κωδικοποίηση π.χ. µε χρήση cookies, έλεγχος ιών στα αρχεία που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσµο, firewall και άλλα. Αλληλένδετη είναι η ασφάλεια δεδοµένων και µε την διαδικασία πιστοποίησης µε username και password, αφού έτσι διασφαλίζεται η φραγή της πλατφόρµας απέναντι σε µη πιστοποιηµένους χρήστες. Ε.4. ιαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού Αναφέρεται στα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση των διαχειριστών και τους επιτρέπει να επέµβουν µε διάφορους τρόπους στο αποθηκευµένο εκπαιδευτικό υλικό εντός της πλατφόρµας, είτε αυτό βρίσκεται στη βάση δεδοµένων της είτε βρίσκεται στους προσωπικούς χαρτοφύλακες των µαθητών. Οι επεµβάσεις περιλαµβάνουν έλεγχο χωρητικότητας και ποιότητας, µετακινήσεις και διαγραφές υλικού. Με τα εργαλεία αυτά δίνεται και στους διαχειριστές πέραν των διδασκόντων (βλ. Β3) η δικαιοδοσία ελέγχου στο ηλεκτρονικό υλικό, διασφαλίζοντας το και εξοικονοµώντας χρόνο στους τελευταίους για ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές διεργασίες. Ε.5. Στατιστικά στοιχεία Παρακολούθηση Πόρων Αναφέρεται στις πλατφόρµες που ενσωµατώνουν µηχανισµούς καταγραφής γενικά όλων των αλληλεπιδράσεων των χρηστών µε το σύστηµα. Καταγράφονται ο αριθµός των επισκέψεων σε σελίδες, αποτελέσµατα εξετάσεων, χρόνος έκθεσης µαθησιακού υλικού ανά χρήστη κ.α. Επίσης καταγράφονται κάθε στιγµή οι διαθέσιµοι πόροι του συστήµατος π.χ. χώρος στο δίσκο, ποσοστό χρησιµοποίησης CPU και RAM, δικτυακό φορτίο κ.α. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται στατιστικά και δίνονται για µελέτη στους διαχειριστές της πλατφόρµας, διευκολύνοντας την πιθανή λήψη αποφάσεων. 17

19 Ε.6. Τεχνική Υποστήριξη Για την γρήγορη επίλυση των προβληµάτων των χρηστών και την παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση της πλατφόρµας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η συγκρότηση οµάδος υποστήριξης (helpdesk) που αποτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Επιπλέον, η διάθεση από την πλατφόρµα ειδικών εργαλείων διαχείρισης διευκολύνει τους διαχειριστές του συστήµατος και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εξυπηρέτηση να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις εκκλήσεις βοήθειας των χρηστών. H βοήθεια που µπορεί να παρέχεται από κάποιο τµήµα εξυπηρέτησης χρηστών συνήθως αφορά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη ευρύτερη δοµή του µαθήµατος και όχι µε το περιεχόµενο του µαθήµατος, π.χ. µε τη δηµιουργία ή την διαγραφή λογαριασµών, τη εισαγωγή νέων µαθηµάτων κλπ. Ε.7. Αποµακρυσµένη ιαχείριση H ύπαρξη εργαλείων αποµακρυσµένης διαχείρισης του συστήµατος διευκολύνει το έργο τόσο του διαχειριστή και του τµήµατος τεχνικής υποστήριξης του συστήµατος όσο και των χρηστών. Με τον όρο αποµακρυσµένη διαχείριση εννοούµε την δυνατότητα εκτέλεσης των διαχειριστικού έργου από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό όχι από τον ίδιο τον server που υποστηρίζει την πλατφόρµα, αλλά από αποµακρυσµένο υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον server. Έτσι µπορεί να διασφαλιστεί η 24ωρη υποστήριξη της πλατφόρµας και η παροχή βοήθειας στους χρήστες ακόµη και σε ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του τµήµατος εξυπηρέτησης. ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤ.1. Υποστήριξη multimedia Ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η ευκολία µε την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αρχεία πολυµέσων (multimedia). Αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων πολυµέσων (εικόνας, ήχου και video) στο σύστηµα, καθώς το µάθηµα γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον και παραστατικό, ενώ υπάρχουν θέµατα που δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ολοκληρωµένα µε την χρήση αποκλειστικά και µόνο αρχείων κειµένου (µαθήµατα µουσικής, πληροφορικής κλπ.). ΣΤ.2. Εργασία χωρίς σύνδεση Η δυνατότητα εργασίας στο περιβάλλον τηλεκπαίδευσης χωρίς σύνδεση στο δίκτυο µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις είναι ακριβές ή αναξιόπιστες. Με αυτό το εργαλείο παρέχεται στο χρήστη η ευχέρεια να «κατεβάζει» το µάθηµα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του και να δουλεύει τοπικά, ενώ σε περίπτωση επανασύνδεσης το σύστηµα ενηµερώνεται για όλες τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της εργασίας χωρίς σύνδεση. Έτσι ο χρήστης µπορεί να είναι online για µικρότερο χρονικό διάστηµα µε θετικές συνέπειες στην οικονοµική του επιβάρυνση και επίσης µπορεί να έχει ταχύτερη πρόσβαση στο µάθηµα, από τη στιγµή που έχει αποθηκεύσει το περιβάλλον στον σκληρό δίσκο. 18

20 ΣΤ.3. Έκδοση µαθήµατος σε CD-ROM Η αποτύπωση υλικού του συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τους εξής λόγους: -Πριν ο χρήστης εισέλθει στο σύστηµα (αφού βέβαια συνδεθεί στο δίκτυο), µπορεί να έχει µία εικόνα των περιεχοµένων του µαθήµατος µε µία απλή περιήγηση στο CD-ROM. Αφού εντοπίσει το υλικό που τον ενδιαφέρει, µπορεί στη συνέχεια να δουλέψει online πάνω στο συγκεκριµένο υλικό. -Το µάθηµα ενδεχοµένως περιλαµβάνει µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, στις οποίες ο χρήστης που διαθέτει απλή τηλεφωνική γραµµή δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση. ΣΤ.4. Υποστήριξη metadata Με τον όρο metadata εννοούµε πληροφορίες για τα δεδοµένα που συναπαρτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό. Για παράδειγµα, τα metadata για ένα αρχείο κειµένου που εντάσσεται στο µάθηµα µπορεί να παρέχουν πληροφορίες για το συγγραφέα του, τη γλώσσα που χρησιµοποιείται, µία περιγραφή του θέµατος που διαπραγµατεύεται, την ηµεροµηνία έκδοσης, τα δικαιώµατα χρήσης κλπ. Για να είναι αποτελεσµατικό, οποιοδήποτε σχήµα metadata θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα που ορίζονται από τους αρµόδιους οργανισµούς, έτσι ώστε το υλικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα. Κατά την εισαγωγή του υλικού σε ένα νέο περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κρατά τα metadata που το περιγράφουν. ΣΤ.5. ιάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες Η αρχική υλοποίηση του συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης γίνεται συνήθως σε µία ή δύο γλώσσες. Ωστόσο, µπορεί το σύστηµα να διαθέτει έτοιµες εκδόσεις και άλλων γλωσσών ή να µπορεί εύκολα να τις υποστηρίξει µε απλή εισαγωγή των απαραίτητων αρχείων. ΣΤ.6. Ύπαρξη βοηθηµάτων, εγχειριδίων και tutorial για παροχή βοήθειας στο χρήστη Αν και τα περισσότερα συστήµατα διαθέτουν κεντρικές µονάδες τεχνικής υποστήριξης µε τις οποίες µπορεί να επικοινωνήσει ο χρήστης για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων, είναι προτιµότερο να διατίθενται online βοηθήµατα, υπό µορφή εγχειριδίων, tutorial ή demo στα οποία µπορεί εύκολα να ανατρέχει ο χρήστης, χωρίς να απευθύνεται σε τµήµατα υποστήριξης (helpdesk) ή στην web σελίδα του συστήµατος στο ιαδίκτυο. Τα υπάρχοντα βοηθήµατα θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χρηστών: διαχειριστές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους. ΣΤ.7. Προτυποποίηση µαθηµάτων Σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης ενός συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η συµβατότητα µε συγκεκριµένα πρότυπα, έτσι ώστε υλικό το οποίο έχει δηµιουργηθεί σε ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης να µπορεί να υποστηρίζεται από κάποιο άλλο περιβάλλον. Υπάρχουν διάφοροι οργανισµοί προτυποποίησης για την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 19

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 321 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση Σ. Κίργινας Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, kirginas@sch.gr Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ιεύθυνση: 1ο χλμ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ταχ. /νση: ΤΘ: 288 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Πασχάλης έλλιος Τηλέφωνο & Φαξ: 23940 26211 E-mail: info@endysi.gr Λαγκαδάς, 06-12-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis. Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com Εγκατάσταση του λογισµικού Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα