Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τεύχος 8, σελ , 2005 Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Νικόλαος Δριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περίληψη Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics, επισημαίνοντας τα οφέλη που θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τη χρησιμοποίησή τους. Αναλύονται τα βασικά συστήματα διαχείρισης της ροής υλικών και οι σημαντικότερες προσεγγίσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη, η μείωση του κόστους διαχείρισης των επιμέρους σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και η λήψη αποφάσεων που στηρίζεται σε δεδομένα πραγματικού χρόνου, είναι τα πιο ουσιαστικά οφέλη της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των συστημάτων. Στο ερευνητικό σκέλος της εργασίας συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένο τμήμα Logistics και δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας, σχετικά με την απόδοση βασικών δραστηριοτήτων Logistics και τη δυνατότητα ανάθεσης μέρους αυτών σε εταιρίες 3PL (Third Party Logistics). Λέξεις-κλειδιά: Εφοδιαστική, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τεχνολογία Πληροφορικής, Τηλεματική

2 THE ROLE, THE BASIC FEATURES AND THE IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATICS SYSTEMS IN THE FIELD OF LOGISTICS Abstract The application of modern systems of information technology and informatics in the field of Logistics and their impact on the Greek companies are reported herein. The basic systems of materials handling along with the salient approximations of supply chain management are exhaustively treated. The most essential benefits of their application were found to be the optimized satisfaction level of customers, the decrease of the supply chain management cost and the effective decision-making based on real time data. Our research was undertaken on Greek companies with a well organised Logistics department, which have their activities in the area of North Greece, seeking for the basic problems and the level of performance of the Logistics activities and the possibility for assigning part of them to 3PLs (Third Party Logistics). Keywords: Logistics, Supply Chain Management, Information Technology, Informatics 2

3 1 Εισαγωγή Η σημαντικότητα του επιστημονικού πεδίου των Logistics αντιμετωπίζεται επιπόλαια από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα πολύ βασικό και σύγχρονο εργαλείο για κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς, ειδικότερα τώρα που ο ανταγωνισμός έχει διευρυνθεί στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους. Αντιθέτως, σε παγκόσμιο επίπεδο τα Logistics παρουσιάζουν μία σημαντική αυξητική τάση και ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις κατανοούν την σημασία του συγκεκριμένου πεδίου στη λειτουργία τους, αλλά και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. Από τις ελληνικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να εισάγουν την έννοια των Logistics στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι περισσότερες αποβλέπουν κυρίως στη δημιουργία ευέλικτων σχημάτων, πραγματοποιώντας είτε σε μόνιμη είτε σε περιστασιακή βάση, συνεργασίες με εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (3PL). Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και οι δυνατότητες που απορρέουν από την εφαρμογή της στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία βασικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, όπως η ικανοποίηση του πελάτη και η συρρίκνωση του κόστους παραγωγής. Όσον αφορά τα συστήματα ροής και ελέγχου πληροφοριών, αυτά έχουν πλέον εξελιχθεί από τα παραδοσιακά (legacy systems) στα συστήματα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Ο τομέας της τηλεματικής και τα συστήματα πληροφορικής συνιστούν τον παράγοντα επιτυχίας για τα Logistics και την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management Information Technology 1 ). Στόχοι της παρούσας εργασίας καθορίζονται οι εξής: ο προσδιορισμός της σχέσης Logistics και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στα Logistics (παγκοσμιοποίηση, reverse Logistics κτλ.) η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών και της ωφέλειας των συστημάτων πληροφορικής τηλεματικής στο πεδίο των Logistics (τι εξυπηρετούν και ποια είναι η προστιθέμενη αξία από την υλοποίησή τους) η παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένο τμήμα Logistics, στο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στην ενότητα 2 αναλύεται η σχέση των Logistics και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, παρουσιάζονται οι τομείς δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η έννοια των Logistics, γίνεται μία σύντομη αναφορά στις σύγχρονες τάσεις της νέας επιχειρηματικής λειτουργίας και τέλος περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics. Στα πλαίσια του ερευνητικού σκέλους, στο οποίο αναφέρεται η ενότητα 3, δίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 83 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, με οργανωμένο τμήμα Logistics. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα προβλήματα και την απόδοση βασικών δραστηριοτήτων Logistics 1 Brown L.T. Bukovinsky M.D. 2001, σελ

4 και όχι σε θέματα νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, λόγω της περιορισμένης γνώσης και χρήσης της πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics, από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στην ενότητα 4 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 2.1 Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σύμφωνα με τον οργανισμό Council of Logistics Management 2, τα Logistics ορίζονται ως «η ολοκλήρωση δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων, με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων, από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη». Ο όρος των Logistics πολλές φορές συγχέεται με τον όρο διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο των προσπαθειών που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικών, την παραγωγή και την παράδοση του τελικού προϊόντος, από τον πρώτο στη σειρά προμηθευτή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οι βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: διαχείριση προσφοράς και ζήτησης πρώτων υλών και ανταλλακτικών, παραγωγή και συναρμολόγηση, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, διανομή και παράδοση στον πελάτη 3. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα παρακάτω σημεία: 1. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ευρύτερες διαστάσεις από τα Logistics. 2. Αποτελεί στρατηγικό εργαλείο διοίκησης για την ενίσχυση της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας μιας επιχείρησης. 3. Η απόδοση της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται από την απόδοση των λειτουργιών κάθε συγκεκριμένου κρίκου της. 4. Περιλαμβάνει διεργασίες σε κάθε κόμβο του δικτύου που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 και οι οποίες συνδέονται με τις διεργασίες Logistics 4. 2 Council of Logistics Management, 3 Lummus R.R. Vokurka R.J. 1999, σελ Johnson J.C. Wood D.F. 1996, σελ. 24 4

5 Σχήμα 1 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics και Ροή Πληροφοριών Παραγωγός Προμηθευτής Προμηθευτής του προμηθευτή Χονδρέμπορος Διανομέας Λιανοπωλητής Καταναλωτής Logistics Αντίστροφα Logistics Ροή πληροφοριών Κόμβοι εφοδιαστικής αλυσίδας Στη συνέχεια παραθέτονται οι σημαντικότερες σύγχρονες τεχνικές, που μπορεί να θεωρηθεί ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης 5 : Αναδιάρθρωση στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, με μείωση γενικά του αριθμού των προμηθευτών και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εταιριών με στόχο τη δημιουργία συνεργιών. Ανταλλαγή πληροφοριών και ολοκλήρωση πληροφοριακών δομών, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες τις παραδόσεις «Just in Time» και τη μείωση των αποθεμάτων. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογή τεχνολογίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), μεταξύ προμηθευτών, πελατών και εταιριών Logistics, που επιτρέπουν την άμεση αντικατάσταση με προϊόντα στα ράφια του πελάτη. Συνεργασία στα αρχικά επίπεδα σχεδιασμού ενός προϊόντος μεταξύ των μελών της αλυσίδας, για καλύτερη απόδοση, μείωση κόστους, νεκρών χρόνων (lead times), χρόνων προετοιμασίας (setup times) σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάθεση ορισμένων λειτουργιών μιας επιχείρησης σε κάποια τρίτη εταιρία (outsourcing) και συγκέντρωση των δυνάμεων της επιχείρησης στις κύριες δραστηριότητές της. Η τρίτη εταιρία εξειδικεύεται στις συγκεκριμένες λειτουργίες, τις οποίες αναλαμβάνει τις περισσότερες φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Postpone Manufacturing: δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας, στα οποία το υλικό φτάνει σε κάποιο στάδιο επεξεργασίας αναμένοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές από τον πελάτη, ο 5 Pires S.I. Bremer C.F. De Santa Eulalia L. Goulard C.P. 2001, σελ

6 οποίος με αυτό τον τρόπο μπορεί να καθορίσει βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του. 2.2 Τομείς των Logistics Ακολούθως αναφέρονται και περιγράφονται σύντομα οι τομείς δραστηριοτήτων που υπάγονται στη λειτουργία των Logistics: Μεταφορές Διανομή Οι μεταφορές και η διανομή εξετάζονται συνήθως μαζί, καθώς ο τρόπος διεξαγωγής τους παρουσιάζει ομοιότητες. Οι μεταφορές αφορούν τη διακίνηση υλικών από τους χώρους των προμηθευτών προς την επιχείρηση, ενώ η διανομή αναφέρεται στη διακίνηση των έτοιμων προϊόντων από το χώρο της επιχείρησης προς τους διάφορους μεσάζοντες, μέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Αποθήκευση Ο όρος «αποθήκευση» αναφέρεται 6 στη διαδικασία φύλαξης των προϊόντων (και των πρώτων υλών και ημικατεργασμένων) σε διαφορετικό χρόνο και χώρο, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων Logistics. Διαχείριση αποθεμάτων Ο όρος «διαχείριση αποθεμάτων» αναφέρεται 7 στο σύνολο των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ύπαρξη της σωστής ποσότητας προϊόντος στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, για κάθε είδος που αγοράζει, παράγει ή εμπορεύεται, σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Διαχείριση υλικών Η διαχείριση υλικών αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις υλικών μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους, από την αποθήκη στην παραγωγή (ή και αντίστροφα) και μεταξύ διαδοχικών σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας. Συσκευασία Η συσκευασία δεν αποτελεί μία διαδικασία προστιθέμενης αξίας επί του προϊόντος, συμβάλλει ωστόσο καταλυτικά στην προστασία του προϊόντος κατά τις διαδικασίες της αποθήκευσης και διανομής του, στη βελτίωση της αισθητικής του, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Πληροφορική Τηλεματική Τα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στις δραστηριότητες των Logistics, είναι πολλαπλά και αμοιβαία για την επιχείρηση και τον πελάτη. Η πληροφόρηση του πελάτη για παράδειγμα, για το ακριβές σημείο του αποστελλόμενου φορτίου και τον ακριβή χρόνο άφιξης, έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία και στο βαθμό ικανοποίησής του για το επίπεδο υπηρεσιών της επιχείρησης. Όσον αφορά την ίδια την επιχείρηση, τα παραπάνω συστήματα διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μεθόδων τεχνικών που εφαρμόζονται, στα πλαίσια της 6 Παπαδημητρίου Σ. Σχινάς Ο. 2002, σελ Hulten L. 1996, σελ. 81 6

7 εκτέλεσης των Logistics. Η τηλεματική διευρύνει παράλληλα τους επιχειρηματικούς ορίζοντες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διαχείριση αποθηκών και διανομών, η ηλεκτρονική αναζήτηση προμηθευτών, μεταφορέων και εξωτερικών συνεργατών, οι ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών, τα «ευφυή» συστήματα μεταφοράς και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 2.3 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των Logistics Οι κυριότερες τάσεις στο χώρο των Logistics για τη δεκαετία που διανύουμε, είναι καταρχήν η συνέχιση της παγκοσμιοποίησης των αγορών με σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα μεταφορών και διανομών, η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογική αναβάθμιση και η συνεπαγόμενη μεγαλύτερη αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής τηλεματικής, η έμφαση στον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή διαδικασιών απόσυρσης απομάκρυνσης προϊόντων και υλικών (reverse Logistics 8 ). Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής συνέβαλλαν ουσιαστικά στην έγκαιρη και έγκυρη απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών, προκειμένου να καταγράφονται και να εκπληρώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις των πελατών, μέσα από ένα καλά οργανωμένο και ενοποιημένο σύστημα πληροφόρησης. Οι επιχειρήσεις σήμερα ανταγωνίζονται ως προς το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η επιχείρηση που κατορθώνει να προσαρμόσει καλύτερα την εφοδιαστική της αλυσίδα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών της και να παραδώσει ταχύτερα, φθηνότερα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία τα προϊόντα της και τις συνοδευτικές τους υπηρεσίες, είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει 9 στο στίβο της αγοράς. Λέξεις κλειδιά που θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των παραπάνω τάσεων είναι η εποπτεία (visibility) της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο περιορισμός κάθε είδους επιπρόσθετου κόστους (cost reduction) στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό αυτή να καταστεί περισσότερο λιτή (lean) και κατ επέκταση περισσότερο ευέλικτη (agile). 2.4 Εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στα Logistics Συστήματα διαχείρισης της ροής υλικών Τα πρόδρομα ή παραδοσιακά συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας (legacy systems), ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, στηρίζονταν κυρίως στην τεχνολογία των κεντρικών Η/Υ (mainframes). Η συγκεκριμένη ονομασία καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία συστημάτων, με εφαρμογές που εκτείνονται από τη λήψη μιας παραγγελίας μέχρι την παράδοση των προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά στηρίζονται σε παλαιότερη τεχνολογία, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων συνεχίζει να τα εμπιστεύεται, καθώς χαρακτηρίζονται από ανάληψη χαμηλού ρίσκου, σε σχέση με τα πιο πρόσφατα, μη δοκιμασμένα όμως σε 8 Meatzer T.J. DeWitt W. Keebler J.S. 2001, σελ Collins P. 2001, σελ

8 ικανοποιητικό βαθμό, συστήματα του χώρου. Ενδεικτικά παραδείγματα συστημάτων που χρησιμοποιούνται με επιτυχία, είναι τα εξής: MRP I και MRP II Το σύστημα Material Requirements Planning (MRP I) ή Προγραμματισμός Απαιτήσεων σε Υλικά, επινοήθηκε τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε πολλές επιχειρήσεις. Το σύστημα αυτό αποτελεί την αφετηρία όλων των εξελίξεων που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρά τις εμφανείς αδυναμίες του, οδήγησε στο σημαντικό περιορισμό του επιπέδου των αποθεμάτων, τη βελτίωση του ελέγχου παραγωγής και την αποτελεσματική (ίσως όχι για τα σημερινά επίπεδα) πληροφόρηση της διοίκησης στα θέματα διαχείρισης της ροής υλικών 10. Το MRP I εξελισσόταν συνεχώς προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες, κάτι που υλοποιήθηκε τελικά με το σύστημα Manufacturing Resources Planning (MRP II) ή Προγραμματισμός Βιομηχανικών Πόρων. Το MRP II δεν είναι απλά προγραμματισμός διαχείρισης υλικών. Ο βασικός σκοπός του ήταν η ενοποίηση των κύριων λειτουργιών της επιχείρησης. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του συστήματος περιλαμβάνονται ο αυστηρότερος περιορισμός των αποθεμάτων και οι υψηλότερες αποδόσεις τους, η ελαχιστοποίηση των υπερωριών των εργαζομένων και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. DRP I και DRP II Τα συστήματα Distribution Requirements Planning (DRP I) ή Προγραμματισμός Απαιτήσεων Διανομής και Distribution Resources Planning (DRP II) ή Προγραμματισμός Πόρων Διανομής, περιλαμβάνουν λειτουργίες, όπως η πρόβλεψη ζήτησης, οι παραγγελίες για αγορά υλικών κτλ. Σε πολλές επιχειρήσεις το μοντέλο DRP γίνεται η γέφυρα για την υιοθέτηση και εφαρμογή μοντέλων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 11. Το σύστημα DRP I καθορίζει τη ζήτηση των αποθεμάτων των κέντρων διανομής και χρησιμοποιεί την πληροφορία της ζήτησης ως δεδομένο για τα συστήματα παραγωγής και προμήθειας υλικών, με στόχο τον ανεφοδιασμό των αποθεμάτων σε πολυεπίπεδα συστήματα αποθηκών. Το σύστημα DRP II επεκτείνει τη δράση του προηγούμενου συστήματος, προκειμένου να περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός των βασικών πόρων σε ένα σύστημα διανομής, όπως οι χώροι αποθήκευσης, οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, η δυναμικότητα των μεταφορών και η χρηματοοικονομική ροή. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του συστήματος DRP II συνοψίζονται στον ικανοποιητικό περιορισμό του επιπέδου αποθεμάτων, τη μείωση του κόστους διανομής και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τμημάτων διανομής και παραγωγής. Το σύστημα παρουσιάζει ωστόσο και μειονεκτήματα, με κυριότερο το ότι δεν μπορεί να καθορίσει ποιο από τα κέντρα διανομής θα 10 Stock R.J. Lambert D.M. 2001, σελ Bowersox D.J. Closs D.J. 1996, σελ

9 πρέπει να τροφοδοτεί μία συγκεκριμένη αγορά και με ποιον τρόπο πρέπει να προγραμματίζονται οι λειτουργίες των κέντρων διανομής, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα κόστη. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα συστήματα MRP II και DRP II αποτέλεσαν τις πρώτες προσπάθειες των επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν τη φυσική διακίνηση των υλικών και εμπορευμάτων τους με το βέλτιστο σχεδιασμό και εκτέλεση ενός αποδοτικού συστήματος ροής των υλικών. Γενικά, σε κάθε εργοστάσιο πρέπει να αντιστοιχεί ένα MRP σύστημα, ενώ ένα DRP σύστημα είναι απαραίτητο για να καθορίζει τις λειτουργίες διανομής προϊόντων και διακίνησης υλικών, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας ολόκληρης επιχείρησης. ERP Τα παραδοσιακά συστήματα MRP και DRP παρουσιάζουν ένα σύνολο υστερήσεων, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην πρόκληση μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως επακόλουθο αυτής της επισήμανσης ήταν, τη δεκαετία του 1990 το MRP II να επεκταθεί ακόμη περισσότερο και να προκύψουν τα συστήματα Enterprise Resources Planning (ERP) ή Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων, με σκοπό να βελτιώσουν το σχεδιασμό του συνόλου των πόρων της επιχείρησης (υλικών, τεχνολογικών, οικονομικών, πληροφοριακών και ανθρώπινων) σε περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σημείο αυτό συνιστά και το κυριότερο πλεονέκτημα των συστημάτων ERP έναντι των legacy systems, με συνέπεια να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων 12. Τα συστήματα ERP διευκολύνουν τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στις λειτουργίες της επιχείρησης και παρέχουν κεντρική διαχείριση των δεδομένων αυτών. Ένα σύστημα ERP περιλαμβάνει πολλά αυτόνομα μέρη (modules), κάθε ένα από τα οποία καλύπτει μία διαφορετική λειτουργία της επιχείρησης. Οι κυριότερες από τις λειτουργίες αυτές είναι τα Λογιστικά Χρηματοοικονομικά, η Παραγωγή, το Μάρκετινγκ, ο Εφοδιασμός, η Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων και φυσικά τα Logistics. Οι παραπάνω λειτουργίες διασυνδέονται με τη βοήθεια του συστήματος ERP, παρέχοντας στα στελέχη τη δυνατότητα μιας ευρύτερης εποπτείας του συνόλου των διαδικασιών της επιχείρησης. Με βάση την εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP είναι η ταχύτατη και αποτελεσματική προσαρμογή τους στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως για παράδειγμα το Internet. Όμως από την άλλη, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανώτερων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων, θεωρούνται ιδιαίτερα ακριβά συστήματα, ενώ και η εγκατάστασή τους είναι μία χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε 13 σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας, το 45% των εμπορικών πακέτων που αφορούν συστήματα ERP δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των αγοραστών και 12 Chopra S. Meindi P. 2001, σελ Κεσσανίδου Γ. 2004, σελ. 49 9

10 περίπου το 20% των συστημάτων εγκαταλείπονται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις Προσεγγίσεις Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ακολουθούν συνήθως δύο είδη προσεγγίσεων: 1) εφαρμογή των καλύτερων δυνατών επιλογών της αγοράς («best of bread») στην κατηγορία τους, οι οποίες προέρχονται συνήθως από διαφορετικούς κατασκευαστές. Τέτοιες επιλογές είναι τα συστήματα APS, OMS, MES, WMS και TMS, που επεξηγούνται και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 2) αγορά ενός συστήματος ERP και μιας ή περισσότερων αναλυτικών λειτουργικών περιοχών (ERP SCM module) της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μία συνολική λύση από τον ίδιο κατασκευαστή ή ενσωμάτωση στο υπάρχον ERP σύστημα των παραπάνω λειτουργικών περιοχών. APS Τα ευέλικτα αυτά εργαλεία με την ονομασία Advanced Planning and Scheduling (APS) ή Προηγμένος Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού και βασίζονται κατά κύριο λόγο στις πληροφορίες που εισέρχονται στην επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία των παραγγελιών. Παρέχουν μία αρκετά ρεαλιστική εικόνα της ζήτησης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 14. Η λογική του προγραμματισμού που βασιζόταν σε απεριόριστη δυναμικότητα και σε ανεξάρτητο αντί για ταυτόχρονο έλεγχο της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών (χαρακτηριστικά MRP) έχει πλέον ξεπεραστεί μετά την εισαγωγή των συστημάτων APS. Τα κυριότερα οφέλη από την υλοποίηση ενός συστήματος APS είναι τα ακόλουθα: βελτίωση της παραγωγής, μέσω της δημιουργίας αποδοτικών προγραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε μικρότερους κύκλους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων μείωση του επιπέδου αποθεμάτων της επιχείρησης, λόγω της βέλτιστης κατανομής των διαθέσιμων πόρων και της άμεσης αντιμετώπισης πιθανών μελλοντικών προβλημάτων βελτίωση της αξιοπιστίας στο χρόνο παράδοσης μιας παραγγελίας και επομένως καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξέλιξη των συστημάτων APS είναι τα συστήματα εκείνα που είναι προσανατολισμένα σε δίκτυο (network-based APS ή web-based APS) και τα οποία προβλέπουν πως μία μεμονωμένη παραγγελία αναμένεται να διακινηθεί μέσα στην επιχείρηση, ποια είναι τα πιθανά σημεία στα οποία ενδέχεται να 14 Layden J. 2002, 10

11 προκύψουν προβλήματα εκτέλεσης και πως αυτά μπορεί να αποφευχθούν. Η προσέγγιση που ακολουθείται στα συγκεκριμένα συστήματα είναι γνωστή ως top down, γιατί ξεκινώντας από την παραγγελία του πελάτη και έχοντας ως γνώμονα την υλοποίησή της, η αναζήτηση πληροφοριών φθάνει μέχρι το επίπεδο επίβλεψης των εργασιών του εργοστασίου. OMS Τα Ordering Management Systems (OMS) ή Συστήματα Διαχείρισης Παραγγελιών λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες των πελατών από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, καθώς και στοιχεία για τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και στη συνέχεια ομαδοποιούν τις παραγγελίες ανά πελάτη και προτεραιότητα, κατανέμουν τα απαιτούμενα αποθέματα ανά τομέα της αποθήκης και καθορίζουν (σε συνεργασία με τα συστήματα APS) ημερομηνίες, στις οποίες η επιχείρηση εγγυάται την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες 15. Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης παραγγελιών: βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών (πλήρης εποπτεία των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τροποποίησης μιας παραγγελίας) σταδιακή εξάλειψη του κόστους που οφειλόταν στη μεμονωμένη και όχι στη συνολική διαχείριση των παραγγελιών απλοποίηση των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης (ενιαία διαχείριση όλων των παραγγελιών, on-line αποφάσεις). Η πλειοψηφία των συστημάτων διαχείρισης παραγγελιών έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση διαδικασιών που αφορούν μόνο μία επιχείρηση. Η αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών δεν υποστηρίζει τη διαχείριση κατανεμημένων παραγγελιών, που πρέπει να αποσταλούν στον πελάτη μέσω διαφορετικών τμημάτων ή ακόμη και επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα πολλαπλά OMS, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς διακεκομμένοι σωροί πληροφοριών για παραγγελίες και αποθέματα. Έτσι, οι επιχειρήσεις, οι προμηθευτές και οι πελάτες τους αδυνατούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ωφέλειες από τις μεταξύ τους συνεργασίες. MES Τα Manufacturing Execution Systems (MES) ή Συστήματα Εκτέλεσης Βιομηχανικής Παραγωγής συνιστούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της λειτουργίας της παραγωγής, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιηθεί ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων. Η Διεθνής Επιτροπή MESA International έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες επτά κύριες λειτουργίες διαχείρισης και ελέγχου 16, που μπορούν να υλοποιηθούν με την εφαρμογή ενός MES: 1) εκτέλεση της ροής εργασιών των μονάδων παραγωγής, 2) διαχείριση κατανομή πόρων, 3) λεπτομερής λειτουργικός προγραμματισμός, 4) ανίχνευση και ιχνηλασιμότητα προϊόντος, 5) ανεύρεση συλλογή δεδομένων, 6) Kisiel T. 2001, Digital Applications International White Paper 11

12 διαχείριση διαδικασιών και 7) αξιολόγηση απόδοσης. Σύμφωνα με τη MESA International, οι χρήστες των συστημάτων εκτέλεσης βιομηχανικής παραγωγής απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη, όπως: βελτίωση του προγραμματισμού των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κατ επέκταση της απόδοσης της παραγωγής απόκτηση παραγωγικής ευελιξίας (π.χ. δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων, εξάλειψη ενεργειών μη προστιθέμενης αξίας) βελτίωση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας (λόγω ιχνηλασιμότητας, πραγματοποίησης ελέγχων σε πραγματικό χρόνο κτλ.). Τα MES μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα σύστημα ERP. Και αυτό, γιατί στην ουσία συγκεντρώνουν δεδομένα από το χώρο της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και τα εξισορροπούν με τα δεδομένα των προβλέψεων που πραγματοποιεί ένα σύστημα ERP. Παράλληλα, δέχονται τις προς εκτέλεση παραγγελίες των πελατών και για να τις ικανοποιήσουν, διαχειρίζονται δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους των μονάδων παραγωγής. Παρέχουν μία συνεχή πληροφόρηση για τους κρίσιμους βιομηχανικούς πόρους, με αποτέλεσμα τα στελέχη της παραγωγής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ελληνικές βιομηχανίες, όπου απρόβλεπτες καταστάσεις όπως μείωση της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής (κυρίως του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω έλλειψης ή χαμηλού βαθμού αυτοματοποίησης και λιγότερο του ανθρώπινου δυναμικού) συμβαίνουν συχνά. WMS Τα Warehouse Management Systems (WMS) ή Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε λειτουργία μιας αποθήκης ή ενός κέντρου διανομής, αναλαμβάνοντας πλήρη δράση από τη στιγμή που τα προϊόντα της επιχείρησης έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Θεωρούνται τα κομβικά σημεία για τη μηχανογράφηση των λειτουργιών μιας αποθήκης, καθώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τα αποθέματα, να βελτιώσει τη δρομολόγηση και τον προγραμματισμό των μέσων μεταφοράς και να αυξήσει την αποδοτικότητα των αποθηκευτικών χώρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να αποφέρει έως 50% μείωση στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων 17. Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος που αξίζει να σημειωθούν, είναι τα εξής: ταυτόχρονη αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων μείωση των αναγκών σε αποθηκευτικούς χώρους (η αυτοματοποιημένη και βέλτιστη διαχείριση των θέσεων αποθήκευσης συμβάλλει στην εξ ολοκλήρου εκμετάλλευση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων). 17 Modern Materials Handling 2000, σελ

13 Τα περισσότερα WMS διαθέτουν μία κύρια λειτουργική περιοχή και ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων λειτουργικών περιοχών (υποσυστήματα). Η κύρια λειτουργική περιοχή αφορά δραστηριότητες, όπως η αποθήκευση, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η διαχείριση των παραλαβών / επιστροφών και η διαχείριση του προσωπικού αποθήκης. Οι εξειδικευμένες λειτουργικές περιοχές αναφέρονται σε δραστηριότητες, όπως η συσκευασία μονάδων αποστολής (απαιτείται συνήθως ευελιξία στην υποστήριξη διαφορετικών ειδών συσκευασίας, όπως παλέτα, κιβώτιο, τεμάχιο κτλ.), η πρακτική cross docking (συνδυασμός προϊόντων που εισάγονται στην αποθήκη για αποθεματοποίηση και προϊόντων που εξάγονται από την αποθήκη για αποστολή παραγγελιών), οι κυκλικές απογραφές (αποδίδεται στα είδη της αποθήκης ένας βαθμός σπουδαιότητας ανάλογα με την κινητικότητα, την ευαισθησία και την αξία τους), η ανασυσκευασία αποθεμάτων (μετασχηματισμός ποσοτήτων που μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται σε προσφορές σε περιόδους εκπτώσεων) και η δημιουργία αποστολή αναφορών μέσω Internet (π.χ. ποια φορτηγά μεταφέρουν ποιες παραγγελίες και που βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο). Η σημασία που αποδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στα WMS φαίνεται από το γεγονός, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απορρίπτουν την ιδέα ενός warehouse module σε μία λύση λογισμικού ERP και προχωρούν στην εγκατάσταση ενός εξειδικευμένου προγράμματος WMS. TMS Τα Transportation Management Systems (TMS) ή Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών αποσκοπούν στο συντονισμό του δικτύου μεταφορών μιας επιχείρησης και την ελαχιστοποίηση των εξόδων αποστολής και μεταφοράς, μέσα από την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Ένα σύστημα διαχείρισης μεταφορών βοηθάει στην παρακολούθηση του πλήρους κύκλου ζωής μιας διαδικασίας μεταφοράς (σχεδιασμός, διαπραγματεύσεις με μεταφορείς, εκτέλεση, εξόφληση) και την επίβλεψη της μεταφοράς μέχρι την παράδοση της παραγγελίας στον πελάτη. Το ευέλικτο αυτό σύστημα συνιστά τον πιο αποδοτικό τρόπο για την πραγματοποίηση της μεταφοράς των προϊόντων στον τελικό τους προορισμό 18. Δέχεται τις παραγγελίες από ένα OMS και με βάση αυτές επιβεβαιώνει τις ημερομηνίες αποστολής που απαιτούνται από πλευράς πελάτη, ελέγχει τις χρεώσεις ανά μονάδα φορτίου, αξιολογεί το ιστορικό προηγούμενων εργασιών, επιλέγει μεταφορείς για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου και σχεδιάζει τα βέλτιστα προγράμματα εκφόρτωσης και παράδοσης, προτού εκδώσει τις παραγγελίες για επεξεργασία στο WMS. Τα σημαντικότερα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης μεταφορών είναι: περιορισμός του κόστους μεταφοράς (λόγω βέλτιστης κατανομής πόρων και ελαχιστοποίησης της χρήσης των μέσων μεταφοράς) βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, αφού λαμβάνει την παραγγελία τη χρονική στιγμή που εκείνος επιλέγει, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των αποστολών 18 Campbell D. 2000, σελ

14 βελτίωση της ροής πληροφοριών μέσα από τις πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας γνωρίζει την εξέλιξη των παραγγελιών σε κάθε χρονική στιγμή) δυνατότητα υποστήριξης συνδυασμένων μεταφορών εξαιτίας παραγγελιών που περιλαμβάνουν προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικά κέντρα διανομής (split orders). 3 Ερευνητικό Σκέλος Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις με οργανωμένο τμήμα Logistics, στο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας, τη χρονική περίοδο Απριλίου Ιουνίου Η μέθοδος συλλογής των στοιχείων ήταν η διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με ανώτερα στελέχη του συγκεκριμένου τμήματος και χρησιμοποιήθηκε δείγμα 83 βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου, στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν τα στελέχη Logistics ήταν οι ακόλουθες: 1) σχέσεις με προμηθευτές, 2) αποθήκες διαχείριση αποθεμάτων, 3) μεταφορές διανομή, 4) ανάθεση εργασιών σε εταιρίες 3PL και 5) συνολική αποτίμηση της λειτουργίας των Logistics. 3.1 Ανάλυση Γραφήματος 1 1 = Χαμηλές τιμές προϊόντων 2 = Αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης 3 = Ιστορικό συνεργασίας με την επιχείρηση 4 = Υψηλή ποιότητα προϊόντων 5 = Παροχή πιστώσεων 6 = Φήμη του Προμηθευτή 7 = Πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO 8 = Προωθητικές ενέργειες του προμηθευτή 14

15 Πιο αναλυτικά, το 77% των ερωτώμενων αξιολόγησαν τις χαμηλές τιμές προϊόντων ως πολύ και αρκετά σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός προμηθευτή. Οι σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού επιβάλλουν μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια χαμηλές τιμές πρώτων υλών. Η αξιοπιστία στην τήρηση των χρόνων παράδοσης συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσοστό του 98% των προτιμήσεων (ως πολύ σημαντικό και αρκετά σημαντικό κριτήριο), υποδηλώνοντας την αυξημένη βαρύτητα του συγκεκριμένου κριτηρίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό ως «πολύ σημαντικό κριτήριο» (86%) έλαβε η υψηλή ποιότητα προϊόντων, που φαίνεται να αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις μονόδρομο προς την ανταγωνιστικότητά τους. Δύο ακόμη κριτήρια επιλογής προμηθευτή που ξεχώρισαν στην παρούσα έρευνα, ήταν το ιστορικό συνεργασίας με την επιχείρηση και η πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO, που σταδιακά αναδεικνύεται σε θέμα μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις (παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των πιστοποιημένων εταιριών στη χώρα μας σαφώς υπολείπεται του αντιστοίχου μεγέθους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 3.2 Ανάλυση Γραφήματος 2 1 = Εμπειρικά 2 = Βάσει μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης 3 = Βάσει στοιχείων του παρελθόντος 4 = Βάσει πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει η επιχείρηση Το συμπέρασμα που προκύπτει από το παραπάνω γράφημα είναι ότι, οι μισές περίπου επιχειρήσεις (46%) υπολογίζουν τις απαραίτητες ποσότητες παραγγελίας των υλικών τους, με βάση το υπάρχον πληροφοριακό τους σύστημα. Η σωστή λειτουργία ενός οργανωμένου τμήματος Logistics προϋποθέτει την αξιοποίηση ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος (συνήθως ενός συστήματος ERP). Σημαντικό παραμένει ωστόσο το ποσοστό των επιχειρήσεων που υπολογίζουν εμπειρικά το συγκεκριμένο μέγεθος (24%). Αντίθετα, τα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ανάλυση εποχικότητας κτλ.) αξιοποιούνται μόλις από το 13% των επιχειρήσεων του δείγματος. 15

16 3.3 Ανάλυση Γραφήματος 3 1 = Ανεπάρκεια αποθηκευτικών χώρων 2 = Έλλειψη αυτοματοποίησης 3 = Μη ικανός αριθμός προσωπικού στις αποθήκες 4 = Λάθη στην ταξινόμηση και τοποθέτηση των προϊόντων 5 = Αδυναμία γνώσης του ύψους των αποθεμάτων 6 = Υψηλό κόστος λειτουργίας αποθηκών Το 37% των στελεχών των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούν ότι, το σημαντικότερο πρόβλημα στη διαχείριση των αποθηκών τους είναι οι ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι. Δεύτερο από άποψη σημαντικότητας πρόβλημα είναι η έλλειψη αυτοματοποίησης (25%), που πιθανότατα να οφείλεται και στις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, με τις οποίες αδυνατούν να συμπορευτούν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Το υψηλό κόστος λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων αξιολογήθηκε ως το τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα με ποσοστό 21%. Αντίθετα, το προσωπικό που διαχειρίζεται τους αποθηκευτικούς χώρους φαίνεται να επαρκεί για την αποτελεσματική λειτουργία τους (αξιολογήθηκε ως σημαντικότερο πρόβλημα από το 7% των στελεχών), ενώ και η αδυναμία γνώσης του ύψους των αποθεμάτων αντιμετωπίζεται, πιθανότατα από την ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος (επίσης 7%). Τα λάθη ταξινόμησης και τοποθέτησης των πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, αξιολογήθηκε ως το πρόβλημα με τη μικρότερη σημασία (3%) στη διαχείριση των αποθηκών μιας επιχείρησης. 16

17 3.4 Ανάλυση Γραφήματος 4 1 = Καθυστέρηση στο χρόνο μεταφοράς 6 = Αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας 2 = Κακή επιλογή του μέσου μεταφοράς 7 = Ακύρωση παραγγελίας 3 = Μεγάλος αριθμός κωδικών εμπορευμάτων 8 = Τήρηση υψηλού όγκου αποθεμάτων ασφαλείας 4 = Εσφαλμένη πρόβλεψη ζήτησης 9 = Κακή τιμολογιακή πολιτική 5 = Μεγάλος αριθμός προμηθευτών Η αύξηση των αποθεμάτων, λόγω κυρίως της δέσμευσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και του υψηλού κόστους διατήρησης των αποθεμάτων κατά δεύτερο λόγο, αποτελεί τροχοπέδη για την υγιή ανάπτυξη και κερδοφορία μιας επιχείρησης. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν το βαθμό σημαντικότητας των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη αύξηση των αποθεμάτων. Η καθυστέρηση στο χρόνο μεταφοράς των προϊόντων αξιολογήθηκε ως πολύ και αρκετά σημαντικό κριτήριο από το 73% των επιχειρήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κακή επιλογή του μέσου μεταφοράς κυμάνθηκε στο 47%. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η εσφαλμένη πρόβλεψη της ζήτησης είναι παράγοντας εξαιρετικής σπουδαιότητας, καθώς επιλέχθηκε ως «πολύ σημαντικός» από το σύνολο των συμμετεχόντων στελεχών. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει επίσης ο μεγάλος αριθμός προμηθευτών, που δυσχεραίνει την επιχειρηματική προσπάθεια για μείωση των διατηρούμενων αποθεμάτων (δεν θεωρήθηκε σε καμία περίπτωση ως λίγο ή καθόλου σημαντικός παράγοντας). Είναι γεγονός ότι αφενός η αναξιοπιστία των περισσότερων προμηθευτών και η έλλειψη εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων σε αυτούς και αφετέρου η συνεχής αναζήτηση καλύτερων τιμών, εξαναγκάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να διατηρούν σχέσεις συνεργασίας με σημαντικό αριθμό προμηθευτών (σε αντίθεση με τα δεδομένα του εξωτερικού, όπου μεγάλες επιχειρήσεις συνεργάζονται με τον απολύτως απαραίτητο αριθμό προμηθευτών). 17

18 3.5 Ανάλυση Γραφήματος 5 Μόλις το 6% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν ως πολύ χαμηλό το κόστος εφαρμογής των Logistics στην επιχείρησή τους, σε σχέση με τα οφέλη που είχαν αποκομίσει από την εφαρμογή τους μέχρι τη χρονική περίοδο της έρευνας. Το 23% έκρινε ότι είναι χαμηλό, ενώ η πλειοψηφία των στελεχών (53%) πιστεύει ότι το κόστος εφαρμογής είναι μέτριο, πάντοτε συγκριτικά με τα οφέλη που προέκυψαν από τη λειτουργία των Logistics. Το υπόλοιπο 18% πιστεύει ότι το κόστος χαρακτηρίζεται ως υψηλό, ενώ ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση στα πλαίσια της επιλογής «πολύ υψηλό». Πρέπει να σημειωθεί ότι το επιστημονικό πεδίο των Logistics τώρα αναπτύσσεται στη χώρα μας και κατά συνέπεια οι προσδοκίες των στελεχών για τα αναμενόμενα οφέλη της νέας προσέγγισης είναι υψηλές, παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά το κόστος εφαρμογής δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. 3.6 Ανάλυση Γραφήματος ΓΡΑΦΗΜΑ 6 Δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν ανατεθεί σε εταιρίες 3PL % ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 18

19 1 = Παραγγελιοληψία 2 = Αναζήτηση και αξιολόγηση προμηθευτών 3 = Διαχείριση αποθεμάτων 4 = Αποθήκευση 5 = Μεταφορές εισερχομένων υλικών 6 = Διανομές προϊόντων 7 = Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησε το 47% των στελεχών των επιχειρήσεων, που δήλωσαν ότι είτε χρησιμοποιούν είτε χρησιμοποίησαν στο παρελθόν εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Από τις δραστηριότητες αυτές, η παραγγελιοληψία ανατίθεται σε εταιρίες 3PL από το 28% των παραπάνω επιχειρήσεων, ενώ η αναζήτηση και αξιολόγηση προμηθευτών από το 23% αντίστοιχα. Η διαχείριση αποθεμάτων δεν είχε ανατεθεί μέχρι τη χρονική περίοδο της έρευνας σε τρίτη εταιρία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την αποθήκευση έφτασε το 18%. Οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας που κατά κύριο λόγο αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι οι μεταφορές εισερχομένων υλικών (46%) και οι διανομές προϊόντων (79%). Από την άλλη, η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί περισσότερο μία εσωτερική διαδικασία, αφού μόνο το 10% των επιχειρήσεων του δείγματος που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν την πρακτική outsourcing σε θέματα Logistics, την αναθέτουν εξωτερικά σε τρίτες εταιρίες. 3.7 Ανάλυση Γραφήματος 7 1 = Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 2 = Υψηλό κόστος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από την επιχείρηση 3 = Ανεπάρκεια απαιτούμενων οικονομικών πόρων 4 = Έλλειψη τεχνογνωσίας 5 = Υψηλές απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδομή 19

20 Το υψηλό κόστος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί το βασικό λόγο (44%), για τον οποίο αναθέτουν οι επιχειρήσεις τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε εταιρίες 3PL. Σημαντικός επίσης λόγος είναι η ανεπάρκεια των απαιτούμενων οικονομικών πόρων (25%), που συνδέεται εμμέσως με τον προηγούμενο λόγο. Ακολουθούν οι υψηλές απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδομή (15%) και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (12%) για τη βέλτιστη εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των στελεχών, η έλλειψη τεχνογνωσίας δεν θεωρείται βασικό λόγος για να υιοθετήσει μία επιχείρηση την πρακτική outsourcing στο συγκεκριμένο πεδίο (4%). 3.8 Ανάλυση Γραφήματος 8 1 = Πολύ δυσαρεστημένοι 2 = Αρκετά δυσαρεστημένοι 3 = Ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι 4 = Αρκετά ικανοποιημένοι 5 = Πολύ ικανοποιημένοι Το 46% των στελεχών των επιχειρήσεων δήλωσαν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι από τη συνεργασία τους με τις εταιρίες 3PL. Το ποσοστό των αρκετά ικανοποιημένων κυμάνθηκε στο 25%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων έφτασε μόλις το 7%. Από την άλλη, το 18% των στελεχών ήταν αρκετά δυσαρεστημένοι και το 4% αντίστοιχα πολύ δυσαρεστημένοι από τους εξωτερικούς συνεργάτες των επιχειρήσεών τους σε θέματα δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα παραπάνω ποσοστά υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τις εταιρίες 3PL, οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια με γοργούς ρυθμούς, πιθανότατα όμως δεν έχουν ακόμη την απαραίτητη εμπειρία για να ανταποκριθούν απόλυτα στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης. 20

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα