Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό"

Transcript

1 Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής Τµηµατάρχης Τµήµατος Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής της ΕΟΑΕ Αλέξανδρος Κοκκάλης Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Σύµβουλος ΕΟΑΕ Λέξεις Κλειδιά: Τηλεµατική Μεταφορών, ιαχείριση της Κυκλοφορίας, Οδηγίες Μελετών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στις Μεταφορές, όπως τα αποκαλούµενα Ευφυή Συγκοινωνιακά Συστήµατα (ITS) αποτελούν µια πραγµατικότητα για την χώρα µας στην οποία ήδη λειτουργούν νέοι αυτοκινητόδροµοι υψηλών προδιαγραφών ενώ αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια. Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων αποτελεί ένα νέο πεδίο για τους µελετητές που εµπλέκονται σε έργα συγκοινωνιακής υποδοµής και του εξοπλισµού της. Η εργασία παραθέτει το σχέδιο των οδηγιών που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά µε την εκπόνηση προκαταρκτικών και οριστικών µελετών µε αντικείµενο τις Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εφαρµογές Τηλεµατικής αποτελούν σήµερα µια αναγκαιότητα στην καθηµερινή λειτουργία των οδικών δικτύων τόσο σε αστικές όσο και σε υπεραστικές περιοχές. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον εξοπλισµό µε συστήµατα τηλεµατικής σύγχρονων αυτοκινητόδροµων που καλούνται να προσφέρουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες τους, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης καθώς και άλλων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα οι κατακτήσεις στον τοµέα των εφαρµογών Τηλεµατικής είναι σχετικά περιορισµένες και αναφέρονται σε µικρό αριθµό δικτύων µε την επικέντρωση να γίνεται στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας και ειδικότερα σε σήραγγες νέων αυτοκινητόδροµων όπως η ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ, η Ευρεία Παράκαµψη Πατρών, η ζεύξη Άκτιου- Πρέβεξας κλπ. Στην Εγνατία Οδό, η οποία από πλευράς µεγέθους και ιδιαιτεροτήτων αποτελεί µοναδική περίπτωση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το θέµα του σχεδιασµού, της µελέτης και της ανάπτυξης εφαρµογών Τηλεµατικής είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την λειτουργία της οδού. Για τον λόγο αυτό η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) ανέθεσε πριν από λίγα χρόνια σε εξωτερικούς συµβούλους τη σύνταξη σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για Εφαρµογές Τηλεµατικής που αφορούν ιαχείριση της Κυκλοφορίας (ΤΡΙΑΣ ΑΕ). Η σύνταξη των οδηγιών έλαβε υπόψη της την διεθνή εµπειρία στα σχετικά ζητήµατα τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, όπου οµολογουµένως η ανάπτυξη των Ευφυών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων (ITS) έχει σηµειώσει τροµακτική πρόοδο τα τελευταία δέκα έτη. 1

2 Μάλιστα η Αρχιτεκτονική ITS των ΗΠΑ αποτελεί παγκοσµίως την βάση για την ολοκληρωµένη θεώρηση του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης Εφαρµογών Τηλεµατικής στις Μεταφορές ακολουθώντας την λεγόµενη συστηµική προσέγγιση (systems approach) των συστηµάτων ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Επιπρόσθετα η σύνταξη των οδηγιών βασίσθηκε και σε µια σειρά από µελέτες της ΕΟΑΕ όπως η Προµελέτη για Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας και Συλλογή ιοδίων στην Εγνατία Οδό (Delcan-DHV), η Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού (Delcan-DHV),, η Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα Πολυµύλου - Βέροιας της Εγνατίας Οδού (THALES), καθώς και σε άλλες αναφορές (EOAE). Η πρώτη από αυτές τις µελέτες ανατέθηκε το 1999 στην Κοινοπραξία των εταιρειών Delcan DHV και ουσιαστικά απετέλεσε ένα προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη εφαρµογών Τηλεµατικής στην Εγνατία Οδό µε επικέντρωση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας, και δευτερευόντως στα Ηλεκτρονικά ιόδια. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Σκοπός των Κατευθυντήριων Οδηγιών είναι η παροχή συµβουλών και κατευθύνσεων στους Μελετητές που εµπλέκονται στο σχεδιασµό αλλά και στην εγκατάσταση και λειτουργία εφαρµογών Τηλεµατικής για τον έλεγχο και παρακολούθηση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό µε στόχο να τους βοηθήσουν αφενός στον προσδιορισµό των κατάλληλων εφαρµογών Τηλεµατικής και αφετέρου στην προσαρµογή αυτών µε τις διάφορες στρατηγικές και τις απαιτήσεις λειτουργίας της οδού. Οι εφαρµογές Τηλεµατικής αναπτύσσονται σε όλες τις κατηγορίες τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, είτε αυτά είναι ανοιχτά τµήµατα οδού είτε είναι περιοχές Σηράγγων. Τονίζεται ότι οι οδηγίες δεν στοχεύουν στην υποκατάσταση του ρόλου των µηχανικών και των άλλων επιστηµόνων που εµπλέκονται στην εκπόνηση των σχετικών µελετών, αλλά απλώς στην υποβοήθησή τους. Η τελική επιλογή και ευθύνη ανήκει πάντα στον υπεύθυνο της µελέτης που µε γνώµονα τη γνώση του, την εµπειρία του και την κρίση του, θα κάνει τις τελικές του επιλογές και προτάσεις. Η χρησιµότητα των οδηγιών έγκειται στο ότι αυτές είναι δυνατό να εφαρµοσθούν υπό προϋποθέσεις και σε άλλους οδικούς άξονες που παρουσιάζουν στοιχεία ανάλογα µε αυτά της Εγνατίας Οδού. Σε κάθε πάντως περίπτωση υποβοηθούν τους µελετητές στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται του αντικειµένου της Τηλεµατικής. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες επιτρέπουν στους µελετητές τα ακόλουθα: Την εφαρµογή συγκεκριµένης µεθοδολογίας για το Σχεδιασµό εκ του µηδενός ή τον Επανασχεδιασµό εφαρµογών Τηλεµατικής για ολόκληρο αυτοκινητόδροµο ή για επιλεγµένο τµήµα του. Η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία βασίσθηκε στο πλαίσιο που καθορίζει η ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική ανάπτυξης Ευφυών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων (ITS) των ΗΠΑ και του Καναδά. Τη χρήση ενδεικτικών κανόνων για τη χωροθέτηση Τηλεµατικού εξοπλισµού για τον Έλεγχο της Κυκλοφορίας, έτσι ώστε να παρέχονται συγκεκριµένες υπηρεσίες προς τους χρήστες της οδού. Τον έλεγχο συµµόρφωσης του Τηλεµατικού εξοπλισµού µε τις λειτουργικές προδιαγραφές που θέτουν αναγνωρισµένα διεθνώς πρότυπα. Οι οδηγίες διαρθρώνονται σε κεφάλαια τα οποία αναφέρονται α) στις κατηγορίες µελετών Τηλεµατικής, β) στον λειτουργικό σχεδιασµό, γ) στην χωροθέτηση εξοπλισµών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, δ) στον σχεδιασµό Κέντρων Ελέγχου. Επιπλέον αναφέρονται στον σχεδιασµό 2

3 των Επικοινωνιών και των διαφόρων συστηµάτων όπως το σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης κλπ. Στην παρούσα εργασία θα παρατεθούν τα σχετικά µε τις κατηγορίες µελετών Τηλεµατικής σε συνδυασµό µε τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των συστηµάτων Τηλεµατικής καθώς και τις φάσεις σχεδιασµού αυτών. Τα θέµατα τα σχετικά µε την χωροθέτηση των εξοπλισµών τηλεµατικής και των λειτουργικών προδιαγραφών τους θα αποτελέσουν αντικείµενο άλλης εργασίας. 3. ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Οι µελέτες Τηλεµατικής αποτελούν ένα κράµα τεχνικών µελετών που πρέπει να εκπονηθούν από µελετητές µε διαφορετικές ειδικότητες και λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικές απαιτήσεις. Από τη διεθνή εµπειρία προκύπτει η ακόλουθη αντιστοίχηση σταδίων θεώρησης / ανάπτυξης Τηλεµατικής και αντίστοιχων µελετών. Πίνακας 1: Αντιστοίχηση σταδίων και µελετών Τηλεµατικής Μεταφορών ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 1. Καθορισµός στόχων, προτεραιοτήτων και σκοπιµότητας εγκατάστασης Συστηµάτων Τηλεµατικής Μελέτη Σκοπιµότητας 2. Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξης Συστηµάτων Τηλεµατικής 3. Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Συστήµατος Τηλεµατικής (Προµελέτη) 4. Οριστικός Σχεδιασµός Συστήµατος Τηλεµατικής 5. Εγκατάσταση Εξοπλισµού τηλεµατικής στον αυτοκινητόδροµο Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασµού Προκαταρκτική Μελέτη Συστηµάτων Τηλεµατικής (Προµελέτη) Οριστικές Μελέτες Συγκοινωνιακή Μελέτη εξοπλισµών Τηλεµατικής Μελέτη Επικοινωνιών για τους εξοπλισµούς Τηλεµατικής Μελέτη Συστηµάτων για τους εξοπλισµούς Τηλεµατικής Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων Μελέτες εφαρµογής Τα πρώτα τρία στάδια αποτελούν τα λεγόµενα αρχικά στάδια και συχνά αντιµετωπίζονται ενιαία µέσα από µια διευρυµένη µελέτη προκαταρκτικού σχεδιασµού που αποτελείται από διακριτές φάσεις. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις διακριτές αυτές φάσεις και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν στα πλαίσια µιας συστηµατικής θεώρησης του όλου ζητήµατος. Η Ανάλυση του Συστήµατος (ΦΑΣΗ Α ) καθορίζει τους στόχους που θα κληθεί να εκπληρώσει το Σύστηµα, προσδιορίζει τους Χρήστες που αυτό θα εξυπηρετεί και αποτιµά τις ανάγκες τους. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η αντιστοίχηση εφαρµογών Τηλεµατικής (πχ. µέτρηση κυκλοφορίας, ανίχνευση συµβάντων κ.α.) και τεχνολογιών (εξοπλισµών και λογισµικών) µε συγκεκριµένες ανάγκες χρηστών. 3

4 Πίνακας 2: Φάσεις Προκαταρκτικού Σχεδιασµού Συστήµατος Τηλεµατικής Μεταφορών ΦΑΣΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στόχοι Συστήµατος Τηλεµατικής Χρήστες και Ανάγκες Χρηστών Υπηρεσίες Χρηστών Λειτουργίες Συστήµατος - Λογική Αρχιτεκτονική Υποσυστήµατα Τηλεµατικής - Φυσική Αρχιτεκτονική Αποτίµηση Χαρακτηριστικών και Τµηµατοποίηση Οδού Στρατηγική Υλοποίησης Μοντέλο Κόστους Προγραµµατισµός Μέθοδος προκήρυξης έργων Η Φάση του Σχεδιασµού ενός Συστήµατος Τηλεµατικής (ΦΑΣΗ Β ) περιλαµβάνει τον καθορισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών (Υπηρεσιών Χρηστών) που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας καθώς και τη διαµόρφωση της Λογικής και της Φυσικής Αρχιτεκτονικής του Συστήµατος. Οι Υπηρεσίες Χρηστών ουσιαστικά περιγράφουν τι θα κάνει το Σύστηµα από τη σκοπιά του Χρήστη ενώ η Λογική Αρχιτεκτονική καθορίζει τις ιεργασίες (δραστηριότητες ή λειτουργίες) που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι Υπηρεσίες Χρηστών. Οι Ροές εδοµένων αντιπροσωπεύουν την πληροφορία που διακινείται µεταξύ των διαφόρων ιεργασιών. Η Φυσική Αρχιτεκτονική καθορίζει τα Υποσυστήµατα και τους Τερµατισµούς που συνθέτουν ένα Σύστηµα Τηλεµατικής. Ο όρος υποσύστηµα χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα τµήµα του όλου συστήµατος Τηλεµατικής που εκτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες και διαφοροποιείται από τα άλλα τµήµατα αυτού. Τέλος, τα διάφορα υποσυστήµατα αναλύονται περαιτέρω σε βασικά συστατικά ανάπτυξης που αποκαλούνται Πακέτα Εξοπλισµού. Το Σχήµα 1 περιγράφει την όλη προσέγγιση σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός συστήµατος Τηλεµατικής. Σχήµα 1: Μεθοδολογική Προσέγγιση Σχεδιασµού Συστήµατος Τηλεµατικής (ITS Architecture) Τέλος, η φάση της Στρατηγικής Υλοποίησης του συστήµατος (ΦΑΣΗ Γ ) λαµβάνει υπόψη της την κατηγοριοποίηση της Οδού, τους τοπικούς παράγοντες και τις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις / συνθήκες που επιδρούν καθοριστικά στη λειτουργία της Οδού. Η τµηµατοποίηση είναι απαραίτητη, καθότι οι ανάγκες των χρηστών και κατ επέκταση οι αναγκαίες υπηρεσίες χρηστών διαφοροποιούνται από τµήµα σε τµήµα ανάλογα µε τα κατασκευαστικά, τα γεωµετρικά, τα 4

5 γεωγραφικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Ο προσδιορισµός των Πακέτων Υπηρεσιών, για κάθε διακριτό οδικό τµήµα αποτελεί τη βάση της Στρατηγικής Υλοποίησης του Συστήµατος Τηλεµατικής. Τα Πακέτα Υπηρεσιών στα οποία αναλύονται τα διάφορα υποσυστήµατα, αντιπροσωπεύουν τοµές της Φυσικής Αρχιτεκτονικής που ικανοποιούν συγκεκριµένες Υπηρεσίες. Ένα Πακέτο Υπηρεσιών περιλαµβάνει αρκετά διαφορετικά Υποσυστήµατα, Πακέτα Εξοπλισµού, Τερµατισµούς και Ροές Αρχιτεκτονικής που παρέχουν την επιθυµητή Υπηρεσία. Η ανάλυση των απαιτήσεων των υποσυστηµάτων που προσδιορίστηκαν κατά το Φυσικό Σχεδιασµό του Συστήµατος σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των Πακέτων Υπηρεσιών, οδηγούν στον προσδιορισµό των Πακέτων Εξοπλισµού. Η διαδικασία αυτή τροφοδοτείται και από την ανάλυση των απαιτήσεων των Υπηρεσιών Χρηστών, απ όπου προκύπτουν Κανόνες για συµµόρφωση των στοιχείων της Φυσικής Αρχιτεκτονικής µε ικαιοδοτικά και Φυσικά όρια καθώς και των Πακέτων Υπηρεσιών µε τις Ανάγκες της Αγοράς. 4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4.1 Αντικείµενα Οριστικής Μελέτης Η µελέτη περιλαµβάνει τα παρακάτω αντικείµενα που είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό υλοποίησης ενός έργου Τηλεµατικής σε ένα οδικό τµήµα: α. Συγκοινωνιακή Μελέτη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας µε Τηλεµατική (Traffic Engineering Design) β. Μελέτη για τον έλεγχο των υποδοµών µε Τηλεµατική γ. Μελέτη Κέντρων Ελέγχου για τον έλεγχο µε Τηλεµατική δ. Μελέτη Συστηµάτων (Systems Engineering Design) ε. Μελέτη Επικοινωνιών (Communications Engineering Design) στ. Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Design) ζ. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων (Electrical Engineering Design) η. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού (Equipment Specifications) θ. Προµέτρηση / Προϋπολογισµός ι. Τεύχη ηµοπράτησης Έργου Για την εκπόνηση των παραπάνω αντικειµένων στις οριστικές µελέτες της Εγνατίας οδού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω : Οι οδηγίες σύνταξης µελετών για εφαρµογές Τηλεµατικής Οι κατευθύνσεις της Προµελέτης Τηλεµατικής για την ΕΟ Τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισµοί που ισχύουν για τα παραπάνω αντικείµενα Άλλες οδηγίες του τεύχους ΟΣΜΕΟ της ΕΟ που αναφέρονται στα παραπάνω 4.2 Φάσεις Οριστικών Μελετών Οι φάσεις εκπόνησης των Οριστικών Μελετών Τηλεµατικής είναι οι ακόλουθες: Α. Συλλογή Στοιχείων και Αναγνώριση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιλαµβάνει τη συλλογή στοιχείων, την επισκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης (µελέτες, δηµοπρατηµένα, κατασκευασµένα), την κατανόηση του αντικειµένου και των οδηγιών µελέτης, την αναγνώριση των ειδικών απαιτήσεων του έργου κλπ. 5

6 Β. Προκαταρκτικός Σχεδιασµός (Conceptual or Preliminary Design) Περιλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις και αρχές που επιλέγονται στο σχεδιασµό αποτυπωµένα σε γενικά σχέδια και έκθεση, καθώς και τη σχετική τεκµηρίωση. Γ. Λεπτοµερής Σχεδιασµός (Detailed Design) Περιλαµβάνει τα λεπτοµερή σχέδια και τις σχετικές εκθέσεις και οδηγίες (προδιαγραφές, προµετρήσεις κλπ.). 4.3 Περιεχόµενα Μελέτης Τα περιεχόµενα των µελετών κατά αντικείµενο είναι τα ακόλουθα: α. Συγκοινωνιακή Μελέτη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας µε Τηλεµατική (Traffic Engineering Design) α1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων ελέγχου κυκλοφορίας του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, το πρόγραµµα λειτουργίας (τα σχέδια αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, το Κ Α/ΠΚ Α, απ όπου θα ελέγχεται η κυκλοφορία του τµήµατος και ενδεχόµενες περαιτέρω απαιτήσεις σηµείων ελέγχου κλπ.), ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά ορίζει την επιθυµία του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για το µέγεθος και το είδος των µέτρων Τηλεµατικής που θα εφαρµοσθούν στην κυκλοφορία της οδού. Τα υπόλοιπα γενικά στάδια και αντικείµενα των µελετών Τηλεµατικής θα σχεδιασθούν µε σκοπό να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας που ορίζονται στο στάδιο αυτό. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. α2. Προκαταρκτικός συγκοινωνιακός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) Λειτουργικό σχεδιασµό (functional design). Καθορισµός των στόχων λειτουργίας (υπηρεσίες προς τους χρήστες, ευκολίες/ αυτοµατισµοί για τη λειτουργία και τη συντήρηση της οδού και των εγκαταστάσεων, λειτουργίες στο Κέντρο Ελέγχου κλπ.). Ο καθορισµός θα γίνεται ποιοτικά και ποσοτικά, όπου εφαρµόζεται. Καθορισµός των εφαρµογών Τηλεµατικής που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων καθώς και του εξοπλισµού και των λογισµικών που θα χρησιµοποιηθούν για τη φυσική υλοποίηση αυτών των εφαρµογών µε τις σχετικές παραµέτρους (είδος εξοπλισµού και λογισµικών, αρχές χωροθέτησης εξοπλισµού, λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικών κλπ.). α3. Λεπτοµερής συγκοινωνιακός σχεδιασµός (detailed design) Κατάλληλους χάρτες οδού, κόµβων κλπ. Λεπτοµερή σχέδια του εξοπλισµού Τηλεµατικής στο πεδίο β. Μελέτη για τον έλεγχο των υποδοµών µε Τηλεµατική β1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων ελέγχου υποδοµών του τµήµατος. Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, τις διάφορες 6

7 υποδοµές και τις ανάγκες ελέγχου, τις απαιτήσεις επανδρωµένου/ µη επανδρωµένου ελέγχου, ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά ορίζει την επιθυµία του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για το µέγεθος και το είδος των µέτρων Τηλεµατικής που θα εφαρµόσει για τον έλεγχο των υποδοµών της οδού. Τα υπόλοιπα γενικά στάδια και αντικείµενα των µελετών Τηλεµατικής θα σχεδιασθούν µε σκοπό να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας που ορίζονται στο στάδιο αυτό. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. β2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός ελέγχου των υποδοµών µε Τηλεµατική (conceptual or preliminary design) Λειτουργικός σχεδιασµός (functional design). Καθορισµός των υποδοµών προς παρακολούθηση και έλεγχο (π.χ. Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων, κτιριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις οδοφωτισµού, γεωτεχνικά στοιχεία σηράγγων γεφυρών - πρανών, περιβαλλοντικά µεγέθη κλπ.), καθορισµός των παρακολουθούµενων / ελεγχόµενων µεγεθών (π.χ. καταναλώσεις των πινάκων παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, άνοιγµα θύρας στα κτίρια κλπ) και των λειτουργικών στόχων του ελέγχου. Ο καθορισµός θα γίνεται ποιοτικά και ποσοτικά (π.χ. συχνότητα ελέγχων, ζητούµενη διαθεσιµότητα κλπ.) όπου αυτό εφαρµόζεται. Προκαταρκτικός σχεδιασµός συστήµατος (system conceptual design). Καθορισµός της αρχιτεκτονικής του συστήµατος SCADA που θα χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη του ελέγχου, βασισµένος σε σχετική τεκµηρίωση. Καθορισµός των λειτουργικών προδιαγραφών του εξοπλισµού και του λογισµικού του συστήµατος SCADA β3. Λεπτοµερής σχεδιασµός ελέγχου των υποδοµών µε Τηλεµατική Λεπτοµερείς πίνακες των παρακολουθούµενων / ελεγχόµενων µεγεθών µε αντιστοίχηση σε αναλογικές και ψηφιακές εισόδους / εξόδους και σε συγκεκριµένο PLC ελέγχου Λεπτοµερή σχέδια του συστήµατος SCADA, µε τα κύρια και περιφερειακά PLC, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων / εξόδων για το καθένα, και τους κεντρικούς υπολογιστές του συστήµατος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου. γ. Μελέτη Κέντρων Ελέγχου για τον έλεγχο µε Τηλεµατική (Κέντρα Ελέγχου Τηλεµατικής) γ1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής του τµήµατος. Προσδιορισµός όλων των απαιτήσεων που αφορούν τα Κέντρα Ελέγχου για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. τις απαιτήσεις για επανδρωµένο και µη επανδρωµένο έλεγχο του τµήµατος σε σχέση µε την πολιτική λειτουργίας του Φορέα, τα δεδοµένα σχετικά µε τα αντίστοιχα κτίρια (υφιστάµενες εγκαταστάσεις, κτίρια υπό µελέτη, προγραµµατισµός κλπ.), τις πολιτικές ασφάλειας του Φορέα για διάφορα θέµατα στα Κέντρα Ελέγχου, την ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη άλλοι χώροι Κ Α/ΠΚ Α πέρα από αυτούς που αφορούν τις λειτουργίες που σχετίζονται µε την Τηλεµατική και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. 7

8 γ2.προκαταρκτικός Σχεδιασµός των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής Καθορισµό των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής που θα λειτουργήσουν είτε επανδρωµένα είτε µη επανδρωµένα (σε Κ Α/ΠΚ Α, ΚΕΣ σηράγγων κλπ.) και καταγραφή των απαιτήσεων λειτουργίας. Τονίζεται ότι η µελέτη θα πρέπει να συµπεριλάβει στο σχεδιασµό και τις ενδιάµεσες καταστάσεις ελέγχου (πχ προσωρινός έλεγχος από ΠΚ Α, από ΚΕΣ κλπ.) καθώς και συµπληρωµατικά και εφεδρικά σηµεία ελέγχου (πχ για τα σηµεία ιδιαίτερα κρίσιµων σηράγγων), εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου ή τον Φορέα εκµετάλλευσης Λειτουργικό σχεδιασµό των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής (οργάνωση, αρχές εργονοµίας, απαιτήσεις ασφάλειας ανθρώπων εξοπλισµού δεδοµένων, βοηθητικοί χώροι, διαµόρφωση χώρων, Η/Μ εγκαταστάσεις, επίπλωση κλπ.) γ3. Λεπτοµερής Σχεδιασµός των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής Λεπτοµερή σχέδια (κατόψεις και λεπτοµέρειες όπου απαιτούνται) των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής µέσα στα κτίρια όπου θα εγκατασταθούν, µε τον εξοπλισµό λειτουργίας, τις θέσεις χειριστών / εξοπλισµού υπολογιστών / οθονών CCTV, τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αίθουσα ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.), τις Η/Μ εγκαταστάσεις, την επίπλωση κλπ. δ. Μελέτη Συστηµάτων (Systems Engineering Design) δ1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων συστηµάτων του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και ΕΟΑΕ για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, πολιτικές ασφάλειας, επιλογές στη χρήση λογισµικού που χρησιµοποιεί ήδη η εταιρεία κλπ. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. δ2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) συστηµάτων Καθορισµό των στόχων διαθεσιµότητας (availability), αξιοπιστίας (reliability) απόδοσης (performance) και ασφάλειας (φυσική ασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης / εισβολών, προστασία δεδοµένων, ακεραιότητα / συνέπεια δεδοµένων κλπ.) των επιµέρους συστηµάτων Καθορισµό της αρχιτεκτονικής των επιµέρους συστηµάτων (σύστηµα διαχείρισης κυκλοφορίας, σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης/CCTV, σύστηµα Τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης κλπ.) Σχεδιασµό της χρήσης λογισµικών στα επιµέρους συστήµατα δ3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detail design) συστηµάτων Λεπτοµερή σχέδια του εξοπλισµού των επιµέρους συστηµάτων στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. Σχέδια λογισµικού, στα οποία θα φαίνονται τα τµήµατα λογισµικού που θα εγκατασταθούν και η κατανοµή τους στις συσκευές στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. 8

9 ε. Μελέτη Επικοινωνιών (Communications Engineering Design) ε1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων επικοινωνιών του τµήµατος. Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, συνδέσεις µε δίκτυα άλλων τµηµάτων και συµβατότητα δικτύων, συνδέσεις µε τρίτα µέρη (φορείς επέµβασης στην οδό, άλλα Κέντρα Ελέγχου κλπ.), κάλυψη άλλων απαιτήσεων µέσω των σχεδιαζόµενων επικοινωνιών (π.χ. εφαρµογές διοδίων, εκµετάλλευση κλπ.). Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. ε2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) επικοινωνιών Καταγραφή των αναγκών επικοινωνίας στο τµήµα και ποσοτικοποίησή τους σε απαιτούµενο εύρος φάσµατος µετάδοσης (bandwidth) Καθορισµός των στόχων διαθεσιµότητας (availability), αξιοπιστίας (reliability) απόδοσης (performance) και ασφάλειας των επιµέρους επικοινωνιών Καθορισµός αρχιτεκτονικής των επιµέρους επικοινωνιών: ικτύου κορµού (backbone network) και υποδικτύων Επικοινωνίες του εξοπλισµού στο πεδίο (data) Επικοινωνίες video Επικοινωνίες φωνής (voice) Επικοινωνίες στο Κέντρο Ελέγχου (τοπικό δίκτυο) Επικοινωνίες µε τρίτα µέρη (φορείς επέµβασης, άλλα Κέντρα Ελέγχου κλπ.) ε3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) επικοινωνιών Λεπτοµερή σχέδια των επιµέρους αρχιτεκτονικών επικοινωνιών (δικτύου κορµού και υποδικτύων, επικοινωνιών data/video/φωνής κλπ.) Λεπτοµερή σχέδια των καλωδιώσεων επικοινωνιών του εξοπλισµού στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου Συνδεσµολογίες, όπου απαιτείται. στ. Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Design) στ1. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) υποδοµών πολιτικού µηχανικού. Καταγραφή των υφιστάµενων υποδοµών (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ.) του τµήµατος Καθορισµό των βασικών αρχών κατασκευής των υποδοµών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ.) και των υποδοµών εγκατάστασης εξοπλισµού (γέφυρες, πρόβολοι, ιστοί κλπ.) στ2. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) υποδοµών πολιτικού µηχανικού Λεπτοµερή σχέδια των υποδοµών διέλευσης καλωδίων Ενδεικτικά σχέδια για τις υποδοµές εγκατάστασης εξοπλισµού, µε τυπικές λεπτοµέρειες όπου απαιτείται Σχέδια τυπικών διατοµών σε ιδιαίτερα σηµεία της οδού (σήραγγες, γέφυρες, οδόστρωµα) 9

10 ζ. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων (Electrical Engineering Design) ζ1. Επισκόπηση των ειδικών ηλεκτρολογικών απαιτήσεων του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. υφιστάµενες παροχές, πολιτική ηλεκτρικής κατανάλωσης / ασφάλειας, αναγνώριση κρίσιµων εξοπλισµών για τροφοδοσία µέσω UPS κλπ.). Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε σύντοµη έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. ζ2.προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) ηλεκτρολογικών απαιτήσεων Καταγραφή προσεγγιστική των ηλεκτρικών φορτίων που προκύπτουν από τον εξοπλισµό στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης (σε επίπεδο υλοποίησης ή µελέτης) σε εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας (π.χ. πίνακες Μ.Τ./Χ.Τ., πυλώνες στο πεδίο, UPS, γεννήτριες, τοπικό δίκτυο ΕΗ κλπ.) και στις επιτόπου συνθήκες Καθορισµός της παροχέτευσης του εξοπλισµού από συγκεκριµένα σηµεία τροφοδοσίας, µε βάση τις αναγνωρισµένες απαιτήσεις, την υφιστάµενη κατάσταση και τη διατιθέµενη ισχύ. Καθορισµός της προστασίας (γειώσεις κλπ.) ζ3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) ηλεκτρολογικών απαιτήσεων Θα περιλαµβάνει: Λεπτοµερή σχέδια ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων (τύποι, διαστασιολόγηση, οδεύσεις, µεικτονοµίσεις, τερµατισµοί κλπ.) του εξοπλισµού στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. Άλλα βοηθητικά σχέδια, όπως θα απαιτηθούν (διατάξεις πινάκων, ειδικές διατάξεις προστασίας κλπ.) η. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού Οι µελέτες θα περιέχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισµών που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό. Η ΕΟΑΕ διατηρεί τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού Τηλεµατικής για ορισµένα είδη εξοπλισµού. Με συντονισµό µεταξύ του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες προδιαγραφές, ή να τροποποιηθούν ανάλογα. Τέλος σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται σύνταξη νέων προδιαγραφών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα έχουν τα εξής περιεχόµενα: 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Μελέτης 3. Υλικά (περιλαµβάνονται υλικό εξοπλισµού, λογισµικό, κατασκευές στήριξης, ηλεκτρολογικές απαιτήσεις) 4. Μέθοδος Εγκατάστασης 5. οκιµές (περιλαµβάνονται δοκιµές πριν από την εγκατάσταση, δοκιµές επιτόπου αποδοχής, δοκιµές ενοποίησης) θ. Προµέτρηση / Προϋπολογισµός Η µελέτη θα περιλαµβάνει σύνταξη αναλυτικής προµέτρησης του εξοπλισµού που περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό, και σύνταξη προϋπολογισµού. Η ΕΟΑΕ διατηρεί προϋπολογισµούς έργων Τηλεµατικής µε βάση συγκεκριµένους εξοπλισµούς. Με συντονισµό µεταξύ του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες τιµές ή να υπολογιστούν νέες όπου απαιτείται (νέοι εξοπλισµοί, τροποποίηση προδιαγραφών, µεταβολές στην αγορά κλπ.). 10

11 ι. Τεύχη ηµοπράτησης Έργου Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη δηµοπράτησης του έργου: Τεχνική Περιγραφή Τιµολόγιο Μελέτης Προϋπολογισµός Μελέτης Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) (δεν απαιτείται εφόσον προσκοµίζονται τεχνικές προδιαγραφές) 4.4 Εκθέσεις Για όλες τις παραπάνω επί µέρους µελέτες απαιτείται η σύνταξη κατάλληλων τεχνικών εκθέσεων που θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα διαγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα θα συνταχθούν οι ακόλουθες τεχνικές εκθέσεις: Τεχνική Έκθεση Αναγνώρισης Υφιστάµενης κατάστασης Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Λεπτοµερής Σχεδιασµός Τεύχη ηµοπράτησης 4.5 Εµπλεκόµενες Ειδικότητες Η σύνταξη µελετών για εφαρµογές Τηλεµατικής απαιτεί τη συνεργασία αρκετών επιστηµονικών ειδικοτήτων, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ Πληροφορικοί κλπ. Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι τα πλέον πετυχηµένα συστήµατα έχουν µελετηθεί και εγκατασταθεί από επιστηµονικές οµάδες όπου συνυπήρχαν και συνεργάζονταν όλες οι ειδικότητες αυτές µε σαφείς αρµοδιότητες και ρόλους. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η συνολική θεώρηση των ζητηµάτων που άπτονται της Τηλεµατικής Μεταφορών πρέπει να γίνεται από Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό ο οποίος και έχει τις γνώσεις και την ευθύνη για τη συνολική λειτουργία της οδού. Ο συντονισµός εποµένως και η συνολική παρακολούθηση τέτοιων µελετών πρέπει να γίνεται από έναν Μηχανικό µε εξειδίκευση σε θέµατα λειτουργίας συγκοινωνιακής υποδοµής. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε την Εφαρµογή Τηλεµατικής, σε διαφορετικά στάδια της όλης διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων Τηλεµατικής Μεταφορών είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλισθεί ο ελάχιστος και αναγκαίος όγκος δεδοµένων, πληροφοριών και εξαγοµένων των µελετών αυτών. Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων που άπτονται µε τον σχεδιασµό και ανάπτυξη τέτοιων εφαρµογών είναι ένα σύνθετο θέµα που βρίσκεται ακόµη στην χώρα µας σε αρχική φάση µε αποτέλεσµα την έκκεντρη αντιµετώπιση ή την πλήρη παράλειψη πολλών από τα ζητήµατα αυτά. Η θέσπιση κατευθυντηρίων οδηγιών έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανών παραλείψεων που µπορεί να εµφανισθούν στην προσπάθεια µελέτης υλοποίησης των συστηµάτων αυτών, αλλά παράλληλα και την υπόδειξη της αναγκαιότητας συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων που συνεισφέρουν και απαιτείται να συνεργαστούν σε αυτού του είδους τις µελέτες. Οι οδηγίες µελετών που παρατέθηκαν στα προηγούµενα βασίζονται στην µέχρι τώρα εµπειρία της Εγνατίας Οδού ΑΕ που προσέγγισε το όλο θέµα από µηδενική βάση, και χρειάστηκε να 11

12 αντιµετωπίσει διάφορα προβλήµατα. Η όλη διαδικασία δεν θεωρείται περαιωµένη, αφού καλύπτει µία µόνο θεµατική περιοχή, αυτήν της ιαχείρισης Κυκλοφορίας. Η κάλυψη και άλλων θεµατικών περιοχών όπως για παράδειγµα των Ηλεκτρονικών ιοδίων, θα οδηγήσει αναµφίβολα σε προσαρµογές των οδηγιών αυτών. Εν τούτοις θεωρείται ότι το σχέδιο των οδηγιών αυτών µπορεί να αποτελέσει µια βάση για σύνταξη οριστικών οδηγιών για εφαρµογές Τηλεµατικής Μεταφορών που είναι απαραίτητες στη χώρα µας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Delcan-DHV, 1999, Προµελέτη για Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας και Συλλογή ιοδίων στην Εγνατία Οδό, ΕΟΑΕ 2. Delcan-DHV, 1999, Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού, ΕΟΑΕ 3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ, 2003, Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Εγνατίας Οδού (ΟΣΜΕΟ) 4. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ, 2003, ιατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας σε Σήραγγες της Εγνατίας Οδού 5. FHWA, US Department of Transportation, The National ITS Architecture, A Framework for Integrated Transportation into the 21st Century, Version 3.0, USA 6. THALES, 2000, Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα Πολυµύλου - Βέροιας της Εγνατίας Οδού, EOAE 7. ΤΡΙΑΣ ΑΕ Μελετών, 2003, Οδηγίες Μελετών για Εφαρµογές Τηλεµατικής στην Εγνατία Οδό 12

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα