Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό"

Transcript

1 Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής Τµηµατάρχης Τµήµατος Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής της ΕΟΑΕ Αλέξανδρος Κοκκάλης Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Σύµβουλος ΕΟΑΕ Λέξεις Κλειδιά: Τηλεµατική Μεταφορών, ιαχείριση της Κυκλοφορίας, Οδηγίες Μελετών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στις Μεταφορές, όπως τα αποκαλούµενα Ευφυή Συγκοινωνιακά Συστήµατα (ITS) αποτελούν µια πραγµατικότητα για την χώρα µας στην οποία ήδη λειτουργούν νέοι αυτοκινητόδροµοι υψηλών προδιαγραφών ενώ αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια. Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων αποτελεί ένα νέο πεδίο για τους µελετητές που εµπλέκονται σε έργα συγκοινωνιακής υποδοµής και του εξοπλισµού της. Η εργασία παραθέτει το σχέδιο των οδηγιών που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά µε την εκπόνηση προκαταρκτικών και οριστικών µελετών µε αντικείµενο τις Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εφαρµογές Τηλεµατικής αποτελούν σήµερα µια αναγκαιότητα στην καθηµερινή λειτουργία των οδικών δικτύων τόσο σε αστικές όσο και σε υπεραστικές περιοχές. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον εξοπλισµό µε συστήµατα τηλεµατικής σύγχρονων αυτοκινητόδροµων που καλούνται να προσφέρουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες τους, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης καθώς και άλλων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα οι κατακτήσεις στον τοµέα των εφαρµογών Τηλεµατικής είναι σχετικά περιορισµένες και αναφέρονται σε µικρό αριθµό δικτύων µε την επικέντρωση να γίνεται στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας και ειδικότερα σε σήραγγες νέων αυτοκινητόδροµων όπως η ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ, η Ευρεία Παράκαµψη Πατρών, η ζεύξη Άκτιου- Πρέβεξας κλπ. Στην Εγνατία Οδό, η οποία από πλευράς µεγέθους και ιδιαιτεροτήτων αποτελεί µοναδική περίπτωση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το θέµα του σχεδιασµού, της µελέτης και της ανάπτυξης εφαρµογών Τηλεµατικής είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την λειτουργία της οδού. Για τον λόγο αυτό η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) ανέθεσε πριν από λίγα χρόνια σε εξωτερικούς συµβούλους τη σύνταξη σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για Εφαρµογές Τηλεµατικής που αφορούν ιαχείριση της Κυκλοφορίας (ΤΡΙΑΣ ΑΕ). Η σύνταξη των οδηγιών έλαβε υπόψη της την διεθνή εµπειρία στα σχετικά ζητήµατα τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, όπου οµολογουµένως η ανάπτυξη των Ευφυών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων (ITS) έχει σηµειώσει τροµακτική πρόοδο τα τελευταία δέκα έτη. 1

2 Μάλιστα η Αρχιτεκτονική ITS των ΗΠΑ αποτελεί παγκοσµίως την βάση για την ολοκληρωµένη θεώρηση του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης Εφαρµογών Τηλεµατικής στις Μεταφορές ακολουθώντας την λεγόµενη συστηµική προσέγγιση (systems approach) των συστηµάτων ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Επιπρόσθετα η σύνταξη των οδηγιών βασίσθηκε και σε µια σειρά από µελέτες της ΕΟΑΕ όπως η Προµελέτη για Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας και Συλλογή ιοδίων στην Εγνατία Οδό (Delcan-DHV), η Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού (Delcan-DHV),, η Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα Πολυµύλου - Βέροιας της Εγνατίας Οδού (THALES), καθώς και σε άλλες αναφορές (EOAE). Η πρώτη από αυτές τις µελέτες ανατέθηκε το 1999 στην Κοινοπραξία των εταιρειών Delcan DHV και ουσιαστικά απετέλεσε ένα προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη εφαρµογών Τηλεµατικής στην Εγνατία Οδό µε επικέντρωση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας, και δευτερευόντως στα Ηλεκτρονικά ιόδια. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Σκοπός των Κατευθυντήριων Οδηγιών είναι η παροχή συµβουλών και κατευθύνσεων στους Μελετητές που εµπλέκονται στο σχεδιασµό αλλά και στην εγκατάσταση και λειτουργία εφαρµογών Τηλεµατικής για τον έλεγχο και παρακολούθηση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό µε στόχο να τους βοηθήσουν αφενός στον προσδιορισµό των κατάλληλων εφαρµογών Τηλεµατικής και αφετέρου στην προσαρµογή αυτών µε τις διάφορες στρατηγικές και τις απαιτήσεις λειτουργίας της οδού. Οι εφαρµογές Τηλεµατικής αναπτύσσονται σε όλες τις κατηγορίες τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, είτε αυτά είναι ανοιχτά τµήµατα οδού είτε είναι περιοχές Σηράγγων. Τονίζεται ότι οι οδηγίες δεν στοχεύουν στην υποκατάσταση του ρόλου των µηχανικών και των άλλων επιστηµόνων που εµπλέκονται στην εκπόνηση των σχετικών µελετών, αλλά απλώς στην υποβοήθησή τους. Η τελική επιλογή και ευθύνη ανήκει πάντα στον υπεύθυνο της µελέτης που µε γνώµονα τη γνώση του, την εµπειρία του και την κρίση του, θα κάνει τις τελικές του επιλογές και προτάσεις. Η χρησιµότητα των οδηγιών έγκειται στο ότι αυτές είναι δυνατό να εφαρµοσθούν υπό προϋποθέσεις και σε άλλους οδικούς άξονες που παρουσιάζουν στοιχεία ανάλογα µε αυτά της Εγνατίας Οδού. Σε κάθε πάντως περίπτωση υποβοηθούν τους µελετητές στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται του αντικειµένου της Τηλεµατικής. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες επιτρέπουν στους µελετητές τα ακόλουθα: Την εφαρµογή συγκεκριµένης µεθοδολογίας για το Σχεδιασµό εκ του µηδενός ή τον Επανασχεδιασµό εφαρµογών Τηλεµατικής για ολόκληρο αυτοκινητόδροµο ή για επιλεγµένο τµήµα του. Η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία βασίσθηκε στο πλαίσιο που καθορίζει η ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική ανάπτυξης Ευφυών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων (ITS) των ΗΠΑ και του Καναδά. Τη χρήση ενδεικτικών κανόνων για τη χωροθέτηση Τηλεµατικού εξοπλισµού για τον Έλεγχο της Κυκλοφορίας, έτσι ώστε να παρέχονται συγκεκριµένες υπηρεσίες προς τους χρήστες της οδού. Τον έλεγχο συµµόρφωσης του Τηλεµατικού εξοπλισµού µε τις λειτουργικές προδιαγραφές που θέτουν αναγνωρισµένα διεθνώς πρότυπα. Οι οδηγίες διαρθρώνονται σε κεφάλαια τα οποία αναφέρονται α) στις κατηγορίες µελετών Τηλεµατικής, β) στον λειτουργικό σχεδιασµό, γ) στην χωροθέτηση εξοπλισµών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, δ) στον σχεδιασµό Κέντρων Ελέγχου. Επιπλέον αναφέρονται στον σχεδιασµό 2

3 των Επικοινωνιών και των διαφόρων συστηµάτων όπως το σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης κλπ. Στην παρούσα εργασία θα παρατεθούν τα σχετικά µε τις κατηγορίες µελετών Τηλεµατικής σε συνδυασµό µε τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των συστηµάτων Τηλεµατικής καθώς και τις φάσεις σχεδιασµού αυτών. Τα θέµατα τα σχετικά µε την χωροθέτηση των εξοπλισµών τηλεµατικής και των λειτουργικών προδιαγραφών τους θα αποτελέσουν αντικείµενο άλλης εργασίας. 3. ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Οι µελέτες Τηλεµατικής αποτελούν ένα κράµα τεχνικών µελετών που πρέπει να εκπονηθούν από µελετητές µε διαφορετικές ειδικότητες και λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικές απαιτήσεις. Από τη διεθνή εµπειρία προκύπτει η ακόλουθη αντιστοίχηση σταδίων θεώρησης / ανάπτυξης Τηλεµατικής και αντίστοιχων µελετών. Πίνακας 1: Αντιστοίχηση σταδίων και µελετών Τηλεµατικής Μεταφορών ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 1. Καθορισµός στόχων, προτεραιοτήτων και σκοπιµότητας εγκατάστασης Συστηµάτων Τηλεµατικής Μελέτη Σκοπιµότητας 2. Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξης Συστηµάτων Τηλεµατικής 3. Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Συστήµατος Τηλεµατικής (Προµελέτη) 4. Οριστικός Σχεδιασµός Συστήµατος Τηλεµατικής 5. Εγκατάσταση Εξοπλισµού τηλεµατικής στον αυτοκινητόδροµο Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασµού Προκαταρκτική Μελέτη Συστηµάτων Τηλεµατικής (Προµελέτη) Οριστικές Μελέτες Συγκοινωνιακή Μελέτη εξοπλισµών Τηλεµατικής Μελέτη Επικοινωνιών για τους εξοπλισµούς Τηλεµατικής Μελέτη Συστηµάτων για τους εξοπλισµούς Τηλεµατικής Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων Μελέτες εφαρµογής Τα πρώτα τρία στάδια αποτελούν τα λεγόµενα αρχικά στάδια και συχνά αντιµετωπίζονται ενιαία µέσα από µια διευρυµένη µελέτη προκαταρκτικού σχεδιασµού που αποτελείται από διακριτές φάσεις. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις διακριτές αυτές φάσεις και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν στα πλαίσια µιας συστηµατικής θεώρησης του όλου ζητήµατος. Η Ανάλυση του Συστήµατος (ΦΑΣΗ Α ) καθορίζει τους στόχους που θα κληθεί να εκπληρώσει το Σύστηµα, προσδιορίζει τους Χρήστες που αυτό θα εξυπηρετεί και αποτιµά τις ανάγκες τους. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η αντιστοίχηση εφαρµογών Τηλεµατικής (πχ. µέτρηση κυκλοφορίας, ανίχνευση συµβάντων κ.α.) και τεχνολογιών (εξοπλισµών και λογισµικών) µε συγκεκριµένες ανάγκες χρηστών. 3

4 Πίνακας 2: Φάσεις Προκαταρκτικού Σχεδιασµού Συστήµατος Τηλεµατικής Μεταφορών ΦΑΣΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στόχοι Συστήµατος Τηλεµατικής Χρήστες και Ανάγκες Χρηστών Υπηρεσίες Χρηστών Λειτουργίες Συστήµατος - Λογική Αρχιτεκτονική Υποσυστήµατα Τηλεµατικής - Φυσική Αρχιτεκτονική Αποτίµηση Χαρακτηριστικών και Τµηµατοποίηση Οδού Στρατηγική Υλοποίησης Μοντέλο Κόστους Προγραµµατισµός Μέθοδος προκήρυξης έργων Η Φάση του Σχεδιασµού ενός Συστήµατος Τηλεµατικής (ΦΑΣΗ Β ) περιλαµβάνει τον καθορισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών (Υπηρεσιών Χρηστών) που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας καθώς και τη διαµόρφωση της Λογικής και της Φυσικής Αρχιτεκτονικής του Συστήµατος. Οι Υπηρεσίες Χρηστών ουσιαστικά περιγράφουν τι θα κάνει το Σύστηµα από τη σκοπιά του Χρήστη ενώ η Λογική Αρχιτεκτονική καθορίζει τις ιεργασίες (δραστηριότητες ή λειτουργίες) που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι Υπηρεσίες Χρηστών. Οι Ροές εδοµένων αντιπροσωπεύουν την πληροφορία που διακινείται µεταξύ των διαφόρων ιεργασιών. Η Φυσική Αρχιτεκτονική καθορίζει τα Υποσυστήµατα και τους Τερµατισµούς που συνθέτουν ένα Σύστηµα Τηλεµατικής. Ο όρος υποσύστηµα χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα τµήµα του όλου συστήµατος Τηλεµατικής που εκτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες και διαφοροποιείται από τα άλλα τµήµατα αυτού. Τέλος, τα διάφορα υποσυστήµατα αναλύονται περαιτέρω σε βασικά συστατικά ανάπτυξης που αποκαλούνται Πακέτα Εξοπλισµού. Το Σχήµα 1 περιγράφει την όλη προσέγγιση σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός συστήµατος Τηλεµατικής. Σχήµα 1: Μεθοδολογική Προσέγγιση Σχεδιασµού Συστήµατος Τηλεµατικής (ITS Architecture) Τέλος, η φάση της Στρατηγικής Υλοποίησης του συστήµατος (ΦΑΣΗ Γ ) λαµβάνει υπόψη της την κατηγοριοποίηση της Οδού, τους τοπικούς παράγοντες και τις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις / συνθήκες που επιδρούν καθοριστικά στη λειτουργία της Οδού. Η τµηµατοποίηση είναι απαραίτητη, καθότι οι ανάγκες των χρηστών και κατ επέκταση οι αναγκαίες υπηρεσίες χρηστών διαφοροποιούνται από τµήµα σε τµήµα ανάλογα µε τα κατασκευαστικά, τα γεωµετρικά, τα 4

5 γεωγραφικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Ο προσδιορισµός των Πακέτων Υπηρεσιών, για κάθε διακριτό οδικό τµήµα αποτελεί τη βάση της Στρατηγικής Υλοποίησης του Συστήµατος Τηλεµατικής. Τα Πακέτα Υπηρεσιών στα οποία αναλύονται τα διάφορα υποσυστήµατα, αντιπροσωπεύουν τοµές της Φυσικής Αρχιτεκτονικής που ικανοποιούν συγκεκριµένες Υπηρεσίες. Ένα Πακέτο Υπηρεσιών περιλαµβάνει αρκετά διαφορετικά Υποσυστήµατα, Πακέτα Εξοπλισµού, Τερµατισµούς και Ροές Αρχιτεκτονικής που παρέχουν την επιθυµητή Υπηρεσία. Η ανάλυση των απαιτήσεων των υποσυστηµάτων που προσδιορίστηκαν κατά το Φυσικό Σχεδιασµό του Συστήµατος σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των Πακέτων Υπηρεσιών, οδηγούν στον προσδιορισµό των Πακέτων Εξοπλισµού. Η διαδικασία αυτή τροφοδοτείται και από την ανάλυση των απαιτήσεων των Υπηρεσιών Χρηστών, απ όπου προκύπτουν Κανόνες για συµµόρφωση των στοιχείων της Φυσικής Αρχιτεκτονικής µε ικαιοδοτικά και Φυσικά όρια καθώς και των Πακέτων Υπηρεσιών µε τις Ανάγκες της Αγοράς. 4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4.1 Αντικείµενα Οριστικής Μελέτης Η µελέτη περιλαµβάνει τα παρακάτω αντικείµενα που είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό υλοποίησης ενός έργου Τηλεµατικής σε ένα οδικό τµήµα: α. Συγκοινωνιακή Μελέτη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας µε Τηλεµατική (Traffic Engineering Design) β. Μελέτη για τον έλεγχο των υποδοµών µε Τηλεµατική γ. Μελέτη Κέντρων Ελέγχου για τον έλεγχο µε Τηλεµατική δ. Μελέτη Συστηµάτων (Systems Engineering Design) ε. Μελέτη Επικοινωνιών (Communications Engineering Design) στ. Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Design) ζ. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων (Electrical Engineering Design) η. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού (Equipment Specifications) θ. Προµέτρηση / Προϋπολογισµός ι. Τεύχη ηµοπράτησης Έργου Για την εκπόνηση των παραπάνω αντικειµένων στις οριστικές µελέτες της Εγνατίας οδού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω : Οι οδηγίες σύνταξης µελετών για εφαρµογές Τηλεµατικής Οι κατευθύνσεις της Προµελέτης Τηλεµατικής για την ΕΟ Τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισµοί που ισχύουν για τα παραπάνω αντικείµενα Άλλες οδηγίες του τεύχους ΟΣΜΕΟ της ΕΟ που αναφέρονται στα παραπάνω 4.2 Φάσεις Οριστικών Μελετών Οι φάσεις εκπόνησης των Οριστικών Μελετών Τηλεµατικής είναι οι ακόλουθες: Α. Συλλογή Στοιχείων και Αναγνώριση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιλαµβάνει τη συλλογή στοιχείων, την επισκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης (µελέτες, δηµοπρατηµένα, κατασκευασµένα), την κατανόηση του αντικειµένου και των οδηγιών µελέτης, την αναγνώριση των ειδικών απαιτήσεων του έργου κλπ. 5

6 Β. Προκαταρκτικός Σχεδιασµός (Conceptual or Preliminary Design) Περιλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις και αρχές που επιλέγονται στο σχεδιασµό αποτυπωµένα σε γενικά σχέδια και έκθεση, καθώς και τη σχετική τεκµηρίωση. Γ. Λεπτοµερής Σχεδιασµός (Detailed Design) Περιλαµβάνει τα λεπτοµερή σχέδια και τις σχετικές εκθέσεις και οδηγίες (προδιαγραφές, προµετρήσεις κλπ.). 4.3 Περιεχόµενα Μελέτης Τα περιεχόµενα των µελετών κατά αντικείµενο είναι τα ακόλουθα: α. Συγκοινωνιακή Μελέτη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας µε Τηλεµατική (Traffic Engineering Design) α1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων ελέγχου κυκλοφορίας του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, το πρόγραµµα λειτουργίας (τα σχέδια αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, το Κ Α/ΠΚ Α, απ όπου θα ελέγχεται η κυκλοφορία του τµήµατος και ενδεχόµενες περαιτέρω απαιτήσεις σηµείων ελέγχου κλπ.), ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά ορίζει την επιθυµία του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για το µέγεθος και το είδος των µέτρων Τηλεµατικής που θα εφαρµοσθούν στην κυκλοφορία της οδού. Τα υπόλοιπα γενικά στάδια και αντικείµενα των µελετών Τηλεµατικής θα σχεδιασθούν µε σκοπό να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας που ορίζονται στο στάδιο αυτό. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. α2. Προκαταρκτικός συγκοινωνιακός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) Λειτουργικό σχεδιασµό (functional design). Καθορισµός των στόχων λειτουργίας (υπηρεσίες προς τους χρήστες, ευκολίες/ αυτοµατισµοί για τη λειτουργία και τη συντήρηση της οδού και των εγκαταστάσεων, λειτουργίες στο Κέντρο Ελέγχου κλπ.). Ο καθορισµός θα γίνεται ποιοτικά και ποσοτικά, όπου εφαρµόζεται. Καθορισµός των εφαρµογών Τηλεµατικής που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων καθώς και του εξοπλισµού και των λογισµικών που θα χρησιµοποιηθούν για τη φυσική υλοποίηση αυτών των εφαρµογών µε τις σχετικές παραµέτρους (είδος εξοπλισµού και λογισµικών, αρχές χωροθέτησης εξοπλισµού, λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικών κλπ.). α3. Λεπτοµερής συγκοινωνιακός σχεδιασµός (detailed design) Κατάλληλους χάρτες οδού, κόµβων κλπ. Λεπτοµερή σχέδια του εξοπλισµού Τηλεµατικής στο πεδίο β. Μελέτη για τον έλεγχο των υποδοµών µε Τηλεµατική β1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων ελέγχου υποδοµών του τµήµατος. Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, τις διάφορες 6

7 υποδοµές και τις ανάγκες ελέγχου, τις απαιτήσεις επανδρωµένου/ µη επανδρωµένου ελέγχου, ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Το στάδιο αυτό ουσιαστικά ορίζει την επιθυµία του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για το µέγεθος και το είδος των µέτρων Τηλεµατικής που θα εφαρµόσει για τον έλεγχο των υποδοµών της οδού. Τα υπόλοιπα γενικά στάδια και αντικείµενα των µελετών Τηλεµατικής θα σχεδιασθούν µε σκοπό να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας που ορίζονται στο στάδιο αυτό. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. β2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός ελέγχου των υποδοµών µε Τηλεµατική (conceptual or preliminary design) Λειτουργικός σχεδιασµός (functional design). Καθορισµός των υποδοµών προς παρακολούθηση και έλεγχο (π.χ. Η/Μ εγκαταστάσεις σηράγγων, κτιριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις οδοφωτισµού, γεωτεχνικά στοιχεία σηράγγων γεφυρών - πρανών, περιβαλλοντικά µεγέθη κλπ.), καθορισµός των παρακολουθούµενων / ελεγχόµενων µεγεθών (π.χ. καταναλώσεις των πινάκων παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, άνοιγµα θύρας στα κτίρια κλπ) και των λειτουργικών στόχων του ελέγχου. Ο καθορισµός θα γίνεται ποιοτικά και ποσοτικά (π.χ. συχνότητα ελέγχων, ζητούµενη διαθεσιµότητα κλπ.) όπου αυτό εφαρµόζεται. Προκαταρκτικός σχεδιασµός συστήµατος (system conceptual design). Καθορισµός της αρχιτεκτονικής του συστήµατος SCADA που θα χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη του ελέγχου, βασισµένος σε σχετική τεκµηρίωση. Καθορισµός των λειτουργικών προδιαγραφών του εξοπλισµού και του λογισµικού του συστήµατος SCADA β3. Λεπτοµερής σχεδιασµός ελέγχου των υποδοµών µε Τηλεµατική Λεπτοµερείς πίνακες των παρακολουθούµενων / ελεγχόµενων µεγεθών µε αντιστοίχηση σε αναλογικές και ψηφιακές εισόδους / εξόδους και σε συγκεκριµένο PLC ελέγχου Λεπτοµερή σχέδια του συστήµατος SCADA, µε τα κύρια και περιφερειακά PLC, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων / εξόδων για το καθένα, και τους κεντρικούς υπολογιστές του συστήµατος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου. γ. Μελέτη Κέντρων Ελέγχου για τον έλεγχο µε Τηλεµατική (Κέντρα Ελέγχου Τηλεµατικής) γ1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής του τµήµατος. Προσδιορισµός όλων των απαιτήσεων που αφορούν τα Κέντρα Ελέγχου για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. τις απαιτήσεις για επανδρωµένο και µη επανδρωµένο έλεγχο του τµήµατος σε σχέση µε την πολιτική λειτουργίας του Φορέα, τα δεδοµένα σχετικά µε τα αντίστοιχα κτίρια (υφιστάµενες εγκαταστάσεις, κτίρια υπό µελέτη, προγραµµατισµός κλπ.), τις πολιτικές ασφάλειας του Φορέα για διάφορα θέµατα στα Κέντρα Ελέγχου, την ειδική εµπλοκή άλλων φορέων κλπ. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη άλλοι χώροι Κ Α/ΠΚ Α πέρα από αυτούς που αφορούν τις λειτουργίες που σχετίζονται µε την Τηλεµατική και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. 7

8 γ2.προκαταρκτικός Σχεδιασµός των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής Καθορισµό των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής που θα λειτουργήσουν είτε επανδρωµένα είτε µη επανδρωµένα (σε Κ Α/ΠΚ Α, ΚΕΣ σηράγγων κλπ.) και καταγραφή των απαιτήσεων λειτουργίας. Τονίζεται ότι η µελέτη θα πρέπει να συµπεριλάβει στο σχεδιασµό και τις ενδιάµεσες καταστάσεις ελέγχου (πχ προσωρινός έλεγχος από ΠΚ Α, από ΚΕΣ κλπ.) καθώς και συµπληρωµατικά και εφεδρικά σηµεία ελέγχου (πχ για τα σηµεία ιδιαίτερα κρίσιµων σηράγγων), εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου ή τον Φορέα εκµετάλλευσης Λειτουργικό σχεδιασµό των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής (οργάνωση, αρχές εργονοµίας, απαιτήσεις ασφάλειας ανθρώπων εξοπλισµού δεδοµένων, βοηθητικοί χώροι, διαµόρφωση χώρων, Η/Μ εγκαταστάσεις, επίπλωση κλπ.) γ3. Λεπτοµερής Σχεδιασµός των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής Λεπτοµερή σχέδια (κατόψεις και λεπτοµέρειες όπου απαιτούνται) των Κέντρων Ελέγχου Τηλεµατικής µέσα στα κτίρια όπου θα εγκατασταθούν, µε τον εξοπλισµό λειτουργίας, τις θέσεις χειριστών / εξοπλισµού υπολογιστών / οθονών CCTV, τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αίθουσα ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.), τις Η/Μ εγκαταστάσεις, την επίπλωση κλπ. δ. Μελέτη Συστηµάτων (Systems Engineering Design) δ1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων συστηµάτων του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και ΕΟΑΕ για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, πολιτικές ασφάλειας, επιλογές στη χρήση λογισµικού που χρησιµοποιεί ήδη η εταιρεία κλπ. Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. δ2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) συστηµάτων Καθορισµό των στόχων διαθεσιµότητας (availability), αξιοπιστίας (reliability) απόδοσης (performance) και ασφάλειας (φυσική ασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης / εισβολών, προστασία δεδοµένων, ακεραιότητα / συνέπεια δεδοµένων κλπ.) των επιµέρους συστηµάτων Καθορισµό της αρχιτεκτονικής των επιµέρους συστηµάτων (σύστηµα διαχείρισης κυκλοφορίας, σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης/CCTV, σύστηµα Τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης κλπ.) Σχεδιασµό της χρήσης λογισµικών στα επιµέρους συστήµατα δ3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detail design) συστηµάτων Λεπτοµερή σχέδια του εξοπλισµού των επιµέρους συστηµάτων στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. Σχέδια λογισµικού, στα οποία θα φαίνονται τα τµήµατα λογισµικού που θα εγκατασταθούν και η κατανοµή τους στις συσκευές στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. 8

9 ε. Μελέτη Επικοινωνιών (Communications Engineering Design) ε1. Επισκόπηση των ειδικών απαιτήσεων επικοινωνιών του τµήµατος. Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. απαίτηση συµβατότητας µε ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, συνδέσεις µε δίκτυα άλλων τµηµάτων και συµβατότητα δικτύων, συνδέσεις µε τρίτα µέρη (φορείς επέµβασης στην οδό, άλλα Κέντρα Ελέγχου κλπ.), κάλυψη άλλων απαιτήσεων µέσω των σχεδιαζόµενων επικοινωνιών (π.χ. εφαρµογές διοδίων, εκµετάλλευση κλπ.). Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. ε2. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) επικοινωνιών Καταγραφή των αναγκών επικοινωνίας στο τµήµα και ποσοτικοποίησή τους σε απαιτούµενο εύρος φάσµατος µετάδοσης (bandwidth) Καθορισµός των στόχων διαθεσιµότητας (availability), αξιοπιστίας (reliability) απόδοσης (performance) και ασφάλειας των επιµέρους επικοινωνιών Καθορισµός αρχιτεκτονικής των επιµέρους επικοινωνιών: ικτύου κορµού (backbone network) και υποδικτύων Επικοινωνίες του εξοπλισµού στο πεδίο (data) Επικοινωνίες video Επικοινωνίες φωνής (voice) Επικοινωνίες στο Κέντρο Ελέγχου (τοπικό δίκτυο) Επικοινωνίες µε τρίτα µέρη (φορείς επέµβασης, άλλα Κέντρα Ελέγχου κλπ.) ε3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) επικοινωνιών Λεπτοµερή σχέδια των επιµέρους αρχιτεκτονικών επικοινωνιών (δικτύου κορµού και υποδικτύων, επικοινωνιών data/video/φωνής κλπ.) Λεπτοµερή σχέδια των καλωδιώσεων επικοινωνιών του εξοπλισµού στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου Συνδεσµολογίες, όπου απαιτείται. στ. Μελέτη Υποδοµών Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Design) στ1. Προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) υποδοµών πολιτικού µηχανικού. Καταγραφή των υφιστάµενων υποδοµών (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ.) του τµήµατος Καθορισµό των βασικών αρχών κατασκευής των υποδοµών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ.) και των υποδοµών εγκατάστασης εξοπλισµού (γέφυρες, πρόβολοι, ιστοί κλπ.) στ2. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) υποδοµών πολιτικού µηχανικού Λεπτοµερή σχέδια των υποδοµών διέλευσης καλωδίων Ενδεικτικά σχέδια για τις υποδοµές εγκατάστασης εξοπλισµού, µε τυπικές λεπτοµέρειες όπου απαιτείται Σχέδια τυπικών διατοµών σε ιδιαίτερα σηµεία της οδού (σήραγγες, γέφυρες, οδόστρωµα) 9

10 ζ. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Απαιτήσεων (Electrical Engineering Design) ζ1. Επισκόπηση των ειδικών ηλεκτρολογικών απαιτήσεων του τµήµατος Προσδιορισµός των απαιτήσεων και αναγκών για το υπό µελέτη οδικό τµήµα. Απαιτείται η στενή συνεργασία του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό, όπως π.χ. υφιστάµενες παροχές, πολιτική ηλεκτρικής κατανάλωσης / ασφάλειας, αναγνώριση κρίσιµων εξοπλισµών για τροφοδοσία µέσω UPS κλπ.). Οι απαιτήσεις αυτές θα καταγραφούν σε σύντοµη έκθεση και θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη. ζ2.προκαταρκτικός σχεδιασµός (conceptual or preliminary design) ηλεκτρολογικών απαιτήσεων Καταγραφή προσεγγιστική των ηλεκτρικών φορτίων που προκύπτουν από τον εξοπλισµό στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης (σε επίπεδο υλοποίησης ή µελέτης) σε εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας (π.χ. πίνακες Μ.Τ./Χ.Τ., πυλώνες στο πεδίο, UPS, γεννήτριες, τοπικό δίκτυο ΕΗ κλπ.) και στις επιτόπου συνθήκες Καθορισµός της παροχέτευσης του εξοπλισµού από συγκεκριµένα σηµεία τροφοδοσίας, µε βάση τις αναγνωρισµένες απαιτήσεις, την υφιστάµενη κατάσταση και τη διατιθέµενη ισχύ. Καθορισµός της προστασίας (γειώσεις κλπ.) ζ3. Λεπτοµερής σχεδιασµός (detailed design) ηλεκτρολογικών απαιτήσεων Θα περιλαµβάνει: Λεπτοµερή σχέδια ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων (τύποι, διαστασιολόγηση, οδεύσεις, µεικτονοµίσεις, τερµατισµοί κλπ.) του εξοπλισµού στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου. Άλλα βοηθητικά σχέδια, όπως θα απαιτηθούν (διατάξεις πινάκων, ειδικές διατάξεις προστασίας κλπ.) η. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού Οι µελέτες θα περιέχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισµών που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό. Η ΕΟΑΕ διατηρεί τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού Τηλεµατικής για ορισµένα είδη εξοπλισµού. Με συντονισµό µεταξύ του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες προδιαγραφές, ή να τροποποιηθούν ανάλογα. Τέλος σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται σύνταξη νέων προδιαγραφών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα έχουν τα εξής περιεχόµενα: 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Μελέτης 3. Υλικά (περιλαµβάνονται υλικό εξοπλισµού, λογισµικό, κατασκευές στήριξης, ηλεκτρολογικές απαιτήσεις) 4. Μέθοδος Εγκατάστασης 5. οκιµές (περιλαµβάνονται δοκιµές πριν από την εγκατάσταση, δοκιµές επιτόπου αποδοχής, δοκιµές ενοποίησης) θ. Προµέτρηση / Προϋπολογισµός Η µελέτη θα περιλαµβάνει σύνταξη αναλυτικής προµέτρησης του εξοπλισµού που περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό, και σύνταξη προϋπολογισµού. Η ΕΟΑΕ διατηρεί προϋπολογισµούς έργων Τηλεµατικής µε βάση συγκεκριµένους εξοπλισµούς. Με συντονισµό µεταξύ του µελετητή και του κυρίου του έργου ή του Φορέα εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες τιµές ή να υπολογιστούν νέες όπου απαιτείται (νέοι εξοπλισµοί, τροποποίηση προδιαγραφών, µεταβολές στην αγορά κλπ.). 10

11 ι. Τεύχη ηµοπράτησης Έργου Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη δηµοπράτησης του έργου: Τεχνική Περιγραφή Τιµολόγιο Μελέτης Προϋπολογισµός Μελέτης Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) (δεν απαιτείται εφόσον προσκοµίζονται τεχνικές προδιαγραφές) 4.4 Εκθέσεις Για όλες τις παραπάνω επί µέρους µελέτες απαιτείται η σύνταξη κατάλληλων τεχνικών εκθέσεων που θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα διαγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα θα συνταχθούν οι ακόλουθες τεχνικές εκθέσεις: Τεχνική Έκθεση Αναγνώρισης Υφιστάµενης κατάστασης Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Λεπτοµερής Σχεδιασµός Τεύχη ηµοπράτησης 4.5 Εµπλεκόµενες Ειδικότητες Η σύνταξη µελετών για εφαρµογές Τηλεµατικής απαιτεί τη συνεργασία αρκετών επιστηµονικών ειδικοτήτων, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ Πληροφορικοί κλπ. Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι τα πλέον πετυχηµένα συστήµατα έχουν µελετηθεί και εγκατασταθεί από επιστηµονικές οµάδες όπου συνυπήρχαν και συνεργάζονταν όλες οι ειδικότητες αυτές µε σαφείς αρµοδιότητες και ρόλους. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η συνολική θεώρηση των ζητηµάτων που άπτονται της Τηλεµατικής Μεταφορών πρέπει να γίνεται από Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό ο οποίος και έχει τις γνώσεις και την ευθύνη για τη συνολική λειτουργία της οδού. Ο συντονισµός εποµένως και η συνολική παρακολούθηση τέτοιων µελετών πρέπει να γίνεται από έναν Μηχανικό µε εξειδίκευση σε θέµατα λειτουργίας συγκοινωνιακής υποδοµής. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε την Εφαρµογή Τηλεµατικής, σε διαφορετικά στάδια της όλης διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων Τηλεµατικής Μεταφορών είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλισθεί ο ελάχιστος και αναγκαίος όγκος δεδοµένων, πληροφοριών και εξαγοµένων των µελετών αυτών. Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων που άπτονται µε τον σχεδιασµό και ανάπτυξη τέτοιων εφαρµογών είναι ένα σύνθετο θέµα που βρίσκεται ακόµη στην χώρα µας σε αρχική φάση µε αποτέλεσµα την έκκεντρη αντιµετώπιση ή την πλήρη παράλειψη πολλών από τα ζητήµατα αυτά. Η θέσπιση κατευθυντηρίων οδηγιών έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανών παραλείψεων που µπορεί να εµφανισθούν στην προσπάθεια µελέτης υλοποίησης των συστηµάτων αυτών, αλλά παράλληλα και την υπόδειξη της αναγκαιότητας συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων που συνεισφέρουν και απαιτείται να συνεργαστούν σε αυτού του είδους τις µελέτες. Οι οδηγίες µελετών που παρατέθηκαν στα προηγούµενα βασίζονται στην µέχρι τώρα εµπειρία της Εγνατίας Οδού ΑΕ που προσέγγισε το όλο θέµα από µηδενική βάση, και χρειάστηκε να 11

12 αντιµετωπίσει διάφορα προβλήµατα. Η όλη διαδικασία δεν θεωρείται περαιωµένη, αφού καλύπτει µία µόνο θεµατική περιοχή, αυτήν της ιαχείρισης Κυκλοφορίας. Η κάλυψη και άλλων θεµατικών περιοχών όπως για παράδειγµα των Ηλεκτρονικών ιοδίων, θα οδηγήσει αναµφίβολα σε προσαρµογές των οδηγιών αυτών. Εν τούτοις θεωρείται ότι το σχέδιο των οδηγιών αυτών µπορεί να αποτελέσει µια βάση για σύνταξη οριστικών οδηγιών για εφαρµογές Τηλεµατικής Μεταφορών που είναι απαραίτητες στη χώρα µας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Delcan-DHV, 1999, Προµελέτη για Εφαρµογές Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας και Συλλογή ιοδίων στην Εγνατία Οδό, ΕΟΑΕ 2. Delcan-DHV, 1999, Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού, ΕΟΑΕ 3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ, 2003, Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Εγνατίας Οδού (ΟΣΜΕΟ) 4. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ, 2003, ιατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας σε Σήραγγες της Εγνατίας Οδού 5. FHWA, US Department of Transportation, The National ITS Architecture, A Framework for Integrated Transportation into the 21st Century, Version 3.0, USA 6. THALES, 2000, Οριστική µελέτη Υλοποίησης Τηλεµατικής για το οδικό τµήµα Πολυµύλου - Βέροιας της Εγνατίας Οδού, EOAE 7. ΤΡΙΑΣ ΑΕ Μελετών, 2003, Οδηγίες Μελετών για Εφαρµογές Τηλεµατικής στην Εγνατία Οδό 12

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Αθανάσιος Σαραµούρτσης, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοµέας Λειτουργίας & Συντήρησης, Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έως σήµερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Ε. Ευαγγελίδης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.» εκτός από την µελέτη και κατασκευή της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT)

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Ρίζος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Φυσικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου ιαχείρισης ικτύων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (irizos@uoi.gr) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρήση των RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) Για την Προστασία Κρίσιµων Υποδοµών και την Επιτήρηση των Συνόρων Σχης ε.α Κούτρας Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χρήσητων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα