ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Transcript

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο όρος Tηλεµατική (Télématique) δηµιουργήθηκε από τους Γάλλους Simon Nora και Alain Minc το 1976 και υπονοεί τη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών (télécommunications) και της Πληροφορικής (informatique). Με τον όρο τηλεµατικές εφαρµογές εννοούµε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που µας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία µέσω των οποίων µπορούµε να αποστείλουµε και να λάβουµε κάθε φύσης πληροφορίες. Οι πληροφορίες µπορεί να είναι ακουστικές, οπτικές, εικόνας ή κειµένου και µεταδίδονται µέσω τηλεόρασης, υπολογιστή ή άλλων ειδικών συσκευών. Οι τηλεµατικές εφαρµογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο κόσµο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών. Στη χώρα µας, ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει ειδικά δίκτυα για να υποστηρίξει όλες τις τηλεµατικές εφαρµογές. Το δίκτυο Hellaspac ( ηµόσιο ίκτυο Μεταγωγής και Μετάδοσης Πακέτων εδοµένων) που λειτουργεί από το Το δίκτυο αυτό έχει αρκετά µεγάλη χρήση και προτιµάται από πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα από ταξιδιωτικές εταιρείες για κρατήσεις θέσεων εισιτηρίων, ξενοδοχείων κλπ. Η Hellascom λειτουργεί από το Πρόκειται για ειδικές γραµµές µεγάλου εύρους για τη µετάδοση των δεδοµένων µε ψηφιακό τρόπο και συνδέει απευθείας και αποκλειστικά δυο συνδροµητές, για παράδειγµα τον κόµβο Internet µιας πόλης µε το πλησιέστερο σηµείο του κεντρικού backbone του παροχέα. Το δίκτυο Hellastel λειτουργεί από το 1992 και αναπτύχθηκε για τις υπηρεσίες τηλεεικονογραφίας, Videotext και υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι υπηρεσίες τηλεµατικής κάνουν χρήση πολλών διακριτών µέχρι πρόσφατα τεχνολογιών και διαφόρων τεχνολογικών µέσων. Σήµερα διαφαίνεται όλο και περισσότερο η προσπάθεια σύγκλισης και ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιών µε κεντρικό άξονα τα δίκτυα υπολογιστών. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο γνωστές τηλεµατικές υπηρεσίες. Το Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών ISDN (Integrated Services Digital Network) µπορεί να ενοποιήσει µελλοντικά όλα τα είδη δικτύων σε ένα. Σήµερα υπάρχουν πολλά είδη δικτύων τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες το καθένα (για µετάδοση φωνής, πακέτων δεδοµένων, teletext, videotex κλπ.). Η ενοποίηση των δικτύων σε ένα ενιαίο σύστηµα, σηµαίνει πρακτικά µια πρίζα σε κάθε σπίτι µε ένα δισύρµατο καλώδιο, από την οποία θα έχει δυνατότητα ο συνδροµητής να χρησιµοποιεί ταυτόχρονα υπηρεσίες φωνής, εικόνας, κειµένου και δεδοµένων, να λαµβάνει δηλαδή το σήµα της τηλεόρασης, να συνδέεται στο Internet να λειτουργεί τη συσκευή του φαξ κλπ.

2 Γνωστά ευρωπαϊκά συστήµατα videotex είναι το Γαλλικό TELETEL, το Βρετανικό PRESTEL. Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται το σύστηµα CEPT µια Άγγλο-Γαλλική µίξη, µε την εµπορική ονοµασία HELLASTEL. Τηλεγραφία. Πρόκειται για την πρώτη και παραδοσιακή πλέον υπηρεσία τηλεπικοινωνίας που χρησιµοποιείται και σήµερα από πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι το κοινό τηλεγράφηµα που ανακαλύφθηκε και λειτουργεί περίπου από το Εκείνο όµως που έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές µε το πέρασµα του χρόνου και οφείλεται στην τεχνολογία, είναι ο τρόπος µετάδοσης του τηλεγραφήµατος. Η συσκευή που χρησιµοποιείται σήµερα από τον ΟΤΕ για την αποστολή και λήψη τηλεγραφηµάτων είναι το γνωστό Telex. Το τηλεγράφηµα είναι ένα έγγραφο που του αναγνωρίζεται νοµική ισχύς. Τηλεοµοιοτυπία (Telefax). Η πιο γνωστή και διαδεδοµένη σύγχρονη τηλεµατική υπηρεσία. Πρόκειται για τις γνωστές συσκευές Fax µέσω των οποίων αποστέλλονται κείµενα ή γραφικά σε χαρτί. Οι συσκευές Fax λειτουργούν συγχρόνως σαν σαρωτές και modem. Πρώτα γίνεται η σάρωση του περιεχοµένου του χαρτιού και στη συνέχεια κωδικοποιείται για την αποστολή του. Μπορούµε να αποστείλουµε Fax και µε τη χρήση υπολογιστή και ειδικό λογισµικό το οποίο έχει τη δυνατότητα αποστολής δεδοµένων από υπολογιστή σε συµβατική συσκευή Fax και το αντίστροφο. Τηλεκειµενογραφία (Teletext). Πρόκειται για την γνωστή υπηρεσία teletext που µεταδίδεται µέσω τηλεόρασης µε δεδοµένα κειµένου. Η πληροφόρηση αφορά πάρα πολλούς τοµείς. Εικόνα 1- Συσκευή Εικονοτηλεφώνου για συνοµιλία µεταξύ δύο συνδροµητών. Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext). Η υπηρεσία αυτή παρέχει µε ειδική χρέωση εξειδικευµένες πληροφορίες µε ήχο που είναι µαγνητοφωνηµένες ή ζωντανές και καλύπτουν θέµατα ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης και επιστήµης. Η κλήση έχει την ίδια χρέωση πανελλαδικά. Τηλεεικονογραφία (Videotext). Πρόκειται για µια υπηρεσία που λειτουργεί παγκόσµια. Τα απαραίτητα εξαρτήµατα αυτής της υπηρεσίας είναι τα ειδικά τερµατικά videotex ή ένας υπολογιστής µε modem που λειτουργεί ως προσοµοιωτής (emulator). Οι πληροφορίες που µπορούµε να πάρουµε βρίσκονται σε ειδικές βάσεις videotex εντός ή εκτός Ελλάδας και είναι της µορφής κειµένου και γραφικών. Τα θέµατα που παρέχονται καλύπτουν ποικίλους τοµείς: ψυχαγωγία, καιρός, οικονοµικές πληροφορίες, τουρισµός, στατιστικά στοιχεία κλπ. Εικόνα 2- Συσκευή Εικονοτηλεφώνου για τηλεδιάσκεψη περισσοτέρων των δύο συνδροµητών ταυτόχρονα. Εικονοτηλέφωνο (VideoPhone). Είναι η υπηρεσία που υποστηρίζεται από τα δίκτυα του ΟΤΕ και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που συνοµιλούν µέσω τηλεφώνου να έχουν οπτική επαφή. Η υπηρεσία αυτή απαιτεί ταχύτατα δίκτυα και λειτουργεί µε το γνωστό δίκτυο ISDN. Οι συσκευές εικονοτηλεφώνων που κυκλοφορούν σήµερα είναι αρκετών τύπων και έχουν δυνατότητες οι οποίες επιτρέπουν την

3 οπτικοακουστική επαφή δύο ή περισσοτέρων ατόµων σε διαφορετικά µέρη ώστε να γίνεται και χρήση της εικονοδιάσκεψης. Εικόνα 3 - Τηλεδιάσκεψη. Εικόνα 4 - Βοµβητής Τηλεειδοποίησης. Τηλεδιάσκεψη (Video Conference). Πρόκειται για µια από τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Με την υπηρεσία αυτή µπορούν να είναι σε οπτική και ακουστική επαφή ταυτόχρονα αρκετοί άνθρωποι από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Μέσα από τη διάσκεψη αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα και άλλα µέσα επικοινωνίας όπως Fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προβολείς ταινιών, slides κλπ. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης είναι διαφορετικού τύπου. Υπάρχουν τα κέντρα των οργανισµών τηλεπικοινωνίας που είναι ειδικά στούντιο. Μπορούµε να στήσουµε στην επιχείρησή µας ένα τέτοιο κέντρο, ή ακόµα να χρησιµοποιήσουµε τα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών και ιδιαίτερα αυτό του Internet. Η επικοινωνία µέσω υπολογιστών συνδεδεµένων στο Internet, επιτυγχάνεται µε βιντεοκάµερες και ειδικό λογισµικό. Σήµερα υπάρχουν ειδικά προγράµµατα (WebPhone, NetMeeting κλπ.) που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη µεταξύ δύο ή και περισσότερων ατόµων (όπως το CU SeeMe κλπ.). Βέβαια η τηλεδιάσκεψη δεν χρησιµοποιείται πάντα µε το στενό όρο της σύσκεψης µεταξύ στελεχών επιχειρήσεων. Σήµερα το Internet και τα ειδικά προγράµµατα δίνουν τη δυνατότητα στους απλούς χρήστες να συνοµιλούν (µε αστική χρέωση) µε φωνή και εικόνα ταυτόχρονα, να χρησιµοποιούν e- mail για αποστολή και λήψη αρχείων, να χρησιµοποιούν κοινές εφαρµογές και αρχεία, και όλα αυτά µε τη βοήθεια των ειδικών προγραµµάτων τηλεδιάσκεψης (videoconference). Για τις υπηρεσίες αυτές απαιτούνται ειδικές γραµµές ώστε να επιτρέπουν µε µεγάλη ταχύτητα την ασφαλή και απαλλαγµένη από θορύβους µεταφορά των δεδοµένων. Τη δυνατότητα αυτή προσφέρουν σήµερα οι γραµµές οπτικής ίνας σε συνδυασµό µε τα δίκτυα ISDN. Τηλεειδοποίηση (Paging): Πρόκειται για µια οικονοµική λύση κινητής ασύρµατης επικοινωνίας. Χρησιµοποιούνται από ανθρώπους που λόγω των δραστηριοτήτων τους είναι αναγκασµένοι να πραγµατοποιούν συχνές µετακινήσεις. Η συσκευή ειδοποίησης είναι ένας δέκτης ηχητικού σήµατος πολύ µικρών διαστάσεων όπως ένας αναπτήρας τσέπης. Οι σηµερινοί δέκτες διαθέτουν αρκετά διαφορετικά ηχητικά σήµατα ώστε µε τον προγραµµατισµό µας να αναγνωρίζουµε ποιος µας καλεί. Το δέκτη µπορούµε να τον καλέσουµε µε µια οποιαδήποτε κοινή τηλεφωνική συσκευή. Για την υπηρεσία αυτή λειτουργούν ειδικά κέντρα τηλεειδοποίησης τα οποία είναι συνδεδεµένα µε τηλεφωνικά κέντρα. Η κλήση προς τον δέκτη γίνεται µε το πρόθεµα 0921 (για την Ελλάδα) και στη συνέχεια µε έναν πενταψήφιο αριθµό.

4 Οι ιδιωτικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που αναπτύχθηκαν πρώτες στη χώρα µας είναι οι Panafon και Telestet και τελευταία ο ΟΤΕ µέσω της θυγατρικής εταιρείας COSMOTE Οι Σκανδιναβικές χώρες την χρησιµοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, λόγω συχνών αποκλεισµών περιοχών εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών. Υποστηρίζεται ότι η εργασία από το σπίτι είναι πιο αποδοτική επειδή ο εργαζόµενος δεν κάνει πολλές µετακινήσεις, αλλά συµβάλει και ψυχολογικά γιατί εργάζεται σε ήρεµο περιβάλλον χωρίς τους εκνευρισµούς και το άγχος των µετακινήσεων. Με τη χρήση αυτής της τηλεεξυπηρέτησης αποφεύγονται ο συνωστισµός και οι άσκοπες µετακινήσεις στα νοσοκοµεία. Χρησιµοποιείται πάρα πολύ και µέσω Internet Κινητή τηλεφωνία (mobile communication): Πρόκειται για µια υπηρεσία που απόκτησε πάρα πολλούς χρήστες τα τελευταία χρόνια. Η υπηρεσία αυτή αναπτύσσεται στη χώρα µας σύµφωνα µε το διεθνές ψηφιακό Κυψελοειδές σύστηµα DCS 1800 που αποτελεί εξέλιξη του GMS. Το σύστηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα µιας πληθώρας υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία όπως ο αυτόµατος τηλεφωνητής, η αποστολή µηνυµάτων από άλλο κινητό ή από υπολογιστή, Fax κλπ. Οι συσκευές συνοµιλίας βελτιώνονται συνεχώς και το µέγεθός τους έχει φθάσει σε τόσο µικρές διαστάσεις που τις καθιστούν πολύ ευέλικτες στη µεταφορά τους. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ): Πρόκειται για την τηλεµατική εφαρµογή της οποίας αυξάνει καθηµερινά ο αριθµός των χρηστών. Επιτυγχάνεται µεταξύ υπολογιστών σε δίκτυο και συνιστά την ταχύτερη µεταφορά ταχυδροµείου. Μας δίνει τη δυνατότητα αποστολής µηνύµατος κειµένου, και µε συνηµµένο τρόπο, οποιουδήποτε αρχείου κάθε µορφής. Στην υπηρεσία αυτή µπορούµε να συµπεριλάβουµε από τα απλά µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ χρηστών ενός τοπικού δικτύου µέχρι τα µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω του διαδικτύου Internet. Στα πλαίσια του Internet λειτουργούν ειδικοί υπολογιστές που ονοµάζονται mail-servers και είναι υπεύθυνοι για τη δροµολόγηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τηλεεκπαίδευση (Telelearning): Μια από πιο σύγχρονες τηλεµατικές εφαρµογές, η οποία χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω αρκετών προγραµµάτων. Στόχος της είναι η εκπαίδευση από απόσταση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, φορείς, επιχειρήσεις, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, προβληµατικές γεωγραφικές περιοχές από άποψη πρόσβασης κλπ. Τηλεεργασία (Teleworking, ή Telecommuting): Ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στην Αµερική. Τα επόµενα χρόνια πρόκειται να επεκταθεί σε πολλές χώρες. Τα πλεονεκτήµατα είναι πάρα πολλά και σοβαρά. Μπορεί να επιφέρει αποσυµφόρηση στο κυκλοφοριακό των µεγαλουπόλεων και κέρδος του χρόνου µεταφοράς στο χώρο εργασίας. Τηλεεξυπηρέτηση (Teleservice): Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάρα πολλές υπηρεσίες που παρέχονται από απόσταση. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να προέρχονται από Κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες και εταιρείες. Μεταξύ των πάρα πολλών αλλά και πολύ σηµαντικών υπηρεσιών είναι η Τηλεϊατρική η οποία µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους κατοίκους των µικρών κέντρων και της υπαίθρου. Ήδη δηµιουργούνται τέτοια κέντρα και στη χώρα µας.

5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Από τη φύση του, ο υπολογιστής είναι σε θέση να επεξεργαστεί κάθε είδους πληροφορία που βρίσκεται σε ψηφιακή µορφή. Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε ότι σήµερα οι περισσότερες πληροφορίες (αριθµοί, κείµενα, ήχοι, εικόνες, βίντεο κλπ.) µπορούν να ψηφιοποιηθούν και να υποστούν επεξεργασίες. Η εξέλιξη του υλικού των υπολογιστών, η ανάπτυξη λογισµικού ιδιαίτερα φιλικού προς το χρήστη (user friendly) και η συνακόλουθη πτώση των τιµών προκάλεσε επαναστατικές αλλαγές σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή στις καθηµερινές εργασίες. Η εµφάνιση των προσωπικών υπολογιστών και η ραγδαία εξάπλωσή τους είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού (software applications) που εξυπηρετούν τις πιο σηµαντικές καθηµερινές εργασίες στα πλαίσια ενός Γραφείου ή µιας Επιχείρησης. Οι εφαρµογές αυτές αποτελούν το πιο διαδεδοµένο λογισµικό στους προσωπικούς υπολογιστές (εάν εξαιρέσουµε το Λειτουργικό Σύστηµα). Οι πιο συνηθισµένες είναι: Η Επεξεργασία Κειµένου (Word Processing). Τα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Data Base Management Systems). Το Λογιστικό Φύλλο (Spreadsheet). Η Επεξεργασία Γραφικών (Computer Graphics). Επίσης, στο χώρο των εφαρµογών Γραφείου αναφέρονται πιο εξειδικευµένες εφαρµογές όπως: Η ιαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών (Personal Information Management). Η ιαχείριση Έργου (Project Management) Ο Προσωπικός Λογαριασµός (Personal Finance). Οι Φυλλοµετρητές (Browsers) και λογισµικό επικοινωνίας στο ιαδίκτυο (Internet). Το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Electronic-mail). Προγράµµατα Εκδόσεων Γραφείου (DeskTop Publishing). Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών Πολυµέσων (Multimedia authoring tools). Υπάρχουν τέλος και οι ολοκληρωµένες εφαρµογές (integrated software) που εµπεριέχουν κάποιες από τις παραπάνω εφαρµογές (κατά κανόνα Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικό Φύλλο, Βάση εδοµένων και λογισµικό Επικοινωνιών) σε µια ενιαία εφαρµογή. Μια γνωστή ολοκληρωµένη εφαρµογή είναι το Works της Microsoft.

6 Εκτός από τις προηγούµενες εφαρµογές, µπορούµε να αναφέρουµε και µια σειρά από εξειδικευµένες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται από όλο και µεγαλύτερο αριθµό χρηστών. Τέτοιες είναι οι εφαρµογές Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα, το λογισµικό για Στατιστική Επεξεργασία εδοµένων, τα Έµπειρα Συστήµατα κλπ. Την εφαρµογή επεξεργασία κειµένου εξυπηρετούν τα πακέτα λογισµικού Word της εταιρίας Microsoft και WordPerfect της εταιρίας Borland. Σήµερα στην αγορά υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες διαφορετικές εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου που αφορούν κάθε είδους υπολογιστή και λειτουργικό σύστηµα. Το ίδιο συµβαίνει (αν και σε µικρότερη ίσως έκταση) και µε τις άλλες κατηγορίες εφαρµογών. Οι µεγάλες εταιρείες λογισµικού αναπτύσσουν µάλιστα την ίδια εφαρµογή σε διαφορετικές εκδοχές (versions) ώστε να λειτουργούν κάτω από διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα ή και είδη υπολογιστών. Εικόνα 5- Η εφαρµογή Outlook Express του Ms Office 97. Οι παραπάνω εφαρµογές αποτελούν, στην πραγµατικότητα, κατηγορίες λογισµικού που διέπονται από κοινές αρχές και εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση της ίδιας κατηγορίας προβληµάτων. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των αναγκών ενός Γραφείου. Με την αυτοµατοποίηση πολλών εργασιών επιλύονται γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα τα περισσότερα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση σε ένα σύγχρονο Γραφείο ή µια µικρή Επιχείρηση και αυξάνεται συνεπώς η παραγωγικότητα. Η επικοινωνία πραγµατοποιείται µε τη χρήση ψηφιακών συσκευών όπως το τηλεοµοιοτυπικό (fax), ο σαρωτής (scanner), το τηλέφωνο, το Internet κλπ. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται σε µεγάλο βαθµό πολλές δραστηριότητες του σύγχρονου Γραφείου από γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισµούς. Όλες οι σύγχρονες εφαρµογές λογισµικού χρησιµοποιούν γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (Graphic User Interface-GUI). Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, σε κάθε εφαρµογή, οριοθετεί ένα χώρο εργασίας, όπως µια λευκή σελίδα για συγγραφή ενός νέου εγγράφου, ένα κενό πίνακα µε κελιά για πραγµατοποίηση υπολογισµών, ένα φύλλο για τη δηµιουργία νέας Βάσης εδοµένων κλπ. Παρέχουν επίσης όλες τις εντολές που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης στα πλαίσια ενός µενού από κυλιόµενα παράθυρα

7 Η έννοια του πρόχειρου (clipboard) Όταν χρησιµοποιούνται οι εντολές αντιγραφή (copy) και αποκοπή (cut) στα πλαίσια οποιαδήποτε εφαρµογής (βρίσκονται συνήθως στην εντολή επεξεργασία (edit) του µενού εντολών) το τµήµα του αρχείου που αντιγράφεται ή αποκόπτεται, τοποθετείται προσωρινά σε κάποιο ειδικό χώρο της µνήµης και παραµένει διαθέσιµο για επικόλληση (paste) στο ίδιο ή σε άλλα αρχεία έως ότου αντικατασταθεί από άλλο αντιγραµµένο ή αποκοµµένο τµήµα αρχείου. και γραµµές εργαλείων (που περιέχουν σε εικονίδια τις πιο συνήθεις εντολές). Στη σύγχρονη µορφή τους, οι παραπάνω εφαρµογές λογισµικού έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν εύκολα ανταλλάσσοντας δεδοµένα και πληροφορίες. Το γραφικό περιβάλλον των Windows µάλιστα παρέχει µια πολύ σηµαντική δυνατότητα: τη διασύνδεση και ενσωµάτωση αντικειµένων (Object Linking and Embedding - OLE) που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών. Η λειτουργία τοπικών δικτύων (LAN) υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα της από κοινού χρήσης λογισµικού και αρχείων δεδοµένων από πολλά άτοµα ταυτόχρονα καθώς και τη χρήση κοινών περιφερειακών συσκευών (π.χ., εκτυπωτές). Η τεχνολογία της ανοικτής διασύνδεσης συστηµάτων (Open System Interconection - OSI) επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών τύπων υπολογιστών σε ενιαίο δίκτυο. Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και η ανάπτυξη των δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας (µετάδοση κειµένων, φωνής, κλπ.) ανάµεσα σε Γραφεία, Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. ιασύνδεση και Ενσωµάτωση Αντικειµένων (Object Linking and Embedding - OLE) Η δυνατότητα αυτή παρέχει αφενός σταθερή και αφετέρου δυναµική ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα σε διαφορετικές εφαρµογές. Πριν αναλύσουµε περισσότερο αυτές τις έννοιες, ας δούµε τι είναι αντικείµενο στα windows. Ένα αντικείµενο (object) είναι ένα τµήµα πληροφορίας που έχει δηµιουργηθεί από µια εφαρµογή των windows. Mπορεί να είναι δηλαδή ένα κείµενο, ένα γραφικό, µια εικόνα, ένα αρχείο ήχου κλπ. Αντικείµενα µιας εφαρµογής µπορούν να τοποθετηθούν σε µια άλλη εφαρµογή. Για παράδειγµα, µια εικόνα που δηµιουργήθηκε από ένα πρόγραµµα γραφικών µπορεί να µεταφερθεί και να τοποθετηθεί σε ένα αρχείο κειµένου. Στην περίπτωση αυτή το αρχείο εικόνας λέγεται πηγαίο αρχείο (source document) και το αρχείο κειµένου λέγεται αρχείο προορισµού (destination document). Η µεταφορά γίνεται µε το συνήθη τρόπο αντιγραφής και επικόλλησης που επιτρέπει κάθε εφαρµογή των windows. Η τοποθέτηση όµως του πηγαίου αρχείου µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. 1. Με ενσωµάτωση (embedding). Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιούµε την απλή επικόλληση κατά τη διαδικασία µεταφοράς (συνήθως γίνεται στα πλαίσια της εντολής Επεξεργασία του µενού εντολών) και το ενσωµατωµένο τµήµα στο αρχείο προορισµού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο άµεσης επεξεργασίας - στα πλαίσια του αρχείου προορισµού - µέσω των εργαλείων της

8 Στους σύγχρονους υπολογιστές (µε γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, οθόνες γραφικών κλπ.) τα προγράµµατα εφαρµογών χρησιµοποιούν την τεχνική WYSIWYG (What You See Is What You Get - Αυτό που βλέπεις είναι τελικά αυτό που παίρνεις). Σύµφωνα µε την αρχή αυτής της τεχνικής, ο χρήστης βλέπει στην οθόνη, µε µεγάλη προσέγγιση, αυτό που θα είναι το τελικό τυπωµένο προϊόν. εφαρµογής που το δηµιούργησε. Το πηγαίο αρχείο δεν τροποποιείται στην περίπτωση αυτή. 2. Με σύνδεση (linking). Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε την ειδική επικόλληση κατά τη διαδικασία µεταφοράς (συνήθως γίνεται στα πλαίσια της εντολής Επεξεργασία του µενού εντολών) η οποία και συνδέει τα δύο αρχεία. Κάθε φορά που πραγµατοποιούνται αλλαγές στο πηγαίο αρχείο, το αρχείο προορισµού ενηµερώνεται αυτόµατα, ενώ όταν θελήσουµε να πραγµατοποιήσουµε αλλαγές στο επικολληµένο τµήµα του αρχείου προορισµού, ενεργοποιείται η εφαρµογή του πηγαίου αρχείου που τροποποιεί τόσο το πηγαίο αρχείο όσο και το αρχείο προορισµού. Στα επόµενα θα αναφερθούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των κυριότερων εφαρµογών Γραφείου εκτός από αυτές που έχουν διεξοδικά µελετηθεί σε άλλα κεφάλαια του βιβλίου αυτού. 1. Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου (word processing) είναι η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή στους προσωπικούς υπολογιστές αλλά υποστηρίζεται, επίσης, και από µεγάλους υπολογιστές. Είναι η εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείται περισσότερο από κάθε άλλη τα τελευταία χρόνια. Αν στην αρχή οι επεξεργαστές κειµένου δεν είχαν πολλές διαφορές από τη γραφοµηχανή, η εξέλιξη των εκτυπωτών laser και της οθόνης γραφικών άλλαξε ουσιαστικά την κατάσταση. Με µια εφαρµογή επεξεργασίας κειµένου δηµιουργούµε, µορφοποιούµε, αποθηκεύουµε, εκτυπώνουµε και τροποποιούµε αρχεία που περιέχουν κατά κύριο λόγο στοιχεία κειµένου και, πιο πρόσφατα, εικόνες, γραφικά, ήχους κλπ. Με την εφαρµογή αυτή µπορούµε να κάνουµε πλέον πολύ περισσότερες εργασίες από ότι µε µια γραφοµηχανή. Οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου παρέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και είναι σε θέση να παράγουν ιδιαίτερης ποιότητας έντυπα υποκαθιστώντας σχεδόν ολοκληρωτικά τις εργασίες ενός µικρού τυπογραφείου.

9 ιαφορές του παραδοσιακού από το ψηφιακό κείµενο Eνώ η παραδοσιακή γραφή έχει τριπλή λειτουργία που αφορά καταρχήν µια γνώση µέσα στο χρόνο (λειτουργία µνήµης), στη συνέχεια τη µετάδοσή της µέσα στο χώρο (λειτουργία επικοινωνίας) και τέλος ένα µετασχηµατισµό των γνώσεων (λειτουργία επεξεργασίας), η ψηφιακή έκφραση της γραφής εστιάζει το κύριο ενδιαφέρον της στο τρίτο σηµείο (δηλαδή αυτό της επεξεργασίας) µε σηµαντικές επιπτώσεις στην ίδια την υπόσταση του κειµένου: από διαρκές και σταθερό γνωστικό υπόβαθρο µετατρέπεται σε ιδιαίτερα εύπλαστο µέσο, µε απροσδιόριστη θέση στο χώρο και αβέβαιη ιδιοκτησία. Εικόνα 7- Η εφαρµογή Word του Ms Office 97. H χρήση του υπολογιστή για δηµιουργία κειµένων, µπορεί σε πρώτη φάση να µη διευκολύνει την εκµάθηση της γραφής, επιτρέπει ωστόσο το σβήσιµο, την εισαγωγή, τη µετακίνηση, τη σελιδοποίηση, µε µια λέξη τη διόρθωση, προσφέροντας την ασφάλεια της απόκτησης σε κάθε στιγµή ενός καθαρού αποτελέσµατος. Eπιπλέον, στα πλαίσια της γραπτής έκφρασης ο υπολογιστής µπορεί να διευκολύνει τη µάθηση ενθαρρύνοντας την επιτυχία και δίνοντας ένα πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο στις ασκήσεις. Θεωρείται επίσης ότι ο επεξεργαστής κειµένου µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση της γραφής. ίκαια οι παιδαγωγοί παρατηρούν πόσο αντιπαιδαγωγικό και αποθαρρυντικό είναι για τα παιδιά η διαρκής σύγκρουση και αντιπαράθεση µε τα λάθη και τις ανεπάρκειές τους. H εξέλιξη της Πληροφορικής θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές που αφορούν τις διαφορές ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο. Προς το παρόν το πληκτρολόγιο διευκολύνει τη µετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτή µορφή µε τις δυνατότητες και αναδιάρθρωσης του κειµένου. Επιπλέον, η δυνατότητα µικροφώνων συνδεµένων σε υπολογιστή να µετατρέπουν απευθείας το λόγο σε εκτυπωµένη µορφή προσδίνει στην επεξεργασία κειµένου µία νέα και δυναµική διάσταση. 2. Λογιστικό Φύλλο Έµφαση στον τρόπο υπολογισµού και όχι στα δεδοµένα. Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) ή φύλλα υπολογισµού είναι εφαρµογές λογισµικού που έχουν ως αντικείµενο την οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίαση αριθµητικών, κατά κανόνα, δεδοµένων.

10 Συνάρτηση: Ένας τύπος που περιγράφει τη σχέση ανάµεσα σε ποσότητες και, συνεπώς, ένας τρόπος επεξεργασίας κάποιων δεδοµένων στο περιβάλλον ενός λογιστικού φύλλου. Οι πιο γνωστές συναρτήσεις είναι οι µαθηµατικές συναρτήσεις. Βρίσκουν σηµαντικές εφαρµογές που αφορούν λογιστική διαχείριση στοιχείων και παρουσίαση µε µορφή πινάκων και γραφηµάτων των στοιχείων αυτών. Τα σύγχρονα λογιστικά φύλλα έχουν ενσωµατωµένες πολλές συναρτήσεις που χειρίζονται πολλές µορφές δεδοµένων. Ενώ στην αρχή δηµιουργήθηκαν για τη διεξαγωγή αριθµητικών υπολογισµών, σε εκτεταµένο πλήθος αριθµητικών στοιχείων, πολύ γρήγορα ενσωµάτωσαν τεχνικές χειρισµού και στοιχείων άλλης φύσης: κείµενα, ηµεροµηνίες, ποσοστά, νοµισµατικά δεδοµένα κλπ. Οι ενσωµατωµένες συναρτήσεις αφορούν όλες τις βασικές µαθηµατικές και στατιστικές συναρτήσεις. Υποσυναρτήσεις που χειρίζονται το χρόνο, οικονοµικές συναρτήσεις, συναρτήσεις αναζήτησης στοιχείων (όπως σε µια Βάση εδοµένων) καθώς και λογικές συναρτήσεις. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να δηµιουργήσει τους δικούς του τύπους υπολογισµού (δικές του συναρτήσεις). Ένα υπολογιστικό µοντέλο περιέχει δεδοµένα και κανόνες επεξεργασίας. Οι κανόνες προσδιορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο µε τον οποίο το υπολογιστικό µοντέλο λειτουργεί. Ο χρήστης του µοντέλου µπορεί να διατυπώσει υποθέσεις και να τις ελέγξει µε τη εισαγωγή δεδοµένων ή τροποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα. Εικόνα 8- Η εφαρµογή Excel του Ms Office 97. Το λογιστικό φύλλο έχει ως αρχή λειτουργίας την εστίαση στις πράξεις που γίνονται στα δεδοµένα και όχι στα ίδια τα δεδοµένα. Τα δεδοµένα µπορούν να αλλάξουν εάν το θελήσει ο χρήστης. Οι πράξεις στα δεδοµένα ορίζονται από το χρήστη, που τότε δηµιουργεί τύπους ή χρησιµοποιεί τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις. Τα λογιστικά φύλλα συνιστούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη δηµιουργία υπολογιστικών µοντέλων. Με τη βοήθεια των µοντέλων ο χρήστης δηµιουργεί σενάρια και στη συνέχεια τα προσοµοιώνει. Το λογιστικό φύλλο στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα πολύτιµο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων.

11 3. Πακέτα Βάσεων εδοµένων Οι Βάσεις εδοµένων (Databases) ή τράπεζες πληροφοριών είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιµες εφαρµογές των υπολογιστών. Ο τρόπος λειτουργίας Επιχειρήσεων και Οργανισµών έχει σηµαντικά αλλάξει µε τη χρήση Βάσεων εδοµένων, αφού οι εφαρµογές αυτές απαλλάσσουν σε µεγάλο βαθµό από τα ζητήµατα της οργάνωσης, ταξινόµησης και αναζήτησης πληροφοριών. Μια Βάση εδοµένων θα µπορούσε να ορισθεί ως ένα σύνολο από δεδοµένα τα οποία ο υπολογιστής µπορεί να επεξεργαστεί µε πολλαπλούς τρόπους. Η υλοποίηση τέτοιων εφαρµογών γίνεται από τα λεγόµενα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Data Base Management Systems). Τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή, ενηµέρωση, διαγραφή και ανάκτηση κάθε φύσης στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες λειτουργίας µιας Επιχείρησης ή ενός Οργανισµού. Εικόνα 9- Η εφαρµογή Access του Ms Office 97. H πληροφορική και η σύνδεσή της µε τις τεχνικές της παραγωγής εικόνας έχουν τροποποιήσει µε επαναστατικό τρόπο τον κινηµατογράφο, τη διαφήµιση, το design, ενώ οι τεχνικές της παραγωγής ψηφιακών εικόνων έχουν εισβάλλει θεαµατικά στον καθηµερινό µας κόσµο. 4. Λογισµικό Επεξεργασίας Εικόνων και Γραφικών O όρος γραφικά µε υπολογιστή (computer graphics) χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει κάθε είδους διεργασία µέσω υπολογιστή για την παραγωγή και επεξεργασία εικόνων, σχηµάτων, διαγραµµάτων και απεικονίσεων. Για τη δηµιουργία τέτοιου τύπου αρχείων χρησιµοποιούνται διάφορες κατηγορίες εφαρµογών λογισµικού, όπως: Λογισµικό ζωγραφικής Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας

12 Η ψηφιακή εικόνα επιτρέπει την αντίληψη αφηρηµένων µοντέλων φυσικών φαινοµένων, χηµικών αντιδράσεων, βιολογικών διαδικασιών ή κοσµολογικών υποθέσεων. οµές, φαινόµενα και ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες που δεν µπορούσαν παρά να είναι διανοητικά αντιληπτές, κατανοηµένες µέσω ενός αργού έργου αποκωδικοποίησης, υποµονετικά χαρτογραφηµένων ή σχεδιασµένων στο χέρι, αναδύονται σήµερα απευθείας στο προφανές του αισθητού κόσµου χάρη στις αρετές των ψηφιακών εικόνων. Oι τεχνικές της εικόνας προτρέπουν σε µια νέα τέχνη του "βλέπειν". Λογισµικό παρουσίασης Σχεδίαση µε τη βοήθεια υπολογιστή Ως εφαρµογές, τα γραφικά µε υπολογιστή παράγουν και επεξεργάζονται εικόνες και σχέδια σε ψηφιακή µορφή. H ψηφιακή εικόνα (digital image) διευρύνει το πεδίο του ορατού, όπως είχε γίνει και παλιότερα µε το τηλεσκόπιο (για το µακρόκοσµο), το µικροσκόπιο (για το µικρόκοσµο) και τις ακτίνες X. H ψηφιακή ή συνθετική εικόνα δεν αναφέρεται πλέον σε ένα προϋπάρχον αντικείµενο και δεν σχετίζεται πάντα µε αντικείµενα της "πραγµατικής" αντίληψης. Κύριο ρόλο στη δηµιουργία της παίζει το πρόγραµµα που την παράγει, το συνδυαστικό δηλαδή παιγνίδι ανάµεσα σε αριθµούς και κωδικούς, οι ψηφιακοί πίνακες που "υλοποιούνται" και "δίνουν ζωή". H εικόνα είναι πλέον ένα λογικοµαθηµατικό µοντέλο, η οπτικοποίηση δηλαδή ενός αριθµητικού µοντέλου που προσοµοιώνει το αντικείµενο και όχι η οπτική προβολή ενός ήδη υπάρχοντος αντικειµένου. Εικόνα 10- Η εφαρµογή Photo Deluxe της Adobe. Η επεξεργασία εικόνων και video είναι από τις πιο απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ και µνήµη. H εικόνα, µια φωτογραφία, ένα σχέδιο, ένα κοµµάτι από φιλµ, από τη στιγµή που έχει ψηφιοποιηθεί µπορεί να επεξεργαστεί και να µετατραπεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε παράµετρος που αφορά το χρώµα, τις διαστάσεις, τη φόρµα, συνιστά αντικείµενο ξεχωριστής επεξεργασίας. Tο φυσικό υπόβαθρο, υπόβαθρο συνεχές και αναλογικό, χάνει συνεπώς τον πρωταρχικό του ρόλο προς όφελος πινάκων αριθµών, υπόβαθρο ασυνεχές και αφηρηµένο. Tο αρχείο των ψηφιακών δεδοµένων που περιγράφει µια εικόνα δεν είναι σε καµιά περίπτωση το οµόλογο ενός ενδεχόµενου πρωτότυπου αντικειµένου. Eπιπλέον, τα νέα πακέτα λογισµικού και οι

13 γραφικές παλέτες επιτρέπουν όχι µόνο την επεξεργασία µιας εικόνας αλλά επιπλέον και τη δηµιουργία νέων εικόνων, προϊόντα αλγορίθµων ή ηλεκτρονικών πινέλων όπως οι οπτικές γραφίδες ή φωτογραφίδες (light pen). 4.1 Λογισµικό ζωγραφικής Το λογισµικό ζωγραφικής (painting software) χρησιµοποιείται για να ζωγραφίζουµε στην οθόνη µε τη βοήθεια του ποντικιού (mouse) ή της οπτικής γραφίδας (light pen). Το λογισµικό αυτό παρέχει τη δυνατότητα για νέας µορφής καλλιτεχνική δηµιουργία και εικαστική έκφραση. Το λογισµικό ζωγραφικής είναι πολύ εύκολο στη χρήση του. Εικόνα 11- Το λογισµικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας Photoshop, της Adobe. 4.2 Λογισµικό Επεξεργασίας Εικόνας Το λογισµικό επεξεργασίας εικόνας παρέχει κατά κανόνα όλες τις λειτουργίες ενός λογισµικού εφαρµογών ζωγραφικής αλλά προσφέρει επιπλέον και πολλές άλλες δυνατότητες. Ως κύριο χαρακτηριστικό µπορούµε να αναφέρουµε ότι δέχεται εικόνες που έχουν ψηφιοποιηθεί µε τη βοήθεια σαρωτή και παρέχει τη δυνατότητα ολικής αλλαγής τους. 4.3 Λογισµικό παρουσίασης µε γραφικά Το λογισµικό παρουσίασης µε γραφικά (presentation graphics) χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία οπτικών παρουσιάσεων, ειδικών δηλαδή

14 οθονών που ονοµάζονται διαφάνειες (slides), πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Το λογισµικό αυτό προσφέρει γραφικά διαφόρων µορφών, ειδικά εφέ όπως ήχοι, κίνηση, κλπ., έτοιµες προς ενσωµάτωση εικόνες και έλεγχο της ροής της παρουσίασης. Είναι πολύ χρήσιµο για οµιλίες, διαλέξεις και παρουσιάσεις κάθε τύπου. Τέτοιου τύπου είναι το PowerPoint της Microsoft. Εικόνα 12- Η εφαρµογή Power Point του Ms Office 97. Εικόνα 13- Σχεδίαση µε υπολογιστή. 4.4 Σχεδίαση µε υπολογιστή Το λογισµικό σχεδίασης µε υπολογιστή (CAD - Computer Aided Design) χρησιµοποιείται στη σύλληψη, µελέτη και σχεδίαση σύνθετων αντικειµένων και συστηµάτων. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τέτοιες εφαρµογές, είτε γενικής χρήσης, είτε πιο εξειδικευµένες που χρησιµεύουν για σχεδίαση σε συγκεκριµένους χώρους, όπως ψηφιακά κυκλώµατα, αρχιτεκτονική, µηχανολογικό σχέδιο κλπ. Συναφές λογισµικό είναι και τα συστήµατα Παραγωγής µε τη Βοήθεια Υπολογιστή (CAM - Computer Aided Manufacturing). 4.5 ιαχείριση προσωπικών πληροφοριών Το λογισµικό διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (personal information management) συνιστά µια ηλεκτρονική ατζέντα µε την οποία οργανώνονται κάθε τύπου δραστηριότητες και πληροφορίες που έχει ανάγκη ένας σύγχρονος άνθρωπος. Για παράδειγµα, περιέχει ηλεκτρονικό ηµερολόγιο µε υπενθύµιση συναντήσεων, δυνατότητα αποστολής φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικό σηµειωµατάριο, τηλεφωνικό

15 κατάλογο και δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης. Τέτοιου τύπου λογισµικό είναι το Microsoft Outlook και το Lotus Organizer. Στην πραγµατικότητα και οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου παρέχουν τις δυνατότητες ενός εκδοτικού συστήµατος γραφείου αλλά σε µικρότερη κλίµακα. 4.6 ιαχείριση έργου Οι σύγχρονες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, οι Κρατικοί Οργανισµοί αλλά και οι φορείς που διεξάγουν επιστηµονική έρευνα αναλαµβάνουν την υλοποίηση έργων, µε σκοπό την επίτευξη κάποιων σαφώς προσδιορισµένων αντικειµενικών στόχων. Για την πραγµατοποίηση των έργων αυτών εµπλέκονται αρκετοί φορείς και πολλά άτοµα σε διαφορετικά µέρη. Στα πλαίσια αυτά, ο σχεδιασµός, η οργάνωση και ο έλεγχος των εργασιών του έργου είναι πολύπλοκο θέµα και απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση. Οι υπολογιστές µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Οι εφαρµογές λογισµικού διοίκησης - διαχείρισης έργου (project management) έχουν ως στόχο να συνδυάσουν µε βέλτιστο τρόπο Κεφάλαια, Πόρους και Χρόνο ώστε το έργο να εξελιχθεί κανονικά και να αποδώσει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Μια εφαρµογή τέτοιου τύπου είναι το Microsoft Project. Σε συνεργασία µε στατιστικά προγράµµατα ή λογιστικά φύλλα (spreadsheets), προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, χρήση σαρωµένων (scanned) εικόνων, ή ακόµα και προγράµµατα επεξεργασίας ήχου µπορούµε να αποκτήσουµε αρκετά εύκολα εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε συνθήκες πραγµατικής τάξης. Οι εφαρµογές των εκδόσεων γραφείου παρουσιάζουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αφού αναβαθµίζουν τις δυνατότητες για γραπτή έκφραση των µαθητών, παρέχοντας προοπτικές πολύ εύκολης χρήσης για καινοτόµες εφαρµογές παλαιότερων παιδαγωγικών αρχών. Aπό τη µεριά του ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιώντας τέτοια συστήµατα είναι δυνατόν να αναβαθµίσει την παρουσίαση του µαθήµατος σε συνθήκες παραδοσιακής διδασκαλίας. 4.7 Προγράµµατα εκδόσεων Γραφείου Σε πιο αναπτυγµένη µορφή από ένα επεξεργαστή κειµένου το πρόγραµµα Εκδόσεων Γραφείου (DeskTop Publishing - DTP) ή σύστηµα ηλεκτρονικής έκδοσης, µπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στη συγγραφή και παρουσίαση ενός κειµένου (σελιδοποίηση σε στήλες, εισαγωγή γραφηµάτων, φωτογραφιών ακόµα και ήχων) µετατρέποντας το τελικό προϊόν σε πραγµατικό έντυπο. Με τη χρήση τέτοιων προγραµµάτων δηµιουργούνται σελίδες εντύπων κάθε είδους (βιβλία, περιοδικά, κλπ.), που ενσωµατώνουν κείµενο πολλών µορφών καθώς και φωτογραφίες ή γραφικά που το συνοδεύουν. Το παραγόµενο προϊόν µπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευθεί και να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας ώστε να σταλεί τελικά για µαζική εκτύπωση στο τυπογραφείο. Το λογισµικό εκδοτικού συστήµατος Γραφείου προσφέρει τη δυνατότητα του σχεδιασµού και της σύνθεσης ολόκληρων σελίδων διαφορετικών διαστάσεων καθώς και τη µορφοποίησή τους (όπως ενιαία στήλη, πολλαπλές στήλες ανά σελίδα κλπ.). Ο χρήστης αφού σχεδιάσει τις σελίδες του, µπορεί στη συνέχεια να εισαγάγει κείµενα, εικόνες, γραφικά κλπ., που κάποιοι άλλοι (ή και ο ίδιος) έχουν δηµιουργήσει µε τη βοήθεια άλλων εφαρµογών. Από τα πιο γνωστά προγράµµατα εκδοτικού συστήµατος Γραφείου είναι το PageMaker και το QuarkXPress.

16 Πως παράγεται ένα βιβλίο µε εκδοτικό σύστηµα Γραφείου Αφού τελειώσει η συγγραφή του βιβλίου (κατά κανόνα µε τη χρήση ενός επεξεργαστή κειµένου), επιλεγούν οι φωτογραφίες (και διασφαλισθούν τα πνευµατικά τους δικαιώµατα) και δηµιουργηθούν τα γραφικά και τα σχήµατα που θα συµπεριληφθούν, ακολουθούν τα επόµενα βήµατα: Ολοκληρωµένο περιβάλλον γραφείου Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζονται και η πλειονότητα των εργασιών αυτοµατοποιείται. Η ολοκλήρωση σε ενιαίο µέσο των τεχνολογιών της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων επιτρέπει: πρόσβαση σε Βάσεις εδοµένων (άντληση στοιχείων και ενηµέρωσή τους) από απόσταση τηλεµετάδοση εγγράφων τηλεδιάσκεψη (δυνατότητα επικοινωνίας και σύσκεψης ατόµων που βρίσκονται σε διαφορετικά µέρη) τηλεεργασία (δυνατότητα εργασίας χωρίς µετακίνηση στο χώρο δουλειάς) αυτοµατοποίηση πρωτοκόλλου και επικοινωνία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο λήψη και επεξεργασία δορυφορικών σηµάτων. Καθορίζονται οι τίτλοι (λεζάντες) από τον (ή τους) συγγραφέα (-εις) και η κατά προσέγγιση τοποθέτηση εικόνων και σχηµάτων / γραφικών σε σχέση µε το αντίστοιχο κείµενο. Σχεδιάζεται δηλαδή η σελιδοποίηση του βιβλίου µε το εκδοτικό σύστηµα Γραφείου µε τη βοήθεια συνήθως και κάποιου ειδικού. Γίνεται µια πρώτη εκτύπωση και πραγµατοποιούνται διορθώσεις µέχρι να υλοποιηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η τελική διορθωµένη εκτύπωση προωθείται σε µονάδα φωτοσύνθεσης όπου οι τελικές σελίδες του βιβλίου αποτυπώνονται σε φιλµ. Τα φιλµ µοντάρονται σε 16σέλιδα και στέλνονται στο τυπογραφείο. Στη συνέχεια, η τυπογραφική δουλειά γίνεται µε τους συνήθεις τρόπους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η σηµερινή τεχνολογία και τεχνογνωσία µας παρέχουν τη δυνατότητα να οργανώσουµε µε τέτοιο τρόπο τις δραστηριότητές µας, ώστε να αποβλέπουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Τα τεχνολογικά µέσα παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και στην παραγωγή αλλά πρέπει να συνδυαστούν και µε προσωπικό που θα µπορεί να τα επιλέγει και να τα χρησιµοποιεί σωστά. Η κατάλληλη επιλογή του εξοπλισµού και η διαρκής επιµόρφωση του προσωπικού, είναι οι παράγοντες που συνθέτουν τις σύγχρονες παραγωγικές υπηρεσίες και εταιρείες.

17 Ο εξοπλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ποικίλει και εξαρτάται από τις δραστηριότητες του κάθε Γραφείου. Τα περισσότερα µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και κρίνονται απαραίτητα σχεδόν για όλα τα είδη Γραφείων. Ο Αυτοµατισµός Γραφείου συµβάλει και στις εξαιρετικά ειδικευµένες και σύγχρονες υπηρεσίες όπως είναι οι διάφορες τηλε-λειτουργίες: η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, η τηλεϊατρική κλπ. Ένα παράδειγµα που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε για τον αυτοµατισµό Γραφείου είναι η κάθετη παραγωγή µιας µεγάλης εφηµερίδας. Εδώ θα πρέπει να λειτουργούν τα πάντα στην εντέλεια γιατί προσωπικό και µέσα "τρέχουν" κόντρα µε το χρόνο. Οι ρεπόρτερ και τα αποµακρυσµένα Γραφεία των συνεργατών τους, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φαξ, modem, για να είναι σε θέση να στείλουν ήχο, εικόνα και γραφικά σε χρόνους ρεκόρ. Για την πληκτρολόγηση χρησιµοποιούν υπολογιστές µε ειδικά προγράµµατα. Οι γραφίστες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τον απαραίτητο εξοπλισµό που είναι ισχυροί υπολογιστές, ταχύτατα προγράµµατα και σαρωτές εικόνας. Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνεται επίσης µε ειδικούς υπολογιστές και προγράµµατα που εκτός από την εξοικονόµηση χρόνου να προσφέρουν και καλαίσθητη παρουσίαση. Τα µέσα εµφάνισης φιλµ και πιεστηρίου της τελευταίας τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να τυπώνουν χιλιάδες φύλλα την ώρα. Μέχρι και τα µέσα µεταφοράς για τη διανοµή της εφηµερίδας παίζουν σηµαντικό ρόλο. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Οι υπολογιστές είναι απαραίτητα εργαλεία σε όλες τις δραστηριότητες Αυτοµατισµού Γραφείου. Έχουν τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, και ταχύτατης επεξεργασίας. Συνδέονται µε δίκτυα, περιφερειακά και συσκευές. Η χρήση τους, µε τα ανάλογα προγράµµατα έχει εξαπλωθεί σε όλους τους κλάδους. ίκτυα υπολογιστών: Μας παρέχουν τη δυνατότητα να εργαζόµαστε χρησιµοποιώντας ίδια αρχεία, συσκευές, περιφερειακά, να αποστέλλουµε και να µεταφέρουµε πληροφορίες και δεδοµένα και να είµαστε σε άµεση επαφή µε τους συνεργάτες µας. Φαξ: Ένα από τα καλύτερα µέσα αποστολής κειµένου και εικόνας. Έχει αντικαταστήσει τα telex και στο µέλλον ίσως αντικατασταθεί και αυτό από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι συσκευές ποικίλουν ανάλογα µε τη δυνατότητα των σελίδων και της ταχύτητας αποστολής που διαθέτουν. Σαρωτές (scanners): Απαραίτητες συσκευές οι οποίες σαρώνουν εικόνες και κείµενα. Υπάρχουν σαρωτές που λειτουργούν από 75 µέχρι και 7000

18 dpi (dot per inch) ανάλυση (πλησιάζουν συνεπώς την ανάλυση της φωτογραφίας). Έχουν τη δυνατότητα να σαρώνουν φωτογραφικά slides ακόµα και κείµενα. Με ειδικό λογισµό τύπου OCR (Optical Character Recognition) µπορούν να ανιχνεύουν κείµενα απαλλάσσοντας τους δακτυλογράφους από την πληκτρολόγησή τους για την εισαγωγή τους στα αποθηκευτικά µέσα των υπολογιστών. Οπτικοί αναγνώστες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αρκετές χρήσιµες συσκευές όπως οι συσκευές γραµµωτού ή ραβδωτού κωδικού (bar code reader) για αυτόµατη καταγραφή των εµπορευµάτων, οι ηλεκτρονικές γραφίδες (pen) για εισαγωγή δεδοµένων και σχεδίαση, κλπ. Οπτικοί ή ψηφιακοί ή συµπαγείς δίσκοι (CD compact disk): Πρόκειται για τους δίσκους οι οποίοι εγγράφονται µε ειδικές συσκευές laser που "σκάβουν" το δίσκο κατά την εγγραφή και διαβάζονται µε ανάκλαση. Ο τρόπος εγγραφής είναι ψηφιακός και έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης (περίπου 650 Mb). Χρησιµοποιούνται για εγγραφές προγραµµάτων πολυµέσων, εγκυκλοπαίδειες, ήχους, µουσική, για κινηµατογραφικές ταινίες, βίντεο, κλπ. Τα είδη των δίσκων CD είναι αρκετά και ανήκουν στις διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τα δεδοµένα που περιέχουν (Audio CD, CD-i κλπ.). Το µέλλον των CD φαίνεται να είναι το DVD το οποίο αποτελείται από δυο ενωµένους δίσκους µε χωρητικότητα 5 περίπου Gbytes ανά πλευρά δίσκου. Ήδη έχει γίνει δεκτό το πρότυπο κατασκευής του από όλες τις µεγάλες εταιρείες και θα χρησιµοποιείται εκτός των άλλων, για βιντεοταινίες διάρκειας άνω των δυο ωρών µε ψηφιακό ήχο. Συσκευές CD ROM: Πρόκειται για τις συσκευές που χρησιµοποιούνται από τους υπολογιστές για την ανάγνωση των δίσκων (CD compact disk). Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται σήµερα από όλους σχεδόν τους υπολογιστές είναι αυτές έχουν µόνο τη δυνατότητα ανάγνωσης. Υπάρχουν και οι συσκευές εγγραφής οι οποίες τελευταία λόγω της µείωσης των τιµών έχουν γίνει προσιτές σε αρκετούς χρήστες. Οι αξιοσηµείωτες παρατηρήσεις για αυτές τις συσκευές είναι δύο. Πρώτον, η ραγδαία εξέλιξή τους ως προς την ταχύτητα που κάθε δίµηνο περίπου αναβαθµίζεται. Ξεκινώντας από τα απλής ταχύτητας (δυνατότητα ανάγνωσης 150 Kb/sec) προς το παρόν φθάσαµε στα 32-πλής ταχύτητας. Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως πολύ γρήγορα θα εµφανιστούν οι συσκευές µε διπλή λειτουργία που είναι το διάβασµα και η εγγραφή. Φορητοί υπολογιστές: Απαραίτητοι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκτός Γραφείου και έχουν συχνές µετακινήσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Είναι πολύ χρήσιµοι για επιδείξεις προγραµµάτων, µεταφορά αρχείων από το σπίτι στο Γραφείο, µεταφορά αρχείων από

19 αποµακρυσµένες περιοχές γιατί µπορούν να συνδεθούν µε modem και κινητά τηλέφωνα κλπ. Κινητά τηλέφωνα: Η χρήση τους είναι απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις (µετακινήσεις, κλπ.) και η χρησιµότητα των αποτελεσµάτων τους ολοφάνερη. Τα κινητά τηλέφωνα συνδέονται µε ειδική κάρτα modem στο φορητό υπολογιστή. Modem: Πρόκειται για τη συσκευή που πριν από µερικά χρόνια χρησιµοποιούνταν από πολύ λίγους και ειδικούς χρήστες αλλά σήµερα έχει γίνει πολύ δηµοφιλής λόγω του Internet. Το modem είναι το απαραίτητο µέσο για τη σύνδεση αποµακρυσµένων υπολογιστών µέσω δικτύων και ιδιαίτερα στο Internet. Συσκευές πολυµέσων: Στις συσκευές πολυµέσων ανήκουν αρκετές συσκευές µε γνωστότερες αυτές του ήχου και της εικόνας. Οι πιο κοινές και γνωστές συσκευές είναι αυτές που χρησιµοποιούνται από όλους σχεδόν τους σηµερινούς υπολογιστές και πρόκειται για τα ηχεία, το µικρόφωνο, το CD ROM και τις κάρτες ήχου. Εξοπλισµό των πολυµέσων αποτελούν επίσης και οι κάρτες βίντεο για χρήσεις όπως, τηλε-συνδιασκέψεις, συνοµιλίες µέσω Internet, σύνδεση µε τηλεοπτικά κανάλια, παραγωγή πολυµέσων κλπ. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και αρκετές ακόµα συσκευές οι οποίες είναι λιγότερο γνωστές λόγω της περιορισµένης χρήσης τους, όπως οι ειδικές κονσόλες ήχου, τα όργανα midi, οι συσκευές σύνδεσης υπολογιστών µε TV, οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές κλπ. Εκτυπωτές: Είναι συσκευές απολύτως απαραίτητες στον αυτοµατισµό Γραφείου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εκτυπωτών. Οι εκτυπωτές ακίδων (dot matrix) είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται συνήθως για εκτυπώσεις πολλαπλών αντιγράφων µε καρµπόν. Οι εκτυπωτές ψεκασµού (Inkjet) λειτουργούν µε ψεκασµό µελάνης, είναι αθόρυβοι, τυπώνουν µε χρώµα και έχουν ποιότητα που πλησιάζει τους εκτυπωτές laser. Οι εκτυπωτές laser έχουν την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Σχεδιογράφοι (plotters): Απαραίτητο εργαλείο για τους µηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολλούς άλλους επαγγελµατίες. Μπορεί να εκτυπώσει οποιοδήποτε οικοδοµικό, µηχανολογικό σχέδιο, αλλά και αφίσες.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Τηλεματικές Εφαρμογές Δίκτυα HELLASPAC και HELLASCOM» ΑΡΤΑ 2006 ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εφαρμογών

Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν μια εργασία στον υπολογιστή Office - Πακέτα Σύνολο προγραμμάτων γραφείου Στάνταρ εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 8.0 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) είναι σήμερα η κυριότερη επικοινωνιακή συσκευή. Είναι το κατ εξοχή επικοινωνιακό υποσύστημα. Είναι μια πολυσύνθετη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου Παράδειγμα Φανταστείτε ότι μπαίνετε σε ένα εστιατόριο. Αν καθίσετε να το σκεφτείτε, ο χώρος είναι χωρισμένος σε 3 βασικές ενότητες (μέρη): Ενότητα 1 η : Είσοδος (χώρος εισόδου) Ενότητα 2 η : Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΑ HELLASPAC ΚΑΙ HELLASCOM» ΑΡΤΑ 2006 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές των υπολογιστών

Οι εφαρμογές των υπολογιστών Οι εφαρμογές των υπολογιστών Εισαγωγή Επικοινωνία με τους Η/Υ: Οι υπολογιστές είναι πάρα πολυ χρήσιμοι. Όταν επικοινωνούν μεταξύ τους ή με άλλες συσκευές είναι ακόμα πιο χρήσιμοι. Μεταατροπή αναλογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα