ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Master GIS, ΕΜΠ Επιβλέπων: Καθηγητής Bασίλης Ψαριανός Τριμελής Επιτροπή: Βασίλης Ψαριανός, Καθηγητής Μάριος Κονταράτος, Επίκουρος Καθηγητής Μαρία Τσακίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Η παρούσα εκτεταμένη περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας αναφέρεται στο αντικείμενο των συγκοινωνιών, ως χωρικές και χρονικές λειτουργίες στις πόλεις. Σημειώνονται οι υφιστάμενες ανάγκες για κινητικότητα, ιδιαιτέρως σε αστικό περιβάλλον και επισημαίνονται οι μελλοντικές προοπτικές τους. Διαπιστώνεται ότι τα ΜΜΜ μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη συγκοινωνιακή ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση σχεδιασμού, βάσει αντίστοιχων πολεοδομικών μελετών και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Προτείνεται η εφαρμογή ποιοτικών μέτρων προς τους χρήστες ΜΜΜ, όπως η παροχή άμεσης πληροφόρησης μέσω Τηλεματικής. Αναπτύσσεται πρότυπο βασιζόμενο σε φίλτρο Kalman για την πρόβλεψη άφιξης οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο, με δεδομένα από GPS των οχημάτων. Στο πρότυπο αυτό εισάγονται πραγματικά δεδομένα από δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα και από την ακόλουθη ανάλυση προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για χρήση από το μεταφορικό φορέα για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Λέξεις κλειδιά: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Τηλεματική, Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών, Αυτόματος Εντοπισμός Οχήματος, Ευφυή Συστήματα στις Μεταφορές, Φίλτρο Kalman, Πρόβλεψη Άφιξης σε Πραγματικό Χρόνο

2 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Περίληψη 1. Ταυτότητα Εργασίας 2. Σκοπός 3. Ανάπτυξη Κεφάλαιο 1 Μετακινήσεις 1Α. Ιστορικά Στοιχεία 1Β. Ωφέλειες από την Ανάπτυξη Δημόσιας Συγκοινωνίας Κεφάλαιο 2 Ανάπτυξη Προτύπου Πρόβλεψης 2Α. Παρούσα Κατάσταση 2Β. Βελτιστοποίηση μέσω δυναμικής επέμβασης 2Γ. Πρόβλεψη μέσω Συστημάτων Εντοπισμού 2Δ. Ροή Δεδομένων 2Ε. Παραδοχές 2ΣΤ.Tμήμα Πρόβλεψης 2Ζ. Ανάπτυξη Προτύπου 2Η. Αλγόριθμος Πρόβλεψης φίλτρου Kalman 2Θ. Λειτουργία Αλγόριθμου 2Ι. Παράδειγμα Εφαρμογής Αλγόριθμου Πρόβλεψης με Χρήση Φίλτρου Kalman 2ΙΑ.Αποτίμηση Επίδοσης Προτύπου 2ΙΒ.Αποτελέσματα 2ΙΓ.Συμπεράσματα Κεφάλαιο 3 Σύστημα Τηλεματικής Η.Λ.Π.Α.Π. 3Α. Α.Σ.Ε.Ο. Η.Λ.Π.Α.Π 3Β. Δυνατότητες Συστήματος 3Γ. Τμήματα Συστήματος & Λειτουργίες Κεφάλαιο 4 Εφαρμογή σε Πραγματικές Συνθήκες 4Α. Σχεδιασμός Μετρήσεων 4Β. Μετρήσεις 4Γ. Αποτελέσματα Κεφάλαιο 5 5Α. Συμπεράσματα 5Β. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα αποτελεί εκτενή περίληψη της Μεταπτυχιακής Εργασίας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική», Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Η εκπόνησή της έγινε υπό την επίβλεψη και την στήριξη του Καθηγητή κ. Βασίλειου Ψαριανού, στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ βοήθησαν και οι Τάκης Δρογώσης με το προσωπικό του Κέντρο Τηλεματικής από πλευράς Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., Ηλίας Γκάγκας και Νίκος Γουρδούμισας της Wackenhut TelematiΧ Α.Ε. Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ θερμά. 2. ΣΚΟΠΟΣ Η τεκμηρίωση και υποστήριξη ενός συστήματος πρόβλεψης του χρόνου άφιξης ΜΜΜ σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί σκοπό της εργασίας αυτής. Περιγράφονται συστήματα Τηλεματικής ως τμήμα ολοκληρωμένης και τεχνολογικά προηγμένης συγκοινωνιακής υποδομής, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων αστικών μετακινήσεων για μια βιώσιμη συγκοινωνιακή ανάπτυξη. Χρήσεις εφαρμογών ITS αποτελούν: η εποπτεία του στόλου και κάθε διορθωτική επέμβαση του φορέα διαχείρισης στα δρομολόγια, είτε εκ των προτέρων, είτε σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η ενημέρωση-πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, μέσω τηλεπικοινωνιών, εντός οχημάτων και στις στάσεις κατά την αναμονή. Προτείνεται η υλοποίηση και η χρήση αλγόριθμου πρόβλεψης χρόνου άφιξης ΜΜΜ σε πραγματικό χρόνο. 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναπτύσσονται παραδείγματα από μαθηματικά πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου και εξετάζεται η εφαρμογή προτύπου με φίλτρο Kalman για την πρόβλεψη χρόνου άφιξης στη στάση, οχημάτων ΜΜΜ. Περιγράφεται η διαδικασία μετρήσεων από διαδρομές με οχήματα των ΗΛΠΑΠ, εξοπλισμένα με σύστημα GPS, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσον εντοπισμού για πλήθος ανάλογων

4 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ εφαρμογών. Με τα δεδομένα αυτά πραγματοποιείται προσομοίωση και κατόπιν αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προτύπου, όπως αυτό εφαρμόστηκε για την πρόβλεψη Χρόνων Διαδρομής σε συγκεκριμένες συνθήκες μετρήσεων. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1Α. Ιστορικά Στοιχεία Η ανάγκη για ατομική κινητικότητα υπήρχε ανέκαθεν. Με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, ένα κομμάτι της ζωής διατίθεται για μετακινήσεις. Σχετική έρευνα, βάσει στοιχείων των τελευταίων 30 ετών, έδειξε ότι στη Βρετανία π.χ., κατά μέσον όρο, ο καθένας αφιερώνει 360, περίπου, ώρες ανά έτος για μετακινήσεις. [1-1]. Έχει, επίσης, διαπιστωθεί ότι, παρά την ύπαρξη διαφορετικών κινήτρων, μέσων, κόστους και διαδρομών μεταφοράς, ο μέσος χρόνος μετακίνησης του ανθρώπου παραμένει σταθερός, περίπου 1,1h ανά ημέρα, κατά μέσο όρο [Εικόνα 1.1]. Εικόνα 1.1: Μέσος όρος ωρών μετακίνησης ανά άτομο ανά έτος (εθνική έρευνα στη Βρετανία). Παρά την φανερή μεγέθυνση των ατομικών μετακινήσεων τα τελευταία 30 χρόνια, ο διατιθέμενος χρόνος για μετακίνηση ανά ημέρα παραμένει σταθερός. Πηγή: [1-1] Μια πόλη, από τη συγκοινωνιακή σκοπιά του θέματος, μπορεί να θεωρηθεί ως απειρία σημείων, τα οποία έλκουν μετακινήσεις [1-2]. Στο καθένα από αυτά επιτελείται μια λειτουργία, η οποία το καθιστά πόλο προσέλκυσης ή παραγωγής μετακινήσεων. Οι ροές αυτές εξυπηρετούνται, μέσω των υποδομών της πόλης, με τρόπους μετακίνησης, οι οποίοι διεξάγονται είτε με κάποιο μέσον είτε πεζή.

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Β. Ωφέλη από Ανάπτυξη Δημόσιας Συγκοινωνίας Σύμφωνα με σύγχρονες αντιλήψεις για τις βιώσιμες πόλεις, θεωρείται ότι η ανάπτυξη Δημοσίων Συγκοινωνιών θα έχει ως συνέπειες [1-3]: Πόλεις φιλόξενες, οικείες και αντιμετώπιση κορεσμού. Πιο δυναμικές, λιγότερο θορυβώδεις και με καθαρότερη ατμόσφαιρα, κοινωνικά δικαιότερες και με συγκρατημένο ρυθμό επέκτασης πόλεις. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 2Α. Παρούσα Κατάσταση Στο αθηναϊκό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας λεωφορείων και τρόλεϊ, σήμερα, έμπειροι επόπτες γραμμών, χειροκίνητα, προσαρμόζουν, σε σταθερή βάση, τη ροή των οχημάτων. Παρακάτω αναπτύσσεται αλγόριθμος πρόβλεψης της ώρας άφιξης του επόμενου οχήματος, σε συγκεκριμένη στάση, και του χρόνου διαδρομής μεταξύ διαδοχικών στάσεων, κατά τη φορά κίνησης του οχήματος. 2Β. Βελτιστοποίηση μέσω δυναμικής επέμβασης Το 1957, αναπτύχθηκε μια σχέση για να εκτιμήσει το μέσο χρόνο αναμονής για μια μεταφορική διαδρομή, θεωρώντας στοχαστικές (τυχαίες) αφίξεις επιβατών και οχημάτων στις στάσεις [2-1]. 2 E( h) ( h) E( W ) (1) 2 2E( h) όπου: E(W) είναι ο Μέσος Χρόνος Αναμονής E(h), Μέσος Χρόνος Μεταξύ Διαδοχικών Αφίξεων ΧΜΑ[=Headway] σ 2 (h), η διασπορά του ΧΜΑ. Στη σχέση (1) ο όρος E(h) μπορεί να τεθεί ως ο προγραμματισμένος ΧΜΑ. Έτσι, ο μέσος χρόνος αναμονής επιβατών μπορεί να μειωθεί, ώστε η διασπορά του ΧΜΑ, σ 2 (h) να ελαχιστοποιείται. Συμπερασματικά, η αναξιοπιστία και η βέλτιστη εκμετάλλευση της υποδομής ενός

6 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ φορέα, ως προς την ελαχιστοποίηση αναμονής επιβατικού κοινού, επιτυγχάνεται μέσω μεθόδων και τεχνικών δυναμικής επέμβασης, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα στο εκάστοτε δίκτυο και τη διατιθέμενη τεχνολογική ανάπτυξη. 2Γ. Πρόβλεψη μέσω Συστημάτων Εντοπισμού Ένας τυπικός αλγόριθμος πρόβλεψης κάνει χρήση τόσο «Στατικών Πληροφοριών» όσο και «Δυναμικών Πληροφοριών» [2-2]. «Στατικές» είναι εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε στοιχεία, βάσει προγραμματισμού, ιστορικό κυκλοφοριακών συνθηκών και μέσους χρόνους άφιξης σε κάθε στάση. «Δυναμικές» είναι οι πληροφορίες, οι οποίες λαμβάνουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για τη θέση του οχήματος, καθυστερήσεις σε στάσεις, καιρικές και υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. 2Δ. Ροή Δεδομένων Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται το λογικό διάγραμμα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας μιας γραμμής. Εικόνα 2.1. Σχεδιάγραμμα λειτουργίας δυναμικού συστήματος για τον στρατηγικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Πηγή: [2-3]

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τα δεδομένα για τη μελέτη ενός συστήματος, όπως αυτό το οποίο πρόκειται να μελετηθεί, συλλέγονται από το σύστημα GPS, το οποίο χρησιμοποιείται στα οχήματα μιας εκ των γραμμών τρόλεϊ. 2Ε. Παραδοχές Κάθε αλγόριθμος υπόκειται σε βασικές παραδοχές οι οποίες επιδρούν στα αποτελέσματα. Οι βασικές παραδοχές οι οποίες ακολουθούνται κατά την παρακάτω προσέγγιση είναι: 1. Η γνώση της θέσης του κάθε οχήματος ανανεώνεται σε μη τακτικό ρυθμό, περίπου κάθε sec. 2. Κάθε χρονοδιάγραμμα αποτελεί απεικόνιση της στοχαστικής διαδικασίας της κίνησης του οχήματος κατά μήκος της διαδρομής 3. Η στοχαστική διαδικασία αναπαρίσταται από το σύνολο των απεικονίσεων 4. Τα οχήματα προτυποποιούνται ως κινούμενα με σταθερή ταχύτητα (τη μέση ταχύτητα διαδρομής) κατά τα διαστήματα των αποστάσεων 5. Τόσο η κίνηση, όσο και η στάση των οχημάτων περιλαμβάνονται στη διακύμανση του πρότυπου διαδικασίας 6. Η διακύμανση πρότυπου διαδικασίας ακολουθεί κανονική κατανομή 7. Υφίστανται γνωστά σφάλματα κατά τη μέτρηση της θέσης των οχημάτων. Οι παραδοχές αυτές επιτρέπουν τη μορφοποίηση του προβλήματος εντός στατιστικού πλαισίου, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την εφαρμογή του φίλτρου Kalman. Έτσι, θα προκύψουν οι βέλτιστες εκτιμήσεις του προβλεπόμενου χρόνου μέχρι την άφιξη για μεμονωμένα οχήματα. 2ΣΤ. Τμήμα Πρόβλεψης Παρακάτω παρουσιάζεται παράδειγμα αλγορίθμου, το οποίο χρησιμοποιείται ως τμήμα συστήματος εντοπισμού και πρόβλεψης χρόνου άφιξης οχημάτων [2-4]. Το τμήμα του εντοπισμού χρησιμοποιεί φίλτρο Kalman, το οποίο βασίζεται σε μητρώα, τα οποία μετασχηματίζουν γραμμικά τις πρότερες εκτιμήσεις με τη ζυγισμένη διαφορά μεταξύ

8 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ των πραγματικών και των προβλεπόμενων μετρήσεων (σφάλμα φίλτρου)[2-5]. Το βασικό στάδιο του αλγόριθμου περιλαμβάνει το τμήμα πρόβλεψης [Εικ. 2.2]. Αυτό χρησιμοποιεί 3 μέρη πληροφοριών, ώστε να υπολογίσει το χρόνο άφιξης: 1)τον ως τώρα χρόνο διαδρομής, 2)την εκτίμηση χρόνου διαδρομής μέχρι τον προορισμό και 3)τη συνάρτηση χρόνου διαδρομής για τη γραμμή, στην οποία δρομολογείται το συγκεκριμένο όχημα. Μετά από το βήμα του φίλτρου Kalman, υφίσταται ένα μέτρο των δύο πρώτων μεγεθών, του χρόνου και της απόστασης, μέχρι τον προορισμό. Το ακόλουθο βήμα είναι ο υπολογισμός της χρονικής συνάρτησης από το τρέχον σημείο μέχρι τον προορισμό. Εικόνα 2.2. Σχηματική υλοποίηση αλγόριθμου για τον εντοπισμό θέσης και την πρόβλεψη άφιξης λεωφορείου στον προορισμό. Πηγή: [2-4] 2Ζ. Ανάπτυξη Προτύπου Το εξεταζόμενο πρότυπο αφορά μόνο σε δεδομένα, από δεδομένα GPS, και για τις προβλέψεις βασίζεται σε έναν κύριο αλγόριθμο, ο οποίος βασίζεται στο φίλτρο Kalman, το οποίο η διεθνής εμπειρία έχει σχετικά καταξιώσει [2-6], [2-7]. Η Εικόνα 2.3 περιγράφει σχηματικά τη διαδρομή ενός λεωφορείου ή τρόλεϊ για μια υποθετική γραμμή ΜΜΜ. Η διαδρομή αποτελείται από συνηθισμένες στάσεις, οι οποίες ανά ομάδες συνεχόμενων απαρτίζουν ένα τμήμα. Στα άκρα του τμήματος βρίσκονται οι στάσεις ελέγχου (check points), οι οποίες απεικονίζονται στην Εικόνα 2.3. Κατά τη στιγμή την οποία ένα όχημα αναχωρεί από τη στάση ελέγχου i, η πραγματική χρονική στιγμή αναχώρησης γίνεται γνωστή από το σύστημα AVL. Κατ αυτή τη στιγμή, ο αλγόριθμος φίλτρου Kalman, προβλέπει το χρόνο κίνησης για το επόμενο τμήμα μέχρι τη στάση i+1. Ο χρόνος αυτός συμβολίζεται με ΧΚ n ( i,i+1 ), δηλαδή, Χρόνος Κίνησης n μεταξύ των στάσεων i και i+1. Προβλέποντας τον χρόνο αυτό, μπορεί να προσδιοριστεί η ώρα άφιξης στη στάση i+1.

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ i i+1 i+2... i+n 2.3. Εικόνα 2.3. Διαδρομή οχήματος. μεταξύ στάσεων i, i+1, ελέγχου., Μεταξύ των i, i+1, κτλ, ενδεχομένως υπάρχουν. και άλλες συνηθισμένες στάσεις. Υποθέτοντας ότι το όχημα n βρίσκεται την αρχική χρονική στιγμή στη στάση i. i. AT AT n (i+1) = DT n (i) +RT n (i,i+1) (1) n (i+1) = DT n (i) +RT n (i,i+1) (1) : AT n (i+1) n i+1 όπου: AT n (i+1) ο προβλεπόμενος χρόνος άφιξης του οχήματος n στη στάση i+1 RT n (i,i+1) i RT n (i,i+1) ο προβλεπόμενος χρόνος διαδρομής του οχήματος μεταξύ των στάσεων i και i+1 Kalman i+1 από τον αλγόριθμο πρόβλεψης φίλτρου Kalman DT n (i) i DT n (i) ο πραγματικός χρόνος αναχώρησης του AT n οχήματος (i+1) από τη στάση i Αυτός, ο προβλεπόμενος χρόνος άφιξης AT n (i+1) χρησιμοποιείται, και σε επόμενο n στάδιο, ώστε να προβλεφθεί i+1, ο χρόνος παραμονής στη στάση, του λεωφορείου n στη στάση i+1, βασιζόμενοι στον ρυθμό άφιξης επιβατών και του μέσου χρόνου επιβίβασης στη στάση i+1. i+1. DWT n (i+1) = (i+1) *[AT n (i+1) - AT n-1 (i+1) ]* avg(i+1) (2) DWT n (i+1) = λ (i+1) *[AT n (i+1) - AT n-1 (i+1) ]*ρ avg(i+1) (2) : DWT n (i+1 n i+1 όπου: DWT n (i+1) ο προβλεπόμενος χρόνος στάσης για το λεωφορείο n στη στάση i+1 i+1 λ(i+1) ο προβλεπόμενος ρυθμός άφιξης στη Kalman. στάση i+1 από τον αλγόριθμο πρόβλεψης από AT n-1 το (i+1) φίλτρο Kalman. i+1 n-1 AT AT n (i+1) i+1 n n-1 (i+1) ο πραγματικός χρόνος άφιξης στη στάση i+1 για το όχημα n-1 AT n (i+1) - AT n-1 (i+1) i+1 AT n (i+1) ο πραγματικός χρόνος άφιξης στη στάση i+1 για το όχημα n n-1 n AT n (i+1) - AT n-1 (i+1) η χρονοαπόσταση στη στάση i+1 μεταξύ των οχημάτων n-1 και n avg(i+1) i+1, ρ avg(i+1) ο μέσος ρυθμός επιβίβασης στη στάση i+1, ο οποίος υποτίθεται ίσος με 2,5sec/ 2,5sec/ επιβάτη. (2), Στην εξίσωση (2), η υπόθεση είναι, ότι οι επιβιβαζόμενοι επιβάτες, σε κάθε στάση, επηρεάζουν. σημαντικά τον χρόνο στάσης, συγκρινόμενοι με τους n αποβιβαζόμενους i+1 επι- n βάτες. Έχοντας τον χρόνο άφιξης και στάσης για το όχημα n στη στάση i+1 είναι εύκολο i+1, DWT n (i+1) i+1. να υπολογιστεί ο προβλεπόμενος χρόνος αναχώρησης του λεωφορείου n στη στάση i+1 DT n (i+1) = AT n (i+1) + DWT n (i+1) (3) προσθέτοντας στον πρώτο, τον χρόνο στάσης DWT : DT n (i+1) n (i+1) στη στάση i+1. n i+1 DT n (i+1) = AT n (i+1) + DWT n (i+1) (3) όπου: DT n (i+1) ο προβλεπόμενος χρόνος αναχώρησης για το όχημα n στη στάση i+1

10 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ο χρόνος αυτός αναχώρησης DT n (i+1) είναι μια συνάρτηση των προβλέψεων αφ ενός χρόνου άφιξης και αφ ετέρου του χρόνου στάσης στη στάση i+1. Κατ αυτόν τον τρόπο η επιρροή διακυμάνσεων, κατά τη λειτουργία της γραμμής, δηλαδή, αργοπορία ή προπορία, μπορεί να διαπιστωθεί σε αυτή τη στάση και θα αντικατοπτριστεί στις κατάντη στάσεις. Παρομοίως, προβλέψεις άφιξης και αναχώρησης σε όλες τις κατάντη στάσεις μπορούν να υπολογιστούν, ενόσω το όχημα είναι ακόμα στη στάση i. Η διαδικασία αυτή ανανεώνεται κάθε στιγμή, κατά την οποία ένα όχημα αφικνείται ή αναχωρεί από στάση γνωστού χρονικού σημείου. 2Η. Αλγόριθμος Πρόβλεψης φίλτρου Kalman Ο αλγόριθμος φίλτρου Kalman λαμβάνει υπόψη τα ιστορικά δεδομένα χρόνων διαδρομής από τις 3 τελευταίες ή και περισσότερες μέρες, ίδιας κατηγορίας κίνησης, όπως καθημερινή ή Σ/Κ. Τα δεδομένα αυτά αφορούν σε συγκεκριμένο τμήμα κίνησης κατά τη χρονική στιγμή k+1, συν την τελευταία τρέχουσα παρατήρηση της χρονικής στιγμής k κατά τη μέρα που καταγράφεται αυτή η τιμή, ώστε να προβλεφθεί ο χρόνος κίνησης k+1 στο τμήμα. 2Θ. Λειτουργία Αλγόριθμου Στην ουσία, το φίλτρο Kalman αποτελείται από μια σειρά μαθηματικών εξισώσεων, οι οποίες υλοποιούν μορφή εκτιμήσεων ως πρόβλεψη-διόρθωση. Γίνεται χρήση των στατιστικών δεδομένων από 3 διαδρομές ίδιου δρομολογίου περασμένων ημερών και από την ακριβώς προηγούμενη διαδρομή, την ίδια μέρα, μπορεί να μορφοποιηθεί όπως αναλύεται παρακάτω. e( k) VAR[ data g( k 1) VAR( data ) VAR[ data in out out ] ] e( k) (4) a(k + 1) = 1 g(k + 1) (5) e(k +1) = VAR[data in ]*g(k + 1) (6) P(k + 1) = a(k + 1)*art(k) + g(k + 1)*art 1 (k + 1) (7)

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ όπου: g η συνεισφορά από το φίλτρου a η συνεισφορά από τον κύκλο δράσης e το σφάλμα του φίλτρου p η πρόβλεψη art(k) ο πραγματικός χρόνος διαδρομής του προηγούμενου οχήματος, κατά τη χρονική στιγμή k art 1 (k+1) ο πραγματικός χρόνος διαδρομής της προηγούμενης μέρας κατά τη χρονική στιγμή k+1 VAR[data out ] VAR[data in ] η διακύμανση της πρόβλεψης η διακύμανση των 3 τελευταίων ημερών: art 3 (k+1), art 2 (k+1) and art 1 (k+1 ) Η διακύμανση εισόδου VAR[data in ] υπολογίζεται σε κάθε χρονική στιγμή k+1, χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς χρόνου διαδρομής για τις τελευταίες 3 μέρες, art 1 (k + 1), art 2 (k + 1) & art 3 (k + 1): VAR[data in ] = VAR[art 1 (k + 1), art 2 (k + 1), art 3 (k + 1)] (8) όπου: art 1 (k+1) ο πραγματικός χρόνος κίνησης του οχήματος στη χρονική στιγμή k+1 κατά την αμέσως προηγούμενη μέρα art 2 (k+1) ο πραγματικός χρόνος κίνησης του οχήματος στη χρονική στιγμή k+1, 2 μέρες πριν art 3 (k+1) ο πραγματικός χρόνος κίνησης του οχήματος στη χρονική στιγμή k+1, 3 μέρες πριν. Ο γενικός ορισμός της διακύμανσης (ή διασποράς, ή μεταβλητότητας) VAR, μιας τυχαίας μεταβλητής Χ είναι: VAR[X] = E[(X E[X]) 2 ] (9) όπου Ε(Χ), η μαθηματική ελπίδα, ή αναμενόμενη τιμή ή μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής Χ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

12 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ art1( k 1) art2 art1( k 1) E ( X ) Avg( art) 3 (10) Τώρα, η διακύμανση Δ μπορεί να υπολογιστεί ως ακολούθως: Δ 1 = [art 1 (k+1) avg(art)] 2 (11) Δ 2 = [art 2 (k+1) avg(art)] 2 (12) Δ 3 = [art 3 (k+1) avg(art)] 2 (13) και VAR data D1 D2 D ] (14) 3 3 [ in Ο όρος VAR[data out ] βασίζεται στα αποτελέσματα εξόδου από το πρότυπο πρόβλεψης και την αντίστοιχη μελλοντική παρατήρηση. Δεν είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα και τα 2 αυτά δεδομένα, από τη στιγμή κατά την οποία η πρόβλεψη δεν έχει γίνει ακόμα, όπως το ίδιο και η μελλοντική διαδρομή. Ιδανική περίπτωση θα είναι ο όρος VAR[data in ] να ισούται με VAR[data out ] για μεγαλύτερη απόδοση κατά την πρόβλεψη. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγεται ο όρος VAR[local data ], ο οποίος ισούται με τη διακύμανση των δεδομένων εισόδου και εξόδου: VAR[local data ] = VAR[data in ] = VAR[data out ] (15) και οι εξισώσεις (4) και (6) μετατρέπονται ως εξής: e( k) VAR[ localdata ] g( k 1) (16) e( k) 2* VAR[ local ] data e(k + 1) = VAR[local data ]*g(k + 1) (17) Τώρα, καθίσταται εύκολη η υλοποίηση του φίλτρου Kalman για την πρόβλεψη των χρόνων κίνησης, κατά μήκος της διαδρομής, από κάποιο σημείο ελέγχου στο επόμενο. Η σειρά εφαρμογής των εξισώσεων, θα πρέπει να είναι (16), (5), (17), (7): e( k) VAR[ localdata ] g( k 1) (16) e( k) 2* VAR[ local ] data a(k + 1) = 1 g(k + 1) (5) e(k + 1) = VAR[local data ]*g(k + 1) (17) P(k + 1) = a(k+1)*art(k) + g(k+1)*art 1 (k + 1) (7)

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : k k+1 () () e( k) VAR[ local g( k 1) e( k) 2* VAR[ local e( k 1) VAR[. ]* g( k 1) e( k 1) 1 g( k 1) P ( k 1) a( k 1) * tk g( k 1) * tk 1 data ] ] data k+1 Var[. ]= 1 average{ Var[.. 2 k+1 ], Var[.. k+1 ], 3 Var[.. k+1 ] } Εικόνα 2.2. Υπολογιστικά βήματα απλοποιημένου κύκλου με φίλτρο Kalman για πρόβλεψη χρόνου διαδρομής, κατά τη χρονική στιγμή k+1. 2Ι. Παράδειγμα Εφαρμογής Αλγόριθμου Πρόβλεψης με Χρήση Φίλτρου Kalman Ας υποθέσουμε ότι παρακολουθείται γραμμή τρόλεϊ επί 3 μέρες μεταξύ σημείων ελέγχου σε οδικό τμήμα (Πίνακας 2.1). Πίνακας 2.1. Στοιχεία παραδείγματος για τον υπολογισμό παραμέτρων κατά την εφαρμογή αλγόριθμου πρόβλεψης χρόνου κίνησης, με χρήση φίλτρου Kalman. Πηγή: [2-3]., -,....,... 12

14 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζητούμενο είναι η πρόβλεψη της επόμενης διαδρομής, κατά την επόμενη διαδρομή των 7.15:00. Η διαδρομή αυτή, έχει ονοματιστεί παραπάνω k+1. Από το σύστημα αυτόματου εντοπισμού, π.χ. μέσω GPS, είναι απευθείας γνωστός ο προηγούμενος χρόνος διαδρομής, κατά τη διαδρομή των 7.03:00, ο οποίος διαπιστώνεται 125sec. Είναι γνωστός, επίσης, ο χρόνος κίνησης για κάθε μια από τις διαδρομές των 3 τελευταίων ημερών, ο οποίος είναι art 3 =116sec για 3 η μέρες πριν, art 2 =145sec για 2 μέρες πριν, art 1 =135sec για την 1η μέρα πριν. Ο μέσος όρος αυτών των τιμών υπολογίζεται 132,0sec. Η διακύμανση για την κάθε μέρα είναι αντίστοιχα 256(sec 2 ), 169(sec 2 ), 9(sec 2 ). Ο μέσος όρος των διακυμάνσεων αυτών προκύπτει 144,67(sec 2 ). Το επόμενο βήμα για την τελική πρόβλεψη P(k+1) από την εξίσωση (7), είναι να υπολογιστούν οι εξισώσεις (16), (5) και (17) του φίλτρου Kalman. Για την εξίσωση (16) είναι γνωστή η τιμή του Μ.Ο των διακυμάνσεων (144,67) και το σφάλμα φίλτρου e(k)= VAR[local data ]*g(k)=25,72 του προηγούμενου τρόλεϊ. Επίσης, μπορεί να υπολογιστεί το σφάλμα e(k+1), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το επόμενο βήμα k+2. Η τιμή της εξίσωσης 5, a(k+1)=1 g(k+1), προκύπτει εύκολα. Η τιμή P(k+1), κυρίως, βασίζεται στην τιμή το χρόνου κίνησης του προηγούμενου οχήματος των 7.03:00, κατά την ίδια μέρα και την τιμή του χρόνου του οχήματος των 7.15:00 κατά την προηγούμενη ακριβώς μέρα [(art 1 (k+1)], κάθε μία πολλαπλασιαζόμενη, αντιστοίχως, με δυναμικά «βάρη» g(k+1) και a(k+1), τα οποία ανανεώνονται σε κάθε νέο βήμα πρόβλεψης. 2ΙΑ. Αποτίμηση Επίδοσης Προτύπου Με σκοπό να εκτιμηθεί η ακρίβεια των προβλέψεων και κατά συνέπεια η επίδοση του εκάστοτε πρότυπου, έχουν προταθεί τυποποιημένοι δείκτες. Χρησιμοποιώντας τέτοιους, μπορεί να γίνει εύκολα, τόσο η αμερόληπτη σύγκριση με άλλα πρότυπα, όσο και η σύγκριση της απόδοσης του ίδιου του προτύπου από καιρό εις καιρόν. Συνήθεις δείκτες είναι: RMSE: Root of Mean Squared Error (Τετραγωνική Ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος). MRE: Mean Relative Error (Μέσο Σχετικό Σφάλμα) Καταδεικνύει το αναμενόμενο σφάλμα ως κλάσμα της μέτρησης. SRE: Standard deviation of the Relative Error (Τυπική Απόκλιση του Μέσου Σχετικού Σφάλματος).RSRE: Root Squared Relative Error (Τετραγωνική Ρίζα του Τετραγωνικού Σχετικού Σφάλματος) το μέτρο αυτό δίνει μια

15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ εικόνα των τυχόν μεγάλων σφαλμάτων πρόβλεψης. MRE: Maximum Relative Error (Μέγιστο Σχετικό Σφάλμα), δίνει το μέγιστο απολύτως σφάλμα μιας σειράς προβλέψεων. Ο όρος Τ πρόβλεψης - Τ πραγματική = ΔΤ πρόβλεψης (Τ: χρονική στιγμή) αποτελεί το απόλυτο σφάλμα σε μονάδες χρόνου της πρόβλεψης με την πραγματική τιμή, η οποία μετρήθηκε για την αντίστοιχη γραμμή, διαδρομή και χρονική περίοδο. Με τα παραπάνω μέτρα σύγκρισης και στην ίδια αυτή διαδρομή, συγκρίνονται τα διάφορα πρότυπα πρόβλεψης. Τέτοια είναι το πρότυπο των μέσων προηγούμενων διαδρομών, το πρότυπο γραμμικής παλινδρόμησης, και τεχνητό νευρωνικό δίκτυο ή όπως ονομάζεται επαναληπτικό δίκτυο χρονικής υστέρησης (Time Lag Recurrent Network). Αυτό της παλινδρόμησης και της χρονικής υστέρησης προβλέπουν χρόνους διαδρομής για μεμονωμένα οδικά τμήματα, όπως και τα περισσότερα πρότυπα τα οποία βρίσκονται στη βιβλιογραφία. 2ΙΒ. Αποτελέσματα Στην Εικόνα 2.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης για 3 ξεχωριστές περιπτώσεις κυκλοφοριακών συνθηκών. Το πρότυπο με χρήση αλγόριθμου φίλτρου Kalman αποδίδει ελάχιστες τιμές σφαλμάτων στα περισσότερα μέτρα. Εικόνα 2.3. Ενδεικτικές τιμές αποτίμησης σφάλματος από πειραματικά δεδομένα. Εξετάζονται διάφοροι τύποι προσομοίωσης από 4 διαφορετικά προτύπων, υπό διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες (φυσιολογικές, έκτακτες, κλείσιμο λωρίδας). Πηγή: [2-3]. Στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο παρατίθενται αποτελέσματα από την εφαρμογή του Φίλτρου Kalman στις μετρήσεις σε διαδρομές τρόλεϊ ΗΛΠΑΠ (πρωινή περίοδος), όπως αναπτύσσονται παρακάτω (βλ. Κεφάλαιο 4).

16 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τη βιβλιογραφία [2-6] κατέδειξαν, επίσης, τον τρόπο κατά τον οποίο το ενδεικνυόμενο πρότυπο μπορεί να συλλάβει δυναμικές μεταβολές, εξ αιτίας διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών, όπως και στρατηγικών ελέγχου στη γραμμή. 2ΙΓ. Συμπεράσματα Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι, μέσω της ανάπτυξης ενός τέτοιου απλού αλγόριθμου, μπορεί το επιβατικό κοινό να πληροφορηθεί, εγκαίρως και αξιόπιστα, την έλευση του επερχόμενου οχήματος. Άρα, διάταξη ανάλογης λογικής θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός ολοκληρωμένου συστήματος για πρόβλεψη και πληροφόρηση, ως ένα «Ευφυές» και αποτελεσματικό Σύστημα για τις Μεταφορές (ITS). Κ ε φ ά λ α ι ο 3 Σύστημα Τηλεματικής Η.Λ.Π.Α.Π. Εικόνα 3.1. Ενημερωτική Πινακίδα εντός οχήματος τρόλεϊ των Η.Λ.Π.Α.Π. Πηγή: [3-1] 3Α. Α.Σ.Ε.Ο. Η.Λ.Π.Α.Π, Αυτόματο Σύστημα Εποπτείας Οχημάτων Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς. Στην Ελλάδα, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης στόλου με χρήση ITS, υφίσταται στα

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς. Το σύστημα τέθηκε σε πιλοτικά σε λειτουργία το 1996 και σήμερα βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη ανάπτυξη. Το Αυτόματο Σύστημα Εποπτείας Οχημάτων Η.Λ.Π.Α.Π. (Α.Σ.Ε.Ο.) περιλαμβάνει το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων (ΚΔΟ), τους αναμεταδότες σε Πάρνηθα και Υμηττό και 190 οχήματα ενταγμένα σε 10 Γραμμές. 3Β. Δυνατότητες Συστήματος Το σύστημα για την εποπτεία οχημάτων διαθέτει δυνατότητες, ώστε: Να εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή της θέσης όλων των οχημάτων με ακρίβεια μεγαλύτερη από 10m. Προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών στάσεων και μέσω του υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται στο όχημα. Αποστέλλονται οι παραπάνω πληροφορίες με ασύρματη επικοινωνία, μέσω των αναμεταδοτών Υμηττού και Πάρνηθας, στο ΚΔΟ των Η.Λ.Π.Α.Π., όπου ταξινομούνται και επεξεργάζονται, επιτρέποντας την παρέμβαση στη διεξαγωγή των δρομολογίων, ανάλογα με τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και τις συνθήκες κυκλοφορίας. Πληροφορούνται οι επιβάτες, από ειδικούς πίνακες εγκαταστεστημένους εντός οχήματος, για τις στάσεις του οχήματος. Παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα, από το σύστημα διαχείρισης των τρόλεϊ στην οθόνη της κονσόλας χειρισμών, την οποία έχει μπροστά του ο κάθε οδηγός τρόλεϊ. 3Γ. Τμήματα Συστήματος & Λειτουργίες Το όλο Σύστημα Εποπτείας Οχημάτων αποτελείται από 4 μέρη: Κεντρικός Υπολογιστής, Ραδιοδίκτυο, «Έξυπνο» όχημα και μελλοντικά, η «Έξυπνη Στάση». 3.1 Έξυπνο Όχημα Στην Εικόνα 3.2 απεικονίζεται λεπτομέρεια από κάποιο εκ των 190 οχημάτων ΗΛΠΑΠ, το οποίο διαθέτει συστήματα GPS και μετάδοσης πληροφοριών, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό, παρατηρώντας τη μικρή κεραία στην οροφή του οχήματος, περίπου πάνω από τη θέση του οδηγού.

18 GPS,. 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Εικόνα 3.2. Λεπτομέρεια από την οροφή «έξυπνου» οχήματος τρόλεϊ ΗΛΠΑΠ. Το αριστερό βέλος καταδεικνύει -, την κεραία ραδιο-επικοινωνιών, ενώ το δεξί «ακουμπά» GPS. τη μόλις διακρινόμενη συσκευή GPS. Εντοπισμός Θέσης Οχημάτων..... Στους Η.Λ.Π.Α.Π. η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού, L1 με δέκτες, GPS. οι οποίοι λαμβάνουν μετρήσεις ψευδοαπόστασης στη GPS συχνότητα L1 του GPS. Η διαδικασία διορθώσεων προσφέρει διαφορικό εντοπισμό, με,. βάση τις αντίστοιχες GPS μετρήσεις ενός δέκτη, ο οποίος βρίσκεται σε σημείο γνωστών GPS, συντεταγμένων, στη στέγη του ΚΔΟ. 10m. GPS, Έτσι, η τελική ακρίβεια του GPS είναι καλύτερη από το ελάχιστο αποδεκτό όριο για τέτοιες εφαρμογές, δηλαδή τα 10m. Ειδικά, σε σημεία όπου το GPS, δεν προσφέρει κάλυψη, λόγω υψηλών κτιρίων ή μη κάλυψης, γενικότερα, σύστημα με οδόμετρο επίγειου εντοπισμού υποβοηθά τον εντοπισμό σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Από το όχημα εκπέμπονται δεδομένα, τα οποία αφορούν στην ταυτότητά του, τον οδηγό του, αριθμό διαδρομής, θέση οχήματος, πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος, κλπ, στο ΚΔΟ. Η ανανέωση όλων των παραπάνω πληροφοριών γίνεται ανά 20sec.

19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων Το ΚΔΟ (Εικόνα 3.3) απασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση των επικοινωνιών, τη γραφική αναπαράσταση του δικτύου των γραμμών και τη διαχείριση των δρομολογίων και της κατάστασης κίνησης. Εικόνα 3.3. Απόψεις από το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων του ΗΛΠΑΠ στο αμαξοστάσιο της περιοχής Κόκκινου Μύλου, Δ. Νέας Φιλαδέλφειας - Αττική. Διακρίνονται οι ρυθμιστές βάρδιας μπροστά από τις οθόνες ελέγχου, καθώς και οι υπεύθυνοι χειριστές του συστήματος Τηλεματικής. Η βάση δεδομένων είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν, από τη μία οργανωμένα τα δεδομένα, τα οποία αφορούν τον προγραμματισμό των δρομολογίων και από την άλλη, τα πραγματικά δεδομένα, για τη συγκριτική μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων. Το GIS περιέχει το ρυμοτομικό υπόβαθρο (τετράγωνα, οδούς, οδικούς άξονες) για τις περιοχές, τις οποίες αφορούν στα δρομολόγια των ΗΛΠΑΠ, με ακρίβεια αυτή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), σε κλίμακα 1:5000. Πάνω στο υπόβαθρο αυτό παρουσιάζονται τα οχήματα, τα οποία, με τη μορφή συμβόλων, απεικονίζονται πάνω στο χάρτη [Εικόνα. 3.4].

20 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Εικόνα 3.4. Υπόβαθρό GIS με απεικόνιση διαδρομών, στάσεων και οχημάτων σε πραγματικό χρόνο όπως απεικονίζεται στους ελεγκτές του συστήματος Τηλεματικής των Η.Λ.Π.Α.Π. Πηγή: [3-1]. Το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με αλγόριθμους βέλτιστης διαδρομής, για την περίπτωση κατά την οποία τα οχήματα αναγκάζονται να κυκλοφορήσουν πέραν των καθορισμένων δρομολογίων, για λόγους όπως ατυχήματα, συγκεντρώσεις, κλπ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 4Α. Σχεδιασμός Μετρήσεων Με σκοπό να πραγματοποιηθούν πειραματικές μετρήσεις και να εξεταστεί το προταθέν πρότυπο σε πραγματικές συνθήκες, επιλέχθηκε τμήμα από γραμμή τρόλεϊ, η οποία καλύπτεται από GPS. Επιλέχθηκε εκείνη, η οποία πληρούσε τα εξής κριτήρια: - Ικανοποιητική συχνότητα δρομολογημένων οχημάτων - Κυκλοφοριακές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής, οι οποίες διατηρούνται σχετικά σταθερές σε όχι μικρά χρονικά διαστήματα - Διέλευση από ευρείς οδικούς άξονες, οι οποίοι δεν είναι κορεσμένοι σε μεγάλη διάρκεια της μέρας και ειδικά κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων - Ευρύτητα ορίζοντα σε κάθε σημείο της διαδρομής, ώστε να διατηρείται απρόσκοπτα η ορατότητα προς 4 τουλάχιστον δορυφόρους, ώστε τα διαθέσιμα δεδομένα να είναι συνεχή και αξιόπιστα - Πρακτική η συλλογή στοιχείων σε συγκεκριμένο τμήμα διαδρομής. Το αυτόματο σύστημα στατιστικών δεδομένων καταγράφει ακριβείς διελεύσεις από 2-3 ρυθμιστικά σημεία (check points) ανά κατεύθυνση.

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Κατόπιν διερεύνησης των παραπάνω, από κοινού με τους υπεύθυνους των ΗΛΠΑΠ, κρίθηκε ως βέλτιστη η επιλογή της γραμμής «12 - Ζάππειο Περιστέρι». [Εικ. 4.1]. Εικόνα 4.1. Διαδρομή μελέτης για τη γραμμή τρόλεϊ 12 (Αγ. Ιερόθεος-Παναγίτσα-Ομόνοια) στους Δήμους Περιστερίου (αριστερά) και Αθηναίων (δεξιά) με ονόματα κυριοτέρων γύρω οδών. Η διαδρομή μετά τη στάση Ομόνοια («Σίγγερ»), μέσω της οδού Σταδίου, συνεχίζει ως το Ζάππειο. Άποψη από ύψος ft Πηγή: [4-1]. Για τις μετρήσεις επιλέχθηκε η κατεύθυνση προς κέντρο. Τα ρυθμιστικά σημεία ενδιαμέσως της διαδρομής είναι 2: η στάση Παναγίτσα (Ν. Κοίμησης Θεοτόκου) αμέσως μετά τον Κηφισό, προς Αθήνα και Ομόνοια (ή αλλιώς Σίνγκερ) επί της οδού Σταδίου, μεταξύ πλατείας Ομόνοιας & οδού Αιόλου. 4Β. Μετρήσεις 4Β.1 Εκτιμήσεις Εφαρμογής Προτύπου με φίλτρο Kalman Οι μέρες, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ήσαν καθημερινές Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή του χειμερινού προγράμματος δρομολογίων (7/9). Ως περίοδο μέτρησης, για κάθε μέρα, επιλέχθηκαν οι πρωινές ώρες, τόσο υπό φυσιολογικές, όσο και ιδιαίτερες συνθήκες πρωινής αιχμής. Οι χρόνοι διαδρομής της περιόδου των πρωινών φυσιολογικών συνθηκών είναι αντιπροσωπευτικοί των χρόνων διαδρομής ολόκληρης της μέρας. Οι χρόνοι διαδρομής της πρωινής αιχμής επιλέχθηκαν, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και να αποτιμηθούν οι επιδόσεις του προτύπου στις ιδιαίτερα απαιτητικές αυτές συνθή-

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής Δεσμευμένη αξιοπιστία Η δεσμευμένη αξιοπιστία R t είναι η πιθανότητα το σύστημα να λειτουργήσει για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 4. Πρόβλεψη Ζήτησης στην ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LOGISTICS / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια των σύγχρονων αποθηκών χρησιμοποιούνται κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Δορυφορική Γεωδαισία Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας, 26 Μαΐου 2010 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

γένεση των µετακινήσεων

γένεση των µετακινήσεων 3 γένεση των µετακινήσεων εισαγωγή το υπό διερεύνηση θέµα: πόσες µετακινήσεις ξεκινούν από κάθε ζώνη? πόσες µετακινήσεις κάνει ένας µετακινούµενος κατά την διάρκεια µιας µέσης εβδοµάδας? Ανάλυση κατά ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Copyright 2008 Αντ. Σταθόπουλος, Ματθ. Καρλαύτης Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 978-960-7182-05-0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές Βιομηχανικοί Ελεγκτές Σημειώσεις Εργαστηρίου Έλεγχος Στάθμης Δοχείου με P.I.D. Ελεγκτή Περιεχόμενα 1. Τρόπος Εισαγωγής στο πρόγραμμα εξομοίωσης. 2. Τρόπος λειτουργίας εξομοιωτή. 3. Αναγνώριση ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki Evangelos Mitsakis and Josep Maria Salanova Grau and Georgia Aifadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα