Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας"

Transcript

1 Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας Φραντζεσκάκης Γιάννης Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου Περίληψη Εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση περιορισµένης εφαρµογής συγχρόνων µεθόδων φωτεινής σηµατοδότησης και τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές της Πρωτεύουσας και η µη πλήρης αξιοποίηση όσων έχουν εφαρµοστεί. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη κυκλοφοριακής συνείδησης από τους χρήστες του συστήµατος µεταφορών και από την έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης/ενηµέρωσης αλλά και συστηµατικής αστυνόµευσης. Ακολουθεί µια παρουσίαση των σχετικών προτάσεων του φακέλου Υποψηφιότητας, του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολυµπιακών Μεταφορών και τονίζεται η σηµασία να επισπευσθεί η χρήση νέων τεχνολογιών, όχι µόνο για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των Αγώνων αλλά και για τη συστηµατική αντιµετώπιση των συσσωρευµένων και συνεχώς αυξανόµενων κυκλοφοριακών προβληµάτων. Τέλος δίνονται ενδείξεις για τους τοµείς που πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ειδικότερα για την προσπάθεια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης Μητροπολιτικού Φορέα, τουλάχιστον για τις Μεταφορές και τον Ρυθµιστικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό. Για το άµεσο µέλλον προτείνεται η δηµιουργία ειδικής Μονάδος µέσα στο ΥΠΕΧΩ Ε για τις Μεταφορές στην Πρωτεύουσα όπου θα λειτουργήσει και τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης και Νέων Τεχνολογιών. 1. Το Καλό Ξεκίνηµα Χάρις σε εµπνευσµένους πολιτικούς και τεχνικούς, η Αθήνα ξεκίνησε από νωρίς την προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης των αστικών της µεταφορών µε πρωτοποριακά τότε έργα όπως ο αστικός σιδηρόδροµος Αθήνα-Πειραιά (1989), το συντονισµένο σύστηµα σηµατοδότησης και τις εκτεταµένες µονοδροµήσεις του οδικού δικτύου της κεντρικής περιοχής (1960), καθώς και την καθολική µακροχρόνια κυκλοφοριακή µελέτη του λεκανοπεδίου (1964) (1) και την πρώτη επικαιροποίησή της (1974) (2), όπου περιλαµβανόταν και µια ειδική µελέτη εκσυγχρονισµού της σηµατοδότησης (3).

2 2 2. Η Απογοητευτική Συνέχεια και το Σηµερινό Πρόβληµα υστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική µε τα γνωστά αποτελέσµατα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα στον τοµέα της τηλεµατικής και γενικότερα της εφαρµογής σύγχρονης τεχνολογίας στις µεταφορές, ενώ η συµµετοχή του αξιόλογου επιστηµονικού δυναµικού της χώρας στα ερευνητικά έργα της ΕΕ υπήρξε ουσιαστική, η εφαρµογή στην πράξη υπήρξε βραδύτατη, απρογραµµάτιστη και τα αποτελέσµατα πενιχρά. Πιλοτικά έργα ξηλώθηκαν ή δεν επεκτάθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται: α. Το σύστηµα σηµάτων µεταβλητού µηνύµατος για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τη θέση και πληρότητα δύο κεντρικών σταθµών αυτοκινήτων το οποίο τοποθετήθηκε σύµφωνα µε το ερευνητικό πρόγραµµα PARKMAN της ΕΕ (4) αλλά αργότερα ξηλώθηκε ενώ σε άλλες χώρες που συµµετείχαν στο πιλοτικό έργο επεκτάθηκε και λειτουργεί αποτελεσµατικά. β. Το πιλοτικό σύστηµα προτεραιότητας των λεωφορείων στους σηµατοδοτούµενους κόµβους των λεωφορειολωρίδων της Λ. Κηφισίας δεν λειτούργησε ουσιαστικά ούτε επεκτάθηκε, ενώ οι κάµερες που εγκαταστάθηκαν από τον ΟΑΣΑ στις λωρίδες αυτές για επισήµανση των παραβατών δεν χρησιµοποιήθηκαν µέχρι σήµερα αποτελεσµατικά για την επιβολή προστίµων. Επιπλέον, η έλλειψη παιδείας και ενηµέρωσης του κοινού και η χωρίς σύστηµα και πρόγραµµα αστυνόµευση, οδήγησαν στη σηµερινή έλλειψη κυκλοφοριακής συνείδησης και σε µια ανεξέλεγκτη χαοτική κατάσταση λόγω συστηµατικών παραβάσεων στοιχειωδών κανόνων του ΚΟΚ. Αποτελέσµατα υπήρξαν οι απαράδεκτα υψηλοί δείκτες ατυχηµάτων αλλά και η δυσχέρεια αποτελεσµατικής εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Πώς είναι δυνατό να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα σύγχρονο σύστηµα σηµατοδότησης όταν οι σηµατοδούµενοι κόµβοι στραγγαλίζονται από τα παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα τα οποία κατά κανόνα δεν έχουν που αλλού να σταθµεύσουν και τι έννοια έχει η εφαρµογή της ελεγχόµενης στάθµευσης όταν δεν αστυνοµεύεται η καταβολή του τέλους και η τήρηση της περιορισµένης διάρκειας και, όπου αστυνοµεύεται, δεν εισπράττονται τελικά τα πρόστιµα; Θα πρέπει πάντως να αναγνωρισθεί η επιτυχηµένη και συνοχιζόµενη προσπάθεια βελτίωσης των Μαζικών Μέσων Μεταφορών (Μετρό, Λεωφορεία, Τραµ και Προαστιακός Σιδηρόδροµος). Όµως και εδώ η απόδοση των λεωφορείων περιορίζεται από τη χαοτική κατάσταση της κυκλοφορίας και στάθµευσης που αποκλείει κάθε συστηµατικό προγραµµατισµό και ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο του κοινού ενώ η χρήση του µετρό περιορίζεται από την έλλειψη χώρων µετεπιβίβασης κλπ.

3 3. Η Ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων 3 Η ανάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν µε τις προτάσεις του Φακέλου Υποψηφιότητας (5) οδήγησαν, έστω και µε µία αδικαιολόγητη καθυστέρηση τριών ετών, σε µια νέα περίοδο έντονης δραστηριότητας. Επισπεύσθηκαν έργα που είχαν ήδη αρχίσει κι άρχισαν νέα έργα κατασκευής και διαχείρισης του οδικού δικτύου και ανάπτυξης των µαζικών συγκοινωνιών που θα αναβαθµίσουν το όλο αστικό σύστηµα µεταφορών όχι µόνο για τις ειδικές ανάγκες των Αγώνων αλλά και για τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της Πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα για τον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεµατικής, στο θέµα 14 «Μεταφορές» του Φακέλου Υποψηφιότητας (5) αναφέρεται ότι θα γίνει πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών τονίζοντας ότι «η Ελλάδα συµµετέχει µε επιτυχία και κατά ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από άποψη αναλογιών στα προγράµµατα έρευνας στις µεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιµοποιώντας το ιδιαίτερα αναπτυγµένο δυναµικό των Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών Κέντρων και Γραφείων Συµβούλων αλλά και των αναπτυσσόµενων ελληνικών τηλεπικοινωνιών και της προόδου σε άλλες περιοχές της προηγµένης τεχνολογίας». Η παραπάνω υπόσχεση και διαπίστωση ήταν απαραίτητη για να δείξει το πράγµατι υφιστάµενο δυναµικό που, όπως ήταν φανερό, δεν είχε µέχρι τότε αξιοποιηθεί στην πράξη. Η υποχρέωση που έχει αναληφθεί είναι µεγάλη και το δυναµικό που µπορεί να την υλοποιήσει είναι πάντα διαθέσιµο, αρκεί να χρησιµοποιηθεί σωστά. Στο Φάκελο Υποψηφιότητας αναφέρονται και οι ενέργειες που θα γίνουν µέσα στα πλαίσια ενός «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ιαχείρισης της Κυκλοφορίας». Η επιτυχής εφαρµογή ενός τέτοιου Σχεδίου απαιτεί τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και µετά το πέρας των αγώνων για τη βελτίωση της αναποτελεσµατικής µέχρι σήµερα διαχείρισης της κυκλοφορίας και την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάµενου συστήµατος µεταφορών. 4. Η εφαρµογή νέων Τεχνολογιών κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες (6, κεφ. 4.4) Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ολυµπιακών Μεταφορών τονίζεται η ανάγκη της «Μεγιστοποίησης της αποτελεσµατικής χρήσης της υποδοµής των µεταφορών µέσω σχηµάτων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης του Συστήµατος των Μεταφορών» και η «Ελαχιστοποίηση της ζήτησης για µεταφορές, ιδίως κατά τις ώρες αιχµής, µέσω σχηµάτων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης της Ζήτησης». Στη συνέχεια, στο Ενιαίο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολυµπιακών Μεταφορών (7) και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 11, περιγράφεται το

4 4 απαιτούµενο Σύστηµα ιαχείρισης Κυκλοφορίας και ειδικότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων Ολυµπιακών Μεταφορών που εξασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων της σηµατοδότησης σε πραγµατικό χρόνο αλλά και τη συντονισµένη διαχείριση των συµβάντων στο Ολυµπιακό Οδικό ίκτυο µε τη χρήση της πλέον σύγχρονης διαθέσιµης τεχνολογίας. Λαµβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω, το ΥΠΕΧΩ Ε υλοποιεί ένα εκτεταµένο έργο εκσυγχρονισµού του συστήµατος σηµατοδότησης της Αθήνας που αποτελεί το κύριο στοιχείο εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης της Κυκλοφορίας. Περιλαµβάνει ένα Κέντρο Φωτεινής Σηµατοδότησης και ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΦΣ & Κ) και ένα Θάλαµο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) όπου συγκεντρώνονται στοιχεία τόσο από τους φορατές του συστήµατος όσο και από 75 ειδικές κάµερες µηχανικής όρασης (machine vision) εγκατεστηµένες σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Επιπλέον υπάρχουν 208 απλές κάµερες (εικονολήπτες) παρακολούθησης και επαλήθευσης. Προβλέπονται επίσης 24 πινακίδες Μεταβλητού Μηνύµατος µε τις οποίες ο χρήστης θα πληροφορείται τους χρόνους διαδροµής σε κεντρικά σηµεία αναφοράς καθώς και κυκλοφοριακές καταστάσεις στο δίκτυο. Σύµφωνα µε απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού Ολυµπιακών Προγραµµάτων ( ΕΣΟΠ), φορέας ευθύνης λειτουργίας του Θαλάµου Επιχειρήσεων για την περίοδο Ολυµπιακών Αγώνων ορίζεται το Υ Τ συνεπικουρούµενο από το ΥΠΕΧΩ Ε και το ΥΜΕ. Ο Οργανισµός ΑΘΗΝΑ 2004 θα αξιοποιεί επίσης τον θάλαµο µέσω ενός Κέντρου Επιχειρήσεων Ολυµπιακών Μεταφορών για την επίβλεψη της λειτουργίας των στόλων Οχηµάτων εξυπηρέτησης της Ολυµπιακής Οικογένειας καθώς και της κυκλοφορίας στο Ολυµπιακό Οδικό ίκτυο και γύρω από τις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να αναφερθεί η πολύ ευρύτερη κάλυψη εκτός και εντός των διαφόρων εγκαταστάσεων µε 450 περίπου εικονολήπτες, για την ασφάλεια των αγώνων. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει εξετασθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης ορισµένων από τους παραπάνω εικονολήπτες για την πληρέστερη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και η αξιοποίησή τους και µετά τους αγώνες. Επί πλέον ο ΟΑΣΑ και οι εταιρείες λεωφορείων εξετάζουν τη χρήση τηλεµατικής στη διαχείριση του στόλου τους µε εφαρµογή Συστηµάτων Εντοπισµού Θέσεων (GPS), ενώ οι εταιρείες Ράδιο-Ταξί προµηθεύονται συστήµατα πλοήγησης και διαχείρισης στόλου µέσω επιδοτήσεων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Την ηµέρα που γράφεται το κείµενο αυτό, τέσσερις µήνες πριν από την έναρξη των αγώνων, γίνεται µια υπερπροσπάθεια για την κάλυψη των αρχικών αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι τα υπό εκτέλεση έργα των υποδοµών για τις µεταφορές, περιλαµβανοµένων και

5 5 εκείνων του εκσυγχρονισµού της σηµατοδότησης και της τηλεµατικής, θα έχουν περατωθεί. Το ερώτηµα είναι όµως διπλό: α. Σε τι βαθµό θα έχουν περατωθεί; Π.χ. πόσο αποτελεσµατικά θα είναι τα συστήµατα προτεραιότητας αφενός των τραµ στους πάνω από 100 σηµατοδοτούµενους κόµβους που διασταυρώνει και αφετέρου στις ειδικές Ολυµπιακές Λωρίδες και Λεωφορειολωρίδες, και αν τέτοια συστήµατα λειτουργήσουν τελικά πριν από τους Αγώνες. β. Πώς θα αξιοποιηθεί καλλίτερα η υποδοµή που θα έχει περατωθεί, στις εντελώς ιδιαίτερες και συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες κυκλοφορίας κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες; Η υφιστάµενη γενική εµπειρία στο ΥΠΕΧΩ Ε και Υ Τ, συνδυαζόµενη µε το ειδικό δυναµικό και γνώση που υπάρχει στον Αθήνα 2004 και ειδικότερα τη Γεν. /νση Μεταφορών, µπορεί να βοηθήσει στην καλλίτερη αξιοποίηση οποιασδήποτε υποδοµής θα είναι διαθέσιµη. Προσοχή όµως. Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση για την αξιοποίηση του αρµόδιου προσωπικού των παραπάνω κρατικών φορέων και των συµβούλων τους πρέπει να γίνει προσεκτικά από τώρα και όχι µόνο για την αναµενόµενη κανονική λειτουργία αλλά και για εξαιρετικές περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που θα προκύψουν από τη µη αποπεράτωση ορισµένων υποδοµών. Το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό υπάρχει. Αρκεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά όταν και όπου πρέπει. 5. Προσαρµογή και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών µετά τους Αγώνες 5.1 Γενικά. Ανάγκη Φορέα Η προτεραιότητα που ορθώς δίνεται στην εξασφάλιση αποτελεσµατικών µεταφορών κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες δεν πρέπει να µειώσει την προσπάθεια που πρέπει να γίνει έγκαιρα για την προσαρµογή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών µετά τους Αγώνες. Πέρα από το γεγονός ότι οι σχετικές µελέτες έγιναν έχοντας πάντα υπόψη την αξιοποίηση αυτή, η µετά τους αγώνες εξυπηρέτηση των καθηµερινών συνθηκών κυκλοφορίας στο βελτιωµένο σύστηµα µεταφορών και ειδικότερα η κατάλληλη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων νέων τεχνολογιών απαιτεί µια εκτεταµένη προσπάθεια που πρέπει να προγραµµατισθεί από τώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη µετά τους Αγώνες κάποιου Συντονιστικού Φορέα στον τοµέα των Μεταφορών, ανάλογου αλλά σηµαντικά µεγαλύτερου και µονιµότερου από τη Γεν. ιεύθυνση Μεταφορών του ΑΘΗΝΑ 2004.

6 6 Υπάρχει ήδη πρόταση και µελέτη δηµιουργίας Φορέων Μητροπολιτικής ιακυβέρνησης για την Αθήνα και τη Θεσ/νίκη (8) όµως η υλοποίηση απαιτεί πολύ χρόνο. Λιγότερο χρόνο θα απαιτούσε ίσως η δηµιουργία ενός ειδικότερου φορέα µόνο για τις Μεταφορές ή, ορθότερα, σε συνδυασµό και µε τον Γενικότερο Πολεοδοµικό Σχεδιασµό. Και η λύση όµως αυτή απαιτεί σηµαντικό χρόνο και, όπως και η προηγούµενη, δύσκολες πολιτικές αποφάσεις ευρύτερης αναδιοργάνωσης. Η λύση της δηµιουργίας ενός τέτοιου φορέα µέσα στο ΥΠΕΧΩ Ε φαίνεται η πιο ρεαλιστική και άµεσα εφαρµόσιµη. Ιδιαίτερα στον Τοµέα των νέων τεχνολογιών στις Αστικές Μεταφορές, το ΥΠΕΧΩ Ε συγκεντρώνει σήµερα τις περισσότερες αρµοδιότητες, κυρίως στο πρόσφατα ιδρυµένο Τµήµα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηµατοδότησης και Τηλεµατικής (ΤΚΦΣΤ) (Θεοφίλης) αλλά και στα σχετικά τµήµατα της ιεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας ( ΜΕΟ): Τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης και Οδικής Ασφάλειας (Σκιαδόπουλος), Τµήµα Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης (Μαριδάκης) και Τµήµα Μελετών Έργων Οδοποιίας και Τεχνικών Έργων Αττικής (Συµεωνίδης). Στην αναγκαστική αναδιοργάνωση του ΥΠΕΧΩ Ε µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε την κατάργηση των ΕΥ Ε για τα Ολυµπιακά Έργα, θα πρέπει να προβλεφθεί η ίδρυση µιας νέας µονάδας Σχεδιασµού, Μελετών και Λειτουργίας Αστικών Μεταφορών Αττικής, όπου θα µεταφερθεί όλο το αρµόδιο ειδικευµένο προσωπικό του Υπουργείου, ενισχυµένο µε διαθέσιµους άλλους ειδικούς (π.χ. από τη Γεν. /νση Μεταφορών του ΑΘΗΝΑ 2004). Στη Μονάδα αυτή θα υπαχθεί και ένα νέο ειδικό Τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης, Τηλεµατικής και γενικότερα Νέων Τεχνολογιών. 5.2 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Κύριος στόχος της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών θα είναι η διαχείριση του συστήµατος (Transportation System Management TSM) και της Ζήτησης των Μεταφορών (Transportation Demand Management TDM). Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές σχετικές εργασίες που θα πρέπει να γίνουν άµεσα: 1. Επέκταση και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Μηχανικής Όρασης (Machine Vision) στην ανίχνευση οχηµάτων, ρύθµιση κυκλοφορίας αλλά και παροχή λεπτοµερειών κυκλοφοριακών στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο ή αποθηκευµένων (φόρτοι, ταχύτητες, αποστάσεις µεταξύ οχηµάτων, ουρές κλπ.), σε ζώνες ανίχνευσης που µπορεί να µεταβάλλονται µέσω Υπολογιστή. 2. Πλήρη αξιοποίηση των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων από τους χρήστες, η προσθήκη νέων πινακίδων και ο εµπλουτισµός των µηνυµάτων για διάφορους σκοπούς όπως π.χ. την πληροφόρηση για τη θέση και πληρότητα των µεγάλων σταθµών αυτοκινήτων.

7 7 3. Επέκταση του υπάρχοντος λογισµικού διαχείρισης (CONCERT) της φωτεινής σηµατοδότησης για τη συνεργασία του και µε άλλα υποσυστήµατα και εξειδικευµένα κέντρα διαχείρισης Μ.Μ.Μ. (τραµ, λεωφορεία, κλπ.). 4. Επιτάχυνση της προσπάθειας που γίνεται σήµερα για τα λεωφορεία και τα ράδιο-ταξί σχετικά µε την εφαρµογή Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης για διαχείριση στόλου και δυναµική πλοήγηση. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονισθεί ότι η αναµφισβήτητη βελτίωση της συγκοινωνιακής υποδοµής της Αθήνας κατά τα τελευταία χρόνια που επισπεύσθηκε λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων θα προσφέρει προσωρινή µόνο βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας αν η συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες δεν αντιµετωπισθούν µε τη σωστή διαχείριση των µεταφορών και της ζήτησης και την πλήρη αξιοποίηση της υφιστάµενης υποδοµής µε την εφαρµογή και εκµετάλλευση δοκιµασµένων έξυπνων συστηµάτων µεταφορών και συγχρόνων µεθόδων διαχείρισης. Αναφορές (1) Υ..Ε., W. Smith & Associates «Έρευνα και Μελέτη Κυκλοφορίας Λεκανοπεδίου Αθηνών» (2) Υ..Ε., W. Smith & Associates «Μελέτη Κυκλοφορίας και Μεταφορών Περιοχής Αθηνών-Αττικής» Τόµος , Τόµος (3) Υ..Ε., W. Smith & Associates Special Study No 1, Task 1. Traffic Signal System Modernization Study for greater Athens October (4) The PARKMAN CONSORTIUM Annual Review Report PARKMAN Parking Management, Control and Information System. Annual Review Report (1990) Commission of the European Communities. D.G. XIII/F. DRIVE Programme. (5) Επιτροπή ιεκδίκησης ΑΘΗΝΑ 2004 «Φάκελος Υποψηφιότητας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόµος 2. Θέµα 14 Μεταφορές». (6) Γενική ιεύθυνση Μεταφορών. Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 «Στρατηγικό Σχέδιο Ολυµπιακών Μεταφορών» Φεβρουάριος (7) Γενική ιεύθυνση Μεταφορών. Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 «Ενιαίο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολυµπιακών Μεταφορών» Μάρτιος (8) Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου υναµικού (ΙΑΠΑ ) Πάντειο Πανεπιστήµιο «Μητροπολιτική ιακυβέρνηση. Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρµογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α) 2003

8 8 Signalization and Telematics before and after the Olympic Games. Particularities of Athens English Summary Following a good start (Athens-Piraeus urban train 1989, CBD street system converted to one-way and signalised 1960, Comprehensive Transportation Studies 1964 (1) and 1973 (2) and Signal System Modernization Study (3) ), the development of signalisation and the application of new technologies in transportation were very slow, despite the large potential of specialized transportation engineers involved in related EU research. The assignment to Athens of the 2004 Olympic Games gave the opportunity for a new effort. In the Athens Candidacy file (5) as well as in the Olympic Transport Strategic Plan (6) and Operational Plan (7), the application of new technologies is proposed to assist the management of the transportation system and demand during the games. Such technologies are now being applied with the aim not only to properly serve the special traffic conditions during the games but also to fully exploit the new infrastructure after the games, facing in the best way the serious and ever increasing traffic problems of the city. A modern Attica Traffic Signal Centre is being developed to control the signalisation system which is being modernized. Besides the detectors of the signalisation system, detailed traffic information and data are collected through 75 machine vision cameras located on major arteries. Furthermore 208 cameras were installed for monitoring and verification. 24 Variable Message signs will inform users on travel times and traffic conditions at selected locations. A more wide coverage within and outside the venues is provided, for safety reasons, though 450 cameras. At the same time Public Transport Companies are examining the application of telematics and radiotaxi companies acquire navigation and fleet management systems through grants given by the Ministry of Transport and Telecommunications. The areas where the effort should be concentrated before and after the Olympic Games are being summarized. The creation of a specific Metropolitan Body responsible for signalisation and new transportation technologies is considered necessary. Such a unit could operate in the future within the Metropolitan Governance proposed for Athens (8). For the period immediately after the Olympic Games a special unit is proposed to be created in the Ministry of Planning Environment and Public Works where all related activities, now being carried out by many sections of the Ministry, will be concentrated.

9 9 The basic aim of expanding the infrastructure and use of new technologies after the Olympic Games will be to assist in the Transportation System Management and the Transportation Demand Management. Some first priority actions are indicated: 1. The expansion and exploitation of the potential of Machine Vision to detect vehicles, control traffic and provide detailed information and traffic data in real time or stored for varying detection zones. 2. The full exploitation of Variable Message Signs by installing new signs and adding messages for various purposes. 3. Expansion of the existing management software (concert) of the signalisation system to work together with other subsystems and specialized Control Centers for Public Transport (Tramway, Buses etc.). 4. Accelerate the effort being made by Public Transport and Radio- Taxi Companies for the use of a Global Positioning System (GPS) for Automatic Vehicle Location (AVL), fleet management and dynamic navigation.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου: Απαραίτητη υποδοµή στο σύγχρονο Νοσοκοµείο Α. Βαγγελάτος 1, Ι. Σαριβουγιούκας 2 1 Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) 2 Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Από το Συνέδριο «Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους Βελτιωμένη Κινητικότητα για τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης : Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών email: naniopou@civil.auth.gr Περίληψη Οι µεταφορές προσώπων και αγαθών, µε όλα τα µέσα, χερσαία, υδάτινα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης τροχιοδροµικού συστήµατος σε πόλεις µεσαίου µεγέθους: η περίπτωση της Λάρισας

ιερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης τροχιοδροµικού συστήµατος σε πόλεις µεσαίου µεγέθους: η περίπτωση της Λάρισας ιερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης τροχιοδροµικού συστήµατος σε πόλεις µεσαίου µεγέθους: η περίπτωση της Λάρισας Γ. Μίντσης, Χρ. Ταξιλτάρης, Χρ. Πυργίδης, Σ. Μπάσµπας, Μ. Μιλτιάδου, Γ. Μιχαηλίδης, Αντ. Τσουκαλά

Διαβάστε περισσότερα

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ.

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ηµήτρης Κοτζίνος (1 & 2), Πουλίκος Πραστάκος (1), Μάρκος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Αθήνα Η περίπτωση της Ακρόπολης Επιβλέπων: κ. Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «Ανοικτή ιακυβέρνηση - Ανοικτά εδοµένα:» ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ των Αγγελικής Ψάιλα, Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργού Μηχανικού, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θάλειας Σταθά, Περιβαλλοντολόγου, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Εισαγωγή Η πολυετής εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα