ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ρ. Απόστολος Παπαγιαννάκης Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Ιωάννης Τόσκας Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Περίληψη: Από τον Απρίλιο του 2005, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) υλοποιούν ένα πρόγραµµα ελέγχου της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης των επιβατικών υπηρεσιών στο µέλλον. Το άρθρο περιλαµβάνει την παρουσίαση ορισµένων από τις βασικότερες εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα όπως η εκπόνηση έρευνας χρηστών δηµοσίων συγκοινωνιών για την ιεράρχηση των παραµέτρων ποιότητας ως προς τη σηµαντικότητά τους και το βαθµό ικανοποίησής τους από το επιβατικό κοινό και η διαµόρφωση µιας πλήρους µεθοδολογίας δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας. Λέξεις - Κλειδιά: είκτες ποιότητας, Λειτουργικοί δείκτες, ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Ποιότητα συγκοινωνιακών υπηρεσιών

2 274 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η ανάγκη θέσπισης ενός συστήµατος ελέγχου ποιότητας των αστικών µεταφορών Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) βρίσκεται προ των πυλών µιας γενικότερης ανασυγκρότησης των αστικών µεταφορών. Η σύσταση του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) µε στόχο τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, οι διαρκείς παρεµβάσεις που ήδη υλοποιούνται στον ΟΑΣΘ σε διαφορετικά επίπεδα, όπως τεχνολογικό (Τηλεµατική), υποδοµών (νέα λεωφορεία) και λειτουργικό (νέες λεωφορειακές γραµµές), καθώς και η µελλοντική υλοποίηση του Μετρό και της υποθαλάσσιας αρτηρίας θα διαµορφώσουν ένα σύγχρονο, ελκυστικό και πολυτροπικό σύστηµα δηµοσίων συγκοινωνιών. Το ΣΑΣΘ κατέχει έναν εποπτικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία των επιβατικών µεταφορών του ΠΣΘ και η συµβολή του στη δηµιουργία του προαναφερθέντος συγκοινωνιακού τοπίου είναι καθοριστική. Στα πλαίσια αυτά και υλοποιώντας τον θεσµικό του ρόλο, το ΣΑΣΘ πρέπει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαχρονικής παρακολούθησης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο ΠΣΘ. Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος µπορεί να συµβάλει στην αποτίµηση της τρέχουσας απόδοσης των εµπλεκόµενων φορέων, στην επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγών και ανασχεδιασµού, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση των φορέων στις απαιτήσεις ποιότητας των πολιτών. Ειδικότερα, η θέσπιση και διαχρονική παρακολούθηση δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών θα επιτρέψει: την αξιολόγηση της απόδοσης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, τη λήψη άµεσων µέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών, τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιότητας των υπηρεσιών, την καλύτερη γνώση των αναγκών και προτεραιοτήτων του επιβατικού κοινού, την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα Αντικείµενο εργασιών Από τον Απρίλιο του 2005, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) υλοποιούν ένα πρόγραµµα ελέγχου της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του ΠΣΘ, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης των επιβατικών υπηρεσιών στο µέλλον. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εµπεριστατωµένου και ολοκληρωµένου Συστήµατος εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας, το οποίο θα αποτελέσει για τους ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ ένα στρατηγικό εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόµενων επιβατικών υπηρεσιών. Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα περιλαµβάνουν αρχικά την αποτίµηση των υφιστάµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της ποσοτικοποίησης δεικτών ποιότητας και λειτουργικών δεικτών όπως η πληρότητα των οχηµάτων, η ακρίβεια τήρησης του χρονοπρογραµµατισµού, η αξιοπιστία των δροµολογίων, η καθαριότητα, η αποδοτικότητα των λεωφορειολωρίδων, ο µέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις αφετηρίες και τις στάσεις, η αποδοτικότητα του συστήµατος διάθεσης και ακύρωσης εισιτηρίων κ.ά. Η αξιολόγηση των δεικτών έδωσε ήδη χρήσιµα στοιχεία στους ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ για την αποδοτικότητα των υφιστάµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

3 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 275 Επίσης έχει ολοκληρωθεί η έρευνα χρηστών δηµοσίων συγκοινωνιών για την ιεράρχηση των παραµέτρων ποιότητας ως προς τη σηµαντικότητα και το βαθµό ικανοποίησης του επιβατικού κοινού. Η έρευνα επιβατών προσέφερε µια συγκεντρωτική εικόνα της ικανοποίησης των επιβατών για τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο ΠΣΘ και κατ επέκταση των πρωτοβουλιών που θα πρέπει να πάρουν οι τοπικοί φορείς για τη βελτίωσή τους. Το ΙΜΕΤ έχει αναπτύξει, σε συνεργασία µε το ΣΑΣΘ, ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας ( ΕΑ) για την παρακολούθηση και αποτίµηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των ΟΑΣΘ και ΣΑΣΘ, το οποίο παρέχεται µε τη µορφή ενός πλήρους εγχειριδίου προδιαγραφών και ενός λογισµικού υπολογισµού των δεικτών. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη Μεθοδολογία, η οποία έχει βασιστεί σε διεθνώς καθιερωµένα πρότυπα και τεχνικές, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ακεραιότητα των αποτελεσµάτων. 2. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΣΘ 2.1. Αντικείµενο και προφίλ έρευνας Η έρευνα ικανοποίησης / δυσαρέσκειας πελατών CS/D (Customer Satisfaction/ Dissatisfaction) είχε σαν στόχο την αναγνώριση των αναγκών και προτεραιοτήτων του επιβατικού κοινού στο ΠΣΘ, καθώς και την καταγραφή της ικανοποίησης των χρηστών για τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες. Όπως και κάθε τυπική έρευνα ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων, οι ερωτώµενοι δήλωσαν τη γενική άποψη τους για το υπό µελέτη σύστηµα και στη συνέχεια βαθµολόγησαν κάθε προσφερόµενη υπηρεσία ξεχωριστά. Εκτός όµως από την αξιολόγηση της προσφερόµενης ποιότητας έγινε και εκτίµηση της προσδοκώµενης ποιότητας, δηλαδή ουσιαστικά µια απόδοση της σηµαντικότητας κάθε ποιοτικού παράγοντα σε σχέση µε τη συνολική ποιότητα λειτουργίας του συστήµατος. Χρησιµοποιώντας διεθνώς καθιερωµένα στατιστικά πρότυπα (TRB Report 37), καθορίστηκε ένα δείγµα 400 επιβατών, το οποίο αναφέρεται σε ποσοστό εµπιστοσύνης 95% και µε τυπική απόκλιση 5%. Τα 400 ερωτηµατολόγια υλοποιήθηκαν στις έξι αφετηρίες του ΟΑΣΘ όπου υλοποιείται ο µεγαλύτερος όγκος του προγραµµατισµένου συγκοινωνιακού έργου και σε τέσσερις στάσεις µέγιστης φόρτισης γραµµών Αποτελέσµατα έρευνας Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της έρευνας αποτέλεσε η ιεράρχηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Αστικών Συγκοινωνιών σύµφωνα µε τη σηµαντικότητά τους, ως προς τους επιβάτες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά Αστικών Συγκοινωνιών ταξινοµήθηκαν σε δέκα κατηγορίες και ζητήθηκε από τους επιβάτες να τις ταξινοµήσουν από το 1 έως το 10, όπου 1: η λιγότερο σηµαντική και 10: η πιο σηµαντική. Τα ίδια αποτελέσµατα απεικονίζονται γραφικά στο επόµενο σχήµα.

4 276 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Βαθµολογία Συχνότητα δροµολογίων 8,3 Κατηγορία ποιοτικών χαρακτηριστικών Ακρίβεια στην τήρηση των δροµολογίων Τιµές εισιτηρίων και καρτών Ασφάλεια Καθαριότητα και άνεση κατά τη µετακίνηση Απόσταση µετακίνησης από και προς τη στάση/σταθµό Συµπεριφορά προσωπικού (οδηγοί, σταθµάρχες, εκδότες εισιτηρίων, ελεγκτές) ιαθεσιµότητα και χρήση εισιτηρίων/ καρτών 4,0 4,8 5,3 6,0 6,2 6,6 7,3 Πληροφόρηση (στις στάσεις / σταθµούς, µέσα στο όχηµα/ βαγόνι, µε έντυπα, µέσω ίντερνετ ή τηλεφωνικά) Συνδυασµένη χρήση µέσων µεταφοράς (ΜΜΜ, ΙΧ) 3,2 3,4 Σχήµα 1: Ιεράρχηση κατηγοριών ποιοτικών χαρακτηριστικών από τους επιβάτες ως προς τη σηµαντικότητα Το πλέον σηµαντικό συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήµα είναι ότι και οι δύο κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών µε την υψηλότερη βαθµολογία αφορούν στους χρόνους δροµολογίων. Ειδικότερα, η συχνότητα των δροµολογίων και η ακρίβεια στην τήρηση των δροµολογίων κατέχουν εξέχουσα θέση στις προτιµήσεις των επιβατών. Οι τιµές των εισιτηρίων και καρτών θεωρούνται επίσης σηµαντικός κατά τους επιβάτες παράγοντας, ενώ ένα παραδοσιακά κρίσιµο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η ασφάλεια, βρίσκεται στην τέταρτη θέση σηµαντικότητας. Στις τελευταίες θέσεις συναντάται η πληροφόρηση, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι η πληροφόρηση δεν είναι σηµαντική για τους επιβάτες, αλλά συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών βρίσκεται χαµηλότερα στις προτιµήσεις τους. Σε επόµενο στάδιο της έρευνας διερευνήθηκαν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται να αποδίδουν σχετικά καλά και οι επιβάτες να παρουσιάζονται επαρκώς ικανοποιηµένοι. Αυτά είναι, κατά σειρά ικανοποίησης, τα εξής: Ποικιλία σε τύπους εισιτηρίων και καρτών. Ωράριο λειτουργίας των ΜΜΜ. Σύστηµα πώλησης εισιτηρίων και καρτών. Επάρκεια στην κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης από γραµµές Αστικών Συγκοινωνιών. Απόσταση µετακίνησης µεταξύ δύο σηµείων µετεπιβίβασης. Στον αντίποδα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα οποία οι επιβάτες δεν παρουσιάζονται ικανοποιηµένοι είναι τα εξής: Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα, όσον αφορά την πληρότητα, τον αριθµό των καθισµάτων, τις χειρολαβές, τη θερµοκρασία και τον εξαερισµό. Πληροφόρηση εντός των οχηµάτων.

5 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 277 Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Καθαριότητα οχηµάτων. Οι επιβάτες αξιολόγησαν επίσης το σύστηµα ΑΣ του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης στο σύνολό του. Η γενική εικόνα αναδεικνύει το σύστηµα ΑΣ του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους επιβάτες, µέτριο Πολύ ικανοποιητικό Ικανοποιητικό Μέτριο Καθόλου ικανοποιητικό Σχήµα 2: Ικανοποίηση επιβατών για τις επιβατικές υπηρεσίες στο ΠΣΘ Τέλος, συνδυάζοντας τις βαθµολογίες σηµαντικότητας και ικανοποίησης και εφαρµόζοντας την µέθοδο Quadrant Analysis διερευνήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρήζουν άµεσης προσοχής και βελτίωσης. Αυτά είναι, κατά σειρά σηµαντικότητας, τα εξής: Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα Καθαριότητα οχηµάτων Συνθήκες αναµονής στις στάσεις/ σταθµούς Λήψη µέτρων για τη µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα Το σηµαντικό συµπέρασµα που εξήχθηκε από την έρευνα των επιβατών είναι ότι οι επιβάτες εστιάζουν τις άµεσες βελτιώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο ΠΣΘ σε αµιγώς ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πέρα από τα παραπάνω «άµεσα προς βελτίωση» ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα παρακάτω έχουν εκτιµηθεί από τους επιβάτες ως σηµαντικά και για τα οποία η ικανοποίηση ως προς την απόδοσή τους είναι από µέτρια έως ικανοποιητική: Συχνότητα των δροµολογίων. Ακρίβεια των δροµολογίων. Ωράριο λειτουργίας των ΜΜΜ. Επάρκεια στην κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης. Τιµές των εισιτηρίων και καρτών. Συµπεριφορά προσωπικού. Ύπαρξη λεωφορειολωρίδων για την ταχύτητα των ΜΜΜ. Απόσταση/χρόνος µετακίνησης έως τις στάσεις / σταθµούς. Ασφάλεια κατά την παραµονή στις στάσεις / σταθµούς. Συµπεριφορά των οδηγών όσον αφορά τον τρόπο οδήγησης.

6 278 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Χρόνος αναµονής στο σηµείο ή στα σηµεία µετεπιβίβασης. Η διαµόρφωση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας ( ΕΑ), βασίστηκε στην υλοποίηση µιας σειράς δράσεων όπως: µετρήσεις και έρευνες για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, έρευνα των επιβατών που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, και εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής. Οι µετρήσεις και έρευνες για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις, µε την εφαρµογή ποικίλλων µεθόδων συλλογής στοιχείων ανάλογα µε τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά των δεικτών. Σε σχέση µε την επιλογή του δείγµατος για το λειτουργικό αντικείµενο της έρευνας, τα παρακάτω αξίζει να σηµειωθούν: A. B. 3. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. Οι δείκτες του συστήµατος Η έρευνα περιελάµβανε το σύνολο των δροµολογίων όλων των λεωφορειακών γραµµών που αναχωρούν από τις βασικές αφετηρίες του ΟΑΣΘ (ΙΚΕΑ, ΝΣΣ, ΚΤΕΛ, Σταυρούπολη, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Αριστοτέλους). Κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας (από ώρα 5:00 έως 24:00) ελέγχθηκαν 50 λεωφορειακές γραµµές και το σύνολο των δροµολογίων που αναχωρούν από τις συγκεκριµένες αφετηρίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στο δίκτυο του ΟΑΣΘ λειτουργούν 69 λεωφορειακές γραµµές και εκτελούνται καθηµερινά περίπου δροµολόγια. Κατά συνέπεια, το δείγµα που επιλέχθηκε για τους δείκτες Αξιοπιστία δροµολογίων και Ακρίβεια αναχώρησης στις αφετηρίες αντιστοιχεί στο 70% των γραµµών και στο 78% των δροµολογίων του ΟΑΣΘ. Η έρευνα περιελάµβανε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 25 γραµµών που επιλέχθηκαν µε τα εξής κριτήρια: 1. Γεωγραφική κάλυψη (εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος). 2. Τύπος γραµµής (κορµού, αστικές και περιαστικές). 3. Επιβατική κίνηση (αντιστοιχούν περίπου στο 65% της συνολικής µηνιαίας επιβατικής κίνησης του ΟΑΣΘ). Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ΕΑ αποτελείται συνολικά από τριάντα (30) δείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τα πλήρη ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αστικών µεταφορών και των παρεχόµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: Επιβατική κίνηση Ποσοστό εκτέλεσης δροµολογίων στις αφετηρίες Ακρίβεια αναχώρησης οχηµάτων από τις αφετηρίες (Επίπεδα Εξυπηρέτησης) Μέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις αφετηρίες Μέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις στάσεις Απόκλιση των παρατηρηθεισών προγραµµατισµένων συχνοτήτων Ακρίβεια διάρκειας διαδροµής δροµολογίων Μέση ταχύτητα γραµµής Μέση ταχύτητα λεωφορείων κατά µήκος των λεωφορειολωρίδων Αριθµός παραβιάσεων στις λεωφορειολωρίδες Πληρότητα οχηµάτων

7 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες Χρόνος αναµονής για την προµήθεια εισιτηρίου Χρόνος αναµονής για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδροµών ιαθεσιµότητα εισιτηρίων στα σηµεία πώλησης Κατάσταση ακυρωτικών µηχανηµάτων Κατάσταση µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων Καθαριότητα Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα Συνθήκες αναµονής στις στάσεις/ σταθµούς Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για ΑΜΕΑ Λήψη µέτρων για τη µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα Συµπεριφορά προσωπικού Συνθήκες ασφάλειας (στάσεις και σταθµούς) Υπάρχουσα πληροφόρηση Τιµολογιακή πολιτική (ποικιλία και τιµές) Συχνότητα δροµολογίων (έρευνα επιβατών) Ακρίβεια δροµολογίων (έρευνα επιβατών) Επάρκεια στη κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης Συγχρονισµός δροµολογίων (χρόνος αναµονής στα σηµεία µετεπιβίβασης) Συνολική αξιολόγηση επιβατών 3.2. Μεθοδολογικά στοιχεία Για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ΕΑ, αναπτύχθηκε µια πλήρης µεθοδολογία, η οποία περιλαµβάνει για κάθε δείκτη την αναλυτική περιγραφή του, τη µαθηµατική διατύπωση υπολογισµού του, τη µέθοδο συλλογής των πρωτογενών δεδοµένων, το δείγµα και άλλα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω η µαθηµατική διατύπωση του δείκτη 3: «Ακρίβεια αναχώρησης οχηµάτων από τις αφετηρίες (Επίπεδα Εξυπηρέτησης)». Ο δείκτης αφορά στην αποδοτικότητα του χρονοπρογραµµατισού του ΟΑΣΘ στις αφετηρίες. Με τη χρήση στατιστικών µεγεθών ταξινοµούνται οι γραµµές σε έξι συνολικά Επίπεδα Εξυπηρέτησης (Level of Service, LOS), πάντα αναφορικά µε το χρονοπρογραµµατισµό. Ειδικότερα, υπολογίζεται για µια γραµµή ο συντελεστής διακύµανσης (coefficient of variation, c vh ) των παρατηρηθέντων headways και µε βάση την τιµή του συντελεστή ταξινοµείται η γραµµή αυτή σε ένα από τα Επίπεδα Εξυπηρέτησης ως εξής: Για κάθε γραµµή υπολογίζεται αρχικά ο αριθµητικός µέσος όρος των προγραµµατισµένων headways: h π : Μέση τιµή των προγραµµατισµένων headways της γραµµής h π = 1 n n i= 1 Όπου, h π = το προγραµµατισµένο headway i της γραµµής i i h (1) π n = το σύνολο των προγραµµατισµένων headways της γραµµής Στη συνέχεια υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των διαφορών µεταξύ των προγραµµατισµένων και των αντίστοιχων παρατηρηθέντων headways της γραµµής : s : η τυπική απόκλιση των αποκλίσεων των headways της γραµµής s = 1 n n 1 i= 1 i i 2 ( hε hπ ) (2)

8 280 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Όπου, h π = το προγραµµατισµένο headway i της γραµµής i i h ε = το παρατηρηθέν headway i της γραµµής n = το σύνολο των headways της γραµµής Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός του συντελεστή διακύµανσης (coefficient of variation, c vh ) των αποκλίσεων των προγραµµατισµένων και των παρατηρηθέντων headways: c : ο συντελεστής διακύµανσης των headways της γραµµής vh c vh = s h π (3) Τέλος, µε βάση την τιµή του (Level of Service, LOS). c vh, η γραµµή ταξινοµείται σε ένα Επίπεδο Εξυπηρέτησης Η δείκτης 3 εκφράζει το επίπεδο της παρεχόµενης εξυπηρέτησης όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραµµατισµένων αναχωρήσεων των λεωφορείων από τις αφετηρίες. Ο δείκτης 3 κατατάσσει τις 69 λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΘ σε 6 επίπεδα εξυπηρέτησης (A, B, C, D, E, F) όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα, το οποίο προέκυψε από την έρευνα που έλαβε χώρα στα πλαίσια του έργου για την αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης: 3 Ποσοστιαία κατανοµή γραµµών ΟΑΣΘ ανά επίπεδο εξυπηρέτησης ,3 47, , ,7 32,1 21, ,3 9,6 5,7 3,8 3,8 Μάιος Ιούνιος Οκτώβριος Α Β C D Ε F Σχήµα 3: Ποσοστιαία κατανοµή των γραµµών στα Επίπεδα Εξυπηρέτησης σε σχέση µε την ακρίβεια αναχώρησης των οχηµάτων στις αφετηρίες Στο παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανής η βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης κατά το µήνα Οκτώβριο σε σχέση µε τους µήνες Μάιο και Ιούνιο. Η ολοκλήρωση και εφαρµογή του συστήµατος τηλεµατικής για την παρακολούθηση του στόλου οχηµάτων του ΟΑΣΘ (Σεπτέµβιος 2005) απέφερε θετικές επιπτώσεις στο σχεδιασµό, στο προγραµµατισµό και τον έλεγχο του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

9 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 281 Τέσσερις µέθοδοι συλλογής στοιχείων θα εφαρµοστούν στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ΕΑ ανάλογα µε το είδος των στοιχείων αυτών: Ερωτηµατολόγια επιβατών: µέσω ερωτηµατολογίων θα συλλεχθούν οι απαντήσεις των επιβατών σχετικά µε την ικανοποίησή τους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Έρευνα Mystery Shopping: ερευνητές της οµάδας µελέτης θα διερευνήσουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών, στη βάση συγκεκριµένων προδιαγραφών που θα τους δοθούν. Μετρήσεις στο πεδίο: παρατηρητές θα χρησιµοποιήσουν ειδικά έντυπα για την καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των οχηµάτων. Η καταγραφή αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου (π.χ. αφετηρίες, στάσεις κ.ά.). Στοιχεία ΟΑΣΘ/Τηλεµατική: υφιστάµενα στοιχεία που τηρούν οι ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ θα αξιοποιηθούν για τον υπολογισµό συγκεκριµένων ποιοτικών δεικτών (π.χ. συµβάντα, κάλυψη δικτύου κ.ά.). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επίσης και τα δεδοµένα του συστήµατος τηλεµατικής του ΟΑΣΘ. 4. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας που αναπτύσσεται από το ΣΑΣΘ και το ΙΜΕΤ, οφείλει να είναι: αξιόπιστο και αντικειµενικό ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών για το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων στις.σ. Θεσσαλονίκης, προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες και ευέλικτο στην ένταξη νέων δεικτών και πηγών δεδοµένων για την ποσοτικοποίηση των δεικτών, και αποδοτικό για την κατάληξη τεκµηριωµένων συµπερασµάτων, µε τελικό στόχο την ιεράρχηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη. Η χρήση των στοιχείων του συστήµατος τηλεµατικής θα επιτρέψει την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ακρίβειας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας όσον αφορά στην αξιολόγηση του παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου στο δίκτυο των λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ. Το λογισµικό υπολογισµού των δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας θα έχει την δυνατότητα «ανάγνωσης» δεδοµένων που προέρχονται από σύστηµα τηλεµατικής του ΟΑΣΘ. Μια τέτοια λειτουργικότητα θα επιτρέψει στο ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ. να συνεργάζονται αποτελεσµατικά για τη ποσοτικοποίηση δεικτών ποιότητας, και να κάνουν χρήση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας µε συµβατό και κοινά αποδεκτό τρόπο. Οι δείκτες θα ποσοτικοποιούνται «αυτόµατα» και θα διασφαλιστεί ο απρόσκοπτη αξιολόγηση των λεωφορειακών γραµµών σε εξαµηνιαία ή ετήσια βάση. Το ΣΑΣΘ και ο ΟΑΣΘ θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να προτείνουν, σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της διαρκούς αξιολόγησης, διορθωτικές ενέργειες άµεσου και µεσοπρόθεσµου επιχειρησιακού χαρακτήρα, για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών αποτελούν την επόµενη επιχειρησιακή φάση στην κοινή προσπάθεια του ΣΑΣΘ και του ΟΑΣΘ για καλύτερες δηµόσιες συγκοινωνίες. Ενδεικτικά, η αξιοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος δεικτών διακρίνεται σε δύο επιχειρησιακές φάσεις: Α. ιορθωτικές ενέργειες άµεσου χαρακτήρα Άµεσες παρεµβάσεις επιχειρησιακού χαρακτήρα για την βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας σε όσες γραµµές το επίπεδο εξυπηρέτησης υπολείπεται σηµαντικά ενός ελαχίστου αποδεκτού ορίου που θα προσδιορισθεί από την ανάλυση των µετρήσεων.

10 282 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν κυρίως σε: Επεκτάσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάµενων λεωφορειακών γραµµών. Τροποποιήσεις διαδροµών. Τροποποιήσεις σε δροµολόγια και συχνότητες. Τεκµηρίωση και διαστασιολόγηση των αναγκών σε οχήµατα. Οι παρεµβάσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε: Έλλειψη οχηµάτων και συντονισµού στον χρονοπρογραµµατισµό. Αντιµετώπιση προβληµάτων κυκλοφοριακής συµφόρησης. Κάλυψης της ζήτησης και εξυπηρέτησης πόλων γένεσης µετακινήσεων. B. ιορθωτικές ενέργειες µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα Συνολικός επανασχεδιασµός των γραµµών µε στόχο την βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου. Η βελτίωση θα επιτευχθεί µε δράσεις όπως οι παρακάτω: Τροποποίηση ή δηµιουργία γραµµών που να καλύπτουν την παρατηρηµένη ζήτηση σε µετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή. Βελτίωση της παραγωγικότητας ή οικονοµικής απόδοσης του δικτύου µε ορθολογική αξιοποίηση, διαχείριση και καταµερισµό των οχηµάτων. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης µε βελτιστοποίηση του χρονοπρογραµµατισµού δροµολογίων. Καθορισµός κατώτερων επιπέδων ποιότητας παρεχόµενης εξυπηρέτησης και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του δικτύου σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλες οι παραπάνω ενέργειες κινούνται στην κατεύθυνση ικανοποίησης του βασικού στόχου µιας διαδικασίας αξιολόγησης της ποιότητας που είναι η αναγνώριση των αναγκών των επιβατών-πελατών του συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών και η µετάφραση τους σε οργανωτικούς, λειτουργικούς και πραγµατοποιήσιµους στόχους από τους υπεύθυνους φορείς αστικών συγκοινωνιών. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του επιβάτη και γενικότερα κερδίζεται η εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης προς τα µαζικά µέσα µεταφοράς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ European Committee for Standardization (CEN) (2002). Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13816: Transportation Logistics and Services Public passenger transport Service quality definition, targeting and measurement. Βρυξέλλες Consortium of the EU Proect PORTAL (2003). Benchmarking and Quality Management in Public Transport. Βρυξέλλες Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) (2005). Παραδοτέο Π2 Έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Ποιότητας των Παρεχόµενων Επιβατικών Υπηρεσιών ηµοσίων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης»: Εγχειρίδιο Εφαρµογής των εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας (.Ε.Α.). Θεσσαλονίκη Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (2004). Report 100: Transit Capacity and Quality of Service Manual (2 nd Edition). USA Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (2003). Report 88: A Guidebook for Developing a Transit Performance-Measurement System. USA Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (1998). Report 37: A Handbook: Integrating Market Research into Transit Management. USA

11 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 283 AN INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM FOR THE PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THESSALONIKI Dr. Yannis Tyrinopoulos Hellenic Institute of Transport 6 th km. Charilaou-Thermi rd., Thermi, Thessaloniki Tel.: Fax: Dr. Georgia Aifadopoulou Hellenic Institute of Transport 6 th km. Charilaou-Thermi rd., Thermi, Thessaloniki Tel.: Fax: Dr. Apostolos Papayannakis Thessaloniki Transport Authority 65, Georgikis Sholis Ave., Pilea, Thessaloniki Tel.: Fax: Yannis Toskas Thessaloniki Transport Authority 65, Georgikis Sholis Ave., Pilea, Thessaloniki Tel.: Fax: Summary: Since April 2005, the Thessaloniki Transport Authority (THETA) and the Hellenic Institute of Transport (HIT) implement a quality control programme for the public transportation services in the Thessaloniki greater area, formulating also an integrated public transportation monitoring system to be applied in the future. The paper contains the results of the main activities carried out so far, such as the customer satisfaction/dissatisfaction survey for the prioritization and assessment of the quality factors in terms of importance and satisfaction given by the passengers, and the development of a complete Methodology of the service and effectiveness indicators to be applied. Keywords: Quality indicators, Operational indicators, Public Transport, Quality of transportation services

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών

4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών 4. Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών Σύνοψη Το κεφάλαιο αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών. Αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: ΣΥΤΗΜΑΤΑ Κωδικός CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ μαθήματος: Πιστωτικές μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς

ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς [Your tekst here] Γιατί να βελτιωθεί η διαχείριση της ποιότητας; Σήμερα τα σχέδια αστικής κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο. Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα»

Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο. Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Συγκοινωνίες Αθηνών Μία πόλη ένα δίκτυο Μαρία Μαυρουδή AFCS Project Manager «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Συγκοινωνίες Αθηνών Μητροπολιτικός Φορέας Αστικών Συγκοινωνιών Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΜ Ιούλιος 2010 Απρίλιος 2011 Με την υποστήριξη και τη συνεργασία Σελίδα 2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Δημοσιεύσιμη Περίληψη Συντονιστής: DTV Consultants, Mr. Johan Janse, PO Box 3559, 4800 DN, Breda, The Netherlands, +31 76 513 6631 enerqi@dtvconsultants.nl Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ.

Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ. 1 Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα, συμμετείχαν 8.784 καταναλωτές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 11/11/2014-20/11/2014, μέσω ερωτηματολογίου, που αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Ενότητες Εργασίας Ε.Ε.1. Προδιαγραφές Συστήματος Ε.Ε.2. Προμήθεια, προσαρμογή λογισμικού και εξόρυξη πληροφορίας. Ε.Ε.3.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή μοντέλου. Ε.Ε.4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Εισαγωγή δειγµατοληψία Τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση των µεταφορικών συστηµάτων και όσο και για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0 Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Speed-0 Βασική Ιδέα Ο μεγάλος αριθμός ακατέργαστων τηλεματικών δεδομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1η Έκθεση Εργασιών ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Οκτώβριος 2006 ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το Μετρό είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Απόδοσης Συστηµάτων Αστικών Συγκοινωνιών

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Απόδοσης Συστηµάτων Αστικών Συγκοινωνιών 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Απόδοσης Συστηµάτων Αστικών Συγκοινωνιών Σύνοψη Στo πλαίσιo του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται ο ορισµός της έννοιας της απόδοσης ενός συστήµατος αστικών συγκοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki Evangelos Mitsakis and Josep Maria Salanova Grau and Georgia Aifadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρακτικές εφαρµογές Μεθοδολογιών

8. Πρακτικές εφαρµογές Μεθοδολογιών 8. Πρακτικές εφαρµογές Μεθοδολογιών Σύνοψη Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οκτώ µεθοδολογίες αξιολόγησης της απόδοσης συστηµάτων αστικών συγκοινωνιών και ελέγχου της ποιότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» Αντικείμενο του έργου Το έργο αφορά: Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Για Λεωφορείο ή μικρό λεωφορείο Το κόστος ενός δρομολογίου λεωφορείου ή μικρού λεωφορείου, όταν αυτά θεωρούνται ως προσφορότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα