ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΤEΛΗΣ. ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΜΧΠΠΑ * *** ***** Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (1999) Πόλεις και Τηλεπικοινωνίες. Στο Πετράκος,Γ. και Οικονόµου,. (επιµ.). Πόλεις και Περιφέρειες στη Σύγχρονη Ελλάδα, σελ Βόλος: Παν. Εκδόσεις Θεσσαλίας/ Gutenberg.

2 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια προσέγγισης του προβλήµατος των τηλεπικοινωνιών σε συσχέτιση µε την ανάπτυξη των πόλεων. Το θέµα και νέο είναι και τεράστιο, προσλαµβάνει δε όλο και µεγαλύτερη σηµασία στη σηµερινή εποχή. Εδώ θα επιχειρηθεί µια προσέγγιση, κατ ανάγκην µερική, που θα επικεντρωθεί στα ζητήµατα των χωρικών διαφοροποιήσεων που παράγονται από τις νέες (ψηφιακές) τηλεπικοινωνίες. Θα δειχτεί ότι οι σύγχρονες επικοινωνίες τείνουν να ευνοούν και να ευνοούνται από τα µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα, αφήνοντας µικρότερα περιθώρια στις µικρότερες πόλεις, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την αναβάθµισή τους στην ιεραρχική κλίµακα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Είναι σηµαντικό να τονιστεί από την αρχή ότι η ανάπτυξη των τεχνολογικών συστηµάτων που χαρακτηρίζουν την ΚτΠ είναι κοινωνικά προσδιορισµένη, αποτελώντας παράγωγο κοινωνικών σχέσεων, που µέσω πολιτικών και αναγκών διαµορφώνουν πολιτισµικά και οικονοµικά πρότυπα που µε τη σειρά τους εκφράζονται και σε τεχνολογικά συστήµατα. Η εγκαθίδρυση των συστηµάτων, από την άλλη µεριά, διαµορφώνει νέες καταστάσεις που αντεπιδρούν δηµιουργώντας σπειροειδείς ανελίξεις στο πλέγµα κοινωνίας και τεχνολογίας. 1. Μεταφορντική κοινωνία και Κοινωνία της Πληροφορίας Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής µε το συνδυασµό που παράγουν, δηλαδή την τηλεµατική, έχει προδώσει νέες διαστάσεις και δυνατότητες στα παραγωγικά συστήµατα και γενικότερα στην κοινωνικο-οικονοµική ζωή των προηγµένων χωρών. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη αυτή έχει προέλθει από τις ίδιες τις ανάγκες που έχουν προκύψει µέσα σε µια πορεία διαρκούς µεταλλαγής της παραγωγικής βάσης και των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. Πιο συγκεκριµένα, η ηλεκτρονική επανάσταση αποτέλεσε την υλική βάση πάνω στην οποία έγινε δυνατή η πραγµατοποίηση της όποιας µετάβασης από το φορντισµό στα µεταφορντιστικά Παραδείγµατα της παραγωγής και της κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή σε νέα καθεστώτα συσσώρευσης και τρόπους ρύθµισης. Κι αυτό, διότι η επιδιωκόµενη στα µεταφορντιστικά καθεστώτα συσσώρευσης ευελιξία στην παραγωγή, την ανταλλαγή και την κατανάλωση προϋποθέτει (στη σηµερινή εποχή) την αντίστοιχη πολύπλευρη δυνατότητα οργανωτικών και τεχνικών λειτουργιών που γίνονται δυνατές µόνο µέσα από τη διαχείριση και επεξεργασία και µετάδοση πολύπλοκων συνόλων πληροφοριών, µέσω των παντοειδών συγχρόνων δικτύων. Η αναδιάρθρωση του καπιταλισµού παρήγαγε αυτό που ο Castells ονόµασε πληροφορικό τρόπο ανάπτυξης (Μ.Castells, 1989:19). Η τηλεµατική έδωσε τις λύσεις, αλλά η ανάπτυξή της και οι διαρκώς νέες δυνατότητες που γεννά για όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής, την έφεραν στο κέντρο της συζήτησης καθώς διαπιστώνεται ότι πέρα από τις δυνατότητες που γεννά, καταλήγει να γίνεται ένας καταλύτης συνολικότερων αλλαγών, όχι µόνο στα οικονοµικά αλλά και στα κοινωνικά πεδία. Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα των καιρών ότι η ίδια η συζήτηση για τη µετα-βιοµηχανική κοινωνία έχει πλέον παραχωρήσει τη θέση της στη νέα συζήτηση για την κοινωνία της πληροφορίας. Άλλοι, ήδη µιλούν για την κοινωνία των µετα-υπηρεσιών, για µια κοινωνία βασισµένη όχι στον τριτογενή, αλλά στον 1

3 τεταρτογενή τοµέα (της πληροφορίας και των επικοινωνιών). Το ενδιαφέρον όµως είναι ότι εδώ και λίγα χρόνια έχει ανοίξει µια ειδικότερη συζήτηση που αναζητά την απάντηση στο ερώτηµα αν και πως οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τις πόλεις, τόσο ως δοµηµένα περιβάλλοντα, όσο και ως κοινωνικές σχέσεις. Η σχέση της ψηφιακοποίησης των δικτύων, των νέων υπηρεσιών, των σύγχρονων υπολογιστών, και των οπτικών ινών από τη µια, και των χωρικών συγκεντρώσεων από την άλλη, δεν είναι εκ πρώτης όψεως προφανής αλλά ούτε και επαρκώς µέχρι σήµερα µελετηµένη. Να το πούµε πιο απλά: τι σχέση έχει το ISDN µε τις πολυκατοικίες; Μέσα στις λειτουργίες της πόλης, οι νέες υποδοµές αναπτύσσονται µε την είσοδο της πληροφορικής σε όλα τα δίκτυα υποδοµών. Η τηλεµατική των µεταφορών, µε την ευρεία της έννοια, γίνεται συνεχώς και καθοριστικότερη. Αστικές αναδιαρθρώσεις γίνονται δυνατές λόγω της ανάπτυξης των δικτύων, ενώ ο δι-αστικός ανταγωνισµός εντείνεται ανάµεσα σε πόλεις που προσπαθούν να υιοθετήσουν τα νέα συστήµατα και να αναδειχθούν σε όλο και σηµαντικότερους κόµβους των αστικών πλεγµάτων και δικτύων. Είναι προφανές, ότι οι εξελίξεις αυτές θέτουν διάφορα ερωτήµατα. Προκειµένου αυτά να απαντηθούν, πρέπει πρώτα να στραφούµε στις πόλεις και τις λειτουργίες τους. 2. Πόλεις και επικοινωνίες Οι σηµερινές πόλεις διατηρούν πολλά από τα σηµαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που από τα αρχαία χρόνια τις διαφοροποίησαν από τον εξω-αστικό χώρο. Ένα από τα πιο βασικά τέτοια χαρακτηριστικά είναι ότι αποτελούν κέντρα τριτογενών λειτουργιών. Την παλιά εποχή ήταν µόνο, ή περίπου µόνο, το εµπόριo, γι αυτό και οι πόλεις συχνά ιδρύονταν σε σταυροδρόµια µεταφορικών διαδροµών. Σήµερα είναι µια σειρά λειτουργίες του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, θα έλεγε µάλιστα κανείς ότι οι τριτογενείς λειτουργίες είναι και οι προεξάρχουσες. Στις κοινωνίες όµως που κινούνται όλο και περισσότερο στην τροχιά της µεταβιοµηχανικής εποχής οι οικονοµίες τείνουν όλο και περισσότερο να βασίζονται στην κυκλοφορία των συµβολικών και πληροφοριακών αγαθών παρά στην παραγωγή και κυκλοφορία των υλικών αγαθών (S.Graham and S.Marvin, 1996:4). Κατά µείζονα λόγο, αυτό συµβαίνει στις πόλεις και ιδιαίτερα στις µητροπόλεις του σύγχρονου, ύστερου, καπιταλισµού. Παρά όµως τη δραµατική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, θα ήταν ανακριβές να υποστηρίξει κανείς ότι ο ρόλος των υπολοίπων υποδοµών µειώνεται και ότι αυτές τείνουν να αντικατασταθούν από τις επικοινωνίες. Αντίθετα, πολλές φορές η ίδια η λειτουργία των επικοινωνιών γίνεται αιτία να υπάρξουν νέες ροές υλικών αγαθών και φυσικές κινήσεις προσώπων, δηµιουργούνται νέες απαιτήσεις στα ενεργειακά δίκτυα και στα άλλα δίκτυα των φυσικών υποδοµών. Η ανάπτυξη δηλαδή των υλικών ροών δεν φαίνεται να ανακόπτεται από την ανάπτυξη της τηλεµατικής. Εποµένως, ο µύθος της υποκατάστασης των µεταφορών µε τις επικοινωνίες ισχύει µόνο ως ένα βαθµό, η ανάπτυξή τους παίζει ρόλο σήµερα όµως καταλυτικό στη χωρική ανάπτυξη. Οι επικοινωνίες αποτελούν ταυτόχρονα τόσο µια τριτογενή λειτουργία, όσο και υποδοµή για τη λειτουργία σχεδόν όλων των άλλων τριτογενών λειτουργιών, αλλά και συνολικά του παραγωγικού συστήµατος. Αποτελούν σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους όρους (συνθήκες) της αναπαραγωγής του παραγωγικού συστήµατος 2

4 γενικά. Έχει εκτιµηθεί ότι στην Ευρώπη, οι µισές από τις θέσεις απασχόλησης, και το 80% από τις νέες θέσεις απασχόλησης, προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν ως βάση τους την πληροφορία (P.Johnston, 1993), ενώ κατά το έτος 2000 έχει εκτιµηθεί από την ΕΕ ότι οι τηλεπικοινωνίες θα ευθύνονται για το 7% του ΑΕΠ και έµµεσα θα υποστηρίζουν το 60% της απασχόλησης (S.Graham and S.Marvin, 1996:126, G.Mulgan, 1991:14). Στις ΗΠΑ ήδη από το 1985 το 13.9% των θέσεων απασχόλησης και το 13% του ΑΕΠ προέρχονταν από τους τοµείς έντασης της πληροφορίας, ενώ η συγκέντρωση και πυκνότητα τέτοιων λειτουργιών ήταν πολλαπλάσια και πολύ µεγάλη στις 24 σηµαντικότερες µητροπολιτικές περιοχές (M.Castells, 1989: 144). Αξίζει να σηµειωθεί, βέβαια, ο σηµαντικότατος ρόλος των αµυντικών δαπανών σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγ. Βρετανία. Ο τοµέας της άµυνας στις χώρες αυτές συντηρεί το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής µε όλες τις αντιφάσεις που αυτό µπορεί να συνεπάγεται (όπως π.χ. ότι τα προϊόντα της σχετικής έρευνας δεν είναι εµπορεύσιµα) (βλ. M.Castells, 1989:263). Οι αναπτυσσόµενες πόλεις, όπως στο παρελθόν ταύτιζαν την ανάπτυξή τους µε τις µεταφορές, έτσι σήµερα την ταυτίζουν όλο και περισσότερο µε τις επικοινωνίες. Σύµφωνα µε έρευνες των αρχών της τρέχουσας δεκαετίας, το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελεί αξιόπιστη πρόγνωση για το επίπεδο των επενδύσεων σε τηλεπικοινωνίες σε µια επόµενη χρονική στιγµή. Αυτό συµβαίνει και αντιστρόφως, µε την έννοια ότι η σχέση είναι αιτιακή και όχι απλώς παράλληλη, και µάλιστα όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι δεν αυξάνεται µόνο το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και η ίδια η παραγωγικότητα (F.J.Cronin et al 1993 Aug.: ; F.J.Cronin et al 1993 Dec.: ). Παρεµφερώς υποστηρίζεται ότι και η συσχέτιση τηλεπικοινωνιών και αστικής ανάπτυξης είναι επίσης θετική, ιδιαίτερα µάλιστα όταν πρόκειται για δίκτυα τηλεµατικής (δίκτυα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) (D.Gibbs 1993: ). Με την έννοια αυτή επενδύσεις στις επικοινωνίες, στην κάθε φορά υπό εξέταση περιοχή, είναι δυνατό να επιφέρουν αλλαγές στην αναπτυξιακή διαδικασία, και µάλιστα ακόµα και στην περίπτωση που είναι κρατικές, να επιφέρουν συνολική αύξηση στην παραγωγικότητα. (Φυσικά εδώ προκύπτει το οξύµωρο σχήµα, όπου οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα συνοδεύονται από µειώσεις στις θέσεις εργασίας, αύξηση της ανεργίας και τελικά οδηγούν στη γέννηση ενός προβλήµατος που καταλήγει σε µάκρο-επίπεδο να µειώνει την παραγωγικότητα στην κοινωνία). Οι θετικές οικονοµικές συσχετίσεις µεταξύ τηλεπικοινωνιών και άλλων δραστηριοτήτων έντασης πληροφορίας µε την αστική ανάπτυξη, και τις πόλεις, δεν είναι όµως άµοιρες αντιθέσεων. Μια πολύπλοκη διαδικασία τροχοδροµείται που χρειάζεται ανάλυση σε βάθος. 3. Νέες Υποδοµές, τηλεπικοινωνίες και χωρική διαφοροποίηση: η επιλεκτικότητες των δικτύων Η ύπαρξη όλων των µορφών της υποδοµής δηµιουργεί χωρικές διαφοροποιήσεις είτε πρόκειται για τον αστικό είτε για τον περιφερειακό χώρο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εκφράζονται µε διάφορους τρόπους: µε τις διαφορετικές τιµές του εισοδήµατος των κατοίκων, µε τις διαφορές στην παραγωγικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας σε διαφορετικές περιοχές, µε τις διαφορετικές αξίες και τιµές γης ως αποτέλεσµα της διαφορικής γαιοπροσόδου Ι, κλπ. Οι χωρικές διαφοροποιήσεις που έρχονται ως 3

5 αποτέλεσµα του διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης των υποδοµών καταλήγουν και αυτές να αποτελούν µια ουσιώδη συνιστώσα της χωρικής διαίρεσης της εργασίας. Η ίδια σχέση υπάρχει και για την περίπτωση της οικονοµικής µεγέθυνσης και γενικότερα ανάπτυξης: έχει πια αποδειχτεί ότι οι υποδοµές είναι βασικός παράγων οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και ότι οι ανεπτυγµένες περιοχές είναι αυτές που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έλκουν τις υποδοµές. Το παράδειγµα των τηλεπικοινωνιών, που τελευταία ερευνάται αρκετά, είναι χαρακτηριστικό, όχι µόνο για το αναπτυξιακό πρόβληµα αυτό καθ' εαυτό, αλλά και για µια ολόκληρη σειρά προβληµάτων πολιτικής και τεχνολογικής πολιτικής που προκύπτουν και επηρεάζουν την ανάπτυξη του αστικού χώρου προς διαφοροποιηµένες κατευθύνσεις. Όπως όµως είναι προφανές η ανάπτυξη των νέων υποδοµών, και των τηλεπικοινωνιών, δε συµβαίνει µε τον ίδιο τρόπο και την ίδια έκταση παντού, υπόκειται δε σε επιλεκτικότητες διαφόρων τύπων οι σηµαντικότερες των οποίων είναι οι χωρικές και κοινωνικές-χρηστικές, ενώ σύνηθες φαινόµενο αποτελεί η διαπλοκή των δύο. Η χωρική επιλεκτικότητα εκφράζει την τάση των δικτύων να προσανατολίζονται χωρικά, οδηγούµενα από τη ζήτηση ή επιδιώκοντας τη δηµιουργία περιβάλλοντος προσφοράς, δηµιουργώντας έτσι ευνοηµένους χώρους. Η κοινωνικο-χρηστική επιλεκτικότητα υπερκεράζοντας το χωρικό ζήτηµα εκφράζει την τάση των δικτύων να προσανατολίζονται προς οµάδες χρηστών ή µεµονωµένους χρήστες που έχουν όµως αυξηµένες απαιτήσεις για διακίνηση µεγάλων όγκων δεδοµένων, εξυπηρετώντας έτσι συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές οµάδες. Οι δύο µορφές αυτές της επιλεκτικότητας τείνουν να συµπλέκονται στο βαθµό που συµπίπτουν οι τεχνολογικές απαιτήσεις. Αυτονόητα γεννάται το ζήτηµα της αντίστοιχης επιλεκτικότητας στην πρόσβαση σε όποιο µέτρο είναι και τα αντίστοιχα δίκτυα εξειδικευµένα ή υψηλών δυνατοτήτων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται χωρο-χρηστικές ενότητες που είναι διαφοροποιηµένες ως προς την πρόσβασή τους στα σύγχρονα δίκτυα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου είδους γεωγραφικών ανισοτήτων που δεν αφορούν όµως µόνο στον εξοπλισµό των χωρικών ενοτήτων µε την σκληρή υποδοµή των δικτύων, αλλά και µε τη δυνατότητα δηµιουργικής χρήσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα χωρικής επιλεκτικότητας αποτελεί η βιοµηχανική πόλωση στον άξονα S στην Ελλάδα που έχει επισύρει και την αντίστοιχη πόλωση των υποδοµών (π.χ. κινητή τηλεφωνία), ή η υψηλή τηλεφωνική διείσδυση ή οι εφαρµογή πρωτοποριακών προγραµµάτων (π.χ. Telepoint στα πλαίσια του Crash) στη ωδεκάνησο. Παράδειγµα κοινωνικής επιλεκτικότητας αποτελεί το υψηλό ενδιαφέρον που µέχρι σήµερα έχει επιδειχθεί από τον ΟΤΕ για την εξυπηρέτηση του εφοπλιστικού κεφάλαιου µέσω της πληθωρικής συµµετοχής του οργανισµού στο δορυφόρο INMARSAT, σε αντίθεση µε το τηλεπικοινωνιακό έλλειµµα στον αγροτικό χώρο. Εννοείται ότι λόγω του χωρικά προσδιορισµένου της διαίρεσης της εργασίας οι δύο αυτές µορφές κατά βάση συµπλέκονται. Οι επιλεκτικότητες αυτές και οι συνδυασµοί τους διαµορφώνονται µέσα από µια σειρά αντικειµενικές (αγορά, διεθνείς τάσεις) και υποκειµενικές συνθήκες (συνειδητές πολιτικές ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων). Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, οι διάφορες επιλεκτικότητες διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από τους ίδιους τους φορείς που προσαρµόζουν τις πολιτικές προσφοράς στη ζήτηση, και τις περισσότερες µάλιστα φορές στη ζήτηση που 4

6 προκύπτει από τα συµφέροντα και τις πιέσεις του µεγάλου κεφάλαιου. Είναι έτσι πρόδηλο ότι οι πολιτικές αυτές και προφανώς τα συλλογικά υποκείµενα που τις διαµορφώνουν, επηρεάζουν τις παραµέτρους της χωρικής ανάπτυξης, µέσω του εφοδιασµού περιοχών µε διάφορα επίπεδα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών. Η διαφοροποιηµένη προσφορά υποδοµής και υπηρεσιών σε διαφόρους χώρους τους προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Κατά συνέπεια, τίθενται έτσι και οι όροι για την ανάπτυξη χωρικού ανταγωνισµού που βασίζεται σε προωθηµένες συνήθως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και συνήθως παίρνει τη µορφή δι-αστικού ανταγωνισµού. Έτσι, ένα βασικό πρόβληµα που τίθεται από την εξέλιξη προς την Κοινωνία της Πληροφορίας δεδοµένης και κατά τις επιταγές αυτές της τάσης για ελεύθερη αγορά και ιδιωτικοποίηση (και το συνακόλουθο περιορισµό του δηµόσιου τοµέα το πολύ σε ρυθµιστικές αρµοδιότητες), είναι αυτό της ισότιµης συµµετοχής στη δοµή της κοινωνίας αυτής των διαφόρων χωρικών ενοτήτων, είναι δηλαδή το ζήτηµα της συνοχής της ίδιας της κοινωνίας της πληροφορίας, και ακόµα ειδικότερα το ζήτηµα της γεωγραφίας της. Τα ζητήµατα που εγείρονται από τη γεωγραφική διαφοροποίηση δε θίγονται όµως στο σηµαντικότερο µέχρι σήµερα κείµενο που εγκαινιάζει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής πολιτικής τη δροµολόγηση της κοινωνίας της πληροφορίας, δηλαδή στην αναφορά Bangemann, όπου το κέντρο βάρους τίθεται στην ανάπτυξη των διαφόρων εφαρµογών της τηλεµατικής ως προνοµιακού πεδίου δραστηριοποίησης του εξειδικευµένου κεφαλαίου στους τοµείς αυτούς. 4. Ο καταµερισµός των τηλεµατικών λειτουργιών µέσα στις πόλεις, και ανάµεσα στις πόλεις Στο εσωτερικό των πόλεων (όπως και ανάµεσα στις πόλεις) η έννοια της απόστασης µπορεί πλέον να ειδωθεί από τη σκοπιά των δικτύων µε διαφορετικό τρόπο. Η διάσπαση του χώρου και η επανένωσή του µε δικτυακούς τρόπους καταλύει τις χωρικές αποστάσεις και ανοίγει νέες δυνατότητες αναδιαρθρώνοντας τη γνωστή µας έννοια του φυσικού χώρου και εγκαινιάζοντας την έννοια του ηλεκτρονικού χώρου. Σηµασία έχει πια η θέση στο δίκτυο και όχι στο φυσικό χώρο. Η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Τόκιο µπορούν να θεωρηθούν ως µια παγκόσµια πλασµατική αγορά. (S.Graham and S.Marvin, 1996:60). Η τροχιά αυτή όµως δεν µπορεί ποτέ να αναιρέσει τη φυσική υπόσταση των πόλεων όπως τις ξέρουµε, παρά µόνο να κάνει τις παραπάνω σχέσεις διαφορετικές και πιο περίπλοκες. Τα δίκτυα όµως δηµιουργούν νέους διχασµούς ανάµεσα σ αυτούς που έχουν την οικονοµική άνεση και την τεχνογνωσία (στην καθηµερινή ζωή) και στους άλλους, δηµιουργώντας γκέτο της πληροφορικής, και εντείνοντας τον αποκλεισµό και τις πολιτισµικές-κοινωνικές ανισότητες. Έτσι, σε πολλές µητροπολιτικές περιοχές τείνει να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο κοινωνικής διαστρωµάτωσης όπου υπάρχουν οι εργαζόµενοι σε τοµείς σχετιζόµενους µε την πληροφορία την πληροφορική και τις επικοινωνίες (τοµείς που σχεδόν πάντα είναι επίσηµοι, και οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στους άλλους τοµείς (της κατά παράδοση χειρωνακτικής εργασίας), τοµείς που τείνουν να υποπέσουν στο πεδίο της ανεπίσηµης οικονοµίας. Οι διαφορές µισθών και άλλων απολαβών ανάµεσα στους δύο τοµείς είναι αρκετά σηµαντικές. Ο Castells έχει ονοµάσει το φαινόµενο αυτό δυαδική πόλη [dual city] (M.Castells, 1989: 225). Σε τελευταία ανάλυση τα δίκτυα δεν αναπτύσσονται εν κενώ, αλλά είναι προϊόν των ανθρώπινων σχέσεων, και ειδικότερα των σχέσεων παραγωγής. Κατά συνέπεια τα δίκτυα είναι προϊόν µιας περίπλοκης συνεργίας 5

7 κοινωνικών δι-αντιδράσεων διαφόρων συµφερόντων και στρατηγικών, όπου σηµαντικό αλλά όχι πάντα αποκλειστικό ρόλο παίζουν οι στρατηγικές των µεγάλων ιδιαίτερα επιχειρήσεων µε στόχο τη συσσώρευση του κεφάλαιου και εν τέλει το κέρδος. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών των επικοινωνιών, πέρα από την ισχυροποίηση των πρωτευουσών που είναι οικονοµικά κέντρα, και των άλλων µεγάλων µητροπολιτικών κέντρων, έχει καταστήσει πολλές µικρότερες πόλεις κέντρα εξειδικευµένα στην παραγωγή υλικού, ή σε άλλους τοµείς υπηρεσιών στους οποίους η πληροφορία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της οικονοµικής διαδικασίας (π.χ. τουρισµός). Το αποτέλεσµα είναι ότι ενώ τα δίκτυα καταργούν ορισµένες χωρικές σχέσεις, αναπτύσσουν άλλες νέες σχέσεις και οδηγούν σε νέα µορφή τις πόλεις. Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε χωρικές αναδιαρθρώσεις µέσω της αναζήτησης της ευελιξίας. Στην κατεύθυνση αυτή, γίνεται φανερό όµως ότι τα µητροπολιτικά κέντρα ισχυροποιούν τη θέση τους ως κέντρα ελέγχου και εγκατάστασης των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων και αυξάνουν το χάσµα από τις µεσαίες και µικρότερες πόλεις. Σ αυτό παίζει ρόλο και η φιλελευθεροποίηση των καθεστώτων ρύθµισης των επικοινωνιών, καθώς οι µεγάλες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιλέγουν ως τόπους εγκατάστασης τα κέντρα αυτά π.χ. η Mercury στο Λονδίνο από όπου αντλούσε στις αρχές της δεκαετίας του 90 τα 90% των κερδών της. Η ευελιξία στον τόπο εγκατάστασης που απορρέει από την τηλεµατική από ότι φαίνεται επηρεάζει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της επαναχωροθέτησης διαφόρων λειτουργιών τους (για τις οποίες ανταγωνίζονται διάφορες πόλεις) όχι όµως των σηµαντικότερων κεντρικών λειτουργιών οι οποίες παραµένουν στα µητροπολιτικά κέντρα, όπου και τελικά γίνονται οι σηµαντικότερες επενδύσεις (S.Graham and S.Marvin, 1996:131-6). Φαίνεται δηλαδή ότι παρά την ύπαρξη των προηγµένων δικτύων που δίνουν σαφείς δυνατότητες αποκέντρωσης, η αποκέντρωση που επιτυγχάνεται δεν συµπεριλαµβάνει τις σηµαντικότερες οικονοµικά και συµβολικά λειτουργίες. Μια σειρά άλλοι παράγοντες που πάντα ίσχυαν, εξακολουθούν να κατατείνουν στην ενίσχυση της πλευράς της συγκέντρωσης. Για παράδειγµα, η προσωπική επαφή για τα στελέχη των µεγάλων επιχειρήσεων είναι ακόµα επιθυµητή και αναγκαία, θεωρείται δε αναντικατάστατη. Άλλοι αντίστοιχοι παράγοντες είναι οι επενδύσεις σε γη και κτίρια που θα απαξιώνονταν από µια κίνηση αποκέντρωσης, ο αστερισµός συνεργαζόµενων τοπικών επιχειρήσεων, και ο συµβολισµός του χώρου. Οι παράγοντες αυτοί ισχυροποιούν τις τάσεις της συγκέντρωσης στα µεγάλα κέντρα παράλληλα και παρά την ύπαρξη των προηγµένων δικτύων (M.Castells, 1989:151). Αν όµως τα παγκόσµια µητροπολιτικά κέντρα παίρνουν µε τον τρόπο που εκτίθεται παραπάνω τη µερίδα του λέοντος, τι µένει για τις µικρότερες πόλεις; µια από τις υποθέσεις είναι ότι η αποκέντρωση περιλαµβάνει δύο ειδών διαδικασίες: ορισµένες λειτουργίες υψηλού επιπέδου (που υλοποιούνται µέσω της τηλε-εργασίας από στελέχη υψηλού επιπέδου από τοποθεσίες που θεωρούνται προνοµιακές, π.χ. οι Βελεαρίδες στην Ισπανία, η και από προαστιακές διαχύσεις), και χαµηλότερες διαδικασίες ρουτίνας (από χαµηλότερων προδιαγραφών προσωπικό που επίσης χρησιµοποιεί τηλε-εργασία, π.χ. στη Σκωτία). Στις δύο αυτές κατηγορίες περιπτώσεων η αποκέντρωση αφορά τόσο τη διάχυση µέσα στις πόλεις, όσο και τη διάχυση σε άλλες µικρότερες πόλεις στο χώρο. ίνεται έτσι η δυνατότητα επιλογής 6

8 σηµείων στο χώρο, δηλαδή πόλεων που κρατούν ορισµένες απαραίτητες λειτουργίες για επιχειρήσεις, ενώ πολλές εργασίες και συναλλαγές γίνονται κυρίως µέσω των δικτύων. Οι τηλεαγορές είναι µια από τις εφαρµογές που γίνονται σε µια τέτοια αναδιάταξη των νέων τύπων συναλλαγών (S.Graham and S.Marvin, 1996: ). Αντίστοιχα, στον τοµέα της µεταποιητικής βιοµηχανίας και της τεχνολογικής έρευνας (και των εφαρµογών τους), αναπτύσσεται ραγδαία η τηλεµατική στην καθ εαυτού παραγωγή αλλά και στη διαχείριση-διοίκηση. Τα ευέλικτα παραγωγικά συστήµατα χρησιµοποιούν τις εφαρµογές της τηλεµατικής και έχουν σήµερα δηµιουργήσει νέους βιοµηχανικούς χώρους που συνήθως έχουν ως αντικείµενό τους την ίδια την τεχνολογία και τις εφαρµογές τους σε όλο και πιο εξειδικευµένα επίπεδα (Silicon Valley, Route 128, M4 Corridor, Toulouse, Baden-Wuetenberg, Tuscany, κλπ). Οι νέες αυτές εστίες συσσώρευσης (M.Storper and A.Scott, 1989) συµπληρώνονται από το φαινόµενο των τεχνοπόλεων. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και ειδικά της τηλεµατικής είναι άκρως σηµαντικός. Θα µπορούσε µάλιστα να υποστηρίξει κανείς ότι χωρίς τις προηγµένες τηλεπικοινωνίες, τέτοιοι νέοι χώροι θα ήταν αδύνατο να δηµιουργηθούν (µε τη σηµερινή τους µορφή). 5. Προς µια νέα χωρική ιεραρχία της Κοινωνίας της Πληροφορίας; Η τεχνολογική εξέλιξη έχει κάνει τα παραπάνω προβλήµατα ακόµη συνθετότερα: το πρόβληµα της χωρικής διαφοροποίησης δεν συνίσταται πια µόνο στο εάν µια περιοχή είναι προικισµένη µε υποδοµές και υπηρεσίες, αλλά (καθώς ολοένα απλώνονται οι υποδοµές και οµογενοποιούνται οι υπηρεσίες) όλο και περισσότερο µε το ποια θέση καταλαµβάνει ο εκάστοτε χώρος στην ιεραρχία της διαµόρφωσης των υπηρεσιών και πληροφοριών. Σε ένα νοητό διαχωρισµό ανάµεσα σε τέσσερις φάσεις ενός τηλεµατικού δικτύου οι οποίες είναι η παροχή του δικτύου, των υπηρεσιών, των πληροφοριών και η δράση του χρήστη, η κάθε µια από τις φάσεις αυτές εµπεριέχει λειτουργίες που βρίσκονται σε ένα φάσµα που ξεκινά από ένταση διανοητικής εργασίας, και προϋποθέτει υψηλού βαθµού εξειδίκευση, µέχρι την άλλη άκρη του που είναι έντασης εφαρµογής ή απλής χρήσης των συστηµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, µια πόλη που κάνει χρήση ενός συστήµατος, π.χ. έχει πρόσβαση σε τράπεζα πληροφοριών για τις αγορές βιοµηχανικών πρώτων υλών, δεν έχει κατ ανάγκην σχέση µε µια άλλη πόλη που φιλοξενεί τις επιχειρήσεις που συλλέγουν, εκτιµούν οργανώνουν την πληροφορία και τη διανοµή της, αν απλά µιλήσει κανείς για τη φάση της παροχής πληροφορίας. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις άλλες φάσεις. Για να προσδιοριστεί µε βάση τα παραπάνω το σύστηµα της χωρικής ιεραρχίας, είναι κατ αρχήν σκόπιµη η κατηγοριοποίηση των λειτουργιών που αναφέρονται στην τηλεµατική. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση των λειτουργιών σε πολύ γενικές γραµµές µπορεί να γίνει ως εξής: α) Η τελική χρήση, β) Η παροχή πληροφοριών, δηλαδή η κατοχή, παραγωγή και διαχείριση της πληροφορίας, γ) Η παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η κατοχή και διαχείριση των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση της παραπάνω πληροφορίας, δ) Η παροχή του δικτύου, δηλαδή η κατοχή ή ενοικίαση και διαχείριση του δικτύου. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες παρέχουν δυνατότητες για την τοπική ανάπτυξη είτε άµεσα, είτε έµµεσα, ενώ µπορούν να διεκπεραιωθούν τοπικά ή από απόσταση. Η 7

9 ολοκλήρωση των τεσσάρων αυτών λειτουργιών στο τοπικό επίπεδο µπορεί να συνεισφέρει στην τοποθέτηση του τοπικού χώρου σε µια καλή θέση στη χωρική ιεραρχία της διαίρεσης της εργασίας. Παρ όλ αυτά η εκτέλεση των λειτουργιών αυτών δεν αρκεί για το σκοπό αυτό. Οι διαβαθµίσεις µέσα σε κάθε µια λειτουργία µπορούν να κυµαίνονται από υψηλές βασιζόµενες στη γνώση, ως εφαρµοσµένες-τεχνικές. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι που προσδίδει στις περιφέρειες και την τελική θέση τους στην ιεραρχία. Για παράδειγµα, η λειτουργία της παροχής πληροφορίας µπορεί να κυµαίνεται από τη συλλογή και εισαγωγή ανεπεξέργαστων δεδοµένων, µέχρι την πολύπλοκη επεξεργασία και διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση, η απαιτούµενη τεχνογνωσία και επενδύσεις είναι µεγαλύτερες, ενώ το γεγονός της τοπικοποίησης ενός συστήµατος µπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αναπτυξιακές επιπτώσεις. Μπορεί δηλαδή κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει µια διαίρεση της εργασίας εντός του τοµέα της τηλεµατικής και µάλιστα διαίρεση τέτοια που καθιστά αναγνωρίσιµα τα στοιχεία της πιθανής εξωτερικής κυριαρχίας και ελέγχου. Η ιεράρχηση αυτή µπορεί σχηµατικά να αποδοθεί σε ένα διάγραµµα που συµπλέκει λειτουργίες και διαβαθµίσεις, του παρακάτω τύπου: Χρήση Αποτελεσµατική χρήση ίκτυο Θεσσαλονίκη Αθήνα Υπηρεσία Πληροφορία Χρήση Βόλος Ικανότητα αναπαραγωγής Καινοτοµική σύλληψη Στο παραπάνω αυτό διάγραµµα που µπορεί να ισχύει για όποιαδήποτε κλίµακα χωρικών ενοτήτων (πόλεις, περιφέρειες, χώρες, κλπ) η κάθε χωρική ενότητα µπορεί να καταλάβει µια θέση, η οποία όσο περισσότερο πλησιάζει προς το άνω δεξί άκρο είναι ισχυρότερη, και δηµιουργεί τη δυνατότητα ενάρετων κύκλων στην κατεύθυνση της απόκτησης πλεονεκτηµάτων και µεγαλύτερου οφέλους, µέσω της διαµόρφωσης εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, της δηµιουργίας υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, της δηµιουργίας τοπικών αγορών για νέα προϊόντα, και της ανάπτυξης προϊόντων πληροφορίας για τις ανάγκες της ίδιας της περιφέρειας. Το παράδειγµα των τριών ελληνικών πόλεων που εµφανίζονται στο παραπάνω διάγραµµα ίσως είναι ακόµη πιο διαφωτιστικό. Ο Βόλος εµφανίζεται να βρίσκεται στο επίπεδο της αποτελεσµατικής χρήσης των υπηρεσιών. Αυτό συµβαίνει οριακά, διότι αφ ενός µεν κάποιες επιχειρήσεις είναι διασυνδεδεµένες µε τα δίκτυα Hellaspac Hellascom, αλλά αυτές είναι ακόµη αριθµητικά λίγες, αφ ετέρου δε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει οργανώσει µια δυναµική είσοδο στο διαπανεπιστηµιακό δίκτυο και έχει αναπτύξει αποτελεσµατική τεχνογνωσία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών οργανώνοντας ήδη ένα δίκτυο διαρθρωµένο σε τοπικό δίκτυο (LAN), µητροπολιτικό δίκτυο (MAN) και δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) που εν δυνάµει θα µπορούσε να υπερβεί και τα όριά του. Παράλληλα, έχουν εµφανιστεί στην πόλη διάφοροι παροχείς υπηρεσιών δικτύου (τύπου internet) µε συνεχώς αναβαθµιζόµενη τεχνογνωσία. Σε αντίθεση µε τις εξελίξεις αυτές όµως, οι δηµόσιοι φορείς της πόλης το πολύ που έχουν είναι συνδροµές σε παροχείς υπηρεσιών δικτύου, των οποίων κάνουν 8

10 περιορισµένη ακόµη χρήση (κυρίως και internet). Ελλείψει του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ο Βόλος θα κατετάσσετο µετά βίας ως αποτελεσµατικός χρήστης πληροφορίας. Όµως, εάν το Παράδειγµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ακολουθείτο και από άλλους φορείς θα µπορούσε να καταταγεί ως αποτελεσµατικός χρήστης δικτύου. Η Θεσσαλονίκη αντίστοιχα µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως αποτελεσµατικός χρήστης δικτύου, τόσο λόγω του ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όσο και λόγω άλλων φορέων που έχουν αναπτύξει συναφείς δραστηριότητες (π.χ. ΣΕΒΒΕ), αλλά και διαφόρων πρωτοβουλιών του ΟΤΕ ή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα IRISi (βλ. παρακάτω). Τέλος η ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας κατατάσσεται στο χώρο των πόλεων µε ικανότητα αναπαραγωγής του δικτύου, λόγω προφανώς του ίδιου του ΟΤΕ, της πληθώρας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών παντός είδους που φιλοξενεί, της συµµετοχής της στα πρώτα δειλά πειράµατα τηλεµατικής µεταφορών, αλλά και λόγω της εγκατάστασης των µεγάλων βιοµηχανιών που ασχολούνται ειδικά µε τα δίκτυα (π.χ. Intracom). Σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της θέσης της κάθε χωρικής ενότητας, και κάθε φορά στο επίπεδό της παίζουν επίσης οι γενικότερες συνθήκες της διευρυµένης αναπαραγωγής της κοινωνίας της πληροφορίας που είναι σχετικές µε την παιδεία και ειδικότερα την παιδεία στην πληροφορική, καθώς και µε την εν γένει ανάπτυξη της δυνατότητας επενδύσεων σε οικονοµικούς τοµείς που αξιοποιούν είτε άµεσα είτε εν δυνάµει διάφορες µορφές τηλεµατικής. Άρα, µια τέτοια ανάπτυξη δεν βασίζεται τόσο στην συγκρότηση της σχετικής υποδοµής (που έτσι και αλλιώς σχεδιάζεται και πραγµατοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), αλλά περισσότερο στον παράγοντα της πληροφορίας, και ακόµα περισσότερο στον παράγοντα των υπηρεσιών και της δηµιουργικής και καινοτόµου χρήσης τους. Σηµαντική είναι και η δυνατότητα δηµιουργικής ανάπτυξης των δικτύων, πέρα από τα εθνικά σχεδιαζόµενα. Εδώ είναι το πεδίο της δυνατότητας ανταγωνισµού. Σηµαντικό ρόλο σε αυτά παίζει η διαµόρφωση της κουλτούρας, της ανθρώπινης τεχνογνωσίας, και της παιδείας, και λιγότερο των φυσικών υποδοµών που παρά τις σηµερινές ακόµα διαφορές τείνουν να οµογενοποιηθούν στο χώρο τουλάχιστον ως προς τα βασικά τους δεδοµένα. Το πρόβληµα έτσι του χωρικού διαχωρισµού εν σχέσει µε τα δίκτυα γίνεται αρκετά πιο πολύπλοκο, καθώς η έννοια του ευνοηµένου ή όχι χώρου δεν ταυτίζεται τόσο πολύ πλέον µε την ύπαρξη ή όχι µιας υποδοµής ή υπηρεσίας, αλλά σε µια προοπτική, κυρίως µε τη θέση στην ιεραρχία των πληροφοριακών συστηµάτων που ο χώρος αυτός καταλαµβάνει. Και οι καλές θέσεις όπως έγινε φανερό προηγουµένως ανήκουν στα µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα, ενώ οι προθέσεις καταλήγουν να γίνονται ζήτηµα πολιτικής. Εξ άλλου, η γενίκευση των προωθηµένων δικτύων γίνεται ολοένα και από τεχνική άποψη πιο εφικτή. Μεσοπρόθεσµα, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, τα προωθηµένα δίκτυα (π.χ. τεχνολογίας ΑΤΜ) και οι περισσότερες υπηρεσίες που βασίζονται σ αυτά θα είναι ευρέως διαθέσιµα, µε τέτοιο τρόπο ώστε η κλασσική γεωγραφική ανισότητα τείνει να αποτελεί δευτερεύον ζήτηµα. Για παράδειγµα, η οµογενοποίηση στον Ευρωπαϊκό χώρο των τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνει τις ενέργειες για τη δηµιουργία του euro-isdn και της Καθολικής Υπηρεσίας (Universal Service Obligation), ως βασικών στρατηγικών επιλογών. Αυτά υποστηρίζονται από µια σειρά κοινούς κανονισµούς, σταθερότυπα, κλπ, που δίνουν τη δυνατότητα να θεωρηθούν ως η βάση των κοινών δικτύων, µέσα στη λογική της προώθησης του Ανοικτού ικτύου (ΟΝΡ: Open Network Provision). 9

11 Η τεχνική προσπελασιµότητα, εποµένως, αποτελεί ολοένα και λιγότερο πρόβληµα, ενώ ως ένα βαθµό πρόβληµα θα παραµένει (αν και πιθανώς µειούµενο) η οικονοµική δυνατότητα προσπέλασης διαφόρων κατηγοριών χρηστών, σε συνδυασµό µε τις σχετικές στρατηγικές του κεφαλαίου, καθώς και η κοινωνική πολιτική σκοπιµότητα, υπό το πρίσµα της παροχής και αξιοποίησης δικτυακών λειτουργιών και δυνατοτήτων. Σε διάφορες χώρες, οι φορείς των επικοινωνιών απολαµβάνουν διαφόρους βαθµούς αυτονοµίας εν σχέσει µε τις ιδιαίτερες χωρικές πολιτικές τους σε διάφορους τοµείς. Βεβαίως όµως, υπάρχουν περιορισµοί που ανάγονται στον χαρακτήρα των παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε δηλαδή στην καταγωγή τους από τους παραδοσιακούς ΡΡΤ, είτε στη σύγχρονη µορφή µεγάλων διεθνικών εταιρειών µε υπερχωρική σηµασία. Και στις δύο περιπτώσεις η άσκηση διακεκριµένης χωρικής πολιτικής σε επίπεδο πόλης δεν είναι συνήθης. Παρ όλ αυτά, συχνά υπάρχει µια ευελιξία. Αφ ενός λοιπόν από την άποψη της ευελιξίας αυτής, αφ ετέρου δε από την άποψη της αντικειµενικής επιλεκτικότητας που διαµορφώνεται, αλλά και των γενικότερων συνθηκών όπως αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες, η κάθε περιοχή αποκτά τη δικής της επικοινωνιακή φυσιογνωµία. Στην Ελλάδα, έχει κατ επανάληψη δειχτεί ότι από πλευράς ΟΤΕ δεν υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες περιφερειακών ή τοπικών πρωτοβουλιών, καθ ότι ο σχεδιασµός του βασικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος που αφορά κυρίως στον ΟΤΕ είναι κεντρικός. Η φυσιογνωµία όµως των διαφόρων περιοχών δεν απαρτίζεται µόνον από το δίκτυο του ΟΤΕ. Το τελευταίο διάστηµα, µια σειρά από παροχείς υπηρεσιών έχουν ξεπηδήσει παρέχοντας προς το παρόν κυρίως υπηρεσίες δικτύου (όπως internet). Η εγκατάσταση τέτοιων παροχέων και των συναφών µε τις δραστηριότητές τους εγκαταστάσεων και υπηρεσιών διαµορφώνει ένα διαφορετικό κλίµα και ανάλογες δυνατότητες, που σε σηµαντικό βαθµό βέβαια εξαρτώνται από την ποσότητα και ποιότητα των γραµµών που τους παρέχει µε τη σειρά του ο ΟΤΕ. Στο ίδιο πλαίσιο κυµαίνονται και οι επικείµενες προσπάθειες εισαγωγής καλωδιακής τηλεόρασης σε διάφορες πόλεις, που βέβαια είναι πλέον προφανές ότι δεν θα περιοριστούν µόνο σε παροχή τηλεοπτικών προγραµµάτων. Το προφίλ των περιφερειών, διαµορφώνεται επίσης σε κάποιο βαθµό από τη ζήτηση των υπηρεσιών του ΟΤΕ. εδοµένης της δυνατότητας του ΟΤΕ να παράσχει τις όχι πλέον και τόσο νέες υπηρεσίες Hellaspac (επικοινωνία µεταξύ Η/Υ) σε υψηλές ταχύτητες και Hellascom (σταθεροζευκτική επικοινωνία σε πολύ υψηλές ταχύτητες, π.χ. 2 Mbps), ο βαθµός της πραγµατοποίησης τέτοιων συνδέσεων από επιχειρήσεις αλλάζει και το βαθµό ενσωµάτωσης της κάθε πόλης (ή περιφέρειας) στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Σε γενικότερο επίπεδο όµως, στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, η υπόθεση της ΚτΠ χωρίς αµφιβολία έχει κάνει κάποια βήµατα. Τόσο η ψηφιακοποίηση του δικτύου και η δηµιουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, όσο και οι διαρκώς περισσότερες νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τον ΟΤΕ και ιδιωτικούς φορείς δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ΚτΠ. Ορισµένες περιφέρειες έχουν πάρει µάλιστα σηµαντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, µε πρωτοπόρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στα πλαίσια του Προγράµµατος IRISi (Inter-Regional Information Society initiative) που αποσκοπεί στη συντονισµένη και συναινετική προώθηση της ΚτΠ. Στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά κάθισαν στο ίδιο τραπέζι πανεπιστηµιακοί, στελέχη του ΟΤΕ, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του ΙΤΕ, και διοικητικά στελέχη της Περιφέρειας µε στόχο να αναλύσουν την κατάσταση στην Περιφέρεια και να χαράξουν τους πιο συµφέροντες δρόµους για την ΚτΠ. 10

12 Η εµπειρία αυτή που κατέληξε σε µια πλειάδα προτάσεων από τις οποίες κάποιες θα υλοποιηθούν σε κοντοπρόθεσµο διάστηµα, κατέδειξε ανάµεσα στα άλλα πόσο επίκαιρο και φλέγον είναι το θέµα της ΚτΠ, και πόση ανάγκη υπάρχει για συνδυασµένη αντιµετώπιση µέσα από ευρύτερες συναινέσεις και κοινές στρατηγικές οι οποίες δηµιουργούνται στο τοπικό επίπεδο. Η παρέµβαση σε τοπικό επίπεδο στους νέους αυτούς τοµείς αποτελεί µια νέα ουσιαστικά δυνατότητα που γίνεται εφικτή µέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά που ως καίριο στοιχείο της έχει τον ανθρώπινο παράγοντα. Η λογική αυτή που διαφάνηκε µέσα από το IRISi έχει οδηγήσει σήµερα και άλλες ελληνικές περιφέρειες είτε στη χάραξη µιας ευρύτερης στρατηγικής (Πειραιάς, Ήπειρος) µέσα από τη συνέχιση της πρωτοβουλίας αυτής µε άλλη µορφή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε µε τη χρηµατοδότηση µεµονωµένων έργων. Συµπεράσµατα: ο ρόλος και οι προοπτικές των µεσαίων πόλεων; Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι µεσαίες και µικρότερες πόλεις θα περάσουν δύσκολους καιρούς στον τοµέα των επικοινωνιών. Καθώς η ένταση των επενδύσεων και της απασχόλησης στους τοµείς που συνδέονται µε την τηλεµατική προσανατολίζεται στα µεγαλύτερα κέντρα, ο χώρος που µένει για τα µικρότερα περιορίζεται σε βοηθητικές και εξυπηρετικές λειτουργίες (οι οποίες βέβαια έχουν και τις δικές τους διαβαθµίσεις). Η στρατηγική των µικρότερων κέντρων θα πρέπει να είναι η επιδίωξή τους να ανέβουν στην ιεραρχία του κόσµου της τηλεµατικής, µέσα στα πλαίσια µιας διαδικασίας τριτογενοποίησης της φυσιογνωµίας τους. Η τακτική αυτή δεν µπορεί όµως να ακολουθηθεί µε τον ίδιο τρόπο από όλους. Εποµένως στη δύσκολη αυτή πορεία άλλοι θα είναι οι ευνοηµένοι και άλλοι θα µείνουν πίσω. Ο ανταγωνισµός είναι δυνατό να γίνει σκληρός για την προσέλκυση τριτογενών λειτουργιών που βασίζονται στην πληροφορία. Κυρίαρχο ρόλο στην εξασφάλιση της επιτυχίας θα παίξει το επίπεδο της εκπαίδευσης και η στρατηγική συνεισφορά ευρύτερων δηµόσιων φορέων που θα πρέπει τάχιστα να απαντούν σε ζητήµατα τόσο τεχνολογικής στρατηγικής όσο και σε οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα παραπάνω. 11

13 Βιβλιογραφικές Αναφορές Bangemann, M., 1994: "Information Technology in Europe: the EC Commission's view". Στο European Information Technology Observatory 94. Frankfurt/Main: EITO. Castells, M., 1989: The Informational City. Oxford: Basil Blackwell. Cronin, F.J., Colleran, E.K., Herbert,P.L., and Lewitzky, S., 1993: "Telecommunications and Growth". Telecommunications Policy. Oxford: Butterworth-Heinemann. December. Cronin, F.J., Parker, E.B., Colleran, E.K., and Gold, M.A., 1993: "Telecommunications Infrastructure Investment and Economic Development". Telecommunications Policy. Oxford: Butterworth-Heinemann. August Gibbs, D., 1993: "Telematics and Urban Economic Development Policies: time for caution?" Telecommunications Policy. Oxford: Butterworth-Heinemann. May/June. Graham, S. and Marvin, S., 1996: Telecommunications and the City. London: Roultledge. Johnston, P., 1993: Teleworking as an enabler factor for economic growth and job creation in Europe. Telematics and Innovation Conference. Palma November. Mulgan, G., 1991: Communications and Control: Networks and the New Economics of Communication. Oxford: Polity Press. Storper, M. and Scott, A., 1989: The Geographical Foundation and Social Regulation of Flexible Production Complexes. Στο J.Wolch and M.Dear (eds) The Power of Geography: How Territory Shapes Social Life. Boston: Unwin Hyman, pp Γενική βιβλιογραφία EΕΚ, 1993: "Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον 21ο αιώνα. Λευκό Βιβλίο". ελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συµπλήρωµα 6/93. Λουξεµβούργο: ΥΕΕΕΚ. EC "Europe and the global information society. Recommendations to the European Council" (the Bangemann Committee Report). 26 May mimeo. EC "The Information Society in Europe: a first assessment since Corfu". December mimeo. EC "I&T Magazine, News Review", Winter (DGIII and DG XIII/7). European Commission". EC- ESDP, 1994: "General Contents of the European Spatial Development Perspective". Committee on Spatial Development and ESPD Working Group. May 31. mimeo. EC- Millan, 1994: "Η Ευρωπαϊκή Επικράτεια µετά το Maastricht". Σχέδιο ανακοίνωσης του Επιτρόπου κ. Millan για την άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Χωροταξίας. Κέρκυρα, 4 Ιουνίου. mimeo. Καράγιωργας,.Π., 1981: ηµόσια Οικονοµική. 2 τόµοι. Αθήνα: Παπαζήσης. Läpple, D., 1973: Staat und Allgemeine Produktionsbedingungen. Grundlagen zur Kritik der Infrastrukturtheorien. Westberlin: VSA. 12

14 Mansel, R., 1993: The New Telecommunications. London: Sage. Marx, K., εκδ. 1973: Grundrisse. Middlesex: Pelican. Musgrave, R. and Musgrave, P., 1980: Public Finance in Theory and Practice. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha. Σηµίτης, Κ., 1995: Η Βιοµηχανική Στρατηγική προς µια Nέα Αναπτυξιακή Τροχιά (οµιλίες-συνεντεύξεις). Αθήνα: ΥΒΕΤ. Simitis, C., 1994: "Managing Change: the public role in the information society". Speech delivered at the "Information Society and the Transformation of the Enterprise" European Information Technology Conference. Brussels. June. Σκάγιαννης, Π., 1996: "Νέα Ευρωπαϊκά ίκτυα Υποδοµών". Στο Μηλιός Γ. (επιµ.) Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικός ιάλογος εν όψει της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης και της Ευρώπης των Πολιτών. Αθήνα: Κριτική/Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών. Σκάγιαννης,Π., 1996: "Γεωγραφικά Προβλήµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην ΕΕ". Αθήνα: ΤΟΠΟΣ/ ΣΕΠ. Σκάγιαννης, Π., 1995: "Τηλεπικοινωνίες και Αστικός Χώρος: η περίπτωση του Βόλου". Στο Μαλούτας, Θ. (επιµ.) Βόλος: αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας. σσ Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Σκάγιαννης, Π., 1994: Πολιτική Προγραµµατισµού των Υποδοµών. Αθήνα: Σταµούλης. Φωτόπουλος, Τ., 1995: "Η Ελλάδα των Υπηρεσιών και η Κοινωνία της Πληροφόρησης". Ελευθεροτυπία, 13 Μαΐου, σελ. 9. Αθήνα Χαραλαµπίδου, Β., 1995: "Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας: οριστικά µένουν στο ηµόσιο. Συντάσσεται Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους όρους λειτουργίας". Το Βήµα 21 Μαΐου: 21Ε3. Αθήνα. Walker, A., 1984: "The Political Economy of Privatisation". Στο Le Grand, J. and Robinson, R. (επιµ.) Privatisation and the Welfare State. London: Unwin Hyman. ΥΒΕΤ, 1994: "Η Ελληνική Στρατηγική στην Κοινωνία της Πληροφορίας: εργαλείο για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής". mimeo. 13

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. Παντελής.Σκάγιαννης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ

ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. Παντελής.Σκάγιαννης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Παντελής.Σκάγιαννης,, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί µια πρώτη διερεύνηση για τις πιθανές επιπτώσεις της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΜ ΠΘ, Βόλος 27-30 Σεπτ. 2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μηχανικός ΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου:

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: «Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Η συνάντηση της ιστορικής μνήμης με τον σύγχρονο πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες» Λαύριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατ οίκον (πλήρη απασχόληση, µερική, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.λ.π.) 2. Εν κινήσει εργαζόµενοι 3. Με σύνδεση µε τους εργοδότες 4. Μέσω τηλεκέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Δρ Γεώργιος Μ. Κορρές Καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρ Αικατερίνη Κόκκινου* μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Εργαστήριο Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί υπάρχει ανισότητα πρόσβασης στη Κ.Τ.Π. µεταξύ περιφερειών και αστικων περιοχών ;

Γιατί υπάρχει ανισότητα πρόσβασης στη Κ.Τ.Π. µεταξύ περιφερειών και αστικων περιοχών ; Γιατί υπάρχει ανισότητα πρόσβασης στη Κ.Τ.Π. µεταξύ περιφερειών και αστικων περιοχών ; Προϋπόθεση για την πρόσβαση είναι η ύπαρξη υποδοµής τελευταίου τύπου Απαιτούνται ακριβές επενδύσεις σε υλικοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους που είναι κατ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«RICHARD FLORIDA : ύο βιβλία για δηµιουργικές πόλεις»

«RICHARD FLORIDA : ύο βιβλία για δηµιουργικές πόλεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «RICHARD FLORIDA

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρες στις οποίες πραγµατοποιούνται; Σε αυτό το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές. Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου

Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές. Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές Σίσσυ Θεοδοσίου και Μαρία Ζαφειροπούλου Θεωρητικό μοντέλο Θεωρητικό μοντέλο «Regulation Governance» (Ρύθμιση- Διακυβέρνηση) (Vaesken

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4 Η Εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4.1 Ανθρώπινο δυναμικό 4.1.1Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Λέγεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα