Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ 02 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ,00 µε ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1801/ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 Τεχνική Έκθεση

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τεχνική Έκθεση 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός και αντικείµενο της µελέτης Ορολογία Εργασίες συµπεριλαµβανόµενες 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Περιοχή Αναφοράς Γενική Περιγραφή Συστήματος Ύδρευσης Ωφέλειες της υπό μελέτη προμήθειας σε σχέση με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπηρεσίας Άμεση Οικονομική Ωφέλεια Έμμεση Οικονομική Ωφέλεια Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού 11 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τοπολογία Λειτουργίες τους ΣΜΔ/ΤΣ Τρόποι λειτουργίας τοπικών σταθμών ελεγχόμενων από PLC Λειτουργικές απαιτήσεις Λογισμικό Προδιαγραφή λειτουργίας Περιγραφή συστημάτων αυτοματισμού και διαστασιολόγηση PLC Απαιτούμενος Εξοπλισμός 19 4.ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή τηλεπικοινωνιακού συστήματος Επικοινωνιακός εξοπλισμός Λογισμικό επικοινωνιών ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΑΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ) Εισαγωγή Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου Λογισμικό Εφαρμογών των Σταθμών Ελέγχου και Διαχείρισης Λογισμικό SCADA Λογισμικό Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού Λογισμικό Ισοζυγίου Νερού Λογισμικό Προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου Αντικείμενο Παραδοτέα Στρατηγικό μοντέλο δικτύου Λεπτομερές μοντέλο Ενημέρωση νέων διασυνδέσεων Ενημέρωση δεδομένων κατανάλωσης και τιμολόγησης Σχεδιασμός Μετρήσεων πεδίου και χωρισμός σε νέες ζώνες (υπομοντέλα) Μετρήσεις Πεδίου Επαλήθευση υπομοντέλων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Εκπαίδευση Τεκμηρίωση 30 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα 4 39

3 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός και αντικείµενο της µελέτης Σκοπός της παρούσας τεχνικής µελέτης είναι ο προσδιορισµός των τεχνικών απαιτήσεων του ΗΜΟΥ για την εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της Υπηρεσίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρµογής των νέων τεχνολογιών. Η προτεινόµενη πρόταση ένταξης πράξης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» και αφορά µόνον το.. Αγίας Μαρίνας του ήµου της Κρωπίας. Ο βασικός σκοπός του ήµου είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασµό µε το σύστηµα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής νερού θα οδηγήσει, µέσω κατάλληλου λογισµικού στον εντοπισµό των ΙΑΡΡΟΩΝ, στην άµεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεµάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και στην δραστική µείωση του λειτουργικού κόστους. Ακολούθως και µέσα από την αποκτηθείσα εµπειρία στην κατάστρωση καθηµερινού πλάνου οι µηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήµατος που ελέγχει η Υπηρεσία. Το αντικείµενο της Πράξης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η αναλυτική περιγραφή του δικτύου ύδρευσης παρουσιάζεται στην Μελέτη που συντάχτηκε στα πλαίσια της από σύµβασης µε τίτλο: "Μελέτη Ύδρευσης Αγίας Μαρίνας ήµου Κρωπίας" που ανατέθηκε µε την 18/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κρωπίας στον Μελετητή Η. Ταρναρά. Η παρούσα πράξη περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες: Λεπτοµερή Σχεδιασµό του προσφερόµενου ολοκληρωµένου συστήµατος. Προµήθεια και εγκατάσταση (7) Τοπικών Σταθµών Ύδρευσης σε κοµβικά σηµεία του δικτύου διανοµής στις ζώνες Ύδρευσης της Αγίας Μαρίνας. Οι σταθµοί αυτοί αφορούν τον τηλέελεγχο τηλεχειρισµό των Πιεστικών Αντλιοστασίων (Boosters) (ΤΣΥB1 ΤΣΥΒ4) και των τριών Τοπικών Σταθµών Ελέγχου ικλείδων (ΤΣΥΗ1,ΤΣΥ Η1 ΤΣΥ Η2) σε κοµβικά σηµεία των ζωνών του εσωτερικού υδραγωγείου που σχετίζονται µε την λειτουργία των αντλιοστασίων, του σταθµού διασύνδεσης των δύο ζωνών καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού αυτών. Προµήθεια και εγκατάσταση (3) Τοπικών Σταθµών Ύδρευσης (ΤΣΥΡ) σε κοµβικά σηµεία του δικτύου διανοµής στις διασυνδέσεις των ζωνών Ύδρευσης της Αγίας Μαρίνας, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού αυτών όπου ρυθµίζεται αυτόµατα η Πίεση του ικτύου (PRV), µετρούνται παροχές και πίεση στα κοµβικά αυτά σηµεία των ζωνών του εσωτερικού υδραγωγείου Προµήθεια και εγκατάσταση (4) Τοπικών Σταθµών Συλλογής εδοµένων (ΣΜ ) σε κοµβικά σηµεία του δικτύου διανοµής στις ζώνες Ύδρευσης της Αγίας Μαρίνας καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού αυτών όπου µετρούνται παροχές και πίεση και συµµετέχουν στην αυτόµατη ρύθµιση εποχικής λειτουργίας του συνολικού δικτύου. Προµήθεια και εγκατάσταση (4) φορητών µετρητών παροχής υπερήχων σε κοµβικά σηµεία των εισόδων ζωνών ύδρευσης του εσωτερικού υδραγωγείου κατάντη των εισόδων τροφοδοσίας του δικτύου, µε δυνατότητα επανατοποθέτησης σε διαφορετικά φρεάτια του δικτύου, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού αυτών. Προµήθεια δύο (2) φορητών ανιχνευτών διαρροών δικτύου

4 Την κατάρτιση και εφαρµογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού µοντέλου προσοµοίωσης, λεπτοµερούς µαθηµατικής επίλυσης νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών µε στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του.. Αγίας Μαρίνας µε ένα ορθολογικότερο σύστηµα ύδρευσης. Περιλαµβάνεται και: α. διασύνδεση του µε τους ΤΣΥ ή ΣΜ (Σταθµών Μέτρησης ικτύου) όπου µετρούνται παροχές και πίεση σε κοµβικά σηµεία των εισόδων εσωτερικών υδραγωγείων. β. διασύνδεση του µε το σύστηµα χωρικής αποτύπωσης του εσωτερικού υδραγωγείου που διαθέτει η Υπηρεσία γ. διασύνδεση του µε το Πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής και τιµολόγησης καταναλωτών που διαθέτει η Υπηρεσία. Προµήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, εκτυπωτές, κ.λπ.) του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (ΚΣΕ). Προµήθεια και εγκατάσταση του Κεντρικού Λογισµικού Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού (SCADA) των 14 Τοπικών Σταθµών Ελέγχου τροφοδοσίας νερού προς τον ήµο και των ΤΣΥ του εσωτερικού δικτύου. Προµήθεια και εγκατάσταση του λογισµικού διαχείρισης ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήµατος. Προµήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των όποιων αναµεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων αν αυτό απαιτείται για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστηµάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται. Προµήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη µελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ) ιευθέτηση των φρεατίων που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση των τηλεµετρικών σταθµών συλλογής δεδοµένων. Εργοστασιακές δοκιµές αποδοχής και δοκιµές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ). οκιµές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήµατος. Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκµηρίωση). Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήµατος. Η προτεινόµενη πράξη θα προσφέρει αποτελεσµατικότερες και αναβαθµισµένες υπηρεσίες ύδρευσης στην περιοχή ευθύνης του ήµου Κρωπίας και συγκεκριµένα στις τέσσερις ζώνες όπως αυτές απεικονίζονται στα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην «Μελέτη Ύδρευσης Αγ. Μαρίνας ήµου Κρωπίας» που ανατέθηκε µε την 18/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κρωπίας, συµβάλλοντας σε πολλαπλούς στόχους, στους οποίους περιλαµβάνονται: η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιµου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης, µέσω της έγκαιρης και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των διαρροών µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεµάτων και υδροληψιών της περιοχής. ο έγκαιρος εντοπισµός της προέλευσης των απωλειών πόσιµου ύδατος και η υποστήριξη των χειριστών κατά τη διαδικασία αποµόνωσης των τµηµάτων του δικτύου και εποµένως, περιστολή της απώλειας νερού. υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών στο ακριβή εντοπισµό και την ταχεία αντιµετώπιση των διαρροών, µε µικρή διαταραχή της κανονικής εξυπηρέτησης της υδροδότησης και διανοµής η αναβάθµιση της στάθµης εξυπηρέτησης του καταναλωτή µέσω του περιορισµού της διαταραχής από διαρροές 2

5 η µείωση της απασχόλησης σε εργασίες χαµηλής προτεραιότητας όπως π.χ. για επιτόπια επίβλεψη ή χειρισµό των τµηµάτων και οργάνων του δικτύου ύδρευσης. η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της λειτουργίας του δικτύου. η σταδιακή µείωση των διαρροών του δικτύου µέσω της συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων από τη λειτουργία του τις νυκτερινές ώρες. η αυξηµένη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου. η αυξηµένη αξιοπιστία της παρεχόµενης εξυπηρέτησης ύδρευσης, µέσω και της ένταξης συστηµάτων αυτοµατισµού. Την µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αυτοµατοποιηµένης εποχικής λειτουργίας του συνόλου των Πιεστικών Αντλιοστασίων. η µείωση του ατιµολόγητου νερού Απώτερος σκοπός της προµήθειας του συστήµατος, είναι η µείωση της διαφοράς µεταξύ τιµολογούµενου και ατιµολόγητου νερού και η µείωση των απωλειών νερού. Ειδικότερα, η προτεινόµενη πράξη, µετά την ολοκλήρωσή της θα παραδώσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του συνολικού προγράµµατος εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των υπηρεσιών του ήµου Κρωπίας, προκειµένου να εφαρµοσθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Ν «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ) και συγκεκριµένα να βελτιωθούν οι Υπηρεσίες της Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 70-75). 1.2 Ορολογία Θα ακολουθηθεί σε όλη την τεχνική Μελέτη η εξής βασική ορολογία: (ΚΣΕ) : Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (Ο Κεντρικός σταθµός ελέγχου του δικτύου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) (ΤΣY) ή (ΤΣ) : Τοπικός Σταθµός Ελέγχου Ύδρευσης (Σταθµός δικτύου του.. Αγίας Μαρίνας που ελέγχει συγκεκριµένη εγκατάσταση αντλιοστάσιο, βανοστάσιο κλπ. - πλήρως λειτουργικά αυτοµατοποιηµένος µε δυνατότητα ελέγχου από τον ΚΣΕ) (ΣΜ ) : Σταθµοί Μέτρησης ικτύου (σταθµοί συλλογής δεδοµένων παροχή & πίεση - από το δίκτυο ύδρευσης που θα ενταχθούν στο συνολικό δίκτυο τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού). Σηµ.: Στην παρούσα Μελέτη, πρακτικά, η ορολογία ΤΣΥ ή ΤΣ ή ΣΜ αναφέρονται σε τοπικούς σταθµούς ελέγχου. ( ΙΚΤΥΟ) : Το δίκτυο µεταφοράς δεδοµένων και αφορά: (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ GSM/GPRS) : Το δίκτυο ασύρµατης ζεύξης των ΤΣ, µε τον ΚΣΕ µέσω GSM/GPRS/3G. (PLC) Programmable Logic Controller : Η βιοµηχανική µονάδα συλλογής δεδοµένων και αυτοµατοποίησης ενός Τοπικού Σταθµού (ΤΣ). 3 Data logger : µονάδα συλλογής δεδοµένων από τους ΣΜ και αποστολής τους στον κεντρικό σταθµό.

6 4 Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Τα διαθέσιµα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προέκυψαν από: Την Μελέτη µε τίτλο: "Μελέτη Ύδρευσης Αγίας Μαρίνας ήµου Κρωπίας" που ανατέθηκε µε την 18/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κρωπίας Ψηφιακό υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών που παραχωρήθηκε στο µελετητή από την Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Κρωπίας. Τις ισοϋψείς γραµµές της περιοχής, όπως αυτές προκύπτουν από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών του δήµου Κρωπίας, σε ψηφιακή µορφή. Επαφές µε αρµόδιους φορείς του δήµου και υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση του δικτύου αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε την υδροδότηση του οικισµού. Αποτύπωση του υφιστάµενου δικτύου από την Υπηρεσία σε κλίµακα 1: Εργασίες συµπεριλαµβανόµενες Η αρχική εγκατάσταση, που περιγράφεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες και προµήθειες, όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα επόµενα Κεφάλαια. Λεπτοµερής σχεδίαση του ολοκληρωµένου συστήµατος Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού σε δεκατέσσερις (14) ΤΣ/ΣΜ Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) του ΚΣΕ Προµήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισµικού τηλελέγχου-τηλεχειρισµού και διαχείρισης επικοινωνιών του ΚΣΕ, που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο λογισµικό συστήµατος (system software), ώστε αυτό να καταστεί ικανό να εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης των υφιστάµενων σταθµών. Ολοκληρωµένο λογισµικό εφαρµογής τηλεµετρίας για τους ΚΣΕ, ΤΣ/ΣΜ Ολοκληρωµένο λογισµικό χωρικής αποτύπωσης και κατάρτιση µοντέλου προσοµοίωσης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, βαθµονοµηµένο σύµφωνα µε τις µετρήσεις από τον διασυνδεδεµένο στο SCADA εξοπλισµό. Προµήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού επικοινωνιών και επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων εάν χρειάζονται, για την προµήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) για ραδιοεπικοινωνίες σύµφωνα µε τους νόµους 1780/88 (και Ν /1972) και τους νέους νόµους και αποφάσεις της κυβέρνησης που διέπουν την διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα. Προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού των τοπικών σταθµών, καθώς και των καλωδιώσεων (συνδέσεις µε τον πίνακα αυτοµατισµού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ αποστάσεως), της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια, για την σύνδεση µεταξύ των διαφόρων υπό προµήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισµού. Προµήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (µετρητές πίεσης, παροχόµετρα, κλπ.).

7 Προµήθεια και τοποθέτηση, δικλείδων και υδραυλικών εξαρτηµάτων στα υφιστάµενα φρεάτια ή σε νέα όπου αυτό απαιτηθεί, καθώς και Υδραυλικές εργασίες και οποιεσδήποτε µετατροπές στο υδραυλικό δίκτυο προκειµένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και διασύνδεση µε τις διατάξεις αυτοµατισµού των οργάνων µέτρησης. Προµήθεια συµβολαίου µε εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας, (το κόστος για την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας επιβαρύνει τον ανάδοχο). Μετατροπές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται, για την ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της προµήθειας, σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύνολο. Εργοστασιακές δοκιµές αποδοχής και δοκιµές αποδοχής επί τόπου του έργου. οκιµές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήµατος. Παράδοση σχεδίων. Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης και τεκµηρίωσης. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες και την εγγύηση του συστήµατος. 5

8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2.1 Περιοχή Αναφοράς Ο ήµος Κρωπίας είναι ήµος της ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται στην περιοχή των Μεσογείων και συνορεύει µε τους ήµους Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβιών Θορικού και Βάρης. Αποτελείται από ένα κοινοτικό διαµέρισµα, καταλαµβάνει έκταση 103,1 τ.χλµ. και ο πληθυσµός του σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι κάτοικοι. Έδρα του ήµου είναι το Κορωπί. Ο ήµος περιλαµβάνει τους παρακάτω οικισµούς: το Κορωπί την Αγία Μαρίνα τον Άγιο ηµήτριο τον Καρελλά το Κίτσι Το Κορωπί είναι πόλη της Ανατολικής Αττικής στα Μεσόγεια, και έδρα του ήµου Κρωπίας. Είναι από τις περιοχές, µαζί µε την Κερατέα και το Μαρκόπουλο, µε τη µεγαλύτερη ζήτηση για µόνιµη κατοικία µετά τα µεγάλα έργα που πραγµατοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Η οικιστική ζώνη είναι διαχωρισµένη από τη βιοµηχανική, ενώ στα όρια του ήµου υπάγεται και η παράκτια συνοικία της Αγίας Μαρίνας. Επικοινωνεί µε την Αθήνα µέσω των νοτίων προαστίων, από τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου. Επίσης βρίσκεται κοντά στο σταθµό του µετρό και προαστιακού «Κορωπί», την Αττική Οδό και το αεροδρόµιο των Σπάτων. Ο πληθυσµός σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι κάτοικοι. Η Αγία Μαρίνα είναι οικισµός της Ανατολικής Αττικής του ήµου Κρωπίας. Βρίσκεται στις ακτές του Σαρωνικού, λίγο νοτιότερα της Βάρης. Οι κύριες λεωφόροι που την διασχίζουν είναι η Λεωφόρος Σουνίου και η Λεωφόρος Κορωπίου-Αγίας Μαρίνας. Ο πληθυσµός της σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι κάτοικοι. Η περιοχή αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία µετά την κατασκευή του νέου αεροδροµίου της Αθήνας, στα Σπάτα. Ο Άγιος ηµήτριος ανήκει στο ήµο Κρωπίας στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής, βρίσκεται εφεξής της Αγίας Μαρίνας και αποτελεί το πρώτο κοµµάτι της ευρύτερης περιοχής του Λαγονησίου. Ο πληθυσµός της περιοχής σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού του 2001 ήταν άτοµα. Ο Καρελλάς είναι οικισµός της ανατολικής Αττικής που βρίσκεται ανατολικά του Υµηττού ανάµεσα στο Κορωπί και την Παιανία, κοντά στην βιοµηχανική ζώνη της Παιανίας. Αν και βρίσκεται πιο κοντά στην Παιανία ανήκει διοικητικά στον ήµο Κρωπίας. Ο οικισµός αποτελείται κυρίως από νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε ραγδαία µετά την κατασκευή του νέου αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα και σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 έχει κατοίκους. Ο πληθυσµός έχει σηµειώσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα τις περιοχές των Μεσογείων. Το Κίτσι είναι οικισµός της ανατολικής Αττικής που βρίσκεται νότια του Υµηττού ανάµεσα στο Κορωπί και την Βάρη κατά µήκος της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου. ιοικητικά ανήκει στον ήµο Κρωπίας. Ο οικισµός αποτελείται κυρίως από νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε ραγδαία µετά την κατασκευή του νέου αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα και σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 έχει κατοίκους. Η πληθυσµιακή του εξέλιξη είναι χαρακτηριστική της πληθυσµιακής έκρηξης στα Μεσόγεια κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 6

9 Ο ήµος Κρωπίας συστάθηκε για πρώτη φορά το 1840 και προέκυψε από την συνένωση των παλαιότερων δήµων Αραφήνος και Μυρρινούντος. Αρχικά ονοµάστηκε ήµος Κεκροπίας αλλά το 1842, µε βασιλικό διάταγµα, µετονοµάστηκε σε ήµο Κρωπίας. Έδρα του ήµου ορίστηκε αρχικά το Κορωπί (τότε Κουρσαλάς) ενώ από το 1847 το Μαρκόπουλο. Ο ήµος συνόρευε µε τους ήµους Μαραθώνος στα βόρεια, Αθηνών στα δυτικά και βόρεια και Λαυρίου στα νότια. Παρέµεινε αµετάβλητος µέχρι το 1912 οπότε διασπάστηκε στις κοινότητες Σπάτων, Παιανίας (τότε Λιόπεσι), κοινότητα Μαρκοπούλου και κοινότητα Κορωπίου. Η κοινότητα Κορωπίου αποτέλεσε την πρόδροµη µορφή του σηµερινού ήµου Κρωπίας. Η κοινότητα περιλάµβανε επιπλέον τους οικισµού Βάρη, Κίτσι και Άγιος Νικόλαος. Το 1929 η Βάρη αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα και συµπεριέλαβε στα όριά της και τους οικισµού Βούλα και Βουλιαγµένη. Το 1946 η κοινότητα Κορωπίου αναγνωρίστηκε σε ήµο ο οποίος ονοµάστηκε ήµος Κρωπίας. Τα επόµενα χρόνια µέσα στα όρια του ήµου αναγνωρίστηκαν οι οικισµοί Καρελλάς, Άγιος ηµήτριος και Αγία Μαρίνα. Ο ήµος διατηρήθηκε αµετάβλητος µε την διοικητική διαίρεση του 1997 ενώ θα διατηρηθεί αµετάβλητος και µετά την εφαρµογή του σχεδίου Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου του Πληθυσµιακά δεδοµένα ήµου Κρωπίας Ο πληθυσµός του συνόλου της περιοχής του ήµου Κρωπίας υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ, των αναπτυξιακών δεδοµένων της περιοχής και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων φορέων του ήµου. Στην παρούσα µελέτη εξετάσθηκαν τα πληθυσµιακά στοιχεία από τις στατιστικές απογραφές της ΕΣΥΕ. Πιο συγκεκριµένα εξετάσθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία που υπάρχουν για τις δύο τελευταίες απογραφές (1991 και 2001) αλλά και τα προσωρινά αποτελέσµατα της πρόσφατης απογραφής του 2011 τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, µαζί µε τα ποσοστά µεταβολής του πληθυσµού του συνόλου του ήµου Κρωπίας Ετήσια Αύξηση (προσωρινά αποτελέσματα) (%) Δήμος Κρωπίας ,82 Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός Δήμου Κρωπίας Όπως ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία (Π.. 696/74), ο σχεδιασµός του δικτύου ύδρευσης πρέπει να γίνει βάσει του πληθυσµού της περιοχής µετά από 40 χρόνια από το έτος σχεδιασµού. Άρα µε έτος βάση το 2011 (έτος εκπόνησης της µελέτης), πρέπει να υπολογιστεί ο πληθυσµός των οικισµών µετά από 40 χρόνια από την τελευταία απογραφή. Ο µόνιµος πληθυσµός που προκύπτει για το έτος 2051 µε βάση παραδοχή ετήσιας αύξησης 1% είναι κάτοικοι. Όλα τα παραπάνω δίνουν µια εκτίµηση της τάξης µεγέθους του συνόλου του πληθυσµού του ήµου Κρωπίας και είναι απλά ενδεικτικά και για τα δεδοµένα που θα προκύψουν για την υπό εξέταση περιοχή. Όσον αφορά την υπό µελέτη περιοχή που περιλαµβάνει επιµέρους περιοχές του ήµου Κρωπίας, στις οποίες αφενός µεν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε ακρίβεια ο σηµερινός επιµέρους πληθυσµό, αφετέρου δε είναι περιοχές όπου υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό µη µόνιµων κατοίκων (παραθεριστικές κατοικίες) θεωρήθηκε έπειτα από συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου η εκτίµηση του σηµερινού πληθυσµού της υπό µελέτη περιοχής να γίνει µέσω της καταγραφής των υφιστάµενων κατοικιών. 7

10 8 2.2 Γενική Περιγραφή Συστήµατος Ύδρευσης Το δίκτυο ύδρευσης των περιοχών που µελετάµε τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ µέσω τεσσάρων παροχών. Το υφιστάµενο δίκτυο χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα κάθε ένα εκ των οποίων τροφοδοτείται µέσω µίας εκ των τεσσάρων παροχών της ΕΥ ΑΠ µε διαφορετική πίεση ανάλογα µε τις απαιτήσεις και το ανάγλυφο της υδρευόµενης περιοχής. Υπάρχουν σε κάποια σηµεία των δικτύων δικλείδες οι οποίες επιτρέπουν τη σύνδεση µεταξύ τους. Με αυτό επιτυγχάνεται η τροφοδοσία µέρους του κάθε τµήµατος από κάποιο άλλο σε περίπτωση κάποιας δυσκολίας στην τροφοδοσία από την κύρια παροχή του. Το υφιστάµενο δίκτυο αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγωγούς PVC, 6atm. Η πλειοψηφία των δευτερευόντων αγωγών είναι διαµέτρου Φ63 ενώ υπάρχουν και αγωγοί διαµέτρων Φ75, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140 και Φ160. Υπάρχουν και κάποια µεµονωµένα τµήµατα τα οποία έχουν κατασκευαστεί πιο πρόσφατα και είναι από πολυαιθυλένιο διαµέτρου Φ140. Οι υφιστάµενοι πυροσβεστικοί κρουνοί που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οριζοντιογραφίες θα παραµείνουν και στο προτεινόµενο δίκτυο καθώς είναι σε καλή κατάσταση και είναι λειτουργικοί. Έπειτα από συζητήσεις µε τους αρµόδιους φορείς της περιοχής καταγράφηκαν τα παρακάτω προβλήµατα που παρουσιάζει το υφιστάµενο δίκτυο: Το δίκτυο είναι σχεδόν εξ' ολοκλήρου κατασκευασµένο από αγωγούς από PVC, 6atm, σχετικά µικρών διαµέτρων. Σε πολλές περιοχές του δικτύου και σε περιόδους µεγάλης ζήτησης του δικτύου δεν επαρκεί η πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών. εν υπάρχει επαρκής αριθµός δικλείδων αποµόνωσης στο δίκτυο, µε αποτέλεσµα κάθε φορά που απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής ή συντήρησης να χρειάζεται να αποµονωθούν σηµαντικά τµήµατα του δικτύου. Παρουσιάζονται πάρα πολλές αστοχίες στο δίκτυο (θραύσεις αγωγών) το οποίο οφείλεται αφενός µεν στην παλαιότητα του δικτύου αφετέρου δε στη χρήση αγωγών µε µικρή κλάση πίεσης. Οι περιοχές παρουσιάζουν έντονες υψοµετρικές διαφορές µε αποτέλεσµα να απαιτείται η αύξηση της πίεσης από τις ρυθµιστικές βάνες των παροχών της ΕΥ ΑΠ. Αποτέλεσµα αυτού είναι να αυξάνονται ακόµα περισσότερο οι θραύσεις των ήδη παλιών και καταπονηµένων αγωγών Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως το µείζον πρόβληµα της σωστής υδροδότησης των 4 τµηµάτων έγκειται στην επίλυση δύο σηµαντικών παραµέτρων. Η πρώτη είναι η αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται από παλιούς αγωγούς από PVC, 6atm και η δεύτερη είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή των περιοχών τροφοδοσίας της κάθε ζώνης σε σχέση µε τα υψόµετρα εδάφους τα όποια παρουσιάζουν έντονες διαφορές. Για το λόγο αυτό οι νέες ζώνες που προκύπτουν δεν έχουν ακριβώς την ίδια διαµόρφωση µε τις υφιστάµενες αλλά επανεπιλέγονται οι περιοχές που θα τροφοδοτεί κάθε µία εξ' αυτών.

11 2.3 Ωφέλειες της υπό µελέτη προµήθειας σε σχέση µε την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της υπηρεσίας Στον τοµέα διαχείρισης Υδάτινων πόρων η Υπηρεσία είναι σε θέση να προχωρήσει άµεσα στον σχεδιασµό, µελέτη και στην συνέχεια υλοποίηση έργων σχετικών µε την ριζική αντιµετώπιση των προβληµάτων που άπτονται στο πεδίο ευθυνών του ήµου και όπου περιλαµβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις και βασικοί στόχοι: να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόµενες από τo νόµο προδιαγραφές ποιότητας, µέσα από ένα δίκτυο διανοµής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαµερισµάτων στην περιοχή ευθύνης να διασφαλίζει τον απαιτούµενο έλεγχο Ποιότητας του παραγόµενου και καταναλώµενου νερού. να µειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά να σχεδιάζει την µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος να εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών Άµεση Οικονοµική Ωφέλεια Με την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης ο ήµος θα αποκτήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεµετρίας που θα του επιτρέψει να: έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεµβαίνει άµεσα και να λαµβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδοµένα µε στόχο τον βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο σχεδιασµό και προγραµµατισµό και την ιεράρχηση των µελλοντικών επενδύσεων στον τοµέα της ύδρευσης, προβλέπει ενδεχόµενες αστοχίες του συστήµατος ύδρευσης, προλαµβάνει έκτακτα περιστατικά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή, διαχειρίζεται µε ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, µειώνοντας το νερό που λαµβάνει από την ΕΥ ΑΠ και περιορίζοντας τις διαρροές. Ωφελούµενοι από τη λειτουργία της προτεινόµενης πράξης είναι όλοι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του ήµου και συγκεκριµένα οι κάτοικοι του ήµου, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες. Ο αριθµός των επισκεπτών αυξάνεται σηµαντικά τους καλοκαιρινούς µήνες δεδοµένου ότι ο ήµος - κυρίως στη Νότιο δυτική περιοχή - είναι από τους τουριστικούς προορισµούς της χώρας Έµµεση Οικονοµική Ωφέλεια Αν και θα προκύψει σηµαντική ωφέλεια (ποιο σηµαντική από την προηγούµενη κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς την Κοινωνία) από τις ακόλουθες παραµέτρους λειτουργίας παρόλα αυτά εδώ δεν θα γίνει χρηµατική αποτίµηση των ωφελειών παρά µόνον αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους: Εξοικονόµηση νερού Λειτουργία: Με την υφιστάµενη κατάσταση τα προωθητικά λειτουργούν χωρίς κανένα προγραµµατισµό µε µοναδικό γνώµονα την ζήτηση ώστε να µην υπάρξουν φαινόµενα έλλειψης νερού. Έτσι µια και δεν υπάρχουν τηλεµετρικά δεδοµένα ούτε για την πίεση ούτε για την ζήτηση της πόλης γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και των υδάτινων πόρων. 9

12 Με την χρήση του ζητούµενου συστήµατος τα φαινόµενα αυτά θα εκλείψουν µια και οι χειριστές θα γνωρίζουν σε κάθε στιγµή το υδατικό. Έλεγχος ιαρροών: Το θέµα των διαρροών είναι λογικό να αποτελεί για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται άµεσα µε τη βιωσιµότητα της εταιρείας, τη δηµόσια εικόνα της και το επίπεδο των προσφεροµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ως διαρροή λογίζεται η φυσική - τεχνική διαρροή, δηλαδή η απώλεια νερού προς το περιβάλλον χωρίς να ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη. Για τα δεδοµένα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, οι διαρροές θα έπρεπε να είναι της τάξης έως και 20% αντί του βάσιµα εκτιµώµενου 45 % περίπου. Το ατιµολόγητο νερό είναι η διαφορά µεταξύ του παραγόµενου προσφερόµενου νερού και του τιµολογούµενού στις παροχές των καταναλωτών. Προφανώς, το τιµολογού- µενο είναι µικρότερο λόγω των φυσικών διαρροών, της µη ύπαρξης υδροµέτρων, των παράνοµων συνδέσεων, των υπερχειλίσεων των δεξαµενών, των εκπλύσεων του δικτύου, των πυροσβεστικών παροχών, αλλά και της ανακρίβειας των υδροµέτρων. Για τα δεδοµένα του ήµου, το ατιµολόγητο νερό θα έπρεπε να είναι της τάξης έως και 5% αντί του εκτιµώµενου 15% περίπου. Ισοζύγιο νερού Πρώτιστο µέληµα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ είναι ο προσδιορισµός του ισοζυγίου µεταξύ του νερού που προµηθεύεται από την ΕΥ ΑΠ και του τιµολογούµενου νερού. Απαιτείται η τοποθέτηση κεντρικών µετρητών παροχής για τον υπολογισµό του προσφερόµενου νερού. Κατάλληλες θέσεις είναι οι 14 είσοδοι υδροδότησης από τους κεντρικούς αγωγούς της ΕΥ ΑΠ όπου οδηγούν το νερό σε πολλές «ζώνες ύδρευσης» που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις και λειτουργούν σε πολύ διαφορετικές χρονικές κλίµακες. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 5 διακριτές περιοχές ήτοι η πόλη Κορωπί, τον Άγιο ηµήτριο, τον Καρελλά, το Κίτσι και την Αγία Μαρίνα (µε 4 υποζώνες) που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου και οι οποίες αποσυνδέονται η µία από την άλλη, αλλά παρόλα αυτά απαιτούν ολοκληρωµένη διαχείριση, µε εξασφάλιση της συνέχειας µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας προδιαγεγραµµένους τρόπους και κανόνες λειτουργίας οι οποίοι είναι απόλυτα σταθεροί για όλες τις διακριτές περιοχές. Το γεγονός αυτός δηµιουργεί την ανάγκη για τηλεµατικό χειρισµό των υδάτινων πόρων και έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο του ισοζυγίου νερού. Τα υδρόµετρα της ΕΥ ΑΠ καταγράφουν συνεχώς και έτσι δηµιουργείται το «προφίλ» της προσφερόµενης παροχής και το σύνολο αυτών των δεδοµένων θα τροφοδοτούν το νέο Τηλεµετρικό Σύστηµα του ήµου αυτοµάτως µέσω ειδικού λογισµικού που περιλαµβάνεται στην παρούσα πράξη. Επιπλέον της καταµέτρησης του εισερχόµενου νερού και για το.. της Αγίας Μαρίνας όπου θα κατασκευασθεί το νέο δίκτυο ύδρευσης θα γίνει η προµήθεια και εγκατάσταση µετρητικών διατάξεων, σε σηµεία που θα καθορισθούν ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος. (βλέπε σχέδια Μελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Ύδρευσης Αγίας Μαρίνας ήµου Κρωπίας> που ανατέθηκε µε την 18/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κρωπίας) : 10 Αν και είναι δύσκολη η διαδικασία για το προσδιορισµό του τιµολογούµενου νερού λόγω: Της εποχιακής διακύµανσης και κατά συνέπεια της ανάγκης ετήσιου κύκλου Της δυσχέρειας καταµέτρησης πολλών καταναλωτών Της τοποθέτησης νέων παροχών και κατάργησης παλαιών Της βλάβης πολλών υδροµέτρων (µηδενικές εγγραφές) Της ανακρίβειας των υδροµέτρων.

13 Η διαδικασία προσδιορισµού του τιµολογούµενου νερού, µέσω της στατιστικής επεξεργασίας του ιστορικού αρχείου καταµετρήσεων των υδροµέτρων µε τη χρήση ικανού δείγµατος µετά την πλήρη λειτουργία του νέου Συστήµατος είναι απόλυτα εφικτή. 11 Ελάχιστη νυχτερινή παροχή Η υδροληψία πόσιµου νερού είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα και συνεπώς «υπακούει» σε στατιστικούς κανόνες. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο την ηµέρα, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας κοιµούνται. Έτσι, αξιολογώντας το 24ωρο προφίλ του προσφερόµενου νερού, µπορεί να προσδιορισθεί µε ικανοποιητική ακρίβεια το ποσοστό εκείνο του προσφερόµενου νερού που δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπινη χρήση αλλά σε διαρροές. ιαχείριση πιέσεων Η ύπαρξη διαρροών είναι δεδοµένη για ένα δίκτυο ύδρευσης. Το θέµα είναι η διατήρηση τους σε ανεκτό επίπεδο. Η έρευνα, εντοπισµός και επισκευή των διαρροών είναι µεν προφανής, όµως είναι δυσχερέστατη και έχει υψηλό κόστος το οποίο συναρτάται µε την εγγενή δυσκολία επισκευής, κατά προτεραιότητα, των µεγάλων διαρροών. Η δόκιµη και σύγχρονη τάση αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι η κατά προτεραιότητα και όχι απλώς παράλληλα εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης των πιέσεων για τον περιορισµό των απωλειών νερού για τη δεδοµένη κατάσταση του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εξάλειψη των άσκοπων υπερπιέσεων (π.χ. τις νυχτερινές ώρες) που είναι το κύριο αίτιο των θραύσεων και των αφανών διαρροών. 2.4 Υφιστάµενο σύστηµα αυτοµατισµού Το τµήµα του εσωτερικού υδραγωγείου του ήµου, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα µελέτη τροφοδοτείται από 14 εισόδους υδροδότησης από τους κεντρικούς αγωγούς της ΕΥ ΑΠ και από εκεί το νερό οδηγείται σε πολλές «ζώνες ύδρευσης» που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις και λειτουργούν σε πολύ διαφορετικές χρονικές κλίµακες. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 5 διακριτές περιοχές ήτοι η πόλη Κορωπί, τον Άγιο ηµήτριο, τον Καρελλά, το Κίτσι και την Αγία Μαρίνα (µε 4 υποζώνες) που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου, αλλά απαιτούν ολοκληρωµένη διαχείριση, µε εξασφάλιση της συνέχειας µεταξύ τους. Βασική λειτουργία των συστηµάτων που υπάρχουν είναι ο έλεγχος της λειτουργίας των τριών αντλητικών συγκροτηµάτων τύπου Booster τα οποία µαζί µε το νέο αντλιοστάσιο που θα κατασκευασθεί στο.. της Αγίας Μαρίνας θα εναχθούν πλήρως στο σύστηµα τηλεµετρίας και αυτοµατισµού. Οι παραπάνω σταθµοί τύπου Booster περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µόνον όσον αφορά το σύστηµα τηλεµετρίας και θα τηλεχειρίζονται µέσω του νέου Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΚΣΕ).

14 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.1 Τοπολογία Το συνολικό σύστηµα τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού αποτελείται από τον ΚΣΕ και τους αποµακρυσµένους τοπικούς σταθµούς ΤΣ, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κύριες οµάδες: Τους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου που είναι τοποθετηµένοι σε προωθητικά αντλιοστάσια του δικτύου υδροδότησης της Αγίας Μαρίνας και θα είναι ενταγµένοι σε ένα σύστηµα τηλελέγχουτηλεχειρισµού. Στους σταθµούς αυτούς θα γίνουν µε την παρούσα προµήθεια συµπληρώσεις και µετατροπές στον αυτοµατισµό τους, στην ανάλυση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραµέτρων και στην παρακολούθηση της παροχής και πίεσης κατάντι των αντλιοστασίων. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση τους θα γίνεται από το SCADA του κεντρικού σταθµού ελέγχου. Τους Σταθµούς Μέτρησης ικτύου, που θα τοποθετηθούν στον αστικό ιστό της Αγίας Μαρίνας και οι οποίοι µετά την αναβάθµισή τους θα µπορούν να τροφοδοτήσουν το υπερκείµενο σύστηµα SCADA µε δεδοµένα µετρήσεων παροχής, πίεσης, ρύθµισης της πίεσης και ελέγχου των Η/Β του δίκτυο ύδρευσης. Οι µετρήσεις αυτές σε συνδυασµό µε τις µετρήσεις από τα µετρητικά όργανα των προηγούµενων Τοπικών Σταθµών Ελέγχου θα καταστήσουν ικανή την καταγραφή του συνόλου του παραγόµενου και διατιθέµενου νερού στην κατανάλωση. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός ο έλεγχος των διαρροών του δικτύου, η καταγραφή των δεδοµένων λειτουργίας και η στατιστική επεξεργασία τους. Όλοι οι ΣΜ θα συνδεθούν µε τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ) διαµέσου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS. Κάθε ΣΜ θα µπορεί να λειτουργεί σαν αυτόνοµη µονάδα, παρέχοντας τοπικό έλεγχο και υψηλού επιπέδου αυτοµατισµό, ανεξάρτητα από τον ΚΣΕ. Τα δεδοµένα όλων των σταθµών θα συγκεντρώνονται από τα PLC και τα data logger και θα αποστέλλονται στον ΚΣΕ για αποθήκευση στη βάση δεδοµένων του SCADA. Θα επικρατεί µία γενική φιλοσοφία επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδοµένων από υφιστάµενους ΤΣΕ και ΣΜ. Στο Παράρτηµα 1 απεικονίζεται η Γεωγραφική περιοχή χωροθέτησης της Πράξης. Επισυνάπτονται σχέδια χωροθέτησης των υφιστάµενων ΣΜ. 3.2 Λειτουργίες τους ΣΜ /ΤΣ Κάθε τους από τους σταθµούς µέτρησης δικτύου, πρέπει να εκτελεί τους ακόλουθες λειτουργίες: Συλλογή πληροφοριών: Οι συλλεγόµενες πληροφορίες προέρχονται από το διασυνδεδεµένο εξοπλισµό, δηλαδή τα όργανα µέτρησης (ροόµετρα, πιεσόµετρα, κλπ), τους δικλείδες και λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό. Τα δεδοµένα αυτά αποτελούν ψηφιακά ή αναλογικά σήµατα τους αντίστοιχες κάρτες εισόδων του PLC και του data logger. Η µονάδα επεξεργασίας αναλαµβάνει την εξέταση των σηµάτων αυτών, τη σύγκρισή τους µε ενδεχόµενα ανώτατα ή κατώτατα όρια και την επεξεργασία τους βάσει του προγράµµατος που θα αναπτυχθεί. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, αλλά και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν µπορούν να απεικονιστούν στον ΚΣΕ. ιαχείριση επικοινωνιών: Ο τοπικός σταθµός είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των επικοινωνιών. Η µονάδα ελέγχου αναλαµβάνει την προώθηση συλλεγόµενης και επεξεργασµένης πληροφορίας στο GSM/GPRS modem και από εκεί τους ΚΣΕ. Τηλεχειρισµοί: Ο τοπικός σταθµός θα µπορεί να δέχεται εντολές χειρισµού από τον ΚΣΕ. Οι εντολές αυτές έχουν να κάνουν µε το χειρισµό των αντλιών και των δικλείδων σύµφωνα µε τη 12

15 θέση του κεντρικού επιλογικού διακόπτη του πίνακα αυτοµατισµού και τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Τοπική λειτουργία: Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο τοπικός σταθµός έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται το διασυνδεδεµένο εξοπλισµό βάσει του προγράµµατος που θα αναπτυχθεί, καθώς και να αποκλείει τον αποµακρυσµένο χειρισµό από ΚΣΕ ή και να επιλέγει τη χειροκίνητη λειτουργία. Οι τοπικές λειτουργίες υποστηρίζονται από τους επιλογικούς διακόπτες. Ο χειριστής θα µπορεί µέσω του ΚΣΕ να δει στοιχεία των µετρήσεων του συνδεδεµένων οργάνων (παροχής, πίεσης, κλπ) και να προβεί σε χειρισµούς (αντλίες, βάνες, παραµέτρους λειτουργίας). Υποστήριξη τροφοδοσίας: Ο τοπικός σταθµός θα µπορεί να υποστηρίζει την τροφοδοσία τµήµατος του εξοπλισµού του και κυρίως του PLC και του modem ακόµα σε περίπτωση απώλειας τάσης ΕΗ και για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέσω UPS. 3.3 Τρόποι λειτουργίας τοπικών σταθµών ελεγχόµενων από PLC Ο κάθε ΣΜ /ΤΣ θα έχει τον πλήρη έλεγχο τις αυτόµατης η χειροκίνητης λειτουργίας των τοπικών εγκαταστάσεών του, ακόµη και στην περίπτωση που οι εντολές προέρχονται από κάποιον ΚΣΕ. Ο χειρισµός των εγκαταστάσεων του ΤΣ θα γίνεται από δύο επίπεδα, τοπικό και κεντρικό επίπεδο, µε απόλυτη προτεραιότητα χειρισµού αυτήν του τοπικού επιπέδου, για λόγους αυτονοµίας, ασφαλείας και συντήρησης. Η επιλογή του επιπέδου χειρισµού θα γίνεται µέσω τις διακόπτη τριών θέσεων (remote-off-local), ο οποίος θα βρίσκεται επί του πίνακα αυτοµατισµού του κάθε ΤΣ. Θέση remote: Ο ΤΣ λειτουργεί βάσει του προγράµµατος εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί και των εντολών χειρισµού που δέχεται από τον ΚΣΕ. Θέση local: Ο ΤΣ λειτουργεί βάσει του προγράµµατος εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί και των εντολών χειρισµού που δίνονται τοπικά. Έτσι, µπορεί κάποιος να χειριστεί τις δικλείδες τοπικά µέσω των µπουτόν χειρισµού. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση δεν µπορεί να δοθεί σχετική εντολή από τον ΚΣΕ. Θέση off: Ο ΤΣ τίθεται εκτός λειτουργίας και δεν εκτελούνται λειτουργίες αυτοµατισµού. 3.4 Λειτουργικές απαιτήσεις Οι λειτουργικές απαιτήσεις από της ΤΣ ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της εγκατάστασης. Μετάδοση των συλλεγόµενων αυτών πληροφοριών του σταθµούς ελέγχου και διαχείρισης (Τηλέλεγχος). Αποδοχή και εκτέλεση εντολών από της σταθµούς ελέγχου και διαχείρισης (Τηλεχειρισµοί). Αυτόνοµη Λειτουργία της εγκατάστασης. Αυτόµατος έλεγχος HARDWARE SOFTWARE Τοπική αποθήκευση πληροφοριών σταθµού σε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας και αποστολής της τον ΚΣΕ αυτόµατα, όταν αποκατασταθεί η επικοινωνία. 13

16 Α. Συλλογή Πληροφοριών Οι ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες που θα συλλέγει ο κάθε ΤΣ (ψηφιακές είσοδοι, αναλογικές είσοδοι) αναφέρονται σε επόµενο κεφάλαιο, και δίνονται αναλυτικοί πίνακες. Οι συλλεγόµενες αναλογικές πληροφορίες θα µετατρέπονται από τον ΤΣ στα φυσικά τους µεγέθη. Τα φυσικά αυτά µεγέθη θα ελέγχονται για: α) υπέρβαση ανώτατου επιτρεπτού ορίου β) υπέρβαση κατώτατου επιτρεπτού ορίου Τα φυσικά και ψηφιακά µεγέθη θα χρησιµοποιούνται για : α) εκτέλεση αριθµητικών (+,-,*,/, ) πράξεων, σχεσιακών (EQ,LT,LE,NE,GT,GE) και λογικών συγκρίσεων (NOT,AND,OR,XOR) µε στόχο την αυτόµατη επιλογή προκαθορισµένων αντιδράσεων. β) συνεχή σύγκριση µε παραµετρικά καθορισµένη συνάρτηση χρόνου/µεγέθους για την ανίχνευση ειδικών συναγερµών. Οι συλλεγόµενες πληροφορίες θα καταχωρούνται τοπικά στο PLC και θα αποστέλλονται στον ΚΣΕ όποτε ζητηθούν. Β. Τηλεέλεγχος Κάθε ΤΣ βρίσκεται σε συνεχή ασύρµατη επικοινωνία µε τον ΚΣΕ και τον ενηµερώνει για την κατάσταση της εγκατάστασης αποστέλλοντάς του: 1. Τις µεταβολές ψηφιακών εισόδων/εξόδων που συνέβησαν στο διάστηµα που µεσολάβησε από την αµέσως προηγούµενη επιτυχή αποστολή. 2. Τις επεξεργασµένες µετρήσεις αναλογικών µεγεθών που συνελέγησαν στο διάστηµα που µεσολάβησε από την αµέσως προηγούµενη επιτυχή αποστολή. Στο διάστηµα της απώλειας της επικοινωνίας η εγκατάσταση λειτουργεί µε το πρόγραµµα του ΤΣ εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Γ. Αυτόµατος Έλεγχος HARDWARE/ SOFTWARE Ειδικό σύστηµα ασφαλείας θα ελέγχει συνεχώς την αξιοπιστία του HARDWARE του ΤΣ και θα επιτελεί τις παρακάτω τουλάχιστον λειτουργίες: Έλεγχος EPROMS και γενικά ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Έλεγχος µνήµης RAM Έλεγχος όλων των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων και εξόδων και γενικά των καρτών του PLC. Έλεγχος διαύλων Έλεγχος των θυρών επικοινωνίας και του λοιπού επικοινωνιακού εξοπλισµού. Έλεγχος του λογισµικού. Ενηµέρωση του ΚΣΕ για τα διαπιστωθέντα σφάλµατα λειτουργίας. Αυτόµατη επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΤΣ µετά από τυχόν διακοπή και επαναφορά τάσεως τροφοδοσίας. Όλα τα σφάλµατα που διαπιστώνονται θα πρέπει να καταγράφονται σε NON-Volatile memory µε ηµεροµηνία και ώρα ώστε ο χειριστής του συστήµατος να µπορεί να διαγνώσει την αιτία της βλάβης. 14

17 Λογισµικό Το Λογισµικό Εφαρµογής που θα αναπτυχθεί σε κάθε τοπικό σταθµό πρέπει να εξυπηρετεί τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω και να αξιοποιεί στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες του διασυνδεδεµένου εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα πρέπει να αναπτυχθεί σε λογισµικό πλήρως συµβατό µε το PLC και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα επεξεργάζεται σε πραγµατικό χρόνο τα δεδοµένα και τις µετρήσεις Θα υποστηρίζει το δοµηµένο προγραµµατισµό και την κατασκευή ρουτινών µε ολοκληρωµένες λειτουργίες που επαναλαµβάνονται. Η χρήση των ρουτινών δεν θα απαιτεί καµία ρύθµιση ή επέµβαση σε κατασκευαστικό µέρος του PLC ή χειρισµό διακοπτών. Θα είναι ενιαίο κατά το δυνατό για κάθε τύπο PLC Όποιες µεταβλητές µπορούν να παραµετροποιηθούν αυτό θα µπορεί να γίνει είτε από τον ΚΣΕ µε download, είτε µε φορητό βιοµηχανικό προγραµµατιστή. Αν γίνει τοπικά, τότε µέσω των επικοινωνιακών διατάξεων θα ενηµερώνεται το υπερκείµενο SCADA. To πρόγραµµα και τα αρχεία παραµετρικών τιµών πρέπει να διαφυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιµα σε περίπτωση επανεκκίνησης ή απώλειας της τροφοδοσίας ΕΗ, χωρίς να απαιτείται επαναφόρτιση ή επαναεισαγωγή τιµών. Η προσθήκη ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, µνήµης RAM, ή άλλων στοιχείων HARDWARE πρέπει να µπορεί να γίνεται τοπικά (χωρίς την αποµάκρυνση της µονάδας από την εγκατάσταση) και να ενεργοποιείται µέσω της διαδικασίας ενηµέρωσης. Ο προγραµµατισµός των PLC πρέπει να παρέχει την απαιτούµενη ευελιξία και πληρότητα ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η παραµετρικότητα των σταθερών τιµών µέσω αρχείων, όσο και η δηµιουργία σύνθετων προγραµµάτων τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στο PLC και σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας µε τον ΚΣΕ να καλύπτει τις δυνατές λειτουργικές απαιτήσεις και κατά περίπτωση να επιλέγει και να εκτελεί διαφορετικά, προκαθορισµένα υποπρογράµµατα λειτουργίας (αυτόνοµη λειτουργία) Τέλος, το πρόγραµµα θα αναπτυχθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολος ο χειρισµός από προσωπικό µη εξειδικευµένο στην πληροφορική όσον αφορά τη διαδικασία προσαρµογής, φόρτισης και παραµετροποίησης του προγράµµατος. 3.6 Προδιαγραφή λειτουργίας Α. ΓΕΝΙΚΑ Ακολουθεί περιγραφή των µελετηθέντων συστηµάτων ύδρευσης και των επιθυµητών λειτουργιών των συστηµάτων ελέγχου και αυτοµατισµών. Πρέπει να τονισθεί ότι η επιθυµητή λειτουργία των δικτύων θα επιτευχθεί σε δύο επίπεδα: Λογισµικό αυτοµάτου ελέγχου των PLC όπου πρέπει να υποστηρίζονται αλγόριθµοι τύπου PID, κ.λ.π. Λογισµικό Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου που θα παραµετροποιεί την αυτόµατη λειτουργία των PLC ανάλογα µε το επιθυµητό σενάριο λειτουργίας και θα καταγράφει τα µετρούµενα µεγέθη. Οι βασικές κατηγορίες ελέγχων είναι οι ακόλουθες: Έλεγχοι λειτουργίας τροφοδοσίας ύδατος. Έλεγχος δικτύων και αγωγών µεταφοράς, όπως (έλεγχος παροχής, πίεσης κ.λ.π.).

18 16 Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων λειτουργίας (για χρήση σε ελέγχους). Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η λειτουργία και η αναγκαιότητα των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου (ΤΣΥ ή ΣΜ ή ΤΣ) επεξηγείται κατωτέρω. Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που θα τροφοδοτεί τους καταναλωτές της ζώνης Α', Β,Γ & της Αγίας Μαρίνας. ΖΩΝΗ Α': Από την υφιστάµενη παροχή της ΕΥ ΑΠ Π1 θα τροφοδοτηθεί ολόκληρη η ζώνη Α'. Η απαιτούµενη πίεση εξόδου της ρυθµιστικής βάνας της ΕΥ ΑΠ θα ρυθµιστεί σε πίεση 7,20bar έτσι ώστε στο δυσµενέστερο κόµβο (Α107) (ΤΣ/ΣΜ 11) να έχουµε διαθέσιµη πίεση 10,05µΥΣ στο σενάριο της δυσµενέστερης λειτουργίας του δικτύου. Κατά το σχεδιασµό του δικτύου της Α' ζώνης έχει επιλεγεί να είναι εφικτή και η τροφοδοσία του από τα δίκτυα των ζωνών Β' και Γ' αντίστοιχα. Έτσι έχουµε τις εξής διασυνδέσεις: Το δίκτυο της Ζώνης Α' ενώνεται µε τη ζώνη Β' µέσω αγωγού από πολυαιθυλένιο, ΡΝ16, Φ140. Μέσω του χειρισµού δικλείδας, η οποία στην ουσία αποµονώνει τις δύο ζώνες, µπορεί να τροφοδοτηθεί η ζώνη Α' από τη ζώνη Β' αλλά και το αντίθετο. Το δίκτυο της ζώνης Α' ενώνεται µε τη ζώνη Γ' µέσω αγωγού από πολυαιθυλένιο, ΡΝ16, Φ200. Επειδή η παροχή 2 της ΕΥ ΑΠ βρίσκεται σε υψόµετρο +72,30 και η πίεση του δικτύου είναι 8,20bar πρέπει η εναλλακτική τροφοδοσία της ζώνης Α' να γίνει µε παρεµβολή µειωτή πίεσης. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο (PRV1) στο οποίο θα τοποθετηθούν µε τη σειρά που αναφέρονται: 1. ικλείδες αποµόνωσης (Gate valve) DN150, ΡΝ16 2. Φίλτρο DN150, ΡΝ16 3. Μειωτής πίεσης DN150, ΡΝ16 (ρυθµισµένος στα 3,70Bar) 4. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN150, ΡΝ16 Μέσω αυτής της διάταξης διασφαλίζεται ότι η µέγιστη πίεση στη ζώνη Α' δε θα ξεπερνάει τα 88,57µΥΣ στο δυσµενέστερο κόµβο (Α7) ενώ θα καλύπτεται σε ώρα αιχµής το σύνολο του δικτύου. III. Στο ίδιο φρεάτιο θα υπάρχει και παράλληλος αγωγός ο οποίος θα τροφοδοτεί τη ζώνη Γ' από τη ζώνη Α' (όσους καταναλωτές µπορεί να καλύψει λόγω υψοµετρικών διαφορών). Στον αγωγό αυτών θα τοποθετηθούν τα εξής: 1. ικλείδες αποµόνωσης (Gate valve) DN200, ΡΝ16 2. Αντεπιστροφή δικλείδα (swing check valve) DN200, ΡΝ16 3. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN200, ΡΝ16 Η αντεπιστροφή δικλείδα τοποθετείται για λόγους ασφαλείας ώστε σε περίπτωση ανοίγµατος των δικλείδων να µην τεθεί η ζώνη Α σε πολύ µεγάλες πιέσεις. ΖΩΝΗ Β: Η απαιτούµενη πίεση εξόδου της ρυθµιστικής βάνας της ΕΥ ΑΠ θα ρυθµιστεί σε πίεση 5,60bar έτσι ώστε στο δυσµενέστερο κόµβο να έχουµε διαθέσιµη πίεση 13,05µΥΣ στο σενάριο της δυσµενέστερης λειτουργίας του δικτύου. Στα χαµηλότερα σηµεία του δικτύου και σε σενάριο µηδενικής κατανάλωσης (σενάριο µέγιστων πιέσεων) παρουσιάζονται πίεσης έως και 80,48µΥΣ.

19 Κατά το σχεδιασµό του δικτύου της Β' ζώνης έχει επιλεγεί να είναι εφικτή και η τροφοδοσία του από τα δίκτυα των ζωνών Α', Γ' και ' αντίστοιχα. Έτσι έχουµε τις εξής διασυνδέσεις: Το δίκτυο της Ζώνης Β' ενώνεται µε τη ζώνη Γ' µέσω αγωγού από πολυαιθυλένιο, ΡΝ16, Φ140. Μέσω του χειρισµού δικλείδας, η οποία στην ουσία αποµονώνει τις δύο ζώνες, µπορεί να τροφοδοτηθεί η ζώνη Β' από τη ζώνη Α' αλλά και το αντίθετο. Το δίκτυο της ζώνης Β' ενώνεται µε τη ζώνη Γ' µέσω αγωγού από πολυαιθυλένιο, ΡΝ16, Φ200. Επειδή η παροχή 2 της ΕΥ ΑΠ βρίσκεται σε υψόµετρο +72,30 και η πίεση του δικτύου είναι 8,20bar πρέπει η εναλλακτική τροφοδοσία της ζώνης Β' να γίνει µε παρεµβολή µειωτή πίεσης. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο (PRV2) στο οποίο θα τοποθετηθούν µε τη σειρά που αναφέρονται: 1. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN150, ΡΝ16 2. Φίλτρο DN150, ΡΝ16 3. Μειωτής πίεσης DN150, ΡΝ16 (ρυθµισµένος στα 3,00Bar) 4. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN150, ΡΝ16 Μέσω αυτής της διάταξης διασφαλίζεται ότι η µέγιστη πίεση στη ζώνη Α' δε θα ξεπερνάει τα 87,18µΥΣ στο δυσµενέστερο κόµβο ενώ θα καλύπτεται σε ώρα αιχµής το σύνολο του δικτύου. Στο ίδιο φρεάτιο θα υπάρχει και παράλληλος αγωγός ο οποίος θα τροφοδοτεί τη ζώνη Γ' από τη ζώνη Β' (όσους καταναλωτές µπορεί να καλύψει λόγω υψοµετρικών διαφορών). Στον αγωγό αυτών θα τοποθετηθούν τα εξής: 1. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN200, ΡΝ16 2. Αντεπιστροφή δικλείδα (swing check valve) DN200, ΡΝ16 3. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN200, ΡΝ16 Η αντεπιστροφή δικλείδα τοποθετείται για λόγους ασφαλείας ώστε σε περίπτωση ανοίγµατος των δικλείδων να µην τεθεί η ζώνη Α σε πολύ µεγάλες πιέσεις. Το δίκτυο της ζώνης Β' ενώνεται µε τη ζώνη ' µέσω αγωγού από πολυαιθυλένιο, ΡΝ16, Φ200. Επειδή η παροχή 4 της ΕΥ ΑΠ βρίσκεται σε υψόµετρο +55,50µΥΣ και η πίεση του δικτύου είναι7,70bar πρέπει η εναλλακτική τροφοδοσία της ζώνης Β' να γίνει µε παρεµβολή µειωτή πίεσης. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο (PRV3) στο οποίο θα τοποθετηθούν µε τη σειρά που αναφέρονται: 1. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN 150, ΡΝ16 2. Φίλτρο DN150, ΡΝ16 3. Μειωτής πίεσης DN 150, ΡΝ16 (ρυθµισµένος στα 5,50Bar) 4. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN 150, ΡΝ16 Μέσω αυτής της διάταξης διασφαλίζεται ότι η µέγιστη πίεση στη ζώνη Α' δε θα ξεπερνάει τα 88,30µΥΣ στο δυσµενέστερο κόµβο ενώ θα καλύπτεται σε ώρα αιχµής το σύνολο του δικτύου. Στο ίδιο φρεάτιο θα υπάρχει και παράλληλος αγωγός ο οποίος θα τροφοδοτεί τη ζώνη ' από τη ζώνη Β' (όσους καταναλωτές µπορεί να καλύψει λόγω υψοµετρικών διαφορών). Στον αγωγό αυτών θα τοποθετηθούν τα εξής: 1. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN 200, ΡΝ16 2. Αντεπιστροφή δικλείδα (swing check valve) DN 200, ΡΝ16 3. ικλείδα αποµόνωσης (Gate valve) DN 200, ΡΝ16 Η αντεπιστροφή δικλείδα τοποθετείται για λόγους ασφαλείας ώστε σε περίπτωση ανοίγµατος των δικλείδων να µην τεθεί η ζώνη Γ' σε πολύ µεγάλες πιέσεις. 17

20 18 ΖΩΝΗ Γ : Από την υφιστάµενη παροχή της ΕΥ ΑΠ Π2 θα τροφοδοτηθεί ολόκληρη η ζώνη Γ'. Η απαιτούµενη πίεση εξόδου της ρυθµιστικής βάνας της ΕΥ ΑΠ θα ρυθµιστεί σε πίεση 8,20bar έτσι ώστε στο δυσµενέστερο κόµβο να έχουµε διαθέσιµη πίεση 6,52µΥΣ στο σενάριο της δυσµενέστερης λειτουργίας του δικτύου. Κατά το σχεδιασµό του δικτύου της Γ' ζώνης έχει επιλεγεί να είναι εφικτή και η τροφοδοσία του από τα δίκτυα των ζωνών Α' και Β' αντίστοιχα. ΖΩΝΗ : Από την υφιστάµενη παροχή της ΕΥ ΑΠ Π4 θα τροφοδοτηθεί ολόκληρη η ζώνη '. Η απαιτούµενη πίεση εξόδου της ρυθµιστικής βάνας της ΕΥ ΑΠ θα ρυθµιστεί σε πίεση 7,70bar έτσι ώστε στο δυσµενέστερο κόµβο να έχουµε διαθέσιµη πίεση 17,00µΥΣ στο σενάριο της δυσµενέστερης λειτουργίας του δικτύου. Τονίζουµε ότι λόγω των µεγάλων υψοµετρικών διαφορών κάποιων περιοχών σε σχέση µε το σηµείο σύνδεσης µε τον αγωγό της ΕΥ ΑΠ θα τοποθετηθεί σε σηµείο που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη οριζοντιογραφία της µελέτης (διασταύρωση οδών Ολυµπιάδος - Αγίου Γεώργιο) πιεστικό συγκρότηµα το οποίο θα αναρροφά απευθείας από το δίκτυο και θα τροφοδοτεί τις εν λόγω περιοχές. Με βάση τους υπολογισµούς που έγιναν προκύπτει πως η διαθέσιµη πίεση στην είσοδο του πιεστικού στο δυσµενέστερο σενάριο είναι 30µΥΣ. Εποµένως για να καλυφθεί η περιοχή που τροφοδοτείται από αυτό απαιτούνται αντλίες µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας: 3 (2+1) αντλίες Q=25m 3 /n, (της κάθε αντλίας) P=4,50bar (της κάθε αντλίας) U=400 V Το πιεστικό συγκρότηµα θα είναι τεχνολογίας inverter και θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού κτιρίου διαστάσεων 3 x 3 µέτρα και το κτίριο θα εδράζεται σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 20cm. Τονίζεται ότι κατά τη λειτουργία του δικτύου σε κανονικές συνθήκες (δηλαδή µε την λειτουργία του πιεστικού) πρέπει κάποιες δικλείδες αποµόνωσης που βρίσκονται στους κόµβους να είναι κλειστές. Αυτές οι δικλείδες πρέπει να παραµένουν ανοικτές µόνο σε περίπτωση µη λειτουργίας του πιεστικού συγκροτήµατος. Επίσης στο κτίριο θα εγκατασταθεί τοπικό σύστηµα ελέγχου το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε Μονάδα Ελέγχου (PLC) η οποία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις διατάξεις πεδίου. Θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων (SMS) µέσω GSM modem δεδοµένων που αφορούν στη λειτουργία του αντλιοστασίου. Το ίδιο Σύστηµα θα εγκατασταθεί και στα υπάρχοντα προωθητικά αντλιοστάσια στους ΤΣ8,ΤΣ9,ΤΣ10 επί της Λεωφόρου Βάρης. 3.7 Περιγραφή συστηµάτων αυτοµατισµού και διαστασιολόγηση PLC Η περιγραφή των αυτοµατοποιηµένων εγκαταστάσεων (ΤΣ) µε τη µορφή πινάκων στους οποίους παρουσιάζονται οι σηµάνσεις που πρέπει να εµφανίζονται στον Κεντρικό σταθµό ελέγχου και τα αντίστοιχα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα που απαιτούνται σε κάθε τοπικό σταθµό, ο αριθµός των οποίων καθορίζει τις προδιαγραφές του απαιτούµενου PLC παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα µελέτη. Επίσης παρουσιάζονται για κάθε τοπικό σταθµό και τα εφεδρικά σήµατα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. εισαγωγiko σημειωma 02 εισαγωγiko σημειωma αναξιοπαθούντων. [A] Εταιρική μορφή & έργο Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα