ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

2 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης και... 5 διαβούλευσης... 5 Α.4. Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση του... 5 Στρατηγικού Σχεδιασμού... 5 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του Δήμου... 7 Πετρούπολης Περιγραφή Περιοχής Δήμου Ιστορικό Περιβαλλοντικά δεδομένα Φυσικό περιβάλλον Οικιστικό δομημένο περιβάλλον Πολιτιστικά δεδομένα Τεχνικές υποδομές Δίκτυα Διαχείριση απορριμμάτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ Κοινωνική πολιτική Παιδεία Πολιτισμός και Αθλητισμός Πολιτισμός Αθλητισμός Υφιστάμενη κατάσταση - Εσωτερικό Περιβάλλον...33 Δήμου Πετρούπολης Οργανόγραμμα εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου...33 Πετρούπολης (ΦΕΚ 2636/Β/ ) Περιγραφή Νομικών Προσώπων SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ (Ισχυρά Αδύνατα Σημεία και...38 Ευκαιρίες Κίνδυνοι) Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου και των...44 αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Καθορισμός των Μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ

3 Στρατηγικός Σχεδιασμός

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1.Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει: Τη συνοπτική περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου ως Οργανισμού έως και τις 31 Δεκεμβρίου Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Πετρούπολης και τις οριζόντιες υπηρεσίες. Τη διατύπωση του Οράματος - Στρατηγικού Στόχου του Δήμου Πετρούπολης. Τους Άξονες, τα Μέτρα και τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. Τα έντυπα 1 έως 8 του Οδηγού Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.2. Επιτροπή Έργου Το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης συνέταξε Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Πετρούπολης, συνεπικουρούμενο από 6μελή Ομάδα Έργου, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Η σύνταξη του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και στη συνέχεια η σύνταξη και ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράμματος, αποτελεί αφορμή για την εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και τις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές στηρίζονται πρωτίστως στη συμμετοχή του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κρίθηκε επομένως αναγκαία η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του μέσω των προϊσταμένων και των Προέδρων τους, για τις διαδικασίες σύνταξης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό. Με την υπ' αριθμό 12/2015 απόφαση Δημάρχου και για την επικουρία του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Πετρούπολης κατά τη σύνταξη του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος συγκροτήθηκε επιτροπή υπό την άμεση εποπτεία του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Σίμου, στην οποία συμμετείχαν οι εξής: 1. Ανθή Ζορμπά, Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2. Νικόλαος Μαλαθρίτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 3. Χαράλαμπος Μαρκόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Βασίλειος Κατσιαδράμης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος χορήγησης αδειών εμπορικών-γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της Δ/νσης 4

5 Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας 5. Ιωάννης Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου 6. Αικατερίνη Τολιοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης και διαβούλευσης Η δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου Πετρούπολης, αποτελούν συστατικά στοιχεία της διαδικασίας προγραμματισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 185/2007 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ. 89/2011 και την Υπ. Απ / (ΦΕΚ2970/ )του Υπουργείου Εσωτερικών.Για το σκοπό αυτό προβλέφθηκαν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Με έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης κλήθηκαν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, ανά τομέα δράσης, προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό. Η ως άνω αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε και επεξεργάσθηκε, τις προτάσεις των προαναφερομένων Οργάνων, συνέταξε Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο συνοψίζονται ως εξής: Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας Διαβούλευση - Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής Α.4. Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Η εκπόνηση του παρόντος σχεδίου στηρίχθηκε στην επικοινωνία με στελέχη του Δήμου Πετρούπολης, Προϊστάμενων Διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Σκοπός της επικοινωνίας αυτής ήταν η συλλογή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων (πληθυσμιακών, οικονομικών κλπ), ώστε να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται διοικητικά από το Δήμο Πετρούπολης. Επιπλέον, πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και οι εξής: ΕΛ.ΣΤΑΤ Ο.Α.Ε.Δ To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής

6 Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας (ΕΑΠΔΑ), που εκπονήθηκε από τον ΑΣΔΑ Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Δυτικής Αθήνας, που εκπονήθηκε από τον ΑΣΔΑ Η έκδοση του Δήμου Πετρούπολης «Η πόλη της Πέτρας»,του Ανδρέα Μηλιώνη Οι πολιτικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής Οι προεκλογικές διακηρύξεις της Δημοτικής Αρχής Ε.Ε.Τ.Α.Α. 6

7 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1.1 Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του Δήμου Πετρούπολης Περιγραφή Περιοχής Δήμου Ο Δήμος Πετρούπολης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Πρωτευούσης, η οποία περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού, της Πεντέλης και του Αιγάλεω - Ποικίλου (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η Πετρούπολη είναι κτισμένη στις παρυφές του Ποικίλου. Βόρεια βορειοδυτικά έχει όρια με το Δήμο Φυλής, ανατολικά με το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού,ανατολικά-νοτιοανατολικά με το Δήμο Ιλίου, νότια με τους Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου και δυτικά με το Δήμο Ασπροπύργου. Με τους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου τα όρια είναι επί του Ποικίλου. Συγκεντρωτικά στοιχεία Δήμου Πετρούπολης Μόνιμος Πληθυσμός (2011) Έκταση Υψόμετρο Χαρακτηρισμός Οικισμού Χαρακτηρισμός Εδάφους 7 τ. χλμ 140 (μέσο σταθμικό) Αστικός Ημιορεινό και Βραχώδες Στις 24 Ιουλίου 1946 η Πετρούπολη «αναγνωρίζεται ως κοινότητα αποσπώμενη από τα Νέα Λιόσια». Τον Απρίλιο του 1972 προάγεται σε Δήμο. Διοικητικά ανήκει στην Πρώην Νομαρχία Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Το 1989, από κοινού με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου, ίδρυσε τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 770 εκτάρια (ha) και ο πληθυσμός του ανέρχεται στους κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των 7 Δήμων της Δυτικής Αθήνας που μετέχουν στον Α.Σ.Δ.Α. Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ΔΗΜΟΙ Αγίας Βαρβάρας Αγίων Αναργύρων - Καματερού Αιγάλεω

8 Ιλίου Περιστερίου Πετρούπολης Χαϊδαρίου Σύνολο Δυτικής Αθήνας Σύνολο Περιφέρειας Πηγή: ΕΣΥΕ Ο Δήμος Πετρούπολης είναι πέμπτος στη σειρά από πλευράς πληθυσμιακού μεγέθους μεταξύ των Δήμων της Δυτικής Αθήνας αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά πληθυσμιακών μεταβολών μεταξύ των δεκαετιών από το 1971 έως το Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες αυτές μεταβολές. Ποσοστιαίες μεταβολές πληθυσμού ΔΗΜΟΙ 1971/ / / /2011 Αγίας Βαρβάρας 11% -2% 6% -13% Αγίων Αναργύρων - Καματερού 16% 1% 7% 89% Αιγάλεω 2% -4% -6% -6% Ιλίου 39% 8% 3% 5% Περιστερίου 19% -3% 0% 1% Πετρούπολης 50% 37% 26% 22% Χαϊδαρίου 24% 0% -2% 1% Σύνολο Δυτικής 19% 2% 3% 8% Αθήνας Σύνολο 19% 2% 7% 15% Περιφέρειας Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥ Ιστορικό Το 1933, ο Αλέξανδρος Πέτρου Γιάνναρος, επέλεξε το τραχύ βοσκοτόπι της Ζαχαρίτσας στο Ποικίλο (τοπωνύμιο από την ονομασία της οικογένειας που είχε την ιδιοκτησία της έκτασης από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια), για να δώσει ζωή σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο με πολιτικές προεκτάσεις: τη διάθεση οικοπέδων με κουπόνια της εφημερίδας «Εσπερινή». Την «πόλη», που υπήρχε μόνο στα χαρτιά και είχε σχεδιαστεί με βάση τις πολεοδομικές αντιλήψεις του μεσοπολέμου, την ονόμασε Πετρούπολη προς τιμήν του πατέρα του. Την ίδια χρονιά παρουσιάζεται το αρχικό σχεδιάγραμμα της Πετρούπολης,που περιλάμβανε το σημερινό κέντρο και άνω τμήμα της πόλης. Στις 21/5/1934 8

9 γίνονται τα εγκαίνια της χάραξης του σχεδίου και λίγους μήνες αργότερα δημοσιεύεται νέο σχεδιάγραμμα, με 205 Ο.Τ., στα οποία περιλαμβάνεται και η σημερινή συνοικία «Νησάκι». Το 1935 ο εκδότης μεταβιβάζει την πώληση όσων οικοπέδων δεν είχαν διατεθεί μέσω κουπονιών, στην εταιρεία «Στέγη του Λαού». Την ίδια χρονιά κτίζονται τα πρώτα σπίτια γύρω από το σημερινό κέντρο της πόλης. Λίγο πριν, το 1927, οι αυτοχρισθέντες ως κληρονόμοι του Κτήματος Βέρδη, το οποίο από το 1905 καταγράφεται ως «δάσος» στο Κτηματολόγιο Εθνικών Δασών, ιδρύουν την «Α.Ε. Κηπουπόλεων» και προχωρούν στην οικοπεδοποίηση έκτασης 300 στρ. Λίγο αργότερα, το 1929, ξεκινούν και οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ι.Μ. Λαμίας. Οι αρχικοί πυρήνες της Κηπούπολης (1927) και της Πετρούπολης (1934), που εξελίχθηκαν παράλληλα, καλύπτουν σήμερα το μισό τμήμα της πόλης. Άλλα τμήματα, που αποτέλεσαν προεκτάσεις των δύο αρχικών διαγραμμάτων είναι οι περιοχές Οικοδομικός Συνεταιρισμός Συνταξιούχων ΙΚΑ «Αγία Τριάς», Πεύκα Βέρδη, Παναγίτσα. Η «άλλη Πετρούπολη», αυτή που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά από την εγκατάσταση εσωτερικών μεταναστών, περιλαμβάνει τις περιοχές Πανόραμα, Βούτσαλη Μιχελή και Κάτω Πετρούπολη. Το 1946 η Πετρούπολη αναγνωρίσθηκε ως Κοινότητα και αποσπάσθηκε από τα Νέα Λιόσια. Στην απογραφή του 1971 ο πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους. Το 1972 η Πετρούπολη προάχθηκε σε Δήμο. Το 1983 η Πετρούπολη αρχίζει να γίνεται γνωστή σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, καθώς το παλιό λατομείο μετατράπηκε στο Θέατρο Πέτρας και οι εκδηλώσεις που φιλοξενεί από τότε το ανέδειξαν σε υπερτοπικό πολιτιστικό πόλο. Με βάση την απογραφή του 2011 η Πετρούπολη έχει πραγματικό πληθυσμό κατοίκους Περιβαλλοντικά δεδομένα Φυσικό περιβάλλον Από τα 770 εκτάρια που καταλαμβάνει η διοικητική περιφέρεια του Δήμου 9

10 Πετρούπολης, τα 410, βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού ιστού, στο Ποικίλο όρος της οροσειράς του Αιγάλεω. Η οροσειρά του Αιγάλεω είναι μια επιμήκης οροσειρά ιδιαίτερα εκτεταμένη με έκταση της τάξης των στρεμμάτων και με υψηλότερες οροσειρές τον Κορυδαλλό (468 μέτρα) και τη Ζαχαρίτσα (453 μέτρα). Εκτός από αυτές τις δύο κορυφές, υπάρχει αριθμός κορυφών με μικρότερα υψόμετρα με χαρακτηριστικές κορυφές το Δαφνί (418 μ.), τη Βέρδη (366 μ.), το Βορινό (371 μ.). Παρά τις απότομες γενικά κλίσεις που παρατηρούνται, λόγω της φύσης του πετρώματος (καρστικός ασβεστόλιθος), υπάρχουν σχετικά λίγα ρέματα (περίπου 20), που χαραδρώνουν την επιφάνεια του Αιγάλεω. Η μέση κλίση των φυσικών πρανών κυμαίνεται από 35% έως 75%. Στην εδαφολογική σύνθεση του Ποικίλου αφθονούν τα κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικά και συμπαγή πετρώματα. Παλιότερα, τις πλαγιές της Ζαχαρίτσας διέσχιζαν δεκάδες μικροί χείμαρροι, που έπεφταν στα δύο μεγάλα ρέματα της Πετρούπολης: το Βαθύρεμα (σημερινή Ανατολικής Ρωμυλίας) και τη Γιώργιζα (σημερινή οδό Ελαιών). Τη μεταπολεμική περίοδο στην ανατολική πλαγιά της Ζαχαρίτσας λειτούργησαν επτά λατομεία και δύο ασβεστοκάμινα, που πλήγωσαν το βουνό και αλλοίωσαν το φυσικό ανάγλυφο. Κατά την περίοδο κλείνουν, το ένα μετά το άλλο, τα λατομεία. Με το ΦΕΚ 683/Β/76, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 2168/ απόφαση Δασαρχείου Αιγάλεω, ορίστηκε κυνηγετικό καταφύγιο άγριας ζωής σε έκταση στρ. στο Δημόσιο Δάσος Αιγάλεω (Περιοχή: Καματερού Πετρούπολης Περιστερίου Χαϊδαρίου Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Ασπροπύργου). Από το 1978 και μετά, ξεκίνησαν προσπάθειες αναδάσωσης σε μεγάλη κλίμακα από το Υπ. Γεωργίας και σε μικρότερη κλίμακα από τους Δήμους της περιοχής, συλλόγους, κλπ., οι οποίες όμως είχαν περιορισμένη επιτυχία, κυρίως, λόγω των δυσμενών κλιματικών και εδαφικών συνθηκών και της έλλειψης νερού. Η πιο σημαντική χρονιά για το πληγωμένο Ποικίλο στα όρια του Δήμου Πετρούπολης, στάθηκε το 1983, όταν αποφασίζεται από την τότε υπουργό Πολιτισμού Μ. Μερκούρη να δημιουργηθεί στη χοάνη του λατομείου «ΑΙΜΟΣ» το ένα από τα δύο Θέατρα των «Βράχων», το Θέατρο Πέτρας. Το 1985, η οροσειρά του Αιγάλεω ως ένας αξιοσημείωτος φυσικός και πολιτιστικός πόρος της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας με μητροπολιτική σημασία, εντάσσεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας στις Ζώνες Προστασίας και Ανάδειξης Ορεινών Όγκων. Το Δεκέμβρη του 1989 ανατίθεται από τον ΑΣΔΑ η μελέτη «Διαμόρφωσης του Ποικίλου Όρους και του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου» που αποτέλεσε το πρώτο συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του Ποικίλου. Μεταξύ των άλλων προτάσεων, η μελέτη περιλάμβανε και πρόταση για τη «θεσμοθέτηση ΖΟΕ για το σύνολο του βουνού που να περιλαμβάνει απαγόρευση κατάτμησης και χαρακτηρισμό όλης της περιοχής ως δασικής έκτασης». Αντίστοιχες προτάσεις για την προστασία του όρους και τη μετατροπή του σε 10

11 υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής περιλάμβαναν και μια σειρά άλλων μελετών που εκπονήθηκαν έκτοτε όπως, το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (1991), το Ρυθμιστικό Σχέδιο Δυτικής Αθήνας, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Δ.Α. ( ), η πρόταση της Δυτ. Αθήνας για το ΣΠΑ , η Μελέτη προστασίας ορεινού όγκου Αιγάλεω του ΟΡΣΑ, το Ορόσημο για την προστασία του βουνού αποτέλεσε το άρθρο 21 του Ν.2742/ , με βάση το οποίο καθορίζονται όρια ζωνών προστασίας καθώς και οι χρήσεις και οι όροι δόμησης σε αυτές τις ζώνες. Επίσης καθορίστηκαν ειδικές χρήσεις και όροι δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου. Με τον Ν. 2742/1999 (άρθρο 21) καθορίζονται για πρώτη φορά τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης του Όρους Αιγάλεω. Ο χώρος του Αιγάλεω που ρυθμίζεται με αυτόν το νόμο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Καματερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ασπροπύργου. Το τμήμα του ορεινού όγκου, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, περιλαμβάνεται στις Ζώνες Προστασίας Α, Β, Δ και Ε, για τις οποίες ισχύουν τα εξής: Ζώνη Α: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημι -υπαίθριων καθιστικών (περίπτερα αναψυχής). Ζώνη Β: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ζώνη Δ: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας, με λειτουργίες αναψυχής, παιδικής αναψυχής, αθλητισμού, ελεύ8ερου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η παραπάνω ζώνη επίσης συνιστά ευκαιρία μητροπολιτικής παρέμβασης για τη ΒΔ Πύλη του ΠΣΠ και της Δυτικής Αθήνας και εντάσσεται εν δυνάμει στο Ενιαίο Δίκτυο. Ζώνη Ε1: επιτρέπεται το Νεκροταφείο Πετρούπολης. Με τις παραπάνω ρυθμίσεις των χρήσεων γης στον Ορεινό Όγκο του Αιγάλεω: Διασφαλίζεται το καθεστώς δόμησης και προστασίας μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, η οποία ταυτόχρονα προσφέρεται ως περιοχή διεξόδου των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και συνολικά του ΠΣΠ προς τη φύση και το φυσικό περιβάλλον Παρέχονται σχεδιασμένες δυνατότητες δημιουργίας ήπιων πόλων περιαστικής αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και πρασίνου. Αποδίδεται ειδική έμφαση στις Πύλες Εισόδου, που αποκτούν μητροπολιτικό χαρακτήρα για τη Δυτική Αθήνα και το ΠΣΠ, τέλος δε Παρέχεται η δυνατότητα, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και διασυνδέσεις για την ενοποίηση της άμεσης περιαστικής ζώνης σε μια αδιάκοπη πορεία με τον αστικό ιστό. 11

12 Παράλληλα, ξεκίνησε η συστηματική προσπάθεια του ΑΣΔΑ με αναδασώσεις και αναπλάσεις υποβαθμισμένων και εγκαταλειμμένων χώρων σε χώρους άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, κλπ. Σήμερα, έχουν ήδη διαμορφωθεί 8 είσοδοι με χώρους αναψυχής, άθλησης, περιπάτου: Πάρκο Νεολαίας στο Χαϊδάρι, Πάρκο Φοίνικα στο Περιστέρι, Άλσος Δαφνίου στο Χαϊδάρι, Είσοδος Καματερού, Πάρκο Προφήτη Ηλία στο Ίλιον, Είσοδος Αγ. Βαρβάρας, Πάρκο Αγ. Δημητρίου (Ηλεκτρογεννήτρια) στην Πετρούπολη, Αθλητικό Πάρκο Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Για την Πετρούπολη, το κρίσιμο ζήτημα έγκειται στην εξασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των εκτάσεων στις παρυφές και στον κύριο όγκο του Ποικίλου, με στόχο την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πράσινου και τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και κοινωφελών λειτουργιών Οικιστικό δομημένο περιβάλλον Οικιστικά η Πετρούπολη χαρακτηρίζεται από σωστά δομημένη ρυμοτομία, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις πολιτικές επιλογές του, επί εικοσαετίας, Δημάρχου της, Νικολάου Παξιμαδά. α. Πλαίσιο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολεοδομικής πολιτικής με βάση το Ν. 1337/1983, επιδιώχθηκε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων, σε αντίθεση με την προγενέστερη περίοδο κατά την οποία ο σχεδιασμός είχε βασιστεί στις 12

13 διατάξεις του ΝΔ του 1923 και αφορούσε σε περιορισμένες οικιστικές επεκτάσεις, που με τυχαίο τρόπο επαύξαναν το εγκεκριμένο σχέδιο χωρίς γενική εκτίμηση των αναγκών και χωρίς ένα γενικότερο σχεδιασμό των χρήσεων στο σύνολο της έκτασης των ΟΤΑ. Με τις πολεοδομικές μελέτες επέκτασης που επακολούθησαν εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης όλες οι περιοχές των αυθαιρέτων ώστε σταδιακά να αποκτήσουν τους αναγκαίους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κοινωνικού εξοπλισμού, την τοπική τεχνική υποδομή και τους κοινόχρηστους χώρους. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω του ΓΠΣ του ΟΤΑ έχει προσδιορίσει ως Πολεοδομικό κέντρο τη βασική πυρηνική συγκέντρωση του δημοτικού κέντρου. Στα υπόλοιπα τμήματα χαρακτηρίζονται περιοχές Γενικής κατοικίας και Αμιγούς κατοικίας. Η πραγματική ανάπτυξη κεντρικών λειτουργιών είναι πλέον κυρίως γραμμική επί των βασικών οδικών αξόνων κυκλοφορίας, υπερβαίνοντας την έκταση που από το ΓΠΣ προορίζεται για κεντρικές λειτουργίες. Με δεδομένο ότι η τάση μεγέθυνσης του τριτογενή τομέα και στην περιοχή της Πετρούπολης αναμένεται να ισχυροποιηθεί και σε συνδυασμό με τις εμφανείς τάσεις χωρικής δικτύωσης και ενοποίησης του κέντρου της με τα κέντρα Ιλίου Αγίων Αναργύρων, προκύπτει η ανάγκη να αμβλυνθεί η διάσταση πραγματικών και σχεδιασμένων κεντρικών λειτουργιών μέσα από την επιβεβλημένη πλέον, Επικαιροποίηση - Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο πλαίσιο του νέου οικιστικού Ν. 4067/2012. Τέλος, για την ολοκλήρωση, θεσμικά, του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης, απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση: της Β Φάσης της μελέτης Αναθεώρησης Τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας της Πράξης Εφαρμογής Άνω Πανοράματος. β. Ανάπτυξη Οργάνωση Αστικού Ιστού Η Πετρούπολη, και κυρίως ορισμένα τμήματά της που έχουν αναπτυχθεί στα υψηλότερα σημεία της περιοχής, συγκαταλέγεται στις σύγχρονες «προνομιούχες» περιοχές της Δυτικής Αθήνας, κυρίως λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε σημαντικά τμήματα του ρυμοτομικού της, της «θέας» και της άμεσης γειτνίασης με το Ποικίλο. Αυτό το χαρακτηριστικό αντικατοπτρίζεται στις μεγάλες εμπορικές αξίες γης, στην έντονη οικοδομική δραστηριότητα, στο μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων καλής ποιότητας, στην προσέλκυση νέων κατοίκων μικρότερων ηλικιών με καλύτερη μόρφωση ή/και εισοδήματα - κύριου παράγοντα για τη δημογραφική δυναμική (14% αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία) που καταγράφει ο Δήμος. Η Πετρούπολη αποτελεί, βασικά, την πιο «αμιγή» περιοχή κατοικίας στη Δυτική Αθήνα, έχοντας το υψηλότερο ποσοστό κτιρίων με αποκλειστική χρήση την κατοικία : 95% έναντι 91,6% που είναι ο Μ.Ο. στη Δ. Αθήνα. Ο Δήμος Πετρούπολης δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εμπόριο. Οι περισσότερες λειτουργίες εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, ενώ για μεγαλύτερου επιπέδου εξυπηρετήσεις οι κάτοικοι του Δήμων εξυπηρετούνται είτε από τους γειτονικούς Δήμους, είτε από το κέντρο της Αθήνας. 13

14 Ο τομέας των υπηρεσιών, όπως και στην υπόλοιπη Δυτική Αθήνα, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Οι όποιες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών βρίσκονται στο κέντρο του Δήμου και είναι μικρής κλίμακας. Στο Δήμο δεν καταγράφεται η παρουσία μονάδων χονδρεμπορίου. Όσον αφορά στη μεταποίηση, το πρόβλημα με τη διασπορά των μεταποιητικών μονάδων είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένος ο δευτερογενής τομέας, με την έννοια του αριθμού των δραστηριοτήτων. Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και δέκα γειτονιές. Το κέντρο του Δήμου, που έχει αναπτυχθεί γραμμικά πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, ο οποίος την τέμνει κάθετα, έχοντας φθάσει πολύ κοντά στο μέτρο κορεσμού του, έχει αρχίσει εμφανώς να οδηγείται στους οριζόντιους άξονες και να υπεισέρχεται μέσα στην κυρίαρχη ως χρήση κατοικία. Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και δέκα γειτονιές. Το κέντρο του Δήμου, που έχει αναπτυχθεί γραμμικά πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, ο οποίος την τέμνει κάθετα, έχοντας φθάσει πολύ κοντά στο μέτρο κορεσμού του, έχει αρχίσει εμφανώς να οδηγείται στους οριζόντιους άξονες και να υπεισέρχεται μέσα στην κυρίαρχη ως χρήση κατοικία. Παράλληλα, η Πετρούπολη δεν εξαιρείται από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γειτονικοί Δήμοι, όπως η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, χώρων για κοινωφελείς δραστηριότητες και κεντρικές λειτουργίες τοπικής εξυπηρέτησης, η πυκνή δόμηση και οι υψηλές πυκνότητες κατοίκησης. Χαρακτηριστικά: από τα 590 Ο.Τ. εντός σχεδίου, μόνο τα 11 Ο.Τ. έχουν διαμορφωθεί εξ ολοκλήρου σε Κοινόχρηστους Χώρους. στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού υπάρχουν 96,4 στρ. Κ.Χ. διαμορφωμένοι ή αδιαμόρφωτοι Κ.Χ. που αντιστοιχούν στο 2,7% της ρυμοτομημένης έκτασης όταν σύμφωνα με τα πολεοδομικά πρότυπα θα έπρεπε να ήταν 396 στρ. και 15,4%, αντίστοιχα οι Κ.Χ. δεν είναι χωρικά κατανεμημένοι βάσει πολεοδομικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να ασφυκτιούν περισσότερο εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις στην υποδομή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών (πολλές στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους και ακατάλληλους χώρους) και οι πιθανότητες για χωρική ισοκατανομή τους λιγοστεύουν συνεχώς έχει από τους υψηλότερους θεσμοθετημένους Συντελεστές Δόμησης στη Δ. Αθήνα (1,6) και παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό εξάντλησής του έχει την υψηλότερη Μικτή Πυκνότητα Κατοίκησης από όλους τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας (180,1 κατ/ha έναντι 127,3 κατ/ha ) και τη δεύτερη υψηλότερη Καθαρή Πυκνότητα Κατοίκησης (255,70 κατ/ha έναντι 214,4 κατ/ha στη Δυτ. Αθήνα ) μετά την Αγία Βαρβάρα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλεπόμενες από το ΓΠΣ τιμές έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων με 3-5 ορόφους, με 21,5% έναντι 10,3% του Μ.Ο. στη Δ. Αθήνα. η πόλη στερείται σύγχρονου Δημαρχείου, βασικής υποδομής κεντρικής λειτουργίας τοπικού επιπέδου εξυπηρέτησης Στη βάση των όσων αναπτύχθηκαν προηγούμενα, ως ζητήματα άμεσης προτεραιότητας καταγράφονται: Η απόκτηση των χώρων για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση, ως το μεγαλύτερο, πιο δύσκολο και επείγον ζήτημα λόγω και της συνεχούς μείωσης των 14

15 αδόμητων χώρων, αλλά και της συνεχούς αύξησης των κατοίκων, κυρίως μάλιστα από νέα ζευγάρια με παιδιά. Η βελτίωση της κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους, η επαρκής συντήρηση του εξοπλισμού τους και η βελτίωση της ποιότητας του υψηλού και χαμηλού πράσινου (επέκταση, εκσυγχρονισμός του συστήματος άρδευσης, δημιουργία επαρκούς δημοτικού φυτωρίου). Η άμεση προώθηση της εκπόνησης των τεχνικών μελετών για όλους τους χώρους που έχει εντάξει ο Δήμος στο πρόγραμμα απόκτησής τους είναι τα Ο.Τ. 497, 972, 960. Η εξέταση του υφιστάμενου Σ.Δ. και των υψών σε όλη την Πετρούπολη καθώς και των όρων Ανάπλασης της Κάτω Πετρούπολης μέσω της επικαιροποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου στο πλαίσιο του νέου Οικιστικού Νόμου 4067/12. Παράλληλα, απαιτείται ο μεγαλύτερος δυνατός συντονισμός και συνεργασία: με τον ΑΣΔΑ για την υλοποίηση των σημαντικών δομικών παρεμβάσεων που προωθούνται στη Δυτική Αθήνα, όπως η Ενοποίηση του Δικτύου Πρασίνου & Κοινωφελών Χώρων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Πετρούπολη. 15

16 1.3.Πολιτιστικά δεδομένα Στον τομέα του πολιτισμού και αθλητισμού ο Δήμος έχει να προβάλλει : 1. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο παλιό λατομείου «Αίμος»,το οποίο μετατράπηκε στο Θέατρο Πέτρας στις αρχές της δεκαετίας του '80 με δύο σκηνές Πίτερ Μπρουκ και Μίνως Βολανάκης. 2. Πνευματικό κέντρο, Πολιτιστικό κέντρο, Στέγη πολιτισμού Γιάννης Ρίτσος, Ανωτέρα Δραματική Σχολή, Χειμερινό και Θερινό Κινηματογράφο, Βιβλιοθήκη. 3. Φιλαρμονική, η οποία ιδρύθηκε το 1964, και διδάσκει δωρεάν ένα μεγάλο εύρος μουσικών οργάνων, ενώ στη συνέχεια η Φιλαρμονική αποτέλεσε το πρώτο τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης. Σήμερα λειτουργεί ως μουσικό εργαστήρι δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να έρθουν σε επαφή με την μουσική και να διδαχθούν κάποιο από τα όργανα μπάντας, χάλκινα μουσικά όργανα, ξύλινα πνευστά ή κρουστά, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ποικίλα μουσικά σύνολα. 4. Στην πόλη υπάρχουν δεκάδες εθνικοτοπικοί, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι που πολύ συχνά είναι φορείς εκδηλώσεων στην πόλη. Μερικοί από αυτούς είναι οι Σύλλογοι Ποντίων, Κρητών, Ρουμελιωτών, Ηπειρωτών, Πελοποννησίων, Μυτιληναίων, η Τερψιχόρη, η Χοροέκφραση, το Ποικίλο, ο Άρης Πετρούπολης, ο Γυμναστικός Σύλλογος Πετρούπολης, η Ίριδα, ο Οδυσσέας, η Αναγέννηση, ο Κεραυνός, η Ειρήνη, η Ολυμπιάδα, ο Αίολος, οι σκακιστικοί όμιλοι Δίας και Άναξ κ.α 5. Όλο το χρόνο 7000 περίπου δημότες, παιδιά και ενήλικες, συμμετέχουν στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, γυμναστική, σύγχρονο χορό, ζωγραφική, κεραμική, αγιογραφία κ.α. Επίσης, έχουν γίνει πλέον θεσμός στην πόλη κάθε χρόνο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, με παρέλαση καρναβαλιστών και τα γνωστά σε πολλούς Πετροκούλουμα. 6. Σε ότι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Δήμος διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου, Βόλεϊ (κλειστά και ανοιχτά), μπάσκετ, ανοιχτό κολυμβητήριο, δύο κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα τένις και γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5. 16

17 1.4.Τεχνικές υποδομές Δίκτυα Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τεχνικές υποδομές που συνοπτικά περιλαμβάνουν: Τις συγκοινωνιακές και μεταφορικές υποδομές Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις ρεμάτων Διαχείριση απορριμμάτων α. Οδικό δίκτυο Στον τομέα των υποδομών μεταφορών - συγκοινωνιών, στην Περιφέρεια Αττικής, κατά τα τελευταία χρόνια, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η απελευθέρωσή τους με επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ συχνότητα δρομολογίων), όσο και στις εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων στα ΜΜΜ. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ έχουν ολοκληρωθεί έργα όπως Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακός, Αττική Οδός, δεν εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο όλες οι περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ σημαντική εξακολουθεί να παραμένει η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Συνεπώς η χρήση των νέων υποδομών δεν αντικαθιστά στον αναγκαίο βαθμό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως μέσου μετακίνησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για μεταφορές και της μείωσης προσωπικού στα ΜΜΜ (απολύσεις, εργασιακή εφεδρεία). Η κυκλοφοριακή συμφόρηση δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Πετρούπολη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δε βρίσκεται σε άμεση σχέση με τους μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας (Λεωφ. Κηφισού, Αττική Οδός, Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, Λεωφ. Θηβών και οδός Φυλής). Ωστόσο, τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή προγραμματίζονται σε αυτούς, επηρεάζουν θετικά και τη δική της σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής και το Εθνικό Δίκτυο. Για την πλήρη αξιοποίηση από την περιοχή του Δήμου, των πλεονεκτημάτων που δημιουργεί, κυρίως, η Αττική Οδός, ως ο σημαντικότερος περιφερειακός άξονας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην οδό Φυλής. Για τη Λ. Θηβών, σημαντική είναι η διάνοιξή της που πραγματοποιείται προς τα βόρεια, από την οδό Ιδομενέως έως την οδό Ερμιόνης, εντός του Δήμου Ιλίου, αφού συνδέεται μέσω των οδών Ερμιόνης Καπετάν Βέρα με την Λ. Χασιάς, η οποία προσφέρει στη συνέχεια πρόσβαση στην Ε.Λ.Ε.Σ.Σ., μέσω του Α.Κ. Λιοσίων (Φυλής). β. Μέσα Μαζικών Μεταφορών Η περιοχή του Δήμου Πετρούπολης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά σήμερα, από Λεωφορεία της Ε.Θ.Ε.Λ., καθώς και από μία γραμμή ΗΣΑΠ. Στην υφιστάμενη κατάσταση, οι λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν τη σύνδεση Βορρά Νότου, ενώ η εξυπηρέτηση στην κατεύθυνση Ανατολή Δύση είναι περιορισμένη. Η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου, έχει υποβάλει προτάσεις προς τον Ο.Α.Σ.Α. για τη βελτίωση της κατάστασης. Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί επικουρικά, συμπληρωματικά των 17

18 λεωφορειακών γραμμών, είναι δωρεάν για όλους και είναι αποκλειστικά τοπικής εμβέλειας εξυπηρέτησης. Με το ΜΕΤΡΟ, που σε συνδυασμό με τη Γραμμή 1 του Η.Σ.Α.Π., αποτελεί το βασικό άξονα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του Νομού Αττικής, συνδέεται με τρεις γραμμές με ανταπόκριση στο Σταθμό του Αγίου Αντωνίου:τη λεωφορειακή γραμμή 700 (Πετρούπολη Άγιος Αντώνιος), με ανταπόκριση στο Σταθμό Ανθούπολη: την κυκλική λεωφορειακή γραμμή 747 (Πετρούπολη -Ανθούπολη) και την κυκλική γραμμή 24 του ΗΣΑΠ(Πετρούπολη Ίλιον Άγιος Αντώνιος). Σε σχέση με την αξιοποίηση του Μετρό ο Δήμαρχος Πετρούπολης κ. Ευάγγελος Σίμος πραγματοποίησε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειμένου να συζητηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση της γραμμής 2 (κόκκινη γραμμή: Ανθούπολη - Ελληνικό, κατά μήκος της Θηβών) και για την κατασκευή ενός εκ των σταθμών της εντός των χωρικών πλαισίων της Πετρούπολης, ως άμεσο και γειτνιάζον έργο και μελλοντικά για την επέκταση της γραμμής Γ4, από το Άλσος Βεΐκου προς τα Δυτικά προάστια, με στάση στο πάρκο Αντ. Τρίτση και με τερματικό σταθμό την πόλη μας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής του έργου, προκειμένου να υπάρξει αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου, στα πλαίσια της επαρκέστερης συγκοινωνιακής κάλυψης των αναγκών τους. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ του Δημάρχου Πετρούπολης και του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ, καθώς και του Δ/ντή Συγκ/κού Σχεδ/μού και Ανάπτυξης για την αλλαγή δρομολογίων, έτσι ώστε να υπάρξει επιπλέον ανταπόκριση με το σταθμό μετρό της Ανθούπολης, η συχνότητά τους όπου κρίνεται απαραίτητο να αυξηθεί, καθώς και η τοποθέτηση νέων στάσεων και η ένταξη τηλεματικής σε αυτές. Οι προτάσεις αυτές έχουν τεθεί στα πλαίσια της βελτίωσης των συγκοινωνιών στην πόλη μας, μέσω της αύξησης των παρεχομένων υπηρεσιών και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις αστικές συγκοινωνίες, προς όφελος του επιβατικού κοινού του Δήμου. Από το κύριο αρτηριακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας, στο Δήμο Πετρούπολης ανήκει ένα τμήμα της Πετρουπόλεως, η οποία ξεκινάει από την Λ. Θηβών, εντός του Δήμου Ιλίου, και διασχίζοντας την Πετρούπολη ως 25 η Μαρτίου, καταλήγει στις ανατολικές παρυφές του Ποικίλου Όρους. Τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά στην αρχή της 25 ης Μαρτίου δεν ανταποκρίνονται στην ιεράρχησή της ως κύρια αρτηρία. Τέλος, το 2006 εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη από ιδιωτική Εταιρεία και υλοποιήθηκε το 75%. Κατά την εφαρμογή της παρουσιάστηκαν προβλήματα και ύστερα από αιτήματα κατοίκων, η Διοίκηση του Δήμου θα προχωρήσει σε επικαιροποιήσεις για κατά τόπους τμήματα βάσει της υπάρχουσας μελέτης, ύστερα από διαβούλευση που θα γίνει με δημότες και εμπλεκόμενους φορείς. γ. Αντιπλημμυρική προστασία Ρέματα Στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ποικίλου σχηματίζονται γενικά μικρά ρέματα, τα οποία «χάνονται» όταν εισέρχονται στην αστική περιοχή αλλά και μεγάλα που συμβάλλουν καθοριστικά στο μόνιμο πλημμυρικό κίνδυνο σε τμήματα της πόλης. Το μεγαλύτερο ρέμα της πόλης, το ρέμα Νυμφαίο (αναφέρεται ως Βαθύ ρέμα ή Αλφειού κ.λ.π.), διευθετήθηκε παλαιότερα από την ΕΥΔΑΠ με κλειστό αγωγό και βρίσκεται σήμερα κάτω από την κεντρική οδό Αν. Ρωμυλίας (στο Ίλιον 18

19 μετονομάστηκε ως λεωφόρος Αν. Παπανδρέου). Τα ζητήματα με τη διευθέτηση ρεμάτων και, κατ επέκταση την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών κατοικίας και σημαντικών υποδομών, που εξακολουθούν να παραμένουν συνίστανται: Στη διευθέτηση τμήματος του ρέματος Νυμφαίου (Βαθύ ρέματος ή αλλιώς) από το σημείο όπου έφθασε από τη Νομαρχία το έργο μέχρι και το Εθνικό Στάδιο Πετρούπολης (πρώην λατομεία Γρηγορίου) Στη διευθέτηση του ρέματος «Γιώργιζα», από βόρεια και δυτικά του Δημοτικού Κοιμητηρίου (δασικός χώρος Ποικίλου) και στο τμήμα του στον βορειοανατολικό ιστό της πόλης επί της οδού Κερασόβου (ανοικτό τμήμα), δίπλα στο Άλσος του Αγίου Δημητρίου με αναγκαιότητα υπογειοποίησης του κάτω από την οδό Ελαιών έως το Ίλιον (λεωφ. Θηβών). Το ρέμα Γεώργιζα, την τελευταία κυρίως δεκαετία, έχει εξελιχθεί σε μόνιμο άγχος των κατοίκων της ανατολικής Πετρούπολης και βεβαίως των Υπηρεσιών του Δήμου μας. Προκαλεί μεγάλες και απρόσμενες ζημιές σε περιουσίες τόσο με τη βίαιη υπερχείληση του όσο και με τον όγκο των φερτών του υλικών. Η υφιστάμενη σήμερα κατάληξη του είναι στο δίκτυο ομβρίων της πόλης με συνέπεια τη φθορά και την έμφραξή του χωρίς να μπορεί να παραληφθεί κατά τις καταιγίδες ούτε το 1% της παροχής του. Ο Δήμος κάθε χρόνο προβαίνει σε καθαρισμό του ρέματος και το 2012 κατασκεύασε τοιχία για τη συγκράτηση των πρανών, όπως στην οδό Κονδύλη από την οδό Περικλέους ως την οδό Οδ. Ανδρούτσου και στην οδό Υψηλάντου ως το τέλος της προς το βουνό. Όμως, κρίνεται εντελώς αναγκαία και επείγουσα, η διευθέτηση και τακτοποίησή του, μέσω ενός Φορέα σαφώς μεγαλύτερου και με ευρύτερες θεσμικά αρμοδιότητες από αυτόν του επιπέδου ενός Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ για εκπόνηση μελέτης του ευρύτερου υδρολογικού δικτύου της Δυτικής Αττικής που θα προκρίνει λύσεις ασφαλούς στράγγισης, μέσω ορθών τεχνικών. δ. Αποχέτευση ομβρίων Τα σημεία που κρίνονται ως πιο ευάλωτα για κατακράτηση επιφανειακών υδάτων με υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο είναι πολλά και αφορούν σε όλη την έκταση της πόλης. Η πόλη που από μόνη της έχει μια στεγανή αστική επιφάνεια περίπου 4 τ. χλμ. λαμβάνει πέραν των δικών της ομβρίων και τις ορμητικές -μετά φερτών υλικών- παροχές της επιφάνειας 8 τ. χλμ. των πρανών του Ποικίλου όρους (30% κλίσης) που παροχετεύεται σε αυτήν. Οι παροχές αυτές ενισχύουν τις κατάντη τους στο τμήμα της πόλης με τις μεγάλες κλίσεις οδοποιίας (που συνθέτουν το 50% σχεδόν της πόλης), δημιουργώντας πλημμυρικό κύμα που δε μπορεί να αποσβεστεί ικανοποιητικά από το μικρό υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων. Το γεγονός ότι κάθε νέο έργο του δήμου θα επιφόρτιζε επιπλέον τα ήδη κορεσμένα δίκτυα των κατάντη τη ροή (προς τον Κηφισό) υπολοίπων δήμων (Ίλιον, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι), έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες του δήμου να ζητήσουν τα τελευταία χρόνια, με αλλεπάλληλες εκκλήσεις προς την Περιφέρεια, τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος από ευρύτερο εποπτικό, οργανωτικό και χρηματοδοτικό Φορέα. Οι άμεσες αυτές αξιολογημένες ανάγκες αφορούν επιπλέον επέκταση στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της τάξης των 15χλμ τουλάχιστον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλες, που κάθε φορά αναδεικνύονται από το απρόσμενο μέγεθος των τελευταίων καταιγίδων (βλ. Παράρτημα 2). Η Διοίκηση του δήμου έχει προχωρήσει σε επαφή με την Περιφέρεια με σκοπό τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων (εκτείνεται σε μήκος περίπου 18χλμ και καλύπτει 19

20 μόλις το 12% της πόλης) έχει παρουσιάσει αρκετές βλάβες από θραύσεις, καθιζήσεις κι εμφράξεις και απαιτεί επιπλέον κόστος για την συντήρησή του. ε. Αποχέτευση λυμάτων Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε ολόκληρη την πόλη. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η επέκταση του δικτύου στην οδό Ακακίας, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, μήκους 200 μ. περίπου. Το δίκτυο λυμάτων τα τελευταία χρόνια, λόγω παλαιότητας, καταπόνησης και υπερφόρτωσης, παρουσιάζει πολλές βλάβες τις οποίες επιφορτίζεται ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου, αφού η εισπράττουσα τα Τέλη Συντήρησης και Αποχέτευσης, ΕΥΔΑΠ, αρνείται να επιφορτιστεί με το κόστος τους. Έτσι ο Δήμος ακόμα και σε μεγάλα τμήματα οδών αναγκάζεται να αποκαθιστά αγωγούς λυμάτων, τους οποίους στην πράξη εκμεταλλεύεται η ΕΥΔΑΠ και αποτελούν εν δυνάμει ιδιοκτησία της. Εκκρεμεί η παράδοση από το Δήμο και η παραλαβή από την ΕΥΔΑΠ του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων. στ. Ύδρευση Η Πετρούπολη διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του είναι σωλήνες παλιάς ποιότητας υλικού. Ιδιοκτήτης του εν λόγω δικτύου είναι η ΕΥΔΑΠ, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογες πιέσεις προς αυτήν για σταδιακή αντικατάσταση του. Εκκρεμεί η αυτονομία ύδρευσης σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δημοτικές εγκαταστάσεις, σχολεία κ.α) για λόγους που περιγράφονται πιο κάτω και οφείλονται κυρίως στη νομοθετική δυσκαμψία της ΕΥΔΑΠ για τέτοιες ενέργειες. ζ. Άρδευση Στο Ποικίλο, στη θέση «Γρηγορίου», έχει γίνει ανόρυξη υδρογεώτρησης ιδιοκτησίας ΑΣΔΑ, από την οποία αρδεύεται μέρος του Γραμμικού Πάρκου καθώς και άλλοι διάσπαρτοι στην πόλη μικρότεροι χώροι πρασίνου (πλατείες,παρτέρια κ.λπ). Επίσης, έχει κατασκευαστεί δίκτυο που μεταφέρει νερό από τη γεώτρηση στο Αμαξοστάσιο του Δήμου. Η ποιότητα του νερού της γεώτρησης δεν είναι πολύ καλή, καθώς είναι υφάλμυρο. Υπάρχουν επίσης ενεργές υδρογεωτρήσεις ιδιοκτησίας του Δήμου στις θέσεις: 1) Νησίδα Αν. Ρωμυλίας στον κόμβο με Κ. Βάρναλη, 2) έξω από το ΕΠΑΛ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και 3) στην πλατεία Ηρώ. Η ποιότητα του νερού τους είναι υφάλμυρη με νιτρικά οξέα και νιτρώδη ιόντα, αλλά για χρήσεις άρδευσης και έκπλυσης οδών ή δασοπυρόσβεσης θεωρείται ικανοποιητική. Το πράσινο στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους ποτίζεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Εκκρεμούν ακόμη να γίνουν νέες αυτόνομες συνδέσεις-παροχές από την ΕΥΔΑΠ σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους με σκοπό να μπορούν είτε να υδρευτούν είτε να αρδευτούν. Σε αρκετές των περιπτώσεων αυτών, υπάρχουν μεγάλα έως ανυπέρβλητα κωλύματα στο να διεκπεραιωθούν, λόγω πολλών προαπαιτούμενων που θέτει η ΕΥΔΑΠ και του πλήθους των δικαιολογητικών που θα πρέπει να εκδοθούν από τρίτες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Για να ξεπεραστούν αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες αιτήσεων για νέες συνδέσεις των κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ. 20

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 1 O Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που στόχο έχει να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2008-2010 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.946 τ.χ. 733 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΤΕΡΗΣΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Σύνταξη επιιμέλειια φακέλου Θανάσης Κ.. Παππάς Αρχιιτέκτων Δ/ντής ΤΥ Δήμου Μενεμένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ Στο φύλλο Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ Στο φύλλο Νοεμβρίου 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ Στο φύλλο Νοεμβρίου 2014 1.Έναρξη της πενταετίας με πλημμύρες για τον δήμο Ιλίου. Γιατί δήμαρχε σημειώθηκαν τόσο εκτεταμένες ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα