(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ"

Transcript

1 (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα τη ήλωση Καταχώρησης και την Αίτηση για τη χορήγηση δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία του ειδικού ραδιοδίκτυου (επωνυµία).. (Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 ήλωση καταχώρησης για άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 2 Νοµιµοποιητικά έγγραφα του εκπροσωπούµενου Φορέα ή/ και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα ήλωση Καταχώρησης δεσµεύει τον εκπροσωπούµενο (σύµφωνα µε το παράρτηµα της ήλωσης Καταχώρησης). 3 Αίτηση για τη χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων γα τη λειτουργία δικτύου κινητής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού ραδιοδικτύου. 4. Αποδεικτικό κατάθεσης διοικητικού τέλους 115 Ευρώ για κάθε αναµεταδότη ή ελλείψει αυτού σταθµού βάσης του ειδικού ραδιοδικτύου στο λογαριασµό µε αριθµό της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. 5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1 2 ιεύθυνση ιαχείρισης Φάσµατος Τµήµα Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων (µόνο τη συνηµµένη δήλωση καταχώρησης και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα) 1

2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ Έναρξη ραστηριότητας Παροχή ηµόσιων ικτύων ή/και Υπηρεσιών Προσθήκη Υπηρεσιών Κερδοσκοπικός Χαρακτήρας ιαγραφή Υπηρεσιών Εµπορικός Χαρακτήρας Τροποποίηση Στοιχείων Παύση Αριθµός Μητρώου 1 : I Νοµική Μορφή Νοµικά Πρόσωπα: Οµόρρυθµη Εταιρεία Ετερόρρυθµη Εταιρεία Ανώνυµη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Άλλη µορφή Νοµικού Προσώπου (περιγράψτε) Φυσικό Πρόσωπο IΙ IΙα Στοιχεία Φορέα / Επιχείρησης Νοµικό Πρόσωπο Όνοµα / Επωνυµία ιακριτικός Τίτλος Έδρα (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα) ΑΦΜ ΑΡΜΑΕ (αν υπάρχει) ΟΥ Τηλέφωνο Έναρξη δραστηριότητας: FAX Τροποποίηση από την: Ιστοπεδίο Παύση δραστηριότητας IΙβ Φυσικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο/ Όνοµα Πατρός Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατηρίου/ Χρόνος έκδοσης / Εκδίδουσα αρχή ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα) ΑΦΜ ΟΥ Τηλέφωνο Έναρξη δραστηριότητας:.. FAX.. Τροποποίηση από την: Ιστοπεδίο Λήξη.. 1 Το πεδίο Αριθµός Μητρώου σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 2

3 δραστηριότητας ΙΙΙ Εκπρόσωπος Επικοινωνίας µε την ΕΕΤΤ (Σε περίπτωση µη εγκατάστασης στην Ελλάδα έχει την θέση ορισµού Αντικλήτου στην Ελλάδα) Επώνυµο Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail ΙV Στοιχεία Επικοινωνίας µε το κοινό (τα οποία δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ): ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail V Νόµιµος Εκπρόσωπος (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα) Επώνυµο Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail VI Πρόεδρος Σ (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα - ηλώνονται στοιχεία για επικοινωνία µε την ΕΕΤΤ): Επώνυµο Όνοµα ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail VΙΙ ιευθύνων Σύµβουλος (Συµπληρώνεται µόνο από Νοµικά Πρόσωπα - ηλώνονται στοιχεία για επικοινωνία µε την ΕΕΤΤ): Επώνυµο Όνοµα ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail VIII Πληρεξούσιος Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου (εφόσον η ήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, ο οποίος δεν είναι και Νόµιµος Εκπρόσωπος ή Αντίκλητος): Επώνυµο 3

4 Όνοµα Αριθµός Ταυτότητας ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, Πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο FAX Ε-mail 4

5 Σηµειώστε τις δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται Άδεια Χ ΟΜΑ Α Α. Παροχή ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α01. Παροχή Σταθερών Α0101 Σταθερό ηµόσιο Τηλεφωνικό ίκτυο ικτύων Α0102 Σταθερά ίκτυα τηλεµετρίας, τηλεµατικής, ραδιοεντοπισµού Α0103 ίκτυο Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης Α0104 Α0105 Α0106 Α0107 Α0108 Μικροκυµατικό ίκτυο Κορµού ίκτυο Οπτικών Ινών Εκµίσθωση Οπτικών Ινών (Dark Fiber) Καλωδιακό ίκτυο Άλλο Προσδιορίστε A02. Παροχή Κινητών Α0201 ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 2G ικτύων Α0202 ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3G Α0203 Α0204 Α0205 Α0206 ίκτυο TETRA Ειδικό ραδιοδίκτυο [εξαιρουµένων επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ)] Ειδικό ραδιοδίκτυο για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ) Κινητά ίκτυα τηλεµετρίας, τηλεµατικής, ραδιοεντοπισµού Α0207 ίκτυο Επικοινωνιών Κινητής Υπηρεσίας άλλης τεχνολογίας - Προσδιορίστε A03. Παροχή ορυφορικών Α0301 ίκτυα σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και δεδοµένων ικτύων A0302 ίκτυα κινητής δορυφορικής τηλεφωνίας και δεδοµένων A0303 Άλλο Προσδιορίστε A04. Παροχή Νοµαδικών ικτύων Α0401 Α0402 A0403 A0404 Ασύρµατα συστήµατα πρόσβασης ευρέως καναλιού συµπεριλαµβανοµένων των WLAN (Wideband Data Transmission Systems including Radio Local Area Networks (RLANs)) ίκτυο µεταφερόµενων επίγειων δορυφορικών σταθµών (SNG) ίκτυο µεταφερόµενων επίγειων σταθµών (ENG) Άλλο Προσδιορίστε 5

6 Σηµειώστε τις δραστηριότητες οι οποίες παρέχονται µέσω Σταθερού (Σ), Κινητού (Κ), Σ Κ Ν Νοµαδικού (Ν) ή ορυφορικού ( ) ικτύου Πρόσβασης και για τις οποίες ζητείται Άδεια: Χ Χ Χ Χ ΟΜΑ Α Β. Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Β01. Γενικές Υπηρεσίες Β0101 Παροχή Μισθωµένων Γραµµών Β0102 Εκµίσθωση χωρητικότητας Β0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Β0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σ Κ Ν Β02. Υπηρεσίες Μετάδοσης εδοµένων Β03. Υπηρεσίες Ραδιοκλήσεων Β04. Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης Β05. Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Πτήσεων Β06. Υπηρεσίες ιαχείρισης ικτύου Β07. Υπηρεσίες ιαδικτύου (Internet) Β08. Τεχνική παροχή Ευρυεκποµπής (broadcasting) Β0201 Μετάδοση δεδοµένων B0202 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) B0203 εδοµένων Προστιθέµενης Αξίας B0204 Παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής τηλεµετρίας - ραδιοεντοπισµού Β0205 Yπηρεσία εντοπισµού κινδυνεύοντος πλοίου Β0301 Μονοκατευθυντική µετάδοση ειδήσεων (ήχος, σχέδιο και/ ή κείµενο) Β0401 Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotex) Β0402 Οπτική Τηλεπληροφόρηση (Viodext) Β0403 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέµενης Αξίας Β0501 Μετάδοση φωνής, δεδοµένων και τηλεοµοιοτυπίας Β0601 Λειτουργία ικτύου για Κλειστές Οµάδες Χρηστών Β0602 Παροχή πυλών (gateways) µεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων Β0701 Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο Β0801 Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σηµάτων µεταξύ εγκαταστάσεων επιχειρήσεων ευρυεκποµπής (Broadcasting Companies) Β0802 Αναµετάδοση σηµάτων ευρυεκποµπής (Broadcasting) Β0803 ιανοµή σηµάτων ευρυεκποµπής Β0804 ορυφορική συλλογή ειδήσεων (Satellite News Gathering) Β0805 Επίγεια συλλογή ειδήσεων (ENG) Β09. Υπηρεσίες Φωνής Β0901 Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Β10. Άλλες Υπηρεσίες (παρακαλώ περιγράψτε και επισυνάψτε φυλλάδιο) Β0902 Εικονικός Πάροχος Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Β0903 Υπηρεσίες Φωνής µέσω ορυφόρου Β0904 Υπηρεσίες Φωνής µέσω πρωτοκόλλου IP Β0905 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται µέσω διαδικτύου Β0906 Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις µέσω Προπληρωµένων Καρτών Β0907 Υπηρεσίες αυτόµατης επανάκλησης (Call-back) Β0908 Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου (Call-shop) Β0909 Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων στο κοινό Β0910 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου 6

7 Παρατηρήσεις (Σηµειώστε ή επισυνάψτε κείµενο µε τις παρατηρήσεις σας, αν υπάρχουν) Υπεύθυνη ήλωση ια της παρούσης δηλώνω ότι επιθυµώ να ασκήσω τις παραπάνω δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ζητώ την καταχώρησή µου στο Μητρώο Παρόχων ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. ια της παρούσης δηλώνω ότι παύω την άσκηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχουν σηµειωθεί ανωτέρω. ια της παρούσης δηλώνω ότι παύω την άσκηση κάθε δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε καθεστώς Γενικής Άδειας. ια της παρούσης δηλώνω ότι έχει επέλθει αλλαγή στα στοιχεία µου, σύµφωνα µε όσα σηµειώνω στην παρούσα. ια της παρούσης δηλώνω ότι έχει επέλθει αλλαγή στη Νοµική Μορφή της Επιχείρησης µου σύµφωνα µε όσα σηµειώνω στην παρούσα και η παλαιότερη επωνυµία µου είναι η εξής : ια της παρούσης υποβάλλω στην ΕΕΤΤ όλα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα (βλέπε κατωτέρω) ή/και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα ήλωση Καταχώρησης δεσµεύει τον εκπροσωπούµενο. ηλώνω α) ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην υποβαλλόµενη ήλωση και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει, είναι αληθείς και ακριβείς και β) ότι έχω πλήρη γνώση του γεγονότος ότι, για την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την οποία απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η χορήγηση ειδικών δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων ή αριθµών, η χορήγηση αυτών των ειδικών δικαιωµάτων δεν συντελείται µε την παρούσα διαδικασία και ότι οφείλω πριν από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας να ζητήσω τη χορήγηση των εν λόγω ειδικών δικαιωµάτων. Τόπος, Ηµεροµηνία Όνοµα/ Υπογραφή /Σφραγίδα Οι αιτήσεις υποβάλλονται εγγράφως, απευθυνόµενες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Οι Υπηρεσίες της ΕΕΤΤ βρίσκονται στη διάθεσή σας για την τηλεφωνική παροχή διευκρινήσεων στον ακόλουθο αριθµό : Πληροφορίες ΕΕΤΤ Τηλ: Υπενθυµίζεται ότι η παράλειψη υποβολής ήλωσης Καταχώρησης καθώς και η καθυστερηµένη ή ανακριβής ήλωση, δύνανται να επισύρουν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63 του Ν.3431/

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαιτούµενα Νοµιµοποιητικά Έγγραφα Α. Νοµικά /Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν /κατοικούν στην Ελλάδα α. Ανώνυµες Εταιρείες: Καταστατικό και ΦΕΚ δηµοσιεύσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού, εφόσον έχει υποστεί τροποποιήσεις. Εφόσον η Εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα, απαραίτητα έγγραφα είναι το Συµβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως, η σχετική ανακοίνωση της αποφάσεως του Νοµάρχη περί συστάσεως από το οικείο τµήµα Ανωνύµων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης που τηρεί τα µητρώα Ανωνύµων εταιρειών (Νοµαρχία) και το αντίγραφο διπλοτύπου του ηµοσίου Ταµείου που ενσωµατώνει τον κωδικό δηµοσιεύσεως. Οι Φορείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τα ΦΕΚ όταν δηµοσιευθούν. Το τελευταίο Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας περί εκπροσωπήσεως και το σχετικό ΦΕΚ. Αν το ΦΕΚ δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη, το εν λόγω Πρακτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανακοίνωση περί καταχωρήσεως των στοιχείων στη Νοµαρχία και το αντίγραφο διπλοτύπου του ηµοσίου Ταµείου που ενσωµατώνει τον κωδικό δηµοσιεύσεως. Οι Φορείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τα ΦΕΚ όταν δηµοσιευθούν. β. Ε.Π.Ε. Καταστατικό και ΦΕΚ δηµοσιεύσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσον έχει υποστεί τροποποιήσεις. Για τις νεοσυσταθείσες Ε.Π.Ε. απαιτείται το Συµβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως, το ΦΕΚ δηµοσιεύσεως και εφόσον αυτό δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί αντικαθίσταται από το αντίγραφο διπλοτύπου του ηµοσίου Ταµείου που ενσωµατώνει τον κωδικό δηµοσιεύσεως. Οι Φορείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τα ΦΕΚ όταν δηµοσιευθούν. Πιστοποιητικό του οικείου τµήµατος του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί καταχωρήσεως των στοιχείων και τροποποιήσεων των εταιρειών στα οικεία µητρώα. γ. Ο.Ε. και Ε.Ε. Το Ιδιωτικό έγγραφο Συστάσεως µε όλες τις τροποποιήσεις. Πιστοποιητικό του οικείου τµήµατος του Πρωτοδικείου της έδρας περί καταχωρήσεως των στοιχείων και τροποποιήσεων των εταιρειών στα οικεία µητρώα. δ. Φυσικά πρόσωπα - ατοµικές επιχειρήσεις ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. Άδεια παραµονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου. Βεβαίωση έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας από την οικεία ΟΥ. Β. Νοµικά / Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης α Β Επεξηγήσεις Νοµικά πρόσωπα Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νοµικού προσώπου συνοδευόµενα από την επισηµείωση της Χάγης µε συνηµµένη επίσηµη µετάφραση αυτών στην Ελληνική. Νοµιµοποιητικά έγγραφα περί διορισµού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αντίγραφο Α..Τ. ή διαβατηρίου του πληρεξουσίου αντικλήτου. Φυσικά πρόσωπα ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. Βεβαίωση έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας από την οικεία ΟΥ. Εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου περί διορισµού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αντίγραφο Α..Τ. ή διαβατήριο του αντικλήτου. 8

9 Α0101 Α0103 Α0104 Α0105 Α0106 Α0107 Α0201 Α0202 Α0203 Α0204 Α0205 Α0301 Α0302 Α0401 ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερή θέση. Υποστηρίζει τη µεταφορά φωνητικής επικοινωνίας µεταξύ σηµείων τερµατισµού, καθώς και άλλες µορφές επικοινωνίας, όπως φαξ και δεδοµένα. Σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω του οποίου παρέχεται Ασύρµατη Πρόσβαση στο τελικό χρήστη, όπου η τοποθεσία του Τερµατισµού Χρήστη και του σηµείου πρόσβασης του δικτύου, στο οποίο συνδέεται ο Χρήστης, είναι σταθερά. Σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο οποίο οι συνδέσεις µεταξύ των κόµβων του αποτελούνται από ασύρµατες µικροκυµατικές ζεύξεις Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη χρήση οπτικών ινών Εκµίσθωση µη χρησιµοποιούµενων (σκοτεινών) οπτικών ινών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την θέση σε λειτουργία συστηµάτων µετάδοσης και, κατά περίπτωση, εξοπλισµού µεταγωγής ή δροµολόγησης και λοιπών πόρων που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη χρήση µεταλλικού καλωδίου ή/και οµοαξονικού καλωδίου ηµόσιο ίκτυο Ηλεκτρονικών Κινητών Επικοινωνιών 2ης Γενιάς (GSM/DCS), το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται στις Συστάσεις των ικτύων Κινητών Επικοινωνιών 2ης Γενιάς (GSM/DCS) που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών (ETSI) ή τη ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). ηµόσιο ίκτυο Ηλεκτρονικών Κινητών Επικοινωνιών 3ης Γενιάς (IMT-2000), το οποίο είναι ιδίως σε θέση να υποστηρίζει καινοτόµες πολυµεσικές υπηρεσίες, πέραν των δυνατοτήτων των δικτύων 2ης Γενιάς όπως το GSM, και το οποίο είναι σε θέση να συνδυάζει τη χρήση επίγειων και δορυφορικών συνιστωσών. ηµόσιο ίκτυο Κινητών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο ακολουθεί τις Συστάσεις των Κινητών Ψηφιακών Επίγειων Συγκαναλικών Συστηµάτων Ραδιοεπικοινωνιών TETRA (Mobile Digital Terrestrial Trunked Radio Systems) που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών (ETSI) ή τη ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, µέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελµατικών αναγκών του ή των επιδιωκόµενων από αυτό σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό την διαχείριση των κατόχων τους και χρησιµοποιούνται από κλειστό αριθµό χρηστών. ίκτυο αποτελούµενο από επίγειους σταθµούς που βρίσκονται σε καθορισµένα σταθερά σηµεία, όταν γίνεται χρήση ενός ή περισσοτέρων δορυφόρων. Τα καθορισµένα σηµεία µπορεί να είναι συγκεκριµένα σταθερά σηµεία ή κάθε σταθερό σηµείο εντός συγκεκριµένης περιοχής. ίκτυα που περιλαµβάνουν την επικοινωνία µεταξύ ενός ή περισσότερων δορυφόρων και κινητών επίγειων σταθµών Τοπικά ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης καναλιού. Α0402 A0403 Β0101 Β0102 Β0103 ίκτυο αποτελούµενο από επίγειους σταθµούς (SNG) της Σταθερής ορυφορικής Υπηρεσίας οι οποίοι προορίζονται να χρησιµοποιούνται σε σταθερά σηµεία εντός συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής ίκτυο αποτελούµενο από επίγειους µεταφερόµενους σταθµούς συλλογής ειδήσεων. (Earth News Gathering ENG) Τα τηλεπικοινωνιακά µέσα διευκολύνσεις τα οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς µετάδοσης µεταξύ τερµατικών σηµείων του δικτύου και δεν παρέχουν δυνατότητα µεταγωγής κατ επιλογή (λειτουργίες µεταγωγής που µπορεί να ελέγχει ο χρήστης ως µέρος της παροχής µισθωµένης γραµµής). Εκµίσθωση τµήµατος χωρητικότητας τηλεπικοινωνιακών γραµµών στο κοινό, µέσω εν όλω ή εν µέρει δικτυακής υποδοµής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση. Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου εν όλω ή εν µέρει δικτυακής υποδοµής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση. Ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο είναι το τµήµα του εταιρικού δικτύου που παρέχει υπηρεσίες δικτύου χρησιµοποιώντας κοινή υποδοµή δικτύου µεταγωγής. Β0202 Μετάδοση σύντοµων µηνυµάτων (µέχρι 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες) (Short Messaging Service) και µηνυµάτων πολυµέσων (Multimedia Messaging Service) Β0301 Β0401- Β0403 Β0501 Β0601 Β0602 Β0801 Β0802 Β0803 Β0901 Αναλογική και ψηφιακή µετάδοση σήµατος, η οποία εισάγει ακολουθίες ήχων ή αλφαριθµητικούς χαρακτήρες σε κινητούς δέκτες. Παροχή τεχνικής υποδοµής για την ανάκτηση πληροφορίας και ψυχαγωγικών προγραµµάτων µέσω ενός συγκεκριµένου αριθµού κλήσης (συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων προς σύντοµους κωδικούς ή αριθµούς των σειρών 901, 909) ή αποστολής/λήψης µηνυµάτων Επικοινωνία φωνής, δεδοµένων και τηλεοµοιοτυπίας για επιβάτες αεροχηµάτων µε σταθερά και κινητά δίκτυα µέσω επίγειων ραδιο-σταθµών. Λειτουργία και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων για Κλειστές Οµάδες Χρηστών συµπεριλαµβανοµένης της µεταγωγής φωνής. Παροχή πυλών (gateways) προκειµένου να επιτευχθεί διασύνδεση µεταξύ δικτύων διαφορετικών Φορέων. Μετάδοση ηχητικών και τηλεοπτικών σηµάτων µεταξύ επιχειρήσεων ευρυεκποµπής µέσω εξωτερικών γραµµών µεταφοράς και διανοµής καθώς και γραµµών ανταλλαγής προγράµµατος. Μετάδοση ηχητικών και τηλεοπτικών σηµάτων από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό στα δίκτυα διανοµής ευρυεκποµπής. ιανοµή σηµάτων ευρυεκποµπής στους συνδροµητές. Υπηρεσία διαθέσιµη στο κοινό για τη δηµιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθµοδότησης. 9

10 Β0902 Β0904 Β0907 Β0908 Β0909 Το πρόσωπο που εάν και δεν διαθέτει δική του υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνεπώς και καµία διασύνδεση υλοποιηµένη µε άλλα δίκτυα, παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες υπό δικό του εµπορικό σήµα και επιχειρηµατική οργάνωση, βασιζόµενο στην υποδοµή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τα οποία έχει συνάψει σχετική σύµβαση. Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται µέσω πρωτοκόλλων IP. Παροχή συνδέσεων µε τη µέθοδο της αυτόµατης επανάκλησης (callback). Παροχή δηµόσιων τηλεφωνικών κλήσεων µέσω δηµόσιων τηλεφωνικών κέντρων Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων τα οποία είναι µόνιµα εγκατεστηµένα σε δηµόσιους χώρους και η πρόσβαση του κοινού σε αυτά είναι δυνατή όλο το εικοσιτετράωρο 10

11 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ (πριν συµπληρώσετε την αίτηση παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγιών. Λανθασµένα συµπληρωµένη αίτηση µπορεί να επιφέρει καθυστέρηση στην αδειοδότηση ή και επιστροφή της αίτησης) A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Νοµική Μορφή (σηµειώσετε αντίστοιχα) Φυσικό Πρόσωπο Εταιρεία 2. Αριθµός µητρώου Γενικών Αδειών (Εφόσον υπάρχει) 3. Επιθυµητή διάρκεια ικαιώµατος (µόνο για νέο δικαίωµα- µέγιστη διάρκεια 10 χρόνια) χρόνια / µήνες (διαγράψτε αντίστοιχα) 4. Η παρούσα αίτηση αφορά τη χορήγηση νέου δικαιώµατος ή τη τροποποίηση υπάρχοντος δικαιώµατος; Νέο ικαίωµα Τροποποίηση Εάν δεν είναι Νέο, ποιες πρόκειται να είναι οι τροποποιήσεις; (επιλέξτε αντίστοιχα) Σε περίπτωση τροποποίησης, αναφέρετε τον αριθµό της Απόφασης της ΕΕΤΤ ή τον αριθµό της άδειας ειδικού ραδιοδικτύου µε την οποία χορηγήθηκε το υπάρχον δικαίωµα: 5. Στοιχεία Εταιρείας (στη περίπτωση που το δικαίωµα θα χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο, αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του αιτούντα) Επωνυµία Εταιρείας ιακριτικός Τίτλος

12 6. ιεύθυνση στη οποία θα πρέπει να αποστέλλονται τα τέλη ραδιοσυχνοτήτων ιεύθυνση (οδός, αριθµός) (Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης θα πρέπει να γίνει άµεση ενηµέρωση προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας) Τ.Κ: Τηλ: Πόλη /Περιοχή: Fax: 7. Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου για την λειτουργία του Ειδικού Ραδιοδικτύου (Ε.Ρ.) Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθµός): (εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον δικαιούχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου) 8. Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας για τεχνικές πληροφορίες Τ.Κ: Τηλ: Α Τ. Όνοµα ιεύθυνση (οδός /αριθµός): Πόλη/Περιοχή: Κινητό τηλ: Αρχή Έκδοσης: (π.χ. εταιρεία προµήθειας συσκευών- προσοχή! το πρόσωπο αυτό δεν έχει σχέση µε τον τεχνικό υπεύθυνο του δικτύου εκτός αν αυτό ορίζεται ανωτέρω στο 7) Τ.Κ: Τηλ: Πόλη: Fax:

13 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 1. Για ποια κατηγορία Ειδικού Ραδιοδικτύου (Ε.Ρ.) κάνετε αίτηση; (επιλέξτε αντίστοιχα) 2. Τι είδους µετάδοση πληροφορίας έχετε; (επιλέξτε αντίστοιχα) Ευρείας Περιοχής (Α κατηγορίας) Περιορισµένης Περιοχής (Β κατηγορίας) Φωνή (αναλογικό) Φωνή (ψηφιακό) Για συστήµατα που λειτουργούν σε ακτίνα άνω των 2χλµ από το σταθµό βάσης του ραδιοδικτύου Για συστήµατα που λειτουργούν σε περιορισµένη περιοχή, ακτίνας µέχρι 2χλµ. από το σταθµό βάσης του ραδιοδικτύου Paging εδοµένα ( π.χ. τηλεµετρία) 3. Είδος χρήσης ραδιοσυχνότητας (σηµειώστε αντίστοιχα) Προσοχή: Υπάρχει σηµαντική διαφορά στη τέλη χρήσης ανάµεσα στις δυο κατηγορίες 4. Ποια από τα παραπλεύρως θα χρησιµοποιήσετε στο αιτούµενο δίκτυο; (επιλέξτε αντίστοιχα) Αποκλειστική χρήση Κοινή χρήση της συχνότητας µε άλλα δίκτυα Σταθµούς Βάσης ή και Αναµεταδότες Συνολικός αριθµός Σταθµών Βάσης Συνολικός αριθµός Αναµεταδοτών Το δίκτυο θα έχει αποκλειστικά και µόνο φορητούς /κινητούς σταθµούς χωρίς σταθµούς βάσης /αναµεταδότες 5. Περιγράψτε τον σκοπό για το οποίο ζητάτε το ειδικό ραδιοδίκτυο (αιτιολογίασκοπιµότητα) (εάν δεν επαρκεί ο χώρος, επισυνάψτε και άλλες σελίδες)

14 Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΛΗΨΗΣ 1. Ποια ζώνη συχνοτήτων επιθυµείτε να λάβει πρώτη υπόψη της η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία εκχώρησης; (επιλέξτε αντίστοιχα) 2. ιαυλοποίηση (επιλέξτε αντίστοιχα) VHF UHF 12.5 KHz 25 KHz ( MHz) ( MHz και MHz) 3. Τάξη εκποµπής A3E G3E F3E Άλλη Σε περίπτωση άλλης τάξης εκποµπής, αναφέρετε ποια είναι 4. Με ποιο πρότυπο ETSI είναι σύµφωνες οι συσκευές που χρησιµοποιούνται; EN EN ΕΝ Άλλο Σε περίπτωση άλλου προτύπου, αναφέρετε ποιο είναι 5. Ποια είναι η διεύθυνση της περιοχής λειτουργίας; (συµπληρώνεται µόνο στη περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου κατηγορίας Β που δεν έχει σταθµούς βάσης /αναµεταδότες) Τοποθεσία: Οδός /Αριθµός: Τ.Κ ήµος /Κοινότητα /Πόλη: Νοµός: 6.Ακτίνα Κάλυψης του δικτύου (συµπληρώνεται µόνο στη περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου κατηγορίας Β που δεν έχει σταθµούς βάσης /αναµεταδότες) µέτρα

15 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 1. Αύξων αριθµός Σταθµού Βάσης 2. Ποια είναι η διεύθυνση του Σταθµού Βάσης ή της περιοχής λειτουργίας; Τοποθεσία: Οδός /Αριθµός: 3. Ποιες είναι οι Γεωγραφικές Συντεταγµένες του Σταθµού Βάσης ή της περιοχής λειτουργίας; (σε µοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. και σύστηµα ΕΓΣΑ 87 -ακρίβεια τουλάχιστον δευτερολέπτου) Τ.Κ ήµος /Κοινότητα /Πόλη: Νοµός: Γεωγραφικό Μήκος Γεωγραφικό Πλάτος Υψόµετρο εδάφους µέτρα 4. Τρόπος λειτουργίας (επιλέξτε αντίστοιχα) Μονόδροµη Λειτουργία (Simplex) Αµφίδροµη Λειτουργία (Duplex) (ψηφιακό) Semi-duplex (αναλογικό-δύο συχνοτήτων) 5. Σηµειώστε την προτίµησή σας για συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων µέσα στην ζώνη συχνοτήτων που έχετε επιλέξει ή ένα συγκεκριµένο κανάλι, ή/και για CTCSS τόνο/dcs κωδικό Εκποµπής (Σ.Β.) Λήψης (Σ.Β.) CTCSS/DCS ΜΗz ΜΗz (προαιρετικό) Σηµείωση: Υπάρχει η περίπτωση να µην είναι δυνατόν να σας καταχωρηθεί αυτή η συχνότητα/ τόνος/ κωδικός 6. Τεχνικά Στοιχεία Σταθµού Βάσης Παρακαλώ αναφέρετε γιατί επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την περιοχή συχνοτήτων ή αυτό το κανάλι (εάν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος) Οίκος κατασκευής Μοντέλο Συσκευής Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Ποµπού W 7. Επιθυµητή ακτίνα κάλυψης Σταθµού Βάσης Km

16 8. Στοιχεία Κεραίας Σταθµού Βάσης Οίκος κατασκευής 9.Ύψος Κεραίας Σταθµού Βάσης Μοντέλο Ύψος του ιστού της κεραίας του σταθµού βάσης µέτρα 10. Ποιο τύπο κεραίας θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε στο Σταθµό Βάσης; (εφόσον κριθεί απαραίτητο από την τοπολογία του δικτύου η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλλει διαφορετικό τύπο κεραίας όπως π.χ. κατευθυντική αντί για ισοτροπική που αναφέρεται στην αίτηση) (Εάν το συνολικό ύψος της κεραίας και του ιστού ξεπερνά τα 6m, απαιτείται άδεια κατασκευής κεραίας). Ισοτροπική κεραία (omni-directional) Κατευθυντική κεραία (Directional) Άλλος Σε περίπτωση άλλου τύπου, αναφέρετε ποιος είναι Πόλωση (οριζόντια / κάθετη) \ Αζιµούθειο (στην περίπτωση κατευθυντικής κεραίας) Ποια είναι η απολαβή της κεραίας που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε ; dbd 11. Ποιες είναι οι συνολικές απώλειες καλωδίων και συνδέσεων από τον ποµπό µέχρι τη κεραία; db 12. Στοιχεία Ιστού Σταθµού Βάσης Τύπος κατασκευής Μονοσωλήνιος Άλλος Σε περίπτωση άλλου τύπου, αναφέρετε ποιος είναι Ύψος Ιστού m

17 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ 1. Αύξων αριθµός Αναµεταδότη 2. Ποια είναι η διεύθυνση του Αναµεταδότη Τοποθεσία: Οδός/Αριθµός: Τ.Κ ήµος / Κοινότητα/ Πόλη: Νοµός: 3. Ποιες είναι οι Γεωγραφικές Συντεταγµένες του Αναµεταδότη (σε µοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. και σύστηµα ΕΓΣΑ 87 -ακρίβεια τουλάχιστον δευτερολέπτου) Γεωγραφικό Μήκος Γεωγραφικό Πλάτος Υψόµετρο εδάφους µέτρα 4. Τρόπος λειτουργίας (επιλέξτε αντίστοιχα) Μονόδροµη Λειτουργία (Simplex) Αµφίδροµη Λειτουργία (Duplex) (ψηφιακό) Semi-duplex (αναλογικό δύο συχνοτήτων) 5. Σηµειώστε την προτίµησή σας για συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων µέσα στην ζώνη συχνοτήτων που έχετε επιλέξει ή ένα συγκεκριµένο κανάλι, ή/και για CTCSS τόνο/dcs κωδικό Εκποµπής Λήψης CTCSS/DCS ΜΗz ΜΗz (προαιρετικό) Σηµείωση: Υπάρχει η περίπτωση να µην είναι δυνατόν να σας καταχωρηθεί αυτή η συχνότητα/ τόνος/ κωδικός 6. Τεχνικά Στοιχεία Αναµεταδότη Παρακαλώ αναφέρετε γιατί επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την περιοχή συχνοτήτων ή αυτό το κανάλι (εάν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος) Οίκος κατασκευής Μοντέλο Συσκευής Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Ποµπού W

18 7. Επιθυµητή ακτίνα κάλυψης Αναµεταδότη Km 8. Στοιχεία Κεραίας Αναµεταδότη Οίκος κατασκευής 9.Ύψος Κεραίας Αναµεταδότη Μοντέλο Ύψος της κεραίας του αναµεταδότη από το έδαφος µέτρα 10. Ποιο τύπο κεραίας θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε στον Αναµεταδότη ; (εφόσον κριθεί απαραίτητο από την τοπολογία του δικτύου η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλλει διαφορετικό τύπο κεραίας όπως π.χ. κατευθυντική αντί για ισοτροπική που αναφέρεται στην αίτηση) Ισοτροπική κεραία (omni-directional) Κατευθυντική κεραία (Directional antenna) Άλλος Σε περίπτωση άλλου τύπου, αναφέρετε ποιος είναι Πόλωση (οριζόντια / κάθετη) \ Αζιµούθειο (στην περίπτωση κατευθυντικής κεραίας) Ποια είναι η απολαβή της κεραίας που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε; db 11. Ποιες είναι οι συνολικές απώλειες καλωδίων των συνδέσεων και των duplexer από τον ποµπό µέχρι τη κεραία; db 12. Στοιχεία Ιστού Αναµεταδότη Τύπος κατασκευής Μονοσωλήνιος Άλλος Σε περίπτωση άλλου τύπου, αναφέρετε ποιος είναι Ύψος Ιστού m (Εάν το συνολικό ύψος της κεραίας και του ιστού ξεπερνά τα 6m, απαιτείται άδεια κατασκευής κεραίας).

19 ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1. Τεχνικά Στοιχεία Κινητών Σταθµών (εάν δεν επαρκεί ο χώρος, επισυνάψτε και άλλες σελίδες) Ονοµατεπώνυµο Χειριστών Συνολικός αριθµός συσκευών κινητών σταθµών Οίκος Κατασκευής Μοντέλο Συσκευής Ισχύς Εξόδου (W) Αριθµός Πινακίδας Αυτοκινήτου

20 2. Τεχνικά Στοιχεία Χειριστών 2 φορητών σταθµών (εάν δεν επαρκεί ο χώρος, επισυνάψτε και άλλες σελίδες) Ονοµατεπώνυµο Χειριστή Οίκος Κατασκευής Συνολικός αριθµός φορητών ποµποδεκτών Μοντέλο Συσκευής Κωδικός αριθµός (serial number) Ισχύς Εξόδου (W) 2 Στη περίπτωση που περισσότεροι του ενός χειριστές χρησιµοποιούν τον ίδιο ποµποδέκτη (π.χ. στη περίπτωση προσωπικού σε βάρδιες, αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε χειριστή, αναφέροντας τον ίδιο ποµποδέκτη στη λίστα

21 Συνηµµένα στην παρούσα αίτηση σας υποβάλλω τα κάτωθι (δικαιολογητικά): (βλ. Οδηγίες) 1. Στη περίπτωση που ο ικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του δικαιούχου ή έχει κατάλληλη εξουσιοδότηση για να υπογράψει την παρούσα αίτηση (σύµφωνα µε το παράρτηµα του πρώτου µέρους της παρούσας). 2. Φωτοτυπία της καταβολής των διοικητικών τελών που αντιστοιχούν στη παρούσα αίτηση ( 115 για κάθε αναµεταδότη του ραδιοδικτύου ή εφόσον δεν υπάρχουν για κάθε σταθµό βάσης του δικτύου ή 115 εφόσον το δίκτυο έχει µόνο κινητούς σταθµούς). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για τη καταβολή των τελών αναφέρεται στις οδηγίες συµπλήρωσης της παρούσας αίτησης. 3. Στη περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου που χρησιµοποιείται από επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ), στην αίτηση θα πρέπει να περιληφθεί έγκριση του καταστατικού της ένωσης των κατόχων αδειών κυκλοφορίας ταξί, από τον οικείο νοµάρχη, η οποία θα πρέπει να αναγράφει ότι χορηγείται προκειµένου να εκδοθεί άδεια ειδικού ραδιοδικτύου ραδιοταξί από την ΕΕΤΤ 4. Στη περίπτωση ειδικού ραδιοδικτύου που εγκαθίσταται και λειτουργεί στους ελεγχόµενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιµένων, θα πρέπει να υποβάλλεται 5. Υπεύθυνες ηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος, σύµφωνα µε τις οποίες η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να χρησιµοποιήσει στους Σταθµούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου εξοπλισµό, ο οποίος συµµορφώνεται προς : Ι. Την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ (ΕΕ Ειδ. Εκδ. Κεφ. 13, τοµ.2,σ167) για ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης. ΙΙ. Την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ (ΕΕ L139, σ19) για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και την αντίστοιχη Κ.Υ.A /8682/93 (ΦΕΚ Β 688/ ) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΗΛΩΣΗ ΙΙΙ. Την Οδηγία 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σ10) (ΦΕΚ44/Α/2002). ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση καθώς και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι αληθή και ακριβή Ο Αιτών (υπογραφή) Ηµεροµηνία Αίτησης Πλήρες όνοµα µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του δικτύου (υπογραφή, ονοµατεπώνυµο)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 26610-49008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr Απόφαση 8-2γ/06.11.2014 του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος. παρακολούθησης ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων» (E- GMDSS)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος. παρακολούθησης ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων» (E- GMDSS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια & εγκατάσταση διαδραστικού συστήµατος επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα