Ηέννοια εργασιακό περιβάλλον, όπου διακινείται πλήθος πληροφοριών για τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηέννοια εργασιακό περιβάλλον, όπου διακινείται πλήθος πληροφοριών για τη"

Transcript

1 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Του: Νεκτάριου Ζαρταλούδη* Ηέννοια εργασιακό περιβάλλον, όπου διακινείται πλήθος πληροφοριών για τη θέση του εργαζόμενου σε έναν εργασιακό χώρο, έγινε, για να κινηθούμε προς μία συνολική, σφαιρική, μακροσκοπική θεώρηση της κατάστασης που βιώνει ο εργαζόμενος στον εργάσιμο χρόνο. Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, όπου εντάσσονται οι εργασιακές σχέσεις, η επικρατέστερη προσέγγιση είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τις φυσικές, χρονικές, οργανωτικές υποκειμενικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο χώρος και χρόνος αποτελούν δύο βασικούς παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος, καθορίζοντας τη μορφή της επιχείρησης. Ως προς τα όσα αναφέρθηκαν δεν πρέπει να αγνοηθούν οι προσεγγίσεις του Ταίηλορ και του Φόρντ που τις χαρακτηρίζουμε ως επιστημονική οργάνωση εργασίας. Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία, τα προαναφερθέντα θεμελιώνουν την άποψη στον εργασιακό χώρο, ότι η κατοχή πληροφοριών, όπως ορθά διαπίστωσε το γερμανικό ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο, είναι ουσιώδους σημασίας για την κοινωνική θέση του καθενός. Άρα η εργασία που ε- κτελεί ο καθένας μας σχετίζεται με τη κοινωνική του θέση.τούτο θεμελιώνει την άποψη ότι η πληροφορία αποτελεί το δρόμο για την εξουσία. Δεν πρέπει όμως να αγνοηθεί, ότι την έννοια της πληροφορίας θα πρέπει πάντα να α- ντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την πληροφόρηση, δεδομένου ότι υφίσταται σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Αναφορικά με την ανωτέρω σχέση αιτιώδους συνδέσμου οι υπηρεσίες πληροφόρησης υφίστανται σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνει σε μία πρώτη φάση τη φύση και τη μορφή της πληροφόρησης, σε μία υβριδική μορφή, θέτει το ερώτημα που αναμφίβολα επηρεάζει τη μορφή της πληροφορίας και κατ` επέκταση την εργασιακή σχέση του καθενός, εάν πρέπει να διοικούνται οι υπηρεσίες πληροφόρησης σύμφωνα με την γραφειοκρατία ή να χρησιμοποιείται μία πιο ευέλικτη δομή; Τίθεται ένα επιπλέον ζήτημα εάν η πληροφορία έχει αναχθεί σε καθοριστικό κοινωνικό πόρο και ανάλογης σημασίας φαινόμενο, με συνέπεια να επηρεάζει καθοριστικά την λειτουργία και την υφή των εργασιακών σχέσεων, δεδομένου ότι στις μέρες μας αναπτύσσεται η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η ε- πανάσταση της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Τα νέα δεδομένα, όπως διαμόρφωσαν την κοινωνική πραγματικότητα με συνέπεια την αντικατάσταση της σταθερότητας από την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα, οδήγησαν τις εργασιακές σχέσεις σε νέα ευέλικτα συστήματα παραγωγής.τούτο δεν αποτελεί * Ο Νεκτάριος Ζαρταλούδης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Εργατικού Δικαίο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 58

2 κάτι το νέο. Η εμφάνιση αυτών των συστημάτων διευκολύνθηκε από τη διάχυση της πληροφοριακής τεχνολογίας. Το νέο αυτό πρότυπο εργασιακών σχέσεων τείνει να υποκαταστήσει την κλασσική ιεραρχία της επιχείρησης, καταργώντας πολλές βαθμίδες ιεραρχίας και εισάγοντας αρχές ομαδικής εργασίας (δικτύωση) τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.το νέο στοιχείο είναι η συχνότητα με την ο- ποία εμφανίζεται. Η πρακτική της δικτύωσης αποβλέπει στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδο και την ένταση της αβεβαιότητας στην αγορά, κάτι που δεν επιτυγχάνεται χωρίς την αξιοποίηση της πληροφορίας, διαμορφώνoντας ούτως λειτουργικές εργασιακές σχέσεις 1.Η κυριαρχία της δικτύωσης στις επιχειρήσεις δεν είναι άσχετη με την εισαγωγή της ρομποτικής-ηλεκτρονικής,της αυτοματοποίησης, γεγονός που απαιτεί κοινωνικές και οργανωτικές αλλαγές στους χώρους εργασίας 2. Όμως οι ανωτέρω επισημάνσεις σχετίζονται και με την προσωπικότητα του ατόμου, εδώ εργαζόμενου. Αυτός βρίσκεται σε διαδραστική σχέση με ορισμένο χώρο, το εργασιακό περιβάλλον, με τον οποίο συνιστούν μία διευρυμένη ενότητα, και όπως είναι φυσικό, το στοιχείο της δικτύωσης στην επιχειρηματικότητα επηρεάζει καθοριστικά αυτή τη διευρυμένη ενότητα. Άρα υφίσταται μία συστημική σχέση όπου υφίσταται σύνολο πληροφοριών προς αξιοποίηση. Ως προς αυτό ο Α. Angual έγραψε πως μέσα σ` ένα σύστημα τα μέρη δεν μπορούν να είναι από ολιστική άποψη με κάποιο νόημα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, παρά σε αναφορά με το όλο του συστήματος 3. Επομένως τα ανωτέρω μας οδηγούν στην ύπαρξη μίας δυναμικής σχέσης του εργαζόμενου με το εργασιακό του περιβάλλον. Η ύπαρξη μίας δυναμικής σχέσης του εργαζόμενου με το εργασιακό του περιβάλλον διαπιστούται και στις μεταβολές των εργασιακών θεσμών που έχουν επέλθει στις εργασιακές σχέσεις, όπου κυριαρχεί η απορύθμιση και η ελαστικότητα στους εργασιακούς θεσμούς, ως μηχανισμοί του δικαίου. Ειδικότερα η λύση της απορύθμισης αποβλέπει στην επίλυση ειδικοτέρων προβλημάτων, επιδιώκοντας να αυξήσει δια μέσου της αξιοποίησης πληροφοριών την αυτονομία των εργοδοτών-εργαζομένων. Ως πληροφοριακός μηχανισμός στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων φιλοδοξεί η απορύθμιση να καλύψει κυρίως τους τομείς: α) του χρόνου εργασίας, β) την παρεχόμενη αμοιβή, γ) το περιεχόμενο της παρεχόμενης εργασίας και δ) τη δυνατότητα του τερματισμού της σχέσης εργασίας, με συνέπεια την απελευθέρωση του εργοδότη από τους περιορισμούς της νομοθεσίας και από τις συλλογικές συμβάσεις. Η ελαστικότητα, ως ιδιότητα του δικαίου, με τα όποια προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους, δεν είναι κάτι το νέο. Ως πληροφοριακός μηχανισμός που επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις χρησιμοποιήθηκε τη τελευταία δεκαετία ως σύμβολο αναθεώρησης των εργασιακών σχέσεων. Ο μηχανισμός της ελαστικότητας εκκολάπτει ένα νέο δίκαιο, το μετεργατικό δίκαιο. Ως πληροφοριακή διαδικασία, η ελαστικότητα αμφισβητεί την προστατευτική αρχή, προαναγγέλουσα μία νέα μέθοδο επεξεργασίας στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, με α- ποτέλεσμα την αμφισβήτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αφορούν δε αυτά και τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου σε πολλές περιπτώσεις, καθιστώντας ούτως ευάλωτους τους εργαζόμενους, ως προς την προστασία των συμφερόντων τους, μετατρέποντάς τους ως κοινό εμπόρευμα προς εκμετάλλευση, με τη χρήση ποικίλων πληροφοριών και υποβαθμίζοντας τοιουτοτρόπως τους εργασιακούς θεσμούς και θέτοντας σε κίνδυνο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Γίνεται εμφανές και στο διαδίκτυο, όπου τα όρια μεταξύ επικοινω- 59

3 νίας - πρόσβασης στην πληροφορία και παραγωγής ή επεξεργασίας της πληροφορίας διαγράφονται ρευστά 4. Η ανασφάλεια και η ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί από τη χρήση των νέων τεχνολογιών με συνέπεια τη μείωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβεβαιώνεται και από τον Νίκολας Νεγρεπόντε που από μία τεχνολογική σκοπιά κάνει λόγο για ένα ψηφιακό κόσμο ή έναν κόσμο των bits που τείνει να κυριαρχήσει έναντι του υπάρχοντος υλικού κόσμου ή του κόσμου των ατόμων. Τοιουτοτρόπως διαπιστούται μία ανατροπή του σύγχρονου δικαίου, όπου κυριαρχούν τα δικαιώματα της συμμετοχής, της πληροφορίας της προστασίας του προσώπου, το δικαίωμα της προστασίας από τις βιοϊατρικές επεμβάσεις και αυτό της γενετικής ταυτότητας, με υπαρκτό τον κίνδυνο εμφάνισης μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Άξιο μνείας είναι ότι η προσωπική πληροφορία θεωρείται από ορισμένους όχι απλώς μία διάσταση της προσωπικότητας, αλλά αντικείμενο της προσωπικότητας. Σημαντική δε, είναι η προσπάθεια του δικαίου να αποδώσει την αποκλειστικότητα επί ορισμένων πληροφοριών, οδηγώντας στην αναλογία της πληροφορίας με τα αγαθά και τα πράγματα 5. Άρα από όσα αναφέρθηκαν στις εργασιακές σχέσεις κυριαρχούν οι επεξεργασμένες πληροφορίες. Όμως, προβάλλεται έντονα το ζήτημα της ιδιωτικότητας. Πως νοείται αυτή στην κατ` εξοχήν δημόσια σφαίρα της εργασίας, και από την άλλη τι είδους προβλήματα ανακύπτουν σε σχέση με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των ιδιωτικών σχέσεων; Η αξίωση της ιδιωτικότητας δεν αναφέρεται ούτε εξαντλείται μόνο στο δικαίωμα του εργαζόμενου να είναι απαλλαγμένος από την αδικαιολόγητη διείσδυση στον εργασιακό του βίο, αλλά αφορά συνολικά τη χρήση της πληροφορίας 6. Η εισβολή της πληροφορίας στον εργασιακό βίο, σχετίζεται με το ζήτημα της τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων που ισχύει έναντι όλων των δραστηριοτήτων κάποιου, εδώ εργαζόμενου, και συνίσταται ως η επέμβαση κάποιου τρίτου, ιδιώτου, στη σφαίρα των δραστηριοτήτων κάποιου, εδώ εργαζόμενου. Το κριτήριο δε της τριτενέργειας πρέπει να είναι η ύπαρξη κάποιας σχέσης εξουσίασης. Άρα οι νέες τεχνολογίες ε- πιβάλλουν αλλαγή προσανατολισμού των εργασιακών σχέσεων. Τούτο συνεπάγεται α- ναθεώρηση βασικών εννοιών, όπως της τριτενέργειας που μέχρι σήμερα θεωρούνται α- ναμφισβήτητες 7. Συνεπώς διαπιστούται σε έννοιες, όπως η τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων, μία ελαστικοποίηση - σχετικοποίησή των. Τούτο γίνεται εμφανές από την τάση για αποδοχή καινοτομικών λύσεων ως προς τις εργασιακές σχέσεις, την υπέρβαση των ιεραρχικών δομών, την αξιοποίηση της γνώσης και των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και κυρίως από την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διεύρυνσης και εμπλουτισμού των εργασιακών καθηκόντων καθώς και από την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών στη διοίκηση επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού 8. Το γεγονός είναι ότι η πληροφορία στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων είναι ότι στοχεύει στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού και σ` αυτό αποβλέπει η Κυβερνητική επιστήμη, που ο Norbert Wiener την ορίζει ως την επιστήμη των ελέγχων και της ε- πικοινωνίας. Περαιτέρω ο Κουφίνιαλ ορίζει την Κυβερνητική ως την τέχνη που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της δράσης. Για να είναι αποτελεσματική η δράση, α- παραίτητη είναι η γνώση των δεδομένων, που είναι η βάση των τρόπων δράσης που διαθέτει το άτομο, εδώ ο εργαζόμενος, για την οργάνωση, την πρόβλεψη και τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών. Αξιοπρόσεκτο είναι, ότι ο Norbert Wiener ως προς τον προσδιορισμό της πληροφορίας, προσδιορίζει αυτή ως το όνομα και το περιεχόμενο της συναλλαγής μας με τον εξωτερικό κόσμο 9. 60

4 Άρα η πληροφορία στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων αφορά πάντα κάποιο πλέγμα συναλλαγών ως προς την επιχείρηση, όπου κυριαρχεί το controlling, η ανάλυση - επεξεργασία - σύνθεση των πληροφοριών, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος στην επίτευξη του αντικειμενικού στόχου της επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση αποβλέπει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του management. Kρίσιμο είναι το σύστημα σχεδιασμού ελέγχου, όπου εξαρτάται τούτο από τις οικονομικές επιδιώξεις της Επιχείρησης. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στην εποχή της επανάστασης της πληροφορικής και της ε- πικοινωνίας διαπιστούται έλλειμμα ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης, με συνέπεια τη λήψη ατελών αποφάσεων στο επίπεδο της επιχείρησης. Επομένως, τελικός στόχος είναι η αριστοποίηση των πληροφοριών 10. Η κρίσιμη όμως παράμετρος για την αριστοποίηση των πληροφοριών, είναι μία χρήση της τεχνολογίας που να επιτρέπει τον προσπορισμό των ωφελειών της επιστημονικής εξέλιξης, χωρίς να διακινδυνεύσει η αξία του ανθρώπου και δη του εργαζόμενου 11. Όμως τα δεδομένα που αφορούν τους εργαζόμενους αποτελούν πληροφοριακό κεφάλαιο για τους εργοδότες. Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν τον έλεγχο των εργαζομένων λιγότερο προφανή και περισσότερο διαδεδομένο. Τούτο συνεπάγεται, ως προς τις νέες τεχνολογίες, την εμπέδωση μας νέας αντίληψης για την πρόληψη κινδύνων ακόμη και στο πεδίο των ιδιωτικών σχέσεων, όπου συλλέγονται δεδομένα που αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά. Η παρακολούθηση των εργαζομένων και των επικοινωνιών τους, η παρακολούθηση της χρήσης των υπολογιστών και της πλοήγησης στο διαδίκτυο και τα ψυχολογικά tests είναι συνήθη παραδείγματα. Η δε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων βρίσκει λόγο θεμελίωσής της στο έννομο συμφέρον του εργοδότη - προϊσταμένου και ειδικότερα στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη 12. Όμως η εξουσία του εργοδότη συναρτάται και με τις επιλογές της ΕΕ, που σύμφωνα με το πράσινο βιβλίο διαπιστούται μία τάση χαλάρωσης της εργασιακής προστασίας, επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας, πολιτική που δεν είναι άσχετη με την α- ξιοποίηση των πληροφοριών σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στο κέντρο της ανωτέρω θεώρησης των εργασιακών σχέσεων, κυριαρχεί η flexicurity που αποβλέπει στη μείωση του εργασιακού κόστους, λαμβανομένης υπ` όψιν και της έκπτωσης τυχόν εργασιακών δικαιωμάτων, γεγονός που συνεπάγεται μία αβέβαιη ασφάλεια των συνθηκών εργασίας, και το εργασιακό κόστος συνεπεία αξιοποίησης ποιοτικών πληροφοριών, φαίνεται να μετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο 13. Το γεγονός ότι υπάρχει στα πλαίσια της ΕΕ μία χαλάρωση της εργασιακής προστασίας δεν αποτρέπει την κυριαρχία της κοινωνίας της πληροφορίας στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων που στη πλέον πραγματιστική εκδοχή της εστιάζεται στην αξιοποίηση των Η/Υ. Προφανώς είναι προτιμότερη μία θεωρητική λογική για την κοινωνία των πληροφοριών που να την εκλαμβάνει ως ένα νέο κοινωνικό σύστημα, αλλά να μη θίγει τον πυρήνα των εργασιακών θεσμών, ως πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών εξαρτάται από τη συλλογή, επεξεργασία και μεταγωγή πληροφοριών. Η όλη συζήτηση επικεντρώνεται σε μιά νέα κοινωνία, σε ένα νέο κοινωνικό σχηματισμό που βαρύνει εδώ η παραγωγή υπηρεσιών και όχι αγαθών. Aξιοπρόσεκτη είναι η άποψη της Morris Suzuki που υποστηρίζει ότι η η οικονομία της παραγωγής πληροφοριών είναι ένα ανοικτό σύστημα στο οποίο μη υλικά αγαθά εισέρχονται ως εισροές και από το οποίο οι εκροές μπορούν να δραπετεύσουν από τον κύκλο της εμπορικής συναλλαγής. Σ` αυτά τα ανοικτά συστήματα η ιδιωτική πληροφόρηση διαχέε- 61

5 ται στη δημόσια σφαίρα, όπου παύει να ισχύει η θεωρία της αξίας, και στη θέση της κυριαρχεί η μαζική παραγωγή. Χαρακτηρίζεται η παραγωγή από προσαρμοστικότητα. Για τον J. Rifkin υπάρχει το τέλος της εργασίας που ως θεώρηση κατά μία άποψη είναι λάθος, διότι με τα νέα δεδομένα η πληροφοριακή εργασία και η εργασία στον τομέα της γνώσης και της έρευνας καθίσταται πλασματική. Ο δε Μιχάλης Δερτούζος παρατηρεί ό- τι η πληροφοριακή εργασία δεν διαφέρει από την φυσική εργασία Η δε παρατήρησή του κάνει αποδεκτό ένα μοντέλο ευέλικτης εξειδίκευσης που αποτελεί μία στρατηγική ανταπόκρισης της επιχείρησης στις συνθήκες του ανταγωνισμού μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής και της παραγωγής αγαθών που είναι ποιοτικά διαφοροποιημένα και διαθέσιμα σε χρόνο και ποσότητες που προσδιορίζονται ανά πάσα στιγμή από την τρέχουσα ζήτηση. Η οργάνωση της επιχείρησης, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες πληροφορίες, στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί μία δυναμική κατάσταση που μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς να αγνοείται η εισαγωγή της τεχνολογίας στην παραγωγή και η παγκοσμιοποίηση, που αποτελούν τα στοιχεία που καθορίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας τόσο των εργατικών συνδικάτων όσο και του κοινωνικού κράτους, όπου κυριαρχούν η πληροφορία και οι Η/Υ, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη μαζική απασχόληση. Διαπιστούται δε μία υπέρβαση των ιεραρχικών δομών και υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διεύρυνσης και εμπλουτισμού των εργασιακών καθηκόντων, καθώς και μία εισαγωγή συμμετοχικών διαδικασιών στη διοίκηση των επιχειρήσεων και του ανθρωπίνου δυναμικού. Ως εκτίμηση των όσων αναφέρθηκαν πρέπει να λεχθεί ότι μία νέα πραγματικότητα προκύπτει απ` αυτό το νέο πρότυπο τεχνολογίας - παραγωγής και εργασίας, επιφυλάσσοντας μία νέα διάσταση στη σχέση ανθρώπου-μηχανής, έναν άλλο ρόλο για την πληροφορία και τη γνώση και μία νέα προσέγγιση για τις μορφές επικοινωνίας στη σύγχρονη εργασία 15. Άρα το ζητούμενο είναι η ποιότητα της εργασιακής ζωής η οποία βαίνει βελτιούμενη με την αξιοποίηση ποιοτικών πληροφοριών, όπου κρίσιμο είναι το μάνατζμεντ διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. Τούτο δε συναρτάται από τρία βασικά στοιχεία: 1)Την τεχνολογία για τη συγκέντρωση των πληροφοριών, 2)Την πολιτική του οργανισμού σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών και 3) Τη δομή μέσα στην οποία οι πληροφοριακές ανάγκες θα ικανοποιηθούν και θα επιτευχθεί η πληροφοριακή πολιτική 16. Επομένως, η πληροφορία δεν μπορεί, στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, να μελετηθεί απομονωμένη από τη διακίνησή της. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, που πολλές απ` αυτές έχουν εμπορική αξία και επομένως κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα εν σχέσει με τις λοιπές πληροφορίες 17.Υπάρχει ορατό πρόβλημα απορρήτου της ιδιωτικής ζωής και της ηλεκτρονικής και νομικής προστασίας, από την άλλη που αποτελούν τομείς υψηλής προτεραιότητας στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επομένως η Κοινωνία της Πληροφορίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την ύπαρξή του και τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους 18. Συνεπώς, η ανωτέρω επισήμανση, μας υποχρεώνει να δεχθούμε την ύπαρξη της έννοιας μίας λεωφόρου των πληροφοριών που παραπέμπει σε διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Σταδιακά, διαμορφούται ένα δίκτυο των δικτύων με την αυξανόμενη διασύνδεση των διαύλων μετάδοσης της ατομικής και μαζικής επικοινωνίας καθώς και ένα σύστημα των συστημάτων στα πλαίσια που διαπλέκονται επιμέρους υπηρεσίες και προγράμματα και δημιουργούνται υβριδικές μορφές που δεν εντάσσονται καθαρά στην ατομική ή στη μαζική επικοινωνία 19 που όπως γίνεται αντιληπτό συναρτάται δυναμικά με τους εργασιακούς θεσμούς. 62

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) α)ντάντης, - Λάζαρος Δουκάκης, Εργασιακές Σχέσεις-Οικονομία και Θεσμοί, σελ. 103, 107, 110 και 111, Εκδ. Οδυσσέας, 1988, Αθήναι, β)αχιλλέας Κουτσουράδης,Η ροή των πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις,το παράδειγμα της ex lege αξίωσης παροχής τους, σελ και 66-67, Εκδ. Σάκκουλας, 1998, Θεσσαλονίκη, γ) Π.Α. Κωσταγιόλα, Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών πληροφόρησης στο πλαίσιο της σχέσης Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, τεύχος 35 ο,περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση, Οκτώβριος 2005, Αθήναι, δ) Κέβιν Ρόμπινς Φρανκ Ουέμπστερ, Η εποχή του τεχνοπολιτισμού, Από την εποχή της πληροφορίας στην εικονική ζωή, Σειρά Επικοινωνία και Κοινωνία, σελ. 210, εκδ. Καστανιώτης, Αθήναι και ε) Αθανάσιος Αδαμόπουλος, Η τηλεματική στη κοινωνία της πληροφορίας,τηλεματικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και την ιατρική, Μεταπτυχιακή Εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 810, Αθήναι. 2) Ντάντης Λάζαρος Δουκάκης Εργασιακές Σχέσεις Οικονομία και Θεσμοί, σελ. 118, εκδ. Οδυσσέας, 1988, Αθήναι. 3) Α.Ι.Δ. Μεταξάς, Πολιτική Επιστήμη I, Πολιτική Μεθοδολογία,σελ και 119, εκδ. Σάκκουλας, 1979, Αθήναι. 4) α) Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Η απορύθμιση του εργατικού δικαίου και η ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων. Ο νέο-φιλελευθερισμός και η αμφισβήτηση του εργατικού δικαίου, ΕΕΔ, σελ Τόμος 50 ος, 1991,Αθήναι, β) Γιάννης Κουκιάδης, Η αρχή της ελαστικότητας και η μετεξέλιξη του εργατικού δικαίου, Τόμος 50 ος Αρ. τεύχους 1 ο, 1991,Αθήναι, γ) Γεώργιος Μούζουλας, Η σύσταση ηλεκτρονικού αρχείου εργαζομένων ως μέσο ασκήσεως του εργοδοτικού ελέγχου, σελ , ΔΕΝ, Τόμος 48 ος, τεύχος 1157 ο, Ιούνιος1992, Αθήναι, δ) Το δίκαιο μπροστά στη πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, 2 ο συνέδριο των ελληνικών νομικών σχολών,πρακτικά συνεδρίου σελ. 78, Επιμέλεια Άρις Καζάκος, εκδ. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2001,Αθήναι-Θεσσαλονίκη και ε) Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου,Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου,Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 σελ. 13, Επιμέλεια Δ.Θ. Τσάτσος /Ευ. Β. Βενιζέλος /Ξ. Ι. Κοντιάδης, εκδ. Σάκκουλας, 2001, Αθήναι. 5) Σίμος Ματεντζόγλου, Η πολιτική οικονομία της κοινωνίας των πληροφοριών, σελ. 14,Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,Τεύχος 40 ο, Αθήναι. 6) Λίλιαν Μήτρου, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, Η συμβολή της αρχής, σελ.21, 22 και 25, Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, Περιοδικό Δίκαιο και Κοινωνία στον 21 ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλας,Τεύχος 2 ο, 2002, Αθήναι. 7) α)αριστόβουλος Μάνεσης,Ατομικές ελευθερίες α, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, σελ.51-53,σάκκουλας, Αθήναι και β) Δημοσθένης Δασκαλάκης, Προλεγόμενα για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις, σελ. 19 εκδ. Σάκκουλας, 2000, Αθήναι Κομοτηνή. 8) Δημοσθένης Δασκαλάκης, Το αυτό, σελ ) α) Ν. Ι. Ιντζεσίλογλου, Κοινωνικοί προβληματισμοί, Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία, σελ και453 εκδ.σάκκουλας,1992,θεσσαλονίκη και β) Αχιλλέας Κουτσουράδης, Η ροή των πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις. Το παράδειγμα της ex lege αξίωσης παροχής τους, σελ. 47, εκδ. Σάκκουλας, 1998, Θεσσαλονίκη. 10) Γ. Μάντζαρης, Controlling, Απαραίτητο εργαλείο αριστοποίησης των στόχων της επιχείρησης, σελ. 91, και 102, Περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση, Αθήναι. 11) Π. Δόνου, Η αρχή και ο ρόλος στην επαυξημένη προστασία της αξίας του ανθρώπου,σελ. 13, Η αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, Δίκαιο και Κοινωνία στον 21 ο αιώνα, Εκδ. Σάκκουλας, 2002,Αθήναι-Θεσσαλονίκη. 12) Λίλιαν Μήτρου, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, Η συμβολή της αρχής, σελ , 25 και 27, Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων 63

7 και επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, Δίκαιο και Κοινωνία στον 21 ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλας, 2002, Αθήναι-Θεσσαλονίκη. 13) Γιάννης Κουζής, Παρατηρήσεις του κειμένου του Πράσινου Βιβλίου της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου,σελ.5-6 και 8,Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,Τεύχος 45 ο, Αθήναι. 14) Σίμος Ματεντζόγλου, Η πολιτική οικονομία της κοινωνίας των πληροφοριών, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,Τεύχος 40 ο,αθήναι. 15) Δημοσθένης Δασκαλάκης, Προλεγόμενα για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις,σελ.23, 214,219, 306 και 316 εκδ. Σάκκουλας,2000, Αθήναι Κομοτηνή. 16) α) Τόμ Λάπτον, H οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης, στοιχεία σχεδιασμού των οργανώσεων,θέμα: Παραγωγικότητα και ποιότητα της εργασιακής ζωής, Η τεχνολογία της συμφιλίωσης, σελ , Eπιμέλεια Χρήστος Πιστοφίδης, Χαρίδημος Τσούκας, Βιβλιοθήκη Μάνατζμεντ, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις Α.Ε, Θεσσαλονίκη και β) John Diebold,To μάνατζμεντ των πληροφοριών, Η πρόκληση και οι ευκαιρίες.33-41,49, και 82-83, Βιβλιοθήκη Μάνατζμεντ, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, Α.Ε., Θεσσαλονίκη. 17) Παναγιώτης Αναστασιάδης, Στον αιώνα της πληροφορίας, σελ. 25 και 30-31, εκδ. Νέα Σύνορα, 2000, Αθήναι. 18) Παναγιώτης Αναστασιάδης, Η κοινωνία της πληροφορίας, Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση, σελ.1-2,διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1998, Αθήναι. 19) Περσεφόνη Ζέρη, Θεωρία των Τεχνολογιών,Θερινό Εξάμηνο, Θεματική του εξαμήνου: Δίκτυα, Διακυβέρνηση, Δημοκρατία, σελ.409 και 433,Τμήμα Επικοινωνίας, ΜΜΕ και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2002, Αθήναι. 64

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Tου Nεκτάριου Zαρταλούδη* Περίληψη Οι διευθύνοντες υπάλληλοι ηγέτες ενός οργανισμού παρουσιάζουν ως προς τη φύση τους κοινωνιολογικό ενδιαφέρον χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν (Επιμέλεια) Ιωάννα Κεραμίδου Αντώνης Ραγκούσης Θεώνη Σπυροπούλου Κάτια Φωτεινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ

Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ Η ΠPOBΛHMATIKH THΣ THΛEPΓAΣIAΣ Του: Νεκτάριου Ζαρταλούδη* Περίληψη Χαρακτηριστική πλευρά της αμφισβήτησης του εργοστασιακού τρόπου ζωής στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, όπως προκύπτει από την διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα