ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (* Σταύρου Χρ. Τσέτση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (* Σταύρου Χρ. Τσέτση"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (* Σταύρου Χρ. Τσέτση ) Το κόστος της εξάρτησης Οι πολιτικές των αστικών μεταφορών των κρατών μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου γενικότερα, στις δεκαετίες που ακολούθησαν τη μεταπολεμική περίοδο, στηρίχτηκαν -και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν ως ενδιάμεσο στόχο - στην αύξηση του ρόλου της αυτοκίνησης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, άρχισε να γίνεται ευρέως αντιληπτό, ότι το κόστος της εξάρτησης από το αυτοκίνητο (βλέπε σχετικό πίνακα) υπερκεράζει τα οφέλη από τη χρήση του -ταχύτητα, ελευθερία κινήσεων, άνεση- που αποτέλεσαν και τα αίτια της εντυπωσιακής του επιτυχίας. Οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης υποδομής, κυρίως σε ώρες αιχμής- οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις εκπομπές και η ενεργειακή κατανάλωση, η ακατάλληλη χρήση ζωτικών χώρων του αστικού ιστού, τα ατυχήματα, οι ακουστικές και αισθητικές οχλήσεις, οι αλόγιστες αστικές επεκτάσεις, αποτελούν τις κύριες εκφάνσεις των αρνητικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία και τη χρήση των οχημάτων (βλ. σχετικούς πίνακες). Σειρά παραγόντων επιτείνουν τα ήδη οξυμένα προαναφερθέντα προβλήματα : Η αύξηση της κινητικότητας των ατόμων, η οποία έχει ενταθεί με την φιλελευθεροποίηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (ΚΠΜ) και της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οπία αναμένεται να αυξηθεί δραματικά με την επικείμενη διεύρυνση (βλ. άρθρο για την ΚΠΜ, Στ. Τσέτσης). Οι ανοδικές τάσεις των δεικτών αγοραστικής δύναμης στις χώρες της ΕΕ και της αύξησης του αριθμού ιδιωτικών αυτοκινήτων, σε απόλυτους και σχετικούς αριθμούς και οι εντυπωσιακοί ρυθμοί αύξησης παραγωγής οχημάτων. Αύξηση η οποία χαρακτήρισε και τον όγκο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ο χαρακτήρας των λειτουργιών και των χρήσεων γης κατά κύριο λόγο στα κέντρα των πόλεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αντιστρατεύονται της προοπτικής μείωσης/περιορισμού της κινητικότητας από και προς αυτά. Η υπερτροφία ορισμένων μητροπολιτικών συναθροίσεων και οι έκδηλες χωροταξικές ανισορροπίες αστικών συστημάτων / πολεοδομικών συγκροτημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από την επικέντρωση της ανάπτυξης, εις βάρος του περιφερειακού χώρου. * Το αρχικό κείμενο που αποτελεί τη βάση του παρόντος, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 και δημοσιεύτηκε ένα μήνα αργότερα. Κατά το συγγραφέα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο.

2 2 Οι αλληλεπικαλύψεις, ασάφειες, κενά αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης (τοπικών, νομαρχιακών, περιφερειακών, εθνικών), οι οποίες οδηγούν σε μη συντονισμένα, αποσπασματικά και συχνά μη αποτελεσματικά μέτρα. Από την κινητικότητα στην προσπελασιμότητα Οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα από τις ΤΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κυρίως από τη δεκαετία του '60, θεμελιώθηκαν σε διαφοροποιημένες αρχές: Αρχικά τα μέτρα επικεντρώθηκαν στη δημιουργία νέων υποδομών οδικών μεταφορών, ακολούθησε η μείωση δημοσίων χώρων (διαπλατύνσεις αξόνων, περιορισμοί ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων κ.α.) υπέρ της διέλευσης των ΙΧ, η χρονική αναδιανόμη των μετακινήσεων ώστε να επαρκέσει η ελλειματική υποδομή και η διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών. Οι ενέργειες από μόνες τους αποδείχτηκαν ατελέσφορες ή μερικώς αποτελεσματικές. Στη δεκαετία του '60 πολλοί ΟΤΑ με αξιόλογους ιστορικούς πολεοδομικούς ιστούς προώθησαν μέτρα δραστικού περιορισμού του ΙΧ στις κεντρικές περιοχές που αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το 19ο αιώνα. Η πρακτική αυτή -αφού ξεπέρασε σχετικά γρήγορα τις όποιες αρχικές αντιδράσεις- άρχισε σταδιακά να διευρύνεται και σε extra muros δομημένες περιοχές, αποτελώντας εργαλείο ριζικών παρεμβάσεων, πλην όμως αποσπασματικών, μη επιλύοντας βασικές πτυχές του προβλήματος. Προοδευτικά το πρότυπο της πόλης χωρίς αυτοκίνητο κέρδισε έδαφος. Σχετική έρευνα που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση σκιαγραφεί το πρότυπο μιας τέτοιας πόλης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα σύνολο γειτονιών, κάθε μία προσιτή με τα πόδια από το ένα άκρο στο άλλο και συνδεδεμένων μεταξύ τους με πράσινους χώρους και με ένα ταχύ σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. το οδικό περιβάλλον οφείλει να αποτελεί το συνεκτικό στοιχείο του ιστού και όχι όπως σήμερα να τον κατακερματίζει. Μια άλλη, διαφορετική λογική, από αυτή της «πόλης χωρίς αυτοκίνητο» -ή «πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα»- προτάθηκε κυρίως από την αυτοκινητοβιομηχανία:και αφορά στο αυτοκίνητο με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Σταδιακά όμως κατέστη σαφές ότι το κλειδί της άμβλυνσης/ επίλυσης του εξεταζόμενου προβλήματος, αποτελεί η αλλαγή προτύπων συμπεριφοράς ως προς την αστική κινητικότητα -με έμφαση στο ρόλο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και λιγότερο στη φυσική πρόσβαση- που από τη δεκαετία του '90 προβάλει ως μείζων πρόκληση για τις ευρωπαϊκές πόλεις. Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε ότι σ' ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο θέμα, αυτό της επίλυσης των κυκλοφοριακών συμφορήσεων και της επίτευξης του στόχου της αειφόρου κινητικότητος στα αστικά κέντρα, απαιτούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις βασικές εκείνες συνιστώσες που προσδιορίζουν/ επηρεάζουν τις αστικές μετακινήσεις. Οι κύριοι άξονες των παρεμβάσεων μιας τέτοιας στρατηγικής, εστιάζονται πρωτίστως στην : προώθηση μαζικών μέσων μεταφοράς συμβατών με τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος, άμεσα συνδεδεμένων με:

3 3 - συστήματα συλλογικής μεταφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, - σχήματα διαχείρισης αστικών μεταφορών που ευνοούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), σε συνδυασμό με δέσμη ελκυστικών μέτρων/ κινήτρων που ωθούν τους μετακινούμενους στις δημόσιες συγκοινωνίες. αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, αλλά και των λοιπών μη Μαζικών Μεταφορικών Μέσων. Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται μια κριτική σύνθεση και ταξινόμηση των επιμέρους πολιτικών που στοιχειοθετούν/ καθορίζουν τις αστικές μετακινήσεις, σε επίπεδο αρχών και κατευθύνσεων, όπως προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά κυρίως παραδείγματα εφαρμογής και τους διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, ΟΟΣΑ, EΣΥM). Οι επιμέρους πολιτικές -στη βάση των προαναφερθέντων αξόνων περιορισμού του ρόλου του αυτοκινήτου στην κινητικότητα εντός των πόλεων- διαρθρώνονται ως εξής: 1. Αστική πολιτική/ χωροταξικός σχεδιασμός. Αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός/ προγραμματισμός, ο οποίος μέσο/ μακροπρόθεσμα δύναται να οδηγήσει στον περιορισμό όλων των μορφών μετακινήσεων, προληπτικά όσο και διορθωτικά. Επανασχεδιασμός της αστικής δομής, διατηρώντας στο κέντρο τις επιτελικές λειτουργίες, με παράλληλη πρόβλεψη νέων, μικρότερης σημασίας κέντρων, στη βάση μιας πολυκεντρικής πολεοδομικής διάρθρωσης. Ελαττώνονται και επιλέγονται κατ' αυτό τον τρόπο οι ροές προς το βασικό κέντρο. Ενθάρρυνση των μεικτών χρήσεων, όπου θα περιλαμβάνονται κατοικία, δευτερογενής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τριτογενής τομέας. Ανάκτηση των μικρών αποστάσεων από τους πεζούς, ενθαρρύνοντας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού και της κατάλληλης χωροθέτησης των λειτουργιών εντός του αστικού ιστού, την ανάπτυξη δικτύων πεζόδρομων (και μετακινήσεων με μη μηχανικά μέσα). Διαχείριση προσφοράς στάθμευσης: Η πολιτική σχετικά με τη στάθμευση στις αστικές περιοχές θα πρέπει να προσλάβει περιοριστικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται χώροι στάθμευσης εκτός οδού, αποκλειστικά για τα απολύτως αναγκαία οχήματα, για την οικονομική λειτουργία της πόλης και των κατοίκων. 2. Πολιτική υποδομών. Βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου δυναμικού σε λιγότερο κορεσμένα δίκτυα, ώστε να ελαφρυνθούν οι πιέσεις που δέχονται τα πλέον βεβαρυμένα. Μεγιστοποίηση συνολικής χωρητικότητας των δικτύων, μέσω της ομοιόμορφης χρήσης όλων των μερών, αξιοποιώντας τα πλεονάσματα της χωρητικότητας, με

4 4 τη βέλτιστη κατανόμη των φόρτων στους συνδέσμους και στους διαθέσιμους κόμβους. Προώθηση τοπικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κυκλοφοριακή ύφεση, όπως περιορισμοί της ταχύτητας, μείωση του πλάτους των δρόμων και πεζοδρόμων. Δημιουργία/επέκταση δικτύων πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων. 3. Πολιτική διαχείρισης ζήτησης μετακινήσεων. Ανακατανομή ροών από ΙΧ αυτοκίνητα στα ΜΜΜ. Η εμπειρία κατέδειξε ότι τα διακινούμενα άτομα, δεν μεταπηδούν από τα ιδιωτικά στα δημόσια μέσα συγκοινωνιών, εφόσον ο χρόνος μετακίνησης με τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο με το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Μείωση της διαφοράς μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών συγκοινωνιακών μέσων, ως προς την προσφορά ανέσεων και την ασφάλεια. Σαφέστερη διάκριση μεταξύ των κύριων και των τροφοδοτικών γραμμών στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών. Οι κύριες γραμμές μεταξύ σημαντικών κέντρων θα πρέπει να είναι υψηλής ταχύτητος και να έχουν απόλυτη προτεραιότητα, ενώ οι τροφοδοτικές γραμμές θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή και να διασφαλίζουν μεγάλη πυκνότητα στάσεων. Αύξηση της συχνότητος των αστικών συγκοινωνιών και μείωση του χρόνου διακίνησης, μέσω της λήψης ορισμένων μέτρων υποδομής, όπως η δημιουργία λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας, περισσοτέρων υπογείων δικτύων, απόλυτη προτεραιότητα στις συγκοινωνία από τους φωτεινούς σηματοδότες. Ανάπτυξη καινοτόμων και πειραματικών μορφών οδικής τιμολόγησης (road pricing), μέσω αυτόματης αναγνώρισης αυτοκινήτου και διαφοροποιημένη χρέωση. Ο χρήστης του ΙΧ υποχρεώνεται να αναλάβει το ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, συμβάλλοντας οικονομικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. Διεύρυνση της πολιτικής τελών που αφορούν στη χρηματοδότηση υποδομών και στα λεγόμενα τέλη αποτελεσματικότητος, ως εργαλείο προσανατολισμού των επιλογών για διαδρομές, με στόχο την πιο ισορροπημένη χρήση του δικτύου. Eναλλακτικά προγράμματα εργασίας (τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής, τηλεματικών υπηρεσιών για ΜΜΕ). Καινοτόμος χρήση του αυτοκινήτου, μέσω της ανάπτυξης και ενθάρρυνσης μιας συλλογικής χρήσης του αυτοκινήτου και άλλων μορφών δημοσίων μεταφορών, μη συμβατικών (συλλογικά ταξί, μεταφορές με κλήση).

5 5 Περιορισμός των διαφόρων μετακινήσεων, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις τεχνικές τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων. 4. Πολιτική διαχείρισης κυκλοφοριακών ροών. Άμβλυνση της έντασης της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις. Οι πολιτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας, θα πρέπει να εστιαστούν στα θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε γενικό επίπεδο και χωρίς να θέτουν σε αμφισβήτηση την ανάγκη για κινητικότητα, που είναι θεμελιώδης αρχή για μια υγιή αστική οικονομία. Συστήματα πληροφόρησης οδηγού (τηλεματική). 5. Πολιτική διαχείρισης διαμπερών ροών. Μεγαλύτερη δυνατή αποθάρρυνση της διαμπερούς ροής κυκλοφορίας διά μέσου των κέντρων των πόλεων, θεσπίζοντας ειδικές διατάξεις περιορισμού της ταχύτητος, ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες. Δημιουργία περιφερειακών δακτυλίων/ αρτηριών. Πολιτική συνδυασμένων μεταφορών στη βελτίωση/ δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ διαφόρων μορφών μεταφορών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινουμένων, πριν και μετά τη μεταφορά. Δημιουργία διασυνδέσεων με τις μεγάλες υποδομές, και χώρων όπου το κοινό θα μπορεί να αφήνει τα αυτοκίνητά του και να παίρνει μεταφορικά μέσα περισσότερο κατάλληλα για μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης, όπως ποδήλατα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 6. Καθαρές τεχνολογίες. Ανάπτυξη και χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών στο αυτοκίνητο. Τα καθαρά αυτοκίνητα στη πόλη, αποτελούν μια εναλλακτική των τάσεων για πόλη χωρίς αυτοκίνητο και αντιπροσωπεύουν μια απάντηση για την επίλυση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις, χωρίς όμως να επιλύουν το πρόβλημα του όγκου. 7. Πολιτική κινήτρων. Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για τα κόμιστρα των δημοσίων συγκοινωνιών. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επίτευξη της βιώσιμου κινητικότητας, (CΟΜ (92) 494 τελ.) η Κοινότητα μπορεί ακόμα να παράσχει το πλαίσιο για την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν ελκυστικότερες τις φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις: π.χ.

6 6 να παρασχεθούν στους εργοδότες και/ή στους υπαλλήλους, φορολογικές ελαφρύνσεις για τα κόμιστρα των μαζικών μέσων μεταφοράς. Φορολογικά αντικίνητρα και επιβαρύνσεις αποθάρρυνσης χρήσης οχημάτων με κινητήρα, σε ιδιαίτερα βεβαρυμένες περιοχές. 8. Πολιτική προώθησης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης και ενημέρωσης των πολιτών. Ανάληψη πρωτοβουλιών από ΤΑ ή (και) την περιφερειακή/κεντρική εξουσία ενεργειών ενημέρωσης/πληροφόρησης στους χρήστες, αναφορικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τα κόμιστρα, τα ωράρια, τις ειδικές διευκολύνσεις των ΜΜΜ κ.α. Ανάληψη ενημερωτικών εκστρατειών για τα προβλήματα που προκαλούνται από τα ΙΧ και την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η πολιτική πρόκληση Οι ανωτέρω συνεκτικές, υπό μορφή ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικές, πραγματοποιήσιμες σε διαφοροποιημένο βαθμό και χρoνική διάρκεια για κάθε αστικό κέντρο, ανάλογα με τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δίνουν το πλαίσιο των αναγκαίων ενεργειών για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου κινητικότητος. Η πρόκληση εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εναλλακτικών προτύπων αστικών μετακινήσεων, είναι πρωτίστως πολιτική. Εναπόκειται στους λαμβάνοντες αποφάσεις να αποδεσμευτούν από τη λογική του λεγόμενου πολιτικού κόστους, που πιθανόν αρχικά να εισπράξουν από τις παρεμβάσεις περιορισμού του ρόλου του αυτοκινήτου στην κινητικότητα εντός των πόλεων. Αλλά κυρίως προϋποθέτει τη στήριξη από την πλειοψηφία των πολιτών, αφού η επιτυχία τους, που έγκειται κυρίως στην υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς απέναντι στην χρήση του Ι.Χ., απαιτεί ευρεία συναίνεση και αποδοχή. ΠΗΓΕΣ - Αθανάσιος Αραβαντινός: Πολεοδομικός σχεδιασμός. Κεφάλαιο 17. Οι μετακινήσεις και η μορφή του οδικού δικτύου. Σελ Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Lowe D. Marcia: Rethinking Urban Transport. State of the World, Σταύρος Χρ. Τσέτσης: Οι αστικές μεταφορές στην κοινοτική προσέγγιση. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. Τεύχος 1647, Βettini Virginio: L'auto e l' ambiente, i limiti delle tecnologie disponibili, proposte per una mobilita ragionevole. Relazione al Convegno "Auto/Riduzione. Riconvertire per muoversi e respirare". 24/1/92, Torino.

7 7 - Parlamento Europeo: La Citta Tecnologica. Ipotesi ed esperienze di organizzazione urbana: la mobilita, i trasporti, la produzione ed i servizi (A cura di). R. Bozzone. Direzione Generale degli studi. Programma STOA Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον, COM (90) 218 τελ., Η μελλοντική ανάπτυξη της κοινής πολιτικής μεταφορών, COM(92) 494 τελικό, 2/12/1992. Πράσινη Βίβλος για μια βιώσιμη κινητικότητα. - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις αστικές μεταφορές. Εισηγητής κ. F. Wijsenbeek. Α3-0150/92, Ψήφισμα για τα ηλεκτρονικά οχήματα πόλεων βάσει της εκθέσεως Μme. Denys. Α3-391/ Ciuffini Fabrio Maria: Transportation and Public Spaces: The Connective Tissue of the Sustainable City. Interim Report presented in the Conference Urban Innovations and Medium - Sized Cities Oviedo, September Organised by the European Foundation for the Imporement of Living and Working Conditions. - Greenpeace. (Έρευνα - Κείμενο: Σ. Ψωμάς - Ηλ. Ευθυμιόπουλος.): Μεταφορές, πετρέλαιο και κλιματικές αλλαγές. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. Τεύχος OECD, ECTM and ENERGIE (A joint workshop of): Transport, Energy and The Urban Environment. Social Marketing of Promising Strategies March 1994, Geneva, Switzerland. - Dergalin D. Igor: More Access Less Transrort. Report delivered in the International Healthy and Ecological Cities Congress "Our City, Our Future" Madrid, March, OECD, ECMT: Urban travel and sustainable development Paris Σταύρος Χρ. Τσέτσης: Πολιτικές για μια βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχος 1879, 30 Οκτωβρίου Stavros Tsetsis & Others: Pedestrianising of the commercial triangle in Athens: Urban policies for a historical metropolis in transition. Enviromentally Compatible Urban Transport and Traffic. In the series The Urban Environment in Europe. Published by the European Academy of the Urban Environment, E.A. UE Berlin, June Preface by Sten Engelstoft and Hanns -Uve Schwedler. Introduction by Terence Bendixson and Raymond Gercans. και - Σταύρος Χρ. Τσέτσης: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος στο Πέρασμα σττον 21 ο αιώνα. Παγκοσμιοποίηση, το Μέλλον των Ευρωπϊκών Αστικών Συστημάτων και η Ανάδυση της Γεωχωροταξίας».Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 2001.

8 8 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 Συμφόρηση, κορεσμένη κυκλοφορία και περιοχές στάθμευσης, όταν η "γεωμετρική" χωρητικότητα του οδικού δικτύου υπερβαίνεται 2 Θόρυβος (βλάβες στην υγεία) 3 Οπτική/αισθητική όχληση 4 Ακατάλληλη χρήση ζωτικών χώρων 5 Ατυχήματα, ιδιαίτερα εις βάρος των χρηστών των δημόσιων χώρων (πεζών, ποδηλατιστών) Εγκαταλείπεται η πεζοπορεία εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την κυκλοφορία οχημάτων 6 Ατμοσφαιρική ρύπανση. (Επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία και στα κτίρια, ειδικά σ αυτά με ιστορική σημασία) 7 Δονήσεις (βλάβες στα κτίρια) 8 Άνισος καταμερισμός της χρήσης του χώρου και του χρόνου, μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών πολιτών 9 Πτώση σε αποδοτικότητα και σε αποτελεσματικότητα των δημόσιων μεταφορών 10 Χωρίς διάκριση αστική εξάπλωση/επέκταση στη πόλη 11 Τάση προς τον ιδιωτικό τρόπο μετακίνησης και κατά συνέπεια εξάρτησης απ αυτόν 12 Περιορισμός εναλλακτικών επιλογών στις μετακινήσεις Πηγή: Ciuffini, 1994 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΕΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λογική Παρεμβάσεων Αποτελέσματα Νέες υποδομές οδικών μεταφορών Ατελέσφορο Μείωση δημοσίων χώρων υπέρ της διέλευσης Ι.Χ. (πεζόδρομοι, πλατείες, κ.λ.π.) Ατελέσφορο Χρονική ανακατανομή μετακινήσεων Ατελέσφορο Διαχείριση κυκλοφοριακών ροών Μερικά αποτελεσματικό Αλλαγή συμπεριφοράς ως προς την κινητικότηταv Αποτελεσματικό Πηγή: Rocco L. Bozzone, 1993

9 9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μέτρα Κύριες επιπτώσεις Σχεδιασμός της κυκλοφορίας με την αύξηση Μεγαλύτερες συμφορήσεις. της χωρητικότητας των οδικών μεταφορών Κρίση στις δημόσιες μεταφορές. Σχεδιασμός, διαχείριση, συμφόρησης Μη βελτίωση προσφοράς ιδιωτικών Βελτίωση δημοσίων έργων Διαχείριση της κινητικότητας κατά τρόπο που επιτρέπει την συμφόρηση όπου προκαλεί το λιγότερο δυνατή ζημία Ισορροπία βασισμένη στη συμφόρηση Βελτίωση προσφοράς δημόσιων μεταφορών Δημιουργία δικτύων (Βαρείας - Ελαφράς κυκλοφορίας Τέλη (road piricing) Βελτίωση της προσφοράς δημοσίων μεταφορών Ανακατανομή χρηστών που ήδη το χρησιμοποιούν Εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους Νέα κατανομή στα μεταφορικά μέσα προς όφελος των δημοσίων μέσων μεταφοράς Αυτοχρηματοδότηση των παρεμβάσεων στον τομέα των μεταφορών Περαιτέρω επεξεργασία από τον συντάκτη, των θέσεων Rocco. L. Bozzone, 1993.

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προς: TEE / TKM Μ. Αλεξάνδρου 49 Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 05/11/2010, Αρ. Πρωτ.: 35 α) Γραφείο Προέδρου Fax: 2310 883110 β) Διοικούσα γ) Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων τηλ. 2310883124

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κινητικότητα και κοινωνικές προκλήσεις

Βιώσιμη κινητικότητα και κοινωνικές προκλήσεις Βιώσιμη κινητικότητα και κοινωνικές προκλήσεις Κοινόχρηστο vs ιδιωτικό Θάνος Βλαστός Καθηγητής ΕΜΠ Εισαγωγή Στο μεγαλύτερο μέρος του 20 ου αιώνα, πριν ο αριθμός των αυτοκινήτων ξεπεράσει για τα καλά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα