Οι επιτυχόντεσ μασ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επιτυχόντεσ μασ 2007"

Transcript

1 Οι επιτυχόντεσ μασ 2007 ΤΕΧΝ Πίκουλθ Θεοδώρα ΙΚΑΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΤΕΧΝ Κραςόπουλοσ Χρ. ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧ. Η/Υ ΕΜΡ ΤΕΧΝ Μθτςάκοσ Απ. ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧ. Η/Υ ΕΜΡ ΤΕΧΝ Χριςτοφορίδου Μ. ΡΑΙΔ/ΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΡ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ Αυλθτι Μαρία ΑΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΡ ΘΕΩ Αγγελοποφλου Βαρ. ΟΙΚΟΝ. ΕΡΙΣΤ. ΑΣΟΕΕ ΘΕΩ Κωτςιοποφλου Ας. ΡΟΛΙΤ.ΕΡΙΣΤ. & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΩ Μοςκβίνα Βαλεντίνα ΔΙΕΘΝ. ΚΑΙ ΕΥΩΡ. ΟΙΚΟΝ. ΣΡΟΥΔ. ΟΙΚΟΝ ΡΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΩ Διαμαντοποφλου ΟΙΚΟΝ. ΕΡΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ Ζλ. ΘΕΤ Ποκθτοφ Αγγελικι ΓΕΩΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΡΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝ Αϊβάηογλου ΕΡΙΣΤ. ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΗΤΗΣ Μάρκοσ ΘΕΩ Κωνςταντοποφλου Α. ΦΡΨ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝ Κωςτόπουλοσ Γιώρ. ΜΟΝ. ΥΡΑΞ. ΣΤΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΤΕΧΝ Μπανιώκου Μαρία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ ΘΕΤ Κόντθ Ακθνά ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΤΕΙ ΡΑΤΑΣ ΘΕΩ Μαυριά Ευγενία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΝΤΕΙΟΥ ΘΕΩ Γβενταςβίλι οφία ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΩ Μθτρόπουλοσ Γιάν. ΕΡΙΣΤ. ΦΥΣ.ΑΓ. & ΑΘΛ. ΘΑΚΗΣ ΤΕΧΝ Μιτρθ Ακθνά ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΧΝ Καλαϊτηι Ειρινθ ΚΛΩΣΤ/ΓΙΑΣ ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ ΘΕΩ Σςίρου Μαριλζνα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΕΧΝ Βαηοφκθ Χριςτίνα ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΗΤΗΣ Εξαρχζα Ελζνθ ΑΣΡΕΤΕ ΔΟΜ. ΕΓΩΝ (1 η ) Κοτρωνάκθ Ας. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΣΕΩΝ

2 Οι επιτυχόντεσ μασ 2008 ΤΕΧΝ Γκουνζλασ Βαςίλθσ ΑΞΙΩΜ. ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΤ Ξθρόκωςτασ Ναπ. ΙΑΤΙΚΗ ΘΑΚΗΣ ΤΕΧΝ Παππάσ Φίλ. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΑΤΩΝ ΘΕΩ Χρυςοχόου Ευγ. ΝΗΡΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΩ Ευαγγελιάδθσ Σρ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΩ Καραβαςίλθ Μαρ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝ Παναγιωτοποφλου Γκζλυ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΑΡΕΙ ΤΕΧΝ Κςερθ Θεοδοςία ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΑΡΕΙ ΤΕΧΝ Αλεξίου Γιώργοσ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΑΝ/ΜΙΟ ΡΑΤΑΣ ΘΕΤ Αλτιπαρμάκθσ Βας. ΧΗΜΙΚΟ ΡΑΤΑΣ ΤΕΧΝ Ξθρόκωςτασ Παν. ΟΙΚΟΝ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ Δίπλασ Γιάννθσ ΕΦΑΜ. ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΡΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔ. ΤΕΧΝ Γεωργιόπουλοσ Χ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΙΟΥ ΘΕΩ Παπαδάκθ Δζςποινα ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΙΑΙΑ ΤΕΧΝ Μπουκόβςκι Γιώργοσ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ- ΒΙΟΪΑΤΙΚΗΣ ΡΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΕΕΑΣ ΘΕΩ Κορατηάνθ Κζλλυ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΑΝΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝ Σριανταφφλλου Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝ Κονιδάρθσ Γερ. ΓΕΩΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ Σςαπζλασ Δθμ. ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ Μθλιώνθσ Χριςτοσ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΧΝ Μπάβασ Μιλτ. ΕΜΡΟΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΗΤΗΣ ΘΕΩ Αγγελίδθ Μόνικα ΔΙΟΙΚ. ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝ Βαςίλθσ Δθμ. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΙΣΑΣ

3 Οι επιτυχόντεσ μασ 2009 ΤΕΧΝ ΣΟΤΛΟΤΠΘ ΔΘΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΕΜΡ (7 οσ ) ΤΕΧΝ ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΡΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (6 η ) ΘΕΩ ΗΑΦΕΙΡΘ ΠΑΝ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΑΚΗΣ ΘΕΩ ΠΑΝΣΑΗΘ ΝΑΓ. ΡΑΙΔΑΓ. ΔΗΜ. ΕΚΡ/ΣΗΣ ΚΗΤΗΣ ΘΕΤ ΛΙΩΛΘ ΕΤΣ. ΧΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΩ ΧΡΟΝΑΚΘ ΜΑΝ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ Α. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΡΑΡΕΙ ΘΕΤ ΜΟΤΣΑΚΘ ΓΙΩΡ. ΜΗΧΑΝ. ΡΕΙΒΑΛΛ. ΚΗΤΗΣ ΘΕΤ ΗΑΠΑΝΣΘ ΓΙΑΝ. ΡΛΗΟΦΟ. & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΟΚ. ΡΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΤ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ ΑΡ. ΓΕΩΡ. ΡΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (3 οσ ) ΤΕΧΝ ΚΑΦΕΣΗΑΚΘ Δ. ΟΙΚΟΝ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ ΧΟΣΗΑ Ν. ΟΙΚΟΝ. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ ΔΕΜΕΡΟΤΣΘ ΠΑΝ. ΣΤΑΤ. & ΑΣΦ.ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΡΑΡΕΙ ΘΕΩ ΑΝΣΟ ΙΩΑΝ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝ/ΜΙΟΥ ΡΕΙΑΙΑ ΤΕΧΝ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ Μ. ΜΗΧ. ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ ΚΗΤΗΣ ΤΕΧΝ ΔΕΡΟΤΓΓΕΡΘ ΕΜ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓ. ΧΗΜ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝ ΜΑΡΟΤΓΚΑ ΑΠ. ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΘ ΘΑΝ. ΘΕΩ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Β. ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΜΟΣΑΚΟΤ Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΙΣΑΣ ΤΕΧΝ ΜΘΣΡΘ ΜΑΡ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΡΑΤΑΣ ΘΕΩ ΓΙΑΝΟΧΑ ΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΘ ΧΡ. ΤΕΧΝ. ΓΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

4 Επιτυχόντεσ 2010 Αλεξόπουλοσ Ν. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΡ Σςίροσ Γιώργοσ Διοικ. Επιςτ. και Τεχνολ Οικον. Ραν/μιου πυροποφλου Θ. Ρολιτικών Μηχανικών Ξάνθησ Ντόβολου Λιάνα Χημικών Μηχανικών ΕΜΡ Χρόνθσ Αλζξανδροσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ράτρασ Γιαννακόπουλοσ Γ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ράτρασ (ειδ.μαθ.) Χρυςοχόοσ ωτ. Νομική Θράκησ Μικζλθ Ντανιζλα Ρληροφορικήσ και Τηλεπικοινωνιών Κρθτικοφ Νατ. Χημικό Ράτρασ Γεμιςτόσ Μανώλθσ Μαθηματικό Καρανδινόσ Γιώργοσ Ευελπίδων (ΣΣΕ) Ππλα Καρδάρασ Λάμπροσ Οικονομικήσ Επιςτήμησ ΡΑΡΕΙ Δθμθτρακοποφλου Θ. Πίκουλθ Κατερίνα Μπαςάνοσ Γιώργοσ άμιοσ Θοδωρισ κοφφου Ελζνθ Παυλίδθσ Παφλοσ Στατιςτικήσ Οικ. Ραν/μίου Αθηνών Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ράντειοσ Οικονομικών Επιςτημών Οικονομικών Επιςτημών Φιλολογίασ Ραν/μίου Ιωαννίνων Διδακτικήσ τησ Τεχνολογίασ και Ψηφ. Συςτημάτων ΡΑΡΕΙ

5 Σςικρίκα Αρετι Γεωγραφίασ Χαροκοπείου (3 θ ) Σρίμπαλθ Μαρίνα Φυςικοθεραπείασ ΤΕΙ Λαμίασ Μπουραντάνθσ Ανδ. Μαθηματικών Κρήτησ (Ηράκλειο) Καφίρθ Κων/να Φιλολογίασ Κρήτησ (ζθυμνο) Κρθτικοφ Μαριαλζνα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ραν/μιο Αιγαίου Διαμαντοποφλου Ν. Εςωτ. Αρχιτεκτονικήσ και Διακόςμηςησ ΤΕΙ Σερρών Μαυράκθ οφιάννα Θεατρικών Σπουδών Ραν/μιο Κρθτικόσ Σάςοσ Οργάνωςησ & Διαχείρ. Αθλητιςμοφ Ραν/μιο Ρελ/ςου (1 οσ ) Καλογεράκθσ Χρ. Οπτικήσ & Οπτομετρίασ ΤΕΙ Σςιπιλεάγκα Μαρίνα Εςωτ. Αρχιτεκτονικήσ και Διακόςμηςησ ΤΕΙ Σερρών Κονδφλθσ Νίκοσ Ενεργειακήσ Τεχν. ΤΕΙ Δρυμαλίτθσ τζλιοσ Τουριςτικών Επιχειρήςεων ΤΕΙ Αλεξανδρίδθ Μαρία Νοςηλευτική ΤΕΙ Ράτρασ Γιανόχα Ανζτα Ααρών τζλιοσ Σηαννετάκθ Κων/να Φζηγκα υλβάνα Φιλίππου Μαρία Μπολολιάσ Νίκοσ Ραπάθ Ραφαθλία τεφανοποφλου Δ. Παπαδόπουλοσ ωτ. Θεολογίασ Ραν/μιο Σχολή Ρλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ Νοςηλευτική ΤΕΙ Ηρακλείου Διοίκηςη Επιχειρήςεων ΤΕΙ Χαλκίδασ Διαχείριςησ Ρολιτιςμ. Ρεριβ. & νζων Τεχνολογιών Ραν/μιο Ιωαννίνων Ηλεκτρολογίασ ΤΕΙ Λαμίασ Ηλεκτρολογίασ ΤΕΙ Χαλκίδασ Εμπορίασ και Διαφήμιςησ ΤΕΙ Ράτρασ Ηλεκτρολογίασ ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας. Ιατρικής Λάρισας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας. Ιατρικής Λάρισας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2010 Γιάννα Εύα Στεργιοπούλου Παναγιώτα Σμυρλή Ναυσικά Θεολόγη Μαρία Χόρτης Γιώργος Βλατάκης Γκαραγκούνης Μαν. Κοντονής Βασίλης Κυριακάκης Μάνος Παπαδημητροπούλου Βάσω Αρχιτεκτονικής Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΚΑΝΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 20244 19364 20127 19877 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1892 400 1 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1888 385 1 1884 399

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6,368 14,287-7,919-55.4% 408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 5,272 13,135-7,863-59.9% 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Α Ε Ι 2 0 1 4

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Α Ε Ι 2 0 1 4 Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Α Ε Ι 2 0 1 4 Πρωτόπαπας Β. Ραγάζος Ν. Τρόλα Α. Σερεμέτη Σ. Σκαρβέλη Α. Μπαλλής Δ. Κογκάκη Α. Φαμπρικάρη Α. Φουντουκίδου Κ. Φουρφουρή Μ. Παπουτσάκης Μ. Ζώη Αθηνά Καλαντζή Μ. Κοϊνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2009 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ /

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) 127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ. 129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ EΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ. 131 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90%

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - 90% 231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 21335 18,29 31,3 21511 18,59 35,1-176 233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20805 17,91 33,7 20900 17,8 36,6-95 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20699 18,09 31,9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) 127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 131 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 133 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14069863 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14069863 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 13070436 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα