«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 - 2 -

3 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ, ΑΜ: Ο824 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγήτρια Μ. Βλαχοπούλου, Επιβλέπων Καθηγήτρια Β. Μάνθου - 3 -

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αλλαγές που υφίσταται καθηµερινά η ανθρωπότητα, επιτάσσουν την ανάγκη για γρήγορη και άµεση ενηµέρωση γύρω από τα κοινωνικά και όχι µόνο δρώµενα. Η χρήση της τεχνολογίας έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην µετάδοση αυτών των µηνυµάτων, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τον κόσµο. Ένα µεγάλο µέρος αυτής της ενηµέρωσης πηγάζει από την πληροφορική και την χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία στόχο έχουν την διαχείριση της πληροφορίας. Σήµερα υπάρχουν εκατοµµύρια πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία έχουν ως βάση κυρίως το διαδίκτυο και µοιράζονται σε ένα πλήθος κατηγοριών ανάλογα τις ανάγκες που καλύπτουν. Η χρήση τέτοιων συστηµάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, µε αποτέλεσµα αυτά να βρίσκουν εφαρµογή, εκτός των άλλων, και σε ένα από τα πιο έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής, που είναι η παραγωγή, η διάθεση και η ανακύκλωση των απορριµµάτων. Οι συνέπειες της λανθασµένης διαχείρισης των απορριµµάτων γίνονται αισθητές σε όλους µας: τεράστιες περιοχές εδάφους µολύνονται, επιφανειακά και υπόγεια νερά ρυπαίνονται από την έκλυση βαρέων µετάλλων, διοξίνες από την καύση των σκουπιδιών προσβάλλουν τον ατµοσφαιρικό αέρα, ψάρια, πουλιά και θηλαστικά τίθενται σε κίνδυνο από τα µικρά απορρίµµατα. Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αναλύει ένα πληροφοριακό σύστηµα, που θα µπορούσε να υλοποιηθεί στον ήµο Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στον τοµέα της ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, γίνεται µια παρουσίαση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήµατος του.θ., µε αναφορές στον σχεδιασµό, την υλοποίηση, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού, της αποτελεσµατικότητας, καθώς και της λειτουργίας του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση, Πληροφοριακό Σύστηµα, Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Απορρίµµατα

5 Abstract During the last years the furious development of technology and the changes that happen to humanity every day, make the need for fast and immediate education very intense as far as social and not only events are concerned. The usage of the technology has helped the spreading of these messages in a big degree by making it possible to everybody to learn the word. A big part of this education flows from computer science and the use of the informative systems, which aim to the proper handling of the information. Today, there are millions of computers - systems, which have their basis mostly on the internet and are shared to a lot of categories depending on the needs they cover. The use of such systems is particularly widespread having as the effect the fact and in one of the most intense environmental problems of modern age, which are the production, the disposal and the recycling of litter. The consequences of erroneous management of litter become perceptible in all of us: enormous regions of soil are polluted surface and underground water is polluted by release of heavy metals, dioxins from the combustion of waste effects atmospheric air, fishes, birds and mammals are placed at risk by the small litter. This particular paper investigates an informative system that could be materialized in the Municipality of Thessaloniki and concretely in the sector of recycling, according to the specifications of European Union. More specifically is presented of the existing informative system of M.T., with reports in the planning, concretization, possibilities and weaknesses. Afterwards are mentioned proposals for the improvement of planning, effectiveness as well as operation of the particular informative system. Key Words: Recycling, Informative System, Reverse Logistics, Green Logistics, Litter

6 Ευχαριστίες Η αποπεράτωση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας δεν θα ήταν επιτυχής χωρίς την άριστη συνεργασία και συνδροµή της κ. Βλαχοπούλου Μαρίας, καθηγήτριας στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους γονείς µου, για την ψυχολογική και υλική στήριξη που µου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς και στους Γιακζίδη Αξιώτη για την γενικότερη βοήθεια και την ιδιαίτερη συνεισφορά του, Καραµητοπούλου Ελισάβετ και ιαµαντή ηµήτρη για την καθοριστική τους συµβολή και τα στοιχεία που µου προσέφεραν

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..1 ABSTRACT...2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.Εισαγωγή Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος Στόχοι της διπλωµατικής Μεθοδολογία 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντίστροφη Εφοδιαστική και Πράσινα Logistics 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Reverse Logistics Green Logistics Σηµαντικότητα των Reverse και green Logistics Παράγοντες που επηρεάζουν τα Reverse και Green Logistics Οικονοµικοί Παράγοντες Νοµοθεσία Κοινωνικοί παράγοντες Περιβαλλοντικοί και οικολογικοί παράγοντες Reverse Logistics και ανακύκλωση Εναλλακτικές Τεχνολογίες Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων Θερµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ωφελιµότερη µέθοδος την Ελλάδα

8 2.6 Η ανακύκλωση σήµερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ανακύκλωση στον ήµο Θεσσαλονίκης 3.1 Εισαγωγή Ιστορική αναδροµή Τρέχουσα κατάσταση Συνεργαζόµενοι φορείς στην ανακύκλωση του.θ Η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε Σκοποί Στόχοι Άξονες δράσης της εταιρείας Κατηγορίες προϊόντων ίκτυο συλλογής Το παρόν πληροφοριακό σύστηµα του.θ Ανάλυση δυνατοτήτων Ανάλυση τεχνικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων του συστήµατ Ανάλυση οικονοµικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων Ανάλυση οργανωτικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Προτεινόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα για την ανακύκλωση του.θ. 4.1Εισαγωγή Οφέλη από την εφαρµογή Π.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του Π.Σ Η διαδικασία ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήµατος Το στάδιο του σχεδιασµού Τοποθέτηση των στόχων και περιγραφή του σχεδίου Πρότυπα ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήµατος Ιεραρχικός σχεδιασµός (structure design) Άµεσος σχεδιασµός (rapid application design)

9 4.5.3 Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση και σχεδιασµός (object oriented analysis and design) Προτεινόµενο Π.Σ. Ανακύκλωσης του ήµου Θεσσαλονίκης. 129 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συµπεράσµατα και Προτάσεις 5.1Συµπεράσµατα Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Επίλογος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

10 1.Εισαγωγή Η παρούσα διπλωµατική έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος στον ήµο Θεσσαλονίκης, για τον τοµέα της ανακύκλωσης. Η εργασία χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο θεωρητικό µέρος, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Logistics, ενώ στο πρακτικό εξετάζεται η εφαρµογή των εννοιών αυτών σε ένα πληροφοριακό σύστηµα που θα ωφελούσε την ανακύκλωση στον ήµο Θεσσαλονίκης. Η µελέτη απαρτίζεται από πέντε επιµέρους κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα: Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας, γίνεται αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος, καθορίζονται οι στόχοι της διπλωµατικής, καθώς και η µεθοδολογία η οποία θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2, γίνεται εννοιολογικός προσδιορισµός των εννοιών Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green Logistics). Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την σηµαντικότητα των Logistics και το πώς αυτά επιδρούν θετικά σήµερα στους διάφορους τοµείς τόσο της επιχειρηµατικής ζωής, αλλά και πόσο θα ωφελήσουν εάν εφαρµοσθούν και στην δηµόσια διοίκηση. Έπειτα, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα Logistics, που είναι οι οικονοµικοί, η νοµοθεσία, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί οικολογικοί παράγοντες. Ακόµα, γίνεται συσχετισµός των εννοιών Reverse Logistics και ανακύκλωση και αναλύονται οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα, καθώς και εναλλακτικές µορφές ανακύκλωσης. Τέλος, γίνεται µια εκτενής αναφορά στη κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα, όπως και σε πετυχηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται ο τοµέας της ανακύκλωσης στον ήµο Θεσσαλονίκης, η ιστορική αναδροµή, το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί για την αποκοµιδή και διαλογή των απορριµµάτων καθώς και οι αδυναµίες και οι δυνατότητες του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. Τέλος, γίνεται αναφορά, στην εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και στην συνεργασία της µε τον ήµο Θεσσαλονίκης. Το κεφάλαιο 4, που αναφέρεται στο πρακτικό µέρος της εργασίας, το οποίο έχει να κάνει µε ένα προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα που θα µπορούσε να υλοποιηθεί στον ήµο Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνει την περιγραφή του σχεδίου, την

11 οριοθέτηση στόχων, το στάδιο του σχεδιασµού, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκλήρωση και την εφαρµογή του συστήµατος. Τέλος στο κεφάλαιο 5, παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, που έλαβε χώρα στο θεωρητικό µέρος και από την έρευνα που παρουσιάζεται στο πρακτικό µέρος. 1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος Η συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών οδήγησαν στη µεγάλη αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Έτσι σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα απορρίµµατα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα ζήτηµα πολυδιάστατο, µε πλήθος αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που γίνεται αντιληπτό στο τελευταίο του στάδιο, αυτό της διάθεσης των απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα δηµιουργούν σηµαντικά υγειονοµικά προβλήµατα, τόσο από άποψη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, όσο και της δηµόσιας υγείας και επιδηµιολογίας. Εποµένως, ξεχωριστή σηµασία έχει τόσο η σωστή διάθεσή τους όσο και η έγκαιρη και σωστή αποκοµιδή τους. Τη λύση στα παραπάνω προβλήµατα δίνει η διαδικασία της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριµµάτων και πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν αποτελεσµατική µέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη µόδα. Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, µπορούµε να πούµε, ότι η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριµµάτων. Τα οφέλη δε που αποκοµίζουµε από αυτή είναι πολλά: Κάνοντας ανακύκλωση έχουµε µικρότερη ποσότητα απορριµµάτων για ταφή και συνεπώς µικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στην χωµατερή στην οποία αυτά διατίθενται. Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωµατερών, αντιµετωπίζοντας έτσι τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χωµατερών και µειώνεται το κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριµµάτων

12 Με την επαναφορά χρήσιµων υλικών στον οικονοµικό κύκλο, µειώνονται οι εισαγωγές σκραπ από το εξωτερικό και αυτά τα υλικά επανέρχονται στη βιοµηχανία χωρίς την ανάγκη κατασπατάλησης πρώτων υλών. Η χρησιµοποίηση ανακυκλωµένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων. Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόµηση υλικών από πρωτογενείς πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί µε την αυξανόµενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και το συνεπαγόµενο αυξηµένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο χρήσιµη και αναγκαία. Εξοικονοµούνται µεγάλα ποσά από τα έξοδα µεταφοράς των απορριµµάτων προς τις χωµατερές που είναι αρκετά µακριά από τις κατοικηµένες περιοχές. Η εφαρµογή της ανακύκλωσης, µειώνει το κόστος συλλογής των απορριµµάτων, επειδή παρεµβαίνει και επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και µεταφοράς τους. Τέλος για την λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται η απασχόληση προσωπικού στα διάφορα στάδια υλοποίησής της. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι δηµιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση µε την Υγειονοµική Ταφή σε αναλογία 5:1. Από την άλλη, τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν εισχωρήσει για τα καλά πλέον σε εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισµούς. Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήµατος καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν είναι ποικίλα. Αναφέρουµε ορισµένα από αυτά: Ταχύτατη και ακριβής επεξεργασία των δεδοµένων. Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. Ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών. Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για την δραστηριότητά της. υνατότητα συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών. υνατότητα λήψης και υποστήριξης αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση ή τον οργανισµό. Αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών

13 Καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης ή του οργανισµού. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουµε, τόσο την επιτακτική ανάγκη για ανακύκλωση, όσο και την δηµιουργία µιας πιο εξελιγµένης εφαρµογής ενός πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ήµου Θεσσαλονίκης στον συγκεκριµένο τοµέα. Μέσα από τις παραγράφους που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια σαφή περιγραφή του υπάρχοντος συστήµατος που χρησιµοποιεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή ο ήµος Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση. Παράλληλα θα εντοπίσουµε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του - προσπαθώντας να βελτιώσουµε τα τελευταία - έχοντας κατά νου ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιοµηχανίες. Τότε µόνο θα συνειδητοποιήσουµε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωµατερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και οικονοµικό κόστος. 1.2 Στόχοι της διπλωµατικής Με την παρούσα διπλωµατική στοχεύουµε αρχικά στην παρουσίαση του παρόντος Πληροφοριακού Συστήµατος του ήµου Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση, µε απώτερο σκοπό να το εξελίξουµε σε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένο σύστηµα. Η εξέλιξη ενός τέτοιου συστήµατος περιλαµβάνει τις αρχές, τις διαδικασίες, την οργανωτική δοµή, το προσωπικό, τα δεδοµένα, το υλικό, τις εγκαταστάσεις, τα δίκτυα επικοινωνιών και το λογισµικό που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αλλά και µε το περιβάλλον, µε σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας, για την υποστήριξη των λειτουργιών του οργανισµού. Για να πετύχουµε το σκοπό στον οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως θέτουµε ένα σύνολο από στόχους. Αρχικός µας στόχος, είναι να αποκτήσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα και άποψη απέναντι στα µείζονα θέµατα της διαχείρισης των απορριµµάτων, να αντιληφθούµε τις δυνατότητες που προσφέρει η λύση της ανακύκλωσης και να εξοικειωθούµε µε τις έννοιες Reverse και Green Logistics, εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων, κοµποστοποίηση, πληροφοριακό σύστηµα. Στη συνέχεια, κρίνεται αναγκαίο να αναλύσουµε και να περιγράψουµε το Π.Σ. του.θ., καθώς και το κατά πόσο αυτό ασχολείται µε βασικά θέµατα της πράσινης

14 εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι εύχρηστο και αποτελεσµατικό. Εφόσον κατανοήσουµε και εξοικειωθούµε µε τις λειτουργίες του, τότε µόνο θα είµαστε σε θέση να το εξελίξουµε. Ειδικότερα, αναλύεται το είδος του Π.Σ. που χρησιµοποιείται τη δεδοµένη χρονική στιγµή, τόσο για την αποθήκη των απορριµµάτων όσο και για την µετέπειτα επεξεργασία τους. Επιπλέον θα εξετάσουµε µε ποιον τρόπο γίνονται οι επιστροφές στον.θ., την ποσότητα των επιστρεφόµενων προϊόντων, τον τρόπο διαχείρισης τους, όπως επίσης και ποια µέτρα λαµβάνονται για την ανακύκλωση. 1.3 Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη σε πέντε επιµέρους κεφάλαια, καθένα από τα οποία είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήσαµε µια σύντοµη εισαγωγή στο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε και παρουσιάστηκαν οι στόχοι τους οποίους σκοπεύουµε να επιτύχουµε µε τη συγκεκριµένη διπλωµατική. Αρχικά γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό των όρων Reverse και Green Logistics και στη συνέχεια του όρου ανακύκλωση και το πώς αυτή σχετίζεται µε την Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στην πορεία γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε χώρες του εξωτερικού και συγκεκριµένα στις επιτυχηµένες πρακτικές που αυτές ακολουθούν, για να ανακυκλώνουν τα διάφορα υλικά, καθώς και στο τι συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα. Ειδικότερα στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, ερευνάµε την εφαρµογή της ανακύκλωσης σε ήµους και κοινότητες αναζητώντας κατάλληλες διαδικασίες και οφέλη εφαρµογής. Πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα εξετάσουµε ως παράδειγµα εφαρµογής τη σχετική κατάσταση που επικρατεί στο ήµο Θεσσαλονίκης, τις προσπάθειες που γίνονται, αυτές που προγραµµατίζονται για το άµεσο µέλλον και θα παραθέσουµε τις δικές µας προτάσεις. Η βάση που ακολουθήθηκε για την έρευνα ήταν η πρωτογενής συλλογή δεδοµένων (βασική χρήση: συνέντευξη και παρατήρηση σε δήµους της Θεσσαλονίκης) και δευτερογενής συλλογή δεδοµένων (διαδικτυακοί τόποι σχετικοί µε το αντικείµενο, επαγγελµατικά έντυπα reports, βιβλιογραφία)

15 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Τα τελευταία χρόνια συναντάµε αρκετά συχνά στη βιβλιογραφία τους όρους Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green Logistics). Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνουµε έναν αρκετά σαφή ορισµό για κάθε µία από αυτές τις έννοιες χωριστά Reverse Logistics Παραδοσιακά η διαµόρφωση ενός δικτύου διανοµής ξεκινούσε µε βάση το εργοστάσιο ή την αποθήκη και σχεδίαζε την ροή των προϊόντων από τους χώρους αυτούς µέχρι τα σηµεία πώλησης στον πελάτη ή στον τελικό καταναλωτή. Σήµερα, για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιστρεφόµενων προϊόντων, η προσοχή των ανθρώπων που διοικούν την εφοδιαστική αλυσίδα έχει αρχίσει να στρέφεται στον σχεδιασµό της αντίστροφης πορείας από τον πελάτη καταναλωτή στο εργοστάσιο και στη συνέχεια στην αποθήκη. Ένα νέο πρόβληµα που σχετίζεται µε την αντίστροφη πορεία των προϊόντων, είναι αφενός µεν ο τρόπος διαχείρισης του όγκου των άχρηστων προϊόντων, που δηµιουργείται από την βιοµηχανική παραγωγή και την κατανάλωση και αφετέρου ο τρόπος ανάκλησης των προϊόντων, που είτε παρουσιάζουν ελαττώµατα, είτε έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία λήξης τους, είτε έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και κατευθύνονταν προς ανακύκλωση ή καταστροφή. Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς απλές µορφές της εφαρµόζονται εµπειρικά εδώ και καιρό. Σαν κοµµάτι των Logistics όµως, αναλύει την διαδικασία ανάκτησης αξίας από προϊόντα που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί. Η αποµένουσα αξία µπορεί να ανακτηθεί µε συγκεκριµένους τρόπους όπως ανακύκλωση, διάλυση, επισκευή, αναβάθµιση, ανακατασκευή ή και άµεση επαναχρησιµοποίηση (Φετ. Ε., 2008). Πλέον, από κάποιο προϊόν που θα κατέληγε στις χωµατερές µπορούµε να παράγουµε αξία και κέρδος για την επιχείρηση και ταυτόχρονα να προστατευτεί το περιβάλλον από τις βλαβερές συνέπειες της φυσικής αποσύνθεσης κάποιου προϊόντος. Οι εταιρείες µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν άµεσα και έµµεσα κέρδη και παράλληλα να είναι σε µεγάλο βαθµό φιλικές προς το περιβάλλον

16 Μέρος των Reverse Logistics είναι η ανάδροµη διανοµή, που αποτελεί την συλλογή όλων των προϊόντων µε θεωρητική µηδενική εµπορική αξία (για το κύκλωµα της ευθείας διανοµής), από τους τελικούς χρήστες (βιοµηχανικούς ή καταναλωτικούς) και την µεταφορά τους είτε σε κατάλληλα σηµεία συλλογής για διαλογή, είτε σε ειδικούς χώρους καταστροφής ή ανακύκλωσης. Αντίθετα µε ότι θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί σε αρχικό στάδιο, η πραγµατική αξία των προϊόντων αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Με βάση µελέτες που έχουν γίνει τα Reverse Logistics είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις επιχειρήσεις για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: 1. Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς, που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αλλαγών στο σχεδιασµό των προϊόντων και τον περιορισµό του χρόνου ζωής τους, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ανάγκη ανάκλησης ή περισυλλογής όλων όσων δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά. 2. Την επιβολή αυστηρών νόµων, που αφορούν τόσο την άµεση και αποτελεσµατική ανάκληση των ελαττωµατικών και επικίνδυνων για την δηµόσια υγεία προϊόντων, όσο και για την ανακύκλωση των αχρήστων για την προστασία του περιβάλλοντος (Σκούπρα Μ., 2009) Green Logistics Τον τελευταίο καιρό, οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα στελέχη της επιχειρηµατικής κοινότητας και οι δηµοσιογράφοι προσπαθούν να αποδώσουν στα ελληνικά τον όρο «Green Logistics». Αρκετοί µη ειδικοί στο χώρο των Logistics, χρησιµοποιούν τον όρο σαν συνώνυµο του όρου «Reverse Logistics» όταν αναφέρονται στην ανακύκλωση. Άλλοι πάλι, χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο όταν αναφέρονται στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Υπάρχουν και ορισµένοι που χρησιµοποιούν τον όρο αυτόν όταν αναφέρονται στη µεταφορά φρούτων και λαχανικών. Τελικά τι σηµαίνει ο όρος Green Logistics και σε τι διαφέρει από τον όρο Reverse Logistics; Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή των «Green Logistics» ξεκίνησε στα τέλη του 1980, όταν άρχισε να δηµιουργείται µια ευαισθησία για την µόλυνση του περιβάλλοντος και ειδικά µε την όξινη βροχή, τα CFCs (χλωροφθοράνθρακες) και την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η απόφαση της ιεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον το 1978, έδωσε στα περιβαλλοντικά θέµατα µια ώθηση τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η «βιοµηχανία µεταφορών και διανοµών», ένας από τους κυριότερους παράγοντες περιβαλλοντικής ρύπανσης, θεωρήθηκε από

17 πολλούς σαν µια µοναδική ευκαιρία πρακτικής εφαρµογής αυτής της νέας κατεύθυνσης των Logistics. Όπως υποστήριζαν, αυτό θα αποτελούσε την µοναδική ευκαιρία δηµιουργίας προβολής «µιας νέας εικόνας, ενός προσώπου φιλικού προς το περιβάλλον». εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η δεκαετία του 1990 θεωρήθηκε από πολλούς «ένας σταθµός για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών θεµάτων στα Logistics» (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]). Αν ανατρέξουµε πίσω στην δεκαετία του 1990, θα διαπιστώσουµε ότι το πραγµατικό ενδιαφέρον της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» για το περιβάλλον, περιορίστηκε µόνο σε θέµατα εξεύρεσης και ανάπτυξης νέων αγορών. Ενώ τα παραδοσιακά Logistics περιλαµβάνουν τεχνικές και µεθοδολογίες σωστής οργάνωσης και ορθολογικής διαχείρισης (π.χ. των µεταφορών, της αποθήκευσης, της συσκευασίας και της διαχείρισης των αποθεµάτων από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή), η περιβαλλοντική ευαισθησία «άνοιξε» νέες αγορές όπως αυτές της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Το 1994, σε µια έρευνα του Council of Supply Chain Management (CSCM) (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]), τα 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των στερεών απορριµµάτων σαν τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις λειτουργίες των Logistics. Στο κάτω µέρος της λίστας των απαντήσεων ήταν θέµατα που είχαν σχέση µε την κυκλοφορική συµφόρηση και την χρήση γης! Σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας έρευνας, οι ερωτηθέντες θεώρησαν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των υλικών συσκευασίας σαν περιβαλλοντικές προκλήσεις µείζονος σηµασίας για τα επόµενα χρόνια. Αντιθέτως, θέµατα που είχαν σχέση µε την εξυπηρέτηση πελατών (customer service), την διαχείριση των αποθεµάτων και τον προγραµµατισµό της παραγωγής, θεωρήθηκαν περιβαλλοντικές προκλήσεις ήσσονος σηµασίας. Αν αναλογισθεί κανείς τα διάφορα οικονοµικά και εµπορικά συµφέροντα, η αντίδραση της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» σε αυτή τη νέα πρόκληση είναι κάτι το αναµενόµενο. Όπως αποδείχθηκε, η «βιοµηχανία µεταφορών και διανοµών» αρέσκεται στο να παραβλέπει θέµατα που σχετίζονται µε την µόλυνση του περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή συµφόρηση ή την υπερβολική κατανάλωση φυσικών πόρων

18 Εποµένως, τα Green Logistics έχουν άµεση σχέση µε την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος µέσω της εξεύρεσης, της διαχείρισης, της µεταφοράς, της χρήσης κατανάλωσης, της εξυπηρέτησης και της ανακύκλωσης απόσυρσης των πρώτων υλών, των πληροφοριών, του εξοπλισµού και των έτοιµων προϊόντων κατά τρόπο αποτελεσµατικό, αποδοτικό και οικονοµικό. Με άλλα λόγια, ο όρος υποδηλώνει ένα βαθµό σωστής οργάνωσης, ορθολογικής διαχείρισης και αποτελεσµατικού ελέγχου. Ο όρος Green και γενικά το κάθε τι που συνδέεται µε «Greenness», είναι η λέξη κλειδί για µια σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ένα βαθµό συµβατότητας µε το περιβάλλον. Όπως τα Logistics έτσι και ο όρος Green θεωρείται κάτι επωφελές για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Ο συνδυασµός των δύο όρων υποδηλώνει µια δραστηριότητα (π.χ. µεταφορά, διανοµή κ.λπ.), που είναι φιλική µε το περιβάλλον (environmentally friendly) αλλά και αποτελεσµατική (efficient). Ο όρος έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τα στελέχη της επιχειρηµατικής κοινότητας και θεωρείται κάτι σαν ένας εξόχως επιθυµητός στόχος (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]). Μια πιο πρόσφατη έρευνα (Αργυρού Μ., 2009) (2008 Supply Chain Monitor: How mature is the Green Supply Chain) που διενέργησε η εταιρεία BearingPoint σε συνεργασία µε τις ESCP-EAP, Supply Chain Magazine, Supply Chain Standard, APQC, VIB, ABCAL, LOG-BIZ και Chain Store, έδειξε ότι το 83% των επιχειρήσεων είναι περιβαλλοντικά ανήσυχο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη συµµόρφωσης µε νέους νόµους και στη βούληση για βελτίωση της εταιρικής εικόνας προς τους καταναλωτές. Από τα λόγια στις πράξεις, όµως, υπάρχει µια µεγάλη απόσταση, που αποδεικνύεται και σε αυτήν την περίπτωση: συγκεκριµένη στρατηγική για «Green Supply Chain» έχει εκπονήσει µόνο το 35% των ερωτηθέντων και τα πράγµατα δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο στην ερώτηση εάν η στρατηγική αυτή έχει αρχίσει πράγµατι να εφαρµόζεται: το ποσοστό έχει µειωθεί στο 17,5 %. Η πλειοψηφία αυτού του 17,5% αποτελείται όπως αναµενόταν, από εταιρείες µε τζίρο άνω του 1 δις. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας πως οι µεγάλες εταιρείες είναι οι «drivers» κάθε µεγάλης αλλαγής. Εξαίρεση αποτελούν οι µακρινοί µας Ιάπωνες, που εφαρµόζουν, ανεξαιρέτως οικονοµικού µεγέθους επιχείρησης, περιβαλλοντική πολιτική στην εφοδιαστική

19 διαδικασία. Τις περισσότερες εφαρµογές έχει να επιδείξει η Ευρώπη (38%), µε κυρίαρχη την Αγγλία (45%), αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ (24%) (Αργυρού Μ., 2009). Στα κίνητρα των επιχειρήσεων για την εφαρµογή πράσινης πολιτικής προστίθενται, εκτός από την νοµοθεσία και την εταιρική εικόνα, η ανάγκη για καινοτοµία αλλά και το πολυπόθητο cost cutting: οι ερωτηθέντες βρίσκουν πως τα Green Logistics τους έχουν εµπράκτως βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των αγορών (µείωση όγκου προµηθειών), στην βελτιστοποίηση των λειτουργιών και στην αύξηση της εν γένει απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Στον αντίποδα, παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά είναι η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης (36% των ερωτηθέντων) κυρίως σε ότι αφορά την έκδοση νέων νόµων, η πολυπλοκότητα που εµφανίζει η εφαρµογή της πράσινης πολιτικής (18%), αλλά και το γεγονός ότι τα Green Logistics δεν έχουν και την καλύτερη σχέση µε το ROI (Return On Investment) µόλις (9%). Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διευθύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνουν ότι επενδύουν λιγότερο από 1% του αρχικού τους προϋπολογισµού στο περιβάλλον. Συµπεριφορά των επιχειρήσεων δια µέσου µιας εξελισσόµενης Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Επίπεδο 1 Κίνητρο Κανένα ή µόνο η νοµοθεσία Χρόνος Προσέγγισης Παρουσία µιας καθιερωµένης λειτουργίας Λιγότερο από 2 έτη Όχι Λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί Εµπλεκόµενοι Εταίροι Μέτρα/Follow Up Καµία λειτουργία δεν έχει επηρεαστεί στο σύνολό της Κανένας Κανένα Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Η νοµοθεσία και η περικοπή κόστους Μέσα καινοτοµίας και ενδυνάµωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (µέσω του image κ.ά.) Μέρος του Raison D etre της εταιρίας Περισσότερο από 2 και λιγότερο από 5 έτη Τουλάχιστον 5 έτη και λιγότερο από 10 Περισσότερο από 10 έτη Ναι, αλλά ασήµαντη και µόνο σε µεγάλες εταιρείες, εντοπίζεται χωρίς εταιρική ευθυγράµµιση Ναι, αλλά περιορισµένη, περιφερειακή αλλά µε σύνδεση στο εταιρικό πλαίσιο Ναι, ισχυρά καθιερωµένη, µε οριζόντια λειτουργία και παρουσία σε διάφορα επίπεδα ενός οργανισµού, εταιρική ευθυγράµµιση τµηµάτων Τουλάχιστον µία (κυρίως οι µεταφορές) Κανένας Κανένα Έχοντας τεθεί σε λειτουργία την τρέχουσα περίοδο: σε φάση διεξαγωγής Τουλάχιστον 2 (οι µεταφορές και γενικά η παραγωγή) Όλες (από τον σχεδιασµό ως την ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένων των Logistics και της παραγωγής) Ένας εταίρος (γενικότερα ένας προµηθευτής) Συνεργατική εµπλοκή τρίτων σε πραγµατικό χρόνο µέσω της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ήδη εφαρµόζεται, ενσωµατωµένη σε ανταποδοτικά συστήµατα Πίνακας 1: «Πόσο ώριµη είναι η Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα;» Πηγή: Supply Chain Monitor 2009 Τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας που δίνουν έµφαση όσες εταιρείες εφαρµόζουν περιβαλλοντική πολιτική είναι:

20 Το 81% αναφέρει πως ρίχνει το βάρος στις µεταφορές, κάνοντας Re engineering για µείωση των δροµολογίων. Το 66% έχει υιοθετήσει το «Green Sourcing» υποστηρίζοντας προµηθευτές που παράγουν λιγότερο ρυπογόνα προϊόντα. Το 65% έχει κάνει αλλαγές στην παραγωγή, είτε αλλάζοντας τις λειτουργίες (35%), είτε χρησιµοποιώντας υλικά και εξοπλισµό που ρυπαίνουν λιγότερο (24%). Το 59% εφαρµόζουν συγκεκριµένη στρατηγική Reverse Logistics σε δυο επίπεδα: ανακύκλωση τελικών προϊόντων και διαχείριση ελαττωµατικών προϊόντων. Καθένα από τα παραπάνω σηµεία προϋποθέτει διαφορετικό µέγεθος επένδυσης. Έτσι, ενώ το «Green Sourcing» µπορεί να αρχίσει να εφαρµόζεται πιο εύκολα καθώς δεν απαιτεί παρά την εκπαίδευση των αρµόδιων στελεχών, το «Green Manufacturing» και το «Reverse Logistics» µπορεί να καθυστερούν χρονικά λόγω της ανάγκης µεγαλύτερης επένδυσης σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη και είναι πλέον µια απειλή για τον άνθρωπο. υστυχώς οι δραστηριότητες των Logistics ευθύνονται σε έναν µεγάλο βαθµό για την επιβάρυνση µιας ήδη κακής κατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στα Green Logistics. Είναι η προσπάθεια για να δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πριν εξετάσουµε την σηµαντικότητα των Logistics, στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο και την δηµόσια διοίκηση, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινίσουµε τον διαχωρισµό που υπάρχει µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαµβάνει όλες τις προσπάθειες για την κίνηση των αγαθών, από την τυπική τους θέση διάθεσης προς τον κατασκευαστή, προκειµένου να γίνει επανάκτηση της αξίας (Μαρχαβήλα Β., 2007). Η Πράσινη ή Οικολογική Εφοδιαστική Αλυσίδα αναφέρετε στην κατανόηση και την ελαχιστοποίηση των οικολογικών αντίκτυπων της εφοδιαστικής. Περιλαµβάνει την µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του τρόπου µεταφοράς, την πιστοποίηση του ISO 14000, την µείωση ενεργειακής χρήσης των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και την µείωση χρήσης υλικών. Μερικές δραστηριότητες πράσινης εφοδιαστικής µπορούν να ταξινοµηθούν ως µέρος της

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κατζίζης Ιωάννης Ιούλιος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 3 η διάλεξη: Πράσινη Επιχειρηματικότητα Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα