«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 - 2 -

3 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ, ΑΜ: Ο824 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγήτρια Μ. Βλαχοπούλου, Επιβλέπων Καθηγήτρια Β. Μάνθου - 3 -

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αλλαγές που υφίσταται καθηµερινά η ανθρωπότητα, επιτάσσουν την ανάγκη για γρήγορη και άµεση ενηµέρωση γύρω από τα κοινωνικά και όχι µόνο δρώµενα. Η χρήση της τεχνολογίας έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην µετάδοση αυτών των µηνυµάτων, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τον κόσµο. Ένα µεγάλο µέρος αυτής της ενηµέρωσης πηγάζει από την πληροφορική και την χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία στόχο έχουν την διαχείριση της πληροφορίας. Σήµερα υπάρχουν εκατοµµύρια πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία έχουν ως βάση κυρίως το διαδίκτυο και µοιράζονται σε ένα πλήθος κατηγοριών ανάλογα τις ανάγκες που καλύπτουν. Η χρήση τέτοιων συστηµάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, µε αποτέλεσµα αυτά να βρίσκουν εφαρµογή, εκτός των άλλων, και σε ένα από τα πιο έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής, που είναι η παραγωγή, η διάθεση και η ανακύκλωση των απορριµµάτων. Οι συνέπειες της λανθασµένης διαχείρισης των απορριµµάτων γίνονται αισθητές σε όλους µας: τεράστιες περιοχές εδάφους µολύνονται, επιφανειακά και υπόγεια νερά ρυπαίνονται από την έκλυση βαρέων µετάλλων, διοξίνες από την καύση των σκουπιδιών προσβάλλουν τον ατµοσφαιρικό αέρα, ψάρια, πουλιά και θηλαστικά τίθενται σε κίνδυνο από τα µικρά απορρίµµατα. Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αναλύει ένα πληροφοριακό σύστηµα, που θα µπορούσε να υλοποιηθεί στον ήµο Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στον τοµέα της ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, γίνεται µια παρουσίαση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήµατος του.θ., µε αναφορές στον σχεδιασµό, την υλοποίηση, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού, της αποτελεσµατικότητας, καθώς και της λειτουργίας του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση, Πληροφοριακό Σύστηµα, Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Απορρίµµατα

5 Abstract During the last years the furious development of technology and the changes that happen to humanity every day, make the need for fast and immediate education very intense as far as social and not only events are concerned. The usage of the technology has helped the spreading of these messages in a big degree by making it possible to everybody to learn the word. A big part of this education flows from computer science and the use of the informative systems, which aim to the proper handling of the information. Today, there are millions of computers - systems, which have their basis mostly on the internet and are shared to a lot of categories depending on the needs they cover. The use of such systems is particularly widespread having as the effect the fact and in one of the most intense environmental problems of modern age, which are the production, the disposal and the recycling of litter. The consequences of erroneous management of litter become perceptible in all of us: enormous regions of soil are polluted surface and underground water is polluted by release of heavy metals, dioxins from the combustion of waste effects atmospheric air, fishes, birds and mammals are placed at risk by the small litter. This particular paper investigates an informative system that could be materialized in the Municipality of Thessaloniki and concretely in the sector of recycling, according to the specifications of European Union. More specifically is presented of the existing informative system of M.T., with reports in the planning, concretization, possibilities and weaknesses. Afterwards are mentioned proposals for the improvement of planning, effectiveness as well as operation of the particular informative system. Key Words: Recycling, Informative System, Reverse Logistics, Green Logistics, Litter

6 Ευχαριστίες Η αποπεράτωση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας δεν θα ήταν επιτυχής χωρίς την άριστη συνεργασία και συνδροµή της κ. Βλαχοπούλου Μαρίας, καθηγήτριας στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους γονείς µου, για την ψυχολογική και υλική στήριξη που µου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς και στους Γιακζίδη Αξιώτη για την γενικότερη βοήθεια και την ιδιαίτερη συνεισφορά του, Καραµητοπούλου Ελισάβετ και ιαµαντή ηµήτρη για την καθοριστική τους συµβολή και τα στοιχεία που µου προσέφεραν

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..1 ABSTRACT...2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.Εισαγωγή Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος Στόχοι της διπλωµατικής Μεθοδολογία 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντίστροφη Εφοδιαστική και Πράσινα Logistics 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Reverse Logistics Green Logistics Σηµαντικότητα των Reverse και green Logistics Παράγοντες που επηρεάζουν τα Reverse και Green Logistics Οικονοµικοί Παράγοντες Νοµοθεσία Κοινωνικοί παράγοντες Περιβαλλοντικοί και οικολογικοί παράγοντες Reverse Logistics και ανακύκλωση Εναλλακτικές Τεχνολογίες Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων Θερµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ωφελιµότερη µέθοδος την Ελλάδα

8 2.6 Η ανακύκλωση σήµερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ανακύκλωση στον ήµο Θεσσαλονίκης 3.1 Εισαγωγή Ιστορική αναδροµή Τρέχουσα κατάσταση Συνεργαζόµενοι φορείς στην ανακύκλωση του.θ Η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε Σκοποί Στόχοι Άξονες δράσης της εταιρείας Κατηγορίες προϊόντων ίκτυο συλλογής Το παρόν πληροφοριακό σύστηµα του.θ Ανάλυση δυνατοτήτων Ανάλυση τεχνικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων του συστήµατ Ανάλυση οικονοµικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων Ανάλυση οργανωτικών απαιτήσεων και δυνατοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Προτεινόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα για την ανακύκλωση του.θ. 4.1Εισαγωγή Οφέλη από την εφαρµογή Π.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του Π.Σ Η διαδικασία ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήµατος Το στάδιο του σχεδιασµού Τοποθέτηση των στόχων και περιγραφή του σχεδίου Πρότυπα ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήµατος Ιεραρχικός σχεδιασµός (structure design) Άµεσος σχεδιασµός (rapid application design)

9 4.5.3 Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση και σχεδιασµός (object oriented analysis and design) Προτεινόµενο Π.Σ. Ανακύκλωσης του ήµου Θεσσαλονίκης. 129 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συµπεράσµατα και Προτάσεις 5.1Συµπεράσµατα Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Επίλογος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

10 1.Εισαγωγή Η παρούσα διπλωµατική έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος στον ήµο Θεσσαλονίκης, για τον τοµέα της ανακύκλωσης. Η εργασία χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο θεωρητικό µέρος, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Logistics, ενώ στο πρακτικό εξετάζεται η εφαρµογή των εννοιών αυτών σε ένα πληροφοριακό σύστηµα που θα ωφελούσε την ανακύκλωση στον ήµο Θεσσαλονίκης. Η µελέτη απαρτίζεται από πέντε επιµέρους κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα: Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας, γίνεται αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος, καθορίζονται οι στόχοι της διπλωµατικής, καθώς και η µεθοδολογία η οποία θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2, γίνεται εννοιολογικός προσδιορισµός των εννοιών Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green Logistics). Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την σηµαντικότητα των Logistics και το πώς αυτά επιδρούν θετικά σήµερα στους διάφορους τοµείς τόσο της επιχειρηµατικής ζωής, αλλά και πόσο θα ωφελήσουν εάν εφαρµοσθούν και στην δηµόσια διοίκηση. Έπειτα, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα Logistics, που είναι οι οικονοµικοί, η νοµοθεσία, οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί οικολογικοί παράγοντες. Ακόµα, γίνεται συσχετισµός των εννοιών Reverse Logistics και ανακύκλωση και αναλύονται οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα, καθώς και εναλλακτικές µορφές ανακύκλωσης. Τέλος, γίνεται µια εκτενής αναφορά στη κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα, όπως και σε πετυχηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται ο τοµέας της ανακύκλωσης στον ήµο Θεσσαλονίκης, η ιστορική αναδροµή, το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί για την αποκοµιδή και διαλογή των απορριµµάτων καθώς και οι αδυναµίες και οι δυνατότητες του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος. Τέλος, γίνεται αναφορά, στην εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και στην συνεργασία της µε τον ήµο Θεσσαλονίκης. Το κεφάλαιο 4, που αναφέρεται στο πρακτικό µέρος της εργασίας, το οποίο έχει να κάνει µε ένα προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα που θα µπορούσε να υλοποιηθεί στον ήµο Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνει την περιγραφή του σχεδίου, την

11 οριοθέτηση στόχων, το στάδιο του σχεδιασµού, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκλήρωση και την εφαρµογή του συστήµατος. Τέλος στο κεφάλαιο 5, παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, που έλαβε χώρα στο θεωρητικό µέρος και από την έρευνα που παρουσιάζεται στο πρακτικό µέρος. 1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος Η συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών οδήγησαν στη µεγάλη αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Έτσι σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα απορρίµµατα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα ζήτηµα πολυδιάστατο, µε πλήθος αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που γίνεται αντιληπτό στο τελευταίο του στάδιο, αυτό της διάθεσης των απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα δηµιουργούν σηµαντικά υγειονοµικά προβλήµατα, τόσο από άποψη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, όσο και της δηµόσιας υγείας και επιδηµιολογίας. Εποµένως, ξεχωριστή σηµασία έχει τόσο η σωστή διάθεσή τους όσο και η έγκαιρη και σωστή αποκοµιδή τους. Τη λύση στα παραπάνω προβλήµατα δίνει η διαδικασία της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριµµάτων και πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν αποτελεσµατική µέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη µόδα. Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, µπορούµε να πούµε, ότι η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριµµάτων. Τα οφέλη δε που αποκοµίζουµε από αυτή είναι πολλά: Κάνοντας ανακύκλωση έχουµε µικρότερη ποσότητα απορριµµάτων για ταφή και συνεπώς µικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στην χωµατερή στην οποία αυτά διατίθενται. Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωµατερών, αντιµετωπίζοντας έτσι τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χωµατερών και µειώνεται το κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριµµάτων

12 Με την επαναφορά χρήσιµων υλικών στον οικονοµικό κύκλο, µειώνονται οι εισαγωγές σκραπ από το εξωτερικό και αυτά τα υλικά επανέρχονται στη βιοµηχανία χωρίς την ανάγκη κατασπατάλησης πρώτων υλών. Η χρησιµοποίηση ανακυκλωµένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων. Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόµηση υλικών από πρωτογενείς πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί µε την αυξανόµενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και το συνεπαγόµενο αυξηµένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο χρήσιµη και αναγκαία. Εξοικονοµούνται µεγάλα ποσά από τα έξοδα µεταφοράς των απορριµµάτων προς τις χωµατερές που είναι αρκετά µακριά από τις κατοικηµένες περιοχές. Η εφαρµογή της ανακύκλωσης, µειώνει το κόστος συλλογής των απορριµµάτων, επειδή παρεµβαίνει και επηρεάζει τη διαδικασία συλλογής και µεταφοράς τους. Τέλος για την λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται η απασχόληση προσωπικού στα διάφορα στάδια υλοποίησής της. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι δηµιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση µε την Υγειονοµική Ταφή σε αναλογία 5:1. Από την άλλη, τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν εισχωρήσει για τα καλά πλέον σε εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισµούς. Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήµατος καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν είναι ποικίλα. Αναφέρουµε ορισµένα από αυτά: Ταχύτατη και ακριβής επεξεργασία των δεδοµένων. Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. Ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών. Άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για την δραστηριότητά της. υνατότητα συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών. υνατότητα λήψης και υποστήριξης αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση ή τον οργανισµό. Αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών

13 Καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης ή του οργανισµού. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουµε, τόσο την επιτακτική ανάγκη για ανακύκλωση, όσο και την δηµιουργία µιας πιο εξελιγµένης εφαρµογής ενός πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ήµου Θεσσαλονίκης στον συγκεκριµένο τοµέα. Μέσα από τις παραγράφους που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια σαφή περιγραφή του υπάρχοντος συστήµατος που χρησιµοποιεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή ο ήµος Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση. Παράλληλα θα εντοπίσουµε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του - προσπαθώντας να βελτιώσουµε τα τελευταία - έχοντας κατά νου ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιοµηχανίες. Τότε µόνο θα συνειδητοποιήσουµε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωµατερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και οικονοµικό κόστος. 1.2 Στόχοι της διπλωµατικής Με την παρούσα διπλωµατική στοχεύουµε αρχικά στην παρουσίαση του παρόντος Πληροφοριακού Συστήµατος του ήµου Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση, µε απώτερο σκοπό να το εξελίξουµε σε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένο σύστηµα. Η εξέλιξη ενός τέτοιου συστήµατος περιλαµβάνει τις αρχές, τις διαδικασίες, την οργανωτική δοµή, το προσωπικό, τα δεδοµένα, το υλικό, τις εγκαταστάσεις, τα δίκτυα επικοινωνιών και το λογισµικό που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αλλά και µε το περιβάλλον, µε σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας, για την υποστήριξη των λειτουργιών του οργανισµού. Για να πετύχουµε το σκοπό στον οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως θέτουµε ένα σύνολο από στόχους. Αρχικός µας στόχος, είναι να αποκτήσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα και άποψη απέναντι στα µείζονα θέµατα της διαχείρισης των απορριµµάτων, να αντιληφθούµε τις δυνατότητες που προσφέρει η λύση της ανακύκλωσης και να εξοικειωθούµε µε τις έννοιες Reverse και Green Logistics, εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων, κοµποστοποίηση, πληροφοριακό σύστηµα. Στη συνέχεια, κρίνεται αναγκαίο να αναλύσουµε και να περιγράψουµε το Π.Σ. του.θ., καθώς και το κατά πόσο αυτό ασχολείται µε βασικά θέµατα της πράσινης

14 εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι εύχρηστο και αποτελεσµατικό. Εφόσον κατανοήσουµε και εξοικειωθούµε µε τις λειτουργίες του, τότε µόνο θα είµαστε σε θέση να το εξελίξουµε. Ειδικότερα, αναλύεται το είδος του Π.Σ. που χρησιµοποιείται τη δεδοµένη χρονική στιγµή, τόσο για την αποθήκη των απορριµµάτων όσο και για την µετέπειτα επεξεργασία τους. Επιπλέον θα εξετάσουµε µε ποιον τρόπο γίνονται οι επιστροφές στον.θ., την ποσότητα των επιστρεφόµενων προϊόντων, τον τρόπο διαχείρισης τους, όπως επίσης και ποια µέτρα λαµβάνονται για την ανακύκλωση. 1.3 Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη σε πέντε επιµέρους κεφάλαια, καθένα από τα οποία είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήσαµε µια σύντοµη εισαγωγή στο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε και παρουσιάστηκαν οι στόχοι τους οποίους σκοπεύουµε να επιτύχουµε µε τη συγκεκριµένη διπλωµατική. Αρχικά γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό των όρων Reverse και Green Logistics και στη συνέχεια του όρου ανακύκλωση και το πώς αυτή σχετίζεται µε την Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στην πορεία γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε χώρες του εξωτερικού και συγκεκριµένα στις επιτυχηµένες πρακτικές που αυτές ακολουθούν, για να ανακυκλώνουν τα διάφορα υλικά, καθώς και στο τι συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα. Ειδικότερα στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, ερευνάµε την εφαρµογή της ανακύκλωσης σε ήµους και κοινότητες αναζητώντας κατάλληλες διαδικασίες και οφέλη εφαρµογής. Πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα εξετάσουµε ως παράδειγµα εφαρµογής τη σχετική κατάσταση που επικρατεί στο ήµο Θεσσαλονίκης, τις προσπάθειες που γίνονται, αυτές που προγραµµατίζονται για το άµεσο µέλλον και θα παραθέσουµε τις δικές µας προτάσεις. Η βάση που ακολουθήθηκε για την έρευνα ήταν η πρωτογενής συλλογή δεδοµένων (βασική χρήση: συνέντευξη και παρατήρηση σε δήµους της Θεσσαλονίκης) και δευτερογενής συλλογή δεδοµένων (διαδικτυακοί τόποι σχετικοί µε το αντικείµενο, επαγγελµατικά έντυπα reports, βιβλιογραφία)

15 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες Τα τελευταία χρόνια συναντάµε αρκετά συχνά στη βιβλιογραφία τους όρους Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Reverse Logistics) και Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Green Logistics). Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνουµε έναν αρκετά σαφή ορισµό για κάθε µία από αυτές τις έννοιες χωριστά Reverse Logistics Παραδοσιακά η διαµόρφωση ενός δικτύου διανοµής ξεκινούσε µε βάση το εργοστάσιο ή την αποθήκη και σχεδίαζε την ροή των προϊόντων από τους χώρους αυτούς µέχρι τα σηµεία πώλησης στον πελάτη ή στον τελικό καταναλωτή. Σήµερα, για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιστρεφόµενων προϊόντων, η προσοχή των ανθρώπων που διοικούν την εφοδιαστική αλυσίδα έχει αρχίσει να στρέφεται στον σχεδιασµό της αντίστροφης πορείας από τον πελάτη καταναλωτή στο εργοστάσιο και στη συνέχεια στην αποθήκη. Ένα νέο πρόβληµα που σχετίζεται µε την αντίστροφη πορεία των προϊόντων, είναι αφενός µεν ο τρόπος διαχείρισης του όγκου των άχρηστων προϊόντων, που δηµιουργείται από την βιοµηχανική παραγωγή και την κατανάλωση και αφετέρου ο τρόπος ανάκλησης των προϊόντων, που είτε παρουσιάζουν ελαττώµατα, είτε έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία λήξης τους, είτε έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και κατευθύνονταν προς ανακύκλωση ή καταστροφή. Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς απλές µορφές της εφαρµόζονται εµπειρικά εδώ και καιρό. Σαν κοµµάτι των Logistics όµως, αναλύει την διαδικασία ανάκτησης αξίας από προϊόντα που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί. Η αποµένουσα αξία µπορεί να ανακτηθεί µε συγκεκριµένους τρόπους όπως ανακύκλωση, διάλυση, επισκευή, αναβάθµιση, ανακατασκευή ή και άµεση επαναχρησιµοποίηση (Φετ. Ε., 2008). Πλέον, από κάποιο προϊόν που θα κατέληγε στις χωµατερές µπορούµε να παράγουµε αξία και κέρδος για την επιχείρηση και ταυτόχρονα να προστατευτεί το περιβάλλον από τις βλαβερές συνέπειες της φυσικής αποσύνθεσης κάποιου προϊόντος. Οι εταιρείες µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν άµεσα και έµµεσα κέρδη και παράλληλα να είναι σε µεγάλο βαθµό φιλικές προς το περιβάλλον

16 Μέρος των Reverse Logistics είναι η ανάδροµη διανοµή, που αποτελεί την συλλογή όλων των προϊόντων µε θεωρητική µηδενική εµπορική αξία (για το κύκλωµα της ευθείας διανοµής), από τους τελικούς χρήστες (βιοµηχανικούς ή καταναλωτικούς) και την µεταφορά τους είτε σε κατάλληλα σηµεία συλλογής για διαλογή, είτε σε ειδικούς χώρους καταστροφής ή ανακύκλωσης. Αντίθετα µε ότι θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί σε αρχικό στάδιο, η πραγµατική αξία των προϊόντων αυτών είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Με βάση µελέτες που έχουν γίνει τα Reverse Logistics είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις επιχειρήσεις για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: 1. Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς, που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αλλαγών στο σχεδιασµό των προϊόντων και τον περιορισµό του χρόνου ζωής τους, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη ανάγκη ανάκλησης ή περισυλλογής όλων όσων δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά. 2. Την επιβολή αυστηρών νόµων, που αφορούν τόσο την άµεση και αποτελεσµατική ανάκληση των ελαττωµατικών και επικίνδυνων για την δηµόσια υγεία προϊόντων, όσο και για την ανακύκλωση των αχρήστων για την προστασία του περιβάλλοντος (Σκούπρα Μ., 2009) Green Logistics Τον τελευταίο καιρό, οι διδάσκοντες στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα στελέχη της επιχειρηµατικής κοινότητας και οι δηµοσιογράφοι προσπαθούν να αποδώσουν στα ελληνικά τον όρο «Green Logistics». Αρκετοί µη ειδικοί στο χώρο των Logistics, χρησιµοποιούν τον όρο σαν συνώνυµο του όρου «Reverse Logistics» όταν αναφέρονται στην ανακύκλωση. Άλλοι πάλι, χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο όταν αναφέρονται στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα. Υπάρχουν και ορισµένοι που χρησιµοποιούν τον όρο αυτόν όταν αναφέρονται στη µεταφορά φρούτων και λαχανικών. Τελικά τι σηµαίνει ο όρος Green Logistics και σε τι διαφέρει από τον όρο Reverse Logistics; Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή των «Green Logistics» ξεκίνησε στα τέλη του 1980, όταν άρχισε να δηµιουργείται µια ευαισθησία για την µόλυνση του περιβάλλοντος και ειδικά µε την όξινη βροχή, τα CFCs (χλωροφθοράνθρακες) και την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η απόφαση της ιεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον το 1978, έδωσε στα περιβαλλοντικά θέµατα µια ώθηση τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η «βιοµηχανία µεταφορών και διανοµών», ένας από τους κυριότερους παράγοντες περιβαλλοντικής ρύπανσης, θεωρήθηκε από

17 πολλούς σαν µια µοναδική ευκαιρία πρακτικής εφαρµογής αυτής της νέας κατεύθυνσης των Logistics. Όπως υποστήριζαν, αυτό θα αποτελούσε την µοναδική ευκαιρία δηµιουργίας προβολής «µιας νέας εικόνας, ενός προσώπου φιλικού προς το περιβάλλον». εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η δεκαετία του 1990 θεωρήθηκε από πολλούς «ένας σταθµός για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών θεµάτων στα Logistics» (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]). Αν ανατρέξουµε πίσω στην δεκαετία του 1990, θα διαπιστώσουµε ότι το πραγµατικό ενδιαφέρον της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» για το περιβάλλον, περιορίστηκε µόνο σε θέµατα εξεύρεσης και ανάπτυξης νέων αγορών. Ενώ τα παραδοσιακά Logistics περιλαµβάνουν τεχνικές και µεθοδολογίες σωστής οργάνωσης και ορθολογικής διαχείρισης (π.χ. των µεταφορών, της αποθήκευσης, της συσκευασίας και της διαχείρισης των αποθεµάτων από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή), η περιβαλλοντική ευαισθησία «άνοιξε» νέες αγορές όπως αυτές της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Το 1994, σε µια έρευνα του Council of Supply Chain Management (CSCM) (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]), τα 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των στερεών απορριµµάτων σαν τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις λειτουργίες των Logistics. Στο κάτω µέρος της λίστας των απαντήσεων ήταν θέµατα που είχαν σχέση µε την κυκλοφορική συµφόρηση και την χρήση γης! Σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας έρευνας, οι ερωτηθέντες θεώρησαν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των υλικών συσκευασίας σαν περιβαλλοντικές προκλήσεις µείζονος σηµασίας για τα επόµενα χρόνια. Αντιθέτως, θέµατα που είχαν σχέση µε την εξυπηρέτηση πελατών (customer service), την διαχείριση των αποθεµάτων και τον προγραµµατισµό της παραγωγής, θεωρήθηκαν περιβαλλοντικές προκλήσεις ήσσονος σηµασίας. Αν αναλογισθεί κανείς τα διάφορα οικονοµικά και εµπορικά συµφέροντα, η αντίδραση της «βιοµηχανίας µεταφορών και διανοµών» σε αυτή τη νέα πρόκληση είναι κάτι το αναµενόµενο. Όπως αποδείχθηκε, η «βιοµηχανία µεταφορών και διανοµών» αρέσκεται στο να παραβλέπει θέµατα που σχετίζονται µε την µόλυνση του περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή συµφόρηση ή την υπερβολική κατανάλωση φυσικών πόρων

18 Εποµένως, τα Green Logistics έχουν άµεση σχέση µε την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος µέσω της εξεύρεσης, της διαχείρισης, της µεταφοράς, της χρήσης κατανάλωσης, της εξυπηρέτησης και της ανακύκλωσης απόσυρσης των πρώτων υλών, των πληροφοριών, του εξοπλισµού και των έτοιµων προϊόντων κατά τρόπο αποτελεσµατικό, αποδοτικό και οικονοµικό. Με άλλα λόγια, ο όρος υποδηλώνει ένα βαθµό σωστής οργάνωσης, ορθολογικής διαχείρισης και αποτελεσµατικού ελέγχου. Ο όρος Green και γενικά το κάθε τι που συνδέεται µε «Greenness», είναι η λέξη κλειδί για µια σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ένα βαθµό συµβατότητας µε το περιβάλλον. Όπως τα Logistics έτσι και ο όρος Green θεωρείται κάτι επωφελές για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Ο συνδυασµός των δύο όρων υποδηλώνει µια δραστηριότητα (π.χ. µεταφορά, διανοµή κ.λπ.), που είναι φιλική µε το περιβάλλον (environmentally friendly) αλλά και αποτελεσµατική (efficient). Ο όρος έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τα στελέχη της επιχειρηµατικής κοινότητας και θεωρείται κάτι σαν ένας εξόχως επιθυµητός στόχος (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]). Μια πιο πρόσφατη έρευνα (Αργυρού Μ., 2009) (2008 Supply Chain Monitor: How mature is the Green Supply Chain) που διενέργησε η εταιρεία BearingPoint σε συνεργασία µε τις ESCP-EAP, Supply Chain Magazine, Supply Chain Standard, APQC, VIB, ABCAL, LOG-BIZ και Chain Store, έδειξε ότι το 83% των επιχειρήσεων είναι περιβαλλοντικά ανήσυχο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη συµµόρφωσης µε νέους νόµους και στη βούληση για βελτίωση της εταιρικής εικόνας προς τους καταναλωτές. Από τα λόγια στις πράξεις, όµως, υπάρχει µια µεγάλη απόσταση, που αποδεικνύεται και σε αυτήν την περίπτωση: συγκεκριµένη στρατηγική για «Green Supply Chain» έχει εκπονήσει µόνο το 35% των ερωτηθέντων και τα πράγµατα δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο στην ερώτηση εάν η στρατηγική αυτή έχει αρχίσει πράγµατι να εφαρµόζεται: το ποσοστό έχει µειωθεί στο 17,5 %. Η πλειοψηφία αυτού του 17,5% αποτελείται όπως αναµενόταν, από εταιρείες µε τζίρο άνω του 1 δις. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας πως οι µεγάλες εταιρείες είναι οι «drivers» κάθε µεγάλης αλλαγής. Εξαίρεση αποτελούν οι µακρινοί µας Ιάπωνες, που εφαρµόζουν, ανεξαιρέτως οικονοµικού µεγέθους επιχείρησης, περιβαλλοντική πολιτική στην εφοδιαστική

19 διαδικασία. Τις περισσότερες εφαρµογές έχει να επιδείξει η Ευρώπη (38%), µε κυρίαρχη την Αγγλία (45%), αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ (24%) (Αργυρού Μ., 2009). Στα κίνητρα των επιχειρήσεων για την εφαρµογή πράσινης πολιτικής προστίθενται, εκτός από την νοµοθεσία και την εταιρική εικόνα, η ανάγκη για καινοτοµία αλλά και το πολυπόθητο cost cutting: οι ερωτηθέντες βρίσκουν πως τα Green Logistics τους έχουν εµπράκτως βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των αγορών (µείωση όγκου προµηθειών), στην βελτιστοποίηση των λειτουργιών και στην αύξηση της εν γένει απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Στον αντίποδα, παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά είναι η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης (36% των ερωτηθέντων) κυρίως σε ότι αφορά την έκδοση νέων νόµων, η πολυπλοκότητα που εµφανίζει η εφαρµογή της πράσινης πολιτικής (18%), αλλά και το γεγονός ότι τα Green Logistics δεν έχουν και την καλύτερη σχέση µε το ROI (Return On Investment) µόλις (9%). Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διευθύνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνουν ότι επενδύουν λιγότερο από 1% του αρχικού τους προϋπολογισµού στο περιβάλλον. Συµπεριφορά των επιχειρήσεων δια µέσου µιας εξελισσόµενης Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Επίπεδο 1 Κίνητρο Κανένα ή µόνο η νοµοθεσία Χρόνος Προσέγγισης Παρουσία µιας καθιερωµένης λειτουργίας Λιγότερο από 2 έτη Όχι Λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί Εµπλεκόµενοι Εταίροι Μέτρα/Follow Up Καµία λειτουργία δεν έχει επηρεαστεί στο σύνολό της Κανένας Κανένα Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Η νοµοθεσία και η περικοπή κόστους Μέσα καινοτοµίας και ενδυνάµωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (µέσω του image κ.ά.) Μέρος του Raison D etre της εταιρίας Περισσότερο από 2 και λιγότερο από 5 έτη Τουλάχιστον 5 έτη και λιγότερο από 10 Περισσότερο από 10 έτη Ναι, αλλά ασήµαντη και µόνο σε µεγάλες εταιρείες, εντοπίζεται χωρίς εταιρική ευθυγράµµιση Ναι, αλλά περιορισµένη, περιφερειακή αλλά µε σύνδεση στο εταιρικό πλαίσιο Ναι, ισχυρά καθιερωµένη, µε οριζόντια λειτουργία και παρουσία σε διάφορα επίπεδα ενός οργανισµού, εταιρική ευθυγράµµιση τµηµάτων Τουλάχιστον µία (κυρίως οι µεταφορές) Κανένας Κανένα Έχοντας τεθεί σε λειτουργία την τρέχουσα περίοδο: σε φάση διεξαγωγής Τουλάχιστον 2 (οι µεταφορές και γενικά η παραγωγή) Όλες (από τον σχεδιασµό ως την ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένων των Logistics και της παραγωγής) Ένας εταίρος (γενικότερα ένας προµηθευτής) Συνεργατική εµπλοκή τρίτων σε πραγµατικό χρόνο µέσω της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ήδη εφαρµόζεται, ενσωµατωµένη σε ανταποδοτικά συστήµατα Πίνακας 1: «Πόσο ώριµη είναι η Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα;» Πηγή: Supply Chain Monitor 2009 Τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας που δίνουν έµφαση όσες εταιρείες εφαρµόζουν περιβαλλοντική πολιτική είναι:

20 Το 81% αναφέρει πως ρίχνει το βάρος στις µεταφορές, κάνοντας Re engineering για µείωση των δροµολογίων. Το 66% έχει υιοθετήσει το «Green Sourcing» υποστηρίζοντας προµηθευτές που παράγουν λιγότερο ρυπογόνα προϊόντα. Το 65% έχει κάνει αλλαγές στην παραγωγή, είτε αλλάζοντας τις λειτουργίες (35%), είτε χρησιµοποιώντας υλικά και εξοπλισµό που ρυπαίνουν λιγότερο (24%). Το 59% εφαρµόζουν συγκεκριµένη στρατηγική Reverse Logistics σε δυο επίπεδα: ανακύκλωση τελικών προϊόντων και διαχείριση ελαττωµατικών προϊόντων. Καθένα από τα παραπάνω σηµεία προϋποθέτει διαφορετικό µέγεθος επένδυσης. Έτσι, ενώ το «Green Sourcing» µπορεί να αρχίσει να εφαρµόζεται πιο εύκολα καθώς δεν απαιτεί παρά την εκπαίδευση των αρµόδιων στελεχών, το «Green Manufacturing» και το «Reverse Logistics» µπορεί να καθυστερούν χρονικά λόγω της ανάγκης µεγαλύτερης επένδυσης σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη και είναι πλέον µια απειλή για τον άνθρωπο. υστυχώς οι δραστηριότητες των Logistics ευθύνονται σε έναν µεγάλο βαθµό για την επιβάρυνση µιας ήδη κακής κατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται πλέον στα Green Logistics. Είναι η προσπάθεια για να δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πριν εξετάσουµε την σηµαντικότητα των Logistics, στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο και την δηµόσια διοίκηση, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινίσουµε τον διαχωρισµό που υπάρχει µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαµβάνει όλες τις προσπάθειες για την κίνηση των αγαθών, από την τυπική τους θέση διάθεσης προς τον κατασκευαστή, προκειµένου να γίνει επανάκτηση της αξίας (Μαρχαβήλα Β., 2007). Η Πράσινη ή Οικολογική Εφοδιαστική Αλυσίδα αναφέρετε στην κατανόηση και την ελαχιστοποίηση των οικολογικών αντίκτυπων της εφοδιαστικής. Περιλαµβάνει την µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του τρόπου µεταφοράς, την πιστοποίηση του ISO 14000, την µείωση ενεργειακής χρήσης των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και την µείωση χρήσης υλικών. Μερικές δραστηριότητες πράσινης εφοδιαστικής µπορούν να ταξινοµηθούν ως µέρος της

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κατζίζης Ιωάννης Ιούλιος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us!

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us! ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Innovate with us! Βόλος, 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα