Sekeri Athens, Greece T: F:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sekeri 4 10674 Athens, Greece T: +30 210 360 5002 F: +30 210 360 6935. www.gbrconsulting.gr"

Transcript

1 Sekeri Athens, Greece T: F: Η GBR Consulting, έχει 15ετή εµπειρία σε συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα στρατηγικής, marketing, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων. Στους πελάτες της περιλαµβάνονται ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Στόχος της GBR είναι η υποστήριξη των πελατών της για την ανάπτυξη µέσω νέων επενδύσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, δηµιουργίας νέων προϊόντων και ανοίγµατος νέων αγορών, αναχρηµατοδότησης, σωστής και έγκαιρης πληροφόρησης, της ορθής οργάνωσης της παραγωγής κλπ. Η εµπειρία της GBR Consulting σε Green Business περιλαµβάνει: - την ανάπτυξη δύο αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και την Καραϊβική - λεπτοµερή έρευνα των αγορών διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα - την οργάνωση εµπορικής αποστολής εταιρειών από την Ολλανδία που ειδικεύονται στην παροχή προηγµένων τεχνολογικών λύσεων για περιβαλλοντικά προβλήµατα - τη δηµιουργία συστήµατος για την κατηγοριοποίηση «πράσινων ξενοδοχείων» - συµβουλευτικές υπηρεσίες σε Βελγική ενεργειακή εταιρεία για την ανάπτυξη πρωτοποριακών επιχειρηµατικών ιδεών - έρευνα της ευρωπαϊκής αγοράς για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τεχνικών εγκαταστάσεων - έρευνα για τη διείσδυση στην αγορά διεθνούς εταιρείας που εµπορεύεται προϊόντα περιβαλλοντικής τεχνικής αιχµής - έρευνα αγοράς για διεθνή παραγωγό µηχανηµάτων συµπίεσης και διαλογής αποριµάτων κλπ. Καταγραφή των αγορών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Τον Οκτώβριο του 2009 η εταιρεία συµβούλων GBR Consulting εκπόνησε έρευνα αγοράς για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, για λογαριασµό του Ολλανδικού Οργανισµού ιεθνούς Επιχειρηµατικότητας και Συνεργασίας (EVD) που υπάγεται στο Ολλανδικό Υπουργείο Οικονοµίας. Η συµβολή της µελέτης αυτής είναι ότι κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στους 2 αυτούς τοµείς µε όρους επιχειρηµατικότητας παρουσιάζοντας δηλαδή τόσο το θεσµικό πλαίσιο όσο και στοιχεία αναφορικά µε τις επιµέρους αγορές (πχ ανακύκλωση µπαταριών, 1

2 βιολογικοί καθαρισµοί κλπ) έτσι ώστε να διευκολύνει στη λήψη επιχειρηµατικών, συνεντεύξεων µε παράγοντες της αγοράς. Ολλανδικές απαντήσεις στα ελληνικά προβλήµατα Στη συνέχεια και σαν απόρροια της παραπάνω έκθεσης, η GBR Consulting οργάνωσε µια εξαιρετικά επιτυχή εµπορική αποστολή για λογαριασµό του Ολλανδικού Συνδέσµου Παροχής Περιβαλλοντικού Εξοπλισµού και Τεχνολογίας. Η πρωτοπορία της Ολλανδίας σε περιβαλλοντικά θέµατα οφείλεται στο γεγονός της βιοµηχανικής ανάπτυξής της, σε συνδυασµό µε το ότι είναι η πλέον πυκνοκατοικηµένη Ευρωπαϊκή χώρα όχι µόνο σε ανθρώπους αλλά και σε αγελάδες καθώς και η χώρα µε το πλέον ανεπτυγµένο και πολυσύχναστο µεταφορικό δίκτυο. Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών οδήγησε από πολύ νωρίς στην αναζήτηση και εξεύρεση προηγµένων περιβαλλοντικών λύσεων. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχουν επενδυθεί σηµαντικά ποσά για την έρευνα και ανάπτυξη περιβαλλοντικών λύσεων στην Ολλανδία. Για παράδειγµα από τα αστικά απορρίµµατα, το 60% ανακυκλώνεται και κοµποστοποιείται, το 38% καίγεται και µόλις 2% καταλήγει σε χωµατερές. Η εισαγωγή φόρου / τόνο σκουπιδιών έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαµόρφωση αυτών των στοιχείων: τα σκουπίδια, όπως και το νερό, καταλήγουν στο χαµηλότερο σηµείο, δηλαδή στη φθηνότερη λύση. Αναφορικά µε το νερό, η Ολλανδία έχει µια µακρά και µοναδική ιστορία, µε µεγάλο µέρος της χώρας να είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σήµερα, σηµαντικός αριθµός Ολλανδικών εταιρειών εργάζονται για την εφαρµογή λύσεων για την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα λύσεων από συστήµατα compact που µπορούν να εξυπηρετήσουν εξοχικές κατοικίες, συστήµατα σε µορφή container για µικρά χωριά ή µικρές πόλεις αλλά και σύνθετα συστήµατα για ρυπογόνες βιοµηχανίες. Η Κατάσταση στην Ελλάδα Σύµφωνα µε έρευνα της ΕΕ τον Μάρτιο του 2008, το 99% των Ελλήνων δηλώνει ότι το περιβάλλον παίζει σηµαντικό ρόλο για τους ίδιους. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι οι Έλληνες δεν αναλαµβάνουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αν πρόκειται να έχουν επίπτωση στον τρόπο ζωής τους και τις καταναλωτικές τους συνήθειες, όπως χρήση οικολογικών αυτοκινήτων ή κατανάλωση πράσινων προϊόντων. Η πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί ότι δεν έχει ενηµέρωση για θέµατα απορριµµάτων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, π.χ. ανακύκλωση µπαταριών, η ενηµέρωση και επικοινωνία για θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων είναι ελάχιστη έως µηδαµινή. Όλοι γνωρίζουµε για τις εταιρείες όπως ο Γερµανός ή η έλτα, αλλά ξέρουµε πολύ λίγα πράγµατα για το ποιος µαζεύει τα σκουπίδια µας και τί πορεία ακολουθούν στη συνέχεια. Όταν ανακοινώνονται σχέδια για εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων, οι τοπικές κοινωνίες διακατέχονται από το γνωστό σύνδροµο NIMBY (Not In My Back Yard Όχι στη ική µου Αυλή) και αντιδρούν έντονα. Όλα αυτά είναι άµεσα συνδεδεµένα µε φόβους και φοβίες για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων οσµές, αρρώστιες, αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου από απορριµµατοφόρα κτλ., παρ ότι οι λύσεις αυτές είναι δοκιµασµένες και µε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε όλον τον κόσµο (βλ. και κατ.). Οι φόβοι αυτοί στην Ελλάδα εντείνονται από την έλλειψη 2

3 εµπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην κεντρική κυβέρνηση. Η αποδοχή των παραπάνω λύσεων θα διευκολυνθεί αν υπάρξει σωστή ενηµέρωση που όµως- προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων που όπως και σε άλλους τοµείς- δεν είναι διαθέσιµα. Για παράδειγµα: - το ΥΠΕΧΩ Ε έχει ισχυρισθεί στο παρελθόν ότι η ανακύκλωση αστικών απορριµµάτων έχει ανέλθει από 6% το 2004 σε 25% το Όµως πολλοί εµπειρογνώµονες και οµιλητές στο 3 ο ιεθνές Συνέδριο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Οκτ. 2009) αναρωτήθηκαν πώς έχουν υπολογισθεί αυτά τα ποσοστά και εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για την αξιοπιστία τους. - Επιπλέον, στο 2 ο συνέδριο Synergia (Ιούνιος 2010), αναφέρθηκε από τον κο Κ. Καρτάλη, Βουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τα απορρίµµατα των 317 δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµείων στην Ελλάδα: κανείς δεν γνωρίζει πώς αντιµετωπίζονται τα νοσοκοµειακά απόβλητα ενώ οι διοικητές των νοσοκοµείων ισχυρίζονται ότι η υπάρχουσα υποδοµή δεν επαρκεί. Η καύση των υπολειµµάτων αστικών απορριµµάτων στην Ελλάδα είναι εκτός ραντάρ για διάφορους λόγους, όπως κόστος και αµφίβολες διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Επίσης, η έλλειψη έγκυρων στοιχείων, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις εκποµπές ρύπων, δηµιουργούν καχυποψία για αυτήν την µέθοδο επεξεργασίας απορριµµάτων. Οι εκποµπές ρύπων από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις έχουν µειωθεί δραµατικά τα τελευταία 20 χρόνια και, συνεπώς, δεν είναι παράξενο πως υπάρχουν πολύ µεγάλες τέτοιες εγκαταστάσεις κοντά στο κέντρο πόλεων όπως η Βιέννη, το Παρίσι και το Άµστερνταµ. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο Άµστερνταµ υπάρχει η µεγαλύτερη µονάδα τέτοιου είδους στην Ολλανδία, όπου καίγονται 1,4 εκ. τόνοι ετησίως παράγοντας ηλεκτρισµό, θερµότητα και ανακυκλούµενα υλικά. Συνολικά υπάρχουν 11 τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ολλανδία στις οποίες καίγονται 5,5 εκ. τόνοι απορριµµάτων ετησίως. Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία που της παρείχε το 3 ο ΚΠΣ για να χρηµατοδοτήσει µε ολοκληρωµένο τρόπο την διαχείριση απορριµµάτων και διέθεσε τα κεφάλαιά του για ΧΥΤΑ και σταθµούς µεταφόρτωσης δαπανώντας περισσότερα από 300 εκ. Ευτυχώς το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος αντιµετωπίζει το θέµα διαφορετικά. Η αποτελεσµατικότητά του όµως είναι περιορισµένη λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης και γνώσης των Οργανισµών ιαχείρισης Αποβλήτων, κάτι που µπορεί να βελτιωθεί µέσα από συνεργασίες µε εξειδικευµένους συµβούλους, επιστήµονες και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόοδος Από την άλλη πλευρά έχουν σηµειωθεί και σηµαντικά βήµατα προόδου: Η ΚΕΠΕ ΑΕ έχει υπερβεί το στόχο που της είχε τεθεί για την ανακύκλωση λιπαντικών και ανακυκλώνει το 73% των συσκευασιών λιπαντικών, 72% των λιπαντικών είναι ανακυκλωµένα, ξεπερνώντας σηµαντικά τους στόχους που έχει θέσει ο νόµος. Η Ε ΟΕ έχει πετύχει τον στόχο της για ανακύκλωση και επανάχρηση του 80% για τα που έχουν φθάσει στο τέλος της χρήσιµης ηλικίας τους (Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής), 3

4 Η ΑΦΗΣ έχει ξεπεράσει κατά µια µονάδα το στόχο για ανακύκλωση του 25% των µπαταριών, Η Ecoelastika έχει ήδη από το 2006 πετύχει το στόχο της για ανακύκλωση ελαστικών Ο στόχος της ανακύκλωσης 4 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ανά κάτοικο ετησίως, έχει επιτευχθεί από καιρό, Υγρά απόβλητα Η εφαρµογή της Οδηγίας της ΕΕ για τα Υγρά Απόβλητα (UWWTD) 91/271/EEC έγινε στην Ελλάδα το 1998, αν και σχετικές επενδύσεις ξεκίνησαν πριν περίπου 30 χρόνια. Αν και µε σηµαντική καθυστέρηση, η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έχει ολοκληρωθεί για πόλεις άνω των κατοίκων. Σε σηµαντικό βαθµό οι καθυστερήσεις οφείλονται σε γραφειοκρατικά εµπόδια ή σε αντιρήσεις του τοπικού πληθυσµού (σύνδροµο NIMBY). Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του Θριάσιου, δυναµικότητας P.E., όπου τα επεξεργασµένα λύµατα διοχετεύονται στον κόλπο της Ελευσίνας. Επίσης σύµφωνα µε απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου του Οκτ. 2007, η Ελλάδα παραβίαζε την Κοινοτική Νοµοθεσία καθώς 23 περιοχές της χώρας δεν είχαν τα κατάλληλα συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας. Έκτοτε, µόνον οι 11 περιοχές έχουν συµµορφωθεί. Σε 5 περιπτώσεις (Μαρκόπουλο, Αρτέµιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη) οι κατασκευαστικές εργασίες, που συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το 2013, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής λόγω κινδύνου µολύνσεως από βακτηρίδια και ιούς από τα µολυσµένα ύδατα. Η σωστή αντιµετώπιση των λυµάτων αναγνωρίζεται ως σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της Ελληνικής βαριάς βιοµηχανίας, του τουρισµού. Ολλανδική Εµπορική Αποστολή Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, 23-25/06/10 Η Εµπορική Αποστολή της VLM (Ολλανδικός Σύνδεσµος Παροχής Περιβαλλοντικού Εξοπλισµού και Τεχνολογίας) περιλάµβανε εταιρείες από τους ακόλουθους τοµείς: - Εµπορία Απορριµµάτων - ιαχείριση και Επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων - Νοσοκοµειακά Απόβλητα - Φίλτρα Αέρα - Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης - Compact Ηλιακοί Θερµοσίφωνες 4

5 Οι ακόλουθες Ολλανδικές Εταιρείες, µέλη της VLM, ειδικεύονται στην διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Advanced Waste Water Solutions BV Afmitech Friesland Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Afvalwatertechniek Natuurbeton Milieu B.V. Aqua Industrial Watertreatment B.V. Berson UV-techniek BV Biolic B.V. Biothane Systems International B.V. Bosman Watermanagement B.V. Delta Impex B.V. DHV B.V. DMT Milieutechnologie bv ESEP Milieutechniek B.V. GEA Westfalia Nederland B.V. Hollandia Systems bv Hubert Stavoren B.V. K-Pack Water Technology B.V. Landustrie Sneek B.V. Logisticon Water Treatment B.V. Morselt Borne B.V. MTOF Milieutechniek Nijhuis Water Technology b.v. Norit Group Paques B.V. PB International B.V. Redox Recycling Technology B.V. Reko Industrial Equipment B.V. Service in Separation b.v. WWE Sustainable Solutions 5

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Ενότητα A1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» Αρχικό Κείµενο θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα