ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Διπλωματική Εργασία Του Σαμαρά Δανιήλ Θεσσαλονίκη, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 i

2 ii

3 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. Σαμαράς Δανιήλ Πτυχίο Διοικητικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 2001 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 25/02/2015 Εμ. Στειακάκης Μ. Βλαχοπούλου Ι. Νικολαΐδης Σαμαράς Δανιήλ... 1

4 Περίληψη Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για έξυπνες και γρήγορες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, οδηγούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (providers) στην υιοθέτηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής προηγμένων δικτύων, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών. Τέτοιες αρχιτεκτονικές δικτύων είναι τα Οπτική μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home-FTTH), Οπτική μέχρι τη καμπίνα (Fiber To The Cabinet-FTTC) και Οπτική μέχρι το κτίριο (Fiber To The Building-FTTB), τα οποία ονομάζονται δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Access- NGΑ). Τα δίκτυα αυτά θα παρουσιαστούν ως προς τις τεχνικές δυνατότητές τους και ως προς τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν, για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Ένας τρόπος για να υλοποιηθούν αυτές οι αρχιτεκτονικές δικτύων, ο οποίος είναι και ο πιο διαδεδομένος είναι το Gigabit Passive Optical Network ο οποίος υιοθετεί την ανάπτυξη ενός παθητικού οπτικού δικτύου από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Για την μετάδοσή των πληροφοριών αμφίδρομα και των διαφόρων υπηρεσιών μέσω του GPON χρησιμοποιείται η τεχνολογία WDM με την οποία κάθε χρήστης έχει το δικό του μήκος κύματος μέσω μίας οπτικής ίνας. Αφού αναπτυχθούν όλες οι παραπάνω τεχνολογίες θα παρουσιαστεί μία οικονομετρική μελέτη για το πώς η υιοθέτηση των δικτύων επόμενης γενιάς πρόσβασης, επηρεάζει την εξάπλωση των υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία που προσφέρουν. Λέξεις Κλειδιά: NGN, NGA, FTTH, FTTC, FTTB, PON, GPON, FIBER OPTIC, WDM, ΜΑΝ. 2

5 Abstract The increasing demands of users for smart and fast internet services, lead providers in the adoption and development of advanced networks to satisfy user needs. Such networks are the Fiber to The Home (FTTH), Fiber to The Cabinet (FTTC) and Fiber to The Building (FTTB) which called Next Generation Networks (NGN). These networks will be presented in technical capabilities and to offer new possibilities for the satisfaction of user needs. One way to implement such network architectures, which is the most common, is the Gigabit Passive Optical Network which endorses the development of a passive optical network by telecommunications providers. For the transmission of information both ways and the various services via GPON using the WDM technology with which each user has its own wavelength through an optical fiber. Finally we present an econometric study of how the adoption of next generation access networks, will increase the spread of internet services, as well as the items they offer. Keywords: NGN, NGA, FTTH, FTTC, FTTB, PON, GPON, FIBER OPTIC, WDM, MAN. 3

6 Ευχαριστίες Με την παρούσα ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τη σύζυγο μου, Λία για την υπομονή που έδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής μου εργασίας. 4

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 2 Abstract... 3 Ευχαριστίες... 4 Κατάλογος Εικόνων... 7 Κατάλογος Διαγραμμάτων... 8 Κατάλογος Πινάκων... 9 Κατάλογος Γραφημάτων Συμβολισμοί Εισαγωγή Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Σκοπός Βασική Ορολογία Διάρθρωση της διπλωματικής Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης Γενικά χαρακτηριστικά των Δικτύων Επόμενης Γενιάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης Οπτικές Ίνες Πολυπλέκτης και αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών Fiber To The x (FTTx) Οπτική ίνα στην καμπίνα Οπτική ίνα στο κτίριο Οπτική ίνα στο σπίτι Παθητικό οπτικό δίκτυο Παθητικό οπτικό δίκτυο gigabit Χαρακτηριστικά παθητικού οπτικού δικτύου gigabit Πλεονεκτήματα παθητικού οπτικού δικτύου gigabit Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος και πολυπλεξία πυκνής διαίρεσης μήκους κύματος

8 2.9 Μητροπολιτικά δίκτυα στην Ελλάδα ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δίκτυα επόμενης γενιάς πρόσβασης στην Ελλάδα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) FORTHNET CYTA WIND HELLAS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ NGN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βιβλιογραφία

9 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1. Υπηρεσίες NGN Εικόνα 2. Οπτική Ίνα Εικόνα 3. Δρομολόγηση xdsl Εικόνα 4. Fiber to the x (FTTx) Εικόνα 5. DSLAM σε Καμπίνα Εικόνα 6. Σχηματική απεικόνιση δικτύου FTTC µε υπαίθρια καμπίνα εξοπλισμού σε KV Εικόνα 7. Σχηµατική παρουσίαση ενός δικτύου FTTB για υλοποιήσεις P2P και P2MP Εικόνα 8. Σχηματική παρουσίαση ενός δικτύου FTTH µε υλοποιήσεις P2P και P2MP και διάρθρωση εσωτερικού δικτύου Εικόνα 9. Υλποιήσεις FTTx βασισμένες στην τεχνολογία PON Εικόνα 10. GPON σε δίκτυο FTTH Εικόνα 11. Βασική Λειτουργία WDM Εικόνα 12. DWDM σε οπτική ίνα Εικόνα 13. MAN Δήμου Ηρακλείου

10 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών.44 Διάγραμμα 2. Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης..47 Διάγραμμα 3. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων VDSL 53 Διάγραμμα 4. Πορεία ευρυζωνικών συνδέσεων xdsl.54 Διάγραμμα 5. Ποσοστό των συνδέσεων VDSL σε σχέση με τις συνδέσεις xdsl 54 Διάγραμμα 6. Οπτική αναπαράσταση απλής γραμμικής παλινδρόμησης..55 8

11 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Βασικές Παραλλαγές της τεχνολογίας xdsl..25 Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά των τεχνολογιών PON 37 Πίνακας 3. Αναβάθμιση του δικτύου του Δήμου Ηρακλείου σε MAN. 42 Πίνακας 4. Ευρυζωνικές συνδέσεις xdsl και VDSL στην Ελλάδα...52 Πίνακας 5. Αποτελέσματα συνάρτησης LINEST..57 Πίνακας 6. Εγκυρότητα παλινδρόμησης 58 9

12 Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1 44 Γράφημα 2. Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών..46 Γράφημα 3. Κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών.47 10

13 Συμβολισμοί Mbps: Megabit per second Kg/km: kilogram per kilometer Db/km: decibel per kilometer 11

14 1 Εισαγωγή 1.1 Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, γίνεται αναγκαία ολοένα και περισσότερο, η ανάπτυξη νέων, υψηλότερων ταχυτήτων ευρυζωνικότητας που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων για γρήγορη περιήγηση στο διαδίκτυο, IP τηλεφωνία, γρήγορο κατέβασμα αρχείων ήχου, αρχείων video αλλά και για on-line παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο γεγονότων με εικόνα και ήχο (live-streaming). Οι υποθέσεις και οι ανάγκες κάτω από τις οποίες σχεδιάστηκε το διαδίκτυο έχει ριζικά αλλάξει. Αρκετά από τα πιο σχετικά και άμεσα προβλήματα για τα οποία η υπάρχουσα δομή του διαδικτύου έχει αποτύχει να παράσχει μια ικανοποιητική λύση μπορούν να βρεθούν στο [1]. Επίσης, μια περιεκτική συζήτηση σχετικά με την ιστορία του διαδικτύου υπάρχει στο [2]. Σε αυτό το πρόβλημα έρχονται να δώσουν λύση τα δίκτυα επόμενης γενιάς επονομαζόμενα και ως NGN (Νext Generation Networks) και επόμενης γενιάς πρόσβασης NGA (Next Generation Access). Τα δίκτυα αυτά που αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια από πολλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως, είναι δίκτυα τα οποία έχουν την δυνατότητα για παροχή περισσότερων και καλύτερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω υψηλών ταχυτήτων, όπως είναι το triple play. Μπορούμε να πούμε ότι τα NGN αποτελούν την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που είναι και η λύση για τις συνεχόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου, αλλά και πολλών επιχειρήσεων που θέλουν και αυξημένη ταχύτητα, αλλά κυρίως σταθερή και αξιόπιστη ταχύτητα στις ευρυζωνικές τους συνδέσεις για την ενδοεπιχειρησιακή και όχι μόνο, επικοινωνία. Προκειμένου να γίνει κατανοητό που οδηγείτε η τάση στα διαφορετικά είδη δικτύων ακολουθεί μια συνοπτική ιστορική αναδρομή σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι κυψελοειδής γενιές (δίκτυα κινητής πρόσβασης) διαφέρουν στα εξής χαρακτηριστικά: (α) ραδιοπρόσβαση (radio access), (β) ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (data rates), (γ) εύρος ζώνης (bandwidth), και (δ) σχήμα μετατροπής σήματος (signal switching scheme). Τα κυψελοειδή συστήματα 1 ης γενιάς (1G) είχαν κυρίως αναλογικό σήμα και εύρος ζώνης από 10 KHz ως 30 KHz. Ο προσφερόμενος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ήταν 10 Kbps μετά την μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Η πρώτη 12

15 φάση των κυψελοειδών συστημάτων 2 ης γενιάς (2G-GSM) πρόσφερε ένα ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μέχρι 9,6 Kbps και αυξήθηκε στη δεύτερη φάση μέχρι 300 Kbps. Για τα συστήματα 3 ης γενιάς (3G) ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ξεκίνησε από 24 Mbps και στις επόμενες αναβαθμίσεις έφτασε μέχρι τα 50 Mbps και με σταθερό εύρος ζώνης τα 5 MHz [3]. Το εγκεκριμένο σχήμα πρόσβασης για τα 3G ήταν το CDMA. Στην αρχή της γενιάς 3.5G με σύστημα HSDPA και έκτοτε έγινε στροφή στη μεταγωγή πακέτων μόνο. Στα κυψελοειδή συστήματα 4 ης γενιάς (4G) ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ξεκίνησε από τα 100 Mbpsς [2] και ευελπιστούν να φτάσουν στο 1 Gbps. Το σχήμα πρόσβασης άλλαξε από CDMA σε OFDMA και SC- FDMA. Από την άλλη μεριά, η μελλοντική 5 η γενιά (5G) για κινητά και ασύρματα δίκτυα καθιστά μια ολοκληρωμένη ασύρματη επικοινωνία χωρίς όρια και περιορισμούς. Το όνομα της γενιάς 5G εμφανίζεται μέχρι τώρα μόνο σε ερευνητικές εργασίες και ερευνητικά προγράμματα για να δηλώσει την επόμενη σημαντική φάση εξέλιξης στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Η γενιά 5G πρόκειται να είναι μια νέα τεχνολογία η οποία θα παράσχει όλες τις πιθανές εφαρμογές με τη χρήση μιας και μόνο καθολικής συσκευής και επιτρέποντας τη διασύνδεση όλων των ήδη υπαρχόντων υποδομών επικοινωνίας. Οι κύριες διαφορές, από τη σκοπιά του χρήστη, μεταξύ των τρεχουσών γενιών και της αναμενόμενης 5G περιλαμβάνει: Χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας Πολλαπλά ταυτόχρονα μονοπάτια μεταφοράς δεδομένων Χαμηλότερη πιθανότητα διακοπής λειτουργίας Καλύτερη κάλυψη και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Μεγαλύτερη ασφάλεια 1 Gbps ρυθμό μετάδοσης δεδομένων σε κινητή λειτουργία Χρήση εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου Χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (εξελιγμένη επικοινωνία αισθητήρων με έξυπνα τηλέφωνα) Μη επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία 13

16 Οι ερευνητικές προσπάθειες για το επόμενης γενιάς διαδίκτυο, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε θέματα δρομολόγησης (routing), παράδοσης περιεχομένου (content delivery), διαχείρισης και ελέγχου (management and control) και ασφάλειας (security). 1.2 Σκοπός Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση των NGN και NGA δικτύων ως προς το πως αναπτύσσονται τεχνολογικά και την αρχιτεκτονική τους, τι ανάγκες εξυπηρετούν για τον τελικό χρήστη και ποιες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν. Παράλληλα θα αναπτυχτεί και η τεχνολογία του GPON που αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των NGN και NGA και είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή την στιγμή στον τομέα των τηλεεπικοινωνιών. Επίσης μέσω οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της υπάρχουσας αγοράς και θα παρουσιαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης του NGA δικτύου σε επίπεδο χρηστών στην Ελληνική αγορά. 1.3 Βασική Ορολογία ΑΠΤΒ: Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο ΑΡΥΣ: Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση EETT: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΛΣΤΑΤ : Ελληνική Στατιστική Αρχή ΤΠ: Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line ATM: Asynchronous Transfer Mode Download: Λήψη Δεδομένων DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing FTTB: Fiber to the Building 14

17 FTTC: Fiber to the Cabinet FTTH: Fiber to the Home GPON: Gigabit Passive Optical Network IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers ITU: International Telecommunication Union IP: Internet Protocol IPTV: Internet Protocol Television KV: ΚΑΦΑΟ, Kabelverzweiger LAN: Local Area Network ΜΑΝ : Metropolitan Area Network MPLS: Multi-protocol Label Switching MSAN: Multi Service Access Node NGA: Next Generation Access NGN: Next Generation Network OAN: Optical Access Network OLT: Optical Line Termination ONT: Optical Network Terminal PtP: Point to Point PtM: Point to Multipoint QoS: Quality of Service Router: Δρομολογητής SIP: Session Initiation Protocol SHDSL: Symmetrical High-Speed Digital Subscriber Line TCP / IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol 15

18 Upload: Αποστολή Δεδομένων VDSL: Very High Speed Digital Subscriber Line VOD: Video on Demand VOIP: Voice Over Ip WAN: Wide Area Network WDM: Wavelength Division Multiplexing 1.4 Διάρθρωση της διπλωματικής Η παρούσα διπλωματική χωρίζεται σε δύο σημαντικά τμήματα. Το πρώτο είναι η ανάπτυξη ως προς το να γίνει κατανοητό το τι είναι τα δίκτυα επόμενης γενιάς πρόσβασης, ποιες αρχιτεκτονικές και ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση τους. Στο δεύτερο κομμάτι θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της υπάρχουσας αγοράς (τα στοιχεία είναι από τον ΕΕΤΤ) και θα παρουσιαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των NGA σε επίπεδο χρηστών στην Ελληνική αγορά. Ο ρυθμός ανάπτυξης/διείσδυσης των NGA στην Ελληνική αγορά θα μελετηθεί με τη χρήση υποδειγμάτων παλινδρόμησης, με απώτερο στόχο να βρεθεί μια συσχέτιση μεταξύ των ήδη υπαρχόντων δικτύων και των NGA. Πιο αναλυτικά τώρα στο Κεφάλαιο 2 θα αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά των δικτύων επόμενης γενιάς και επόμενης γενιάς πρόσβασης ποια είναι η κύρια διαφορά τους. Θα γίνει μία αναφορά στον ρόλο των οπτικών ινών και ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, θα εξηγηθεί το τι είναι τα μηχανήματα που ονομάζονται πολυπλέκτης και αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών και ποιος είναι πλέον ο ρόλος τους στα δίκτυα επόμενης γενιάς πρόσβασης, σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη τεχνολογία ATM, όπου κυριαρχούσε o χαλκός στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αφού κατανοηθούν οι έννοιες αυτές θα αναφερθούν ποιες αρχιτεκτονικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός δικτύου επόμενης γενιάς πρόσβασης και ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των αρχιτεκτονικών. Στη συνέχεια θα αποδοθεί ο ρόλος των τεχνολογιών παθητικών οπτικών δικτύων και παθητικών οπτικών δικτύων gigabit που είναι πολύ σημαντικός ως προς την λειτουργία και ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών των δικτύων επόμενης γενιάς πρόσβασης. Επίσης θα γίνει και μία μικρή αναφορά στην πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος που είναι 16

19 ο κινητήριος μοχλός πίσω από την τεχνολογία παθητικών οπτικών δικτύων Gigabit ως προς τον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων. Το τελευταίο κομμάτι του 2 ου κεφαλαίου αναφέρεται στα μητροπολιτικά δίκτυα ως προς το τι είναι και τι διαφορές υπάρχουν στους δήμους μετά την υλοποίηση τους. Θα αναφερθεί και το παράδειγμα υλοποίησης ενός μητροπολιτικού δικτύου στον δήμο Ηρακλείου Κρήτης για να κατανοηθεί ποια είναι τα οφέλη ενός μητροπολιτικού δικτύου. Στο κεφάλαιο 3 θα υπάρξει μια σύντομη παρουσίαση της ευρυζωνικότητας και των δικτύων επόμενης γενιάς στην Ελλάδα. Στο Κεφάλαιο 4 θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των κύριων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στο Κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί μια οικονομετρική παρουσίαση δεδομένων και μέσω αυτής θα γίνει μια αποτίμηση και ανάλυση της υπάρχουσας αγοράς στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης του δικτύου επόμενης γενιάς πρόσβασης σε επίπεδο χρηστών στην ελληνική αγορά, καθώς και μία σύγκριση του βαθμού διείσδυσης το ελληνικού πληθυσμού στις ταχύτητες που προσφέρουν τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, σε σύγκριση με τις ταχύτητες που προσφέρουν τα υφιστάμενα δίκτυα. 17

20 2. Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά των Δικτύων Επόμενης Γενιάς Με τον όρο Νext Generation Network (NGN), εννοούμε ένα μοναδικό δίκτυο κορμού για όλους τους τύπους πρόσβασης και για όλα τα είδη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που διαχειρίζεται πολλαπλούς τύπους κίνησης (traffic), όπως φωνής (voice), δεδομένων (data) και πολυμέσων (multimedia) [5]. Η αρχιτεκτονική αυτών των δικτύων αποτελείται από κάποια κύρια συστατικά (underlying technologies), όπως είναι το Internet Protocol (IP) και το Multiprotocol Label Switching (MPLS) 1. Κάθε μηχάνημα 2 που βρίσκεται μέσα σε ένα δίκτυο, είτε είναι ένα τοπικό δίκτυο είτε είναι WAN, έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Ακριβώς όπως βάζουμε διεύθυνση για να στείλουμε ένα γράμμα, έτσι και οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το μοναδικό αυτό αναγνωριστικό που ονομάζεται IP για την αποστολή δεδομένων σε συγκεκριμένους υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Τα περισσότερα δίκτυα σήμερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπολογιστών στο Internet, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP / IP ως το πρότυπο για το πώς να επικοινωνεί με το δίκτυο. Στο πρωτόκολλο TCP / IP, το μοναδικό αναγνωριστικό για έναν υπολογιστή είναι η IP του διεύθυνση (IP address) [6]. To Multiprotocol Label Switching (MPLS) είναι μια τεχνολογία πρoτύπου που έχει εγκριθεί για την επιτάχυνση της ροής της κυκλοφορίας του δικτύου, καθιστώντας το πιο εύκολο να διαχειριστεί. Το MPLS περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ειδικού δρόμου για μια δεδομένη ακολουθία των πακέτων, που προσδιορίζονται από μια ετικέτα που τοποθετείται σε κάθε πακέτο, σώζοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται για ένα router ώστε να αναζητήσει τη διεύθυνση στον επόμενο κόμβο, για να προωθήσει το πακέτο. Στο επίπεδο των υπηρεσιών (Application Layer) το κύριο χαρακτηριστικό είναι το Session Initiation Protocol (SIP). Το Session Initiation Protocol (SIP) 3 είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εργασίας MMUSIC IETF και το προτεινόμενο πρότυπο για την έναρξη, την τροποποίηση και τον τερματισμό μιας 1 Πρωτόκολλο που κατευθύνει τα δεδομένα από έναν κόμβο του δικτύου στον επόμενο βάση του πιο σύντομου μονοπατιού αποφεύγοντας πολύπλοκες αναζητήσεις σε έναν πίνακα δρομολόγησης. Το MPLS μπορεί να ενσωματώσει τα πακέτα των διαφόρων πρωτοκόλλων του δικτύου και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών πρόσβασης. 2 Μπορεί να είναι Η/Υ, Εκτυπωτής, Κάμερα ή ακόμα και Access Point για ασύρματη επέκταση ενός LAN. 3 Αρχικά δημοσιεύθηκε το 1996 ως RFC 2543, που είναι πλέον παρωχημένο, λόγω της δημοσίευσης του νέου RFC 3261, το

21 interactive συνεδρίας μεταξύ χρηστών, η οποία συμπεριλαμβάνει στοιχεία πολυμέσων όπως βίντεο, φωνή, instant messaging, online-gaming, και εικονική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, το SIP είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου επιπέδου εφαρμογής (application layer) και ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας για το Internet Telephony. Το SIP μπορεί να αποκαθιστά τις συνεδρίες για χαρακτηριστικά όπως audio/τηλεδιάσκεψης, διαδραστικά παιχνίδια, και η προώθηση κλήσεων που πρόκειται να χορηγηθούν πάνω από IP δίκτυα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών να ενσωματώσουν τις βασικές υπηρεσίες VOIP (IP τηλεφωνίας). Αναλύθηκε το SIP γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα δίκτυα NGN αποτελούνται από ένα μοναδικό δίκτυο κορμού με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ευρυζωνικότητας αλλά και τηλεφωνίας [7]. Μέσω των NGN όμως υπάρχουν και οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας που είναι εξίσου σημαντικές με την τηλεφωνία και το καταλαβαίνουμε αυτό μιας και ο αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνεται συνεχώς. Συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των NGN είναι τα παρακάτω, τα οποία αποτυπώνονται και στην Εικόνα 1 [8]. Μεταφορά κίνησης μέσω πακέτων (Packet-based transfer). Διαχωρισμός ελέγχου λειτουργιών ανάλογα με τις δυνατότητες, συνεδρίας κλήσεων και εφαρμογών υπηρεσιών. Υποστήριξη μεγάλου εύρους υπηρεσιών, εφαρμογών όπως real time-streaming, non-real time υπηρεσίες και multi-media. Ευρυζωνικές δυνατότητες με end-to-end QoS και ισοδύναμη μεταφορά όλων των υπηρεσιών με το ίδιο QoS. Λειτουργία και με δίκτυα προηγούμενης γενιάς μέσω ανοιχτών κυκλωμάτων. Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω όλων των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας. Πρόσβαση σε users πο υ ανήκουν σε διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών. Ποικιλία των συστημάτων αναγνώρισης που μπορεί να επιλυθεί σε διευθύνσεις IP για το σκοπούς της δρομολόγησης σε δίκτυα IP. Ενοποιημένα χαρακτηριστικά για την ίδια υπηρεσία όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη. 19

22 Σύγκλιση υπηρεσιών μεταξύ σταθερών και κινητών δικτύων. Ανεξαρτησία των λειτουργιών που αφορούν τις υπηρεσίες από τις υποκείμενες τεχνολογίες μεταφορών. Υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών μέσω της συνδρομητικής γραμμής. Συμβατό με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, σχετικά με Επικοινωνίες και ασφάλεια / προστασία της ιδιωτικής ζωής, κ.λπ. Εικόνα 1. Υπηρεσίες NGN (source: ITU [8]) 2.2 Δίκτυα Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης (NGA) Δίκτυα ως «ενσύρματα δίκτυα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή σε μέρος, από οπτικά στοιχεία και είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες με ενισχυμένα χαρακτηριστικά πρόσβασης σε σύγκριση με εκείνα που παρέχονται μέσω υφιστάμενων χαλκού δίκτυα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα NGA είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης υφιστάμενου χάλκινου ή oομοαξονικού δικτύου πρόσβασης.» [9]. Από τις ορολογίες των NGN και των NGA καταλαβαίνουμε ότι η κύρια διαφορά είναι ότι τα NGN μέσω ενός δικτύου κορμού παρέχονται διάφορες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον πελάτη, 20

23 ενώ τα NGA δίκτυα είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου εξ ολοκλήρου ή ενός μεγάλου κομματιού από χαλκό σε οπτικές ίνες και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαίο δίκτυο για όλες τις υπηρεσίες, ασχέτως εάν δύναται η επιλογή αυτή. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τα NGN δίκτυα σχετίζονται με τα NGΑ λόγω του ότι για να λειτουργήσουν και τα δύο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στο κυρίως δίκτυο των παρόχων, άρα είναι δύο έννοιες συνυφασμένες και όχι ανεξάρτητες. 2.3 Οπτικές Ίνες Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των NGA και του GPON θα πρέπει να αναφερθούμε στις οπτικές ίνες, για τον λόγο του ότι οι αρχιτεκτονικές αυτές δικτύου, στηρίζονται καθαρά στην ανάπτυξη των οπτικών ινών που είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό στα NGA το φυσικό μέσο υλοποίησης ενώ στην αρχιτεκτονική δικτύου FTTH είναι το 100% το φυσικό μέσο υλοποίησης. Οι οπτικές ίνες το περισσότερο τεχνολογικά προηγμένο μέσο μετάδοσης, έχουν αντικαταστήσει πλήρως κάθε άλλο ενσύρματο μέσο στο υπεραστικό και ζευκτικό τμήμα του δικτύου, ενώ η εισαγωγή τους στο αστικό δίκτυο είναι μαζική, με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι τον εξωτερικό κατανεμητή (FTTC), την εισαγωγή της οικοδομής (FTTB) και σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι τον συνδρομητή (FTTH). Οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται επίσης και στα τοπικά δίκτυα μεγάλων επιχειρήσεων ή πανεπιστημίων, λόγω των μεγάλων ρυθμών μετάδοσης π ου επιτυγχάνουν [10]. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό η έννοια του τι είναι οι οπτικές ίνες. Οπτικές ίνες είναι ειδικά νήματα που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί, με διάμετρο περίπου όσο μία ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί επιτρέπει την μετάδοση φωτός στο εσωτερικό τους, ενώ συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες κατά χιλιάδες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια. Η δομή ενός καλωδίου οπτικών ινών είναι τέτοια, ώστε να αποτρέπει τις εξωτερικές φθορές, αλλά και την απώλεια σήματος, που θα προέκυπτε κατά την διαρροή της φωτεινής ακτινοβολίας στο εξωτερικό του [11]. Ένα καλώδιο οπτικών ινών αποτελείται από τρία τμήματα Εικόνα 2. Πυρήνας (core) : Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του καλωδίου. Αποτελείται από μία δέσμη οπτικών ινών, με κύριο σκοπό τη μετάδοση των φωτεινών σημάτων. 21

24 Εσωτερική επένδυση (cladding) : Είναι εκείνο το υλικό το οποίο εμποδίζει τη διαφυγή του φωτός που αντανακλάται εσωτερικά στο εξωτερικό τμήμα του καλωδίου. Εξωτερική επένδυση (buffer coating): Πολύ ανθεκτικό υλικό, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία του καλωδίου από ζημιές που θα προέκυπταν από τους διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Εικόνα 2. Οπτική Ίνα (Source: Τα πλεονεκτήματα της χρήσης οπτικών ινών έναντι του παραδοσιακού χαλκού που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα είναι πάρα πολλά και αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά με λίγα λόγια. Σύμφωνα με την αναφορά [12] αυτά είναι τα ακόλουθα: Μικρό μέγεθος : 12 Ζευγάρια ινών ισοδυναμούν με 3- inch διαμέτρου χαλκού. Χαμηλό βάρος : 60kg/km ενώ το twisted pair καλώδιο ζυγίζει 7300kg/km Low Loss : Οι μονότροπες ίνες (Single-mode fiber) έχουν απώλεια μόνο 0,25 db/km (1550 nm) και οι πολύτροπες (Multi-mode fiber) έχουν απώλεια 0,8 db/km (850 nm). 22

25 Ανοσία σε θόρυβο : Οι οπτικές ίνες είναι dielectric 4. Ασφάλεια μεταδόσεων: Οι οπτικές ίνες δεν ακτινοβολούν ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, ακτινοβολία ή κάποια άλλη ενέργεια που μπορεί να ανιχνευθεί άρα είναι δύσκολο να υποκλαπεί το σήμα. Μη ύπαρξη βραχυκυκλωμάτων/σπινθήρων: Από την στιγμή που η ίνα είναι φτιαγμένη από γυαλί και δεν μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ακτινοβολεί, δεν παράγει θερμότητα ή σπινθήρες, άρα είναι ένα ασφαλές μέσο μετάδοσης. Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας : Είναι φτιαγμένες να λειτουργούν από -40 C εώς +100 C. Υπάρχουν ίνες που αντέχουν μέχρι και τους 550 C. Σταθερή απόδοση : Δεν υποβαθμίζεται το μέσο μετάδοσης με τη γήρανση. Topology Compatibility: είναι εύκολο να αλλαχτεί μια τοπολογία ινών για λόγους αύξησης χωρητικότητας ή σχεδιασμού. Πρώτες ύλες : Το υλικό που χρειάζεται για την Παρασκευή οπτικών ινών είναι πολύ απλό και υπάρχει άφθονο (SiO2) Πολυπλέκτης και αποπολυπλέκτης των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των NGN, θα πρέπει να παρουσιαστεί πως δρομολογείται από το σπίτι του τελικού χρήστη, είτε η κίνηση δεδομένων είτε η τηλεφωνία μέχρι τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Για να συνδεθεί κάποιος στο internet ή ακόμα και να πάρει τηλέφωνο (δεδομένου ότι και η τηλεφωνία του θα δουλεύει μέσω δικτύου επόμενης γενιάς πρόσβασης), θα πρέπει μέσω του δικτύου χαλκού του εκάστοτε παρόχου η γραμμή του από το επιτοίχιο πριζάκι που έχει στο σπίτι του να οδηγηθεί σε ένα μηχάνημα που μπορεί να βρίσκεται είτε στο αστικό κέντρο του παρόχου είτε σε μία καμπίνα (KV) στην περιοχή που διαμένει το οποίο ονομάζεται DSLAM. Στην συνέχεια μετά το DSLAM η κίνηση του συνδρομητή δρομολογείται μέσω του IP δικτύου του παρόχου ο οποίος και τον βγάζει στο internet (Εικόνα 3). Tα DSLAM είναι μηχανήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που μπορούν να 4 Δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 5 SiO2 silica glass-διοξείδιο πυριτίου. Η κρυσταλλική μορφή αναφέρεται σαν χαλαζίας, ενώ η άμορφη σαν άμμος. 23

26 παρέχουν έναν μεγάλο αριθμό γραμμών xdsl που μπορεί να είναι είτε ADSL, είτε G.shdsl ή πλέον VDSL. Στην αρχή τα πρώτα DSLAMs χρησιμοποιούσαν για τη διασύνδεση με το Δίκτυο δεδομένων το ATM (Asynchronous Transfer Mode) ενώ από το 2005 και μετά σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται η τεχνολογία του Ethernet με Gigabit Ethernet διεπαφές και ονομάζονται πλέον IP-DSLAM. Ιστορικά, οι ταχύτητες ξεκίνησα ν από τα 56Kbps με τα παραδοσιακά modem dial-up, εξελίχθηκαν μέσω modem-router σε ταχύτητες 1Mbps μετά 2Mbps, 4Mbps, 8Mbps και κάπου εκεί σταματούσε η ταχύτητα λόγω του περιορισμένου Bandwidth που μπορούσε να υποστηρίξει η τεχνολογία των ATM Dslam [13]. Εικόνα 3. Δρομολόγηση xdsl (Source: Τα πρώτα DSLAM χρησιμοποιούσαν το πρότυπο ITU-T 6 G (ή G.DMT) που ήταν το ADSL και δημιουργήθηκε το Ιστορικά το ADSL αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Stanford και στα εργαστήρια της AT&T Bell Labs κατά τις αρχές της δεκαετίας του 90 και χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 8Mbps στο download και 1Mbps στο upload. Το 1998 η ITU-T δημιούργησε το πρότυπο G992.2 μιας παραλλαγής του ADSL που διευκολύνει την εγκατάσταση του ADSL modem από τους ίδιους τους συνδρομητές βάζοντας φίλτρο γραμμής πριν από την τηλεφωνική συσκευή με σκοπό να προστατεύσει το ADSL modem από τον κρουστικό θόρυβο των γραμμών. Η δεύτερη γενιά της τεχνολογίας 6 Η ITU-T ιδρύθηκε το 1865 και έγινε οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών το Είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση διεθνών συνθηκών, κανονισμών και προτύπων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. 24

27 ADSL γνωστή και ως ADSL2 εμφανίστηκε το 2002 με τυποποιήσεις G993.3 και G994.4 της ITU-T ενώ το 2003 δημιουργήθηκε το G992.5 για ταχύτητες έως 24Mbps. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον χώρο της ευρυζωνικότητας πλέον είναι το VDSL2 η οποία είναι η 2 η έκδοση του VDSL. To VDSL2 τυποποιήθηκε από την ITU-T το 2006 ως G993.2 και αντικατέστησε το VDSL με βελτιωμένες επιδόσεις σε μικρά καλωδιακά μήκη και συμβατότητα με το ADSL2+. Λόγω αυτής της συμβατότητας το VDSL2 δεν αποτελεί μόνο διάδοχο της τεχνολογίας VDSL αλλά και του ADSL2+ αφού λειτουργεί ακόμη και αν ο συνδρομητής έχει modem-router για ADSL2+. Το κύριο προτέρημα των δικτύων επόμενης γενιάς είναι οι υψηλές ταχύτητας πρόσβασης (VDSL) στο Internet που παρέχουν στους χρήστες μέσω των IP-DSLAM οι οποίες στην Ελλάδα υπάρχουν προς εμπορική διάθεση μέχρι στιγμής έως τα 50mbps. Πίνακας 1. Βασικές Παραλλαγές της τεχνολογίας xdsl. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να υλοποιήσει ένα δίκτυο επ όμενης γενιάς. Ανάλογα με το υφιστάμενο δίκτυο του, μπορεί να απο φασίσει ποια αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν αυτές οι αρχιτεκτονικές και πως ακριβώς υλοποιούνται. 25

28 2.5 Fiber To The x (FTTx) To FTTx είναι ένας γενικός όρος για κάθε αρχιτεκτονική δικτύου που χρησιμοποιεί οπτικές ίνες για να παράσχει το σύνολο ή μέρος του τοπικού βρόχου που χρησιμοποιείται, για το τελευταίο μίλι των τηλεπικοινωνιών. Ο όρος είναι μια γενίκευση για διάφορες μεθόδους της εγκατάστασης οπτικής ίνας, που κυμαίνονται από FTTC (Fiber To The Cabinet ) ίνα στη γειτονιά, έως FTTH (Fiber To The Home) ίνα στο σπίτι. Το οπτικό τμήμα ενός τοπικού συστήματος δικτύου πρόσβασης μπορεί να είναι είτε σημείο-προς-σημείο είτε σημείο-προς-πολλαπλά σημεία, ενεργητικό ή παθητικό. Η εικόνα 4 δείχνει τις αρχιτεκτονικές ενώ οπτικό δίκτυο πρόσβασης (OAN) είναι κοινό για όλες τις αρχιτεκτονικές. Εικόνα 4. Fiber to the x (FTTx) (Source: Οι διαφορές όσο αναφορά τις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης ενός FTTx, έχουν να κάνουν κυρίως με την απόσταση με την οποία θα τερματίζει η οπτική ίνα. Εάν δηλαδή θα αναπτυχθεί η οπτική ίνα έως το σπίτι του χρήστη (FTTH) ή εάν θα χρησιμοποιηθεί το 26

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 8: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Τηλέμαχος Δούκογλου, Ph.D. Δ/ντης Έργου NGA OTE Δ/νση Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής Δικτύου Γενική Δ/νση Τεχνολογίας ΟΤΕ Α.Ε. Οπτικές Ίνες στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς

Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων στην Ελληνική Περιφέρεια και δίκτυα επόμενης γενεάς Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Ph.D. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (*) Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την παρουσίαση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...13. Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19

Εισαγωγή...13. Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή...13 Μέρος Α Ενσύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Χρ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας...19 Περίληψη...21 1.1 Εισαγωγή... 22 1.2 Ορισμοί Η παραδοσιακή δομή του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία Πολυπλεξία με Διαίρεση Μήκους Κύματος Εφαρμογές σε Μητροπολιτικά Δίκτυα Τζιουμάκης Η. Αθανάσιος Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Βασιλόπουλος Τμήμα Η.Υ.Συστημάτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Wiring Guide for Broadband Services Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παράλληλα συνδεδεμένες τηλεφωνικές πρίζες και η επίδρασή τους στην τεχνολογία VDSL2 3. Καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων Επικοινωνιών macheras@marac.gr. www.marac.gr

Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων Επικοινωνιών macheras@marac.gr. www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων Επικοινωνιών macheras@marac.gr Παρουσίαση:...@marac.gr Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον IPTV ένα βήμα προς το μέλλον Τι είναι το IPTV; Είναι Τηλεόραση Η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πιο συγκεκριμένα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL). Βασίζεται σε Internet Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Γενική Περιγραφή WiMAX Τι είναι τοwimax Νέα Τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Πρόσβασης Βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΜΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα