Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών"

Transcript

1 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 4 Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

2 Μια σημείωση: Ποιοτική-Ποσοτική έρευνα. Γεφυρώνοντας τις διαφορές. Δύο στρατηγικές-μία λογική: -Απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα. -Σύνδεση με θεωρία. -Εντοπισμός διαφορών, διακυμάνσεων, «μοτίβων», patterns. -Αποφυγή σφάλματος. -Σημασία δημοσιότητας ερευνητικού πρωτοκόλλου. -Διαφορετικά ερωτήματα ζητούν διαφορετικές μεθόδους. -Δυνατότητα συνδυασμού τους....these differences are mainly ones of style and specific technique. The same underlying logic provides the framework for each research approach. [ ] Both quantitative and qualitative research can be systematic and scientific King, G, Keohane, R. O. & Verba, S (1994) Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton University Press.

3 3 1. Μέτρηση, Μεταβλητές, Δείκτες & Κλίμακες.

4 Η ΜΕΤΡΗΣΗ 4 Υπάρχει μια εγγενής αμφιβολία για το αν μπορεί να μετρηθεί πραγματικά το περιεχόμενο της ζωής: αγάπη, μίσος, προκατάληψη, θρησκευτικότητα, κομματική ταύτιση κλπ. Και όμως, μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, ΠΑΝΤΑ όμως κατά προσέγγιση. Μέτρηση: Προσεκτική και σκόπιμη παρατήρηση του πραγματικού κόσμου με σκοπό την περιγραφή αντικειμένων και συμβάντων βάσει των τιμών μιας μεταβλητής (Babbie, 2011, σ. 180). Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούμε δεν έχουν «πραγματικό» νόημα, με την έννοια ότι δεν είναι χειροπιαστοί, δεν υπάρχουν στη φύση.

5 Η ΜΕΤΡΗΣΗ 5 Οι Έννοιες (concepts) Τα υλικά με τα οποία χτίζονται οι θεωρίες «Οι έννοιες είναι κατηγορίες για την οργάνωση των ιδεών και των παρατηρήσεων» Bulmer, M. (1984), Facts, Concepts, Theories and Problems in Bulmer, M. (ed) Social Research Methods. London: Macmillan, p. 43.

6 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (2) Παράδειγμα: Προκατάληψη (Babbie, 2011, σελ ). -Άνθρωποι επιτίθενται ή λένε άσχημα πράγματα για τις μειονότητες. -Επιθέσεις/Λιντσαρίσματα. -Οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο. -Εθνικοί πόλεμοι και εκκαθαρίσεις κλπ. Παρατηρούσαμε απόψεις και συμπεριφορές «προκατάληψης», που μοιράζονταν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς ακόμα να τις ονομάζουμε έτσι. Κάποια στιγμή επινοήσαμε τον όρο «προκατάληψη» για να συνεννοηθούμε. Είναι μια νοητική κατασκευή, δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Παρόλο που κάθε ένας από μας μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη για το τι ακριβώς είναι προκατάληψη, έχουμε όλοι μια ιδέα για το τι σημαίνει. Έχουμε καταλήξει σε μια σχετική συμφωνία και αυτό σημαίνει ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η νοητική διαδικασία μέσω της οποίας ασαφείς και ανακριβείς ιδέες (έννοιες) προσλαμβάνουν πιο συγκεκριμένη και ακριβή υπόσταση. Κοινωνική τάξη, ευρωπαϊκή ταυτότητα, κοινωνικό κεφάλαιο, πολιτική συναίνεση, κοινωνική κινητικότητα 6

7 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (3) 7 (Babbie, 2011, σελ. 186). Τρία πράγματα που μετρούν οι κοινωνικοί επιστήμονες: 1) Άμεσα παρατηρήσιμα: Φυσικά χαρακτηριστικά-φύλο, ύψος, χρώμα δέρματος. 2) Έμμεσα παρατηρήσιμα: Χαρακτηριστικά που προκύπτυν από τις απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο (π.χ. τόπος κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο κλπ) 3) Κατασκευές: σύνθεση άμεσα και έμμεσα παρατηρήσιμων πραγμάτων (π.χ. κομματική ταύτιση κλπ).

8 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (4) 8 Ενδείκτες και διαστάσεις: Ενδείκτης: Μια παρατήρηση που επιλέγουμε να θεωρήσουμε αντανάκλαση μιας μεταβλητής που θέλουμε να μελετήσουμε. Παραδείγματα θρησκευτικότητα, κομματική ταύτιση, προκατάληψη. Διάσταση: Μια πλευρά κάποιας έννοιας η οποία είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Διαφορά Διάστασης και Ενδείκτη: Η έννοια θρησκευτικότητα, μπορεί να μετρηθεί βάσει του ενδείκτη «θρησκευτική προσέλευση» που αφορά την τελετουργική διάσταση της θρησκευτικότητας. Κάθε έννοια έχει δηλαδή καταρχήν διαστάσεις (πλευρές) και οι πλευρές μετρώνται βάσει ενδεικτών.

9 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (5) 9 Από την εννοιολόγηση στη λειτουργικοποίηση. Εννοιολογούμε και μετά λειτουργικοποιούμε. Λειτουργικοποίηση Η διαδικασία διατύπωσης λειτουργικών ορισμών (operational definitions) ή ο ακριβής καθορισμός των λειτουργιών που εμπλέκονται στη μέτρηση μιας μεταβλητής. Λειτουργικός Ορισμός Ο σαφής και συγκεκριμένος ορισμός κάποιου πράγματος βάσει των λειτουργιών μέσω των οποίων κατηγοριοποιούνται οι παρατηρήσεις. Παρατήρηση Ο ακριβής καθορισμός των λειτουργιών που εμπλέκονται στη μέτρηση μιας μεταβλητής.

10 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (6) Από την εννοιολόγηση στη λειτουργικοποίηση. 10 Η λειτουργικοποίηση ενέχει ορισμένες αποφάσεις: 1.Επιλογή Εύρους διακύμανσης (συχνότητα εκκλησιασμού-ανώτατες και κατώτατες κατηγορίες) 2.Ακρίβεια μεταξύ των άκρων (ενδιάμεσες κατηγορίες) 3.Ποιες διαστάσεις της έννοιας (τελετουργική [εκκλησιασμός], συνειδησιακή [προσευχή] κλπ) 4.Μεταβλητές και επίπεδα μέτρησης αυτών.

11 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (7) 11 Ξανά οι μεταβλητές Μεταβλητή είναι το χαρακτηριστικό ή η ιδιότητα για την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες (δεδομένα) από τις μονάδες της ερευνώμενης μονάδας (πληθυσμού ή δείγματος) και παίρνει διαφορετικές τιμές για τις μονάδες αυτές. Ομοίως, μεταβλητή καλείται η ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό που παίρνει διαφορετικές τιμές σε επαναλήψεις μέτρησης.

12 Η ΜΕΤΡΗΣΗ (8) 12 Βασικές αρχές: 1. Οι τιμές της πρέπει να παρουσιάζουν πληρότητα περιεχομένου (να μπορεί κάθε παρατήρηση να ταξινομηθεί). 2. Οι τιμές που απαρτίζουν μία μεταβλητή πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες (κάθε παρατήρηση να ταξινομείται βάσει μόνο μιας τιμής). Παραδείγματα: φύλο, κοινωνική τάξη, εκπαιδευτικό επίπεδο, πρόθεση ψήφου, βαθμός ικανοποίησης από την Κυβέρνηση κλπ.

13 13 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Ποιοτικές χαρακτηρίζονται οι μεταβλητές «είδους», των οποίων οι μονάδες δεν μπορούν να μετρηθούν, αλλά μόνο να απαριθμηθούν (φύλο, θρήσκευμα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ). Ποσοτικές ή αριθμητικές καλούνται οι μεταβλητές των οποίων τα δεδομένα παίρνουν ποσοτική μορφή σε μια κλίμακα μετρήσεων.

14 14 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (2) ΣΥΝΕΧΕΙΣ-ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Συνεχείς καλούνται οι μεταβλητές που παίρνουν οποιεσδήποτε (ακέραιες και δεκαδικές) τιμές σε μια κλίμακα μετρήσεων (εισόδημα, καταναλωτικές δαπάνες κλπ). Ασυνεχείς είναι οι μεταβλητές που παίρνουν μόνο ακέραιους αριθμούς (αριθμός τέκνων, πληθυσμός κλπ)

15 15 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (3) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ξανά!) Ανεξάρτητες ή πειραματικές ή ερμηνευτικές ή προβλεπτικές θεωρούνται οι μεταβλητές που ασκούν επίδραση σε μια άλλη μεταβλητή. Εξαρτημένες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζονται από τη μεταβολή των τιμών μιας άλλης μεταβλητής. Οι κοινωνικές δομές/η κομματική ταύτιση επηρεάζουν την ψήφο. Η επιδίωξη της ατομικής απόλυτης ασφάλειας επηρεάζει τη συνολική ασφάλεια σε ένα σύστημα Θεσμική θέση/επίπεδο ανταγωνισμού Κομματική επικοινωνιακή δράση Περιεχόμενο ειδησεογραφίας (Τσίρμπας, 2007)

16 16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Οι χρησιμοποιούμενες για τη μέτρηση μονάδες είναι ανθρώπινες επινοήσεις που ορίζονται αυθαίρετα, με σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες μέτρησης, για τη μετάβαση από τη διαισθητική σύλληψη της αξίας-ιδιότητας στην πραγματική ποσοτική αποτίμησή της. Π.χ γραμμάριο-βάρος, δευτερόλεπτο-χρόνος κλπ. «Αν κάτι υπάρχει, υπάρχει σε κάποια ποσότητα και αν υπάρχει σε κάποια ποσότητα, μπορεί να μετρηθεί.» Ουσιαστικά, η μέτρηση αφορά το νόημα που παρέχεται από τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες μιας μεταβλητής.

17 17 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Ονομαστική Μέτρηση (nominal) QUA L (Δια)Τακτική Μέτρηση (ordinal) Μέτρηση (Ισο)διαστημάτων (interval) Αναλογική Μέτρηση/Μέτρηση Λόγου (ratio) PURE MATH

18 18 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (2) 1) Ονομαστική Μέτρηση (NOMINAL) Πρόκειται για την ατελέστερη μορφή κλίμακας. Χρησιμοποιείται για τις ποιοτικές μεταβλητές και οι κατηγορίες είναι ανεξάρτητης σειράς και αμοιβαία αποκλειόμενες, έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να ενταχθεί μόνο σε μία κατηγορία. Η ονομαστική κλίμακα καθορίζει τη διαφορά ή την ομοιότητα και ΌΧΙ τη σειρά ή το βαθμό υπεροχής και υστέρησης. Με άλλα λόγια, η ταξινόμηση στις κατηγορίες της μεταβλητής γίνεται με βάση την παρουσία ή την απουσία ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται είναι συμβολικοί και δεν έχουν κανένα αριθμητικό νόημα. Π.χ. Ψήφος στις προηγούμενες εκλογές (1: ΠΑΣΟΚ, 2: ΝΔ, 3: ΚΚΕ κλπ) Μοναδικός περιορισμός: η απόδοση μοναδικού αριθμού ανά κατηγορία.

19 19 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (3) 2) Τακτική Μέτρηση (ORDINAL) Πρόκειται για ονομαστική μέτρηση, με την επιπλέον ιδιότητα ότι οι παρατηρήσεις ταξινομούνται σε κατηγορίες που ακολουθούν σειρά φυσική ή λογικά αποδεκτή, αύξουσα ή φθίνουσα. Δηλαδή, η ιεράρχηση των ατόμων γίνεται με βάση τη σχετική υπεροχή ή υστέρηση έναντι κάποιου άλλου, ως προς ορισμένο κριτήριο και ΌΧΙ με βάση τη διαφορά απόστασης ή το βαθμό υπεροχής ή υστέρησης.

20 20 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (4) 2) Τακτική Μέτρηση (2) Παραδείγματα: Συχνότητα παρακολούθησης θεάτρου (Συχνά-Περιστασιακά-Σπάνια- Ποτέ) Εκπαιδευτικό επίπεδο (Έως βασική εκπαίδευση-έως δευτερεύουσα εκπαίδευση-αει/τει και άνω) Η βασική αρχή είναι ότι στη τακτική κλίμακα η απόσταση μεταξύ των κατηγοριών δεν μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο αριθμητικό μέγεθος: οι κατηγορίες διατάσσονται, αλλά η μεταξύ τους διαφορά δεν είναι ποσοτικά ίδια.

21 21 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (5) 3) Μέτρηση Ισοδιαστημάτων (INTERVAL) Έχει τις ιδιότητες της τακτικής κλίμακας, με τη διαφορά ότι υπάρχουν προκαθορισμένα ίσα διαστήματα μεταξύ των κατηγοριών σε οποιοδήποτε τμήμα της κλίμακας. Χαρακτηρίζεται από: Κοινή και σταθερή μονάδα μέτρησης Απροσδιόριστη αφετηρία Μπορεί να εκφράσει διαφορές, αλλά ΌΧΙ αναλογίες. Χρησιμοποιείται σπάνια. Π.χ. Δείκτης νοημοσύνης: Η διαφορά μεταξύ είναι ίδια με τη διαφορά , αλλά ο δείκτης νοημοσύνης 150 ΔΕΝ είναι διπλάσιος από το 75 (γιατί η αφετηρία, το 0, ουσιαστικά είναι απροσδιόριστη). Το ίδιο με τη θερμοκρασία (το σημείο 0 δεν σημαίνει απουσία θερμοκρασίας, όπως και δείκτης ευφυΐας 0 δεν σημαίνει απουσία νοημοσύνης).

22 22 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (6) 4) Αναλογική Κλίμακα (RATIO) Έχει τις ιδιότητες της κλίμακας ισοδιαστημάτων (άρα και των υπολοίπων) και εκφράζει ΚΑΙ αναλογίες. Έχει αριθμητικό νόημα το σημείο 0. Π.χ. Εισόδημα (500 ευρώ ευρώ κλπ) Έχει περισσότερες μαθηματικές ιδιότητες. Αποτελεί δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο μέτρησης. Παράλληλα, μπορεί να μετατραπεί στο χαμηλότερο (ονομαστική μέτρηση). Το αντίθετο ΔΕΝ γίνεται.

23 ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 23 Κατά τη μελέτη στάσεων, αξιών κλπ σε κοινωνικό επίπεδο, κάθε ιδιότητα μπορεί να προσδιορίζεται από πολλές επιμέρους μεταβλητές (στοιχεία, θέματα, προτάσεις) και να μην υπάρχουν ξεκάθαροι, σαφείς ενδείκτες. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση Σύνθετων Μέτρων, δηλαδή Δεικτών και Αθροιστικών Κλιμάκων Μέτρησης. Babbie (Κεφ. 5): Δείκτης = Ένα είδος σύνθετου μέτρου που συνοψίζει και κατατάσσει πολλές συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αναπαριστά κάποια πιο γενική διάσταση. Κλίμακα = Ένας τύπος σύνθετου μέτρου που αποτελείται από διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων υφίσταται μια λογική ή εμπειρική δομή. Οι κλίμακες υπερτερούν γενικά των δεικτών γιατί λαμβάνουν υπόψη τους την ένταση με την οποία τα διαφορετικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη μεταβλητή που μετράμε.

24 24 ΔΕΙΚΤΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Δείκτης είναι μέτρο ή σημείο παραστατικό μιας έννοιας, το οποίο βασίζεται σε μια σειρά παρατηρήσεων. Ο Δείκτης διατυπώνεται συχνά ως αριθμός (λόγος-αναλογία, μέσος όρος) Κατασκευάζουμε δείκτες γιατί συχνά δεν είναι δυνατή η απευθείας μέτρηση ορισμένων κοινωνικών μεταβλητών.

25 25 ΔΕΙΚΤΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (2) Ουσιαστικά δείκτης είναι μια μεταβλητή συγγενής προς τη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει, η οποία συχνά δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς την έννοια της μεταβλητής που αδυνατούμε να μετρήσουμε απευθείας. Π.χ η κοινωνική θέση, το κοινωνικό γόητρο, η κοινωνική απομόνωση είναι μερικές από τις μεταβλητές που η ποσοτική απόδοσή τους με κάποιον αριθμό δεν αντανακλά ούτε και μετρά απευθείας την πραγματική τους ιδιότητα, αλλά αποτελεί μια ερευνητική αναγκαιότητα.

26 ΔΕΙΚΤΕΣ 26 Τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Η πιο ασφαλής πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο κλπ Ουσιαστικά, συλλέγουμε παρατηρήσεις (πρωτογενώς ή δευτερογενώς), τις βαθμολογούμε/ιεραρχούμε και κατασκευάζουμε το δείκτη.

27 ΔΕΙΚΤΕΣ 27 Glass-ceiling index: (τα αόρατα κοινωνικά όρια για τις γυναίκες στις σύγχρονες κοινωνίες) -Διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση-βάρος 23% -Διαφορά στην απασχόληση-23% -Διαφορά στις μέσες αμοιβές-23% -Ποσοστό γυναικών στην υψηλή διοίκηση-23% -Κόστος ανατροφής τέκνου ως ποσοστό του μέσου μισθού-8%. Σημαντικό 1: Να μετρούνται με τον ίδιο τρόπο.

28 Rank ing Nation Value 1 Saudi Arabia Maldives Brunei Burma (Myanmar) China Iran Comoros Korea, (North) Democratic Republic of Eritrea Pakistan Uzbekistan Jordan Laos Turkmenistan Egypt Azerbaijan Sudan Vietnam Malaysia Afghanistan Belarus Kuwait Algeria Libya Mauritania Somalia Singapore Armenia Cuba Qatar Kazakhstan Bangladesh Bulgaria Bhutan Indonesia Yemen Western Sahara Bahrain Oman Tunisia Chad Iraq Morocco Sri Lanka Syria Tajikistan Romania India Nepal United Arab Emirates Greece Mongolia Russia Rwanda Turkey Georgia Ukraine Kyrgyzstan Lebanon Central African Republic Nigeria Djibouti Tanzania 4.4 ΔΕΙΚΤΕΣ 28 The Association of Religion Data Archives (http://www.thearda.com). The Government Regulation of Religion Index (Δείκτης Κυβερνητικής Ρύθμισης της Θρησκείας): -Εμπλέκεται η Κυβέρνηση με το δικαίωμα του ατόμου στην πίστη; -Προστατεύεται η θρησκευτική ελευθερία; -Η Κυβέρνηση σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία; -Οι κυβερνητικές πολιτικές συμβάλλουν στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας; -Επιτρέπεται η λειτουργία ξένων/διαφορετικών ιεραποστολών; -Υπάρχει απαγόρευση ή περιορισμός προσηλυτισμού και δημόσιου κηρύγματος; Σημαντικό 2: Να μετρούνται προς την

29 29 ΚΛΙΜΑΚΕΣ Κλίμακα = Ένας τύπος σύνθετου μέτρου που αποτελείται από διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων υφίσταται μια λογική ή εμπειρική δομή. Σημαντικό: η μεταξύ τους λογική σχέση. Η πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κατασκευή πολυθεματικής (αθροιστικής) τακτικής κλίμακας με ομάδα θεμάτωνπροτάσεων, σε κάθε μία από τις οποίες ζητείται να απαντήσει ο ερωτώμενος. Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες κλίμακες μας δίνουν τη δυνατότητα από υπάρχουσες μεταβλητές να δημιουργήσουμε νέες, σύνθετες. Για παράδειγμα, μέτρηση «παραδοσιακότητας»: 1)Τα αγόρια πρέπει να μορφώνονται περισσότερο από τα κορίτσια 2)Για το γάμο των παιδιών πρέπει να αποφασίζουν οι γονείς τους 3)Η θέση των γυναικών είναι στο σπίτι και δεν πρέπει να εργάζονται κλπ

30 30 ΤΥΠΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η συνηθέστερη μορφή κλιμάκων που χρησιμοποιούμε στις κοινωνικές επιστήμες για να μετρήσουμε στάσεις, αντιλήψεις, απόψεις και συμπεριφορές είναι η τακτική κλίμακα. Δύο γενικές κατηγορίες τακτικών κλιμάκων: Κλίμακες απλής βαθμολογίας (κλίμακες μονοθεματικών μεταβλητών) Οι κλίμακες απλής βαθμολογίας αφορούν σε κλίμακες όπου ένα άτομο (ή αντικείμενο) καταλαμβάνει μια ορισμένη θέση σε σειρά αριθμητικά δηλούμενων κατηγοριών, ως προς κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα. Κλίμακες αθροιστικής βαθμολογίας (κλίμακες πολυθεματικών μεταβλητών) Κατασκευή κλιμάκων με περισσότερες από μία μεταβλητές. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή κλιμάκων μέτρησης στάσεων.

31 31 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Οι κλίμακες απλής βαθμολογίας αφορούν σε κλίμακες όπου ένα άτομο (ή αντικείμενο) καταλαμβάνει μια ορισμένη θέση σε σειρά αριθμητικά δηλούμενων κατηγοριών, ως προς κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα. Η βαθμολόγηση των ατόμων είτε γίνεται από τρίτους είτε είναι αυτοβαθμολόγηση. Κατηγορίες κλιμάκων απλή βαθμολογίας: 1)Κλίμακες γραφικής βαθμολόγησης 2)Κλίμακες θεματικής βαθμολόγησης 3)Κλίμακες συγκριτικής βαθμολόγησης

32 32 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (2) 1) Κλίμακες γραφικής βαθμολογίας Είναι οι κλίμακες που κατασκευάζονται με βάση συγκεκριμένο αριθμό διατεταγμένων σε ίσα διαστήματα σημείων (θέσεων), σε κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί η περιγραφή κάποιας συγκεκριμένης ιδιότητας. Π.χ. Βαθμός ενδιαφέροντος για ένα θέμα: Μεγάλο Μέτριο Μικρό Κανένα

33 33 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (3) 2) Κλίμακες θεματικής βαθμολογίας Αποτελούνται από σειρά διατεταγμένων προτάσεων, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί ένας αριθμός. Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μία μόνο από τις προτάσεις. Π.χ. 1 Τα ΜΜΕ λένε πάντα την αλήθεια 2 Τα ΜΜΕ επιδιώκουν να λένε πάντα την αλήθεια, αλλά ορισμένες φορές υποπίπτουν σε λάθη 3 Τα ΜΜΕ λένε την αλήθεια μόνο αν αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους 4 Τα ΜΜΕ δεν λένε ποτέ την αλήθεια.

34 34 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (4) 3) Κλίμακες συγκριτικής βαθμολογίας Είναι οι κλίμακες όπου ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει άλλον ή τον εαυτό του σε σύγκριση με τρίτους ή ομάδα. Π.χ. ιεράρχηση προβλημάτων, κατάταξη ικανοτήτων κλπ

35 35 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (2) Τα κυριότερα είδη κλιμάκων αθροιστικής βαθμολογίας είναι: 1) Κλίμακες εννοιολογικής διαφοροποίησης 2) Κλίμακα κοινωνικής απόστασης (Bogardus) 3) Κλίμaκα Likert 4) Κλίμακα Guttman 5) Κλίμακα Thurstone

36 36 1) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (ή «σημαντικού διαφορισμού») Επινοήθηκαν από τους Osgood et al (1952) κι έχουν σκοπό τη μέτρηση των σχέσεων και του περιεχομένου των λέξεων ως προς συγκεκριμένη ιδιότητα. Βασίζονται στην επιλογή ζευγών αντίθετων επιθετικών προσδιορισμών με 7-11 βαθμίδες, για ιδιότητες ατόμων, πράξεις, γεγονότα. Τα ζεύγη των επιθέτων επιλέγονται έτσι ώστε να μετρούν τρεις κατευθύνσεις της υπό διερεύνηση ιδιότητας: την αξιολόγηση, την ισχύ και τη δράση.

37 37 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (2) Παράδειγμα: «Ποια είναι η γνώμη σας για την τεχνολογία σύνδεσης στο Διαδίκτυο, VDSL;» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Καλή Ενδιαφέρουσα ΙΣΧΥΣ Φτηνή Σπουδαία ΔΡΑΣΗ Απλή Συντηρητική Κακή Αδιάφορη Ακριβή Ασήμαντη Πολύπλοκη Επαναστατική

38 2) ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (The Bogardus Social Distance Scale) 38 Κατασκευάστηκε από τον Bogardus (1933) με σκοπό τη μέτρηση της δύναμης των εθνικών ή ρατσιστικών προκαταλήψεων και την εξακρίβωση της προθυμίας των ανθρώπων να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις διαφορετικών βαθμών εγγύτητας με άλλους ανθρώπους. Για την κατασκευή της έδινε στον ερωτώμενο ένα κατάλογο με ονόματα διαφόρων φυλών ή εθνών και των καλούσε να απαντήσει αν αποδεχόταν ένα μέλος τους ως: 1)Στενό συγγενή από γάμο 2)Προσωπικό φίλο 3)Γείτονα στον ίδιο δρόμο 4)Συνάδελφο στη δουλειά 5)Πολίτη της ίδιας χώρας 6)Τουρίστα στην πατρίδα του 7)Ανεπιθύμητο πρόσωπο

39 2β) ΚΛΙΜΑΚΑ «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Lee, Sapp & Ray, 1996) (Babbie, σ. 267) Επειδή η κλίμακα εξέταζε την απόσταση από τη σκοπιά της πλειοψηφικής ομάδας, κατασκευάστηκε και η αντίστροφή της. Σκεφτείτε τους τυπικούς λευκούς Αμερικανούς...: 1)Τους ενοχλεί που είστε πολίτης αυτής της χώρας; 2)Τους ενοχλεί που κατοικείτε στην ίδια γειτονιά; 3)Θα τους ενοχλούσε να μείνετε στο διπλανό διαμέρισμα; 4)Θα τους ενοχλούσε να ήσασταν στενοί φίλοι; 5)Θα τους ενοχλούσε να γίνετε συγγενείς εξ αγχιστείας; 39

40 40 3) ΚΛΙΜΑΚΑ GUTTMAN (ή «ανάλυση κλιμακογράμματος») Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της μεταβολής ή της διάρθρωσης της συμπεριφοράς των ατόμων μιας κοινωνικής ομάδας, με βάση διαφορετικούς ενδείκτες. Χρησιμεύει στον εντοπισμό ακραίων ενδεικτών. Τα θέματα-προτάσεις που απευθύνονται στους ερωτώμενους χαρακτηρίζονται από ιεράρχηση, έτσι ώστε η θετική απάντηση σε κάποια ερώτηση υποχρεωτικά περικλείει και θετική απάντηση σε κατώτερα επίπεδα της ιδιότητας και αντιστρόφως. Από αυτή την άποψη μοιάζει με την κλίμακα Bogardus. Οι απαντήσεις είναι διχοτομικές.

41 41 ΚΛΙΜΑΚΑ GUTTMAN (2) Παράδειγμα: 1.Έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; 2.Έχετε απολυτήριο λυκείου; 3.Έχετε απολυτήριο γυμνασίου; 4.Έχετε απολυτήριο δημοτικού; 5.Γνωρίζετε γραφή και ανάγνωση; Η κλίμακα Guttman κατασκευάζεται για διμερείς ερωτήσεις, δηλαδή για ερωτήσεις με μόνο δύο πιθανές απαντήσεις (Ναι-Όχι, Συμφωνώ-Διαφωνώ κλπ)

42 (Εξέλιξη από Babbie, σ. 273) Συμφωνία με αμβλώσεις: 1.Κινδυνεύει η υγεία της εγκύου. 2. Είναι αποτέλεσμα βιασμού. 3. Είναι ανύπαντρη μητέρα. 4. Είναι προσωπική επιλογή. ΚΛΙΜΑΚΑ GUTTMAN (3) Υγεία Βιασμός Ανύπαντρη Επιλογή Κλιμακωτοί τύποι Μικτοί τύποι Αν οι κλιμακωτοί τύποι είναι πάνω από το 90-95% των παρατηρήσεων, τότε η κλίμακα είναι έγκυρη. 42

43 43 4) ΚΛΙΜΑΚΑ THURSTONE Τρόπος παραγωγής ομάδων ενδεικτών μιας μεταβλητής. Συγκροτείται σε συνάρτηση με τα βάρη που αποδίδουν «κριτές» σε διαφορετικούς ενδείκτες διάφορων μεταβλητών. Σε μια ομάδα κριτών δίνεται μια σειρά ενδεικτών και αναλόγως το βαθμό συμφωνίας μεταξύ των κριτών συγκροτείται ιεραρχικά η κλίμακα. Οι ενδείκτες με χαμηλή συμφωνία εγκαταλείπονται ως αμφιλεγόμενοι. Ουσιαστικά, είναι τρόπος παραγωγής μια κλίμακας Bogardus. Πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα, για αυτό όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

44 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 5 Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

45 45 1. Αξιοπιστία & Εγκυρότητα

46 46 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ (Θα μιλήσουμε στη συνέχεια εκτενέστερα): Η απόκλιση της μέτρησης από το φαινόμενο που μετράει. Οφείλεται: σε πολλούς παράγοντες μερικούς όμως μπορούμε να τους ελέγξουμε. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Με τον όρο αξιοπιστία εννοούμε τη συνέπεια απόκτησης ίδιων αποτελεσμάτων μιας μεταβλητής σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Π.χ. Αν διεξαγάγουμε στο ίδιο δείγμα μια έρευνα σχετικά με το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας σήμερα και μετά από μια εβδομάδα και τα αποτελέσματα είναι εντελώς διαφορετικά, τότε έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας. Ουσιαστικά, για την αξιοπιστία υπάρχουν 3 κριτήρια: 1) Σταθερότητα, 2) Εσωτερική συνέπεια, 3) Συνέπεια μεταξύ των ερευνητών/παρατηρητών.

47 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (2) 47 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (2) Περισσότερο γνωστές μέθοδοι εκτίμησης αξιοπιστίας: Α) Έλεγχος-Επανέλεγχος (Κριτήριο 1-Σταθερότητα στο χρόνο, μέσω συσχετίσεων) Β) Μέθοδος Ισοδύναμων (ή Εναλλασσόμενων) Τύπων (Κριτήριο 2-Ισοδυναμία, μέσω χρήσης διαφορετικής κλίμακας) Γ) Μέθοδος της Διχοτόμησης. Χωρίζουμε τυχαία την κλίμακα στη μέση και συγκρίνουμε τα δύο μέρη. (Κριτήριο 2+εφαρμογή του τύπου Spearman-Brown, καταλληλότερο για διθεματικές κλίμακες) Δ) Συντελεστής ισοδυναμίας Kuder-Richardson (KR-20) (Κριτήριο 2-διχοτομικές μεταβλητές) Ε) Συντελεστής Cronbach s a (Κριτήριο 2-διχοτομικές και συνεχείς μεταβλητές) ΣΤ) Ποσοστιαία συμφωνία μεταξύ κωδικογράφων (Κριτήριο 3-ανάλυση περιεχομένου).

48 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (3) 48 Η αξιοπιστία είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα, αλλά δεν ταυτίζεται μαζί της. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Η εγκυρότητα μέτρησης αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο ένα όργανο μέτρησης (η κλίμακα) μετρά αυτό που ο ερευνητής επιδιώκει να μετρήσει, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο μια μεταβλητή αντιστοιχεί στη διερευνούμενη έννοια. Μιλάμε για «βαθμό» γιατί ποτέ η εγκυρότητα δεν είναι απόλυτη στις κοινωνικές επιστήμες (αφού είναι «έμμεση»-δεν γνωρίζουμε την πραγματική τιμή του φαινομένου που μετράμε).

49 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (4) 1)Φαινομενική ή Εμπειρική Εγκυρότητα 49 Είναι η εγκυρότητα της μεταβλητής που είναι ευλογοφανώς αντιπροσωπευτική της δομής της. Μια κλίμακα μέτρησης με εμπειρική εγκυρότητα «φαίνεται» να έχει γνωρίσματα που την κάνουν σχετική με την ιδιότητα που σκοπεύει να μετρήσει. Π.χ. Για να μετρήσουμε την ξενοφοβία, ρωτάμε τη στάση απέναντι στους μετανάστες. 2) Εγκυρότητα Περιεχομένου Ο βαθμός στον οποίο τα επιμέρους θέματα μιας μεταβλητής είναι αντιπροσωπευτικά της έννοιας που διερευνάται. Εξετάζουμε βιβλιογραφία επισταμένως, αποκτούμε εικόνα του πώς άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν τις έννοιες και το πώς αυτές συνδέονται με τη μεταβλητή που θέλουμε να μετρήσουμε. Babbie: Ο βαθμός στον οποίο ένα μέτρο καλύπτει το εύρος των σημασιών που περιέχονται σε μια έννοια. Βέβαια, δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης. Όμως, μπορούμε να κατασκευάσουμε κλίμακα μέτρησης θρησκευτικότητας, χωρίς τη μεταβλητή του εκκλησιασμού;

50 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (5) 50 3) Εγκυρότητα Δομής ή Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής Ο βαθμός στον οποίο ένα μέτρο σχετίζεται με άλλες μεταβλητές, όπως αναμένεται μέσα σε ένα σύστημα θεωρητικών σχέσεων.-π.χ. αν είσαι ικανοποιημένος από την κυβέρνηση πρέπει να είναι και πιθανότερο να την ψηφίσεις. Είναι ο βαθμός που η δόμηση των θεμάτων μιας πολυθεματικής μεταβλητής, εκφράζει την έννοια της συγκεκριμένης μεταβλητής. 4) Εγκυρότητα Πρόβλεψης & Εγκυρότητα Κριτηρίου Α) Όταν η μέτρηση προβλέπει μελλοντική συμπεριφορά. Π.χ. δημοσκοπήσεις. Β) Ο βαθμός στον οποίο ένα μέτρο σχετίζεται με κάποιο εξωτερικό κριτήριο. Χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα σταθερά εξωτερικά κριτήρια, τα οποία συσχετίζονται με τη διερευνούμενη πολυθεματική μεταβλητή. Π.χ. Αν γνωρίζουμε πόσα χρήματα ξοδεύονται συνολικά σε τζόγο, τότε μπορούμε να ξέρουμε αν η ερώτηση που κάνουμε έχει αξιόπιστα αποτελέσματα (Bryman, 2012, 171) Ή αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ψηφίζουν ΚΚΕ και εμείς κάνουμε μια έρευνα για την πολιτική συμπεριφορά των συνδικαλιστών, τότε θα πρέπει αυτοί του ΠΑΜΕ να βρίσκονται εγγύτερα του ΚΚΕ, διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα εγκυρότητας.

51 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ (6) 51 ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Σταθερότητα αποτελεσμάτων μέτρησης, σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Επιτυχής μέτρηση του επιδιωκόμενου

52 2. Κλίμακες (συν.) 52

53 53 5) ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT Χρησιμοποιείται για τη μελέτη προτύπων ή αρχών συμπεριφοράς των ατόμων μιας κοινωνικής ομάδας. Χρήση τυποποιημένων απαντήσεων σε ερωτηματολόγια προκειμένου να προσδιοριστεί η σχετική ένταση διαφορετικών στοιχείων. Είναι η περισσότερο διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης. Rensis Likert ( ): Μεθοδολόγος, στατιστικός, κοινωνικός ψυχολόγος, συνιδρυτής του Institute of Social Research του Πανεπιστημίου του Michigan, του σημαντικότερου παγκοσμίως στο είδος του.

54 54 ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (2) Διαδικασία: ΦΑΣΗ 1 Διατυπώνουμε μια σειρά προτάσεων, για τις οποίες θεωρούμε ότι σχετίζονται με την ιδιότητα (μεταβλητή) που θέλουμε να διερευνήσουμε. Για κάθε μία από τις προτάσεις διατυπώνουμε μια ερώτηση συμφωνίαςδιαφωνίας ή ευνοϊκής-δυσμενούς στάσης σε πενταβάθμια (κάποιες φορές και τριβάθμια ή επταβάθμια). κλίμακα Συμφωνώ απόλυτα-συμφωνώ-δεν έχω γνώμη (ούτε-ούτε)-διαφωνώ-διαφωνώ Απόλυτα

55 Π.χ. «Ευρωπαϊκή ταυτότητα». ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (3) Συμφωνώ Απόλυτα 2. Μάλλον Συμφωνώ 3. Ούτε ούτε 4. Μάλλον Διαφωνώ 5. Διαφωνώ Απόλυτα. 1) Νοιώθω περισσότερο Έλληνας παρά Ευρωπαίος. 2) Αισθάνομαι υπερήφανος που ζω σε μια χώρα της Ε.Ε. 3) Είναι καλύτερα οι αποφάσεις για το μέλλον μας να παίρνονται σε εθνικό επίπεδο. 4) Όταν συναντώ ανθρώπους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν νιώθω τίποτα κοινό μαζί τους. 5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσωπεί. Μεγάλη σημασία έχει η κατεύθυνση της στάσης απέναντι στη μεταβλητή που διερευνούμε. Χρειάζονται αμφότερες οι κατευθύνσεις. Για τις προτάσεις 1, 3, 4 Ευρωπαϊκή Ταυτότητα=Διαφωνία. Για τις 2 & 5 Ευρωπαϊκή Ταυτότητα=Συμφωνία.

56 ΦΑΣΗ 2 ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (4) 56 Πιλοτική διεξαγωγή σε δείγμα ευκαιρίας (όπως άλλωστε [πρέπει να] συμβαίνει σε κάθε κλίμακα και κάθε ερωτηματολόγιο). Τις προτάσεις που δεν παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την ολική βαθμολογία ή που δείχνουν μικρή διακριτική δύναμη σχετικά με υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες, αποβάλλονται από το μοντέλο. Ο έλεγχος της συσχέτισης γίνεται ηλεκτρονικά, με χρήση στατιστικών υπολογιστικών πακέτων (π.χ. SPSS) με τους συντελεστές συσχέτισης Pearson ή Spearman. Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για την αξιοπιστία της συνολικής κλίμακας, με το στατιστικό μέτρο Cronbach s α. Αξιοπιστία στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει αν κάθε ξεχωριστή πρόταση μετράει αυτό ακριβώς που σκοπεύει να μετρήσει η κλίμακα στο σύνολο.

57 ΦΑΣΗ 3 ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (5) 57 Αντιστρέφονται οι κωδικοί των απαντήσεων σε μια από τις δύο κατευθύνσεις (έτσι ώστε π.χ. το «συμφωνώ απόλυτα» με μια θετική πρόταση να εξισωθεί με το διαφωνώ απόλυτα με μια αρνητική πρόταση για το ίδιο θέμα). Π.χ. «Ευρωπαϊκή ταυτότητα». compute newvar=0. exe. if (oldvar=1) newvar=5. if (oldvar=2) newvar=4. if (oldvar=3) newvar=3. if (oldvar=4) newvar=2. if (oldvar=5) newvar=1. exe. 1. Συμφωνώ Απόλυτα 2. Μάλλον Συμφωνώ 3. Ούτε ούτε 4. Μάλλον Διαφωνώ 5. Διαφωνώ Απόλυτα. 1) Νοιώθω περισσότερο Έλληνας παρά Ευρωπαίος. 2) Αισθάνομαι υπερήφανος που ζω σε μια χώρα της Ε.Ε. 3) Είναι καλύτερα οι αποφάσεις για το μέλλον μας να παίρνονται σε εθνικό επίπεδο. 4) Όταν συναντώ ανθρώπους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν νιώθω τίποτα κοινό μαζί τους. 5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσωπεί. Μεγάλη σημασία έχει η κατεύθυνση της στάσης απέναντι στη μεταβλητή που διερευνούμε. Χρειάζονται αμφότερες οι κατευθύνσεις. Για τις προτάσεις 1, 3, 4 Ευρωπαϊκή Ταυτότητα=Διαφωνία. Για τις 2 & 5 Ευρωπαϊκή Ταυτότητα=Συμφωνία.

58 ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (6) 58 ΦΑΣΗ 3 (συν.) Υπολογίζεται ένας συνολικός (αθροιστικά) βαθμός [σκορ] για κάθε άτομο (ερωτώμενο), ο οποίος χαρακτηρίζει τη θέση του ατόμου αυτού στην τακτική κλίμακα Likert για την ιδιότητα που διερευνούμε (π.χ. Ευρωπαϊκή ταυτότητα). Παραδείγματα κλιμάκων Likert:

59 Κατασκευή μιας κλίμακας Likert, live! Θέμα: Κοινωνική και πολιτισμική ανοχή. 59 ΦΑΣΗ 1-Προτάσεις Διατυπώστε προτάσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Συμφωνίας-Διαφωνίας, οι οποίες να μετρούν το θέμα της κοινωνικής και πολιτισμικής ανοχής.

60 Κατασκευή μιας κλίμακας Likert, live! Θέμα: Κοινωνική και πολιτισμική ανοχή στην Ελλάδα. (Μεταβλητές από την έρευνα «Ελλάδα 2.0» της εταιρείας QED): ΦΑΣΗ 1-Προτάσεις-Μπορεί να έχουμε διαθέσιμο ένα dataset-και πάλι πρέπει να επιλέξουμε. 60 Θέλω μια ζωή που εγώ θα αποφασίζω για μένα και να μην κάνω ότι μου λένε οι άλλοι-7340 Συμπεριφέρομαι στους άλλους το ίδιο ανεξάρτητα από την εθνική, κοινωνική ή άλλη διαφορετικότητα που μπορεί να έχουν-7341 Προσπαθώ να διασκεδάζω όσο περισσότερο μπορώ, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μου δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό Να επιτραπεί ο γάμος των ομοφυλοφίλων-7355 Ο θρησκευτικό όρκος στα δικαστήρια πρέπει να καταργηθεί-7356 Η άμβλωση είναι έγκλημα και θα έπρεπε να επιτρέπεται μόνο για ιατρικούς λόγους-7359 Η παρουσία των ξένων/οικονομικών μεταναστών στη χώρα έχει κάνει περισσότερο καλό παρά κακό-7362 Κανείς δεν επιλέγει τη χώρα γέννησής του, έτσι είναι ανόητο να είμαστε υπερήφανοι γι 'αυτό Η άμβλωση, όταν η ζωή της γυναίκας δεν απειλείται, θα πρέπει πάντα να είναι παράνομη τα σχολεία δεν θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτική τη φοίτηση στην τάξη Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα δικαιώματά τους, αλλά είναι καλύτερο για όλους μας τα διαφορετικά είδη ανθρώπων να περιορίζονται στο είδος τους Οι καλοί γονείς μερικές φορές πρέπει να χτυπούν τα παιδιά τους.-9427

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Σημείωμα του συγγραφέα................................................. 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση........................................... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:

ΕΝΝΟΙΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γιώτα Παπαγεωργίου Σκοπός: Σκοπός της υποενότητας αυτής είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους της διαδικασίας σύλληψης και μέτρησης των εννοιών στις Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: VOTE ADDED VALUE (A.M. ΕΣΡ: 43) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METRISI Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων, κοινωνικής και πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Σημερα και την επόμενη βδομάδα Η ερευνητική διαδικασία Επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός Είδη ερευνητικών ερωτημάτων Ερευνητικές υποθέσεις Βασικές ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ Χαρακτηριστικά Επιστημονικής Έρευνας Ασχολείται με τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την ερμηνεία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling)

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling) 3 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratfed Radom Samplg) Είναι προφανές από τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών των προηγούμενων παραγράφων, ότι ένας τρόπος να αυξηθεί η ακρίβεια τους είναι να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling)

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) 6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) Από την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι μια αλλαγή στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας και, κατά συνέπεια, στην μέθοδο εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα