Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού"

Transcript

1 Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό. Όλοι οι κανονισμοί VDE και οι οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται. Ηλεκτρική σύνδεση - Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του ρεύματος είναι 230 V, 50 Hz Ασφάλεια καυστήρα: 10A Ο καυστήρας και ο λέβητας συνδέονται ηλεκτρολογικά με επταπολική φύσσα. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης του ρεύματος χρησιμοποιώντας έναν γενικό διακόπτη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Η διάμετρος των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι από 8.3 έως 11mm. Σύνδεση γραμμής αερίου Συνδέστε τη γραμμή χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις στον καυστήρα (μαύρο στο μαύρο, γκρι στο γκρι) Ψύξη θυρίδας επιθεώρησης Ο καυστήρα μπορεί να είναι εφοδιασμένος με μία σύνδεση 1/8 για να υποστηρίξει μία διάταξη ψύξης της θυρίδας επιθεώρησης. Για να γίνει αυτό τρυπήστε με ένα τρυπάνι τη θέση 6 και δημιουργήστε ένα σπείρωμα 1/8. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα με κωδικό για τη σύνδεση. GR Έλεγχοι πριν τις ρυθμίσεις Τα ακόλουθα πρέπει να ελεγχθούν πριν την έναρξη των ρυθμίσεων. Σωστή σύνδεση του καυστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνουμε στο εγχειρίδιο. Σωστή προ-ρύθμιση του καυστήρα με τις τιμές που σας δίνουμε στον πίνακα ρυθμίσεων. Ρύθμιση του συστήματος ανάμειξης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σωστό μπεκ. Ο λέβητας πρέπει να είναι έτοιμος για λειτουργία και πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί λειτουργίας του. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σωστά. Πρέπει να έχει γίνει η πλήρωση του λέβητα και του δικτύου και οι κυκλοφορητές να είναι έτοιμοι για λειτουργία. Ρυθμιστές θερμοκρασίας, ρυθμιστές πίεσης, ανιχνευτές χαμηλής πίεσης νερού και οποιαδήποτε άλλη διάταξη ασφαλείας ή ρύθμισης που μπορεί να είναι εγκατεστημένη πρέπει να είναι συνδεδεμένα σωστά και να λειτουργούν. Οι αγωγοί εξαγωγής των καυσαερίων δεν πρέπει να είναι φραγμένοι, το δευτερεύον δίκτυο αερισμού (αν υπάρχει) πρέπει να λειτουργεί. Μια ικανοποιητική τροφοδοσία αέρα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Το σύστημα απαγωγής της θερμότητας πρέπει να υπάρχει. Το δίκτυο τροφοδοσίας του πετρελαίου πρέπει να είναι συνδεδεμένο σωστά και να έχει γίνει έλεγχος για διαρροές. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης των καυσαερίων, το δίκτυο των αγωγών των καυσαερίων μέχρι το σημείο της μέτρησης πρέπει οπωσδήποτε να είναι ελεγμένο για διαρροές για την αποφυγή εξαγωγής λάθος μετρήσεων εξ αιτίας της εισχώρησης αέρα. Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου Αφαιρέστε το διάφανο καπάκι. Προσωρινά θέστε την τιμή στο ελάχιστο. Μέτρηση ιονισμού Για να μετρήσετε τον ιονισμό, αφαιρέστε τη γέφυρα μέτρησης B1 και συνδέστε ένα πολύμετρο με εύρος μέτρησις µa. Η τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 µa.

2 Συναρμολόγηση Προσαρμογή δεδομένων Ρύθμιση αέρα Καυστήρας Ισχύς καυστήρα Διάσταση Θέση τάμπερ αέρα Ο πιο πάνω πίνακας αναφέρεται στις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ανάλογα με την ισχύ που χρειαζόμαστε. Με το γκρι φόντο εμφανίζονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτές οι τιμές είναι συνήθως οι κατάλληλες για τη ρύθμιση του καυστήρα. Να ελέγχετε πάντα όλες τις τιμές του πίνακα τη μία μετά την άλλη. Υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης των ρυθμίσεων από τον κατασκευαστή. Ρύθμιση αέρα Ο αέρας για την καύση ρυθμίζεται σε δύο σημεία: σε σχέση με την πίεση, από το κενό ανάμεσα στο διάφραγμα και το φλογοσωλήνα. σε σχέση με την αναρρόφηση από το τάμπερ το οποίο ρυθμίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό παξιμάδι. Ρύθμιση του αέρα στην κεφαλή του καυστήρα Επηρεάζει την παροχή του αέρα, την περιοχή της ανάμειξης και την πίεση του αέρα στο φλογοσωλήνα. Στρέψτε τη βίδα (Α) - με τη φορά των δεικτών του ρολογιού = περισσότερος αέρας - αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού = λιγότερος αέρας Ρυθμίστε τη διάσταση (Υ) σύμφωνα με τον πίνακα ρυθμίσεων. Ρύθμιση του αέρα από το τάμπερ Ο αέρας ρυθμίζεται σε σχέση με την αναρρόφηση από το τάμπερ. Η αυξομείωση γίνεται από το ρυθμστικό παξιμάδι (103B).

3 Έναρξη λειτουργίας Πρόγραμμα ελέγχων Ρύθμιση καυστήρα Πρόγραμμα ελέγχων του καυστήρα πριν την παροχή με αέριο Κλείστε τον σφαιρικό κρουνό στην είσοδο της γραμμής αερίου. Γεφυρώστε τον ρυθμιστή πίεσης (επαφές 2 & 3) εάν χρειαστεί εφόσον δεν υπάρχει επαρκής πίεση στην είσοδο της γραμμής αερίου. Αποσυνδέστε τον καυστήρα από το ρεύμα. Ξεκινήστε τον καυστήρα ανοίγοντας τον λέβητα και ελέγξτε το πρόγραμμα λειτουργίας Το βεντιλατέρ ξεκινάει με καθυστέρηση αναλόγως τη ρύθμιση στο ηλεκτρονικό Περίοδος προαερισμού (54s) Ρύθμιση της προοδευτικότητας Ρύθμιση της παροχής Ρυθμιστής πίεσης Πηνίο Πρόσβαση στο φίλτρο Φλάντζα σύνδεσης Περίοδος προέναυσης (3s) Ηλεκτρομαγνητική ανοικτή Χρόνος ασφαλείας (3s) Χρόνος ασφαλούς κλεισίματος στο τέλος του χρόνου ασφαλείας με μπλοκάρισμα του ηλεκτρονικού (αναμμένο το λαμπάκι της δυσλειτουργίας) Αποσυνδέστε τον καυστήρα από το ρεύμα αποσυνδέοντας την ηλεκτρική σύνδεση και αφαιρέστε τη γέφυρα από το ρυθμιστή της πίεσης του αερίου αν είναι απαραίτητο. Επανασυνδέστε το ρεύμα. Ξεμπλοκάρετε το ηλεκτρονικό. Εκκινήστε τον καυστήρα. Ρύθμιση αρχικής παροχής ταχεία προσαρμογή Ξεβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα B και στρέψτε το 180 για να το χρησιμοποιήσετε σαν εργαλείο ρύθμισης. Στρέψτε τον ρυθμιστικό άξονα προς το σύμβολο μείον, και μετά στρέψτε το ξανά πίσω στην ενδιάμεση θέση (περίπου 3 μισές στροφές). Η αρχική παροχή της πίεσης πλέον έχει ρυθμιστή περίπου στο 50%. Για να επιτύχετε ομαλή έναρξη, η αρχική παροχή πρέπει να ρυθμίζεται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του λέβητα. Ρύθμιση πλήρους παροχής Ξεβιδώστε τη βίδα ασφάλισης μέχρι το παξιμάδι C να γίνει ρυθμιζόμενο. Μην αγγίξετε τη σφραγισμένη βίδα που βρίσκεται απέναντι. Αυξήστε την παροχή γυρνώντας το παξιμάδι C δεξιόστροφα ή μειώστε την γυρνώντας το αριστερόστροφα. Η συνολική διαδρομή από το ελάχιστο στο μέγιστο είναι 4,5 στροφές. Ξανασφίξτε τη βίδα ασφάλισης μετά τη ρύθμιση. GR Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης αερίου Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης Η διαδρομή της βίδας του ρυθμιστή πίεσης είναι 60 στροφές. 3 στροφές δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, αυξάνουν ή μειώνουν την πίεση κατά 1mbar αντίστοιχα. Πριν την έναρξη της λειτουργίας: Στρέψτε τη βίδα τουλάχιστον 10 στροφές δεξιόστροφα (+). Στη συνέχεια ρυθμίστε την πίεση (λιγότερη ή περισσότερη) Ελέγξτε την πίεση είτε στη γραμμή αερίου pbr (M4) ή στον συλλέκτη του αερίου Ø9. Βελτιστοποίηση τιμών καύσης Οι βέλτιστες τιμές καύσης μπορούν να επιτευχθούν ρυθμίζοντας τη θέση του διαφράγματος (διάσταση Υ) εάν είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε τα χαρακτηριστικά της έναρξης και τις τιμές της καύσης. Κάθε μείωση της τιμής Υ αυξάνει την τιμή των CO 2. Αντισταθμίστε την αλλαγή της ροής του αέρα εάν είναι απαραίτητο ρυθμίζοντας τη θέση του τάμπερ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τηρήστε την ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία καυσαερίων που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του λέβητα και τις απαιτήσεις της ροής των καυσαερίων για να αποφύγετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. Βίδα ασφάλισης Σφραγισμένη βίδα

4 Έναρξη λειτουργίας Διακόπτης πίεσης αερίου/ρύθμιση διακόπτη πίεσης αέρα/ έλεγχος λειτουργίας Ρύθμιση και έλεγχος του διακόπτη πίεσης αερίου Συνδέστε ένα μανόμετρο στον μαστό μέτρησης (προσαγωγή βαλβίδας). Μετρήστε την εισερχόμενη πίεση. Εκκινήστε τον καυστήρα. Κλείστε τον σφαιρικό κρουνό του αερίου σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη πίεση. Βρείτε την τιμή κλεισίματος γυρνώντας τον δίσκο δεξιόστροφα (+). Ο καυστήρας σβήνει λόγω έλλειψης αερίου. Ρυθμίστε το δίσκο του ρυθμιστή της πίεσης στο 90% της τιμής κλεισίματος. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις κάνοντας ένα καινούριο έλεγχο. Η ρύθμιση του διακόπτη πίεσης αερίου έχει ολοκληρωθεί. Ρύθμιση πίεσης αέρα Για να ρυθμίσετε την πίεση κλεισίματος: Εκκινήστε τον καυστήρα. Αυξήστε την τιμή στρέφοντας τον ρυθμιστικό δακτύλιο δεξιόστροφα μέχρι να κλείσει ο καυστήρας. Ρυθμίστε την τιμή περίπου 15% λιγότερο. Έλεγχος λειτουργίας - Η φλόγα πρέπει να ελέγχεται για λόγους ασφαλείας τόσο στην αρχή αλλά και μετά τις ρυθμίσεις ή εάν ο καυστήρας είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. - Προσπάθεια εκκίνησης με την βάνα του αερίου κλειστή, το ηλεκτρονικό πρέπει να δείξει δυσλειτουργία και στο τέλος του χρόνου ασφαλείας να κλείσει! - Κανονική εκκίνηση, κλείστε τη βάνα του αερίου ενώ ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία: το ηλεκτρονικό πρέπει να δείξει δυσλειτουργία λόγω έλλειψης φλόγας! - Κανονική εκκίνηση, η επαφή του ρυθμιστή πίεσης του αέρα είναι χαλασμένη κατά τη διάρκεια του προαερισμού ή στη λειτουργία: το ηλεκτρονικό πρέπει να δείξει δυσλειτουργία άμεσα - Γεφυρώστε τον ρυθμιστή πίεσης του αέρα πριν την εκκίνηση: ο καυστήρας ανάβει για 2-3 sec και στη συνέχεια σβήνει για λόγους ασφαλείας. Έπειτα από 10 sec, το ηλεκτρονικό επανεκκινεί τον καυστήρα (το μοτέρ ανοίγει για 2-3 sec). Εάν ο ρυθμιστής της πίεσης του αέρα είναι βραχυκυκλωμένος, ο καυστήρας εμφανίζει την κανονική πλέον δυσλειτουργία. Παρόλα αυτά ο καυστήρας, καυστήρας εκκινεί κανονικά εάν ο ρυθμιστής πίεσης του αέρα δεν ανοίξει σε 10 sec.

5 Service Συντήρηση Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σας προτείνουμε να συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης για τη διασφάλιση της τακτικής συντήρησης. Κλείστε την παροχή του ρεύματος πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Προτεινόμενες εργασίες για ετήσια συντήρηση: - Έλεγχος συμβατότητας με το λέβητα - Καθαρισμός του συστήματος ανάμειξηςέναυσης και αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων εάν είναι απαραίτητο - Καθαρισμός του βεντιλατέρ - Καθαρισμός του φίλτρου του αερίου, αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο - Έλεγχος των ηλεκτρικών του καυστήρα, αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο - Έλεγχος των χαρακτηριστικών της εκκίνησης του καυστήρα - Έλεγχος για διαρροές - Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας (ρυθμιστής πίεσης αέρα/αερίου) - Έλεγχος της φλόγας και του ηλεκτρονικού - Έλεγχος των εξής πιέσεων του αερίου: εισερχόμενη, εξερχόμενη και στατική πίεση - Έλεγχος παροχής αερίου - Ρύθμιση των τιμών εάν χρειαστεί - Δημιουργία αναφοράς μετρήσεων Γενικοί έλεγχοι - Λειτουργία διακόπτη ασφαλείας - Οπτικός έλεγχος του δικτύου αερίου στο λεβητοστάσιο Έλεγχος του συστήματος ανάμειξης Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο της ανάφλεξης από την πλευρά του μετασχηματιστή. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες του καλύμματος W. Αφαιρέστε το κάλλυμα. Ξεβιδώστε τη βίδα E από το στήριγμα του σωλήνα του αερίου Αφαιρέστε το σύστημα ανάμειξης. Ελέγξτε την κατάσταση του διασκορπιστήρα Ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτροδίου και του αισθητηρίου του ιονισμού. Στην επανασύνδεση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει σωστή κατεύθυνση και ότι το O-ring J2 είναι σωστά τοποθετημένο. Ελέγξτε για διαρροές. Αντικατάσταση φλογοσωλήνα Πρέπει να βγάλετε τον καυστήρα από τη θέση του. Ξεσφίξτε τη βίδα του στηρίγματος. Βγάλτε τον καυστήρα και τοποθετήστε τον στο έδαφος. Ξεβιδώστε της 4 βίδες (X). Αφαιρέστε τον φλογοσωλήνα. Αντικαταστήστε και ασφαλίστε τον φλογοσωλήνα. Αντικατάσταση φίλτρου Η σίτα του φίλτρου της γραμμής αερίου πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να αντικαθίσταται εάν είναι φραγμένο. Ξεβιδώστε τις βίδες του καπακιού του φίλτρου στη γραμμή αερίου. Αφαιρέστε τη σίτα του φίλτρου και καθαρίστε το. Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε κάποιο προϊόν που χρειάζεται δύναμη. Αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα νέο Επανασυνδέστε το καπάκι. Ανοίξτε ξανά τη χειροκίνητη βάνα αερίου Ελέγξτε για διαρροές. Check combustion values. Βάνες αερίου Οι βάνες αερίου δεν χρειάζονται ειδική συντήρηση. Απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε επισκευές σε μία βάνα αερίου. Μία χαλασμένη βάνα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος πρέπει να κάνει έλεγχο για διαρροές, τη λειτουργία και την καύση. GR Προσοχή ο φλογοσωλήνας μπορεί να είναι πολύ ζεστός Καθαρισμός του βεντιλατέρ Αφαιρέστε την πλάκα των εξαρτημάτων και θέστε τον καυστήρα στη θέση service (όπως φαίνεται στο σχέδιο). Αφαιρέστε και καθαρίστε το βεντιλατέρ και αντικαταστήστε το αν είναι απαραίτητο. Επανασυναρμολογήσετε με την αντίθετη σειρά. Καθαρισμός του κουτιού αέρα Αφαιρέστε τις βίδες V του κουτιού αέρα Καθαρίστε τη σκόνη από το κουτί. Επανασυναρμολογήσετε με την αντίθετη σειρά. Σημειώστε τη σωστή θέση του τάμπερ και του μοτέρ. Καθαρισμός του καλύμματος Καθαρίστε το κάλυμμα με νερό στο οποίο θα έχετε προσθέσει καθαριστικό προϊόν. Μην χρησιμοποιήσετε προϊόντα όξινα ή που περιέχουν χλώριο. Σημαντικό Οι τιμές της καύσης πρέπει να ελέγχονται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πόρτα λεβητοστασίου κλειστή, κάλυμμα τοποθετημένο κλπ) αφού έχετε τελειώσει τις εργασίες στο εσωτερικό του καυστήρα. Σημειώστε τις τιμές στις αντίστοιχες θέσεις στα έντυπα. Έλεγχος θερμοκρασίας καυσαερίων Ελέγξτε τη θερμοκρασία των καυσαερίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καθαρίστε τον λέβητα εάν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγαλύτερη κατά 30K από την τιμή τους την στιγμή των ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο καυσαερίων για να κάνετε τον έλεγχο πιο εύκολα.

6 Service Αντιμετώπιση προβλημάτων Προβλήματα και επιδιορθώσεις Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, πρώτα ελέγξτε εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις για σωστή λειτουργία: 1. Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος; 2. Υπάρχει τροφοδοσία αερίου; 3. Είναι όλες οι βάνες ανοικτές; 4. Είναι όλες οι διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας όπως ο θερμοστάτης του λέβητα, ο ανιχνευτής χαμηλής πίεσης, διακόπτες ασφαλείας κλπ προσαρμοσμένοι σωστά; Εφόσον η δυσλειτουργία δεν διορθώνεται με κάποιον από τους παραπάνω ελέγχους, ελέγξτε τις λειτουργίες που έχουν σχέση με μεμονωμένα μέρη του καυστήρα. Σημειώστε τον κώδικα που αναβοσβήνει στο ηλεκτρονικό του καυστήρα και βρείτε τι σημαίνει στον πίνακα των πληροφοριών που ακολουθεί. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάγνωσης που παρέχεται κατόπιν παραγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής αναλυτικών πληροφοριών από το ηλεκτρονικό του καυστήρα για τη λειτουργία και τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Οι διατάξεις ασφαλείας δεν πρέπει να επιδιορθώνονται. Πρέπει πάντα να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σημείωση Μετά τους ελέγχους και τη συντήρηση: Σε κανονικές συνθήκες (κλειστές πόρτες, τοποθετημένα καλύμματα κλπ.) ελέγξτε την καύση και τα δίκτυα των σωληνώσεων για διαρροές. Σημειώστε τα αποτελέσματα στα αντίστοιχα έγγραφα. Δυσλειτουργία Αιτία Επιδιόρθωση Ο καυστήρας δεν ξεκινά μετά από κλείσιμο από τον θερμοστάτη. Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Αναζητήστε την αιτία της διακοπής ρεύματος. Ελέγξτε τον θερμοστάτη. Το ηλεκτρονικό δεν δείχνει κάποιο σφάλμα. Ο καυστήρας δεν ξεκινά. Πίεση αερίου κανονική Πίεση αέρα κανονική Δεν υπάρχει αίτημα θέρμανσης Ο καυστήρας ξεκινάει όταν του δίνεται εντολή για ένα μικρό χρονικό διάστημα και σταματά και εκπέμπει το παρακάτω σήμα: II llllllll Ο καυστήρας δεν ξεκινά. II III Χαλασμένο ηλεκτρονικό Χαμηλή πίεση αερίου Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή είναι χαλασμένος. Ο ρυθμιστής πίεσης αέρα δεν λειτουργεί σωστά. Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί λάθος ή είναι χαλασμένος Το ηλεκτρονικό έχει διακοπεί εσκεμμένα. Ο ρυθμιστής πίεσης αέρα δεν ξεκινά, είναι λάθος ρυθμισμένος ή υπάρχει βραχυκύκλωμα Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό. Ελέγξτε το δίκτυο του αερίου. Καθαρίστε το φίλτρο. Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης αερίου ή αντικαταστήστε τη γραμμή αερίου. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης αέρα ή αντικαταστήστε τον αν είναι απαραίτητο. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη ή αντικαταστήστε τον αν είναι απαραίτητο. Κάντε επανεκκίνηση στο ηλεκτρονικό. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης αέρα. Αντικαταστήστε τον. Το βεντιλατέρ ξεκινά. Ο καυστήρας δεν ξεκινά. Ill II Το βεντιλατέρ ξεκινά. Ο καυστήρας δεν ξεκινά. II III Ο καυστήρας ξεκινά, γίνεται η έναυση και μετά σφάλμα I IIII Ο καυστήρας σβήνει κατά τη λειτουργία. IIII I Ο καυστήρας σβήνει κατά τη λειτουργία. IIII I Ρυθμιστής πίεσης αέρα: η επαφή δεν κλείνει. Φλόγα κατά τη διάρκεια του προαερισμού και της προέναυσης. Δεν υπάρχει φλόγα μετά το χρόνο ασφαλείας. Η παροχή αερίου έχει ρυθμιστή λάθος. Πρόβλημα στον έλεγχο της φλόγας Δεν υπάρχει σπινθήρας. Ηλεκτρόδιο χαλασμένο. Το καλώδιο της έναυσης χαλασμένο. Μετασχηματιστής έναυσης χαλασμένος Ηλεκτρονικό. Ηλεκτρομαγνητική δεν ανοίγει. Βάνες χαλασμένες. Ρυθμιστής πίεσης αέρα: ανοικτές επαφές στην εκκίνηση ή κατά τη λειτουργία Πρόβλημα στη φλόγα κατά τη λειτουργία. Ελέγξτε την πίεση του αέρα και τις συνδέσεις του ρυθμιστή. Ελέγξτε τη βάνα. Ελέγξτε τη λειτουργία της φλόγας. Ρυθμίστε την παροχή του αερίου. Ελέγξτε τις συνθήκες και τη θέση του αισθητηρίου ιονισμού σε σχέση με τη γείωση. Ελέγξτε τις συνθήκες και τις συνδέσεις των καλωδίων του ιονισμού και της μετρητικής γέφυρας. Ρυθμίστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ηλεκτρόδια. Συνδέστε ή αντικαταστήστε τα καλώδια. Αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό. Ελέγξτε την καλωδίωση ανάμεσα στο ηλεκτρονικό και τα εξωτερικά εξαρτήματα. Αντικαταστήστε τη γραμμή αερίου. Αντικαταστήστε τις βάνες. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τον ρυθμιστή πίεσης αέρα. Ελέγξτε το δίκτυο του αισθητηρίου ιονισμού. Ελέγξτε ή αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό.

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Γενικά ΓΕΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΆ Σημαντικές υποδείξεις! 4 Οδηγίες ασφαλείας 4 Προειδοποίηση 4 Οδηγίες ασφαλείας 5 Έλεγχος κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. CA 26 Kondensing

Οδηγίες χρήσης. CA 26 Kondensing Οδηγίες χρήσης. CA 6 Kondensing Πίνακας ελέγχου 1 πρασινο κίτρινο κόκκινο LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σβηστό - Λέβητας χωρίς ηλεκτρολογική σύνδεση Αναβοσβήνει αργά - Λέβητας με ηλεκτρολογική σύνδεση, αλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... 4 2 Γενικά... 5 2.1 Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα