Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης"

Transcript

1 Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον λέβητα. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, διατήρησηε ανέπαφο αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα στη μικρή απόκλιση των φωτογραφιών, λειτουργικών βημάτων και τεχνικών προδιαγραφών χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Οι εικόνες και τα διαγράμματα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος παρέχονται από τον κατασκευαστή μόνο για λόγους αναφοράς.

2 Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες ασφάλειας 4 Πριν τη χρήση του λέβητα 5 Τρόπος χρήσης 7 Δομή και περιγραφή 10 Θερμοστάτης δωματίου 12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου 12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου 13 Λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού 14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 15 Λειτουργία Power Heating 16 Λειτουργία Outing 16 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού 17 Λειτουργία ζεστού νερού 18 Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω τηλεφώνου 19 Περιεχόμενα Συστήματα ασφαλείας 21 Ημερήσιοι έλεγχοι 22 Τρόπος εγκατάστασης 25 Μετατροπέας-CV2 28 Σύστημα πολλαπλών ορόφων 30 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 32 Τρόπος αντικατάστασης εξαρτημάτων 33 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης 34 Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων 35 Κωδικοί σφάλματος 36 Προδιαγραφές 37

3 Οδηγίες ασφάλειας Σε αυτό το εγχειρίδιο και στο λέβητα παρέχονται μηνύματα και οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και προειδοποιούν εσάς και άλλους χρήστες για τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού. Διαβάστε και ακολουθήστε όλα τα μηνύματα και τις οδηγίες ασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο. Η κατανόηση της ενότητας των οδηγιών ασφάλειας είναι πολύ σημαντική για το χειρισμό, την εγκατάσταση και την επιδιόρθωση του λέβητα. Σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει σχετικά με πιθανούς κινδύνους προσωπικών τραυματισμών. Τηρήστε όλα τα μηνύματα ασφάλειας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφρού ή μέσης σοβαρότητας τραυματισμού. Σημασία των συμβόλων του οδηγού για τη χρήση Εκτελέστε συνδέσεις γείωσης Απαγορεύεται η αυθαίρετη συναρμολόγηση Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα Μην αγγίζετε 4

4 Πριν τη χρήση του λέβητα Καύσιμο Χρησιμοποιείστε μόνο πετρέλαιο θέρμανσης. Η χρήση της αντίστασης προθέρμανσης προτείνεται όταν υπάρχει πτώση θερμοκρασίας κάτω από -5 o C. Ελαφρύ πετρέλαιο Κηροζίνη Όχι! Αλκοόλη Bενζίνη Αποθηκεύστε το καύσιμο σε χώρο όπου δεν εκτίθεται σε λάδι, φωτιά ή βροχή και προστατέψτε το από τον ήλιο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εισέλθει νερό ή σκόνη κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας του πετρελαίου. (Το νερό ή η σκόνη μπορεί να προκαλέσουν αστοχία της ανάφλεξης ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του λέβητα.) Σκουπίστε το πετρέλαιο που έχει χυθεί. Κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα της εισόδου του πετρελαίου. καύσιμο φωτιά, βροχή, σκόνη Τροφοδοτήστε με πετρέλαιο μόνο μετά αφού απενεργοποιήσετε το λέβητα και κλειδώσετε τη βαλβίδα της δεξαμενής. Σημεία ελέγχου πριν από την έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές στο τμήμα σύνδεσης του αγωγού πετρελαίου. 5

5 Ελέγξτε προσεκτικά ότι υπάρχει αρκετό νερό στο σώμα του λέβητα. Για κλειστό δοχείο διαστολής - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο δοχείο διαστολής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, προσθέστε νερό στο σώμα του λέβητα. Τύπος ανοικτού δοχείου διαστολής - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο δοχείο επέκτασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Στη συνέχεια, ανάβει η λυχνία Χαμηλής στάθμης νερού και το νερό τροφοδοτείται αυτόματα. Δοχείο διαστολής Σημειώσεις κατά τη χρήση Τακτοποιήστε τον περιβάλλοντα χώρο του λέβητα και μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Ελέγξτε εάν η ανάφλεξη και η καύση εκτελούνται κανονικά. (Ελέγχοντας μέσω του παραθύρου επιθεώρησης της φλόγας.) Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. (Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού.) Εάν αποσυνδέσετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων με πτώση κεραυνών και αστραπών, μπορείτε να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στο λέβητα από την πτώση κεραυνών. Αποσύνδεση από το ρεύμα Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην υποστείτε εγκαύματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στον αγωγό εξαγωγής/ εισαγωγής (αγωγός εξαγωγής). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική λειτουργία του λέβητα, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε το ζεστό νερό για την παρασκευή φαγητού. h Παροχή ζεστού νερού 6

6 Τρόπος χρήσης Διαδικασία εξαέρωσης Βεβαιωθείτε ότι το πετρέλαιο δεν έχει εξαντληθεί πλήρως στη δεξαμενή πετρελαίου. Στην περίπτωση αυτή, αν και τροφοδοτείται πετρέλαιο, ενδέχεται να υπάρχει εισροή αέρα. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να παρουσιαστεί αστοχία στην ανάφλεξη ή στη λειτουργία. Θόρυβος Δεξαμενή καυσίμου Χαλαρώστε τη βίδα εξαέρωσης στο φίλτρο πετρελαίου με ένα κατσαβίδι ώστε να απομακρυνθεί ο αέρας. Όταν εμφανιστεί ροή πετρέλαιου, σφίξτε τη βίδα. (Αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο από το φίλτρο πετρελαίου.) Δεξαμενή καυσίμου Βίδα A αφαίρεσης αέρα Εάν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται κάτω από το φίλτρο ή εάν διαφύγει αρκετός αέρας όπως περιγράφεται παραπάνω, σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης και αφαιρέσετε τον αέρα με τη βαλβίδα εξαέρωσης. Βαλβίδα αφαίρεσης αέρα Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης και ανάψτε τον λέβητα για να τον θέσετε σε λειτουργία. Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα περίπου, η ηλεκτρονική αντλία απομακρύνει τον αέρα με θόρυβο, ανάβει η λυχνία CHECK (Έλεγχος) και ο λέβητας σταματά. δόνηση 7

7 Στη συνέχεια πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο λειτουργίας στον πίνακα μέχρι να εμφανιστεί ροή πετρελαίου. Κλείστε τη βαλβίδα και πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να εκτελεστεί η ανάφλεξη στον λέβητα. Εάν αφού αφαιρέσετε πλήρως τον αέρα, η ανάφλεξη αποτύχει επαναλαμβανόμενα για τρεις περίπου φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Βαλβίδα εξαγωγής αέρα Προετοιμασία και έλεγχος πριν από την έναρξη της λειτουργίας Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στους αγωγούς. Δοχείο διαστολής Ελέγξτε εάν ο λέβητας είναι γειωμένος στο έδαφος. (Μη γειώνετε στον αγωγό αερίου ή σε αλεξικέραυνο). Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. (Ελέγξτε εάν η πρίζα παρέχει ρεύμα 220V). Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και ελέγξτε εάν η λυχνία RUN (Λειτουργία) ανάβει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. 8

8 Τρόπος χρήσης Ανοίξτε το παράθυρο του πίνακα χειρισμού και ενδείξεων και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας ξεκινά το μοτέρ του ανεμιστήρα, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία και ανάβει η λυχνία COMBUSTION (Καύση). δόνηση Εάν η ανάφλεξη αποτύχει και σταματήσει η λειτουργία, ανάβει η λυχνία Check (Έλεγχος). Σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στον πίνακα. Στην περίπτωση που η ανάφλεξη αποτύχει εάν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας τέσσερις ή πέντε φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 9

9 Δομή και περιγραφή Δομή του λέβητα (Αρ. μοντέλου: LST-17,21,24,30,41K / LFA-17,21,24,30,41K) ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (C.D.S) Πίνακας χειρισμού και ενδείξεων (KDC-106M) Θερμοκρασία θέρμανσης Λυχνία LED που εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης και την παρουσία προβλημάτων τα οποία εμφανίζονται με κωδικό βλάβης. 01. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 02. ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ 03. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 04. ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ 05. ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 12. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 16. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 10

10 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2DW) Οθόνη LCD Εμφανίζει όλες τις λειτουργίες και την κατάσταση Επάνω/κάτω Θερμοκρασία και λειτουργία χρονοδιακόπτη Λειτουργία Outing Διακοπή λειτουργίας λέβητα. Τo κύκλωμα αντιπαγετικής προστασίας λειτουργεί. MODE Επιλογή λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας σωμάτων Λειτουργία χρονοδιακόπτη Ζεστό νερό χρήσης Λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Λειτουργία Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θερμοστάτη δωματίου Οθόνη LCD Θερμοκρασία Ένδειξη λειτουργίας Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης Διακοπή Λειτουργίας Λειτουργία μέσω χρονοδιακόπτη Λειτουργία Επιλογής θερμοκρασίας νερού σωμάτων Λειτουργία με Θερμοστάτη Χώρου Συνεχής Λειτουργία 11

11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Η οθόνη LCD ανάβει όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας η λειτουργία ζεστού νερού και θέρμανσης σταματά και η οθόνη LCD σβήνει. 12

12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης με το πλήκτρο +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ των τιμών 10~40 ο C με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να καθοριστεί σε βήματα 1 ο C. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ένας θερμοστάτης δωματίου προγραμματιστεί με τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου και είναι τοποθετημένος στα ακόλουθα μέρη κατά τη χρήση της λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα στην αναγνώριση της θερμοκρασίας. 1. Χώρος με πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν συχνά και ύπαρξη ρευμάτων αέρα. 2. Χώρος εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλή υγρασία. 3. Χώρος εκτεθειμένος άμεσα σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού. 13

13 Λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης με το πλήκτρο +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ των τιμών 40~80 o C με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να καθοριστεί σε βήματα 1 ο C. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. 14

14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη Κατά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, ο λέβητας λειτουργεί επαναλαμβανόμενα, σταματά για χρονικό διάστημα 20 λεπτών και στη συνέχεια τίθεται ξανά σε λειτουργία. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 50 λεπτά και μπορεί να καθοριστεί σε εύρος από 0~9 ώρες. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε το χρόνο λήξης της θέρμανσης με το πλήκτρο +/- Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη Λειτουργία χρονοδιακόπτη. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε τον επιθυμητό χρόνο λήξης της θέρμανσης. O χρόνος μπορεί να καθοριστεί ανά 10 λεπτά έως και 50 λεπτά σε εύρος από 0~9 ώρες με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η τιμή 0 του χρόνου λήξης της θέρμανσης σημαίνει ότι ο λέβητας λειτουργεί συνεχώς. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. 15

15 Λειτουργία Power Heating Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Power Heating, εμφανίζεται η ένδειξη και στον λέβητα εκτελείται καύση για 30 λεπτά συνεχώς. Μετά από 30 λεπτά, ο λέβητας επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία θέρμανσης. Λειτουργία Outing Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε τον λέβητα με ελάχιστη απόδοση χωρίς θέρμανση και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι. Πατήστε το πλήκτρο Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργία Outing. και καθορίζεται η Πατήστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την επιθυμητή θέρμανση για να ακυρώσετε τη λειτουργία Outing. 16

16 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού Πατήστε το πλήκτρο Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού με το πλήκτρο +/-. Όταν πατήσετε το πλήκτρο ζεστού νερού εμφανίζεται η ένδειξη. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε το επιθυμητό επίπεδο ζεστού νερού μεταξύ των τιμών χαμηλό, μεσαίο και υψηλό με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. χαμηλό μεσαίο υψηλό ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή πριν το χρησιμοποιήσετε στο μπάνιο. 17

17 Λειτουργία ζεστού νερού Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό. Πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργία ζεστού νερού. και καθορίζεται η Πατήστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την επιθυμητή θέρμανση για να ακυρώσετε τη λειτουργία ζεστού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε τα νήπια και τα μικρά παιδιά να μη χρησιμοποιούν το ζεστό νερό χωρίς επίβλεψη για λόγους ασφάλειας. 2. Όταν το ζεστό νερό χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, μην αλλάζετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού για λόγους ασφάλειας. 18

18 Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω τηλεφώνου Μπορείτε να καθορίστε τη λειτουργία θέρμανσης του θερμοστάτη δωματίου μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Ενεργοποίηση του λέβητα 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο (#). 2. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε δύο ηχητικά σήματα (μπιπ). AM AM * 0 # CM # # # * 0 # CM O λέβητας μεταβαίνει στη Λειτουργία Power Heating για 30 λεπτά και επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία (εάν ο θερμοστάτης δωματίου είναι απενεργοποιημένος, επανέρχεται στη λειτουργία Outing.) Αναστολή λειτουργίας του λέβητα 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ( * ). 2. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε τρία ηχητικά σήματα (μπιπ). Στη συνέχεια, ο λέβητας μεταβαίνει στη λειτουργία Outing AM AM ** 0 # CM * * * * 0 # CM ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη χρήση ενός εξωτερικού τηλεφώνου, αφού καλέσετε τον αριθμό και η κλήση συνδεθεί με τον λέβητα μετά από έναν προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Στη συνέχεια, χειριστείτε τα πλήκτρα όπως περιγράφεται παραπάνω. 19

19 Αλλαγή του αριθμού κωδωνισμών 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο «0». 2. Το ηχητικό σήμα (μπιπ) θα ακουστεί 4 φορές. AM AM * 0 # CM * 0 # CM 3. Πατήστε ένα πλήκτρο τρεις φορές για να επιλέξετε μεταξύ 5,6,7,8,9, ή 0 κωδωνισμών. 4. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε 5 ηχητικά σήματα (μπιπ). AM AM * 0 # CM * 0 # CM ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μετά το πάτημα των πλήκτρων # ή *, το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα. 2. Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε το τηλέφωνο αφού ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης ή αναστολής λειτουργίας. 3. Εάν δεν ακούσετε το ηχητικό σήμα (μπιπ) ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, εκτελέστε αργά τους χειρισμούς ξανά. 20

20 Συστήματα ασφαλείας Σύστημα ασφάλειας ανάφλεξης Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας του λέβητα ή σε περίπτωση έλλειψης πετρελαίου το φωτοκύτταρο διακόπτει την λειτουργία του λέβητα. Σύστημα εμπλοκής χαμηλής στάθμης νερού Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο λέβητα, τότε αυτόματα διακόπτεται η λειτουργία του λέβητα απενεργοποιώντας την παροχή ισχύος. Όταν πληρωθεί με νερό, η λειτουργία του λέβητα ξεκινά αυτόματα. Σύστημα αποτροπής υπερθέρμανσης H υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του λέβητα είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αυτό διακόπτει την παροχή ισχύος αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αποτροπής υπερθέρμανσης, η καύση σταματά και ανάβει η λυχνία CHECK (Έλεγχος). Εάν η θερμοκρασία μειωθεί, η λυχνία CHECK (Έλεγχος) σβήνει και ανάβει αυτόματα η λυχνία RUN (Λειτουργία). Εάν η διακοπή της λειτουργίας επαναλαμβάνεται, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Σύστημα αντιπάγωσης Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο κυκλοφορητής ή ο καυστήρας λειτουργούν αυτόματα για να αποτρέψουν το πάγωμα του κυκλώματος θέρμανσης. Το χειμώνα, διατηρήστε το καλώδιο του ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα και το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. (η κατάσταση μόνωσης των αγωγών πρέπει να είναι κανονική). Σύστημα ασφαλείας διακοπής ρεύματος Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ροή πετρελαίου προς τον καυστήρα παρεμποδίζεται αυτόματα και η καύση διακόπτεται. 21

21 Ημερήσιοι έλεγχοι Σημεία που πρέπει να ελέγχονται μία ή περισσότερες φορές το χρόνο Ελέγξτε εάν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Όχι! Καθαρίζετε συνεχώς τον λέβητα και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή, επικάθηση ή διαπότιση πετρελαίου στη δεξαμενή ή στους αγωγούς πετρελαίου, στο σώμα του λέβητα, κλπ. Ελέγξτε εάν υπάρχει τυχόν διαρροή νερού από το σώμα του λέβητα και τους αγωγούς. C Ανοίγετε τακτικά την τάπα αποστράγγισης της δεξαμενής λαδιού και αφαιρείτε το νερό. 22

22 Καθαρισμός του λέβητα Η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αιθάλης στο εσωτερικό του λέβητα μειώνει τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητά του. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου Εάν το φίλτρο πετρελαίου είναι ακάθαρτο, διακόψτε τη λειτουργία, κλείστε τη βαλβίδα πετρελαίου και αφαιρέστε τους ρύπους ή τη σκουριά που έχουν συσσωρευτεί κάτω από το δοχείο του φίλτρου. Αποσυνδέστε το δοχείο του φίλτρου πετρελαίου περιστρέφοντάς το δεξιά και αριστερά. Τραβήξτε προς τα κάτω το φίλτρο. Πλύντε το φίλτρο και το εσωτερικό του δοχείου με καθαρή κηροζίνη και ελαφρύ πετρέλαιο. Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου Το νερό μπορεί να τελματώσει κατά την τροφοδοσία πετρελαίου ή να συσσωρεύεται φυσικά μετά από μεγάλη περίοδο λειτουργίας στη δεξαμενή πετρελαίου. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το νερό μέσω της τάπας αποστράγγισης στη δεξαμενή πετρελαίου και κλείστε την τάπα όταν αρχίσει να βγαίνει πετρέλαιο. 23

23 Καθαρισμός του συστήματος ανίχνευσης φλόγας Εάν η επιφάνεια πρόσληψης του φωτός (του φωτοκύταρου) λερωθεί με κάπνα, τότε η μειωμένη ευαισθησία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη σωστή λειτουργία. Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το φωτοκύταρο (μαύρο) το οποίο είναι συνδεδεμένο στην κάτω πλευρά του καυστήρα. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια του φωτοκύταρου με μια ξύστρα και τοποθετήστε τον στη θέση του. Έλεγχος του αγωγού εξαγωγής Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ελέγξτε για τυχόν χαλαρές ενώσεις στο σύστημα εκτόνωσης (σωληνώσεις και καμινάδα), έμφραξη της καμινάδας, διάβρωση ή διαρροή. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για έλεγχο (έμφραξη σωληνώσεων ή οπές, κλπ.). 24

24 Τρόπος εγκατάστασης Επιλογή θέσης εγκατάστασης Για να εγκαταστήσετε τον λέβητα επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει την εκτέλεση των συνοδευτικών εργασιών, όπως οι εργασίες της τροφοδοσίας νερού και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Επίσης, επιλέξτε μια θέση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα εγκατάστασης του λέβητα και τους κανονισμούς του κατασκευαστικού κώδικα κάθε πόλης ή περιφέρειας Εγκαταστήστε τον λέβητα σε μέρος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλάτος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και την αποτροπή πυρκαγιάς. Εγκαταστήστε τον λέβητα σε μέρος όπου επιτρέπεται ο εύκολος έλεγχος και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν δεν υπάρχει πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος στην κατάλληλη θέση, εγκαταστήστε καλωδίωση με τη βοήθεια μιας εταιρείας που καθορίζεται από την εταιρεία ηλεκτροδότησης. Γύρω από τη θέση εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος αποθήκευσης και χειρισμού καυσίμων και εύφλεκτων υλικών. Στο σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση Διάγραμμα τυπικών σωληνώσεων: Τύπος εγκατάστασης δεξαμενής Ανοιχτή δεξαμενή Ανοιχτό Δοχείο διαστολής Μην εγκαθιστάτε ποτέ οποιαδήποτε βαλβίδα μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. Αγωγός σύνδεσης με το ανοιχτό δοχείο διαστολής Ελάχιστο 1,5 μ. Νερό Είσοδος Κρύου Νερού Ύδρευσης Πίσω όψη λέβητα Έξοδος ζεστού νερού Κρύο νερό Ζεστό νερό Κυκλοφορητής Συλλέκτης Έξοδος ζεστού νερού Είσοδος επιστρεφομένων νερών θέρμανσης Συλλέκτης Θερμαντικό σώμα Έξοδος συμπύκνωσης Ε.Δ. Αποστράγγιση Αποστράγγιση Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου της συμπύκνωσης για τα αντίστοιχα μοντέλα (μοντέλα συμπυκνωμάτων NHC series) όπως φαίνεται παραπάνω Δοχείο διαστολής Αντλία κυκλοφορίας Aγωγός σύνδεσης με το ανοιχτό δοχείο διαστολής Νερό Αγωγός παράκαμψης Εγκαταστήστε τον αγωγό όπως φαίνεται παραπάνω όταν εγκαθιστάτε μια αντλία κυκλοφορίας στη είσοδο του νερού θέρμανσης Δοχείο διαστολής Νερό Στην περίπτωση εισόδου νερού μέσω δοχείο νερού οροφής 25

25 Κλειστο Δοχείο Διαστολής Φίλτρο Νερό Είσοδος Κρύου Νερού Ύδρευσης Πίσω όψη λέβητα Έξοδος ζεστού νερού Βαλβίδα ασφαλείας Αυτόματο εξαεριστικό Βαλβίδα μείωσης Αντεπίστροφη βαλβίδα Κυκλοφορητής Συλλέκτης Κρύο Νερό Ζεστό Νερό Είσοδος επιστρεφομένων νερών θέρμανης Κλειστό δοχείο διαστολής Έξοδος συμπύκνωσης Ε.Δ. Αποστράγγιση Αποστράγγιση Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου της συμπύκνωσης για τα αντίστοιχα μοντέλα όπως φαίνεται παραπάνω Θερμαντικό σώμα Αντλία κυκλοφορίας Αγωγός παράκαμψης Για την εγκατάσταση του κυκλοφορητή στισ προσαγωγές των σωμάτων ακολουθήστε την παραπάνω συνδεσμολογία. Φίλτρο Βαλβίδα μείωσης Αντεπίστροφη βαλβίδα Προφυλάξεις 1. Ο συλλέκτης των επιστρεφομένων νερών θα πρέπει να τοποθετηθεί χαμηλότερα από την είσοδο του νερού θέρμανσης. 2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μίας βαλβίδας ασφαλείας 3,5 kgf/cm 2 η μικρότερη για την προστασία της εγκατάστασης. 3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 3 kgf/cm 2. Μην τροφοδοτείτε το δίκτυο με νερό με υψηλότερη πίεση και μη συνδέετε απευθείας τον αγωγό νερού με υψηλότερη πίεση. 4. Η υπερχείλιση του νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης στη δεξαμενή σημαίνει μειωμένη χωρητικότητα. Αντικαταστήστε με μια μεγαλύτερη. 5. Η αδυναμία κυκλοφορίας του νερού απο τον κυκλοφορητή οφείλεται στην ύπαρξη εγκλωβισμένου αέρα στις σωληνώσεις. Αφαιρέστε τον αέρα ανοίγοντας τις βαλβίδες τον συλλέκτη μία κάθε φορά, ενώ ο κυκλοφορητής βρίσκεται σε λειτουργία. 6. H εξάτμιση στη δεξαμενή σημαίνει βλάβη στο σύστημα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για έλεγχο. 7. Μην εγκαθιστάτε ποτέ οποιαδήποτε βαλβίδα μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. 8. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα ή βλάβη που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις παραπάνω προφυλάξεις. 26

26 Παράδειγμα τυπικής εγκατάστασης Εργασίες καμινάδας εξαναγκασμένης ροής (FE) Συνιστάται το μήκος της καμινάδας να είναι μικρότερο από 3 μέτρα και τα σημεία κάμψης να μην υπερβαίνουν τα 2. Συνιστάται η χρήση του εξαρτήματος στερέωσης της καμινάδας στη διάμετρο σύνδεσης. Προσέχετε ώστε να μη μειώνετε τη διάμετρο της καμινάδας. Συνιστάται η διατήρηση της καμινάδας θερμής χρησιμοποιώντας μη εύφλεκτη μόνωση. Κατά την εγκατάσταση της καμινάδας η έξοδος της θα πρέπει να έχει μια μικρή κλίση προς τα κάτω (3 έως 5 μοίρες). Μοντέλο λέβητα πετρελαίου: LST-17, 21, 24, 30, 41K / LFA-17, 21, 24, 30, 41K (Μεγαλύτερο από την αποτελεσματική περιοχή διατομής του αγωγού εξαγωγής) 0,8m ή λιγότερο Αγωγός 0,3 m ή περισσότερο Πυράντοχο μονωτικό υλικό 1,2m ή περισσότερο 5 ο ή περισσότερο 0,45m ή περισσότερο (μεγαλύτερο από την αποτελεσματική περιοχή διατομής του αγωγού εξαγωγής) Είσοδος αέρα Πυράντοχο μονωτικό υλικό Είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν παράθυρα γύρω από το άκρο της καμινάδας σε απόσταση 600 χιλ. ΠΡΟΣΟΧΗ Γύρω από το άκρο της καμινάδας Εάν τα καυσαέρια εισέρχονται στο χώρο, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης. 27

27 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Σημεία ελέγχου ασφαλείας 1. Ελέγξτε την ηλεκτρική τάση πριν θέσετε σε λειτουργία τον λέβητα. 2. Το τηλεχειριστήριο δωματίου μπορεί να προσαρμοστεί σε τάση 24-31V DC από τον κύριο ελεγκτή του λέβητα. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα. Η μία προορίζεται για το τηλεχειριστήριο δωματίου και η άλλη για την τηλεφωνική σύνδεση. Σημεία ελέγχου τοποθέτησης 1. Τοποθετήστε το θερμοστάτη στον τοίχο του δωματίου ή του καθιστικού. Το ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 1,5 μ. 2. Τοποθετήστε στο σωστό σημείο για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου. 3. Αποφύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο θερμαντικό σώμα ή στο άμεσο φως του ήλιου, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του περιβλήματος και βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του. 4. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε ακάθαρτα ή υγρά μέρη, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σημεία ελέγχου χρήσης 1. Φροντίστε ώστε να αποτρέψετε την είσοδο μεταλλικών αντικειμένων (βελόνες, νομίσματα) ή εύφλεκτων υλικών (χαρτί, σπίρτα) στο εσωτερικό της οπής του αεραγωγού του περιβλήματος. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. 2. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του. 3. Προσέχετε ώστε η γραμμή τροφοδοσίας να μην είναι εκτεθειμένη στο χώρο. 4. Μη χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (διαλυτικό, βενζίνη, διαλύτες ) 5. Πριν καθαρίσετε τον ελεγκτή δωματίου, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα. Περιγραφή και λειτουργία Λυχνία σήματος a Λειτουργία (Κανονική λειτουργία) b Παροχή ζεστού νερού c Λειτουργία θέρμανσης d Διακοπή λειτουργίας λέβητα e Έλεγχος (Σφάλμα λειτουργίας) f Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Λειτουργία και αισθητήρας g Ένδειξη θερμοκρασίας και σφάλματος h Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας νερού λέβητα i Διακόπτης λειτουργίας και επαναφοράς 28

28 Στερέωση και καλωδίωση 1. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό του ελεγκτή δωματίου (Γραμμή 2) από τη θύρα του λέβητα στην αντίστοιχη θύρα της πίσω πλευράς του ελεγκτή. 2. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό KD-SP στη θύρα τηλεφώνου στην πίσω πλευρά του μετατροπέα-cv2 3. Στερεώστε σταθερά τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τον βραχίονα του μετατροπέα-cv2. 4. Καλωδίωση Προσαρμογέας Τηλέφωνο L1 L2 Γραμμή τηλεφώνου Κεντρικός Πίνακας Ισχύς (Ac 220V) Λέβητας Αισθητήρας ροής ζεστού νερού 29

29 Σύστημα πολλαπλών ορόφων Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P 3oς όροφος Θερμαντικό σώμα Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Θερμαντικό σώμα 2oς όροφος Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα Ανεμιστήρας Βαλβίδα Ανεμιστήρας Βαλβίδα Θερμαντικό σώμα 1oς όροφος Μετατροπέας CV2 Αισθητήρας ανιχνευτή ροής νερού Ενεργοποιητής βαλβίδας: Erie VT2325G13A01A AC24V 2 ΔΡΟΜΩΝ 6,5 WATT Κρύο νερό Ισχύς (AC220V) Αντλία Κύριος ελεγκτής KDC-104P KDC-106M Λέβητας Αρ. υποδοχής Roomcon 30

30 Μετατροπέας δωματίου συστήματος πολλαπλών ορόφων ΟΠΕΣ Φ4,5 KyungDong VALVE (AC24V 6VA) Red WIRE DRAW M.F.S ROOM CONVERTER ROOMCON -6P,7P VALVE or FAN (ACPOWER VOLT 100VA) Blue Brown AC POWER INPUT AC250V 5A Green Orange White (10, 21) KDC-104P, 207TP KDC-5P (AC220V) <KDC-5P> Μετατροπέας CV2 31

31 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 1. Στερεώστε τον βραχίονα χρησιμοποιώντας κοχλίες. 2. Συνδέστε σταθερά τους δύο αγωγούς από τον λέβητα στις βίδες της πίσω πλευράς του θερμοστάτη δωματίου. 3. Συνδέστε σταθερά τους δύο αγωγούς του καλωδίου του τηλεφώνου στις βίδες της πίσω πλευράς του θερμοστάτη δωματίου. 4. Στερεώστε το θερμοστάτη δωματίου στον βραχίονα. Λέβητας Κύριος ελεγκτής R/C T P Συνδέσεις τηλεφώνου 32

32 Τρόπος αντικατάστασης εξαρτημάτων Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να παρουσιάζουν φθορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο όταν απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. vvv Για την επιδιόρθωση του λέβητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης, τον εμπορικό μας αντιπρόσωπο ή το κέντρο A/S. N B H επιδιόρθωση του λέβητα από μη καταρτισμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα και δεν θα πρέπει να επιχειρείται. P 33

33 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: LST-17, 21, 24, 30, 41K / LFA-17, 21, 24, 30, 41K Χρώμα καλωδίου Αρ. καλωδίου Χρώμα καλωδίου Καφέ Μπλε Λευκό Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μπλε του ουρανού Καφέ ΜΕΤΑΣΧ. ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Καλώδιο ρεύματος: 200mm (250V, 7A) ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΥΡΑ COM Πράσινο Μαύρο Μπλε ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Καφέ [ΛΕΒΗΤΑΣ] [ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ (250V/3A) Μαύρο Μπλε του ουρανού Καφέ Μπλε Καφέ Πράσινο + Κίτρινο Καφέ Μπλε του ουρανού ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μπλε ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Μπλε Κίτρινο Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Μαύρο Καφέ Λευκό 34

34 Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Πρόβλημα Aιτία Μέθοδοι επίλυσης 1. Ο καυστήρας δεν λειτουργεί ακόμα και όταν πατήσετε το διακόπτη επανεκκίνησης. 1. Η θερμοκρασία του λέβητα είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη. 2. Ο θερμοστάτης χώρου είναι απενεργοποιημένος. 3. Άλλα προβλήματα 1. Δεν αποτελεί πρόβλημα. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η λειτουργία επανεκκινείται. 2. Ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου στην κατάσταση λειτουργίας. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 2. O κινητήρας περιστρέφεται, αλλά δεν πραγματοποιείται ανάφλεξη στον λέβητα. 3. Πραγματοποιείται ανάφλεξη στον λέβητα, αλλά η λειτουργία σταματά αμέσως. 4. Η ηλεκτρονική αντλία παράγει πολύ θόρυβο. 1. Η βαλβίδα πετρελαίου είναι κλειστή. 2. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή. 3. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 4. Το φίλτρο πετρελαίου είναι βουλομένο. 5. Άλλα προβλήματα 1. Δεν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο στη δεξαμενή πετρελαίου. 2. Το φωτοκύταρο (CdS) δεν λειτουργεί. 3. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 4. Υπάρχουν ακάθαρτα υλικά αναμεμειγμένα στο πετρέλαιο. 5. Άλλα προβλήματα 1. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλα προβλήματα 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα. 2. Τροφοδοτήστε πετρέλαιο. 3. Αφαιρέστε τον αέρα. 4. Καθαρίστε το φίτρο πετρελαίου. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Τροφοδοτήστε περισσότερο πετρέλαιο. 2. Καθαρίστε το γυαλάκι του φωτοκυτάρου. 3. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. Αντικαταστήστε με καλής ποιότητας πετρέλαιο. 4. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 2. Αφαιρέστε τον αέρα. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 5. Κατά την ανάφλεξη, δημιουργείται έκρηξη. 6. Δημιουργείται μη φυσιολογικός θόρυβος στο θάλαμο καύσης. 7. Εμφανίζεται καπνός και αιθάλη. 1. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλα προβλήματα 1. Υπάρχει παλινδρόμηση της ροής αέρα στον αγωγό εξαγωγής. 2. Το σύστημα ανάφλεξης είναι ελαττωματικό. 3. Άλλα προβλήματα. 1. Υπάρχει παλινδρόμηση της ροής αέρα στον αγωγό εξαγωγής. 2. Το σύστημα ανάφλεξης είναι ελαττωματικό. 3. Άλλα προβλήματα Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Αντικαταστήστε το πετρέλαιο. 2. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 8. Άλλα προβλήματα 1. Διαρροή στους αγωγούς καυσίμου. 2. Διαρροή στους αγωγούς νερού. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης και τον αντιπρόσωπο για άλλα απροσδιόριστα θέματα. 35

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Φωτοαντιγραφής 1 2 3 4 5 6 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Αντιγραφή Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εργαλεία Χρήστη (Δυνατότητες Φωτοτυπικού) Παρατηρήσεις Προδιαγραφές Διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα