Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης"

Transcript

1 Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον λέβητα. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, διατήρησηε ανέπαφο αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα στη μικρή απόκλιση των φωτογραφιών, λειτουργικών βημάτων και τεχνικών προδιαγραφών χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Οι εικόνες και τα διαγράμματα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος παρέχονται από τον κατασκευαστή μόνο για λόγους αναφοράς.

2 Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες ασφάλειας 4 Πριν τη χρήση του λέβητα 5 Τρόπος χρήσης 7 Δομή και περιγραφή 10 Θερμοστάτης δωματίου 12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου 12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου 13 Λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού 14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 15 Λειτουργία Power Heating 16 Λειτουργία Outing 16 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού 17 Λειτουργία ζεστού νερού 18 Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω τηλεφώνου 19 Περιεχόμενα Συστήματα ασφαλείας 21 Ημερήσιοι έλεγχοι 22 Τρόπος εγκατάστασης 25 Μετατροπέας-CV2 28 Σύστημα πολλαπλών ορόφων 30 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 32 Τρόπος αντικατάστασης εξαρτημάτων 33 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης 34 Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων 35 Κωδικοί σφάλματος 36 Προδιαγραφές 37

3 Οδηγίες ασφάλειας Σε αυτό το εγχειρίδιο και στο λέβητα παρέχονται μηνύματα και οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και προειδοποιούν εσάς και άλλους χρήστες για τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού. Διαβάστε και ακολουθήστε όλα τα μηνύματα και τις οδηγίες ασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο. Η κατανόηση της ενότητας των οδηγιών ασφάλειας είναι πολύ σημαντική για το χειρισμό, την εγκατάσταση και την επιδιόρθωση του λέβητα. Σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει σχετικά με πιθανούς κινδύνους προσωπικών τραυματισμών. Τηρήστε όλα τα μηνύματα ασφάλειας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφρού ή μέσης σοβαρότητας τραυματισμού. Σημασία των συμβόλων του οδηγού για τη χρήση Εκτελέστε συνδέσεις γείωσης Απαγορεύεται η αυθαίρετη συναρμολόγηση Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα Μην αγγίζετε 4

4 Πριν τη χρήση του λέβητα Καύσιμο Χρησιμοποιείστε μόνο πετρέλαιο θέρμανσης. Η χρήση της αντίστασης προθέρμανσης προτείνεται όταν υπάρχει πτώση θερμοκρασίας κάτω από -5 o C. Ελαφρύ πετρέλαιο Κηροζίνη Όχι! Αλκοόλη Bενζίνη Αποθηκεύστε το καύσιμο σε χώρο όπου δεν εκτίθεται σε λάδι, φωτιά ή βροχή και προστατέψτε το από τον ήλιο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εισέλθει νερό ή σκόνη κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας του πετρελαίου. (Το νερό ή η σκόνη μπορεί να προκαλέσουν αστοχία της ανάφλεξης ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του λέβητα.) Σκουπίστε το πετρέλαιο που έχει χυθεί. Κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα της εισόδου του πετρελαίου. καύσιμο φωτιά, βροχή, σκόνη Τροφοδοτήστε με πετρέλαιο μόνο μετά αφού απενεργοποιήσετε το λέβητα και κλειδώσετε τη βαλβίδα της δεξαμενής. Σημεία ελέγχου πριν από την έναρξη της λειτουργίας Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές στο τμήμα σύνδεσης του αγωγού πετρελαίου. 5

5 Ελέγξτε προσεκτικά ότι υπάρχει αρκετό νερό στο σώμα του λέβητα. Για κλειστό δοχείο διαστολής - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο δοχείο διαστολής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, προσθέστε νερό στο σώμα του λέβητα. Τύπος ανοικτού δοχείου διαστολής - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο δοχείο επέκτασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Στη συνέχεια, ανάβει η λυχνία Χαμηλής στάθμης νερού και το νερό τροφοδοτείται αυτόματα. Δοχείο διαστολής Σημειώσεις κατά τη χρήση Τακτοποιήστε τον περιβάλλοντα χώρο του λέβητα και μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Ελέγξτε εάν η ανάφλεξη και η καύση εκτελούνται κανονικά. (Ελέγχοντας μέσω του παραθύρου επιθεώρησης της φλόγας.) Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. (Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού.) Εάν αποσυνδέσετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων με πτώση κεραυνών και αστραπών, μπορείτε να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στο λέβητα από την πτώση κεραυνών. Αποσύνδεση από το ρεύμα Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην υποστείτε εγκαύματα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στον αγωγό εξαγωγής/ εισαγωγής (αγωγός εξαγωγής). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική λειτουργία του λέβητα, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε το ζεστό νερό για την παρασκευή φαγητού. h Παροχή ζεστού νερού 6

6 Τρόπος χρήσης Διαδικασία εξαέρωσης Βεβαιωθείτε ότι το πετρέλαιο δεν έχει εξαντληθεί πλήρως στη δεξαμενή πετρελαίου. Στην περίπτωση αυτή, αν και τροφοδοτείται πετρέλαιο, ενδέχεται να υπάρχει εισροή αέρα. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να παρουσιαστεί αστοχία στην ανάφλεξη ή στη λειτουργία. Θόρυβος Δεξαμενή καυσίμου Χαλαρώστε τη βίδα εξαέρωσης στο φίλτρο πετρελαίου με ένα κατσαβίδι ώστε να απομακρυνθεί ο αέρας. Όταν εμφανιστεί ροή πετρέλαιου, σφίξτε τη βίδα. (Αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο από το φίλτρο πετρελαίου.) Δεξαμενή καυσίμου Βίδα A αφαίρεσης αέρα Εάν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται κάτω από το φίλτρο ή εάν διαφύγει αρκετός αέρας όπως περιγράφεται παραπάνω, σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης και αφαιρέσετε τον αέρα με τη βαλβίδα εξαέρωσης. Βαλβίδα αφαίρεσης αέρα Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης και ανάψτε τον λέβητα για να τον θέσετε σε λειτουργία. Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα περίπου, η ηλεκτρονική αντλία απομακρύνει τον αέρα με θόρυβο, ανάβει η λυχνία CHECK (Έλεγχος) και ο λέβητας σταματά. δόνηση 7

7 Στη συνέχεια πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο λειτουργίας στον πίνακα μέχρι να εμφανιστεί ροή πετρελαίου. Κλείστε τη βαλβίδα και πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να εκτελεστεί η ανάφλεξη στον λέβητα. Εάν αφού αφαιρέσετε πλήρως τον αέρα, η ανάφλεξη αποτύχει επαναλαμβανόμενα για τρεις περίπου φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Βαλβίδα εξαγωγής αέρα Προετοιμασία και έλεγχος πριν από την έναρξη της λειτουργίας Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στους αγωγούς. Δοχείο διαστολής Ελέγξτε εάν ο λέβητας είναι γειωμένος στο έδαφος. (Μη γειώνετε στον αγωγό αερίου ή σε αλεξικέραυνο). Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. (Ελέγξτε εάν η πρίζα παρέχει ρεύμα 220V). Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και ελέγξτε εάν η λυχνία RUN (Λειτουργία) ανάβει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. 8

8 Τρόπος χρήσης Ανοίξτε το παράθυρο του πίνακα χειρισμού και ενδείξεων και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας ξεκινά το μοτέρ του ανεμιστήρα, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία και ανάβει η λυχνία COMBUSTION (Καύση). δόνηση Εάν η ανάφλεξη αποτύχει και σταματήσει η λειτουργία, ανάβει η λυχνία Check (Έλεγχος). Σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στον πίνακα. Στην περίπτωση που η ανάφλεξη αποτύχει εάν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας τέσσερις ή πέντε φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 9

9 Δομή και περιγραφή Δομή του λέβητα (Αρ. μοντέλου: LST-17,21,24,30,41K / LFA-17,21,24,30,41K) ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (C.D.S) Πίνακας χειρισμού και ενδείξεων (KDC-106M) Θερμοκρασία θέρμανσης Λυχνία LED που εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης και την παρουσία προβλημάτων τα οποία εμφανίζονται με κωδικό βλάβης. 01. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 02. ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ 03. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 04. ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ 05. ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 12. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 16. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 10

10 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2DW) Οθόνη LCD Εμφανίζει όλες τις λειτουργίες και την κατάσταση Επάνω/κάτω Θερμοκρασία και λειτουργία χρονοδιακόπτη Λειτουργία Outing Διακοπή λειτουργίας λέβητα. Τo κύκλωμα αντιπαγετικής προστασίας λειτουργεί. MODE Επιλογή λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας σωμάτων Λειτουργία χρονοδιακόπτη Ζεστό νερό χρήσης Λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Λειτουργία Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θερμοστάτη δωματίου Οθόνη LCD Θερμοκρασία Ένδειξη λειτουργίας Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης Διακοπή Λειτουργίας Λειτουργία μέσω χρονοδιακόπτη Λειτουργία Επιλογής θερμοκρασίας νερού σωμάτων Λειτουργία με Θερμοστάτη Χώρου Συνεχής Λειτουργία 11

11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Η οθόνη LCD ανάβει όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας η λειτουργία ζεστού νερού και θέρμανσης σταματά και η οθόνη LCD σβήνει. 12

12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης με το πλήκτρο +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ των τιμών 10~40 ο C με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να καθοριστεί σε βήματα 1 ο C. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ένας θερμοστάτης δωματίου προγραμματιστεί με τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου και είναι τοποθετημένος στα ακόλουθα μέρη κατά τη χρήση της λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα στην αναγνώριση της θερμοκρασίας. 1. Χώρος με πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν συχνά και ύπαρξη ρευμάτων αέρα. 2. Χώρος εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλή υγρασία. 3. Χώρος εκτεθειμένος άμεσα σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού. 13

13 Λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης με το πλήκτρο +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη λειτουργία θερμοκρασίας ζεστού νερού Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ των τιμών 40~80 o C με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να καθοριστεί σε βήματα 1 ο C. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. 14

14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη Κατά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, ο λέβητας λειτουργεί επαναλαμβανόμενα, σταματά για χρονικό διάστημα 20 λεπτών και στη συνέχεια τίθεται ξανά σε λειτουργία. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 50 λεπτά και μπορεί να καθοριστεί σε εύρος από 0~9 ώρες. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε το χρόνο λήξης της θέρμανσης με το πλήκτρο +/- Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέξετε τη Λειτουργία χρονοδιακόπτη. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε τον επιθυμητό χρόνο λήξης της θέρμανσης. O χρόνος μπορεί να καθοριστεί ανά 10 λεπτά έως και 50 λεπτά σε εύρος από 0~9 ώρες με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Μετά από τον καθορισμό της ρύθμισης, η λειτουργία ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η τιμή 0 του χρόνου λήξης της θέρμανσης σημαίνει ότι ο λέβητας λειτουργεί συνεχώς. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. 15

15 Λειτουργία Power Heating Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Mode (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Power Heating, εμφανίζεται η ένδειξη και στον λέβητα εκτελείται καύση για 30 λεπτά συνεχώς. Μετά από 30 λεπτά, ο λέβητας επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία θέρμανσης. Λειτουργία Outing Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε τον λέβητα με ελάχιστη απόδοση χωρίς θέρμανση και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι. Πατήστε το πλήκτρο Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργία Outing. και καθορίζεται η Πατήστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την επιθυμητή θέρμανση για να ακυρώσετε τη λειτουργία Outing. 16

16 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού Πατήστε το πλήκτρο Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού με το πλήκτρο +/-. Όταν πατήσετε το πλήκτρο ζεστού νερού εμφανίζεται η ένδειξη. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, καθορίστε το επιθυμητό επίπεδο ζεστού νερού μεταξύ των τιμών χαμηλό, μεσαίο και υψηλό με τη ρύθμιση του πλήκτρου +/-. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. χαμηλό μεσαίο υψηλό ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή πριν το χρησιμοποιήσετε στο μπάνιο. 17

17 Λειτουργία ζεστού νερού Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό. Πατήστε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργία ζεστού νερού. και καθορίζεται η Πατήστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε την επιθυμητή θέρμανση για να ακυρώσετε τη λειτουργία ζεστού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε τα νήπια και τα μικρά παιδιά να μη χρησιμοποιούν το ζεστό νερό χωρίς επίβλεψη για λόγους ασφάλειας. 2. Όταν το ζεστό νερό χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, μην αλλάζετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού για λόγους ασφάλειας. 18

18 Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω τηλεφώνου Μπορείτε να καθορίστε τη λειτουργία θέρμανσης του θερμοστάτη δωματίου μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Ενεργοποίηση του λέβητα 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο (#). 2. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε δύο ηχητικά σήματα (μπιπ). AM AM * 0 # CM # # # * 0 # CM O λέβητας μεταβαίνει στη Λειτουργία Power Heating για 30 λεπτά και επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία (εάν ο θερμοστάτης δωματίου είναι απενεργοποιημένος, επανέρχεται στη λειτουργία Outing.) Αναστολή λειτουργίας του λέβητα 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ( * ). 2. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε τρία ηχητικά σήματα (μπιπ). Στη συνέχεια, ο λέβητας μεταβαίνει στη λειτουργία Outing AM AM ** 0 # CM * * * * 0 # CM ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη χρήση ενός εξωτερικού τηλεφώνου, αφού καλέσετε τον αριθμό και η κλήση συνδεθεί με τον λέβητα μετά από έναν προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Στη συνέχεια, χειριστείτε τα πλήκτρα όπως περιγράφεται παραπάνω. 19

19 Αλλαγή του αριθμού κωδωνισμών 1. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο «0». 2. Το ηχητικό σήμα (μπιπ) θα ακουστεί 4 φορές. AM AM * 0 # CM * 0 # CM 3. Πατήστε ένα πλήκτρο τρεις φορές για να επιλέξετε μεταξύ 5,6,7,8,9, ή 0 κωδωνισμών. 4. Κλείστε το τηλέφωνο όταν ακούσετε 5 ηχητικά σήματα (μπιπ). AM AM * 0 # CM * 0 # CM ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μετά το πάτημα των πλήκτρων # ή *, το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα. 2. Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε το τηλέφωνο αφού ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης ή αναστολής λειτουργίας. 3. Εάν δεν ακούσετε το ηχητικό σήμα (μπιπ) ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, εκτελέστε αργά τους χειρισμούς ξανά. 20

20 Συστήματα ασφαλείας Σύστημα ασφάλειας ανάφλεξης Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας του λέβητα ή σε περίπτωση έλλειψης πετρελαίου το φωτοκύτταρο διακόπτει την λειτουργία του λέβητα. Σύστημα εμπλοκής χαμηλής στάθμης νερού Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο λέβητα, τότε αυτόματα διακόπτεται η λειτουργία του λέβητα απενεργοποιώντας την παροχή ισχύος. Όταν πληρωθεί με νερό, η λειτουργία του λέβητα ξεκινά αυτόματα. Σύστημα αποτροπής υπερθέρμανσης H υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του λέβητα είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αυτό διακόπτει την παροχή ισχύος αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αποτροπής υπερθέρμανσης, η καύση σταματά και ανάβει η λυχνία CHECK (Έλεγχος). Εάν η θερμοκρασία μειωθεί, η λυχνία CHECK (Έλεγχος) σβήνει και ανάβει αυτόματα η λυχνία RUN (Λειτουργία). Εάν η διακοπή της λειτουργίας επαναλαμβάνεται, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Σύστημα αντιπάγωσης Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο κυκλοφορητής ή ο καυστήρας λειτουργούν αυτόματα για να αποτρέψουν το πάγωμα του κυκλώματος θέρμανσης. Το χειμώνα, διατηρήστε το καλώδιο του ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα και το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ON. (η κατάσταση μόνωσης των αγωγών πρέπει να είναι κανονική). Σύστημα ασφαλείας διακοπής ρεύματος Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ροή πετρελαίου προς τον καυστήρα παρεμποδίζεται αυτόματα και η καύση διακόπτεται. 21

21 Ημερήσιοι έλεγχοι Σημεία που πρέπει να ελέγχονται μία ή περισσότερες φορές το χρόνο Ελέγξτε εάν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Όχι! Καθαρίζετε συνεχώς τον λέβητα και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή, επικάθηση ή διαπότιση πετρελαίου στη δεξαμενή ή στους αγωγούς πετρελαίου, στο σώμα του λέβητα, κλπ. Ελέγξτε εάν υπάρχει τυχόν διαρροή νερού από το σώμα του λέβητα και τους αγωγούς. C Ανοίγετε τακτικά την τάπα αποστράγγισης της δεξαμενής λαδιού και αφαιρείτε το νερό. 22

22 Καθαρισμός του λέβητα Η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αιθάλης στο εσωτερικό του λέβητα μειώνει τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητά του. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου Εάν το φίλτρο πετρελαίου είναι ακάθαρτο, διακόψτε τη λειτουργία, κλείστε τη βαλβίδα πετρελαίου και αφαιρέστε τους ρύπους ή τη σκουριά που έχουν συσσωρευτεί κάτω από το δοχείο του φίλτρου. Αποσυνδέστε το δοχείο του φίλτρου πετρελαίου περιστρέφοντάς το δεξιά και αριστερά. Τραβήξτε προς τα κάτω το φίλτρο. Πλύντε το φίλτρο και το εσωτερικό του δοχείου με καθαρή κηροζίνη και ελαφρύ πετρέλαιο. Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου Το νερό μπορεί να τελματώσει κατά την τροφοδοσία πετρελαίου ή να συσσωρεύεται φυσικά μετά από μεγάλη περίοδο λειτουργίας στη δεξαμενή πετρελαίου. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το νερό μέσω της τάπας αποστράγγισης στη δεξαμενή πετρελαίου και κλείστε την τάπα όταν αρχίσει να βγαίνει πετρέλαιο. 23

23 Καθαρισμός του συστήματος ανίχνευσης φλόγας Εάν η επιφάνεια πρόσληψης του φωτός (του φωτοκύταρου) λερωθεί με κάπνα, τότε η μειωμένη ευαισθησία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη σωστή λειτουργία. Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το φωτοκύταρο (μαύρο) το οποίο είναι συνδεδεμένο στην κάτω πλευρά του καυστήρα. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια του φωτοκύταρου με μια ξύστρα και τοποθετήστε τον στη θέση του. Έλεγχος του αγωγού εξαγωγής Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ελέγξτε για τυχόν χαλαρές ενώσεις στο σύστημα εκτόνωσης (σωληνώσεις και καμινάδα), έμφραξη της καμινάδας, διάβρωση ή διαρροή. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για έλεγχο (έμφραξη σωληνώσεων ή οπές, κλπ.). 24

24 Τρόπος εγκατάστασης Επιλογή θέσης εγκατάστασης Για να εγκαταστήσετε τον λέβητα επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει την εκτέλεση των συνοδευτικών εργασιών, όπως οι εργασίες της τροφοδοσίας νερού και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Επίσης, επιλέξτε μια θέση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα εγκατάστασης του λέβητα και τους κανονισμούς του κατασκευαστικού κώδικα κάθε πόλης ή περιφέρειας Εγκαταστήστε τον λέβητα σε μέρος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλάτος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και την αποτροπή πυρκαγιάς. Εγκαταστήστε τον λέβητα σε μέρος όπου επιτρέπεται ο εύκολος έλεγχος και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν δεν υπάρχει πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος στην κατάλληλη θέση, εγκαταστήστε καλωδίωση με τη βοήθεια μιας εταιρείας που καθορίζεται από την εταιρεία ηλεκτροδότησης. Γύρω από τη θέση εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος αποθήκευσης και χειρισμού καυσίμων και εύφλεκτων υλικών. Στο σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση Διάγραμμα τυπικών σωληνώσεων: Τύπος εγκατάστασης δεξαμενής Ανοιχτή δεξαμενή Ανοιχτό Δοχείο διαστολής Μην εγκαθιστάτε ποτέ οποιαδήποτε βαλβίδα μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. Αγωγός σύνδεσης με το ανοιχτό δοχείο διαστολής Ελάχιστο 1,5 μ. Νερό Είσοδος Κρύου Νερού Ύδρευσης Πίσω όψη λέβητα Έξοδος ζεστού νερού Κρύο νερό Ζεστό νερό Κυκλοφορητής Συλλέκτης Έξοδος ζεστού νερού Είσοδος επιστρεφομένων νερών θέρμανσης Συλλέκτης Θερμαντικό σώμα Έξοδος συμπύκνωσης Ε.Δ. Αποστράγγιση Αποστράγγιση Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου της συμπύκνωσης για τα αντίστοιχα μοντέλα (μοντέλα συμπυκνωμάτων NHC series) όπως φαίνεται παραπάνω Δοχείο διαστολής Αντλία κυκλοφορίας Aγωγός σύνδεσης με το ανοιχτό δοχείο διαστολής Νερό Αγωγός παράκαμψης Εγκαταστήστε τον αγωγό όπως φαίνεται παραπάνω όταν εγκαθιστάτε μια αντλία κυκλοφορίας στη είσοδο του νερού θέρμανσης Δοχείο διαστολής Νερό Στην περίπτωση εισόδου νερού μέσω δοχείο νερού οροφής 25

25 Κλειστο Δοχείο Διαστολής Φίλτρο Νερό Είσοδος Κρύου Νερού Ύδρευσης Πίσω όψη λέβητα Έξοδος ζεστού νερού Βαλβίδα ασφαλείας Αυτόματο εξαεριστικό Βαλβίδα μείωσης Αντεπίστροφη βαλβίδα Κυκλοφορητής Συλλέκτης Κρύο Νερό Ζεστό Νερό Είσοδος επιστρεφομένων νερών θέρμανης Κλειστό δοχείο διαστολής Έξοδος συμπύκνωσης Ε.Δ. Αποστράγγιση Αποστράγγιση Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου της συμπύκνωσης για τα αντίστοιχα μοντέλα όπως φαίνεται παραπάνω Θερμαντικό σώμα Αντλία κυκλοφορίας Αγωγός παράκαμψης Για την εγκατάσταση του κυκλοφορητή στισ προσαγωγές των σωμάτων ακολουθήστε την παραπάνω συνδεσμολογία. Φίλτρο Βαλβίδα μείωσης Αντεπίστροφη βαλβίδα Προφυλάξεις 1. Ο συλλέκτης των επιστρεφομένων νερών θα πρέπει να τοποθετηθεί χαμηλότερα από την είσοδο του νερού θέρμανσης. 2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μίας βαλβίδας ασφαλείας 3,5 kgf/cm 2 η μικρότερη για την προστασία της εγκατάστασης. 3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 3 kgf/cm 2. Μην τροφοδοτείτε το δίκτυο με νερό με υψηλότερη πίεση και μη συνδέετε απευθείας τον αγωγό νερού με υψηλότερη πίεση. 4. Η υπερχείλιση του νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης στη δεξαμενή σημαίνει μειωμένη χωρητικότητα. Αντικαταστήστε με μια μεγαλύτερη. 5. Η αδυναμία κυκλοφορίας του νερού απο τον κυκλοφορητή οφείλεται στην ύπαρξη εγκλωβισμένου αέρα στις σωληνώσεις. Αφαιρέστε τον αέρα ανοίγοντας τις βαλβίδες τον συλλέκτη μία κάθε φορά, ενώ ο κυκλοφορητής βρίσκεται σε λειτουργία. 6. H εξάτμιση στη δεξαμενή σημαίνει βλάβη στο σύστημα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για έλεγχο. 7. Μην εγκαθιστάτε ποτέ οποιαδήποτε βαλβίδα μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. 8. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα ή βλάβη που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις παραπάνω προφυλάξεις. 26

26 Παράδειγμα τυπικής εγκατάστασης Εργασίες καμινάδας εξαναγκασμένης ροής (FE) Συνιστάται το μήκος της καμινάδας να είναι μικρότερο από 3 μέτρα και τα σημεία κάμψης να μην υπερβαίνουν τα 2. Συνιστάται η χρήση του εξαρτήματος στερέωσης της καμινάδας στη διάμετρο σύνδεσης. Προσέχετε ώστε να μη μειώνετε τη διάμετρο της καμινάδας. Συνιστάται η διατήρηση της καμινάδας θερμής χρησιμοποιώντας μη εύφλεκτη μόνωση. Κατά την εγκατάσταση της καμινάδας η έξοδος της θα πρέπει να έχει μια μικρή κλίση προς τα κάτω (3 έως 5 μοίρες). Μοντέλο λέβητα πετρελαίου: LST-17, 21, 24, 30, 41K / LFA-17, 21, 24, 30, 41K (Μεγαλύτερο από την αποτελεσματική περιοχή διατομής του αγωγού εξαγωγής) 0,8m ή λιγότερο Αγωγός 0,3 m ή περισσότερο Πυράντοχο μονωτικό υλικό 1,2m ή περισσότερο 5 ο ή περισσότερο 0,45m ή περισσότερο (μεγαλύτερο από την αποτελεσματική περιοχή διατομής του αγωγού εξαγωγής) Είσοδος αέρα Πυράντοχο μονωτικό υλικό Είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν παράθυρα γύρω από το άκρο της καμινάδας σε απόσταση 600 χιλ. ΠΡΟΣΟΧΗ Γύρω από το άκρο της καμινάδας Εάν τα καυσαέρια εισέρχονται στο χώρο, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης. 27

27 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Σημεία ελέγχου ασφαλείας 1. Ελέγξτε την ηλεκτρική τάση πριν θέσετε σε λειτουργία τον λέβητα. 2. Το τηλεχειριστήριο δωματίου μπορεί να προσαρμοστεί σε τάση 24-31V DC από τον κύριο ελεγκτή του λέβητα. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα. Η μία προορίζεται για το τηλεχειριστήριο δωματίου και η άλλη για την τηλεφωνική σύνδεση. Σημεία ελέγχου τοποθέτησης 1. Τοποθετήστε το θερμοστάτη στον τοίχο του δωματίου ή του καθιστικού. Το ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 1,5 μ. 2. Τοποθετήστε στο σωστό σημείο για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου. 3. Αποφύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο θερμαντικό σώμα ή στο άμεσο φως του ήλιου, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του περιβλήματος και βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του. 4. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε ακάθαρτα ή υγρά μέρη, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σημεία ελέγχου χρήσης 1. Φροντίστε ώστε να αποτρέψετε την είσοδο μεταλλικών αντικειμένων (βελόνες, νομίσματα) ή εύφλεκτων υλικών (χαρτί, σπίρτα) στο εσωτερικό της οπής του αεραγωγού του περιβλήματος. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. 2. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του. 3. Προσέχετε ώστε η γραμμή τροφοδοσίας να μην είναι εκτεθειμένη στο χώρο. 4. Μη χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (διαλυτικό, βενζίνη, διαλύτες ) 5. Πριν καθαρίσετε τον ελεγκτή δωματίου, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα. Περιγραφή και λειτουργία Λυχνία σήματος a Λειτουργία (Κανονική λειτουργία) b Παροχή ζεστού νερού c Λειτουργία θέρμανσης d Διακοπή λειτουργίας λέβητα e Έλεγχος (Σφάλμα λειτουργίας) f Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Λειτουργία και αισθητήρας g Ένδειξη θερμοκρασίας και σφάλματος h Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας νερού λέβητα i Διακόπτης λειτουργίας και επαναφοράς 28

28 Στερέωση και καλωδίωση 1. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό του ελεγκτή δωματίου (Γραμμή 2) από τη θύρα του λέβητα στην αντίστοιχη θύρα της πίσω πλευράς του ελεγκτή. 2. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό KD-SP στη θύρα τηλεφώνου στην πίσω πλευρά του μετατροπέα-cv2 3. Στερεώστε σταθερά τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τον βραχίονα του μετατροπέα-cv2. 4. Καλωδίωση Προσαρμογέας Τηλέφωνο L1 L2 Γραμμή τηλεφώνου Κεντρικός Πίνακας Ισχύς (Ac 220V) Λέβητας Αισθητήρας ροής ζεστού νερού 29

29 Σύστημα πολλαπλών ορόφων Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P 3oς όροφος Θερμαντικό σώμα Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Θερμαντικό σώμα 2oς όροφος Σύστημα πολλαπλών ορόφων (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα Ανεμιστήρας Βαλβίδα Ανεμιστήρας Βαλβίδα Θερμαντικό σώμα 1oς όροφος Μετατροπέας CV2 Αισθητήρας ανιχνευτή ροής νερού Ενεργοποιητής βαλβίδας: Erie VT2325G13A01A AC24V 2 ΔΡΟΜΩΝ 6,5 WATT Κρύο νερό Ισχύς (AC220V) Αντλία Κύριος ελεγκτής KDC-104P KDC-106M Λέβητας Αρ. υποδοχής Roomcon 30

30 Μετατροπέας δωματίου συστήματος πολλαπλών ορόφων ΟΠΕΣ Φ4,5 KyungDong VALVE (AC24V 6VA) Red WIRE DRAW M.F.S ROOM CONVERTER ROOMCON -6P,7P VALVE or FAN (ACPOWER VOLT 100VA) Blue Brown AC POWER INPUT AC250V 5A Green Orange White (10, 21) KDC-104P, 207TP KDC-5P (AC220V) <KDC-5P> Μετατροπέας CV2 31

31 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 1. Στερεώστε τον βραχίονα χρησιμοποιώντας κοχλίες. 2. Συνδέστε σταθερά τους δύο αγωγούς από τον λέβητα στις βίδες της πίσω πλευράς του θερμοστάτη δωματίου. 3. Συνδέστε σταθερά τους δύο αγωγούς του καλωδίου του τηλεφώνου στις βίδες της πίσω πλευράς του θερμοστάτη δωματίου. 4. Στερεώστε το θερμοστάτη δωματίου στον βραχίονα. Λέβητας Κύριος ελεγκτής R/C T P Συνδέσεις τηλεφώνου 32

32 Τρόπος αντικατάστασης εξαρτημάτων Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να παρουσιάζουν φθορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο όταν απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. vvv Για την επιδιόρθωση του λέβητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης, τον εμπορικό μας αντιπρόσωπο ή το κέντρο A/S. N B H επιδιόρθωση του λέβητα από μη καταρτισμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα και δεν θα πρέπει να επιχειρείται. P 33

33 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: LST-17, 21, 24, 30, 41K / LFA-17, 21, 24, 30, 41K Χρώμα καλωδίου Αρ. καλωδίου Χρώμα καλωδίου Καφέ Μπλε Λευκό Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μπλε του ουρανού Καφέ ΜΕΤΑΣΧ. ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Καλώδιο ρεύματος: 200mm (250V, 7A) ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΥΡΑ COM Πράσινο Μαύρο Μπλε ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Καφέ [ΛΕΒΗΤΑΣ] [ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ (250V/3A) Μαύρο Μπλε του ουρανού Καφέ Μπλε Καφέ Πράσινο + Κίτρινο Καφέ Μπλε του ουρανού ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μπλε ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Μπλε Κίτρινο Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Μαύρο Καφέ Λευκό 34

34 Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Πρόβλημα Aιτία Μέθοδοι επίλυσης 1. Ο καυστήρας δεν λειτουργεί ακόμα και όταν πατήσετε το διακόπτη επανεκκίνησης. 1. Η θερμοκρασία του λέβητα είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη. 2. Ο θερμοστάτης χώρου είναι απενεργοποιημένος. 3. Άλλα προβλήματα 1. Δεν αποτελεί πρόβλημα. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η λειτουργία επανεκκινείται. 2. Ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου στην κατάσταση λειτουργίας. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 2. O κινητήρας περιστρέφεται, αλλά δεν πραγματοποιείται ανάφλεξη στον λέβητα. 3. Πραγματοποιείται ανάφλεξη στον λέβητα, αλλά η λειτουργία σταματά αμέσως. 4. Η ηλεκτρονική αντλία παράγει πολύ θόρυβο. 1. Η βαλβίδα πετρελαίου είναι κλειστή. 2. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή. 3. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 4. Το φίλτρο πετρελαίου είναι βουλομένο. 5. Άλλα προβλήματα 1. Δεν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο στη δεξαμενή πετρελαίου. 2. Το φωτοκύταρο (CdS) δεν λειτουργεί. 3. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 4. Υπάρχουν ακάθαρτα υλικά αναμεμειγμένα στο πετρέλαιο. 5. Άλλα προβλήματα 1. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλα προβλήματα 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα. 2. Τροφοδοτήστε πετρέλαιο. 3. Αφαιρέστε τον αέρα. 4. Καθαρίστε το φίτρο πετρελαίου. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Τροφοδοτήστε περισσότερο πετρέλαιο. 2. Καθαρίστε το γυαλάκι του φωτοκυτάρου. 3. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. Αντικαταστήστε με καλής ποιότητας πετρέλαιο. 4. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 2. Αφαιρέστε τον αέρα. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 5. Κατά την ανάφλεξη, δημιουργείται έκρηξη. 6. Δημιουργείται μη φυσιολογικός θόρυβος στο θάλαμο καύσης. 7. Εμφανίζεται καπνός και αιθάλη. 1. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλα προβλήματα 1. Υπάρχει παλινδρόμηση της ροής αέρα στον αγωγό εξαγωγής. 2. Το σύστημα ανάφλεξης είναι ελαττωματικό. 3. Άλλα προβλήματα. 1. Υπάρχει παλινδρόμηση της ροής αέρα στον αγωγό εξαγωγής. 2. Το σύστημα ανάφλεξης είναι ελαττωματικό. 3. Άλλα προβλήματα Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 1. Αντικαταστήστε το πετρέλαιο. 2. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. 8. Άλλα προβλήματα 1. Διαρροή στους αγωγούς καυσίμου. 2. Διαρροή στους αγωγούς νερού. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης και τον αντιπρόσωπο για άλλα απροσδιόριστα θέματα. 35

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Οδηγός εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Μοντέλο 200/250/350 NHC Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 Fax.: 2310 574 893

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα