ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 2005 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ Α. Βέργος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός, Ε.Μ.Π., ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., Τσίγγέλι, 37100, Αλμυρός Μαγνησίας, Α. Βέργου Περιβαλλοντολόγος M.Sc., Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η προστασία του ρευστού αλουμινίου από οξείδωση και η απομάκρυνση δύστηκτων ενώσεων από το λουτρό κατά την τήξη δευτερογενούς αλουμινίου σε περιστρεφόμενους κλιβάνους έχει σχεδόν καθολικά επιβάλει τη χρήση μιγμάτων αλογονούχων αλάτων σαν συλλίπασμα. Μετά την απόχυση η σκουριά περιέχει εκτός των αλάτων, δάκρυα μετάλλου, οξείδια του αλουμινίου και μικρές ποσότητες εξώθερμων ενώσεων (AlN, Al 4 C 3 ). Η προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας της αλουμινικής τέφρας σχεδιάστηκε να καλύψει τις ανάγκες του χυτηρίου της ΕΛΒΑΛ και έχει πλεονάζουσα δυναμικότητα ώστε να γίνει αποδέκτης της τέφρας και μικρότερων χυτηρίων. Η παραγωγική διαδικασία έχει ως στόχους την ανάκτηση του μεταλλικού αλουμινίου, τον έλεγχο της έκλυσης επικίνδυνων αερίων και την καύση τους, την εκχύλιση των αλάτων, τη συγκέντρωση-πύκνωση και εξάτμιση των διαλυμάτων και τον διαχωρισμό και έκπλυση των οξειδίων. Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση αλουμινίου, αδρανοποίηση τέφρας, εκχύλιση αλάτων, υδρόλυση, αλούμινα

2 ALUMINIUM ASH TREATMENT INSTALLATION, METAL AND SALTS NEUTRALIZATION AND RECYCLING A. Vergos Mining-metallurgical engineer, Technical University of Athens (NTUA), AEIFOROS S.A. Tsiggeli, Almyros, Magnesia, A. Vergou Environmentalist M.Sc., Aegean University ABSTRACT: The protection of the molten aluminium from oxidization and the removal of the refractory compounds from the bath during the pouring of the secondary aluminium in rotating furnace has almost totally established the use of halogenous salts mixtures as flux. After the pouring, the ash contains also, apart from the salts, metal dross, aluminium oxides and a small quantity of exothermic compounds (AlN, Al 4 C 3 ). The suggested installation for the treatment of the aluminium ash has been developed to fulfil the needs of the foundry of ELVAL Hellenic Aluminium Industry and has surplus potential so as to become the receiver of the ash produced by other small foundries. The targets of the production procedure are the retrieval of the metal aluminium, the control of dangerous gases emissions and their combustion, the extraction of salts, the concentration - condensation and evaporation of the solutions and the separation and leaching of oxides. Keywords: aluminium recycling, ash neutralization, salts extraction, hydrolysis, alumina

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλουμίνιο, δεύτερο μετά το σίδηρο σημαντικότερο μέταλλο στη σύγχρονη οικονομία, κατέκτησε τη θέση του χάρη στις εξαιρετικές του ιδιότητες. Ακόμα και όπου μειονεκτεί με την προσθήκη μικρών ποσοστών άλλων μετάλλων δίνει κράματα που ανταποκρίνονται σχεδόν στο σύνολο των απαιτήσεων της τεχνολογίας. Η παραγωγή του στο διάστημα του εικοστού αιώνα από τον. το 1900, έφτασε στους τον. το 2000, χωρίς να υπολογίζονται τον. μετάλλου που προέρχονται από ανακύκλωση κάθε χρόνο. Μολονότι, σε αντίθεση με τα λοιπά βασικά μέταλλα δεν αντιμετωπίζει έλλειψη πρώτης ύλης (βωξίτη) για την πρωτογενή παραγωγή του, η ανακύκλωσή του άρχισε νωρίς εξ αιτίας της χαμηλής ειδικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτεί η παραγωγή δευτερόχυτου (δευτερογενούς) αλουμινίου. Σε σύγκριση με τις Kwh που περίπου απαιτούνται για την παραγωγή ενός τόνου πρωτόχυτου (πρωτογενούς) αλουμινίου, η παραγωγή ίσης ποσότητας δευτερόχυτου αλουμινίου απαιτεί λιγότερες από 600 Kwh. Η διαφορά αυτή εξηγεί το τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον για την ανακύκλωση του αλουμινίου και τις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας. ΤΗΞΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το σκραπ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξευγενιστεί και να μορφοποιηθεί. Η φάση αυτή επιτυγχάνεται με την τήξη του σε ανακλινόμενες περιστροφικές καμίνους. Η κατεργασία αυτή γίνεται με την ακόλουθη σειρά: (α) Η κάμινος θερμαίνεται με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και φορτίζεται με συλλίπασμα μίγματος χλωριούχου νατρίου και χλωριούχου καλίου σε αναλογία 50/50 έως 70/30 αντίστοιχα. Ενίοτε προστίθεται μικρό ποσοστό φθορίτη (CaF 2 ). Η ποσότητα του συλλιπάσματος ανά τόνο επεξεργαζόμενου σκράπ, κυμαίνεται περί τα 400 Kg ανάλογα με την ποιότητα του σκραπ. (β) Μετά την καθολική τήξη του συλλιπάσματος, προστίθεται σταδιακά το σκραπ αλουμινίου, ώστε το μέταλλο να βρίσκεται πάντοτε σκεπασμένο στο ρευστό συλλίπασμα. (γ) Κάτω από τη συνεχή περιστροφή της καμίνου που θερμαίνεται διαρκώς, το στερεό μέταλλο τήκεται, ενώ οι ξένες ύλες που το συνοδεύουν συγκρατούνται στο λιωμένο συλλίπασμα και δεν μολύνουν το λουτρό του μετάλλου. (δ) Μόλις ολοκληρωθεί η τήξη, το καθαρό μέταλλο χυτεύεται σε χελώνες και το ρευστό αλάτι με τις ξένες ύλες αποχύνεται σε καλούπια όπου ασκείται πίεση με κατάλληλο έμβολο και το τυχόν αλουμίνιο που συγκρατείται ρέει με τη μορφή δακρύων και συλλέγεται. Μετά το στράγγισμα του αλουμινίου, το υλικό που απομένει ονομάζεται αλουμινική τέφρα και αποτελεί το αντικείμενο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει. Η χρήση των αλάτων έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε όλη τη διαδικασία, γιατί προστατεύει το λιωμένο μέταλλο από την οξείδωση, επιταχύνει την τήξη μεταφέροντας τη θερμότητα από τα άλατα στο σκράπ και τέλος συγκρατεί τις ξένες ύλες εξευγενίζοντας το μέταλλο. Παρόλα αυτά, πολλά μικρά χυτήρια αποφεύγουν τη χρήση του και γι αυτό οι τέφρες δεν περιέχουν άλατα.

4 Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΚΗ ΤΕΦΡΑ Η χημική σύνθεση της αλουμινικής τέφρας είναι η ακόλουθη: 50% οξείδια Al 2 O 3 40% άλατα (NaCl + KCl) 4% αλουμίνιο 4% «εξώθερμα» (AlN, Al 4 C 3,) 2% άλατα διάφορα (MgCl 2, CaCl 2, MnO, κλπ) Η τέφρα δεν μπορεί να αποτεθεί ελεύθερα, διότι παρουσία υγρασίας, ακόμα και της ατμοσφαιρικής, τα «εξώθερμα» υδρολύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: (a) AlN + 3H 2 O Al(OH) 3 + NH 3 (b) Al 4 C 3 + 6H 2 O 2Al 2 O 3 + 3CH 4 (c) 2Al + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι, για κάθε τόνο τέφρας, αντιστοιχούν 10 m 3 παραπάνω αερίων. μίγματος των Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) η αλουμινική τέφρα εντάσσεται στους κωδικούς : Σκωρίες πρωτογενούς τήξης / λευκά απορρίμματα Αλατούχες σκωρίες από δευτερογενή τήξη Μαύρα απορρίμματα από δευτερογενή τήξη Απορρίμματα από επεξεργασία αλατούχων σκωριών και μαύρων απορριμμάτων Θεωρείται επικίνδυνη για το περιβάλλον διότι τα αέρια προϊόντα της υδρόλυσης είναι τοξικά (ΝΗ 3 ) και αναφλέξιμα (Η 2 Ο και CH 4 ). Τα σημερινά αποδεκτά μέγιστα όρια είναι: AlN 0,18% Al σκόνη 0,08% και Al 4 C 3 0,22% Εναλλακτικά, ένα Kg αλουμινικής τέφρας με την προσθήκη περίσσειας Η 2 Ο σε μια ώρα, μπορεί να εκλύει το πολύ 1 m 3 μίγματος των παραπάνω αερίων. Επειδή τα περιεχόμενα «εξώθερμα» συμμετέχουν με ποσοστό ~ 4% στην αλουμινική τέφρα, είναι επιβεβλημένη η επεξεργασία της σε κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις. Εγκατάσταση επεξεργασίας αλουμινικής τέφρας Από όσα έχουν περιγραφεί, είναι πρόδηλο ότι η επεξεργασία της αλουμινικής τέφρας έχει τους εξής στόχους:

5 α) ανάκτηση του μεταλλικού αλουμινίου που παρασύρθηκε κατά την απομετάλλωση του κλίβανου, β) εκχύλιση των αλάτων του συλλιπάσματος και ανάκτησή τους για ανακύκλωση στον κλίβανο, γ) έκπλυση των αδιάλυτων οξειδίων του αλουμινίου ώστε να προωθηθούν στην αγορά τσιμέντου δ) εξουδετέρωση με καύση και καθαρισμό των εκλυόμενων αερίων ώστε να διατεθούν στην ατμόσφαιρα Έχουν αναπτυχθεί και βελτιώνονται συνεχώς, πλήθος μεθόδων επεξεργασίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε μια βιομηχανία. Όλες οι μέθοδοι ακολουθούν τα εξής στάδια. 1) Ξηρή επεξεργασία 2) Υγρή επεξεργασία 3) Αφυδάτωση Ξήρανση 4) Καύση και καθαρισμός των αερίων Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή κάθε σταδίου. 1) ΞΗΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Σχ. 1) Στο στάδιο αυτό μειώνεται σταδιακά το μέγεθος του υλικού ικανοποιώντας ταυτόχρονα δύο στόχους: α) Αποδέσμευση του μεταλλικού αλουμινίου ώστε να διαχωριστεί από την τέφρα με κατάλληλη διάταξη β) Προετοιμασία της τέφρας ώστε το επόμενο στάδιο της εκχύλισης να είναι αποδοτικό. Η επιλογή του κυκλώματος έγινε ώστε να αποφεύγεται η υπερλειοτρίβηση που οδηγεί σε απώλειες αλουμινίου, αύξηση της έκλυσης υδρογόνου και επιβάρυνση του κυκλώματος αποκονίωσης. Σύντομη περιγραφή της εγκατάστασης Η τέφρα παραλαμβάνεται από το χυτήριο σε μέγεθος mm και τροφοδοτείται στην εγκατάσταση θραύσης, όπου με τρεις διαδοχικούς σπαστήρες το μέγεθος μειώνεται σταδιακά σε 2 mm. Ενδιάμεσα, το υλικό ταξινομείται σε περιστροφικό κόσκινο και τα μεσαία μεγέθη 2-10 και mm τροφοδοτούνται εναλλάξ σε διαχωριστή δινορευμάτων, αφαιρείται επιλεκτικά το αποδεσμευμένο αλουμίνιο, αποφεύγοντας την υπερλειοτρίβηση. Το προϊόν του διαχωριστή προωθείται στο χυτήριο για ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο υλικό σε μορφή άμμου οδηγείται στο επόμενο στάδιο της υγρής επεξεργασίας για την διαδικασία της εκχύλισης. Όπως σε κάθε εγκατάσταση μείωσης του μεγέθους, σε κάθε σπαστήρα και κόσκινο δημιουργείται σκόνη που με χοάνες και αεραγωγούς συγκεντρώνεται σε σακκόφιλτρα, όπου συγκρατείται και τροφοδοτείται με το τριμμένο υλικό. 2 mm στην εγκατάσταση της εκχύλισης. 2) ΥΓΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Σχ. 2) Στο στάδιο αυτό εκχειλίζονται τα διαλυτά άλατα με νερό, υδρολύονται τα περιεχόμενα «εξώθερμα» παραγομένων επικίνδυνων αερίων και τέλος εκπλένονται τα αδιάλυτα οξείδια.

6 Σύντομη περιγραφή της εγκατάστασης Η τέφρα τροφοδοτείται με ελεγχόμενο ρυθμό συνεχώς σε αντιδραστήρα εκχύλισης (περιστρεφόμενο τύμπανο), όπου τα άλατα διαλύονται στο νερό που προέρχεται από το στάδιο της έκπλυσης. Είναι δηλαδή ακόρεστο σε άλατα. Η τροφοδοσία και η εκροή ελέγχονται αυτόματα, ώστε το εξερχόμενο του τυμπάνου διάλυμα να είναι κορεσμένο σε άλατα και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από την υδρόλυση των «εξώθερμων» να διατηρείται στο επιθυμητό επίπεδο. Ο πολφός άλμης των αλάτων αδιάλυτων οξειδίων τροφοδοτείται σε υδροκυκλώνα, όπου διαχωρίζονται αδρά η άλμη από τα στερεά και καθένα οδηγείται στη γραμμή παραπέρα επεξεργασίας του. - Η άλμη των αλάτων απαλλάσσεται των λεπτομερών στερεών που παρασύρονται σε αυτή, ηρεμώντας μέσα σε παχυντή, με τη βοήθεια κροκκιδωτικού. Η διαυγής υπερχείλιση του παχυντή, τροφοδοτείται σε αντιδραστήρα, όπου με την προσθήκη κατάλληλου αντιδραστηρίου, καθιζάνουν άλατα Ca και Mg, που αν δεν αφαιρεθούν με τις διαδοχικές χρήσεις του συλλιπάσματος, θα εξουδετέρωναν τις δραστικές του ιδιότητες. Μετά την καταβύθιση των αλκαλικών γαιών (Mg και Ca) το διάλυμα της άλμης, είτε τροφοδοτείται σε αλυκή όπου εξατμίζεται το νερό με την ηλιακή ενέργεια, είτε σε ξηραντήριο, όπου τελικά παράγεται στερεό αλάτι με τη σύνθεση του μίγματος τροφοδοσίας εκτός του φθορίτη. Αν προστεθεί στην επιθυμητή αναλογία και ο τελευταίος, το αλάτι είναι έτοιμο να επαναχρησιμοποιηθεί. - Τα στερεά οξείδια του αλουμινίου εκπλένονται με νερό σε διαδοχικούς σπειροειδείς υδροταξινομητές, μέχρις ότου απαλλαγεί από τα χλωριόντα σε ποσοστό <0,2% και τέλος αποτίθεται σε πλατεία μέχρις ότου η περιεχόμενη υγρασία μειωθεί από 35% σε λιγότερη από 3%, ώστε να είναι κατάλληλη για παραγωγή τσιμέντου. 3) ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ - ΞΗΡΑΝΣΗ Τα στάδια αυτά της επεξεργασίας περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, γιατί αποτελούν αδιάσπαστη συνέχεια της υγρής επεξεργασίας. Γίνεται εδώ αναφορά, διότι επελέγησαν οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. 4) ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ (Σχ. 3) Στην κορυφή κάθε αντιδραστήρα υπάρχει διάταξη συγκέντρωσης των εκλυόμενων αερίων και με αεραγωγούς κατευθύνονται στον αντιδραστήρα εξουδετέρωσης της αμμωνίας με H 2 SO 4. Το παραγόμενο (NH 4 ) 2 SO 4 ξηραίνεται και προωθείται στη γεωργία σαν λίπασμα. Τα αέρια στην συνέχεια καίγονται σε καυστήρα πετρελαίου και η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται στην ξήρανση της άλμης. Τα τελικά απαέρια του καυστήρα διέρχονται από φίλτρο ενεργού άνθρακα, όπου δεσμεύονται τυχόν ίχνη φωσφίνης και υδρόθειου (PH 3 και H 2 S) αποδιδόμενα στο περιβάλλον χωρίς πρόβλημα. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Με το κύκλωμα επεξεργασίας που περιγράφηκε αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η υδρόλυση των «εξώθερμων» και παράγονται χρήσιμα προϊόντα. Από τα προϊόντα, το μεταλλικό αλουμίνιο και τα άλατα ανακυκλώνονται στα χυτήρια δευτερόχυτου (secondary) αλουμινίου ενώ τα αδιάλυτα οξείδια και άλατα του αλουμινίου

7 μπορούν να διατεθούν είτε στη βιομηχανία τσιμέντου, ιδιαίτερα του λευκού, επειδή στερούνται σιδήρου είτε στην παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου υποκαθιστώντας βωξίτη. Τέλος, η εγκατάσταση αυτή θα είναι διαθέσιμη για την επεξεργασία της τέφρας πλήθους μικρών χυτηρίων που σήμερα απορρίπτεται ανεξέλεγκτα προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Εκφράζονται από τη θέση αυτή ευχαριστίες στους συναδέλφους μηχανικούς Κ.Μωραϊτη και Κ.Βαμβακόγλου για τη συμβολή τους στην συγκέντρωση στοιχείων και την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ιδιαίτερα δε στον Α.Στρατή Γ.Διευθυντή της ΑΕΙΦΟΡΟΥ Α.Ε. για τη σύλληψη και διαρκή ενθάρρυνση στην προσπάθεια επίλυσης αυτού του χρονίζοντος και επιβαρυντικού προβλήματος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brown, R.J. Keller, R.J. & Lang, C. F Process for the production of Alumina and Alumina compounds from wastes. U.S. Patent No 4,348, Cromwell, P.J Method for processing dross. U.S. Patent 4,126, Olper, M. Corsini, T. & Fracchia, P Process for the processing of slag from Aluminum scrap etc. U.S. Patent 5,013, Peterson, R.P Spent salt flux recycling. U.S. Patent 4,752, Skurko, R Dross processing. U.S. Patent 6,082, Μωραΐτης, Κ Προκαταρκτική μελέτη διεργασίας ανάκτησης αλουμινίου, αλάτων και εξώθερμων από σκωρία χυτηρίου αλουμινίου. Τεύχος Ι. Βόλος: Αρχείο ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σιλό 50tn 2 M.T MT 4 Σιαγωνωτός σπαστήρας 5 ΜΤ 5 6 Περιστροφικό κόσκινο 6 7 Δίδυμο σιλό 8 Τροφοδότης 9 Τροφοδότης Al Τέφρα προς υγρή επεξεργασία Μ.Τ. 11 Δ.Δ. (E.C.S.) 12 Μ.Τ. 13 Κυλινδρικός σπαστήρας 14 Κυλινδρικός σπαστήρας 15 Μ.Τ Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας Al-ash, Α Ξηρή διαδικασία Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας Al-ash, Α Ξηρή διαδικασία

9 ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΊΔΙΑ ΕΚΧΎΛΙΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ- ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΛΦΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΑΛΑΤΑ Mg, Ca ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΈΞΑΤΜΙΣΗ ΞΉΡΑΝΣΗ ΟΞΕΊΔΙΑ & ΑΛΑΤΑ Al ΑΛΑΤΑ ΑΛΚΑΛΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟ CaF 2 Σχήμα 2: Διάγραμμα ροής υγρής κατεργασίας

10 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ (NH 3 ) 2 SO 4 ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΣΗ NH 3 H 2 SO 4 ΚΑΥΣΤΉΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ H 2 S PH 3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Σχήμα 3: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας αερίων

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το 1825 απομονώθηκε πρώτη φορά ως μέταλλο σε εργαστήριο (Hans Christian Orsted) Ταυτόχρονα ο αμερικάνος Charles Martin Hall και ο Γάλλος Paul Heroult έκαναν την πρώτη ηλεκτρόλυση αλούμινας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Βίκτωρ Ε. Στιβανάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΒΟΛΙΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μετατροπή συμβατικού καυστήρα πετρελαίου για χρήση συσσωματωμάτων (pellets) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα