ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου Πετρελαιοκινητήρα

2 ΑΣΚΗΣΗ 10: ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της Άσκησης: Το να μάθει ο σπουδαστής το πώς μετράται παροχής μάζας αναρροφώμενου αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου Πετρελαιοκινητήρα. Θεωρητικό μέρος 1.2 Μέτρηση Παροχής Αναρροφώμενου Αέρα Η μέτρηση της παροχής του αναρροφώμενου από την μηχανή αέρα αποτελεί μια από τις πιο αναγκαίες μετρήσεις, ιδιαίτερα κατά το στάδιο εξέλιξης της μηχανής. Η πρώτη δυσκολία αναφέρεται στο ότι ο αέρας μπορεί να διεισδύσει ή να ξεφύγει από τους κυλίνδρους κινητήρων φυσικής αναπνοής ή υπερπληρωμένους αντίστοιχα π.χ. διαμέσου των οδηγών των βαλβίδων. Έτσι η μετρημένη παροχή στην εισαγωγή του κινητήρα δεν είναι κατ ανάγκη και η εξερχόμενη από την εξαγωγή του. Άρα είναι καλό να γίνεται κάποιος έλεγχος του μετρημένου στην εισαγωγή αέρα με τον υπολογιζόμενο στην εξαγωγή βρίσκοντας τον λόγο αέρα καυσίμου από μετρημένες τιμές του CO 2 ή O 2 στα καυσαέρια και από την μετρημένη τιμή της καταναλώσεως καυσίμου. Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι ο μετρημένος στην εισαγωγή αέρας δεν είναι συνήθως και ο συγκρατούμενος για καύση στους κυλίνδρους, διότι ένα σεβαστό τμήμα του ξεφεύγει προς την σωλήνωση εξαγωγής κατά τη διάρκεια διασταυρώσεως των βαλβίδων. Μια άλλη σημαντική δυσκολία είναι ότι η αναρρόφηση του αέρα στους παλινδρομικούς κινητήρες δεν είναι μια σταθερή διεργασία, αφού διαρκεί περίπου 180 ο γωνία στροφάλου σε σύνολο 720 ο του πλήρους κύκλου του τετράχρονου κινητήρα και 120 ο περίπου σε συνόλου 360 ο του πλήρους κύκλου του δίχρονου. Έτσι η ροή του αέρα είναι παλμική, συνοδεύεται δηλαδή από κύματα πίεσης, και ως εκ τούτου η ταχύτητα του αέρα δεν είναι σταθερή στην σωλήνωση εισαγωγής. Υπό ορισμένες συνθήκες τα κύματα πίεσης δημιουργούν δυσκολία στη μέτρηση του αναρροφώμενου αέρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κυλίνδρων και η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα τόσο πιο ομαλή είναι η ροή του αέρα στην εισαγωγή. Έτσι όταν γίνεται μέτρηση της παροχής του αέρα στην εισαγωγή του κινητήρα με την βοήθεια ροόμετρων που από την φύση τους μετρούν μόνιμες ροές είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια μεγάλη δεξαμενή απόσβεσης παλμών ροής που τοποθετείται μεταξύ του μετρητή και της μηχανής. Η δεξαμενή αυτή ονομάζεται και δεξαμενή εφησυχασμού της ροής, σχήμα 1. Όλες οι μετρητικές μέθοδοι μετρούν παροχή όγκου, οπότε για την εύρεση της παροχής μάζας του αέρα απαιτείται η γνώση της πυκνότητας του, που υπολογίζεται από την καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων.

3 Σχήμα 1: Δεξαμενή και ροόμετρο μετρητικού διαφράγματος 1.3 Μέθοδος δεξαμενής ροόμετρου στένωσης διατομής Αποτελεί την πιο διαδεδομένη και χαμηλού κόστους μέθοδο μέτρησης της παροχής του αναρροφώμενου αέρα. Ο αέρας προτού μπει στον κινητήρα περνά από ένα τέτοιο ροόμετρο που συνήθως έχει ένα μετρητικό διάφραγμα ή ένα ακροφύσιο ροής ή ένα σωλήνας Venturi. Η μετρημένη πτώση πίεσης κατά μήκος τους αποτελεί μέτρο για τον ρυθμό ροής του αέρα. Η πτώση πίεσης στο ροόμετρο πρέπει να είναι μικρή για να μην στραγγαλίζεται η ροή του αέρα προς τον κινητήρα. Εφαρμόζοντας την εξίσωση της συνέχειας και την ασυμπίεστη μορφή της ενεργειακής εξισώσεως Bernoulli κατά μήκος της στένωσης, δηλαδή από την διατομή Α 1 προ της στενώσεως μέχρι την διατομή Α 2 επάνω στην στένωση έχουμε: ρ ατμ (1.1) 1 = ρ 2 = ρ = σταθ., A1 u1 = A2 u2 Οπότε χρησιμοποιώντας την εξίσωση συνέχειας παίρνουμε για την παροχή μάζας αέρα m a = C A P u = C A 2 ΔP ρ d 2 atm 2 d 0 atm (1.2) όπου ΔP = P 1 P 2 είναι η πτώση πίεσης που μετράται κατά μήκος της στένωσης της οποίας η διατομή συμβολίζεται με το γενικό σύμβολο Α 0 =Α 2, ρ atm η πυκνότητα του αέρα και C ο συντελεστής εκροής που αποδίδει την πτώση πίεσης λόγω τριβών. d Αφού η πτώση πίεσης θεωρείται και πρέπει να είναι μικρή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μανόμετρο νερού ή άλλου κατάλληλου υγρού για την μέτρησή της. Σε κατακόρυφο μανόμετρο που περιέχει υγρό με πυκνότητα ρ η πτώση πίεσης υπολογίζεται σαν liq

4 ΔP = ρ liq g Δh με Δ h τη διαφορά ύψους του μανόμετρου που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ liq και (g=9,81 m/s επιτάχυνση βαρύτητας),: ma = C A 2 g ρliq Δh ρ d 0 atm (1.3) Η πιο πάνω υπολογιζόμενη παροχή μάζας είναι σωστή με την προϋπόθεση σταθερής ροής πράγμα που δεν συμβαίνει όμως στις παλινδρομικές μηχανές έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν αποσβεστήρας ένα μεγάλο δοχείο ή δεξαμενή ώστε να αποσβεστούν τα κύματα πίεσης του αέρα στην μετρητική στένωση. Είναι σύνηθες να τοποθετείται η δεξαμενή επάνω, ή δίπλα, και πολύ κοντά στον κινητήρα, ενώ η μετρητική στένωση τοποθετείται στο τοίχωμα της σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολα ανταλλάξιμη με κάποια άλλης διαμέτρου. Εάν είναι γνωστή η διάμετρος της στένωσης D 0 μπορεί να υπολογιστεί και ο όγκος V t της δεξαμενής κάνοντας χρήση του εμπειρικού τύπου του Kastner V t 4,57 10 = 2 ωmin 6 D 4 0 z V H E 2 σε m 3 (1.4) όπου D 0 4 A0 = η διάμετρος του διαφράγματος (1.5) π Ε = σταθερά ίση με 1 για δίχρονο και ίση με 2 για τετράχρονο κινητήρα Z = ο αριθμός κυλίνδρων του κινητήρα VH = ο συνολικός όγκος εμβολισμού του κινητήρα (m 3 ) ω min = η ελάχιστη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (rad/sec) Η V t είναι συνήθως δυο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη του V H Η διάμετρος της στένωσης D 0 υπολογίζεται από την σχέση ma = Cd A0 2 g ρ Δh ρ liq atm (1.6) εάν υποτεθεί πρώτα μια μέγιστη λογική πτώση πίεσης σε αυτήν που αντιστοιχεί φυσικά στην μέγιστη ταχύτητα περιστροφής όπως φαίνεται από την σχέση (Ν=60 ), είναι η ταχύτητα του κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό και Κ=2 για δίχρονο και Κ=4 για τετράχρονο κινητήρα, m a N = p VH K = Cd A0 2 g ρ 30 liq Δh ρ atm (1.7) Βασικό μειονέκτημα από την χρήση τέτοιων ροομέτρων οφείλεται στην εξάρτηση παροχής μάζας a = που δείχνει η παραπάνω σχέση, διότι αν λάβουμε υπόψη ότι στους φυσικής αναπνοής κινητήρες Diesel η απαιτούμενη περιοχή μετρήσεως παροχής μάζας κυμαίνεται στο 6:1, στους υπερπληρωμένους στο 20:1 και στους κλασσικούς Otto 30:1, συνεπάγεται ότι η

5 αντίστοιχη πτώση πίεσης κυμαίνεται στο 36:1, στο 400:1 και στο 900:1. Αυτό δημιουργεί προβλήμ ατα διότι η πτώση πίεσης Δ P στις μεγάλες a είναι πλέον πολύ μεγάλη και στραγγαλίζεται ο κινητήρας. Το πρόβλημα αυτό βελτιώνεται κάπως εάν αντί χρήσεως διαφράγματος που έχει C = 0, 6 γίνει χρήση ακροφυσίου ροής ή σωλήνα Venturi που έχειc = 0, 95, έχει όμως μεγαλύτερο κόστος. Μια ριζική λύση είναι η χρήση πολλών τέτοιων μετρητικών στενώσεων συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους που είναι αρχικά κλειστές (εκτός από μια) στις χαμηλές παροχές a και ο ι οποίες διαδοχικά ανοίγονται καθώς αυξάνει η τιμή της μετρούμενης παροχής. Τότε σύμφωνα με την σχέση: d d m a = N p VH K = Cd A0 2 g ρ liq Δh ρ 30 (1.8) atm m εφ όσον η συνολική μοιράζεται σε περισσότερες μετρητικές στενώσεις, το Δ h μπορεί να διατηρηθεί σε λογικά επίπεδα. a Επίσης η εξάρτηση m = a ~ Δ p δείχνει ότι εάν η ροή είναι παλμική δηλαδή (χωρίς δεξαμενή απόσβεσης), τότε η ένδειξη του ροομέτρου είναι λανθασμένη. Αυτό οφείλεται στο ότι η πραγματική μέση χρονική τιμή της παροχής του δείχνει την Δp m a =~ Δp ενώ το ροόμετρο λόγω της αδρανείας και έτσι η από αυτό υπολογιζόμενη μέση χρονική τιμή της παροχής είναι a είναι ίσο με ~ Δp. Το σχετικό αυτό σφάλμα στην μέτρηση της m a μπορεί να φτάσει και το 30%. Άλλη λύση είναι η τοποθέτηση διαφραγμάτων διαφορετικής εσωτερικής διαμέτρου ανάλογα με τις στροφές περιστροφής (και βέβαια με την εισερχόμενη μαζική παροχή αέρα στον κινητήρα). 1.4.Περιγραφή της πειραματικής εγκατάστασης Η πειραματική εγκατάσταση του εργαστηρίου αποτελείται από τα εξής μέρη: Α) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο κινητήρας είναι Αγγλικής κατασκευής τύπου PETTER PJ2W, τετράχρονος, δικύλινδρος, υδρόψυκτος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διάμετρος εμβόλου : 3,8125 in (96,8mm) Διαδρομή εμβόλου : 4,33in (110 mm) Κυβισμός: 1620 cc

6 Σχέση Συμπίεσης: 17,5:1 Μέγιστη Ταχύτητα: 2000 rev/min Ισχύς ανά κύλινδρο σε αντίστοιχες rpm 5 bhp 1000 RPM 8.5bhp 1500 RPM 10 bhp 1800 RPM bhp 2000 RPM Χωρητικότητα αν ά κύλινδρο: 49,4 in ( 810,1 cm 3 ) Πίεση Λιπαντικού : 40 lbf / in 2 (2.81 kgf/cm 2 ) Πίεση Έγχυσης Καυσίμου : 2850/3150 lbf / in 2 ( 200/221 BAR ) 3 Σχήμα 2: Κινητήρας PETTER

7 Σχήμα 3: Δυναμόμετρο τύπου DAVID Mc CLURE Β) ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η κονσόλα χειρισμού είναι το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης και μέσω αυτής μπορούμε να ελέγξουμε την λειτουργία του δυναμόμετρου και να καταγράψουμε τις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής σε κάθε χρονική στιγμή. Η κονσόλα χειρισμού αποτελείται από 8 σημεία ελέγχου: 1. Διακόπτης ON/OFF (MAINS): Ενεργοποιεί τις παροχές του συστήματος εκτός από το δυναμόμετρο. 2. Διακόπτης ON/OFF (DYNAMOMETER): Ενεργοποιεί την παροχή ισχύος στο δυναμόμετρο. 3. Μεταβλητοί Διακόπτες Λειτουργίας: Υπάρχουν δύο ποτενσιόμετρα, το SPEED CONTROL και το LOAD CONTROL, η θέση αυτών των δύο ορίζει αντίστοιχα την «απαιτούμενη ταχύτητα» και το «όριο επαγωγικού ρεύματος» του δυναμόμετρου. 4. Αναλογικός Μετρητής Ταχύτητας: Απεικονίζει την ταχύτητα του δυναμομέτρου 5. Αναλογικός Μετρητής Φορτίου: Απεικονίζει το μέγεθος και την διεύθυνση του φορτίου. 6. Απ εικονιστής Θερμοκρασίας: Περιλαμβάνει ψηφιακό απεικονιστή και επιλογέα τριών θέσεων. Οι θέσεις υποδηλώνουν: Τ 1 : Θερμοκρασία καυσαερίων Τ 2 : Θερμοκρασία νερού εισόδου στο ψυκτικό κύκλωμα της μηχανής

8 Τ 3: Θερμοκρασία νερού εξόδου 7. Ψηφιακός Απεικονιστής Ροπής (TORQUE N m): Όργανο της ανάπτυξης της ροπής στρέψης ανάμεσα σε κινητήρα και δυναμόμετρο. 8. Ψηφιακό Χρονόμετρο (TIMER sec) Σχήμα 4: Κονσόλα χειρισμού Γ) AIR BOX (ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΗΣ) Το AIR BOX που φαίνεται στο σχήμα 4, είναι ένας κύλινδρος διαστάσεων διαμέτρου 680mm και μήκους 1070mm. Έχει μια οπή αναρρόφησης (στένωση) διαμέτρου 43,95 mm. Σχήμα 5: AIR BOX

9 Η πτώση πίεσης μετράται με επικλινές μανόμετρο, το οποίο περιέχει υγρό 3 πυκνότητας 784 kg/m, προσαρτημένο στο AIR BOX, όπως φαίνεται στο σχήμα 5 Σχήμα 6: Μανόμετρο υγρού συνδεδεμένο μα το air box Δ) ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ Το ροόμετρο παροχής νερού, όπως φαίνεται στο σχήμα 7 είναι συνδεδεμένο στην εγκατάσταση για να μας ρυθμίζει την παροχή νερού του κινητήρα. Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων αυτό ρυθμίζετε μέσω μιας βάνας στα 17 lit/min. Η δεξαμενή του είναι χωρητικότητας 68,5 liters. Ό έλεγχος της παροχής γίνεται μέσω μιας αντλίας, και εσωτερικά του μανομέτρου υπάρχει ένας κωνικός πλωτήρας (φλοτέρ) του οποίου η θέση μεταβάλλεται ανάλογα με την ογκομετρική παροχή του νερού. Σχήμα 7: Ροόμετρο παροχής νερού

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 1. Αρχικές μετρήσεις σε χαμηλές στροφές (ρελαντί) Μέτρηση παροχής νερού Μέτρηση Δh του μανομετρικού υγρού στην στένωση του Air Box Χρονομέτρηση κατανάλωσης καυσίμου 2. Ανεβάζουμε χειροκίνητα για κάθε set μετρήσεων τον μοχλό του γκαζιού (2 σκάλες) για αύξηση των στροφών του κινητήρα Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μετρήσεων όπως και παραπάνω 3. Μέτρηση ροπής κινητήρα υπό φορτίο Αφού έχουμε επαναφέρει τις στροφές του κινητήρα στο ρελαντί καταγράφουμε τις στροφές και την ροπή στρέψης της μηχανής με μηδενικό φορτίο Αυξάνουμε το φορτίο του δυναμομέτρου από την κεντρική κονσόλα (π.χ 10 Amp) και τις στροφές του RPM μέχρι το τράνταγμα της μηχανής Περιμένουμε ένα λεπτό μέχρι την σταθεροποίηση των τιμών και παίρνουμε τις μετρήσεις αυτών (ροπή στρέψης, στροφές, φορτίο) Μηδενίζουμε το φορτίο & τις στροφές του δυναμομέτρου από την κεντρική κονσόλα Αυξάνουμε το γκάζι χειροκίνητα (2 σκάλες) και καταγράφουμε τις στροφές και την ροπή στρέψης του κινητήρα Αυξάνουμε το φορτίο του δυναμομέτρου από την κεντρική κονσόλα (π.χ ανά 5 Amp) και τις στροφές του RPM μέχρι το τράνταγμα της μηχανής Περιμένουμε ένα λεπτό μέχρι την σταθεροποίηση των τιμών και παίρνουμε τις μετρήσεις αυτών (ροπή στρέψης, στροφές, φορτίο) Μηδενίζουμε το φορτίο & τις στροφές του δυναμομέτρου από την κεντρική κονσόλα Αυξάνουμε το γκάζι χειροκίνητα άλλες 2 σκάλες και εργαζόμαστε όπως παραπάνω Οι παραπάνω μετρήσεις συνεχίζονται μέχρι τις 1800 RPM του κινητήρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α) Βήματα για τον έλεγχο της εγκατάστασης 1. Γεμίζουμε με πετρέλαιο το μετρητικό δοχείο της εγκατάστασης 2. Ελέγχουμε τα λάδια της μηχανής & αν χρειάζεται συμπληρώνουμε 3. Ελέγχουμε την στάθμη του μανομετρικού υγρού στον θάλαμο εφησυχασμού της ροής (Air Box) 4. Ελέγχουμε την στάθμη του νερού ψύξης στο ροόμετρο-φλοτέρ Β) Εκκίνηση της μηχανής 1. Ανοίγουμε τον γενικό διακόπτη (ηλεκτρικός πίνακας) 2. Ανοίγουμε τον διακόπτη της κεντρικής κονσόλας ελέγχου (που βρίσκεται πίσω από τη κεντρική κονσόλα) 3. Ανοίγουμε την βάνα τροφοδοσίας νερού στο σωλήνα του αισθητήρα πίεσης 4. Ελέγχουμε την κυκλοφορία του νερού μέσω της αντλίας (ρύθμιση στα 17 lit/min)

11 5. Ανοίγουμε τη βάνα πετρελαίου 6. Ανοίγουμε τους διακόπτες, MAINS ON, DYNAMOMETER ON & τον διακόπτη του παλμογράφου 7. Ρυθμίζουμε το γκάζι του κινητήρα (χειροκίνητα) στο μέσο της διαδρομής 8. Ρυθμίζουμε τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα (χειροκίνητα), αυξάνουμε τις στροφές (RPM) μέχρι τις RPM περίπου & μετά το φορτίο του δυναμομέτρου από την κεντρική κονσόλα μέχρι να αρχίσει να «γυρνάει» η μηχανή 9. Απελευθερώνουμε τις βαλβίδες κατεβάζοντας τον μοχλό αποσυμπίεσης* 10. Μηδενίζουμε τις στροφές & το φορτίο του δυναμομέτρου (μηχανή δουλεύει μόνη της) Γ) Διαδικασία διακοπής λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα 1. Λειτουργούμε την μηχανή σε χαμηλές στροφές (ρελαντί) 2. Μειώνουμε τον αριθμό των στροφών και παράλληλα χαμηλώνουμε το γκάζι μέχρι τέλους και ανεβάζουμε τον μοχλό των βαλβίδων αποσυμπίεσης* 3. Κλείνουμε τους διακόπτες MAINS OFF, DYNAMOMETER OFF & τον παλμογράφο 4. Κλείνουμε τον διακόπτη της κεντρικής κονσόλας ελέγχου 5. Κλείνουμε τις βάνες τροφοδοσίας νερού του αισθητήρα πίεσης 6. Κλείνουμε τις βάνες τροφοδοσίας καυσίμου 7. Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη (πίνακας) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Πίνακας Μετρήσεων Mονάδες A Β Γ Δ Στροφές λειτουργίας (Με Φορτίο) n φ rpm Ε Ροπή στρέψης M d Ntm Παροχή όγκου καυσίμου V f ml/min Παροχή όγκου νερού V w lit/min Πτώση πίεσης στην στένωση Δh mm Χρόνος κατανάλωσης καυσίμου Βαρομετρική πίεση Ρa sec bar

12 Πρακτικό μέρος Για κάθε ένα από τα σετ μετρήσεω ν (που αν τιστοιχεί και σε διαφορετικό αριθμό στροφών του κινητήρα) συμπληρώστε τον παραπάνω πίνακα μετρήσεων και υπολογίστετε η παροχή μάζας αέρα σε Kg/sec για τα πέντε διαφορετικά σημεία λειτουργίας

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα