Αθήνα, 21/01/2011. Αριθµ. Πρωτ. : 1188

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 21/01/2011. Αριθµ. Πρωτ. : 1188"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση :. Αρεοπαγίτου 7 Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Πληροφορίες : Ζαννή Ελενη Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 21/01/2011 Αριθµ. Πρωτ. : 1188 Προς : ΤΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (σύµφωνα µε συνηµµένη λίστα) Θέµα: «Οδηγίες συµπλήρωσης τελικού Τ Π και διαδικασίας αλλαγής Υποψήφιου ιδάκτορα στο πλαίσιο της πράξης Ηράκλειτος ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» Σύµφωνα µε την υπ αριθµ / Απόφαση, εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση 849 προτάσεις διδακτορικής έρευνας όπως καταγράφονται στο παράρτηµα- πίνακας πιν.1 «Πίνακας αποτελεσµάτων Ηράκλειτος ΙΙ» ανά Ίδρυµα- στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» Σύµφωνα µε την υπ αριθµ / Πρόσκληση της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», όπως επικαιροποιήθηκε στις 25/2/2009, στις µε αρ. πρωτ και στις 31/12/2010 µε αρ. πρωτ , πρέπει το ίδρυµα σας να υποβάλλει το τελικό Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο σας, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 1. Το Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (σύµφωνα µε το συνηµµένο πρότυπο Τ ΠΠ) θα υποβληθεί υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του Ιδρύµατος και θα περιέχει τα εξής δύο (2) υποέργα: 1.1. Υποέργο 1, µε τίτλο: «Χρηµατοδοτήσεις για ιδακτορική Έρευνα» Το υποέργο 1 περιλαµβάνει τις εγκεκριµένες θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις διδακτορικής έρευνας σύµφωνα µε τον παραπάνω Πίνακα Για κάθε εγκεκριµένη πρόταση διδακτορικής έρευνας χρηµατοδοτείται συγκεκριµένη υποτροφία µε µηνιαίες αποδοχές η οποίες καθορίζονται ως ακολούθως: 1

2 α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα ανέρχεται στα ευρώ/µήνα β) Στην περίπτωση που υποψήφιος διδάκτορας είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών ανέρχεται στα ευρώ/µήνα γ) Στην περίπτωση που υποψήφιος διδάκτορας είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αµείβεται από το φορέα που εργάζεται τότε ανέρχεται στα 350 ευρώ/µήνα Η χρηµατοδότηση της υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβεί τους 36 µήνες Χ ευρώ/µήνα ήτοι τα ευρώ συνολικά για τις περιπτώσεις (α) και (β), ενώ στην περίπτωση (γ) δεν δύναται να υπερβεί τους 36 µήνες Χ 350 ευρώ/µήνα ήτοι ευρώ Βάσει των παραπάνω το ύψος χρηµατοδότησης της υποτροφίας για κάθε εγκεκριµένη πρόταση διδακτορικής έρευνας θα προκύπτει από το χρονικό διάστηµα, µετά την 1/9/2010 που εκτιµάται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας, σύµφωνα µε υπεύθυνες δηλώσεις του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντος καθηγητή. Στην περίπτωση που η διδακτορική έρευνα έχει ξεκινήσει πρίν από την 1/9/2010, η χρηµατοδότηση δύναται να λήξει το αργότερο στις 31/8/2013 ή πριν από τις 31/8/2013 εφόσον η διδακτορική έρευνα ολοκληρωθεί νωρίτερα, σύµφωνα µε υπεύθυνες δηλώσεις του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντος καθηγητή. Στην περίπτωση που η διδακτορική έρευνα ξεκινά µετά τις 1/9/2010 τότε η χρηµατοδότηση δύναται να λήξει το αργότερο σε 36 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης, σύµφωνα µε υπεύθυνες δηλώσεις του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντος καθηγητή Επισηµαίνεται ότι η χρονική διάρκεια για κάθε διδακτορική έρευνα πρέπει να αποτυπωθεί σε µήνες στο Τ ΠΠ στο υποέργο 1 (βλέπε συνηµµένο πρότυπο σχέδιο Τ ΠΠ), σύµφωνα µε τις υπεύθυνες δηλώσεις του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντος καθηγητή και ο αιτούµενος προϋπολογισµός για κάθε διδακτορική έρευνα θα προκύπτει από τους µήνες που απαιτούνται, µετά την 1/9/2010, επί της µηνιαίας υποτροφίας που δικαιούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες (έως και 36 µήνες) Ο αιτούµενος συνολικός προϋπολογισµός του υποέργου 1 προέρχεται αποκλειστικά από το άθροισµα των επιµέρους αιτούµενων προϋπολογισµών κάθε διδακτορικής έρευνας, όπως αναλύονται παραπάνω Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν είναι πλέον διαθέσιµοι, µπορούν να αντικατασταθούν µε αιτιολογηµένη πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή µε υποψήφιο διδάκτορα αντίστοιχων προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι η τεκµηρίωση των αντιστοίχων προσόντων από τον επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να επικυρωθεί και από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Για την αντικατάσταση του υποψήφιου διδάκτορα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον υπήρχε επαύξηση της βαθµολογίας - όταν ο υποψήφιος διδάκτορας είναι γυναίκα ή/και όταν το πρώτο πτυχίο είναι από ΤΕΙ-, τότε θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις ή τουλάχιστον ο βαθµός της διδακτορικής έρευνας χωρίς την επαύξηση, να είναι µεγαλύτερος ή ίσος της τελευταίας βαθµολογίας εγκεκριµένης πρότασης της αντίστοιχης θεµατικής προτεραιότητας. 2

3 Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιβλέποντα καθηγητή, ή κάποιου άλλου µέλους της τριµελούς επιτροπής, λόγω ανωτέρας βίας απόλυτα τεκµηριωµένης, η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτοµα αντίστοιχων προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι η τεκµηρίωση των αντιστοίχων προσόντων πρέπει να επικυρωθεί και από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Για την αντικατάσταση µέλους της τριµελούς επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον υπήρχε επαύξηση της βαθµολογίας -όταν συµµετείχε στην τριµελή επιτροπή µέλος ΕΠ από οποιαδήποτε ΤΕΙ της χώρας ή µέλους αναγνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µέλος Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής- τότε θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις ή τουλάχιστον ο βαθµός της διδακτορικής έρευνας χωρίς την επαύξηση, να είναι µεγαλύτερος ή ίσος της τελευταίας βαθµολογίας εγκεκριµένης πρότασης της αντίστοιχης θεµατικής προτεραιότητας Τα παραδοτέα κάθε διδακτορικής έρευνας πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο Τ ΠΠ. Συγκεκριµένα, µε ευθύνη του υποψήφιου διδάκτορα και του επιβλέποντος καθηγητή, αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στο έντυπο υποβολής κάθε πρότασης που έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί, θα δηλώνονται: α) ενισχυόµενο πρόγραµµα διδακτορικής έρευνας (1) β) δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις/µονογραφίες (αριθµός ) που αναµένονται να προκύψουν από την διδακτορική έρευνα 1.2. Υποέργο 2, µε τίτλο: «Κεντρικές ράσεις» Το υποέργο αυτό αφορά την οριζόντια δράση υποστήριξης του Ιδρυµατικού έργου, την δηµοσιότητα καθώς και την ανεξάρτητη δράση της αξιολόγησης της συνολικής υλοποίησης του έργου Το υποέργο 2 δύναται να χρηµατοδοτηθεί µέχρι για κάθε µια διδακτορική έρευνα που έχει εγκριθεί ανά Ίδρυµα, προκειµένου να καλυφθούν οι απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω. Υποχρεωτική είναι η δράση της εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης Ενδεικτικά θα καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες: Αµοιβή Ιδρυµατικού Υπεύθυνου Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος µπορεί να λάβει αµοιβή µέχρι του συνολικού ποσού των 4.000,00 για την παρακολούθηση του έργου καθώς και για τη σύνταξη µελετών και εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή του έργου συνολικά στο Ίδρυµα, δίδοντας έµφαση στον βαθµό θετικής επιρροής της χορήγησης υποτροφιών για έρευνα στην αναβάθµιση του συνόλου των διδακτορικών σπουδών του Ιδρύµατος, και της δηµιουργίας ευρύτερων πυρήνων ασχολούµενων µε την Έρευνα. Αµοιβές Υποστήριξης του έργου Καλύπτονται αµοιβές για την υποστήριξη του έργου. Επισηµαίνεται ότι δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη η αµοιβή δηµοσίων υπαλλήλων για εργασία που συµπίπτει µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εφόσον καλύπτουν εργασίες πέραν του συµβατικού τους αντικειµένου και εφόσον α) υπάρχει παραστατικό στοιχείο 3

4 που αποδεικνύει το ύψος της δαπάνης και β) υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του φορέα που επιτρέπει και αναθέτει τη συγκεκριµένη εργασία στο αµειβόµενο πρόσωπο. Αµοιβές Εξωτερικής Αξιολόγησης: Αφορά αµοιβές εξωτερικών αξιολογητών για την διακριτή δράση µε αντικείµενο την «Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Ίδρυµα». Παραδοτέα της δράσης θα είναι η «Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης», στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης της πράξης και η «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» στο τέλος του έργου, µε συγκεκριµένες προτάσεις για αποτελεσµατικότερη εκπόνηση αντίστοιχων προγραµµάτων. Έξοδα προβολής και διαφήµισης Τα έξοδα για πραγµατοποίηση ηµερίδων, δηµιουργία ιστοσελίδας κτλ, µε τα συνολικά αποτελέσµατα της διδακτορικής έρευνας ανά Ίδρυµα, εκδηλώσεων απονοµής διδακτορικών διπλωµάτων και ορκωµοσίας διδακτόρων κτλ, Έξοδα Ταξιδίων Οι µετακινήσεις του Ιδρυµατικού Υπευθύνου για συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΥπΕΠΘ όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στους ΕΛΚΕ των οικείων ΑΕΙ. Έντυπα και Γραφική Ύλη. Η προµήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίµων Η/Υ, καθώς και αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών µηχανηµάτων που τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου. ιάφορα Λοιπά Έξοδα ιαφορά Λοιπά έξοδα, που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω, αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης Επιπλέον στο υποέργο 2 δύναται να χρηµατοδοτηθεί µέχρι για κάθε µια διδακτορική έρευνα που έχει εγκριθεί ανά Ίδρυµα, προκειµένου να καλυφθούν οι απαραίτητες έµµεσες δαπάνες Η έναρξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του υποέργου 2 ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και η ηµεροµηνία λήξης συµπίπτει µε την αντίστοιχη του υποέργου Συνηµµένα έγγραφα που απαιτούνται µαζί µε την υποβολή του Τ ΠΠ Υπεύθυνη ήλωση από το Υποψήφιο ιδάκτορα στην οποία να αναφέρεται: α) η διδακτορική έρευνα δεν χρηµατοδοτείται από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα ή άλλη δηµόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή και δεν λαµβάνει υποτροφία από άλλο φορέα για την διδακτορική έρευνα, π.χ. ΙΚΥ. (Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί από την επιπλέον υποτροφία ή χρηµατοδότηση, προκειµένου να µπορέσει να λάβει την υποτροφία της διδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης) β) (Στην περίπτωση που η µηνιαία αποδοχή της υποτροφίας του υποψήφιου διδάκτορα ανέρχεται στα ευρώ/µήνα) 4

5 β1. δεν είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, -είτε- είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών. β2. στην περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας προκύψει απρόβλεπτη εξέλιξη στο εργασιακό καθεστώς θα ενηµερώσει εγκαίρως το Ίδρυµα Υπεύθυνη ήλωση από τον επιβλέποντα καθηγητή και τον υποψήφιο διδάκτορα στην οποία θα αναφέρεται: Η ηµεροµηνία έναρξης της διδακτορικής έρευνας είναι η (ηµ/µήνας/έτος) και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διδακτορικής έρευνας είναι (ηµ/µήνας/έτος) και θα έχει συνολική διάρκεια (.. µήνες). Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η διδακτορική έρευνα πριν την εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης θα ενηµερώσουµε εγκαίρως το Ίδρυµα Στην περίπτωση αντικατάστασης υποψήφιου διδάκτορα. α) δήλωση παραίτησης από τον υποψήφιο διδάκτορα στον οποίο εγκρίθηκε η υποτροφία. β) αιτιολογηµένη πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή µε υποψήφιο διδάκτορα αντίστοιχων προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι η τεκµηρίωση των αντιστοίχων προσόντων από τον επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να επικυρωθεί και από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Τµήµατος. γ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του νέου υποψηφίου διδάκτορα. δ) Υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων 2.1.α, 2.1.β και Βεβαίωση από το νόµιµο εκπρόσωπο του Ιδρύµατος στην οποία να πιστοποιείται ότι έως τις έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα σηµεία: α) σύσταση και λειτουργία της Μονάδας ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ. Ι.Π), β) ολοκλήρωση και υποβολή στη ΜΟ. Ι.Π της πρώτης απογραφικής ετήσιας έκθεσης κάθε τµήµατος του Ιδρύµατος που συµµετέχει στην πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ» και γ) υποβολή στη ιοίκηση του Ιδρύµατος από την ΜΟ. Ι.Π της ενδιάµεσης εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης Στην περίπτωση αντικατάστασης Ιδρυµατικού Επιστηµονικού Υπευθύνου της Πράξης, νέα Απόφαση ορισµού. Τέλος συνιστάται άµεσα, σε πρώτη φάση να κατατεθεί το Τ ΠΠ και τα σχετικά έγγραφα για τις προτάσεις (διδακτορικές έρευνες) που δεν υφίστανται αλλαγές και σε δεύτερη φάση, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις προτάσεις (διδακτορικές έρευνες) που απαιτούνται αλλαγές να υποβληθεί από το Ίδρυµα Τροποποίηση του Τ ΠΠ. Η ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αθηνών Πολυτεχνείο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης Αθηνών Γεωπονικό Αθηνών Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Πάντειον Πειραιά Στερεάς Ελλάδας Μακεδονίας υτικής Μακεδονίας Πατρών Πελοποννήσου Ιωαννίνων ηµοκρίτειο Θράκης Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Αιγαίου Ιόνιο Θεσσαλίας Χαροκόπειο Ελληνικό Ανοικτό

7 Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ Αθηνών ΚΩ. ΠΡΟΤ Αθηνών 39 Αθηνών 51 Αθηνών 62 ΤΙΤΛΟΣ GASPARD MONGE, : Η ΑΝΕΚ ΟΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο (13ΟΣ-15ΟΣ ΑΙ.). Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Αθηνών 65 Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΑΜΩ ΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΧΕΙΩΝ Αθηνών 81 ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Αθηνών 87 Αθηνών 89 Αθηνών 142 Αθηνών 149 Αθηνών 151 Αθηνών 155 Αθηνών 164 Αθηνών 178 Αθηνών 195 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΣΠΠΑ ) ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ, ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΕΤΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20oύ ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο. ΟΜΕΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ (16ΟΣ ΑΙ.-1645) - 2 -

8 Αθηνών 212 Αθηνών 218 Αθηνών 241 Αθηνών 273 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι ΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΙΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΝΑ ΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΓΛΑΡΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ. ΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ 1871 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α Αθηνών 279 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ Αθηνών 290 Αθηνών 294 Αθηνών 299 Αθηνών 354 Αθηνών 356 Αθηνών 357 Αθηνών 370 Αθηνών 384 Αθηνών 430 Αθηνών 3 Αθηνών 9 Αθηνών 48 Αθηνών 124 Αθηνών 169 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (hacking) Η ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ - 3 -

9 επιστήµες 47 επιστήµες 48 επιστήµες 49 επιστήµες Αθηνών 220 Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Αθηνών 223 ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΩΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (Consent as a Rational Choice: A Αθηνών 224 Philosophical, Institutional and Empirical Approach) DEBT, FINANCIAL INSTITUTIONS AND Αθηνών 259 INSTABILITY ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθηνών 268 ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Αθηνών 280 ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ Αθηνών 327 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Αθηνών 334 ΕΝΑΨΥΧΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΌΡΙΑ ΣΤΟ Αθηνών 351 ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α: ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗ Αθηνών 376 ΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθηνών 417 ΥΓΕΙΑΣ Αθηνών 427 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Αθηνών 11 ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙ ΩΝ. IN VITRO ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Αθηνών 17 CALRETICULIN ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΊΝΩΣΗ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ α- ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ ΣΕ ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. Αθηνών 19 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ Αθηνών 21 ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΣΕ ΛΕΠΙ ΟΠΤΕΡΑ ΕΝΤΟΜΑ 50 επιστήµες 51 επιστήµες 52 επιστήµες 53 επιστήµες 54 επιστήµες Αθηνών 30 Αθηνών 49 Αθηνών 50 Αθηνών 54 Αθηνών 55 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΣ RANKL ΣΕ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΥ ΙΑΣ (JUGLANS REGIA JUGLANDACEAE): ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ - 4 -

10 55 επιστήµες 56 επιστήµες 57 επιστήµες 58 επιστήµες 59 επιστήµες 60 επιστήµες 61 επιστήµες 62 επιστήµες 63 επιστήµες 64 επιστήµες 65 επιστήµες 66 επιστήµες 67 επιστήµες 68 επιστήµες 69 επιστήµες 70 επιστήµες 71 επιστήµες 72 επιστήµες 73 επιστήµες 74 επιστήµες 75 επιστήµες Αθηνών 59 Αθηνών 69 Αθηνών 71 Αθηνών 83 Αθηνών 84 Αθηνών 86 Αθηνών 91 Αθηνών 102 Αθηνών 108 Αθηνών 126 Αθηνών 154 Αθηνών 183 Αθηνών 188 Αθηνών 193 Αθηνών 196 Αθηνών 210 Αθηνών 213 Αθηνών 227 Αθηνών 235 Αθηνών 244 Αθηνών 250 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ-ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΟΣΙΝΩΝ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ JUNIPERUS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΛΕΤΗ Υ ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ FANCONI ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΥ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ, ΜΟΡΙΑΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΟΚΥΤΩΣΗΣ ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ (AGES) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΟΘΗΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ κ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΙΝΙ ΙΑ ΣΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ZEBRAFISH ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟ ΩΝ IN SILICO ΣΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ - 5 -

11 76 επιστήµες 77 επιστήµες 78 επιστήµες 79 επιστήµες 80 επιστήµες 81 επιστήµες 82 επιστήµες 83 επιστήµες 84 επιστήµες 85 επιστήµες 86 επιστήµες 87 επιστήµες 88 επιστήµες 89 επιστήµες 90 επιστήµες 91 επιστήµες 92 επιστήµες 93 επιστήµες 94 επιστήµες 95 επιστήµες Αθηνών 254 ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΕΝΘΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΙΣ Αθηνών 257 ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΚΑΡΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ Αθηνών 264 ΜΥΚΗΤΑ VERTICILLIUM ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθηνών 274 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ Αθηνών 291 ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΚΛΙΝΙΚΗ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Αθηνών 293 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Αθηνών 296 Αθηνών 302 Αθηνών 309 Αθηνών 312 Αθηνών 319 Αθηνών 321 Αθηνών 323 Αθηνών 335 Αθηνών 339 Αθηνών 347 Αθηνών 360 Αθηνών 373 Αθηνών 382 Αθηνών 385 ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ) ΣΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤOΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ STAT5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2): ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ER STRESS ΣΤΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ρ21 ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ CHOP ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ DNA ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ EX-VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΡ ΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ TNF-Α ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΥ ΟΜΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ ανβ3 ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ MICRORNAS ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - 6 -

12 96 επιστήµες 97 επιστήµες 98 επιστήµες 99 επιστήµες 100 επιστήµες 101 επιστήµες Αθηνών 388 Αθηνών 393 Αθηνών 395 Αθηνών 398 Αθηνών 399 Αθηνών 406 Ο ΟΓΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ STAT3 ΣΤΟ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1 (PAI-1) ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ I ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ PI3K/AKT ΣΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΑΝ ΥΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΪΟ Αθηνών 5 Αθηνών 74 Αθηνών 82 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΥΟ- ΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ, ΤΙΤΑΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΛΑ Ο ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ-ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ GPS ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Αθηνών 90 Αθηνών 114 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Αθηνών 163 Αθηνών 174 ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΕΙΟ-ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟ ΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Αθηνών 214 Αθηνών 225 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΗ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 111 Αθηνών 251 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - 7 -

13 φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, Αθηνών 261 Αθηνών 278 Αθηνών 401 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΣΕ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθηνών 412 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΞΗΡΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΕ Αθηνών 2 ΝΑΝΟ ΟΜΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΫΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ Αθηνών 7 ΠΙ ΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ M(P,P)X2, M(E,P)X2 ΚΑΙ M(E,E)X2, M = Αθηνών 28 Ni, Pd, Pt, E = O, S, Se, X = Cl, Br ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Αθηνών 43 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΒΕΝΘΙΚΟΥΣ Αθηνών 56 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ Αθηνών 95 ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ Αθηνών 96 ΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ Αθηνών 97 ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟ Α ΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ Αθηνών 98 ΑΚΤΙΝΩΝ γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ Αθηνών 101 ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ DNA ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ Αθηνών 105 ΜΕΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΜΗ ΚΑΙ Αθηνών 146 ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ Αθηνών 158 ΜΑΖΩΝ Αθηνών 159 ΧΩΡΟΙ ΤΕΛΕΣΤΩΝ και ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΑ Αθηνών 190 ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΜΗ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ Αθηνών 211 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Αθηνών 215 Αθηνών 226 ΑΜΦΙΦΥΛΑ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙ ΙΑ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α2 ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ - 8 -

14 φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, φυσικής, Αθηνών 237 Αθηνών 243 Αθηνών 256 Αθηνών 258 Αθηνών 276 Αθηνών 297 Αθηνών 345 Αθηνών 353 Αθηνών 409 Αθηνών 4 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Αθηνών 35 Αθηνών 36 Αθηνών 41 Αθηνών 47 Αθηνών 85 Αθηνών 111 Αθηνών 162 Αθηνών 172 Αθηνών 194 Αθηνών 206 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MEMS) ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ SPINS ΣΕ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ LC-MS ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΪΣΟ ΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΤΟ DNA. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2004 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 TEV ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΕΠΙΠΕ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΨΙΡΡΥΘΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KNOWLEDGE EXTRACTION IN DISTRIBUTED ENVIRONMENTS, WITH APPLICATIONS IN WEB AND STREAMS ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΓΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΕΣ ΊΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΣΤΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 154 Αθηνών 207 ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - 9 -

15 Αθηνών 277 Αθηνών 282 Αθηνών 283 Αθηνών 301 Αθηνών 303 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ: ALZHEIMER ΚΑΙ PARKINSON ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ- ΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΥ-ΠΥΡΗΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΡΕΝΙΝΗΣ 2. Πολυτεχνείο Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ ΚΩ. ΠΡΟΤ Πολυτεχνείο 223 Πολυτεχνείο 246 Πολυτεχνείο 183 Πολυτεχνείο 19 Πολυτεχνείο 20 Πολυτεχνείο 158 Πολυτεχνείο 165 Πολυτεχνείο 204 Πολυτεχνείο 210 Πολυτεχνείο 221 Πολυτεχνείο 224 ΤΙΤΛΟΣ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΤΩΝ ΞΗΡΑΣΙΑΣ-ΛΕΙΨΥ ΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ METHODS AND TOOLS FOR ADAPTIVE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN EUROPE / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΗ HSRL ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ LASER Nd:YAG ΣΤΑ 355 nm ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

16 Πολυτεχνείο 234 Πολυτεχνείο 219 Πολυτεχνείο 222 ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASERS ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ CLIC, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΟΣΚΕ ΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 15 Πολυτεχνείο 226 ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 16 Πολυτεχνείο 227 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΠΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΩΤΑ ΠΕ ΙΑ 17 Πολυτεχνείο 229 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΜΕ ΥΪΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 18 Πολυτεχνείο 233 ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΑ 19 Πολυτεχνείο 241 MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙ ΩΝ Πολυτεχνείο 243 ΧΩΡΟΙ Banach ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Πολυτεχνείο 254 ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ- ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 22 Πολυτεχνείο 255 ΜΟΡΙΑΚΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ Πολυτεχνείο 257 Πολυτεχνείο 258 Πολυτεχνείο 7 Πολυτεχνείο 13 Πολυτεχνείο 14 Πολυτεχνείο 18 Πολυτεχνείο 26 ΑΥΤΌ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΤΗΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΜΗΣ ΑΠΌ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ-ΑΝΩ ΟΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΓΑΛΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΕ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΙΑΤΜΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ Ε ΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΕΓΕΡΣΗ Πολυτεχνείο 27 Πολυτεχνείο 34 Πολυτεχνείο 37 Πολυτεχνείο 41 ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑ- ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ:ΑΙΤΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

17 34 Πολυτεχνείο 49 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Πολυτεχνείο 55 Πολυτεχνείο 66 Πολυτεχνείο 67 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολυτεχνείο 74 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Πολυτεχνείο 81 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ/ΕΞΟ ΟΥΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 40 Πολυτεχνείο 82 ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Πολυτεχνείο 83 Πολυτεχνείο 85 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΑΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΕΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 43 Πολυτεχνείο 94 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Πολυτεχνείο 95 Πολυτεχνείο 96 Πολυτεχνείο 98 Πολυτεχνείο 101 Πολυτεχνείο 103 Πολυτεχνείο 106 Πολυτεχνείο 111 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑ ΕΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Πολυτεχνείο 113 Πολυτεχνείο 115 Πολυτεχνείο 118 Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ 54 Πολυτεχνείο 120 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

18 55 56 Πολυτεχνείο 130 Πολυτεχνείο 131 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΑΜΟΡΦΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 57 Πολυτεχνείο 133 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟ ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 58 Πολυτεχνείο 134 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Πολυτεχνείο 136 ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΑΛΩ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ,ΜΕΛΕΤΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Πολυτεχνείο 139 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Πολυτεχνείο 145 Πολυτεχνείο 152 Πολυτεχνείο 153 Πολυτεχνείο 192 ΜΟΡΙΑΚΗ, ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ(ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΕΣ) ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ SAR ΜΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 65 Πολυτεχνείο 198 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Πολυτεχνείο 201 Πολυτεχνείο 208 Πολυτεχνείο 212 Πολυτεχνείο 213 Πολυτεχνείο 214 Πολυτεχνείο 216 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΝΑΝΟΫ ΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ- ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΩ ΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΦΟΡΤΙΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΗΣ Υ ΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, Α ΡΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΧΡΟΝΟ-ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 72 Πολυτεχνείο 230 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

19 73 Πολυτεχνείο 231 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ Πολυτεχνείο 236 Πολυτεχνείο 237 Πολυτεχνείο 238 Πολυτεχνείο 263 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΧΡΟΝΟΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΥΣΜΕΝΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 3. Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ ΚΩ. ΠΡΟΤ ΤΙΤΛΟΣ Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 1 Η αλληλεπίδραση των συστηµάτων αντίληψης της µουσικής και της γλώσσας Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 44 Η Κατάκτηση της Τελικότητας στη Μητρική Γλώσσα Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 56 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 59 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 64 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 74 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 83 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 110 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 140 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 225 Σατιρικά επιγράµµατα εναντίον γιατρών στη λατινική γραµµατεία: κοινωνικο-µοτιβιστική έρευνα" Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών κατά την αυτόµατη επεξεργασία κειµένων µε εφαρµογές στη µετάφραση ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο Αλληλεπιδράσεις κεραµικών εργαστηρίων κατά τους αρχαϊκούς χρόνους Η ελευθερία της βούλησης στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη: Ελεύθερη επιλογή και ηθική ευθύνη Σύστηµα αυτόµατης ανάλυσης κειµένων µε σκοπό την αυτόµατη µετάφραση: Μέθοδοι συντακτικής και σηµασιολογικής περιγραφής και ηλεκτρονικής κωδικοποίησης των όρων του χρηµατιστηρίου Η διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής για το θέατρο από τη µεταπολίτευση έως τις αρχές του 21ου αιώνα Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ( ). ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

20 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 238 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 249 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 288 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 346 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 357 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 360 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 405 Νευροψυχολογική παρέµβαση για την κοινωνική λειτουργικότητα ασθενών µε σχιζοφρένεια ιερεύνηση των συναισθηµατικών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και της γνωστικής ανάπτυξης των υιοθετηµένων παιδιών προεφηβικής ηλικίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ πεποιθήσεων, φύλου και κοινωνικοπολιτισµικού πλαίσιου στην εκδήλωση και αξιολόγηση της µουσικής συµπεριφοράς κατά το µάθηµα της µουσικής Η Επίδραση Του Παραδοσιακού Χορού Στην υναµική Του Ενδοατοµικού Και ιαπροσωπικού Συντονισµού Κατά Την Εκτέλεση Ρυθµικών Κινήσεων Εικονογραφήγηµα δηµιουργού. Εικαστική και αφηγηµατική ποιητική. Το αίτηµα της ίασης των ασθενών στη λαϊκή θρησκευτικότητα Επεξεργασία προτάσεων: Το ιεπίπεδο Σύνταξης - Προσωδίας Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 3 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 16 Συµβούλιο Εφετών και παραποµπή του κατηγορουµένου µε αµετάκλητο βούλευµα. Ποινική αντιµετώπιση των προσβολών ηλεκτρονικών δεδοµένων και συστηµάτων πληροφοριών-εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 27 Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 48 Eπισφαλείς συνθήκες εργασίας και κοινωνικές ταυτότητες: Μια κοινωνικο-ψυχολογική διερεύνηση του λόγου των νέων µεταναστών δεύτερης γενιάς Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 102 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 103 Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηµατικότητας στον κλάδο των υπηρεσιών Τέχνης και Θεάµατος Μαθησιακές υσκολίες και ελλειµµατικές κοινωνικές δεξιότητες. Η επίδραση της χρήσης του ιαδικτύου στις φιλίες και τη µοναξιά Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 165 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 188 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 209 Τα τελωνειακά καθεστώτα αναστολής των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων Ανθεκτικότητα παιδιών µε εµπειρίες συναισθηµατικής κακοποίησης/ παραµέλησης στο σχολείο: Σύγχρονη και αναδροµική διερεύνηση επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων. Συµπεριφορές αποφυγής κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία: Η περίπτωση των στρατηγικών αυτοϋπονόµευσης και της αποφυγής αναζήτησης βοήθειας 27 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 220 Ο επτανησιακός συνταγµατισµός στα χρόνια της Αγγλοκρατίας 28 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 252 Ποινική και διοικητική προσέγγιση του φαινοµένου της διαφθοράς 29 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 356 Για την ιδιότητα του πολίτη 30 Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 361 Η Ψυχοκοινωνική προσαρµογή εγκύων: Ψυχολογικοί, κοινωνικοί και µαιευτικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ19-ΠΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ19-ΠΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ39-ΞΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ39-ΞΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ9-ΔΣΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ9-ΔΣΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Η9-ΑΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Η9-ΑΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/12/2014 Α.Π. : 25388 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/12/2014 Α.Π. : 25388 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.09 13:12:42 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω9ΑΨ9-ΜΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ39-44Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ39-44Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-7Υ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-7Υ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1 ο ΕΤΟΣ ευτέρα 3/6/2013 9:00-11:30 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ- ΦΩΤΙΑ Η Τετάρτη 5/6/2013 9:00-11:30 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Παρασκευή 7/6/2013 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ευτέρα 10/6/2013 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα Βιοπληροφορική και Πολυµέσα Αθήνα 1.2.2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πως σχετίζεται µε τα Πολυµέσα 2. Τι είναι η Βιοπληροφορική 3. Χρήσεις 4. Συµπεράσµατα 5. Βιβλιογραφία Βιοπληροφορική και Πολυµέσα 2 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43246Ψ8Ζ6-ΘΦ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β43246Ψ8Ζ6-ΘΦ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 30/10/2012 Πληροφορίες: κ. Γ. Πρωτεκδίκου Αρ. Πρωτ: 14622 Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik, 1868 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΑΛΓΕΒΡΑ 3. ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 4. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 5. ΣΕΙΡΕΣ 6. ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 06-12-2013 Αριθµ.Πρωτ.:9375 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T. ΑΔΑ: 7ΘΘ3465ΦΘΘ-ΚΔΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 15:23:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3650 1853 1999 1167 1651 686 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3650

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα