Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ. ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Περίληψη Στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, η επιβίωση μιας επιχείρησης αποτελεί τον πρωταρχικό της στόχο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καλείται να κινηθεί μεθοδευμένα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, στρατηγικές που προκύπτουν μέσω του στρατηγικής ανάλυσης. Μια επιχείρηση που βαδίζει στα «τυφλά» δεν αξίζει να λέγεται επιχείρηση. Η παρούσα εργασία επιδιώκει, μέσα από την μελέτη περίπτωσης της μεταφορικής εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.», να ερευνήσει σε βάθος και να ερμηνεύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, με σκοπό την πρόταση της κατάλληλης στρατηγικής κατεύθυνσης, για την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών του κλάδου. Στόχος της εργασίας είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για άλλες παρόμοιες του κλάδου. Η έρευνα έγινε σε διάφορα στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε μια βαθιά ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την στρατηγική διοίκηση και τις θεωρίες που την περιβάλλουν. Μέσα από πολυάριθμα ξενόγλωσσα άρθρα, αλλά και από ελληνικούς συγγραφείς, συντάχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και ένα υπόδειγμα ερωτηματολογίου μέσω του οποίου να προκύπτουν δεδομένα απαραίτητα για τις αναλύσεις που ακολούθησαν. Στο δεύτερο στάδιο έγινε μια έρευνα σε δευτερογενείς πηγές δεδομένων σχετικά με την επιχείρηση (Ισολογισμοί, στοιχεία του κλάδου, καταστατικό της εταιρείας) από όπου προέκυψαν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοοικονομική και κλαδική ανάλυση αυτής. Σε ένα τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη με ερωτήσεις τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου, η οποία είχε ως σκοπό τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων για την επιχείρηση αλλά και το περιβάλλον της, είτε αυτό λέγεται εσωτερικό είτε εξωτερικό. Από τα στοιχεία της συνέντευξης υλοποιήθηκαν οι υπόλοιπες στρατηγικές σελ

3 αναλύσεις με την σειρά που παρουσιάζονται εδώ. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η λεγόμενη «Ανάλυση PEST», το οποίο χωρίζεται σε τέσσερεις κύριους παράγοντες: το πολιτικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και το τεχνολογικό περιβάλλον. Σε αυτή την ανάλυση παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση και αφορούν κυρίως την νομοθεσία, την οικονομική συγκυρία, τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τα κοινωνικά φαινόμενα που παρατηρούνται στα χρόνια της έρευνας. Στην συνέχεια ακολούθησε η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, ή αλλιώς «Ανάλυση VRIO», στην οποία γίνεται η αναζήτηση και αξιολόγηση των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. Από τις δυο προηγούμενες αναλύσεις προκύπτει και η τρίτη ανάλυση, η «ανάλυση SWOT». Σε αυτή καταγράφονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης που προκύπτουν από τη μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος της, καθώς και οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος της. Στο τέλος, γίνεται μια συγκεντρωτική αξιολόγηση όλως αυτών των αναλύσεων με απώτερο σκοπό τον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών που θα πρέπει να εφαρμόσει η επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Αναφορικά, οι στρατηγικές τις οποίες προτείνει ο ερευνητής στην «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» είναι οι εξής πέντε: 1. Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς 2. Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς 3. Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης 4. Στρατηγική Οριζόντιας Ολοκλήρωσης 5. Στρατηγικές Συμμαχίες Λεπτομερέστερη παρουσίαση αυτών των στρατηγικών γίνεται στο Κεφάλαιο των Συμπερασμάτων. σελ

4 Ευχα ριστίες Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μπιτζιλή Σάββα, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.», για την απλόχερη βοήθεια του μέσω της παραχώρησης της συνέντευξης, η οποία ήταν πολύ εποικοδομητική και χρήσιμη για την έρευνα που κλήθηκα να φέρω εις πέρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Θερίου Γεώργιο, ο οποίος με την ακούραστη και συστηματική του καθοδήγηση, με βοήθησε στην πραγματοποίηση μιας όσο το δυνατόν πιο άρτιας επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο φιλικό και οικογενειακό μου περιβάλλον και ιδιαίτερα στην μητέρα μου και τον φίλο μου Καλπακίδη Σάββα, οι οποίοι με στήριξαν ψυχολογικά καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αυτής. Επίσης, οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη συμφοιτήτρια μου, Σαϊτιώτη Ελένη, με την οποία και ξεκίνησε η συγγραφή της εργασίας. σελ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη Ευχαριστίες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Γενικοί όροι Οικονομικός οργανισμός Επιχείρηση Περιβάλλον Περιεχόμενο του περιβάλλοντος Γενικό περιβάλλον Ειδικό περιβάλλον Επιτυχία των επιχειρήσεων Στρατηγική Διοίκηση Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis) Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) Εφαρμογή της Στρατηγικής (Strategy Implementation) Θεμελιώδεις θεωρίες Η προσέγγιση του Porter Οι Πέντε Δυνάμεις του Porter Κίνδυνος Εισόδου (Barriers to Entry) Διαπραγματευτική Ισχύς Προμηθευτών & Αγοραστών (Bargaining power of suppliers & buyers) Υποκατάστατα Προϊόντα (Substitute products) σελ

6 Ι Άμεσα Ανταγωνιστικό Περιβάλλον (Competitive Environment) Μέθοδοι ανταπόκρισης στο εξωτερικό περιβάλλον Τοποθέτηση της εταιρείας (Positioning the company) Ι Επιρροή της ισορροπίας (Influencing the balance) Ι Εκμετάλλευση των μεταβολών του κλάδου (Exploiting industry change) Στρατηγικές Ομάδες Θεωρία των πόρων της επιχείρησης (Resource-based view) Η Ιστορική Εξέλιξη της Θεωρίας των Πόρων Ι Η Ανάπτυξη της Θεωρίας των Πόρων της Επιχείρησης Ι Η προσέγγιση του Barney Ι Πολύτιμοι πόροι (Valuable resources) Ι Σπάνιοι πόροι (Rare resources) Ατελώς μιμητοί πόροι (Imperfectly imitable resources) Ι Δυνατότητα υποκατάστασης (Substitutability) Είδη Επιχειρησιακών Στρατηγικών Γενικές στρατηγικές του Porter Γενική στρατηγική Διαφοροποίησης Γενική στρατηγική Ηγεσίας Κόστους Γενική στρατηγική Εστίασης Ειδικές στρατηγικές Στρατηγικές Σταθερότητας Ι Στρατηγικές Ανάπτυξης Στρατηγικές Διάσωσης - Αναστροφής Μέθοδοι Στρατηγικής Ανάλυσης σελ

7 Ανάλυση PEST (Political, Economical, Social, Technological) Κλαδική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανάλυση VRIO (Valuable, Rare, Inimitable, Organization) Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΣ.Π.) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΞ.Π.) Πίνακας Αξιολόγησης του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (IE Matrix) Πίνακας «Αξιολόγησης τους Στρατηγικής Θέσης τους επιχείρησης» (SPACE Matrix) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφοριακά Στοιχεία της Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε Ιστορικό της εταιρείας Σκοπός της εταιρείας Δραστηριότητες της εταιρείας Υφιστάμενες διαδικασίες στην Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε Οργανωτική Δομή της εταιρείας Παρουσίαση Στοιχείων Επιδόσεων της Επιχείρησης των Τεσσάρων Προηγούμενων Ετών Αναλύσεις Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση PEST Πολιτικό (Political) περιβάλλον Οικονομικό (Economic) περιβάλλον Κοινωνικό (Social) περιβάλλον σελ

8 3.2.Ι.4. Τεχνολογικό (Technological) περιβάλλον Κλαδική ανάλυση Ι. Παρουσίαση του κλάδου των μεταφορών Η Πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια Ανάλυση των Πέντε Δυνάμεων του Porter για την «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Ι.2. Κεφάλαιο Κίνησης Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Ι. Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας και Κερδοφορίας Ι. Μικτό Περιθώριο Κέρδους Καθαρό Περιθώριο Κέρδους Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Ι. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Δείκτης Βαθμού Καλύψεως Παγίων με Ίδια Κεφάλαια Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση VRIO (Valuable, Rare, Inimitable, Organization) Πίνακας VRIO Σχολιασμός του πίνακα VRIO Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) σελ

9 3.6. Πίνακες αξιολόγησης της επιχείρησης και επιλογής στρατηγικής κατεύθυνσης Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΣ.Π) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΞ.Π) Πίνακας Αξιολόγησης του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (IE Matrix) Πίνακας «Αξιολόγησης της Στρατηγικής Θέσης της επιχείρησης» (SPACE Matrix) Επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης Στρατηγική Οριζόντιας Ολοκλήρωσης Στρατηγικές Συμμαχίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Προτεινόμενες Στρατηγικές Περιορισμοί της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α) Δείγμα ερωτήσεων συνέντευξης Β) Ισολογισμοί της εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» σελ

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1. Δείγμα Ανάλυσης VRIO Σελ. 53 Πίνακας 1.2. Δείγμα Ανάλυσης SWOT Σελ. 54 Πίνακας 1.3. Δείγμα Πίνακα Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Σελ. 56 Πίνακας 1.4. Δείγμα Πίνακα Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος Σελ. 58 Πίνακας 1.5. Πίνακας IE MATRIX Σελ. 59 Πίνακας 1.6. Πίνακας SPACE MATRIX Σελ. 62 Πίνακας 3.1. Ανάλυση VRIO της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 91 Πίνακας 3.2. Ανάλυση SWOT της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 96 Πίνακας 3.3. Πίνακας Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος της εταιρείας Σελ. 98 Πίνακας 3.4. Πίνακας Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος της εταιρείας Σελ. 99 Πίνακας 3.5. Πίνακας προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων Σελ. 104 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1.1. Γενικό Περιβάλλον της επιχείρησης Σελ. 49 Σχήμα 1.2. Οι Πέντε παράγοντες του Porter Σελ. 50 Σχήμα 3.1. Οργανόγραμμα της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 74 σελ

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), ως ένα γενικότερο πλαίσιο αρχών και μεθόδων που προσδιορίζουν τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα έντονα στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας τόσο των σημαντικών αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον (διεθνοποίηση των οικονομιών, απελευθέρωση των αγορών, ένταση και έξαρση του ανταγωνισμού, κ.λπ.), όσο και των ανακατατάξεων στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπως είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης, η υιοθέτηση νέων μορφών απασχόλησης και η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα και της γνώσης σε κυρίαρχη παράμετρο εφαρμογής των στρατηγικών αποφάσεων των οργανισμών. Οι ανώτατες διοικήσεις των περισσότερων επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεών τους είναι η ποιότητα, η γρήγορη τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά και η ικανοποίηση των πελατών. Αυτά όμως τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν αρκούν από μόνα τους για την διασφάλιση της επιβίωσης της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμοστεί και στο εξωτερικό περιβάλλον της, μιμούμενη διαδικασίες και επιλογές που υλοποιούν άλλες επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση από την πλευρά της οφείλει στον εαυτό της να αποκτά νέες δεξιότητες και ιδιαίτερες ικανότητες, και ως εκ τούτου νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διαφορετικά από αυτά των ανταγωνιστών της, ώστε να τη χαρακτηρίζει η διαφορετικότητα. Ο στρατηγικός προγραμματισμός χαρακτηρίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και για αυτό αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνητών. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική διοίκηση θεωρείται σημείο αναφοράς και σε επίπεδο θεωρητικής έρευνας, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής των βασικών αρχών της σε όλες τις επιχειρήσεις (Θερίου, 2005). σελ

12 Οι μεταφορικές εταιρείες αποτελούν τον παράγοντα «κλειδί» για κάθε εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι οι εταιρείες αυτές που μεσολαβούν μεταξύ της εξόρυξης των πρώτων υλών και της τελικής διάθεσης στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια, αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των επιχειρήσεων που όμως περνούν απαρατήρητοι, σε πολλές περιπτώσεις, από τους καταναλωτές. Κανείς δεν έχει αναρωτηθεί με ποιο τρόπο φτάνουν τα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων, πόσοι άνθρωποι εργάζονται για αυτή την τροφοδοσία, ποια είναι τα κόστη μεταφοράς τους, ακόμα και τι θα συμβεί εάν αυτές οι εταιρείες πάψουν να υφίστανται. Όλες οι πράξεις αγοραπωλησιών εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από τις μεταφορικές εταιρείες. Η ύφεση της οικονομίας στην Ελλάδα έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους, είτε αυτοί είναι κλάδοι παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, είτε είναι κλάδοι παροχής υπηρεσιών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μελετηθεί η επιρροή αυτή και στον κλάδο των μεταφορικών επιχειρήσεων, διότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν, έστω και μια ελάχιστη, συσχέτιση με τον κλάδο αυτό. Το θέμα της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε από προσωπικό ενδιαφέρον του ερευνητή για την καλύτερη κατανόηση της επικρατούσας κατάστασης στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, στην οποία εργάστηκε για την πρακτική του άσκηση, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η εταιρεία «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε» για τον ίδιο λόγο. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η σύσταση μιας μελέτης οργάνωσης και στρατηγικού προγραμματισμού για την επιχείρηση «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε» που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών. Στα πλαίσια αυτά στόχοι της εργασίας αποτελούν: Η μελέτη της δομής, της οργάνωσης και της στρατηγικής θέσης της υπό ανάλυση εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα. Η πρόταση μεθόδων και στρατηγικών για την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κλάδο που δραστηριοποιείται. Η εργασία αυτή μπορεί, επίσης, να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις παρόμοιας δραστηριότητας, για την αξιολόγηση της δικής τους πορείας στον κλάδο. σελ

13 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την στρατηγική διοίκηση. Στα πλαίσια αυτής της ανασκόπησης δίνονται κάποιοι γενικοί ορισμοί και παρουσιάζονται οι θεωρίες του Porter (Πέντε Δυνάμεις) και του Barney (Θεωρία των Πόρων της Επιχείρησης), οι οποίες αποτελούν «σταθμούς» για τον τομέα της στρατηγικής διοίκησης. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά γύρω από τη θεωρία των στρατηγικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων, δευτερογενών και πρωτογενών. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτονται τα πληροφοριακά στοιχεία της εταιρείας που μελετάται, καθώς και όλες οι στρατηγικές οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση των αναλύσεων ξεκινά με την ανάλυση PEST, συνεχίζει με την Κλαδική ανάλυση ή ανάλυση PORTER, έπειτα ακολουθούν η Χρηματοοικονομική ανάλυση, η ανάλυση VRIO και η ανάλυση SWOT, με τη σειρά που αναγράφονται παραπάνω. Τέλος, σειρά έχουν οι Πίνακες Π.Α.ΕΣ.Π. και Π.Α.ΕΞ.Π. και οι πίνακες IE MATRIX και SPACE MATRIX οι οποίοι και καθορίζουν της στρατηγική θέση και κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση. Στο κεφάλαιο τέσσερα βρίσκονται τα συμπεράσματα της έρευνας, όπου γίνεται και η αναλυτικότερη παρουσίαση των προτεινόμενων στρατηγικών με ειδικότερες προτάσεις από τον ερευνητή που να αρμόζουν στην επιχείρηση και στον κλάδο. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στις αδυναμίες της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκεται η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση με αναλυτική καταγραφή των πηγών άντλησης δεδομένων του ερευνητή ταξινομημένες με αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Τέλος, στα παραρτήματα βρίσκονται συνημμένοι οι ισολογισμοί της επιχείρησης για τα έτη 2007 με 2010 καθώς και ένα αρχείο με τις προσχεδιασμένες ερωτήσεις της συνέντευξης, όπως αυτές προβλέπονταν να γίνουν. σελ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η στρατηγική διοίκηση αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του αποτελεσματικού μάνατζμεντ και είναι, επίσης, το κυρίαρχο θέμα αυτής της εργασίας. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να πληροφορήσει τους αναγνώστες για το τι είναι η στρατηγική διοίκηση, ποια είναι η ιστορική της εξέλιξη, ποιοι είναι οι κύριοι θεωρητικοί της φιλοσοφίας της και, τέλος, ποιος είναι ο τρόπος εφαρμογής της στο χώρο των επιχειρήσεων ώστε αυτές να είναι επιτυχημένες. Πριν όμως γίνει η εμβάθυνση στα ανωτέρω θέματα αυτού του κεφαλαίου, θεωρείται συνετό να γίνουν αναφορές σε κάποιους γενικούς όρους του επιστημονικού κλάδου των επιχειρήσεων Γενικοί όροι Οικονομικός οργανισμός Ο όρος «οργανισμός» αναφέρεται σε μια συγκροτημένη ολότητα που έχει στόχο να φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο. Ένας οικονομικός οργανισμός αποτελεί μια οικονομική οντότητα, η οποία με τον κατάλληλο συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής (εργασία, γη, κεφάλαιο) στο πλαίσιο δράσης της, παράγει αγαθά και/ή υπηρεσίες που προορίζονται για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Ο συνδυασμός των συντελεστών αυτών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται η βασική οικονομική αρχή, δηλαδή η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος, πράγμα που αποδεικνύει τον οικονομικό χαρακτήρα του οργανισμού (Τερζίδης, 2004). σελ

15 Επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί έναν οικονομικό οργανισμό με στόχο την επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Το κέρδος αποτελεί στόχο του ιδιοκτήτη, ή αλλιώς φορέα, της επιχείρησης, ο οποίος τη χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου του αυτού. Ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής δεν είναι πάντα αποτελεσματικός και εμπεριέχει των κίνδυνο αποτυχίας με αποτέλεσμα την απώλεια των κεφαλαίων του φορέα της επιχείρησης. Έτσι, το κέρδος χαρακτηρίζεται ως επιβράβευση του επιχειρηματία για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται στο πλαίσιο του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Με δεδομένο ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη επιχείρησης χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, αντιμετωπίζεται όλο και συχνότερα ως κοινονικο-οικονομικό σύστημα (Τερζίδης, 2004) Περιβάλλον Η αντιμετώπιση της επιχείρησης ως ένα ανοικτό, κοινονικο-οικονομικό σύστημα, οδηγεί στην παραδοχή της ύπαρξης αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτής και του περιβάλλοντος της. Οι σχέσεις αυτές είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρηση διότι μέσα από αυτές διαμορφώνονται συνθήκες που είναι δύσκολο να επηρεαστούν από αυτήν ή να προβλεφθούν με ακρίβεια. Συνεπώς, η επιχείρηση επιδιώκει την έγκαιρη αναζήτηση και τον εντοπισμό των στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον της, καθώς και τη μελέτη των χαρακτηριστικών και των επιδράσεων των στοιχείων αυτών στην ίδια. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί η επιχείρηση να καθορίσει την συμπεριφορά που πρέπει να έχει απέναντι στο περιβάλλον της (Τερζίδης, 2004) Περιεχόμενο του περιβάλλοντος Αναφορικά με τα στοιχεία που συνθέτουν το σύστημα μιας επιχείρησης, το περιβάλλον της μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Φυσικό, Γενικό και Ειδικό. Το Φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις συνθήκες ενός χώρου στον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δραστηριότητα μια επιχείρηση (π.χ. συγκοινωνιακή υποδομή, γεωγραφικές και σελ

16 κλιματικές συνθήκες). Αντίστοιχα, το γενικό και ειδικό περιβάλλον περιέχουν τόσο το γενικό πλαίσιο συνθηκών όσο και τις ειδικές συνθήκες που διέπουν την δραστηριότητα μιας επιχείρησης (Τερζίδης, 2004) Γενικό περιβάλλον Το Γενικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους γενικότερους όρους που ισχύουν σε ένα γεωγραφικό χώρο (εθνικό, παγκόσμιο) και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες ή στρατηγικές διαφόρων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου. Το Γενικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους εξής τέσσερεις τομείς: 1. Ο Οικονομικός τομέας: περιλαμβάνει τη γενική οικονομική κατάσταση ενός γεωγραφικού χώρου η οποία επηρεάζει τις αγορές (οικονομική συγκυρία, πληθωρισμός, ανεργία κ.ά.). 2. Ο Τεχνολογικός τομέας: περιλαμβάνει την εξέλιξη της τεχνολογίας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής την οποία πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση για να παραμένει ανταγωνιστική (καινοτομία προϊόντος-παραγωγής). 3. Ο Νομικός-πολιτικός τομέας: περιλαμβάνει τις νομικές διατάξεις προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η επιχείρηση (νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αναπτυξιακή πολιτική, εισοδηματική πολιτική κ.ά.). 4. Ο Κοινωνικός-πολιτισμικός τομέας: περιλαμβάνει την κοινωνική δομή στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και να προσαρμοστεί η επιχείρηση (εργασιακή ηθική, επαγγελματική κατάρτιση, κοινωνική διαστρωμάτωση κ.ά.) (Τερζίδης, 2004) Ειδικό περιβάλλον Το Ειδικό περιβάλλον εμπεριέχει συνολικά τα στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση αναπτύσσει, με ή χωρίς τη θέληση της, σχέσεις αλληλεπίδρασης προκειμένου να πετύχει το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της. Στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού αποτελούν συνήθως οι πελάτες της (καταναλωτές, έμποροι), οι προμηθευτές της (χρηματοοικονομικών ή υλικών πόρων, εργατικής δύναμης), οι ανταγωνιστές της σελ

17 καθώς και οι ρυθμιστικοί παράγοντες (δημόσια διοίκηση, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.). Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του ειδικού περιβάλλοντος, δεν αποκλείεται όμως και η έλλειψη κάποιων ή η ύπαρξη κάποιων άλλων ανάλογα με τη στελέχωση και το βαθμό οργάνωσης της επιχείρησης (Τερζίδης, 2004) Επιτυχία των επιχειρήσεων Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν είναι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της στρατηγικής διοίκησης. Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει τον κλάδο της στρατηγικής από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του, στη δεκαετία του 60. Οι αιτίες που προκαλούν την επιτυχία ή αποτυχία μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν όλα τα άλλα ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια μεγάλη συλλογή δοκιμίων. Το ερώτημα αυτό λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ζητήματα όπως: γιατί οι επιχειρήσεις διαφέρουν, πώς συμπεριφέρονται, πώς επιλέγουν στρατηγικές και πώς γίνεται η διαχείριση τους. Ενώ αρχικά οι ερευνητές μελετούσαν τις επιχειρήσεις σε εγχώριο επίπεδο, τώρα λαμβάνουν υπόψη τους και την επιρροή του παγκόσμιου ανταγωνισμού που προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση όταν αναζητούν τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας αυτών. Για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως επιτυχής, πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ο όρος «επιτυχία» για τα δεδομένα της επιχείρησης. Η επιτυχία για μια επιχείρηση εκδηλώνεται με την κατάκτηση μιας ή περισσοτέρων ανταγωνιστικών θέσεων, οι οποίες οδηγούν σε ανώτερες και βιώσιμες χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η ανταγωνιστική θέση ορίζεται σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της επιχείρησης παγκοσμίως. Αρχικά, για να εξηγηθεί η επιτυχία, η βιβλιογραφία της στρατηγικής όρισε τρεις κρίσιμες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει ένα σύνολο από στόχους που θα αφορούν την εσωτερική λειτουργία της, καθώς επίσης και λειτουργικές πολιτικές, οι οποίες θα καθορίζουν συλλογικά τη θέση της στην αγορά. Η στρατηγική θεωρείται ως ένα μέσω ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης. Οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης σελ

18 είναι τα εργαλεία που θα αποτρέψουν την λοξοδρόμηση των λειτουργικών αυτών τμημάτων. Η στρατηγική καλείται να δώσει λύση στο πρόβλημα της ελλιπούς επίβλεψης από τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. Όταν μια ανώτερη στρατηγική γίνεται απόλυτα κατανοητή από όλα τα μέλη ενός οργανισμού, οι περισσότερες πράξεις είναι ελεγχόμενες και οι εργαζόμενοι μπορούν από μόνοι τους να αποφασίζουν με ποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων και έτσι διευκολύνεται το έργο της διοίκησης. Η δεύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι να ευθυγραμμίζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντος της με την βοήθεια των στόχων και πολιτικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η λειτουργία της στρατηγικής είναι η εναρμόνιση της επιχείρησης με το περιβάλλον που την περιβάλλει. Τόσο το περιβάλλον όσο και οι δυνατότητες της επιχείρησης είναι στοιχεία που αλλάζουν με τον χρόνο, και έτσι, ο σκοπός της στρατηγικής είναι να διατηρεί μια δυναμική, και όχι στατική, ισορροπία. Η τρίτη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η στρατηγική της εταιρείας να επικεντρώνεται στη δημιουργία και την εκμετάλλευση των λεγόμενων «διακριτικών αρμοδιοτήτων». Διακριτικές αρμοδιότητες είναι αυτά τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που της επιτρέπουν να ακολουθήσει μια στρατηγική πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από ό, τι άλλες επιχειρήσεις (Hrebiniak και Snow, 1982; Hitt και Ireland, 1985; Learned et al., 1969). Αυτές αποτελούν τα πλεονεκτήματα που είναι μοναδικά για την επιχείρηση και θεωρούνται ως το επίκεντρο της ανταγωνιστικής επιτυχίας (Porter, 1991) Στρατηγική Διοίκηση Η στρατηγική Διοίκηση είναι το θέμα γύρω από το οποίο είναι δομημένη η εργασία αυτή. Για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητά η έννοια και ο ρόλος της, πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για το πρώτο συνθετικό του όρου, την στρατηγική. Η στρατηγική στη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτό το σημείο της εργασίας χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός. σελ

19 Η στρατηγική ορίζεται ως ο σκοπός και η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, κατά τέτοιο τρόπο που να ταυτίζονται πάντα οι ικανότητες και οι πόροι της επιχείρησης με το συνεχώς διαφοροποιούμενο περιβάλλον της, και ειδικότερα με τις αγορές και τους πελάτες της, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μελών (stakeholders) (Θερίου, 2005). Η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας των στρατηγικών αποφάσεων, αλλά όχι μόνο. Ο όρος «στρατηγική διοίκηση» γίνεται πιο κατανοητός αν εξεταστούν τα τρία στάδια που εμπεριέχει: Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis). Οι υπεύθυνοι καθορισμού στρατηγικών προσπαθούν να κατανοήσουν την στρατηγική θέση της επιχείρησης. Το δεύτερο στάδιο η Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) σχετίζεται με την επεξεργασία πιθανών ενεργειών και κατευθύνσεων της επιχείρησης, καθώς και την αξιολόγηση και την επιλογή κάποιων από αυτών. Τέλος, το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην Εφαρμογή της στρατηγικής (Strategy Implementation), που σχετίζεται με την επιλογή σχεδιασμού ήδη επιλεγμένων στρατηγικών, ώστε να εφαρμοστούν επιτυχώς (Θερίου, 2005) Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis) Η Στρατηγική Ανάλυση αποτελεί την καταβολή μιας προσπάθειας της επιχείρησης να κατανοήσει την Στρατηγική της Θέση. Η επιχείρηση σκοπεύει να αποκρυσταλλώσει μια άποψη, σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της στο παρόν και μέλλον, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις, που οδηγούν στην ανάπτυξη. Οι προαναφερόμενοι αυτοί παράγοντες είναι οι εξής τέσσερεις: 1) Το Περιβάλλον σελ

20 Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται σε οικονομικό, ανταγωνιστικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο. Η ανάλυση των παραγόντων αυτών αποτελεί ζωτικής σημασίας για την στρατηγική ανάλυση. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες προς εκμετάλλευση από πλευράς επιχειρήσεων, ενώ μπορούν κάποιοι άλλοι να προκαλέσουν κίνδυνο, κάτι που η επιχείρηση θα πρέπει να αποφύγει ή να αντιμετωπίσει. 2) Οι Πόροι και οι Ικανότητες που διαθέτει ο οργανισμός Αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Για να εξεταστεί η στρατηγική ικανότητα της, πρέπει να αναζητηθούν οι δυνατότητες και αδυναμίες της, δηλαδή, να εντοπιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας συλλογικής γνώμης για τα ήδη υπαρκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάληξη σε μια μελλοντική στρατηγική. 3) Οι Προσδοκίες των ενδιαφερόμενων πλευρών Οι προσδοκίες επηρεάζουν την κρίση αυτών που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σύμφωνα με την κουλτούρα που επικρατεί. 4) Η κουλτούρα που επικρατεί στην επιχείρηση Η κουλτούρα επηρεάζει κατά πολύ την επιλογή της στρατηγικής, που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Με βάση την κουλτούρα και τις πεποιθήσεις, η επιχείρηση κάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος και την ανάλυση της στρατηγικής ικανότητας. Οι απόψεις που επικρατούν συνήθως, είναι των στελεχών των ανωτέρων κλιμάκων. Γίνεται αντιληπτό, ότι οι ανωτέρω παράγοντες πηγάζουν από πολιτιστικές και πολιτικές πεποιθήσεις και έτσι σχηματίζεται η στρατηγική ανάλυση των επιχειρήσεων (Θερίου, 2005). σελ

21 Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) Η Επιλογή Στρατηγικής απορρέει από την Στρατηγική Ανάλυση. Τα στάδια της Στρατηγικής Ανάλυσης διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις: Δημιουργία στρατηγικών επιλογών Μέσα από μια γκάμα εναλλακτικών στρατηγικών γίνεται η επιλογή των κατάλληλων (στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή, με την επέκταση εργασιών, κ.α.). Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών προτάσεων. Στην Επιλογή Στρατηγικής εξετάζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές αποφάσεις και αξιολογούνται, καθώς ταυτόχρονα δίνονται απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Ποιες από τις εναλλακτικές στρατηγικές εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και συγχρόνως περιορίζουν τις αδυναμίες; 2. Ποιες εναλλακτικές στρατηγικές δημιουργούν νέες ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον περιορίζουν εντελώς τους κινδύνους; Η έρευνα αυτή ονομάζεται προσπάθεια προσαρμογής για προτεινόμενη στρατηγική. Η επιχείρηση καλείται να απαντήσει και στα επόμενα ερωτήματα: 1. Πόση έκταση καταλαμβάνει η εξεταζόμενη στρατηγική επιλογή, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη. 2. Πληρότητα ταμειακών ροών και χρηματοδότηση της επιχείρησης. 3. Ύπαρξη παραγωγικής ικανότητας για τη δημιουργία αποθεμάτων. 4. Έγκαιρη διανομή προϊόντων στα σημεία πώλησης. 5. Ετοιμότητα σημείων πώλησης πριν την παράδοση. 6. Προσωπικό προς εκπαίδευση αντάξιο της εικόνας της επιχείρησης. σελ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η Ι ΡΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Από το μάκρο στο μίκρο περιβάλλον 2.2 Το μάκρο περιβάλλον 2.2.1 Ανάλυση μακροπαραγόντων 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Φοιτήτρια: Τριχάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα