Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ. ΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Περίληψη Στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, η επιβίωση μιας επιχείρησης αποτελεί τον πρωταρχικό της στόχο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καλείται να κινηθεί μεθοδευμένα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, στρατηγικές που προκύπτουν μέσω του στρατηγικής ανάλυσης. Μια επιχείρηση που βαδίζει στα «τυφλά» δεν αξίζει να λέγεται επιχείρηση. Η παρούσα εργασία επιδιώκει, μέσα από την μελέτη περίπτωσης της μεταφορικής εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.», να ερευνήσει σε βάθος και να ερμηνεύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, με σκοπό την πρόταση της κατάλληλης στρατηγικής κατεύθυνσης, για την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών του κλάδου. Στόχος της εργασίας είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για άλλες παρόμοιες του κλάδου. Η έρευνα έγινε σε διάφορα στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε μια βαθιά ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την στρατηγική διοίκηση και τις θεωρίες που την περιβάλλουν. Μέσα από πολυάριθμα ξενόγλωσσα άρθρα, αλλά και από ελληνικούς συγγραφείς, συντάχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και ένα υπόδειγμα ερωτηματολογίου μέσω του οποίου να προκύπτουν δεδομένα απαραίτητα για τις αναλύσεις που ακολούθησαν. Στο δεύτερο στάδιο έγινε μια έρευνα σε δευτερογενείς πηγές δεδομένων σχετικά με την επιχείρηση (Ισολογισμοί, στοιχεία του κλάδου, καταστατικό της εταιρείας) από όπου προέκυψαν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοοικονομική και κλαδική ανάλυση αυτής. Σε ένα τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη με ερωτήσεις τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου, η οποία είχε ως σκοπό τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων για την επιχείρηση αλλά και το περιβάλλον της, είτε αυτό λέγεται εσωτερικό είτε εξωτερικό. Από τα στοιχεία της συνέντευξης υλοποιήθηκαν οι υπόλοιπες στρατηγικές σελ

3 αναλύσεις με την σειρά που παρουσιάζονται εδώ. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η λεγόμενη «Ανάλυση PEST», το οποίο χωρίζεται σε τέσσερεις κύριους παράγοντες: το πολιτικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και το τεχνολογικό περιβάλλον. Σε αυτή την ανάλυση παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση και αφορούν κυρίως την νομοθεσία, την οικονομική συγκυρία, τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τα κοινωνικά φαινόμενα που παρατηρούνται στα χρόνια της έρευνας. Στην συνέχεια ακολούθησε η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, ή αλλιώς «Ανάλυση VRIO», στην οποία γίνεται η αναζήτηση και αξιολόγηση των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. Από τις δυο προηγούμενες αναλύσεις προκύπτει και η τρίτη ανάλυση, η «ανάλυση SWOT». Σε αυτή καταγράφονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης που προκύπτουν από τη μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος της, καθώς και οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος της. Στο τέλος, γίνεται μια συγκεντρωτική αξιολόγηση όλως αυτών των αναλύσεων με απώτερο σκοπό τον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών που θα πρέπει να εφαρμόσει η επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Αναφορικά, οι στρατηγικές τις οποίες προτείνει ο ερευνητής στην «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» είναι οι εξής πέντε: 1. Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς 2. Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς 3. Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης 4. Στρατηγική Οριζόντιας Ολοκλήρωσης 5. Στρατηγικές Συμμαχίες Λεπτομερέστερη παρουσίαση αυτών των στρατηγικών γίνεται στο Κεφάλαιο των Συμπερασμάτων. σελ

4 Ευχα ριστίες Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μπιτζιλή Σάββα, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.», για την απλόχερη βοήθεια του μέσω της παραχώρησης της συνέντευξης, η οποία ήταν πολύ εποικοδομητική και χρήσιμη για την έρευνα που κλήθηκα να φέρω εις πέρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Θερίου Γεώργιο, ο οποίος με την ακούραστη και συστηματική του καθοδήγηση, με βοήθησε στην πραγματοποίηση μιας όσο το δυνατόν πιο άρτιας επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο φιλικό και οικογενειακό μου περιβάλλον και ιδιαίτερα στην μητέρα μου και τον φίλο μου Καλπακίδη Σάββα, οι οποίοι με στήριξαν ψυχολογικά καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αυτής. Επίσης, οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη συμφοιτήτρια μου, Σαϊτιώτη Ελένη, με την οποία και ξεκίνησε η συγγραφή της εργασίας. σελ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη Ευχαριστίες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Γενικοί όροι Οικονομικός οργανισμός Επιχείρηση Περιβάλλον Περιεχόμενο του περιβάλλοντος Γενικό περιβάλλον Ειδικό περιβάλλον Επιτυχία των επιχειρήσεων Στρατηγική Διοίκηση Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis) Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) Εφαρμογή της Στρατηγικής (Strategy Implementation) Θεμελιώδεις θεωρίες Η προσέγγιση του Porter Οι Πέντε Δυνάμεις του Porter Κίνδυνος Εισόδου (Barriers to Entry) Διαπραγματευτική Ισχύς Προμηθευτών & Αγοραστών (Bargaining power of suppliers & buyers) Υποκατάστατα Προϊόντα (Substitute products) σελ

6 Ι Άμεσα Ανταγωνιστικό Περιβάλλον (Competitive Environment) Μέθοδοι ανταπόκρισης στο εξωτερικό περιβάλλον Τοποθέτηση της εταιρείας (Positioning the company) Ι Επιρροή της ισορροπίας (Influencing the balance) Ι Εκμετάλλευση των μεταβολών του κλάδου (Exploiting industry change) Στρατηγικές Ομάδες Θεωρία των πόρων της επιχείρησης (Resource-based view) Η Ιστορική Εξέλιξη της Θεωρίας των Πόρων Ι Η Ανάπτυξη της Θεωρίας των Πόρων της Επιχείρησης Ι Η προσέγγιση του Barney Ι Πολύτιμοι πόροι (Valuable resources) Ι Σπάνιοι πόροι (Rare resources) Ατελώς μιμητοί πόροι (Imperfectly imitable resources) Ι Δυνατότητα υποκατάστασης (Substitutability) Είδη Επιχειρησιακών Στρατηγικών Γενικές στρατηγικές του Porter Γενική στρατηγική Διαφοροποίησης Γενική στρατηγική Ηγεσίας Κόστους Γενική στρατηγική Εστίασης Ειδικές στρατηγικές Στρατηγικές Σταθερότητας Ι Στρατηγικές Ανάπτυξης Στρατηγικές Διάσωσης - Αναστροφής Μέθοδοι Στρατηγικής Ανάλυσης σελ

7 Ανάλυση PEST (Political, Economical, Social, Technological) Κλαδική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανάλυση VRIO (Valuable, Rare, Inimitable, Organization) Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΣ.Π.) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΞ.Π.) Πίνακας Αξιολόγησης του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (IE Matrix) Πίνακας «Αξιολόγησης τους Στρατηγικής Θέσης τους επιχείρησης» (SPACE Matrix) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφοριακά Στοιχεία της Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε Ιστορικό της εταιρείας Σκοπός της εταιρείας Δραστηριότητες της εταιρείας Υφιστάμενες διαδικασίες στην Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε Οργανωτική Δομή της εταιρείας Παρουσίαση Στοιχείων Επιδόσεων της Επιχείρησης των Τεσσάρων Προηγούμενων Ετών Αναλύσεις Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση PEST Πολιτικό (Political) περιβάλλον Οικονομικό (Economic) περιβάλλον Κοινωνικό (Social) περιβάλλον σελ

8 3.2.Ι.4. Τεχνολογικό (Technological) περιβάλλον Κλαδική ανάλυση Ι. Παρουσίαση του κλάδου των μεταφορών Η Πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια Ανάλυση των Πέντε Δυνάμεων του Porter για την «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Ι.2. Κεφάλαιο Κίνησης Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Ι. Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας και Κερδοφορίας Ι. Μικτό Περιθώριο Κέρδους Καθαρό Περιθώριο Κέρδους Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Ι. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Δείκτης Βαθμού Καλύψεως Παγίων με Ίδια Κεφάλαια Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση VRIO (Valuable, Rare, Inimitable, Organization) Πίνακας VRIO Σχολιασμός του πίνακα VRIO Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) σελ

9 3.6. Πίνακες αξιολόγησης της επιχείρησης και επιλογής στρατηγικής κατεύθυνσης Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΣ.Π) Πίνακας Ανάλυσης των Κυριότερων Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Π.Α.ΕΞ.Π) Πίνακας Αξιολόγησης του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (IE Matrix) Πίνακας «Αξιολόγησης της Στρατηγικής Θέσης της επιχείρησης» (SPACE Matrix) Επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς Στρατηγική Κάθετης Ολοκλήρωσης Στρατηγική Οριζόντιας Ολοκλήρωσης Στρατηγικές Συμμαχίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Προτεινόμενες Στρατηγικές Περιορισμοί της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α) Δείγμα ερωτήσεων συνέντευξης Β) Ισολογισμοί της εταιρείας «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» σελ

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1. Δείγμα Ανάλυσης VRIO Σελ. 53 Πίνακας 1.2. Δείγμα Ανάλυσης SWOT Σελ. 54 Πίνακας 1.3. Δείγμα Πίνακα Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Σελ. 56 Πίνακας 1.4. Δείγμα Πίνακα Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος Σελ. 58 Πίνακας 1.5. Πίνακας IE MATRIX Σελ. 59 Πίνακας 1.6. Πίνακας SPACE MATRIX Σελ. 62 Πίνακας 3.1. Ανάλυση VRIO της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 91 Πίνακας 3.2. Ανάλυση SWOT της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 96 Πίνακας 3.3. Πίνακας Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος της εταιρείας Σελ. 98 Πίνακας 3.4. Πίνακας Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος της εταιρείας Σελ. 99 Πίνακας 3.5. Πίνακας προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων Σελ. 104 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1.1. Γενικό Περιβάλλον της επιχείρησης Σελ. 49 Σχήμα 1.2. Οι Πέντε παράγοντες του Porter Σελ. 50 Σχήμα 3.1. Οργανόγραμμα της «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε.» Σελ. 74 σελ

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), ως ένα γενικότερο πλαίσιο αρχών και μεθόδων που προσδιορίζουν τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα έντονα στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας τόσο των σημαντικών αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον (διεθνοποίηση των οικονομιών, απελευθέρωση των αγορών, ένταση και έξαρση του ανταγωνισμού, κ.λπ.), όσο και των ανακατατάξεων στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπως είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης, η υιοθέτηση νέων μορφών απασχόλησης και η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα και της γνώσης σε κυρίαρχη παράμετρο εφαρμογής των στρατηγικών αποφάσεων των οργανισμών. Οι ανώτατες διοικήσεις των περισσότερων επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεών τους είναι η ποιότητα, η γρήγορη τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά και η ικανοποίηση των πελατών. Αυτά όμως τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν αρκούν από μόνα τους για την διασφάλιση της επιβίωσης της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμοστεί και στο εξωτερικό περιβάλλον της, μιμούμενη διαδικασίες και επιλογές που υλοποιούν άλλες επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση από την πλευρά της οφείλει στον εαυτό της να αποκτά νέες δεξιότητες και ιδιαίτερες ικανότητες, και ως εκ τούτου νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διαφορετικά από αυτά των ανταγωνιστών της, ώστε να τη χαρακτηρίζει η διαφορετικότητα. Ο στρατηγικός προγραμματισμός χαρακτηρίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και για αυτό αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνητών. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική διοίκηση θεωρείται σημείο αναφοράς και σε επίπεδο θεωρητικής έρευνας, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής των βασικών αρχών της σε όλες τις επιχειρήσεις (Θερίου, 2005). σελ

12 Οι μεταφορικές εταιρείες αποτελούν τον παράγοντα «κλειδί» για κάθε εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι οι εταιρείες αυτές που μεσολαβούν μεταξύ της εξόρυξης των πρώτων υλών και της τελικής διάθεσης στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια, αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των επιχειρήσεων που όμως περνούν απαρατήρητοι, σε πολλές περιπτώσεις, από τους καταναλωτές. Κανείς δεν έχει αναρωτηθεί με ποιο τρόπο φτάνουν τα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων, πόσοι άνθρωποι εργάζονται για αυτή την τροφοδοσία, ποια είναι τα κόστη μεταφοράς τους, ακόμα και τι θα συμβεί εάν αυτές οι εταιρείες πάψουν να υφίστανται. Όλες οι πράξεις αγοραπωλησιών εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από τις μεταφορικές εταιρείες. Η ύφεση της οικονομίας στην Ελλάδα έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους, είτε αυτοί είναι κλάδοι παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, είτε είναι κλάδοι παροχής υπηρεσιών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μελετηθεί η επιρροή αυτή και στον κλάδο των μεταφορικών επιχειρήσεων, διότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν, έστω και μια ελάχιστη, συσχέτιση με τον κλάδο αυτό. Το θέμα της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε από προσωπικό ενδιαφέρον του ερευνητή για την καλύτερη κατανόηση της επικρατούσας κατάστασης στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, στην οποία εργάστηκε για την πρακτική του άσκηση, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η εταιρεία «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε» για τον ίδιο λόγο. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η σύσταση μιας μελέτης οργάνωσης και στρατηγικού προγραμματισμού για την επιχείρηση «Μπιτζιλής - Παπαϊωάννου Α.Ε» που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών. Στα πλαίσια αυτά στόχοι της εργασίας αποτελούν: Η μελέτη της δομής, της οργάνωσης και της στρατηγικής θέσης της υπό ανάλυση εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα. Η πρόταση μεθόδων και στρατηγικών για την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κλάδο που δραστηριοποιείται. Η εργασία αυτή μπορεί, επίσης, να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις παρόμοιας δραστηριότητας, για την αξιολόγηση της δικής τους πορείας στον κλάδο. σελ

13 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την στρατηγική διοίκηση. Στα πλαίσια αυτής της ανασκόπησης δίνονται κάποιοι γενικοί ορισμοί και παρουσιάζονται οι θεωρίες του Porter (Πέντε Δυνάμεις) και του Barney (Θεωρία των Πόρων της Επιχείρησης), οι οποίες αποτελούν «σταθμούς» για τον τομέα της στρατηγικής διοίκησης. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά γύρω από τη θεωρία των στρατηγικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων, δευτερογενών και πρωτογενών. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτονται τα πληροφοριακά στοιχεία της εταιρείας που μελετάται, καθώς και όλες οι στρατηγικές οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση των αναλύσεων ξεκινά με την ανάλυση PEST, συνεχίζει με την Κλαδική ανάλυση ή ανάλυση PORTER, έπειτα ακολουθούν η Χρηματοοικονομική ανάλυση, η ανάλυση VRIO και η ανάλυση SWOT, με τη σειρά που αναγράφονται παραπάνω. Τέλος, σειρά έχουν οι Πίνακες Π.Α.ΕΣ.Π. και Π.Α.ΕΞ.Π. και οι πίνακες IE MATRIX και SPACE MATRIX οι οποίοι και καθορίζουν της στρατηγική θέση και κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση. Στο κεφάλαιο τέσσερα βρίσκονται τα συμπεράσματα της έρευνας, όπου γίνεται και η αναλυτικότερη παρουσίαση των προτεινόμενων στρατηγικών με ειδικότερες προτάσεις από τον ερευνητή που να αρμόζουν στην επιχείρηση και στον κλάδο. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στις αδυναμίες της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκεται η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση με αναλυτική καταγραφή των πηγών άντλησης δεδομένων του ερευνητή ταξινομημένες με αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Τέλος, στα παραρτήματα βρίσκονται συνημμένοι οι ισολογισμοί της επιχείρησης για τα έτη 2007 με 2010 καθώς και ένα αρχείο με τις προσχεδιασμένες ερωτήσεις της συνέντευξης, όπως αυτές προβλέπονταν να γίνουν. σελ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η στρατηγική διοίκηση αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του αποτελεσματικού μάνατζμεντ και είναι, επίσης, το κυρίαρχο θέμα αυτής της εργασίας. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να πληροφορήσει τους αναγνώστες για το τι είναι η στρατηγική διοίκηση, ποια είναι η ιστορική της εξέλιξη, ποιοι είναι οι κύριοι θεωρητικοί της φιλοσοφίας της και, τέλος, ποιος είναι ο τρόπος εφαρμογής της στο χώρο των επιχειρήσεων ώστε αυτές να είναι επιτυχημένες. Πριν όμως γίνει η εμβάθυνση στα ανωτέρω θέματα αυτού του κεφαλαίου, θεωρείται συνετό να γίνουν αναφορές σε κάποιους γενικούς όρους του επιστημονικού κλάδου των επιχειρήσεων Γενικοί όροι Οικονομικός οργανισμός Ο όρος «οργανισμός» αναφέρεται σε μια συγκροτημένη ολότητα που έχει στόχο να φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο. Ένας οικονομικός οργανισμός αποτελεί μια οικονομική οντότητα, η οποία με τον κατάλληλο συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής (εργασία, γη, κεφάλαιο) στο πλαίσιο δράσης της, παράγει αγαθά και/ή υπηρεσίες που προορίζονται για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Ο συνδυασμός των συντελεστών αυτών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται η βασική οικονομική αρχή, δηλαδή η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος, πράγμα που αποδεικνύει τον οικονομικό χαρακτήρα του οργανισμού (Τερζίδης, 2004). σελ

15 Επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί έναν οικονομικό οργανισμό με στόχο την επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Το κέρδος αποτελεί στόχο του ιδιοκτήτη, ή αλλιώς φορέα, της επιχείρησης, ο οποίος τη χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου του αυτού. Ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής δεν είναι πάντα αποτελεσματικός και εμπεριέχει των κίνδυνο αποτυχίας με αποτέλεσμα την απώλεια των κεφαλαίων του φορέα της επιχείρησης. Έτσι, το κέρδος χαρακτηρίζεται ως επιβράβευση του επιχειρηματία για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται στο πλαίσιο του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Με δεδομένο ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη επιχείρησης χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, αντιμετωπίζεται όλο και συχνότερα ως κοινονικο-οικονομικό σύστημα (Τερζίδης, 2004) Περιβάλλον Η αντιμετώπιση της επιχείρησης ως ένα ανοικτό, κοινονικο-οικονομικό σύστημα, οδηγεί στην παραδοχή της ύπαρξης αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτής και του περιβάλλοντος της. Οι σχέσεις αυτές είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρηση διότι μέσα από αυτές διαμορφώνονται συνθήκες που είναι δύσκολο να επηρεαστούν από αυτήν ή να προβλεφθούν με ακρίβεια. Συνεπώς, η επιχείρηση επιδιώκει την έγκαιρη αναζήτηση και τον εντοπισμό των στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον της, καθώς και τη μελέτη των χαρακτηριστικών και των επιδράσεων των στοιχείων αυτών στην ίδια. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί η επιχείρηση να καθορίσει την συμπεριφορά που πρέπει να έχει απέναντι στο περιβάλλον της (Τερζίδης, 2004) Περιεχόμενο του περιβάλλοντος Αναφορικά με τα στοιχεία που συνθέτουν το σύστημα μιας επιχείρησης, το περιβάλλον της μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Φυσικό, Γενικό και Ειδικό. Το Φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις συνθήκες ενός χώρου στον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δραστηριότητα μια επιχείρηση (π.χ. συγκοινωνιακή υποδομή, γεωγραφικές και σελ

16 κλιματικές συνθήκες). Αντίστοιχα, το γενικό και ειδικό περιβάλλον περιέχουν τόσο το γενικό πλαίσιο συνθηκών όσο και τις ειδικές συνθήκες που διέπουν την δραστηριότητα μιας επιχείρησης (Τερζίδης, 2004) Γενικό περιβάλλον Το Γενικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους γενικότερους όρους που ισχύουν σε ένα γεωγραφικό χώρο (εθνικό, παγκόσμιο) και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες ή στρατηγικές διαφόρων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου. Το Γενικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους εξής τέσσερεις τομείς: 1. Ο Οικονομικός τομέας: περιλαμβάνει τη γενική οικονομική κατάσταση ενός γεωγραφικού χώρου η οποία επηρεάζει τις αγορές (οικονομική συγκυρία, πληθωρισμός, ανεργία κ.ά.). 2. Ο Τεχνολογικός τομέας: περιλαμβάνει την εξέλιξη της τεχνολογίας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής την οποία πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση για να παραμένει ανταγωνιστική (καινοτομία προϊόντος-παραγωγής). 3. Ο Νομικός-πολιτικός τομέας: περιλαμβάνει τις νομικές διατάξεις προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η επιχείρηση (νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αναπτυξιακή πολιτική, εισοδηματική πολιτική κ.ά.). 4. Ο Κοινωνικός-πολιτισμικός τομέας: περιλαμβάνει την κοινωνική δομή στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και να προσαρμοστεί η επιχείρηση (εργασιακή ηθική, επαγγελματική κατάρτιση, κοινωνική διαστρωμάτωση κ.ά.) (Τερζίδης, 2004) Ειδικό περιβάλλον Το Ειδικό περιβάλλον εμπεριέχει συνολικά τα στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση αναπτύσσει, με ή χωρίς τη θέληση της, σχέσεις αλληλεπίδρασης προκειμένου να πετύχει το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της. Στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού αποτελούν συνήθως οι πελάτες της (καταναλωτές, έμποροι), οι προμηθευτές της (χρηματοοικονομικών ή υλικών πόρων, εργατικής δύναμης), οι ανταγωνιστές της σελ

17 καθώς και οι ρυθμιστικοί παράγοντες (δημόσια διοίκηση, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.). Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του ειδικού περιβάλλοντος, δεν αποκλείεται όμως και η έλλειψη κάποιων ή η ύπαρξη κάποιων άλλων ανάλογα με τη στελέχωση και το βαθμό οργάνωσης της επιχείρησης (Τερζίδης, 2004) Επιτυχία των επιχειρήσεων Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν είναι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της στρατηγικής διοίκησης. Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει τον κλάδο της στρατηγικής από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του, στη δεκαετία του 60. Οι αιτίες που προκαλούν την επιτυχία ή αποτυχία μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν όλα τα άλλα ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια μεγάλη συλλογή δοκιμίων. Το ερώτημα αυτό λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ζητήματα όπως: γιατί οι επιχειρήσεις διαφέρουν, πώς συμπεριφέρονται, πώς επιλέγουν στρατηγικές και πώς γίνεται η διαχείριση τους. Ενώ αρχικά οι ερευνητές μελετούσαν τις επιχειρήσεις σε εγχώριο επίπεδο, τώρα λαμβάνουν υπόψη τους και την επιρροή του παγκόσμιου ανταγωνισμού που προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση όταν αναζητούν τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας αυτών. Για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως επιτυχής, πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ο όρος «επιτυχία» για τα δεδομένα της επιχείρησης. Η επιτυχία για μια επιχείρηση εκδηλώνεται με την κατάκτηση μιας ή περισσοτέρων ανταγωνιστικών θέσεων, οι οποίες οδηγούν σε ανώτερες και βιώσιμες χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η ανταγωνιστική θέση ορίζεται σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της επιχείρησης παγκοσμίως. Αρχικά, για να εξηγηθεί η επιτυχία, η βιβλιογραφία της στρατηγικής όρισε τρεις κρίσιμες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει ένα σύνολο από στόχους που θα αφορούν την εσωτερική λειτουργία της, καθώς επίσης και λειτουργικές πολιτικές, οι οποίες θα καθορίζουν συλλογικά τη θέση της στην αγορά. Η στρατηγική θεωρείται ως ένα μέσω ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης. Οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης σελ

18 είναι τα εργαλεία που θα αποτρέψουν την λοξοδρόμηση των λειτουργικών αυτών τμημάτων. Η στρατηγική καλείται να δώσει λύση στο πρόβλημα της ελλιπούς επίβλεψης από τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. Όταν μια ανώτερη στρατηγική γίνεται απόλυτα κατανοητή από όλα τα μέλη ενός οργανισμού, οι περισσότερες πράξεις είναι ελεγχόμενες και οι εργαζόμενοι μπορούν από μόνοι τους να αποφασίζουν με ποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων και έτσι διευκολύνεται το έργο της διοίκησης. Η δεύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι να ευθυγραμμίζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντος της με την βοήθεια των στόχων και πολιτικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η λειτουργία της στρατηγικής είναι η εναρμόνιση της επιχείρησης με το περιβάλλον που την περιβάλλει. Τόσο το περιβάλλον όσο και οι δυνατότητες της επιχείρησης είναι στοιχεία που αλλάζουν με τον χρόνο, και έτσι, ο σκοπός της στρατηγικής είναι να διατηρεί μια δυναμική, και όχι στατική, ισορροπία. Η τρίτη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η στρατηγική της εταιρείας να επικεντρώνεται στη δημιουργία και την εκμετάλλευση των λεγόμενων «διακριτικών αρμοδιοτήτων». Διακριτικές αρμοδιότητες είναι αυτά τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που της επιτρέπουν να ακολουθήσει μια στρατηγική πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από ό, τι άλλες επιχειρήσεις (Hrebiniak και Snow, 1982; Hitt και Ireland, 1985; Learned et al., 1969). Αυτές αποτελούν τα πλεονεκτήματα που είναι μοναδικά για την επιχείρηση και θεωρούνται ως το επίκεντρο της ανταγωνιστικής επιτυχίας (Porter, 1991) Στρατηγική Διοίκηση Η στρατηγική Διοίκηση είναι το θέμα γύρω από το οποίο είναι δομημένη η εργασία αυτή. Για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητά η έννοια και ο ρόλος της, πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για το πρώτο συνθετικό του όρου, την στρατηγική. Η στρατηγική στη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτό το σημείο της εργασίας χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός. σελ

19 Η στρατηγική ορίζεται ως ο σκοπός και η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, κατά τέτοιο τρόπο που να ταυτίζονται πάντα οι ικανότητες και οι πόροι της επιχείρησης με το συνεχώς διαφοροποιούμενο περιβάλλον της, και ειδικότερα με τις αγορές και τους πελάτες της, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μελών (stakeholders) (Θερίου, 2005). Η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας των στρατηγικών αποφάσεων, αλλά όχι μόνο. Ο όρος «στρατηγική διοίκηση» γίνεται πιο κατανοητός αν εξεταστούν τα τρία στάδια που εμπεριέχει: Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis). Οι υπεύθυνοι καθορισμού στρατηγικών προσπαθούν να κατανοήσουν την στρατηγική θέση της επιχείρησης. Το δεύτερο στάδιο η Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) σχετίζεται με την επεξεργασία πιθανών ενεργειών και κατευθύνσεων της επιχείρησης, καθώς και την αξιολόγηση και την επιλογή κάποιων από αυτών. Τέλος, το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην Εφαρμογή της στρατηγικής (Strategy Implementation), που σχετίζεται με την επιλογή σχεδιασμού ήδη επιλεγμένων στρατηγικών, ώστε να εφαρμοστούν επιτυχώς (Θερίου, 2005) Στρατηγική Ανάλυση (Strategic Analysis) Η Στρατηγική Ανάλυση αποτελεί την καταβολή μιας προσπάθειας της επιχείρησης να κατανοήσει την Στρατηγική της Θέση. Η επιχείρηση σκοπεύει να αποκρυσταλλώσει μια άποψη, σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της στο παρόν και μέλλον, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις, που οδηγούν στην ανάπτυξη. Οι προαναφερόμενοι αυτοί παράγοντες είναι οι εξής τέσσερεις: 1) Το Περιβάλλον σελ

20 Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται σε οικονομικό, ανταγωνιστικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο. Η ανάλυση των παραγόντων αυτών αποτελεί ζωτικής σημασίας για την στρατηγική ανάλυση. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες προς εκμετάλλευση από πλευράς επιχειρήσεων, ενώ μπορούν κάποιοι άλλοι να προκαλέσουν κίνδυνο, κάτι που η επιχείρηση θα πρέπει να αποφύγει ή να αντιμετωπίσει. 2) Οι Πόροι και οι Ικανότητες που διαθέτει ο οργανισμός Αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Για να εξεταστεί η στρατηγική ικανότητα της, πρέπει να αναζητηθούν οι δυνατότητες και αδυναμίες της, δηλαδή, να εντοπιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας συλλογικής γνώμης για τα ήδη υπαρκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάληξη σε μια μελλοντική στρατηγική. 3) Οι Προσδοκίες των ενδιαφερόμενων πλευρών Οι προσδοκίες επηρεάζουν την κρίση αυτών που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σύμφωνα με την κουλτούρα που επικρατεί. 4) Η κουλτούρα που επικρατεί στην επιχείρηση Η κουλτούρα επηρεάζει κατά πολύ την επιλογή της στρατηγικής, που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Με βάση την κουλτούρα και τις πεποιθήσεις, η επιχείρηση κάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος και την ανάλυση της στρατηγικής ικανότητας. Οι απόψεις που επικρατούν συνήθως, είναι των στελεχών των ανωτέρων κλιμάκων. Γίνεται αντιληπτό, ότι οι ανωτέρω παράγοντες πηγάζουν από πολιτιστικές και πολιτικές πεποιθήσεις και έτσι σχηματίζεται η στρατηγική ανάλυση των επιχειρήσεων (Θερίου, 2005). σελ

21 Επιλογή Στρατηγικής (Strategic Choice) Η Επιλογή Στρατηγικής απορρέει από την Στρατηγική Ανάλυση. Τα στάδια της Στρατηγικής Ανάλυσης διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις: Δημιουργία στρατηγικών επιλογών Μέσα από μια γκάμα εναλλακτικών στρατηγικών γίνεται η επιλογή των κατάλληλων (στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή, με την επέκταση εργασιών, κ.α.). Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών προτάσεων. Στην Επιλογή Στρατηγικής εξετάζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές αποφάσεις και αξιολογούνται, καθώς ταυτόχρονα δίνονται απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Ποιες από τις εναλλακτικές στρατηγικές εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και συγχρόνως περιορίζουν τις αδυναμίες; 2. Ποιες εναλλακτικές στρατηγικές δημιουργούν νέες ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον περιορίζουν εντελώς τους κινδύνους; Η έρευνα αυτή ονομάζεται προσπάθεια προσαρμογής για προτεινόμενη στρατηγική. Η επιχείρηση καλείται να απαντήσει και στα επόμενα ερωτήματα: 1. Πόση έκταση καταλαμβάνει η εξεταζόμενη στρατηγική επιλογή, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη. 2. Πληρότητα ταμειακών ροών και χρηματοδότηση της επιχείρησης. 3. Ύπαρξη παραγωγικής ικανότητας για τη δημιουργία αποθεμάτων. 4. Έγκαιρη διανομή προϊόντων στα σημεία πώλησης. 5. Ετοιμότητα σημείων πώλησης πριν την παράδοση. 6. Προσωπικό προς εκπαίδευση αντάξιο της εικόνας της επιχείρησης. σελ

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ; Εταιρική στρατηγική Μια οργανωσιακή στρατηγική που αποδίδει επακριβώς το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Εισαγωγή Προς μια νέα θεώρηση Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 αναπτύχθηκαν κυρίως θεωρίες που συνέδεαν την στρατηγική με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομική Επιστήμη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατί δημιουργήθηκε η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Επιχειρηματική Ιδέα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 2 Εξωτερικό περιβάλλον Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μερικά από τα θέματα, ένα εκ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: 1. Συγκριτική προτυποποίηση σύγκριση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου marketing Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Στρατηγικό μάρκετινγκ Κύκλος ζωής προϊόντος Προβλήματα εξέτασης / ανάλυσης του κύκλου ζωής Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Εάν δε διαθέτεις κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μην αγωνίζεσαι. JACJ WELCH, GE Όπου η απόλυτη υπεροχή δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να παράγεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΤΤΛΟΣ ΠΤΥΧΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΤΤΛΟΣ ΠΤΥΧΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΤΤΛΟΣ ΠΤΥΧΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΤΟΤΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» Ω ΙΑΚΙΝΙ& ε ίός/εί/οε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2015 Η διαχείριση των λογαριασμών βραχυχρόνιου ενεργητικού και παθητικού είναι ένα από τα βασικά σημεία επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7: Ανάλυση Πελατών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα