3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΟΙΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΟΙΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ"

Transcript

1 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΟΙΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΑ 1-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ΡL ΣΕΛΙΔΑ 7-9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ THIRD-PARTY LOGISTICS ΣΕΛΙΔΑ 16 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΝΧΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕΛΙΔΑ PL ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ OUTSOURCING ΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ OUTSOURCING ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ OUTSOURCING STATUS ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΣΤΟΣ 3PL ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ABC ΣΕ 3PL ΣΕΛΙΔΑ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ABC ΣΕΛΙΔΑ PL ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ME 3PL ΣΕΛΙΔΑ 62-63

3 τα logistics αποτελούν μια σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των σχεδίων της επιχείρησης,η σωστή εκμετάλλευση της συμβάλλει στη μείωση του κόστους, τη συμπίεση του χρόνου κα την εξάλειψη των περιττών Εργασιών. Μια από τις πιο σύγχρονες τάσεις στό χώρο των logistics εκφράζεται με τον όρο «outsourcing» που ουσιαστικά σημαίνει τη χρησιμοποίηση ανθρώπων και πόρων οι οποίοι μπορεί να είναι υλικοί, ή αυλοί όπως πχ, τεχνογνωσία κ.λπ., με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κυκλώματος των logistics μιας εταιρείας. Το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας εχεί επεκταθεί στην ανάπτυξη τον thirdparty logistics εταιριών οι οποίες αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες μεταφοράς, ως εναλλακτικού τρόπου αποθήκευσης Και διανομής τροφοδοσίας της αγοράς. Έχουν επιφέρει αλλαγή στο επιχειρησιακό σκηνικό, αν και η ανάπτυξη τους είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. Η έννοια του (third-party logistics εμφανίστηκε στην Ευρώπη του Στην Eλλάδα στα τέλη της δεκαετίας εμφανίστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του Παρόλα αυτά ο ανταγωνισμός στον αντίστοιχο χώρο γίνεται οι εταιρείες προσπαθούν το τζίρο τους, αυξάνοντας τις υπηρεσίες τους που όλο και πιο έντονος. καθώς από τη μια να μεγαλώσουν τους πελάτες τους και προσφέρουν και από την άλλη να εκπαιδεύσουν τον Έλληνα επιχειρηματία στην κουλτούρα των third-party logistics. Π έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών επιβάλλει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παροχής των υπηρεσιών. Οι στόχοι για την χρήση των third-party logistics είναι η μείωση του κόστους, η αποφυγή των επενδύσεων, η αύξηση της παραγωγιμότητας, η ευελιξία, η αύξηση του Επιπέδου της εξυπηρέτησης του πελάτη, η απλοποίηση των Διαδικασιών των logistics η μείωση του προσωπικού και η εκμετάλλευση των συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα η τάση που επικρατεί στις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι τις μέρες μας είναι να στηρίζεται και να διαθέτει οικονομικούς πόρους για να υποστηρίξει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους και μέσα διανομής και μεταφοράς σκιαγραφώντας κατ αρχήν το 1

4 σημερινό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των third-party logistics στην ελληνική αγορά. Γα τελευταία χρόνια ο έντονος ανταγωνισμός η δημιουργία καλύτερων κέντρων αποθήκευσης και διανομής και η έντονη αξιοποίηση των κέντρων αυτών από τις νέες επιχειρήσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν καινούριας προοπτικές στην αγορά όσον αφορά την αξιοποίηση τέτοιων κέντρων. Αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτό οτι με η χρήση ενός third-play logistics στην ουσία σταθεροποιεί τα κοστολόγια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους, ενώ παραλλήλως εκμεταλλεύεται τους χρηματικούς πόρους που διαθέτει για τη δημιουργία ίσως ή τη συντήρηση και τη διαχείριση μιας αποθήκης και ενός στολου οχημάτων μεταφοράς και διανομής. Άλλωστε οι συνεργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω των κοινών μεταφορών και της αποθήκευσης από ένα κέντρο διανομής θα ωφελήσουν σημαντικά όλους τους συμμετέχοντες. Η χρήση των third-play logistics απλοποιεί πολλές διαδικασίες, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση τους και στην παρακολούθηση του έλεγχου τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο third-play logistics έρχεται πολλές φορές σε: επαφή με τον πελάτη συχνότερα από ότι η ίδια η εταιρεία. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της συνεργασίας ανάμεσα σε μια εταιρεία και στους third-play logistics είναι η διαμόρφωση κάποιων προδιαγραφών του έργου που θα ανατεθεί στους thirdplay logistics και η τήρηση τους από την εταιρεία, Σήμερα τα εγχειρίδια με τις προδιαγραφές των διαδικασιών και οι εσωτερικοί έλεγχοι (audis) εφαρμόζονται στις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ISO Το εγχειρίδιο ποιότητας διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, Η ύπαρξη ενός τέτοιου Εγχειριδίου δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρέπει οι αναφερόμενες στρατηγικές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εταιρείαςσυνεργάτη του third-play logistics. επομένως θα πρέπει να συνεργαστεί με τους πελάτες του και τους συνεργάτες του συμφωνα με τις προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών πριν εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα ποιότητας. Οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικό, από την εταιρεία - πελάτη σε συνεργασία με τους third-play logistics έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είχαν αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και την αύξηση των πιέσεων στο εσωτερικό αυτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ξεπερνάτε η νοοτροπία της καθετοποίησης, αρχίζει σταδιακά α) να υιοθετείται η πρακτική της επικέντρωσης των πόρων και των προσπαθειών σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών - core- διαδικασιών και ικανοτήτων -competencies- και 2 β)να επανατοποθετούνται

5 σε νέα βάση οι ανταγωνιστικές δυνατότητες των εταιρειών. Όχι μόνο στο εσωτερικό τους, αλλά και καθ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οποία μετέχουν ή την οποία ελέγχουν. Όταν όμως -καθημερινά- συγκεκριμένα διοικητικά και λειτουργικά θέματα παίρνουν προτεραιότητα έναντι των πιο μακροπρόθεσμων αλλά κρισιμότερων ζητημάτων, οποιαδήποτε προσπάθεια επικέντρωσης σε θέματα στρατηγικού προσανατολισμού δυσχεραίνεται. Εδώ ακριβώς βρίσκει το ρόλο και τη θέση του το outsourcing, ως η πλέον ευέλικτη, ανταγωνιστική, συμφέρουσα και ταχύτατα διαδιδόμενη επιχειρηματική πρακτική. Outsourcing είναι μια πρακτική μέσων της οποίας οι εταιρείες μεταφέρουν την ευθύνη για την εκτέλεση ορισμένων εσωτερικών τους διαδικασιών σε κάποιον εξωτερικό προμηθευτή ή παροχέα υπηρεσιών, συνήθως μέσω της υπογραφής συμβολαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας. Ειδικότερα για τον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνεται η μετάθεση της επιχειρηματικής ευθύνης και του ελέγχου αυτών των διαδικασιών. Το outsourcing είναι η χρήση μιας άλλης εταιρίας υπηρεσιών που προσφέρει λύσεις σε εκείνα τα κομμάτια του γρίφου που χρειάζονται να ολοκληρώσουν την πλήρη λειτουργικότητα της επιχείρησης. Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ανταποκριθεί κανείς στους στόχους του είναι να αναθέσει σε τρίτους εκείνο το τμήμα της εργασίας για το οποίο δεν έχει επαγγελματική εμπειρία στην εταιρία του. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει και να κινηθεί αρκετά πιο γρήγορα και να συγκεντρωθεί στην επιχειρηματική του δραστηριότητα αντί να καταπιαστεί με τεχνικά θέματα. Ο Peter Bendor-Samuel, παγκόσμια αυθεντία στο outsourcing και CEO του Outsourcing center, δίνει έναν πολύ ενδιαφέροντα ορισμό. Παραφράζοντας τον Τσόρτσιλ, υποστηρίζει ότι «Δεν υπάρχει καμία τιμή στο να πεθαίνει κάποιος για τη χώρα του. Το καλύτερο κόλπο είναι να βάλεις κάποιον άλλο να το κάνει. Αυτό είναι η ουσία του outsourcing» Κορυφαία ιδέα Το Harvard Business review κατατάσσει το outsourcing στη λίστα του με τις κορυφαίες επιχειρηματικές ιδέες των τελευταίων εκατό ετών. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Dun & Bradstreet η παγκόσμια αγορά του outsourcing εκτιμάται στα 5 τρισεκατομμύρια ευρώ ( για το 2002). Μία έρευνα, του 2003, των «Armstrong & Associates» για τα ποσοστά outsourcing των εταιρειών στη λίστα Fortune 500 αποκάλυψε πως όσο υψηλότερα βρίσκονται στη λίστα αυτή, τόσο υψηλότερα ποσοστά outsourcing παρουσιάζουν. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: η λογική βάση του outsourcing δεν είναι τίποτα 3

6 καινούριο, καθώς οι αρχές του εφαρμόζονται, έστω εμπειρικά ή ακόμα και ασυνείδητα, εδώ και αιώνες. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι συχνά χρησιμοποιούσαν μισθοφόρους στους πολέμους τους και φημισμένους τεχνίτες για την κατασκευή των ναών και των παλατιών τους. Ο όρος outsourcing χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 80 από τον αμερικανικό εμπορικό τύπο συστημάτων πληροφοριών και επινοήθηκε για να περιγράψει την αυξανόμενη τάση των εταιρειών να μεταφέρουν τα ΙΤ τμήματα τους σε εξωτερικούς παροχείς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η οποία κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου είχε αναθέσει τη συντήρηση και την υποστήριξη των συστημάτων της σε ιδιωτικές εταιρείες. Κατά την ίδια χρονική περίοδο αρχίζουν να διαφαίνονται και τα πρώτα συμπτώματα «παραοικονομιών κλίμακας» (δηλαδή η σχετιζόμενη με τα μεγάλα μεγέθη αναποτελεσματικότητα), τα οποία αναπτύσσονται λόγω αναλογίας γραφειοκρατίας - εταιρικού μεγέθους. Μετά τη δεκαετία του 50, οι λεγόμενες «mega-corps», όπως οι General Electric, Mitsubishi,Daimler-Benz ήταν πρότυπα επιχειρηματικής επιτυχίας, αντλούσαν ασφάλεια από τα τεράστια μεγέθη τους και ενέτειναν τη συσπείρωση και τη κάθετη ολοκλήρωση τους. Στα μέσα του 80 ήταν όμως ορατό πως πολλές από αυτές υπολειτουργούσαν, ανίκανες να διοικήσουν αποτελεσματικά, το τεράστιο μέγεθος τους. Η «σμίκρυνση», δηλαδή το outsourcing, ήταν πλέον μονόδρομος. Από μία πιο ανθρωποκεντρική άποψη, ο Ross Perot, ιδρυτής της EDS (Electronic Data Systems), αναγνωρίζεται ευρέως ως ο «πατέρας» του Outsourcing. Η ιστορία της ίδρυσης της EDS, η οποία σήμερα είναι -παγκοσμίως- ο ισχυρότερος προμηθευτής ΙΤ υπηρεσιών, έχει γίνει θρύλος. Ο Perot ήταν ένας επιτυχημένος πωλητής της ΙΒΜ, αλλά, δυσαρεστημένος από μία πολιτική μείωσης των προμηθειών του, αποφάσισε να παραιτηθεί. Το όραμα του ήταν να δημιουργήσει μία εταιρεία που θα παρείχε υπηρεσίες, παρά τεχνικό εξοπλισμό. Η αρχή Ο πρώτος πελάτης της EDS ήταν η Frito-Lay. Κατόπιν επεκτάθηκε, αποκτώντας νέους πελάτες και αγοράζοντας τον ελεύθερο χρόνο επεξεργασίας από εταιρείες που είχαν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Ο Perot κατάφερε τελικά να δημιουργήσει και να σφραγίσει το χώρο του outsourcing. Όπως, μάλιστα, χαρακτηριστικά είχε πει: <<Είχα ανακαλύψει το ορυχείο outsourcing>> Πάντως, η επίσημη αναγνώριση και η καταξίωση του Outsourcing πραγματοποιήθηκε με την είσοδο της ΙΒΜ στο χώρο αυτό. Η ΙΒΜ φημιζόταν για την ακεραιότητα και την 4

7 δυναμικότητα της να προσφέρει μοναδικές λύσεις. Έτσι, η είσοδος της έδωσε δύναμη και νομιμότητα στο outsourcing και, επιπλέον, εξάλειψε οποιοδήποτε στίγμα το περιέβαλλε μέχρι τότε. Αυτό βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι με την προσοχή που συγκέντρωσε αυτή η κίνηση της ΙΒΜ, η EDS διπλασίασε τα έσοδα της παγκοσμίως και -πολύ σύντομαμεγάλες εταιρείες εισχώρησαν στο χώρο αυτό. ΌΡΙΑ, CORE COMPETENCIES ΚΑΙ OUTSOURCING Εισαγωγή Με τη στροφή των εταιρειών στην επιλογή του outsourcing, τα τελευταία χρόνια, άρχισε η συνειδητή εξέταση και διοίκηση ενός νοητού οργανωτικού άξονα, ο οποίος προσδιορίζει, οριοθετεί και ισορροπεί τις CORE COMPETENCIES των εταιρειών, δηλαδή εκείνες τις στρατηγικές - καίριες ικανότητες οι οποίες αποτελούν Critical Success Factor(C.S.F). Όσον αφορά τα όρια που πρέπει να έχουν οι εταιρίες, δηλαδή ποιες διαδικασίες είναι σκοπιμότερο να ανατίθενται σε τρίτους, οι δυνατές επιλογές που υπάρχουν (και οι οποίες παλαιότερα λαμβάνονταν αυθαίρετα από τη διοίκηση, χωρίς περαιτέρω ανάλυση και εκτίμηση της σχέσης κόστους - ωφέλειας, δηλαδή benchmarking με τις αποδόσεις των αντίστοιχων παροχέων outsourcing υπηρεσιών) είναι δύο : α) η οριζόντια ή κάθετη ολοκλήρωση και β) το outsourcing. Η συνηθέστερη επιλογή ήταν η οριζόντια ή κάθετη ολοκλήρωση, η οποία εξασφάλιζε αυτονομία και ανεξαρτησία στις επιχειρήσεις. Το 1990, όμως, το πολυσυζητημένο και εξίσου παρεξηγημένο άρθρο των G.Hamel και C.Prahalad, στο Harvard Business Review, «The core competency of the corporation», γκρέμισε συθέμελα αυτές τις επιχειρηματικές πρακτικές και θεμελίωσε την επιστημονική υπόσταση του outsourcing. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που υποστήριξαν πως η πραγματική πηγή της ανταγωνιστικής αξίας μίας εταιρείας δεν έγκειται στα προϊόντα ή στην επιχειρηματική της στρατηγική (στοιχεία που μπορούν να αντιγράψουν και να βελτιώσουν οι ανταγωνιστές ), αλλά στην επιδεξιότητα της διοίκησης να ενοποιεί και να εδραιώνει την εταιρική γνώση και την εμπειρία με τη σύγχρονη τεχνολογία και τους εσωτερικούς διοικητικούς της μηχανισμούς, ώστε να προσαρμόζεται επιτυχώς στις συνεχόμενες και ριζικές ανακατατάξεις της παγκόσμιας αγοράς. Η λογική των Ηamel και Prahalad. είναι πως όλες οι εταιρίες, και ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον και τους πόρους τους μόνο στις διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν διαρκή αξία καινά αναθέσουν σε τρίτους τις μη κρίσιμες, αλλά εξίσου χρονοβόρες και δαπανηρές. 5

8 Φυσικά, δεν νοείται πως πρέπει να αγνοηθούν τελείως από τη διοίκηση, διότι και αυτές έμμεσα συμβάλλουν στο τελικό προϊόν ή την υπηρεσία. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τις θεωρούν δικές τους core competencies και μπορούν να τις κάνουν αποτελεσματικότερα και σε πολύ μικρότερο κόστος. Έτσι, το outsourcing είναι η βέλτιστη λύση, καθώς μπορεί να πραγματοποιήσει κάτι που φαίνεται αδύνατο : δημιουργήσει αξία εκεί όπου καμία δεν υπάρχει. Γιατί μία εταιρία να επιμένει να απασχολεί το προσωπικό του οικονομικού της τμήματος, το οποίο δεν θεωρεί core Competency, ενώ έχει προ πολλού αναθέσει σε τρίτους την ασφάλεια, τη συντήρηση ή το catering», και δεν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να τις πραγματοποιεί η ίδια εσωτερικά; Επιθετική αλλαγή Οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και το διαδίκτυο έχουν οδηγήσει σε μία περίοδο επιθετικής οργανωτικής αλλαγής. Σε μερικές βιομηχανίες η φυσική επαφή με τους πελάτες γίνεται περιττή. Η τηλεργασία επιτρέπει σε πολλές εταιρείες να μετακινηθούν στο εξωτερικό, έτσι ώστε χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι στην Ινδία να γράφουν προγράμματα λογισμικού ή να προετοιμάζουν τις φορολογικές δηλώσεις πολυεθνικών. Η Nike Inc. Αποτελεί το Νο 1 επιτυχημένο παράδειγμα virtual εταιρείας που έχει επικεντρωθεί μόνο στις CORE COMPETENCIES της και έχει κάνει outsourcing όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα (από την παραγωγή στη Νότια Κορέα και την Ινδονησία, μέχρι τη διανομή των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο), την οποία ελέγχει μέσω ισχυρών συμβολαίων με τους προμηθευτές της, αναγνωρίζοντας ως CORE competencies και διατηρώντας εσωτερικά μόνο την έρευνα και το σχέδιο (R&D)αθλητικων παπουτσιων. Στη βιομηχανία ενδυμάτων, η Benetton, έχοντας αναγνωρίσει ως core competency το marketing και τη διατήρηση του ονόματος της, διατηρεί μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων 14%, έχοντας αναπτύξει, μέσω franchising, ένα δίκτυο 7000 καταστημάτων σε 110 χώρες. Και ενώ άμεσα απασχολεί μόνο 6000 άτομα, έχοντας κάνει outsourcing πολλά τμήματα της παραγωγής, των οικονομικών, των ΙΤ και των ΗR. διαδικασιών της, έμμεσα παρέχει εργασία σε άτομα. 6

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ΡL Οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών 3ΡL θα πρέπει να είναι : Διακριτές και εύκολα αναγνωρίσιμες : Οι προδιαγραφές πρέπει να περιγράφονται και να εξηγούνται από την εταιρεία. Κάθε συνεργάτης των thirdplay logistics έχει διαφορετικές απαιτήσεις, Οι third-party logistics θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη συνεργάτη δεσμευόμενοι για την ικανοποίηση τους. Πραγματοποιήσιμες: Οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λογικές. II αποθήκη δεν μπορεί για παράδειγμα να λάβει μια παραγγελία στις 5 το απόγευμα, να την επεξεργαστη. να την συλλέξει, να την συσκευάσει και το φορτηγό να τη διανείμει την επόμενη στις 8 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Μετρίσιμες : Οι δείκτες αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι απλοί, να μετρούν ότι είναι βασικό για την όλη λειτουργία. Οι δείκτες πρέπει ν«είναι σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να εκφραστούν με νούμερο. Για παράδειγμα δείκτες μέτρησης της ημερήσιας δραστηριότητας (γραμμές, παλέτες ή παραγγελίας που συλλέχθηκαν }. ελλείψεις, λάθη, ζημιές, κ. τ. λ. (-)α πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών μπορεί να επιφέρουν αύξηση του κόστους. Συνεπείς: Οι χωρίς προγραμματισμό αλλαγές των προδιαγραφώνμπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και λάθη. Ι να παράδειγμα, η αλλαγή στις ώρες διανομής απαιτεί επαναπρογραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, και των φορτηγών, μπορεί ακόμα να επιφέρει αλλαγή στα αποθέματα. Αλλαγή στις προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν στους third-play logistics θα πρέπει να γίνονται από κοινού, σχετικώς με τρόπο που αυτές θα μπορούν να ικανοποιηθούν. Αρχικά θα πρέπει να καθορισθούν οι υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται να αναλάβει ο διανομέας. Μια ολοκληρωμένη συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει όλες η κάποιες από τις παρακάτω εργασίες: Την παραλαβή και μεταφορά από τον διανομέα των αφικνούμενων προϊόντων, που πιθανών να βρίσκονται μέσα σε container, από π.χ το λιμάνι στην αποθήκη του με δικά του μέσα μετά από ειδοποίηση της επιχείρησης (π.χ εντός 48 ωρών), Την εκφόρτωση παλετοποιημενων προϊόντων ήδη τοποθετημένων σε παλέτα (πιθανώς τυποποιημένη) από το εργοστάσιο παραγωγής, με χρήση περονοφόρων μηχανημάτων και την μεταφορά τους μέχρι την είσοδο της αποθήκης. Την εκφόρτωση μη παλετοποιημενων προϊόντων π.χ τη χειροκίνητη εκφόρτωση 7

10 των κιβώτιων των ειδών από εμπορευματοκιβώτια η φορτηγά, την τοποθέτηση τους σε παλέτα ανά κωδικό και πιθανώς παρτίδα, βάσει οδηγιών του πελάτη και τη μεταφορά των παλετών μέχρι την είσοδο της αποθήκης. Την εισαγωγή παλετοποιημενων προϊόντων, δηλαδή τη μεταφορά των παλετών από την είσοδο της αποθήκης μέχρι την τακτοποίηση τους στο χώρο της κύριας αποθήκευσης, αφού προηγηθεί καταχώρηση των στοιχείων των ειδών της παλέτας στον H/Y του διανομέα και πιθανώς σήμανση της παλέτας με ειδική ετικέτα (bar code) που να περιέχει τον κωδικό προϊόντος, την περιγραφή του, την ημερομηνία λήξης (εάν χρειάζεται), την ποσότητα, των αριθμό της παρτίδας, κ.λ.π. Την διατήρηση FIFO η FEFO (εάν απαιτείται), που σημαίνει ότι από τον χωρο της αποθήκης του ο διανομέας θα εξάγει κάθε προϊών με χρονική προτεραιότητα σύμφωνα με την ποιο σύντομη ημερομηνία λήξης και την παλαιότερη παραχθείς παρτίδα, ασχέτως με τον χρόνο εισαγωγής στην αποθήκη του Την αποθήκευση των προϊόντων σε κατάλληλο αποθηκευτικό σύστημα (ντάνες, ράφια, κ.λ.π.) σε συγκεκριμένο layout και με καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο απόθεμα ανά κωδικό (π.χ. εδώ μπορεί να τεθεί υποχρέωση της επιχείρησης να διατηρεί ελάχιστο ημερήσιο απόθεμα π.χ. 800 παλέτες για 3 χρόνια) Την συλλογή picking και φόρτωση μη παλετοποιημενων ειδών, π.χ. την συλλογή κιβώτιων με είδη διάφορων κωδίκων από των χώρο συλλογής παραγγελιών και την φόρτωση τους σε φορτηγό για την εκτέλεση συγκεκριμένου δρομολογίου διανομής παραγγελιών, στις περιπτώσεις όπου οι ποσότητες ανά κωδικό προϊόντος δεν συμπληρώνουν ακέραια παλέτα Την συλλογή και φόρτωση παλετοποιημενων προϊόντων π.χ. την συλλογή από τον κύριο χώρο αποθήκευσης ακέραιων παλετών και την φόρτωση τους σε φορτηγό για την εκτέλεση συγκεκριμένου δρομολογίου διανομής παραγγελιών. Την επικόλληση μηχανογραφημένης ετικέτας που θα υποδεικνύει τον προορισμό της παλέτας η κιβώτιου για να έχει την δυνατότητα η επιχείρηση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους πελάτες στους οποίους διανεμήθηκε κάθε παρτίδα, ώστε να εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων και η ιχνηλασιμοτητα των προϊόντων σε περίπτωση ανάκλησης τους από την αγορά. Την συγκράτηση προϊόντος, δηλ, την απαγόρευση διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντος η παρτίδας αυτών από τον διανομέα σύμφωνα με εντολές που θα εκδίδει ο πελάτης κατά την κρίση του. Την διεκπεραιώσει εντός ενός συνολικού χρόνου της παραγγελιάς, δηλ του 8

11 συνολικού χρόνου που μεσολαβεί από την στιγμή που ο διανομέας λαμβάνει την παραγγελιά από την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή της παράδοσης της στον πελάτη της και με ελάχιστο ποσοστό παραγγελιών που θα πρέπει να εκτελούνται π.χ. 96% σε εβδομαδιαία βάση για την περιοχή της Αττικής και 92% για την επαρχία και τα νησιά. Τη φυσική διανομή των προϊόντων από τον διανομέα στους πελάτες σύμφωνα με εντολές που θα διαβιβάζονται από την επιχείρηση καθώς και την παράδοση επειγουσών παραγγελιών. Την παραλαβή εκ μέρους του διανομέα από τους πελάτες της επιχείρησης των επιστρεφόμενων προϊόντων. Και τέλος, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (πιθανώς on line) και στατιστικών στοιχείων μέσω σύνδεσης συστήματος Η/Υ, τερματικών κλπ. 9

12 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 3ΡL ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εταιρείες Party logistics είναι: Η Μεταβλητότητα στα κόστη. Το χαμηλό κόστος. Η ευελιξία στις αποθήκες και στις διανομές. Οι καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα μειονεκτήματα των εταιριών Party logistics είναι: Ο θεσμός των 3ΡL στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην αρχή του, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών εταιριών, με κατακερματισμένο το μεταφορικό έργο που εκτελείται. Η συνεργασία των επιχειρήσεων μαζί τους να μη φέρνει τα αποτελέσματα στο μέγιστο βαθμό. Φυσικά η παρούσα φάση, θεωρείται ως το απαραίτητο προστάδιο για την πλήρη κατάκτηση της αγοράς. Από τις κυμαινόμενες τιμές μπορεί να μην προκύψει το αναμενόμενο κέρδος. Για παράδειγμα μια εταιρεία διαμορφώνει το κέρδος της από την παραγωγή, την αποθήκευση και την μεταφορά με δικά της έξοδα. Έτσι δεν επιβαρύνεται οικονομικά. Ενώ η συνεργασία της με μία 3ΡL εταιρεία η οποία έχει μεταβλητότητα στα κόστη μπορεί να ενεργήσει αρνητικά πάνω της. OUTSOURCING: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ Σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει αρκετές έρευνες και άρθρα, με τίτλους όπως «5 λόγοι για να κάνετε outsourcing» (Τορ 5 reasons FOR Outsourcing), καθένα από τα οποία παρουσιάζει διαφορετικές και ίσως αντικρουόμενες εκδοχές του outsourcing. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, αφού οι πληθυσμοί που ερευνούνται ποικίλλουν και, επίσης, το πώς κρίνει κάποιος τα θετικά και τα αρνητικά του outsourcing εξαρτάται και από την καρέκλα στην οποία κάθεται, αφού η κάθε θέση συνεπάγεται και το δικό της μικρό ή μακροσκοπικό ορίζοντα. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας για το outsourcing, αλλά μόνο συνταγή αποτυχίας : δηλαδή να γίνει outsourcing αποκλειστικά και μόνο επειδή εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί σε κάποιες διαδικασίες και θέλουμε να τις «ξεφορτωθούμε». Γιατί αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε καινά διορθώσουμε την αναποτελεσματικότητα μας, κατά συνέπεια δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε και την αποτελεσματικότητα του παροχέα μας. 10

13 Οδηγος 4 αξόνων Πάντως, δεν μπορούμε να καταγραφούν και να γενικευτούν όλοι οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα επέλεγε το outsourcing,εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης. Το βασικό είναι να θεωρηθούν συνολικά οι λόγοι για τους οποίους εξετάζεται αυτή η επιλογή, καθώς επίσης και το τι επιδιώκουμε να βελτιώσουμε. Προς αυτήν κατεύθυνση, η AMACOM (American Management Association) δημιούργησε τον πληρέστερο οδηγό των πιθανών λόγων -ευκαιριών από μία outsourcing απόφαση. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξεταστούν, βάσει των αναγκών και των επιδιώξεων κάθε εταιρείας, και να επιλεγούν εφικτοί και υλοποιήσιμοι στόχοι. Ο οδηγός αυτός αποτελείται από τέσσερις άξονες, σε αλληλουχία μεταξύ τους, οι οποίοι είναι: 1. Διοίκηση : Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον και τους πόρους στις CORE COMPETENCIES. Αύξηση της ευελιξίας, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Αύξηση της αξίας και της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών και της μετοχικής αξίας. 2. Κόστος : Μείωση των δαπανών, μέσω της υψηλότερης απόδοσης και της χαμηλότερης δομής κόστους (οικονομίες κλίμακας) του παροχέα. Μετατροπή των παγίων σε μεταβλητά έξοδα. Μείωση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία και απελευθέρωση πόρων για τους μακροχρόνιους και στρατηγικούς στόχους. 3. Βελτίωση : Βελτίωση της υπάρχουσας απόδοσης, της εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου. Απόκτηση της εξειδίκευσης (Know-how) και εκμετάλλευση των προηγμένων τεχνολογιών των παροχέων. Βελτίωση των εσωτερικών μηχανισμών σε θέματα riskmanagement και της εταιρικής αξιοπιστίας, μέσω συνεργασιών με καταξιωμένους παροχείς. 4. Κέρδος : Ευκαιρίες για πρόσβαση σε νέες αγορές και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών. Επέκταση του δικτύου των πωλήσεων, ακόμα και σε περιόδους όπου δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μία τέτοια επέκταση. Φυσικά, ακριβώς όπως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και οφέλη σε μία επιλογή outsourcing, υπάρχει και σημαντικός βαθμός ρίσκου και «κρυμμένων»όπλων. Επίσης, υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα εταιρειών που μετάνιωσαν πολύ σκληρά. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό της ΙΒΜ. Το 1980, όταν η ΙΒΜ εισχώρησε στην αγορά των PC, έκανε εσφαλμένη εκτίμηση και θεώρησε ότι core-competency της ήταν το marketing και όχι η δημιουργία λειτουργικών συστημάτων και microchips. Έτσι, η συγγραφή των λειτουργικών έγινε outsourcing στη Microsoft και τα chips στην Ιntel. 11

14 Σήμερα, οι δύο τελευταίες είναι πιο ισχυρές στη βιομηχανία των υπολογιστών από την ΙΒΜ, της οποίας η απόφαση για outsourcing τις βοήθησε να ξεκινήσουν και τελικά να την υπερκεράσουν. Το παράδειγμα της ΙΒΜ αποτελεί μόνο μία πτυχή των πολυάριθμων ρίσκων του outsourcing τα οποία μπορούν να εξεταστούν ως ένα σύνολο τριών επικαλυπτόμενων σφαιρών (Gavin,Matherly): τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες - τεχνογνωσία. Απειλές Βάσει αυτού του πλαισίου, διαμορφώνεται και ο σκελετός των ουσιαστικότερων απειλών που είναι: Απώλεια ικανοτήτων: Πριν από την εξέταση της επιλογής του outsourcing, θα πρέπει να καθοριστούν ξεκάθαρα οι CORE COMPETENCIES,ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν εσωτερικά. Φυσικά, οι core competencies δεν λειτουργούν η ακμάζουν μεμονωμένα και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς που τελειώνουν και από πού μπορεί να αρχίσει το outsourcing. Επιπλέον, η συχνή απουσία επίσημων διοικητικών οδηγιών μπορεί να επιτρέψει τη σταδιακή απώλεια κρίσιμων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κάτι που θα υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα τα διαγώνια σχήματα εργασίας και μπορεί να οδηγήσει σε μια «κοίλη» επιχείρηση. Τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, βασισμένα στο κόστος, πνίγουν τα κίνητρα για καινοτομία, αφού ο παροχές δεν μπορεί να συλλάβει τις ανταμοιβές για καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων και κατά συνέπεια ούτε η επιχείρηση θα μπορεί να απαιτήσει κάτι τέτοιο. Απώλεια ελέγχου: Η απώλεια ελέγχου είναι ίσως και η μεγαλύτερη επιφύλαξη των επιχειρήσεων. Αν και στη πραγματικότητα το outsourcing απαιτεί υψηλότερα επίπεδα έλεγχου ( και των διαδικασιών που εκτελούνται πλέων από κάποιο παροχέα, αλλά και των επιδόσεων του παροχέα ), η αίσθηση της εξάρτησης από κάποιον τρίτο, που παλιότερα δεν υπήρχε, εκλαμβάνεται ως άμεση απειλή. Η εξάρτηση αυτή αυξάνεται επειδή η δυνατότητα του πελάτη να διαχειριστεί και να ελέγξει την outsourcing σχέση μειώνεται, καθώς ο παροχέας πλέον αποκομίζει την πείρα το Know-how και την εξειδίκευση. 12

15 Επιπλέον, το ζήτημα της επαναφοράς είναι μια κρίσιμη παράμετρος του ελέγχου, δεδομένου ότι εφόσον ανατεθεί κάποια διαδικασία σε εξωτερικό παροχέα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφεί και να πραγματοποιείται πάλι εσωτερικά. Απώλεια αγορών, γνώσης και πληροφοριών : Η απώλεια αγορών είναι ένας βασικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις που κάνουν outsourcing το σύνολο η μέρος της παραγωγής τους, αφού ο παροχέας έχοντας αποκομίσει την πείρα και την τεχνογνωσία θα μπορεί μελλοντικά να εισχωρήσει στην αγορά ως άμεσος ανταγωνιστής τους. Η βιομηχανία Schwinn Για παράδειγμα, η αμερικανική βιομηχανία ποδηλάτων Schwinn έκανε outsourcing την κατασκευή των κορμών των ποδηλάτων της στην Giant Manufacturingστην Ταϊβάν και σε μερικά χρόνια η Giant εισχώρησε αυτόνομα στη βιομηχανία ποδηλάτων, αποσπώντας τεράστιο τμήμα της αγοράς που μονοπωλούσε η Schwinn. Έτσι η επιχείρηση όχι μόνο αποκτάει έναν επικίνδυνο ανταγωνιστή, ο οποίος έχει μάθει πολλά από αυτή, αλλά επίσης χάνει και έναν παροχέα. Κατά συνέπεια, το outsourcing μπορεί να επωάσει μία κατάσταση στην οποία υπάρχει διαρροή επιχειρηματικής γνώσης και κρίσιμων πληροφοριών, όπως πελατολόγια, οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές ανάπτυξης. Εσωτερική υποστήριξη και δημόσια εικόνα: Το outsourcing τις περισσότερες φορές συνεπάγεται και απολύσεις. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι υπόκεινται κάποια μορφή συναισθηματικής και ψυχολογικής πίεσης, καθώς και ανασφάλεια για τις δικές τους θέσεις και έτσι είναι σπάνιο για τη διοίκηση να επιτύχει εσωτερική υποστήριξη. Οι απολύσεις αυτές, εκτός του ότι μειώνουν το ηθικό και τραυματίζουν την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων που παραμένουν, μπορεί να ωθήσουν τους πιο ικανούς από αυτούς να αναζητήσουν αλλού εργασία και επίσης δεν είναι καθόλου καλές και για τη δημόσια εικόνα της εταιρίας. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ OUTSOURCING ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Ασφάλεια πληροφοριών πλέον αποτελεί ανάγκη για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Λίγοι ωστόσο την αντιλαμβάνονται και ακόμα πιο λίγοι ακολουθούν τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να καλύπτουν ιστορίες με παραβιασμένες ιστοσελίδες, πιστωτικές κάρτες που υποκλέπτονται, ιούς που εξαπλώνονται με τρομακτικές ταχύτητες και κοστίζουν εκατομμύρια Ευρώ. 13

16 Οι Business Managers δείχνουν λίγο φοβισμένοι με όλα αυτά -όχι άδικα. Το να βάζεις το χέρι στην τσέπη για κάτι που φαίνεται άγνωστο δεν είναι επιχειρηματικά και τόσο εύκολο. Αλλά και οι IT Managers φαίνονται λίγο ανήσυχοι. Το ότι κάποιος είναι ΙΤ expert δεν σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται και την ασφάλεια - έπειτα το ΙΤ είναι τόσο μεγάλο που κάτι τέτοιο εξ ορισμού είναι αδύνατο. Τα στατιστικά στοιχεία που συνθέτουν το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι παλιά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι αλλάζει για παράδειγμα το ποσοστό της προέλευσης των επιθέσεων το οποίο στο παρελθόν έδειχνε τον εσωτερικό κίνδυνο. κατά πολύ μεγαλύτερο από τον εξωτερικό. Τώρα το αντίθετο είναι πλέον πολύ πιο πιθανό - δεδομένου ότι η φιλοσοφία έχει πλέον αλλάξει και το Open και distributed αντικαθιστά το Central και Closed Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για ειδικούς ασφαλείας. Ωστόσο δεν υπάρχουν πολλοί και όσοι υπάρχουν είναι ιδιαίτερα ακριβοί. Εναλλακτικά, συχνά η αρμοδιότητα της διεύθυνσης ασφάλειας δίδεται σε στέλεχος εμπιστοσύνης, ήδη όμως επιφορτισμένο και με άλλες αρμοδιότητες, που μάλλον θα διαχειρισθεί την ασφάλεια σαν ένα επιπλέον task σε εκκρεμότητα. Βέβαια ακόμα και τότε δεν έχει τη εξειδίκευση. Σκεφτείτε το λίγο: θα κάνατε εξετάσεις αίματος στο ράφτη γιατί ο μικροβιολόγος σας είναι πολύ ακριβός; Υπάρχει βέβαια και η εναλλακτική της εκπαίδευσης. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα να μεταμορφώσουμε ένα επαγγελματία της πληροφορικής σε επαγγελματία ασφάλειας, με μερικά σεμινάρια, κάποια πιστοποιητικά και μια αύξηση. Κάθε τεχνολογία όμως έχει τις δικές της ιδιομορφίες όσο αναφορά στην ασφάλεια, και βέβαια εξελίσσεται, και ταυτόχρονα εμφανίζονται καινούργιες δυνατότητες και αδυναμίες. Για όλα αυτά πρέπει ένας ειδικός να μένει ενημερωμένος, πράγμα που θέλει τον οργανισμό να επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση για τα στελέχη της Διεύθυνσης ασφαλείας. Σημειώστε εδώ ότι το ωράριο 9-5 δεν ισχύει και για τους ανεπιθύμητους crackers και οι βάρδιες όλο το 24ωρο πολλαπλασιάζουν τα κόστη επί 3. Το συμπέρασμα είναι προφανές: η ασφάλεια των πληροφοριών με ίδιες δυνάμεις αποτελεί μια ιδιαίτερα επίπονη, χρονοβόρα ακριβή και υψηλού ρίσκου προσπάθεια. 14

17 Η λύση του σύμβουλου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών λύνει πολλά από τα παραπάνω προβλήματα. Με την υποστήριξη συμβούλου(ων) είναι δυνατή η επίτευξη του επιθυμητού επίπεδου ασφάλειας - σήμερα. Η ασφάλεια δεν είναι ένα προϊόν που, εφ όσον είναι καλό, μετά την εγκατάσταση παύει να απασχολεί μέχρι να εξαντλήσει τις δυνατότητες του; είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία απαιτεί συνέπεια και πρέπει να τροφοδοτείται για να παραμένει στο επιθυμητό επίπεδο. Ίσως να συμφωνείτε ότι η ασφάλεια δεν είναι το δυνατό σας σημείο, ούτε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Μήπως στην περίπτωση της Ασφάλειας το βρες τι μπορείς να κανείς καλά και ανέθεσε τα υπόλοιπα σε τρίτους είναι ένα πιο λογικό μοντέλο; (?nd THE one thing you are good at and outsource the test). Και ο λόγος βέβαια για το Outsourcing. 15

18 ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ THIRD-PLAY LOGISTICS Παραλαβές - εισαγωγής στην αποθήκη Εκτελεσθείσες παραγγελίες αποστολές από την αποθήκη Επείγουσες παραγγελίες Παραγγελίες που δεν εκτελέσθηκαν ακριβώς λόγοι Αριθμός μονάδων αποθήκευσης, παλετών, κιβωτίον, τεμαχίων Ελλείψεις Επιστροφές από προμηθευτές Επιστροφές από πελάτες Λάθη και ζημιές κατά τη μεταφορά Ατυχήματα ή ζημίες που προκλήθηκαν στην αποθήκη Αλλα γεγονότα ή στοιχεία 16

19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟY 3ΡL THIRD-PLAY LOGISTICS Η ύπαρξη κάποιων προδιαγραφών δεν εξασφαλίζει και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των λειτουργιών από την εταιρεία. Με ποιόν τρόπο όμως μπορεί να ελεγχθούν οι υπηρεσίες των third-play logistics και πως μπορεί να αξιολογηθούν; Ενδεικτικά οι τομείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύγκριση με στοιχεία του benchmarking περιλαμβάνουν : Eκμετάλευση χώρου: Ο χώρος που ενοικιάστηκε ή συμφωνήθηκε σε σχέση με το χώρο που χρησιμοποιήθηκε. Πληρότητα παραγγελίας : Ο αριθμός τον γραμμών παραγγελιών που εκτελέστηκαν προς τον συνολικό αριθμό των γραμμών, ο αριθμός των παραγγελιών που εκτελέστηκαν πλήρως προς τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών κ.λ.π, Συλλογή παραγγελιών :Οι γραμμές. Γα κιβώτια, «Οι παλέτες που συλλέχθηκαν, οι αποκλίσεις και τα λάθη συλλογής των παραγγελιών κ. ο. κ, Εκτέλεση παραγγελιών Cross-Docking : Οι παραγγελίες Cross-Docking που εκτελέστηκαν εγκαίρως προς τον αριθμό των παραγγελιών Cross-Docking που εκτελέστηκαν με καθυστέρηση. Ακρίβεια αποθεμάτων:το λογιστικό απόθεμα και οι αποκλίσεις του (θετικές ή αρνητικές). Διακινούμενος όγκος : Μονάδες αποθήκευσης, παλέτες, κιβώτια, κιλά. SKU s που διακινήθηκαν. Διανομή : Αριθμός δρομολογίων, κόστος ανά παραγγελία, κόστος ανά κιβώτιο. καθυστερήσεις διανομής παραγγελίας κ.λ.π. Λάθη και ζημίες : Λάθη και ζημιές κατά την αποθήκευση, την εκτέλεση των παραγγελιών και τη διανομή. Έλεγχος των δραστηριοτήτων σε καθερινή βάση Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της εταιρείας- συνεργάτη, οι third-play logistics θα πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των third-play logistics μπορούν να τηρηθούν σε ένα Αρχείο Hμερήσιας Δραστηριότητας. Στο Αρχείο Ημερήσιας Δραστηριότητας καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την οποιαδήποτε επεξεργασία για την εξαγωγή δεικτών ελέγχου. Οι πληροφορίες που 17

20 πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο αρχείο, αφορούν όλες τις παραλαβές, τις αποστολές και τις μεταφορές. 18

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΒΑΝΗΣ ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΤΣΙΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα