ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2013 Προς το Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993. I. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31 ης Ιουλίου 2013 της ανώνυμης εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.», μας ανατέθηκε με το υπ αριθμό 201/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.», για τον έλεγχο διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993. II. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ Η εταιρεία με την επωνυμία ΘΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ., και με διακριτικό τίτλο ΘΟΛΟΣ Α.Ε. συστάθηκε με την υπ. Αριθ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 3816/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών με Αρ. Μητρώου 20422/01ΑΤ/Β/89/102(03). Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ο σκοπός της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: 2

3 - Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε αναπτυξιακά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: - Η εκπόνηση μελετών κάθε φύσεως τεχνικού έργου - Η διενέργεια επιβλέψεων, παραλαβών, αξιολογήσεων και εκτιμήσεων κάθε φύσεως τεχνικού έργου και η οργάνωση και διενέργεια ποιοτικών ελέγχων υλικών και κατασκευών, με ιδιόκτητα ή όχι εργαστήρια και μηχανήματα. - Η οργάνωση, διεύθυνση και εκτέλεση κάθε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας, μελέτης και έρευνας (περιλαμβανομένων και των οικονομικών, οικονομοτεχνικών, σκοπιμότητας και κοινωνικών), που αποβλέπει στην κατασκευή τεχνικών ή όχι έργων, στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων οργάνωσης και ανάπτυξης αυτών. - Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης, συντονισμού (MANAGEMENT) και η παροχή τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών, τεχνικών και μη έργων. - Η κατασκευή και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και τεχνικών έργων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ιδιωτικών ή δημοσίων. - Η αγορά οικοπέδων και η ανοικοδόμηση, ανέγερση και εκμετάλλευση υπό της εταιρείας πολυώροφων οικοδομών, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, μοτέλ (MOTELS), μπαγκαλόους (BUNGALOWS), ενοικιαζόμενων δωματίων και βιλλών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η παραπέρα διάθεση αυτών σε τρίτους με αντάλλαγμα ως και η αντιπροσώπευση τουριστικών και άλλων συναφών συμφερόντων ημεδαπών ή αλλοδαπών. - Η ανάληψη και εκπόνησης μελετών και η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων και ειδικότερα υδραυλικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιίας, λιμενικών, σιδηρών κατασκευών, σιδηροδρομικών και γενικά κάθε είδους έργων του δημοσίου, δημοσίων και κοινοτικών οργανισμών, έργων νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή και ιδιωτικών έργων Τραπεζών κλπ. - Η οργάνωση και προώθηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιών, με την ανάπτυξη μηχανογράφηση, εισαγωγή, επεξεργασία, παραγωγή και διάθεση μηχανημάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας (HARDWARE) και προγραμμάτων (SOFTWARE) και η παροχή σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. - Η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στελεχών Ελλήνων ή αλλοδαπών στους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. - Η σύμπραξη με άλλα γραφεία μελετών ή φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Ν. 716/1977 όταν πρόκειται για εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος και η μελέτη γενικά κάθε αναπτυξιακού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 3

4 - Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως κτιρίων, οικοδομημάτων και τεχνικών έργων (ιδιωτικών, δημοσίων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ) σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα. - Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: - Να αντιπροσωπεύει και να εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού, και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. - Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή ιδρυόμενη, σαν εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική ή αλλοδαπή. - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. - Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως Τεχνικών έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών να αναλαμβάνει τις σχετικές εργολαβίες. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 20 Ευρώ εκάστης. III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ελέγξαμε τους κατωτέρω λογαριασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της της «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.», ο οποίος είναι καταχωρημένος στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,29 Αξία κτήσεως ,98 Αποσβέσεις ,69 Υπόλοιπο ,29 Το αναπόσβεστο υπόλοιπο είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, και αφορά έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4

5 3. Κτίρια και τεχνικά έργα ,77 Αξία κτήσεως ,41 Αποσβέσεις ,64 Υπόλοιπο ,77 Ισολογισμού και αφορά ακίνητο στην Κομοτηνή. 4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις ,19 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ,63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΣ ,47 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ,73 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ,65 ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ,11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 6.144,67 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,95 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ,21 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,02 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,19 Ισολογισμού και αφορά την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων κα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει. 5. Μεταφορικά Μέσα ,49 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ,58 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 121,44 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ,02 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,53 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,49 Ισολογισμού και αφορά την αναπόσβεστη αξία των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει. 5

6 6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός ,74 ΕΠΙΠΛΑ ,78 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 279,65 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚ/ΤΑ ,90 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ,40 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ,57 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,40 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ,70 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,96 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,74 Ισολογισμού και αφορά την αναπόσβεστη αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείων, επιστημονικά όργανα κ.λ.π. τα οποία αγοράστηκαν από την εταιρία για την άσκηση της δραστηριότητας. ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,43 ΕΠΙΠΛΑ ,78 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 279,65 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚ/ΤΑ ,90 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ,40 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ,57 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,40 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ,70 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,96 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,74 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,59 Κ/Ξ ΒΕΝΤ ΑΕ-ΘΟΛΟΣ ΑΕ 1.103,45 Κ/Ξ Ν.ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ 296,40 Κ/Ξ ΘΟΛΟΣ ΑΕ-Μ.ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ 1.760,82 Κ/Ξ ΘΟΛΟΣ ΑΕ-ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ 4.402,05 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ-ΘΟΛΟΣ ΑΕ 3.000,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧ.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 5.828, ,59 6

7 Ισολογισμού και αφορά την λογιστική αξία συμμετοχών της εταιρείας στις ανωτέρω κοινοπραξίες κατασκευής έργων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,80 Ισολογισμού και αφορά δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 2. Έτοιμα & Ημιτελή Προϊόντα ,03 Ισολογισμού και αφορά την λογιστική αξία ετοίμων και ημιτελών προϊόντων. 3. Παραγωγή σε Εξέλιξη ,48 Ισολογισμού και αφορά το κόστος των έργων (αγορά υλικών, παροχή υπηρεσιών) που κατά την δεν έχουν τιμολογηθεί. ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,26 Ισολογισμού και αφορά απαιτήσεις της εταιρίας έναντι πελατών κατά την Επιταγές σε καθυστέρηση 7.336,76 Ισολογισμού και αφορά επιταγές εισπρακτέες πελατών της εταιρίας. 5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων ,93 και αφορά απαιτήσεις από επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία. 7

8 10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες ,29 και αφορά επίδικες απαιτήσεις της εταιρείας. 11. Χρεώστες διάφοροι ,09 ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚ/ΝΟΙ-ΠΑΡΑΚΡ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1,30 ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟΖΗΜ.ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,92 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,88 ΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ,19 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ,09 Τα ανωτέρω υπόλοιπα είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας. 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων ,69 και αφορά λογαριασμούς προς απόδοση συνεργατών της εταιρείας. ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 59,25 της εταιρείας και αφορά μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.041,09 της εταιρείας και αφορά καταθέσεις μετρητών της εταιρείας σε τράπεζες. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 2.599,00 8

9 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.045,00 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.554, ,00 της εταιρείας. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) ,17 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,19 της εταιρείας και αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πιστωτές της. ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές ,34 της εταιρείας και αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές της. 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,68 της εταιρείας και αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες. 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,16 Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ,37 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4472,81 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 5875,7 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ,46 ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 710, ,16 9

10 της εταιρείας. 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.168,40 της εταιρείας και αφορά υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. 11. Πιστωτές διάφοροι ,87 της εταιρείας και αφορά υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β) ,64 ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΝΑΙ (Α) (Β) = , ,64 = ,53 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ελέγξαμε τους ανωτέρω λογαριασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της της Ανώνυμης Εταιρίας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Ν. 2166/1993. Σημειώνεται ότι: 1. Η ελεγχθείσα εταιρεία τηρεί κανονικά όλα τα βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται από την φορολογική νομοθεσία, τα οποία σημειώνεται ότι δεν έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή για την περίοδο από έως και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ( ). 2. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού ( ) προκύπτει από τα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία και τη διάρθρωση των λογαριασμών κατά την ημερομηνία αυτή. Ανακεφαλαιώνοντας η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» ανέρχεται κατά την , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα 10

11 έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά ( ,53) και αναλύεται ως εξής: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,02 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ (ΖΗΜΙΕΣ) , ,53 Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» με άλλη Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΑΡ. Μ Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 82 100 ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού 2. Στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα