ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ιοικητικά & ιαχειριστικά Επίπεδα Επιλεξιµότητας Προγραµµάτων Πράξεων - απανών... 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ιοικητικά & ιαχειριστικά Επίπεδα Επιλεξιµότητας Προγραµµάτων Πράξεων - απανών... 1"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ιοικητικά & ιχειριστικά Επίπεδ Επιλεξιµότητς Προγρµµάτων Πράξεων - πνών... 1 ιδροµές Ελέγχου νά Επίπεδο ιοικητικής & ιχειριστικής Λειτουργίς Προγρµµάτων ΚΠΣ... 2 Λειτουργική Συσχέτιση Φορέων ιχείρισης & Ελέγχου... 3 Οργνόγρµµ Ειδικής Υπηρεσίς ιχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου... 4 ΠΙΝΑΚΕΣ Επιλέξιµες πάνες Ευρωπϊκού Τµείου Περιφερεικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)... 5 Επιλέξιµες πάνες Ευρωπϊκού Γεωργικού Τµείου Προσντολισµού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)... 7 Επιλέξιµες πάνες Ευρωπϊκού Κοινωνικού Τµείου (ΕΚΤ) Κτηγορίες Τελικών ικιούχων Επιλέξιµες πάνες (ΕΤΠΑ) Επιλέξιµες πάνες (ΕΓΤΠΕ) Επιλέξιµες πάνες (ΕΚΤ) Επιλέξιµες πάνες (Τεχνικής Βοήθεις) Κτάλογος Αξόνων / Μέτρων / ράσεων ΠΕΠ Ηπείρου I

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Απόφση Έντξης Απόφση Απόρριψης Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης Βιβλίο Ανλυτικής Κτγρφής Χρηµτοοικονοµικών Ενεργειών / Πράξεων II

3 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΠΕ Α ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ (1) Ε.Ε. Κ.Π.Σ. (2) Ε.Ε. Ε.Π. (3) Σ.Π. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Επ.Π. ΠΡΑΞΕΩΝ (4) Ε.Υ.. ΠΡΑΞΕΙΣ (5) Τ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΝΕΣ (6) Τ.. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α - 1

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΚΠΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ε.Π. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΑ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σ.Π. ΜΕΤΡΑ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β - 2

5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ Ε ΕΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ - 3

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Λιάσκς Βσίλειος ΜΟΝΑ Α Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε.Π.& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προϊστµένη: Ρόκκου Ελένη Στελέχη: Μντλόβς Αθνάσιος Μπλτογιάννης Νικόλος Ππνικολάου Ευγενί ΜΟΝΑ Α Β ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προϊστάµενος: Μπέζς Ηλίς Στελέχη: Γκόσιου Αφροδίτη Ζυγούρης Γεώργιος Νάτσης Βσίλειος Νότη Αφροδίτη Μτσάγκς Μνώλης Ππβσιλείου Αποστόλης Σβρνιάς Χριστόφορος Τσιτουρίδου Σοφί ΜΟΝΑ Α Γ ΕΛΕΓΧΟΥ Προϊστάµενος: Σκελλρίου Πάτροκλος Στελέχη: Γιννούλης Σωτήρης Μλάτου Ελένη Μπκόπουλος Ιωάννης ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προϊστάµενος: Γιννώρος Γεώργιος Στελέχη: Κιτσντά Βσιλική Ππµιχήλ Μιχάλης Πενιά Έλεν ΙΑΓΡΑΜΜΑ - 4

7 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1783/ ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πργωγικές επενδύσεις οι οποίες επιτρέπουν την δηµιουργί ή τη διτήρηση στθερών θέσεων πσχόλησης. Επενδύσεις σε υποδοµές ιδίως υτές που συµβάλλουν στην δηµιουργί διευρωπϊκών δικτύων στους τοµείς των µετφορών, των τηλεπικοινωνιών κι της ενέργεις. Επενδύσεις στην προστσί κι την βελτίωση του περιβάλλοντος. Επενδύσεις γι την νάπτυξη του τουρισµού κι του πολιτισµού. Επενδύσεις γι την νάπτυξη της Κοινωνίς των Πληροφοριών. Επενδύσεις γι την δισυνορική, δικρτική κι διπεριφερεική συνεργσί στον τοµέ της ειφόρου περιφερεικής κι τοπικής νάπτυξης. Ενίσχυση των δρστηριοτήτων των ΜΜΕ, κι ειδικότερ :. Ενισχύσεις στις υπηρεσίες που πρέχοντι στις επιχειρήσεις ιδίως στους τοµείς της διχείρισης, των µελετών κι ερευνών γοράς κθώς κι των υπηρεσιών που πρέχοντι πό κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις. β. Χρηµτοδότηση της µετφοράς τεχνολογίς (συγκέντρωση, διάδοση πληροφοριών, κοινή οργάνωση µετξύ επιχειρήσεων κι ερευνητικών εγκτστάσεων, εφρµογή κινοτοµιών στις επιχειρήσεις). γ. Βελτίωση της πρόσβσης των επιχειρήσεων στις δυντότητες χρηµτοδότησης κι δνεισµού (δηµιουργί κι νάπτυξη των κτάλληλων χρηµτοδοτικών µέσων). δ. Άµεσες ενισχύσεις στις επενδύσεις στις περιπτώσεις που δεν προβλέπετι κθεστώς ενισχύσεων. Ενίσχυση της τοπικής νάπτυξης κι ειδικότερ :. Κτσκευή υποδοµών µε διστάσεις κτάλληλες γι την τοπική νάπτυξη κι την νάπτυξη της πσχόλησης. β. Ενισχύσεις στις δοµές προχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών µε σκοπό τη δηµιουργί νέων θέσεων πσχόλησης. Εξιρούντι τ µέτρ που χρηµτοδοτούντι πό το ΕΚΤ. Επενδύσεις στον τοµέ της εκπίδευσης. Επενδύσεις στον τοµέ της υγείς. Ενίσχυση της έρευνς κι τεχνολογικής νάπτυξης (νέες ΠΙΝΑΚΑΣ 1-5

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ τεχνολογίες, κινοτοµί, ενίσχυση περιφερεικής νάπτυξης). ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέτρ Τεχνικής Βοήθεις: Μελέτες γενικού χρκτήρ σχετικά µε την δράση των Τµείων. Αντλλγή εµπειριών κι ενηµέρωση των τελικών δικιούχων κι του ευρύτερου κοινού. Εγκτάστση, λειτουργί κι δισύνδεση µηχνογρφικών συστηµάτων διχείρισης πρκολούθησης κι ξιολόγησης. Βελτίωση των µεθόδων ξιολόγησης κι ντλλγή πληροφοριών γι τις πρκτικές που κολουθούντι στον τοµέ. Κινοτόµες ράσεις: Μελέτες που ποσκοπούν στην νάλυση κι τον εντοπισµό των προβληµάτων κι λύσεων που έχουν σχέση µε την περιφερεική νάπτυξη (ρµονική κι ειφόρος νάπτυξη του συνόλου του κοινοτικού χώρου). Πιλοτικά σχέδι µε τ οποί προτείνοντι ή νιχνεύοντι νέες λύσεις γι θέµτ περιφερεικής κι τοπικής νάπτυξης µε στόχο την µετφορά των λύσεων υτών στις πρεµβάσεις. Αντλλγές κινοτόµων εµπειριών που έχουν ως στόχο ν προβάλλουν κι ν µετφέρουν την πείρ που ποκτάτι στον τοµέ της περιφερεικής ή τοπικής νάπτυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-6

9 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΠΕ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1257/ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1750/ ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκµετλλεύσεις (εφόσον η οικονοµική βιωσιµότητ των εκµετλλεύσεων µπορεί ν κτδειχθεί, πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή κι την κλή διβίωση των ζώων, ο γεωργός διθέτει επρκή επγγελµτική ικνότητ- οι προϋποθέσεις δύντι ν επιτευχθούν σε διάστηµ 3 ετών πό την ένρξη της επένδυσης γι τις µικρές εκµετλλεύσεις). ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ εν χορηγείτι ενίσχυση γι επενδύσεις που έχουν στόχο την ύξηση της πργωγής προϊόντων τ οποί δεν µπορούν ν βρουν κνονικές διεξόδους στην γορά Ότν υπάρχουν περιορισµοί ή όρι στην πργωγή κµί επένδυση που θ είχε ως ποτέλεσµ την ύξηση της πργωγής δεν ποτελεί ντικείµενο στήριξης Ενισχύσεις γι τη διευκόλυνση της εγκτάστσης νέων γεωργών (εφόσον ο γεωργός είνι ηλικίς κάτω των 40 ετών, διθέτει επρκή επγγελµτική ικνότητ, εγκθίσττι γι πρώτη σε γεωργική εκµετάλλευση, µπορεί ν κτδειχθεί η οικονοµική βιωσιµότητ της εκµετάλλευσης, πληρούντι οι ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή κι την κλή διβίωση των ζώων, ο γεωργός εγκθίσττι ως ρχηγός της εκµετάλλευσης- οι προϋποθέσεις δύντι ν επιτευχθούν σε διάστηµ 3 ετών πό την πρώτη εγκτάστση γι τους νέους γεωργούς). Η ενίσχυση περιλµβάνει εφάπξ πριµοδότηση. Επιδότηση επιτοκίου γι τ δάνει που συνάπτοντι προς κάλυψη των δπνών που πορρέουν πό την εγκτάστση. Στήριξη της επγγελµτικής κτάρτισης των γεωργών κι των λοιπών προσώπων που συµµετέχουν σε γεωργικές κι δσοκοµικές δρστηριότητες κι τη µεττροπή τους. Η στήριξη δεν κλύπτει τ µθήµτ ή της περιόδους άσκησης στο πλίσιο κνονικών προγρµµάτων ή συστηµάτων δευτεροβάθµις ή τριτοβάθµις γεωργικής κι δσοκοµικής εκπίδευσης. Στήριξη επενδύσεων γι την βελτίωση κι τον εξορθολογισµό της µετποίησης κι εµπορίς γεωργικών προϊόντων. Κτσκευή κι πόκτηση κινήτων. Νέ µηχνήµτ κι εξοπλισµός, συµπεριλµβνοµένου του λογισµικού πληροφορικής. Γενικά έξοδ (µοιβές ρχιτεκτόνων, µηχνικών κι συµβούλων, δπάνες γι µελέτες σκοπιµότητς, πόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίς κι άδειες, µέχρι ενός νώττου ορίου 12% των εν λόγω δπνών. Στις εξόχως πόκεντρες περιοχές είνι δυντόν ν πρσχεθεί στήριξη γι επενδύσεις στο τοµέ της µετποίησης ή της εµπορίς προϊόντων τρίτων χωρών υπό την προϋπόθεση ότι τ προϊόντ προορίζοντι γι την γορά της υπό εξέτση περιοχής. Στήριξη της δσοκοµίς. Πρέχετι στήριξη γι: άσωση εκτάσεων (όχι γεωργικών). Η γορά γης. Αποκλείετι η στήριξη : Επενδύσεων στο επίπεδο λινικού εµπορίου. Επενδύσεων γι την µετποίηση ή εµπορί προϊόντων που προέρχοντι πό τρίτες χώρες. Εξιρούντι : Τ δάση ή άλλες δσικές εκτάσεις που ποτελούν ιδιοκτησί κεντρικών ή περιφερεικών κυβερνήσεων ή ΠΙΝΑΚΑΣ 2-7

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επενδύσεις σε δάση που ποσκοπούν στη βελτίωση της οικονοµικής, οικολογικής ή κοινωνικής ξίς τους. Επενδύσεις γι τη βελτίωση κι τον εξορθολογισµό της υλοτόµησης, µετποίησης κι εµπορίς των δσοκοµικών προϊόντων: οι επενδύσεις που φορούν τη χρήση ξυλείς ως πρώτης ύλης περιορίζοντι σε όλες τις εργσίες εκµετάλλευσης που προηγούντι της βιοµηχνικής µετποίησης. Προώθηση νέων διεξόδων γι τη χρήση κι εµπορί δσοκοµικών προϊόντων. Ανσύστση του δσοκοµικού πργωγικού δυνµικού, που έχει πληγεί πό φυσικές κτστροφές κι πυρκγιές κι διµόρφωση των κτάλληλων προληπτικών µέτρων (στην περίπτωση υτή οι εργσίες φορούν κι ιδιωτικά κι δηµόσι δάση). ιτήρηση κι βελτίωση της οικολογικής στθερότητς των δσών σε περιοχές που έχουν προσττευτικό κι οικολογικό ρόλο προς το δηµόσιο συµφέρον κι όπου οι δπάνες των µέτρων διτήρησης κι βελτίωσης υτών των δσών υπερβίνουν το εισόδηµ πό τη δσοκοµί (υπό τον όρο ότι οι προσττευτικές κι οικολογικές ξίες των δσών δισφλίζοντι κτά ειφόρο τρόπο κι ότι τ ληπτέ µέτρ κι το συνολικό κόστος τους ορίζοντι σε σύµβση). ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ δηµοσίων επιχειρήσεων. Τ βσιλικά δάση κι άλλες δσικές εκτάσεις. Τ δάση που νήκουν σε νοµικά πρόσωπ το µετοχικό κεφάλιο των οποίων κτέχει τουλάχιστον κτά 50% ένς πό τους φορείς που προνφέρθηκν. Η στήριξη γι τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων η οποί νλµβάνετι πό δηµόσιες ρχές κλύπτει µόνο τ έξοδ εγκτάστσης. Στήριξη δεν πρέχετι σε γεωργούς που λµβάνουν στήριξη γι πρόωρη συντξιοδότηση. Στήριξη δεν πρέχετι γι τη φύτευση χριστουγεννιάτικων δέντρων. Σε περίπτωση φύτευσης ειδών τχείς νάπτυξης στήριξη χορηγείτι µόνον γι τ έξοδ φύτευσης. Προώθηση της προσρµογής κι της νάπτυξης των γροτικών περιοχών. Πρέχετι στήριξη γι : Έγγειες βελτιώσεις, Ανδσµό εκτάσεων, ηµιουργί υπηρεσιών ντικτάστσης στις εκµετλλεύσεις κι υπηρεσιών διχείρισης εκµετλλεύσεων, Εµπορί γεωργικών προϊόντων ποιότητς, Βσικές υπηρεσίες γι την γροτική οικονοµί κι τον γροτικό πληθυσµό, Ανκίνιση κι νάπτυξη χωριών, ιτήρηση της γροτικής κληρονοµιάς, ιφοροποίηση γεωργικών δρστηριοτήτων, ιχείριση υδτικών πόρων της γεωργίς, Ανάπτυξη κι βελτίωση της υποδοµής που σχετίζετι µε την νάπτυξη της γεωργίς, Ενθάρρυνση των τουριστικών κι βιοτεχνικών δρστηριοτήτων, Προστσί του περιβάλλοντος σε συνδυσµό µε την γεωργί, δσοκοµί, διτήρηση τοπίου κι βελτίωση των συνθηκών διβίωσης των ζώων, Ανσύστση του γεωργικού πργωγικού δυνµικού που έχει πληγεί πό φυσικές κτστροφές κι εφρµογή προληπτικών µέτρων, Χρηµτοοικονοµική τεχνική. ΠΙΝΑΚΑΣ 2-8

11 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέτρ Τεχνικής Βοήθεις. * στο ΚΠΣ δεν είνι επιλέξιµες οι δρστηριότητες πρόωρης συντξιοδότησης, εξισωτικής ποζηµίωσης, γεωργοπεριβλλοντικών µέτρων κι δσώσεων γεωργικών εκτάσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2-9

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1784/ ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επγγελµτική κτάρτιση κι εκπίδευση (περιλµβνοµένης επγγελµτικής εκπίδευσης ισοδύνµης προς την υποχρεωτική σχολική φοίτηση). Μθητεί, προπρσκευστική κτάρτιση (περιλµβνοµένης της πόκτησης κι νβάθµισης βσικών δεξιοτήτων). Αποκτάστση στην εργσί. Μέτρ γι την προώθηση της ικνότητς νεύρεσης πσχόλησης στην γορά εργσίς. Επγγελµτικός προσντολισµός, προχή συµβουλών. Συνεχής κτάρτιση. Ενισχύσεις στην πσχόληση κι στη µη µισθωτή επγγελµτική δρστηριότητ. Ενισχύσεις στον τοµέ της έρευνς, της επιστήµης κι της τεχνολογικής νάπτυξης. Μετπτυχική κτάρτιση. Κτάρτιση διευθυντικών κι τεχνικών στελεχών σε ερευνητικά ιδρύµτ κι σε επιχειρήσεις. Ανάπτυξη "νέων πηγών πσχόλησης" (συµπεριλµβνοµένου του τοµέ της κοινωνικής οικονοµίς). Ανάπτυξη κι βελτίωση της επγγελµτικής κτάρτισης, της εκπίδευσης κι της πόκτησης προσόντων (περιλµβνοµένης της κτάρτισης των εκπιδευτικών, των επιµορφωτών κι του προσωπικού). Βελτίωση της πρόσβσης των εργζοµένων σε δυντότητες κτάρτισης κι πόκτησης προσόντων. Εκσυγχρονισµός κι βελτίωση της ποτελεσµτικότητς των υπηρεσιών πσχόλησης. Ανάπτυξη δεσµών νάµεσ στον κόσµο της εργσίς κι τ ιδρύµτ εκπίδευσης, κτάρτισης κι έρευνς. Ανάπτυξη συστηµάτων πρόβλεψης των τάσεων της πσχόλησης κι των νγκών νάπτυξης δεξιοτήτων (νέες µέθοδοι εργσίς κι νέες µορφές οργάνωσης της εργσίς). Η χρηµτοδότηση ρυθµίσεων γι πρόωρη συντξιοδότηση. Προχή υπηρεσιών κι εγκτστάσεων γι την περιποίηση εξρτώµενων τόµων. Προώθηση συνοδευτικών κοινωνικο-εκπιδευτικών µέτρων ώστε ν διευκολύνετι η ολοκληρωµένη προσέγγιση γι την ΠΙΝΑΚΑΣ 3-10

13 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ έντξη στην γορά εργσίς. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ευισθητοποίηση, πληροφόρηση κι δηµοσιότητ. ράσεις κινοτόµου χρκτήρ κι πιλοτικά σχέδι σχετικά µε τις γορές εργσίς, την πσχόληση κι την επγγελµτική κτάρτιση. Ενηµέρωση των διφόρων ετίρων, των τελικών δικιούχων κι του ευρέως κοινού. Ενέργειες που πευθύνοντι στο πλίσιο του κοινωνικού διλόγου, στο προσωπικό επιχειρήσεων δύο ή περισσοτέρων κρτών µελών κι φορούν τη µετβίβση ειδικών γνώσεων που έχουν σχέση µε τοµείς πρέµβσης του Τµείου. Μελέτες, τεχνική βοήθει κι ντλλγή εµπειριών µε πολλπλσιστικό ποτέλεσµ. Τεχνική βοήθει συνδεόµενη µε την προπρσκευή, διεξγωγή, πρκολούθηση κι ξιολόγηση κθώς κι µε τον έλεγχο των ενεργειών που χρηµτοδοτούντι πό το Τµείο. ΠΙΝΑΚΑΣ 3-11

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (Ν.Π...) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ν.Π... ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.Ι. Ο.Α.Ε.. Ι.Γ.Μ.Ε. Υ.Π.Α. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ) Ο.Τ.Α. Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (Ν.Π.Ι..).Ε.Κ.Ο. ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Ι.. Ν.Π. ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Ν.Π. ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΟΜ ΕΥΑΙ ΒΙΠΕΤΒΑ ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΟΜΜΕΧ ΠΙΝΑΚΑΣ 4-12

15 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΠΑ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ - ΓΗΠΕ ΩΝ * * * * * ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ * * * * X ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ * * * * X ΑΣΗ * * * * * ΑΛΛΑ * * * * * 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ * * * * * ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ * * * * * ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ * * * * * ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ ΩΝ * * * * * ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ * * * * * ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ * * * * * ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ * * * * * ΕΡΓΑΛΕΙΑ * * * * * ΚΑΛΟΥΠΙΑ - Ι ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ * * * * * ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ * * * * * ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * * * * * 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ * * * * * ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ * * * * * ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ * * * * * ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ * * * * * ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ * * * * * ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * * * * * 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ * * * * * ΣΚΕΥΗ * * * * * ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ * * * * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ * * * * * ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * * * * * ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ * * * * * ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) X X X X X ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * * * * * 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5-13

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * X * * * ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ * * * * * 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ειδικές περιπτώσεις) * X * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ειδικές περιπτώσεις) X X X X X ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ X X X X X ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ X X X X X ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ (ειδικές περιπτώσεις) * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ειδικές περιπτώσεις) * X * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ειδικές περιπτώσεις) X X X X X ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ X X X X X ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ X X X X X ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ (ειδικές περιπτώσεις) * * * * * ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ X X X X X ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ * X * * * ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * X * * * ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * X * * * ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ * X * * * ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ * X * * * ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * X * * * ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * X * * * ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ * X * * * 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΓΚΤΩΝ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΓΙΣΤΩΝ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) X X X X X ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5-14

17 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΕΣ (FACON) X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (HARD/SOFTWARE) * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ X X X X X ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ X X X X X ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ X X X X X ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΑΝΕΡΓΩΝ X X X X X ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΟΡΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ X X X X X ΕΞΟ Α ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) X X X X X ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ * X X * * TELEX- FAX * X X * * ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α * X X * * ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ * X X * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.- ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΛΟΙΠΑ * * * * * ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ * * * * * ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ * X X * * ΦΩΤΑΕΡΙΟ * X X * * Υ ΡΕΥΣΗ * X X * * 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ * * * * * ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ * * * * * 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΙΟ ΙΑ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5-15

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ * * * * * ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ * * * * * ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ * * * * * ΕΞΟ Α ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ - ΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ( ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΜΟΝΗΣ) * * * * * ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ * * * * * ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙ ΕΙΞΕΩΝ ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΕΠΙ ΕΙΞΕΩΝ * * * * * ΕΙ ΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ X X X X X ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ X X X X X ΩΡΕΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ) X X X X X ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΧΜΠΑ) X X X X X ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ) X X X X X ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ) X X X X X ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΩΝ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α) * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ X X X X X ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΕΙΩΝ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ * * * * * ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜ X X X X X ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ν.2601/ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ν.2601/ * * * * * ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΝΤΥΠΑ * X * * * ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ * X * * * ΕΞΟ Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ * X * * * ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ * X * * * ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ * X X * * ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ X X X X X ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 5-16

19 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ X X X X X ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ X X X X X ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ X X X X X ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΑΝΕΣ X X X X X ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ * X Χ * * ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α X X X X X ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ * * * * * 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ * X X X * ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ * X X X * ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * X X X * ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * X X X * ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * X X X * ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ * X X X * 1000 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ * * * * * ΠΙΝΑΚΑΣ 5-17

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΕΓΤΠΕ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΠΕ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ - ΓΗΠΕ ΩΝ * * * * * ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ * * * * x ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ * * * * x ΑΣΗ * * * * * ΑΛΛΑ * * * * * 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ * * * * * ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ * * * * * ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ * * * * * ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ ΩΝ * * * * * ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ * * * * * 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ * * * * * ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ * * * * * ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ * * * * * ΕΡΓΑΛΕΙΑ * * * * * ΚΑΛΟΥΠΙΑ - Ι ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ * * * * * ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ * * * * * ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * * * * * 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ * * * * * ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ * * * * * ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ x x x x x ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ * * * * * ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ * * * * * ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * * * * * 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ * * * * * ΣΚΕΥΗ * * * * * ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ * * * * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ * * * * * ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * * * * * ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ * * * * * ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) * * * * * ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ * * * * * 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6-18

21 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ x x x x x ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ * * * * * 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ x x x x x ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ x x x x x ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ x x x x x ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ x x x x x ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ x x x x x 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦ ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) x x x x x ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6-19

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΕΣ (FACON) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (HARD/SOFTWARE) * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ x x x x x ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ x x x x x ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ x x x x x ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΑΝΕΡΓΩΝ x x x x x ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΟΡΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ x x x x x ΕΞΟ Α ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) x x x x x ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ x x x x x TELEX- FAX x x x x x ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α x x x x x ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ x x x x x ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.- ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) * * * * * ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΛΟΙΠΑ * * * * * ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ * * * * * ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ * * * * * ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ * * * * * ΦΩΤΑΕΡΙΟ * * * * * Υ ΡΕΥΣΗ * * * * * 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ * * * * * ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ * * * * * 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΙΟ ΙΑ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ * * * * * ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ * * * * * ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6-20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 30 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 233496 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Χρηματοδότη σης και Ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 110941 Τροποποίηση Κωδικοποίησης Κοινών Υπουργικών Απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 4. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 127 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 20 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.110940 Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ- ΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 44 ΣΕΛΙ- ΕΣ ΕΝΟΤ ΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας 2007-2010 Το Επιχειρησιακό αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού για τους Δήμους της χώρας. Η ορθολογική χρήση του και η αξιοποίησή του δύναται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα