ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 25 Φεβρουαρίου 2013 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) February 25, 2013

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ηµεροµηνία έκδοσης: 25/02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JANUARY 2013 Publication date: 25/02/2013 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...66 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...71 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.1 Ανακλήσεις του ΕΓ Ε για Ευρ. αιτήσεις.ε Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.1 Revocations from EPO of European applications Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 47/04 IPC8: A01K 59/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεσσήνης 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΗΡΗΘΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ΟΠΩΝ Η εφεύρεση (1) αναφέρεται στη µελισσοτροφική πρακτική. Είναι µία τεχνητή κηρήθρα που µπορεί να εξάγει αυτόµατα το µέλι (3) από το µελισσοσµήνος, ενώ συλλέγεται και ωριµάζει. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφεύρεσης είναι: 1) εν διαθέτει σύρµα αποφυγήςόπως ο απλός ΚΑΕΜ (GR ), αλλά διαθέτει ένα στένεµα (25) στην κορυφή των κελιών που επιτρέπει να χωρέσει το κεφάλι των µελισσών, όχι όµως ο θώρακάς τους (15). 2) Μπορεί να λειτουργήσει µε (ή χωρίς) προ-τοποθετηµένο µέλι στο πυθµένα του ΚΑΕΜ (9 σχ. 6). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 91/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Χαροκόπου 109, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λυβισσίου 6,17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΣΙΜΑΤΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ To εργαλείο δεσίµατος αγκιστριού αποτελείται από 3 τµήµατα: τη λαβή (1) τον εξολκέα κόµπου και αγκιστριού (6) και το στόµιο εξόδου της πετονιάς και δεσίµατος (4). Τα τµήµατα περιλαµβάνουν την είσοδοτης πετονιάς (2), το φρένο της πετονιάς (3) στη λαβή (1), το στόµιο εξόδου της πετονιάς και δεσίµατος του κόµπου (4) το οποίο περιλαµβάνει την είσοδο του αγκιστριού (5) την εγκοπή εκκίνησης του κόµπου(7) και την έξοδο της πετονιάς (8). Περιλαµβάνει επίσης τον εξολκέα κόµπου και αγκιστριού (6), µε τηνείσοδο του αγκιστριού (5Α) την συγκράτηση του αγκιστριού (9) τον πύρο (10) ευθύγραµµης κίνησης τουεξολκέα (6) και το σηµείο σφιξίµατος κόµπου και αγκιστριού (11). Το εργαλείο δεσίµατος του αγκιστριού αποτελεί καινοτοµία στην κατασκευή του κόµπου, την ασφάλιση του αγκιστριού, και στην εξόλκευσηκαι των δυο σφίγγοντας τον κόµπο στο αγκίστρι. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01F 1/708 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)MICRO2GEN Ε.Π.Ε. ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΡΟΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Νέο Τεχνολογικό Πάρκο ηµόκριτου, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2)ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Νέο Τεχνολογικό Πάρκο ηµόκριτου,15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙ- ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙ- ΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ- ΡΟΪΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα ελέγχου και µέτρησης διαφόρων χαρακτηριστικών µεγεθών της κίνησης υγρών σε µικροροϊκά κυκλώµατα, που επιτρέπει τη µέτρηση της ταχύτητας ροής, του όγκου και της υφής υγρών βασισµένης στη χρήση συσκευής λήψης εικόνων (είτε ψηφιακή κάµερα είτε αναλογική µε ψηφιοποιητή, ή άλλος οπτικός αισθητήρας). Σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση, είναι δυνατό να γίνει χρήση οπτικού αισθητήρα (π. χ. κάµερα µε φακό) για το διαρκή έλεγχο όλων των σηµείων ενός µικροροϊκού κυκλώµατος µεπεριορισµένο κόστος και πολυπλοκότητα κατασκευής. Με το σύστηµα που προτείνεται είναι δυνατός όχι µόνο ο εντοπισµός της θέσης του υγρού (εντοπισµός πρόσθιου τµήµατος κύµατος) αλλά και περαιτέρω χαρακτηριστικών όπως της ταχύτητας µε την οποία κινείται, του όγκου που καταλαµβάνει καθώς και της ύπαρξης πιθανών προβληµάτων, όπως π. χ. της δηµιουργίας φυσαλίδων. Σε αρκετές περιπτώσεις µικροροϊκών κυκλωµάτων υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση υγρών σε περισσότερα κανάλια, η οποία θα πρέπει να εντοπίζεται και να αναλύεται από την κάµερα (ή τις κάµερες, σε περίπτωση χρήσης συστοιχίας καµερών). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24B 13/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγούλα 19Β ΟΕΚ Ζάκυνθος III, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑ Α 2)ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Λιθάκια Ζακύνθου, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑ Α 3)ΚΑΝ ΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σαρακηνάδο Ζακύνθου, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 3)ΚΑΝ ΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣ ΞΥΛΟΥ- ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Αυτόµατος Τροφοδότης Ξύλου-Μπρικέτας (ΑΤΞ-Μ) ο οποίος προσαρµόζεται σε θερµικά συστήµατα καύσης βιοµάζας (λέβητες, τζάκια, σόµπες) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού, ατµού ή ζεστού αέρα. Αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήµατα: α) τη µονάδα αποθήκευσης του υλικού (τεµ. Ξύλου ή µπρικέτες), β) τη µονάδα τροφοδοσίας στο θάλαµο καύσης και γ) το σύστηµα αυτοµατισµού και ασφάλειας του. Το µέγεθος και ο τύπος των υποσυστηµάτων του ΑΤΞ-Μ µπορούν να προσαρµόζονται στις ανάγκες τόσο τουχρήστη και του χώρου εγκατάστασης όσο και της εξυπηρετούµενης µονάδας καύσης βιοµάζας. Ο ΑΤΞ-Μ έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε κάθε µονάδα καύσης βιοµάζας (λέβητες, τζάκια, σόµπες κτλ) και να λειτουργήσει είτε µόνος του είτε παράλληλα µε άλλο τροφοδότη καυσίµου (π. χ. τροφοδότη πυρηνόξυλου-pellet). 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 9/18 IPC8: E06B 9/11 IPC8: E06B 9/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρεαδάκη 3, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λαµπείας 40,12241 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΥ Νέο σύστηµα ρολού µε σώµα (1) στην κορυφή του οποίου τοποθετούνται εναλλάξ οι γάντζοι (2) και οι αποστάτες (3). Οι αποστάτες δηµιουργούν ανάµεσα από τους γάντζους µεγάλα διάκενα για τον καλύτερο αερισµό και η στοιχισµένη τοποθέτησή τους (των αποστατών) επιφέρει την οµοιόµορφη είσοδο του φωτός στο χώρο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νικολάου Πολίτη 3-5, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συσκευή ανάκτησης κυµατικής ενέργειας, που αποτελείται από τέσσερα κλειστού τύπου και ελλειψοειδούς σχήµατος, που κάθε τµήµα ενώνεται µε το διπλανό του µέσω σταυροειδής άρθρωσης όπου πάνω στην άρθρωση βρίσκεται µηχανισµός δίσκου εµβόλου για την απορρόφηση και µετατροπή κυµατικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας εξωτερικά σε κάθε τµήµα υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής εσωτερικά σε κάθε τµήµα, όπου ο εσωτερικός µηχανισµός αποτελείται από σταυροειδή άρθρωση, έµβολο (14) και αµορτισέρ (13) και περιστρεφόµενου ρουλεµάν µε καστανιές, για την παραγωγή ενέργειας από την κίνηση των κυµάτων (δηλαδή την κινητική ενέργεια) αλλά και από την δυναµική ενέργεια µε αποδοτικό τρόπο. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/54 IPC8: F24J 2/52 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙ.ΠΕ. Νεοχωρούδας, Τ.Θ. 1336, Ταχ. Γραφείο Ιωνίας, ΙΩΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Είναι µία βελτιωµένη κατασκευή περιστρεφόµενης και ανακλινόµενης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η τροποποίηση συνίσταται στην κατασκευή των οµόκεντρων κύκλων βάσεων απο σωλήνα κυκλικής διατοµής (3) που κινείται ανάµεσα σε 4 ρόδες (2) που βρίσκονται σε ένα φορείο έλξεως (1) που παίρνει κίνηση µέσω οδοντωτών τροχών (4) απο έναν κινητήρα υδραυλικό ή ηλεκτρικό (5). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47C 23/30 IPC8: A47C 27/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τύχης 7, ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Μάρκου Μπότσαρη 5, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74): ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Μάρκου Μπότσαρη 5,16342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΝΟΥ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Στρώµα ύπνου ετερόπλευρης σκληρότητας, που αποτελείται από δύο ξεχωριστούς σκελετούς ελατηρίων, ή επικάθονται ο ένας πάνω στον άλλον, δηµιουργώντας ένα ενιαίο στρώµα, το οποίο, λόγω της διαφορετικής σκληρότητας των ελατηρίων του κάθε σκελετού, έχει µία µαλακή και µία σκληρή πλευρά. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι, το ίδιο στρώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως σκληρό και ως µαλακό, γυρνώντας το από την αντίστοιχη σκληρή ή µαλακή πλευρά του. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01L 31/045 IPC8: E04F 10/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ιωνίας 3B, ΠΑΛΛΗΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κριεζή ΟΤ104, Τ.Θ. 942, ΡΑΦΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2)ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΓΟΛΑ Ε ΡΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ- ΚΩΝ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ανοιγοκλειώµενη πέργολα που χρησιµοποιείται για στέγαση εξωτερικών οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών χώρων. Περιλαµβάνει ένα σταθερό πλαίσιο στέγασης (27), ένα ακραίο κινητό πλαίσιο στέγασης (24), έναν αριθµό ενδιάµεσων κινητών πλαισίων στέγασης (23), τα οποία πλαίσια υποστηρίζονται από µια διάταξη φορέων στήριξης (43, 44), οι οποίοι φορείς στήριξης φιλοξενούν το σύστηµα ηλεκτρικής κίνησης. Τα παραπάνω πλαίσια αποτελούν παράλληλα και πλαίσια έδρασης φωτοβολταϊκών πάνελ (23, 24, 27), προσφέροντας τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το σύστηµα ηλεκτρικής κίνησης (28, 49, 50, 53, 54) ελέγχεται µέσω αισθητήρων µέτρησης έντασης φωτός και ταχύτητας ανέµου µε τέτοιο τρόπο ώστε το άνοιγµα κλείσιµο της πέργολας να γίνεται αυτόµατα, µη απαιτώντας την παρουσία του χρήστη. Μια τέτοια λύση παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις χώρες µε σχετικά υψηλή ηλιοφάνεια και σηµαντικό πεδίο εφαρµογής σε πολλές οικίες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47L 19/02 IPC8: A47L 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Φιλίππου Λίτσα 28B, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗΣ Κάλυµµα πιατοθήκης µε ισοµεγέθη κοµµάτια (1) µπαµπού δεµένα στη σειρά µε χοντρό νήµα (2) σε οκτώ διαφορετικά οριζόντια και παράλληλα σηµεία, σε ίσες αποστάσεις µεταξύ των γραµµών πλέξης κατά µήκος της εφεύρεσης. Σε όρθια θέση τα δεµένα κοµµάτια (1) µπαµπού καλύπτουν περιµετρικά την πιατοθήκη κρύβοντάς την. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσµα µε περιµετρική κάλυψη της πιατοθήκης σε κάθε κουζίνα, ιδίως στους ενιαίους χώρους, µε εύκολη αποθήκευση της εφεύρεσης σε ρολό. Επίσης, τα πλυµένα πιάτα και τα υπόλοιπα αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στην πιατοθήκη δε χρειάζονται άµεση αποθήκευση σε ντουλάπια, ώστε να µη φαίνονται. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04F 13/02 IPC8: E04F 21/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωαννίνων 1, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ Η εξωτερική θερµοµόνωση µε πολυουρεθάνη γίνεται µε την βοήθεια οδηγών, η απόσταση των οδηγών από την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, µαζί µε το πάχος του οδηγού, είναι τόση, όση αναφέρεται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ και η απόσταση πλέον µεταξύ των οδηγών είναι τόση, όση και το µήκος λείανσης του µηχανήµατος λείανσης. Μετά την εφαρµογή spray πολυουρεθάνης µε ειδικό µηχάνηµα λείανσης λειαίνουµε την επιφάνεια της πολυουρεθάνης έχοντας σαν οδηγούς, τους οδηγούς, που έχουµε τοποθετήσει στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Στην τελική επιφάνεια της πολυουρεθάνης, εφαρµόζουµε, την ειδική βαφή AQUA TOP. Τοπλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε ένα συνεργείο εργασίας και την ίδια στιγµή επιτυγχάνεται επιφάνεια εξωτερικής θερµοµόνωσης παράλληλη µε την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, λεία και προστατευµένη από το εξωτερικό περιβάλλον. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Λαµπεία Ηλείας, ΛΑΜΠΕΙΑ (ΗΛΕΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ Η αναφερόµενη εφεύρεση είναι ένα σύστηµα που συγκεντρώνει, απορροφά και µετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε θερµική, δυναµική και κινητική ενέργεια. Το σύστηµα αποτελείται από ένα κλειστό κύκλωµα και από συµπαγείς διαφανείς σφαίρες (22) που στο κέντρο τους περνάει ένας σωλήνας (21) µε υγρό. Οι συµπαγείς διαφανείς σφαίρες (22) συγκεντρώνουν στο κέντρο τους την ηλιακή ακτινοβολία µε αποτέλεσµα να θερµαίνουν το νερό στο σωλήνα. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι το υγρό να απορροφά θερµική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία, και µέσα από τον σωλήνα που αποτελεί µέρος ενός κλειστού κυκλώµατος µεταφέρεται η θερµική ενεργεία µε βεβιασµένη ή φυσική κυκλοφορία βάση της αρχής του θερµοσίφωνα σε µία δεξαµενή (25). Εάν στο κύκλωµα κυκλοφορεί ψυκτικό υγρό αέρας ή κάποιο άλλο αέριο, η ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπεται σε δυναµική και κινητική ενέργεια. Στην περιγραφή, στα σχεδία και στην περίληψη δεν αναφέρω παρελκόµενα υλικά γιατί τα θεωρώ αυτονόητα και γιατί τα περισσότερα από αυτά δενκρίνονται γιατί αφορούν την διαδικασία χρησιµοποίησης της θερµικής ενέργειας. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61J 1/06 IPC8: B65D 1/32 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Α ΑΜΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μουσών 18,, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)Α ΑΜΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΛΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Το µέλι καλαµάκι (Σχήµα 1) αποτελείται από καλαµάκι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό, ελαστικό, πλαστικό, σιλικόνη, κατάλληλο για τρόφιµα και ποτά όλων των γεωµετρικών στερεών, σχηµάτων, διαστάσεων, χρωµάτων και αποχρώσεων και λειτουργεί το ίδιο ως δοχείο. Το µέλι καλαµάκι έχει το πρώτο από τα δύο του άκρα στεγανά και αεροστεγώς κλειστό (Α) µε χρήση θερµοκολλητικής συσκευής, το δε δεύτερο από τα δύο του άκρα (Β) διπλώνει, και συµπτύσσεται µε το κύριο σώµα του µέλι καλαµάκι. Το διπλωµένο δεύτερο άκρο του µέλι καλαµάκι (Β) κλείνει και ανοίγει όσες φορές επιθυµεί ο χρήστης µε τη χρήση άλλου ανεξάρτητου τεµαχίου από καλαµάκι (Σχήµα 2), µεγαλύτερης διαµέτρου, µε ανοιχτό το ένα του άκρο ( ) και στεγανά και αεροστεγώς κλειστό το άλλο του άκρο (Γ). Το ανοιχτό άκρο ( ) του ανεξάρτητου τεµαχίου από καλαµάκι περικλείει, σφίγγει και κλείνει το διπλωµένο δεύτερο άκρο του µέλι καλαµάκι (Β) µαζί µε το σώµα του µέλι καλαµάκι - δοχείο κατά την έννοια του δακτυλίου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποσπά και να ξαναπερνά κατά τη φορά των βελών το ανοιχτό άκρο ( ) του τεµαχίου από καλαµάκι στο διπλωµένο δεύτερο άκρο (Β) του µέλι καλαµάκι και µε τον τρόπο αυτό να ανοίγει και να κλείνει το µέλι καλαµάκι - δοχείο όσες φορές επιθυµεί, απελευθερώνοντας, ευθυγραµµίζοντας και επαναδιπλώνοντας το δεύτερο άκρο το µέλι καλαµάκι (Β). Το δεύτερο άκρο του µέλι καλαµάκι (Β) ανοίγει και κλείνει και µε τη χρήση ειδικής τάπας (Ε), κατάλληλης για τρόφιµα και ποτά προσαρµοσµένης στη διάµετρο και στο σχήµα του στοµίου του µέλι καλαµάκι. (Σχήµα 3). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61F 2/36 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηπείρου 24,, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/07/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΙ ΩΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑ- ΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΗΛΟ Για την στήριξη κεφαλής µερικής ή ολικής αρθροπλαστικής ισχίου χρησιµοποιούνται συνήθως στειλεοί στον αυλό της διάφυσης ή τον αυχένα του µηριαίου οστού, µε ή χωρίς κοχλίωση, χωρίς όµως να συνοδεύονται από συµπληρωµατικό ολισθαίνοντα κοχλιωτό ήλο πουνα βιδώνεται στον φλοιό του µηριαίου οστού. Το βιοεµφυτεύσιµο µεταλλικό κοχλιωτό εµφύτευµα αρθροπλαστικής ισχίου που προτείνεται µε την εφεύρεση για την στήριξη στο µηριαίο οστούν κεφαλής µερικής ή ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, τοποθετούµενο µε κοχλίωση στο εσωτερικό του αυχένα του µηριαίου οστού, χαρακτηρίζεται από το ότι φέρει επιµήκη κεντρική υποδοχή στο περιφερικό τµήµα του και ενισχυτικό κοχλιωτό ήλο που δύναται να ολισθαίνει εντός της ως άνω υποδοχής. Η δυνατότητα ολίσθησης του κοχλιωτού ήλου εντός του κυρίως εµφυτεύµατος της αρθροπλαστικής επιτρέπει την ανεξάρτητη από την κοχλίωση του κυρίως εµφυτεύµατος κοχλίωση αυτού στον φλοιό του µηριαίου οστού κάτωθεν του µείζονα τροχαντήρα ενισχύοντας την πλάγια σταθερότητα του κυρίως εµφυτεύµατος της αρθροπλαστικής. Το κυρίως εµφύτευµα της αρθροπλαστικής δύναται να δέχεται µεταλλικό αυχένα στήριξης κεφαλής αρθροπλαστικής. Ο µεταλλικός αυχένας της αρθροπλαστικής δύναται να φέρει εσωτερική υποδοχή για το εγγύς τµήµα του κοχλιωτού ολισθαίνοντος ήλου µετά την κοχλίωση του κυρίως εµφυτεύµατος της αρθροπλαστικής, την κοχλίωση του ολισθαίνοντος ήλου και την εν συνεχεία τοποθέτηση του µεταλλικού αυχένα εντός του κυρίως εµφυτεύµατος της αρθροπλαστικής. Το ως άνω βιοεµφυτεύσιµο βιδωτό εµφύτευµα αρθροπλαστικής συνοδευόµενο από κοχλιωτό ολισθαίνοντα ήλο καθώς και αυχένα µε κεφαλή αρθροπλαστικής δύναται να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις νέων ασθενών µε ισχαιµική νέκρωση της µηριαίας κεφαλής διατηρώντας άθικτη την διάφυση του µηριαίου οστού. 15

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα