Περιλήψεις: Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιλήψεις: Ελεύθερες Ανακοινώσεις"

Transcript

1 ΠΕΜΠΤΗ, 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΥΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΩΡΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΕΣΧΑΡΟΤΟΜΗ Κυριοπούλου Ε. 1, Παπαδόπουλος Ο. 2, Κωστάκης Α. 2, Περρέα Δ. 3, Παπαδόπουλος Σ. 1, Οικονόμου Θ. 1, Τσουτσος Δ. 1, 1 Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 2 Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό» 3 Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Έρευνας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισαγωγή-Σκοπός: Σε ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα της θωρακικής και κοιλιακής χώρας παρατηρείται αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (I.A.P.), με αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα αλλά και η ανάπτυξη του Συνδρόμου Ενδοκοιλιακού Διαμερίσματος, με ολέθριες συνέπειες για τη ζωή. Παρουσιάζουμε τη μελέτη των μεταβολών της ενδοκοιλιακής πίεσης στα εκτεταμένα εγκαύματα κορμού και τη συμβολή της πρώιμης εσχαροτομής στην πορεία της εγκαυματικής νόσου. Ασθενείς-Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια προοπτική μελέτη 28 ασθενών με θερμικά εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους της πρόσθιας και οπίσθιας θωρακικής και κοιλιακής χώρας, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας >35% ολικής επιφανείας σώματος (κυκλοτερή εγκαύματα κορμού). Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε πρώιμη εσχαροτομή και σε μέτρηση της ενδοκοιλιακής τους πίεσης με τη βοήθεια ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής (AbViser) που προσαρμόστηκε στον καθετήρα ουροδόχου κύστεως, με σκοπό τον έμμεσο υπολογισμό της ενδοκοιλιακής πίεσης. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των ζωτικών σημείων των ασθενών (Αρτηριακή πίεση, σφύξεις/λεπτό, θερμοκρασία) των αερίων αρτηριακού αίματος (PH, Pco2, SatO2) και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων [Κεντρική φλεβική πίεση (S.V.P), καρδιακή παροχή, (CO), κορεσμός φλεβικού αίματος (ScvO2)]. Οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν και μετά το πέρας του πρώτου, δευτέρου, τρίτου 24ώρου, καθώς και μετά από την ολοκλήρωση επταημέρου νοσηλείας. Σε όλους τους ασθενείς, η τιμή της ενδοκοιλιακής πίεσης προ εσχαροτομής ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την φυσιολογική ενδοκοιλιακή πίεση (>12mmHg). Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των υπολογιζόμενων τιμών ενδοκοιλιακής πίεσης ήταν 17.87mmHg και η τυπική απόκλιση (SD) 3.41mmHg. Οι τιμές των υπολοίπων προαναφερθέντων παραμέτρων ήταν εκτός φυσιολογικών ορίων και οι ασθενείς αιμοδυναμικά ασταθείς. Μετά την εσχαροτομή παρατηρήθηκε θεαματική και άμεση πτώση της ενδοκοιλιακής πίεσης (7.39+/-2.5mmHg) και βελτίωση τόσο των ζωτικών σημείων όσο και των αιμοδυναμικών παραμέτρων των εγκαυματιών και της κλινικής τους πορείας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέτρηση της ενδοκυστικής πίεσης αποτελεί ακριβή και ασφαλή μέθοδο υπολογισμού της I.A.P. Η πρώιμη εσχαροτομή επιδρά αποτελεσματικά στη μείωση της Ι.Α.P., της νοσηρότητας και θνητότητας των εγκαυματιών. 2. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΥΤΟΥ Καστανά Ο., Αναγιωτός Γ., Ρέμπελος Γ., Αγγελιδάκης Ι., Κισκήρα Ο., Αποστόλου Χρ., Αλεξάκης Δ. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» Εισαγωγή-Σκοπός: Το νευροπαθητικό πόδι αποτελεί μια κλινική οντότητα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας. Το έγκαυμα σε νευροπαθητικό πόδι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα προς αποφυγή ακρωτηριασμού ιδίως εάν το έγκαυμα είναι ολικού ή βαθέως μερικού πάχους. Προβληματισμός αποτελεί το αν θα πρέπει να γίνεται σε αυτό το πόδι η πρώιμος εσχαρεκτομή. Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζεται άνδρας ασθενής ηλικίας 80 ετών σακχαροδιαβητικός,ο οποίος υπέστη εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους στους πόδες κάνοντας το τοπικό λουτρό του εκ λάθους σε καυτό νερό. Ενώ η αρχική εικόνα παρέπεμπε σε ακρωτηριασμό, έγινε σταδιακή εσχαρεκτομή και εν συνεχεία κάλυψη με ανθρώπινα αλλομοσχεύματα δέρματος, ενώ η τελική 1

2 κάλυψη έγινε με δερματικά αυτομοσχεύματα μερικού πάχους. Αποτελέσματα Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ο ασθενής σήμερα βαδίζει φυσιολογικά, με πολύ καλή ποιότητα δέρματος με λειτουργικά και αισθητικά κριτήρια στους πόδες. 3. ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ ΚΥΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. Κ. Ταμπαρόπουλος*, Ν. Πονηρός, Ε. Μιχαηλίδου*, Κ. Ευθύμογλου*, Χ. Πλαταράς, Μ. Βασιλείου* Τμήμα Πλαστικής Xειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». *Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Σκοπός της εργασίας: Η εξαγγείωση κυτταροστατικών στα παιδιά είναι ένα σύμβαμα που συναντάται στο ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» λόγω του ολοένα αυξανόμενου αριθμού χημειοθεραπειών στα παιδιά. Τα περισσότερα χημειοθεραπευτικά όπως η ανθρακυκλίνη, δοξορουβικίνη, η πλατίνα κά, όταν εξαγγειώνονται προκαλούν βαθύ χημικό έγκαυμα και νέκρωση δέρματος ολικού πάχους. Συχνό επίσης είναι το χημικό έγκαυμα από εξαγγείωση ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων όπως είναι του ασβεστίου και του καλίου. Η χειρουργική αποκατάσταση με μεταμόσχευση δέρματος συχνά δεν είναι επιθυμητή στα παιδιά για το αισθητικό αποτέλεσμα που εγκαταλείπει. Μελετήσαμε τις ιδιότητες της υγρής επούλωσης των τραυμάτων στην αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων από εξαγγείωση κυτταροστατικών και εξαγγείωση ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Υλικό και Μέθοδος: Η πρακτική που ακολουθείται στις χημειοθεραπείες είναι να επιλέγονται αρχικά οι περιφερικότερες φλέβες στην εκτατική επιφάνεια της άκρας χειρός και του αντιβραχίου για την έγχυση των φαρμάκων. Έτσι αποφεύγονται τα εγκαύματα σε κεντρικότερες φλέβες. Αντιμετωπίσαμε 24 περιστατικά. Στα ολικού πάχους εγκαύματα δοκιμάσαμε την υγρή επούλωση τραύματος με κλειστή επίδεση και αλλαγή τραύματος κάθε δύο ημέρες. Ελαττωμένο αίσθημα πόνου από το έγκαυμα, ανώδυνες αλλαγές τραύματος, ταχεία απόπτωση εσχαρών και επιθηλιοποίηση τραύματος από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής με πολύ καλό τελικό αισθητικό αποτέλεσμα Η υγρή επούλωση τραύματος στα παιδιά για την αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων από εξαγγείωση κυτταροστατικών και ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων παρουσιάζει πλεονεκτήματα από την εσχαρεκτομή και μεταμόσχευση δέρματος. Χρησιμοποιήσαμε διάφορες αλοιφές στην επιφάνεια του εγκαύματος με πολύ καλά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα προσφέροντας αποκατάσταση σε δύσκολα τραύματα και με σχετικά χαμηλό κόστος θεραπείας. 4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ FLAMINAL HYDRO ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΡΙΩΝ Κυριοπούλου Ε. 1, Μπουλούμπασης Σ. 1, Παπαδόπουλος Σ. 1, Τσιρώνης Χ. 1, Γκαμάτση Ε. 1, Γκαντέρης Γ. 2, Μαλάμου Ε. 2, Τσούτσος Δ. 1 1 Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εισαγωγή-Σκοπός: Η γέλη Flaminal Hydro είναι ένα ενεργό υδροκολλοειδες με αλγηνικά πολυμερή και σύστημα αντιμικροβιακών ενζύμων (glucose oxidase, lactoperoxidase), που προσφέρει προαγωγή της επούλωσης των τραυμάτων και ταυτόχρονη βακτηριοκτόνο δράση. Παρουσιάζουμε την αποτελεσματικότητα της τοπικής επίδρασης του Flaminal Hydro σε εγκαύματα μερικού πάχους αντιβραχίων και άκρων χειρών. Υλικό-Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθησαν 78 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας κατά τη διάρκεια του έτους 2008 με βαθέως μερικού και μερικού πάχους εγκαύματα στην περιοχή του αντιβραχίου και της άκρας χείρας. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Σε 47 ασθενείς γινόταν καθημερινή τοπική επάλειψη gel Flaminal Hydro στις εγκαυματικές επιφάνειες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (31) τα εγκαύματα αντμετωπίστηκαν με άλλα τοπικά αντισηπτικά και αντιμικροβιακά προϊόντα. Προ της τοπικής εφαρμογής με Flaminal Hydro όλα τα τραύματα καθαρίζονταν με ήπιο μη κυτταροτοξικό αντισηπτικό υγρό. Καθημερινά λαμβάνονταν καλλιέργειες τραύματος για την πιθανή ανεύρεση παθογόνων μικροοργανισμών. Μελετήθηκε το μέγεθος του τραύματος κατά την εισαγωγη, την 3η, 7η, 10η ημέρα μετεγκαυματικά και ο ρυθμός επούλωσης των τραυμάτων. Σε 46 ασθενείς της ομάδας Flaminal παρατηρήσαμε 2

3 ταχεία απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών από το τραύμα, απορρόφηση των εξιδρωμάτων του εγκαύματος και επιτάχυνση της επούλωσης. Συγκεκριμένα, σημεία επούλωσης παρατηρήθηκαν ήδη από το τρίτο 24ωρο και ανάπτυξη επιθηλιακών κυττάρων την 7η ημέρα (SD+/-0.5). Την 10η ημέρα είχε επιτευχθεί σχεδόν πλήρης επούλωση των εγκαυμάτων, με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με τα εγκαύματα που αντιμετωπίστηκαν με άλλα συντηρητικά μέσα. Σε μία μόνο περίπτωση, σε ολικού πάχους έγκαυμα, δεν σημειώθηκε επούλωση και απαιτήθηκε χειρουργική αποκατάσταση. Τέλος, δεν υπήρξαν επιμολύνσεις των εγκαυματικών επιφανειών στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκε με Flaminal. Συμπέρασμα: Η τοπική εφαρμογή του gel Flaminal Hydro προσφέρει ικανοποιητική επούλωση και αποτελεσματική αντιμικροβιακη δράση στην αντιμετώπιση μερικού πάχους εγκαυμάτων αντιβραχίων και άκρων χειρών. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΝΟΣ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΡΩΜΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΩΡΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΟΞΥΣ vs ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ) Ντούλα Μ. 1, Δημητριάδου Ολ. 2, Κουφά Χρ. 3, Λασκαρίδου Μ. 4, Γιαννούσα Χρ. 5 1 Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη Α Χειρουργικής Κλινικής 2 Νοσηλεύτρια MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 3 Νοσηλεύτρια TE, Α Χειρουργική Κλινική 4 Νοσηλεύτρια TE, Υπεύθυνη Α Χειρουργικής Κλινικής 5 Βοηθός Νοσηλευτών ΔΕ 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης Η συμπεριφορά πόνου είναι ένας γενικός όρος που αντανακλά τις ενέργειες των ανθρώπων ή τα μηνύματα που εκπέμπουν όταν πονούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται: οι εκφράσεις του προσώπου, φωνητικές εκφράσεις δυσφορίας κ.ά. Ο οξύς πόνος είναι προσωρινός και συνήθως διαρκεί λιγότερο από μία ή δύο εβδομάδες. Συνήθως σταματά όταν θεραπεύεται η υποκείμενη αιτία του. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι ασυνεχής, διαλείπων ή διαρκής, ελαφρύς ή σφοδρός και επιμένει για εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια. Οι απόψεις που έχουν οι νοσηλευτές σχετικά με τον πόνο επηρεάζουν κατά πολύ τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με τους ασθενείς που πονούν. Χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τον πόνο και τις αναλγητικές θεραπείες και χωρίς τις κατάλληλες ικανότητες αξιολόγησής του, οι νοσηλευτές μπορεί να μην καταλαβαίνουν τον πόνο των ασθενών τους και να μην είναι σε θέση να συμμετέχουν, μαζί με τους ιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες, στην αντιμετώπισή του. 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΕΣ Α. Κολοτούρα 1, Ο. Κισκήρα 2, Ο. Καστανά 3, Α. Τζωρτζοπούλου 1, Ν. Βάσιλας 1, Ε. Αναστασίου 1 1. Αναισθησιολογικό Tμήμα & Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων «Θριάσιο» Γ. Ν. Ελευσίνας 2. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Αθήνας «Ευαγγελισμός» 3.Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Γ. Ν. Αθήνας «Ευαγγελισμός» Σκοπός : Σκοπός μας ήταν η μελέτη της χορήγησης ενός συνδυασμού φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αλλαγής τραυμάτων σε ενήλικες εγκαυματίες. Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 12 άτομα ASA I-II ηλικίας ετών, τα οποία υποβλήθηκαν συνολικά σε 44 αλλαγές και καθαρισμούς των τραυμάτων τους. 30 λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας της αλλαγής χορηγούνταν στον ασθενή ενδοφλεβίως 1gr παρακεταμόλης και 40 mg παρεκοξίμπης καθώς και ομεπραζόλη, μετοκλοπροπαμίδη, οντασεντρόνη. 10 λεπτά πριν την έναρξη της αλλαγής χορηγούσαμε ενδοφλεβίως σε εφάπαξ δόσεις, 30 mcg/kg μιδαζολάμης, 1mcg/kg φεντανύλης και 1mg/kg κεταμίνης. Όταν άρχιζε η αλλαγή και υπήρχαν σημεία δυσφορίας του ασθενούς χορηγούσαμε επαναληπτική δόση 10 mcg/ kg μιδαζολάμης, 1 mcg/kg φεντανύλης και 0,5 mg/kg κεταμίνης. Καθ όλη τη διαδικασία οι ασθενείς ελάμβαναν 40% Ο2 από μάσκα Ventouri. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο ασθενής ήταν συνδεδεμένος με monitor και γινόταν καταγραφή SpO2, αρτηριακής πίεσης. καρδιακού ρυθμού καθώς και του αναπνευστικού ρυθμού. Την επόμενη ημέρα ζητούσαμε από τους ασθενείς να αξιολογήσουν την διαδικασία ως προς την αποτελεσματικότητα της μεθόδου με δεκαβάθμια κλίμακα όπου το 0 = καθόλου αποτελεσματική και 10 = εξαιρετικά αποτελεσματική. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά της τιμές της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού των οποίων παλινδρομήθηκαν οι ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών από την προ αναισθησίας τιμή τους για κάθε ασθενή με ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο. 3

4 Η αξιολόγηση της μεθόδου από τους ασθενείς βαθμολογήθηκε από τους ασθενείς και είχε μέση τιμή + τυπική απόκλιση 8,35 + 1,35. Κανένας ασθενείς δεν χρειάστηκε αναπνευστική υποστήριξη, 4 φορές αναφέρθηκαν παραισθήσεις οι οποίες αποδόθηκαν στην κεταμίνη. Το μίγμα μιδαζολάμης, φεντανύλης, κεταμίνης αποτελεί μια ικανοποιητική λύση για τις αλλαγές τραυμάτων σε εγκαυματίες ασθενείς χωρίς να προκαλεί παρενέργειες και εξασφαλίζει την ικανοποίηση των ασθενών. 3. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟ η ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ Α.Λομάκα, Δ.Κωνσταντόπουλος, Α.Σταθόπουλος, Α.Κονταδάκη, Ο.Καστανά*, Κ.Ρωμανά Αναισθησιολογικό Τμήμα, *Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής βραχείας διάρκειας παρατηρούνται αρκετές διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Διαφορετικές μέθοδοι αναισθησίας έχουν δοκιμασθεί με συστηματική καταστολή με ή χωρίς ενδοτραχιακή διασωλήνωση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της αναισθησίας με σεβοφλουράνιο με αυτήν της προποφόλης με την χρήση της λαρυγγικής μάσκας. Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 30 ασθενείς (ASA I-II) 58 ± 15 ετών που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μικρής διάρκειας: λήψη μοσχευμάτων, πλαστικές αποκαταστάσεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, χειρουργικοί καθαρισμοί. Σε 15 ασθενείς (Ομάδα Σ) η εισαγωγή και η διατήρηση έγινε με Σεβοφλουράνιο (3-6 %) και σε 15 ασθενείς (Ομάδα Π) η εισαγωγή έγινε με Προποφόλη (2,5 mg/kg IV) και η διατήρηση με έγχυση Προποφόλης (3-7 mg/kg/h). Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία και στις 2 ομάδες τοποθετήθηκε λαρυγγική μάσκα και μηχανικός αερισμός 02/αέρας. Υπήρχε συνεχής καταγραφή ΗΚΓ,SpO2. H Μέση Αρτηριακή Πίεση (ΜΑΠ) και η Καριακή Συχνότητα (ΚΣ) καταγράφονταν συνεχώς και έγιναν συγκρίσεις των προεγχειρητικών τιμών (Τ0) με αυτές κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Τ1). Η στατιστική ανάλυση έγινε με Student s t-test, p<0.05 στατιστικά σημαντικό. Και στις δύο ομάδες οι αρχικές τιμές (Τ0) ΜΑΠ και ΚΣ δεν διέφεραν σημαντικά. Διεγχειρητικά (Τ1) η ΜΑΠ και η ΚΣ ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα Προποφόλης (Ομάδα Π) σε σχέση με την ομάδα Σεβοφλουρανίου (Ομάδα Σ) (p<0.0001). ΜΑΠ mmhg ΚΣ Σφύξεις/ λεπτό Ομάδα Σ Τ0 82±18 Τ1 86±15 Τ0 83±17 p=n.s T1 86±9 Ομάδα Π 70±16 p< ±12 80±12 p< ±8 Συμπέρασμα: Κατά την διάρκεια αναισθησίας σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής βραχείας διάρκειας η χορήγηση Σεβοφλουρανίου παρέχει μεγαλύτερη αιμοδυναμική σταθερότητα σε σχέση με αυτήν της Προποφόλης. Παρ όλα αυτά και οι δύο μέθοδοι θεωρούνται ασφαλείς για αναισθησία σε αυτές τις επεμβάσεις. 4. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ Α Γιακουμεττής, Α Μαλλουρής και Α Κούππας Τμήμα Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς» Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οξέα και χρόνια ελλείμματα των κάτω άκρων απαιτούν πλαστική χειρουργική αποκατάσταση με καλής ποιότητας ιστούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η μελλοντική αντοχή της περιοχής στους καθημερινούς μικροτραυματισμούς. Στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει αγγειακό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του τελευταίου, σε συνδυασμό με την πλαστική επέμβαση, θεωρείται αναγκαία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται επίλεκτα περιστατικά που αντιπροσωπεύουν όλο το εύρος των τεχνικών που εφαρμόζει η σύγχρονη πλαστική χειρουργική σύμφωνα με την «κλίμακα αποκατάστασης». ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Επιλέχτηκαν και επιδεικνύονται διάφορα περιστατικά που καλύπτουν όλο το εύρος της «κλίμακας αποκατάστασης» κατά σειράν: Ελεύθερο δερματικό μόσχευμα, τοπικοί δερμοϋποδόριοι κρημνοί, δερμοπεριτονιακοί, λιπο-περιτονιακοί, ανάστροφοι, μυϊκοί, μυοδερματικοί, νησιδωτοί και τέλος ελεύθεροι. Κατά την παρασκευή των κρημνών εξασφαλίστηκε επαρκής αιμάτω- 4

5 ση σύμφωνα με ανατομική κατανομή των αγγείων του δέρματος και των υποκείμενων ιστών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε όλα τα περιστατικά που παρουσιάζονται επετεύχθη πλήρης επούλωση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Με την επιλογή της κατάλληλης κατά περίπτωση, πλαστικής επανορθωτικής τεχνικής, επιτυγχάνεται ταχεία και αποτελεσματική κάλυψη διαφόρων τύπων ελλειμμάτων του κάτω άκρου. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΛΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΚΟΝΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΩΡΑ: ΡΥΠΑΡΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ CONTREET) Δημακάκος Ε. 1, Κατσένης Κ. 1, Καλεμικεράκης Ι. 2, Κώτσης Θ. 1, Τουμπής Σ. 1, Καλκανδής Χ. 1, Δ. Δάφνης 1, Παπαδοπούλου Θ. 3, Αράπογλου Β. 1 1 Αγγειολογική-Αγγειοχειρουργική Μονάδα Β Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο. 2 Προϊστάμενος Χειρουργείου Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά 3 Προϊστάμενη Αγγειολογική-Αγγειοχειρουργική Μονάδα Β Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Εισαγωγή: Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του αφρώδους επιθέματος αργύρου της Contreet για την επίτευξη της θεραπείας σε ρυπαρά φλεβικά έλκη σε διάστημα εννέα εβδομάδων. Μέθοδος: Μελετήσαμε 42 ασθενείς με ρυπαρά φλεβικά έλκη, οι οποίοι ταξινομήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α περιλάμβανε 21 ασθενείς (12 γυναίκες και 9 άνδρες) που αντιμετωπίστηκαν με το αφρώδες επίθεμα αργύρου της Contreet για εννέα εβδομάδες. Η ομάδα Β περιλάμβανε 21 ασθενείς (14 γυναίκες και 7 άνδρες) που αντιμετωπίστηκαν με τον αφρώδες επίθεμα της Biatain για εννέα εβδομάδες. Και στις δύο ομάδες συγκρίναμε το μέγεθος και το βάθος των ελκών, την ένταση του πόνου, το βαθμό έκκρισης, το βακτηριδιακό φορτίο του έλκους, τις παρενέργειες και των δύο υλικών και τελικά το αποτέλεσμα της θεραπείας του έλκους. Δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά στην αρχική αξιολόγηση και στις δύο ομάδες σχετικά με το μέγεθος του έλκους, το βάθος του έλκους, το βαθμό έκκρισης, την ένταση του πόνου ή το βακτηριδιακό φορτίο του έλκους. Εντούτοις, η ομάδα Α είχε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θεραπείας (p= 0,02) έναντι της ομάδας Β. Επιπλέον η ένταση του πόνου μειώθηκε σημαντικά στους ασθενείς της ομάδας Α σε διάφορα χρονικά σημεία. Συμπέρασμα: Το αφρώδες επίθεμα αργύρου της Contreet μετά από εννέα εβδομάδες θεραπείας παραμένει ασφαλές υλικό, που προωθεί τη γρήγορη θεραπεία των φλεβικών ελκών και την ανακούφιση του πόνου. 2. ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ MOCCASIN-TYPE ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Χ. Λούπα, Α. Μαυρίδης, Ε. Αναγνώστου, Ε. Βογιατζόγλου, Δ. Βογιατζόγλου Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού, Γ. Ν. Μ. Α. ΦΛΕΜΙΓΚ, Αθήνα Εισαγωγή: Η δερματομυκητίαση moccasin-type (τύπου υποδήματος μοκασινιού) αποτελεί εμμένουσα μορφή δερματομυκητιάσεως πιό σοβαρή από την μεσοδακτύλιο, και αφορά στην πελματιαία και τις πλάγιες επιφάνειες του άκρου ποδός. Παρουσιάζεται σαν «παντόφλα» ή υπόδημα τύπου μοκασινιού. Προκαλείται κυρίως από το Trichophyton rubrum. Το δέρμα είναι συχνά φολιδώδες και υπάρχει υπερκεράτωση με ερύθημα στην πελματιαία και τις πλάγιες επιφάνειες του άκρου ποδός. Συνήθως εντοπίζεται και στους δύο άκρους πόδες. Θεραπευτικά χορηγείται αντιμυκητιασική αγωγή. Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 55 ετών με ΣΔ2 από 10ετίας υπό αντιδιαβητικά δισκία και με HbA1c 7.8% προσήλθε με υπερκεράτωση στην πελματιαία και τις πλάγιες επιφάνειες και των δύο άκρων ποδών (Εικόνα), χρονολογουμένη από έτους με εξάρσεις και υφέσεις. Δεν υπήρχαν συστηματικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος προσπαθούσε να απομακρύνει την υπερκεράτωση με αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα μικροτραυματισμούς. Από 15θημέρου χρησιμοποιούσε αλοιφή κορτικοειδών/ αντιμυκητιασικού δίς ημερησίως και περιτύλιξη με καθαρή γάζα. Έγινε απομάκρυνση τυλώδους ιστού (debridement) και ελήφθησαν δείγματα, στα οποία όμως δεν κατορθώθηκε να απομονωθεί ο μύκητας, προφανώς λόγω των τοπικών αντιμυκητιασικών. Έλαβε αγωγή με τερμπιναφίνη 250mg ημερησίως γιά 6 εβδομάδες με παρακολούθηση ηπατικών ενζύμων και οδηγίες γιά την καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση. Η πορεία ήταν ικανοποιητική: σε 2 εβδομάδες υπήρ- 5

6 ξε σημαντική βελτίωση, και σε 5 εβδομάδες πλήρης αποκατάσταση. Συμπέρασμα: Στην διαφοροδιάγνωση της εμμένουσας υπερκερατώσεως του διαβητικού ποδός, που αποτελεί κυρίως εκδήλωση αυτόνομης νευροπάθειας, πρέπει να περιλαμβάνεται και η δερματομυκητίαση moccasin-type, και ειδικά όταν παρουσιάζεται στην πελματιαία και τις πλάγιες επιφάνειες και των δύο άκρων ποδών με τη χαρακτηριστική μορφολογία υποδήματος τύπου μοκασινιού. 3. ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΛΚΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Καστανά Ο., Πορτινός Αθ., Ρέμπελος Γ., Γαλανοπούλου Ο., Ιντζόγλου Ευθ., Ρωμανά Κ., Αλεξάκης Δ. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Εισαγωγή - Σκοπός: Τα αγγειακά έλκη, φλεβικά και ισχαιμικά, αποτελούν συχνότατες παθήσεις των κάτω άκρων και δυσεπίλυτο θεραπευτικό πρόβλημα. Η αγγειακή νόσος(φλεβική ή αρτηριακή ή και ο συνδυασμός τους) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη άτονων ελκών, των οποίων η αντιμετώπιση είναι συχνά εξαιρετικά δυσχερής, οδηγώντας σε ακρωτηριαστικές επεμβάσεις. Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζονται ασθενείς με έλκη αγγειακής αιτιολογίας, στους οποίους διαπιστώθηκε βαριά αγγειακή (αρτηριακή ή φλεβική) υποκείμενη νόσος. Μετά από ενδελεχή έλεγχο (Doppler, triplex, αγγειογραφία κλπ), αποφασίστηκε το είδος της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής. Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αναγκαία μια αγγειοχειρουργική παρέμβαση λόγω βαριάς υποκείμενης αγγειακής νόσου. Αποτελέσματα - Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών αντιμετωπίστηκε αρχικά συντηρητικά για βελτίωση της τοπικής κλινικής εικόνας και στη συνέχεια χειρουργικά. Επίσης μια άλλη ομάδα ασθενών χρειάστηκε άμεση χειρουργική επέμβαση επαναιμάτωσης του άκρου. Ένας μικρός αριθμός ασθενών οδηγήθηκε σε αναγκαστικό ακρωτηριασμό λόγω αποτυχίας όλων των μεθόδων που εφαρμόστηκαν. 4. ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ Καγγελάρη Β., Καστελλιανάκη Θ., Παπαναστάσης Χ., Λάσκαρη Κ., Κοτούλα Α. «Πολυκλινική» Αθηνών Εισαγωγή: Ως τραύμα χαρακτηρίζεται η λύση της συνέχειας του δέρματος η οπία οφείλεται σε παράγοντες όπως κακώσεις,νόσοι, χειρουργικές επεμβάσεις.συχνότερη αιτία τραυματισμού είναι η κάκωση από φυσικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα με τη δημιουργία του τραυματος τίθεται σε λειτουργία νευρικοί,χημικοί,ιστικοί και πολλοί ακόμα μηχανισμοί (εξεργασίες), οι οποίοι αποσκοπούν στην κατά δυνατόν ταχύτερη και ποιοτικως καλύτερη αποκατάσταση των κατεστραμένων ιστών κ φυσικά την σύγκλειση του τραύματος. Ως επούλωση ορίζεται το σύνολο των μεταβολών, οι οποίες παρατηρούνται στην περιοχή του τραύματος και έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση της συνέχειας του ιστού ο οποίος υπέστη τη βλάβη. Η δημιουργία της ουλής κατά την επούλωση απότελεί σημαντικό κλινικό πρόβλημα,δεδομένου οτι οδηγεί σε απώλεια της λειτουργικότητος του ιστού. Παράλληλα δεν πρέπει να υποτιμώνταιοι αισθητικές και οι συνεπαγόμενες ψυχολογικές συνέπειες. Σκοπός και Στόχος εργασίας: Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό αφενός να μελετήσει τους νέους παράγοντες για την επούλωση των διαβητικών ελκών και αφετέρου την νοσηλευτική παρέμβαση στην επούλωση των τραυμάτων. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει πρόσφατη βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα τόσο στην Ελληνική όσο και διεθνή βιβλιογραφία. Παράλληλα σθλέγθηκαν πληροφορίες και από το διαδίκτυο. Τελευταία οι θεραπευτικές που εφαρμόζονται κ αποτελούν ένα σύνολο ιατρονοσηλευτικών πράξεων είναι οι εξής. 1. Ολοκληρομένη ιατρική εκτίμηση από ομάδα ιατρών 2. Ομάδα νοσηλευτών που διαθέτουν γνώσεις σε θέματα επούλωσεις τραυμάτων-ελκών, 3. Εξειδικευμένη ομάδα στην περιποιήση ελκων -τραυμάτων, 4. Εκτιμηση των μεταβιλικών παθήσεων κ θεραπεία όπου χρειάζεται, 5. Χειρουργικό καθαρισμό κ χειρουργική αποκατάσταση του ελλείματος του έλκους με την χρήση δερματικού μοσχεύματος η κρημνού, 6. Αποκατάσταση του ασθενούς με φυσιοθεραπεία κ εκμάθηση του ασθενούς σε νέα συμπεριφορά,ψυχολογική υποστήριξη, 7. Ελεγχος των παραγόντων λοίμωξης, 8. Θεραπευτικά επιθέματα αρνητικής πίεσης(vac therapy), 9. Θεραπεία με αυξητικούς παραγοντες. Παρατηρείται καλή ανταπόκρισηστα διαβητικά έλκη. -Βιολογικά υποκατάστατα δέρματος -Αυτολογο μείγμα θεραπευτικών του τραύματος.εκκριμα ΑΙΜΟ- ΠΕΤΑΛΕΙΩΝ(PR) -Αυτολογο Χοριακό και Επιδερμικό 6

7 μόσχευμα -Υπερβορικό οξυγόνο (HBO) -Βιοχειρουργικός καθερισμός ελκών -χημικός καθαρισμος έλκους Λέξεις κλειδιά: Επούλωση τραύματος, τραύμα διαβητικό έλκος, νοσηλευτική παρέμβαση. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟ- ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΩΡΑ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ VERSAJET Κυριοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Σ., Γκρεμούτης Γ., Οικονόμου Θ., Ζαπαντιώτη Π.,Τσούτσος Δ. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γ. Ν. Α. «Γ. Γεννηματάς» ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των κατακλίσεων με το νέο εξειδικευμένο σύστημα υδροχειρουργικής Versajet, το οποίο βασιζόμενο στο φαινόμενο Venturi, πραγματοποιεί με αναίμακτο τρόπο τον καθαρισμό νεκρωμένων ιστών. Η επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως η θέση των κατακλίσεων, η μεγάλη ηλικία και η επιβαρημένη κλινική κατάσταση των ασθενών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη όλων των ασθενών πού υποβλήθηκαν σε καθαρισμό των κατακλίσεών τους με το Versajet την τελευταία διετία. Λάβαμε υπόψη μας την ηλικία των ασθενών, τον αριθμό, το στάδιο και την εντόπιση των κατακλίσεων, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με το σύστημα υδροχειρουργικής Versajet αντιμετωπίστηκαν 22 κατακλίσεις σε 19 ασθενείς (7 ανδρες, 12 γυναίκες), από το σύνολο των 44 κατακλίσεων που αντιμετωπίστηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα στην κλινική μας. Οι ασθενείς αυτοί είχαν επιβαρημένη γενική κατάσταση υγείας και μεγάλη ηλικία (μέσος όρος ηλικίας 73 έτη). Οι κατακλίσεις ήταν 3ου και 4ου βαθμού. Οι περιοχές εντόπισης των κατακλίσεων ήταν οι εξής: ισχιακό κύρτωμα (8 περιπτώσεις), ιεροκοκκυγική χώρα (5 περιπτώσεις), πτέρνα (3 περιπτώσεις), γλουτός (2 περιπτώσεις), μείζον τροχαντήρας (2 περιπτώσεις) και περίνεο (1 περίπτωση). Στο σύνολο των περιπτώσεων επιτεύχθηκε ικανοποιητικός καθαρισμός σε ένα μόνο χειρουργικό στάδιο επί κλίνης, με καλό έλεγχο της αιμορραγίας, με ανεκτό πόνο και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της ήδη κακής γενικής κατάστασης αυτών των ασθενών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρά το σχετικά υψηλό κόστος, η ευκολία της τεχνικής και η αποτελεσματικότητα στον καθαρισμό νεκρωμένων ιστών σε μικρό χειρουργικό χρόνο και με σημαντικό έλεγχο της αιμορραγίας καθιστούν το Versajet απαραίτητο εργαλείο στην αντιμετώπιση των κατακλίσεων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας. 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ Δριμούρας Γ., Παραρά Σ., Κατρακάζος Ε., Ηλιοπούλου Ε. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ Οι κατακλίσεις είναι οι «ανοικτές πληγές» όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κυρίως των κλινικών που νοσηλεύουν χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς όπως π.χ. νευροχειρουργική, ΦΙΑΠ, παθολογική, νευρολογική, ορθοπεδική και σπονδυλική στήλη, ΜΕΘ κλπ. Οι ανωτέρω αναφερθείσες κλινικές, καλούν τους πλαστικούς χειρουργούς συμβουλευτικά για την ορθότερη τοπική θεραπεία των κατακλίσεων, αλλά και σε περίπτωση που αυτές χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Από τους ασθενείς με κατακλίσεις που εκτιμήθηκαν από την κλινική μας την τελευταία 5ετία μόνο το 10-25% αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Από τους χειρουργημένους ασθενείς 25% παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές (διάσπαση τραύματος, αιμάτωμα, ύγρωμα, επιμόλυνση). Η παρούσα εργασία αναφέρει τις επικρατέστερες χειρουργικές τεχνικές που προτιμώνται ανάλογα την ανατομική περιοχή της κατάκλισης. 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ Αναστασιάδου Α. 1, Διονυσόπουλος Α Τμήμα Διατροφής, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.. Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Εισαγωγή-Σκοπός: Στη θεραπευτική ομάδα αντιμετώπισης των ελκών κατάκλισης, ο ρόλος του κλινικού διαιτολόγου είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος. Η έγκαιρη διατροφολογική αξιολόγηση και συμβουλευτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την πρόληψη της πιθανής λύσης της συνεχείας του δέρματος του ασθενή. Μέθοδοι: α) Διατροφική αξιολόγηση: Η διατροφική φροντίδα, για να είναι αποτελεσματική, ξεκινάει με την ανίχνευ- 7

8 ση διατροφικού κινδύνου (nutritional screening). Η διατροφική αξιολόγηση είναι απαραίτητη και αναγκαία για όλους τους ασθενείς που δύνανται να εμφανίσουν έλκη κατάκλισης κατά την εισαγωγή τους σε νοσοκομειακή μονάδα. Στη διατροφική αξιολόγηση εκτός από τους διατροφικούς παράγοντες συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες (ηλικία, το παρόν σωματικό βάρος, η αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο, τυχόν συνυπάρχουσες κλινικές καταστάσεις κ.ά). Ο κλινικός διαιτολόγος πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές στους ασθενείς υψηλής επικινδυνότητας εμφάνισης έλκους κατάκλισης, πάντα σε στενή συνεργασία με την ιατρική ομάδα. β) Οι ενεργειακές ανάγκες: Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας κατάλληλες εξισώσεις, με τις ανάλογες προσαυξήσεις (παράγοντες στρες, εμπύρετο ή καταστάσεις αυξημένων μεταβολικών αναγκών). γ) Οι πρωτεïνικές ανάγκες των ασθενών υψηλής επικινδυνότητας εμφάνισης έλκους κατάκλισης, θεωρείται ότι είναι αυξημένες. δ) Ανάγκες σε υγρά: Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση καλής ενυδάτωσης, τουλάχιστον, 1500 ml υγρών, ημερησίως. ε) Βιταμίνες και μέταλλα: Όταν η διατροφική πρόσληψη είναι χαμηλή ή έχουν διαπιστωθεί ανεπάρκειες βιταμινών και μετάλλων, τότε συστήνεται η λήψη πολυβιταμινούχων σκευασμάτων. Αποτελέσματα- Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ορθή και έγκαιρη διατροφική υποστήριξη-παρακολούθηση, από την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, μπορεί να προλάβει τα έλκη κατάκλισης, στις ομάδες υψηλού κινδύνου (σε ασθενείς χρόνιας φροντίδας με περιορισμένη κινητικότητα και κακή θρέψη, σε ηλικιωμένους, όπως και σε πάσχοντες από νευρολογικές διαταραχές). 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ DO- ENGES, MOORHOUSE & MURR ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ Χατζοπούλου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c) Κάρλου Χρυσούλα, Επισμηναγός Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c) Κατσαραγάκης Στυλιανός, Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD Πατηράκη Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Εισαγωγή: Οι κατακλίσεις αποτελούν ακόμα και σήμερα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει πολλούς ασθενείς. Η φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών στοχεύει όχι απλά στην αποκατάσταση της κατάκλισης αλλά στη συνολική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αντιδράσεων τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση αυτών των αντιδράσεων και οργανώνουν τη φροντίδα ακολουθώντας διάφορα θεωρητικά μοντέλα όπως της Gordon, της NANDA, των Doenges, Murr & Moorhouse. Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάπτυξη σχεδίου φροντίδας ασθενούς με κατακλίσεις με την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου των των Doenges, Murr & Moorhouse. Μέθοδος: Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο ενσωματώνει συγκεκριμένα συστήματα ταξινόμησης, δηλαδή την Ταξινόμηση Νοσηλευτικών Διαγνώσεων κατά ΝΑNDA (North American Nursing Diagnosis Association), την Ταξινόμηση Νοσηλευτικών Παρεμβάσεων (NIC Nursing Interventions Classification) και την Ταξινόμηση Νοσηλευτικών Εκβάσεων (NOC Nursing Outcome Classification). Οργανώνεται σε 13 διαγνωστικές κατηγορίες που είναι: Ακεραιότητα Εγώ, Αναπνευστική λειτουργία, Απέκκριση, Ασφάλεια, Δραστηριότητα ανάπαυση, Εκπαίδευση / Μάθηση, Θρέψη, Καθημερινές Δραστηριότητες, Καρδιαγγειακή λειτουργία, Κοινωνική αλληλεπίδραση, Νευρολογική - Αισθητήρια λειτουργία, Πόνος / Δυσφορία, Σεξουαλικότητα. Μετά την αξιολόγηση ασθενούς με κατακλίσεις, προέκυψαν 9 προβληματικές κατηγορίες και οι παρακάτω Νοσηλευτικές Διαγνώσεις (κατά NANDA) με τις αντίστοιχες επιθυμητές εκβάσεις (NOC) και παρεμβάσεις (NIC), που αναφέρονται με αλφαβητική σειρά: Στην Ακεραιότητα Εγώ, οι διαγνώσεις που προκύπτουν είναι Άγχος (NOC: έλεγχος άγχους, NIC: καταστολή άγχους), Κίνδυνος για έκθεση Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας (NOC: ικανοποίηση ατόμου προστασία δικαιωμάτων, NIC: συναισθηματική υποστήριξη), Διαταραγμένη Εικόνα σώματος (NOC: εικόνα σώματος, NIC: βελτίωση εικόνας σώματος) Στην Ασφάλεια, αναφέρονται οι διαγνώσεις Διαταραγμένη ακεραιότητα του Δέρματος (NOC: ακεραιότητα ιστού δέρμα και βλεννογόνοι, NIC: φροντίδα τραύματος / ελκών κατακλίσεων), Κίνδυνος για διαταραγμένη ακεραιότητα του Δέρματος (NOC: έλεγχος κινδύνου, NIC: διαχείριση πίεσης), Διαταραγμένη Κινητικότητα σώματος (NOC: επίπεδο κινητικότητας, NIC: θεραπευτική άσκηση) και Κίνδυνος για Λοίμωξη (NOC: ανοσολογική κατάσταση, NIC: προστασία από λοίμωξη) Στην Δραστηριότητα - ανάπαυση, Διαταραγμένη Κινητικότητα επί κλίνης (NOC: θέση σώματος - αυτοδιαχειριζόμενη, NIC: φροντίδα κλινήρους ασθενούς) Εκπαίδευση/ μάθηση, Έλλειμμα γνώσης (NOC: γνώση, NIC: εκπαίδευση - άτομο) 8

9 Θρέψη, Διατροφή περισσότερη από τις απαιτήσεις του σώματος (NOC: έλεγχος βάρους, NIC: βοήθεια στη μείωση βάρους) Καθημερινές Δραστηριότητες, Έλλειμμα αυτοφροντίδας (NOC: αυτοφροντίδα - μπάνιο, τουαλέτα, NIC: βοήθεια σε αυτοφροντίδα - μπάνιο, τουαλέτα) Κοινωνική αλληλεπίδραση, Ανικανότητα Υποστήριξης από την οικογένεια (NOC: φυσιολογική ζωή οικογένειας, NIC: οικογενειακή θεραπεία) Νευρολογική - Αισθητήρια λειτουργία, Διαταραγμένη Αισθητηριακή αντίληψη - αφή (NOC: αισθητηριακή λειτουργικότητα - δέρμα, NIC: διαχείριση περιφερικής αισθητικότητας) Πόνος / Δυσφορία, Οξύς Πόνος (NOC: επίπεδο πόνου, NIC: διαχείριση πόνου) Ο σχεδιασμός της νοσηλευτικής φροντίδας με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών ασθενούς με κατακλίσεις. 5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Χαρχαρίδου Μαρία 1, Λεμονίδου Χρυσούλα 2, Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα 2, Κατσαραγάκης Στέλιος 2, Βασιλόπουλος Γεώργιος 1, Τσούτσος Δημοσθένης 1 1 Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 2 ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αθήνα Εισαγωγή: Για την πρόληψη των κατακλίσεων προτείνεται η αλλαγή θέσεων και η χρήση ειδικών υποστηρικτικών συστημάτων-στρωμάτων. Οι απόψεις των ασθενών για την ικανοποίησή τους από τις διάφορες κατηγορίες υποστηρικτικών συστημάτων δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης ασθενών με κατάγματα ισχίου από τα υποστηρικτικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους. Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχετίσεων με συγχρονικές συγκρίσεις, σε δείγμα 142 ασθενών με κάταγμα ισχίου, νοσηλευόμενων σε ορθοπαιδικά τμήματα Γενικού Νοσοκομείου των Αθηνών και στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά είδη στρωμάτων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό και συμπληρώθηκε με συνέντευξη από τους ασθενείς ή τους συγγενείς. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική, έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach s α), γραμμική παλλινδρόμηση, mann-whitney, χ2 και δοκιμασία ΑΝΟVA, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (με SPSS 13.0). Ο συντελεστής Cronbach s α υπολογίσθηκε ως α=0,75. Το 73,2% των ασθενών ήταν γυναίκες με μέση ηλικία 80,88±8,224 έτη. Η ιατρική διάγνωση στο 41,5% ήταν υποκεφαλικό, στο 50% διατροχαντήριο, στο 2,1% υποτροχαντήριο και στο 6,3% βασεοαυχενικό κάταγμα ισχίου. Κατακλίσεις εμφάνισαν οι 42 από τους 142 ασθενείς. Όσον αφορά στο υποστηρικτικό σύστημα, 21 ασθενείς νοσηλεύθηκαν σε εξειδικευμένο αφρώδες, 18 σε εναλλασσόμενης πίεσης αέρα, 17 σε συνεχούς χαμηλής πίεσης αέρα, 18 σε εξειδικευμένο αφρώδες επίστρωμα, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης ενώ 33 σε απλό αφρώδες και 35 σε κοκκοφοίνικα, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ποσοστό 20,4% της διακύμανσης της ικανοποίησης των ασθενών από το υποστηρικτικό σύστημα ερμηνεύεται από το είδος του υποστηρικτικού συστήματος (p<0,001, γραμμική παλινδρόμηση). Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στα στρώματα παρέμβασης περιέγραψαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από εκείνους που νοσηλεύτηκαν στα κοινά στρώματα. Επιπλέον, οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε στρώματα παρέμβασης δεν περιέγραψαν διαφορετική ικανοποίηση σε σχέση με το είδος του στρώματος παρέμβασης (p>0,050). Από την άλλη μεριά, όσοι νοσηλεύθηκαν σε στρώμα κοκοφοίνικα ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από εκείνους που νοσηλεύτηκαν σε στρώματα παρέμβασης ανεξάρτητα από το είδος του στρώματος παρέμβασης (p<0,001). Οι περιγραφές για την ικανοποίηση από το υποστηρικτικό σύστημα δε διέφεραν μεταξύ των απαντήσεων των ασθενών και των συγγενών (F=2,703, p=0,102). Τέλος, η επίπτωση των κατακλίσεων ήταν στατιστικά μεγαλύτερη στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με την ομάδα παρέμβασης (p<0,001 x2 19,144). Ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων με σύγχρονα υποστηρικτικά συστήματα θα αυξήσει την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών και θα μειώσει την εμφάνιση των κατακλίσεων. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΥΜΑ Β ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΩΡΑ: ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Καστανά Ο., Ρέμπελος Γ., Δαγδελένης Ι, Πανέρης Π., Μαυρομάτη Ειρ., Πολυζώη Αρτ., Ντερή Κ., Αλεξάκης Δ. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» 9

10 Εισαγωγή: Τα χημικά εγκαύματα αποτελούν το 1-2 % του συνόλου των εγκαυμάτων. Παρότι το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό η βαρύτητα των βλαβών που προκαλούν καθώς και ο συνδυασμός τους με εγκληματικές ενέργειες τα καθιστούν άκρως ενδιαφέροντα. Συνήθως τα χημικά εγκαύματα αφορούν εργαζόμενους που ασχολούνται με καυστικές ή αλκαλικές ουσίες αλλά και παιδιά ή γυναίκες που κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών είτε από άγνοια είτε ως αυτόχειρες. Οι χημικές ουσίες που προκαλούν χημικά εγκαύματα είναι κυρίως τα ισχυρά οξέα όπως το HCL, H2SO4, HNO3 ή τα αλκάλεα όπως το NaOH ή το KOH. Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στα τμήματα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με χημικά εγκαύματα και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για τη θεραπεία τους. Αποτελέσματα- Η σωστή αντιμετώπιση ενός χημικού εγκαύματος εγκαταλείπει τις λιγότερες δυσμορφίες και λειτουργικές διαταραχές. 2. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ιωάννης Η. Ανδριανόπουλος Νοσηλευτής Μέριμνα Α.Ε. Φοιτητής MSc. In Health Management Τέρρυς Β. Σταματάκης, Ειδικός Νοσηλευτής Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Ζακύνθου, Φοιτητής MSc. In Health Management Εισαγωγή: Η θερμική καταστροφή του δέρματος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές τοπικές και συστηματικές αλλοιώσεις. Η αντιμετώπιση ενός ασθενή που υπέστη θερμική βλάβη απαιτεί κατανόηση της παθοφυσιολογίας της βλάβης και σωστή αντιμετώπιση, όχι μόνο της τοπικής βλάβης του δέρματος, αλλά και των συνοδών προβλημάτων. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελεί ένα φραγμό στην απώλεια θερμότητας. Σε περιπτώσεις εγκαύματος ο ασθενής πρέπει να διατηρείται ζεστός, ώστε να αποφευχθεί υποθερμία. Το δέρμα αποτελεί επίσης φραγμό στην εξάτμιση υγρών από το ανθρώπινο σώμα. Ασθενείς μετά από έγκαυμα πρέπει να αναπληρώνουν με ειδικό τρόπο την απώλεια υγρών που πιθανόν να έχουν χάσει, με το μέγεθος και τον τύπο του εγκαύματός τους, ώστε να μην εμφανιστούν συστηματικές επιπλοκές. Το δέρμα αποτελεί, τέλος, μια ασπίδα στην είσοδο μικροβίων στον οργανισμό. Έτσι, ο εγκαυματίας είναι πολύ ευαίσθητος σε λοιμώξεις. Η παρούσα εργασία ανήκει στη θεματική ενότητα Εγκαυματικά ελλείμματα και μετεγκαυματικές ουλές και θα παρουσιαστεί ως ελευθερη ανακοίνωση με την χρήση Η/Υ. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να δράσει με δύο μορφές: 1. Υγρή μορφή: ζεστό υγρό (νερό, λάδι ή ροφήματα, καθώς και υδρατμοί). 2. Ξηρή μορφή: θερμά αντικείμενα, κάρβουνα, ηλεκτρικές συσκευές, πολύ θερμός αέρας. Εγκαύματα προξενούνται ακόμη από: Α. Ακτινοβολία. Περιλαμβάνει τις ακτίνες Χ (ακτινικά εγκαύματα) και τις ηλιακές ακτίνες (τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, ιδιαίτερα όταν ανακλώνται σε λαμπερές επιφάνειες ή στο χιόνι). Β. Ηλεκτρικό ρεύμα, κεραυνός. Γ. Χημικές ουσίες, οξέα ή αλκάλια Δ. Έντονη τριβή σε διάφορα αντικείμενα, π.χ., σε σκοινί. Η βλάβη που προκαλεί το έγκαυμα διακρίνεται σε βαθμούς: Α βαθμός: ερυθρότητα του δέρματος και ίσως πολύ μικρές φυσαλίδες (π.χ., ηλιακό έγκαυμα ή έγκαυμα εντριβής με πετρέλαιο). Β βαθμός: έντονη ερυθρότητα με μεγάλες φυσαλίδες που περιέχουν θολερό υγρό (υποκίτρινο). Γ βαθμός: έγκαυμα ολόκληρου του πάχους του δέρματος, το οποίο έχει χρώμα ωχροκίτρινο έως γκρισταχτί. Δ βαθμός: απανθράκωση του δέρματος και των υποκείμενων ιστών. Άλλη διαίρεση-διάκριση του εγκαύματος είναι: α. επιπόλαιο, β. ενδιάμεσο και γ. βαθύ. Η εκτίμηση του βαθμού ή του βάθους του εγκαύματος είναι συνήθως δύσκολη στην αρχή, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν δέρμα με πάχος που κυμαίνεται από το 1/2 ή το 1/3 εκείνου των ενηλίκων. Το έγκαυμα προκαλεί έντονο πόνο και αίσθημα καύσου (θερμότητας). Εγκαύματα Γ και Δ βαθμού σύντομα καθίστανται ανώδυνα, καθώς καταστρέφονται οι νευρικές απολήξεις. Ο έντονος πόνος και ο φόβος προκαλ ούν πανικό στον πάσχοντα, καταπληξία και απώλεια ψυχραιμίας στο περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της ψυχραιμίας. Οφείλουμε να βοηθήσουμε αμέσως αυτόν που φέρει το έγκαυμα να απαλλαγεί από τα ρούχα του, ενώ συγχρόνως εφαρμόζουμε ψυχρά επιθέματα. Στη συνέχεια αφαιρείται ότι μεταλλικό φέρει το άτομο: αλυσίδες, δαχτυλίδια, βραχιόλια, ρολόι κ.λπ. Εγκαύματα Β ή Γ βαθμού, τα οποία έχουν έκταση που υπερβαίνει το 10% της επιφανείας του σώματος, απαιτούν μεταφορά στο νοσοκομείο. Την έκταση του εγκαύματος υπολογίζουμε, αν λάβουμε υπόψη ότι η παλάμη έχει έκταση περί- 10

11 που 1% της επιφάνειας του σώματος. Μετά την πλύση προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον πάσχοντα. Του προσφέρουμε ροφήματα και τα συνήθη παυσίπονα. Προσοχή χρειάζεται στη χορήγηση ασπιρίνης επειδή υπάρχει φόβος για γαστρορραγία, αφού και το έγκαυμα δρα με τον ίδιο περίπου μηχανισμό στο βλεννογόνο του στομάχου. Χωρίς τοποθέτηση αλοιφών ή άλλων ουσιών, καλύπτουμε το έγκαυμα με καθαρά πάνινα ρούχα (όχι χνουδωτά) και τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο. Μετά τον καθαρισμό επαλείφουμε το σημείο με Betadine, προκειμένου να εμποδίσουμε την ανάπτυξη μικροβίων και την αποβολή υγρών. Η επάλειψη με betadine μία, δύο φορές την ημέρα δημιουργεί ξηρή επιφάνεια κάτω από την οποία επουλώνεται πλήρως η εγκαυματική επιφάνεια μετά 12 έως 14 ημέρες. Η κρούστα μπορεί να σχηματιστεί και χωρίς το betadine, αν στεγνώνουμε συχνά το έγκαυμα με αποστειρωμένες γάζες (ανοικτή μέθοδος). Διαφορετικά, καλύπτουμε την επιφάνεια με ειδικές γάζες εμποτισμένες σε αντιβιοτικά. Σκόπιμη είναι και η χορήγηση αντιτετανικού ορού και αντιβίωσης. 3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Σαλαμάνου Κ. 1, Ντούλα Μ. 2, Καψάλη Ξ. 1, Παπαδοπούλου Λ. 3, Δημητριάδου Ο 4. 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α Χειρουργική Κλινική 2 Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη Α Χειρουργικής Κλινικής 3 Βοηθός Νοσηλευτών ΔΕ, Α Χειρουργική Κλινική 4 Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης Το έγκαυμα είναι τοπική αλλά και γενικευμένη βλάβη των ιστών που προκαλείται από την επίδραση διαφόρων μορφών ενέργειας. Οι εγκαυματικές βλάβες ταξινομούνται ανάλογα με το βάθος και την έκταση των κατεστραμμένων ιστών που καταλαμβάνουν σε εγκαύματα μερικού και ολικού πάχους. Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο καταγράφονται θάνατοι που οφείλονται σε εγκαύματα. Το 75% των θανάτων συμβαίνει είτε στον τόπο του ατυχήματος είτε κατά τη μεταφορά του εγκαυματία στο νοσοκομείο. Κάθε χρόνο άνθρωποι οδηγούνται στα νοσοκομεία ενώ πάνω από το 60% χρήζει νοσηλείας. Η τοπική θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει κλειστή μέθοδο εγκαυμάτων για τον αποκλεισμό των λοιμώξεων. Όσον αφορά στην γενικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση οι μεταβολικές διαταραχές και η ανεπαρκής ιστική οξυγόνωση έχει επίδραση στην λειτουργία όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος (εγκεφαλική, καρδιοπνευμονική, νεφρική, γαστρεντερική και περιφερική). Ειδικά για το έγκαυμα η νοσηλευτική διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη εγρήγορση τόσο στην αντιμετώπιση διακυμάνσεων των ζωτικών σημείων όσο και στην πρώιμη καταγραφή των μεταβολικών διαταραχών. Στην ελληνική πραγματικότητα εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένων μονάδων εγκαυμάτων οι ασθενείς αντιμετωπίζονται στις χειρουργικές κλινικές των νοσοκομείων. Καθώς η χειρουργική νοσηλευτική αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες περίθαλψης, οι απαιτήσεις για την παρεχόμενη φροντίδα αυξάνονται και διευρύνονται. 4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ VERSAJET ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Κυριοπούλου Ε., Παπαδόπουλος Σ., Γκρεμούτης Γ., Οικονόμου Θ., Ζαπαντιώτη Π., Τσούτσος Δ. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εισαγωγή-σκοπός: Το σύστημα υδροχειρουργικής Versajet, ένα νέο εξειδικευμένο εργαλείο στον καθαρισμό νεκρωμένων ιστών, βρίσκει αρκετές εφαρμογές και στην χειρουργική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων. Συγκεκριμένα, το Versajet, βάσει του φαινομένου Venturi με το οποίο λειτουργεί, αποκόπτει και αναρροφά τους νεκρωμένους ιστούς, ενώ αφήνει ακέραιους τους υγιείς ιστούς. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στον καθαρισμό εγκαυματικών επιφανειών με το Versajet. Υλικό-μέθοδος: Στην αναδρομική αυτή μελέτη (Ιούνιος 2007-Ιανουαριος 2009) συμπεριλάβαμε 17 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καθαρισμό εγκαυμάτων με το σύστημα υδροχειρουργικής Versajet. Σε όλες τις περιπτώσεις ήταν βαθέως μερικού και μερικού πάχους εγκαύματα και έχρηζαν χειρουργικής αντιμετώπισης. Μελετήσαμε την έκταση των εγκαυματικών επιφανειών, την αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση των νεκρωμάτων, τον απαιτούμενο χειρουργικό χρόνο, την αιμορραγία του τραύματος και την τελική έκβαση των περιστατικών. Η έκταση των εγκαυμάτων κυμαίνονταν από 0.5% έως 20% συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας ολικής επιφανείας σώματος. Εντοπίζονταν στα άνω και κάτω άκρα, συμπεριλαμβάνοντας την άκρα χείρα και τον άκρο πόδα. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ικανοποιητικός καθαρισμός των τραυμάτων με πλήρη απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών, χωρίς σημαντική απώλεια αίματος και σε ένα μόνο χειρουργικό στάδιο, ενώ απαιτήθηκε μικρός χειρουργικός χρόνος (μέσος χρόνος 10 λεπτά) Δεν σημειώθηκε καμία επιπλοκή, ούτε μετεγχειρητική επιμόλυνση των τραυ- 11

12 μάτων. Μετά τον καθαρισμό των εγκαυμάτων με το Versajet, έγινε κάλυψη των ελλειμμάτων με δερματικά αυτομοσχεύματα μερικού πάχους, με πλήρης πρόσληψη και ικανοποιητική επούλωση σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, δεν ενδεικνυόταν η μέθοδος για τον καθαρισμό εγκαυματικών εσχαρών σε ολικού πάχους εγκαύματα. Συμπέρασμα: Το σύστημα υδροχειρουργικής Versajet αποτελεί ένα χρήσιμο, αξιόπιστο, ασφαλές και απλό στη χρήση εργαλείο για των καθαρισμό εγκαυμάτων μερικού πάχους με ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης. Σέβεται τους ιστούς και προσφέρει συνθήκες ικανοποιητικής επούλωσης. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΙΩ, ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΩΡΑ: ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥΣ. Ν. Πονηρός, Κ. Ταμπαρόπουλος*, Ε. Μιχαηλίδου*, Κ. Ευθύμογλου*, Χ. Πλαταράς, Μ. Βασιλείου* Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». *Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Σκοπός της εργασίας: Οι λοιμώξεις των μαλακών μορίων είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω της τάσης για εκτεταμένη ιστική καταστροφή και με υψηλά ποσοστά θνητότητας. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη ευαισθητοποιήση όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων και άμεση κινητοποιήση για την αντιμετωπισή τους λόγω της επικυνδυνότητας και βαρύτητας των λοιμώξεων αυτών στα παιδιά. Υλικό και Μέθοδος: Την τελευταία τριετία στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», αντιμετωπίσαμε τρία περιστατικά νεκρωτικής φλεγμονής των περιτονιών που προκλήθηκαν το πρώτο από κλωστηριδιακή λοίμωξη, το δεύτερο από λοίμωξη με β-αιμολυτικό στρεπτόκκοκο και ένα περιστατικό που προκλήθηκε από λοίμωξη από σταφυλόκκοκο. Οι νεκρωτικές λοιμώξεις του δέρματος που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν την περιοχή των μηρών, των περιοχή των γεννητικών οργάνων και τις λαγονοβουβωνικές περιοχές. Η χειρουργική τους θεραπεία αφορούσε την αμεση αντιμετώπιση τους με τον εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό των νεκρωμένων ιστών και σε δεύτερο χρόνο την αποκατάσταση των μεγάλων ελλειμμάτων δέρματος που προξενούσαν οι επεκτατικού τύπου φλεγμονές που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Η νεκρωτική φλεγμονή των περιτονιών σπάνια περιορίζεται στην περιτονία. Μια δερματική νέκρωση ή φυσαλλίδες στο δέρμα ενός παιδιού μπορεί να υποδηλώνει μία νεκρωτική λοίμωξη και η χειρουργική διερεύνηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστρεπτικές επιπλοκές μιας τέτοιας επεκτατικής φλεγμονής. 2. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ Αλεξάκης Δ., Ρέμπελος Γ., Αναγιωτός Γ., Σιδηροκαστρίτης Γ., Καραγεώργου Χρ., Καστανά Ο. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Εισαγωγή-Σκοπός: Οι σωληνωτοί κρημνοί αποτελούν ένα παρελθόν ένδοξο στη ιστορία της πλαστικής χειρουργικής. Σήμερα ελάχιστοι πλαστικοί χειρουργοί τους χρησιμοποιούν και πολύ λίγοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα τους. Οι νέες μέθοδοι βασίζονται κυρίως στη γρήγορη αποκατάσταση και πολλές φορές αδιαφορούν για το αισθητικό ή το λειτουργικό αποτέλεσμα. Με τους σωληνωτούς κρημνούς παλαιότερα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε τεράστιες ποσότητες δέρματος, να τις κατευθύνουμε σε άλλες περιοχές του σώματος και να καλύψουμε μεγάλα ελλείμματα, με κόστος, βέβαια, το χρόνο και τις άβολες θέσεις του ασθενούς. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που τέτοιοι κρημνοί είναι αναντικατάστατοι για την κάλυψη ελλειμμάτων των χειλέων και της έλικας του πτερυγίου του ωτός. Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζεται ασθενής ο οποίος μετά από χειρουργική εκτομή καρκίνου της δεξιάς παρειάς παρουσίαζε σημαντικό χειλικό έλλειμμα της δεξιάς γωνίας του στόματος, με συνέπεια απώλεια σιέλου και τροφών και σημαντική δυσμορφία. Δημιουργήθηκε και κινητοποιήθηκε σωληνωτός κρημνός από την πλάγια τραχηλική χώρα, ο οποίος μεταφέρθηκε σε τρία στάδια στην ελλειμματική περιοχή επιτυγχάνοντας πλήρη στεγανοποίηση του στόματος και σημαντική αποκατάσταση της δυσμορφίας. Όλα τα στάδια έγιναν με τοπική αναισθησία και ο ασθενής ήταν περιπατητικός. Αποτελέσματα- Η γνώση παρασκευής τέτοιων κρημνών τείνει να εξα- 12

13 λειφθεί. Οι νέες μέθοδοι, όμως, δεν έχουν πάντα την ίδια επιτυχία μ αυτής σε μερικές περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι οι παλαιές μέθοδοι δεν πρέπει να εγκαταλείπονται, αλλά να παραμένουν στη φαρέτρα του πλαστικού χειρουργού ώστε να χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται. 3. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Δεληκωνσταντίνου Η., Γκαμάτση Ε., Ζαπαντιώτη Π., Γραββάνης Α., Κυριοπούλου Ε., Τσούτσος Δ. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εισαγωγή: Η μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία είναι βαρύτατη επιπλοκή της λοίμωξης από μηνιγγιτιδόκοκκο, με θνητότητα έως και 80%. Το 10 με 20% των ασθενών που επιβιώνουν, παρουσιάζουν εκτεταμένες νεκρώσεις δέρματος και μαλακών μορίων που χρήζουν αντιμετώπισης από πλαστικό χειρουργό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού που νοσηλεύθηκε στην κλινική μας λόγω εκτεταμένων νεκρωτικών βλαβών κυρίως στα κάτω άκρα μετά μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Μέθοδος: Μελετήθηκαν τα αρχεία νοσηλείας του ασθενούς, τα πρακτικά χειρουργείου, η θεραπευτική και υποστηρικτική φαρμακευτική του αγωγή, η τοπική θεραπεία των βλαβών, ο χρόνος νοσηλείας και το τελικό λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για άνδρα 19 ετών ο οποίος παραπέμφθηκε στην κλινική μας λόγω ιστικών νεκρώσεων (Συνολικής έκτασης: 22% ΟΕΣ περίπου) μετά από λοίμωξη με μηνιγγιτιδόκοκκο. Τέθηκε σε υπερλευκωματούχο δίαιτα, στην κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή και σε προφυλακτική αγωγή για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο 4 φορές συνολικά, όπου υπό γενική αναισθησία υπεβλήθη σε ακρωτηριασμό δεξιού κάτω άκρου κάτωθεν του γόνατος και σε χειρουργικούς καθαρισμούς νεκρωμάτων με κάλυψη των δημιουργηθέντων ελλειμμάτων με δερματικά μοσχεύματα. Ο συνολικός χρόνος νοσηλείας ήταν 59 ημέρες και ο μετεγχειρητικός χρόνος 11 ημέρες. Η πορεία του υπήρξε ομαλή με πλήρη πρόσληψη των μοσχευμάτων και χωρίς μείζονες επιπλοκές. Το τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Ο πλαστικός χειρουργός έχει ενεργό ρόλο στην διαχείριση και αποκατάσταση ασθενών που παρουσιάζουν εκτεταμένες ιστικές νεκρώσεις και ελλείμματα μετά από μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Η έγκαιρη εκτίμηση των βλαβών αυτών, η κατάλληλη τοπική θεραπεία, και η απόφαση για την ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν σημεία μείζονος σημασίας όχι μόνο για την τελική έκβαση του τραύματος, αλλά και για την επιβίωση και αποκατάσταση του ασθενούς. 4. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ Π. Γεωργίου 1, Μ. Κοϊζής 1, Α. Σακελλαρίου 1, Λ. Κουκουλομάτης 1, Σ. Ζυμάρης 2, Ν. Μηνογιάννης 1, Ε. Κομνηνάκης 1 1 Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής & Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων, ΓΝΕ Θριάσιο 2 Νευροχειρουργικό Τμήμα, ΓΝΕ Θριάσιο ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΩΡΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ V.A.C Αλεξάκης Δ., Ρέμπελος Γ., Κισκήρα Ο., Αγγελιδάκης Ι., Κωνσταντόπουλος Δ., Γιαννακίδου Μ., Καστανά Ο. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Εισαγωγή: Τα ελλείμματα δέρματος και υποδορίου στην περιοχή της πτέρνης αποτελούν ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα στην Πλαστική Χειρουργική. Η υφή του δέρματος καθώς και η καμπυλότητα της πτέρνης σε συνδυασμό, αποκλείουν την πλειονότητα των κρημνών πλην των τοπικών κρημνών του πέλματος, που όμως χρησιμοποιούνται σε μικρά ελλείμματα. Η αποκάλυψη του οστού της πτέρνης και τμήματος της καταφύσεως του Αχιλλείου τένοντα απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Σκοπός: Η παρουσίαση μίας μεθόδου που μπορεί να αποκαταστήσει την ανατομική μορφή της πτέρνης, αλλά και σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα που απαιτείται για τη λειτουργία της βάδισης. Υλικό: Παρουσιάζονται δύο ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν 13

14 τραυματική απόσπαση των μαλακών μορίων της πτέρνης κατόπιν εμπλοκής της σε τροχό μοτοποδηλάτου. Στον ένα ασθενή υπήρχε πλήρης απώλεια δέρματος και υποκειμένων μαλακών μορίων της πτέρνης και στον άλλο απογαντισμός της πτέρνης μέχρι τη με μεσότητα της ποδικής καμάρας. Μέθοδος: - Δημιουργήθηκε εκμαγείο από θερμοπλαστικό υλικό από την υγιή πτέρνα του ασθενούς. - Τοποθετήθηκε στην πάσχουσα πτέρνα και εφαρμόσθηκε τοπική αρνητική πίεση. Το αποτέλεσμα υπήρξε εντυπωσιακό. Το κενό μεταξύ του οστού της πτέρνας και του εκμαγείου καλύφθηκε με κοκκιώδη ιστό και μετά την αφαίρεση του θερμοπλαστικού εκμαγείου τοποθετήθηκε δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους. Αποτελέσματα- Η αποκατάσταση της πτέρνας υπήρξε πολύ καλή και οι ασθενείς βαδίζουν ικανοποιητικά. Η μέθοδος είναι πρωτότυπη, εφαρμόζεται για πρώτη φορά, επιλύοντας ένα δύσκολο πρόβλημα διεθνώς και είναι απλή στην εφαρμογή της χωρίς την πιθανότητα επιπλοκών. 2. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ Δεληκωνσταντίνου Η., Γκαμάτση Ε., Π. Ζαπαντιώτη Π., Παπαδόπουλος Σ., Μπασακίδης Α., Ακτσαλής Ε., Τσούτσος Δ. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων Ι. Ιωάννοβιτς, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εισαγωγή: Η αποκατάσταση ελλειμμάτων στο άνω άκρο επιτυγχάνεται με δερματικά μοσχεύματα, τοπικούς κρημνούς, μεταμόσχευση τεχνητού χορίου καθώς και μικροχειρουργικές τεχνικές. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση της χειρουργικής αποκατάστασης ασθενών με ελλείμματα άνω άκρου. Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα αρχεία όλων των ασθενών που προσήλθαν στην κλινική μας κατά την τετραετία με μετατραυματικά ιστικά ελλείμματα στο άνω άκρο. Αντιμετωπίσθηκαν 219 ασθενείς, 137 άνδρες και 82 γυναίκες ηλικίας από16 έως 84 ετών. Το κύριο αίτιο τραυματισμού ήταν το θερμικό έγκαυμα. Σε 5 ασθενείς ο τραυματισμός αφορούσε το βραχίονα, σε 31 το αντιβράχιο, σε 112 την άκρα χείρα, ενώ 71 ασθενείς με έγκαυμα η βλάβη είχε πολλαπλή εντόπιση. Μόνον 6 ασθενείς είχαν εκτεθειμένα ευγενή ανατομικά στοιχεία. Οι 76 ασθενείς οδηγήθηκαν στο χειρουργείο όπου οι θεραπευτικές λύσεις περιλάμβαναν δερματικά μοσχεύματα (69 ασθενείς), κρημνούς (9 ασθενείς), VAC (2 ασθενείς), και INTEGRA (5 ασθενείς). Ο μέσος συνολικός χρόνος νοσηλείας ήταν 18,6 ημέρες και ο μέσος μετεγχειρητικός χρόνος νοσηλείας 8 ημέρες. Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά παρέμειναν στο νοσοκομείο 6,85 ημέρες κατά μέσο όρο. Το τελικό λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα κρίθηκε ικανοποιητικό. Η έκταση του ελλείμματος, η αποκάλυψη ή όχι ευγενών στοιχείων και οι τυχόν υποκείμενοι νόσοι από το ιστορικό του ασθενούς, οριοθετούν τις θεραπευτικές μας επιλογές στην αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων άνω άκρου. Ο τελικός στόχος της οποιασδήποτε μεθόδου αντιμετώπισης είναι η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του μέλους. 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΤΗΡΑ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμογλου Κ., Μιχαηλίδου Ε., Γεντίμη Φ., Λουκάς Ι., Πονηρός Ν., Βασιλείου Μ.. Πλαστική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων της χρήσης διατατήρα ιστών σε παιδιατρικούς ασθενείς, δεδομένου ότι τα κρανία των παιδιών συνεχίζουν και αυξάνονται σε αντιδιαστολή με αυτά των ενηλίκων το μέγεθος των οποίων δε μεταβάλλεται. Υλικό- Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 49 ασθενείς στους οποίους έγινε χρήση διατατήρα ιστών λόγω ελλείμματος τριχωτού κεφαλής κατά τη χρονική περίοδο Τα είδη διατατήρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «λουκάνικο» και «κρουασάν». Αποφεύχθηκαν τα τετράγωνα επειδή στην αρχή της διάτασης δε «φούσκωναν» στις γωνίες, στο τέλος δε της διάτασης εμφάνιζαν υπερπλήρωση στις γωνίες του διατατήρα με αποτέλεσμα την υπερβολική πίεση σε αυτές τις περιοχές και το φόβο νέκρωσης του υπερκείμενου δέρματος. Έναρξη της διάτασης 15 ημέρες μετά την τοποθέτηση του διατατήρα. Σύνολο χρόνου εβδομάδες. Ένας διατατήρας έπρεπε να αφαιρεθεί νωρίτερα λόγω διάσπασης τραύματος από μόλυνση. Ένας διατατήρας έπρεπε να αφαιρεθεί νωρίτερα λόγω πτώσης του παιδιού και διάσπασης τραύματος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτεύχθηκε ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης. 14

15 Η τεχνική είναι όχι μόνο απλή αλλά και αξιόπιστη, εξαιρετικά ανεκτή στα παιδιά επειδή τους δίδεται η ευκαιρία να φουσκώνουν μόνα τους το μπαλόνι. Η διάταση στα παιδιά διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. Στα μικρά ελλείμματα των ενηλίκων δε χρειάζεται διατατήρας αλλά στα παιδιά κρίνεται απαραίτητο επειδή το κρανίο τους συνεχίζει να αυξάνεται με αποτέλεσμα την αδυναμία αφαίρεσης έστω και ενός μικρού ελλείμματος 2cm ή και περισσότερο και πρωτοπαθούς συρραφής. 4. ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΡΙΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ Nικόλαος Λασανιάνος, Γεώργιος Μουζόπουλος, Ευστάθιος Χαραλαμπίδης, Γεώργιος Βασταρδής, Ιωάννης Σπανός, Χρήστος Γαρνάβος Α & Β Ορθοπαιδικές κλινικές, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός Τα δεδομένα 21 ασθενών με μ.ο. ηλικίας τα 26.3 χρόνια που υπεβλήθησαν σε μέτατραυματικούς ακρωτηριασμούς των άνω και κάτω άκρων μεταξύ του Ιούνιου του 2005 και του Ιούνιου του 2008 καταγράφησαν και αναλύθηκαν. Το μέσο MESS σκορ (mangled extremity severity score) των άκρωτηριασθέντων άκρων ήταν 6,35 +/- 1,45. Έντεκα άσθενείς είχαν MESS σκορ < 7 και 10 άσθενείς είχαν MESS σκορ > ή = 7. Σε 9 περιπτώσεις ακολουθήθηκε πρωτογενής χειρουργικός ακρωτηριασμός και διαμόρφωση του κολωβόματος ενώ σε 12 ασθενείς ο χειρουργικός ακρωτηριασμός ήταν αποτέλεσμα μετεγχειρητικών επιπλοκών ή αποτυχίας της προσπάθειας διάσωσης του μέλους. Για τους τραυματισμούς των κάτω άκρων χρειάστηκαν 2 ακρωτηριασμοί του άκρου ποδός, 9 δία της κνήμης και 4 δία του μήριαίου ενώ σε δύο περίπτωση χρειάστηκε εκ νέου ακρωτηριασμός σε εγγύτερο επίπεδο. Για τους τραυματισμούς των άνω άκρων απαιτήθηκαν ακρωτηριασμοί των δακτύλων σε 4 περιπτώσεις και δύο ακρωτηριασμοί σε εγγύτερο επίπεδο, ένας κάτω και ένα πάνω από το επίπεδο του αγκώνα. Χρήση μύοδερματικών μοσχευμάτων για την σύγκλειση του κολωβόματος απαιτήθηκε σε 3 περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός απο δύο (όπου χρειάστηκε εγγύτερη μετατόπιση του επιπέδου ακρωτηριασμού) δεν παρατηρήθκαν επιπλοκές φλεγμονής ή διάσπασης του τραύματος. Τα 3 βασικότερα αίτια των τραυματισμών ήταν τα τροχαία ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα και τα ατυχήματα απο βεγγαλικά. Εκτίμηση της κατάστασης των άσθενών με τηλεφωνική καταγραφή του ερωτηματολογίου SF-36 (Short Form Health Survey) ήταν εφικτή σε 19 από 21 περιπτώσεις, ένα εξάμηνο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΡΑ: ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΤΟΝΙΪΤΙΔΑ): ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Καπίρης ΣΤ., Λίλης Κ., Καστανά Ο., Γεωργιάδης Χρ., Σπύρου Αν., Κόκκινος Χ., Μαυρομάτης Θ. Γ Χειρουργικό Τμήμα, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», Διευθυντής: Μαυρομάτης Θ. Εισαγωγή Η νεκρωτική περιτονιϊτιδα-απονευρωσίτιδα, είναι μια σχετικώς σπάνια λοίμωξη με πολύ μεγάλη θνητότητα (>20%). Καταστρέφει τις υποδόριες περιτονίες και τον λιπώδη ιστό, χωρίς να διεισδύει στους μύες. Η γάγγραινα FOURNIER αποτελεί μορφή νεκρωτικής απονευρωσίτιδας εκδηλωμένης με νέκρωση στους μυς του περινέου, της κοιλίας και στο πέος ( δεν προσβάλλονται οι όρχεις). Η νόσος περιλαμβάνει ένα μεγάλο πληθυσμιακό φάσμα, κυρίως όμως ασθενείς μεγαλύτερους σε ηλικία. Πολλές φορές έχει πιο ανώδυνη πορεία και λιγότερο απότομη έναρξη, ενώ περίπου στο 90% των περιπτώσεων μπορεί να ανευρεθεί η πηγή προέλευσης της νόσου (η αιτία). Η έγκαιρη διάγνωση, η ενδοφλέβια χορήγηση συνδυαστικής αντιβιοτικής αγωγής και ο επιθετικός και άμεσος χειρουργικός καθαρισμός μπορούν να αναστείλουν τη θανατηφόρο πορεία της νόσου και να αυξήσουν δραματικά την επιβίωση των ασθενών. Ασθενείς Χειρουργική αντιμετώπιση 1ο περιστατικό: Γυναίκα 83 ετών με παραμελημένη νεκρωτική απονευρωσίτιδα και σε σηπτικό shock οδηγήθηκε στο χειρουργείο για ευρύ χειρουργικό καθαρισμό. Η ασθενής απεβίωσε την 2η μετεγχειρητική ημέρα. 2ο περιστατικό: Γυναίκα 82 ετών με παραμελημένη νεκρωτική απονευρωσίτιδα, λόγω εκτεταμένων κατακλίσεων, οδηγήθηκε εσπευσμένως στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθαρισμό εφηβαίου, μείζονος χείλους αιδοίου (αρ), περινέου και κόκκυγος. Εν συνεχεία έγινε κολοστομία κατά Hartman Η ασθενής απεβίωσε την 2η μετεγχειρητική ημέρα. 3ο περιστατικό: Άνδρας 42 ετών τοξικομανής, μετά από ένεση στο μηρό εμφάνισε ραγδαία εξελισσόμενη γάγγραινα Fournier στην περιοχή του έσω μηρού, στο περίνεο και στο όσχεο. Έγινε ευρύς χειρουργικός καθαρισμός. Ο ασθενής απεβίωσε την 1η μετεγχειρητική ημέρα. Συμπέρασμα Σήμερα, παρά την εξέλιξη των διαγνωστικών και θε- 15

16 ραπευτικών μέσων, οι νεκρωτικές απονευρωσίτιδες παραμένουν θανατηφόροι νόσοι αν δεν διαγνωσθούν και θεραπευθούν εγκαίρως και επιθετικά. 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ Ντάνος Ι. 1, Χατζηδημητρίου Χ. 2, Χρηστάκης Χ. 2, Μοσχίδης Αρ Α Χ/κή κλινική Β Νοσ. ΙΚΑ Θεσ/νίκης «Παναγία» 2 Κεντρική κλινική Euromedica Θεσσαλονίκης Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη χρήση κυκλικού αναστομωτήρα για τη δημιουργία τελικής κολοστομίας σε επείγοντα και προγραμματισμένα χειρουργεία. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τους χρήστες των συρραπτικών μηχανημάτων είναι η ασφάλεια της στομίας, το όφελος του χρόνου και η δυνατότητα δημιουργίας στομίας σταθερής διαμέτρου. Επίσης σε ύπαρξη στένωσης της κολοστομίας μας παρέχεται η δυνατότητα της διόρθωσης απλά και μόνο με την εφαρμογή του αναστομωτήρα στην ήδη υπάρχουσα. Η μέθοδος εφαρμόζεται από την ομάδα μας εδώ και μια πενταετία, με άριστα αποτελέσματα, το δε πρωτόκολλο παρακολούθησης των καρκινοπαθών, που χρησιμοποιούμε, μας δίνει την δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ανυπαρξία των γνωστών επιπλοκών (στένωση, πρόπτωση, κήλη, εκστόμωση). 3. ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ ΑΚΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λιντζέρης Ι., Πρίγκουρης Π., Κονταξής Β., Μπέκας Δ., Αναστασίου Ε., Χαφίζ Μ., Μαστροσταμάτης Ι., Πρίγκουρης Σ. Δ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας, της κλινικής εικόνας και της αντιμετώπισης των υποδορίων αιματωμάτων στην κλινική μας κατά το τελευταίο έτος. Υλικό-Mέθοδος: Αναζητήσαμε στα αρχεία της κλινικής μας τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ετέθη η διάγνωση του αιματώματος. Μελετήσαμε τις εξής παραμέτρους: ηλικία, φύλο, κλινική εικόνα και εντόπιση της βλάβης, τη λήψη αντιπηκτικής ή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, τη συνοδό συμπτωματολογία, τη συνύπαρξη εμπυρέτου. Στην κλινική μας αντιμετωπίσαμε κατά το τελευταίο έτος τρεις περιπτώσεις με υποδόριο αιμάτωμα κάτω άκρων με εντόπιση στην κνήμη, δύο γυναίκες και έναν άνδρα, στην τρίτη ηλικία της ζωής τους οι οποίοι ελάμβαναν ακενοκουμαρόλη. Προηγήθηκε τραυματισμός του αιματώματος, ενώ μόνο ένας εμφάνισε πυρετό εκτός της τοπικής κλινικής εικόνας. Τα αιματώματα δεν είναι ασυνηθη σε ηλικιωμένους που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. Η εμφάνιση τους ως εκχυμωτική εξοίδηση ή φλεγμονή καθιστά ωστόσο δύσκολη κάποιες φορές τη διάκρισή τους από το ερυσίπελας ή τη θρομβοφλεβίτιδα. Η προσεκτική αξιολόγηση του ιστορικού της κλινικής εικόνας και του εργαστηριακού ελέγχου θα οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η αντιμετώπιση τους επιβάλλει τη χορήγηση αντιβιοτικών και ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Το μεγάλο μέγεθος δε και η έκτασή τους υπαγορεύουν την παροχέτευση τους, εφόσον επιτρέπεται από τον έλεγχο πηκτικότητας. Αναγκαιότητα αποτελεί η κατά τόπους αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών, ενώ σε δημιουργία μεγάλων ελλειμμάτων ενδείκνυται για την κάλυψή τους η τοποθέτηση δερματικών μοσχευμάτων. 4. ΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ Ντάνος Ι. 1, Χατζηδημητρίου Χ. 2, Χρηστάκης Χ. 2, Μοσχίδης Αρ Α Χ/κή κλινική Β Νοσ. ΙΚΑ Θεσ/νίκης «Παναγία» 2 Κεντρική κλινική Euromedica Θεσσαλονίκης Η εργασία μας αποτελεί αναδρομική μελέτη σε τυχαία περιστατικά, από αυτά που χειρουργήθηκαν στην Κλινική μας και φέρουν κολοστομία, με σκοπό την αναγνώριση προβλημάτων που τυχόν δημιουργούνται από τις κολοστομίες, και την αναζήτηση τρόπων καλύτερης παρακολούθησής των ασθενών και αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα από το 1999 έως το 2007, από τους ασθενείς χειρουργήθηκαν στην Κλινική μας, 260 φέρουν κολοστομία. Από αυτούς, κατορθώθηκε να επιτευχθεί επαφή με 25 ασθενείς, τυχαία, οι οποίοι περιέγραψαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και δέχθηκαν να φωτογραφηθούν, για τις ανάγκες της εργασίας. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ασθενών είναι ότι έπασχαν καρκίνο του παχέος εντέρου. Στοιχεία που ελέγχθηκαν είναι: τα υποκειμενικά ενοχλήματα που αισθάνονται οι ασθενείς και τα αντικειμενικά ευρήματα, που προέκυψαν από την κλινική εξέταση ενώ έγινε και συστηματική μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. 5. ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝ CA ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Πανέρης Π., Πρίγκουρης Π., ΛΙντζέρης Ι., Τσαγκούλης Ν., Σιδηροκαστρίτης Γ., Πρίγκουρης Σ. Δ Χειρουργική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 16

17 Άνδρας ασθενής υπεβλήθη σε ολική οισοφαγεκτομή, λόγω Ca μέσου τριτημορίου του οισοφάγου και τραχηλική οισοφαγογαστρική αναστόμωση. Ετέθη σωλήνας νηστιδοστομίας για την εντερική σίτιση του ασθενούς. Κατά την μετεγχειρητική περίοδο ο ασθενής παρουσίασε σημεία περιτονίτιδας και υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία όπου ανευρέθη ολίσθηση του σωλήνα νηστιδοστομίας στην περιτοναϊκή κοιλότητα με διαφυγή από το λεπτό έντερο. Συμπέρασμα: Η τοποθέτηση νηστιδοστομίας αποτελεί συνήθη τακτική ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις και αναμένεται μακρά μετεγχειρητική πορεία. Η διαφυγή και η περιτονίτιδα από τη νηστιδοστομία αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Β - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΑΛΦΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΦΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΩΡΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ Hafiz M. 1, Πανέρη Ε. 2, Πανέρης Π. 1, Κονταξής Β. 1, Στυλογιάννης Σ. 1, Πρίγκουρης Σ. 1 1 Δ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 2 Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Σκοπός: Ο μετεγχειρητικός πόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα μετεχγειρητικής νοσηρότητας ιδιαίτερα στις χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλία καθηλώνοντας τον ασθενή στην κλίνη και προδιαθέτοντας στην ανάπτυξη ατελεκτασιών, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, καθυστέρησης στην κινητοποίηση του πεπτικού και αυξάνοντας τις απαιτήσεις στη χορήγηση οποιοειδών αναλγητικών. Περιγράφουμε την εμπειρία της κλινικής μας από τη χορήγηση συνεχούς διήθησης της χειρουργικής τομής με διάλυμα ροπιβακαΐνης με τη συσκευή On-Q Pain Buster (Erda Medikal) το τελευταίο έτος. Υλικό-Μέθοδος: Πενήντα δύο ασθενείς περιελήφθησαν στη μελέτη μας, η πλειοψηφία των οποίων υπεβλήθησαν σε επεμβάσεις με μέση υπερυπομφάλιο τομή λόγω κακοήθειας. Ετέθη σύστημα Pain Buster στο κοιλιακό τοιχώμα. Μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι όπως ο μετεχγειρητικός πόνος, ο βαθμός ικανοπόιησης του ασθενούς και η χρήση επιπρόσθετης αναλγησίας. Σε 80% των ασθενών παρατηρήθηκε μείωση του μετεχγειρητικού πόνου που οδήγησε σε ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς ιδιαίτερα την 1η μετεγχειρητική ημέρα. Οι ασθενείς εμφάνισαν σαφή βελτίωση των αναπνευστικών κινήσεων και τη απόχρεμψης. Η σημαντικότερη επιπλοκή ήταν η διαρροή του αναισθητικού από τη χειρουργική τομή σε 6 ασθενείς λόγω κακής τοποθέτησης των καθετήρων. Η χρήση του Pain Buster είχε αποτελεσματική δράση στην ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου και μειωμένη χορήγηση συστηματικής αναλγησίας αναλγητικών. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΦΙΓΑΣ Καστανά Ο., Ρέμπελος Γ., Τσαούση Σ., Θεοδωρή Α., Βασιλάκη Εμμ., Τσαούσης Γ., Αλεξάκης Δ. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Εισαγωγή-σκοπός: Η πέμφιγα είναι μια πομφολυγώδης δερματοπάθεια αγνώστου αιτιολογίας που προσβάλλει κυρίως τη μέση ηλικία, αλλά σπανιότερα τους υπερήλικες και τα παιδιά. Είναι αυτοάνοσο νόσημα και πολλές φορές για την εκδήλωση του έχει ενοχοποιηθεί η λήψη διαφόρων φαρμάκων. Η κλινική της εικόνα είναι η εμφάνιση φυσαλίδων με περιεχόμενο οροαιματηρό υγρό καθώς και αιμάσσουσες επιφάνειες μετά από ευρεία αποκόλληση της επιδερμίδας σε κάθε προσπάθεια μετακίνησης του ασθενούς. Είναι βαρύτατη πάθηση και εμφανίζει υψηλό ποσοστό θνητότητας. Εισβάλλει απότομα με πομφολυγώδες εξάνθημα και η μακροσκοπική της εικόνα προσομοιάζει με εκτεταμένο έγκαυμα μερικού πάχους. Η θεραπεία της συνίσταται στη χορήγηση υγρών ως επί εγκαύματος και υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης τίθεται εργαστηριακά με ιστολογική και κυτταρολογική εξέταση και ανοσολογικό έλεγχο. Υλικό και Mέθοδος: Παρουσιάζεται ασθενής η οποία, μετά τη λήψη φαρμάκων, εμφάνισε εκτεταμένο πομφολυγώδες εξάνθημα με βαριά κλινική εικόνα η οποία συνεχώς επιδεινωνόταν. Η ασθενής, μετά τη διάγνωση και τεκμηρίωση της νόσου, έλαβε την κατάλληλη θεραπεία. Παρουσιάζεται η κλινική πορεία και οι επιπλοκές της νόσου. Αποτελέσματα- Η πέμφιγα αποτελεί μια βαρύτατη νόσο η οποία διαγιγνώσκεται δύσκολα, πολλές φορές, και εμφανίζει μεγάλη θνητότητα. 17

18 3. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ Ο. Καστανά*, Χ. Μπαλάκα, Αικ. Παΐσογλου, Ε. Νάνη, Ο. Γαλανοπούλου, Α. Πολυζώη, Κ. Ρωμανά, Δ. Αλεξάκης*. Αναισθησιολογικό Τμήμα και Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής* Γ. Ν. «Ευαγγελισμός» Εισαγωγή: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις με νοσηλεία μιας ημέρας λαμβάνουν κατά την έξοδό τους σαφείς μετεγχειρητικές οδηγίες. Στην παρούσα μελέτη ερευνήσαμε την υπακοή των ασθενών μας στην εφαρμογή των μετεγχειρητικών εντολών, που τους εδόθησαν. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 150 επιλεγμένοι ασθενείς ηλικίας 50±20 ετών, που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής με τοπική ή συνδυασμένη αναισθησία. Με το εξιτήριο τους εδόθησαν προφορικές και γραπτές εντολές να μην καταναλώσουν αλκοολούχα ποτά, να μην οδηγήσουν οποιοδήποτε τροχοφόρο, να μη λάβουν σοβαρές αποφάσεις για τις επόμενες 24 ώρες. Με τους ασθενείς είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία σε 24 ώρες από την έξοδό τους και καταγράψαμε: α) τρόπο επιστροφής στην οικία τους, β) κατανάλωση αλκοόλης, γ) οδήγηση, δ) λήψη σημαντικής απόφασης ζωής και ε) παρουσία ενήλικου συνοδού κατ οίκον. Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στο τηλεφώνημα. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα: Α. Μέσο μεταφοράς στο σπίτι % Αυτοκίνητο 99 Λεωφορείο 0,5 Τραίνο 0,1 Αεροπλάνο 0,1 Πεζή 0,1 Β. Κατανάλωση αλκοόλης ΟΧΙ 98,2 ΝΑΙ 1,8 Γ. Οδήγηση τροχοφόρου ΟΧΙ 96 ΝΑΙ 4 Δ. Σοβαρή απόφαση ΝΑΙ 0,1 Ε. Συνοδεία στην οικία ΟΧΙ 4 ΝΑΙ 96 Στη μελέτη μας αποδεικνύεται ότι απλές και κατανοητές μετεγχειρητικές εντολές δεν ακολουθούνται από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις με νοσηλεία μιας ημέρας σε ποσοστό 0,1-4%. 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΠΥΗΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Πανέρης Π. 1, Αναστασίου Ε. 1, Κονταξής Β. 1, Τσαγανός Π. 2, Πρίγκουρης Σ. 1 1 Δ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 2 Νοσηλευτής Γυναίκα ασθενής 70 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ κατά τη διάρκεια γενικής εφημερίας με εικόνα ευμεγέθους περισφιγμένης ομφαλοκήλης. Η ασθενής υπεβλήθη επειγόντως σε χειρουργική αντιμετώπιση και πλαστική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος χωρίς της χρήση πλέγματος. Την 3η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής παρουσίασε ολιγαιμική καταπληξία. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε ενδοκοιλιακή αιμορραγία και η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία όπου ανευρέθη αιμορραγούν ινομύωμα μήτρας. Έγινε αντιμετώπιση της αιμορραγίας με εκτομή του ινομυώματος. Έγινε συρραφή του κοιλιακού τοιχώματος, τοποθέτηση πλέγματος prolene επί του κοιλιακού τοιχώματος. Την 5η μετεγχειρητική ημέρα παρατηρήθηκε εμπύρετος συνδρομή με ερυθρότητα κατά την τομή. Ακολούθησε διάνοιξη και παροχέτευση οροπυώδους υγρού από το τραύμα το οποία παρέμεινε ανοικτό. Η ασθενής απυρέτησε και αντιμετωπίσθηκε στην οικία της με αλγινικά επιθέματα με άργυρο με βελτιούμενη συνεχώς. Συμπέρασμα: Η χρήση αλγινικών επιθεμάτων με άργυρο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένα περιστατικά αντιμετώπισης κηλών με διαπύηση του πλέγματος τοποθετημένου εξωπεριτοναϊκά χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση του πλέγματος. ΣΑΒΒΑΤΟ, 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ Γ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΩΡΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΡΙΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μιχαηλίδου Ε., Ευθύμογλου Κ., Λουκάς Ι., Γεντίμη Φ., Πονηρός Ν., Μ Βασιλείου. Πλαστική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» 18

19 Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων κάλυψης ελλειμμάτων ρινός με δερμολιπώδη κρημνό ή δερματοχόνδρινα αυτομοσχεύματα. Η κάλυψη των περιοχών αυτών θεωρείται δύσκολη λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων διάτασης στην περιοχή της ρινός. Υλικό- Μέθοδος: Επιλέχθηκαν 4 ασθενείς με ελλείμματα ρινός, διαφορετικής αιτιολογίας που καλύφθηκαν με δερμολιπώδεις κρημνούς, ή δερματοχόνδρινα αυτομοσχεύματα. Τα δερματικά ελλείμματα σε όλες τις περιπτώσεις καλύφθηκαν με τοπικούς δερμολιπώδεις κρημνούς. Επιπλοκές δεν υπήρξαν και το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν άριστο. Τα ελλείμματα δέρματος και χόνδρου καλύφθηκαν με αυτομόσχευμα Composit graft. Επιπλοκές δεν υπήρξαν και το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Διορθωτική επέμβαση για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος αρνήθηκαν όλοι οι γονείς των ασθενών ή τη μετέθεσαν για αργότερα εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο ασθενής. Η χρήση δερμολιπώδους κρημνού ή δερματοχόνδρινων αυτομοσχευμάτων, αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για την αποκατάσταση δερματικών ή δερματοχόνδρινων ελλειμμάτων στα παιδιά. Οι επιπλοκές είναι μηδαμινές και το αισθητικό αποτέλεσμα ανάλογα με την περίπτωση είναι από ικανοποιητικό μέχρι άριστο. 2. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ Δεληκωνσταντίνου Η., Οικονόμου Θ., Γκαμάτση Ε., Γραββάνης Α., Κυριοπούλου Ε., Τσιρώνης Χ., Τσούτσος Δ. Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Εισαγωγή: Μολονότι οι σύγχρονες τεχνικές βιοτεχνολογίας προσφέρουν έγκυρες, και απλές στην εφαρμογή τους λύσεις, η αντιμετώπιση των ιστικών ελλειμμάτων στο κάτω άκρο συνεχίζει να αποτελεί χειρουργική πρόκληση. Σκοπός: Η παρουσίαση και αξιολόγηση της εμπειρίας μας στην χειρουργική αποκατάσταση μετατραυματικών ελλειμμάτων του κάτω άκρου. Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη των ιατρικών αρχείων των ασθενών που οδηγήθηκαν στο χειρουργείο λόγω μετατραυματικών ελλειμμάτων κάτω άκρου. Δεν συμπεριλήφθησαν ασθενείς με εγκαύματα στο κάτω άκρο. Μελετήθηκε το φύλο, η ηλικία, η ανατομική θέση της κάκωσης, η τυχόν αποκάλυψη ανατομικών δομών, η μέθοδος της χειρουργικής αποκατάστασης, ο χρόνος νοσηλείας και η τελική έκβαση. Κατά την 4ετία , 136 ασθενείς χειρουργήθηκαν στην κλινική μας λόγω ιστικού ελλείμματος κάτω άκρου. Οι 83 ασθενείς ήσαν άνδρες και οι 53 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 48,1 έτη, (range: ετών). Η κάκωση-έλλειμμα αφορούσε το μηρό (4 ασθενείς), το γόνατο (7 ασθενείς), την κνήμη (76 ασθενείς), την ποδοκνημική άρθρωση/σφυρά (12 ασθενείς), και τον άκρο πόδα (37 ασθενείς). Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ήταν πολυτραυματίες μετά από τροχαίο ατύχημα. Σε 30 τραυματίες το ιστικό έλλειμμα ήταν εκτεταμένο με συνοδό αποκάλυψη ή και κάκωση, των υποκείμενων ανατομικών στοιχείων. Μεταμόσχευση δέρματος πραγματοποιήθηκε σε 109 ασθενείς, 21 αποκαταστάθηκαν με κρημνούς, σε 5 ασθενείς τοποθετήθηκε τεχνητό χόριο (INTEGRA) και σε 14 χρησιμοποιήθηκε VAC. Ο συνολικός μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 16,8 ημέρες. Η μετεγχειρητική πορεία του συνόλου των ασθενών ήταν καλή και οι επιπλοκές που παρουσιάσθηκαν δεν επηρέασαν το τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Πολύ συχνά τα ιστικά ελλείμματα στο κάτω άκρο αποτελούν σοβαρότατες κακώσεις που η αντιμετώπιση τους απαιτεί την συνδρομή χειρουργών διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ η αποκατάσταση τους πρέπει να είναι άμεση και να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή. Η εφαρμογή νέων τεχνικών βιοτεχνολογίας αποτελεί μια αξιόπιστη λύση, που προϋποθέτει όμως πολλαπλά στάδια αποκατάστασης, αυξημένο χρόνο νοσηλείας και υψηλό κόστος. Στον αντίποδα, η αποκατάσταση με κρημνούς, προσφέρει ένα καλό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος. 3. Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΧΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Καστανά Ο., Ρέμπελος Γ., Δαγδελένης Ι., Δημητρούλη Αικ., Μαστοράκης Γ., Χριστοδούλου Ε., Αλεξάκης Δ. Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Η κοίτη των ελλειμμάτων δέρματος και ιστών καθορίζει και τον τρόπο αποκατάστασης της συνέχειας τους. Η αποκάλυψη τενόντων, αγγείων, οστών ανάγκαζε 19

20 ως τώρα τον πλαστικό χειρουργό να καταφύγει σε πιο σύνθετους τρόπους κάλυψης όπως οι κρημνοί. Η ανακάλυψη του τεχνητού δέρματος που, μέχρι πρότινος, αποτελείτο από βόειο ή χοίρειο κολλαγόνο διευκόλυνε σε αρκετές περιπτώσεις την κάλυψη των ελλειμμάτων με απλούστερους τρόπους όπως η χρήση δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους. Πριν από 3 περίπου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησαν ανθρώπινα υποκατάστατα χορίου, τα οποία ελαμβάνοντο από πτωματικούς δότες από τους οποίους ελαμβάνοντο και άλλα όργανα και ιστοί. Στην Ελλάδα έχουν κυκλοφορήσει από έτους και στην υπόλοιπη Ευρώπη έλαβαν την άδεια να κυκλοφορήσουν από την 1/1/2009. Πρόκειται για ακυτταρικό χόριο το οποίο, λόγω της ιδιότητας του ως αλλομοσχεύματος και όχι ξενομοσχεύματος, προσκολλάται ευκολότερα στην κοίτη του τραύματος. Δεν προκαλεί ανοσολογική αντίδραση ως μη ανοσοενεργό χάρη στην ειδική επεξεργασία που έχει υποστεί με ακτινοβολία γ. Παρουσιάζονται ασθενείς με ελλείμματα δέρματος και ιστών στην αποκατάσταση των οποίων συνέβαλε η τοποθέτηση ανθρώπινων αλλομοσχευμάτων χορίου, καθώς και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μας. 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Διονυσόπουλος Α., Χαντές Α., Στολτίδου Α., Παπακωνσταντίνου Α., Φόρογλου Π., Λαζαρίδης Λ., Δεμίρη Ε. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας της Κλινικής μας από τη χρήση του Συστήματος Εφαρμογής Αρνητικής Πίεσης (Σ.Ε.Α.Π. - V.A.C. ), στην αντιμετώπιση σύνθετων ιστικών ελλειμμάτων. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν όλα τα εκτεταμένα τραύματα, εγκαύματα, χρόνια έλκη και κατακλίσεις, καθώς και τη χρήση του ως επανώδεσης στα δερματικά μοσχεύματα. Μέθοδοι: Συνιστά αναδρομική μελέτη της τελευταίας πενταετίας (Σεπτέμβριος 2004-Ιανουάριος 2009), η οποία αφορά σε 136 ασθενείς με διαφορετικής παθολογίας ελλείμματα. Αναλυτικότερα, το Σύστημα Εφαρμογής Αρνητικής Πίεσης (V.A.C. ) χρησιμοποιήθηκε σε 69 ασθενείς με ελλείμματα των κάτω άκρων, σε 40 με ελλείμματα της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κορμού, σε 16 με ελλείμματα άνω άκρων και τέλος σε 11 ασθενείς με ελλείμματα κεφαλής-τραχήλου. Ο μέσος όρος εφαρμογής του συστήματος εφαρμογής αρνητικής πίεσης ήταν 12,9 ημέρες. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση από τις πρώτες 2-3 ημέρες εφαρμογής, δηλ., ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού, υποχώρηση του οιδήματος και της τοπικής φλεγμονής. Η βελτίωση των τοπικών συνθηκών του τραύματος έλκους ελλείμματος, επέτρεψε αφενός, την ταχύτερη αποκατάσταση και αφετέρου, σε αρκετές περιπτώσεις, την επιλογή απλούστερων μεθόδων αποκατάστασης πλαστικής χειρουργικής (π.χ, αυτομόσχευμα μερικού πάχους, τοπικοί-περιοχικοί κρημνοί). Συμπέρασμα: Το Σύστημα Εφαρμογής Αρνητικής Πίεσης αποτελεί μια σύγχρονη και απλή μέθοδο θεραπείας τραυμάτων και ελλειμμάτων, η οποία προάγει την επούλωση των σύνθετων ιστικών ελλειμμάτων, βελτιώνοντας τις τοπικές συνθήκες του τραύματος. Με την προϋπόθεση των ορθών ενδείξεων, οι δυνατότητες που παρέχει το V.A.C., διευκολύνουν σημαντικά, την τελική χειρουργική αντιμετώπιση του ελλείμματος, μειώνοντας συγχρόνως, το μέσο χρόνο νοσηλείας του ασθενούς. ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΩΡΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΡΥΠΑΡΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Ε. Δημακάκος, Τουμπής Σ., Μ. Γαλιάτσος, Λ. Παρδάλη, Κ. Συρίγος Αγγειολογικό Ιατρείο Ογκολογικής Κλινικής Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία» Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση στην μείωση του αισθήματος πόνου σε ρυπαρά φλεβικά έλκη των κάτω άκρων διαφόρων επιθέμάτων όπως το επίθεμα με Ιβουπροφαίνη (Biatain-Ibu), απλό μη κολλητικό επίθεμα (Biatain) και η τοποθέτηση απλών γαζών σε ρυπαρά φλεβικά έλκη των κάτω άκρων. Μέθοδος-Υλικό Μελετήθηκαν 24 ασθενείς για 10 ημέρες οι οποίοι είχαν ρυπαρό φλεβικό έλκος ή έλκη στα κάτω άκρα Σε 8 από τους παραπάνω ασθενείς τοποθετήθηκε απλή γάζα (ομάδα Α), σε άλλους 8 μη κολλητικό επίθεμα (Biatain) (ομάδα Β) και σε άλλους 8 ασθενείς επίθεμα με Ιβουπροφαίνη (Biatain Ibu) (ομάδα Γ). Η σειρά τοποθέτησης των επιθεμάτων ήταν τυχαία και όλοι έλαβαν αντιφλεγμονώδη αγωγή για 6 ημέρες από την 20

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Η κόπωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών. Το 90% των ελκών κατάκλισης εντοπίζεται στο κάτω ήμισυ του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ... ΠΕΡΙΙΛΗΨΕΙΙΣ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ 2 η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 Σημείωμα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr www.gerontology.gr ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 3 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - 9 - ΙΑΤΡΙΚΗ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 16 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου

Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου ΤΕΥΧΟΣ 26 ΦΕΒ.-ΜΑΪ. 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με χάλκινο μετάλλιο από το Διεθνές Meeting Στίβου της Τυνησίας επέστρεψε η συνάδελφος Μορφούλα Ζησέκα Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

«Σίτιση και ενυδάτωση ασθενών σε κρίσιµο στάδιο και ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν.»

«Σίτιση και ενυδάτωση ασθενών σε κρίσιµο στάδιο και ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν.» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Θέµα πτυχιακής µελέτης: «Σίτιση και ενυδάτωση ασθενών σε κρίσιµο στάδιο και ηθικά διλήµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας.

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Επίπεδα σακχάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα