Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 87 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οι πρώτες ώρες ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί οξύ και επείγον ιατρικό συμβάν, δυνητικά απειλητικό για την ζωή του ασθενούς που απαιτεί υπερεπείγουσα και εντατική αντιμετώπιση. Αποτελεί την 3η αιτία θανάτου στις κοινωνικο-οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Κατά το παρελθόν η αντιμετώπιση του ΑΕΕ συνοψιζόταν στην παρακολούθηση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση. Την τελευταία 10ετία όμως χάρη στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της βλάβης των νευρώνων και την εφαρμογή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Οι πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις αναδεικνύουν το μείζον θέμα στην αντιμετώπιση του ΑΕΕ ήτοι: την ταχεία και έγκαιρη μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο, την ταχεία διαφοροδιαγνωστική προσπέλαση, την ταχεία εφαρμογή γενικών υποστηρικτικών μέτρων και ιδίως την εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων τις 3-6 πρώτες ώρες. Η πρώτη περίοδος που χαρακτηρίζεται ως εξωνοσοκομειακή είναι εξαιρετικά κρίσιμη αφού εκεί χάνεται συνήθως το πολύτιμο πρώτο τρίωρο. Ανεξάρτητα από την αγωγή, αποτελέσματα έδωσαν μελέτες που εφάρμοσαν θεραπείες μέσα στις πρώτες ώρες (NINDS, ECASS, LUB ΙΝΤ, ST). Ο λες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι υφίσταται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό παράθυρο που επιπλέον είναι και εξειδικευμένο ανάλογα με την εφαρμοζόμενη αγωγή. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ο εγκέφαλος είναι ο περισσότερο δραστήριος μεταβολικά ιστός. Ενώ αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του βάρους σώματος εν τούτοις καταναλώνει το 15-20% της καρδιακής παροχής για τις μεταβολικές ανάγκες του σε 02 και γλυκόζη. Τα ισχαιμικά ΑΕΕ προκύπτουν από γεγονότα που περιορίζουν ή διακόπτουν την αιματική ροή, όπως εμβολή, τοπική θρόμβωση ή σχετική υποάρδευση. Καθώς η αιματική ροή μειώνεται, οι νευρώνες παύουν να λειτουργούν και επέρχε- ται μη αναστρέψιμη ισχαιμική βλάβη όταν η εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) είναι <18 ml/100mg/min (φ.τ ml/100mg/min). Η διαδικασία σε κυτταρικό επίπεδο αναφέρεται ως ισχαιμικός καταρράκτης. Πυροδοτείται εντός δευτερολέπτων από την διακοπή της παροχής 02 ή γλυκόζης προς τους νευρώνες. Είναι μια περίπλοκη ακολουθία αντιδράσεων που ξεκινάει με τη διακοπή της ηλεκτροφυσιολογικής λειτουργίας των κυττάρων. Ο κυτταρικός μεταβολισμός μεταπίπτει από αερόβιο σε αναερόβιο. Η συνεχιζόμενη ένδεια του ΑΤΡ οδηγεί σε ανεπάρκεια των κυτταρικών ιοντικών αντλιών με συνέπεια αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης νατρίου και ασβεστίου. Οι κυτταροτοξικές αντιδράσεις που πυροδοτούνται από την αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου οδηγούν στην απελευθέρωση διεγερτικών αμινοξέων (γλουταμάτη), στην ενεργοποίηση πρωτεασών, ενδονουκλεασών, φωσφολιπασών, συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) και στον σχηματισμό ελευθέρων ριζών. Το οξύ ΑΕΕ χαρακτηρίζεται από αιφνίδια απώλεια της κυκλοφορίας σε μια περιοχή του εγκεφάλου με

2 88 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ συνέπεια τη σύστοιχη απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας. Η επακόλουθος νευρωνική και νευρογλοιακή βλάβη προκαλεί, τις επόμενες ώρες έως ημέρες μετά το ΑΕΕ, επεκτεινόμενο οίδημα στην περιοχή, με επίταση των κλινικών συμπτωμάτων. Μία οξεία αγγειακή απόφραξη προκαλεί σύστοιχα ανομοιογενείς περιοχές ισχαιμίας: στις περιοχές χωρίς αιμάτωση τα κύτταρα θα νεκρωθούν εντός λεπτών ενώ στις περιοχές με οριακή αιμάτωση ( ischaemic penumbra) τα κύτταρα είναι βιώσιμα για αρκετές ώρες. Συνεπώς όλες οι παρεμβάσεις (ταχύτητα αντιμετώπισης, νευροπροστατευτικές τεχνικές, εξειδικευμένες φαμακολογικές παρεμβάσεις) στοχεύουν στην περιφρούρηση και την αποκατάσταση της λειτουργίας των κυττάρων αυτών επεκτείνοντας το θεραπευτικό παράθυρο για την επαναιμάτωση της περιοχής. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ (ΚΑΤΑΤΑΕΗ ΑΕΕ) Ο όρος ΑΕΕ είναι μη ειδικός καθ' ότι περιλαμβάνει ετερόκλιτες παθοφυσιολογικές αιτίες όπως εμβολή, θρόμβωση και αιμορραγία. Μετά τη λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού και την εκτενή κλινική εξέταση, ο ιατρός οφείλει να συσχετίσει τα κλινικά σημεία με την ανατομία και λειτουργία του εγκεφάλου προκειμένου να προσδιορίσει το σημείο της βλάβης καθώς και τα πιθανά αγγεία που εμπλέκονται. Τα κλινικά ευρήματα συχνά εμφανίζουν κλασική σημειολογία που βοηθά στην εντόπιση της βλάβης. Τα ΑΕΕ διακρίνονται σε ισχαιμικά και αιμορραγικά. Το οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται σε θρόμβωση ή εμβολή και αποτελεί το 80% των ΑΕΕ (Πίν.l). Τα αιμορραγικά ΑΕΕ διακρίνονται σε ενδοπαρεγχυματικά ή υπαραχνοειδή. ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΕΕ Τα συμπτώματα αντιστοιχούν στην πάσχουσα περιοχή του εγκεφάλου (Πίν.2). Το ιστορικό και η εξέλιξη της συμπτωματολογίας έχουν τα κλινικά χαρακτηριστικά της υποκείμενης αιτίας και του αγγείου που έχει αποκλεισθεί. Τα παραπάνω έχουν ύψιστη ση- ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ Αρτηριακή νόσος - θρόμβωση -αθηρώματα καρωτίδας, σπονδυλικής αρτηρίας, ενδοκρανιακού αγγείου - νόσος μικρών αγγείων -αιματολογικές διαταραχές, υπερπηκτικά σύνδρομα Εμβολή Καρδιά -νόσος αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας - κολπική μαρμαρυγή - κολπικό μύξωμα - ενδοκαρδίτις - μυοκαρδιοπάθεια -προσθετικές βαλβίδες -πρόmωση μιτροειδούς -καρδιακοί όγκοι -τοιχωματική θρόμβωση μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου Φλέβες - παράδοξη εμβολή -πνευμονικές φλέβες -λιπώδης, αεριώδης εμβολή Υποάρδευση -καρδιογενής καταπληξία -shock Άλλες αγγειακές διαταραχές ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΑΕΕ υπερτασική αγγειακή νόσος, λιπο υαλίνωση, μικροανευρύσματα ανευρύσματα: σακκοειδή, μυκωτικά αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες αμυλοειδής εγκεφαλοπάθεια αιμορραγική διάθεση δευτερογενής αιμορραγία σε όγκο ή έμφρακτο Πρόσθια κυκλοφορία (καρωπ'δα) θάμβος ή αμαύρωση ενός οφθαλμού αδυναμία - υπαισθησία ενός κάτω άκρου αδυναμία - υπαισθησία ημιπροσώπου και ομόπλευρου άνω άκρου (ίσως και κάτω άκρου σε ήπιο βαθμό) αφασία Σπονδυλοβασική κυκλοφορία διπλωπία δυσκαταποσία W.γγος διαταραχή ισορροπίας διαταραχή επιπέδου συνείδησης συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω με ημιπάρεση και υπαισθησία. μασία για την διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Καθοριστική όμως σημασία για την τελική διάγνωση αποτελεί μόνο η aπεικονιστική διερεύνηση. Εμβολικά ΑΕΕ: αποτελούν το 20% των ισχαιμικών ΑΕΕ. Είναι καρδιακής ή aρτηριακής προέλευσης (πίν.l). Εχουν αιφνίδια έναρξη και ο νευροακτινολογκός έλεγχος δυνατόν να αποκαλύψει παλαιότερα έμφρακτα. Θρομβωτικά ΑΕΕ: αποτελούν το 60% των ισχαιμικών ΑΕΕ, περιλαμβάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό,

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 89 μεγάλα αγγεία (70%) και σε μικρότερο ποσοστό, μικρά αγγεία (30% ). Οφείλονται κυρίως σε απόσπαση αθηρωματικών πλακών ενώ στις νεότερες ηλικίες πρέπει να αναζητηθούν διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού (π.χ. ανεπάρκεια πρωτείνης C ή S), δρεπανοκυττάρωση, ινομυική δυσπλασία, αγγειοσύσπαση από κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Lacunar strokes (κενοτοπιώδη): αποτελούν το υπόλοιπο 20% των ισχαιμικών ΑΕΕ. Χαρακτηρίζονται από αμιγές κινητικό ή αισθητικό έλλειμμα. Οφείλονται στον αποκλεισμό των διατιτραινόντων αγγείων του εξαγώνου του Willis, της βασικής αρτηρίας, της σπονδυλικής αρτηρίας και κλάδων της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Το κυριότερο αίτιο εμφάνισής τους είναι η υπερτασική κρίση. Είναι ο τύπος ισχαιμικού ΑΕΕ με την καλύτερη πρόγνωση και έκβαση. ΙΙΑΡΟΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (IIAE) (τia=transient Ischaemic Attack) Το παροδικό αγγειακό επεισόδιο εκδηλώνεται με νευρολογικό έλλειμμα που υποχωρεί εντός 24ώρου (στο 80% των περιπτώσεων, υποχωρεί εντός 30') και είναι θρομβωτικού τύπου. Η συχνότητα πρόσφατου ΠΑΕ ανέρχεται σε 50-75% σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό ΠΑΕ θρομβωτικής ή εξωκρανιακής καρωτιδικής αιτίας και μόνο σε 10% των υπόλοιπων τύπων ΑΕΕ. Θεωρείται οτι το ΠΑΕ προκαλεί αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη, πρόσφατες όμως μελέτες έδειξαν ότι στο 60% των περιπτώσεων συνοδεύεται από ευρήματα στην αξονική τομογραφία. Επιδημιολογικές μελέτες απέδειξαν οτι το ΠΑΕ συδυάζεται με κίνδυνο υποτροπής που ανέρχεται σε 6% ετησίως. Τα παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (τia=transient Ischaemic Attack) πρέπει να εκτιμηθούν όπως τα σοβαράαεεπροκειμένου να εντοπιστεί η υποκείμενη θεραπεύσιμη αιτία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βαρειάς μορφής ΑΕΕ. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΑΕΕ Οφείλονται είτε στη ρήξη μίας αρτηρίας με αιμορραγία επί της επιφανείας του εγκεφάλου (υπα- ραχνοειδής αιμορραγία-υα) είτε σε ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία ( ενδοεγκεφαλική). Η συχνότερη αιτία ΥΑ είναι η ρήξη ενός ανευρύσματος. Οι αρτηριοφλεβικές διαμαρτίες ενοχοποιούνται μόνο για το 5% των Υ Α. Η υπέρταση είναι η συχνότερη αιτία της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Υπαραχνοειδής αιμορραγία. Το συχνότερο σύμπτωμα. στην υπαραχνοειδή αιμορραγία είναι η ξαφνική εγκατάσταση αιφνίδιας ημικρανίας για την οποία ο πάσχων αναζητεί ιατρική βοήθεια. Περιγράφεται ως η πλέον επώδυνη κεφαλαλ γ ία που έχει νοιώσει ο ασθενής. Η κεφαλαλγία έχει αιφνίδια εγκατάσταση, εμφανίζεται μετά από σωματική κόπωση ή ψυχολογική καταπόνηση. Ο πόνος είναι διάχυτος και επεκτείνεται στον αυχένα και το πρόσωπο. Κεφαλαλγία συνοδευόμενη από παροδική απώλεια συνείδησης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η παροδική απώλεια συνείδησης κατά την έναρξη ΑΕΕ μπορεί να οφείλεται σε υπαραχνοειδή αιμορραγία, επιληπτική κρίση ή αρρυθμία. Άλλα συμπτώματα που συνοδεύουν την ΥΑ είναι η ναυτία, ο έμετος, η αυχεναλγία, η μη ανοχή του θορύβου και του φωτός καθώς και διαταραχή του επιπέδου συνείδησης. Το 25% των ασθενών με ΥΑ έχει προειδοποιητικά σημεία οφειλόμενα σε μικρή αιμορραγία. Η βαρύτητα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας καθώς και η απόφαση για χειρουργική επέμβαση βασίζεται στην κλίμακα Hunt & Hess (πίν. 3). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ο I IV ν ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ EIKONA Μη ραγέν ανεύρυσμα Ασυμmωμαrικός ασθενής ή παρουσία ελαφρού πονοκεφάλου με αυχενική δυσκαμψία Μέτριος έως σοβαρός πονοκέφαλος, αυχενική ακαμψία, νευρολογική συμmωμαrολογία (παραλύσες νεύρων) Υπνηλία, σύγχυση, ήπια εστιακή συμmωμαrολογία Καταπληξία, μέτρια ή βαρειά ημιπάρεση ή αρχή απεγκεφαλισμού, φυτικές διαταραχές Βαθύ κώμα απεγκεφαλισμός Ενδοεγκεφαλική/ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία. Οπως και στο ισχαιμικό ΑΕΕ οι ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία παρουσιάζουν την ίδια εστιακή συμπτωματολογία που συνοδεύεται συνήθως από μειωμένο επίπεδο συνείδησης, κεφαλαγία και έμετο. (Πίν. 4)

4 90 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ αιμορραγικό ΑΕΕ ισχαιμικό ΑΕΕ ΚΕΚ I κάκωση ΑΜΣΣ μηνιγγίτις Ι εγγεφαλίτις υπερτασική εγκεφαλοπάθεια ενδοκρανιακή μάζα (όγκος, επισκληρίδιο αιμάτωμα) σπασμοί με επίμονη νευρολογική συμmωματολογία μεταβολική αιτία (υπερlυπογλυκαιμία, ισχαιμία μετά από καρδιακή ανακοπή, φαρμακευτική τοξικότητα) Ενδοπαρεγκεφαλιδική αιμορραγία. Ο ασθενής εμφανίζει αιφνίδια εγκατάσταση ζάλης, εμέτου, αταξίας και αδυναμίας βάδισης. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από καθήλωση του βλέμματος και λήθαργο και να εξελιχθούν ταχύτατα σε κώμα και εγκολεασμό εάν δεν αντιμετωπιστούν χειρουργικά είτε με αποσυμπίεση είτε με παροχέτευση του αιματώματος. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Πίν. 5) Εξωαξονική συλλογή αίματος λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης προκαλεί την ίδια συμπτωματολογία με ΑΕΕ. Ηλικιωμένοι ασθενείς που εντάσσονται στην επικίνδυνη ηλικία για ΑΕΕ, λόγω επαναλαμβανομένων πτώσεων μπορούν να εμφανίσουν χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Διαχωρισμός της καρωτίδας μπορεί να επέλθει μετά από κάκωση ή ξαφνική υπερέκταση της ΑΜΣΣ. Εκδηλώνεται με εστιακή νευρολογική συμπωματολογία. Το ιστορικό, η αγγειογραφία ή η μαγνητική τομογραφία βοηθούν στην τεκμηρίωση της ορθής διάγνωσης. Δομικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου όπως όγκοι ή αποστήματα επίσης εκδηλώνονται με εστιακή σημειολογία. Η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτις που επίσης είναι νόσος των ηλικιωμένων προκαλεί σοβαρή κεφα- λαλγία, οπτικές διαταραχές και σπανίως αφασία και ημιπάρεση. Η διάγνωση τίθεται με βιοψία της κροταφικής αρτηρίας. Νοσήματα του κολλαγόνου όπως η οζώδης πολυαρτηρίτιδα, ο ερυθηματώδης λύκος ή η αγγειίτιδα μιμούνται τα σύνδρομα του οξέως ισχαιμικού ΑΕΕ. Μεταβολικές διαταραχές, κυρίως υπογλυκαιμία και εγκεφαλοπάθεια Wernicke μιμούνται εστιακή νευρολογική συμπτωματολογία και σημεία εμφράκτου της παρεγκεφαλίδας αντιστοίχως. Η ημικρανία, η επιληπτική δραστηριότητα, η λαβυρινθίτις, τα απομυελινωτικά νοσήματα και η νόσος του Meniere προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με το οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ. ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η αλυσίδα επιβίωσης στα ΑΕΕ απαιτεί την ταχεία αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων, την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας, την ταχεία μεταφορά και προνοσοκομειακή αντιμετώπιση, την ενημέρωση του νοσοκομείου υποδοχής και τέλος την ταχεία διάγνωση και τελική αντιμετώπιση στο τμήμα επειγόντων. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κινητοποιείται έγκαιρα ο προαναφερόμενος μηχανισμός και τα θύματα ΑΕΕ δεν επωφελούνται από τις νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως π.χ. την θρομβόλυση η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ωρών από την αρχική προσβολή. Προνοσοκομειακά Η διάκριση ΑΕΕ από άλλες οξείες νευρολογικές καταστάσεις είναι δύσκολη τόσο προνοσοκομειακά όσο και στο τμήμα των επειγόντων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις ότην επιλογή και εφαρμογή της υψηλού κινδύνου αγωγής όπως η θρομβόλυση. Η αρχική φάση αντιμετώπισης του ΑΕΕ πρέπει να εστιάζει στην εξασφάλιση της αεροφόρου οδού και του αερισμού, στην ταχεία εκτίμηση του επιπέδου συνείδησης (Πίν. 6), στην αντίδραση και κινητικότητα των κορών και στην εκτίμηση του σακχάρου αίματος. Τμήμα Επειγόντων

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 91 η θεώρηση του ΑΕΕ ως μη επείγοντος περιστατικού η έλλειψη ειδικών τμημάτων αντιμετώπισης ΑΕΕ. -Πάρεση προσωπικού (παραγγέλλεται στον ασθενή να χαμογελάσει ή να δείξει τα δόντια του Φυσιολογική αντίδραση: οι δύο πλευρές του προσώπου έχουν την ίδια αντίδραση Παθολογική αντίδραση: υστερεί η μία πλευρά του προσώπου -Αδυναμία άνω άκρων (με κλειστά τα μάπα πρέπει ο ασθενής να σηκώσει τα χέρια του): Φυσιολογική αντίδραση: ίδια αντίδραση από τα 2 χέρια Παθολογική αντίδραση: δεν κινείται το ένα άκρο ή αδυνατεί να μείνει υψωμένο. -Ομιλία (δίδεται η εντολή στον ασθενή να πει μία πρόταση): Φυσιολογική αντίδραση: ο ασθενής χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις χωρίς να τραυλίζει, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις ή αδυνατεί να μιλήσει Παθολογική αντίδραση: Ο ασθενής τραυλίζει, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις ή αδυνατεί να μιλήσει ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ αυτόματο 4 μετά από εντολή 3 μετά από επώδυνο ερέθισμα 2 τίποτα 1 ΟΜΙΛΙΑ με προσανατολισμό 5 με σύγχυση 4 ακατάληmες λέξεις 3 άναρθροι ήχοι 2 καμία 1 KINHτJKH ΑΠΑΝΤΗΣΗ εκτελεί 6 εντοπίζει 5 αποσύρει 4 παθολογική κάμψη 3 παθολογική έκταση 2 καμία 1 Το τμήμα επειγόντων είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση οι οποίες θα αποβούν σωτήριες. Η αντιμετώπιση απαιτεί παράλληλους χειρισμούς δηλαδή, η οξεία εκτίμηση της νευρολογικης εικόνας και των ζωτικών λειτουργιών οφείλει να γίνεται ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωη καταστάσεων ( εικ. 1 ). Ο χρόνος είναι πολύτιμος εφ' όσον το θεραπευτικό παράθυρο είναι στενό. Οι παράγοντες που καθυστερούν την αντιμετώπιση εντός του νοσοκομείου είναι: η εφαρμοζόμενη πολιτική στα νοσοκομεία που θέλει την άμεση εισαγωγή των περιστατικών σε παθολογική κλινική η αδυναμία διενέργειας άμεσης εξειδικευμένης ακτινολογικής διερεύνησης Επείγουσα νευρολογικη εκτίμηση Η νευρολογική εκτίμηση εστιάζει σε 4 σημεία: -Επίπεδο συνείδησης: εκτιμάται άριστα με την κλίμακα Γλασκόβης (Πίν.7), επιπλέον πρέπει να εξετασθούν τα αντανακλαστικά του στελέχους (μέγεθος συμμετρία και αντίδραση των κορών στο φως, αντανακλαστικό κούκλας, αντανακλαστικό κερατοειδούς, αντανακλαστικό τρόπιδας, τρόπος αναπνοής) -Τύπος ΑΕΕ: η κλινική εξέταση δίνει λίγες πληροφορίες. Την οριστική απάντηση για τον τύπο του ΑΕΕ δίνει η αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαστικό όπως αναφέρεται παρακάτω -Εντόπιση ΑΕΕ (σύστημα καρωτίδων ή σπονδυλοβασικό).τα νευρολογικά σημεία επιτρέπουν την διάκριση εμφράκτου στο σπονδυλοβασικό σύστημα από αυτό στο καρωτιδικό σύστημα -Σοβαρότητα ΑΕΕ Εκτίμηση με την κλίμακα NIHSS (NATIONAL INSTITUTE OF ΗΕΑLτΗ SΊRΟΚΕ SCALE) (πίν. 8 ). Η κλίμακα αυτή Εστιάζει σε 6 μείζονα σημεία της νευρολογικής εξέτασης 1) επίπεδο συνείδησης 2) οπτική λειτουργία 3) κινητική λειτουργία 4) αισθητικότητα 5) παρεγκεφαλιδική λειτουργία και 6) ομιλία. Επιτρέπει την ταχεία εκτίμηση της σοβαρότητας του ΑΕΕ και την πιθανή εντόπισή του Συσχετίζεται με την έκβαση και τέλος Μπορεί να προβλέψει ποιοί ασθενείς έχουν πιθανότητες να ανταποκριθούν στην θρομβολυτική θεραπεία Επείγουσες διαγνωστικές τεχνικές Οι επείγουσες διαγνωστικές τεχνικές επιβάλλονται προκειμένου να καθοριστεί ο τύπος του ΑΕΕ ( ισχαιμικό ή αιμορραγικό ) ή να εντοπιστεί άλλη υποκείμενη παθολογία. Αξονικη τομογραφία εγκεφάλου. Αποτελεί την πλέον σημαντική διαγνωστική εξέταση επί υπόνοιας ΑΕΕ. Καθίσταται άμεση η διάκριση

6 92 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ αιμορραγικού από ισχαιμικό ΑΕΕ. Τα ευρήματα Εγρήγορση ο του ισχαιμικού ΑΕΕ φαίνονται εντός 2 ωρών από 1α. ΕΠΙΠΕΔΟ Υπνηλία 1 την εγκατάστασή του, είναι όμως εξελισσόμενα. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Σύγχυση 2 3 αρχική απεικόνιση εκτεταμένου εμφράκτου δηλώ- Απαντά σωστά ο ν ει σοβαρή ισχαιμία με μεγαλύτερη πιθανότητα ε μ- 1 β. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Απαντά μόνο 1 1 (ερωτήσεις: μήνας, ηλικία) φάνισης δευτεροπαθούς αιμορραγίας ή σχηματι- Απαντά λάθος 2 σμού εκτεταμένου οιδήματος. 1γ. ΕΠΙΠΕΔΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Εκrελεί σωστά ο (εντολές: άνοιξε-κλείσε μά- Εκrελεί μόνο 1 1 Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Είναι πιό ευτια, σφίξε-άφησε χέρι) Δεν εκrελεί σωστά 2 αίσθητη μέθοδος αλλά δεν αποτελεί τεχνική αρχικ. 2. ΒΛΕΜΜΑ φ. ο κής διερεύνησης στο πλείστον των νοσοκομείων. Καθήλωση 1 2 Οι νεότερες δε μέθοδοι εξερεύνησης (π. χ. μαγνη- Καμία απώλεια όρασης ο τική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία διάχυ- Μερική ημιανοψία 1 3. ΟΠτιΚΑ ΠΕΔΙΑ σης) δεν εφαρμόζονται στα περισσότερα κέντρα. Πλήρης ημιανοψία 2 Ημιανοψία άμφω 3 Υπερηχογραφική μελέτη. Διενεργείται στο τμήμα ο επειγόντων για τον έλεγχο των εξωκρανιακών αγ- 4. ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 (δείξε δόντια, σήκωσε τα γείων (Duplex sonography) αλλά και των ενφρύδια, σφίξε τα μάτια) δοκρανιακών αγγείων (διακρανιακό Doppler). μερική 2 ο Εντοπίζει αποκλεισμένα αγγεία, την κατάσταση 5. ΚΙΝΗτΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΝΩ Απόκλιση από τη θέση 1 των παράπλευρων αγγείων και την επαναγγείωση ΑΚΡΟΥ (σήκωσε κατά 90', Δεν αντιστέκεται στη βαρύτητα 2 κράτα για 1 Ο") Καμία προσπάθεια αντίστασης 3 περιοχών. Αλλες ηπερηχογραφικές μελέτες περι- Καμία κίνηση 4 λαμβάνουν την διαθωρακική ή την διοισοφάγειο κ. φ. ο ηπερηχογραφία για τον έλεγχο καρδιογενών εμ- 6. ΚΙΝΗτιΚΟΤΗΤΑ ΔΕ. ΑΝΩ Απόκλιση από τη θέση 1 ΑΚΡΟΥ (σήκωσε κατά 90', Δεν αντιστέκεται στη βαρύτητα 2 βόλων. Αν δεν είναι εφικτό να γίνουν στα τεπ κράτα για 1 Ο") Καμία προσπάθεια αντίστασης 3 4 πρέπει οπωσδήποτε να διεξαχθούν εντός του Κώμα Παρέκκλιση κ. φ. μικρή πλήρης 3 κ. φ. κ. φ. ο πρώτου 24ώρου. Καμία κίνηση 7. ΚΙΝΗτιΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. Κ. Απόκλιση από τη θέση 1 ΗΚΓ. Επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις λόγω ΑΚΡΟΥ (σήκωσε κατά 30', Δεν αντιστέκεται στη βαρύτητα 2 κράτα για 5') Καμία προσπάθεια αντίστασης 3 της μεγάλης πιθανότητας συνοδού καρδιολογικού Καμία κίνηση 4 προβλήματος. ΑΕΕ και έμφραγμα μυοκαρδίου συ- Καμία ο χνά συνυπάρχουν. Τα ημισφαιρικά ΑΕΕ δυνατόν 8. ΚΙΝΗτΙΚΟΤΗΤ Α ΔΕ. 1 Κ. ΑΚΡΟΥ (σήκωσε Δεν κρατάει αντίσταση 2 να προκαλέσουν αρρυθμίες και καρδιακή ανεκατά 30, κράτα για 5") 3 πάρκεια. Επίσης, συχνά οι αρρυθμίες είναι αιτία 4 εμβολικών αγγειακών επεισοδίων. Απούσα ο 9. ΑΤΑΞΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Παρούσα σε 1 μέλος 1 Εργαστηριακές εξετάσεις. Περιλαμβάνουν την γ ε- Παρούσα στα 2 μέλη 2 νική αίματος, τον πηκτικό μηχανισμό, τον βιοχημικ. φ. ο κό έλεγχο καθώς και τους δείκτες λοίμωξης. 10. ΑΙΣΘΗτΙΚΟΤΗΤΑ Μερική απώλεια 1 Σοβαρή απώλεια ΑΓΝΩΣΙΑ Καμία Μερική ο 1 ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕΕ Πλήρης 2 Α. Γενικά υποστηρικτικά μέτρα αντιμετώπισης ισχαι- 12. ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ Φυσιολογική άρθρωση ο μικών ΑΕΕ Ήπια δυσαρθρία 1 Σχεδόνακατάληrmχ; λέεpς 2 Η αρχική αντιμετώπιση εστιάζει στην εξασφάλιση Καμία αφασία ο του αεραγωγού και στην επαρκή οξυγόνωση. Ανα- 13. ΟΜΙΛΙΑ Ήπια αφασία 1 λυτικότερα, τα μέτρα περιγράφονται στον πίνακα 9. Σοβαρή αφασία 2 ΑλΩλία 3 Η υπεργλυκαιμία έχει συσχετισθεί με αύξηση του όγκου του εμφράκτου και με κακή πρόγνωση. Επίσης

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 93 σάκχαρο αίματος -αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας με D35W -αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας με ινσουλίνη όταν η τιμή είναι 200 mg/dl ΑΠ ΗΚΓ Ε.Φ. υγρά νηστεία διαrήρηση στα φυσιολογικά επίπεδα για κάθε περίmωση συνεχής παρακολούθηση για εντόπιση ισχαιμίας ή κολπικής μαρμαρυγής αποφυγή D5W και υπερβολικής χορήγησης υγρών Μγω του κινδύνου εισρόφησης αποφυγή πρόσληψης τροφής-υγρών τις πρώτες ώρες ΣΑΠ>220ήΔΑΠ mmhg ή ΜΑΡ> 130 mmhg ΣΑΠ<220,ΔΑΠ<120ή MAΠ<130mmHg ωσηδαπ Labetalol (1 0-20mg) IV εντός 2 min. Επανάληψη κάθε 20 min (μέγιστη δόση= 150 mmhg) Η επείγουσα αντιυπερτασική αγωγή αναβάλλεται παρουσία αορτικού διαχωρισμού, οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου, σοβαρής συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας ή υπερτασική η υποθερμία έχει αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα ότι εξασκεί νευροπροστατευτική δράση. Κάθε περίπτωση υπερθερμίας πρέπει να διερευνηθεί. Β. Αντιμετώπιση υπέρτασης Η αντιμετώπιση της υπέρτασης μετά από οξύ ΑΕΕ είναι αμφιλεγόμενη. Εξαρτάται από τον τύπο του ΑΕΕ (αιμορραγικό ή ισχαιμικό) και από την πιθανότητα να γίνει θρομβόλυση. Η αυξημένη ΑΠ δεν χρήζει πάντα επείγουσας αντιμετώπισης εκτός εάν συνυπάρχουν άλλες ιατρικές ενδείξεις (π.χ Εμφραγμα Μυοκαρδίου ή Διαχωρισμός Αορτής). Στους περισσότερους ασθενείς η υπέρταση θα υποχωρήσει με τον έλεγχο της διέγερσης, του εμέτου, του πόνου και της ενδοκρανιακής υπέρτασης. Η αντιμετώπιση της υπέρτασης στο οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΗΑ ( American Heart Association) αναφέρεται στον πίνακα 10. Γ. Αντιμετώπιση σπασμών Δεν συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση αντιεπιληπτικών. Οι σπασμοί που σε ποσοστό 80% εμφανί ζονται το πρώτο 48ωρο, αντιμετωπίζονται οξέως με βενζοδιαζεπίνες (διαζεπάμη, λοραζεπάμη) και στη συνέχεια με δόση εφόδου φαινυτοtνης (20mg!kg με ρυθμό 25 mglmin) ή φωσφαινυτοtνης και επακόλουθη δόση συντήρησης. Επί μη ελεγχόμενης κατάστασης συνιστάται διασωλήνωση και καταστολή με μιδαζολάμη ή θειοπεντάλη. Δ. Αντιμετώπιση αυξημένης ενδοκρανιακής υπέρτασης Το 10-20% των ΑΕΕ θα επιπλακεί με εγκεφαλικό Ασθενείς υποψήφιοι για θρομβόλυση -ΣΑΠ>185ήΔΑΠ>110 mmhg Κατά και μετά την θρομβόλυση -παρακολούθηση ΑΠ -ΔΑΠ>140 mmhg -ΣΑΠ>230 ή ΔΑΠ mmhg 3Labetalol (10-20mg) 1Vεντός2mίn. Εφόσον η ΑΠ δεν διατηρείται < 180/100 mmhg, η θρομβόλυση δεν γίνεται SNP (0,5μg/kg/min) Labetalol (10-20mg) IV εντός 2 min. Επανάληψη κάθε 20 min (μέγιστη δόση=150mηg) ή ΕΦ συνεχής έγχυση 1- Bmg/min. Επί μη ελf:yχου, έναρξη SNP. -ΣΑΠ> mmηgήδαπ Labetalol 10mg IV. Επανάληψη κάθε mmhg 20min (μέγιστη δόση=150 mmhg) ή ΕΦ συνεχής έγχυση 1-Bmg/min. ΣΑΠ=συστολική αρτηριακή πίεση, ΔΑΠ=διαστολική αρτηριακή πίεση, ΜΑΠ=μέση αρτηριακή πίεση, SΝΡ=νιτροπρωσσικό νάrριο Σημ. Αποφυγή Labetalol σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα ή σοβαρές διαταραχές αγωγιμότητας. Εναλλακτικά χορήγηση Enalaρrίl. οίδημα που θα χρειασθεί ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση. Θα πρέπει να διορθωθούν οι μεταβολικοί εκείνοι παράγοντες που επιβαρύνουν το οίδημα, να ανυψώνεται η κεφαλή κατά μοίρες και να βρίσκεται σε μέση θέση, να διατηρείται η ΑΠ σε συγκεκριμένα επίπεδα (πίν. 10), να ελέγχεται το pc02 σε επίπεδα > 30mmHg και να αποφεύγεται η υπερκαπνία με τη βοήθεια του μηχανικού αερισμού, να χορηγούνται ωσμωτικά διουρητικά και να υπάρχει η δυνατότητα επεμβατικής παρακολούθησης της ενδοκρανιακής πίεσης. Ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς με έμφρακτο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας που αναπτύσσουν κακόηθες εγκεφαλικό οίδημα που δεν ανταποκρίνεται στα σύνηθη θεραπευτικά μέσα και που πρέπει να αντιμετωπισθεί με εκτεταμένη κρανιεκτομή.

8 94 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Ε. Ειδικά μέτρα αντιμετώπισης ισχαιμικών ΑΕΕ Θρομβόλυση Η αρχική αντιμετώπιση εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την εγκατάσrαση των συμπτωμάτων έως την προσέλευση στο νοσοκομείο. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ισχαιμικό ΑΕΕ, έχουν παρέλθει λιγότερο από 3 ώρες και δεν συντρέχουν κριτήρια αποκλεισμού (πίν.ll) τότε μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο επείγουσας θρομβόλυσης. Η δόση του rtpa (recobinant tissue plasminogen activator) είναι 0.9mglkg (έως 90mg). Το 10% χορηγείται εφ άπαξ και το υπόλοιπο σε 10 min. Απαιτείται σrη συνέχεια ειδική παρακολούθηση σε ΜΕΘ. Ασθενείς άνω των 75 ετών με σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα αιμορραγίας μετά από χορήγηση rtp Α Ενδαρτηριακή θρομβόλυση Ενδείκνυται σrις περιπτώσεις αποκλεισμού μεγάλων αγγείων και σrους ασθενείς όπου το θεραπευτικό παράθυρο για την χορήγηση rtp Α έχει ξεπερασrεί. Ηπαρίνη Συχνά χορηγείται σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ ή ΠΑΑ. Η αποτελεσματικότητά της δεν έχει όμως τεκμηριωθεί. Ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους (LMWH) Υπάρχουν αναφορές με καλά αποτελέσματα για την χορήγησή τους εντός 48 ωρών από την εκδήλωση του ισχαιμικού ΑΕΕ, όμως δεν αποτελούν κατευθυντήρια οδηγία. Ασπιρίνη Ελαττώνει τον κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικού ΑΕΕ. Οπου οι θρομβολυτικές και aντιπηκτικές ουσίες αντενδείκνυνται, χορηγείται ενδοφλέβια ασπιρίνη σε δόση mg. Η επείγουσα χορήγησή της σrο τμήμα επειγόντων δεν έχει εδραιωθεί. Δεν πρέπει να δοθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν ινωδογονολυτική ουσία. Αλλοι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες (π.χ. Τικλοπιδίνη) είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Επείγουσα καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή. Παρατηρήθηκε βελτίωση της νευρολογικής εικό- νας σε ασθενείς με σοβαρή σrένωση ή αποκλεισμό της έσω καρωτίδας που υποβλήθηκαν σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή. Οι παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της χειρουργικής επέμβασης είναι: η νεότερη σχετικά ηλικία, η καλή παράπλευρη κυκλοφορία όπως προκύπτει από την αρτηριογραφία, οι ελάχισrες συστηματικές συνοδές παθήσεις και το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ συμβάντος και επέμβασης. Εμβολεκτομή Η έγκαιρη εμβολεκτομή αντισrρέφει ενίοτε την αιφνίδια δυσλειτουργία λόγω εμβόλου σrην μέση εγκεφαλική αρτηρία. Αγγειοπλαστική Η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση βλαβών της καρωτιδικής ή σπονδυλοβασικής κυκλοφορίας δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα κάποιων μελετών. ΣΤ. Ειδικά μέτρα αντιμετώπισης αιμορραγικών ΑΕΕ Μετά την εξασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών, η πρώιμη αντιμετώπιση πρέπει να εσrιάζει σrον έλεγχο της ΑΠ, του εγκεφαλικού οιδήματος με παράλληλη νευροχειρουργική εκτίμηση. Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία Ο ρόλος της οξείας χειρουργικής επέμβασης παραμένει αμφιλεγόμενος και εξαρτάται από τη νευρολογική εικόνα καθώς επίσης από την εντόπιση και έκταση του αιματώματος. Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται σε ασθενείς με ενδοπαρεγκεφαλιδική αιμορραγία μεγέθους > 3cm ή σrις αιμορραγίες που εντοπίζονται σrην περιοχή του σrελέχους. Υπαραχνοειδής αιμορραγία Η επαναιμορραγία και ο αγγειόσπασμος αποτελούν τις συχνότερες μείζονες επιπλοκές. Ο κίνδυνος επαναιμορραγίας είναι μεγαλύτερος το πρώτο 24ωρο. Συνισrάται η ΑΠ να διατηρείται σε επίπεδα πρό της αιμορραγίας. Ισχαιμία του εγκεφάλου λόγω αγγειόσπασμου επέρχεται μεταξύ της 2ης ημέρας και 2ης εβδομάδος. Η χορήγηση νιμοδιπίνης φαίνεται ότι ελαττώνει τη συχνότητα και σοβαρότητα του αγγειόσπασμου σε ασθενείς με κλίμακα HUNT & HESS 1-

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 95 ΥΠόνοιαΑΕΕ Εκτίμηση + ενέργειες υπηρεσiας ττρώτων βοηθειών "' Detection (Εντόπιση) Νευρολογική εκτfμηση με προνοσοκομειακή κλίμακα.ι Dispatch (Ενημέρωση) 1 εκτίμησης ΑΕΕ Κοινοποfηση νοσοκομείου γ10.ι Deliνery (Μεταφορά) περιστατικό με πιθανό ΑΕΕ Ταχεία μεταφορά στο νοσοκομεlο.ι Door (Αφιξη στο νοσοκομείο) Αμεση γενική εκτfμηση: < 10' από την άφιξη Αμεση νευρολογική εκτίμηση: <25Όπό την dφιξη Εκτίμηση ζωτικών λεπουργιών. Λήψη ιστορικού Χορήγηση Οι με προσωπίδα Καθορισμός χρόνου έναρξης ΑΕΕ. Τοποθέτηση φλεβικής γραμμής -λήψη εργαστηριακών. Φυσική εξέταση- Ελεvχος σακχάρου α!ματος-αντιμετώπιση ΝεuρολογJκή εξέταση: Ειδοποίηση ομάδας ΑΕΕ (νευρολόγος, ακτινολόγος) -καθορισμός επιπέδου συνείδησης {Κλίμακα Γλασκόβης) -καθορισμός σοβαρότητας ΑΕΕ (Κλίμακα NIH ή Hunt Hess). (σε χρόνο,( Data (Κλινική εικόνα Ι οχ ι Γ Υπόνοια ισχαιμικού ΑΕΕ. Επανάληψη νευρολογικής εξέτασης: τα συμmιi.jματα εξελίσσονται ή βελτιώνονται;. Υπάρχουν aντενδείξεις για ινωδόλuση; Είναι η εγκατάσταση των συμπτωμάτων Οχι l >3ώρες; 1 Υπάρχει ένδειξη ενδοεyκεφαλιιcής ι υπαραχνοειδούς αιμορραγίας στην αξονική τομογραφία; uπαραχνοειδούς Επί c υπόνοιας παρά την (-) αιμορραγίας αξονική τομογραφία, διενέργεια οσφυονωτιαiας παρακέντησης. Απαγορεύεται η,( Decisίon (Απόφαση) ινωδόλυση μετά την παρακέντηση..ι Παραμtvει ο ασθενή ς υποψήφιος για ιvωδονόλυση; } α ι Οχ ι Drug (φαρμακευτική αγωγή) 1 (-)Παρακέντηση όδ :έ 1 :1 ισ:;tο : iοc, ΝΑΙ Ί Νευροχειρουργική εκτίμηση! (+)παρακέντηση ι Εναρξη ενεργειών αντιμετώ'f Ίσης οξεiας αιμορραγιας Ι Εναρξη υποστηρικτικής αγωγής I I Ενημέρωση ασθενούς/συγγενών για κιvδύνους-ωφέλη αυι ωγής Εναρξη ινωδόλυσης Παρακολούθηση νευρολογικής εικόνας Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών Εισαγωγή σε ΜΕΘ Καμία αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για 24ώρες Αλγόριθμος αντιμετώπισης ΑΕΕ σύμφωνα με 7D ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕΕ ΣΤΟ ΤΕΠ I Διάγνωση \ j Εκτίμηση ασθενούς Εργαστηριακός έλεvχος Monitoring νευρολογικών Ι καρδιαγγειακών παραμέτρων ι:::> r oρ - ρ ḻer :::::, ultrasonograρhy Παρατήρηση αναπνοής ενυδάτωσης ύπαρξης πνευμονίας κατάποσης ύπαρξης εμβολής ΕΤΒΘ ουρολοίμωξης ύπαρξης κατακλίσεων σήψης q Αντιμετώπιση υγρά ινσουλfνη αν σάκχαρο >150mg αντιυπερτασικά (σε εξαιρετικές καταστάσεις) ηπαρiνη (εάν υπάχει κfνδυνος ΕΤΒΘ) Οι επί χαμηλού κορεσμού aντιπυρετικά αντιβιοτικά επί συνύπαρξης λο!μωξης θρομβόλυση με rt-pa σε επιλεγμένους ασθενεfς i)' Συνοδές καταστάσεις ΣΔ Υπέρταση Επιληψiα 'SIADH καρδιακή ανεπάρκεια i

10 \ 96 ΠΙ. Ασθενείς με κλίμακα ΗUΝΓ & HESS Ι-ΠΙ θα πρέπει να υποβληθούτν σε άμεση αγγειογραφία και χειρουργική επέμβαση. Εναλλακτική λύση αποτελεί και ο εμβολισμός του αγγείου. ΠΡΑΚΤIΙ(Α ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην οξεία φάση ενός ΑΕΕ, με γνώμονα την κλινική εικόνα και την ακτινολογική απεικόνιση ( CT -scan, MRI), θα πρέπει: να καθοριστεί εάν πρόκειται για αιμορραγία ή ισχαιμία επί υπόνοιας υπαραχνοειδούς αιμορραγίας, aρτηρίτιδας ή μηνιγγίτιδας να διενεργείται οσφυονωτιαία παρακέντηση να διευκρινίζεται εάν χρειάζεται επείγουσα νευροχειρουργική αντιμετώπιση να εξεταστεί το ενδεχόμενο θρομβόλυσης (επί ισχαιμικού ΑΕΕ) με εκλεκτικό καθετηριασμό3-6 ώρες από την εγκατάσταση του επεισοδίου να μη γίνεται επιθετική αντιμετώπιση της aρτηριακής υπέρτασης τις πρώτες ώρες, αντίθετα όμως να διορθώνεται επειγόντως η αρτηριακή υπόταση να γίνεται καρδιολογικός έλεγχος (κλινική εξέταση, ΗΚΓ, υπερηχογράφημα) για αναζήτηση π.χ. εμβολογόνου καρδιοπάθειας και για αντιμετώπιση καρδιολογικών διαταραχών να εξασφαλιστεί φλεβική οδός να αποφευχθεί η χορήγηση D5W ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ να διορθωθεί οποιαδήποτε ηλεκτρολυτική ή μεταβολική διαταραχή να εξασφαλιστεί η αεροφόρος οδός ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι η έγκαιρη αναγνώριση, θεραπεία και υποστήριξη ασθενών με ΑΕΕ πρίν τα νευρολογικά ελλείμματα καταστούν μη αναστρέψιμα. Οσον αφορά την ταχεία αναγνώριση των ασθενών με ΑΕΕ, το NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) έχει θεσπίσει έναν απλό αλγόριθμο για την κατάταξη/αντιμετώπισή τους: Βήμα 1. Εντόπιση καταστάσεων απειλητικών για τη ζωή και εφαρμοφή του ABC της αναζωογόνησης (AIRWAY, BREAτHING, CIRCULAτiON) Βήμα 2. Εντόπιση ασθενών με πιθανό ΑΕΕ χρησιμοποιώντας την κλίμακα CINCINNAτi κατά την προνοσοκομειακή νευρολογική εκτίμηση Βήμα 3. Εντόπιση ασθενών υποψηφίων για προγραμματισμό εξειδικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. θρομβόλυση) Βήμα 4. Ολοκλήρωση εκτίμησης ασθενούς με διεξαγωγή αξονικής τομογραφίας και άλλων παρακλινικών εξετάσεων Βήμα 5. Ανασκόπιση όλων των παραπάνω ευρημάτων, επιβεβαίωση του χρόνου από την αρχική εκτίμηση και εφαρμογή της ενδεδειγμένης αγωγής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brainin Μ, European Federation of Neurological Societies Task Force. Neurological acute stroke care: the role of European neurology. European Journal of Neurology 1997; 4: The NINDS rt-pa Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ishemic stroke. Ν Engl J Med 1995; 333: The European Cooperative Acute STROΚE Study JAMA 1995;274: Del Zoppo G. Clinical trials in Acute Stroke. Neurology 1998;51(Sl):S Hypertension in patients with cerebrovascular accident: Το treat or not to treat? Nephrol Dis Transplant 1998; 13: Von Kummer R, Allen Κ, Holle R, Bozzao L, Bastianello S, Manelfe C, Bluhmki Ε, et al. Acute Stroke: Usefulness of Early CT Findings before Thrombolytic Therapy.Radiology 1997; 205: The International Stroke Trial (IST): a randomized trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among patients with acute

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 97 ischaemic stroke The Lancet 1997; 349: ΑΗΑ: 1998 Heart and Stroke Facts Statistical Update 9. ΑΗΑ consensus 10. Pulsinelli W Α, Levy DA, Sigsbee Β ΕΤ AL. Increased damage after ischemic stroke in patients with hyperglycemia with ot without established diabetes mellitus. Am. J Med 1983, 74: European stroke initiative recommendations for stroke management. Cerebrovasc Dis 2000;10: Hill Μ, Hachinski V. Stroke treatment: time is brain. The Lancet 1998:352(S111), Acute Stroke. Guidelines Resuscitation 2000; 46: Scott Ρ.Α, Barsan W. S. Stroke, transient ischemic attack and other central conditions. In EMERGENCY MEDICINE:A COMPRE HENSIVE SτuDY GUIDE. TINτiNELLI JE, ΚΕLΕΝ JD, STAPCZYNSΚI JS editors, Mc Graw Hill, p , KothariR,BarsanWG.Stroke.InEMERGENCY MEDICINE: CONCEPT & CLINICAL PRACTICE. 5ΤΗ edition J.A MARX editor, Mosby, p , 2002 (85 ref)

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία-Α.Ε.Ε. Αιτιολογία

Νοσολογία-Α.Ε.Ε. Αιτιολογία Νοσολογία-Α.Ε.Ε Ως εγκεφαλικό επεισόδιο ορίζεται η βλάβη του εγκεφαλικού ιστού αγγειακής αιτιολογίας (ΑΕΕ) που προήλθε είτε από διακοπή της παροχής του αίματος στην πάσχουσα περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ), είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευρετήριο Ομιλητών Αβραμίδης Θ. Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αρτέμης Ν. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βαδικόλιας Κ. Νευρολόγος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους!

Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους! Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους! Η υψηλή πίεση ευθύνεται για τα µισά εγκεφαλικά επεισόδια και η σωστή ρύθµισή της µπορεί να τα µειώσει κατά 40%! Επιπλέον, η διακοπή του τσιγάρου µειώνει 50% τις

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Στέλλα Σταμπουλή Παιδίατρος Επιμελήτρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο Αγόρι ηλικίας 8 ετών Πνιγμός σε θαλασσινό νερό Άγνωστο το χρονικό διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού 1 Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση περιστατικού 2 Ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ (ΑΕΕ) ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Οι επιπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι Τραύμα κεφαλής Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι πιο σημαντικό από το τραύμα στα οστά του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το 4ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη E Παθολογικής Κλινικής Πράγµατι έγινε βιοψία δέρµατος από βλάβη άκρου ποδός.. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΕΜΒΟΛΕΣ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Άνδρας, 67 ετών Καταγωγή: Γεωργία Γενική εφημερία Αιτία εισόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 36 ετών με επανειλημμένα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Εγκεφάλου - ΚΝΣ Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών Peter Gorman, Mario De Nunzio, Richard Donnelly Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές διαγνωστικής διερεύνησης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Ορίζεται ως παροδική απώλεια επικοινωνίας με το περιβάλλον που δεν οφείλεται σε τραυματισμό του εγκεφάλου και προς τον παρόν δεν έχει καθοριστεί το αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών

Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών Συστάσεις για τη διαχείριση των πυρετικών σπασμών Ad hoc Task Force of LICE Guidelines Commission ITALIAN LEAGUE AGAINST EPILEPSY Giuseppe Capovilla, Massimo Mastrangelo, Antonino Romeo, and Federico Vigevano

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1 8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 2013-2014 2 Σεπτέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη Ετήσια Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ετήσιο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012»

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» «Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 9o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση. Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Καρδιοεµβολικό ΑΕΕ Αιτιολογία-Διαγνωστική προσπέλαση Τάκης Ξυδάς Συν/στής Δ/ντής Νοσοκοµείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ, stroke) Ορισµός Ένα κλινικό σύνδροµο χαρακτηριζόµενο από ταχέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης- Alexander

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα