Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ) Α.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Θ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {ΣΤ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.5 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Ι} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Κ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.7 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Λ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.1 (Ν ΟΔΟ Α-25.1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.2 (ΟΙΚ 41.01) ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.3 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Η ΠΟΤΑΜΟΥ Η ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,6-3,2 CM ΑΡΘΡΟ Η.4 (ΟΙΚ 20.10) ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.5 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 51,00 M ΑΡΘΡΟ Η.6 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 12,00 M Σελίδα 2

4 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.7 (ΟΙΚ 22.02) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ Η ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΡΘΡΟ Η.8 (ΟΙΚ 22.03) ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.9 (ΟΙΚ 22.04) ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.10 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ Η.11 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.12 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.13 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.14 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΛΠ Η ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.15 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.16 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.17 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.18 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ - ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΆΝΩ ΤΟΥ 50% ΑΡΘΡΟ Η.19 (ΟΙΚ 22.23) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.20 (ΟΙΚ 22.56) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.21 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ - ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 0,10 M ΑΡΘΡΟ Η.22 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,01 M² ΕΩΣ 2,50 M² ΑΡΘΡΟ Η.23 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ, ΦΩΛΕΩΝ Η ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 0,50 M² ΚΑΙ ΕΩΣ 1,00 M² ΑΡΘΡΟ Η.24 (ΟΙΚ 22.45) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.25 (ΟΙΚ 22.50) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Η ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.26 (ΟΙΚ 22.51) Σελίδα 3

5 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.27 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑΒΑΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΘΡΟ Η.28 (ΟΙΚ 22.54) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΡΟΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.29 (ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.30 (ΟΙΚ 22.72) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝOΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.31 (Ν ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΛΕΚΑΝΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΑ, ΝΕΡΟΧΥΤΗ Κ.Λ.Π.) ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.32 (ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.33 (ΟΙΚ ) ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 0,25 M ΑΡΘΡΟ Η.34 (Ν ΟΙΚ ) ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ Η.35 (ΟΙΚ 20.40) ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.36 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.37 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/ ΑΡΘΡΟ Η.38 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.39 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.40 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/ ΑΡΘΡΟ Η.41 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/ ΑΡΘΡΟ Η.42 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.43 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.44 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/ ΑΡΘΡΟ Η.45 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.46 (ΟΙΚ ) Σελίδα 4

6 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.47 (ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑ. ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.48 (ΟΙΚ 35.02) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.49 (ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C (S500S) ΑΡΘΡΟ Η.50 (ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C (S500S) ΑΡΘΡΟ Η.51 (ΟΙΚ ) ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ ΤΩΝ 250 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ M³ ΑΡΘΡΟ Η.52 (ΟΙΚ 38.06) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.53 (ΟΙΚ 38.13) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.54 (ΟΙΚ 38.03) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.55 (ΟΙΚ 38.10) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝΙΔΩΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.56 (ΟΙΚ 38.02) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.57 (ΟΙΚ 38.01) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η 58 (ΟΙΚ 79.24) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.59 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.60 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.61 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤ. 100X19X20,5 CM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ 100 BETEL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.62 (Ν ΟΙΚ ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.63 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5X5 CM ΑΡΘΡΟ Η.64 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EMACO S88 C ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.65 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΥ ΒΛΗΤΡΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.66 (ΟΙΚ ) ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.67 (ΟΙΚ ) Σελίδα 5

7 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΟΙΝΕΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.68 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΘΥΡΩΝ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.69 (ΟΙΚ ) ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ 0,08 M³ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.70 (ΟΙΚ ) ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΑΤΗΣ ΟΨΗΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΑΤΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ 0,08 M³ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.71 (ΟΙΚ 45.04) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΜΩΣΑΪΚΟ) ΑΡΘΡΟ Η.72 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ (ΔΡΟΜΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.73 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΠΛΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.74 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1 1/2 ΠΛΙΝΘΩΝ (ΥΠΕΡΜΠΑΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.75 (ΟΙΚ ) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.76 (ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ - ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.77 (ΟΙΚ 71.31) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.78 (ΟΙΚ 71.21) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.79 (ΟΙΚ 71.52) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.80 (Ν ΟΙΚ ) ΞΥΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.81 (ΟΙΚ 73.91) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.82 (ΟΙΚ 73.94) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.83 (Ν ΟΙΚ ) ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΜΜ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ SIKA Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.84 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΥΚΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΑΡΘΡΟ Η.85 (Ν ΟΙΚ ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ Η.86 (Ν ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΛΟΥΚΙΑ) ΛΕΠΤ. Λ Σελίδα 6

8 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.87 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Η ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.88 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.89 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ΜΠΟΡΤΟΥΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ Η 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.90 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.91 (ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.92 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.93 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΡΘΡΟ Η.94 (ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ΜΠΟΡΤΟΥΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - KΑΤΩΦΛΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ CM ΑΡΘΡΟ Η.95 (ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.96 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞ ΙΣΟΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3CM ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ/M ΑΡΘΡΟ Η.97 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 11 ΕΩΣ 40CM ΑΡΘΡΟ Η.98 (Ν ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΥΒΑΤΕΠΙΑ) ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ NΕΣΤΟΥ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 12 CM ΑΡΘΡΟ Η.99 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.100 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M ΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM / 2 CM (ΒΑΤΗΡΩΝ /ΜΕΤΩΠΩΝ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΕΥΘΕΙΩΝ Ή ΛΟΞΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.101 (ΟΙΚ 73.76) ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.102 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞ ΙΣΟΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 2CM ΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΑΚΩΝ 11 ΕΩΣ 25 ΤΕΜ/M2, ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΓΛΑΙ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΛΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM ΚΑΙ 30Χ30 CM ΑΡΘΡΟ Η.103 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ ΧΤΕΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2CM (ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ/M2), ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.104 (ΟΙΚ ) Σελίδα 7

9 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M - OΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.105 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ή ΒΥΤΙΝΑΣ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 3CM, ΜΕ ΓΟΥΡΝΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 60 CM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1,50M ΑΡΘΡΟ Η.106 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.107 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑ Ή ΕΓΧΡΩΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.108 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.109 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20 CM ΑΡΘΡΟ Η.110 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 CM ΑΡΘΡΟ Η.111 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40 CM ΑΡΘΡΟ Η.112 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON/KERASTAR Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.113 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20CM, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JΟHΝSON ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΕRΑLUX ΤΥΠΟΥ "MAXIM" Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.114 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΟΥΒΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ9Χ6 CM ΤΥΠΟΥ ΠΛΙΝΘΟΧΡΩΜ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΜΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΜΑΖΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.115 (ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20 CM ΑΡΘΡΟ Η.116 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.117 (ΟΙΚ 73.35) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΡΘΡΟ Η.118 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 CM ΑΡΘΡΟ Η.119 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.120 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.121 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Η ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 CM ΑΡΘΡΟ Η.122 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.123 (ΟΙΚ 61.05) Σελίδα 8

10 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160 MM ΑΡΘΡΟ Η.124 (ΟΙΚ 61.06) ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ >160 MM ΑΡΘΡΟ Η.125 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΟΤΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CATNIC Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.126 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.127 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5,60MX2,00MX3,50M (ΥΨΟΣ), ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (ΤHS) ΠΑΧΟΥΣ 4 ΚΑΙ 10MM ΑΡΘΡΟ Η.128 (ΟΙΚ 61.01) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΘΥΡΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ, ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ 8-16 CM ΑΡΘΡΟ Η.129 (Ν ΟΙΚ ) ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΟΣ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΟΚΟΥ Η ΣΤΥΛΟΥ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5MM ΑΡΘΡΟ Η.130 (ΟΙΚ 61.12) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.131 (ΟΙΚ 61.13) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΚΜΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.132 (ΟΙΚ 61.30) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.133 (ΟΙΚ 61.31) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.134 (Ν ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.135 (ΟΙΚ 61.11) ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ Η.136 (ΟΙΚ 61.22) ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ - ΛΑΣΠΩΤΗΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.137 (Ν ΟΙΚ ) ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΥΠΟΥ ASCO Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.138 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X19X2,5 CM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BETEL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.139 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΓΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟ ΛΑΜΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.140 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΝΑΒΟΥ 312Χ114MM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.141 (ΟΙΚ 61.19) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ ΑΡΘΡΟ Η.142 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KSH ΤΗΣ KONTI Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 9

11 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.143 (ΟΙΚ 62.40) ΚΑΣΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.144 (ΟΙΚ 62.04) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.145 (ΟΙΚ 62.24) ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.146 (ΟΙΚ 62.50) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.147 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ Ή ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, Ή ΥΑΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.148 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΕΣ ΘΥΡΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΕΞ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΙΚΑΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.149 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.150 (Ν ΟΙΚ ) TΕΤΡΑΦΥΛΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,60Χ1,80M ΑΡΘΡΟ Η.151 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,40Χ1,70M ΑΡΘΡΟ Η.152 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,10X1,70 M ΑΡΘΡΟ Η.153 (ΟΙΚ 62.30) ΣΙΔΗΡΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.154 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ. ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 30 MIN ΑΡΘΡΟ Η.155 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ - ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΑΡΘΡΟ Η.156 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΤΥΠΟΥ Κ ΑΡΘΡΟ Η.157 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΤΥΠΟΥ Θ03, Κ02, Κ03, Θ ΑΡΘΡΟ Η.158 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚH ΠOΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΟΝOΦΥΛΛΗ Η ΔIΦΥΛΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟY ΠAΧΟΥΣ 55MM ΠΕΡIΠΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΟΧH ΣΤΗ ΦΩΤΙA EΩΣ 60MIN, ΧΩΡIΣ ΥΑΛΩΤO ΤΜHΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.159 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΣΤΑΘΕΡA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΠΕΤAΣΜΑΤΑ ΤYΠΟΥ Κ4-Κ10-Κ ΑΡΘΡΟ Η.160 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΑΝΟΙΓOΜΕΝΑ, ΠΕΡΣΙΔΩΤA, ΔIΦΥΛΛΑ ΠΑΡAΘΥΡΑ ΤYΠΟΥ Κ ΑΡΘΡΟ Η.161 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΣΤΑΘΕΡA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤYΠΟΥ Κ06-Κ ΑΡΘΡΟ Η.162 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ Τ60' ΤΥΠΟΥ Κ04, Κ ΑΡΘΡΟ Η.163 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ, ΠΕΡΣΙΔΩΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΥΠΟΥ Κ Σελίδα 10

12 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.164 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ SHAFT Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΥ Θ ΑΡΘΡΟ Η.165 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΦΡΕΑΤΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.166 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.167 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90 MIN, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.168 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΦΥΛΛΗ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90 MIN, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.169 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ) ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 60 CM, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 3,00M, ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ Η.170 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ASCO (ΚΑΤΑ DIN 24532) ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΨΟΥΣ 5,10M ΑΡΘΡΟ Η.171 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ASCO (ΚΑΤΑ DIN 24532) ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΨΟΥΣ 5,60M (ΛΕΠΤ. Λ 18) ΑΡΘΡΟ Η.172 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΕΣ) ΠΛΑΤΟΥΣ 60 CM ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 6 M ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΣΑΤΙΝΕ ΑΡΘΡΟ Η173 (Ν ΟΙΚ ) AΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 90 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α17-Λ5-Λ6) ΑΡΘΡΟ Η.174 (ΟΙΚ 64.29) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ Φ50/2 MM ΑΡΘΡΟ Η.175 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 20 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α17-Λ08) ΑΡΘΡΟ Η.176 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 103 CM (ΑΡ. ΣΧ. Λ22) ΑΡΘΡΟ Η.177 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 103 CM, ΤΥΠΟΥ ASCO (ΑΡ. ΣΧ. Λ14) ΑΡΘΡΟ Η.178 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 90 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α16) ΑΡΘΡΟ Η.179 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50MM ΑΡΘΡΟ Η.180 (ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ. ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.181 (Ν ΟΙΚ ) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.182 (Ν ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50ΜΜ, ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.183 (Ν ΟΙΚ ) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΣΧΥΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.184 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 11

13 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΙΝΟΧ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.185 (ΟΙΚ ) ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.186 (Ν ΟΙΚ ) ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΡΘΡΟ Η.187 (ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 6,00 M ΑΡΘΡΟ Η.188 (ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 6,01 ΕΩΣ 12,00 M ΑΡΘΡΟ Η.189 (ΟΙΚ ) ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1,8 CM ΑΡΘΡΟ Η.190 (ΟΙΚ ) ΔΑΠΕΔΟ ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 8,01 ΕΩΣ 12,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.191 (Ν ΟΙΚ ) ΔΑΠΕΔΟ ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗ) ΞΥΛΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 8,01 ΕΩΣ 12,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.192 (ΟΙΚ ) ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 CM, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 MM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.193 (Ν ΟΙΚ ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.194 (ΟΙΚ 54.25) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΞΩΤΑ, ΚΑΜΠΥΛΑ, ΚΛΠ), ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.195 (ΟΙΚ 54.34) ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.196 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.197 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.198 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.199 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.200 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.201 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.202 (ΟΙΚ 54.50) ΘΥΡΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.203 (ΟΙΚ 54.51) ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.204 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.205 (ΟΙΚ 54.87) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟΠΗΚΤΟ ΤΟΙΧΟ Η ΕΛΑΦΡΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.206 (ΟΙΚ ) ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΛΑΡΙΚΟΕΙΔΗ (ΛΑΡΤΖΙΝΗ) Σελίδα 12

14 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.207 (ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 9X9 CM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.208 (ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 9X9 CM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.209 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.210 (ΟΙΚ 54.68) ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Η ΔΙΦΥΛΛΑ, ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.211 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΘΥΡΑ (ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 32 DB) ΑΡΘΡΟ Η.212 (Ν ΟΙΚ ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΦΑΣΩΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ UNSORTED, ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑISΙ 316, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.213 (Ν ΟΙΚ ) ΟΡΟΦΗ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ (MDF) ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ AGNIEGRE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 60Χ293 CM, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 17ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.214 (Ν ΟΙΚ ) ΟΡΟΦΗ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΑΚΑΖ ΟΚΟΥΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 600Χ1460 MM, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 17ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.215 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ Η ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΣΤΡΕΠΤΩΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ), ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ, ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 47 MM ΑΡΘΡΟ Η.216 (Ν ΟΙΚ ) ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΞΥΛΙΝΑ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΑ Η ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝ ΚΑΤΟΨΕΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ Η ΚΟΛΛΗΤΗ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (DIN 1052) ΑΡΘΡΟ Η.217 (ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ (MDF) ΠΑΧΟΥΣ 20 MM ΑΡΘΡΟ Η.218 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.219 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.220 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜDF ΠΑΧΟΥΣ 4ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α ΑΡΘΡΟ Η.221 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (ΣΤΥΛΟΙ-ΔΟΚΟΙ) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΟΚΟΛΩΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (DIN 1052) ΑΡΘΡΟ Η.222 (Ν ΟΙΚ ) ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΩΡΩΝ Ή ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.223 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PRISMA 2000 ΤΟΥ DROMEAS, ΜΕ ΥΑΛΩΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΞΥΛΟΥ (MDF) ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ Σελίδα 13

15 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.224 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ - ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.225 (ΟΙΚ 65.05) ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΘΡΟ Η.226 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ6) ΑΡΘΡΟ Η.227 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Κ5-Κ7) ΑΡΘΡΟ Η.228 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.229 (Ν ΟΙΚ ) ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ1-Κ2) ΑΡΘΡΟ Η.230 (Ν ΟΙΚ ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΚΜΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHLUTER ΑΡΘΡΟ Η.231 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.232 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.233 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ Η ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.234 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.235 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.236 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.237 (ΟΙΚ 65.32) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.238 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2 ΜΜ (5KG/Μ2), ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.239 (Ν ΟΙΚ ) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ, ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.240 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΕΓΓΙΤΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2MM (5KG/M2), ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.241 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ, ΜΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.242 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 15Χ100 ΜΜ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,45 ΜΜ ΑΡΘΡΟ Η.243 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 14

16 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Η ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 85Χ15 ΜΜ Η 100Χ15 ΜΜ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,45 ΜΜ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.6 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.244 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.245 (ΟΙΚ ) ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 MM, (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM, ΚΕΝΟ 8 MM, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM) ΑΡΘΡΟ Η.246 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 4,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.247 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.248 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ G60 (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ 60 MIN) ΑΡΘΡΟ Η.249 (ΟΙΚ ) ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ. ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 22 MM, (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM, ΚΕΝΟ 12 MM, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM) ΑΡΘΡΟ Η.250 (ΟΙΚ 76.25) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURIT ΠΑΧΟΥΣ 10 MM ΑΡΘΡΟ Η.251 (ΟΙΚ 77.15) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.252 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.253 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.254 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.255 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.256 (ΟΙΚ 77.83) XΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ RELIEF ΑΡΘΡΟ Η.257 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.258 (ΟΙΚ 77.68) ΑΠΟΞΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.259 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ Σελίδα 15

17 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.260 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΝΙΤΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.261 (ΟΙΚ 77.25) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.262 (ΟΙΚ ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.263 (ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.264 (ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.265 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (RUST PRIMER) ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΑΡΘΡΟ Η.266 (Ν ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.267 (Ν ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.268 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ (Π.Χ. ΣΙΛΕΝΙΟ) ΤΥΠΟΥ ENVIROSEAL ΤΗΣ THORΟ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.269 (ΟΙΚ ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.270 (ΟΙΚ 77.30) ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΑΣΤΑΡΙ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.271 (ΟΙΚ 77.10) ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.272 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.273 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ - ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.274 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.275 (ΟΙΚ 77.95) ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ (ANTIGRAFFITI) ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Η ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.276 (ΟΙΚ 72.11) ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.277 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΙΤΗΕRM R-1000 ΤΗΣ KONTI ΠΑΧ. 50 MM) Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.278 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ KSH 50 ΤΗΣ ΚΟΝΤΙ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (THS) ΠΑΧΟΥΣ 0,6MM, ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σελίδα 16

18 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.279 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10Χ6,5CM, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.280 (ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ - ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΕΥΡΟΥΣ 50 MM ΑΡΘΡΟ Η.281 (ΟΙΚ ) ΓΩΝΙΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ (ΛΟΥΚΙΑ ΟΡΟΦΩΝ). EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 25 CM ΑΡΘΡΟ Η.282 (ΟΙΚ ) ΡΟΖΕΤΤΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.283 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.284 (ΟΙΚ ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΠΑΧΟΥΣ 12,5 MM ΑΡΘΡΟ Η.285 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 MM ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.286 (ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 15 ΕΩΣ 20 MM, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600X600 MM Η 625X625 MM ΑΡΘΡΟ Η.287 (ΟΙΚ 78.51) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.288 (ΟΙΚ 79.09) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΑΡΘΡΟ Η.289 (ΟΙΚ 79.10) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.290 (ΟΙΚ 79.40) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.291 (ΟΙΚ 79.55) ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.292 (ΟΙΚ 79.47) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.293 (ΟΙΚ 79.46) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.294 (Ν ΟΙΚ ) ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VOLTEX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CETCO ΑΡΘΡΟ Η.295 (Ν ΟΙΚ ) ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΧΟΥΣ 5 CM ΑΡΘΡΟ Η.296 (ΟΙΚ 79.45) ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.297 (ΟΙΚ 79.48) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.298 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΩΠΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KNAUF, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.299 (ΟΙΚ 79.02) ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.300 (ΟΙΚ 79.08) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.301 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ Σελίδα 17

19 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.302 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WATERSTOP RX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CETCO ΑΡΘΡΟ Η.303 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΧΑ ΓΚΑΜ Η ΕΣΧΑ ΡΟΥΦ, Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΒΑΡΟΥΣ 4,0 KGR/M ΑΡΘΡΟ Η.304 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ENKADRAIN CK 10 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLBOND ΑΡΘΡΟ Η.305 (ΟΙΚ 79.18) ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΜΕ ΚΩΝΙΚΕΣ Η ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ (ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΑ) ΑΡΘΡΟ Η.306 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC-B-NB ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TROCAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.307 (ΟΙΚ 79.32) ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.308 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 0,08 MM ΑΡΘΡΟ Η.309 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIRIO P ΤΗΣ INDEX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,5 MM ΑΡΘΡΟ Η.310 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΧΟΥΣ 4 MM ΤΥΠΟΥ DEFEND ANTIROOTS Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.311 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.312 (ΟΙΚ 79.21) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.313 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΠΑΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIKAFUME- HR ΤΗΣ SIKA Η MICROPOZ ΤΗΣ SINTECNO Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.314 (ΟΙΚ 79.22) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.315 (ΟΙΚ 79.37) ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η.316 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΥΔΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALCHIMIKA 25 LM ΑΡΘΡΟ Η.317 (ΟΙΚ ) ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,40 MM ΑΡΘΡΟ Η.318 (ΟΙΚ 79.17) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.319 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΡΘΡΟ Η.320 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.321 (Ν ΟΙΚ ) ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FORTA ECONO-MONO 19 MM ΤΗΣ SINTECNO ΑΡΘΡΟ Η.322 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 18

20 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΥΠΕΡΕΥΣΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIKAMENT 230 ΤΗΣ SIKA Η TECNOS 95/40Α ΤΗΣ SINTECNO Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.323 (ΟΙΚ 38.18) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.324 (ΟΙΚ 76.21) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.325 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΠΙΖΟΤΕ ΕΠΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 5ΜΜ ΑΡΘΡΟ Η.326 (ΟΙΚ 73.47) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΛΟΥΚΙΑ) ΑΡΘΡΟ Η.327 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.328 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.329 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ REVINEX ΑΡΘΡΟ Η.330 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.331 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.332 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 LT ΑΡΘΡΟ Η.333 (Ν ΟΙΚ ) ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TOPSIT ΤΗΣ ERLAU-AG, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΥΣ Φ ΑΡΘΡΟ Η.334 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ), ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ARTESIT ΤΗΣ ERLAU AG ΑΡΘΡΟ Η.335 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ 400 Ή 500, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.336 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ LINE Y, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.337 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΟ Η.338 (Ν ΟΙΚ ) ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ COMBO ΑΡΘΡΟ Η.339 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VASURA ΤΗΣ ERLAU-AG ΑΡΘΡΟ Η.340 (Ν ΟΙΚ ) ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΩΡΩΝ Η ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΕΔΟΥ Η ΤΟΙΧΟΥ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 50 CM ΑΡΘΡΟ Η.341 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΓΚΟΣ) ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 60CM ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 90 CM, ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.342 (Ν ΟΙΚ ) ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ (ΓΚΙΣΕ), ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ 40 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ Σελίδα 19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,145 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,152 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα