Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ) Α.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Θ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {ΣΤ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.5 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Ι} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Κ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.7 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Λ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.1 (Ν ΟΔΟ Α-25.1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.2 (ΟΙΚ 41.01) ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.3 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Η ΠΟΤΑΜΟΥ Η ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,6-3,2 CM ΑΡΘΡΟ Η.4 (ΟΙΚ 20.10) ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.5 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 51,00 M ΑΡΘΡΟ Η.6 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 12,00 M Σελίδα 2

4 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.7 (ΟΙΚ 22.02) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ Η ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΡΘΡΟ Η.8 (ΟΙΚ 22.03) ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.9 (ΟΙΚ 22.04) ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.10 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ Η.11 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.12 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.13 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.14 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΛΠ Η ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.15 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.16 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.17 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.18 (ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ - ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΆΝΩ ΤΟΥ 50% ΑΡΘΡΟ Η.19 (ΟΙΚ 22.23) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.20 (ΟΙΚ 22.56) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.21 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ - ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 0,10 M ΑΡΘΡΟ Η.22 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,01 M² ΕΩΣ 2,50 M² ΑΡΘΡΟ Η.23 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ, ΦΩΛΕΩΝ Η ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 0,50 M² ΚΑΙ ΕΩΣ 1,00 M² ΑΡΘΡΟ Η.24 (ΟΙΚ 22.45) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.25 (ΟΙΚ 22.50) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Η ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.26 (ΟΙΚ 22.51) Σελίδα 3

5 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.27 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑΒΑΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΘΡΟ Η.28 (ΟΙΚ 22.54) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΡΟΦΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.29 (ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.30 (ΟΙΚ 22.72) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝOΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.31 (Ν ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΛΕΚΑΝΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΑ, ΝΕΡΟΧΥΤΗ Κ.Λ.Π.) ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.32 (ΟΙΚ ) ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.33 (ΟΙΚ ) ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 0,25 M ΑΡΘΡΟ Η.34 (Ν ΟΙΚ ) ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ Η.35 (ΟΙΚ 20.40) ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.36 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.37 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/ ΑΡΘΡΟ Η.38 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.39 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.40 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/ ΑΡΘΡΟ Η.41 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/ ΑΡΘΡΟ Η.42 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.43 (ΟΙΚ ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.44 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/ ΑΡΘΡΟ Η.45 (ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/ ΑΡΘΡΟ Η.46 (ΟΙΚ ) Σελίδα 4

6 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30,00M³ - ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ ΑΡΘΡΟ Η.47 (ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑ. ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.48 (ΟΙΚ 35.02) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.49 (ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B500C (S500S) ΑΡΘΡΟ Η.50 (ΟΙΚ ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C (S500S) ΑΡΘΡΟ Η.51 (ΟΙΚ ) ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ ΤΩΝ 250 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ M³ ΑΡΘΡΟ Η.52 (ΟΙΚ 38.06) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.53 (ΟΙΚ 38.13) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.54 (ΟΙΚ 38.03) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.55 (ΟΙΚ 38.10) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝΙΔΩΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.56 (ΟΙΚ 38.02) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.57 (ΟΙΚ 38.01) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η 58 (ΟΙΚ 79.24) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.59 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.60 (ΟΙΚ ) ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.61 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤ. 100X19X20,5 CM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ 100 BETEL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.62 (Ν ΟΙΚ ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.63 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5X5 CM ΑΡΘΡΟ Η.64 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EMACO S88 C ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.65 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΥ ΒΛΗΤΡΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.66 (ΟΙΚ ) ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.67 (ΟΙΚ ) Σελίδα 5

7 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΟΙΝΕΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.68 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΘΥΡΩΝ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.69 (ΟΙΚ ) ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ 0,08 M³ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.70 (ΟΙΚ ) ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΑΤΗΣ ΟΨΗΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΑΤΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ 0,08 M³ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.71 (ΟΙΚ 45.04) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΜΩΣΑΪΚΟ) ΑΡΘΡΟ Η.72 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ (ΔΡΟΜΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.73 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΠΛΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.74 (ΟΙΚ ) ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM - ΠΑΧΟΥΣ 1 1/2 ΠΛΙΝΘΩΝ (ΥΠΕΡΜΠΑΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ) ΑΡΘΡΟ Η.75 (ΟΙΚ ) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.76 (ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ - ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.77 (ΟΙΚ 71.31) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.78 (ΟΙΚ 71.21) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.79 (ΟΙΚ 71.52) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.80 (Ν ΟΙΚ ) ΞΥΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.81 (ΟΙΚ 73.91) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.82 (ΟΙΚ 73.94) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.83 (Ν ΟΙΚ ) ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΜΜ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ SIKA Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.84 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΥΚΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΑΡΘΡΟ Η.85 (Ν ΟΙΚ ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΩΝ Κ.Λ.Π ΑΡΘΡΟ Η.86 (Ν ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΛΟΥΚΙΑ) ΛΕΠΤ. Λ Σελίδα 6

8 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.87 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Η ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 2,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.88 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.89 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ΜΠΟΡΤΟΥΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ Η 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.90 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.91 (ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.92 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.93 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΡΘΡΟ Η.94 (ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ΜΠΟΡΤΟΥΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - KΑΤΩΦΛΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ CM ΑΡΘΡΟ Η.95 (ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.96 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞ ΙΣΟΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3CM ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ/M ΑΡΘΡΟ Η.97 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 11 ΕΩΣ 40CM ΑΡΘΡΟ Η.98 (Ν ΟΙΚ ) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΥΒΑΤΕΠΙΑ) ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ NΕΣΤΟΥ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 12 CM ΑΡΘΡΟ Η.99 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.100 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M ΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM / 2 CM (ΒΑΤΗΡΩΝ /ΜΕΤΩΠΩΝ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΕΥΘΕΙΩΝ Ή ΛΟΞΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.101 (ΟΙΚ 73.76) ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.102 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞ ΙΣΟΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 2CM ΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΑΚΩΝ 11 ΕΩΣ 25 ΤΕΜ/M2, ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΓΛΑΙ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΛΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM ΚΑΙ 30Χ30 CM ΑΡΘΡΟ Η.103 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ ΧΤΕΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2CM (ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ/M2), ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΕΣΤΟΥ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.104 (ΟΙΚ ) Σελίδα 7

9 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M - OΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΑΡΘΡΟ Η.105 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ή ΒΥΤΙΝΑΣ, Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 3CM, ΜΕ ΓΟΥΡΝΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 60 CM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1,50M ΑΡΘΡΟ Η.106 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Η.107 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑ Ή ΕΓΧΡΩΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.108 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.109 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20 CM ΑΡΘΡΟ Η.110 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 CM ΑΡΘΡΟ Η.111 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40 CM ΑΡΘΡΟ Η.112 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON/KERASTAR Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.113 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20CM, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JΟHΝSON ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΕRΑLUX ΤΥΠΟΥ "MAXIM" Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.114 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΟΥΒΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ9Χ6 CM ΤΥΠΟΥ ΠΛΙΝΘΟΧΡΩΜ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΜΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΜΑΖΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.115 (ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20 CM ΑΡΘΡΟ Η.116 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.117 (ΟΙΚ 73.35) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΡΘΡΟ Η.118 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 CM ΑΡΘΡΟ Η.119 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.120 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.121 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Η ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 CM ΑΡΘΡΟ Η.122 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.123 (ΟΙΚ 61.05) Σελίδα 8

10 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160 MM ΑΡΘΡΟ Η.124 (ΟΙΚ 61.06) ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ >160 MM ΑΡΘΡΟ Η.125 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΟΤΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CATNIC Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.126 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.127 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5,60MX2,00MX3,50M (ΥΨΟΣ), ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (ΤHS) ΠΑΧΟΥΣ 4 ΚΑΙ 10MM ΑΡΘΡΟ Η.128 (ΟΙΚ 61.01) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΘΥΡΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ, ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ 8-16 CM ΑΡΘΡΟ Η.129 (Ν ΟΙΚ ) ΔΟΚΟΘΗΚΗ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΟΣ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΟΚΟΥ Η ΣΤΥΛΟΥ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5MM ΑΡΘΡΟ Η.130 (ΟΙΚ 61.12) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.131 (ΟΙΚ 61.13) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΚΜΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.132 (ΟΙΚ 61.30) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.133 (ΟΙΚ 61.31) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.134 (Ν ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.135 (ΟΙΚ 61.11) ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟ Η.136 (ΟΙΚ 61.22) ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ - ΛΑΣΠΩΤΗΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.137 (Ν ΟΙΚ ) ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΥΠΟΥ ASCO Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.138 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X19X2,5 CM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BETEL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.139 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΓΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟ ΛΑΜΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.140 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΝΑΒΟΥ 312Χ114MM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.141 (ΟΙΚ 61.19) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ ΑΡΘΡΟ Η.142 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KSH ΤΗΣ KONTI Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 9

11 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.143 (ΟΙΚ 62.40) ΚΑΣΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.144 (ΟΙΚ 62.04) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.145 (ΟΙΚ 62.24) ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.146 (ΟΙΚ 62.50) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.147 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ Ή ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, Ή ΥΑΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.148 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΕΣ ΘΥΡΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΕΞ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΙΚΑΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.149 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.150 (Ν ΟΙΚ ) TΕΤΡΑΦΥΛΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,60Χ1,80M ΑΡΘΡΟ Η.151 (Ν ΟΙΚ ) ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,40Χ1,70M ΑΡΘΡΟ Η.152 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,10X1,70 M ΑΡΘΡΟ Η.153 (ΟΙΚ 62.30) ΣΙΔΗΡΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.154 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ. ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 30 MIN ΑΡΘΡΟ Η.155 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ - ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΑΡΘΡΟ Η.156 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΤΥΠΟΥ Κ ΑΡΘΡΟ Η.157 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN ΤΥΠΟΥ Θ03, Κ02, Κ03, Θ ΑΡΘΡΟ Η.158 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚH ΠOΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΟΝOΦΥΛΛΗ Η ΔIΦΥΛΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟY ΠAΧΟΥΣ 55MM ΠΕΡIΠΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΟΧH ΣΤΗ ΦΩΤΙA EΩΣ 60MIN, ΧΩΡIΣ ΥΑΛΩΤO ΤΜHΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.159 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΣΤΑΘΕΡA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΠΕΤAΣΜΑΤΑ ΤYΠΟΥ Κ4-Κ10-Κ ΑΡΘΡΟ Η.160 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΑΝΟΙΓOΜΕΝΑ, ΠΕΡΣΙΔΩΤA, ΔIΦΥΛΛΑ ΠΑΡAΘΥΡΑ ΤYΠΟΥ Κ ΑΡΘΡΟ Η.161 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΕΞΩΤΕΡΙΚA, ΣΤΑΘΕΡA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤYΠΟΥ Κ06-Κ ΑΡΘΡΟ Η.162 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚA, ΠΕΡΣΙΔΩΤA ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ Τ60' ΤΥΠΟΥ Κ04, Κ ΑΡΘΡΟ Η.163 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ, ΠΕΡΣΙΔΩΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΥΠΟΥ Κ Σελίδα 10

12 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.164 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ SHAFT Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΥ Θ ΑΡΘΡΟ Η.165 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΦΡΕΑΤΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.166 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.167 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90 MIN, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.168 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΦΥΛΛΗ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90 MIN, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.169 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ) ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 60 CM, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 3,00M, ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ Η.170 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ASCO (ΚΑΤΑ DIN 24532) ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΨΟΥΣ 5,10M ΑΡΘΡΟ Η.171 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ASCO (ΚΑΤΑ DIN 24532) ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΨΟΥΣ 5,60M (ΛΕΠΤ. Λ 18) ΑΡΘΡΟ Η.172 (Ν ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΕΣ) ΠΛΑΤΟΥΣ 60 CM ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 6 M ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΣΑΤΙΝΕ ΑΡΘΡΟ Η173 (Ν ΟΙΚ ) AΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 90 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α17-Λ5-Λ6) ΑΡΘΡΟ Η.174 (ΟΙΚ 64.29) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ Φ50/2 MM ΑΡΘΡΟ Η.175 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 20 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α17-Λ08) ΑΡΘΡΟ Η.176 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 103 CM (ΑΡ. ΣΧ. Λ22) ΑΡΘΡΟ Η.177 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 103 CM, ΤΥΠΟΥ ASCO (ΑΡ. ΣΧ. Λ14) ΑΡΘΡΟ Η.178 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 90 CM (ΑΡ. ΣΧ. Α16) ΑΡΘΡΟ Η.179 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50MM ΑΡΘΡΟ Η.180 (ΟΙΚ ) ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ. ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.181 (Ν ΟΙΚ ) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.182 (Ν ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50ΜΜ, ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.183 (Ν ΟΙΚ ) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΣΧΥΡΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.184 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 11

13 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΙΝΟΧ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.185 (ΟΙΚ ) ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.186 (Ν ΟΙΚ ) ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΡΘΡΟ Η.187 (ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 6,00 M ΑΡΘΡΟ Η.188 (ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 6,01 ΕΩΣ 12,00 M ΑΡΘΡΟ Η.189 (ΟΙΚ ) ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1,8 CM ΑΡΘΡΟ Η.190 (ΟΙΚ ) ΔΑΠΕΔΟ ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 8,01 ΕΩΣ 12,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.191 (Ν ΟΙΚ ) ΔΑΠΕΔΟ ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗ) ΞΥΛΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 8,01 ΕΩΣ 12,0 CM ΑΡΘΡΟ Η.192 (ΟΙΚ ) ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 CM, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 MM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.193 (Ν ΟΙΚ ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.194 (ΟΙΚ 54.25) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΞΩΤΑ, ΚΑΜΠΥΛΑ, ΚΛΠ), ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.195 (ΟΙΚ 54.34) ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.196 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.197 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.198 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.199 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.200 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM ΑΡΘΡΟ Η.201 (ΟΙΚ ) ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 23 CM ΑΡΘΡΟ Η.202 (ΟΙΚ 54.50) ΘΥΡΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.203 (ΟΙΚ 54.51) ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.204 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.205 (ΟΙΚ 54.87) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟΠΗΚΤΟ ΤΟΙΧΟ Η ΕΛΑΦΡΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.206 (ΟΙΚ ) ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΛΑΡΙΚΟΕΙΔΗ (ΛΑΡΤΖΙΝΗ) Σελίδα 12

14 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.207 (ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 9X9 CM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.208 (ΟΙΚ ) ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 9X9 CM - ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.209 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.210 (ΟΙΚ 54.68) ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Η ΔΙΦΥΛΛΑ, ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.211 (Ν ΟΙΚ ) ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΘΥΡΑ (ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 32 DB) ΑΡΘΡΟ Η.212 (Ν ΟΙΚ ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΦΑΣΩΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ UNSORTED, ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑISΙ 316, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.213 (Ν ΟΙΚ ) ΟΡΟΦΗ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ (MDF) ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ AGNIEGRE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 60Χ293 CM, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 17ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.214 (Ν ΟΙΚ ) ΟΡΟΦΗ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΑΚΑΖ ΟΚΟΥΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 600Χ1460 MM, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 17ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ Ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.215 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ Η ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΣΤΡΕΠΤΩΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ), ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ, ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 47 MM ΑΡΘΡΟ Η.216 (Ν ΟΙΚ ) ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΞΥΛΙΝΑ, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΑ Η ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΝ ΚΑΤΟΨΕΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ Η ΚΟΛΛΗΤΗ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (DIN 1052) ΑΡΘΡΟ Η.217 (ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ (MDF) ΠΑΧΟΥΣ 20 MM ΑΡΘΡΟ Η.218 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.219 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.220 (Ν ΟΙΚ ) ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΣΑ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜDF ΠΑΧΟΥΣ 4ΜΜ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α ΑΡΘΡΟ Η.221 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (ΣΤΥΛΟΙ-ΔΟΚΟΙ) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΟΚΟΛΩΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (DIN 1052) ΑΡΘΡΟ Η.222 (Ν ΟΙΚ ) ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΩΡΩΝ Ή ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.223 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PRISMA 2000 ΤΟΥ DROMEAS, ΜΕ ΥΑΛΩΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΞΥΛΟΥ (MDF) ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ Σελίδα 13

15 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.224 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ - ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.225 (ΟΙΚ 65.05) ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΘΡΟ Η.226 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ6) ΑΡΘΡΟ Η.227 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Κ5-Κ7) ΑΡΘΡΟ Η.228 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.229 (Ν ΟΙΚ ) ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΑΚΛΕΙΝΟΜΕΝΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΣΕΙΡΑΣ 2300 (ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ1-Κ2) ΑΡΘΡΟ Η.230 (Ν ΟΙΚ ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΚΜΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHLUTER ΑΡΘΡΟ Η.231 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.232 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.233 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ Η ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.234 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.235 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.236 (Ν ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.237 (ΟΙΚ 65.32) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.238 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2 ΜΜ (5KG/Μ2), ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.239 (Ν ΟΙΚ ) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ, ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.240 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΕΓΓΙΤΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2MM (5KG/M2), ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΡΘΡΟ Η.241 (Ν ΟΙΚ ) ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ, ΜΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΑΛΙΝΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΡΘΡΟ Η.242 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 15Χ100 ΜΜ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,45 ΜΜ ΑΡΘΡΟ Η.243 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 14

16 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Η ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 85Χ15 ΜΜ Η 100Χ15 ΜΜ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,45 ΜΜ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Η.1.6 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Η.244 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.245 (ΟΙΚ ) ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 MM, (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM, ΚΕΝΟ 8 MM, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM) ΑΡΘΡΟ Η.246 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 4,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.247 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM ΑΡΘΡΟ Η.248 (ΟΙΚ ) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ G60 (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ 60 MIN) ΑΡΘΡΟ Η.249 (ΟΙΚ ) ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ. ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 22 MM, (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM, ΚΕΝΟ 12 MM, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 MM) ΑΡΘΡΟ Η.250 (ΟΙΚ 76.25) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURIT ΠΑΧΟΥΣ 10 MM ΑΡΘΡΟ Η.251 (ΟΙΚ 77.15) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.252 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.253 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.254 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η.255 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.256 (ΟΙΚ 77.83) XΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ RELIEF ΑΡΘΡΟ Η.257 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.258 (ΟΙΚ 77.68) ΑΠΟΞΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.259 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ Σελίδα 15

17 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.260 (ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΝΙΤΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.261 (ΟΙΚ 77.25) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ Η.262 (ΟΙΚ ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.263 (ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.264 (ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.265 (Ν ΟΙΚ ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (RUST PRIMER) ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΑΡΘΡΟ Η.266 (Ν ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.267 (Ν ΟΙΚ ) ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.268 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ (Π.Χ. ΣΙΛΕΝΙΟ) ΤΥΠΟΥ ENVIROSEAL ΤΗΣ THORΟ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.269 (ΟΙΚ ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.270 (ΟΙΚ 77.30) ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΑΣΤΑΡΙ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.271 (ΟΙΚ 77.10) ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.272 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.273 (ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ - ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.274 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.275 (ΟΙΚ 77.95) ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ (ANTIGRAFFITI) ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Η ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.276 (ΟΙΚ 72.11) ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.277 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΙΤΗΕRM R-1000 ΤΗΣ KONTI ΠΑΧ. 50 MM) Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.278 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ KSH 50 ΤΗΣ ΚΟΝΤΙ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (THS) ΠΑΧΟΥΣ 0,6MM, ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σελίδα 16

18 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.279 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10Χ6,5CM, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.280 (ΟΙΚ ) ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ - ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΕΥΡΟΥΣ 50 MM ΑΡΘΡΟ Η.281 (ΟΙΚ ) ΓΩΝΙΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ (ΛΟΥΚΙΑ ΟΡΟΦΩΝ). EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 25 CM ΑΡΘΡΟ Η.282 (ΟΙΚ ) ΡΟΖΕΤΤΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 40 CM ΑΡΘΡΟ Η.283 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.284 (ΟΙΚ ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΠΑΧΟΥΣ 12,5 MM ΑΡΘΡΟ Η.285 (Ν ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 MM ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.286 (ΟΙΚ ) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 15 ΕΩΣ 20 MM, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600X600 MM Η 625X625 MM ΑΡΘΡΟ Η.287 (ΟΙΚ 78.51) ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.288 (ΟΙΚ 79.09) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΑΡΘΡΟ Η.289 (ΟΙΚ 79.10) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΥΔΡΑΤΜΟΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.290 (ΟΙΚ 79.40) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.291 (ΟΙΚ 79.55) ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.292 (ΟΙΚ 79.47) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.293 (ΟΙΚ 79.46) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.294 (Ν ΟΙΚ ) ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VOLTEX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CETCO ΑΡΘΡΟ Η.295 (Ν ΟΙΚ ) ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΧΟΥΣ 5 CM ΑΡΘΡΟ Η.296 (ΟΙΚ 79.45) ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ Η.297 (ΟΙΚ 79.48) ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΡΘΡΟ Η.298 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΩΠΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KNAUF, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Η.299 (ΟΙΚ 79.02) ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.300 (ΟΙΚ 79.08) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ Η.301 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ Σελίδα 17

19 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ Η.302 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WATERSTOP RX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CETCO ΑΡΘΡΟ Η.303 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΧΑ ΓΚΑΜ Η ΕΣΧΑ ΡΟΥΦ, Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ, ΒΑΡΟΥΣ 4,0 KGR/M ΑΡΘΡΟ Η.304 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ENKADRAIN CK 10 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLBOND ΑΡΘΡΟ Η.305 (ΟΙΚ 79.18) ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΜΕ ΚΩΝΙΚΕΣ Η ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ (ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΑ) ΑΡΘΡΟ Η.306 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC-B-NB ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TROCAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.307 (ΟΙΚ 79.32) ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.308 (ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 0,08 MM ΑΡΘΡΟ Η.309 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIRIO P ΤΗΣ INDEX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,5 MM ΑΡΘΡΟ Η.310 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΧΟΥΣ 4 MM ΤΥΠΟΥ DEFEND ANTIROOTS Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.311 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.312 (ΟΙΚ 79.21) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.313 (Ν ΟΙΚ ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΠΑΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIKAFUME- HR ΤΗΣ SIKA Η MICROPOZ ΤΗΣ SINTECNO Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.314 (ΟΙΚ 79.22) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.315 (ΟΙΚ 79.37) ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η.316 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΥΔΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALCHIMIKA 25 LM ΑΡΘΡΟ Η.317 (ΟΙΚ ) ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,40 MM ΑΡΘΡΟ Η.318 (ΟΙΚ 79.17) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΡΘΡΟ Η.319 (Ν ΟΙΚ ) ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΡΘΡΟ Η.320 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ Η.321 (Ν ΟΙΚ ) ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FORTA ECONO-MONO 19 MM ΤΗΣ SINTECNO ΑΡΘΡΟ Η.322 (Ν ΟΙΚ ) Σελίδα 18

20 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΥΠΕΡΕΥΣΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIKAMENT 230 ΤΗΣ SIKA Η TECNOS 95/40Α ΤΗΣ SINTECNO Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.323 (ΟΙΚ 38.18) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΡΘΡΟ Η.324 (ΟΙΚ 76.21) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.325 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΠΙΖΟΤΕ ΕΠΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 5ΜΜ ΑΡΘΡΟ Η.326 (ΟΙΚ 73.47) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΛΟΥΚΙΑ) ΑΡΘΡΟ Η.327 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.328 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ Η.329 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ REVINEX ΑΡΘΡΟ Η.330 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.331 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Η.332 (Ν ΟΙΚ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 LT ΑΡΘΡΟ Η.333 (Ν ΟΙΚ ) ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TOPSIT ΤΗΣ ERLAU-AG, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΑΥΡΟΥΣ Φ ΑΡΘΡΟ Η.334 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (ΠΑΓΚΑΚΙ), ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ARTESIT ΤΗΣ ERLAU AG ΑΡΘΡΟ Η.335 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ 400 Ή 500, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.336 (Ν ΟΙΚ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ LINE Y, ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Η.337 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΟ Η.338 (Ν ΟΙΚ ) ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DROMEAS ΣΕΙΡΑΣ COMBO ΑΡΘΡΟ Η.339 (Ν ΟΙΚ ) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VASURA ΤΗΣ ERLAU-AG ΑΡΘΡΟ Η.340 (Ν ΟΙΚ ) ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΩΡΩΝ Η ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΕΔΟΥ Η ΤΟΙΧΟΥ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 50 CM ΑΡΘΡΟ Η.341 (Ν ΟΙΚ ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΓΚΟΣ) ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 60CM ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 90 CM, ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Η.342 (Ν ΟΙΚ ) ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ (ΓΚΙΣΕ), ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΟΣ 40 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ Σελίδα 19

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ > 2.000.000 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του π/υ για τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000 ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα