στην πρόταση νόµου «Νέο Λύκειο και σύστηµα πρόσβασης στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση» Α. Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην πρόταση νόµου «Νέο Λύκειο και σύστηµα πρόσβασης στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση» Α. Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Νέο Λύκειο και σύστηµα πρόσβασης στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση» Α. Γενικό Μέρος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη µεταπολίτευση και µετά), το ζήτηµα του Λυκείου, και το συνδεό- µενο µε αυτό, ζήτηµα των εισαγωγικών εξετάσεων αποτέλεσε σηµείο αιχµής της εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Η εκτενής συζήτηση που το ζήτηµα αυτό διαχρονικά έχει προκαλέσει, οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι για πολλές δεκαετίες η ελληνική κοινωνία είδε την εκπαίδευση των παιδιών της και την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ως το όχηµα µίας µοναδικής ευκαιρίας για ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή στη βαθµίδα αυτή συντονίζεται µε τις βαθύτερες ανησυχίες και ανασφάλειες για το µέλλον των παιδιών µας. Ως αποτέλεσµα το θέµα αυτό συχνά προκαλεί δυσανάλογα µεγάλη κοινωνική πίεση. Είναι χαρακτηριστικό του τεράστιου συµβολικού του βάρους, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ίσως η µόνη χώρα της Ευρώπης όπου οι αλλαγές στο Λύκειο, οι εισαγωγικές εξετάσεις, και τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών, γίνονται πρωτοσέλιδα στις µεγαλύτερες εφηµερίδες εθνικής κυκλοφορίας και «πρώτη είδηση» σε όλα τα τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτή η τάση άλλωστε πιστοποιείται και από το γεγονός ότι η ζήτηση για ανώτατου επιπέδου σπουδές είναι τόσο µεγάλη ώστε σχεδόν το σύνολο των αποφοίτων Λυκείων κάθε έτος να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση (µάλιστα το 65%-70% εισάγεται, στο ποσοστό πρέπει να προστεθεί ο σηµαντικός α- ριθµός ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό). Η υ- ψηλή ζήτηση για ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα είναι ο βασικός λόγος για τη διατήρηση του συστήµατος του numerus clausus. Σε αυτή την υψηλή ζήτηση για ακαδη- µαϊκού τύπου σπουδές συµβάλλει εκτός των άλλων και η έλλειψη ενός αξιόπιστου και ποιοτικού συστήµατος τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα έδινε στους νέους ανθρώπους άµεση διέξοδο στην αγορά εργασίας. Η πίεση που προκύπτει από την αντικειµενική αδυνα- µία του πανεπιστηµιακού συστήµατος να ανταποκριθεί στη ζήτηση έχει αποτυπωθεί στις πολλές αλλαγές του συστήµατος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση από το 1964 µέχρι σήµερα (µέσος χρόνος επιβίωσης ενός συστήµατος περίπου τα 8 έτη). Η ψύχραιµη και νηφάλια προσέγγιση του θέµατος α- παιτεί λεπτοµερή αποτύπωση του τι έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα, και σε τι προβλήµατα και προκλήσεις έ- χουµε να απαντήσουµε στο µέλλον. Καµία αλλαγή δεν µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα, εάν δεν λάβει υπόψη της τα αποτελέσµατα αυτής της ψύχραιµης ανάλυσης, που πρέπει να συνεκτιµήσει: το διάλογο που έχει διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ και τη συναίνεση που έχει προκύψει σε κρίσιµα ζητήµατα, τα δεδοµένα και τις πρακτικές των εκπαιδευτικά επιτυχηµένων χωρών, την παράδοση και το χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους. 2. Η σηµερινή κατάσταση στο Λύκειο Η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει προχωρήσει σε σηµαντικές επενδύσεις στη βαθµίδα του Λυκείου, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού, όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδοµών. Παράλληλα έχουν επιχειρηθεί πολλαπλές απόπειρες αλλαγής των προγραµµάτων σπουδών. Το Λύκειο, όπως λειτουργεί σήµερα, είναι κατά βάση µια βαθµίδα που προσφέρει αποσπασµατικού χαρακτήρα γνώσεις, µε λίγα µαθήµατα ειδίκευσης και ακόµη λιγότερα µαθήµατα επιλογής. Συγκεκριµένα, σε κάθε µαθητή προσφέρονται συνολικά στις τρεις τάξεις 48 µαθήµατα, εκ των οποίων τα 38 είναι γενικής παιδείας, τα 7 είναι κατεύθυνσης και µόλις τα 3 ελεύθερης επιλογής. Οι µαθητές αναλώνονται πολύ στην αφοµοίωση πολλών κατακερµατισµένων πληροφοριών που εντάσσονται σε πολλά γνωστικά πεδία, ενώ η διδασκαλία έχει ως βάση τις διαλέξεις που αφήνουν στους µαθητές ελάχιστα περιθώρια για δηµιουργική αυτενέργεια και πρωτοβουλία. Η κατάσταση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε τα διεθνώς ισχύοντα. Παράλληλα αποτελεί κοινό τόπο, που επανειληµµένως έχει αποτυπωθεί σε πολλές έρευνες της κοινής γνώµης, ότι το πρόγραµµα σπουδών του σηµερινού Λυκείου: Αποθαρρύνει τη δηµιουργικότητα και την πρωτοτυπία και ανταµείβει τη στείρα αποµνηµόνευση της ύλης. Δεν λαµβάνει υπόψη του τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά των µαθητών. Φορτώνει µε υπέρµετρο άγχος και πίεση τους µαθητές. Αυτή η πίεση έχει επιπτώσεις στην προσωπική και τη σχολική ζωή των εφήβων και οδηγεί σε απαξίωση του σχολείου. Οδηγεί σε αδυναµία εµπέδωσης της ύλης λόγω του κατακερµατισµού του σχολικού χρόνου σε πολλά γνωστικά αντικείµενα, τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς, και στο απαραίτητο για τις εισαγωγικές εξετάσεις βάθος. Παράλληλα, ακυρώνεται ο παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσµα όλων των προαναφερθέντων ελλειµµάτων είναι η ελληνική οικογένεια να αιµορραγεί οικονοµικά. 3. Οι προτεινόµενες αλλαγές Όπως µας δείχνει τόσο η περιγραφή της κατάστασης που προηγήθηκε, όσο όµως και η εµπειρία όλων των φορέων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, το πρόβληµα έγκειται και στη δοµή και τη λογική του προγράµµατος σπουδών. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το κέντρο βάρους των αλλαγών που προτείνονται: Το Λύκειο γίνεται βαθµίδα απόκτησης στέρεης γενικής παιδείας σε γνωστικά αντικείµενα κεντρικής σηµασίας για την εκπαίδευση, δίχως όµως τίποτε να εµποδίζει και τον βαθµιαίο προσανατολισµό των µαθητών προς τα ατοµικά ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες τους για περαιτέρω σπουδές µετά το Λύκειο. Μετά την Α' Λυκείου (την τελευταία τάξη της αποκλειστικά γενικής παιδείας, που τώρα γίνεται πραγµατική «γέφυρα» µεταξύ Γυµνασίου και Λυκείου), προχωρούµε στη Β' Λυκείου, όπου προσχηµατίζεται ένας πρώτος προσανατολισµός των µαθη-

2 2 τών, ο οποίος θα πάρει την τελική του µορφή στη Γ' Λυκείου. Λαµβάνεται κάθε πρόνοια, ώστε και να διευκολύνεται ο βαθµιαίος αυτός προσανατολισµός των µαθητών, αλλά και να µη λειτουργεί εις βάρος των στόχων της γενικής παιδείας. Αναδιατάσσεται ο αριθµός των µαθηµάτων, και ανακαθορίζονται το περιεχόµενο και ο τρόπος διδασκαλίας τους. Διευκολύνεται η πρόσβαση στις βαθιές δοµές γνώσης χάρη στα µαθήµατα της επιλογής των παιδιών που θεσπίζονται, ενώ, ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται και επαρκής χρόνος, στο σχολείο, για την ολοκληρωµένη κάλυψή τους. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι µονόωρο µάθηµα δεν υφίσταται στο νέο Λύκειο. Τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας (Νέα και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία-Λογοτεχνία), η Ι- στορία, και τα Μαθηµατικά, συνιστούν τον τριπλό πυρήνα των µαθηµάτων γενικής παιδείας, τα οποία οι µαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τις ατοµικές κλίσεις και τις επιλογές τους. Είναι εδώ ορατός ο στόχος, οι όποιες ειδικότερες κλίσεις των µαθητών να περιστρέφονται γύρω από την απόκτηση µιας ευρύτερης γενικής παιδείας, η οποία θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την επικοινωνία (Γλώσσα), την αυτογνωσία και την ολοκληρωµένη εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα (Ιστορία) και τη µαθηµατική σύλληψη της πραγµατικότητας (Μαθηµατικά). Εισάγεται η «ερευνητική» ή «συνθετική εργασία» (αγγλικά Project), ως διακριτή ενότητα του προγράµµατος σπουδών, για να αποκτήσουν οι µαθητές την πολύτι- µη εµπειρία διαχείρισης µαθησιακών έργων ανοικτού τύπου, τα οποία απαιτούν εγκάρσιες ικανότητες όπως είναι µεταξύ άλλων: ο σχεδιασµός και η επίλυση προβληµάτων, η δηµιουργικότητα και η κριτική σκέψη και η καινοτοµία, η εφαρµογή της θεωρητικής γνώσης σε πραγµατικά πλαίσια εφαρµογών και ο συνδυασµός των γνώσεων από διάφορα µαθήµατα. Η ερευνητική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές. Αξιολογείται αυτόνο- µα, και ο βαθµός της προσµετράται ισότιµα µε τους βαθ- µούς των υπόλοιπων µαθηµάτων. Η αξιολόγηση συνεκτι- µά όχι µόνον το αποτέλεσµα της εργασίας των µαθητών, αλλά και την όλη διαδικασία εκπόνησής της. Διευρύνεται ουσιαστικά το φάσµα των επιλογών των µαθητών. Το Νέο Λύκειο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, παρέχει στέρεη γενική παιδεία. Παράλληλα όµως, και σε αντιδιαστολή προς το σηµερινό (που δίνει µόλις τρία µαθήµατα επιλογής), διευκολύνει τον µαθητή σε προσωπικές επιλογές µαθηµάτων, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, παρέχοντάς του συµπαράσταση στους σχεδιασµούς του για πρόσβαση στην ε- πόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα: και στις τρεις τάξεις, του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα το θέµα της ε- ρευνητικής εργασίας, από το γνωστικό εκείνο πεδίο µε το οποίο επιθυµεί να ασχοληθεί προπάντων στη Β' και στη Γ' Λυκείου, του δίνει ελευθερία να επιλέξει τον κύκλο ή το άθροισµα εκείνο µαθηµάτων που θα υπηρετήσουν τις ανάγκες του, όχι βέβαια χωρίς την πάντα χρήσι- µη εσωτερική καθοδήγηση. Η εσωτερική αυτή συµβουλευτική διαδικασία ουσιαστικοποιείται τώρα, για να α- νταποκρίνονται σύµµετρα προς τις ρυθµίσεις που εισάγονται στις επόµενες παραγράφους, και γίνεται ακόµη περισσότερο απαραίτητη, όσο η απεριόριστη προσφορά επιλεγόµενων µαθηµάτων εκ των πραγµάτων δεν είναι δυνατή σε όλα τα σχολεία και σε όλα τα γεωγραφικά ση- µεία της επικράτειας. Ενισχύεται ουσιαστικά η Τέχνη και ο Πολιτισµός. Το σχετικό πεδίο (που σήµερα περιορίζεται σε δύο µόνο µαθήµατα επιλογής στην Α' και τη Γ' Λυκείου), στο νέο Λύκειο διαχέεται σε όλες τις τάξεις µέσω: (α) της εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας στην Α', Β' και Γ' Λυκείου --το θέµα της οποίας µπορεί να εντάσσεται στον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισµός»--, (β) της καθιέρωσης του µαθή- µατος επιλογής «Τέχνη και Πολιτισµός» για όλους τους µαθητές, ανεξαρτήτως της οµάδας µαθηµάτων που θα ε- πιλέξουν στη Β' Λυκείου, (γ) της ένταξης του µαθήµατος «Ιστορία της Τέχνης» στην οµάδα µαθηµάτων που εξυπηρετούν µαθητές που σκέφτονται περαιτέρω σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήµες, και (δ) της καθιέρωσης του µαθήµατος της «Καλλιτεχνικής και Πολιτισµικής Δη- µιουργίας» ως µαθήµατος επιλογής στη Β' και Γ' Λυκείου, όπου οι µαθητές θα µπορούν µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να παράγουν έργα καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, µουσικές συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, ποιητικές συλλογές, παραστάσεις χορού, video art, τέχνη µε τη χρήση ψηφιακών µέσων). Στις δυο τελευταίες τάξεις (Β' και Γ') του Λυκείου παρέχεται στους µαθητές, εντός του σχολικού προγράµµατος, η δυνατότητα να παρακολουθούν επιλεγµένα µαθή- µατα («µαθήµατα εµβάθυνσης») σε επιπλέον ώρες, για να µειωθεί η εξάρτηση από το φροντιστήριο. Σε κάποια µαθήµατα επιλογής, εισάγονται τα αντίστοιχα «µαθήµατα εµβάθυνσης», προκειµένου για βασικά γνωστικά αντικείµενα µε κοµβική σηµασία για την πρόσβαση των µαθητών στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα. Με τον τρόπο αυτό και κατά τις επιλογές τους, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, εντός του σχολείου, σε περισσότερες ώρες διδασκαλίας µαθήµατα αυξηµένης γι αυτούς βαρύτητας. Έτσι, αφ ενός µέσω της µείωσης του σηµερινού αριθµού των διδασκόµενων µαθηµάτων, και, αφ ετέρου, µέσω της προσφοράς µαθηµάτων εµβάθυνσης (πάντα κατ επιλογήν) στα επιθυµητά γνωστικά αντικείµενα, δίνεται µέσα στο σχολείο υπερεπαρκής χρόνος, για να αφοµοιωθεί η ύλη και να µειωθεί η ε- ξάρτηση από το φροντιστήριο. Για παράδειγµα, ο µαθητής της Γ' Λυκείου, που διδάσκεται 5 ώρες Μαθηµατικά στη σηµερινή Θετική ή στην Τεχνολογική κατεύθυνση, µε το νέο σύστηµα θα διδάσκεται συνολικά 7 ώρες Μαθηµατικά, οι οποίες θα µπορούν να αυξηθούν και σε 9, ε- άν έχει επιλέξει και το αντίστοιχο µάθηµα εµβάθυνσης. Ανάλογη αύξηση θα ισχύσει και για τα άλλα µαθήµατα. Υπενθυµίζεται ότι προγραµµατίζεται η πιστοποίηση των γνώσεων των µαθητών στην ξένη γλώσσα και στην Πληροφορική από τη Γ Γυµνασίου. Από εφέτος τον Ιούνιο ξεκινάει πιλοτικά η πιστοποίηση στην Πληροφορική. Α' Λυκείου Η Α' Λυκείου αποτελεί τάξη Γενικής Παιδείας. Αυτό δεν αποκλείει να µπορούν όσοι µαθητές το επιθυµούν να αρχίσουν σταδιακά να προετοιµάζονται για τα επόµενα βήµατά τους, εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα να εκπονήσουν την ερευνητική τους εργασία πάνω σε θέµα εντασσόµενο στις Ανθρωπιστικές ή τις Κοινωνικές Επιστήµες στην Τέχνη ή τον Πολιτισµό στα Μαθηµατικά, στις Φυσικές Επιστήµες ή στην Τεχνολογία στο Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη --ή σε ένα συνδυασµό των ανωτέρω. Μειώνεται κατά 8 ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων (από 16 σε 8), ούτως ώστε αφ ενός να γίνεται εµβάθυνση και να αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις σε κεντρι-

3 3 κής σηµασίας γνωστικά αντικείµενα, και, αφ ετέρου, να αναδεικνύεται η εσωτερική ενότητα γνωστικών αντικει- µένων, που ως τώρα προσφέρονταν ανεξάρτητα αλλήλων. Συγκεκριµένα, 1. δηµιουργείται ενιαίος τίτλος «Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία)», µε διακριτά µαθήµατα την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία», τη «Νεοελληνική Γλώσσα» και τη «Νεοελληνική Λογοτεχνία», για να αναδεικνύεται ο πλούτος και η εσωτερική συνοχή, η ιστορική συνέχεια και η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας. 2. ενοποιούνται τα µέχρι σήµερα ανεξάρτητα µαθήµατα της «Άλγεβρας» και της «Γεωµετρίας» σε ένα ενιαίο τίτλο «Μαθηµατικά». 3. δηµιουργείται ενιαίος τίτλος «Φυσικές Επιστήµες», µε διακριτά µαθήµατα τη «Φυσική», τη «Χηµεία», και τη «Βιολογία» (η τελευταία αποτελεί καινοτόµο προσθήκη στην Α' Λυκείου). 4. το µάθηµα της «Τεχνολογίας» ενσωµατώνεται στην «ερευνητική εργασία». Να σηµειωθεί ότι, αντί του ενός απλού µαθήµατος σχολείου που καταργείται, θεσπίζεται τώρα η πλήρης και ουσιαστική ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα µαθήµατα και τούτο όχι για λόγους διακοσµητικούς, αλλά ουσίας: στην καρδιά της καινοτοµικής σκέψης βρίσκεται η δυνατότητα να µαζεύει κανείς υλικό από όλες τις πηγές και µετά να συνδυάσει µε τρόπο ευρετικό και να το υποβάλει σε κριτική επεξεργασία. Τόσο η διαδικασία της αναζήτησης και συλλογής υλικού όσο και της επεξεργασίας του είναι σήµερα κατεξοχήν δυνατή µέσα από το Διαδίκτυο και τις ποικίλες ε- φαρµογές. Με αυτές επιδιώκεται να εξοικειωθεί ο µαθητής και στην εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας, αλλά και σε όλα τα µαθήµατα του σχολείου, µέσα από τα νέα Προγράµµατα Σπουδών. 5. το µάθηµα «Αρχές Οικονοµίας» µεταφέρεται στη Β' Λυκείου, σε ηλικία που οι µαθητές έχουν αποκτήσει περισσότερα ερεθίσµατα και ενδιαφέρον, για να αντιλαµβάνονται τα οικονοµικά φαινόµενα. 6. o «Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός», από το υποβαθµισµένο µονόωρο µάθηµα που είναι σήµερα στην τάξη αυτή, αναβαθµίζεται αναδιοργανούµενο πλήρως και εντασσόµενο, ως οριζόντια δράση, στη σχολική ζωή. Μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (π.χ. µε προσκλήσεις στο σχολείο επαγγελµατικών ε- νώσεων, ή µε σύνδεση µε επαγγελµατίες κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών) και αναβαθµισµένων ψηφιακών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής, οι µαθητές υποστηρίζονται πλήρως, για να επιλέξουν το επαγγελµατικό τους µέλλον. 7. οι µαθητές υποχρεούνται να επιλέξουν την «ερευνητική εργασία», η οποία αξιολογείται και βαθµολογείται ισότιµα προς όλα τα άλλα µαθήµατα. Β' Λυκείου Στη Β' Λυκείου υπάρχουν διάφορες επιλογές. Πάντα µε τη συµβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση του σχολείου, οι µαθητές επιλέγουν (από έναν ενδεικτικό κατάλογο προσφεροµένων µαθηµάτων σχολείου ακόµη και από ελεύθερες ατοµικές επιλογές) έναν αριθµό µαθηµάτων από τις κλασικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, από τις επιστήµες τις θετικές, τις τεχνολογικές και εκείνες της υγείας. Με τον τρόπο αυτόν, οι επιλογές στη Β' Λυκείου έχουν χαρακτήρα κάθε άλλο παρά οριστικό και τελεσίδικο αντίθετα, επιτρέπουν στους µαθητές σηµαντικό βαθµό ευελιξίας, ακόµα και σε αυτόν τον προχωρη- µένο σταθµό των σπουδών τους. Ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων µειώνεται κατά 5 (από δεκαεπτά µαθήµατα σε δώδεκα). Ο αριθµός αυτός είναι σταθερός και ανεξάρτητος από τη σύνθεση των µαθηµάτων που επιλέγονται. Γ' Λυκείου Στη Γ' Λυκείου, όταν οι στρατηγικοί στόχοι των παιδιών παίρνουν την τελική τους µορφή, διευκολύνεται η επιλογή µαθηµάτων που αποφασίζουν οι µαθητές. Μεταξύ άλλων, η εσωτερική συµβουλευτική οφείλει να καθοδηγήσει τα παιδιά -- ως προς τη σύνθεση των µαθηµάτων εκείνων που απαιτούν τα Τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για τους συντελεστές βαρύτητας και τα συναφή --, ακόµη και µε τη υπόδειξη «ενδεικτικών διαδροµών» ή «ενδεικτικών προγραµµάτων», τα οποία βέβαια κάθε άλλο είναι παρά υποχρεωτικά. Μειώνεται κατά 6 ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (από δεκαέξι µαθήµατα σε δέκα). 4. Η αξιολόγηση στο Νέο Λύκειο 4.1 Γενικές αρχές Η αλλαγή στο Λύκειο θα πρέπει να συνοδευθεί και µε την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των αντίστοιχων µαθηµάτων. Η αλλαγή αυτή θα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από τις παρακάτω ειδικότερες κατευθύνσεις: Προσδιορισµός της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε βάση θεµατικές ενότητες ή µονάδες, και όχι µε τον ορισµό σελίδων από το σχολικό βιβλίο. Ικανότητα σύνθεσης των ουσιωδών γνώσεων από ευρύτερα τµήµατα της ύλης. Κατανόηση των βασικών εννοιών (ή, κατά το αντικεί- µενο: γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών) του κάθε γνωστικού πεδίου. Εφαρµογή των ειδικών µεθοδολογικών εργαλείων του κάθε γνωστικού πεδίου (αξιολόγηση του ειδικού τρόπου σκέψης που χαρακτηρίζει το κάθε πεδίο). Δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης ορθολογικών επιχειρηµάτων και τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την ύλη. Εφαρµογή της γνώσης για την αντιµετώπιση προβλη- µάτων ή την αξιολόγηση καταστάσεων σε πραγµατικά και ποικίλα πλαίσια εφαρµογής. (αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων). Επάρκεια στη χρήση ειδικών εκφραστικών κωδίκων (όπου εφαρµόζεται, π.χ., φορµαλισµός στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, ανάγνωση γραφικών παραστάσεων ή ειδικών σχεδιαγραµµάτων, κλπ). Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει αφ ενός στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και εννοιών, και, αφ ετέρου, στην κατάκτηση των α- νώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η κριτική και συνθετική σκέψη, η α- ξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβληµάτων, η πρωτοτυπία. 4.2 Ρυθµίσεις Οι εξετάσεις στο τέλος της Α', Β' και Γ' Λυκείου σταδιακά και µε πρώτο έτος εφαρµογής για την Α' µόνο Λυκείου την επόµενη σχολική χρονιά, διεξάγονται ενδοσχολικά µε κοινά θέµατα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο ενώ παράλληλα προοπτικά θα συγκροτηθεί και τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας από την οποία θα α- ντλούνται τα θέµατα. Στην περίπτωση αυτή το απολυτή-

4 4 ριο Λυκείου θα προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µαθητών στην Α', Β' και Γ' Λυκείου. Ο τρόπος αυτός υπολογισµού του βαθµού του απολυτηρίου Λυκείου όπως ήδη αναφέρθηκε θα εφαρµοσθεί για τους µαθητές που φοιτούν τώρα στην Γ' Γυµνασίου ώστε να µην αιφνιδιασθεί κανείς. Με βάση τις παραπάνω ρυθµίσεις, τόσο στο επίπεδο των αλλαγών στα προγράµµατα σπουδών όσο και των αλλαγών στον τρόπο αξιολόγησης, επιχειρείται η ενίσχυση της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας (µέσω της δυνατότητας δηµιουργικής πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών στις ερευνητικές εργασίες, το µάθηµα της Καλλιτεχνικής και Πολιτιστικής Δηµιουργίας αλλά και των µαθηµάτων εµβάθυνσης). Παράλληλα επιχειρείται η αντικειµενικοποίηση της αξιολόγησης του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. Έτσι σταδιακά προσεγγίζεται ο στόχος της αποδέσµευσης της σχολικής µονάδας από τον κεντρικό κρατικό εναγκαλισµό, µε παράλληλη όµως α- ντικειµενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της έργου. 5. Νέο Σύστηµα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση 5.1 Οι αδυναµίες του σηµερινού εξεταστικού συστήµατος Ένα σύστηµα εξετάσεων οφείλει να είναι αφ ενός δίκαιο (fair) και αφ ετέρου έγκυρο (valid). Το υφιστάµενο σύστηµα έχει εµπεδωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας µόνον ως αδιάβλητο όχι όµως και δίκαιο. Και τούτο διότι παρέχει µια σειρά διασφαλίσεις (π.χ. κοινά θέµατα κεντρικά οριζόµενα, απόκρυψη των ονοµάτων των υποψηφίων, τυχαία αντιστοίχιση γραπτών-βαθµολογητών, κεντρική επεξεργασία και έκδοση αποτελεσµάτων). Με τον όρο «έγκυρο» εννοούµε ότι οι γραπτές δοκιµασίες που απαρτίζουν το σύστηµα των εξετάσεων ελέγχουν πράγµατι το επιθυµητό επίπεδο γνώσεων, που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος προκειµένου να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα επιστηµονικό πεδίο ή/και να είναι ολοκληρωµένος ακαδηµαϊκός πολίτης. Με βάση αυτό τον ορισµό το σηµερινό σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων δεν είναι έγκυρο αφού: α) τα θέµατα αφορούν σε ένα περιορισµένο µόνο τµή- µα της ύλης της τελευταίας µόνο τάξης του Λυκείου. β) τα θέµατα δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σκοπό της εξέτασης (µε την ίδια εξέταση κρίνεται η απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου και της εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύµατα). Βρέθηκε ότι σχεδόν οι περισσότεροι τους µισούς βαθ- µολογητές (55,4%) δεν πιστεύουν πως το ισχύον σύστη- µα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση επιτυγχάνει την πολυεπίπεδη αξιολόγηση των δεξιοτήτων των µαθητών. δ) δεν διαφοροποιείται η βαρύτητα της επίδοσης στα διάφορα µαθήµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις που θέτουν τα ίδια τα Τµήµατα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι µια σειρά α- πό παθογένειες οι κυριότερες από τις οποίες είναι: Με το σηµερινό σύστηµα, ανθεί ένα τεράστιο οικονο- µικό κύκλωµα παραπαιδείας, και δυστυχώς είναι σαφές ότι δηµιουργούνται και αναπαράγονται κοινωνικοί φραγ- µοί, καθώς τα παιδιά των ασθενέστερων οικονοµικά οικογενειών έχουν σαφέστατα πολύ λιγότερες ευκαιρίες. Υπολογίζεται (µε στοιχεία του 2008) ότι ετησίως δαπανώνται περίπου ευρώ. Οι υποψήφιοι στη συντριπτική τους πλειονότητα εισάγονται σε Τµήµατα που βρίσκονται χαµηλά στις προτι- µήσεις τους. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου το 15% των υποψηφίων κάθε χρονιάς επαναλαµβάνουν τις εξετάσεις την επόµενη χρονιά µε την ελπίδα να µπουν στα Τµήµατα που πραγµατικά επιθυµούν. 5.2 Περιγραφή του νέου συστήµατος 1. Δηµιουργείται Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Ε- ξετάσεων που θα αναλάβει συνολικά τη ρύθµιση όλων των σχετικών µε τις εξετάσεις θεµάτων. Συγκεκριµένα ανάµεσα στις αρµοδιότητες του οργανισµού ενδεικτικά συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: o Ο προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης που έχει µόνο θεµατικό προσδιορισµό (π.χ. µηχανική στερεού σώµατος, οπτική, κτλ) και όχι προσδιορισµό σελίδων. o Η ανάπτυξη τράπεζας θεµάτων διαβαθµισµένης (σταθµισµένης) δυσκολίας. o Η ανάδειξη επιλεγµένων βαθµολογητών που θα α- ξιολογούνται και θα επιµορφώνονται διαρκώς. o Η διοργάνωση των εξετάσεων (θέµατα, επιτηρήσεις, διάρκεια, διαδικασία βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης, κλπ). o Η δυνατότητα οι εξετάσεις να επαναλαµβάνονται, υ- πό κάποιες προϋποθέσεις, εντός του έτους (πέραν της πάγιας ετήσιας διεξαγωγής τους) είναι ζήτηµα που θα ε- ξεταστεί από τον Ανεξάρτητο Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων. 2. Στο τέλος της Γ' Λυκείου οι µαθητές δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Η τελική γραπτή εξέταση ανά µάθηµα περιλαµβάνει δυο οµάδες θεµάτων. Η επίδοση των µαθητών στην πρώτη οµάδα θεµάτων καθορίζει το βαθµό που λαµβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη οµάδα θεµάτων καθορίζει την εισαγωγή στην α- νώτατη εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα µαθήµατα της Γ' Λυκείου µε µόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έρευνας (project) και τη Φυσική Αγωγή που αξιολογούνται µόνο ενδοσχολικά. Όλοι οι µαθητές της Γ' Λυκείου υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης οµάδας θεµάτων, για να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης οµάδας θεµάτων προχωρούν µόνον εκείνοι οι µαθητές που επιθυµούν εισαγωγή τους στο Πανεπιστή- µιο. Οι µαθητές αυτοί επιλέγουν σε ποια µαθήµατα θα δώσουν εξετάσεις στην δεύτερη οµάδα θεµάτων, µε βάση την επιθυµία τους να εισαχθούν σε συγκεκριµένα Τµήµατα. Με τον τρόπο αυτό αποσυνδέονται οι εξετάσεις για την «απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου» από τις εξετάσεις για την «εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση». Παράλληλα αποκτά πρόσθετο κύρος το απολυτήριο Λυκείου, αφού αποκτάται µε εθνικού χαρακτήρα ε- ξωτερικές εξετάσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι: 3. Τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ δηµοσιοποιούν τα κριτήρια που έχουν υιοθετήσει µόνα τους (π.χ. ποια µαθήµατα και µε ποιους συντελεστές βαρύτητας σε ένα έκαστο) για την εισαγωγή φοιτητών σ αυτά. Ο αριθ- µός των εξεταζόµενων µαθηµάτων θα είναι από 3 έως 5. Η ελληνική γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά. 4. Οι µαθητές µπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Τµήµατα, όπου συγκεντρώνεται ζήτηση χαµηλότερη από τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω Τµήµατα µπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται µόνο µε την επίδοση των µαθητών στο Λύκειο. Το Φεβρουάριο οι

5 5 µαθητές υποβάλλουν ένα πρώτο µηχανογραφικό δελτίο µε βάση το οποίο προσδιορίζονται τα Τµήµατα χαµηλής ζήτησης στα οποία οι µαθητές που τα δήλωσαν µπορούν να εγγραφούν χωρίς εξετάσεις. Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων τον Ιούνιο, οι µαθητές που συµµετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό αυτή τη φορά µηχανογραφικό δελτίο µε τις προτιµήσεις τους. 5. Οι µαθητές µπορούν να δώσουν όσα µαθήµατα επιθυµούν από το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν ώστε να διευρύνουν το φάσµα των επιλογών τους σε Τµήµατα. 6. Οι τελικές εξετάσεις στην Α', Β' και Γ' Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά µε θέµατα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Στα γραπτά καλύπτονται τα ονόµατα των µαθητών. Ο βαθµός της κάθε τάξης αντίστοιχα προκύπτει ως ο µέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής ε- πίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Ο βαθµός του απολυτηρίου δύναται να προσµετράται για την εισαγωγή των µαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο εθνικός οργανισµός. Από τις αλλαγές αυτές δεν αιφνιδιάζεται κανείς, καθώς το νέο σύστηµα θα εφαρµοστεί πλήρως από το σχολικό έτος για την Α Λυκείου ενώ η πλήρης ε- φαρµογή του νέου τρόπου εισαγωγής, όπως περιγράφηκε παραπάνω (νέος οργανισµός, τράπεζα θεµάτων, νέος τρόπος ενδοσχολικών εξετάσεων, υπολογισµός απολυτηρίου Λυκείου), θα ισχύσει από το σχ. έτος και θα αφορά τους µαθητές που κατά το σχολικό έτος 2012/13 φοιτούν στην Γ' Γυµνασίου. Β. Ειδικό Μέρος 1. Επί του άρθρου 1 της Πρότασης Νόµου Το άρθρο 1 περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για το Νέο Λύκειο και συγκεκριµένα τους σκοπούς του Νέου Λυκείου, την διάρθρωση των µαθηµάτων, την αξιολόγηση και βαθ- µολόγηση των µαθητών. Ειδικότερα: Στην παρ. 1 αναφέρονται οι σκοποί του νέου Λυκείου. Δίδεται έµφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου γενικής παιδείας, την προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δηµιουργικότητας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ενδυνάµωση των αξιών της δηµοκρατίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και την δια- µόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη. Στην παρ. 2 τονίζεται η αυτονοµία του Νέου Λυκείου ως εκπαιδευτική µονάδα παροχής στέρεης γενικής παιδείας και βαθµιαίας εµβάθυνσης και εξειδίκευσης. Στις παρ. 3-5 περιλαµβάνεται η διάρθρωση των µαθη- µάτων στις τάξεις του Νέου Λυκείου που αποτυπώνει την βαθµιαία εξειδίκευση των µαθητών. Έτσι, η Α Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα κοινό για όλους τους µαθητές, στην Β Λυκείου οι µαθητές διδάσκονται 12 µαθή- µατα, που περιλαµβάνουν επιλογή από έναν ενδεικτικό κατάλογο προσφεροµένων µαθηµάτων από τις κλασικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, από τις θετικές και τις τεχνολογικές επιστήµες, καθώς και τις επιστήµες της υ- γείας, ενώ στην Γ Λυκείου οι µαθητές προβαίνουν στην τελική επιλογή των διδασκοµένων µαθηµάτων και ο συνολικός αριθµός τους µειώνεται σε δέκα. Η παρ. 6 θέτει το κανονιστικό πλαίσιο µιας σηµαντικής καινοτοµίας του νέου λυκείου, της συνθετικής εργασίας (project). Κάθε µαθητής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου εκπονεί ανά τετράµηνο µία ερευνητική εργασία ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους µαθητές, η οποία αποτελεί διακριτή ενότητα του προγράµµατος σπουδών και αξιολογείται αυτόνοµα. Κατά την αξιολόγησή της συνεκτι- µάται τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα της εργασίας. Η εργασία εντάσσεται σε έναν από τους ακόλουθους κύκλους: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», «Τέχνη και Πολιτισµός», «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή πραγµατεύεται θέµα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόµενους κύκλους. Μία εργασία θα µπορεί να είναι στα Αγγλικά, ενώ για όλες α- παιτείται χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και αναρτώνται µε την ολοκλήρωσή τους. Στην παρ. 7 ρυθµίζεται η αξιολόγηση των µαθητών του νέου λυκείου και παρατίθενται οι θεµελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται, οι οποίες αποβλέπουν στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και εννοιών στα διδασκόµενα αντικείµενα καθώς και στην κατάκτηση των ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ό- πως είναι, µεταξύ άλλων, η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβλη- µάτων και η πρωτοτυπία. Η παρ. 8 ρυθµίζει τα ζητήµατα των ενδοσχολικών εξετάσεων και τον τρόπο υπολογισµού του βαθµού του απολυτηρίου, βάσει του µέσου όρου της βαθµολογίας των µαθητών στην Α', Β' και Γ' Λυκείου Οι παρ περιέχουν εξουσιοδοτικές διατάξεις. Στην παρ. 11 ορίζεται, προς αποτροπή του αιφνιδιασµού των µαθητών, ότι ο νέος νόµος θα εφαρµοστεί στους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α λυκείου την προσεχή σχολική χρονιά. 2. Επί του άρθρου 2 Με το άρθρο 2 ιδρύεται Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων, ο οποίος θα έχει την νοµική µορφή νο- µικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενου από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων είναι επιτελικός επιστηµονικός φορέας µε αρµοδιότητα τη ρύθµιση όλων των σχετικών θεµάτων µε τις εξετάσεις στο Νέο Λύκειο. 3. Επί του άρθρου 3 Στο άρθρο 3 περιγράφεται το νέο σύστηµα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλ. τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Οι µαθητές της Γ' Λυκείου εξετάζονται στην τελική ε- ξέταση πανελλαδικά ανά µάθηµα και σε δυο οµάδες θε- µάτων. Η επίδοση των µαθητών στην πρώτη οµάδα θεµάτων καθορίζει το βαθµό που λαµβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη οµάδα θεµάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Σηµαντική καινοτοµία του νέου συστήµατος πρόσβασης είναι ότι τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ προσδιορίζουν τα ίδια τα κριτήρια της πρόσβασης σε αυτά και συγκεκριµένα τα µαθήµατα και τους συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή φοιτητών. Ο µόνος περιορι-

6 6 σµός που τίθεται είναι ότι η ελληνική γλώσσα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στα µαθήµατα που τµήµατα λαµβάνουν υπ όψιν. Επιπροσθέτως, προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εισαγωγής των υποψηφίων χωρίς εξετάσεις σε τµήµατα χαµηλής ζήτησης, όταν δηλ. η ζήτηση είναι χα- µηλότερη από τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων, ό- πως τούτο προκύπτει από το αρχικό µηχανογραφικό δελτίο που υποβάλλουν οι µαθητές της Γ Λυκείου τον µήνα Φεβρουάριο. Τα εν λόγω Τµήµατα µπορούν πάντως, να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται µε την επίδοση των µαθητών στο Λύκειο. Νέο οριστικό µηχανογραφικό δελτίο µε τις προτιµήσεις τους υποβάλλουν οι µαθητές µετά τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων τον Ιούνιο. Τέλος, προκειµένου να µην υπάρξει αιφνιδιασµός των µαθητών, και σε αρµονία µε τις λοιπές ρυθµίσεις της παρούσας πρότασης νόµου, ορίζεται ότι οι νέες ρυθµίσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εφαρ- µόζονται από το σχολικό έτος Οι προτείνοντες βουλευτές Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2012 Ευάγγελος Βενιζέλος Ιωάννης Μανιάτης Χρήστος Αηδόνης Χρήστος Γκόκας Λεωνίδας Γρηγοράκος Πύρρος Δήµας Ιωάννης Δριβελέγκας Βασίλειος Κεγκέρογλου Συµεών Κεδίκογλου Πάρις Κουκουλόπουλος Δηµήτριος Κρεµαστινός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Αθανάσιος Μωραΐτης Γεώργιος Ντόλιος Παναγιώτης Ρήγας Δηµήτριος Σαλτούρος Φίλιππος Σαχινίδης Νικόλαος Σηφουνάκης Θεοδώρα Τζάκρη Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Αχµέτ Χατζηοσµάν Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης Απόστολος Κακλαµάνης Γεώργιος Παπανδρέου ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Νέο Λύκειο και σύστηµα πρόσβασης στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος καθιερώνεται ο θεσµός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρ- µογή του από την Α` Λυκείου. Σκοπός του Νέου Λυκείου είναι: α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου. β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δηµιουργικότητας και των ικανοτήτων των µαθητών. γ) Η καλλιέργεια στους µαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας. δ) Η ενδυνάµωση των αξιών της δηµοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαµόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη. ε) η αποκατάσταση της ισορροπίας στη ζωή των µαθητών ούτως ώστε να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δηµιουργία και τη συµµετοχή. 2. Το Νέο Λύκειο αποτελεί αυτόνοµη εκπαιδευτική µονάδα παροχής στέρεης γενικής παιδείας και βαθµιαίας εµβάθυνσης και εξειδίκευσης. 3. α) Η Α Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα κοινό για όλους τους µαθητές µε τα εξής οκτώ (8) µαθήµατα: i) «Ελληνική Γλώσσα», µε διακριτά επιµέρους µαθήµατα την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία», τη «Νεοελληνική Γλώσσα» και τη «Νεοελληνική Λογοτεχνία», ii) «Μαθηµατικά» µε διακριτά µαθήµατα την «Άλγεβρα» και τη «Γεωµετρία», iii) «Φυσικές Επιστήµες», µε διακριτά µαθήµατα τη «Φυσική», τη «Χηµεία», και τη «Βιολογία». 4. Στην Β Λυκείου οι µαθητές επιλέγουν από έναν ενδεικτικό κατάλογο προσφεροµένων µαθηµάτων δώδεκα συνολικά µαθήµατα από τις κλασικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, από τις επιστήµες τις θετικές, τις τεχνολογικές και εκείνες της υγείας. 5. Στην Γ Λυκείου οι µαθητές επιλέγουν δέκα µαθήµατα. 6. Κάθε µαθητής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου εκπονεί ανά τετράµηνο µία ερευνητική εργασία ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους µαθητές (συνθετική εργασία ή project), η οποία αποτελεί διακριτή ενότητα του προγράµµατος σπουδών και αξιολογείται αυτόνοµα. Κατά την αξιολόγησή της συνεκτιµάται τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα της εργασίας. Η εργασία εντάσσεται σε έναν από τους ακόλουθους κύκλους: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», «Τέχνη και Πολιτισµός», «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή πραγµατεύεται θέµα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόµενους κύκλους. Μία εργασία (θα) µπορεί να είναι στα Αγγλικά, ενώ για όλες απαιτείται χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και αναρτώνται µε την ο- λοκλήρωσή τους. 7. α) Η αξιολόγηση εστιάζει αφ ενός στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεµάτων και εννοιών, και, αφ ετέρου, στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβλη- µάτων, η πρωτοτυπία. β) Η αξιολόγηση βασίζεται στις εξής αρχές: i) Προσδιορισµός της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε βάση θεµατικές ενότητες ή µονάδες, και όχι µε τον ορισµό σελίδων από το σχολικό βιβλίο. ii) Ικανότητα σύνθεσης των ουσιωδών γνώσεων από ευρύτερα τµήµατα της ύλης.

7 7 iii) Κατανόηση των βασικών εννοιών, ή, κατά το αντικείµενο γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου. iv) Εφαρµογή των ειδικών µεθοδολογικών εργαλείων του κάθε γνωστικού πεδίου µε αξιολόγηση του ειδικού τρόπου σκέψης που χαρακτηρίζει το κάθε πεδίο. v) Δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης ορθολογικών επιχειρηµάτων και τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την ύλη. vi) Εφαρµογή της γνώσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων ή την αξιολόγηση καταστάσεων σε πραγµατικά και ποικίλα πλαίσια εφαρµογής. Εκτός από τις γνώσεις θα αξιολογούνται και οι δεξιότητες των µαθητών. vii) Επάρκεια στη χρήση ειδικών εκφραστικών κωδικών, όπως φορµαλισµός στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, ανάγνωση γραφικών παραστάσεων ή ειδικών σχεδιαγραµµάτων. 8. α) Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά µε κοινά θέµατα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας. β) Ο βαθµός του απολυτήριου Λυκείου προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µαθητών στην Α, Β και Γ Λυκείου. Ο βαθµός της κάθε τάξης προκύπτει α- πό το µέσο όρο της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Ο βαθµός του α- πολυτηρίου δύναται να προσµετράται για την εισαγωγή των µαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων του άρθρου 2 του παρόντος. γ) Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να ε- φαρµόζονται σταδιακά από το σχολικό έτος και από την Α Λυκείου, ούτως ώστε µέχρι το σχολικό έ- τος να τύχουν πλήρους εφαρµογής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. 9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ορίζονται θέµατα που αφορούν στα αναλυτικά προγράµµατα, στις κατευθύνσεις, στον τίτλο σπουδών και γενικά στον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Λυκείων. 10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. 11. Κατά τα σχολικά έτη και , οι Β και Γ τάξεις των Γενικών Λυκείων, αντίστοιχα, θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (Α 188), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 12. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται Γενικό Λύκειο, νοείται το Νέο Λύκειο. Άρθρο 2 Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την ε- πωνυµία Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 2. Ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων είναι επιτελικός επιστηµονικός φορέας µε αρµοδιότητα τη ρύθµιση όλων των σχετικών θεµάτων µε τις εξετάσεις στο Νέο Λύκειο, µεταξύ των οποίων: α) Ο προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης µε θεµατικό προσδιορισµό. β) Η ανάπτυξη τράπεζας θεµάτων διαβαθµισµένης (σταθµισµένης) δυσκολίας. γ) Η ανάδειξη επιλεγµένων βαθµολογητών που θα α- ξιολογούνται και θα επιµορφώνονται διαρκώς. δ) Η διοργάνωση των εξετάσεων και ο ορισµός κάθε σχετικού θέµατος, όπως οι επιτηρήσεις, η διάρκεια, η διαδικασία βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης. Άρθρο 3 Εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση 1. Οι µαθητές της Γ Λυκείου εξετάζονται στην τελική εξέταση πανελλαδικά ανά µάθηµα και σε δυο οµάδες θε- µάτων. Η επίδοση των µαθητών στην πρώτη οµάδα θεµάτων καθορίζει το βαθµό που λαµβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη οµάδα θεµάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα µαθή- µατα της Γ Λυκείου µε µόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έ- ρευνας και τη Φυσική Αγωγή που αξιολογούνται µόνο ενδοσχολικά. 2. Όλοι οι µαθητές της Γ Λυκείου υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης οµάδας θεµάτων, για να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης οµάδας θεµάτων συµµετέχουν µόνον εκείνοι που επιθυµούν εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι µαθητές αυτοί επιλέγουν σε ποια µαθήµατα θα δώσουν εξετάσεις στην δεύτερη οµάδα θεµάτων, µε βάση την επιθυµία τους να εισαχθούν σε συγκεκριµένα Τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ. 3. Τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ προσδιορίζουν τα κριτήρια της πρόσβασης σε αυτά και συγκεκρι- µένα τα µαθήµατα και µε τους συντελεστές βαρύτητας καθενός από αυτά για την εισαγωγή φοιτητών σε αυτά. Ο αριθµός των εξεταζόµενων µαθηµάτων θα είναι από 3 έως 5. Η ελληνική γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά. 4. Κάθε Φεβρουάριο οι µαθητές υποβάλλουν ένα πρώτο µηχανογραφικό δελτίο µε βάση το οποίο προσδιορίζονται τα Τµήµατα χαµηλής ζήτησης. Στα Τµήµατα αυτά οι µαθητές εισάγονται χωρίς εξετάσεις, εφόσον, η ζήτηση είναι χαµηλότερη από τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων. Τα εν λόγω Τµήµατα µπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται µόνο µε την επίδοση των µαθητών στο Λύκειο. Μετά τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων τον Ιούνιο, οι µαθητές που συµµετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό αυτή τη φορά µηχανογραφικό δελτίο µε τις προτιµήσεις τους. 5. Οι µαθητές µπορούν να εξετάζονται σε όσα µαθή- µατα επιθυµούν από το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν. 6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου ιδίως ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα αρµόδια ατοµικά και συλλογικά όργανα και ο τρόπος συγκρότησής τους.

8 8 7. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται από το σχολικό έτος Οι προτείνοντες βουλευτές Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2012 Ευάγγελος Βενιζέλος Ιωάννης Μανιάτης Χρήστος Αηδόνης Χρήστος Γκόκας Λεωνίδας Γρηγοράκος Πύρρος Δήµας Ιωάννης Δριβελέγκας Βασίλειος Κεγκέρογλου Συµεών Κεδίκογλου Πάρις Κουκουλόπουλος Δηµήτριος Κρεµαστινός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Αθανάσιος Μωραΐτης Γεώργιος Ντόλιος Παναγιώτης Ρήγας Δηµήτριος Σαλτούρος Φίλιππος Σαχινίδης Νικόλαος Σηφουνάκης Θεοδώρα Τζάκρη Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Αχµέτ Χατζηοσµάν Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης Απόστολος Κακλαµάνης Γεώργιος Παπανδρέου

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/ Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος 2013 Το νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με τον ν. 4186/17.9.2013 Γενικό Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Το νέο Λύκειο 2013 ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου 2013-2014 Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως: 1) πρόγραμμα 33 ωρών εβδομαδιαίως ΚΟΙΝΟ 2) πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίως ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο 1 1. Αυτονόμηση του Λυκείου: o Επικέντρωση στο μορφωτικό του πρόγραμμα και τους στόχους του. o Αποδέσμευση από την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2013 Γιάννης Βλυσσίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη: 1. Έχουμε μαθήματα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών.

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ Α, Νο 193, 17/9/2013), ο νόμος για το νέο Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τόσο τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016-17 Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα Αρχαία (5), Νέα (2), Λογοτεχνία (2) Φυσικές Επιστήμες Φυσική (2), Χημεία (2), Βιολογία (2) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω:

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω: ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με το νόμο 4186/013 αλλάζει το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης,αφού ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα,μαθήματα,τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη αλλά,παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2013 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 30/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας  30/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή του Γενικού Λυκείου

Η Δομή του Γενικού Λυκείου Η Δομή του Γενικού Λυκείου Μία σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η Α Τάξη του Λυκείου είναι τάξη Προσανατολισμού, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 20/5/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2015-16 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 97 49 48 4 Β 101 52 49 4 Γ 65 33 32 3 ΣΥΝΟΛΟ 263 134 129 11 Σχολικό Έτος 2014-15: Μαθητές 256,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος 2013-2014 α/α χαρακτηρισμός μάθημα κλάδοι ωράριο/ συνολικό και ανά κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 11/12/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα