Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης () Έλενα Πηδιά, Φιλόλογος Νεκταρία Ιωάννου, Φιλόλογος Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Αρχαίων Ελληνικών Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Σωτήρης Ελευθερίου, Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Αδάμος Νικολάου, Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού Αδάμος Νικολάου ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 17 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 59 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 61 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

7 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

9 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείο: Διαδίκτυο

11 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείο: Διαδίκτυο

13 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Εργαλείο Θεωρητικό Πλαίσιο Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Διαδίκτυο Η ομάδα ανέλαβε τη δημιουργία μιας συλλογής ιστοσελίδων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Αρχαίας Ελληνικής ραμματείας και τον καθορισμό του τρόπου ένταξής στους στη μαθησιακή διαδικασία. Οι συγκεκριμένες προτάσεις βασίζονται στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας μέσω ιστοσελίδων με έμφαση στη χρήση του μοντέλου της συνεργατικής μάθησης. Οι μαθητές αναζητούν τη γνώση και καταλήγουν με τη βοήθεια του διδάσκοντος σε αυτή. Έτσι μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν αναπτύσσοντας τις νοητικές, κοινωνικοσυναισθηματικές και ψυχοκινητικές τους δυνατότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιστοσελίδες που προτείνουμε παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να ερευνούν μέσα από εικόνες, κείμενο και ήχο ταυτόχρονα, έτσι η μάθηση γίνεται πιο παραστατική και σφαιρική. Άλλες πάλι προσφέρουν τη δυνατότητα για διαθεματική προσέγγιση των Αρχαίων Ελληνικών π. χ. με την Ιστορία και τη Νεοελληνική λώσσα. Επειδή πολλές από τις ιστοσελίδες δεν παρέχουν τη δυνατότητα ποικίλων δραστηριοτήτων, στηρίζονται από φύλλα εργασίας σε άλλα μαθησιακά εργαλεία όπως είναι το Hot Potatoes και το Inspiration. Κάθε μαθησιακό εργαλείο ή λογισμικό που αξιοποιείται στις προτάσεις μας επιλέγηκε για συγκεκριμένους λόγους: Το Ηot Potatoes επιτρέπει στους μαθητές την αυτοαξιολόγηση και την ανατροφοδότηση. Το Inspiration παρέχει τη δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων. Η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία κατασκευής εννοιολογικών χαρτών ενεργοποιεί την οικοδόμηση της γνώσης και οι μαθητές υποβοηθούνται στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των διασυνδέσεων του περιεχομένου. Movie maker. Η εποπτικοποίηση της γνώσης μέσω εικόνων που προβάλλονται με τη μορφή ταινίας στο στάδιο της αφόρμησης, προκαλούν το ενδιαφέρον του μαθητή, διεγείρουν τη φαντασία του και δημιουργούν παραστάσεις στο μυαλό του μαθητή σχετικές με το θέμα. Επιπλέον βοηθούν στην κατανόηση εννοιών που θα επεξεργαστούν στη συνέχεια του μαθήματος. Η μουσική που ακούγεται κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας έχει ως στόχο να δημιουργήσει κλίμα ευχάριστο και θετικές εντυπώσεις στους μαθητές. Web Quest. Με τη χρήση του Web Quest τα παιδιά αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας. Η δραστηριότητά τους οριοθετείται και η προσοχή τους εστιάζεται στη χρήση και όχι στην απλή παρατήρηση της πληροφορίας. Ως εκ τούτου οι μαθητές καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη αλλά και την κριτική τους ικανότητα. Συνεπώς οι μαθητές περνούν σε υψηλά επίπεδα σκέψης καθώς κρίνουν, συνδυάζουν και μετασχηματίζουν τη γνώση σε διάφορα είδη γραπτού λόγου. Internet. Η δημοσίευση των κειμένων που θα παράξουν οι μαθητές στο ηλεκτρονικό περιοδικό ιστορίας του σχολείου τους επιτρέπει στους μαθητές να έχουν αναγνωστικό κοινό. Το γεγονός ότι το γραπτό κείμενο θα διαβαστεί, θα συζητηθεί και θα αντιμετωπιστεί κριτικά από ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό και όχι μόνο από τους συμμαθητές τους, σε περίπτωση που το περιοδικό εκδιδόταν σε έντυπη μορφή, συνιστά ένα ισχυρό κίνητρο για να διορθώσει ο μαθητής το κείμενό του και αντλεί ευχαρίστηση από τη δημοσίευση με το όνομά του. E- mail : η δυνατότητα αποστολής των κειμένων κάθε ομάδας στις άλλες ομάδες με σκοπό τη διατύπωση παρατηρήσεων, επιτρέπει τη συνεργασία και των ομάδων. Έτσι οι μαθητές εκτός από τα μέλη της ομάδας τους, συνεργάζονται και με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Επιπλέον, επιτρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία και εκτός σχολείου. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

15 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

17 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2 Τίτλος Δραστηριότητας Ανακεφαλαίωση της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων O μύθος της ωραίας Ελένης. Μια διαχρονική προσέγγιση (Όμηρος- οργίας- Ευριπίδης- Σεφέρης) Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΟΧΙ ΟΧΙ Δραστηριότητα 3 Το ταξίδι των λέξεων στο χώρο και στο χρόνο ΟΧΙ Δραστηριότητα 4 Κανόνες τονισμού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ΟΧΙ Δραστηριότητα 5 Οι περιπέτειες του Οδυσσέα (ραψωδίες ι, κ, μ ) ΝΑΙ Δραστηριότητα 6 Δραστηριότητα 7 Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη γένεση και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού Ανακεφαλαίωση της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΝΑΙ ΟΧΙ Δραστηριότητα 8 Η εκπαίδευση των νέων στην Αρχαία Αθήνα ΝΑΙ Δραστηριότητα 9 Επαναληπτικές δραστηριότητες στο λόγο του Λυσία «Ύπὲρ Μαντιθέου» ΟΧΙ Δραστηριότητα 10 Λυσία, Ύπὲρ Μαντιθέου, 1: Τo ρήμα ἔχω ΟΧΙ Δραστηριότητα 11 Διάλογος Σωκράτη και Ιπποκράτη για τον ορισμό του σοφιστή ΟΧΙ Δραστηριότητα 12 Η λύση του γόρδιου δεσμού από τον Αλέξανδρο ΟΧΙ Δραστηριότητα 13 Η ναυμαχία της Σαλαμίνας και ο ρόλος του Θεμιστοκλή ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 14 Λυσία, Ύπὲρ Μαντιθέου, 7, Ειδικές Προτάσεις ΟΧΙ Δραστηριότητα 15 Τα συμπόσια στην Αρχαία Ελλάδα ΟΧΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Δραστηριότητα 16 Τίτλος Δραστηριότητας Διαθεματική και διαχρονική προσέγγιση της λέξης «κόσμος» Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΝΑΙ Δραστηριότητα 17 λωσσική επεξεργασία των ρημάτων ρηγνύω και φθείρω ΝΑΙ Δραστηριότητα 18 Σταυρόλεξο με παράγωγα και σύνθετα της λέξης φωνή ΝΑΙ Δραστηριότητα 19 Δραστηριότητα 20 Δραστηριότητα 21 Ο πανελλήνιος παιδευτικός ρόλος της Αθήνας. Τα επιχειρήματα του Περικλή για το αξιοθαύμαστο μεγαλείο του αθηναϊκού κράτους Μαθαίνω για τους αοιδούς, μαθαίνω για τα γράμματα και τους φθόγγους της Αρχαίας Ελληνικής λώσσας Η επίκληση του ποιητή στη Μούσα. Ο ρόλος των Μουσών στην καλλιτεχνική δημιουργία ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Δραστηριότητα 22 Θεματογραφία (προστακτική, απαρεμφατική σύνταξη) ΝΑΙ Δραστηριότητα 23 Λυσίου, Ύπὲρ Μαντιθέου, 9. Η εισαγωγή, η εκφορά, ο συντακτικός ρόλος των πλάγιων ερωτηματικών προτάσεων ΝΑΙ Δραστηριότητα 24 Εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Πλάτωνα ΟΧΙ Δραστηριότητα 25 Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα και στις μέρες μας ΝΑΙ Δραστηριότητα 26 Επανάληψη καταλήξεων ουσιαστικών Α' και Β' κλίσης ΝΑΙ Δραστηριότητα 27 Θουκυδίδου, Διάλογος Μηλίων και Αθηναίων. Η επιχειρηματολογία των δύο πλευρών ΝΑΙ Β Δραστηριότητα 28 Το μαντείο των Δελφών και οι χρησμοί στην τραγική ποίηση του Σοφοκλή. Ο ρόλος των χρησμών στην τραγική μοίρα του Οιδίποδα ΝΑΙ Δραστηριότητα 29 Εισαγωγή στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή ΝΑΙ Δραστηριότητα 30 Δραματικοί αγώνες και αρχαία ελληνικά θεατρικά κτίσματα ΝΑΙ Δραστηριότητα 31 Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Πρωταγόρα ΟΧΙ 18 Εργαλείο: Διαδίκτυο

19 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αρχαία Ελληνικά Ανακεφαλαίωση της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων Β Λυκείου Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος (ανακεφαλαίωση) Το μάθημα είναι επαναληπτικό και προσφέρεται για ανατροφοδότηση και οργάνωση των γνώσεων που έχουν αποκομίσει οι μαθητές από τη διδασκαλία του Οιδίποδα Τυράννου. Οι μαθητές πλοηγούνται στην ιστοσελίδα co.uk/%7eloxias/myth.htm και καταγράφουν στο φύλλο εργασίας τις διάφορες ερμηνείες που σχετίζονται με του Οιδίποδα και εντοπίζουν τον καθοριστικό ρόλο των χρησμών και της Σφίγγας στην τραγική μοίρα του ήρωα. Ακολούθως, επιλέγουν το εικονίδιο που απεικονίζει τη μάσκα και παίζουν με το παιχνίδι γνώσεων που αναφέρεται στο περιεχόμενο της τραγωδίας oedipusindex.htm. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ανατροφοδότηση και εμπέδωση των γνώσεών τους. Η διδακτική δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε εργαστήριο ΗΥ ή σε τάξη με ΗΥ συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει και καθοδηγεί τους μαθητές στην αναζήτησή τους. OXI Οιδίπους, Σοφοκλής, τραγωδία, παιχνίδι γνώσεων, Σφίγγα, μαντείο, χρησμοί, ερμηνείες Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Αρχαία Ελληνική ραμματεία O μύθος της ωραίας Ελένης. Μια διαχρονική προσέγγιση (Όμηρος- οργίας- Ευριπίδης- Σεφέρης) υμνασίου Ενότητα Ελένη του Ευριπίδη, στ. 1-82, σσ. 1-3 Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Οι μαθητές αφού μελετήσουν τους πρώτους 82 στίχους της τραγωδίας, χαρτογραφούν με τη βοήθεια του Ιnspiration τα βασικά στοιχεία του μύθου της Ελένης στον Ευριπίδη. Ακολούθως χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα διερευνήσει το μύθο, όπως αυτός παρουσιάζεται στην Ιλιάδα η δεύτερη ομάδα θα μελετήσει το μύθο στο ποίημα Ελένη του Σεφέρη com/kibwtos/seferhs_elenh.html και η τρίτη ομάδα θα αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο μύθο, όπως αυτός παρουσιάζεται στο Ἑλένης Ἐγκώμιον του οργία Και οι τρεις ομάδες θα συγκρίνουν τις εκδοχές του μύθου που μελετούν με το μύθο στην Ελένη του Ευριπίδη. Οι ομοιότητες και οι διαφορές καταγράφονται διαγραμματικά στο Inspiration. Ακολούθως οι ομάδες ανταλλάζουν τις εργασίες τους με . Οι μαθητές μελετούν όλες τις παραλλαγές του μύθου μέσω των e- mail που τους στάληκαν. ίνεται συζήτηση στην ολομέλεια για τα συμπεράσματα των ομάδων καθώς επίσης και προσπάθεια ερμηνείας των διαφορών με βάση το κειμενικό είδος και την εποχή στην οποία δημιουργήθηκε το κάθε κείμενο που διερευνήθηκε. ΟΧΙ Τρωικός Πόλεμος, Σεφέρης, Ευριπίδης, Όμηρος, δράμα, μύθος, Ελένη, Αίγυπτος, Κύπρος, Αγγλοκρατία Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 20 Εργαλείο: Διαδίκτυο

21 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Αρχαία Ελληνικά Το ταξίδι των λέξεων στο χώρο και στο χρόνο Α υμνασίου Ενότητα 1η, Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο, σελ. 8-9 Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι διερευνητικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην κατανόηση της οικουμενικής και διαχρονικής διάστασης της ελληνικής γλώσσας. Στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η αρχαία ελληνική αποτέλεσε τη ζύμη για πολλές λέξεις ή ρίζες της Αγγλικής, όπως εξάλλου και για όλες σχεδόν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι μαθητές διερευνούν την ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα (http://www.in.gr/books/arxaia/zolotas.htm) και επισημαίνουν και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας τις λέξεις της Αγγλικής οι οποίες προέρχονται από την Ελληνική. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια οι μαθητές συνεχίζουν την ομαδική τους εργασία και διερευνούν τη μορφή και τη σημασία των συγκεκριμένων λέξεων και σε άλλες γλώσσες χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό λεξικό Συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας και γίνεται ανακοίνωση των λύσεων στην τάξη. Ο καθηγητής διακριτικά καθοδηγεί τις ομάδες των μαθητών κατά την εργασία τους, λύνει απορίες και συντονίζει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Καταγράφονται τα συμπεράσματα των μαθητών. ΟΧΙ γλώσσα, διαπολιτισμικότητα, Ζολώτας, ευρωπαϊκές γλώσσες, οικουμενικότητα, Αρχαία, Ελληνικά, Αγγλικά, λέξεις Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αρχαία Ελληνικά Κανόνες τονισμού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α' υμνασίου Ενότητα 3, Τόνοι και πνεύματα Η προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα αποβλέπει στην εμπέδωση των κανόνων τονισμού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μετά τη διδασκαλία των κανόνων τονισμού στην τρίτη ενότητα, οι μαθητές πλοηγούνται στην ιστοσελίδα gr/ars-grammatica/a271.htm, για να λύσουν επιλεγμένες ασκήσεις που σχετίζονται με τους κανόνες τονισμού. Στη συνέχεια αξιοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τις ασκήσεις λύνοντας το φύλλο εργασίας που τους δίνεται (Word). Με αυτόν τον τρόπο εξασκούνται και μαθαίνουν καλύτερα τους κανόνες τονισμού. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί από ομάδες δύο ή τριών μαθητών είτε σε εργαστήριο ΗΥ ή σε τάξη με ένα ΗΥ συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα. O διδάσκων συνεργάζεται με τους μαθητές και παρεμβαίνει ενισχυτικά στη μαθησιακή διαδικασία. ΟΧΙ κανόνες τονισμού, ασκήσεις, γραμματική, αρχαία ελληνική γλώσσα, τονισμός Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 22 Εργαλείο: Διαδίκτυο

23 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5 Μάθημα Αρχαία Ελληνική ραμματεία Τίτλος Δραστηριότητας Οι περιπέτειες του Οδυσσέα (ραψωδίες ι, κ, μ ) Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Α υμνασίου Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδίες ι, κ, μ και Νεοελληνική λώσσα, ενότητα 2, Αφήγηση Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει σκοπό: α. να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν με τρόπο ευχάριστο τις περιπέτειες του Οδυσσέα που απαντούν στις ραψωδίες ι, κ, μ και β. τη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη με τις περιπέτειες του Οδυσσέα για το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να λύσουν φύλλα εργασίας στο Inspiration και να ετοιμάσουν ένα διαδραστικό χάρτη με: α. κινούμενα τόξα τα οποία θα δείχνουν την πορεία του ταξιδιού του Οδυσσέα. β. πληροφορίες για τους σταθμούς του Οδυσσέα γ. εικονιστικό υλικό για κάθε περιπέτειά του. Αφού ολοκληρωθεί ο διαδραστικός χάρτης, οι μαθητές μπορούν να τον μελετήσουν και να γράψουν ένα κείμενο με θέμα «Ο Οδυσσέας αφηγείται τις περιπέτειές του» ή κάθε μέλος των ομάδων, με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη που δημιούργησαν, να αφηγηθεί προφορικά στην ολομέλεια της τάξης ένα μικρό θέμα από τις περιπέτειες του Οδυσσέα το οποίο δεν επεξεργάστηκε ως ειδικός. ΝΑΙ Οδυσσέας, Οδύσσεια, περιπέτειες, Κίκονες, Λαιστρυγόνες, Κύκλωπες, Συμπληγάδες Πέτρες, Λωτοφάγοι, Σκύλλα, Χάρυβδη, βόδια του Ήλιου, Κίρκη Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αρχαία Ελληνικά Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη γένεση και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού ' Λυκείου Πλάτωνος Πρωταγόρας, κεφ. ΙΑ -ΙΒ, 317e-328d platon_index.htm Με τη δραστηριότητα αυτή, αναμένεται οι μαθητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν με γραπτή διερεύνηση τα βασικά στοιχεία του μύθου του Πρωταγόρα και να σχολιάζουν τη λειτουργία του μύθου στο πλαίσιο της σοφιστικής διδασκαλίας. Οι μαθητές εργάζονται ανά δύο και με τη βοήθεια του διαγράμματος (Ιnspiration) και του φύλλου εργασίας (Word) παρακολουθούν τη λειτουργία του μύθου και αξιολογούν την επιχειρηματολογία του Πρωταγόρα. Αρχικά, διαβάζουν προσεκτικά τη διδακτική δοκιμή που αναφέρεται στο μύθο του Πρωταγόρα και συμπληρώνουν με τα στάδια της γένεσης και εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού το διάγραμμα στο φύλλο εργασίας (Ιnspiration). Στη συνέχεια, οι μαθητές με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας (Word), αξιολογούν την επιχειρηματολογία του Πρωταγόρα για το διδακτό της αρετής. Ακολούθως, ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί από ομάδες δύο μαθητών σε εργαστήριο ΗΥ ή στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή, διευκολυντή, καθοδηγητή της μαθησιακής διαδικασίας. ΝΑΙ Πρωταγόρας, μύθος, Προμηθέας, Επιμηθέας, Δίας, αιδώ, δίκη, πολιτική αρετή, σοφιστική Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 24 Εργαλείο: Διαδίκτυο

25 Ομάδα Εργασίας: Αρχαία Ελληνικά Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Αρχαία Ελληνική ραμματεία Ανακεφαλαίωση της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β' υμνασίου Ομήρου Ιλιάδα (Ανακεφαλαίωση) Με τη βοήθεια του χάρτη πλοήγησης οι μαθητές επιλέγουν το παιγνίδι γνώσεων που αποτελείται από 60 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο της Ιλιάδας (http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/paixnidi.htm). Σε κάθε ερώτηση που εμφανίζεται επιλέγουν τη σωστή απάντηση κι έπειτα προχωρούν στην επόμενη. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ανατροφοδότηση και εμπέδωση των γνώσεών τους μέσα από ένα περιβάλλον πιο ευχάριστο από το σχολικό βιβλίο ή τον πίνακα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει από ομάδες δύο ή τριών μαθητών, είτε σε εργαστήριο ΗΥ είτε σε τάξη με ΗΥ συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή και διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας. OXI παιχνίδι γνώσεων, Ιλιάδα, Όμηρος, ανακεφαλαίωση Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 25

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Microsoft PowerPoint Kidspiration 2.1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Χημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας για τη λώσσα, Α - Β και - Δ τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Bιολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo DREAMWEAVER 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο FESTO INGENATIC Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα