ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ"

Transcript

1 ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ

2 Παραληρητική ιαταραχή Παραληρητικές ιδέες όχι παράδοξες ή αλλόκοτες (όπως στη Σχιζοφρένεια), αλλά ευλογοφανείς. Οι ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις, αν υπάρχουν, δεν προεξάρχουν στην κλινική εικόνα. Εκτός από το παραλήρηµα, η συµπεριφορά δεν είναι αποδιοργανωµένη ή αλλόκοτη. Γενικά καλή συναισθηµατική επαφή. Ικανότητα συγκρότησης ή και συγκάλυψης του παραληρήµατος. Συχνά δύσκολο να αποκαλυφθεί το παραλήρηµα. ιάρκεια συµπτωµάτων > 1 µήνα.

3 Παραληρητική ιαταραχή 0.03% Α:Γ = 2:1 Μέση ηλικία, συνήθως Προνοσηρή προσωπικότητα (Παρανοειδής, Σχιζοειδής, Αποφευκτική) Μετανάστευση, Μετοίκηση, Κώφωση Έναρξη οξεία ή χρόνια Όχι µεγάλη αποδιοργάνωση της προσωπικότητας Μικρή ή καθόλου Κοινωνική Έκπτωση

4 Παραληρητική ιαταραχή ιαφορική ιάγνωση Σχιζοφρένεια Όχι συµπτώµατα κριτηρίου Α (αλλόκοτες ιδέες, ψευδαισθήσεις κ.λ.π.) Συναισθηµατικές ιαταραχές µε παραληρητικές ιδέες ιαλείπουσα-φασική πορεία, όχι εγκυστωµένο παραλήρηµα Οργανικά Ψυχοσύνδροµα Αµφεταµίνη, PCP, κοκαΐνη, όγκοι, αλκοολική ψευδαισθήτωση, λοίµωξη, επιληψία, φάρµακα Παρανοειδής ιαταραχή της Προσωπικότητας Υπόκριση Προσποιητή ιαταραχή

5 Παραληρητική ιαταραχή Ψυχοδυναµικοί Παράγοντες Απαράδεκτη Επιθυµία («Τον Αγαπώ») Αντισταθµιστική Συµπτωµατολογία ( εν τον αγαπώ, τον Μισώ) Πραγµατικότητα Άρνηση ( εν είµαι εγώ αυτός που µισεί) Προβολή ( εν είµαι εγώ αυτός που µισεί, εκείνος µισεί εµένα)

6 Παραληρητική ιαταραχή Τύποι Ερωτοµανιακός («κάποιος επιφανής συνήθως µε αγαπά») ιωκτικός («κάποιος µε επιβουλεύεται, µε καταδιώκει, συνωµοτεί εναντίον µου») Ζηλοτυπικός (εκσεσηµασµένη ζηλοτυπία) Σωµατικός (υποχονδριακή ψύχωση παραληρητική πεποίθηση ότι κατακλύζεται από έντοµα, παραλήρηµα δυσµορφοφοβίας, υπερµεγέθη όργανα του σώµατος κ.λ.π.) Τύπος Μεγαλείου (Ιδέες µεγαλείου, πεποίθηση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες κ.λ.π.) Μικτός τύπος Σύνδροµο Capgras - Σύνδροµο Σωσία (Κάποιος από το οικείο του περιβάλλον δεν είναι ο ίδιος, αλλά κάποιος σωσίας του που τον έχει αντικαταστήσει) Επακτή Ψυχωτική ιαταραχή (Folie a deux υαδική ψύχωση)

7 Παραληρητική ιαταραχή Θεραπεία - Θεραπευτικές Αρχές - Συνδυασµός Φαρµακευτικής Αντιψυχωτικής Αγωγής και Ψυχοθεραπείας. - Συχνά η ανταπόκριση στα φάρµακα είναι φτωχή. - Αποφεύγουµε τη Νοσηλεία, εκτός και αν υπάρχει επικινδυνότητα. - Προσπάθεια εγκατάστασης σχέσης εµπιστοσύνης. - Αποφυγή κάθε στοιχείου που θα γεννά καχυποψία. - Αποφυγή αντιπαράθεσης µε την παραληρητική ιδέα Ούτε αποδοχή της, ούτε απόρριψή της Εστιασµός στα συναισθήµατα

8 Βραχεία Ψυχωτική ιαταραχή (Βραχεία Αντιδραστική Ψύχωση, Οξύ Ψυχωτικό Επεισόδιο, Bouffée Délirante) Απότοµη εισβολή θετικών συµπτωµάτων βραχείας διαρκείας (Από 1 ηµέρα έως 1 µήνα) Πλήρης αποδροµή των συµπτωµάτων, επιστροφή στο προνοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας Συνήθως υπάρχει κάποιο εκλυτικό αίτιο, που θα πρέπει να αξιολογείται µε βάση την σχέση του µε τη ζωή του ασθενούς Οργανικές Ψυχικές ιαταραχές Θεραπεία: Πιθανόν Νοσηλεία, Αντιψυχωτική Αγωγή, Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπευτική διερεύνηση και βοήθεια σε δεύτερο χρόνο

9 Σχιζοφρενικόµορφη ιαταραχή Πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζοφρένειας εκτός από το κριτήριο της χρονικής διάρκειας του ψυχωτικού επεισοδίου: Πρόδροµη-Ενεργός & Υπολειµµατική φάση < 6 µήνες Συνήθως η κοινωνική και επαγγελµατική λειτουργικότητα του ατόµου παραµένει σχετικά ανεπηρέαστη Συχνά (στα 2/3) αργότερα τίθεται η διάγνωση της Σχιζοφρένειας ή της Σχιζοσυναισθηµατικής ιαταραχής

10 Σχιζοσυναισθηµατική ιαταραχή Σε κάποια χρονική περίοδο ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ συµπτώµατα Μείζονος Καταθλιπτικού ή Μανιακού Επεισοδίου µε συµπτώµατα της Σχιζοφρένειας (κριτήριο Α). Πρέπει να υπάρχει περίοδος τουλάχιστον 2 εβδοµάδων µε ψευδαισθήσεις και παραλήρηµα χωρίς συναισθηµατικά συµπτώµατα. Συνήθως έχει «φασική» πορεία, σε αρκετούς ασθενείς, όµως, εµφανίζεται και υπολλειµατικότητα. Καλύτερη πρόγνωση από τη Σχιζοφρένεια.

11 Σχιζότυπη ιαταραχή Προσωπικότητας Ιδιορρυθµίες, εκκεντρικότητες, παραξενιές της σκέψης, της αντίληψης, της οµιλίας, της εµφάνισης και της συµπεριφοράς. Ανεπάρκεια στις διαπροσωπικές σχέσεις. ιαταραχές της σκέψης (µαγική σκέψη, παρανοειδής ιδεασµός), της αντίληψης (παραισθήσεις, ασυνήθιστες εµπειρίες), της συµπεριφοράς (κοινωνική αποµόνωση, απρόσφορο συναίσθηµα, φτωχή επαφή µε τους άλλους), ανηδονία, περίεργη εµφάνιση και οµιλία, ιδέες και σκέψεις που χρειάζονται διευκρινήσεις, εκκεντρικές πεποιθήσεις κ.λ.π. Οι ανεπάρκειες αυτές δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να συνθέσουν τα κριτήρια για τη διάγνωση της Σχιζοφρένειας.

12 Σχιζότυπη ιαταραχή Προσωπικότητας 3% του πληθυσµού Άγνωστο πόσοι µετέπειτα αναπτύσσουν Σχιζοφρένεια Σε περιόδους έντονου στρές µπορεί να εµφανιστούν παροδικά ψυχωτικά συµπτώµατα 10% κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας Συχνά υπάρχει κοινωνική και επαγγελµατική έκπτωση Θεραπεία: κυρίως ατοµική ψυχοθεραπεία µε στόχο την βελτίωση της ικανότητας για διαπροσωπικές σχέσεις, υποστηρικτική περισσότερο παρά διερευνητική

13 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

14 Παράγοντες που καθορίζουν τον κύκλο πορείας του ψυχιατρικά ασθενούς Παθολογία του αρρώστου Οικογενειακός αστερισµός Ψυχιατρική Οµάδα Άλλες Υπηρεσίες Υγείας Κοινωνική Οµάδα Συλλογική Αναπαράσταση της ψυχικής νόσου Αστυνοµικές- ικαστικές αρχές Νοµικό Πλαίσιο

15 Παθολογία του αρρώστου Ψυχιατρική Οµάδα Έγκαιρη και Ολοκληρωµένη θεραπευτική Οικογενειακός Άλλες Υπηρεσίες αστερισµός παρέµβαση σηµαίνει Υγείας έγκαιρη και αποτελεσµατική παρέµβαση σε όλους τους κρίκους της νοσογόνου αλυσίδας Κοινωνική Οµάδα Συλλογική Αναπαράσταση της ψυχικής νόσου Αστυνοµικές- ικαστικές αρχές Νοµικό Πλαίσιο

16 «Ο ψυχωτικός ασθενής πρέπει να παίρνει ό,τι βοήθεια χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται και όπου είναι καλύτερα» Θεραπευτικές οµάδες που λειτουργούν µε βάση τις αρχές της Κοινωνικής-Κοινοτικής Κοινοτικής Ψυχιατρικής Ψυχιατρικοί Τοµείς Γενικών Νοσοκοµείων µε κατεύθυνση την αντιµετώπιση της κρίσης και παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα Κινητές Μονάδες Αυτόνοµες οµάδες Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι Ολοκληρωµένη και Έγκαιρη Θεραπευτική Παρέµβαση Πρόληψη των Υποτροπών Μετάθεση της ψυχιατρικής περίθαλψης από το ίδρυµα στην κοινότητα

17 Θεραπευτική Προσέγγιση ηµιουργία Θεραπευτικής Σχέσης Αντιµετώπιση των συµπτωµάτων Αντιµετώπιση της Παθολογίας του Πλαισίου Κατανόηση

18 Τοµείς Θεραπείας Παρέµβαση στον Ασθενή Ψυχολογική βοήθεια Φαρµακευτική Αγωγή Κοινωνικοποίηση Συνέχεια στην Περίθαλψη, συνεχιζόµενη φροντίδα Follow-up Παρέµβαση στην Κοινότητα - Αγωγή ιαµόρφωση διαφορετικής στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο τροποποίηση της συλλογικής αναπαράστασης της ψυχικής νόσου Παρέµβαση στην Οικογένεια Άρρωστος και οικογένεια αντιµετωπίζονται ως µία παθολογική οντότητα Παρέµβαση στους Θεσµούς - Αγωγή Συνεχής επικοινωνία και εργασία µε τις αρχές διαµόρφωση διαφορετικής στάσης σε θεσµικό επίπεδο

19 Παρέµβαση στην παθολογία του ασθενούς Βιολογικές Θεραπείες Φαρµακοθεραπεία Αντιψυχωτικά Λίθιο Καρβαµαζεπίνη Αντικαταθλιπτικά Ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ECT) Ψυχοθεραπείες Συµπεριφορική ψυχοθεραπεία Εναισθητικού τύπου ψυχοθεραπείες Οµαδική Ψυχοθεραπεία Θεραπεία Οικογένειας Αντιµετώπιση της Παθολογίας του Πλαισίου Εγκατάσταση θεραπευτικής σχέσης µέσα στο πλαίσιο µιάς οµής

20 Γενικές Αρχές χορήγησης Αντιψυχωτικών Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της ψύχωσης, τόσο στην οξεία φάση όσο και στα µεσοδιαστήµατα. Είναι σηµαντικό να επισηµανθούν τα «συµπτώµατα - στόχοι» (θετικά και αρνητικά). Η προηγούµενη αποτελεσµατικότητα ή µη πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπόψη. Κατά κανόνα χρησιµοποιείται ΕΝΑ µόνον φάρµακο. Μειώνεται η δοσολογία µόλις υπάρξει ύφεση των συµπτωµάτων. Η θεραπεία συντήρησης µειώνει κατά 2-44 φορές τον κίνδυνο υποτροπής σε σχέση µε τη θεραπεία placebo Κλασσικά αντιψυχωτικά (25% αποτελεσµατικότητα, πολλές ανεπιθύµητες ενέργειες, αποτελεσµατικά στην οξεία φάση και όπου χρειάζεται καταστολή) Άτυπα αντιψυχωτικά (αποτελεσµατικά και στα αρνητικά συµπτώµατα, λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες) Μορφές depot σε περίπτωση δυσκολιών στη σχέση και στη συµµόρφωση στην αγωγή (compliance)

21 Απαιτούνται αυστηρά: Γενικές Ψυχοθεραπευτικές Αρχές Συνέπεια, Σταθερότητα, Συνέχεια στην θεραπευτική φροντίδα Σχεδόν απόλυτη ένδειξη έχει η Θεραπεία Οικογένειας, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι Οµαδικού τύπου ψυχοθεραπείες (Ψυχοδυναµικού, Συµπεριφορικού ή Εναισθητικού τύπου) έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιµες, κυρίως σε επίπεδο υποστήριξης, επίλυσης καθηµερινών προβληµάτων, αλλά και ενδονοσοκοµειακής προσέγγισης. Η Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία εδώ έχει θέση κατά κανόνα µόνον για την κατανόηση των συµπτωµάτων, των συµπεριφορών και των στάσεων των ασθενών, και όχι σαν ένδειξη εφαρµογής. Σε µερικές, όµως, περιπτώσεις έχει βοηθήσει σηµαντικά

22 Θεραπευτικός ρόµος Εγκαθίδρυση λειτουργικού Θεραπευτικού Πλαισίου ηµιουργία οµής (Θεραπευτική Οµάδα) Μεταβίβαση προς τη οµή «ια βίου» σχέση Ολοκληρωµένη Ολοκληρωµένη Παρέµβαση στους επιµέρους παράγοντες που διαµεσολαβούν την κρίση ιασφαλίζει ένα «υπό έλεγχο» θεραπευτικό συνεχές για τον ψυχωτικό ασθενή, συνεχές που αντιπαρατίθεται στον κατακερµατισµό της εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται στην ψυχωτική διεργασία

23 Παρέµβαση στην Οικογένεια Η επαφή και επικοινωνία των µελών της οικογένειας µε τη θεραπευτική θέση της ψυχιατρικής οµάδας: α) παρέχει ένα συναίσθηµα ασφάλειας β) εξουδετερώνει το κοινωνικό στίγµα της νόσου γ) τους δίνει την ελπίδα να ξεφύγουν από τον µοιρολατρικό κύκλο της κληρονοµικής επανάληψης της τρέλας στους ίδιους και στα παιδιά τους δ) έστω και µέσω της υποτροπής του µέλους της, η οικογένεια έχει την ευκαιρία (αλλά και την πρόφαση) να αναζητήσει η ίδια βοήθεια και για τα άλλα, µη εµφανώς πάσχοντα, µέλη της.

24 Παρέµβαση στην Κοινότητα και στους Θεσµούς Μέσω της πληροφόρησης και της µάθησης (που θα πρέπει να έχουν προηγηθεί, στην Αγωγή κοινότητας), Μέσω της εµπειρίας και του βιώµατος (λόγω της συµµετοχής της ευρύτερης κοινωνικής οµάδας ή/και των εκπροσώπων των θεσµών) αλλά (και κυρίως) Μέσω της διαδικασίας των ταυτίσεων Τροποποιείται η συλλογική αναπαράσταση της ψυχικής νόσου και του τρόπου αντιµετώπισής της - ιαµορφώνεται µια διαφορετική αντίληψη για τη Νόσο - Εγκαθίσταται µια µόνιµη ποιοτική συναισθηµατική επαφή, ιδιαίτερα χρήσιµη στην περαιτέρω φροντίδα του αρρώστου (Follow-up, πρόληψη)

25 Εποπτεία Βασική προϋπόθεση ιόρθωση πορείας θεραπευτικού έργου Εκπαίδευση Ταυτίσεις θεραπευτών µε εποπτεύοντα (Ιδανικό Εγώ Ώριµο επιτρεπτικό Υπερεγώ) Ανάλυση συναισθηµάτων Ανάλυση της αντιµεταβίβασης Επεξεργασία της επιθετικότητας Θεωρητική επεξεργασία του υλικού Έµφαση και προσπάθεια η θεραπευτική δουλειά να είναι µια εργασία από την οποία οι θεραπευτές αντλούν ικανοποίηση

26 Συνεχής Φροντίδα Follow-up Θεραπευτική σχέση στην ψύχωση = ια βίου σχέση Συνεχόµενη φροντίδα στον άρρωστο και στην οικογένεια Σταθεροποίηση των ταυτίσεων ασθενούς και οικογένειας µε τους θεραπευτές Πρόληψη των Υποτροπών ιασφάλιση ενός «υπό έλεγχο» θεραπευτικού συνεχούς για τον ψυχωτικό ασθενή

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η πολιτική μας για την ψυχική υγεία είναι βασικός άξονας των προσπαθειών μας προς την κατεύθυνση οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού κράτους και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής του τόπου μας. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα 166 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑτJΚΗΣ ΙΑΊΊ'ΙΚΗΣ Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ Τα επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα περιλαμβάνουν διαταραχές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ TΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡ. ΑΡΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 ΠΕΡΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Δρ Aντωνάτος Σπύρος Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία χρόνια σοβαρή ψυχική πάθηση, η οποία προσβάλλει τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ»

Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» Θεραπευτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ανθρώπους µε σχιζοφρένεια Εισαγωγή Το Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» είναι Μονάδα Ψυχικής Υγείας, ανήκει στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος Παιδοψυχιατρική ή αλλιώς Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου. Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 199 ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Παύλος Σακκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Το φάσμα των ψυχικών διαταραχών εκτείνεται στα εξής πεδία: Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 - Αναρρώνοντας από την ψύχωση

ΜΕΡΟΣ 2 - Αναρρώνοντας από την ψύχωση BIBLIOSPIRAL:Layout 1 26/2/2008 7:40 Page 3 Πίνακας Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ 1 - Τι είναι η ψύχωση; Τι προκαλεί την ψύχωση;......................... σελ.7 Μια περίπτωση: η ιστορία του Κώστα.................

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ Επιστημονική Επιμέλεια: Κυρίτση Ελένη, Ευαγγέλου Ελένη, Βλάχου Ευγενία, Νταφογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Αγαπητέ γονέα/ κηδεµόνα, Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο Κρόουνς για την ενηµέρωση τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα.κυπαρισση Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: ΜΑΜΑΛΗ ΗΛΙΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας»

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή εργασία: «Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Εισηγήτρια πτυχιακής: Παπαγιαννοπούλου Ε. Σπουδάστριες: Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ Øõ éáôñéêþ ÊëéíéêÞ ÐñáêôéêÜ ôïõ 4ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Êéíçôþí ÌïíÜäùí Øõ éêþò Õãåßáò ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 «Äéá åßñéóç ôçò öñïíôßäáò øõ éêü áóèåíþí óôçí êïéíüôçôá:

Διαβάστε περισσότερα