ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Περιφέρειας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Περιφέρειας:"

Transcript

1 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2012 Αριθµός Πρωτοκόλλου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ [Και κατά άτυπη γραµµατική συνένωση: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ] Προς: Τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Κοινοποίηση: - Προς τις ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ τής Χώρας. - Προς την ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Υ7) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ. - Προς την ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Υ10) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ. - Προς το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Πειραιώς 205, ΑΘΗΝΑ. - Προς την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολοµέλεια του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Υ ΥΓΕΙΑΣ, Μακεδονίας 8, ΑΘΗΝΑ. - Προς τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ της ΧΩΡΑΣ, αρµόδιες ιευθύνσεις ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. - Προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου [Αρµόδια αρχή µε βάση τον Νόµο (4025/2011, άρθρο 35) «για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας»], Πλουτάρχου 3, ΑΘΗΝΑ. - Προς τους ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ τής ΧΩΡΑΣ, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου [Αρµόδια αρχή µε βάση τον Νόµο (4025/2011, άρθρο 35) «για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου (και) πολυϊατρείου»]. - Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Τµηµάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. [Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, Πρόγραµµα Ψυχολογίας (Τµήµα Φ.Π.Ψ.) Πανεπιστηµίου Αθηνών]. - Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Παπαδιαµαντοπούλου 11, ΑΘΗΝΑ. - Προς την ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, Μαιάνδρου 23 - Αιγινήτου, ΑΘΗΝΑ. Αριθµός Αποφάσεως Εγκρίσεως του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών: 1.803/1998 Αριθµός Εγγραφής στο Βιβλίο Σωµατείων τού Πρωτοδικείου Αθηνών:

2 - Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Τοµέας Ψυχολογίας - Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, ΖΩΓΡΑΦΟΥ. - Προς την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. - Προς τους Φοιτητές και αποφοίτους Ψυχολογίας Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Οµοταγών Α.Ε.Ι. τής Αλλοδαπής. - Προς τον Ηµερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.. ************ Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, της Αντιπροσωπευτικής Επιστηµονικής-Επαγγελµατικής Ένωσης των Ψυχολόγων στην Ελλάδα, Έχοντας ως δεδοµένα: Τις διατάξεις τού Νόµου 991/1979 [«Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 278/τ. Α / ], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Τις διατάξεις τής κειµένης νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ιατρού, γενικώς, και ειδικώς τις διατάξεις τού Αναγκαστικού Νόµου 1565/1939 [«Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος», ΦΕΚ 16/τ. Α / ] Νόµου ο οποίος είναι ενεργός εις το διηνεκές, µε όλες τις διατάξεις του αναγκαστικού χαρακτήρα, ακριβώς για την προστασία τού ηµοσίου Συµφέροντος-, µε τον οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους σφετερίζονται τον τίτλο τού Ιατρού, και ασκούν παρανόµως το ιατρικό επάγγελµα, Τις παραδοχές και την άρχουσα Νοµολογία τού Ανωτάτου Ακυρωτικού ιοικητικού ικαστηρίου τής Χώρας, Την Νοµολογία των Ποινικών ικαστηρίων τής Χώρας, σχετικώς µε καταδίκες για παράνοµη άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, και την άσκηση διώξεων και καταδίκες σε «Ψυχοθεραπευτές», Τις παραδοχές των ελεγκτικών οργάνων τής Πολιτείας, αρµοδίων για τον έλεγχο των Υπηρεσιών Υγείας, Την κατάσταση της πολιτικής και της κοινωνικής ανοµίας, που κυριάρχησε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, και οδήγησε την Χώρα µας στην δηµοσιονοµική και οικονοµική εποπτεία -κατ ελάχιστον-, και τους πολίτες στις µαταιώσεις προσδοκιών, στην οικονοµική δυσπραγία, στην κοινωνική δυσφορία, στην ψυχική ταλαιπωρία, στην ψυχική φθορά, και στην µη τήρηση των κανόνων και των νόµων τής συντεταγµένης κοινωνίας. Ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικώς µε την άσκηση Της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΩΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ Πρώτον: Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαµβάνει ως µέλη του, σήµερα, κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου ασκούντες κατά Νόµον το επάγγελµα του Ψυχολόγου, δεν έχει ως µέλη του µη νοµίµως ασκούντες το επάγγελµα του Ψυχολόγου, και είναι νοµίµως συγκεκροτηµένη Επιστηµονική-Επαγγελµατική Ένωση των Ψυχολόγων τής Χώρας µας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και είναι η 2

3 Αντιπροσωπευτική Επιστηµονική - Επαγγελµατική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα. εύτερον: Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος επί τη βάσει των σκοπών τού Καταστατικού του όπως αυτοί έχουν περιαφθεί µε το κύρος τού αρµοδίου οργάνου τής Εκουσίας ικαιοδοσίας τής Ελληνικής ικαιοσύνης-, υπερασπίζεται το έννοµο αγαθό τής ηµόσιας Υγείας και ειδικότερα της Ψυχικής Υγείας, και έχει νοµιµοποιηθεί να παρεµβαίνει ως Νοµικό Πρόσωπο έχον έννοµο συµφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής ικαιοσύνης [Ενώπιον των ικαστηρίων, από τού κατωτέρου βαθµού έως το Ανώτατο Ακυρωτικό ιοικητικό ικαστήριο της Χώρας], για ζητήµατα άσκησης, «µε οποιονδήποτε τρόπο», του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. Τρίτον: Με βάση την Ad Hoc απόφαση 2.122/2011/ του Συµβουλίου της Επικρατείας [«3. Επειδή, το αιτούν σωµατείο, το οποίο, όπως προκύπτει από το προσκοµισθέν αντίγραφο του καταστατικού του, έχει ως µέλη του ψυχολόγους και σκοπό, µεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του, µε έννοµο συµφέρον ασκεί την κρινόµενη αίτηση στο οποίο περιλαµβάνονται και ψυχολόγοι (πρβλ /2010 επταµ., 2.575/2009 επταµ. κ.ά.)»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος µε έννοµο συµφέρον παρεµβαίνει κατά Νόµον για ζητήµατα που αφορούν στην προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του. Τέταρτον: Ωσαύτως, µε βάση την Ad Hoc απόφαση 4.026/2008/ του Συµβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεµβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλοµένης πράξεως το Σωµατείο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, στους σκοπούς του οποίου περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονοµικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και επιστηµονικών δικαιωµάτων και συµφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεµελιώνει δικαίωµα κατά Νόµον παρεµβάσεων για ζητήµατα που αφορούν στην σύννοµη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός τών οποίων εντάσσονται και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών, της Ψυχολογικής Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, και κάθε αµέσου παρεµβάσεως στην Προσωπικότητα και στην Συµπεριφορά τού ανθρώπου. Πέµπτον: Υπάρχει δεδικασµένο, ότι: «για την χορήγηση της αδείας ασκήσεως του επαγγέλµατος του ψυχολόγου συνιστά αποδεκτό συνταγµατικώς περιορισµό της επαγγελµατικής ελευθερίας, δοθέντος ότι αποβλέπει στην διακρίβωση της συνδροµής στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου των καταλλήλων επιστηµονικών και πνευµατικών προσόντων και δεξιοτήτων για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού, τελεί σε συνάφεια προς το αντικείµενο της ρυθµίσεως και τον επιδιωκόµενο µε αυτήν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (συνιστάµενο στην εξασφάλιση και προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών), παρίσταται δε εύλογος και πρόσφορος προς τούτο (πρβλ. Σ.τ.Ε , 3.144, 3.145/2003, 733/2004)» [ΣτΕ 4.026/2008]. ΕΙ ΙΚΩΣ για το δικαίωµα στην άσκηση Της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Έκτον: Η Ψυχολογική Θεραπεία - Ψυχοθεραπεία, ασκείται «µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης», εποµένως, εξ ορισµού είναι αντικείµενο της επιστηµονικής-επαγγελµατικής παρέµβασης και λειτουργίας των Ψυχολόγων. Ψυχολογική Θεραπεία µπορούν να ασκούν, επίσης, και οι Νευρολόγοι-Ψυχίατροι, Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι. Έβδοµον: Στην ΕΚΘΕΣΗ της ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Β Συνόδου τής ΙΑ Περιόδου τής ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ στο σχέδιο νόµου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας», «ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», η οποία φέρει ηµεροµηνία: 14 Οκτωβρίου 2005, 3

4 και ευρίσκεται διαρκώς αναρτηµένη στο επίσηµο διαδικτυακό τόπο τής ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ, γίνεται ρητή ονοµαστική αναφορά, σαφής προσδιορισµός και διάκριση µεταξύ τών «βιολογικών θεραπειών» και των «ψυχολογικών θεραπειών». Όγδοον: Με απόφαση του ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - νυν ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Υπόθεση C 309/1997], η Ψυχοθεραπεία ασκείται λειτουργικώς ισοδυνάµως από τον Ψυχολόγο και τον Ιατρό. Ένατον: Η σχετική τροπολογία για να συµπεριληφθεί ξεχωριστή επαγγελµατική κατηγορία, του «Ψυχοθεραπευτή», στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ/ [σχετικώς µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης], απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έκατον: Οι επαγγελµατικοί τίτλοι «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Υπνοθεραπευτής» «Κοινωνικοθεραπευτής», «ραµατοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοδραµατιστής», «Μουσικοθεραπευτής», «Θεραπευτής ιαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Συναισθηµάτων», «Θεραπευτής Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Θεραπευτής Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Θεραπευτής Συµπεριφοράς», «Προπονητής Ζωής», κ.τ.ό., αναφέρονται σε ανυπόστατα δήθεν επιτηδεύµατα, τα οποία προβάλλονται από όσους «µε οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελµα του Ψυχολόγου [Νόµος 991/1979] ή του Ιατρού [Νόµος 1565/1939 Ιδιώνυµο]. Ενδέκατον: Οι ως άνω ανυπόστατοι τίτλοι προβάλλονται και από Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε πράξεις αθέµιτου ανταγωνισµού προς συναδέλφους τους [Νόµος 3418/2005, Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α / , άρθρο 21, παράγραφος 2], οι οποίοι παραπλανούν ως προς κεκτηµένα πιστοποιηµένα προσόντα, και απαξιώνουν τον τίτλο τού Ψυχολόγου. ωδέκατον: ιάφοροι επιτηδευόµενοι, µε διδακτορικό ψυχολογικού περιεχοµένου [Με µόνη την βεβαίωση του επόπτη τής ιατριβής να ορίζει το «ψυχολογικού περιεχοµένου» θεσµίως, κατά ατοµική κρίση, όπως δέχεται σε κάθε περίπτωση ιδακτορικής ιατριβής και το Α.Σ.Ε.Π.], ανέφεραν σε παλαιότερο χρόνο-, ότι ασκούσαν Ψυχοθεραπεία και αναφέρονταν στην «δεοντολογία που ρύθµιζε τις σχέσεις µε τους ασθενείς τους» [χωρίς να έχουν αυτήν την αρµοδιότητα!]. Ασκούσαν Ψυχοθεραπεία ενώ δεν είχαν βασικές σπουδές Ψυχολογίας Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, δεν είχαν εξετασθεί µε αδιάβλητες ακαδηµαϊκές διαδικασίες σε θεωρητικά µαθήµατα Ψυχολογίας, εργαστήρια Ψυχολογίας και πρακτικές ασκήσεις Ψυχολογίας, και δεν είχαν κριθεί ικανοί να διακρίνουν τις φυσιολογικές από τις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συµπεριφοράς τού ανθρώπου, σύµφωνα µε τα πρότυπα υγιούς Συµπεριφοράς και Προσωπικότητας, και µε τα διεθνώς ισχύοντα Συστήµατα Ταξινόµησης των Ψυχικών ιαταραχών και ιαταραχών Συµπεριφοράς. Ασφαλώς, όλοι αυτοί «σφετερίζονταν τον τίτλο τού Ιατρού». έκατο τρίτον: Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α2/οικ. 3823/1981 [ΦΕΚ 486/τ. Α / ], «Β Για την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης, προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση ήτοι αντίστοιχη προς την ειδική µέθοδο προπαιδεία του σε θεωρία και πράξη πιστοποιουµένη µε επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που η επάρκειά τους κρίνεται από το ειδικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, εφαρµοζοµένης της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 991/79. Ειδικότερα σε περιπτώσεις ψυχοθεραπείας που απαιτείται παράλληλη χορήγηση φαρµάκων είναι αναγκαία η συνεργασία µε ψυχίατρο». Με βάση τον Νόµο 1278/1982 [ΦΕΚ 105/τ.Α / ], «Για σύσταση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας», «Άρθρο 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συµβουλευτικό όργανο σε θέµατα δοµής και λειτουργίας του συστήµατος Υγείας, το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).», «2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες που είχαν.., το Ειδικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο για την άσκηση επαγγέλµατος Ψυχολόγων,...». 4

5 έκατο τέταρτον: Κατά έγκριτο νοµική γνώµη, εκ του αµέσως ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ψυχολόγος κάτοχος κατά Νόµον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα-, για να προβεί σε Ψυχολογική Θεραπεία Ψυχοθεραπεία, ή για να κάνει οποιαδήποτε παρέµβαση ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα, «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση», «πιστοποιουµένη µε επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που η επάρκειά τους κρίνεται από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας». Όµως, το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας δεν έχει ακόµη δροµολογήσει καµµία παρόµοια διαδικασία, παρά το διαρκές αίτηµα των Ψυχολόγων, µε προαπαιτούµενο την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων. Έτσι, το δικαίωµα των Ψυχολόγων στην άσκηση της Ψυχοθεραπείας παραµένει «εµποδιζόµενο-σχολάζον». Εάν θεωρήσουµε ότι η συγκεκριµένη κανονιστική διάταξη που εξέδωσε η κανονιστικώς δρώσα ιοίκηση έχει εκδοθεί καθ υπέρβασιν του πλαισίου που ορίζει ο κοινός νοµοθέτης µε τον ορισµό για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου-, οφείλουµε να προσφύγουµε ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού ιοικητικού ικαστηρίου, αιτούµενοι την ακύρωσή της, ως περιοριστική τής επαγγελµατικής µας ελευθερίας. Όµως, έως την οριστική κρίση τού ικαστηρίου η Υπουργική Απόφαση είναι σε ισχύ και παράγει έννοµα αποτελέσµατα, τα οποία ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος οφείλει να τα επισηµαίνει, στην βάση τής υποχρεώσεώς του για τον σεβασµό τής Ελληνικής εννόµου τάξεως, αλλά και για την προστασία των µελών του από διώξεις, καταδίκες, και αστικές διεκδικήσεις θιγοµένων. έκατο πέµπτον: Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η ρητή διάταξη της παραγράφου δ), του άρθρου 5, του Νόµου 991/1979: «Άρθρο 5. Ανάκληση άδειας. Η άδεια που τυχόν έχει δοθεί, ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: δ) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιµοποιεί χωρίς δικαίωµα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστηµονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις.». Εκ της αµέσως ανωτέρω διατάξεως νόµου συνάγεται ασφαλώς ότι: Σε Ψυχολόγο που θα καταδικασθεί [«αµετακλήτως»], για άσκηση Ψυχοθεραπείας θα του ανακληθεί και η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, µε δεδοµένο ότι προβαίνει σε πράξεις οι οποίες περιλαµβάνονται στο Προεδρικό ιάταγµα 157/1991 [ΦΕΚ 62/τ. Α / ]-, ορίζονται, ονοµαστικώς, ως «ιατρικές πράξεις» [«3. Ψυχοθεραπείες: α) Ναρκοανάλυση, β) Ψυχοανάλυση και λοιπές µορφές ψυχοθεραπείας,..., 8. Υπνοθεραπεία», «1. Ατοµική Ψυχοθεραπεία, 2. Οµαδική Ψυχοθεραπεία, 3. Θεραπεία συµπεριφοράς»], και «εν τοις πράγµασι», «σφετερίζεται τον τίτλο τού Ιατρού». έκατο έκτον: Η εκπλήρωση του αναγκαστικού όρου «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση» στην Ψυχοθεραπεία, θα µπορούσε να αναζητηθεί τουλάχιστον εννοιολογικώς, και όχι ως συγκεκριµένη πρόταση νοµικής διατάξεως-, στο περιεχόµενο µαθηµάτων, εργαστηρίων, και πρακτικών ασκήσεων ενός τίτλου ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία [MSc] των Ελληνικών Α.Ε.Ι., είτε ενός αντιστοίχου τίτλου ειδίκευσης Οµοταγών Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής-, στην Κλινική Ψυχολογία ή στην Ψυχοθεραπεία. ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ, οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι M.A., M.Phil., D.E.A., και κάθε άλλος ισοδύναµος, καθώς και η ιδακτορική ιατριβή, δεν µπορούν να συµµετέχουν ως τίτλοι και ως περιεχόµενο για την εκπλήρωση του αναγκαστικού όρου: «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση». έκατο έβδοµον: Οι διάφορες «εκπαιδεύσεις» που παρέχονται στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Κολλέγια, και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και οι τίτλοι και οι βεβαιώσεις που αυτά χορηγούν, ρητώς δεν περιλαµβάνονται στις πρόνοιες του Νόµου. Πολλώ µάλλον, δεν περιλαµβάνονται στις πρόνοιες του Νόµου, οι «εκπαιδεύσεις» που παρέχουν στην «Ψυχοθεραπεία». και τα διάφορα «Πιστοποιητικά» που χορηγούν τα παρανόµως λειτουργούντα φερώνυµα «Ινστιτούτα», «Κέντρα» και λοιπές επιχειρήσεις [οι οποίες βρίθουν στην Ελληνική Επικράτεια]. Επίσης, δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία τα διάφορα «ευρωπαϊκά πιστοποιητικά» στην <Ψυχοθεραπεία> ή τα αναγγελλόµενα από «αυτοαναγορευθέντες πιστοποιητές» στην <Ψυχολογία>, µε [ή όχι] ειδίκευση στην <Ψυχοθεραπεία>. 5

6 έκατο όγδοον: Στο έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, της 22 ας Μαρτίου 1993, µε αριθµό πρωτοκόλλου: /73/Α0012/ΠΟΛ: [Εισερχόµενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, µε αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία: 7.471/α -ζ / ], προς τις Νοµαρχίες τού Κράτους: α) ιευθύνσεις Επιθεωρήσεως και Συντονισµού ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.), β) ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.), µε κοινοποίηση: Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών Θεσσαλονίκης, και θέµα: «Κοινοποίηση της 4/1993 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους», αναφέρεται: «Σας κοινοποιούµε την 4/1993 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην γνωµοδότηση αυτή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εξέφρασε την γνώµη (κατά πλειοψηφία) ότι οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, µόνον όταν γίνονται κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής από ιατρό (ή νοσοκοµείο), ο οποίος, µετά την επιστροφή σ αυτόν του ασθενούς, θα αξιοποιήσει ο ίδιος τα πορίσµατα του ψυχολόγου κατά την περαιτέρω θεραπεία του ασθενούς. Με Ε.Υ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ». Στην µε Αριθµό Πρωτοκόλλου: 7.022/1992, Αριθµό Γνωµοδοτήσεως: 4, της Συνεδρίασης της 5 ης Ιανουαρίου 1993, γνωµοδότηση του Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ Υ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΟΥΣ, µεταξύ άλλων αναφέρονται: «Περίληψη ερωτήµατος: Αν οι επισκέψεις σε ψυχολόγο, µε βάση γνωµάτευση γιατρού ή και χωρίς αυτή, µπορούν να περιληφθούν στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων, προκειµένου οι σχετικές δαπάνες να αποτελούν αφορολόγητα ποσά εισοδήµατος». «Γ. Κατά την γνώµην του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου Ε. Σαρακηνού, και των Νοµικών Συµβούλων. ιαµαντόπουλου, Π. Κυριαζή,. Ράπτη και Χ. Τσεκούρα (ψήφοι πέντε), στην οποία προσεχώρησαν και οι Πάρεδροι Κ. Καποτάς, Β. Χασαπογιάννης, και Α. Φυτράκης (γνώµες χωρίς ψήφο), η ειδικότητα του ψυχολόγου δεν υπάγεται στις ιατρικές ειδικότητες αλλ όµως δύναται αυτός κατά περίπτωση, να προσφέρει υπηρεσίες, εξυπηρετούσες τις αληθείς ιατρικές υπηρεσίες. Εποµένως, οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο, περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων της ερµηνευοµένης διατάξεως, κατόπιν παραποµπής παρ ιατρού (ή νοσοκοµείου), ο οποίος στην συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρεί ότι η βοήθεια του ψυχολόγου είναι αναγκαία για να παράσχει ο ίδιος τις ιατρικές του υπηρεσίες στον ασθενή, χρησιµοποιώντας δηλ. τα πορίσµατα του ψυχολόγου. Έτσι, για να ενταχθούν οι υπηρεσίες του ψυχολόγου στην κατά την έννοια του νόµου, ιατρικήν περίθαλψιν, θα πρέπει αναγκαίως πέραν της αρχικής ιατρικής (ή νοσοκοµειακής) γνωµατεύσεως και παραποµπής του ασθενούς υπό οιουδήποτε ιατρού στον ψυχολόγο, να υπάρχει και βεβαίωση του ιατρού (ή του νοσοκοµείου) µεταγενεστέρα της παροχής των υπηρεσιών του ψυχολόγου, από την οποία να προκύπτει ότι ελήφθησαν, καθ οιονδήποτε τρόπον, υπ όψιν τα πορίσµατα των υπηρεσιών του ψυχολόγου στην περαιτέρω ή τελική φάση της παρ αυτών (ιατρού ή νοσοκοµείου) παρασχεθείσης ιατρικής περιθάλψεως. Κατά την γνώµη, όµως, των Νοµικών Συµβούλων Π. Καµαρινέα, Θ. Αµπλιανίτη (ψήφοι τρεις), στην οποία προσεχώρησαν και οι Πάρεδροι Ν. Κατσίµπας και Ι. Πράσινος, για να θεωρηθούν οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο ότι περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων της ερµηνευοµένης διατάξεως αρκεί να γίνονται οι επισκέψεις αυτές στον ψυχολόγο κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής από ιατρό (ή νοσοκοµείο), περί του ιατρικώς αναγκαίου της συνδροµής του ψυχολόγου, χωρίς να απαιτείται και η επιστροφή του ασθενούς στον παραπέµψαντα ιατρό (ή νοσοκοµείο) για την περαιτέρω παρ αυτού ιατρικήν εκτίµηση των πορισµάτων του ψυχολόγου.. Εποµένως, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει την γνώµη (κατά πλειοψηφία)ότι οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο, περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν 3323/1955, µόνον όταν γίνονται κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής παρ ιατρού (ή νοσοκοµείου), ο οποίος, µετά την επιστροφή σ αυτόν του ασθενούς, θα αξιοποιήσει ο ίδιος τα πορίσµατα του ψυχολόγου κατά την περαιτέρω παρ αυτού θεραπεία του ασθενούς.». έκατο ένατον: Στον Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας [Νόµος 3418/2005/Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α / , «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας»], «Άρθρο 28, Φροντίδα ψυχικής υγείας», ο κοινός νοµοθέτης ορίζει: «3. Ο ψυχίατρος οφείλει να προβαίνει σε θεραπευτικές παρεµβάσεις στο µέτρο που αυτές περιορίζουν ελάχιστα την ελευθερία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές και να ζητεί τη γνώµη συναδέλφων του, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο. Όταν ο ψυχίατρος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία ή τις υποστηρικτικές ενέργειες που παρέχονται στο χώρο των ψυχικών διαταραχών από άλλους επαγγελµατίες, οφείλει να τους εκπαιδεύει και να τους επιβλέπει κατάλληλα.». Εικοστόν: Σταθερή είναι για τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο η διεκδίκηση και καταστατική η δέσµευση-, για την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων, στην βάση τού Σχεδίου 6

7 Νόµου που δόθηκε στον κλάδο των Ψυχολόγων για διαβούλευση, τον Απρίλιο του έτους 2008, από την τότε πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στους σκοπούς τού Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου Επιστηµονικού Επαγγελµατικού Συλλόγου Ψυχολόγων, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: - Η προαγωγή και ανάπτυξη της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης επιστήµης και τέχνης για την εξύψωση του επιπέδου άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου και την εξασφάλιση υψηλής στάθµης υγείας, παιδείας και φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. - Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επιστηµονικού λόγου και του επαγγελµατικού έργου τού Ψυχολόγου. - Η µέριµνα για την αντιµετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. - Η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. - Η προστασία των επιστηµονικών, επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων των µελών του. - Η συµβολή στην προστασία τής υγείας τού κοινωνικού συνόλου. - Η µέριµνα για την εφαρµογή και τήρηση του «Κώδικα εοντολογίας για το Επάγγελµα του Ψυχολόγου». Εικοστό πρώτον: «Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλµατός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συµπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές και µεθόδους της Επιστήµης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους». [Νόµος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α / ), «Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις». Ο πρώτος Νόµος για τους Ψυχολόγους στην ΕΥΡΩΠΗ]. Εικοστό δεύτερον: Άτοµο το οποίο εργαζόταν σαν «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ» καταδικάσθηκε από ικαστήριο τής Χώρας [ΠληµΚ: 1064/ ]. Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόµου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α / ), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για Ιδιώνυµο αδίκηµα. Εν προκειµένω, βρίσκει εφαρµογή και η διάταξη του άρθρου 12 του Νόµου 991/1979 [ΦΕΚ 278 /τ. Α / ] «Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»: «εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη». Με βάση το κατηγορητήριο: «Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην ******** κατά το χρονικό διάστηµα από τον µήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή ξένου αναγνωρισµένου σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού και συγκεκριµένα ασκούσε παράνοµα το ιατρικό επάγγελµα δεχόµενος επισκέψεις στο γραφείο του και διενεργώντας ιατρικές εξετάσεις σε θέµατα Ψυχικής Υγείας εκδίδοντας µάλιστα και σχετικές γνωµατεύσεις που περιλαµβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συµβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρµόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι µέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστηµίου. Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39». Συνοψίζοντας Καλούµε τις διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων τής Χώρας να ανακαλούν στην τάξη εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις τού Βασιλικού ιατάγµατος της 11 ης Οκτωβρίου / 7 Νοεµβρίου 1957 (Φ.Ε.Κ. 225, τ. Α ), για το Πειθαρχικό ίκαιο των Ιατρών-, όσους Ιατρούς µέλη τους προβάλλονται µε ανυπόστατους τίτλους: «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Υπνοθεραπευτής» «Κοινωνικοθεραπευτής», «ραµατοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοδραµατιστής», «Μουσικοθεραπευτής», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Θεραπευτής Συµπεριφοράς», «Προπονητής Ζωής», κ.τ.ό., οι οποίοι παραβαίνουν τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας. Ο «αθέµιτος ανταγωνισµός» είναι και προς τους επαγγελµατίες Ψυχολόγους, και πέραν των άλλων, απαξιώνεται και ο τίτλος τού Ψυχολόγου. 7

8 Το ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θα προσφεύγει ενώπιον των αρµοδίων αρχών ιοικητικών, Εισαγγελικών, ικαστικών-, κατά παντός υπευθύνου, σε κάθε περίπτωση προβολής από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της µη σύννοµης ως ανωτέρω-, δραστηριότητας του κάθε φερώνυµου «Ψυχοθεραπευτή», «Ψυχαναλυτή», «Υπνοθεραπευτή» «Κοινωνικοθεραπευτή», «ραµατοθεραπευτή», «Χοροθεραπευτή», «Παιγνιοθεραπευτή», «Ψυχοδραµατιστή», «Μουσικοθεραπευτή», «Θεραπευτή Οικογένειας», «Θεραπευτή Συµπεριφοράς», «Προπονητή Ζωής», κ.τ.ό., για την προστασία τού ηµοσίου Συµφέροντος, της ηµόσιας Υγείας και δη της Ψυχικής Υγείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θα προσφεύγει ενώπιον των αρµοδίων αρχών ιοικητικών, Εισαγγελικών, ικαστικών-, κατά παντός δηµοσίου υπαλλήλου [Κατά την έννοια του άρθρου 13), παράγραφος α) του Ποινικού Κώδικα], που θα παραλείψει να κινήσει τις νόµιµες διαδικασίες κατά κάθε παρανοµούντος αναφερθέντος από τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο ή από όποιον πολίτη έχοντα έννοµο συµφέρον-, «Ψυχοθεραπευτή», «Ψυχαναλυτή», «Υπνοθεραπευτή» «Κοινωνικοθεραπευτή», «ραµατοθεραπευτή», «Χοροθεραπευτή», «Παιγνιοθεραπευτή», «Ψυχοδραµατιστή», «Μουσικοθεραπευτή», «Θεραπευτή Οικογένειας», «Θεραπευτή Συµπεριφοράς», «Προπονητή Ζωής», κ.τ.ό., για παράβαση καθήκοντος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. Η Ψυχολογική Θεραπεία - Ψυχοθεραπεία, είναι αντικείµενο της επιστηµονικής-επαγγελµατικής παρέµβασης και λειτουργίας των Ψυχολόγων µε πιστοποιηµένη από τον αρµόδιο φορέα επάρκεια, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. ιεκδικούµε την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων και εν συνεχεία την εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Α2/οικ. 3823/1981 [ΦΕΚ 486/τ. Α / ], «Για την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης...». Έως τότε: Καλούµε τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να απέχουν από κάθε δραστηριότητα, που θα τους φέρει να εµπλέκονται σε µη σύννοµες δραστηριότητες, σφετεριζόµενοι τον τίτλο τού Ιατρού, γεγονός που εκ του Νόµου πέραν των άλλων-, θα τους θέσει [έως την διαγραφή τής αντίστοιχης ποινής από το Ποινικό Μητρώο], εκτός τού επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. Ο Πρόεδρος Του ιοικητικού Συµβουλίου Για το ιοικητικό Συµβούλιο Η Γενική Γραµµατέας Του ιοικητικού Συµβουλίου Ψυχολόγος ιδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Ψυχολόγος ιδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 8

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 28 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3418 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα