ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Περιφέρειας:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Περιφέρειας:"

Transcript

1 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2012 Αριθµός Πρωτοκόλλου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ [Και κατά άτυπη γραµµατική συνένωση: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ] Προς: Τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Κοινοποίηση: - Προς τις ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ τής Χώρας. - Προς την ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Υ7) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ. - Προς την ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Υ10) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ. - Προς το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Πειραιώς 205, ΑΘΗΝΑ. - Προς την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολοµέλεια του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Υ ΥΓΕΙΑΣ, Μακεδονίας 8, ΑΘΗΝΑ. - Προς τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ της ΧΩΡΑΣ, αρµόδιες ιευθύνσεις ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. - Προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου [Αρµόδια αρχή µε βάση τον Νόµο (4025/2011, άρθρο 35) «για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας»], Πλουτάρχου 3, ΑΘΗΝΑ. - Προς τους ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ τής ΧΩΡΑΣ, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου [Αρµόδια αρχή µε βάση τον Νόµο (4025/2011, άρθρο 35) «για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου (και) πολυϊατρείου»]. - Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Τµηµάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. [Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου, Πρόγραµµα Ψυχολογίας (Τµήµα Φ.Π.Ψ.) Πανεπιστηµίου Αθηνών]. - Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Παπαδιαµαντοπούλου 11, ΑΘΗΝΑ. - Προς την ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, Μαιάνδρου 23 - Αιγινήτου, ΑΘΗΝΑ. Αριθµός Αποφάσεως Εγκρίσεως του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών: 1.803/1998 Αριθµός Εγγραφής στο Βιβλίο Σωµατείων τού Πρωτοδικείου Αθηνών:

2 - Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Τοµέας Ψυχολογίας - Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, ΖΩΓΡΑΦΟΥ. - Προς την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. - Προς τους Φοιτητές και αποφοίτους Ψυχολογίας Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Οµοταγών Α.Ε.Ι. τής Αλλοδαπής. - Προς τον Ηµερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.. ************ Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, της Αντιπροσωπευτικής Επιστηµονικής-Επαγγελµατικής Ένωσης των Ψυχολόγων στην Ελλάδα, Έχοντας ως δεδοµένα: Τις διατάξεις τού Νόµου 991/1979 [«Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 278/τ. Α / ], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Τις διατάξεις τής κειµένης νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ιατρού, γενικώς, και ειδικώς τις διατάξεις τού Αναγκαστικού Νόµου 1565/1939 [«Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος», ΦΕΚ 16/τ. Α / ] Νόµου ο οποίος είναι ενεργός εις το διηνεκές, µε όλες τις διατάξεις του αναγκαστικού χαρακτήρα, ακριβώς για την προστασία τού ηµοσίου Συµφέροντος-, µε τον οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους σφετερίζονται τον τίτλο τού Ιατρού, και ασκούν παρανόµως το ιατρικό επάγγελµα, Τις παραδοχές και την άρχουσα Νοµολογία τού Ανωτάτου Ακυρωτικού ιοικητικού ικαστηρίου τής Χώρας, Την Νοµολογία των Ποινικών ικαστηρίων τής Χώρας, σχετικώς µε καταδίκες για παράνοµη άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, και την άσκηση διώξεων και καταδίκες σε «Ψυχοθεραπευτές», Τις παραδοχές των ελεγκτικών οργάνων τής Πολιτείας, αρµοδίων για τον έλεγχο των Υπηρεσιών Υγείας, Την κατάσταση της πολιτικής και της κοινωνικής ανοµίας, που κυριάρχησε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, και οδήγησε την Χώρα µας στην δηµοσιονοµική και οικονοµική εποπτεία -κατ ελάχιστον-, και τους πολίτες στις µαταιώσεις προσδοκιών, στην οικονοµική δυσπραγία, στην κοινωνική δυσφορία, στην ψυχική ταλαιπωρία, στην ψυχική φθορά, και στην µη τήρηση των κανόνων και των νόµων τής συντεταγµένης κοινωνίας. Ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικώς µε την άσκηση Της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΩΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ Πρώτον: Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαµβάνει ως µέλη του, σήµερα, κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου ασκούντες κατά Νόµον το επάγγελµα του Ψυχολόγου, δεν έχει ως µέλη του µη νοµίµως ασκούντες το επάγγελµα του Ψυχολόγου, και είναι νοµίµως συγκεκροτηµένη Επιστηµονική-Επαγγελµατική Ένωση των Ψυχολόγων τής Χώρας µας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και είναι η 2

3 Αντιπροσωπευτική Επιστηµονική - Επαγγελµατική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα. εύτερον: Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος επί τη βάσει των σκοπών τού Καταστατικού του όπως αυτοί έχουν περιαφθεί µε το κύρος τού αρµοδίου οργάνου τής Εκουσίας ικαιοδοσίας τής Ελληνικής ικαιοσύνης-, υπερασπίζεται το έννοµο αγαθό τής ηµόσιας Υγείας και ειδικότερα της Ψυχικής Υγείας, και έχει νοµιµοποιηθεί να παρεµβαίνει ως Νοµικό Πρόσωπο έχον έννοµο συµφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής ικαιοσύνης [Ενώπιον των ικαστηρίων, από τού κατωτέρου βαθµού έως το Ανώτατο Ακυρωτικό ιοικητικό ικαστήριο της Χώρας], για ζητήµατα άσκησης, «µε οποιονδήποτε τρόπο», του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. Τρίτον: Με βάση την Ad Hoc απόφαση 2.122/2011/ του Συµβουλίου της Επικρατείας [«3. Επειδή, το αιτούν σωµατείο, το οποίο, όπως προκύπτει από το προσκοµισθέν αντίγραφο του καταστατικού του, έχει ως µέλη του ψυχολόγους και σκοπό, µεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του, µε έννοµο συµφέρον ασκεί την κρινόµενη αίτηση στο οποίο περιλαµβάνονται και ψυχολόγοι (πρβλ /2010 επταµ., 2.575/2009 επταµ. κ.ά.)»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος µε έννοµο συµφέρον παρεµβαίνει κατά Νόµον για ζητήµατα που αφορούν στην προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του. Τέταρτον: Ωσαύτως, µε βάση την Ad Hoc απόφαση 4.026/2008/ του Συµβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεµβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλοµένης πράξεως το Σωµατείο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, στους σκοπούς του οποίου περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονοµικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και επιστηµονικών δικαιωµάτων και συµφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεµελιώνει δικαίωµα κατά Νόµον παρεµβάσεων για ζητήµατα που αφορούν στην σύννοµη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός τών οποίων εντάσσονται και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών, της Ψυχολογικής Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, και κάθε αµέσου παρεµβάσεως στην Προσωπικότητα και στην Συµπεριφορά τού ανθρώπου. Πέµπτον: Υπάρχει δεδικασµένο, ότι: «για την χορήγηση της αδείας ασκήσεως του επαγγέλµατος του ψυχολόγου συνιστά αποδεκτό συνταγµατικώς περιορισµό της επαγγελµατικής ελευθερίας, δοθέντος ότι αποβλέπει στην διακρίβωση της συνδροµής στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου των καταλλήλων επιστηµονικών και πνευµατικών προσόντων και δεξιοτήτων για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού, τελεί σε συνάφεια προς το αντικείµενο της ρυθµίσεως και τον επιδιωκόµενο µε αυτήν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (συνιστάµενο στην εξασφάλιση και προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών), παρίσταται δε εύλογος και πρόσφορος προς τούτο (πρβλ. Σ.τ.Ε , 3.144, 3.145/2003, 733/2004)» [ΣτΕ 4.026/2008]. ΕΙ ΙΚΩΣ για το δικαίωµα στην άσκηση Της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Έκτον: Η Ψυχολογική Θεραπεία - Ψυχοθεραπεία, ασκείται «µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης», εποµένως, εξ ορισµού είναι αντικείµενο της επιστηµονικής-επαγγελµατικής παρέµβασης και λειτουργίας των Ψυχολόγων. Ψυχολογική Θεραπεία µπορούν να ασκούν, επίσης, και οι Νευρολόγοι-Ψυχίατροι, Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι. Έβδοµον: Στην ΕΚΘΕΣΗ της ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Β Συνόδου τής ΙΑ Περιόδου τής ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ στο σχέδιο νόµου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας», «ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», η οποία φέρει ηµεροµηνία: 14 Οκτωβρίου 2005, 3

4 και ευρίσκεται διαρκώς αναρτηµένη στο επίσηµο διαδικτυακό τόπο τής ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ, γίνεται ρητή ονοµαστική αναφορά, σαφής προσδιορισµός και διάκριση µεταξύ τών «βιολογικών θεραπειών» και των «ψυχολογικών θεραπειών». Όγδοον: Με απόφαση του ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - νυν ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Υπόθεση C 309/1997], η Ψυχοθεραπεία ασκείται λειτουργικώς ισοδυνάµως από τον Ψυχολόγο και τον Ιατρό. Ένατον: Η σχετική τροπολογία για να συµπεριληφθεί ξεχωριστή επαγγελµατική κατηγορία, του «Ψυχοθεραπευτή», στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ/ [σχετικώς µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης], απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έκατον: Οι επαγγελµατικοί τίτλοι «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Υπνοθεραπευτής» «Κοινωνικοθεραπευτής», «ραµατοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοδραµατιστής», «Μουσικοθεραπευτής», «Θεραπευτής ιαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Συναισθηµάτων», «Θεραπευτής Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Θεραπευτής Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Θεραπευτής Συµπεριφοράς», «Προπονητής Ζωής», κ.τ.ό., αναφέρονται σε ανυπόστατα δήθεν επιτηδεύµατα, τα οποία προβάλλονται από όσους «µε οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελµα του Ψυχολόγου [Νόµος 991/1979] ή του Ιατρού [Νόµος 1565/1939 Ιδιώνυµο]. Ενδέκατον: Οι ως άνω ανυπόστατοι τίτλοι προβάλλονται και από Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε πράξεις αθέµιτου ανταγωνισµού προς συναδέλφους τους [Νόµος 3418/2005, Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α / , άρθρο 21, παράγραφος 2], οι οποίοι παραπλανούν ως προς κεκτηµένα πιστοποιηµένα προσόντα, και απαξιώνουν τον τίτλο τού Ψυχολόγου. ωδέκατον: ιάφοροι επιτηδευόµενοι, µε διδακτορικό ψυχολογικού περιεχοµένου [Με µόνη την βεβαίωση του επόπτη τής ιατριβής να ορίζει το «ψυχολογικού περιεχοµένου» θεσµίως, κατά ατοµική κρίση, όπως δέχεται σε κάθε περίπτωση ιδακτορικής ιατριβής και το Α.Σ.Ε.Π.], ανέφεραν σε παλαιότερο χρόνο-, ότι ασκούσαν Ψυχοθεραπεία και αναφέρονταν στην «δεοντολογία που ρύθµιζε τις σχέσεις µε τους ασθενείς τους» [χωρίς να έχουν αυτήν την αρµοδιότητα!]. Ασκούσαν Ψυχοθεραπεία ενώ δεν είχαν βασικές σπουδές Ψυχολογίας Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, δεν είχαν εξετασθεί µε αδιάβλητες ακαδηµαϊκές διαδικασίες σε θεωρητικά µαθήµατα Ψυχολογίας, εργαστήρια Ψυχολογίας και πρακτικές ασκήσεις Ψυχολογίας, και δεν είχαν κριθεί ικανοί να διακρίνουν τις φυσιολογικές από τις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συµπεριφοράς τού ανθρώπου, σύµφωνα µε τα πρότυπα υγιούς Συµπεριφοράς και Προσωπικότητας, και µε τα διεθνώς ισχύοντα Συστήµατα Ταξινόµησης των Ψυχικών ιαταραχών και ιαταραχών Συµπεριφοράς. Ασφαλώς, όλοι αυτοί «σφετερίζονταν τον τίτλο τού Ιατρού». έκατο τρίτον: Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α2/οικ. 3823/1981 [ΦΕΚ 486/τ. Α / ], «Β Για την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης, προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση ήτοι αντίστοιχη προς την ειδική µέθοδο προπαιδεία του σε θεωρία και πράξη πιστοποιουµένη µε επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που η επάρκειά τους κρίνεται από το ειδικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, εφαρµοζοµένης της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 991/79. Ειδικότερα σε περιπτώσεις ψυχοθεραπείας που απαιτείται παράλληλη χορήγηση φαρµάκων είναι αναγκαία η συνεργασία µε ψυχίατρο». Με βάση τον Νόµο 1278/1982 [ΦΕΚ 105/τ.Α / ], «Για σύσταση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας», «Άρθρο 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συµβουλευτικό όργανο σε θέµατα δοµής και λειτουργίας του συστήµατος Υγείας, το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).», «2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες που είχαν.., το Ειδικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο για την άσκηση επαγγέλµατος Ψυχολόγων,...». 4

5 έκατο τέταρτον: Κατά έγκριτο νοµική γνώµη, εκ του αµέσως ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ψυχολόγος κάτοχος κατά Νόµον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα-, για να προβεί σε Ψυχολογική Θεραπεία Ψυχοθεραπεία, ή για να κάνει οποιαδήποτε παρέµβαση ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα, «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση», «πιστοποιουµένη µε επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που η επάρκειά τους κρίνεται από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας». Όµως, το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας δεν έχει ακόµη δροµολογήσει καµµία παρόµοια διαδικασία, παρά το διαρκές αίτηµα των Ψυχολόγων, µε προαπαιτούµενο την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων. Έτσι, το δικαίωµα των Ψυχολόγων στην άσκηση της Ψυχοθεραπείας παραµένει «εµποδιζόµενο-σχολάζον». Εάν θεωρήσουµε ότι η συγκεκριµένη κανονιστική διάταξη που εξέδωσε η κανονιστικώς δρώσα ιοίκηση έχει εκδοθεί καθ υπέρβασιν του πλαισίου που ορίζει ο κοινός νοµοθέτης µε τον ορισµό για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου-, οφείλουµε να προσφύγουµε ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού ιοικητικού ικαστηρίου, αιτούµενοι την ακύρωσή της, ως περιοριστική τής επαγγελµατικής µας ελευθερίας. Όµως, έως την οριστική κρίση τού ικαστηρίου η Υπουργική Απόφαση είναι σε ισχύ και παράγει έννοµα αποτελέσµατα, τα οποία ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος οφείλει να τα επισηµαίνει, στην βάση τής υποχρεώσεώς του για τον σεβασµό τής Ελληνικής εννόµου τάξεως, αλλά και για την προστασία των µελών του από διώξεις, καταδίκες, και αστικές διεκδικήσεις θιγοµένων. έκατο πέµπτον: Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η ρητή διάταξη της παραγράφου δ), του άρθρου 5, του Νόµου 991/1979: «Άρθρο 5. Ανάκληση άδειας. Η άδεια που τυχόν έχει δοθεί, ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: δ) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιµοποιεί χωρίς δικαίωµα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστηµονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις.». Εκ της αµέσως ανωτέρω διατάξεως νόµου συνάγεται ασφαλώς ότι: Σε Ψυχολόγο που θα καταδικασθεί [«αµετακλήτως»], για άσκηση Ψυχοθεραπείας θα του ανακληθεί και η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, µε δεδοµένο ότι προβαίνει σε πράξεις οι οποίες περιλαµβάνονται στο Προεδρικό ιάταγµα 157/1991 [ΦΕΚ 62/τ. Α / ]-, ορίζονται, ονοµαστικώς, ως «ιατρικές πράξεις» [«3. Ψυχοθεραπείες: α) Ναρκοανάλυση, β) Ψυχοανάλυση και λοιπές µορφές ψυχοθεραπείας,..., 8. Υπνοθεραπεία», «1. Ατοµική Ψυχοθεραπεία, 2. Οµαδική Ψυχοθεραπεία, 3. Θεραπεία συµπεριφοράς»], και «εν τοις πράγµασι», «σφετερίζεται τον τίτλο τού Ιατρού». έκατο έκτον: Η εκπλήρωση του αναγκαστικού όρου «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση» στην Ψυχοθεραπεία, θα µπορούσε να αναζητηθεί τουλάχιστον εννοιολογικώς, και όχι ως συγκεκριµένη πρόταση νοµικής διατάξεως-, στο περιεχόµενο µαθηµάτων, εργαστηρίων, και πρακτικών ασκήσεων ενός τίτλου ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία [MSc] των Ελληνικών Α.Ε.Ι., είτε ενός αντιστοίχου τίτλου ειδίκευσης Οµοταγών Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής-, στην Κλινική Ψυχολογία ή στην Ψυχοθεραπεία. ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ, οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι M.A., M.Phil., D.E.A., και κάθε άλλος ισοδύναµος, καθώς και η ιδακτορική ιατριβή, δεν µπορούν να συµµετέχουν ως τίτλοι και ως περιεχόµενο για την εκπλήρωση του αναγκαστικού όρου: «προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση». έκατο έβδοµον: Οι διάφορες «εκπαιδεύσεις» που παρέχονται στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Κολλέγια, και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και οι τίτλοι και οι βεβαιώσεις που αυτά χορηγούν, ρητώς δεν περιλαµβάνονται στις πρόνοιες του Νόµου. Πολλώ µάλλον, δεν περιλαµβάνονται στις πρόνοιες του Νόµου, οι «εκπαιδεύσεις» που παρέχουν στην «Ψυχοθεραπεία». και τα διάφορα «Πιστοποιητικά» που χορηγούν τα παρανόµως λειτουργούντα φερώνυµα «Ινστιτούτα», «Κέντρα» και λοιπές επιχειρήσεις [οι οποίες βρίθουν στην Ελληνική Επικράτεια]. Επίσης, δεν αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία τα διάφορα «ευρωπαϊκά πιστοποιητικά» στην <Ψυχοθεραπεία> ή τα αναγγελλόµενα από «αυτοαναγορευθέντες πιστοποιητές» στην <Ψυχολογία>, µε [ή όχι] ειδίκευση στην <Ψυχοθεραπεία>. 5

6 έκατο όγδοον: Στο έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, της 22 ας Μαρτίου 1993, µε αριθµό πρωτοκόλλου: /73/Α0012/ΠΟΛ: [Εισερχόµενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, µε αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία: 7.471/α -ζ / ], προς τις Νοµαρχίες τού Κράτους: α) ιευθύνσεις Επιθεωρήσεως και Συντονισµού ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.), β) ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.), µε κοινοποίηση: Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών Θεσσαλονίκης, και θέµα: «Κοινοποίηση της 4/1993 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους», αναφέρεται: «Σας κοινοποιούµε την 4/1993 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην γνωµοδότηση αυτή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εξέφρασε την γνώµη (κατά πλειοψηφία) ότι οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, µόνον όταν γίνονται κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής από ιατρό (ή νοσοκοµείο), ο οποίος, µετά την επιστροφή σ αυτόν του ασθενούς, θα αξιοποιήσει ο ίδιος τα πορίσµατα του ψυχολόγου κατά την περαιτέρω θεραπεία του ασθενούς. Με Ε.Υ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ». Στην µε Αριθµό Πρωτοκόλλου: 7.022/1992, Αριθµό Γνωµοδοτήσεως: 4, της Συνεδρίασης της 5 ης Ιανουαρίου 1993, γνωµοδότηση του Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ Υ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΟΥΣ, µεταξύ άλλων αναφέρονται: «Περίληψη ερωτήµατος: Αν οι επισκέψεις σε ψυχολόγο, µε βάση γνωµάτευση γιατρού ή και χωρίς αυτή, µπορούν να περιληφθούν στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων, προκειµένου οι σχετικές δαπάνες να αποτελούν αφορολόγητα ποσά εισοδήµατος». «Γ. Κατά την γνώµην του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου Ε. Σαρακηνού, και των Νοµικών Συµβούλων. ιαµαντόπουλου, Π. Κυριαζή,. Ράπτη και Χ. Τσεκούρα (ψήφοι πέντε), στην οποία προσεχώρησαν και οι Πάρεδροι Κ. Καποτάς, Β. Χασαπογιάννης, και Α. Φυτράκης (γνώµες χωρίς ψήφο), η ειδικότητα του ψυχολόγου δεν υπάγεται στις ιατρικές ειδικότητες αλλ όµως δύναται αυτός κατά περίπτωση, να προσφέρει υπηρεσίες, εξυπηρετούσες τις αληθείς ιατρικές υπηρεσίες. Εποµένως, οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο, περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων της ερµηνευοµένης διατάξεως, κατόπιν παραποµπής παρ ιατρού (ή νοσοκοµείου), ο οποίος στην συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρεί ότι η βοήθεια του ψυχολόγου είναι αναγκαία για να παράσχει ο ίδιος τις ιατρικές του υπηρεσίες στον ασθενή, χρησιµοποιώντας δηλ. τα πορίσµατα του ψυχολόγου. Έτσι, για να ενταχθούν οι υπηρεσίες του ψυχολόγου στην κατά την έννοια του νόµου, ιατρικήν περίθαλψιν, θα πρέπει αναγκαίως πέραν της αρχικής ιατρικής (ή νοσοκοµειακής) γνωµατεύσεως και παραποµπής του ασθενούς υπό οιουδήποτε ιατρού στον ψυχολόγο, να υπάρχει και βεβαίωση του ιατρού (ή του νοσοκοµείου) µεταγενεστέρα της παροχής των υπηρεσιών του ψυχολόγου, από την οποία να προκύπτει ότι ελήφθησαν, καθ οιονδήποτε τρόπον, υπ όψιν τα πορίσµατα των υπηρεσιών του ψυχολόγου στην περαιτέρω ή τελική φάση της παρ αυτών (ιατρού ή νοσοκοµείου) παρασχεθείσης ιατρικής περιθάλψεως. Κατά την γνώµη, όµως, των Νοµικών Συµβούλων Π. Καµαρινέα, Θ. Αµπλιανίτη (ψήφοι τρεις), στην οποία προσεχώρησαν και οι Πάρεδροι Ν. Κατσίµπας και Ι. Πράσινος, για να θεωρηθούν οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο ότι περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων της ερµηνευοµένης διατάξεως αρκεί να γίνονται οι επισκέψεις αυτές στον ψυχολόγο κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής από ιατρό (ή νοσοκοµείο), περί του ιατρικώς αναγκαίου της συνδροµής του ψυχολόγου, χωρίς να απαιτείται και η επιστροφή του ασθενούς στον παραπέµψαντα ιατρό (ή νοσοκοµείο) για την περαιτέρω παρ αυτού ιατρικήν εκτίµηση των πορισµάτων του ψυχολόγου.. Εποµένως, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει την γνώµη (κατά πλειοψηφία)ότι οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ψυχολόγο, περιλαµβάνονται στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν 3323/1955, µόνον όταν γίνονται κατόπιν γνωµατεύσεως και παραποµπής παρ ιατρού (ή νοσοκοµείου), ο οποίος, µετά την επιστροφή σ αυτόν του ασθενούς, θα αξιοποιήσει ο ίδιος τα πορίσµατα του ψυχολόγου κατά την περαιτέρω παρ αυτού θεραπεία του ασθενούς.». έκατο ένατον: Στον Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας [Νόµος 3418/2005/Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α / , «Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας»], «Άρθρο 28, Φροντίδα ψυχικής υγείας», ο κοινός νοµοθέτης ορίζει: «3. Ο ψυχίατρος οφείλει να προβαίνει σε θεραπευτικές παρεµβάσεις στο µέτρο που αυτές περιορίζουν ελάχιστα την ελευθερία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές και να ζητεί τη γνώµη συναδέλφων του, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο. Όταν ο ψυχίατρος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία ή τις υποστηρικτικές ενέργειες που παρέχονται στο χώρο των ψυχικών διαταραχών από άλλους επαγγελµατίες, οφείλει να τους εκπαιδεύει και να τους επιβλέπει κατάλληλα.». Εικοστόν: Σταθερή είναι για τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο η διεκδίκηση και καταστατική η δέσµευση-, για την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων, στην βάση τού Σχεδίου 6

7 Νόµου που δόθηκε στον κλάδο των Ψυχολόγων για διαβούλευση, τον Απρίλιο του έτους 2008, από την τότε πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στους σκοπούς τού Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου Επιστηµονικού Επαγγελµατικού Συλλόγου Ψυχολόγων, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: - Η προαγωγή και ανάπτυξη της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης επιστήµης και τέχνης για την εξύψωση του επιπέδου άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου και την εξασφάλιση υψηλής στάθµης υγείας, παιδείας και φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. - Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επιστηµονικού λόγου και του επαγγελµατικού έργου τού Ψυχολόγου. - Η µέριµνα για την αντιµετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. - Η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. - Η προστασία των επιστηµονικών, επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων των µελών του. - Η συµβολή στην προστασία τής υγείας τού κοινωνικού συνόλου. - Η µέριµνα για την εφαρµογή και τήρηση του «Κώδικα εοντολογίας για το Επάγγελµα του Ψυχολόγου». Εικοστό πρώτον: «Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλµατός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συµπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές και µεθόδους της Επιστήµης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους». [Νόµος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α / ), «Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις». Ο πρώτος Νόµος για τους Ψυχολόγους στην ΕΥΡΩΠΗ]. Εικοστό δεύτερον: Άτοµο το οποίο εργαζόταν σαν «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ» καταδικάσθηκε από ικαστήριο τής Χώρας [ΠληµΚ: 1064/ ]. Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόµου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α / ), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για Ιδιώνυµο αδίκηµα. Εν προκειµένω, βρίσκει εφαρµογή και η διάταξη του άρθρου 12 του Νόµου 991/1979 [ΦΕΚ 278 /τ. Α / ] «Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»: «εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη». Με βάση το κατηγορητήριο: «Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην ******** κατά το χρονικό διάστηµα από τον µήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή ξένου αναγνωρισµένου σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού και συγκεκριµένα ασκούσε παράνοµα το ιατρικό επάγγελµα δεχόµενος επισκέψεις στο γραφείο του και διενεργώντας ιατρικές εξετάσεις σε θέµατα Ψυχικής Υγείας εκδίδοντας µάλιστα και σχετικές γνωµατεύσεις που περιλαµβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συµβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρµόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι µέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστηµίου. Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39». Συνοψίζοντας Καλούµε τις διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων τής Χώρας να ανακαλούν στην τάξη εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις τού Βασιλικού ιατάγµατος της 11 ης Οκτωβρίου / 7 Νοεµβρίου 1957 (Φ.Ε.Κ. 225, τ. Α ), για το Πειθαρχικό ίκαιο των Ιατρών-, όσους Ιατρούς µέλη τους προβάλλονται µε ανυπόστατους τίτλους: «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Υπνοθεραπευτής» «Κοινωνικοθεραπευτής», «ραµατοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοδραµατιστής», «Μουσικοθεραπευτής», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Θεραπευτής Συµπεριφοράς», «Προπονητής Ζωής», κ.τ.ό., οι οποίοι παραβαίνουν τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας. Ο «αθέµιτος ανταγωνισµός» είναι και προς τους επαγγελµατίες Ψυχολόγους, και πέραν των άλλων, απαξιώνεται και ο τίτλος τού Ψυχολόγου. 7

8 Το ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θα προσφεύγει ενώπιον των αρµοδίων αρχών ιοικητικών, Εισαγγελικών, ικαστικών-, κατά παντός υπευθύνου, σε κάθε περίπτωση προβολής από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της µη σύννοµης ως ανωτέρω-, δραστηριότητας του κάθε φερώνυµου «Ψυχοθεραπευτή», «Ψυχαναλυτή», «Υπνοθεραπευτή» «Κοινωνικοθεραπευτή», «ραµατοθεραπευτή», «Χοροθεραπευτή», «Παιγνιοθεραπευτή», «Ψυχοδραµατιστή», «Μουσικοθεραπευτή», «Θεραπευτή Οικογένειας», «Θεραπευτή Συµπεριφοράς», «Προπονητή Ζωής», κ.τ.ό., για την προστασία τού ηµοσίου Συµφέροντος, της ηµόσιας Υγείας και δη της Ψυχικής Υγείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θα προσφεύγει ενώπιον των αρµοδίων αρχών ιοικητικών, Εισαγγελικών, ικαστικών-, κατά παντός δηµοσίου υπαλλήλου [Κατά την έννοια του άρθρου 13), παράγραφος α) του Ποινικού Κώδικα], που θα παραλείψει να κινήσει τις νόµιµες διαδικασίες κατά κάθε παρανοµούντος αναφερθέντος από τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο ή από όποιον πολίτη έχοντα έννοµο συµφέρον-, «Ψυχοθεραπευτή», «Ψυχαναλυτή», «Υπνοθεραπευτή» «Κοινωνικοθεραπευτή», «ραµατοθεραπευτή», «Χοροθεραπευτή», «Παιγνιοθεραπευτή», «Ψυχοδραµατιστή», «Μουσικοθεραπευτή», «Θεραπευτή Οικογένειας», «Θεραπευτή Συµπεριφοράς», «Προπονητή Ζωής», κ.τ.ό., για παράβαση καθήκοντος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. Η Ψυχολογική Θεραπεία - Ψυχοθεραπεία, είναι αντικείµενο της επιστηµονικής-επαγγελµατικής παρέµβασης και λειτουργίας των Ψυχολόγων µε πιστοποιηµένη από τον αρµόδιο φορέα επάρκεια, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. ιεκδικούµε την σύσταση του ΝΠ Ψυχολόγων και εν συνεχεία την εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Α2/οικ. 3823/1981 [ΦΕΚ 486/τ. Α / ], «Για την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο µε µεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδοµένα της ψυχολογικής επιστήµης...». Έως τότε: Καλούµε τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να απέχουν από κάθε δραστηριότητα, που θα τους φέρει να εµπλέκονται σε µη σύννοµες δραστηριότητες, σφετεριζόµενοι τον τίτλο τού Ιατρού, γεγονός που εκ του Νόµου πέραν των άλλων-, θα τους θέσει [έως την διαγραφή τής αντίστοιχης ποινής από το Ποινικό Μητρώο], εκτός τού επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. Ο Πρόεδρος Του ιοικητικού Συµβουλίου Για το ιοικητικό Συµβούλιο Η Γενική Γραµµατέας Του ιοικητικού Συµβουλίου Ψυχολόγος ιδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Ψυχολόγος ιδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 8

Εισηγητές: 1. Νικόλαος Ι. Μάντης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. 2. Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Γενική Γραµµατέας τού ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2106913500,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-06-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/20-06-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ι. Καραμπουτάκης Ψυχίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Ι. Καραμπουτάκης Ψυχίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 4 ο Συνέδριο Security Project Ασφαλείς Πόλεις Οπλοκατοχή και Οπλοφορία: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ψυχικής Κατάστασης του ενδιαφερόμενου και το Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας Γεώργιος Ι. Καραμπουτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον παντός αρµοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣ

Ενώπιον παντός αρµοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣ Ενώπιον παντός αρµοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «Ελληνική Δερµατολογική και Αφροδισιολογική Εταιρία» (Ε.Δ.Α.Ε.), που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014 Αθήνα, 13-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1467-2/13-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1617-1/22-03-2013 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-34 43 158, E-mail: srpq@ypepth.gr.

Fax: 210-34 43 158, E-mail: srpq@ypepth.gr. Προς ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2009 Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5.910 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιοίκηση 2 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4-10-16 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. Πρωτ. 20099 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΜΠΟΤΑΣΗ 51-185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 2132079100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Α.Π. : 2508 Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων).

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/2/9-1-2007 Σχετ. Εγκ. 42/05 ( και 48/05) πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα