Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ W. R. BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ W. R. BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ"

Transcript

1 Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ιστορία της Ψυχολογίας» που παρακολούθησα κατά τη φοίτησή µου στο τµήµα Ψυχολογίας. Εποπτεύων καθηγητής ήταν ο κ. Μ. αφέρµος. Κατατέθηκε τον Ιανουάριο του Παραθέτω κάποια αποσπάσµατα καθώς και τη βιβλιογραφία. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ W. R. BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ρεύµα της ψυχανάλυσης εµφανίστηκε στα τέλη του 19 ου αιώνα. Έκτοτε διάφοροι ψυχαναλυτές συνέβαλαν στην εξέλιξη και στη διάδοσή του. Ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του είναι ο Wilfred Ruprecht Bion. Η εργασία έχει στόχο να κάνει µια εισαγωγή στο σπουδαίο έργο που άφησε ο Bion. Η κατανόηση των λιγοστών κειµένων που άφησε γίνεται συχνά δύσκολη λόγω του δυσνόητου τρόπου και της ασαφούς γλώσσας γραφής του (Mitchell & Black, 1995, Young, 2003). Οι µελετητές του όµως ανακάλυψαν έναν ιδιαίτερα δηµιουργικό επιστήµονα. Η ικανότητα του να παρατηρεί και να νοηµατοδοτεί τις παρατηρήσεις του και η ανεπτυγµένη διαίσθηση που είχε συνέβαλαν στην ανάπτυξη της επιστηµονικής του σκέψης. Ο ίδιος θεωρούσε τη διαίσθηση χάρισµα απαραίτητο για έναν ψυχαναλυτή (Grotstein, 2007). Ο Young (2003), σηµειώνει ότι προσεκτικότερη µελέτη των κειµένων του, αφήνει την αίσθηση στον αναγνώστη πως κατάφερε να συγκεράσει τις έννοιες του ασυνείδητου και των πρώιµων ψυχολογικών διαδικασιών µε έναν µοναδικό τρόπο αποδίδοντας πλήρως τα συναισθήµατα έντασης και τρόµου που επιφέρουν. Χαρτογράφησε τις ασυνείδητες ψυχωτικές διεργασίες και κατέδειξε τον κυρίαρχο τρόπο που λειτουργούν στον ανθρώπινο ψυχισµό σε ατοµικό, οµαδικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ινστιτούτων.

2 Επιπλέον, γίνεται µεγάλη συζήτηση για εγκατάλειψη των οµαδικών δυναµικών για χάρη της ψυχανάλυσης από τον Bion (Young, 2003, Trist, 2000). Με την παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να καταδειχθεί κατά πόσο αληθεύει ένας τέτοιος ισχυρισµός. Η εργασία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε βιβλιογραφικές αναφορές τόσο συγγραφικών έργων του Bion αλλά κυρίως µελετητών και υποστηρικτών των απόψεων του. Περιλαµβάνει πέντε κεφάλαια. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί ένα κεφάλαιο µε βιογραφικά στοιχεία του ψυχαναλυτή που έχει ως στόχο να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες ζωής και τα ιδιαίτερα βιώµατα που επηρέασαν τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και τον τρόπο σκέψης του. Έπειτα, παρουσιάζονται οι απόψεις του στα δυο πεδία, της ψυχανάλυσης και της οµαδικής ανάλυσης σε δυο διαφορετικά κεφάλαια. Η εργασία καταλήγει µε τα συµπεράσµατα, όπου γίνεται συζήτηση των απόψεων που διατυπώθηκαν στα δυο πεδία και κάποια σχόλια σχετικά µε τους στόχους που τέθηκαν. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ W.R. BION Ο Wilfred Ruprecht Bion γεννήθηκε στην Ινδία το Μεγάλωσε µε τη φροντίδα της Ινδής γκουβερνάντας του. Στην ηλικία των οχτώ ετών τον έστειλαν σε δηµόσιο σχολείο στην Αγγλία. Εξαιτίας της έλλειψης της παρουσίας των γονιών του, ανέφερε την παιδική του ηλικία ως ιδιαίτερα επώδυνη. Είχε χαµηλή αυτοεκτίµηση και θεωρούσε τον εαυτό του ως αµαρτωλό. Ίσως επειδή είχε οδυνηρές στιγµές νωρίς στη ζωή του απέκτησε αξιοσηµείωτη διορατικότητα στις ευαισθησίες της ανθρώπινης φύσης (Young, 2003). Στο αυτοβιογραφικό του έργο The Long Weekend ( Το Μακρύ Σαββατοκύριακο ) τονίζει την αγωνιώδη προσπάθειά του να επικοινωνήσει µε τον απόµακρο πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία και τις επώδυνες συνέπειες της έλλειψης κατανόησης που βίωνε (Pines, 2000). Στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο υπηρέτησε στη Γαλλία επικεφαλής µονάδας µε άρµατα µάχης. Αυτός και οι άνδρες του διατάχτηκαν να κάνουν µια επίθεση από την οποία επέζησαν µόνο ο ίδιος και το πλήρωµα του άρµατος που βρισκόταν. Ο ίδιος

3 διαφωνούσε µε τη συγκεκριµένη διαταγή και πίστευε ότι ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Κρίθηκε ήρωας και παρασηµοφορήθηκε (Young, 2003). Συχνά εξέφραζε την απογοήτευσή του και την οργή του για τις αποφάσεις των ανωτέρων του (Pines, 2000). Οι εµπειρίες του στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο επηρέασαν σηµαντικά τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και των ιδεών του. Ειδικότερα µια ιδέα που καθόριζε τον τρόπο που σκεφτόταν ήταν ο σεβασµός για την αλήθεια η οποία αργότερα στην ψυχαναλυτική του θεωρία ενσωµατώθηκε ως Απόλυτη Αλήθεια (Grotstein, 2003). Μετά τον πόλεµο πήγε στην Οξφόρδη και ασχολήθηκε µε την ιστορία. Εν συνεχεία σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Εκείνη την περίοδο παντρεύτηκε µε µια πανέµορφη ηθοποιό. Κατά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο υπηρέτησε ως αξιωµατικός εξασκώντας την ψυχιατρική. Εφάρµοσε δυο καινοτόµες του ιδέες. Η πρώτη αφορούσε την κρίση της ικανότητας των υποψηφίων αξιωµατικών. Χώριζε τους υποψήφιους σε οµάδες και τους ανέθετε εργασίες. Οι επιτυχόντες ήταν αυτοί που εργάζονταν οµαδικά και λειτουργούσαν µε ισοτιµία. Οι µέθοδοί του εφαρµόζονται ακόµη στην επιλογή στελεχών παγκοσµίως. Η δεύτερη είχε να κάνει µε την αποκατάσταση του ηθικού των αξιωµατικών και την επαναφορά της επιθυµίας τους να πολεµήσουν. Η οµαδική δουλειά που εφάρµοσε µε αυτούς τους ανθρώπους στην Ψυχιατρική πτέρυγα του Νοσοκοµείου του Northfield θεωρείται ο πρόδροµος της οµαδικής ψυχοθεραπείας και των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το εγχείρηµα του Bion παύτηκε από τη διοίκηση του στρατιωτικού νοσοκοµείου µετά από έξι εβδοµάδες, ενώ δεν έτυχε της ανάλογης αναγνώρισης. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έλαβε καµία προαγωγή και το τέλος του πολέµου τον βρήκε στον ίδιο βαθµό µε αυτόν που είχε στην αρχή του. Οι µελέτες αυτής της περιόδου επάνω στις οµαδικές διαδικασίες δηµοσιεύτηκαν αργότερα στο βιβλίο του Experiences in Groups, ( Εµπειρίες στις Οµάδες ).

4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ BION ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Η βάση της ψυχαναλυτικής σκέψης του Bion βασίζεται στον Καντ. Η διαίσθηση και η ιδέα µπορούν να ενοποιηθούν σε ώριµη και ολοκληρωµένη σκέψη. Αυτή η µορφή σκέψης είναι απαραίτητη για µια ψυχαναλυτική λειτουργία (Grinberg 2000). Η σκέψη ως λειτουργία είναι κατά βάση ασυνείδητη σύµφωνα µε τις απόψεις του Bion. Εισήγαγε την ψυχαναλυτική µεταψυχολογία επηρεασµένος από τη µεταφυσική και την οντολογία. Ανακάλυψε ότι οι µύθοι µπορούν να αποβούν πολύ χρήσιµοι κλινικά ως αυτόνοµα επιστηµονικά επαγωγικά συστήµατα (Grotstein, 2007). Ο Grotstein, (2007) και ο Dalal, (2007) διαπιστώνουν τις επιρροές που δέχτηκε στη σκέψη του από τα κείµενα του Πλάτωνα. Ο πρώτος χρησιµοποιώντας και την προσωπική του εµπειρία από την επαφή που είχε µε τον Bion, τον παραλληλίζει µε το Σωκράτη στην αφοσίωσή του στην αναζήτηση της αλήθειας αλλά και στον έµµεσο και ταπεινό τρόπο µε τον οποίο µετέδιδε τη σοφία του εγείροντας τις εσωτερικές διανοητικές ικανότητες του ακροατή. Ο δεύτερος αναγνωρίζει οµοιότητες στη µεταφυσική του Bion όπου όλα τα πράγµατα ξεκινάνε από την προδιανοητική περιοχή. Εκεί απέδωσε µια εκ των προτέρων ύπαρξη (a priori), και µάλιστα εκτός εµπειρίας. Υπερβαίνει την εµπειρία. Αυτό το προδιανοητικό στάδιο θυµίζει την ουράνια σφαίρα του Πλάτωνα όπου εδρεύουν οι Ιδεώδεις Μορφές.. Επιχειρώντας να µελετήσει τον τρόπο απόκτησης της γνώσης και τις διαδικασίες µάθησης πρότεινε τη θεωρία των λειτουργιών δίνοντας έτσι µεγαλύτερη ευκαµψία στην ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη (Grinberg 2000). Συγκεκριµένα, η θεωρία της πρωτογενούς λειτουργίας προβάλλει ως αξίωµα την ύπαρξη µιας λειτουργίας της προσωπικότητας, η οποία επιδρά στις αισθητικές εντυπώσεις και στις αντιλαµβανόµενες αισθητικές εµπειρίες και τις µετασχηµατίζει σε πρωτογενή στοιχεία. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε νέες διαδικασίες εξέλιξης του εαυτού. ίνουν σχήµα σε αισθητικές εντυπώσεις και συναισθηµατικές εµπειρίες που ανήκουν στην ψυχική σφαίρα. Χρησιµοποιούνται δηλαδή στη µορφοποίηση της ονειροπόλησης, της ασυνείδητης σκέψης, των ονείρων και των αναµνήσεων (Bion,

5 1984). Αποκάλεσε δευτερογενή στοιχεία τις αισθητικές εντυπώσεις και τις αντιλαµβανόµενες αισθητικές εµπειρίες που δεν µετασχηµατίζονται. Αυτές έχουν διαφορετική λειτουργία από τα πρωτογενή στοιχεία και συνήθως σχετίζονται µε το ψυχικό όργανο. Γενικά τα δευτερογενή στοιχεία παρουσιάζονται µέσω του µηχανισµού της προβλητικής ταύτισης για τον οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω. Επιπλέον, ο Bion εισήγαγε και την έννοια της οθόνης του δευτερογενούς στοιχείου. Αυτή αναφέρεται σε ψυχικές καταστάσεις οι οποίες αποτυγχάνουν να διαφοροποιηθούν σε συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο, σε κατάσταση ύπνου ή ξύπνιου. Πρόκειται ουσιαστικά για ανοµοιογενή σωρό δευτερογενών στοιχείων χαρακτηριστικό ψυχωτικών προσωπικοτήτων (Grinberg 2000). Συµφωνώντας µε τον Freud υπήρξε αφοσιωµένος στην αλήθεια, την αναζήτηση της οποίας τοποθετούσε στο κέντρο της νοητικής ανάπτυξης (Grinberg 2000). Σε ένα σηµείο που διαφωνούσε µε τον Freud ήταν στη σχέση ανάµεσα στα συστήµατα του Συνειδητού και του Ασυνείδητου. Ενώ ο Freud θεωρούσε ότι ήταν γραµµική, συγκρουσιακή και µονοδιάστατη, ο Bion τα τοποθέτησε απέναντι εφαρµόζοντας µια διπολική διάσταση χωρίς όµως να έρχονται σε σύγκρουση αλλά σε αλληλεπίδραση και συνεργασία. Επεσήµανε µάλιστα ότι ο καθοριστικός διαφοροποιητικός παράγοντας δεν είναι ανάµεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο αλλά ανάµεσα στο πεπερασµένο και στο άπειρο. Αυτή τη διάσταση επέκτεινε και στη θεωρία της Melanie Klein στη σχέση ανάµεσα στην παρανοειδή σχιζοειδή θέση και στην καταθλιπτική θέση. Η Klein υποστήριξε ότι είναι ιεραρχικά τοποθετηµένες και συγκρουόµενες, ενώ ο Bion τις θεώρησε ότι λειτουργούν ταυτόχρονα και βρίσκονται σε µια δυαδική συνεργατική σχέση (Π-Σ Κ). Αργότερα διέκρινε το ασυνείδητο ως άπειρο σε αντίθεση προς το πεπερασµένο συνειδητό (Grotstein, 2007). Ο Bion συνέδεσε τις αντιστάσεις µε τις βασικές έννοιες της θεωρίας της Klein σχετικά µε το φθόνο και την προβλητική ταύτιση. Μελετώντας συµπεριφορές σχιζοφρενών ασθενών οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν αναλογίες ανάµεσα στις διαταραγµένες σχιζοφρενικές συµπεριφορές και τις επιθετικές συµπεριφορές του βρέφους που υποκινούνται από συναισθήµατα φθόνου, όπως περιέγραψε η Klein. Ο Bion θεώρησε όµως ότι το γεµάτο φθόνο βρέφος δεν επιτίθεται µόνο στο αντικείµενο καθ αυτό αλλά και στο µέρος εκείνο του δικού του εαυτού, το οποίο σχετίζεται µε το

6 αντικείµενο και µε την πραγµατικότητα γενικά. Το βρέφος βιώνει τη συνολική του σύνδεση µε το αντικείµενο ως ιδιαιτέρως επώδυνη και έτσι επιτίθεται όχι µόνο στο στήθος της µητέρας, όπως υποστήριξε η Klein, αλλά επιπλέον και στις δικές του ψυχικές λειτουργίες οι οποίες το συνδέουν µε το επικίνδυνο στήθος, όπως είναι οι αντιληπτικοί και γνωστικοί µηχανισµοί του. Έτσι επιτυγχάνει να καταστρέψει την ικανότητα αντίληψης και κατανόησης της πραγµατικότητας συνολικά και άρα να µην σχετιστεί ουσιαστικά µε οποιονδήποτε. Ο φθόνος γίνεται κατά κάποιο τρόπο µια ψυχολογική αυτο-άνοση διαταραχή, µια επίθεση του νου στον εαυτό του (Mitchell & Black, 1995). Ο Grinberg (2000) σηµειώνει ότι η έννοια της ενδοσκόπησης κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία σχετίζεται µε την γνώση που αποκτά ο αναλυόµενος για βαθύτερα κοµµάτια του εαυτού του και µέσω των πολλαπλών µετασχηµατισµών που περνά. Οι µετασχηµατισµοί που οδηγούν σε γνώση κάποιου πράγµατος αντιστοιχούν µε τον όρο Μετασχηµατισµοί Κ που εισήγαγε ο Bion και έχουν ως αποτέλεσµα ένα διανοητικό επίπεδο γνώσης. Από την άλλη, ένας άλλος όρος του Bion οι Μετασχηµατισµοί Ο σχετίζονται µε ουσιαστικότερες εµπειρίες ενδοσκόπησης, πνευµατικής ανάπτυξης, ριζικής αλλαγής της προσωπικότητας που συνοψίζονται στην έννοια γενόµενος Ο. Αυτού του είδους ο µετασχηµατισµός φέρνει πιο κοντά την αλήθεια. Ο αναλυτής βοηθά να έρθει ο αναλυόµενος κοντά στην δική του ιδιαίτερη πραγµατικότητα, η οποία δεν είναι γνωστή εξ ορισµού αλλά χρειάζεται να πραγµατωθεί. Η ψυχανάλυση πραγµατοποιείται στο παρών και οι δυο εµπλεκόµενοι καθίστανται ικανοί να τη βιώσουν και να γίνουν δυνατότεροι µέσα από τη διαδικασία (Grinberg, 2000). Ο BION ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑ ΕΣ Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Bion ξεκίνησε την καριέρα του µε τη µελέτη οµάδων. Έκανε λόγο για τον οµαδικό εαυτό που περιέχει το κάθε άτοµο, µέλος µιας οµάδας. Η ψυχολογία που εµφανίζεται µέσα σε µια οµάδα περικλείει τόσο την οµάδα ως ενιαία οντότητα όσο και τα οµαδοποιηµένα στοιχεία της προσωπικότητας κάθε µέλους (Grotstein, 2007).

7 Ο Grotstein, (2003) αναφέρει ότι η ψυχανάλυση, στην οποία υποβλήθηκε από την Klein και η θεραπεία ψυχωτικών ασθενών τον ώθησαν να κατανοήσει βαθύτερα τα οµαδικά δυναµικά και να βρει αντιστοιχίες ανάµεσα στην ατοµική και την οµαδική ψυχολογία. Στην πραγµατικότητα τότε άρχισε να αντιλαµβάνεται τις έννοιες του ατοµικού και του οµαδικού εαυτού ως συνυπάρχοντα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Έτσι, συνεχίζει ο Grotstein, οι δυο ψυχολογίες (ατοµική και οµαδική) έγιναν αλληλένδετες στη σκέψη του και σταδιακά ανέπτυξε πιο ολοκληρωµένα τις απόψεις του για τις οµάδες. Ο Dalal, (2007) παρουσιάζοντας τις θέσεις του Bion για τις οµάδες, αναφέρει πως κάθε οµάδα έχει ένα καθήκον, να ασχοληθεί µε τον εαυτό της. Όταν το πράττει αυτό τότε αποκαλείται οµάδα εργασίας. Ο Young, (2003) αναφέρει ότι στο κέντρο των απόψεων του Bion για τις οµάδες βρίσκεται η παρατήρηση ότι οι οµάδες εργασίας συγκεντρώνονται για να επεξεργαστούν λογικούς και ρεαλιστικούς στόχους. Eντούτοις, µοιάζουν να τρελαίνονται κατά καιρούς και να αποπροσανατολίζονται από τους στόχους τους. Πρόκειται για ψυχωτικό άγχος που εγείρεται στην οµάδα και ουσιαστικά µε αυτό τον τρόπο εκδηλώνεται η εφαρµογή των δευτερογενών στοιχείων σε οµαδικό επίπεδο (Grotstein, 2003). Η οµάδα αντιστέκεται ασυνείδητα σε οποιαδήποτε αλλαγή ή στην έλευση του καινούριου. Αυτές οι αντιστάσεις σχηµατικά συσπειρώνονται, οµαδοποιούνται και ο Bion τις προσδιόρισε ως Βασικές Υποθέσεις (Grotstein, 2007). Η οµάδα υιοθετεί µια βασική υπόθεση, δηλαδή µια συναισθηµατική κατάσταση, που δεν της επιτρέπει να αφοσιωθεί στον αρχικό σκοπό της. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις βασικών υποθέσεων: της µάχης/φυγής, της εξάρτησης και του ζευγαρώµατος. Η οµάδα και τα µέλη ξεχωριστά συγχωνεύονται σε κάποια από τις τρεις συναισθηµατικές καταστάσεις και παύουν να σκέφτονται (Dalal, 2007)... Ο Grinberg, (2000) συνοψίζοντας τη θεωρία του Bion για τη λειτουργία των οµάδων στέκεται σε δυο έννοιες: ξεχωριστός και εγκαθίδρυση. Αυτές τις συνδέει µε µια άλλη σηµαντική έννοια που παρατήρησε ο Bion στη δυναµική της οµάδας, την

8 καταστροφική αλλαγή. Όποτε εµφανίζεται µια καινοτόµος ιδέα, µια αλλαγή που διαταράσσει τη δοµή οποιουδήποτε πεδίου, τότε αυτό τείνει να διατηρήσει τη συνοχή και την ταυτότητά του. Αυτή η παρατήρηση έχει εφαρµογή σε διάφορα πεδία όπως είναι η ψυχή, η οµάδα, η ψυχαναλυτική συνεδρία, η κοινωνία. Έτσι λοιπόν µια θεραπευτική οµάδα µπορεί να αντιδρά σε µια αλλαγή που µπορεί να προέρχεται από µια ερµηνεία ή την έλευση ενός νέου µέλους που διαφοροποιεί τη σύνθεση της οµάδας. Ο όρος ξεχωριστός χρησιµοποιήθηκε από τον Bion για να περιγράψει προικισµένα άτοµα σε κάθε πεδίο. Ισχυρίστηκε ότι οι ψυχωτικοί µηχανισµοί απαιτούν χειρισµό από αυτά τα άτοµα ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη ή ζωή. Ο όρος εγκαθίδρυση αναφέρεται στην διατήρηση του κατεστηµένου σε έναν ψυχισµό ή σε µια οµάδα. Πρόκειται για την προσπάθεια προστασίας της δοµής της οµάδας από τον ενοχλητικό ξεχωριστό ως φορέα νέων ιδεών και καινοτοµιών. Την ίδια στιγµή όµως η εγκαθίδρυση έχει ανάγκη από ένα υποκατάστατο του ξεχωριστού. Βιώνεται τόσο ως δηµιουργικός όσο και ως καταστροφικός. Από τη µία ο δηµιουργικός ξεχωριστός τείνει να συµµορφωθεί ή να πληροί τις απαιτήσεις του κατεστηµένου. Από την άλλη ο µηδενιστής ξεχωριστός εµφανίζεται καταστροφικός προς τα πάντα. Ο ξεχωριστός χρειάζεται την εγκαθίδρυση και το αντίθετο. Η οµάδα εργασίας είναι τόσο απαραίτητη προς τα µέλη για να εξελιχθούν όσο και τα µέλη είναι απαραίτητα στην οµάδα για να την απαρτίσουν. Η οµάδα ως εµπεριέκτης πρέπει να βρει τρόπους να επεκτείνει τα όρια της, ώστε να χωρέσει ένα νέο φαινόµενο, να µην επιτεθεί στο όποιο καινούριο και να µην εξολοθρεύσει τον ξεχωριστό. Επίσης, η οµάδα θα πρέπει να προσέξει την πιθανότητα κατακερµατισµού της ή παραπλάνησης από τον ξεχωριστό... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συµβολή του έργου που άφησε ο W.R.Bion είναι τεράστια και τάραξε πολύ τα νερά του ψυχαναλυτικού ρεύµατος όταν δηµοσίευσε τις απόψεις του. Εξακολουθεί να διεγείρει το ενδιαφέρον των µελετητών και των επιστηµόνων, να προκαλεί έντονη συζήτηση µέχρι σήµερα και να εκδίδονται συνεχώς νέα άρθρα και βιβλία γύρω από το έργο του.

9 Πέρα ότι υπήρξε ο πρώτος που επιχείρησε παρέµβαση σε ανθρώπους µε µορφή οµάδας, παράλληλα εντρύφησε σε βάθος τόσο στην οµαδική όσο και στην ατοµική ψυχολογία. Τόλµησε να ενσωµατώσει στη θεωρία του ιδέες του Freud και της Klein (Grotstein, 2007). Σε ό,τι αφορά το ερώτηµα κατά πόσο εγκατέλειψε την ενασχόληση µε την οµαδική ψυχολογία αφού από ένα χρονικό σηµείο και έπειτα καταπιάστηκε µόνο µε ατοµικές περιπτώσεις ως ψυχαναλυτής, οι απόψεις των περισσότερων συγγραφέων συγκλίνουν στο ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ από την σκέψη του τα οµαδικά δυναµικά. Όπως σηµειώνει ο Grotstein (2007), σκεφτόταν την οµάδα ως ένα άτοµο (σύνολο) και τα άτοµα σαν µια οµάδα. Επιπλέον, διατύπωσε την άποψη ότι η συµπεριφορά των οµάδων εξηγείται µε µηχανισµούς άµυνας που εµφανίζονται σε πιο πρώιµα στάδια ανάπτυξης από αυτά που πίστευε ο Freud (Young, 2003). Την ίδια στιγµή επηρεασµένος από τις απόψεις της Klein τις επέκτεινε στην εξήγηση των οµαδικών δυναµικών (Grotstein, 2003). Τα παρακάτω µεταφρασµένα λόγια του παραπάνω συµπέρασµα.: Grinberg, (2000, 186) συναινούν στο για τον Bion η οµαδική ψυχοθεραπεία δεν ήταν κατώτερης µορφής από την ψυχανάλυση αλλά µάλλον ένα είδος διαφορετικής θεραπευτικής τεχνικής µε µια εξειδικευµένη ορολογία και έννοιες που σχετίζονται µε τα οµαδικά δυναµικά. Κατέδειξε ότι ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί µια ικανότητα που θα κατάφερνε να ανακαλύψει ποια ήταν τα κοινά συναισθήµατα που µοιράζεται η πλειοψηφία των µελών µιας οµάδας. Η Οµαδική Ανάλυση έπειτα θα επηρεαζόταν από την εκτίµηση του ουσιώδους ενός έκδηλου συναισθήµατος. Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τα κυριότερα σηµεία της θεωρίας του Bion. Υπάρχουν σηµεία που χρειάζονται µεγαλύτερη εµβάθυνση και λεπτοµερέστερη παρουσίαση ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτά αλλά και να κατανοηθεί η σηµασία και η αξία τους σε επιστηµονικό και σε ιστορικό επίπεδο. Η αναφορά κλινικών

10 παραδειγµάτων θα βοηθούσαν περισσότερο στα παραπάνω. Επιπλέον, οι ιδέες που συνέλαβε και ανέπτυξε αυτός ο ιδιοφυής θεωρητικός και ψυχαναλυτής δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν επαρκώς στα πλαίσια µιας απλής εργασίας, καθώς έχουν µεγάλο εύρος. Τα δηµοσιευµένα έργα που υπάρχουν γύρω από τη ζωή του Bion και τη συµβολή του στην ψυχολογία καταλαµβάνουν µεγάλο όγκο και η ανάγνωσή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο που οι ανάγκες της παρούσας εργασίας δεν ικανοποιούν. Υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι θεωρητικοί που εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία που ακολούθησε, αλλά και διάφορες πτυχές της θεωρίας του, και τις εφαρµογές της που δεν αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Παρά τους όποιους περιορισµούς θεωρείται από το συντάκτη ότι δόθηκαν επαρκή στοιχεία για µια σφαιρική παρουσίαση που να ανταποκρίνονται στο στόχο της ευαισθητοποίησης στο έργο του Bion.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London: Heinemann. (Reprinted London: Karnac, 1984). Bion, W. R. (1961). Experiences in Groups. London: Tavistock. (Reprinted East Sussex: Routledge, 1989). Dalal, F. (2007). Η Οµαδική Ανάλυση µετά τον S.H.Foulkes. Αθήνα: Κανάκη. Grinberg, L. (2000). Bion s contribution to the understanding of the individual and the group. Στο: M.Pines (eds), Bion and Group Psychotherapy ( ). London- Philadelphia: Jessica Kingsley. Grotstein, J. (2003). Introduction: Early Bion. Στο: R.Lipgar & M.Pines (eds), Building on Bion: Roots, Origins and Context of Bion s Contributions to Theory and Practice (9-25). London-New York: Jessica Kingsley. Grotstein, J. (2007). A Beam of Intense Darkness. London: Karnac Books. Mitchell, S., & Black, M. (1995). Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. New York: Basic Books. Pines, M. (2000). Introduction. Στο: M. Pines (eds), Bion and Group Psychotherapy (xiii- xvi). London-Philadelphia: Jessica Kingsley.

12 Schermer, V. (2001). The Group Psychotherapist as Contemporary Mystic: A Bionic Object Relations Perspective. International Journal of Group Psychotherapy, 51, Trist, E. (2000). Working with Bion in the 1940s: the group decade. Στο: M.Pines (eds), Bion and Group Psychotherapy (1-46). London-Philadelphia: Jessica Kingsley. Young, R. (2003). Bion and Experiences in Groups [Ο Μπίον και οι Εµπειρίες στις Οµάδες]. Retrieved , from the website:

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ελένη Μπάτσαλα ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ HΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.*

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* Ορισμός προσωπικότητας Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 191 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: η συμβολή μιας γνωστής άγνωστης στην κοινωνία και τον κόσμο των επιχειρήσεων» ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΕΤΣΩΝΗ

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: η συμβολή μιας γνωστής άγνωστης στην κοινωνία και τον κόσμο των επιχειρήσεων» ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: η συμβολή μιας γνωστής άγνωστης στην κοινωνία και τον κόσμο των επιχειρήσεων» ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Επιστηµονικά Υπεύθυνη Άννα Καρλοβασίτου Θεσσαλονίκη 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα