ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997)"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997) ΕΝΤΥΠΟ A: Συµπληρώνεται από οµηµένες Θεραπευτικές Μονάδες/Προγράµµατα Περιεχόµενα Οδηγίες ΤΜΗΜΑ Α. ΤΜΗΜΑ B. ΤΜΗΜΑ Γ. ΤΜΗΜΑ. ΤΜΗΜΑ Ε. ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΤΜΗΜΑ Ζ. ΤΜΗΜΑ Η. ΤΜΗΜΑ Θ. Ταυτότητα φορέα Τύπος θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος Θεραπευτικός σχεδιασµός/προσέγγιση/στόχοι/υπηρεσίες Ένταξη σε θεραπεία/αξιολόγηση Ολοκλήρωση της θεραπείας Στελέχωση Οικονοµικά θέµατα/χρηµατοδότηση Αξιολόγηση Αλλαγές στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα Θεραπευτική Μονάδα/Πρόγραµµα (ονοµασία): (διεύθυνση): (τηλέφωνο): (fax): ( ): Έτος Αναφοράς :. (καθορίζεται και αναγράφεται από το Ινστιτούτο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των στοιχείων). Το ερωτηµατολόγιο αυτό αναφέρεται στις διάφορες πτυχές της θεραπείας των ασθενών που έχουν εισαχθεί στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα της οποίας είστε υπεύθυνος/η. Παρακαλούµε να διαβάσετε πρώτα τις Ο ΗΓΙΕΣ που ακολουθούν, πριν συµπληρώσετε το έντυπο. Εάν έχετε απορίες κατά την συµπλήρωση του εντύπου, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον/την κύριο/κυρία.. στο. (όνοµα φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ).

2 Το ερωτηµατολόγιο αυτό (έκδοση Μαρτίου 2003) αποτελεί τροποποιηµένη εκδοχή του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου TUF A (έκδοση Ιουνίου 1997). Το πρωτότυπο TUF A δηµιουργήθηκε από οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους αντιπροσώπους 7 Εστιακών Σηµείων (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο) υπό τον συντονισµό του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου (ΕΚΤΕΠΝ). Η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου αυτού βασίστηκε σε ποικίλα σχετικά ερωτηµατολόγια που υπήρχαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

3 Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ο ΗΓΙΕΣ Ορισµοί Στο ερωτηµατολόγιο αυτό ο όρος ΘΕΡΑΠΕΙΑ ορίζεται ευρέως ως οποιαδήποτε δραστηριότητα/παρέµβαση που απευθύνεται άµεσα σε άτοµα που έχουν προβλήµατα µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή µε το αλκοόλ, ως κύρια ουσία κατάχρησης και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωµατικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η θεραπεία περιλαµβάνει υπηρεσίες που παρέχονται όχι µόνο από εξειδικευµένους επαγγελµατίες, αλλά επίσης και από άτοµα που θεωρούνται ότι έχουν τις απαραίτητες θεραπευτικές ικανότητες, αλλά δεν έχουν τα τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριµένα, η θεραπεία περιλαµβάνει παρεµβάσεις: - που στοχεύουν στην αποτοξίνωση και την αποχή, - που στοχεύουν στην µείωση της βλάβης από τη χρήση των ναρκωτικών, - µη-ιατρικές, αλλά και ιατρικές παρεµβάσεις, - βραχείες παρεµβάσεις σε κρίση ή συµβουλευτική παρέµβαση/υποστηρικτική, - δοµηµένα µεγαλύτερης-διάρκειας προγράµµατα. Ωστόσο, δεν περιλαµβάνει : - επαφές µε γενικές υπηρεσίες για παροχή µόνο κοινωνικής βοήθειας, - επαφές κατά τις οποίες η χρήση ουσιών είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε το πρόβληµα για το οποίο ο ασθενής ζητά βοήθεια, - φυλάκιση (παρόλο που περιλαµβάνει την εισαγωγή σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησηςµέσα στη φυλακή ή την εισαγωγή σε θεραπεία ως εναλλακτική επιλογή αντί της φυλάκισης), - παρεµβάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις σωµατικές επιπλοκές από την κατάχρηση ναρκωτικών (π.χ. υπερβολικές δόσεις ή µολύνσεις που θεραπεύονται σε νοσοκοµείο), - επαφές αποκλειστικά µέσω τηλεφώνου ή αλληλογραφίας, - αιτήσεις αποκλειστικά για πληροφόρηση επί πρακτικών θεµάτων, - επαφές αποκλειστικά µε την οικογένεια του χρήστη. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορίζεται ως µια λειτουργική ή διοικητική/οργανωτική οντότητα που παρέχει θεραπεία σε χρήστες ουσιών. Εάν η θεραπευτική σας µονάδα είναι αυτόνοµη από το κύριο µέρος του συνολικού προγράµµατος, είτε διοικητικά είτε αναφορικά µε τη θεραπεία ή τις υπηρεσίες που παρέχει (ή και τα δύο µαζί), σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο µόνο σε σχέση µε τη θεραπευτική σας µονάδα. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό η ΟΜΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορίζεται ως µια µονάδα/πρόγραµµα όπου οι ασθενείς εισάγονται/συµµετέχουν σε θεραπεία ποικίλης διάρκειας αναλόγα µε το πρόγραµµα, η οποία κυρίως στοχεύει στη µείωση/αποχή ή στη συντήρηση. Η ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ περιλαµβάνει άµεση υποδοχή, υπηρεσίες στο δρόµο, ανταλλαγή συρίγγων, προσεγγίσεις εκτός υπηρεσιών. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό οι ΑΣΘΕΝΕΙΣ είναι τα άτοµα εκείνα που εισάγονται ή συµµετέχουν σε θεραπεία, όπως ορίστηκε στην προαναφερθείσα θεραπευτική παρέµβαση, µε στόχο να αντιµετωπίσουν το σχετικό µε τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ πρόβληµα τους. ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ηµερολογιακό έτος για το οποίο παρέχεται η πληροφόρηση (έχει προσδιοριστεί στην πρώτη σελίδα). 2

4 Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Οδηγίες συµπλήρωσης Το έντυπο αυτό (Έντυπο A) αφορά κυρίως τις ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Στην περίπτωση πολυφασικών θεραπευτικών προγραµµάτων, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται µόνο για τη ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (π.χ. θεραπευτική κοινότητα), µε εξαίρεση τις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει διαφορετική οδηγία. Για τις µονάδες/προγράµµατα άµεσης πρόσβασης (low threshold) παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το Έντυπο B. Εάν το θεωρείτε απαραίτητο να συµπληρωθούν κάποια τµήµατα αυτού του ερωτηµατολογίου από άλλα µέλη του προσωπικού, µπορείτε να το κάνετε. Ωστόσο, παρακαλούµε να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουν δοθεί ως προς την ακρίβεια και πληρότητα τους. ώστε τις απαντήσεις σας, εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες, για το ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχει προσδιοριστεί στην πρώτη σελίδα. Παρακαλούµε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που σας αφορούν γράφοντας τις πληροφορίες που ζητούνται στον υπογραµµισµένο κενό χώρο ή ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ τους κωδικούς αριθµούς που αντιστοιχούν στην κατάλληλη απάντηση για τη µονάδα/πρόγραµµά σας. Οι αριθµοί σε παρένθεση που βρίσκονται δίπλα στους υπογραµµισµένους κενούς χώρους ΕΝ πρέπει να µπαίνουν σε κύκλο. Απλώς, γράψτε την πληροφορία που σας ζητάται στον κενό χώρο, ως ακολούθως: (1) Γράψτε την απάντησή σας εδώ Σε κάθε ερώτηση δίνονται οδηγίες σχετικά µε το αν πρέπει να βάλετε σε κύκλο ΜΙΑ ή ΟΛΕΣ τις απαντήσεις που σας αφορούν. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση ή δεν µπορείτε να βρείτε εύκολα την απάντηση, γράψτε εν Γνωρίζω δίπλα στην ερώτηση. Σας παρακαλούµε γράψτε καθαρά οποιαδήποτε σχόλια µπορεί να έχετε στα περιθώρια των σελίδων ή χρησιµοποιήστε µία κενή σελίδα αναγράφοντας τον αριθµό της ερώτησης στην οποία αναφέρονται τα σχόλια σας. 3

5 Τµήµα Τµήµα Α Β ΤΜΗΜΑ A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ A1. Ονοµασία και διεύθυνση της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος: A2. Όνοµα και διεύθυνση του Φορέα 1 στον οποίο ανήκει η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): A3. Όνοµα του ατόµου που απαντά: A4. Θέση του ατόµου που απαντά: A5. Αριθµός ετών κατά τα οποία το άτοµο που απαντά έχει εργαστεί σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης µε οποιαδήποτε ιδιότητα: (ΕΤΗ) A6. Αριθµός ετών κατά τα οποία το άτοµο που απαντά έχει εργαστεί στο συγκεκριµένο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης: (ΕΤΗ) A7. Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου: A8. Ποια είναι η νοµική µορφή της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος 2 ; 1. ηµόσιος Οργανισµός 2. Ιδιωτικός Οργανισµός (Κερδοσκοπικός) 3. Μη-Κυβερνητικός Οργανισµός (Μη-κερδοσκοπικός) A9. Πότε η συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα άρχισε να παρέχει θεραπεία σε άτοµα εξαρτηµένα από ναρκωτικά ή/και αλκοόλ; (ΕΤΟΣ) 1 Αναφέρεται στον Φορέα στον οποίο η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ανήκει διοικητικά, και όχι στην πηγή χρηµατοδότησής της. 2 Αναφέρεται στον τοµέα στον οποίο ανήκει η µονάδα, και όχι στην πηγή χρηµατοδότησής της. Έτσι, µία µη-κυβερνητική (µη-κερδοσκοπική) µονάδα η οποία χρηµατοδοτείται από δηµόσιους οργανισµούς ανήκει στους Μη-Κυβερνητικούς Οργανισµούς, και όχι στους ηµόσιους. Κατά αναλογία, µια ιδιωτική κλινική η οποία δέχεται ασθενείς που καλύπτονται από ασφάλεια υγείας ή από επίδοµα κοινωνικής πρόνοιας ή από τοπικούς οργανισµούς, αλλά η οποία κατά τ άλλα λειτουργεί ως κερδοσκοπική κλινική, θεωρείται Ιδιωτικός Οργανισµός. 4

6 Τµήµα Β ΤΜΗΜΑ B ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1. Η συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα παρέχει θεραπεία σε άτοµα εξαρτηµένα από: 1. Ναρκωτικά 2. Αλκοόλ 3. Ναρκωτικά και αλκοόλ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ): (ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ) (ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ) 4. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ) (ΠΟΣΟΣΤΟ) (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ) (ΠΟΣΟΣΤΟ) % B2. Σε ποιον από τους ακόλουθους τύπους θεραπευτικών προγραµµάτων ανήκει η µονάδα αυτή; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ) 1. Ειδικευµένα Κέντρα Εσωτερικής ιαµονής 1. νοσοκοµειακή µονάδα εσωτερικής διαµονής 2. θεραπευτική κοινότητα 3. άλλο ειδικευµένο θεραπευτικό κέντρο διαµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. Ειδικευµένα Κέντρα Εξωτερικής Παραµονής 1. νοσοκοµειακό θεραπευτικό κέντρο εξωτερικής παραµονής 2. δοµηµένο κέντρο ηµερήσιας φροντίδας/νοσοκοµείο ηµέρας 3. τοπικό κέντρο υγείας/κοινωνική υπηρεσία 4. άλλο ειδικευµένο κέντρο εξωτερικής παραµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3. Βασισµένα σε Γενικές Υπηρεσίες 1. ψυχιατρικό νοσοκοµείο (εσωτερικής διαµονής) 2. κέντρο ψυχικής υγιεινής (εξωτερικής παραµονής) 3. πρωτοβάθµια υπηρεσία υγείας 4. κοινωνική υπηρεσία - εσωτερικής διαµονής 5. κοινωνική υπηρεσία - εξωτερικής παραµονής 6. άλλο µη ειδικευµένο κέντρο εσωτερικής διαµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 7. άλλο µη ειδικευµένο κέντρο εξωτερικής παραµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4. Θεραπευτική Μονάδα σε Φυλακή 5

7 Τµήµα Β B3. Τι είδους θεραπευτική παρέµβαση προσφέρεται σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. αποτοξίνωση/βραχείας-διάρκειας µείωση της χρήσης (µέγιστη διάρκεια: ένας µήνας) 2. πρόγραµµα µακράς υποκατάστασης/συντήρησης 3. στεγνό πρόγραµµα/µακρόχρονη ψυχο-κοινωνική θεραπεία 4. παροχή συµβουλών/συµβουλευτική/υποστηρικτική 5. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): Β4. Η θεραπεία που παρέχεται σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα χωρίζεται σε επιµέρους στάδια θεραπείας; (Για παράδειγµα, χωρίζεται η θεραπεία σε στάδια, όπως προένταξη, αποτοξίνωση, κυρίως θεραπεία, κοινωνική επανένταξη;) 1. NAI, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης µονάδας (µονοφασικό πρόγραµµα) 2. ΝΑΙ, σε µια στενά συνδεδεµένη αλυσίδα µονάδων 1 (πολυφασικό πρόγραµµα) 3. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Β5 B4α. Σε ποια στάδια ή φάσεις χωρίζεται η θεραπεία; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. Προ-ένταξη 2. Αποτοξίνωση/Σωµατική Απεξάρτηση 3. Κυρίως Θεραπεία 4. Κοινωνική Επανένταξη/Αποκατάσταση 5. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): B5. Ποιες είναι οι εργάσιµες ώρες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; 1. Από έως 2. εν ισχύει (µονάδα εσωτερικής διαµονής) B6. Ποια είναι η προγραµµατισµένη διάρκεια (σε µέρες) της ολοκληρωµένης θεραπείας για την πλειοψηφία των ασθενών της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος; Σας παρακαλούµε να αναφέρετε τη διάρκεια των διάφορων φάσεων της θεραπευτικής παρέµβασης, π.χ. Συµβουλευτικός Σταθµός, Θεραπευτική Κοινότητα, Κοινωνική Επανένταξη, που συνιστούν για το πρόγραµµά σας «ολοκληρωµένη θεραπεία», εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο. ΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ B7. Ποια είναι η δυναµικότητα σε θέσεις της θεραπευτικής σας µονάδας/προγράµµατος; 2 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) 1 Για παράδειγµα, µια µονάδα αποτοξίνωσης και µια θεραπευτική κοινότητα µπορεί να είναι δύο στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους θεραπευτικές µονάδες/προγράµµατα. 2 Αριθµός των κλινών/χώρων σε κέντρο εσωτερικής διαµονής ή µέσος όρος των χρηστών που µπορούν να εξυπηρετηθούν µηνιαίως σε κέντρο ηµερήσιας φροντίδας ή θεραπευτική µονάδα εξωτερικής παραµονής. 6

8 Τµήµα Β Για τις Ερωτήσεις Β8-Β9ε, εφόσον ισχύει, παρακαλούµε αναφέρετε ξεχωριστά τον αριθµό των ασθενών των διαφορετικών οµάδων στις οποίες απευθύνθηκε το πρόγραµµα, όπως τις έχετε ορίσει στην Ερώτηση Β1. B8. Πόσοι ασθενείς παρακολουθούσαν τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στις ακόλουθες χρονικές στιγµές του έτους αναφοράς; 28/29η Φεβρουαρίου: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) 31η Μαΐου: 31η Οκτωβρίου: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9α. Πόσοι ασθενείς βρίσκονταν ήδη υπό θεραπεία στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα µε την έναρξη του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9β. Πόσοι καινούργιοι ασθενείς 3 εισήχθησαν/εντάχθηκαν σε θεραπεία στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9γ. Πόσοι ασθενείς που είχαν παρακολουθήσει τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα σε προηγούµενα έτη, επανεισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 000); (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9δ. Πόσοι ασθενείς εισήχθησαν/εντάχθηκαν σε θεραπεία περισσότερες από µία φορές κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 000); (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9ε. Πόσοι ασθενείς συνολικά διέκοψαν τη θεραπεία (δηλαδή, πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου, εθελοντική αποχώρηση) στη θεραπευτική µονάδα πρόγραµµα, ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια επανεισήχθησαν, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B10. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα παρέχει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες πληθυσµών που καθορίζονται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως άτοµα µε συννοσηρότητα, έφηβοι, άτοµα που τελούν υπό επιτήρηση ή αναστολή, µετανάστες/πρόσφυγες, άστεγοι ή άλλοι; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3 Ασθενείς που δεν έχουν εισαχθεί για θεραπεία σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στο παρελθόν. 7

9 Τµήµα Β B11. Πόσοι από τους ασθενείς που βρέθηκαν σε θεραπεία κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς εµπίπτουν σε κάθε ειδική οµάδα του πληθυσµού, σύµφωνα µε τον κατάλογο που ακολουθεί στον πίνακα Β11; Παρακαλούµε σηµειώστε ποσοστά επί των στηλών. 4 ΟΜΑ ΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (1) Άτοµα µε διαγνωσµένο ψυχιατρικό πρόβληµα ΠΙΝΑΚΑΣ B11: ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ποσοστό τοξικοµανών Ποσοστό αλκοολικών * % % (2) Έφηβοι % % (3) Υπό επιτήρηση ή αναστολή % % (4) Εκκρεµότητα δίκης/απόφασης δικαστηρίου % % (5) Μετανάστες/Πρόσφυγες % % (6) Άστεγοι % % (7) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): % % (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): % % * Η στήλη για τους αλκοολικούς συµπληρώνεται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. B12. Αν η ηλικία αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στη συγκεκριµένη µονάδα/πρόγραµµα δώστε το ανώτερο και το κατώτερο όριο ηλικίας των ασθενών που εισάγονται. (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 00) (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ) (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ) B13. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι πληθυσµοί ασθενών που δεν έχουν το δικαίωµα εισαγωγής στη συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, όπως αλκοολικοί, χρήστες ναρκωτικών, έγκυες γυναίκες, άτοµα που πρόσφατα είχαν ανάµειξη σε εγκληµατικές ενέργειες, άστεγοι, άτοµα µε αυτοκτονική συµπεριφορά ή κάποιοι άλλοι; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ, όλοι οι πληθυσµοί έχουν δικαίωµα (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4 Ένας ασθενής µπορεί να εµπίπτει σε παραπάνω από µία ειδική οµάδα. 8

10 Τµήµα Β B14. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι πληθυσµοί ασθενών που έχουν προτεραιότητα εισαγωγής στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): B15. Υπάρχει λίστα αναµονής στις διάφορες φάσεις (εάν πάνω από µία) της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ B15α. Πόσα άτοµα βρίσκονται σε λίστα αναµονής τώρα; ΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ B16. Πόσες παραποµπές δέχθηκε η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα 5 κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς από κάθε µία από τις παρακάτω πηγές; (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β16). ΠΙΝΑΚΑΣ B16: ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ (1) Προσωπική πρωτοβουλία (2) Άλλες θεραπευτικές µονάδες του Φορέα ΣΧΕ ΟΝ ΟΛΕΣ (3) Άλλες θεραπευτικές µονάδες απεξάρτησης εκτός αυτών του Φορέα (4) Οικογένεια του χρήστη (5) Ιατροί (ιδιώτες) (6) Κέντρα Υγείας (7) Νοσοκοµεία (8) Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής (9) Υπόδειξη δικαστηρίου ή αστυνοµίας, υπό αναστολή ή δικαστική επιτήρηση (10) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 5 Στην περίπτωση των πολυφασικών προγραµµάτων η ερώτηση αφορά τις παραποµπές που γίνονται στην πρώτη φάση της θεραπευτικής παρέµβασης (π.χ. Συµβουλευτικός Σταθµός). 9

11 Τµήµα Γ ΤΜΗΜΑ Γ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΣΤΟΧΟΙ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ1. ίνονται πληροφορίες στον ασθενή σχετικά µε τη θεραπεία/υπηρεσίες που προσφέρει η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, και αν ναι µε ποιο τρόπο; 1. ΝΑΙ α. Έντυπο υλικό β. Ατοµική ενηµέρωση γ. Οµαδική ενηµέρωση δ. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. ΟΧΙ Γ2α. ηµιουργείται ένα θεραπευτικό πλάνο για τον κάθε ασθενή, και αν ναι ποιος το αναπτύσσει; 1. ΝΑΙ α. Ο υπεύθυνος του θεραπευτικού προγράµµατος β. Ο προσωπικός θεραπευτής του χρήστη γ. Η οµάδα θεραπευτών δ. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ3 Γ2β. Σε ποιο βαθµό εµπλέκονται οι ασθενείς στη δηµιουργία του θεραπευτικού τους σχεδίου; 1. Κανένα 2. Ελάχιστο 3. Μέτριο 4. Μεγάλο Γ2γ. Ποια είναι η πιο συνήθης µορφή των εξατοµικευµένων πλάνων θεραπείας/υπηρεσιών στη θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 1. Επίσηµο γραπτό πλάνο υπογεγραµµένο από τον ασθενή 2. Επίσηµο γραπτό πλάνο ανυπόγραφο από τον ασθενή 3. Ανεπίσηµο πλάνο (γραπτό ή προφορικό) Γ3. Σε ποιο βαθµό δίνει έµφαση η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα σε καθ ένα από τους τύπους συµβουλευτικής και θεραπείας; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ3) 10

12 Τµήµα Γ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΕΜΦΑΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ* ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (1) Ιατρική/Ψυχιατρική (2) Ατοµική Ψυχοθεραπεία (3) Ατοµική υποστηρικτική/συµβουλευτική 1 (4) Οµαδική Θεραπεία (5) Οικογενειακή Θεραπεία (6) 12 Βήµατα (Οµάδα αυτοβοήθειας) (7) Πρόληψη υποτροπής και εκµάθηση αντιµετώπισης των περιστάσεων που οδηγούν σε υποτροπή (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * Οι στήλες για τους αλκοολικούς συµπληρώνονται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. Γ4. Πόσο συχνά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο µέσος ασθενής συµµετέχει σε συνεδρίες οµαδικής συµβουλευτικής ή οµαδικής θεραπείας; 1. Ποτέ/ εν αφορά ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ5 2. Μία φορά τον µήνα ή λιγότερο φορές τον µήνα 4. Μία φορά την εβδοµάδα 5. Αρκετές φορές την εβδοµάδα 6. Μία φορά την ηµέρα 7. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): Γ4α. Ποια είναι η µέση χρονική διάρκεια αυτών των οµαδικών συνεδριών σε λεπτά; (ΛΕΠΤΑ) Γ5. Πόσο συχνά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο µέσος ασθενής συµµετέχει σε συνεδρίες ατοµικής συµβουλευτικής ή ατοµικής θεραπείας; 1. Ποτέ/ εν αφορά ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ6 2. Μία φορά τον µήνα ή λιγότερο φορές τον µήνα 4. Μία φορά την εβδοµάδα φορές την εβδοµάδα φορές την εβδοµάδα 7. Μία φορά την ηµέρα 8. Περισσότερες από µία φορά την ηµέρα 9. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 1 Όπως συµβουλευτική για ανάπτυξη εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης. 11

13 Τµήµα Γ Γ5α. Ποια είναι η µέση χρονική διάρκεια αυτών των ατοµικών συνεδριών σε λεπτά; (ΛΕΠΤΑ) Γ6. Ποιες φαρµακευτικές ουσίες χορηγεί αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στους ασθενείς και ποιος είναι ο αριθµός των ασθενών που έλαβε κάθε ουσία κατά το έτος αναφοράς; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ6). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ6: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (1) εν γίνεται χορήγηση καµίας ουσίας (2) Μεθαδόνη (3) Βουπρενορφίνη (4) Ναλτρεξόνη (5) Προποξυφαίνη-N, Προποξυφαίνη, οξυκοδόνη, ή άλλα αναλγητικά (6) Αµιτριπτυλίνη (Saroten), εσιπραµίνη, ή άλλα αντικαταθλιπτικά (7) ισουλφιράµη (8) Χλωρδιαζεποξείδη (Librium), διαζεπάµη (Valium, Stedon), αλπραζολάµη (Xanax, Saturnil), φλουραζεπάµη, ή άλλες βενζοδιαζεπίνες (9) Χλωροπροµαζίνη (Largactil), τριφθοριοπεραζίνη (Stelazine), θειοριδαζίνη (Melleril), ή άλλα αντιψυχωσικά (10) Ένυδρος χλωράλη ή άλλα ηρεµιστικά και υπνωτικά (11) Πεντοβαρβιτάλη, Σεκοβαρβιτάλη ή άλλα βαρβιτουρικά (12) Ανθρακικό Λίθιο, καρβαµαζεπίνη (Tegretol), βαλπροϊκό οξύ, ή άλλα αντιµανιακά ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Ν) ΤΟΞ* ΑΛΚ** (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * ΤΟΞ= Τοξικοµανείς **ΑΛΚ= Αλκοολικοί Οι Ερωτήσεις Γ7-Γ8 απαντώνται από µονάδες/προγράµµατα υποκατάστασης. Γ7. Σε ποιο βαθµό αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ενθαρρύνει ή υποστηρίζει τη µακρόχρονη συντήρηση (πάνω από 1 χρόνο) στους ασθενείς που λαµβάνουν µεθαδόνη ή άλλα υποκατάστατα; 1. Καθόλου 2. Σε µικρό βαθµό 3. Σε µέτριο βαθµό 4. Σε µεγάλο βαθµό 12

14 Τµήµα Γ Γ8. Σε ποιο βαθµό αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ενθαρρύνει ή υποστηρίζει τη µετέπειτα αποχή από τη µεθαδόνη ή από άλλη υποκατάστατη ουσία; 1. Καθόλου 2. Σε µικρό βαθµό 3. Σε µέτριο βαθµό 4. Σε µεγάλο βαθµό Γ9. Σε ποιο βαθµό δίνει έµφαση και προτεραιότητα η θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα στον καθ ένα από τους καταχωρηµένους στον Πίνακα Γ9 θεραπευτικούς στόχους; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Γ9α. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Γ9β, ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ9: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γ9α. ΕΜΦΑΣΗ Γ9β. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (1) Σωµατική υγεία και ευεξία (2) εξιότητες για την καθηµερινή διαβίωση (π.χ. προσωπική λειτουργικότητα, δεξιότητες αντιµετώπισης δυσκολιών) (3) Εκπαίδευση (4) Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (5) Κοινωνικές δεξιότητες (6) Οικογενειακές σχέσεις (7) Αυτογνωσία, αυτο-εκτίµηση, αυτοπεποίθηση (8) Αλλαγές στο περιβάλλον του χρήστη (φίλοι, συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες διαµονής) (9) Αποχή από την κάνναβη (10) Αποχή από το αλκοόλ (11) Αποχή από όλες τις άλλες ναρκωτικές ουσίες (12) Αποφυγή µολύνσεων που µεταδίδονται µε το αίµα ή µε τη σεξουαλική επαφή, όπως HIV ή ηπατίτιδα (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (14) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 13

15 Τµήµα Γ Γ10. Τι τύπου υπηρεσίες προσφέρονται στους ασθενείς; Οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ασθενείς προσφέρονται στους χώρους αυτής της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος ή από άλλες υπηρεσίες; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ10) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ10: ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (1) Βασική Ιατρική Βοήθεια (2) Ψυχιατρική Βοήθεια (3) Στεγαστική Βοήθεια (4) Βασική/Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση (5) Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (6) Οικονοµική Βοήθεια (7) Βοήθεια για αναζήτηση εργασίας (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ):

16 Τµήµα ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Υπάρχει στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα διαδικασία ένταξης των ασθενών στη θεραπεία ή αρχική συνεδρία αξιολόγησης 1 ; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 3 1α. Η διαδικασία ένταξης ή η αρχική συνεδρία αξιολόγησης λαµβάνει χώρα µέσα στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ή εκτός αυτής; 1. η διαδικασία αξιολόγησης/συνεδρία ένταξης λαµβάνει χώρα εντός της µονάδας/προγράµµατος 2. η διαδικασία αξιολόγησης/συνεδρία ένταξης λαµβάνει χώρα εκτός της µονάδας/προγράµµατος 2. Χορηγείται σε συστηµατική βάση κατά τη διαδικασία της ένταξης/αρχικής αξιολόγησης των ασθενών ο είκτης Αίτησης Θεραπείας σε χρήστες ναρκωτικών (TDI) ή κάποιο άλλο σταθµισµένο εργαλείο σχετικό µε την αξιολόγηση των ασθενών; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. η ένταξη των ασθενών βασίζεται σε µη-δοµηµένη συνέντευξη 2. χορηγείται το TDI 3. χορηγείται κάποιο άλλο σταθµισµένο εργαλείο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα πραγµατοποιεί σε συστηµατική βάση αξιολόγηση των ασθενών, σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω τοµείς; Σας παρακαλούµε να σηµειώσετε ανάλογα µε το αν αξιολογούνται κανείς, µερικοί, οι περισσότεροι ή όλοι οι ασθενείς. (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3) 1 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ασθενών, ώστε να ακολουθήσει είτε η ένταξη στη θεραπεία είτε η παραποµπή. 15

17 Τµήµα ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΤΑΞΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣ- ΣΟΤΕΡΟΙ (1) Ιστορικό της χρήσης ναρκωτικών ουσιών (2) Ιστορικό της κατάχρησης αλκοόλ (3) Εκπαιδευτικός/Επαγγελµατικός (4) Εγκληµατική ράση ΟΛΟΙ (5) Λειτουργικότητα της οικογένειας του ασθενή (6) Κοινωνική υποστήριξη (7) Συνθήκες ιαµονής (8) Ψυχολογικός (9) Ψυχιατρικός (από ψυχίατρο) (10) Οργανικός (από ιατρό) (11) Ανάλυση ούρων ή άλλα βιολογικά τεστ (12) AIDS τεστ (13) Ηπατίτιδα B και C τεστ (14) TB τεστ (Φυµατίωσης) (15) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (16) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα χορηγεί στους ασθενείς εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ; 1.ΝΑΙ α. Κατά την εισαγωγή στο πρόγραµµα β. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος γ. Κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 4α 2.ΟΧΙ, η αξιολόγηση γίνεται µε µη δοµηµένη συνέντευξη ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 5 3.ΟΧΙ, δεν γίνεται αξιολόγηση ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε 16

18 Τµήµα 4α. Ποια εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ χορηγούνται συνήθως; Σας παρακαλούµε να σηµειώσετε ανάλογα µε το αν αξιολογούνται µε τα εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ κανείς, µερικοί, οι περισσότεροι ή όλοι οι ασθενείς. (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ/ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4α) ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/TEΣT ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ή ΤΕΣΤ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΡΙΚΟΙ (1) είκτης αίτησης θεραπευτικής βοήθειας σε χρήστες ναρκωτικών (TDI) ΟΙ ΠΕΡΙΣ- ΣΟΤΕΡΟΙ ΟΛΟΙ (2) είκτης επικράτησης µολυσµατικών ασθενειών ( ΕΜΑ) (3) είκτης σοβαρότητας της εξάρτησης (ASI) ή (EuropASI) (4) Έντυπο εξόδου από τη θεραπεία (5) Άλλο εργαλείο ανίχνευσης κατάχρησης ουσιών ή αλκοόλ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (6) Εργαλείο ψυχιατρικής αξιολόγησης (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (7) Εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (8) Εργαλείο αξιολόγησης της λειτουργικότητας (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Εργαλείο οικογενειακής αξιολόγησης (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (10) Εργαλείο αξιολόγησης παιδιών/εφήβων (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Τεστ οργανικότητας 1 (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (12) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 5. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση αρχειοθετούνται σε έντυπη µορφή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και µε τους δύο τρόπους; 1. τα στοιχεία αρχειοθετούνται σε έντυπη µορφή 2. τα στοιχεία αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 3. τα στοιχεία αρχειοθετούνται και µε τους δύο τρόπους 1 Για παράδειγµα, παραλήρηµα, άνοια, διαταραχή µνήµης, ή άλλη γνωσιακή διαταραχή. 17

19 Τµήµα Ε ΤΜΗΜΑ E ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ E1. Ποια είναι τα επίσηµα κριτήρια αυτής της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος για την επιτυχή ολοκλήρωση (ή επιτυχή συντήρηση, εφόσον πρόκειται για µονάδα συντήρησης µε µεθαδόνη ή άλλα υποκατάστατα); ΕΝ ΑΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΣΤΕ ΕΞΗΓΗΣΗ): E2. Από αυτούς που βρίσκονταν σε θεραπεία κατά το έτος αναφοράς (είτε εισήχθησαν πριν από αυτό είτε κατά τη διάρκειά του) πόσοι ασθενείς εµπίπτουν σε καθεµιά από τις παρακάτω κατηγορίες; Συνεχίζεται η θεραπεία έως 31/12 του έτους αναφοράς Ολοκληρωµένη θεραπεία (σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ε1) Παραπέµφθηκαν Πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου Εθελοντική αποχώρηση Θάνατος Άλλο (π.χ. φυλάκιση) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Η Η ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ (Ν) ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ (Ν) ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΙ) ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ (Ν) ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ (Ν) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: (1) Η στήλη για τους αλκοολικούς συµπληρώνεται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. (2) Αν κάποιος ασθενής διέκοψε τη θεραπεία και επανήλθε κατά το ίδιο έτος θεωρείται ότι συνεχίζει. (3) Αν ένα άτοµο εµπίπτει σε παραπάνω από µία κατηγορίες µέσα στο έτος αναφοράς, παρακαλούµε απαντήστε για αυτό που συνέβη τελευταίο (π.χ. κάποιος ασθενής που αποχώρησε εθελοντικά, κατόπιν επανήλθε και µετά απεπέµφθη, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην κατηγορία πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου. (4) Για τις Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης: Όσοι ασθενείς παραπέµφθηκαν από µία Μονάδα Υποκατάστασης σε άλλη, ανήκουν στην κατηγορία Παραπέµφθηκαν. 18

20 Τµήµα Ε E3. Για τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε πρόωρο εξιτήριο, παρακαλούµε συµπληρώστε πόσα άτοµα εµπίπτουν σε κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες λόγων πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου. ΠΙΝΑΚΑΣ E3: ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΩΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (N) ΛΟΓΟΙ ΤΟΞ* ΑΛΚ** (1) Χρήση παράνοµων ουσιών εντός της µονάδας (2) Χρήση παράνοµων ουσιών εκτός της µονάδας (3) Συµµετοχή σε άλλες, εκτός της χρήσης ουσιών, παράνοµων δραστηριοτήτων (4) Απουσία από θεραπευτικές ή συµβουλευτικές συνεδρίες (5) Βίαιη συµπεριφορά εντός της µονάδας (6) Βίαιη συµπεριφορά εκτός µονάδας (7) Σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ασθενών (8) Χρήση αλκοόλ (9) Παραβίαση κανόνων ή κανονισµών της µονάδας/προγράµµατος, εκτός των προαναφερθέντων (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ): (10) Άλλος λόγος (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Άλλος λόγος (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * ΤΟΞ= Τοξικοµανείς **ΑΛΚ= Αλκοολικοί ΣΥΝΟΛΟ 19

21 Τµήµα ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η ενότητα αυτή αναφέρεται στο έµµισθο προσωπικό και τους εθελοντές που εργάζονται είτε στη συγκεκριµένη µονάδα/πρόγραµµα είτε στον Φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα. ΣΤ1. Πόσες ώρες την εβδοµάδα είναι η εργασία πλήρους απασχόλησης στην θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα; (ΩΡΕΣ) (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤ1α-ΣΤ1γ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΕΙΡΕΣ & ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ-1: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ Ή ΜΗ ΕΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤ1α. Ποιος είναι ο αριθµός των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης 1 κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα), συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού; ΣΤ1β. Ποιος είναι ο αριθµός των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/ πρόγραµµα), συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού; ΣΤ1γ. Ποιος είναι ο αριθµός των εθελοντών 2 που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού (συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα); 1 Υπολογίστε όλους τους έµµισθους υπαλλήλους ασχέτως αν πληρώνονται κατευθείαν από τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, τον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα ή από άλλους οργανισµούς (π.χ. από κρατικές επιδοτήσεις) ή από δηµόσιες/ν.π.ι.. πηγές. Μην υπολογίσετε τους (άµισθους) εκπαιδευόµενους. Τα άτοµα αυτά θα συµπεριληφθούν στους εθελοντές. Εάν το µέγεθος του προσωπικού έχει µεταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, σηµειώστε τον αριθµό εκείνο που ισχύει για το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους. 2 Συµπεριλάβετε όσους εκπαιδεύονται αµισθί. 20

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2014 Αθήνα 2015 Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr / facebook.com/kethea / www.twitter.com/ketheagr ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΩΡΕΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών Community Psychology: Psychologists on Drugs Use Prevention

Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών Community Psychology: Psychologists on Drugs Use Prevention Αριθμός πρωτοκ. 1.0.633Ω 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6, fax: 210 9241986 admin@kethea.gr, www.kethea.gr Διανέμεται δωρεάν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ εκδότης Kέντρο Θεραπείας Eξαρτημένων Aτόμων (KEΘEA) υπεύθυνος έκδοσης Xαράλαμπος Πουλόπουλος, PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Tμήματα Έρευνας - Tεκμηρίωσης θεραπευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

εκδότης Κέντρο θεραπείας Έξαρτημένων Ατόμων (ΚΈΘΈΑ) υπεύθυνος έκδοσης Xαράλαμπος Πουλόπουλος/PhD, Διευθυντής KEΘEA

εκδότης Κέντρο θεραπείας Έξαρτημένων Ατόμων (ΚΈΘΈΑ) υπεύθυνος έκδοσης Xαράλαμπος Πουλόπουλος/PhD, Διευθυντής KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 ΚΕΘΕΑ Απολογισμοσ Έργου 2012 m3 εκδότης Κέντρο θεραπείας Έξαρτημένων Ατόμων (ΚΈΘΈΑ) υπεύθυνος έκδοσης Xαράλαμπος Πουλόπουλος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα