ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997)"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997) ΕΝΤΥΠΟ A: Συµπληρώνεται από οµηµένες Θεραπευτικές Μονάδες/Προγράµµατα Περιεχόµενα Οδηγίες ΤΜΗΜΑ Α. ΤΜΗΜΑ B. ΤΜΗΜΑ Γ. ΤΜΗΜΑ. ΤΜΗΜΑ Ε. ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΤΜΗΜΑ Ζ. ΤΜΗΜΑ Η. ΤΜΗΜΑ Θ. Ταυτότητα φορέα Τύπος θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος Θεραπευτικός σχεδιασµός/προσέγγιση/στόχοι/υπηρεσίες Ένταξη σε θεραπεία/αξιολόγηση Ολοκλήρωση της θεραπείας Στελέχωση Οικονοµικά θέµατα/χρηµατοδότηση Αξιολόγηση Αλλαγές στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα Θεραπευτική Μονάδα/Πρόγραµµα (ονοµασία): (διεύθυνση): (τηλέφωνο): (fax): ( ): Έτος Αναφοράς :. (καθορίζεται και αναγράφεται από το Ινστιτούτο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των στοιχείων). Το ερωτηµατολόγιο αυτό αναφέρεται στις διάφορες πτυχές της θεραπείας των ασθενών που έχουν εισαχθεί στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα της οποίας είστε υπεύθυνος/η. Παρακαλούµε να διαβάσετε πρώτα τις Ο ΗΓΙΕΣ που ακολουθούν, πριν συµπληρώσετε το έντυπο. Εάν έχετε απορίες κατά την συµπλήρωση του εντύπου, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον/την κύριο/κυρία.. στο. (όνοµα φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ).

2 Το ερωτηµατολόγιο αυτό (έκδοση Μαρτίου 2003) αποτελεί τροποποιηµένη εκδοχή του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου TUF A (έκδοση Ιουνίου 1997). Το πρωτότυπο TUF A δηµιουργήθηκε από οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους αντιπροσώπους 7 Εστιακών Σηµείων (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο) υπό τον συντονισµό του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου (ΕΚΤΕΠΝ). Η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου αυτού βασίστηκε σε ποικίλα σχετικά ερωτηµατολόγια που υπήρχαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

3 Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ο ΗΓΙΕΣ Ορισµοί Στο ερωτηµατολόγιο αυτό ο όρος ΘΕΡΑΠΕΙΑ ορίζεται ευρέως ως οποιαδήποτε δραστηριότητα/παρέµβαση που απευθύνεται άµεσα σε άτοµα που έχουν προβλήµατα µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή µε το αλκοόλ, ως κύρια ουσία κατάχρησης και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωµατικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η θεραπεία περιλαµβάνει υπηρεσίες που παρέχονται όχι µόνο από εξειδικευµένους επαγγελµατίες, αλλά επίσης και από άτοµα που θεωρούνται ότι έχουν τις απαραίτητες θεραπευτικές ικανότητες, αλλά δεν έχουν τα τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριµένα, η θεραπεία περιλαµβάνει παρεµβάσεις: - που στοχεύουν στην αποτοξίνωση και την αποχή, - που στοχεύουν στην µείωση της βλάβης από τη χρήση των ναρκωτικών, - µη-ιατρικές, αλλά και ιατρικές παρεµβάσεις, - βραχείες παρεµβάσεις σε κρίση ή συµβουλευτική παρέµβαση/υποστηρικτική, - δοµηµένα µεγαλύτερης-διάρκειας προγράµµατα. Ωστόσο, δεν περιλαµβάνει : - επαφές µε γενικές υπηρεσίες για παροχή µόνο κοινωνικής βοήθειας, - επαφές κατά τις οποίες η χρήση ουσιών είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε το πρόβληµα για το οποίο ο ασθενής ζητά βοήθεια, - φυλάκιση (παρόλο που περιλαµβάνει την εισαγωγή σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησηςµέσα στη φυλακή ή την εισαγωγή σε θεραπεία ως εναλλακτική επιλογή αντί της φυλάκισης), - παρεµβάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις σωµατικές επιπλοκές από την κατάχρηση ναρκωτικών (π.χ. υπερβολικές δόσεις ή µολύνσεις που θεραπεύονται σε νοσοκοµείο), - επαφές αποκλειστικά µέσω τηλεφώνου ή αλληλογραφίας, - αιτήσεις αποκλειστικά για πληροφόρηση επί πρακτικών θεµάτων, - επαφές αποκλειστικά µε την οικογένεια του χρήστη. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορίζεται ως µια λειτουργική ή διοικητική/οργανωτική οντότητα που παρέχει θεραπεία σε χρήστες ουσιών. Εάν η θεραπευτική σας µονάδα είναι αυτόνοµη από το κύριο µέρος του συνολικού προγράµµατος, είτε διοικητικά είτε αναφορικά µε τη θεραπεία ή τις υπηρεσίες που παρέχει (ή και τα δύο µαζί), σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο µόνο σε σχέση µε τη θεραπευτική σας µονάδα. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό η ΟΜΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορίζεται ως µια µονάδα/πρόγραµµα όπου οι ασθενείς εισάγονται/συµµετέχουν σε θεραπεία ποικίλης διάρκειας αναλόγα µε το πρόγραµµα, η οποία κυρίως στοχεύει στη µείωση/αποχή ή στη συντήρηση. Η ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ περιλαµβάνει άµεση υποδοχή, υπηρεσίες στο δρόµο, ανταλλαγή συρίγγων, προσεγγίσεις εκτός υπηρεσιών. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό οι ΑΣΘΕΝΕΙΣ είναι τα άτοµα εκείνα που εισάγονται ή συµµετέχουν σε θεραπεία, όπως ορίστηκε στην προαναφερθείσα θεραπευτική παρέµβαση, µε στόχο να αντιµετωπίσουν το σχετικό µε τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ πρόβληµα τους. ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ηµερολογιακό έτος για το οποίο παρέχεται η πληροφόρηση (έχει προσδιοριστεί στην πρώτη σελίδα). 2

4 Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Οδηγίες συµπλήρωσης Το έντυπο αυτό (Έντυπο A) αφορά κυρίως τις ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Στην περίπτωση πολυφασικών θεραπευτικών προγραµµάτων, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται µόνο για τη ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (π.χ. θεραπευτική κοινότητα), µε εξαίρεση τις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει διαφορετική οδηγία. Για τις µονάδες/προγράµµατα άµεσης πρόσβασης (low threshold) παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το Έντυπο B. Εάν το θεωρείτε απαραίτητο να συµπληρωθούν κάποια τµήµατα αυτού του ερωτηµατολογίου από άλλα µέλη του προσωπικού, µπορείτε να το κάνετε. Ωστόσο, παρακαλούµε να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουν δοθεί ως προς την ακρίβεια και πληρότητα τους. ώστε τις απαντήσεις σας, εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες, για το ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχει προσδιοριστεί στην πρώτη σελίδα. Παρακαλούµε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που σας αφορούν γράφοντας τις πληροφορίες που ζητούνται στον υπογραµµισµένο κενό χώρο ή ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ τους κωδικούς αριθµούς που αντιστοιχούν στην κατάλληλη απάντηση για τη µονάδα/πρόγραµµά σας. Οι αριθµοί σε παρένθεση που βρίσκονται δίπλα στους υπογραµµισµένους κενούς χώρους ΕΝ πρέπει να µπαίνουν σε κύκλο. Απλώς, γράψτε την πληροφορία που σας ζητάται στον κενό χώρο, ως ακολούθως: (1) Γράψτε την απάντησή σας εδώ Σε κάθε ερώτηση δίνονται οδηγίες σχετικά µε το αν πρέπει να βάλετε σε κύκλο ΜΙΑ ή ΟΛΕΣ τις απαντήσεις που σας αφορούν. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση ή δεν µπορείτε να βρείτε εύκολα την απάντηση, γράψτε εν Γνωρίζω δίπλα στην ερώτηση. Σας παρακαλούµε γράψτε καθαρά οποιαδήποτε σχόλια µπορεί να έχετε στα περιθώρια των σελίδων ή χρησιµοποιήστε µία κενή σελίδα αναγράφοντας τον αριθµό της ερώτησης στην οποία αναφέρονται τα σχόλια σας. 3

5 Τµήµα Τµήµα Α Β ΤΜΗΜΑ A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ A1. Ονοµασία και διεύθυνση της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος: A2. Όνοµα και διεύθυνση του Φορέα 1 στον οποίο ανήκει η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): A3. Όνοµα του ατόµου που απαντά: A4. Θέση του ατόµου που απαντά: A5. Αριθµός ετών κατά τα οποία το άτοµο που απαντά έχει εργαστεί σε θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης µε οποιαδήποτε ιδιότητα: (ΕΤΗ) A6. Αριθµός ετών κατά τα οποία το άτοµο που απαντά έχει εργαστεί στο συγκεκριµένο θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης: (ΕΤΗ) A7. Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου: A8. Ποια είναι η νοµική µορφή της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος 2 ; 1. ηµόσιος Οργανισµός 2. Ιδιωτικός Οργανισµός (Κερδοσκοπικός) 3. Μη-Κυβερνητικός Οργανισµός (Μη-κερδοσκοπικός) A9. Πότε η συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα άρχισε να παρέχει θεραπεία σε άτοµα εξαρτηµένα από ναρκωτικά ή/και αλκοόλ; (ΕΤΟΣ) 1 Αναφέρεται στον Φορέα στον οποίο η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ανήκει διοικητικά, και όχι στην πηγή χρηµατοδότησής της. 2 Αναφέρεται στον τοµέα στον οποίο ανήκει η µονάδα, και όχι στην πηγή χρηµατοδότησής της. Έτσι, µία µη-κυβερνητική (µη-κερδοσκοπική) µονάδα η οποία χρηµατοδοτείται από δηµόσιους οργανισµούς ανήκει στους Μη-Κυβερνητικούς Οργανισµούς, και όχι στους ηµόσιους. Κατά αναλογία, µια ιδιωτική κλινική η οποία δέχεται ασθενείς που καλύπτονται από ασφάλεια υγείας ή από επίδοµα κοινωνικής πρόνοιας ή από τοπικούς οργανισµούς, αλλά η οποία κατά τ άλλα λειτουργεί ως κερδοσκοπική κλινική, θεωρείται Ιδιωτικός Οργανισµός. 4

6 Τµήµα Β ΤΜΗΜΑ B ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β1. Η συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα παρέχει θεραπεία σε άτοµα εξαρτηµένα από: 1. Ναρκωτικά 2. Αλκοόλ 3. Ναρκωτικά και αλκοόλ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ): (ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ) (ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ) 4. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ) (ΠΟΣΟΣΤΟ) (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ) (ΠΟΣΟΣΤΟ) % B2. Σε ποιον από τους ακόλουθους τύπους θεραπευτικών προγραµµάτων ανήκει η µονάδα αυτή; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ) 1. Ειδικευµένα Κέντρα Εσωτερικής ιαµονής 1. νοσοκοµειακή µονάδα εσωτερικής διαµονής 2. θεραπευτική κοινότητα 3. άλλο ειδικευµένο θεραπευτικό κέντρο διαµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. Ειδικευµένα Κέντρα Εξωτερικής Παραµονής 1. νοσοκοµειακό θεραπευτικό κέντρο εξωτερικής παραµονής 2. δοµηµένο κέντρο ηµερήσιας φροντίδας/νοσοκοµείο ηµέρας 3. τοπικό κέντρο υγείας/κοινωνική υπηρεσία 4. άλλο ειδικευµένο κέντρο εξωτερικής παραµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3. Βασισµένα σε Γενικές Υπηρεσίες 1. ψυχιατρικό νοσοκοµείο (εσωτερικής διαµονής) 2. κέντρο ψυχικής υγιεινής (εξωτερικής παραµονής) 3. πρωτοβάθµια υπηρεσία υγείας 4. κοινωνική υπηρεσία - εσωτερικής διαµονής 5. κοινωνική υπηρεσία - εξωτερικής παραµονής 6. άλλο µη ειδικευµένο κέντρο εσωτερικής διαµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 7. άλλο µη ειδικευµένο κέντρο εξωτερικής παραµονής (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4. Θεραπευτική Μονάδα σε Φυλακή 5

7 Τµήµα Β B3. Τι είδους θεραπευτική παρέµβαση προσφέρεται σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. αποτοξίνωση/βραχείας-διάρκειας µείωση της χρήσης (µέγιστη διάρκεια: ένας µήνας) 2. πρόγραµµα µακράς υποκατάστασης/συντήρησης 3. στεγνό πρόγραµµα/µακρόχρονη ψυχο-κοινωνική θεραπεία 4. παροχή συµβουλών/συµβουλευτική/υποστηρικτική 5. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): Β4. Η θεραπεία που παρέχεται σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα χωρίζεται σε επιµέρους στάδια θεραπείας; (Για παράδειγµα, χωρίζεται η θεραπεία σε στάδια, όπως προένταξη, αποτοξίνωση, κυρίως θεραπεία, κοινωνική επανένταξη;) 1. NAI, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης µονάδας (µονοφασικό πρόγραµµα) 2. ΝΑΙ, σε µια στενά συνδεδεµένη αλυσίδα µονάδων 1 (πολυφασικό πρόγραµµα) 3. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Β5 B4α. Σε ποια στάδια ή φάσεις χωρίζεται η θεραπεία; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. Προ-ένταξη 2. Αποτοξίνωση/Σωµατική Απεξάρτηση 3. Κυρίως Θεραπεία 4. Κοινωνική Επανένταξη/Αποκατάσταση 5. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): B5. Ποιες είναι οι εργάσιµες ώρες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; 1. Από έως 2. εν ισχύει (µονάδα εσωτερικής διαµονής) B6. Ποια είναι η προγραµµατισµένη διάρκεια (σε µέρες) της ολοκληρωµένης θεραπείας για την πλειοψηφία των ασθενών της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος; Σας παρακαλούµε να αναφέρετε τη διάρκεια των διάφορων φάσεων της θεραπευτικής παρέµβασης, π.χ. Συµβουλευτικός Σταθµός, Θεραπευτική Κοινότητα, Κοινωνική Επανένταξη, που συνιστούν για το πρόγραµµά σας «ολοκληρωµένη θεραπεία», εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο. ΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ B7. Ποια είναι η δυναµικότητα σε θέσεις της θεραπευτικής σας µονάδας/προγράµµατος; 2 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) 1 Για παράδειγµα, µια µονάδα αποτοξίνωσης και µια θεραπευτική κοινότητα µπορεί να είναι δύο στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους θεραπευτικές µονάδες/προγράµµατα. 2 Αριθµός των κλινών/χώρων σε κέντρο εσωτερικής διαµονής ή µέσος όρος των χρηστών που µπορούν να εξυπηρετηθούν µηνιαίως σε κέντρο ηµερήσιας φροντίδας ή θεραπευτική µονάδα εξωτερικής παραµονής. 6

8 Τµήµα Β Για τις Ερωτήσεις Β8-Β9ε, εφόσον ισχύει, παρακαλούµε αναφέρετε ξεχωριστά τον αριθµό των ασθενών των διαφορετικών οµάδων στις οποίες απευθύνθηκε το πρόγραµµα, όπως τις έχετε ορίσει στην Ερώτηση Β1. B8. Πόσοι ασθενείς παρακολουθούσαν τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στις ακόλουθες χρονικές στιγµές του έτους αναφοράς; 28/29η Φεβρουαρίου: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) 31η Μαΐου: 31η Οκτωβρίου: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9α. Πόσοι ασθενείς βρίσκονταν ήδη υπό θεραπεία στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα µε την έναρξη του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9β. Πόσοι καινούργιοι ασθενείς 3 εισήχθησαν/εντάχθηκαν σε θεραπεία στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9γ. Πόσοι ασθενείς που είχαν παρακολουθήσει τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα σε προηγούµενα έτη, επανεισήχθησαν κατά το έτος αναφοράς (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 000); (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9δ. Πόσοι ασθενείς εισήχθησαν/εντάχθηκαν σε θεραπεία περισσότερες από µία φορές κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 000); (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B9ε. Πόσοι ασθενείς συνολικά διέκοψαν τη θεραπεία (δηλαδή, πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου, εθελοντική αποχώρηση) στη θεραπευτική µονάδα πρόγραµµα, ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια επανεισήχθησαν, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς; (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) B10. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα παρέχει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες πληθυσµών που καθορίζονται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως άτοµα µε συννοσηρότητα, έφηβοι, άτοµα που τελούν υπό επιτήρηση ή αναστολή, µετανάστες/πρόσφυγες, άστεγοι ή άλλοι; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3 Ασθενείς που δεν έχουν εισαχθεί για θεραπεία σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στο παρελθόν. 7

9 Τµήµα Β B11. Πόσοι από τους ασθενείς που βρέθηκαν σε θεραπεία κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς εµπίπτουν σε κάθε ειδική οµάδα του πληθυσµού, σύµφωνα µε τον κατάλογο που ακολουθεί στον πίνακα Β11; Παρακαλούµε σηµειώστε ποσοστά επί των στηλών. 4 ΟΜΑ ΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (1) Άτοµα µε διαγνωσµένο ψυχιατρικό πρόβληµα ΠΙΝΑΚΑΣ B11: ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ποσοστό τοξικοµανών Ποσοστό αλκοολικών * % % (2) Έφηβοι % % (3) Υπό επιτήρηση ή αναστολή % % (4) Εκκρεµότητα δίκης/απόφασης δικαστηρίου % % (5) Μετανάστες/Πρόσφυγες % % (6) Άστεγοι % % (7) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): % % (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): % % * Η στήλη για τους αλκοολικούς συµπληρώνεται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. B12. Αν η ηλικία αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στη συγκεκριµένη µονάδα/πρόγραµµα δώστε το ανώτερο και το κατώτερο όριο ηλικίας των ασθενών που εισάγονται. (ΕΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 00) (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ) (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ) B13. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι πληθυσµοί ασθενών που δεν έχουν το δικαίωµα εισαγωγής στη συγκεκριµένη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, όπως αλκοολικοί, χρήστες ναρκωτικών, έγκυες γυναίκες, άτοµα που πρόσφατα είχαν ανάµειξη σε εγκληµατικές ενέργειες, άστεγοι, άτοµα µε αυτοκτονική συµπεριφορά ή κάποιοι άλλοι; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ, όλοι οι πληθυσµοί έχουν δικαίωµα (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4 Ένας ασθενής µπορεί να εµπίπτει σε παραπάνω από µία ειδική οµάδα. 8

10 Τµήµα Β B14. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι πληθυσµοί ασθενών που έχουν προτεραιότητα εισαγωγής στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): B15. Υπάρχει λίστα αναµονής στις διάφορες φάσεις (εάν πάνω από µία) της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ B15α. Πόσα άτοµα βρίσκονται σε λίστα αναµονής τώρα; ΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ B16. Πόσες παραποµπές δέχθηκε η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα 5 κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς από κάθε µία από τις παρακάτω πηγές; (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β16). ΠΙΝΑΚΑΣ B16: ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ (1) Προσωπική πρωτοβουλία (2) Άλλες θεραπευτικές µονάδες του Φορέα ΣΧΕ ΟΝ ΟΛΕΣ (3) Άλλες θεραπευτικές µονάδες απεξάρτησης εκτός αυτών του Φορέα (4) Οικογένεια του χρήστη (5) Ιατροί (ιδιώτες) (6) Κέντρα Υγείας (7) Νοσοκοµεία (8) Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής (9) Υπόδειξη δικαστηρίου ή αστυνοµίας, υπό αναστολή ή δικαστική επιτήρηση (10) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 5 Στην περίπτωση των πολυφασικών προγραµµάτων η ερώτηση αφορά τις παραποµπές που γίνονται στην πρώτη φάση της θεραπευτικής παρέµβασης (π.χ. Συµβουλευτικός Σταθµός). 9

11 Τµήµα Γ ΤΜΗΜΑ Γ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ/ΣΤΟΧΟΙ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ1. ίνονται πληροφορίες στον ασθενή σχετικά µε τη θεραπεία/υπηρεσίες που προσφέρει η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, και αν ναι µε ποιο τρόπο; 1. ΝΑΙ α. Έντυπο υλικό β. Ατοµική ενηµέρωση γ. Οµαδική ενηµέρωση δ. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. ΟΧΙ Γ2α. ηµιουργείται ένα θεραπευτικό πλάνο για τον κάθε ασθενή, και αν ναι ποιος το αναπτύσσει; 1. ΝΑΙ α. Ο υπεύθυνος του θεραπευτικού προγράµµατος β. Ο προσωπικός θεραπευτής του χρήστη γ. Η οµάδα θεραπευτών δ. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 2. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ3 Γ2β. Σε ποιο βαθµό εµπλέκονται οι ασθενείς στη δηµιουργία του θεραπευτικού τους σχεδίου; 1. Κανένα 2. Ελάχιστο 3. Μέτριο 4. Μεγάλο Γ2γ. Ποια είναι η πιο συνήθης µορφή των εξατοµικευµένων πλάνων θεραπείας/υπηρεσιών στη θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 1. Επίσηµο γραπτό πλάνο υπογεγραµµένο από τον ασθενή 2. Επίσηµο γραπτό πλάνο ανυπόγραφο από τον ασθενή 3. Ανεπίσηµο πλάνο (γραπτό ή προφορικό) Γ3. Σε ποιο βαθµό δίνει έµφαση η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα σε καθ ένα από τους τύπους συµβουλευτικής και θεραπείας; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ3) 10

12 Τµήµα Γ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΕΜΦΑΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ* ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (1) Ιατρική/Ψυχιατρική (2) Ατοµική Ψυχοθεραπεία (3) Ατοµική υποστηρικτική/συµβουλευτική 1 (4) Οµαδική Θεραπεία (5) Οικογενειακή Θεραπεία (6) 12 Βήµατα (Οµάδα αυτοβοήθειας) (7) Πρόληψη υποτροπής και εκµάθηση αντιµετώπισης των περιστάσεων που οδηγούν σε υποτροπή (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * Οι στήλες για τους αλκοολικούς συµπληρώνονται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. Γ4. Πόσο συχνά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο µέσος ασθενής συµµετέχει σε συνεδρίες οµαδικής συµβουλευτικής ή οµαδικής θεραπείας; 1. Ποτέ/ εν αφορά ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ5 2. Μία φορά τον µήνα ή λιγότερο φορές τον µήνα 4. Μία φορά την εβδοµάδα 5. Αρκετές φορές την εβδοµάδα 6. Μία φορά την ηµέρα 7. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): Γ4α. Ποια είναι η µέση χρονική διάρκεια αυτών των οµαδικών συνεδριών σε λεπτά; (ΛΕΠΤΑ) Γ5. Πόσο συχνά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο µέσος ασθενής συµµετέχει σε συνεδρίες ατοµικής συµβουλευτικής ή ατοµικής θεραπείας; 1. Ποτέ/ εν αφορά ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ Γ6 2. Μία φορά τον µήνα ή λιγότερο φορές τον µήνα 4. Μία φορά την εβδοµάδα φορές την εβδοµάδα φορές την εβδοµάδα 7. Μία φορά την ηµέρα 8. Περισσότερες από µία φορά την ηµέρα 9. Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 1 Όπως συµβουλευτική για ανάπτυξη εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης. 11

13 Τµήµα Γ Γ5α. Ποια είναι η µέση χρονική διάρκεια αυτών των ατοµικών συνεδριών σε λεπτά; (ΛΕΠΤΑ) Γ6. Ποιες φαρµακευτικές ουσίες χορηγεί αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα στους ασθενείς και ποιος είναι ο αριθµός των ασθενών που έλαβε κάθε ουσία κατά το έτος αναφοράς; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ6). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ6: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (1) εν γίνεται χορήγηση καµίας ουσίας (2) Μεθαδόνη (3) Βουπρενορφίνη (4) Ναλτρεξόνη (5) Προποξυφαίνη-N, Προποξυφαίνη, οξυκοδόνη, ή άλλα αναλγητικά (6) Αµιτριπτυλίνη (Saroten), εσιπραµίνη, ή άλλα αντικαταθλιπτικά (7) ισουλφιράµη (8) Χλωρδιαζεποξείδη (Librium), διαζεπάµη (Valium, Stedon), αλπραζολάµη (Xanax, Saturnil), φλουραζεπάµη, ή άλλες βενζοδιαζεπίνες (9) Χλωροπροµαζίνη (Largactil), τριφθοριοπεραζίνη (Stelazine), θειοριδαζίνη (Melleril), ή άλλα αντιψυχωσικά (10) Ένυδρος χλωράλη ή άλλα ηρεµιστικά και υπνωτικά (11) Πεντοβαρβιτάλη, Σεκοβαρβιτάλη ή άλλα βαρβιτουρικά (12) Ανθρακικό Λίθιο, καρβαµαζεπίνη (Tegretol), βαλπροϊκό οξύ, ή άλλα αντιµανιακά ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Ν) ΤΟΞ* ΑΛΚ** (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * ΤΟΞ= Τοξικοµανείς **ΑΛΚ= Αλκοολικοί Οι Ερωτήσεις Γ7-Γ8 απαντώνται από µονάδες/προγράµµατα υποκατάστασης. Γ7. Σε ποιο βαθµό αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ενθαρρύνει ή υποστηρίζει τη µακρόχρονη συντήρηση (πάνω από 1 χρόνο) στους ασθενείς που λαµβάνουν µεθαδόνη ή άλλα υποκατάστατα; 1. Καθόλου 2. Σε µικρό βαθµό 3. Σε µέτριο βαθµό 4. Σε µεγάλο βαθµό 12

14 Τµήµα Γ Γ8. Σε ποιο βαθµό αυτή η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ενθαρρύνει ή υποστηρίζει τη µετέπειτα αποχή από τη µεθαδόνη ή από άλλη υποκατάστατη ουσία; 1. Καθόλου 2. Σε µικρό βαθµό 3. Σε µέτριο βαθµό 4. Σε µεγάλο βαθµό Γ9. Σε ποιο βαθµό δίνει έµφαση και προτεραιότητα η θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα στον καθ ένα από τους καταχωρηµένους στον Πίνακα Γ9 θεραπευτικούς στόχους; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Γ9α. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Γ9β, ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ9: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γ9α. ΕΜΦΑΣΗ Γ9β. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (1) Σωµατική υγεία και ευεξία (2) εξιότητες για την καθηµερινή διαβίωση (π.χ. προσωπική λειτουργικότητα, δεξιότητες αντιµετώπισης δυσκολιών) (3) Εκπαίδευση (4) Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (5) Κοινωνικές δεξιότητες (6) Οικογενειακές σχέσεις (7) Αυτογνωσία, αυτο-εκτίµηση, αυτοπεποίθηση (8) Αλλαγές στο περιβάλλον του χρήστη (φίλοι, συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες διαµονής) (9) Αποχή από την κάνναβη (10) Αποχή από το αλκοόλ (11) Αποχή από όλες τις άλλες ναρκωτικές ουσίες (12) Αποφυγή µολύνσεων που µεταδίδονται µε το αίµα ή µε τη σεξουαλική επαφή, όπως HIV ή ηπατίτιδα (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (14) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 13

15 Τµήµα Γ Γ10. Τι τύπου υπηρεσίες προσφέρονται στους ασθενείς; Οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ασθενείς προσφέρονται στους χώρους αυτής της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος ή από άλλες υπηρεσίες; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ10) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ10: ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (1) Βασική Ιατρική Βοήθεια (2) Ψυχιατρική Βοήθεια (3) Στεγαστική Βοήθεια (4) Βασική/Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση (5) Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (6) Οικονοµική Βοήθεια (7) Βοήθεια για αναζήτηση εργασίας (8) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ):

16 Τµήµα ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Υπάρχει στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα διαδικασία ένταξης των ασθενών στη θεραπεία ή αρχική συνεδρία αξιολόγησης 1 ; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 3 1α. Η διαδικασία ένταξης ή η αρχική συνεδρία αξιολόγησης λαµβάνει χώρα µέσα στη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα ή εκτός αυτής; 1. η διαδικασία αξιολόγησης/συνεδρία ένταξης λαµβάνει χώρα εντός της µονάδας/προγράµµατος 2. η διαδικασία αξιολόγησης/συνεδρία ένταξης λαµβάνει χώρα εκτός της µονάδας/προγράµµατος 2. Χορηγείται σε συστηµατική βάση κατά τη διαδικασία της ένταξης/αρχικής αξιολόγησης των ασθενών ο είκτης Αίτησης Θεραπείας σε χρήστες ναρκωτικών (TDI) ή κάποιο άλλο σταθµισµένο εργαλείο σχετικό µε την αξιολόγηση των ασθενών; (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ) 1. η ένταξη των ασθενών βασίζεται σε µη-δοµηµένη συνέντευξη 2. χορηγείται το TDI 3. χορηγείται κάποιο άλλο σταθµισµένο εργαλείο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 3. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα πραγµατοποιεί σε συστηµατική βάση αξιολόγηση των ασθενών, σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω τοµείς; Σας παρακαλούµε να σηµειώσετε ανάλογα µε το αν αξιολογούνται κανείς, µερικοί, οι περισσότεροι ή όλοι οι ασθενείς. (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3) 1 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ασθενών, ώστε να ακολουθήσει είτε η ένταξη στη θεραπεία είτε η παραποµπή. 15

17 Τµήµα ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΤΑΞΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣ- ΣΟΤΕΡΟΙ (1) Ιστορικό της χρήσης ναρκωτικών ουσιών (2) Ιστορικό της κατάχρησης αλκοόλ (3) Εκπαιδευτικός/Επαγγελµατικός (4) Εγκληµατική ράση ΟΛΟΙ (5) Λειτουργικότητα της οικογένειας του ασθενή (6) Κοινωνική υποστήριξη (7) Συνθήκες ιαµονής (8) Ψυχολογικός (9) Ψυχιατρικός (από ψυχίατρο) (10) Οργανικός (από ιατρό) (11) Ανάλυση ούρων ή άλλα βιολογικά τεστ (12) AIDS τεστ (13) Ηπατίτιδα B και C τεστ (14) TB τεστ (Φυµατίωσης) (15) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (16) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 4. Η θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα χορηγεί στους ασθενείς εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ; 1.ΝΑΙ α. Κατά την εισαγωγή στο πρόγραµµα β. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος γ. Κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 4α 2.ΟΧΙ, η αξιολόγηση γίνεται µε µη δοµηµένη συνέντευξη ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 5 3.ΟΧΙ, δεν γίνεται αξιολόγηση ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε 16

18 Τµήµα 4α. Ποια εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ χορηγούνται συνήθως; Σας παρακαλούµε να σηµειώσετε ανάλογα µε το αν αξιολογούνται µε τα εργαλεία αξιολόγησης ή τεστ κανείς, µερικοί, οι περισσότεροι ή όλοι οι ασθενείς. (ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ/ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4α) ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/TEΣT ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ή ΤΕΣΤ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΡΙΚΟΙ (1) είκτης αίτησης θεραπευτικής βοήθειας σε χρήστες ναρκωτικών (TDI) ΟΙ ΠΕΡΙΣ- ΣΟΤΕΡΟΙ ΟΛΟΙ (2) είκτης επικράτησης µολυσµατικών ασθενειών ( ΕΜΑ) (3) είκτης σοβαρότητας της εξάρτησης (ASI) ή (EuropASI) (4) Έντυπο εξόδου από τη θεραπεία (5) Άλλο εργαλείο ανίχνευσης κατάχρησης ουσιών ή αλκοόλ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (6) Εργαλείο ψυχιατρικής αξιολόγησης (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (7) Εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (8) Εργαλείο αξιολόγησης της λειτουργικότητας (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (9) Εργαλείο οικογενειακής αξιολόγησης (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (10) Εργαλείο αξιολόγησης παιδιών/εφήβων (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Τεστ οργανικότητας 1 (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (12) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (13) Άλλο (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): 5. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση αρχειοθετούνται σε έντυπη µορφή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και µε τους δύο τρόπους; 1. τα στοιχεία αρχειοθετούνται σε έντυπη µορφή 2. τα στοιχεία αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 3. τα στοιχεία αρχειοθετούνται και µε τους δύο τρόπους 1 Για παράδειγµα, παραλήρηµα, άνοια, διαταραχή µνήµης, ή άλλη γνωσιακή διαταραχή. 17

19 Τµήµα Ε ΤΜΗΜΑ E ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ E1. Ποια είναι τα επίσηµα κριτήρια αυτής της θεραπευτικής µονάδας/προγράµµατος για την επιτυχή ολοκλήρωση (ή επιτυχή συντήρηση, εφόσον πρόκειται για µονάδα συντήρησης µε µεθαδόνη ή άλλα υποκατάστατα); ΕΝ ΑΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΣΤΕ ΕΞΗΓΗΣΗ): E2. Από αυτούς που βρίσκονταν σε θεραπεία κατά το έτος αναφοράς (είτε εισήχθησαν πριν από αυτό είτε κατά τη διάρκειά του) πόσοι ασθενείς εµπίπτουν σε καθεµιά από τις παρακάτω κατηγορίες; Συνεχίζεται η θεραπεία έως 31/12 του έτους αναφοράς Ολοκληρωµένη θεραπεία (σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ε1) Παραπέµφθηκαν Πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου Εθελοντική αποχώρηση Θάνατος Άλλο (π.χ. φυλάκιση) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Η Η ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ (Ν) ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ (Ν) ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΙ) ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ (Ν) ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ (Ν) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: (1) Η στήλη για τους αλκοολικούς συµπληρώνεται µόνο εάν το πρόγραµµα απευθύνεται στη συγκεκριµένη οµάδα σύµφωνα µε την απάντηση που δόθηκε στην Ερώτηση Β1. (2) Αν κάποιος ασθενής διέκοψε τη θεραπεία και επανήλθε κατά το ίδιο έτος θεωρείται ότι συνεχίζει. (3) Αν ένα άτοµο εµπίπτει σε παραπάνω από µία κατηγορίες µέσα στο έτος αναφοράς, παρακαλούµε απαντήστε για αυτό που συνέβη τελευταίο (π.χ. κάποιος ασθενής που αποχώρησε εθελοντικά, κατόπιν επανήλθε και µετά απεπέµφθη, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην κατηγορία πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου. (4) Για τις Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης: Όσοι ασθενείς παραπέµφθηκαν από µία Μονάδα Υποκατάστασης σε άλλη, ανήκουν στην κατηγορία Παραπέµφθηκαν. 18

20 Τµήµα Ε E3. Για τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε πρόωρο εξιτήριο, παρακαλούµε συµπληρώστε πόσα άτοµα εµπίπτουν σε κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες λόγων πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου. ΠΙΝΑΚΑΣ E3: ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΩΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (N) ΛΟΓΟΙ ΤΟΞ* ΑΛΚ** (1) Χρήση παράνοµων ουσιών εντός της µονάδας (2) Χρήση παράνοµων ουσιών εκτός της µονάδας (3) Συµµετοχή σε άλλες, εκτός της χρήσης ουσιών, παράνοµων δραστηριοτήτων (4) Απουσία από θεραπευτικές ή συµβουλευτικές συνεδρίες (5) Βίαιη συµπεριφορά εντός της µονάδας (6) Βίαιη συµπεριφορά εκτός µονάδας (7) Σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ασθενών (8) Χρήση αλκοόλ (9) Παραβίαση κανόνων ή κανονισµών της µονάδας/προγράµµατος, εκτός των προαναφερθέντων (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ): (10) Άλλος λόγος (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): (11) Άλλος λόγος (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕ): * ΤΟΞ= Τοξικοµανείς **ΑΛΚ= Αλκοολικοί ΣΥΝΟΛΟ 19

21 Τµήµα ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η ενότητα αυτή αναφέρεται στο έµµισθο προσωπικό και τους εθελοντές που εργάζονται είτε στη συγκεκριµένη µονάδα/πρόγραµµα είτε στον Φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα. ΣΤ1. Πόσες ώρες την εβδοµάδα είναι η εργασία πλήρους απασχόλησης στην θεραπευτική σας µονάδα/πρόγραµµα; (ΩΡΕΣ) (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤ1α-ΣΤ1γ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΕΙΡΕΣ & ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ-1: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ Ή ΜΗ ΕΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤ1α. Ποιος είναι ο αριθµός των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης 1 κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα), συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού; ΣΤ1β. Ποιος είναι ο αριθµός των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/ πρόγραµµα), συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού; ΣΤ1γ. Ποιος είναι ο αριθµός των εθελοντών 2 που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, συνολικά και ανά κατηγορία προσωπικού (συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που εργάζονται στον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα και τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα); 1 Υπολογίστε όλους τους έµµισθους υπαλλήλους ασχέτως αν πληρώνονται κατευθείαν από τη θεραπευτική µονάδα/πρόγραµµα, τον φορέα στον οποίο ανήκει η µονάδα ή από άλλους οργανισµούς (π.χ. από κρατικές επιδοτήσεις) ή από δηµόσιες/ν.π.ι.. πηγές. Μην υπολογίσετε τους (άµισθους) εκπαιδευόµενους. Τα άτοµα αυτά θα συµπεριληφθούν στους εθελοντές. Εάν το µέγεθος του προσωπικού έχει µεταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, σηµειώστε τον αριθµό εκείνο που ισχύει για το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους. 2 Συµπεριλάβετε όσους εκπαιδεύονται αµισθί. 20

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη σύντοµη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη σύντοµη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997) ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (Τροποποιηµένη σύντοµη εκδοχή της έκδοσης Ιουνίου 1997) ΕΝΤΥΠΟ A: Συµπληρώνεται από οµηµένες Θεραπευτικές Μονάδες/Προγράµµατα Περιεχόµενα Οδηγίες ΤΜΗΜΑ Α. ΤΜΗΜΑ B.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ *Ισχύει μόνο για όσους δεν αφορά το «Έντυπο Υποβολής Θεραπευτικών Προγραμμάτων Προς Έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Α. ΜΕΡΟΣ Γενικές Πληροφορίες: 1. Ημερομηνία:... 2. Ονομασία Προγράμματος:... 3. Διεύθυνση:... 4. Τηλ.:... fax:...email:...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 Ο ΗΓΙΕΣ 1. Ανάλογα µε την περίπτωση χρησιµοποιήστε τους κωδικούς: Χ = η ερώτηση δεν απαντήθηκε Ν = η ερώτηση δεν τον / την αφορά Χρησιµοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας

Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας Πριν συµπληρώσετε την αίτηση, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ (σελίδα 8).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Ιωάννα Γιασεμή Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη αποτελεί βασικό κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μεθαμφεταμίνη είναι συνθετική ουσία και αποτελεί εξέλιξη μιας προγενέστερης ουσίας, της αμφεταμίνης. Για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη Februar 2009 Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κυριάκος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Ζυρίχης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ )

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) 1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) ΛΕΡΟΣ Σχολικό έτος 2008-2009 ΚΡΑΤΙΚOI ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ.

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ. 2 ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ www.okana.gr Ο ΟΚΑΝΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και έχει ως κύριους σκοπούς: τη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ονοµασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ως η Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ. Σούτσου 4, 12243 Αιγάλεω Τηλ: 210 5911851, Fax:210 5319409 Ιστο σελίδα: www.kek cmh.gr, e mail: info@kek cmh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :...

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... Παράρτηµα V.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FreD goes net Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

FreD goes net Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ FreD goes net Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πιλοτική εφαρμογή στην Ευρώπη Περίοδος πιλοτικής εφαρμογής 1 Δεκ. 2009 31 Ιαν. 2010 Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Αναζήτηση Αιτιών ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. Πειραµατισµός. «Κανείς φορά».

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Αναζήτηση Αιτιών ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. Πειραµατισµός. «Κανείς φορά». ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΠ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα