ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΟΣ 2005

2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στην επαγγελµατική κατάρτιση µε την µορφή της µαθητείας, µέσα σε ένα προστατευµένο περιβάλλον, επιχειρώντας µια επισκόπηση του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η µαθητεία, η παλιότερη µορφή εκπαίδευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, απαξιώθηκε ως µέθοδος µε την δηµιουργία χωριστών από τις διαδικασίες κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής δοµών, που εξελίχθηκαν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα. Τα προβλήµατα που δηµιούργησε αυτή η επιλογή τόσο στο επίπεδο της ποιότητας του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος όσο και σε αυτό των κοινωνικών διαδικασιών που εγκαθιδρύονται και της «επανεκπαίδευσης» που απαιτείται για την αξιοποίηση του στην ένταξη στον κόσµο της εργασίας οδήγησαν σε νέες αναζητήσεις για το ποιες θα πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. Η εκπαιδευτική επανεµφάνιση της µαθητείας ως αποδεκτής εκπαιδευτικά µεθόδου αποτέλεσε µια από τις συνέπειες των αναθεωρήσεων αυτών. Τα Εργαστήρια του ΚΕ.Θ.Ε.Α. επιλέχθηκαν γιατί αποτελούν χώρους εφαρµογής των αρχών της µαθητείας για την επαγγελµατική κατάρτιση µελών µιας οµάδας ενηλίκων µε πολλές ι- διαιτερότητες από εκπαιδευτική άποψη. Το µακρόχρονο της λειτουργίας τους δίνει την δυνατότητα να διερευνηθεί η εφαρµογή στην πράξη γενικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους πληθυσµούς, και τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα εµπόδια της εκπαίδευσης µέσα στην εργασία και δια µέσου της εργασίας. Στόχος της µελέτης είναι µέσω της διερεύνησης αυτής να συµβάλλει στην συζήτηση για τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων στον τοµέα της εκπαιδευτικής και εργασιακής ένταξης επανένταξης ενηλίκων, µελών κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων, και ιδιαίτερα της «εκπαίδευσης µέσα στη εργασία», σε δοµές που διασφαλίζουν προστατευµένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η έλλειψη στην ελληνική αλλά και την αγγλόφωνη βιβλιογραφία αντίστοιχων ερευνών καθιστά το πεδίο ουσιαστικά αχαρτογράφητο, οδηγεί στην επιλογή της µελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής µεθόδου και καθιστά αναπόφευκτο τον περιγραφικό της χαρακτήρα. Με τους περιορισµούς αυτούς επιχειρεί να εισάγει το θέµα της µαθητείας σε προστατευµένο περιβάλλον σε συζήτηση και να αποτελέσει την αφορµή για πιο εξειδικευµένο ερευνητικό έργο. Η µελέτη χωρίζεται σε τρία µέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιχειρεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την µαθητεία ως µέθοδο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση / κατάρτιση µελών ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων.

4 Το δεύτερο εστιάζεται κατ αρχήν στην διερεύνηση των κοινωνικο - δηµογραφικών χαρακτηριστικών των µαθητευόµενων στις Παραγωγικές Μονάδες και στην συνέχεια στην έρευνα µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων των αντιλήψεων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Εργαστηρίων. Στην έρευνα που έ- γινε µε την µέθοδο των Οµαδικά Εστιασµένων Συνεντεύξεων εξετάστηκε η εκπαιδευτική διεργασία, οι µέθοδοι και τα αποτελέσµατα τους, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόµενους και τα άτοµα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της µαθητείας τους. Στο τρίτο µέρος συνοψίζεται µια συζήτηση πάνω στα ευρήµατα της έρευνας, που µπορούν να αποτελέσουν αφετηρία περαιτέρω διερεύνησης. 4

5 ABSTRACT The forward study refers to professional training in terms of apprenticeship, in a sheltered environment, trying to achieve an assessment of the educational tasks carried out by the productive session of K.E.T.H.E.A in Sindos,Thessaloniki. Apprenticeship, the oldest educational method in Hyman history, has been co tempted as a method, due to the fact that there have been structures which are separated from procedures like social production and reproduction and which have evolved into modern educational systems. This choice has resulted to several problems as concerned the quality of the educational results as well as the results of social procedures being established and «re-education» which is important for its exploitation to the entrance in employment, which have led to new investigations connected to educational methods that can deal with the requirements of a new globalized environment. Apprenticeship s educational revival as a consignee of an educational method has been one of the results existing due to those revisions. K.E.T.H.E.A s workshops have been chosen because they constitute place of implementation of apprenticeship principals for the educational training of members who belong to adult teams with individualities, from an educational point of view. The fact that they have been officiating for a long time gives us the opportunity to search, through experimental methods, the implementation of general educational principals special for adults who belong to hardly aggravated social teams, as well as the advantages and the obstacles faced in education via working. Task of this treatise is to contribute to the discussion about the abilities of alternative approximations in the educational and working sector of the entrance in employment and come-back of adults, members of social excluded groups and especially to the matter about «education in the workplace» in a structure which assures a sheltered and helpful environment. Deficiency in relevant Greek and foreign bibliography which may include equivalent researches makes the matter unknown, leads to the choice of its studying as a searching method and appoints its descriptive character. Bearing in mind these restrictions, the treatise tries to make an introduction for the issue about apprenticeship in a sheltered environment so as to promote discussion and to form the ground for further expertise research. The treatise consists of three parts of which the first attempts a bibliographical survey for apprenticeship, as a method, with great emphasis on education/training of members belonging to sensitive social teams 5

6 The second part focuses firstly on the investigation into the social and population statistical characteristics of apprentices who work in productive workshops and more- over at the research by using qualitative analysis of the perceptions of factors who refer to the educational work done in the Productive Workshops. During the research, which took place by using the special method of focus groups, education procedures, methods and their results have been examined as they are confined by trainers and teachers, apprentices and people who have finished the apprenticeship circle. At the third part, there is a synopsis of a discussion about the investigation results, which can offer a start of further investigation. 6

7 Στην µυστική µου φίλη 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή οφείλει πολλά σε δύο ανθρώπους, την Σουζάνα που τόσο όψιµα µε έπεισε για την σηµασία της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και τον κύριο Γιάννη που µου θύµισε ότι η αγάπη ενός ατόµου για την δουλειά του είναι από µόνη της προσόν ενός καλού δάσκαλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές µου, Αντρέα ηµητρόπουλο και Ελένη Πρόκου για τις συµβουλές και την καθοδήγησή τους. Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους που συνέβαλαν στον σχεδιασµό και την ολοκλήρωσή της, τον Φαίδωνα, την ώρα, την Νένα που µε την εµπειρία τους βοήθησαν στις Οµαδικά Εστιασµένες Συνεντεύξεις, όπως και την Νάσια που αντιστάθµισε την δική µου ηµιµάθεια στους υπολογιστές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Όλγα, που µε τόση γενναιοδωρία διέθεσε ενέργεια και χρόνο ως µόνιµη σχεδόν συντονίστρια ή παρατηρήτρια στις Οµάδες. Θα πρέπει ακόµα να ευχαριστήσω όλους και όλες που µε τις παρατηρήσεις και τις συµβουλές συνέβαλαν στον ρόλο της άλλης µατιάς σε όσα θα διαβάσετε παρακάτω. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω την πολύτιµη συµβολή των ατόµων που πήραν µέρος στις συνεντεύξεις για την εµπιστοσύνη που έδειξαν και για τις απόψεις που ε- πεξεργάστηκαν µέσα σε µια διαδικασία που απαιτεί αν µη τι άλλο, υψηλό βαθµό συµ- µετοχής. 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ σελ. 11 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ σελ. 12 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ: Η παραγνωρισµένη αξία της Μαθητείας σελ. 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 16 ΜΕΡΟΣ Α σελ. 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η κατάρτιση Ενηλίκων στην Ελλάδα 1. Το σύγχρονο τοπίο της εκπαίδευσης κατάρτισης ενηλίκων σελ Η Εκπαίδευση Κατάρτιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων σελ. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ως εκπαιδευόµενοι. 1. Το εκπαιδευτικό και εργασιακό προφίλ των πρώην εξαρτηµένων. σελ Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των πρώην χρηστών σελ Σύνοψη των ευρηµάτων σελ. 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Μαθητεία 1. Μαθητεία, µια παραγνωρισµένη µέθοδος εκπαιδευτικής πράξης σελ Τα χαρακτηριστικά της Μαθητείας ως εκπαιδευτικής µεθόδου σελ Η Μαθητεία και η εκπαίδευση Ενηλίκων σελ. 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τα Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια ως χώροι παραγωγής εκπαιδευτικού έργου 1. Ο ρόλος των εξειδικευµένων δοµών απασχόλησης για σελ. 38 «ειδικούς πληθυσµούς» 2. Οι σχολικές επιχειρήσεις σελ Τα Εργαστήρια του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Θεσσαλονίκη σελ. 45 ΜΕΡΟΣ Β σελ. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα κοινωνικο δηµογραφικά χαρακτηριστικά 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σελ Παρουσίαση των κοινωνικο δηµογραφικών χαρακτηριστικών σελ. 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ποιοτική Έρευνα για τις αντιλήψεις των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Παραγωγικών Εργαστηρίων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο 1. Η επιλογή του ερευνητικού εργαλείου:η Οµαδικά Εστιασµένη Συνέντευξη ως ποιοτική έρευνα σελ Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της Συνέντευξης ως εργαλείου 3. στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας σελ Ο σχεδιασµός της έρευνας σελ Η δηµιουργία του ερωτηµατολογίου σελ Η επιλογή των συµµετεχόντων στις οµάδες σελ Η τεχνική διεξαγωγής των συνεντεύξεων και της εκτίµησης των σελ. 72 ευρηµάτων 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τα αποτελέσµατα της έρευνας Οµαδικά Εστιασµένες Συνεντεύξεις: Έκθεση Αποτελεσµάτων σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 2 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 5 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 6 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 σελ. 132 ΜΕΡΟΣ Γ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ σελ Ο χαρακτήρας των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σελ Οι κοινωνικές εξιότητες ως προτεραιότητα και η εξέλιξη των στόχων σελ Οι τρόποι µάθησης, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και ο ρόλος του σελ. 148 εκπαιδευτή. 4. Η επάρκεια της µαθητείας όπως αυτή συντελείται στις Παραγω- σελ. 150 γικές Μονάδες σε σχέση µε τις ανάγκες της εργασιακής ένταξης. 5. Προτάσεις για αλλαγές ή διατήρηση των χαρακτηριστικών σελ. 152 λειτουργίας της µαθητείας στις Παραγωγικές Μονάδες. 6. Τα όρια της γενίκευσης των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης σελ. 154 µελέτης περίπτωσης 7. Προτάσεις για την βελτίωση της Μαθητείας στις Παραγωγικές σελ. 155 Μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 8. Συµπερασµατικά: Η Κατάρτιση στις Παραγωγικές Μονάδες ως σελ. 157 µέρος του Συνεχούς της Θεραπευτικής Παρέµβασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ σελ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ σελ. 162 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η συµµετοχή των εργαζόµενων σε καταρτίσεις στην Ε.Ε. σελ. 164 Αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών σελ. 165 Οδηγός Ερευνας: 1. Ενηµερωτικό γράµµα για τα µέλη των Οµαδικά Εστιασµένων Συνεντεύξεων σελ. 167 Οδηγός Ερευνας: 2.Εντυπο συγκατάθεσης για συµµετοχή στην έρευνα σελ Οδηγός Ερευνας::3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 169 Οδηγός Ερευνας: 4. Οδηγός σύνταξης αναφοράς Ο.Ε.Σ. σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 3 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 3 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 3 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 3 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ

11 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Γ.Σ.Ε.Ε. Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. Ε.Κ.Τ. Ε.Ο.Π. Ι.Ε.Κ. ΚΕ.Θ.Ε.Α. Κ.Ε.Κ. Κ.Π.Σ. Κ.Υ.Α. Ν.Θ.Ε. Ο.Α.Ε.. Ο.Ε.Ε.Κ. Ο.Ε.Σ. Ο.ΚΑ.ΝΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ψ.Ν.Α. Ψ.Ν.Θ. CEDEFOP UNESCO UNEVOC Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νέες Θέσεις Εργασίας (αναφέρεται σε προγράµµατα επιχορήγησης του Ο.Α.Ε..) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οµαδικά Εστιασµένη Συνέντευξη Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνας Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης European Centre for the Development of Vocational Training Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης United Nations Education Scientific and Cultural Organization, Οργανισµός Εκπαίδευσης, Επιστήµης και Πολιτισµού των Ενω- µένων Εθνών United Nations Educational and Vocational education, Οργανισµός των Ενωµένων Εθνών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 11

12 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 60 12

13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Η ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Η εκπαίδευση στα τεχνικά επαγγέλµατα, σχεδόν σε όλη την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας είναι µια διαδικασία που συντελείται µέσα στην ίδια την παραγωγή, δεν διαχωρίζεται από την πράξη αλλά και τις συνθήκες και σχέσεις µέσα από τις οποίες πραγµατώνεται η εργασία ως κοινωνική διαδικασία. Ο θεσµός της µαθητείας, η µάθηση δίπλα στον δάσκαλο - µάστορα και δουλεύοντας µαζί του, υπήρξε ένα από τα θύµατα του βιοµηχανικού τρόπου παραγωγής και του διαχωρισµού της γνώσης από την εφαρµογή της. Στο επίπεδο της επιστηµολογίας, ενδύθηκε το επίσηµο θετικιστικό ένδυµα του «ορθολογισµού» και της επιστηµονικής απέναντι στην εµπειρική γνώση, όµως, στο επίπεδο των κοινωνικών συσχετισµών, δεν ήταν άλλο από την οριστική επικράτηση της ανερχόµενης τάξης των αστών απέναντι στις συντεχνίες µε ένα καίριο χτύπηµα στον τρόπο αναπαραγωγής τους. Οι αρνητικές πλευρές της παραδοσιακής µαθητείας, η εκµετάλλευση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων ως άµισθων βοηθών, η δυσκολία «πιστοποίησης» από κάποιους εξωτερικούς ως προς την παραγωγική πράξη θεσµούς και οι κατά κανόνα άσχηµες συνθήκες όπου συντελούνταν, έκανε την απαξίωση της µαθητείας να φαίνεται ως ανθρωπιστική περίπου επιταγή. Πια η εκπαίδευση, τουλάχιστον ως προς τις βασικές γνωστικές δεξιότητες γίνεται έργο µιας διακριτής κοινωνικής δοµής, την ίδια στιγµή που η µηχανή, σύµφωνα µε την περιγραφή του Κ. Μαρξ, κλέβει την επιδεξιότητα των χεριών του εργάτη, υποβαθµίζοντας τον σε ένα εξάρτηµα της, εναλλάξιµο και αναλώσιµο. Η ανάληψη της διαδικασίας από οργανωµένα δηµόσια ή ιδιωτικά συστήµατα εκπαίδευσης εγκαθίδρυσε και την κατανεµητική λειτουργία του συστήµατος ως µηχανισµού αναπαραγωγής της ταξικής δοµής των κοινωνιών, είτε µε την θέσπιση «φραγµών» στην µετάβαση στις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος είτε µε τα εξεταστικά συστήµατα. Η πορεία µέσα στο χρόνο θα αποκαθάρει τις προσεγγίσεις της ισότητας που επαγγέλθηκε ο «δηµοκρατικός προσανατολισµός» από έναν αριθ- µό φυλετικών ή κοινωνικών προκαταλήψεων που τις στρέβλωναν οδηγώντας σε θεσµικούς αποκλεισµούς, για να φτάσουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα. Οι προσδοκίες όµως για µια «δίκαιη» κατανοµή της επιτυχίας (και της αποτυχίας) διαψεύδονται από την κοινωνική πραγµατικότητα, και αυτή η διάψευση καταγράφεται και στατιστικά, µε την άµεση συνάφεια των σχολικών επιδόσεων µε παράγοντες κοινωνικής προέλευσης, αλλά και την εµφάνιση «νέων» φαινοµένων όπως ο λειτουργικός αναλ- 13

14 φαβητισµός και εν γένει η υποεκπαίδευση στους αντίποδες της υπερεκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Στατιστική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Π.Θ ). Στο τοπίο αυτό τα άτοµα και οι οµάδες που συγκεντρώνουν κάποιες ιδιαιτερότητες φυσικού, σωµατικού, ψυχικού χαρακτήρα ή απλά κοινωνικού, είναι τα κύρια θύµατα ενός συστήµατος που σχεδιάστηκε για τους µέσους όρους και τείνει να εξοβελίζει κάθε απόκλιση. Σε κοινωνίες όπως η ελληνική, που ο παραγωγικός προσανατολισµός ήταν δευτερεύον στοιχείο της εκπαίδευσης µπροστά στην κυρίαρχη λειτουργία, την αναπαραγωγή της διαχειριστικής γραφειοκρατίας, η µαθητεία ήταν µια απαξιωµένη κοινωνικά διαδικασία, στα πλαίσια των γενικότερων αντιλήψεων απαξίωσης της χειρωνακτικής εργασίας (Βεργίδης, 1995, σελ.18). Η κοινωνική απαξία και η συνεπαγόµενη υπανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης αλλά και η σχολειοποίηση της, είχαν ως συνέπεια µια σειρά σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής των «προϊόντων» της εκπαιδευτικής µηχανής, των υποψήφιων εργαζόµενων, στην ένταξή τους στους χώρους παραγωγής. Το πρόβληµα αφορούσε, πέρα από τις γνώσεις, κυρίως τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ένταξη στο σύστηµα σχέσεων που συνθέτουν την λειτουργία του εργασιακού χώρου. Ο 20ός αιώνας, παράλληλα µε την ένταξη της τεχνικής εκπαίδευσης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, επανέφερε στη επικαιρότητα την σύνδεση της µάθησης µε την εφαρµογή της, το εργασιακό και παραγωγικό γίγνεσθαι. Η σύνδεση αυτή επιχειρήθηκε σε ανεπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες, όπως η Γερµανία µε το σύστηµα εναλλαγής εκπαίδευσης στην τάξη µε περιόδους πρακτικής στους χώρους εργασίας (dual system). Ταυτόχρονα, στους ιδεολογικούς αντίποδες, µε τα πειράµατα αναβάθµισης της ειδίκευσης του εργατικού δυναµικού αλλά και της άµεσης ικανοποίησης του επαναστατικού αιτήµατος της µόρφωσης της µεγάλης µάζας του πληθυσµού. Τέτοια πειράµατα αποτέλεσαν το «ενεργό βιοµηχανικά σχολείο της Ε.Σ.Σ..» (Ντήντριχ, Τ.,1981), όσο και το «Σχολείο για τις Μάζες» στην Κίνα. (Κ.Ε.Τ.Π., 1976) Στον χώρο της θεωρίας της εκπαίδευσης οι επιρροές των κοινωνικών κινηµάτων της δεκαετίας του 60 γέννησαν ένα ισχυρό ρεύµα αµφισβήτησης των αρχών της παραδοσιακής παιδαγωγικής «ανακαλύπτοντας» και πάλι αυτό που ο Dewey, στο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι του στο Σικάγο, έναν αιώνα πριν αποκαλούσε «αναγκαία σχέση ανάµεσα στην πρακτική εµπειρία και την εκπαίδευση» (Weinbaum & Rogers,1995, σελ.12). Στον λεγόµενο «πρώτο κόσµο» τα Πανεπιστήµια και γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτέλεσαν την βάση όπου νέοι άνθρωποι ήρθαν σε ρήξη µε το σύστηµα, ρήξη που πυροδότησε µια πραγµατική έκρηξη ιδεών και διάθεσης για κοινωνικό πειραµατισµό. Ταυτόχρονα, στον αναπτυσσόµενο κόσµο, ο αγώνας ενάντια στις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της αποικιοκρατίας βρήκε το παιδα- 14

15 γωγικό του αντίστοιχο στον αγώνα για απο-αποικιοποίηση της σκέψης, και των θεσµών που αναπαράγουν την σκέψη και τον πολιτισµό. Ο Ι. Ιλιτς (1976) και ο Α. Σ. Νήλ, (1972), σε διαφορετικό χώρο αλλά στον ίδιο ιστορικό χρόνο, µε µεταρρυθµιστικές ή ανατρεπτικές αποχρώσεις, προβάλλουν το αίτηµα για µια διαφορετική εκπαίδευση ως κοινωνική διαδικασία. Η σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη και η εκπαίδευση ενηλίκων (που το γεγονός ότι αναπτύσσεται στα περιθώριο του ασφυκτικά ελεγχόµενου παραδοσιακού σχολείου την καθιστά προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης ιδεών και πειραµατισµών), δείχνουν να επηρεάζονται από τα ρεύµατα αυτά, όπως και από το γεγονός ότι η εργαλειακή σκέψη χάνει σταδιακά το µονοπώλιο της επιστηµονικής εγκυρότητας. Η λεγόµενη εποχή της µετά-νεωτερικότητας την οποία διανύουµε βιώνεται κατ αρχήν ως µια γενικευµένη σύγχυση και αποσταθεροποίηση των δογµάτων, των δεδοµένων τρόπων οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Στα πλαίσια αυτά η αναφορά σε προγενέστερους της νεωτερικότητας τρόπους οργάνωσης των κοινωνικών διαδικασιών παύει να είναι µια απλή ροµαντική αναπόληση του «απολεσθέντος παραδείσου» της ανθρωπότητας και µεταβάλλεται σε αίτηµα αντιστροφής της «ύβρεως», του βιοµηχανικού πολιτισµού και των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών του αδιεξόδων. Ένα τέτοιο έδαφος καθίσταται πρόσφορο για να απαλειφθεί το στίγµα της επιστηµονικής και κοινωνικής απαξίωσης σε πρακτικές όπως αυτές των Προστατευµένων Παραγωγικών Εργαστηρίων που σε πείσµα των καιρών του παιδαγωγικού µονισµού επιµένουν στον µοναχικό τους δρό- µο διεκδικώντας την «αυτοπραγµάτωση» τους µέσα από την επίγνωση ενός αποτελέσµατος µετρήσιµου µόνο µέσα από τις κλίµακες της καθηµερινής εµπειρίας. Όσα ακολουθούν αποτελούν µια µελέτη τέτοιας περίπτωσης Πρόκειται για την περίπτωση των Παραγωγικών Μονάδων το Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων που λειτουργούν στους χώρους του παλαιότερου προγράµµατος απεξάρτησης στην χώρα αυτή, στο Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη που ακολουθεί είναι µια επισκόπηση του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ. Οι µονάδες αυτές αποτελούν ένα από τα λίγα παραδείγµατα συνδυασµού επαγγελµατικής κατάρτισης και παραγωγής σε δοµές του λεγόµενου τρίτου τοµέα της οικονοµίας ή κοινωνικών επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα, που η µακρόχρονη πορεία τους επιβεβαιώνει την βιωσιµότητα, αλλά και την κοινωνική ωφέλεια από την λειτουργία τους. Το µακρόχρονο της λειτουργίας αυτής δίνει την δυνατότητα να διατυπωθούν και να τεκµηριωθούν µια σειρά υ- ποθέσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή των γενικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους πληθυσµούς, και τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα εµπόδια της εκπαίδευσης µέσα στην εργασία και δια µέσου της εργασίας. Στόχος της µελέτης είναι µέσω της διερεύνησης αυτής να συµβάλλει στην συζήτηση για τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων στον τοµέα της εκπαιδευτικής και εργασιακής ένταξης επανένταξης ενηλίκων, µελών κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων, και ιδιαίτερα της «εκπαίδευσης µέσα στη εργασία», σε δοµές που διασφαλίζουν προστατευµένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η απαξίωση της Μαθητείας ως αποδεκτής µεθόδου εκπαίδευσης από τον παιδαγωγικό προβληµατισµό όπως και η κοινωνική και εκπαιδευτική απαξίωση των εξαρτηµένων ατόµων δεν συνέβαλλαν ώστε πρακτικές εκπαιδευτικής επανένταξης να αποτελέσουν ζήτηµα συζήτησης και προβληµατισµού. Έτσι η διερεύνηση αυτή επιχειρείται σε ένα πεδίο ουσιαστικά αχαρτογράφητο, και η ένδεια τόσο της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και η απουσία προγενέστερων ερευνών, καθιστούν αναπόφευκτο τον περιγραφικό χαρακτήρα και την επιλογή της µεθόδου της επισκόπησης. Επιχειρώντας να καταγράψει συστηµατικά τα χαρακτηριστικά της µαθητείας, όπως αυτή συντελείται στις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και γίνεται αντιληπτή από τα υποκείµενα της έρευνας, η µελέτη φιλοδοξεί να εισάγει την προσέγγιση αυτή σε µια συζήτηση για τα εναλλακτικά εκπαιδευτικά µοντέλα που έχει ανοίξει και στην χώρα µας. Η µελέτη αυτή µπορεί να αποβεί επίσης χρήσιµη θέτοντας ζητήµατα για παραπέρα διερεύνηση,. Τέλος δεν είναι ξένη µε τις προθέσεις της µελέτης η ανάδειξη της σηµασίας της µαθητείας ως µέρους της συνολικής παρέµβασης στο ψυχικό, κοινωνικό και γνωστικό πεδίο για τα άτοµα που επιχειρούν την έξοδο τους από την πραγµατικότητα της εξάρτησης και επιχειρούν να δηµιουργήσουν µια νέα προσωπική κοινωνική ταυτότητα. 16

17 Η µελέτη χωρίζεται σε τρία µέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιχειρεί µια καταγραφή της πραγµατικότητας στα πεδία της εκπαιδευτικής θεωρίας και εµπειρίας για την εκπαίδευση / κατάρτιση µελών ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων σε συνθήκες προστατευµένης απασχόλησης. Το δεύτερο εστιάζεται κατ αρχήν στην διερεύνηση των κοινωνικο - δηµογραφικών χαρακτηριστικών των µαθητευόµενων στις Παραγωγικές Μονάδες και στην συνέχεια στην έρευνα µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων των αντιλήψεων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά του έργου που συντελείται εκεί. Στο τρίτο µέρος προτείνονται κάποια συµπεράσµατα ως συστηµατοποίηση των αναφορών που προέκυψαν από τις Συνεντεύξεις, σε συσχετισµό µε τις βασικές έννοιες για την µαθητεία που ανέδειξε η βιβλιογραφική έρευνα. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παραπέρα διερεύνησης 17

18 ΜΕΡΟΣ Α Το µέρος αυτό της µελέτης έχει ως αφετηρία τρέχουσα πραγµατικότητα της εκπαίδευσης κατάρτισης των ενηλίκων στην χώρα µας, σε σχέση µε τις εξελίξεις και τις πολιτικές επιλογές στην αγορά εργασίας. Οι πρώην χρήστες ουσιών σε διαδικασία αποθεραπείας 1 και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες τους ως εκπαιδευόµενων, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης µέσα και δια µέσου της εργασίας και την λειτουργία µονάδων που συνδυάζουν παραγωγή και εκπαίδευση σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, µε αναφορές κυρίως στην διεθνή εµπειρία. Θα συζητηθεί η εφαρµογή των πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης επανένταξης των οµάδων που υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισµό. Τέλος θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση των Παραγωγικών Εργαστηρίων που λειτουργούν στους χώρους του Θεραπευτικού Προγράµµατος ΙΘΑΚΗ, στην Θεσσαλονίκη. 1 Πρώην χρήστες ουσιών στα πλαίσια αυτής της µελέτης θεωρούνται τα άτοµα εκείνα που συµµετέχουν σε αναγνωρισµένο Θεραπευτικό Πρόγραµµα και άρα απέχουν από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και επιχειρούν την ψυχική τους απεξάρτηση και την κοινωνική τους ένταξη / επανένταξη. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ήταν συνδεδεµένη µε το ζήτηµα του αναλφαβητισµού, και το έργο αυτό είχαν αναλάβει ιδιωτικοί φορείς και σύνδεσµοι στην αρχή και στην συνέχεια η Πολιτεία µε την λειτουργία των Νυκτερινών Σχολείων. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια πρώιµα πειράµατα που έγιναν κατά την δεκαετία του 60, όταν µε την τεχνική βοήθεια της ΟΥΝΕΣΚΟ λειτούργησε η Υπηρεσία Λαϊκής Επιµόρφωσης στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας, και ιδρύθηκαν τα πρώτα, πιλοτικά θα λέγαµε σήµερα, Κέντρα Λαϊκής Επιµόρφωσης στην ελληνική επαρχία. Τα κέντρα αυτά, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών ακολούθησαν µια εκπαιδευτική προσέγγιση που δεν διαφέρει από αυτό που σήµερα περιγράφεται ως εκπαίδευση ενηλίκων (Φουρές & Θεοδοσόπουλος, 1966, σελ 11-21), περιέλαβαν στοιχεία τεχνικής εκπαίδευσης και αξιοποίησαν την εκπαίδευση µέσω της πρακτικής σε εργαστήρια (σελ.39-41). Βέβαια µε την επικράτηση του πραξικοπήµατος του 67 και την παλινδρόµηση της πολιτικής και της σκέψης, τέτοιες καινοτοµίες ήταν αδιανόητες και αυτή η πρώιµη άνοιξη αναβλήθηκε για δεκαετίες. Η επαγγελµατική κατάρτιση σε τεχνικές ειδικεύσεις, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα, περιοριζόταν κατά κανόνα στην λειτουργία µέσων τεχνικών σχολών, ιδιωτικών στην πλειοψηφία τους, που απευθυνόταν στους µαθητές εκείνους που δεν είχαν την οικονοµική και κοινωνική δυνατότητα ή τις επιδόσεις για να συνεχίσουν στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Υπήρχαν ακόµη οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ, στις οποίες απευθυνόταν οι ενήλικες. Η µεταρρύθµιση συντελείται µε τις νοµοθετικές αλλαγές του 76-77, που ενσωµάτωσαν την κατώτερη δευτεροβάθµια τεχνική στην ειδική εκπαίδευση και δηµιούργησαν µια ροή σπουδαστών στην λυκειακού επιπέδου επαγγελµατική εκπαίδευση. Το 85 ιδρύονται τα ΤΕΛ, καθιερώνεται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις επαγγελµατικές σχολές και αναβαθµίζονται οι σχολές του ΟΑΕ. Θα χρειαστεί να περάσουν άλλα 7 χρόνια, ώστε το 92 να έχουµε την αποτύπωση σε νοµοθετικό επίπεδο µιας πρώτης στρατηγικής για την κατάρτιση, µε το «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΕΣΕΕΚ, Ν. 2009/92), την ίδρυση του ΟΕΕΚ, και των ΙΕΚ. (Βρετάκου κ. Ρουσέας, 2002, σελ.19). Ας σηµειωθεί ότι όλο το σύστηµα είναι προσανατολισµένο στην 19

20 αρχική κατάρτιση 2, και ηλικιακά στον λεγόµενο µαθητικό πληθυσµό. Η Ελλάδα ήταν και παραµένει µια από τις χώρες της Ε.Ε. µε το χαµηλότερο ποσοστό ατόµων που βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης ως ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις (CEDEFOP, 2003 σελ. 11), όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η έννοια της µαθητείας παρ όλα αυτά δεν είναι άγνωστη στο Θεσµικό Πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα εργασίας. Από το Β.. του 1952 «περί εκπαιδεύσεων µαθητών τεχνιτών», αυτό που φαίνεται να απασχολεί κυρίως τον Νοµοθέτη είναι µια θεµελιώδης διάκριση: Ως «γνήσια σύµβαση µαθητείας», ορίζεται αυτή κατά την οποία ο διδάσκων αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον µαθητευόµενο τις απαραίτητες εµπειρικές γνώσεις για την εκµάθηση µιας επαγγελµατικής ειδικότητας, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και όχι την παραγωγή και είναι άµισθη και δίχως ασφαλιστικές υποχρεώσεις (Λαναράς, 2002, σελ.180). Μη γνήσια σύµβαση ουσιαστικά ορίζεται ως µια ειδική µορφή σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, κατά την οποία σύµφωνα µε τη Νοµολογία «η εκµάθηση της τέχνης ή του επαγγέλµατος από τον µαθητευό- µενο επέρχεται ως αυτόµατη πρακτική συνέπεια από την εκτέλεση της σχετικής σύµβασης». Αυτή η δεύτερη µορφή επικεντρώνεται στις παραγωγικές διαδικασίες και για τον Νόµο επιφέρει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µιας κοινής σύµβασης εργασίας (Λαναράς, 2003, σελ ). Οι µεταβολές που συντελέστηκαν στο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο της απασχόλησης από τις αρχές της δεκαετίας του 80 άλλαξαν τα δεδοµένα, όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στο δίληµµα: δραστική µείωση του εργάσιµου χρόνου ή δοµική ανεργία σε διψήφια ποσοστά. Πέρα από τα τρυκ της ορολογίας (όπως η εισαγωγή του όρου «απασχολησιµότητα»), το κοινωνικό πρόβληµα της ύπαρξης τεράστιων αριθµών ατόµων που βρέθηκε εκτός της αγοράς εργασίας (και του εισοδήµατος), εξαρτηµένο από τις προνοιακές πολιτικές, έκανε αισθητή την παρουσία του σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Τα δύο κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής που εφαρµόστηκαν για την «θεραπεία» του προβλήµατος ήταν η χρηµατοδότηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και η επιδότηση της απασχόλησης ή της αυτοαπασχόλησης. Η ιδέα που µοιάζει να βρίσκεται στην βάση της επιλογής αυτής είναι η υπόθεση ότι τα µέλη των οµάδων-στόχου χρειάζονται υποστήριξη κυρίως στο πεδίο των τεχνικών γνώσεων, ενώ η προσαρµογή στο εργασιακό περιβάλλον είναι κυρίως ζήτηµα αντιµετώπισης του κόστους για τον εργοδότη για µια περίοδο που ο προσλαµβανόµενος υστερεί σε αποδοτικότητα. 2 Αρχική Κατάρτιση (initial training ), σύµφωνα µε το «Γλωσσάρι του CEDEFOP» θεωρείται «ο πρώτος πλήρης κύκλος κατάρτισης για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα», 20

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ''

Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' Ζήνων Σατραζέμης Πρόεδρος Δ.Σ Δήμου Κατερίνης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Αναστασία Αλευριάδου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ ΠΔΜ Υπεύθυνη Δράσεων Συμβουλευτικής ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα