ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Μαθητεία µέσα σε Προστατευµένο Περιβάλλον: Η περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΟΣ 2005

2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στην επαγγελµατική κατάρτιση µε την µορφή της µαθητείας, µέσα σε ένα προστατευµένο περιβάλλον, επιχειρώντας µια επισκόπηση του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η µαθητεία, η παλιότερη µορφή εκπαίδευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, απαξιώθηκε ως µέθοδος µε την δηµιουργία χωριστών από τις διαδικασίες κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής δοµών, που εξελίχθηκαν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα. Τα προβλήµατα που δηµιούργησε αυτή η επιλογή τόσο στο επίπεδο της ποιότητας του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος όσο και σε αυτό των κοινωνικών διαδικασιών που εγκαθιδρύονται και της «επανεκπαίδευσης» που απαιτείται για την αξιοποίηση του στην ένταξη στον κόσµο της εργασίας οδήγησαν σε νέες αναζητήσεις για το ποιες θα πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. Η εκπαιδευτική επανεµφάνιση της µαθητείας ως αποδεκτής εκπαιδευτικά µεθόδου αποτέλεσε µια από τις συνέπειες των αναθεωρήσεων αυτών. Τα Εργαστήρια του ΚΕ.Θ.Ε.Α. επιλέχθηκαν γιατί αποτελούν χώρους εφαρµογής των αρχών της µαθητείας για την επαγγελµατική κατάρτιση µελών µιας οµάδας ενηλίκων µε πολλές ι- διαιτερότητες από εκπαιδευτική άποψη. Το µακρόχρονο της λειτουργίας τους δίνει την δυνατότητα να διερευνηθεί η εφαρµογή στην πράξη γενικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους πληθυσµούς, και τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα εµπόδια της εκπαίδευσης µέσα στην εργασία και δια µέσου της εργασίας. Στόχος της µελέτης είναι µέσω της διερεύνησης αυτής να συµβάλλει στην συζήτηση για τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων στον τοµέα της εκπαιδευτικής και εργασιακής ένταξης επανένταξης ενηλίκων, µελών κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων, και ιδιαίτερα της «εκπαίδευσης µέσα στη εργασία», σε δοµές που διασφαλίζουν προστατευµένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η έλλειψη στην ελληνική αλλά και την αγγλόφωνη βιβλιογραφία αντίστοιχων ερευνών καθιστά το πεδίο ουσιαστικά αχαρτογράφητο, οδηγεί στην επιλογή της µελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής µεθόδου και καθιστά αναπόφευκτο τον περιγραφικό της χαρακτήρα. Με τους περιορισµούς αυτούς επιχειρεί να εισάγει το θέµα της µαθητείας σε προστατευµένο περιβάλλον σε συζήτηση και να αποτελέσει την αφορµή για πιο εξειδικευµένο ερευνητικό έργο. Η µελέτη χωρίζεται σε τρία µέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιχειρεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την µαθητεία ως µέθοδο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση / κατάρτιση µελών ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων.

4 Το δεύτερο εστιάζεται κατ αρχήν στην διερεύνηση των κοινωνικο - δηµογραφικών χαρακτηριστικών των µαθητευόµενων στις Παραγωγικές Μονάδες και στην συνέχεια στην έρευνα µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων των αντιλήψεων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Εργαστηρίων. Στην έρευνα που έ- γινε µε την µέθοδο των Οµαδικά Εστιασµένων Συνεντεύξεων εξετάστηκε η εκπαιδευτική διεργασία, οι µέθοδοι και τα αποτελέσµατα τους, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόµενους και τα άτοµα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της µαθητείας τους. Στο τρίτο µέρος συνοψίζεται µια συζήτηση πάνω στα ευρήµατα της έρευνας, που µπορούν να αποτελέσουν αφετηρία περαιτέρω διερεύνησης. 4

5 ABSTRACT The forward study refers to professional training in terms of apprenticeship, in a sheltered environment, trying to achieve an assessment of the educational tasks carried out by the productive session of K.E.T.H.E.A in Sindos,Thessaloniki. Apprenticeship, the oldest educational method in Hyman history, has been co tempted as a method, due to the fact that there have been structures which are separated from procedures like social production and reproduction and which have evolved into modern educational systems. This choice has resulted to several problems as concerned the quality of the educational results as well as the results of social procedures being established and «re-education» which is important for its exploitation to the entrance in employment, which have led to new investigations connected to educational methods that can deal with the requirements of a new globalized environment. Apprenticeship s educational revival as a consignee of an educational method has been one of the results existing due to those revisions. K.E.T.H.E.A s workshops have been chosen because they constitute place of implementation of apprenticeship principals for the educational training of members who belong to adult teams with individualities, from an educational point of view. The fact that they have been officiating for a long time gives us the opportunity to search, through experimental methods, the implementation of general educational principals special for adults who belong to hardly aggravated social teams, as well as the advantages and the obstacles faced in education via working. Task of this treatise is to contribute to the discussion about the abilities of alternative approximations in the educational and working sector of the entrance in employment and come-back of adults, members of social excluded groups and especially to the matter about «education in the workplace» in a structure which assures a sheltered and helpful environment. Deficiency in relevant Greek and foreign bibliography which may include equivalent researches makes the matter unknown, leads to the choice of its studying as a searching method and appoints its descriptive character. Bearing in mind these restrictions, the treatise tries to make an introduction for the issue about apprenticeship in a sheltered environment so as to promote discussion and to form the ground for further expertise research. The treatise consists of three parts of which the first attempts a bibliographical survey for apprenticeship, as a method, with great emphasis on education/training of members belonging to sensitive social teams 5

6 The second part focuses firstly on the investigation into the social and population statistical characteristics of apprentices who work in productive workshops and more- over at the research by using qualitative analysis of the perceptions of factors who refer to the educational work done in the Productive Workshops. During the research, which took place by using the special method of focus groups, education procedures, methods and their results have been examined as they are confined by trainers and teachers, apprentices and people who have finished the apprenticeship circle. At the third part, there is a synopsis of a discussion about the investigation results, which can offer a start of further investigation. 6

7 Στην µυστική µου φίλη 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή οφείλει πολλά σε δύο ανθρώπους, την Σουζάνα που τόσο όψιµα µε έπεισε για την σηµασία της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και τον κύριο Γιάννη που µου θύµισε ότι η αγάπη ενός ατόµου για την δουλειά του είναι από µόνη της προσόν ενός καλού δάσκαλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές µου, Αντρέα ηµητρόπουλο και Ελένη Πρόκου για τις συµβουλές και την καθοδήγησή τους. Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους που συνέβαλαν στον σχεδιασµό και την ολοκλήρωσή της, τον Φαίδωνα, την ώρα, την Νένα που µε την εµπειρία τους βοήθησαν στις Οµαδικά Εστιασµένες Συνεντεύξεις, όπως και την Νάσια που αντιστάθµισε την δική µου ηµιµάθεια στους υπολογιστές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Όλγα, που µε τόση γενναιοδωρία διέθεσε ενέργεια και χρόνο ως µόνιµη σχεδόν συντονίστρια ή παρατηρήτρια στις Οµάδες. Θα πρέπει ακόµα να ευχαριστήσω όλους και όλες που µε τις παρατηρήσεις και τις συµβουλές συνέβαλαν στον ρόλο της άλλης µατιάς σε όσα θα διαβάσετε παρακάτω. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω την πολύτιµη συµβολή των ατόµων που πήραν µέρος στις συνεντεύξεις για την εµπιστοσύνη που έδειξαν και για τις απόψεις που ε- πεξεργάστηκαν µέσα σε µια διαδικασία που απαιτεί αν µη τι άλλο, υψηλό βαθµό συµ- µετοχής. 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ σελ. 11 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ σελ. 12 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ: Η παραγνωρισµένη αξία της Μαθητείας σελ. 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 16 ΜΕΡΟΣ Α σελ. 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η κατάρτιση Ενηλίκων στην Ελλάδα 1. Το σύγχρονο τοπίο της εκπαίδευσης κατάρτισης ενηλίκων σελ Η Εκπαίδευση Κατάρτιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων σελ. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ως εκπαιδευόµενοι. 1. Το εκπαιδευτικό και εργασιακό προφίλ των πρώην εξαρτηµένων. σελ Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των πρώην χρηστών σελ Σύνοψη των ευρηµάτων σελ. 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Μαθητεία 1. Μαθητεία, µια παραγνωρισµένη µέθοδος εκπαιδευτικής πράξης σελ Τα χαρακτηριστικά της Μαθητείας ως εκπαιδευτικής µεθόδου σελ Η Μαθητεία και η εκπαίδευση Ενηλίκων σελ. 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τα Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια ως χώροι παραγωγής εκπαιδευτικού έργου 1. Ο ρόλος των εξειδικευµένων δοµών απασχόλησης για σελ. 38 «ειδικούς πληθυσµούς» 2. Οι σχολικές επιχειρήσεις σελ Τα Εργαστήρια του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην Θεσσαλονίκη σελ. 45 ΜΕΡΟΣ Β σελ. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα κοινωνικο δηµογραφικά χαρακτηριστικά 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σελ Παρουσίαση των κοινωνικο δηµογραφικών χαρακτηριστικών σελ. 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ποιοτική Έρευνα για τις αντιλήψεις των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Παραγωγικών Εργαστηρίων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο 1. Η επιλογή του ερευνητικού εργαλείου:η Οµαδικά Εστιασµένη Συνέντευξη ως ποιοτική έρευνα σελ Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της Συνέντευξης ως εργαλείου 3. στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας σελ Ο σχεδιασµός της έρευνας σελ Η δηµιουργία του ερωτηµατολογίου σελ Η επιλογή των συµµετεχόντων στις οµάδες σελ Η τεχνική διεξαγωγής των συνεντεύξεων και της εκτίµησης των σελ. 72 ευρηµάτων 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τα αποτελέσµατα της έρευνας Οµαδικά Εστιασµένες Συνεντεύξεις: Έκθεση Αποτελεσµάτων σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 2 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 5 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 6 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 σελ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 σελ. 132 ΜΕΡΟΣ Γ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ σελ Ο χαρακτήρας των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σελ Οι κοινωνικές εξιότητες ως προτεραιότητα και η εξέλιξη των στόχων σελ Οι τρόποι µάθησης, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και ο ρόλος του σελ. 148 εκπαιδευτή. 4. Η επάρκεια της µαθητείας όπως αυτή συντελείται στις Παραγω- σελ. 150 γικές Μονάδες σε σχέση µε τις ανάγκες της εργασιακής ένταξης. 5. Προτάσεις για αλλαγές ή διατήρηση των χαρακτηριστικών σελ. 152 λειτουργίας της µαθητείας στις Παραγωγικές Μονάδες. 6. Τα όρια της γενίκευσης των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης σελ. 154 µελέτης περίπτωσης 7. Προτάσεις για την βελτίωση της Μαθητείας στις Παραγωγικές σελ. 155 Μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 8. Συµπερασµατικά: Η Κατάρτιση στις Παραγωγικές Μονάδες ως σελ. 157 µέρος του Συνεχούς της Θεραπευτικής Παρέµβασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ σελ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ σελ. 162 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η συµµετοχή των εργαζόµενων σε καταρτίσεις στην Ε.Ε. σελ. 164 Αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών σελ. 165 Οδηγός Ερευνας: 1. Ενηµερωτικό γράµµα για τα µέλη των Οµαδικά Εστιασµένων Συνεντεύξεων σελ. 167 Οδηγός Ερευνας: 2.Εντυπο συγκατάθεσης για συµµετοχή στην έρευνα σελ Οδηγός Ερευνας::3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 169 Οδηγός Ερευνας: 4. Οδηγός σύνταξης αναφοράς Ο.Ε.Σ. σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 1 η οµάδα, 3 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 2 η οµάδα, 3 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 3 η οµάδα, 1 η συνέντευξη σελ Αναφορά Ο.Ε.Σ, 3 η οµάδα, 2 η συνέντευξη σελ

11 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ Γ.Σ.Ε.Ε. Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. Ε.Κ.Τ. Ε.Ο.Π. Ι.Ε.Κ. ΚΕ.Θ.Ε.Α. Κ.Ε.Κ. Κ.Π.Σ. Κ.Υ.Α. Ν.Θ.Ε. Ο.Α.Ε.. Ο.Ε.Ε.Κ. Ο.Ε.Σ. Ο.ΚΑ.ΝΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ψ.Ν.Α. Ψ.Ν.Θ. CEDEFOP UNESCO UNEVOC Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νέες Θέσεις Εργασίας (αναφέρεται σε προγράµµατα επιχορήγησης του Ο.Α.Ε..) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οµαδικά Εστιασµένη Συνέντευξη Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνας Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης European Centre for the Development of Vocational Training Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης United Nations Education Scientific and Cultural Organization, Οργανισµός Εκπαίδευσης, Επιστήµης και Πολιτισµού των Ενω- µένων Εθνών United Nations Educational and Vocational education, Οργανισµός των Ενωµένων Εθνών για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 11

12 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 60 12

13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Η ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Η εκπαίδευση στα τεχνικά επαγγέλµατα, σχεδόν σε όλη την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας είναι µια διαδικασία που συντελείται µέσα στην ίδια την παραγωγή, δεν διαχωρίζεται από την πράξη αλλά και τις συνθήκες και σχέσεις µέσα από τις οποίες πραγµατώνεται η εργασία ως κοινωνική διαδικασία. Ο θεσµός της µαθητείας, η µάθηση δίπλα στον δάσκαλο - µάστορα και δουλεύοντας µαζί του, υπήρξε ένα από τα θύµατα του βιοµηχανικού τρόπου παραγωγής και του διαχωρισµού της γνώσης από την εφαρµογή της. Στο επίπεδο της επιστηµολογίας, ενδύθηκε το επίσηµο θετικιστικό ένδυµα του «ορθολογισµού» και της επιστηµονικής απέναντι στην εµπειρική γνώση, όµως, στο επίπεδο των κοινωνικών συσχετισµών, δεν ήταν άλλο από την οριστική επικράτηση της ανερχόµενης τάξης των αστών απέναντι στις συντεχνίες µε ένα καίριο χτύπηµα στον τρόπο αναπαραγωγής τους. Οι αρνητικές πλευρές της παραδοσιακής µαθητείας, η εκµετάλλευση της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων ως άµισθων βοηθών, η δυσκολία «πιστοποίησης» από κάποιους εξωτερικούς ως προς την παραγωγική πράξη θεσµούς και οι κατά κανόνα άσχηµες συνθήκες όπου συντελούνταν, έκανε την απαξίωση της µαθητείας να φαίνεται ως ανθρωπιστική περίπου επιταγή. Πια η εκπαίδευση, τουλάχιστον ως προς τις βασικές γνωστικές δεξιότητες γίνεται έργο µιας διακριτής κοινωνικής δοµής, την ίδια στιγµή που η µηχανή, σύµφωνα µε την περιγραφή του Κ. Μαρξ, κλέβει την επιδεξιότητα των χεριών του εργάτη, υποβαθµίζοντας τον σε ένα εξάρτηµα της, εναλλάξιµο και αναλώσιµο. Η ανάληψη της διαδικασίας από οργανωµένα δηµόσια ή ιδιωτικά συστήµατα εκπαίδευσης εγκαθίδρυσε και την κατανεµητική λειτουργία του συστήµατος ως µηχανισµού αναπαραγωγής της ταξικής δοµής των κοινωνιών, είτε µε την θέσπιση «φραγµών» στην µετάβαση στις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος είτε µε τα εξεταστικά συστήµατα. Η πορεία µέσα στο χρόνο θα αποκαθάρει τις προσεγγίσεις της ισότητας που επαγγέλθηκε ο «δηµοκρατικός προσανατολισµός» από έναν αριθ- µό φυλετικών ή κοινωνικών προκαταλήψεων που τις στρέβλωναν οδηγώντας σε θεσµικούς αποκλεισµούς, για να φτάσουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα. Οι προσδοκίες όµως για µια «δίκαιη» κατανοµή της επιτυχίας (και της αποτυχίας) διαψεύδονται από την κοινωνική πραγµατικότητα, και αυτή η διάψευση καταγράφεται και στατιστικά, µε την άµεση συνάφεια των σχολικών επιδόσεων µε παράγοντες κοινωνικής προέλευσης, αλλά και την εµφάνιση «νέων» φαινοµένων όπως ο λειτουργικός αναλ- 13

14 φαβητισµός και εν γένει η υποεκπαίδευση στους αντίποδες της υπερεκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Στατιστική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Π.Θ ). Στο τοπίο αυτό τα άτοµα και οι οµάδες που συγκεντρώνουν κάποιες ιδιαιτερότητες φυσικού, σωµατικού, ψυχικού χαρακτήρα ή απλά κοινωνικού, είναι τα κύρια θύµατα ενός συστήµατος που σχεδιάστηκε για τους µέσους όρους και τείνει να εξοβελίζει κάθε απόκλιση. Σε κοινωνίες όπως η ελληνική, που ο παραγωγικός προσανατολισµός ήταν δευτερεύον στοιχείο της εκπαίδευσης µπροστά στην κυρίαρχη λειτουργία, την αναπαραγωγή της διαχειριστικής γραφειοκρατίας, η µαθητεία ήταν µια απαξιωµένη κοινωνικά διαδικασία, στα πλαίσια των γενικότερων αντιλήψεων απαξίωσης της χειρωνακτικής εργασίας (Βεργίδης, 1995, σελ.18). Η κοινωνική απαξία και η συνεπαγόµενη υπανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης αλλά και η σχολειοποίηση της, είχαν ως συνέπεια µια σειρά σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής των «προϊόντων» της εκπαιδευτικής µηχανής, των υποψήφιων εργαζόµενων, στην ένταξή τους στους χώρους παραγωγής. Το πρόβληµα αφορούσε, πέρα από τις γνώσεις, κυρίως τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ένταξη στο σύστηµα σχέσεων που συνθέτουν την λειτουργία του εργασιακού χώρου. Ο 20ός αιώνας, παράλληλα µε την ένταξη της τεχνικής εκπαίδευσης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, επανέφερε στη επικαιρότητα την σύνδεση της µάθησης µε την εφαρµογή της, το εργασιακό και παραγωγικό γίγνεσθαι. Η σύνδεση αυτή επιχειρήθηκε σε ανεπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες, όπως η Γερµανία µε το σύστηµα εναλλαγής εκπαίδευσης στην τάξη µε περιόδους πρακτικής στους χώρους εργασίας (dual system). Ταυτόχρονα, στους ιδεολογικούς αντίποδες, µε τα πειράµατα αναβάθµισης της ειδίκευσης του εργατικού δυναµικού αλλά και της άµεσης ικανοποίησης του επαναστατικού αιτήµατος της µόρφωσης της µεγάλης µάζας του πληθυσµού. Τέτοια πειράµατα αποτέλεσαν το «ενεργό βιοµηχανικά σχολείο της Ε.Σ.Σ..» (Ντήντριχ, Τ.,1981), όσο και το «Σχολείο για τις Μάζες» στην Κίνα. (Κ.Ε.Τ.Π., 1976) Στον χώρο της θεωρίας της εκπαίδευσης οι επιρροές των κοινωνικών κινηµάτων της δεκαετίας του 60 γέννησαν ένα ισχυρό ρεύµα αµφισβήτησης των αρχών της παραδοσιακής παιδαγωγικής «ανακαλύπτοντας» και πάλι αυτό που ο Dewey, στο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι του στο Σικάγο, έναν αιώνα πριν αποκαλούσε «αναγκαία σχέση ανάµεσα στην πρακτική εµπειρία και την εκπαίδευση» (Weinbaum & Rogers,1995, σελ.12). Στον λεγόµενο «πρώτο κόσµο» τα Πανεπιστήµια και γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτέλεσαν την βάση όπου νέοι άνθρωποι ήρθαν σε ρήξη µε το σύστηµα, ρήξη που πυροδότησε µια πραγµατική έκρηξη ιδεών και διάθεσης για κοινωνικό πειραµατισµό. Ταυτόχρονα, στον αναπτυσσόµενο κόσµο, ο αγώνας ενάντια στις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της αποικιοκρατίας βρήκε το παιδα- 14

15 γωγικό του αντίστοιχο στον αγώνα για απο-αποικιοποίηση της σκέψης, και των θεσµών που αναπαράγουν την σκέψη και τον πολιτισµό. Ο Ι. Ιλιτς (1976) και ο Α. Σ. Νήλ, (1972), σε διαφορετικό χώρο αλλά στον ίδιο ιστορικό χρόνο, µε µεταρρυθµιστικές ή ανατρεπτικές αποχρώσεις, προβάλλουν το αίτηµα για µια διαφορετική εκπαίδευση ως κοινωνική διαδικασία. Η σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη και η εκπαίδευση ενηλίκων (που το γεγονός ότι αναπτύσσεται στα περιθώριο του ασφυκτικά ελεγχόµενου παραδοσιακού σχολείου την καθιστά προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης ιδεών και πειραµατισµών), δείχνουν να επηρεάζονται από τα ρεύµατα αυτά, όπως και από το γεγονός ότι η εργαλειακή σκέψη χάνει σταδιακά το µονοπώλιο της επιστηµονικής εγκυρότητας. Η λεγόµενη εποχή της µετά-νεωτερικότητας την οποία διανύουµε βιώνεται κατ αρχήν ως µια γενικευµένη σύγχυση και αποσταθεροποίηση των δογµάτων, των δεδοµένων τρόπων οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Στα πλαίσια αυτά η αναφορά σε προγενέστερους της νεωτερικότητας τρόπους οργάνωσης των κοινωνικών διαδικασιών παύει να είναι µια απλή ροµαντική αναπόληση του «απολεσθέντος παραδείσου» της ανθρωπότητας και µεταβάλλεται σε αίτηµα αντιστροφής της «ύβρεως», του βιοµηχανικού πολιτισµού και των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών του αδιεξόδων. Ένα τέτοιο έδαφος καθίσταται πρόσφορο για να απαλειφθεί το στίγµα της επιστηµονικής και κοινωνικής απαξίωσης σε πρακτικές όπως αυτές των Προστατευµένων Παραγωγικών Εργαστηρίων που σε πείσµα των καιρών του παιδαγωγικού µονισµού επιµένουν στον µοναχικό τους δρό- µο διεκδικώντας την «αυτοπραγµάτωση» τους µέσα από την επίγνωση ενός αποτελέσµατος µετρήσιµου µόνο µέσα από τις κλίµακες της καθηµερινής εµπειρίας. Όσα ακολουθούν αποτελούν µια µελέτη τέτοιας περίπτωσης Πρόκειται για την περίπτωση των Παραγωγικών Μονάδων το Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων που λειτουργούν στους χώρους του παλαιότερου προγράµµατος απεξάρτησης στην χώρα αυτή, στο Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη που ακολουθεί είναι µια επισκόπηση του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ. Οι µονάδες αυτές αποτελούν ένα από τα λίγα παραδείγµατα συνδυασµού επαγγελµατικής κατάρτισης και παραγωγής σε δοµές του λεγόµενου τρίτου τοµέα της οικονοµίας ή κοινωνικών επιχειρήσεων στην ελληνική πραγµατικότητα, που η µακρόχρονη πορεία τους επιβεβαιώνει την βιωσιµότητα, αλλά και την κοινωνική ωφέλεια από την λειτουργία τους. Το µακρόχρονο της λειτουργίας αυτής δίνει την δυνατότητα να διατυπωθούν και να τεκµηριωθούν µια σειρά υ- ποθέσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή των γενικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους πληθυσµούς, και τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα εµπόδια της εκπαίδευσης µέσα στην εργασία και δια µέσου της εργασίας. Στόχος της µελέτης είναι µέσω της διερεύνησης αυτής να συµβάλλει στην συζήτηση για τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων στον τοµέα της εκπαιδευτικής και εργασιακής ένταξης επανένταξης ενηλίκων, µελών κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων, και ιδιαίτερα της «εκπαίδευσης µέσα στη εργασία», σε δοµές που διασφαλίζουν προστατευµένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η απαξίωση της Μαθητείας ως αποδεκτής µεθόδου εκπαίδευσης από τον παιδαγωγικό προβληµατισµό όπως και η κοινωνική και εκπαιδευτική απαξίωση των εξαρτηµένων ατόµων δεν συνέβαλλαν ώστε πρακτικές εκπαιδευτικής επανένταξης να αποτελέσουν ζήτηµα συζήτησης και προβληµατισµού. Έτσι η διερεύνηση αυτή επιχειρείται σε ένα πεδίο ουσιαστικά αχαρτογράφητο, και η ένδεια τόσο της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και η απουσία προγενέστερων ερευνών, καθιστούν αναπόφευκτο τον περιγραφικό χαρακτήρα και την επιλογή της µεθόδου της επισκόπησης. Επιχειρώντας να καταγράψει συστηµατικά τα χαρακτηριστικά της µαθητείας, όπως αυτή συντελείται στις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και γίνεται αντιληπτή από τα υποκείµενα της έρευνας, η µελέτη φιλοδοξεί να εισάγει την προσέγγιση αυτή σε µια συζήτηση για τα εναλλακτικά εκπαιδευτικά µοντέλα που έχει ανοίξει και στην χώρα µας. Η µελέτη αυτή µπορεί να αποβεί επίσης χρήσιµη θέτοντας ζητήµατα για παραπέρα διερεύνηση,. Τέλος δεν είναι ξένη µε τις προθέσεις της µελέτης η ανάδειξη της σηµασίας της µαθητείας ως µέρους της συνολικής παρέµβασης στο ψυχικό, κοινωνικό και γνωστικό πεδίο για τα άτοµα που επιχειρούν την έξοδο τους από την πραγµατικότητα της εξάρτησης και επιχειρούν να δηµιουργήσουν µια νέα προσωπική κοινωνική ταυτότητα. 16

17 Η µελέτη χωρίζεται σε τρία µέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιχειρεί µια καταγραφή της πραγµατικότητας στα πεδία της εκπαιδευτικής θεωρίας και εµπειρίας για την εκπαίδευση / κατάρτιση µελών ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων σε συνθήκες προστατευµένης απασχόλησης. Το δεύτερο εστιάζεται κατ αρχήν στην διερεύνηση των κοινωνικο - δηµογραφικών χαρακτηριστικών των µαθητευόµενων στις Παραγωγικές Μονάδες και στην συνέχεια στην έρευνα µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων των αντιλήψεων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου των Παραγωγικών Εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά του έργου που συντελείται εκεί. Στο τρίτο µέρος προτείνονται κάποια συµπεράσµατα ως συστηµατοποίηση των αναφορών που προέκυψαν από τις Συνεντεύξεις, σε συσχετισµό µε τις βασικές έννοιες για την µαθητεία που ανέδειξε η βιβλιογραφική έρευνα. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παραπέρα διερεύνησης 17

18 ΜΕΡΟΣ Α Το µέρος αυτό της µελέτης έχει ως αφετηρία τρέχουσα πραγµατικότητα της εκπαίδευσης κατάρτισης των ενηλίκων στην χώρα µας, σε σχέση µε τις εξελίξεις και τις πολιτικές επιλογές στην αγορά εργασίας. Οι πρώην χρήστες ουσιών σε διαδικασία αποθεραπείας 1 και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες τους ως εκπαιδευόµενων, θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης µέσα και δια µέσου της εργασίας και την λειτουργία µονάδων που συνδυάζουν παραγωγή και εκπαίδευση σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, µε αναφορές κυρίως στην διεθνή εµπειρία. Θα συζητηθεί η εφαρµογή των πολιτικών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης επανένταξης των οµάδων που υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισµό. Τέλος θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση των Παραγωγικών Εργαστηρίων που λειτουργούν στους χώρους του Θεραπευτικού Προγράµµατος ΙΘΑΚΗ, στην Θεσσαλονίκη. 1 Πρώην χρήστες ουσιών στα πλαίσια αυτής της µελέτης θεωρούνται τα άτοµα εκείνα που συµµετέχουν σε αναγνωρισµένο Θεραπευτικό Πρόγραµµα και άρα απέχουν από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και επιχειρούν την ψυχική τους απεξάρτηση και την κοινωνική τους ένταξη / επανένταξη. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ήταν συνδεδεµένη µε το ζήτηµα του αναλφαβητισµού, και το έργο αυτό είχαν αναλάβει ιδιωτικοί φορείς και σύνδεσµοι στην αρχή και στην συνέχεια η Πολιτεία µε την λειτουργία των Νυκτερινών Σχολείων. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια πρώιµα πειράµατα που έγιναν κατά την δεκαετία του 60, όταν µε την τεχνική βοήθεια της ΟΥΝΕΣΚΟ λειτούργησε η Υπηρεσία Λαϊκής Επιµόρφωσης στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας, και ιδρύθηκαν τα πρώτα, πιλοτικά θα λέγαµε σήµερα, Κέντρα Λαϊκής Επιµόρφωσης στην ελληνική επαρχία. Τα κέντρα αυτά, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών ακολούθησαν µια εκπαιδευτική προσέγγιση που δεν διαφέρει από αυτό που σήµερα περιγράφεται ως εκπαίδευση ενηλίκων (Φουρές & Θεοδοσόπουλος, 1966, σελ 11-21), περιέλαβαν στοιχεία τεχνικής εκπαίδευσης και αξιοποίησαν την εκπαίδευση µέσω της πρακτικής σε εργαστήρια (σελ.39-41). Βέβαια µε την επικράτηση του πραξικοπήµατος του 67 και την παλινδρόµηση της πολιτικής και της σκέψης, τέτοιες καινοτοµίες ήταν αδιανόητες και αυτή η πρώιµη άνοιξη αναβλήθηκε για δεκαετίες. Η επαγγελµατική κατάρτιση σε τεχνικές ειδικεύσεις, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα, περιοριζόταν κατά κανόνα στην λειτουργία µέσων τεχνικών σχολών, ιδιωτικών στην πλειοψηφία τους, που απευθυνόταν στους µαθητές εκείνους που δεν είχαν την οικονοµική και κοινωνική δυνατότητα ή τις επιδόσεις για να συνεχίσουν στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Υπήρχαν ακόµη οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ, στις οποίες απευθυνόταν οι ενήλικες. Η µεταρρύθµιση συντελείται µε τις νοµοθετικές αλλαγές του 76-77, που ενσωµάτωσαν την κατώτερη δευτεροβάθµια τεχνική στην ειδική εκπαίδευση και δηµιούργησαν µια ροή σπουδαστών στην λυκειακού επιπέδου επαγγελµατική εκπαίδευση. Το 85 ιδρύονται τα ΤΕΛ, καθιερώνεται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις επαγγελµατικές σχολές και αναβαθµίζονται οι σχολές του ΟΑΕ. Θα χρειαστεί να περάσουν άλλα 7 χρόνια, ώστε το 92 να έχουµε την αποτύπωση σε νοµοθετικό επίπεδο µιας πρώτης στρατηγικής για την κατάρτιση, µε το «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΕΣΕΕΚ, Ν. 2009/92), την ίδρυση του ΟΕΕΚ, και των ΙΕΚ. (Βρετάκου κ. Ρουσέας, 2002, σελ.19). Ας σηµειωθεί ότι όλο το σύστηµα είναι προσανατολισµένο στην 19

20 αρχική κατάρτιση 2, και ηλικιακά στον λεγόµενο µαθητικό πληθυσµό. Η Ελλάδα ήταν και παραµένει µια από τις χώρες της Ε.Ε. µε το χαµηλότερο ποσοστό ατόµων που βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης ως ποσοστό του συνόλου των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις (CEDEFOP, 2003 σελ. 11), όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η έννοια της µαθητείας παρ όλα αυτά δεν είναι άγνωστη στο Θεσµικό Πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα εργασίας. Από το Β.. του 1952 «περί εκπαιδεύσεων µαθητών τεχνιτών», αυτό που φαίνεται να απασχολεί κυρίως τον Νοµοθέτη είναι µια θεµελιώδης διάκριση: Ως «γνήσια σύµβαση µαθητείας», ορίζεται αυτή κατά την οποία ο διδάσκων αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον µαθητευόµενο τις απαραίτητες εµπειρικές γνώσεις για την εκµάθηση µιας επαγγελµατικής ειδικότητας, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και όχι την παραγωγή και είναι άµισθη και δίχως ασφαλιστικές υποχρεώσεις (Λαναράς, 2002, σελ.180). Μη γνήσια σύµβαση ουσιαστικά ορίζεται ως µια ειδική µορφή σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, κατά την οποία σύµφωνα µε τη Νοµολογία «η εκµάθηση της τέχνης ή του επαγγέλµατος από τον µαθητευό- µενο επέρχεται ως αυτόµατη πρακτική συνέπεια από την εκτέλεση της σχετικής σύµβασης». Αυτή η δεύτερη µορφή επικεντρώνεται στις παραγωγικές διαδικασίες και για τον Νόµο επιφέρει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µιας κοινής σύµβασης εργασίας (Λαναράς, 2003, σελ ). Οι µεταβολές που συντελέστηκαν στο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο της απασχόλησης από τις αρχές της δεκαετίας του 80 άλλαξαν τα δεδοµένα, όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στο δίληµµα: δραστική µείωση του εργάσιµου χρόνου ή δοµική ανεργία σε διψήφια ποσοστά. Πέρα από τα τρυκ της ορολογίας (όπως η εισαγωγή του όρου «απασχολησιµότητα»), το κοινωνικό πρόβληµα της ύπαρξης τεράστιων αριθµών ατόµων που βρέθηκε εκτός της αγοράς εργασίας (και του εισοδήµατος), εξαρτηµένο από τις προνοιακές πολιτικές, έκανε αισθητή την παρουσία του σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Τα δύο κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής που εφαρµόστηκαν για την «θεραπεία» του προβλήµατος ήταν η χρηµατοδότηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και η επιδότηση της απασχόλησης ή της αυτοαπασχόλησης. Η ιδέα που µοιάζει να βρίσκεται στην βάση της επιλογής αυτής είναι η υπόθεση ότι τα µέλη των οµάδων-στόχου χρειάζονται υποστήριξη κυρίως στο πεδίο των τεχνικών γνώσεων, ενώ η προσαρµογή στο εργασιακό περιβάλλον είναι κυρίως ζήτηµα αντιµετώπισης του κόστους για τον εργοδότη για µια περίοδο που ο προσλαµβανόµενος υστερεί σε αποδοτικότητα. 2 Αρχική Κατάρτιση (initial training ), σύµφωνα µε το «Γλωσσάρι του CEDEFOP» θεωρείται «ο πρώτος πλήρης κύκλος κατάρτισης για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα», 20

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Το σύστηµα της Ελλάδας, συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ Θανάσης Βασιλόγιαννης Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ Η περίπτωση του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συγκριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Ηλίας Νικολακόπουλος ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα