Ορισµοί της αναπηρίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορισµοί της αναπηρίας"

Transcript

1 1 Ορισµοί της αναπηρίας Όσα θα σας πω σήµερα είναι απόψεις που έχουνε εκφραστεί από άλλους ανθρώπους επιστήµονες και µη και που µου έχουνε κάνει νόηµα. Σε καµία περίπτωση δεν έχουνε την ισχύ απόλυτης αλήθειας, ούτε µπορώ να ισχυριστώ ότι κατέχω µια ολοκληρωµένη εικόνα για την αναπηρία. Ο όρος «αναπηρία» είναι ένας γενικός όρος που σηµατοδοτεί την επικοινωνία σε σχέση µε τα άτοµα µε λιγότερες ευκαιρίες λόγω των φυσικών / σωµατικών, και διανοητικών τους προσόντων. Αυτή η διαφορά σε ευκαιρίες προσόντα έχει προσεγγιστεί µε διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικά συστήµατα. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) η ανικανότητα (disability) είναι συνέπεια του µειονεκτήµατος έκπτωσης (impairment) όσον αφορά την απόδοση και την ικανότητα του ατόµου για δράση. Η αναπηρία (handicap = ελάττωµα), αντίθετα, δηλώνει την διάκριση στην οποία εκτίθεται το άτοµο ως αποτέλεσµα της έκπτωσης ή της ανικανότητας. Η ανικανότητα θεωρείται ως το αποτέλεσµα της έκπτωσης. Είναι ανεξάρτητη από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το άτοµο. Η ανικανότητα ενυπάρχει στο άτοµο, ενώ η αναπηρία είναι το αποτέλεσµα κοινωνικών παραγόντων. Σύµφωνα µε το σχήµα της ΠΟΥ ούτε η έκπτωση ούτε η ανικανότητα οδηγούνε απαραίτητα στην αναπηρία. Το αντίθετο όµως θεωρείται ως βέβαιο: ότι υπάρχει αιτιολογική σχέση µεταξύ αναπηρίας και έκπτωσης / ανικανότητας. Αν το άτοµο έχει µειονέκτηµα/έκπτωση και εποµένως ανικανότητα Αν το άτοµο θεωρείται ότι έχει αναπηρία το άτοµο είναι πιθανό να έχει αναπηρία στο περιβάλλον που ζει τότε θεωρείται σίγουρο ότι έχει µειονέκτηµα / ανικανότητα Οπτική (Σκοπιά παρατήρησης) Συστήµατα αντίληψης της αναπηρίας Οπτική - Σύστηµα αντίληψη της αναπηρίας ως υαδικοί κώδικες Ιατρικό σύστηµα Αρρώστια, έλλειµµα, δυσλειτουργία, έκπτωση, - Υγεία - Αρρώστια χρήζουσα θεραπείας Οικονοµικό σύστηµα Έλλειψη οικονοµικών πόρων, - Ικανότητα για πληρωµή Σύστηµα αγοράς εργασίας Νοµικό σύστηµα Σύστηµα αποκατάστασης Εκπαιδευτικό σύστηµα Σύστηµα της τέχνης αδυναµία πληρωµής, φτώχεια Εργασιακή ανικανότητα, αδυναµία εµπλοκής σε επικερδή δραστηριότητα Νοµική ανικανότητα, έλλειψη δικαιωµάτων / υποχρεώσεων Υποστήριξη / διόρθωση λειτουργικών ανικανοτήτων Μαθησιακές δυσκολίες, χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο Ασχήµια, ελλειµµατικό /ελαττωµατικό σώµα - Ανικανότητα για πληρωµή - Ικανότητα για εργασία - Ανικανότητα για εργασία - Λογική - Ακαταλόγιστο - Ικανότητα λειτουργίας - Ανικανότητα λειτουργίας - Εκπαιδεύσιµος/η - Μη εκπαιδεύσιµος/η - Οµορφιά - Ασχήµια

2 2 Κάθε µια από αυτές τις οπτικές µέσω των δυαδικών κωδίκων της αγνοεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των ΑΜΕΑ (Άτοµα ΜΕ Αναπηρία) που δεν ταιριάζουνε µε τους κώδικες που χρησιµοποιεί. Οι περιγραφές της κάθε οπτικής δεν µεταφράζονται σε περιγραφές οποιασδήποτε άλλης οπτικής. Πχ: Η περιγραφή / κώδικας «άρρωστος» δεν µπορεί να µεταφραστεί µε ακρίβεια σε κάποια από τις περιγραφές των υπόλοιπων οπτικών. Τρία µοντέλα αντίληψης της πραγµατικότητας της αναπηρίας Ιατρικό Ο τρόπος που βλέπει το ΑΜΕΑ αφορά: - το σώµα, τις λειτουργίες και δυσλειτουργίες του, - παρατηρήσεις για τις συνθήκες υγείας και παρεκκλίσεις από τις συνθήκες υγείας Οι λύσεις που προτείνει αφορούνε θεραπείες, αποκατάσταση, κλπ. εν προτείνει αλλαγές στις κοινωνικές δοµές ούτε στις στάσεις των µη ΑΜΕΑ ατόµων προς τα ΑΜΕΑ. Ατοµικο-Κοινωνικό Ο τρόπος που βλέπει το ΑΜΕΑ αφορά: - τη σχέση µεταξύ των ΑΜΕΑ και των άλλων ατόµων και τη στάση των µη ΑΜΕΑ προς τα ΑΜΕΑ. Οι λύσεις που προτείνει αφορούνε µια αλλαγή στις στάσεις των µη ΑΜΕΑ προς τα ΑΜΕΑ και θεραπείες, αποκατάσταση, κλπ. εν προτείνει αλλαγές στις κοινωνικές δοµές. Κοινωνικο-Πολιτικό Ο τρόπος που βλέπει το ΑΜΕΑ αφορά: - παρατηρήσεις για τις κοινωνικές δοµές που είναι πιο ισχυρές από τα άτοµα και που δίνουν µικρή σηµασία στις διαφορετικές ικανότητες και ανικανότητες των ατόµων Εστιάζοντας στις πρακτικές των κοινωνικών δοµών ως την κύρια αιτία της εµφάνισης της αναπηρίας, η λύση που προτείνει για την κοινωνική καταπίεση που υφίστανται τα ΑΜΕΑ, είναι να δοθούνε στα άτοµα µε ελαττωµένες ικανότητες ισότιµα και ευαίσθητα στις ατοµικές διαφορές πολιτικά δικαιώµατα. Η δοµή της κοινωνίας πρέπει να αλλάξει µακροπρόθεσµα αφού οι καταπιεστικοί µηχανισµοί που µετασχηµατίζουνε τις εκπτώσεις (ελαττωµένες ικανότητες) σε αναπηρίες είναι ενσωµατωµένοι σε κοινωνικές δοµές και όχι σε ιδέες ή στάσεις µεταξύ των µη ΑΜΕΑ και των ΑΜΕΑ. Παράδειγµα Όταν στις διάφορες υπηρεσίες δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλες συνθήκες που θα µπορούσανε να κάνουνε την πρόσβαση δυνατή για ένα ΑΜΕΑ κινητική (ράµπες για αναπηρικά οχήµατα, ανελκυστήρες, κατάλληλα διαµορφωµένη τουαλέτα, κλπ), όποια και να είναι η ιατρική βοήθεια που µπορεί να λαβαίνει ή όσο θετικές και να είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των µη ΑΜΕΑ προς αυτό, το ΑΜΕΑ δεν µπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία

3 3 Το Κοινωνικο-Πολιτικό µοντέλο υπογραµµίζει το γεγονός που συχνά ξεχνάµε ότι η ανικανότητα είναι κατασκευασµένη από τον άνθρωπο, ακολουθώντας τα χνάρια του πολέµου, των λιµών, της κοινωνικής κατάρρευσης και της φτώχειας. Το Κοινωνικο-Πολιτικό θεωρεί το µοντέλο της ΠΟΥ ως µια ελάχιστη τροποποίηση του ιατρικού µοντέλου αφού - παρ ότι δέχεται ότι η κοινωνία τροποποιεί τις συνέπειες των εκπτώσεων θεωρεί ότι η κύρια αιτία βρίσκεται σε περιορισµούς του οργανισµού του ΑΜΕΑ. Θεωρεί ως δευτερεύουσες ή ασήµαντες τις ιατρικές παρατηρήσεις που αφορούνε δυσλειτουργίες του ΑΜΕΑ, αφού βλέπει την αναπηρία ως ένα ζήτηµα που είναι σχετικό µόνο µε τις σχέσεις δύναµης και τον τρόπο οργάνωσης των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Όµως τα ΑΜΕΑ µπορούνε να λάβουνε ανακούφιση και βοήθεια και µε τις ιατρικές παρεµβάσεις σε επίπεδο του συγκεκριµένου οργανισµού του κάθε ατόµου και µε την αλλαγή στις στάσεις των µη ΑΜΕΑ προς τα ΑΜΕΑ Πόσο κοντά στην αντίληψη της πραγµατικότητας της αναπηρίας είναι αυτά τα µοντέλα? Θεωρία του Luhman. Το κάθε ένα µοντέλο ή σύστηµα έχει την δική του αντίληψη και περιγραφή της πραγµατικότητας των ΑΜΕΑ η οποία δεν σχετίζεται µε την πραγµατικότητα των υπολοίπων µοντέλων. Υιοθετώντας ένα σύστηµα / µοντέλο / οπτική αναγκαστικά περιορίζουµε την αντιληπτική µας ικανότητα και την κατανόησή µας µέσα στους σκοπούς του συγκεκριµένου συστήµατος / µοντέλου / οπτικής. Αυτά που είναι έξω από τους συγκεκριµένους σκοπούς µπορεί να παρατηρηθούνε µόνο από ένα/µια άλλο/η σύστηµα / µοντέλο / οπτική. Η πραγµατικότητα είναι σχετική µε την σκοπιά από την οποία την εξετάζουµε και όχι απόλυτη. Η ίδια η διαδικασία της παρατήρησης επηρεάζει την πραγµατικότητα, η οποία πριν την παρατήρηση είναι τελείως διαφορετική. Για να παρατηρήσουµε οτιδήποτε πρέπει να υιοθετήσουµε δυαδικούς κώδικες οι οποίοι είναι τεχνητοί διαχωρισµοί που διευκολύνουνε την παρατήρησή µας είναι σηµεία αναφοράς µας τα οποία επηρεάζουνε την πραγµατικότητα. Οι δυαδικοί κώδικες που χρησιµοποιεί το κάθε σύστηµα και µέσα από τους οποίους αποκτά την ταυτότητά του και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα συστήµατα, (πχ το ιατρικό σύστηµα αποκτά την ταυτότητά του µέσα από τον δυαδικό κώδικα υγεία αρρώστια) δεν µπορούνε να εφαρµοστούνε για την παρατήρηση του ίδιου του συστήµατος χωρίς να δηµιουργηθεί ένα παράδοξο (πχ όταν κάποιος ρωτήσει αν ο διαχωρισµός σε σωστό λάθος είναι σωστός, ή αν ο διαχωρισµός σε υγιές άρρωστο είναι υγιής, τότε δηµιουργεί ένα παράδοξο). Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ένας συνολικός τρόπος παρατήρησης ούτε ένας τρόπος παρατήρησης που να µην επηρεάζει την πραγµατικότητα. Παράδειγµα 1: Αυτό ισχύει και σε ατοµικό αισθητηριακό επίπεδο: ποτέ δεν είναι δυνατό να έχουµε την πλήρη εικόνα αυτού που υπάρχει εκεί έξω, αφού πάντα έχουµε τα τυφλά µας σηµεία τυφλά στην κυριολεξία σε κάθε εικόνα που βλέπουµε υπάρχει πάντα ένα τµήµα της το οποίο δεν βλέπουµε γιατί αντιστοιχεί στην ωχρά κηλίδα το σηµείο στο οποίο συγκλίνουνε οι οπτικές ίνες του

4 4 αµφιβληστροειδούς και σχηµατίζουνε την αρχή του οπτικού νεύρου. Αυτή την ιδιότητα του υγιούς µατιού εκµεταλλεύονται πολλές οφθαλµαπάτες τρυκ εικόνες που όταν µας ζητιέται να τις κοιτάξουµε µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, τότε κάποιο µέρος της εικόνας όπως µια κουκίδα, αντιστοιχεί στο σηµείο της ωχράς κηλίδας και ξαφνικά γίνεται αόρατη. Παράδειγµα 2: Μέχρι πριν 1-2 δεκαετίες, η οµοφυλοφιλία θεωρούνταν (έτσι την έβλεπαν) ψυχιατρική διαταραχή που έπρεπε να θεραπευτεί Μετά άλλαξε ο τρόπος που η ψυχιατρική βλέπει την οµοφυλοφιλία και γενικά θεωρείται φυσιολογική (εκτός από την περίπτωση που το άτοµο δεν νιώθει καλά µε αυτή του την σεξουαλική προτίµηση για το ίδιο φύλο που αυτό ακόµη θεωρείται ως διαταραχή). Φυσικά µεσολάβησαν πολλοί κοινωνικοί αγώνες, πολλά χρόνια παθολογικοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµου και «θεραπείας». Με µια αλλαγή στο ταξινοµικό σύστηµα (στον τρόπο που η ψυχιατρική βλέπει τις σεξουαλικές προτιµήσεις των ανθρώπων) όλοι οι πάσχοντες οµοφυλόφιλοι «έγιναν καλά» µέσα σε µια µέρα.. Ούτε η παρατήρηση ούτε η επικοινωνία σε σχέση µε την αναπηρία ήτανε πάντα η ίδια. Οι πρώτες περιγραφές της αναπηρίας αναπτύχθηκαν σε σχέση µε τα θρησκευτικά συστήµατα ( ήτανε θέληµα / τιµωρία / δοκιµασία κλπ σταλµένη από το Θεό - και εποµένως έπρεπε οι άλλοι πιστοί να αποδεχθούνε / ελεήσουνε / επικρίνουνε / αποπέµψουνε κλπ τα ΑΜΕΑ) και αργότερα έγινε θέµα στην ιατρική επιστήµη. Οι προσπάθειες των ΑΜΕΑ και των οργανώσεών τους για να συµπεριληφθούνε σε άλλα συστήµατα όπως το νοµικό, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης κλπ., ήταν µια πρόκληση στις προηγούµενες κυρίαρχες παρατηρήσεις / σκοπιές για την αναπηρία. Καµία / κανένα από τις/α παραπάνω οπτικές / συστήµατα / µοντέλα δεν µπορεί να συγκριθεί µε άλλη/ο, ούτε να θεωρηθεί ως καλύτερη/ο. Καθέ µια/ένα κάνει τις δικές του/της απλουστεύσεις και διαχωρισµούς και έχει τα δικά του/της ελλείµµατα. Ζούµε σε ένα κόσµο µε πολλαπλές πραγµατικότητες. Ψυχολογική επίδραση της αναπηρίας στην προσωπικότητα Η «αναπηρία» µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στην προσωπικότητα του ΑΜΕΑ έτσι λένε τα εγχειρίδια της ιατρικής, ψυχιατρικής και ψυχολογίας, και αυτό έχει νόηµα γιατί δεν είναι κάτι φανταστικό η αναπηρία, είναι µια πραγµατικότητα από όποια σκοπιά και να την δει ο καθένας. Οι επαγγελµατίες των διαφόρων ειδικοτήτων έχουµε να προσφέρουµε την συνδροµή µας όταν µας ζητιέται και µας δίνεται η ευκαιρία να την παρέχουµε, µε όποιο τρόπο θεωρεί το κάθε ΑΜΕΑ και η οικογένειά του ως κατάλληλο. Να θυµόµαστε όµως πάντα πως η προσωπικότητα δεν καθορίζεται µόνο από την αναπηρία και τις επιδράσεις της και πως όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι έχουµε απίστευτα αποθέµατα που συνεχώς µπορεί να αυξηθούνε και να εξελιχθούνε µε την προσπάθεια του κάθε ατόµου (ΑΜΕΑ ή µη) και µε τη συνδροµή άλλων ανθρώπων.

5 5 Ανοιχτά ερωτήµατα για το µέλλον προκλήσεις - προσκλήσεις - Να βρεθούνε νέοι τρόποι για να απαλλαγούµε από / ή να περιορίσουµε την επιλεκτικότητα («παρωπίδες», «στενή» παρατήρηση και περιγραφή που σχετίζεται µε τους δυαδικούς κώδικες) η οποία χαρακτηρίζει κάθε οπτική και περιγραφή σχετική µε την αναπηρία σε µια λειτουργικά διαφοροποιηµένη κοινωνία όπου κάποιοι έχουνε σαφείς ρόλους (δάσκαλοι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, γιατροί κλπ). Μια Κυρία που είχα κάποτε το προνόµιο και την τιµή να ζητήσει την συνδροµή µου στον αγώνα που έκανε για να βοηθήσει το παιδί της, µου είπε πως πήρε πολύ µεγάλη δύναµη και στήριξη όταν ο πνευµατικός της της είπε πως Αυτά τα παιδιά είναι Άγγελοι που ζούνε ανάµεσά µας. - Αποµένει στον καθένα µας να σκεφτεί και να φανεί από τις προσπάθειες ανθρώπων σαν όλους εµάς που συµµετέχουµε σε συζητήσεις σαν και αυτή, αν η κοινωνία µας και οι ζωές µας µπορούν να χωρέσουν τέτοιους Αγγέλους. Σας δίνω δυο ιστορίες που βρήκα µέσω του διαδικτύου, για να τις διαβάσετε µόνοι σας και να βγάλετε µέσα από αυτές τα δικά σας συµπεράσµατα για την αναπηρία. H Ιστορία του Ντάνιελ: Το όνοµά µου είναι ο Ντάνιελ Χάρυ. Είµαι 23 ετών και έχω µυϊκή δυστροφία (Μ ) τύπου Duchenne (µια πολύ σπάνια πάθηση από την οποία παραλύουν σταδιακά όλοι οι µυς και το άτοµο καταλήγει στο θάνατο ως περίπου 25 ετών). Έχω αντιληφθεί συχνά στη ζωή µου πως οι άλλοι θεωρούνε τους ανθρώπους που έχουνε Μ Duchenne και καταφέρνουν πράγµατα στη ζωή τους, ως χαρισµατικούς. Θέλω να αµφισβητήσω αυτήν την πεποίθηση και να της βάλω µια διαφορετική οπτική. Πριν µερικά χρόνια ήµουν αντιπρόσωπος του Queensland σε κάποιους αγώνες για άτοµα µε αναπηρίες και είχαµε έναν φιλοξενούµενο οµιλητή που άνοιξε τους αγώνες µε ένα σχόλιο όλοι οι αθλητές είναι εµπνευσµένοι και ιδιαίτεροι άνθρωποι. Αλλά σκέφτηκα, " αυτό δεν είναι η δική µας περίπτωσή, δεν είµαστε ιδιαίτεροι, είµαστε ανθρώπινα όντα που συγκεντρωνόµαστε για να παίξουµε αθλητικά παιχνίδια όπως οποιοιδήποτε άλλοι." Κάποιοι άνθρωποι µπορεί να σκεφτούν ότι είµαι χαρισµατικός, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο που έχουν επικρατήσει σε πολύ πιο σκληρές καταστάσεις από αυτές που θα πρέπει να αντιµετωπίσω εγώ στη ζωή µου. Αισθάνοµαι ότι αυτή η στάση µε έχει βοηθήσει πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής µου. Όπως ήδη ξέρετε, η µυϊκή δυστροφία είναι µια φοβερή ασθένεια και µπορεί να ασκήσει πολύ αρνητική επίδραση στις ζωές των ανθρώπων. Εντούτοις ο αλάϊ Λάµα έχει κάποιες πολύ χρήσιµες συµβουλές. Λέει: Η θεώρηση των προβληµάτων από διαφορετικές γωνίες πραγµατικά ελαττώνει το ψυχικό φορτίο. Κάθε γεγονός έχει πολλές πτυχές και φυσικά ένα γεγονός µπορεί να ε ιδωθεί από πολλές διαφορετικές γωνίες. Είναι πολύ σπάνιο ή σχεδόν αδύνατο ένα γεγονός να είναι αρνητικό από όλες τις απόψεις. Εποµένως, είναι χρήσιµο όταν συµβαίνει κάτι να προσπαθήσει κανείς να το εξετάσει από διαφορετικές γωνίες ώστε

6 6 έπειτα µπορεί να δει τις θετικές ή ευεργετικές πτυχές του. Επιπλέον, εάν κάτι δύσκολο συµβαίνει, είναι πολύ χρήσιµο αµέσως να γίνει µια σύγκριση µε κάποιο άλλο δύσκολο γεγονός ή µε δύσκολα γεγονότα της ζωής άλλων ανθρώπων ή άλλων εθνών. Αυτό είναι επίσης πολύ χρήσιµο στη διατήρηση της γαλήνης του µυαλού /της ψυχής σας. Τα πρώτα δύο σηµαντικά θετικά στη ζωή µου είναι ότι έχω γεννηθεί σε µια οικογένεια µε δύο φανταστικούς γονείς και ότι γεννήθηκα στην Αυστραλία. Αυτά τα δύο θετικά µου έχουν δώσει µια σηµαντική θεµέλια λίθο για να πετύχω αυτά που έχω επιτύχει. Εάν γεννηθείτε µε ειδικές ανάγκες / αναπηρία, η Αυστραλία είναι η καλύτερη χώρα για να ζήσετε. Έχουµε ένα σύστηµα στο οποίο µπορείτε να µιλήσετε και να παλέψετε για αυτό που πιστεύετε. Σηµαντικά επιτεύγµατα στη ζωή µου είναι: Ταξίδεψα στο Σύδνεϋ, τη Μελβούρνη, την Καµπέρρα, το Περθ και την Αδελαϊδα αντιπροσωπεύοντας το Queensland σε αγώνες για άτοµα µε αναπηρίες από Επιλέχθηκα για να αντιπροσωπεύσω την Αυστραλία σε αγώνες για ΑΜΕΑ το 1992 Τελείωσα το λύκειο Έκανα εκπαίδευση στον κλάδο διοίκησης ενώ ταυτόχρονα εργαζόµουνα για δύο χρόνια Αυτήν την περίοδο φοιτώ στο πανεπιστήµιο Παρακολούθησα ακόµη ένα σεµινάριο για 1,5 χρόνο Πήγα για µια εβδοµάδα στο νησί Moreton Πήγα στη Νέα Ζηλανδία Πήγα στο αυστραλιανό ανοικτό πρωταθλήµατα τένις Πήγα στο Rockhampton µε τραίνο Πηγαίνω διακοπές κάθε χρόνο Παίζω αθλήµατα µε αναπηρική καρέκλα δύο φορές το µήνα Ήµουνα µέλος µιας επιτροπής (MACS) για αθλήµατα για ΑΜΕΑ. Πιστεύω ότι είναι σηµαντικό οι γονείς να αντιµετωπίζουνε τα παιδιά µε Μ Duchenne όπως οποιονδήποτε άλλο. Έχω δει γονείς που έχουν βλάψει το χαρακτήρα και την ανάπτυξη των παιδιών τους µε το να είναι υπερπροστατευτικοί και µε το να κρύβουνε από τα παιδιά τους τις πραγµατικότητες της ζωής. Αυτό δεν είναι ευεργετικό για το παιδί, επειδή το παιδί µε Μ πρέπει να αντιµετωπιστεί όπως ένα συνηθισµένο άτοµο. Ένα άλλο πράγµα που πιστεύω, είναι ότι ο θάνατος θα έπρεπε να είναι κάτι για το οποίο ένα νεαρό άτοµο µε Μ Duchenne πρέπει να ενηµερωθεί και να ενθαρρυνθεί να µιλήσει θετικά και ώριµα. Οι άνθρωποι αγνοούν συχνά την ιδέα του θανάτου επειδή την φοβούνται οι ίδιοι. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται κακό, είναι τόσο φυσικό όπως και η γέννηση. Μπορεί να έχω χάσει µερικές ευκαιρίες λόγω της αναπηρίας µου αλλά µπορώ να σας βεβαιώσω ότι έχω ζήσει, και ζω, µια φανταστική ζωή. Εάν στους ανθρώπους µε MD Duchenne δίνεται η κατάλληλη υποστήριξη από την οικογένειά τους και την κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο να µη µπορούν να συµβάλουν

7 7 στην κοινωνία και να ζήσουν µια ικανοποιητική ζωή. Θα επιθυµούσα να τελειώσω αυτήν την ιστορία µε λίγες επιπλέον χρήσιµες συµβουλές: Όπως ένας µεγάλος ινδός µελετητής είπε: "Εάν υπάρχει ένας τρόπος να υπερνικηθεί το βάσανο, τότε δεν υπάρχει καµία ανάγκη να ανησυχείς εάν δεν υπάρχει κανένας τρόπος να υπερνικηθεί το βάσανο, τότε δεν χρησιµεύει σε τίποτε η ανησυχία." Αυτό το είδος λογικής τοποθέτησης είναι πολύ χρήσιµο. - Ντάνιελ Χάρυ, 2002 Μπρίσµπεϊν, Αυστραλία Η ιστορία του Σκοτ: Θεωρούµαι ένα µέσο ή όπως λέγεται "κανονικό άτοµο". Όχι ότι όλα τα άτοµα είναι κανονικά. Σκέφτοµαι πως θέλω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν όπως: κάποιον να αγαπάω, µια επιτυχηµένη ζωή, να καταφέρω να βρω τι νόηµα έχει αυτό το µπερδεµένο πράγµα που καλούµε "ζωή", και το πιο σηµαντικό, να διασκεδάζω. Συγγνώµη που ξέχασα να συστηθώ. Το όνοµά µου είναι Σκοτ Χάρυ. Είµαι 26 ετών και ζω σε ένα προάστιο που λέγεται λόφοι Έβερτον στην καλύτερη πόλη στον κόσµο, το Μπρίσµπαν, του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Ζω µε τους γονείς µου Κάρµελ και Πίτερ, τον αδελφό µου Ντάνιελ, και τη γάτα µου Σόξι. Έχω επίσης µια µεγαλύτερη αδελφή την Κίµ που είναι παντρεµένη και ευτυχισµένη µε την οικογένειά της. Παρακολούθησα ένα ιδιωτικό καθολικό δηµοτικό σχολείο και ολοκλήρωσα το γυµνάσιο το Πέρασα 2 χρόνια αρχίζοντας και εγκαταλείποντας διάφορα σεµινάρια. Βρήκα τελικά µια σειρά µαθηµάτων για διοίκηση γραφείου την οποία ολοκλήρωσα και έπειτα δούλεψα για µερικά χρόνια ως βοηθός λογιστή. Ένα από τα µεγάλα πάθη της ζωής µου είναι ο αθλητισµός, από κάθε άποψη είτε παίζοντας, βλέποντας, διαβάζοντας ή λογοµαχώντας µε τον αδελφό µου. Έχω αντιπροσωπεύσει το Κουίνσλαντ σε αθλήµατα όπως το χόκεϋ, το ράγκµπι και το ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 περίπου ετών και αυτό µου επέτρεψε να ταξιδέψω σε όλη την Αυστραλία. Έχω ταξιδέψει επίσης στη Νέα Ζηλανδία για να αγωνιστώ. Το αγαπηµένο µου άθληµα για να παίζω είναι το χόκευ και το αγαπηµένο µου άθληµα για να βλέπω είναι το ράγκµπι. Απολαµβάνω επίσης τα αθλήµατα µε µηχανές και το 1996, ήµουν σε θέση να εκπληρώσω ένα όνειρο ζωής και να παρευρεθώ στο µεγαλύτερο αγώνα της Αυστραλίας, το Μπάθχερστ Ένα άλλο ενδιαφέρον µου στη ζωή είναι οι άνθρωποι. Μπορεί να πάω σε έναν κινηµατογράφο µε τους φίλους ή να κάνω µια απλή συζήτηση. Αγαπώ επίσης τα βιβλία από τους δύο αγαπηµένους συγγραφείς είναι ο Στίβεν Κίνγκ και ο Ντίν Κούντζ. εν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το να ξεφεύγω µε µια καλή ιστορία τρόµου. υστυχώς, σ' αυτό το στάδιο της ζωής µου, δεν έχω κοπέλα. Έτσι όποιες δεσποινίδες

8 8 είστε µόνες εκεί έξω, σιγουρευτείτε ότι δεν θα διστάσετε να µου τηλεφωνήσετε. Άλλα ενδιαφέροντα πράγµατα που έχω κάνει περιλαµβάνουν: κολύµβηση µε αναπνευστήρα στο µεγάλο φράγµα της περιοχής µου, συµµετοχή σε µια οµάδα εξερεύνησης και σε δραστηριότητες όπως η κωπηλασία και το κανό. Ήµουν σε διάφορες αθλητικές επιτροπές τα τελευταία χρόνια και έχω γράψει ακόµη και ένα βιβλίο. Και αυτά είναι τα βασικά. Όπως µπορείτε να δείτε, µου αρέσει να διασκεδάζω, πράγµα που σκέφτοµαι ότι πολλοί άνθρωποι δεν ξοδεύουν αρκετό χρόνο για να κάνουν. Θεωρούµαι ένα µέσο αρσενικό 20+ ετών που προσπαθεί να περνάει καλά. Εκείνοι από εσάς που διαβάζετε προσεκτικά, αρχίζετε πιθανώς να αναρωτιέστε εάν πρόκειται να αναφέρω τίποτα για τη µυϊκή δυστροφία. Αυτό που θέλησα να εξηγήσω στο πρώτο µισό της ιστορίας µου, είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγµατα σε κάποιον µε M από το να έχει Μ. Οµολογουµένως, είχε µια τεράστια επιρροή στη ζωή µου, αλλά έχω προσπαθήσει πάντα να κάνω όσο περισσότερα µπορώ, παρά την προφανή αναπηρία µου. Για πολλούς ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένων των γιατρών µου, η M ήταν πάντα µια ποινή θανάτου. Όταν διαγνώστηκα µε M, ειπώθηκε στους γονείς µου ότι δεν θα ζούσα πολύ µετά από την ηλικία 15. Όµως αυτή η εποχή ήταν 11 χρόνια πριν και είµαι ακόµα εδώ παλεύοντας και προσπαθώντας να γελάω. Πραγµατικά, έχω µερικά αστεία για σας. - Γιατί ο τύπος µε τη M πήγε στο εστιατόριο θαλασσινών; Επειδή άκουσε ότι πωλούσαν µύδια / µυς (στα αγγλικά τα µύδια και οι µυς προφέρονται και γράφονται µε παρόµοιο τρόπο [µάσλς] mussels muscles). Μακάρι και να ήταν µόνο τόσο εύκολο - Γιατί ο τύπος µε τη M έπινε ελαφριά (light) µπύρα; Επειδή δεν µπορούσε να σηκώσει µια βαριά µπύρα. Επιστρέφοντας στα σοβαρότερα θέµατα, η M είναι οτιδήποτε άλλο από «ένα σενάριο της χειρότερης περίπτωσης». Μπορώ να δω, να ακούσω, να αγγίξω, να δοκιµάσω, να µυρίσω, και µπορώ να σκεφτώ καθαρά (αν και αυτό είναι αµφισβητήσιµο ). Έχω µια από τις καλύτερες και πιο υποστηρικτικές οικογένειες στον κόσµο, ζω σε µια από τις καλύτερες χώρες στον κόσµο και έχω ένα από τα καλύτερα πράγµατα στον κόσµο... τη δυνατότητα να γελάω. Μην µε παρεξηγείτε, η ζωή µου έχει τις προκλήσεις της και τα πράγµατα για µε δεν γίνονται ευκολότερα. Αλλά προσπαθώ πάντα να κοιτάζω τα θετικά, όχι τα αρνητικά. Μερικές φορές είναι ουσιαστικά αδύνατο να φανεί το θετικό σε όλα, αλλά εάν υπάρχει ένα πράγµα που έχω µάθει στη σύντοµη διάρκεια της ζωής µου, είναι ότι τα θετικά µπορούν να βγουν ακόµη και από τις πιο αρνητικές περιστάσεις. Εάν υπάρχει κάτι που θα επιθυµούσα καθένας να πάρει από την ανάγνωση αυτή, είναι να θυµάστε ότι η ζωή είναι ένα δώρο και πρέπει να ζήσουµε όσο περισσότερο µπορούµε τη ζωή που έχουµε, ακόµα κι αν έχει περισσότερες προκλήσεις από τη ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων. Εάν τα βλέπετε όλα ως εµπειρίες µάθησης, τότε η MD είναι µια από τις µεγαλύτερες ευκαιρίες που µπορείτε να έχετε για να µάθετε για τον

9 9 εαυτό σας. Θέλω να πω στους γονείς των πιο µικρών παιδιών µε M ότι παρά τις προφανείς δυσκολίες, µπορούν ακόµα να απολαύσουν τη ζωή και πολλά ακόµα µπορούν να επιτευχθούν. Αλλά αυτά µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε πολύ επιµονή. Υπάρχουν διάφορα πράγµατα που σκέφτοµαι ότι ήταν εξαιρετικά ευεργετικά στο να µε βοηθήσουν να φτάσω ως εδώ στη ζωή µου. Το πρώτο και σηµαντικότερο πράγµα είναι µια θετική στάση. Ένα άλλο είναι να παλεύεις για αυτό που δικαιούσαι. Αλλά προσοχή, σιγουρευτείτε ότι επιλέγετε τις µάχες σοφά, µην σπαταλάτε ενέργεια σε ανώφελες αιτίες, όπως την προσπάθεια να αποκτηθεί µια παραλία πλήρως προσβάσιµη µε αναπηρική καρέκλα. Εάν η κινητοποίησή σας είναι σωστή, «πατήστε πόδι» και συνεχίστε, θα βρείτε το στόχο τελικά. Η «σκουριασµένη ρόδα» θα αρχίσει να «λαδώνεται». Μερικές φορές πρέπει ακριβώς να «ουρλιάξετε» όσο πιο δυνατά µπορείτε για να προχωρήσετε. Άλλα πράγµατα που µε έχουν πραγµατικά βοηθήσει είναι: Φυσιοθεραπεία και κολύµπι για 20 λεπτά ηµερησίως. ιακοπές πηγαίνω διακοπές τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Το να µην φοβάµαι να ζητήσω και να δεχτώ βοήθεια. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πρόθυµοι να βοηθήσουν. Αλλά σιγουρευτείτε ότι ενηµερώνετε τους ανθρώπους για το ΤΙ ακριβώς βοήθεια χρειάζεστε. Το να έχω τακτική επαφή µε άλλους που περνούν τα ίδια πράγµατα µε εµένα. Βοηθά να ξέρετε ότι δεν είστε µόνοι. Το να παραµένω ενεργός. Ο αθλητισµός µε καροτσάκι είναι πολύ καλός για µένα. Και τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, µια πολύ ενθαρρυντική οικογένεια κάνει µεγάλη διαφορά. Η Μ δεν είναι ένα εύκολο πράγµα για να ζήσεις µαζί του, αλλά παίρνεις από τη ζωή µόνο ότι επενδύεις σε αυτή. Μην κατηγορείς άλλους ανθρώπους για το πώς είναι τα πράγµατα... η ζωή είναι πάρα πολύ σύντοµη. Εκµεταλλέψου πλήρως το σήµερα, να είσαι καλός προς τους άλλους και συνέχισε να χαµογελάς. Λοιπόν, αυτά είναι σχεδόν όλα που είχα να πω. Μόνο ένα τελευταίο πράγµα θέλω να πω, ότι έχω γράψει ένα βιβλίο για το πώς µεγαλώνω µε τη M. εν το τέλειωσα ακόµα, αλλά ελπίζω να το έχω έτοιµο για να το στείλω σε ενδεχόµενους εκδότες µέχρι το τέλος του έτους. Παραµείνετε συντονισµένοι! - Σκοτ Χάρι, 2002 Μπρίσµπεϊν, Αυστραλία Πηγές Michailakis, D., 2003, The Systems Theory Concept of Disability: One is not born a disabled person; one is observed one, Disability and Society, vol. 18, No.1, pp Συζητήσεις µου µε ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους

10 10 Επιρροές - ιευθυνόµενη από τον πελάτη και ενηµερωµένη από το αποτέλεσµα προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, - Αφηγηµατική προσέγγιση στην συστηµική ψυχοθεραπεία, - Κοινωνικός κονστρακσιονισµός στην συστηµική ψυχοθεραπεία - Θεωρία του χάους και της πολυπλοκότητας ανιήλ ανιλόπουλος, Παιδοψυχίατρος Εισήγηση στο πρόγραµµα Εξειδίκευσης Εκπαιδευτικών που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο από τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων ΑµεΑ «Το Εργαστήρι», από τις ως τις στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.4, Κατηγορία Πράξεων Α Έργο «ΣΤΕΡΞΙΣ» - ηµιουργία προϋποθέσεων για την σχολική ενσωµάτωση, την αποτελεσµατική εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή νοητικά υστερούντων ατόµων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-52. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-52. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-52 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 8 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου

Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου Ημερομηνία 28/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://agrinio-life.gr/ Ιουλία Ιωάννου http://goo.gl/kpy6j7 Η Μαρίνα Γιώτη στο agrinio-life Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου 171 Views July 28, 2015 No Comments

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Simerini 21/02/2010 ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΖΑ Πόσο φεµινίστριες είναι οι Κύπριες; Κάποτε µιλούσαµε για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Τελικά, εν έτει 2010, το ωραίο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία 1 4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία «Αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώνει στα βουνά, θα περάσεις μια ζωή πιστεύοντας πως το ψάρι είναι ηλίθιο» έλεγε Αϊνστάιν και μ έκανε να σκεφτώ, πόσοι

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙ ΙΟ Χ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙ ΙΟ Χ ΜΥΪΚΗ ΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE Τι είναι η µυϊκή δυστροφία (Μ ) τύπου Duchenne; Υπάρχουν πολλοί τύποι Μ και όλοι προκαλούνται από ελαττώµατα στα γονίδια (οι κληρονοµικές µονάδες που µεταβιβάζουν οι γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου 1 Από το Παράρτημα: SOLUTIONS FOR BULLYING IN PRIMARY SCHOOLS της Sue

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 08:00 Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

24ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2016 Αθήνα, 24-25/9/2016

24ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2016 Αθήνα, 24-25/9/2016 24ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2016 Αθήνα, 24-25/9/2016 Συνεργασία και συμπεριφορά διαιτητών πριν τον αγώνα Εισηγητής: Μαυρικίδης Σταύρος Πρόεδρος ΟΔΒΕ & ΤΕΔ/ΟΔΒΕ Το άθλημα της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοθεραπεία και θέματα σεξουαλικής ταυτότητας. Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.Sc., Ph.D., Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Ψυχοθεραπεία και θέματα σεξουαλικής ταυτότητας. Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.Sc., Ph.D., Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) Ψυχοθεραπεία και θέματα σεξουαλικής ταυτότητας Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.Sc., Ph.D., Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Οι βασικές κατηγορίες θεωριών για την ομοφυλοφιλία Φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό ολυμβητήριο. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του. εκδήλωση

Κλειστό ολυμβητήριο. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του. εκδήλωση Κ N Κλειστό ολυμβητήριο εκδήλωση ίκαιας Αγωνία αλλά και χαμόγελα πριν τους αγώνες. Κάποτε στα βουρκωμένα νερά του μικρού λιμανιού της Ρεθύμνης, λίγες δεκάδες νεαρά παιδιά προπονιώμαστε για να λάβομε μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση;

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Στο ερωτηµατολόγιο των εµπλεκοµένων της σχολικής χρονιάς 2010-2011 απάντησαν 16 παιδιά: 6 Αγόρια και 10 κορίτσια. Από αυτά τα 8 ήταν από την Α τάξη, τα 6 από τη Β και το 1 από τη Γ τάξη. Τα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα