ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ηµεροµηνία: ΤΡΙΤΗ , ιοργάνωση: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Οδός Αγίου Σπυρίδωνα, Αιγάλεω, Αθήνα Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, Ph.D.,(London School of Economics), Καθηγητής 1

2 Ο ρόλος της Εταιρικής ιακυβέρνησης στην Σύγχρονη Επιχείρηση Μαριαλένα Αγοράκη Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Η µορφή και η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει δεχθεί πλήθος σηµαντικών αλλαγών, που ωθούν στη µελέτη θεµάτων όπως αυτά της εταιρικής διακυβέρνησης, κερδοφορίας, αποτελεσµατικότητας/αποδοτικότητας, ανταγωνισµού και µεταρρύθµισης. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης σχετίζεται πρώτιστα µε τις δοµικές αλλαγές, την καινοτοµία και την παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, τον αντίκτυπο των πρόσφατων εταιρικών σκανδάλων αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχει η εταιρική διακυβέρνηση στο σύνολο της οικονοµίας µιας χώρας. εξιότητες των Εργαζοµένων και Απασχόληση Σοφία Ασωνίτου ΤΕΙ Αθήνας, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Τα προσόντα που έχουν οι υποψήφιοι εργαζόµενοι επηρεάζουν την ικανότητά τους να αναζητήσουν αλλά και να διατηρήσουν µια απασχόληση. Επίσης οι δεξιότητες και οι ικανότητες των εργαζοµένων επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη των κοινωνιών, την ικανότητα για καινοτοµία και τελικά το βιοτικό επίπεδο όλων. Για αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η παγκόσµια κοινότητα δίνουν µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη των προσόντων των πολιτών. Η συνεισφορά και η ευθύνη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι σηµαντική και καθοριστική για τις εξελίξεις. 2

3 Προκλήσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Γαβριήλ Αµίτσης Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας αποτελεί βασικό µηχανισµό αφενός ενίσχυσης των κοινωνικών επενδύσεων, αφενός προώθησης στρατηγικών ένταξης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Υπό το πρίσµα αυτό, η εισήγηση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα βασικά ζητήµατα: Πως οριοθετείται η κοινωνική επιχειρηµατικότητα; Πως έχει αναπτυχθεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα της ύφεσης; Πως παρεµβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιές είναι οι βασικές προκλήσεις ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα; ιερευνώντας τη Στάση και τη Συµπεριφορά των Καταναλωτών Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας την Περίοδο της Κρίσης: Μια Εµπειρική Μελέτη στον Κλάδο των Supermarkets Απόστολος Γιοβάνης, Χρήστος Φράγκος Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες αξιολόγησης της εικόνας των καταναλωτικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και του προσδιορισµού των προθέσεων επαναγοράς των καταναλωτών αντίστοιχων προϊόντων. Στους παράγοντες εντάσσονται, η εικόνα του καταστήµατος, που εκφράζεται µέσω της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόµενοι στο κατάστηµα, της εµφάνισης των εγκαταστάσεων και της ποιότητας/αξίας των προϊόντων που εµπορεύεται, τα διάφορά είδη κινδύνων που σχετίζονται µε την κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τέλος η στάση του καταναλωτή για την τιµή του προϊόντος. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου σε 560 καταναλωτές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, πρόεκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 1) Σε ότι αφορά την εικόνα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αυτή ενισχύεται από την εικόνα του καταστήµατος και την χαµηλή των τιµή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και αποµειώνεται, σε µεγάλο βαθµό, από την αντίληψη για τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση των προϊόντων αυτών. Σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 3

4 καταναλωτών, η εικόνα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται αρνητικά από το µορφωτικό επίπεδο και θετικά από την η οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών, 2) Αναφορικά µε την πρόθεση επαναγοράς, η εικόνα του προϊόντος και η χαµηλή τιµή του επηρεάζουν θετικά την πρόθεση επαναγοράς, ενώ οι κίνδυνοι κατανάλωσης αρνητικά. Η εικόνα του καταστήµατος δεν βρέθηκε να παίζει άµεσο ρόλο στην πρόθεση επαναγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, διατηρείται η σηµασία και ο ρόλος του µορφωτικού επιπέδου και της οικογενειακής κατάστασης και προστίθεται η αρνητική επίδραση της ηλικίας του καταναλωτή και η θετική επίδραση της συχνότητας αγορών από το σουπερµάρκετ. Στο τέλος της εργασίας οι επιστηµονικές και πρακτικές επιπτώσεις των παραπάνω αποτελεσµάτων στον τοµέα της στρατηγικής µάρκετινγκ λιανεµπορίου συζητούνται διεξοδικά και παρατίθενται προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Startup Events, Accelerators, Incubators & Co-Working places στην Ελλάδα Βίκυ Κατσώνη Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη : Η άνοδος της κουλτούρας επιχειρηµατικότητας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πέραν της δηµιουργίας µίας συστηµατικής αγοράς venture capital επενδύσεων και της ανάδειξης πολλών νέων τεχνολογικών startups, δηµιούργησε αρκετές ευκαιρίες και δρώµενα που βοηθούν στην ανάπτυξη των υποδοµών υποστήριξης των νέων επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών. Η εργασία αναφέρεται στην δηµιουργία και ενίσχυση των Startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεσµού των "θερµοκοιτίδων" επιχειρήσεων οι οποίες υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις παρέχοντας πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνολογία, συµβουλευτική υποστήριξη, χώρους εγκατάστασης κ.α. Επίσης γίνεται αναφορά και στους συνεργατικούς χώρους εργασίας της Ελλάδος, καθώς και δίνονται παραδείγµατα από τον κλάδο του Τουρισµού. Startups: ένα οικοσύστηµα που άνθισε τον καιρό της κρίσης Βασίλης Κέφης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα ηµόσιας ιοίκησης Παναγιώτα Ξανθοπούλου, Υποψήφια ιδάκτωρ Τµήµατος ηµόσιας ιοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Η «κρίση» συνιστά πλέον µια επαναλαµβανόµενη ονοµασία για τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η Ευρώπη τη τελευταία πενταετία. Στη περίπτωση της Ελλάδας συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε το φαινόµενο της ανεργίας που καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίσουν οι νέοι της χώρας ειδικότερα (60%) αλλά και οι πολίτες της εν γένει, µε το 60% να δηλώνουν ότι ζουν υπό το φόβο της φτώχειας. Ωστόσο, σε µια χώρα που βιώνει για πέµπτη συνεχή χρονιά µια µεγάλη κοινωνικοοικονοµική κρίση, αναδύονται συνεχώς νέοι επιχειρηµατίες, αυτοδηµιούργητοι και παραγωγικοί, βασισµένοι µόνο στην εφευρετικότητα και στο ταλέντο τους, οι οποίοι ιδρύουν υγιείς και καινοτόµες επιχειρήσεις, φέρνοντας την Ελλάδα στην 91 η θέση στο δείκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας την περίοδο (ενώ το βρισκόταν στην 96 η ).Όταν ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων παγκοσµίως 4

5 κλείνουν τις πόρτες τους, αυτό για µια σηµαντική µερίδα ανθρώπων λειτουργεί ως κίνητρο να διεκδικήσουν µια θέση στην αγορά έχοντας ως κινητήριο δύναµη τις καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες τους. Πρόκειται για τους ιδρυτές των λεγόµενων «νεοφυών επιχειρήσεων», γνωστών ως startups,οι οποίες κατόρθωσαν πέραν της βελτίωσης των οικονοµικών µεγεθών της χώρας, να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες από αυτές των ήδη εν ενεργεία εταιρειών. Συγκεκριµένα, το 2010 ιδρύθηκαν 16 startups, αριθµός ο οποίος το 2013 σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, χαρακτηρίζοντας τη διετία ως τη «χρονιά των startups» καθώς κατάφεραν να προσελκύσουν επενδύσεις συνολικού ύψους 55 εκατ. δολαρίων (µόνο το 2013). Αξίζει να τονισθεί ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν ταυτίζονται εννοιολογικά µε τις νεοφυείς, καθώς οι νεοφυείς είναι νεοσύστατες αλλά οι νεοσύστατες δεν είναι κατ ανάγκη νεοφυείς. Οι startups είναι µια ειδική κατηγορία επιχειρηµατικότητας η οποία εµπεριέχει το στοιχείο της µοναδικότητας και της καινοτοµίας. Σαφώς, το µέγεθος της συνεισφοράς τους στην ανατροπή του συνολικού κλίµατος της ύφεσης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια. Παρόλα αυτά, το κίνηµα των startup-ers κατάφερε να παραδειγµατίσει και να «ξεσηκώσει» µια νέα γενιά που βρισκόταν σε αδιέξοδο, συνεισφέροντας παράλληλα στην ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. Εν κατακλείδι, η επιχειρηµατικότητα ως µια διαδικασία δηµιουργίας στηρίζεται σε δύο πυλώνες: στο όραµα και στη δηµιουργία µιας νέας στρατηγικής αρχιτεκτονικής, όπου η δηµιουργικότητα (creativity) και η καινοτοµία (innovation) έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Εποµένως, πρέπει να είναι συνυφασµένη µε προοπτικές ανάπτυξης και όχι µε τη διαχείριση υπαρχουσών πρακτικών. Απαιτεί ανάληψη κινδύνου, νέες ιδέες, σαφείς κινήσεις, δικτύωση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κατάλληλο µάνατζµεντ, «επαναστατική» σκέψη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Εάν όλα αυτά συνδυαστούν µε την ανεύρεση της κατάλληλης χρηµατοδότησης, µια σκέψη που ίσως φαινόταν απίθανη, ανέφικτη και µακροχρόνια, αποδειχθεί ρεαλιστική, εφικτή και άµεσα εφαρµόσιµη. Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηµατικότητα, startups (νεοφυείς επιχειρήσεις), ανεργία, ανταγωνιστικότητα, καινοτοµία, ιδέες, θέσεις εργασίας, χρηµατοδότηση. Οικονοµική Κρίση, Επιχειρηµατικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη: Μια ιερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονοµίας Γεώργιος Μ. Κορρές 1 και Αικατερίνη Κόκκινου 2 1 Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2 Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,ΤΕΙ Αθήνας Η οικονοµική κρίση σήµερα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ιδιαίτερα για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η Ευρωζώνη αντιµετωπίζει µια κρίση, τόσο δηµόσιου χρέους, όσο και δηµόσιων ελλειµµάτων, ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου, µε ιδιαίτερα 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές,, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, 2 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου, Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, 5

6 σηµαντικές επιπτώσεις, τόσο στην αναπτυξιακή διαδικασία, όσο και στην ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική πολιτική και οι σχετικές αποφάσεις επηρεάζουν άµεσα την εξέλιξη και διάρθρωση του δηµοσίου χρέους, του δηµοσίου ελλείµµατος και περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή διαδικασία µιας χώρας. Η Ελληνική οικονοµία σήµερα «διάγει» µια πολύπλευρη κοινωνικό-οικονοµική κρίση µε ιδιαίτερα σηµαντικές και εµφανείς επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα, και περαιτέρω στην ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής. Το άρθρο αυτό στοχεύει να αναλύσει και να διερευνήσει την τρέχουσα οικονοµική κρίση µε ιδιαίτερη έµφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Ιδιαίτερα, θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των προοπτικών της ανάπτυξης για την Ελληνική οικονοµία. Επίσης, θα επιχειρήσει να αναλύσει τις κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις της κρίσης και περαιτέρω να σκιαγραφήσει και να παρουσιάσει τις προοπτικές στο πλαίσιο της ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης της χώρας µε την Ευρωζώνη και την Ε.Ε.. Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικό-Οικονοµική Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία, Συνοχή, Σύγκλιση. Τα κίνητρα και οι δυσκολίες στη ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων :Μελέτη περίπτωσης η Business Data Analytics.. Μαλαπέτσας, Φ. Κιουπάκης και Φ. Κοµισόπουλος 1 1 ΤΕΙ Αθήνας, Τµ. ιοίκησης Επιχειρήσεων Η παρουσίαση έχει σαν σκοπό έχει να δώσει ένα παράδειγµα για το πώς, παρόλο την κρίση και την άσχηµη συγκυρία που ζούµε, η δηµιουργία µικρών και βιώσιµων επιχειρήσεων, όπως η Business Data Analytics την οποία παρουσιάζουµε σαν µελέτη περίπτωσης, είναι διέξοδος για τον αυτοαπασχολούµενο και την οµάδα του και µπορεί να αποτελέσει τον πρώτο κινητήριο µοχλό επιστροφής της κοινωνίας προς τα πραγµατικά θετικά αποτελέσµατα. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα αναφερθούν και αναλυθούν τα κίνητρα, οι δυσκολίες και οι φόβοι ενός νέου επιχειρηµατία κατά την διάρκεια δηµιουργίας της εταιρείας του. 6

7 Η Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα: Η πρόκληση εν µέσω κρίσης Ιωάννης. Μπουρής Η νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας και της προσκόλλησης στις παραδεδοµένες πρακτικές καταδικάζει το εθνικό µας µέλλον, πρέπει άµεσα να µετασχηµατιστεί σε κουλτούρα παραγωγής-ανάπτυξης, όπου να επικρατεί η δηµιουργικότητα, η παραγωγικότητα και η καινοτοµία. Η Ελλάδα αξίζει και µπορεί περισσότερα H Ελλάδα ακολούθησε ένα εσωστρεφές οικονοµικό µοντέλο, το οποίο στηρίζετο αποκλειστικά και µόνο στην κατανάλωση, ενώ οι εξαγωγές µας αποτελούσαν ένα πολύ µικρό ποσοστό του παραγόµενου ΑΕΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα : 1. την συνεχή υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας 2. την αδυναµία της κυβερνητικής πολιτικής να προσαρµοστεί στις τρέχουσες οικονοµικές προκλήσεις 3. την υπερδιόγκωση του Ακαθάριστου Εξωτερικού Χρέους (ως % του ΑΕΠ) 4. την αδιαφάνεια 5. το υψηλό Κόστος Κεφαλαίου 6. την επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το σηµαντικότερο, ποτέ άλλοτε µία χώρα δεν είχε δαπανήσει τόσα πολλά χρήµατα για εξοπλισµούς - αγορές του αιώνα και στρατιωτικές δαπάνες στην προσπάθεια της να υπερασπίσει την εθνική της κυριαρχία και ταυτόχρονα η εθνική της ανεξαρτησία να υποµονεύεται και σταδιακά να χάνεται διότι ακριβώς οι υπέρογκες στρατιωτικές της δαπάνες προκαλούν οικονοµική κρίση, ύφεση, χρεοκοπία, έκπτωση αξιών, υπέρογκο εξωτερικό δανεισµό. Σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και µιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αναζήτηση εξόδου από την κρίση και εισόδου σε ένα νέο υγιή και ενάρετο κύκλο ανάπτυξης προϋποθέτει: 1. την ενδυνάµωση της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτοµιών ως τη βάση στο εποικοδόµηµα της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Τους πυλώνες του οικοδοµήµατος θα αποτελέσουν οι ΜµΕ, ευέλικτες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων α) των start-ups, (Νέες ιδέες, Εστίες Ενδιαφέροντος, Θύλακες Καινοτοµίας) β) των spin-offs - spin-outs, (Επιχειρήσεις - Τεχνο βλαστοί) σε συνεργαζόµενους οργανισµούς επιχειρηµατικών συµµετοχών ( Venture Capitals) ώστε να οικοδοµήσουν µια ανεξάρτητη εθνική στρατηγική. 2. την άντληση ανθρώπινου δυναµικού και τεχνογνωσίας από τις εξής βασικές δεξαµενές σκέψης/γνώσης (thinking tank): α) τον ελληνισµό της διασποράς ( έλληνες επιχειρηµατίες, επιστήµονες, διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων) β). τα πανεπιστήµια ( συµπράξεις ΑΕΙ/ΤΕΙ µε βιοµηχανίες), έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι δοµές για να καταστεί εµπορικά εκµεταλλεύσιµη η καινοτοµία Η χώρα µας παρά τα αλλεπάλληλα κοινοτικά πακέτα στήριξης, παρά τα έργα υποδοµής µε ευρωπαϊκά χρήµατα, ασθµαίνει διαρκώς πίσω από τις ντιρεκτίβες της Ε.Ε. προσπαθώντας για τα αυτονόητα, πώς δηλαδή θα καταργήσουµε τις τοξικές χωµατερές και πώς θα διευθετήσουµε τα λύµατα; Γιατί το µεγαλύτερο έργο του ΚΠΣ ( Κου-Που- Σου) ήταν η φιέστα των Ολυµπιακών ; Γιατί το κύριο µέληµα των κυβερνήσεων είναι η 7

8 νοµιµοποίηση των αυθαίρετων οικοδοµών και η πριµοδότηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων; ιότι έτσι εννοεί η αργόσχολη κοινωνικοπολιτική ελίτ την (υπό) ανάπτυξη: Μπάζωµα, τσιµέντωµα, αγορά ακινήτων (real estate), παζάρεµα για φόρους µε µείωση στο διαθέσιµο εισόδηµα και περαιτέρω µείωση της ενεργούς ζήτησης, διόγκωση του εισαγωγικού εµπορίου µε σηµαντικές επιπτώσεις στο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δαπάνες δισεκατοµµυρίων ευρώ για την ενίσχυση τραπεζών προτρέποντας τον δανεισµό υποθηκεύοντας την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών και µµετατρέποντας έτσι την αόρατη χείρα του Ανταµ Σµιθ ( Laissez Faire ) σε ορατό χέρι των τραπεζιτών. Από την ανάλυση και σύνθεση απόψεων που παραθέτουµε στην παρουσίαση µας προκύπτει ότι η πρόκληση στην έξοδο από την κρίση ανιχνεύεται στην αναπτυξιακή τροχιά των εξής οικονοµικών κλάδων : 1. Ο Τουρισµός 2. Ο Αγροτοδιατροφικός τοµέας υναµική ανάπτυξη και αξιοποίηση της παράδοσης Τυποποιηµένα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές ΠΟΠ και ΠΓΕ Αγροτικά ίκτυα ( rural network) 3. Ναυτιλία - Μεταφορές - Logistics 4. Η Περιβαλλοντική βιοµηχανία 5. Ο Τοµέας της Υγείας (Υπηρεσίες, Φάρµακα, Τουρισµός) 6. Η παραγωγή και εξοικονόµηση ενέργειας, τα υλικά Βιοµηχανία Παραγωγής Ενέργειας οµικά Προϊόντα και Μεταλλικές Κατασκευές 7. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τοµέας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών): Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων-erp Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως το Taxisnet ή το syzefxis 8. Οι δηµιουργικές βιοµηχανίες (π.χ. ελληνικό design) και ο Πολιτισµός Έτοιµο ένδυµα και «δηµιουργική» βιοµηχανία (creative industries): Η σωστή πορεία ασφαλούς διέλευσης από την κρίση συνιστά η κουλτούρα της παραγωγής-ανάπτυξης, όπου επικρατεί η δηµιουργικότητα, η παραγωγικότητα και η καινοτοµία. πάνω στην οποία οικοδοµείται νοοτροπία πολιτών..καινοτόµων µε εγκαιρότητα στην επινόηση.νεωτεροποιοι ΚΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΑΙ ΟΞΕΙΣ ( Θουκυδίδης Ιστορία Α,70). Οικοσύστηµα νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: υο επιτυχηµένα παραδείγµατα εταιρειών υψηλής τεχνολογικής στάθµης. Παπακυριακόπουλος και Σ. Μπινιώρης Η οικονοµική κρίση ενώ παρουσίασε σοβαρά κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα και εµπόδια στην Ελλάδα, επέτρεψε σε µεµονωµένες επιχειρήσεις να αναδείξουν τον υψηλό βαθµό καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και διαµόρφωσε νέες συνθήκες στο οικοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας. Η παρουσίαση εξετάζει δυο επιτυχηµένες επιχειρήσεις παροχής καινοτόµων τεχνολογικών υπηρεσιών και καθορίζει κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας των εγχειρηµάτων. Μέσα από την παρουσίαση προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις διαµορφώθηκαν από διαφορετικά οικοσυστήµατα νεοφυών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας το οικοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων όπως έχει αναπτυχθεί στον ελληνικό χώρο. 8

9 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου ιαχείρισης των Χρόνιων Νοσηµάτων στην Κατ Οίκον Φροντίδα Γιώργος Πιερράκος Η χρόνια νόσος αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Πολλοί άνθρωποι µε χρόνιες ασθένειες επιβιώνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά χρειάζονται συνεχή φροντίδα ειδικά στο σπίτι. Η συννοσηρότητα πολλών µακροχρόνιων ασθενειών στον ασθενή οδηγεί στην πολυπλοκότητα της φροντίδας τους Η κατ οίκον νοσηλεία στη µακροχρόνια ασθένεια θεωρείται πλέον δικαίωµα του πολίτη. Εχει σκοπό την µεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας του ατόµου, ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική αναπηρία και ο αποκλεισµός. Η αυτό ενδυνάµωση της διαχείρισης υπερβαίνει τη συνήθη ιατρική πρακτική στο περιβάλλον του ασθενούς Στόχος Η παροχή συντονισµένης διατοµεακής φροντίδας, εστιάζοντας στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών και χρησιµοποιώντας τρέχοντα δεδοµένα της ασθένειάς τους. Υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι που στηρίζονται στο σύστηµα υγείας Ελλειψη Εµπιστοσύνης και Αγαθά Ταχείας Κατανάλωσης: H Στρατηγική Ανάπτυξης Πολυεθνικής Εταιρίας στην Ελληνική Αγορά Εύη Σακελλαρίου Ο είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών αποτυπώνει τη γνώµη που έχουν διαµορφώσει οι καταναλωτές, σχετικά µε την προσωπική τους οικονοµική κατάσταση, καθώς και την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Αποτελεί µέτρο αποτύπωσης αφενός των κοινωνικών αντιλήψεων για την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και αφετέρου της αισιοδοξίας, µε την οποία οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν τις υφιστάµενες προοπτικές της προσωπικής τους οικονοµικής κατάστασης, καθώς και το οικονοµικό µέλλον της χώρας. Σύµφωνα µε την αντίστοιχη έρευνα της Νielsen, o Παγκόσµιος είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών ήταν 94 στο 4 ο τρίµηνο του 2013 µε µία αύξηση 3 ποσοστιαίων µονάδων από την αντίστοιχη περίοδο του O αντίστοιχος είκτης στην Ευρώπη µειώθηκε κατά 1 µονάδα στο 73. Η Ελλάδα κατέχει έναν από τους χαµηλότερους είκτες Εµπιστοσύνης Καταναλωτών στην Ευρώπη (45) µαζί µε την Πορτογαλία, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ιταλία. Με στόχο την ανάπτυξη την επόµενη δεκαετία η στρατηγική της πολυεθνικής εταιρίας αγαθών ταχείας κατανάλωσης Unilever εκτείνεται σε 3 άξονες: 1) Μείωση κόστους, 2) Επέκταση σε αναπτυσσόµενες αγορές και 3) Επένδυση σε µάρκες χαµηλότερου κόστους. Στην Ελλάδα, η 9

10 εταιρία εφαρµόζει µε θετικά αποτελέσµατα πολιτική ανάπτυξης και πώλησης µικρότερων συσκευασιών αλλά και οικονοµικότερων αγαθών µε νέα επωνυµία. Προβλήµατα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στη Οικον. Κρίση : Κατασκευή Στατιστικών Μοντέλων που συνδέουν τον είκτη Ανταγωνιστικότητας και το Ποσοστό Ανεργίας µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Χρήστος Κων. Φράγκος ΤΕΙ Αθήνας, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Στη εργασία αυτή παρουσιάζονται τα εξής : (α) Τα Αίτια της Κρίσης της Ελληνικής Οικονοµίας σε επίπεδο Ελληνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ελληνικό ΑΕΠ και στρεβλώσεις. (β) Τα προβλήµατα των Ελληνικών Επιχειρήσεων (γ) Ο υπερτροφικός ηµόσιος Τοµέας (δ) Η Καταστροφική συνέπεια της Οικονοµικής κρίσης :Ανεργία (ε) Κλειδί για τη σταδιακή έξοδο από τη κρίση : επίτευξη ανταγωνιστικότητας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και εισαγωγή καινοτοµιών στα προϊόντα και στο Marketing. (ζ) Ορισµος ΟΟΣΑ για την Ανταγωνιστικότητα ενός Κράτους (η) είκτης ιεθνούς ανταγωνιστηκότητας (Global Competitiveness Index) (δ.δ.α.) (θ) Κατασκευή Στατιστικού Μοντέλου για τη µεταβολή του δ. δ. ανταγωνιστικοτητας σαν συνάρτηση του χρονου (καµπυλη τάσης) (ι) Κατασκευή Γραµµικού Στατιστικού Μοντέλου πού να καταδεικνύει µε τη βοήθεια των Στατιστικών µέτρων καλής προσαρµογής τη επίδραση του δ.δ. Ανταγωνιστικότητας και του Ποσοστού Ανεργίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας (κ) Προβλέψεις,µε βάση τα παραπάνω µοντέλα µε συντελεστή Εµπιστοσύνης 95% για το δ.δ.ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας τα επόµενα δύο χρόνια. Το συµπέρασµα της εργασίας είναι ότι εάν δεν µειωθεί το ποσοστό ανεργίας, εάν δεν αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων µε τη αύξηση της χρηµατοδότησης και εάν δεν καταπολεµηθεί σε όλα τα επίπεδα η ενδηµική διαφθορά, δεν υπάρχει ελπίδα να εξέλθουµε στο ορατό µέλλον (8-10 χρόνια) από τη δεινή οικονοµική κρίση. Λέξεις-κλειδιά Ελληνική οικονοµική κρίση, Ανταγωνιστικότητα,Καινοτοµία, Στατιστικά Μοντέλα Πρόβλεψης ιάρκειας Χαµηλής Ανταγωνιστικότητας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ελληνική 1.Μπουραντάς,., ( 2001 ) Μάνατζµεντ, Αθήνα: Γ. Μπένου 2.Πολλάλης, Γ., Γιαννακόπουλος,., Παπουτσής, Ι., (2004) Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων Β. Ξενόγλωσση 1.Aiginger, K. (1996). Creating a Dynamically Competitive Economy. in Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, επιµέλεια Devine, P., Y. 10

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη Think Tank Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Α κύκλος κειμένων THE HELLENIC ALUMNI 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 03 Ομάδα Σκέψης: Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Καινοτοµία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβληµατισµοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας Γρηγόρης Πραστάκος, Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα