ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» Μεταπτυχιακή Εργασία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» Αλεξάνδρα Σ. Σμυρνιωτοπούλου Επιβλέπων καθηγητής: Στάθης Κλωνάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ Αθήνα Μάιος 2011

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» Μεταπτυχιακή Εργασία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» Αλεξάνδρα Σ. Σμυρνιωτοπούλου Επιβλέπων καθηγητής: Στάθης Κλωνάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ Αθήνα Μάιος 2011

3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» Αλεξάνδρα Σ. Σμυρνιωτοπούλου Εξεταστική Επιτροπή Στάθης Κλωνάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Παναγιώτης Λαζαρίδης, Καθηγητής ΓΠΑ Σταύρος Τσουκαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ Αθήνα Μάιος 2011

4 Περίληψη Το κρέας κατέχει εξέχουσα θέση στη διατροφή των Ελλήνων, καθώς αποτελεί την κυριότερη καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Η εγχώρια προσφερόμενη ποσότητα όμως δεν επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση, με συνέπεια η εισαγωγική διείσδυση συνεχώς να διευρύνεται. Ως εκ τούτου κάθε χρόνο δαπανώνται υπέρογκα ποσά για την εισαγωγή κρέατος, τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εθνική οικονομία της χώρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της ζήτησης πέντε κατηγοριών κρέατος που εισάγονται από διαφορετικές χώρες προέλευσης στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Restricted Source Differentiated Almost Ideal Demand System (RSDAIDS). Οι κατηγορίες κρέατος αφορούν το νωπό και κατεψυγμένο βόειο, το αιγοπρόβειο, το χοίρειο, το κρέας των πουλερικών. Το υπόδειγμα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο Seemingly Unrelated Regression (SUR) χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στατιστικά δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο Επίσης, οι στατιστικοί έλεγχοι των υποθέσεων της συνάθροισης των προϊόντων και της διαχωριστικότητας των ομάδων που διεξήχθησαν έδειξαν ότι αυτές δε γίνονται δεκτές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποδείχθηκε ότι τα εισαγόμενα κρέατα της κατηγορίας νωπού βόειου από όλες τις χώρες προέλευσης, του κατεψυγμένου βόειου Ολλανδίας και του χοίρειου Γαλλίας παρουσιάζουν ελαστικότητα δαπάνης μεγαλύτερη της μονάδας. Όλα τα προϊόντα κρέατος παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία σε μεταβολές της τιμής, με εξαίρεση το αιγοπρόβειο Νέας Ζηλανδίας, το χοίρειο Γαλλίας και το κρέας πουλερικών Ολλανδίας. Επίσης, μέσα στην ίδια ομάδα κρέατος τα προϊόντα διαφορετικής προέλευσης δε θεωρούνται πάντα υποκατάστατα μεταξύ τους, ενώ ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες κρέατος, το νωπό βόειο θεωρείται συμπληρωματικό του αιγοπρόβειου, του χοίρειου και των πουλερικών, ενώ μεταξύ αιγοπρόβειου και χοιρινού υπάρχει σχέση υποκατάστασης. Λέξεις-κλειδιά: ζήτηση εισαγόμενου κρέατος, υποδείγματα εμπορίου, AIDS, υποκατάσταση ομάδων 1

5 Abstract Meat holds a prominent position in Greek food consumption patterns, as the budget share of meat is the highest in food expenditures of households. Domestic meat production is not sufficient in domestic demand, thus imports expand more and more. Consequently Greece expends huge amounts for imported meat every year, which are very important for the country s economy. The purpose of this study is to analyze the demand for five meat types imported from different origins in Greece using the Restricted Source Differentiated Almost Ideal Demand System (RSDAIDS) model. The types of imported meat are beef, fresh and frozen, mutton-goat, pork, poultry. The model is estimated by the Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimation method and quarterly data from 1998 to 2009 are used. Also, hypotheses of product aggregation and block substitutability are tested and rejected at the conventional levels of significance. According to the results fresh beef from all different origins, frozen beef from Netherlands and pork from France show expenditure elasticities greater than one. All meats are insensitive to price changes, except for mutton-goat from New Zealand, pork from France and poultry from Netherlands. Furthermore, not all products from different sources within the same meat type always substitute each other, and between different meat types fresh beef complements mutton-goat and pork, while mutton-goat and pork found to substitute each other. Key words: meat import demand, trade models, AIDS, block substitutability 2

6 Περιεχόμενα Περίληψη...1 Abstract...2 Περιεχόμενα...3 Ευρετήριο Διαγραμμάτων...4 Ευρετήριο Πινάκων...5 Εισαγωγή...6 Κεφάλαιο Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα Κρέας Ζήτηση Κρέατος Καταναλωτικές Δαπάνες Ποσότητες Κατανάλωσης Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος Εγχώρια Αγορά Κρέατος Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος...17 Κεφάλαιο Οι Εισαγωγές Κρέατος στην Ελλάδα Εξέλιξη Εισαγωγών Κρέατος Νωπό Βόειο Κρέας Κατεψυγμένο Βόειο Κρέας Αιγοπρόβειο Κρέας Χοίρειο Κρέας Κρέας Πουλερικών...29 Κεφάλαιο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση...31 Κεφάλαιο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποδείγματα Εμπορίου Περιγραφή Δεδομένων Διαδικασία Εκτίμησης...43 Κεφάλαιο Εμπειρικά Αποτελέσματα Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Εκτιμήσεις Παραμέτρων Ελαστικότητες Ζήτησης Εισαγόμενου Κρέατος στην Ελλάδα...50 Κεφάλαιο Συμπεράσματα...56 Βιβλιογραφία...58 Παράρτημα Ι...63 Παράρτημα ΙΙ

7 Ευρετήριο Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1.1 Ποσοστό μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για είδη διατροφής (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) Διάγραμμα 1.2 Ποσοστό μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για είδη κρέατος (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) Διάγραμμα 1.3 Μεταβολή μηνιαίας ποσότητας κατανάλωσης ειδών κρέατος ανά νοικοκυριό (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2008) Διάγραμμα 1.4 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής ανά κατηγορία κρέατος ( ) 14 Διάγραμμα 1.5 Εξέλιξη εγχώριας κατανάλωσης ανά κατηγορία κρέατος ( ) Διάγραμμα 1.6 Εξέλιξη βαθμού αυτάρκειας (%) ανά κατηγορία κρέατος ( ) Διάγραμμα 1.7 Συμμετοχή βασικών αγροτικών προϊόντων επί της συνολικής εισαγόμενης αξίας ( ) Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη εισαγωγών κρέατος ( ) Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή ειδών κρέατος στη συνολική αξία εισαγωγών ( ) Διάγραμμα 2.3 Συμμετοχή ειδών κρέατος στο συνολικό όγκο εισαγωγών ( ) Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη εισαγωγών νωπού βόειου κρέατος ( ) Διάγραμμα 2.5 Μέσοι όροι ποσοστών συμμετοχής εισαγόμενης ποσότητας νωπού βοοειδούς κρέατος ανά χώρα προέλευσης ( ) Διάγραμμα 2.6. Εξέλιξη εισαγωγών κατεψυγμένου βόειου κρέατος ( ) Διάγραμμα 2.7 Μέσοι όροι ποσοστών συμμετοχής εισαγόμενης ποσότητας κατεψυγμένου βοοειδούς κρέατος ανά χώρα προέλευσης ( ) Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη εισαγωγών αιγοπρόβειου κρέατος ( ) Διάγραμμα 2.9 Μέσοι όροι ποσοστών συμμετοχής εισαγόμενης ποσότητας αιγοπρόβειου κρέατος ανά χώρα προέλευσης ( ) Διάγραμμα 2.10 Εξέλιξη εισαγωγών χοίρειου κρέατος ( ) Διάγραμμα 2.11 Μέσοι όροι ποσοστών συμμετοχής εισαγόμενης ποσότητας χοίρειου κρέατος ανά χώρα προέλευσης ( ) Διάγραμμα 2.12 Εξέλιξη εισαγωγών κρέατος πουλερικών και παραπροϊόντων ( ) Διάγραμμα 2.13 Μέσοι όροι ποσοστών συμμετοχής εισαγόμενης ποσότητας κρέατος πουλερικών και παραπροϊόντων ανά χώρα προέλευσης ( )

8 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1.1 Μηνιαία ποσότητα κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής ανά νοικοκυριό (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) Πίνακας 4.1 Μερίδια δαπάνης εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα Πίνακας 5.1 Έλεγχος υποθέσεων διαχωριστικότητας ομάδων και συνάθροισης προϊόντων στο υπόδειγμα RSDAIDS Πίνακας 5.2 Έλεγχος υποθέσεων ομογένειας και συμμετρίας στο υπόδειγμα RSDAIDS Πίνακας 5.3 Εκτιμήσεις παραμέτρων του υποδείγματος RSDAIDS, με τους περιορισμούς της ομογένειας και της συμμετρίας, για την ελληνική ζήτηση εισαγόμενου κρέατος...48 Πίνακας 5.4 Μη σταθμισμένες ελαστικότητες του υποδείγματος RSDAIDS για την ελληνική ζήτηση εισαγόμενου κρέατος...54 Πίνακας 5.5 Σταθμισμένες ελαστικότητες του υποδείγματος RSDAIDS για την ελληνική ζήτηση εισαγόμενου κρέατος

9 Εισαγωγή Το κρέας αποτελεί βασικό είδος διατροφής στον άνθρωπο παρέχοντάς του πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία. Η ζήτησή του από τους Έλληνες καταναλωτές το κατατάσσει στην πρώτη θέση των καταναλωτικών τους δαπανών για τρόφιμα. Η ελληνική αγορά δεν είναι αυτάρκης σε όλες τις κατηγορίες κρέατος, με συνέπεια οι εισαγωγές να αποτελούν αναγκαία λύση στο διατροφικό έλλειμμα. Το αρνητικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές κρέατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της ζήτησης βασικών κατηγοριών εισαγόμενου κρέατος από διαφορετικές χώρες προέλευσης στην Ελλάδα από το 1998 έως το 2009, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στατιστικά δεδομένα. Οι κατηγορίες κρέατος αφορούν το νωπό και κατεψυγμένο βόειο, το αιγοπρόβειο, το χοίρειο, το κρέας των πουλερικών. Το εμπειρικό υπόδειγμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι το Restricted Source Differentiated Almost Ideal Demand System (RSDAIDS). Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης θα εκτιμήσουν την επίδραση των οικονομικών μεταβλητών, τιμή και δαπάνη, καθώς και των μη οικονομικών, τριμηνιαία επίδραση, στη ζήτηση κρέατος ανάλογα με τη χώρα προέλευσής του, που εισάγεται στο ελληνικό κράτος και κατ επέκταση προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές. Οι ελαστικότητες ζήτησης θα δώσουν πληροφορίες στις χώρες που εξάγουν κρέας στην Ελλάδα για τη ζήτηση που έχουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά αλλά και θα ενημερώσουν τους ελληνικούς φορείς που χαράσσουν πολιτικές εξωτερικού εμπορίου σχετικά με τη ζήτηση κρέατος και την εξέλιξη των εισαγωγών του κατά την παρούσα οικονομική ύφεση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δε χρήζουν σύγκρισης με άλλες μελέτες, αφενός γιατί οι μέθοδοι και οι χρονικές περίοδοι ανάλυσης διαφέρουν από μελέτη σε μελέτη, αφετέρου διότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεξάγεται έρευνα για τη ζήτηση εισαγόμενου κρέατος ανά χώρα προέλευσης. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης του κλάδου του κρέατος στην Ελλάδα (Κεφάλαιο 1), ενώ ακολουθεί η εξέλιξη των εισαγωγών του για την εξεταζόμενη περίοδο (Κεφάλαιο 2). Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με το προς συζήτηση θέμα και ακολουθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο του εμπειρικού 6

10 Εισαγωγή υποδείγματος που επιλέχθηκε (Κεφάλαιο 4). Στη συνέχεια αναλύονται τα εκτιμώμενα αποτελέσματα (Κεφάλαιο 5), ενώ στο Κεφάλαιο 6 παρατίθενται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης εργασίας και η πορεία των εισαγωγών κρέατος υπό το πρίσμα της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Τέλος, στο Παράρτημα I δίνονται τα υπό εξέταση στατιστικά δεδομένα της εργασίας και στο Παράρτημα ΙΙ το εκτελέσιμο αρχείο του οικονομετρικού προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε. 7

11 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα 1.1 Κρέας Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Έκδοση 2009) η ονομασία «νωπό κρέας» χαρακτηρίζει τα τμήματα των σφαγίων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών τα οποία είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διατίθενται στην κατανάλωση όπως είναι χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός από τον τεμαχισμό και την ψύξη. Ομοίως, οι ονομασίες «κατεψυγμένο κρέας» και «κρέας βαθιάς κατάψυξης» αποδίδονται στο νωπό κρέας το οποίο, το ταχύτερο δυνατό μετά τη σφαγή, επεξεργασία και προετοιμασία του, υφίσταται την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών, ώστε η εσωτερική θερμοκρασία στο κέντρο της μυϊκής του μάζας να κατέλθει κάτω από τους -12 ο C και -18 ο C αντίστοιχα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και στη συνέχεια συντηρείται σε ψυκτικό θάλαμο σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη αυτών. Το κρέας αποτελεί βασικό είδος διατροφής στον άνθρωπο προσφέροντάς του πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, λόγω της περιεκτικότητάς του σε απαραίτητα αμινοξέα, αφομοιώσιμο σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ιδίως της Β 12 (Γεωργάκης κ.ά., 2002). Η χημική σύστασή του θεωρείται σχεδόν πλήρης τροφή, απαραίτητη για τον άνθρωπο. Τo κρέας και τα προϊόντα του προτιμώνται από τους καταναλωτές έναντι άλλων τροφίμων για την αισθητική τους έλξη, τη γευστικότητα και τη θρεπτική τους αξία. Επίσης, είναι από τα λίγα τρόφιμα που μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά το αίσθημα της πείνας και τις γευστικές απαιτήσεις του ανθρώπου (Μπλούκας, 2007). Ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του σε κρέας εκτρέφει, σε εκτατικά ή εντατικά συστήματα διατροφής, ζώα, όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα, οι αίγες, και πουλερικά, όπως οι όρνιθες, οι γαλοπούλες, οι πάπιες, οι χήνες. Το βοδινό/μοσχαρίσιo, το χοιρινό και το αιγοπρόβειο κρέας χαρακτηρίζονται «ερυθρό κρέας», ενώ το κρέας των πουλερικών «λευκό κρέας». 8

12 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα 1.2 Ζήτηση Κρέατος Στόχος του καταναλωτή είναι να μεγιστοποιήσει την ωφέλειά του με την απόκτηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας αγαθών που επιθυμεί, έχοντας ως περιορισμούς τις τιμές των αγαθών και το εισόδημά του. Ως εκ τούτου, η ζήτηση του κρέατος, κατ επέκταση η ποσότητα που καταναλώνει κάθε άτομο, επηρεάζεται κυρίως από οικονομικούς παράγοντες. Βασικά κριτήρια επιλογής του κρέατος λοιπόν είναι τόσο η τιμή πώλησής του και η τιμή των υποκατάστατων ή συμπληρωματικών αγαθών του όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, η τιμή του κρέατος επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι τιμές των υποκατάστατων ή συμπληρωματικών αγαθών μιας κατηγορίας κρέατος είναι αντίστοιχα ανάλογες ή αντιστρόφως ανάλογες της αγοραστικής ζήτησης της συγκεκριμένης κατηγορίας, επηρεάζοντας τη διάρθρωση της κατανάλωσης μεταξύ των κατηγοριών κρέατος. Η ζήτηση του κρέατος επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη του εισοδήματος των καταναλωτών. Η ποσότητα κρέατος και προϊόντων του που καταναλώνει κάθε κάτοικος το χρόνο αποτελεί στοιχείο του βαθμού οικονομικής ανάπτυξης των κρατών (Κατσάς, 1976). Σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος γίνεται κυρίως κατανάλωση των βασικών τροφίμων (δημητριακά, όσπρια), αντίθετα όσο το εισόδημα αυξάνεται το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης κατευθύνεται προς προϊόντα ζωικής προέλευσης (Μέργος, 1998). Ουσιαστική σημασία στη ζήτηση κρέατος έχουν τα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία διαμορφώνονται από διάφορα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του πληθυσμού και η ηλικιακή διάρθρωσή του, ο τόπος διαμονής και το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών, η ανησυχία τους για θέματα υγιεινής διατροφής και ασφάλειας τροφίμων, το μέγεθος και η σύνθεση του νοικοκυριού, η διαφήμιση (Κατσάς, 1976; Γεωργάκης κ.ά., 2002). Επίσης, η ζήτηση για κρέας διαμορφώνεται από τις εκάστοτε διατροφικές συνήθειες, την εποχικότητα, τα έθιμα και τις παραδόσεις, τα οποία κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση συγκεκριμένων ειδών κρέατος (ICAP, 2007). Για παράδειγμα, το κρέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουζίνα και αποτελεί μέρος τόσο της διατροφικής κουλτούρας όσο και της θρησκευτικής παράδοσης των Ελλήνων. Έτσι, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων προτιμάται 9

13 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα περισσότερο το χοιρινό, την Πρωτοχρονιά η γαλοπούλα και το Πάσχα το αιγοπρόβειο κρέας. Τέλος, κατασταλτικός παράγοντας που διαδραματίζει τη ζήτηση κρέατος είναι η αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητά του (προέλευση, εμφάνιση και συσκευασία προϊόντων), καθώς και τα συγκυριακά γεγονότα που σχετίζονται είτε με την εκδήλωση διάφορων ζωονόσων (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών - ΣΕΒ-, γρίπη των πουλερικών και των χοίρων) είτε με τον τρόπο εκτροφής των ζώων (διοξίνες), τα οποία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια του κρέατος (Μπλούκας, 2007; ICAP, 2007). 1.3 Καταναλωτικές Δαπάνες Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που έχει διεξαγάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά τις χρονικές περιόδους Νοέμβριο 1998-Οκτώβριο 1999, Φεβρουάριο 2004-Ιανουάριο 2005 και το έτος 2008, αποδεικνύεται ότι το κρέας αποτελεί την κυριότερη καταναλωτική δαπάνη των Ελλήνων στο σύνολο των ειδών διατροφής (Διάγραμμα 1.1). Όλα τα αποτελέσματα των ΕΟΠ αναφέρονται στο μέσο όρο των μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών. Διάγραμμα 1.1 Ποσοστό μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για είδη διατροφής (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) ΕΟΠ 1998/99 ΕΟΠ 2004/05 ΕΟΠ 2008 Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά Κρέας 13,88% 13,93% 14,92% 24,12% 23,42% Ψάρια Γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγά Έλαια και λίπη Φρούτα και λαχανικά Ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής Λοιπά είδη διατροφής 0,98% 1,43% 1,64% 8,20% 8,77% 8,35% 5,65% 5,83% 5,72% 6,37% 6,85% 6,41% 24,30% 19,23% 19,51% 18,95% 21,57% 20,27% 19,71% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΟΠ (αντίστοιχων ετών). 10

14 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα Την περίοδο 1998/99 η μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για αγορά κρέατος καλύπτει το 24,12% του συνόλου των μηνιαίων δαπανών για είδη διατροφής, το διάστημα 2004/05 παρατηρείται αμελητέα ποσοστιαία μείωση κατά 0,70%, ενώ το 2008 σημειώνεται μικρή αύξηση κατά 0,88%. Αν συνεκτιμήσουμε και τα ζωικά προϊόντα -γαλακτοκομικά και αβγά-, τότε διαπιστώνεται ότι περίπου το 43% των μηνιαίων αγορών κατανέμεται σε αγαθά του κτηνοτροφικού κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητά τους στη διατροφή των ελληνικών νοικοκυριών. Από τα ευρήματα των ΕΟΠ διαπιστώνεται ότι σε όλες τις προαναφερθείσες περιόδους την υψηλότερη θέση στην καταναλωτική μηνιαία δαπάνη για είδη κρέατος κατέχει το βόειο νωπό κρέας (Διάγραμμα 1.2). Διάγραμμα 1.2 Ποσοστό μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για είδη κρέατος (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) ΕΟΠ 1998/99 ΕΟΠ 2004/05 ΕΟΠ 2008 Βόειο νωπό Χοίρειο νωπό Αιγοπρόβειο νωπό Πουλερικών νωπό Παραπροϊόντα κρέατος Άλλα είδη νωπού κρέατος Κατεψυγμένο κρέας 0,42% 0,60% 13,50% 15,73% 13,44% 15,79% 1,17% 0,62% 1,59% 0,68% 8,63% 12,58% 15,28% 13,64% 16,55% 14,28% 14,91% 12,96% 40,52% 40,16% 46,95% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΟΠ (αντίστοιχων ετών). Συγκεκριμένα, το 2008 η ποσοστιαία κατανομή της μηνιαίας δαπάνης για αγορά νωπού βόειου κρέατος είναι 40,52% του συνόλου των μηνιαίων δαπανών για είδη κρέατος, σημειώνοντας πτώση κατά 6,43% σε σχέση με την ΕΟΠ 1998/99. Ομοίως, για την ίδια περίοδο και στο νωπό αιγοπρόβειο κρέας παρατηρείται μείωση κατά 1,47%, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη θέση κατάταξης του συνόλου κατά το έτος Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται στις κατηγορίες κρεάτων χοιρινού και πουλερικών, κατά 2,83% και 1,45%, κατέχοντας τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αξίζει να επισημανθεί η μικρή συμμετοχή των κατεψυγμένων κρεάτων 11

15 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα στο σύνολο των μηνιαίων δαπανών και η φθίνουσα πορεία τους κατά 1,17% την περίοδο Ποσότητες Κατανάλωσης Όσον αφορά τις καταναλωτικές προτιμήσεις των νοικοκυριών για τα βασικότερα είδη διατροφής διαπιστώνεται μεταβολή του διατροφικού προτύπου τη χρονική περίοδο Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ΕΟΠ, παρατηρείται πτωτική τάση σε όλα τα τρόφιμα του Πίνακα 1.1, με τη μεγαλύτερη μείωση της μηνιαίας ποσότητας κατανάλωσης να εμφανίζεται στις κατηγορίες των φρούτων και των δημητριακών, με μεταβολή που αγγίζει το 23,62% και 16,88% αντίστοιχα. Αξιόλογη είναι η σχεδόν αμετάβλητη κατανάλωση κρέατος αποδεικνύοντας τη σημαίνουσα θέση του στη διατροφή των ελληνικών οικογενειών. Πίνακας 1.1 Μηνιαία ποσότητα κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής ανά νοικοκυριό (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2004/05, ΕΟΠ 2008) Είδη διατροφής (σε gr) ΕΟΠ 1998/99 ΕΟΠ 2004/05 ΕΟΠ 2008 % μεταβολής Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά , ,48-16,88% Κρέας , ,18-0,05% Ψάρια , ,87-10,25% Φρούτα , ,94-23,62% Λαχανικά , ,60-14,45% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΟΠ (αντίστοιχων ετών). Εστιάζοντας στην κατηγορία του κρέατος αποδεικνύεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς όλα τα είδη νωπών κρεάτων παρουσιάζουν μείωση κατανάλωσης των μηνιαίων ποσοτήτων τους, με το αιγοπρόβειο κρέας να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (14,55%) και αυτό των πουλερικών το μικρότερο (0,72%). Εξαίρεση αποτελεί η κατανάλωση του χοιρινού που σημειώνει σημαντική αύξηση κατά 27,30%. Αξιοσημείωτες είναι η ανοδική τάση των παραπροϊόντων κρέατος καθώς και η μεγάλη πτώση των κατεψυγμένων κρεάτων κατά 68,31% (Διάγραμμα 1.3). 12

16 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα Διάγραμμα 1.3 Μεταβολή μηνιαίας ποσότητας κατανάλωσης ειδών κρέατος ανά νοικοκυριό (ΕΟΠ 1998/99, ΕΟΠ 2008) 70% 50% Βόειο νωπό Χοίρειο νωπό Αιγοπρόβειο νωπό Πουλερικών νωπό Παραπροϊόντα κρέατος Άλλα είδη νωπού κρέατος Κατεψυγμένο κρέας 54,75% 30% 27,30% 10% -10% -30% -50% -12,23% -14,55% -0,72% -11,28% -70% -68,31% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΟΠ (αντίστοιχων ετών). 1.5 Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία για την περίοδο , σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.4. Το βόειο κρέας κατά την περίοδο αναφοράς παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 1,81%, διαμορφώνοντας το 2008 ετήσια παραγωγή 56,2 χιλ. τόνους. Ομοίως, το αιγοπρόβειο και το χοιρινό κρέας έχουν πτωτική τάση, με μέσους ετήσιους ρυθμούς μείωσης 0,79% και 1,44% αντίστοιχα. Αντίθετα, το κρέας των πουλερικών, αν και εμφανίζει έντονες αυξομειώσεις, παρουσιάζει άνοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,13%, φτάνοντας το 2008 στη μέγιστη παραγωγή των εξεταζόμενων είκοσι χρόνων με 181,3 χιλ. τόνους. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους και συγχρόνως του μεγάλου αριθμού των εκμεταλλεύσεων που χαρακτηρίζουν τον κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας δημιουργούνται προβλήματα στο κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα την περιορισμένη εγχώρια παραγωγή και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Εξαίρεση αποτελεί η πτηνοτροφία, που είναι ο δυναμικότερος τομέας του κρέατος και παρουσιάζει εξελικτική πορεία με θετικές προοπτικές στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς (ICAP, 2007; Πτηνοτροφία, 2007). 13

17 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα Επίσης, από το Διάγραμμα 1.4 μπορούμε να εξαγάγουμε πληροφορίες όσον αφορά τα μερίδια συμμετοχής των τεσσάρων κατηγοριών κρέατος στη συνολική εγχώρια παραγωγή για το χρονικό διάστημα Το κρέας των πουλερικών φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής κρέατος καταλαμβάνοντας 33,35% κατά μέσο όρο περιόδου, με μοναδική εξαίρεση το 1988 όπου προηγείται το χοιρινό. Αξιόλογα ποσοστά κατέχουν το χοίρειο (27,98%) και το αιγοπρόβειο (24,91%), έναντι του βόειου, που βρίσκεται στην τελευταία θέση κατάταξης (13,77%). Διάγραμμα 1.4 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής ανά κατηγορία κρέατος ( ) 200 Βόειο Αιγοπρόβειο Χοίρειο Πουλερικών χιλιάδες τόνοι Πηγή: Επεξεργασμένα Στοιχεία ΥΠΑΑΤ, Στατιστικές Χρονολογικές Σειρές, Ζωική Παραγωγή, Κρέας. 1.6 Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος Η εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης των τεσσάρων κατηγοριών κρέατος για την περίοδο , σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP (2007), παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.5. Η προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών σε βόειο κρέας παρουσιάζει διαχρονικά έντονες διακυμάνσεις και σε γενικές γραμμές έχει αύξουσα πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 0,39%, φθάνοντας τελικά το 2006 στους 185,5 χιλ. τόνους κατανάλωσης. Αντίστοιχα, το χοιρινό και το κρέας των πουλερικών έχουν ανοδική τάση με αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης 2,44% και 2,10%. Ο μεγαλύτερος ρυθμός ανόδου του χοιρινού σημειώνεται το 1999 κατά 22,44% σε σχέση με το προηγούμενο 14

18 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα έτος, ενώ το 2006 διαμορφώνεται στους 316,3 χιλ. τόνους κατανάλωσης. Το κρέας των πουλερικών καταγράφει το 2003 ρυθμό ανόδου κατά 19,02% έναντι της περσινής χρονιάς, ενώ το επόμενο έτος παρουσιάζει ρυθμό μείωσης κατά 13,74%. Τέλος, η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος έχει παραμείνει σχεδόν σταθερή κατά την περίοδο αναφοράς, με εξαίρεση το 2002, όπου παρατηρείται πτώση κατά 13,98% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι έντονες μεταβολές στην κατανάλωση και η μεταστροφή της ζήτησης από το ένα είδος κρέατος στο άλλο συνήθως σχετίζονται με την εκδήλωση διάφορων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες επηρεάζουν παροδικά τις καταναλωτικές προτιμήσεις, αφού τα επίπεδα κατανάλωσης επανέρχονται σταδιακά σε προηγούμενα επίπεδα (Πτηνοτροφία, 2007). Διάγραμμα 1.5 Εξέλιξη εγχώριας κατανάλωσης ανά κατηγορία κρέατος ( ) 400 Βόειο Αιγοπρόβειο Χοίρειο Πουλερικών χιλιάδες τόνοι Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ICAP, Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές πως το χοιρινό κρέας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης στο σύνολο του κρέατος σε όλη τη χρονική περίοδο -με εξαίρεση τα έτη 1989 και 1990 που προηγείται το βόειο- με ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 28,26%-38,57%. Το βόειο κρέας έρχεται δεύτερο στις καταναλωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων την περίοδο , εκτός του 1997, με μέσο όρο 26,86% του συνόλου, ενώ την περίοδο τη θέση αυτή καταλαμβάνει το κρέας των πουλερικών έχοντας το 25,70% της συνολικής κατανάλωσης κρέατος. Η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος παραμένει σε όλη την 15

19 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα περίοδο αναφοράς στην τελευταία θέση κατέχοντας μερίδια που διαμορφώνονται μεταξύ 14,88%-20,03% επί του συνόλου. 1.7 Εγχώρια Αγορά Κρέατος Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στις προηγούμενες ενότητες συμπεραίνεται ότι η εγχώρια παραγωγή κρέατος δεν επαρκεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση της συνεχώς διευρυνόμενης αγοράς και ως εκ τούτου το έλλειμμα καλύπτεται με εισαγωγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αλλά και από τρίτες χώρες. Ως επί το πλείστον, το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής κρέατος στην κατανάλωση βαίνει συνεχώς μειούμενο με την πάροδο των ετών, ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση αυξάνεται. Αναλυτικότερα, στο διάστημα τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση του βόειου κρέατος μειώνονται, με συνέπεια ο βαθμός αυτάρκειας 1 από 43,04% που σημειώνει το 1988 να ελαττωθεί στο 33,25% κατά το Στο χοίρειο κρέας ο βαθμός αυτάρκειας παρουσιάζει πτωτική τάση τα έτη με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 3,39%, απόρροια της φθίνουσας εγχώριας παραγωγής αλλά και της αύξουσας κατανάλωσης. Όσον αφορά το κρέας των πουλερικών την περίοδο ο βαθμός αυτάρκειας κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα με μέσο όρο 94,30%, έναντι της περιόδου με 79,55%. Το χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται από άνοδο της κατανάλωσης κρέατος πουλερικών, που όμως δε συνεπάγεται και ανάλογη αύξηση της εγχώριας προσφοράς, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές να ισοσταθμίσουν τις ανάγκες που υφίσταται η ελληνική αγορά. Αντίθετα, η Ελλάδα θεωρείται αυτάρκης σε κρέας αιγοπροβάτων, με μέσο όρο 88,95% για την περίοδο αναφοράς, και οι εισαγωγές καλύπτουν μόνο ένα μικρό μερίδιο της αγοράς, αφού οι εγχώριες φυλές και ο τρόπος εκτροφής των αιγοπροβάτων (εκτατική μορφή) προσδίδουν στο παραγόμενο κρέας την επιδιωκόμενη από τους Έλληνες καταναλωτές γεύση (Αιγοπροβατοτροφία, 2007). Στο Διάγραμμα 1.6 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του βαθμού αυτάρκειας των τεσσάρων κατηγοριών κρέατος, εκφραζόμενου από το ισοζύγιο εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης. 1 Ως βαθμός αυτάρκειας ορίζεται το ποσοστό του λόγου Παραγωγή/Κατανάλωση. 16

20 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα Διάγραμμα 1.6 Εξέλιξη βαθμού αυτάρκειας (%) ανά κατηγορία κρέατος ( ) Βόειο Αιγοπρόβειο Χοίρειο Πουλερικών 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΥΠΑΑΤ, Στατιστικές Χρονολογικές Σειρές, Ζωική Παραγωγή, Κρέας & ICAP, Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος Από τα ανωτέρω αποδείχθηκε ότι η ελληνική αγορά κρέατος δεν είναι αυτάρκης και οι εισαγωγές αποτελούν αναγκαία λύση στο διατροφικό έλλειμμα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως εισαγωγέας χώρα εφόσον το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι αρνητικό από το 1981 (Πετρόπουλος κ.ά., 2010). Σε αυτό συμβάλλουν οι εισαγωγές κρέατος, αφού διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στο εξωτερικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, για την περίοδο , από δημοσιευμένα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ σχετικά με το εξωτερικό παγκόσμιο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, εξακριβώνεται ότι η κατηγορία του κρέατος και των παρασκευασμάτων του κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της αξίας των αγροτικών εισαγωγών (Διάγραμμα 1.7). Το ποσοστό εισαγωγής κρέατος και παρασκευασμάτων του κυμαίνεται μεταξύ 15,12%-18,05% επί της συνολικής αξίας των αγροτικών προϊόντων, απέχοντας παρασάγγας από τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα και αναδεικνύοντάς το ως το σημαντικότερο προϊόν του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας. Η αξία των εισαγωγών για το σύνολο του κρέατος παρουσιάζει ανοδική τάση την περίοδο αναφοράς, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,57% και υπολογίζεται στα 1,1 δισ. το 2009 από 0,9 δισ. το Το 2009 ενώ η πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει 17

21 Κεφάλαιο 1 Ο Κλάδος του Κρέατος στην Ελλάδα μείωση των εισαγωγών τους και η αξία του συνόλου φθίνει κατά 9,13% σε σχέση με το 2008, οι δαπάνες για εισαγόμενο κρέας σημειώνουν μικρή αύξηση κατά 0,08%. Διάγραμμα 1.7 Συμμετοχή βασικών αγροτικών προϊόντων επί της συνολικής εισαγόμενης αξίας ( ) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Ζωντανά ζώα Γαλακτοκομικά προϊόντα & αβγά Δημητριακά Έλαια & Λίπη Κρέατα Ψάρια Φρούτα & Λαχανικά 0% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΥΠΑΑΤ, Στατιστικές Χρονολογικές Σειρές, Εξωτερικό Εμπόριο. Το σύνολο του εισαγόμενου κρέατος προέρχεται κατεξοχήν από την Ε.Ε., με μέσο όρο ποσοστού κατά την εξεταζόμενη περίοδο 92,22%, ενώ η συμμετοχή των τρίτων χωρών στο σύνολο των εισαγωγών βαίνει διαχρονικά ελαττωμένη από 14,72% το 2002 σε 3,41% το

22 Κεφάλαιο 2 Οι Εισαγωγές Κρέατος στην Ελλάδα Το κρέας αποτελεί την κυριότερη κατηγορία των εισαγόμενων προϊόντων της Ελλάδας. Εξαιτίας της έντονης ελλειμματικότητας στα περισσότερα είδη κρέατος η χώρα δαπανά υπέρογκα ποσά για την εισαγωγή τους, καθώς η εκροή συναλλάγματος για εισαγωγές κρέατος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά των καυσίμων (Διαμαντίδης κ.ά., 2006; Γεωργάκης κ.ά., 2002). Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η λεπτομερής ανάλυση των εισαγωγών τόσο στο σύνολο όσο και στις βασικές κατηγορίες κρέατος στην Ελλάδα, εξετάζοντας την εξέλιξη και τη σύνθεσή τους για τη χρονική περίοδο Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αδημοσίευτα τριμηνιαία στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν την αξία και την ποσότητα εισαγωγών πέντε κατηγοριών κρέατος της Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 1998 (πρώτο τρίμηνο) έως 2009 (τέταρτο τρίμηνο). Οι κατηγορίες κρέατος είναι ταξινομημένες σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου (SITC 2 ) σε τετραψήφιο κωδικό αριθμό και αφορούν: βοοειδή νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (SITC 0111), βοοειδή κατεψυγμένα (SITC 0112), προβατοειδή και αιγοειδή νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (SITC 0121), χοιροειδή νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (SITC 0122), πουλερικά -πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες, φραγκόκοτες- και βρώσιμα παραπροϊόντα αυτών νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (SITC 0123). Η αξία των εισαγωγών εκφράζεται σε δραχμές μέχρι το 2001 και μετά σε ευρώ ( ) και αναφέρεται σε όρους CIF (Cost Insurance & Freight), που περιλαμβάνει το κόστος, τα ασφάλιστρα και το ναύλο των εμπορευμάτων μέχρι το λιμάνι ή το σημείο άφιξης στα ελληνικά σύνορα. Η αξία των εισαγωγών των ετών 1998 έως 2001 μετατράπηκε σε ευρώ βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-δραχμής (1 =340,75 δρχ.). Η ποσότητα των εισαγωγών εκφράζεται σε κιλά. Το πρώτο τρίμηνο περιλαμβάνει τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο, το δεύτερο Απρίλιο-Μάιο- Ιούνιο, το τρίτο Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο και, τέλος, το τέταρτο τρίμηνο τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο. 2 Standard International Trade Classification. 19

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους) ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Παραγωγή, Αγορά, Εξωτερικό εμπόριο ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Το 2013, η ισπανική παραγωγή χοιρινού κρέατος έφθασε τα 3,44 εκατομμύρια τόνους και ο αριθμός των σφαγέντων ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για αγορά κρεάτων στην Αίγυπτο ενόψει της αυξηµένης ζήτησης λόγω ιερού µήνα Ραµαζανιού.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για αγορά κρεάτων στην Αίγυπτο ενόψει της αυξηµένης ζήτησης λόγω ιερού µήνα Ραµαζανιού. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Tel.: +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr www.agora.mfa.gr/eg50 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κάϊρο, Α.Π. 22-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.357-364 Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ. Νικόλαος Α. Μποχωρίδης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ. Νικόλαος Α. Μποχωρίδης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Οριακά ακριβότερο κατά 1,82% σε σχέση με το 2014, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Διάλεξη 12 Νίκος Θεοχαράκης Δεκέμβριος 2014 Μέτρηση κόστους ζωής Το κόστος ζωής σε νομισματικές μονάδες μπορεί να αυξάνεται ενίοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Ο Ο.Π.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Τμήμα Ι TA NΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα