ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ) ΦΒ2.1-ΦΒ2.2-ΦΒ2.3 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΒ2.1-ΝΒ2.2 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Εισαγωγή Βασικές Αρχές - Περιγραφή Συστημάτων Κατηγορία Επένδυσης Δικαιούχοι Περίοδος Ισχύος Επιλέξιμες Δαπάνες Διαφοροποίηση Επιλέξιμου Προϋπολογισμού Μέγιστο Ποσό Χορηγίας Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πιστοποιητικά Επιτροπή παροχής χορηγιών/ επιδοτήσεων Αξιολόγηση Αιτήσεων και Κριτήρια Αξιολόγησης Διανομή έντυπων και διεύθυνση αποστολής/ υποβολής της αίτησης Σημαντικές επισημάνσεις

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κεντρικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η τεχνολογία των κεντρικών ηλιακών συστημάτων θεωρείται ως η αποδοτικότερη λύση για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε σύνολα κατοικιών, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες κτλ. Τα κεντρικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αποτελούνται από ένα κεντρικό σύστημα ηλιακών συλλεκτών καθώς επίσης από ένα κεντρικό κύλινδρο αποθήκευσης του ζεστού νερού. Το ζεστό νερό παρέχεται στους χώρους χρήσης (πχ διαμερίσματα) μέσω δικτυού αγωγών. Ένα τέτοιο σύστημα εξυπηρετεί καλύτερα την ομαλότερη κατανομή ζεστού νερού στην διάρκεια του εικοσιτετράωρου με αποτέλεσμα την μείωση των θερμικών απωλειών του αποθηκευμένου νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων. Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα επιτυγχάνεται μέσω των θερμικών ηλιακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες και δεξαμενές αποθήκευσης ως χωριστά υποσυστήματα, ενώ η μεταφορά της ενέργειας μέσω ενός θερμαινόμενου ρευστού πραγματοποιείται μέσω κυκλοφορητή. 1.2 Ηλιακά συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρου Τα συστήματα θέρμανσης χώρου με την χρήση ηλιακών συλλεκτών μπορούν να καλύψουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αναγκών του κτηρίου σε θέρμανση. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (πχ λέβητας πετρελαίου). Στα περισσότερα από αυτά τα συστήματα χρησιμοποιείται νερό ή υγρό με βάση το νερό για την μεταφορά θερμότητας και μονωμένη δεξαμενή νερού για την αποθήκευση της θερμότητας. Υπάρχουν επίσης συστήματα τα όποια χρησιμοποιούν αέρα σαν μέσο μεταφοράς θερμότητας. 3

4 Ο ηλιακός κλιματισμός αποτελεί μια νέα και αναπτυσσόμενη τεχνολογία, σε σύγκριση με τους άλλους τομείς εφαρμογής της ηλιακής ενέργειας. Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν με ζεστό νερό ειδικούς ψύκτες νερού οι οποίοι ψύχουν το νερό για διανομή στα κτήρια προς κλιματισμό-ψύξη. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη λειτουργία συστημάτων κλιματισμού χώρων είναι όμως πολύ ελκυστική, δεδομένου ότι η περίοδος που οι απαιτήσεις σε ψύξη ενός κτιρίου είναι υψηλές (δηλαδή το καλοκαίρι) είναι και η περίοδος με την υψηλότερη διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία. Η εφαρμογή των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις κτιρίων με υψηλές και συνεχείς (για την καλοκαιρινή περίοδο) απαιτήσεις σε κλιματισμό (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αίθουσες αθλητικών κέντρων κλπ). 1.3 Οικιακά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες γίνεται μέσω των οικιακών ηλιακών συστημάτων. Τα οικιακά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της κατοικίας σε ζεστό νερό χρήσης κατά την διάρκεια του έτους. Το σύστημα λειτουργεί πάντοτε με βοηθητική πηγή ενέργειας (πχ ηλεκτρική ενέργεια) για την κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων αναγκών. Τα οικιακά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: 4

5 1. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα όπου το νερό θερμαίνεται στον συλλέκτη, διαστέλλεται και γίνεται ελαφρύτερο από το χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό της δεξαμενής. Αυτή η διαφορά στην πυκνότητα του νερού έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική κυκλοφορία του μέσω του συλλέκτη και τη μεταφορά του ζεστού νερού στην δεξαμενή αποθήκευσης, της οποίας το ψυχρότερο νερό αντικαθιστά το θερμότερο στο συλλέκτη, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο την κυκλοφορία του. 2. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα όπου χρησιμοποιούνται αντλίες, βαλβίδες και συστήματα ελέγχου για την κυκλοφορία του θερμοανταλλακτικού ρευστού. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου δεν είναι επιθυμητή η εγκατάσταση της δεξαμενής ζεστού νερού στην οροφή ενός κτηρίου, το νερό της δεξαμενής μεταφέρεται στους συλλέκτες με την βοήθεια μιας αντλίας (κυκλοφορητής). Η αντλία αυτή ελέγχεται από κατάλληλο σύστημα ελέγχου, το οποίο τη θέτει σε λειτουργιά όταν η θερμοκρασία του νερού στο συλλέκτη είναι μεγαλύτερη από αυτή της δεξαμενής αποθήκευσης. Στις περιπτώσεις που η δεξαμενή κρύου νερού βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο από την δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού είναι απαραίτητη η χρήση πιεστικού συστήματος. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα επιτυγχάνεται μέσω των ηλιακών θερμικών συστημάτων τα όποια χρησιμοποιούν συλλέκτες και δεξαμενές αποθήκευσης ως χωριστά υποσυστήματα, ενώ η μεταφορά της ενέργειας μέσω ενός θερμαινόμενου ρευστού (πχ νερού, αέρα) πραγματοποιείται μέσω κυκλοφορητή. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα διακρίνονται σε: Ανοικτού κυκλώματος (άμεσα): Το θερμοανταλλακτικό μέσο είναι το νερό το οποίο χρησιμοποιείται και στην κατανάλωση. Κλειστού κυκλώματος (έμμεσα): Το θερμοανταλλακτικό μέσο είναι κάποιο ρευστό το οποίο μεταφέρει την θερμότητα μέσω εναλλάκτη θερμότητας. 2.1 Ηλιακοί συλλέκτες Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι βασισμένη στο "φαινόμενο του θερμοκηπίου". Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε σημείο που βλέπει το νότο. Ένα μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας του ήλιου μπορεί να περάσει μέσω των υαλοπινάκων και να χτυπήσει ένα απορροφητικό υλικό. Το υλικό μετατρέπει το φως του ήλιου σε θερμότητα, η οποία αποτρέπεται η διαφυγή της 5

6 από τους υαλοπίνακες. Οι σωληνώσεις μέσα στις οποίες κυκλοφορεί το ρευστό βρίσκονται σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια, από την όποια αποσπάται η πολύτιμη, συγκεντρωμένη ενέργεια. Ένα παράδειγμα που επεξηγεί την αρχή του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι όταν σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας κάτω από τον ήλιο με τα παράθυρά του κλειστά. Το φως του ήλιου που περνά μέσω των παραθύρων χτυπά την ταπετσαρία και μετατρέπεται σε ενέργεια θερμότητας. Αυτή η θερμότητα αποτρέπεται η διαφυγή της από τα κλειστά παράθυρα και το εσωτερικό του αυτοκινήτου γίνεται εξαιρετικά καυτό Κατηγορίες ηλιακών συλλεκτών Οι ηλιακοί συλλέκτες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα-πλαστικοί (ο συγκεκριμένος τύπος συλλεκτών χρησιμοποιείται κυρίως για εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού πισίνων). 2. Επίπεδοι συλλέκτες. 3. Συλλέκτες κενού. 4. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες (χρησιμοποιούνται κυρίως για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής). Οι περισσότερο συνηθισμένοι τύποι συλλεκτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από κεντρικά ηλιακά συστήματα και για εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης χώρων είναι οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες και οι συλλέκτες κενού. 2.2 Τεχνικές απαιτήσεις ηλιακών συστημάτων Οι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να έχουν νότιο προσανατολισμό. Η οροφή του κτηρίου όπου θα γίνει η εγκατάσταση πρέπει να έχει ωφέλιμο χώρο για την εγκατάσταση της απαιτούμενης επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών. Ο ωφέλιμος χώρος πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχει σκίαση κατά την διάρκεια της ημέρας. Το κτήριο πρέπει να έχει διαθέσιμο ωφέλιμο χώρο για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας, δεξαμενές αποθήκευσης κτλ). Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες. 6

7 Οι σωληνώσεις του συστήματος πρέπει να είναι επισκέψιμες για τυχόν βλάβες. 2.3 Οδηγίες συντήρησης Πρέπει να πραγματοποιείται επιθεώρηση στο ηλιακό σύστημα μια φορά το τρίμηνο. Οι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να επιθεωρούνται για τυχόν διαρροές από τις σωληνώσεις, τυχόν ραγίσματα των υαλοπινάκων, βλάβες των αυτόματων ανακουφιστικών βαλβίδων, γήρανση των πλαστικών υλικών και συμπλήρωση του ρευστού μεταφοράς θερμότητας εάν απαιτείται. Το υδραυλικό κύκλωμα πρέπει επίσης να επιθεωρείται. Οποιεσδήποτε φθορές πρέπει οπωσδήποτε να διορθώνονται από εξειδικευμένο τεχνικό. 2.4 Περιβαλλοντικά οφέλη Τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από την χρήση των κεντρικών ενεργητικών ηλιακών συστημάτων είναι τα ακόλουθα: Εξοικονόμηση καύσιμου που ισοδυναμεί με 50-70kg πετρελαίου/m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος. Μείωση εκπομπών CO 2 άνω των 750 kg/m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος (όταν υποκαθιστούμε ηλεκτρικό ρεύμα). Μείωση εκπομπών CO 2 άνω των 250 kg/m 2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος (όταν υποκαθιστούμε πετρέλαιο). 2.5 Τρόποι εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων Τα ηλιακά συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν με βάση τους όρους της Πολεοδομικής άδειας. Η Πολεοδομική άδεια που αφορά τον τρόπο εγκατάστασης των συγκεκριμένων ηλιακών συστημάτων θα πρέπει να προσκομισθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας πριν την παραχώρηση της πιθανής χορηγίας Γενικές πρόνοιες (α) Οι ηλιακοί συλλέκτες όταν είναι ορατοί πρέπει να τοποθετούνται με βάση τη μεγάλη τους πλευρά και όχι όρθιοι, μειώνοντας στο ελάχιστο το συνολικό ύψος του συστήματος. (β) Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ακολουθούν, όσο είναι δυνατό, την κλίση της οροφής/στέγης. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αποδείξει ότι είναι δυνατό να εφαρμόζονται κλίσεις μικρότερες από τις συνήθεις, χωρίς ουσιώδη 7

8 επηρεασμό της απόδοσης του συστήματος. (γ) Καμιά διαφήμιση δεν πρέπει να αναγράφεται στο σύστημα. (δ) Στις περίπτωσης νέων οικοδομών (νέες αναπτύξεις) για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού πρέπει να δείχνονται στα σχέδια που υποβάλλονται για πολεοδομική / οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής, τόσο στην αρχιτεκτονική λύση (όψεις, κατόψεις, τομές) όσο και σε λεπτομερές σχέδιο. Πρόνοιες για διατηρητέες οικοδομές και αρχαία μνημεία: Επιβάλλεται η πλήρης απόκρυψη του ηλιακού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι πρέπει να τοποθετούνται σε θέση που να μην φαίνονται από δημόσιο δρόμο. Πρόνοιες για πολυκατοικίες ψηλά κτίρια και οικοδομές σε οργανωμένη και ενιαία μορφή: Επιβάλλεται η τοποθέτηση κοινού συστήματος ή η συγκέντρωση των ανεξάρτητων συστημάτων σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους της οροφής. Ειδικές περιπτώσεις Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις από τις πιο πάνω αρχές / πρόνοιες ή η υιοθέτηση άλλων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης του νερού, είναι δυνατό να εξετάζονται ξεχωριστά από την Πολεοδομική Αρχή μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αισθητικής αντιμετώπισης. 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΒ2.1-ΝΒ2.1 Παραγωγή ζεστού νερού, από κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα με ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ 2560 W. ΦΒ2.2-ΝΒ2.2 Παραγωγή ζεστού νερού ή θέρμανση αέρα, από ηλιακούς συλλέκτες διαφόρων τύπων, για θέρμανση ή και ψύξη χώρων. ΦΒ2.3 Αντικατάσταση οικιακού ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες ιδιωτικές οικιστικές μονάδες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά καινούργιου εξοπλισμού. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογικά κατηγορίες και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Η κατηγορία ΦΒ2.1/ΝΒ2.1 συμπεριλαμβάνει μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται σαν κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα και τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Η κατηγορία ΦΒ2.2/ΝΒ2.2 συμπεριλαμβάνει μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται σαν ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης χώρου. 8

9 Η κατηγορία ΦΒ2.3 συμπεριλαμβάνει μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται σαν οικιακά ηλιακά συστήματα ζεστού νερού χρήσης σε ιδιωτικές οικιστικές μονάδες. I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2.1 (1) (2) (3) (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μορφή ΕΠΕΝΔΥΣΗ Χορηγία ενίσχυσης Β2.1 ΦΒ2.1 Κεντρικά ενεργητικά συστήματα Θέρμανσης νερού χρήσης με ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ 2560 Για οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα (σχολικές εφορίες, αγαθοεργή ιδρύματα, μοναστήρια, εκκλησίες, δήμοι, κοινότητες, κρατικές υπηρεσίες κλπ) στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 45% W.(Αφορά νέα εγκατάσταση ή και αντικατάσταση) επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας ΝΒ2.1 Κεντρικά ενεργητικά συστήματα Θέρμανσης νερού χρήσης με ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ 2560 W. (Αφορά νέα εγκατάσταση ή και αντικατάσταση) Για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του Δημοσίου που ασκούν οικονομική δραστηριότητα θα δίνεται επιχορήγηση: 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού (στην περίπτωση που η ενίσχυση είναι υπό τη μορφή De Minimis 15%,25% ή 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (στην περίπτωση που η ενίσχυση είναι υπό την μορφή Περιφερειακής ενίσχυσης). Το μέγιστο ποσό χορηγίας για αυτή την κατηγορία είναι ανά μονάδα. De Minimis ή Περιφερειακή ενίσχυση ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2.2 (1) (2) (3) (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μορφή ΕΠΕΝΔΥΣΗ Χορηγία ενίσχυσης Β2.2 ΦΒ2.2 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστημάτων Θέρμανσης ή/ και ψύξης Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των ανωτάτων χώρου. επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας για σύστημα θέρμανσης χώρου ή για σύστημα θέρμανσης και ψύξης χώρου. - ΝΒ2.2 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστημάτων Θέρμανσης και ψύξης χώρου. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του Δημοσίου που ασκούν οικονομική δραστηριότητα θα δίνεται επιχορήγηση: 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού (στην περίπτωση που η ενίσχυση είναι υπό την μορφή De Minimis. 15%,25% ή 35% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (στην περίπτωση που η ενίσχυση είναι υπό την μορφή Περιφερειακής ενίσχυσης). Το μέγιστο ποσό χορηγίας για αυτή την κατηγορία είναι ανά μονάδα. De Minimis ή Περιφερειακή ενίσχυση. 9

10 III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΒ2.3 (1) (2) (3) (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μορφή ΕΠΕΝΔΥΣΗ Χορηγία ενίσχυσης ΦΒ2.3 ΦΒ2.3 Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι : Αντικατάσταση οικιακού ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες ιδιωτικές οικιστικές μονάδες ανά οικιστική μονάδα για την αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης ανά οικιστική μονάδα για την αντικατάσταση μόνο των ηλιακών συλλεκτών Μορφές ενισχύσεων Με το παρών Σχέδιο εφαρμόζονται δυο μορφές ενισχύσεων, η Περιφερειακή ενίσχυση και η ενίσχυση de-minimis. Ο κάθε αιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει την μορφή ενίσχυσης που επιθυμεί να λάβει, νοουμένου ότι πληρεί όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή. 1. Περιφερειακή Ενίσχυση Η πρώτη μορφή Δημοσίων Ενισχύσεων που εφαρμόζεται στο παρόν σχέδιο είναι η Περιφερειακή σύμφωνα με τον χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (Κρατική ενίσχυση Ν 814/2006-Κύπρος) (Παράρτημα Ι) και τον ορισμό των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L124 της 20/05/2003 σ ) (Παράρτημα ΙΙ). Δικαιούχοι Περιφερειακής Ενίσχυσης : Περιφερειακή ενίσχυση μπορεί να δοθεί μόνο για επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται εντός του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για επενδύσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε περιοχές εκτός του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα δίνεται αποκλειστικά ενίσχυση της μορφής de-minimis. Για όλες τις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται μελέτη για σκοπούς χορηγίας, η επιχορήγηση που θα παραχωρείται για την μελέτη θα είναι αποκλειστικά της μορφής de- minimis. Ο κάθε δικαιούχος για να δύναται να λάβει Περιφερειακή ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για παροχή χορηγίας και να λάβει έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ πριν από την έναρξη εργασιών της επένδυσης του προς ενίσχυση έργου (έναρξη κατασκευαστικών εργασιών ή παραγγελία εξοπλισμού). 10

11 Περιφερειακή ενίσχυση δεν μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται: Στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Πρωτογενής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών ενισχύσεων (ΕΕ C 244 της 11/10/2005,σ. 2) 2. Ενίσχυση de-minimis: Η δεύτερη μορφή Δημοσίων Ενισχύσεων που εφαρμόζεται στο παρόν σχέδιο, είναι η de minimis, που δίνεται για όλα τα είδη των ενεργειακών επενδύσεων. Σε αύτη την κατηγορία τα συνολικό ποσό χορηγίας που μπορεί να δοθεί από μία ή περισσότερες δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται από μια ή περισσότερες Αρμόδιες Αρχές σε μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ ανά τριετία. Για επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης, εντός της χρονικής περιόδου από 01/01/2011 μέχρι 31/10/12 θα δίνεται μόνο ενίσχυση de minimis. Επίσης, ενίσχυση de minimis μπορεί και να δοθεί για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης. Ο κανονισμός de-minimis δεν εφαρμόζεται: Προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας Προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων Για απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων Για επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών ενισχύσεων (ΕΕ C 244 της 11/10/2005,σ.2) 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επένδυσης. Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 11

12 5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Η Επιτροπή με ανακοινώσεις της θα καθορίζει τις περιόδους υποβολής αιτήσεων, το ποσό επιχορήγησης / επιδότησης που θα δίνεται για κάθε κατηγορία/υποκατηγορία επενδύσεων ή και την δυναμικότητα των συστημάτων που θα εγκαθίστανται σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων. Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/10/2012. ΣΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΥΣΗΜΑΝΣΗ Τυχόν ψευδής δήλωση κατά την υποβολή αίτησης για χορηγία στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον του αιτητή. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η τελευταία ημερομηνία για την λήψη αποφάσεων για παραχώρηση χορηγίας / επιδότησης είναι η ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Το παρόν σχέδιο καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες εγκατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρόν οδηγό. 6.1 Ανώτατα ποσά επιλέξιμων δαπανών I. Τα μέγιστα αποδεκτά κόστη επενδύσεων για την κατηγορία Β2.1 ανέρχονται στα 1800 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Τα συστήματα διαχείρισης τύπου BMS εξαιρούνται από τα μέγιστα αποδεκτά κόστη. II. Το μέγιστο αποδεκτό κόστος επένδυσης για την κατηγορία Β2.2 ανέρχεται στα 3000 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ για συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 6 κw και 2500 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ για συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 6 κw. Τα συστήματα διαχείρισης τύπου BMS εξαιρούνται από τα μέγιστα αποδεκτά κόστη. Για τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού εξαιρείται του μέγιστου αποδεκτού κόστους ο ψύκτης απορρόφησης. Το μέγιστο αποδεκτό κόστος του ψύκτη απορρόφησης είναι 1500/ κw. Τα μέγιστα αποδεκτά κόστη υπόκεινται σε τροποποιήσεις. 12

13 7. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο συνολικά προταθείς εφόσον γίνει δεκτός από τους αξιολογητές / Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 8. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΦΒ2.1 20,000 ΝΒ2.1 20,000 ΦΒ2.2 15,000 (για θέρμανση χώρου) 50,000 (για θέρμανση και ψύξη χώρου) ΝΒ2.2 75,000 ΦΒ ανά οικιστική μονάδα για την αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης ανά οικιστική μονάδα για την αντικατάσταση μόνο των ηλιακών συλλεκτών 9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά αναφέρονται στα σχετικά έντυπα αιτήσεων. 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται και είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά, θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του

14 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται και θα πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, θα αξιολογούνται με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, από την Επιτροπή αξιολόγησης και αν εξασφαλίσουν τουλάχιστον 50% βαθμολογία, θα προωθούνται για έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου. Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου θα ελέγχει τις πληροφορίες που υποβάλλονται με βάση σύστημα εσωτερικού ελέγχου και θα ετοιμάζει συνοπτικό σημείωμα προς την επιτροπή χορηγιών / επιδοτήσεων για εξέταση και έγκριση της χορηγίας. Για την αξιολόγηση των επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν ως βασικά κριτήρια τα ακόλουθα: Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 2 Υποκατάσταση ενέργειας 35% 3 Αξιοπιστία προτεινόμενων τεχνολογιών 20% 4 Αποτελεσματικότητα Σχεδίου υλοποίησης και αξιοποίησης επένδυσης 10% 5 Αποφυγή περιβαλλοντικών επιδράσεων 10% 6 Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα με την απόδοση τεχνολογίας 5% ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 14

15 11.1 Παρακολούθηση - διατήρηση της επένδυσης Η επένδυση θα πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένη, σε λειτουργήσιμη και αποδοτική κατάσταση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας* παραχώρησης της χορηγίας (εξαιρούνται οι χορηγίες κάτω από 3000 για τις οποίες δεν υπογράφεται συμφωνία). Στην περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας για παραχώρηση της χορηγίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, θα επιστρέφεται το ποσοστό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει οι αποσβέσεις. Οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι καθορισμένοι από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ή να υποβάλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Αγαπήνορος 2 και Μακαρίου, Μέγαρο Ίρις 1ος όροφος 1076 Λευκωσία Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Τηλ: ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ 13.1 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τυχόν παραλήψεις στην συμπλήρωση του σχετικού, εντύπου η στην προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών θα έχει ως επακόλουθο την αποστολή σχετικής επιστολής εκκρεμοτήτων προς τους αιτητές απαιτώντας συμμόρφωση προς τις πρόνοιες του Σχεδίου. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα, θα επιφέρει σημαντική επιβράδυνση στην ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης και αποστολής του ποσού χορηγίας προς τον αιτητή Ο παρόν οδηγός έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει των προνοιών και όρων του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών. 15

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα