ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέχρι 4 KW) (Εκτός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Υποχρέωση υποβολής : Υπεύθυνης δήλωσης (Απαλλακτικό) για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας Βάση του Άρθρου 3 παρ. (κ) οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου και κατά συνέπεια απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής οποιοδήποτε δικαιολογητικού. Επιχειρήσεις μηδαμινής όχλησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση της έκδοσης του απαλλακτικού. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από μια πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας τους (2-3 μήνες) καθώς και από το αντίστοιχο κόστος για την έκδοση του απαλλακτικού. 1

2 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέχρι 4 KW) (Εντός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Κανονισμός πολυκατοικίας ή βεβαίωση του διαχειριστή ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές αρχές Οικοδομική άδεια και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων Εγκεκριμένη Μελέτη Βάση του Άρθρου 3 παρ. (κ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών Επιχειρήσεις μηδαμινής όχλησης οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής απαλλάσσονται από μια πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της (2-3 μήνες) καθώς και από το αντίστοιχο κόστος για την έκδοση των αδειών 2

3 Ειδικά δικαιολογητικά Μελέτη Εγκατάστασης Άδεια Λειτουργίας Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13.1.α, γ, δ Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας Πιστοποιητικό 3

4 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μέχρι 22 ΚW) (Εκτός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Επειδή ιπποδύναμη ενός ξυλουργείου κυμαίνεται συνήθως από KW, (είναι πάνω από 12 KW) τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Κανονισμός πολυκατοικίας ή βεβαίωση του διαχειριστή ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές αρχές Οικοδομική άδεια και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων Εγκεκριμένη Μελέτη Ειδικά δικαιολογητικά Υποβολή : Υπεύθυνης Δήλωσης (Απαλλακτικό) για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια της υποχρέωσης να εφοδιάζονται κάθε φορά που θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν ένα μηχάνημα για λόγους εκσυγχρονισμού, με άδεια εγκατάστασης Η επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως επαγγελματικό εργαστήριο και της χορηγείται απαλλακτικό αντί άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Τα οφέλη αυτής της ρύθμισης φαίνονται από το είδος και τον αριθμό των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσει στην μια και στην άλλη περίπτωση η επιχείρηση. Η άδεια εγκατάστασης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλές οικονομικές απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν από τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. 4

5 Μελέτη Εγκατάστασης Άδεια Λειτουργίας Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13.1.α, γ, δ Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας Πιστοποιητικό για το μηχάνημα αυτό. Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια της υποχρέωσης να προβαίνουν σε αλλαγή της χρήσης του χώρου που εγκαθίστανται. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από μια πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας τους (3 μήνες) καθώς και από το αντίστοιχο κόστος που απαιτούσε αυτή η αλλαγή και το οποίο ξεπερνούσε τα πεντακόσια ευρώ. 5

6 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Μέχρι 22 ΚW) (Εντός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Επειδή ιπποδύναμη ενός ξυλουργείου κυμαίνεται συνήθως από KW, (είναι πάνω από 12 KW) τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Κανονισμός πολυκατοικίας ή βεβαίωση του διαχειριστή ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές αρχές Οικοδομική άδεια και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων Εγκεκριμένη Μελέτη Ειδικά Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού, στη περίπτωση υφισταμένων κτιρίων Ειδικά δικαιολογητικά Εκτιμάται ότι με τη μείωση των δικαιολογητικών και τη προσκόμιση των εγκρίσεων των απαιτούμενων μελετών στην άδεια λειτουργίας θα υπάρξει εντυπωσιακή μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας εγκατάστασης για τα επαγγελματικά εργαστήρια. 6

7 δικαιολογητικά Μελέτη Εγκατάστασης Άδεια Λειτουργίας Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13.1.α, γ, δ Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας Πιστοποιητικό Μελέτη Εγκατάστασης Άδεια Λειτουργίας Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13.1.α, γ, δ Πιστοποιητικό Ειδικά δικαιολογητικά Κανονισμός συνιδιοκτησίας, όταν στο κτίριο υπάρχει και κατοικία και δεν ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη ή βεβαίωση του διαχειριστή ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης Άδεια οικοδομής, εφόσον προβλέπεται από την άδεια εγκατάστασης. Στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίων απαιτείται θεώρηση για το πέρας των εργασιών Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια της υποχρέωσης να εφοδιάζονται κάθε φορά που θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν Η άδεια εγκατάστασης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλές οικονομικές απαιτήσεις οι οποίες 7

8 ένα μηχάνημα για λόγους εκσυγχρονισμού, με άδεια εγκατάστασης για το μηχάνημα αυτό. Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια της υποχρέωσης να προβαίνουν σε αλλαγή της χρήσης του χώρου που εγκαθίστανται. δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν από τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από μια πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας τους (3 μήνες) καθώς και από το αντίστοιχο κόστος που απαιτούσε αυτή η αλλαγή και το οποίο ξεπερνούσε τα πεντακόσια ευρώ. 8

9 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Μελέτη πυροπροστασίας Μελέτη περιβάλλοντος Καταστατικό Βεβαίωση χρήσης γης Μηχανολογική μελέτη Κυκλοφοριακή μελέτη Οικοδομική άδεια λειτουργίας Δηλώσεις ιδιοκτήτη και μηχανικού Πιστοποιητικό Τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο & Δήλωση για την οικοδομική άδεια (Ιδιοκτήτη & μηχανικού) Μελέτη περιβάλλοντος Βεβαίωση χρήσης γης Μελέτη εγκατάστασης λειτουργίας Δηλώσεις ιδιοκτήτη και μηχανικού Πιστοποιητικό Εκτιμάται ότι με τις αλλαγές στη διαδικασία και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υπάρξει σημαντική μείωση: - του χρόνου χορήγησης της άδειας εγκατάστασης από 3 μήνες σε 1,5 μήνα - του χρόνου έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, από 3 μήνες σε 1,5 μήνα - της άδειας ηλεκτροδότησης της μονάδας από 3 μήνες σε 1,5 μήνα 9

10 Το παράδειγμα αφορά επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Ε. κλπ.), οι οποίες βρίσκονται σε περιοχή πλησίον πολιτικού αεροδρομίου και θα συνορεύουν με εθνική οδό, με δραστηριότητες ως π.χ.: Εκκοκκιστήρια βάμβακος-σπορελαιουργείο-ραφιναρία Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα Τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Τα δικαιολογητικά για την έκδοση : εγκατάστασης Ερωτηματολόγιο Εκτιμάται ότι με τις αλλαγές στη διαδικασία και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υπάρξει σημαντική μείωση: του χρόνου χορήγησης της άδειας εγκατάστασης από 3 10

11 Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία Προέγκριση χωροθέτησης Εγκεκριμένη Μελέτη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μηχανολογική Μελέτη (Τεχνικό Υπόμνημα και Σχεδιαγράμματα) Γνωμοδότηση από τον οικείο Δήμο Ειδικά δικαιολογητικά Εγκεκριμένη Μελέτη διάθεσης αποβλήτων Άδεια χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση Έγκριση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης Γνωμοδότηση από το ΥΠΑ λειτουργίας Πιστοποιητικό Θεωρημένο αντίγραφο, από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενο από τα σχετικά σχεδιαγράμματα Υπεύθυνες δηλώσεις Άρθρου 13 του Ν.2516/97 Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μηχανολογική Μελέτη (Τεχνικό Υπόμνημα και Σχεδιαγράμματα) Ειδικά δικαιολογητικά Άδεια χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση λειτουργίας Πιστοποιητικό Υπεύθυνες δηλώσεις Άρθρου 13 του Ν.2516/97 μήνες σε 1,5 μήνα του χρόνου έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, από 3 μήνες σε 1,5 μήνα της άδειας ηλεκτροδότησης της μονάδας από 3 μήνες σε 1,5 μήνα 11

12 ΦΕΚ δημοσίευσης της εταιρίας Α.Ε. ή Ε.Ε. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ Ειδικά δικαιολογητικά Οριστική άδειας διάθεσης αποβλήτων Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης Πιστοποιητικά παραλαβής ατμολεβήτων Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας ατμολεβήτων Πιστοποιητικά δεξαμενών υγραερίου Ειδικά δικαιολογητικά Οριστική άδειας διάθεσης αποβλήτων Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης Πιστοποιητικά παραλαβής ατμολεβήτων Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας ατμολεβήτων Πιστοποιητικά δεξαμενών υγραερίου 12

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ α/α Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς Αποτελέσματα 1 Μείωση των απαιτούμενων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για να εκδοθεί μια άδεια εγκατάστασης απαιτούνται μέχρι και 21 δικαιολογητικά. Η πρόταση για την αλλαγή του είδους των δικαιολογητικών, στηρίζεται στη μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών (καταργούνται 8 δικαιολογητικά) και στη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης των εγκρίσεων των απαιτούμενων μελετών (εκτός από τη έγκριση περιβαλλοντικών όρων που θα προσκομίζεται στο στάδιο της χορήγησης άδειας εγκατάστασης), οι οποίες θα προσκομίζονται στη δεύτερη φάση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Επίσης καταρτίστηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο πιο απλό και λειτουργικό, το οποίο το υπογράφει ο επενδυτής και οι αρμόδιοι μηχανικοί και το οποίο υποβάλλεται στη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Εκτιμάται ότι με τη μείωση των δικαιολογητικών και τη προσκόμιση των εγκρίσεων των απαιτούμενων μελετών στην άδεια λειτουργίας θα υπάρξει εντυπωσιακή μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας εγκατάστασης για τις μονάδες χαμηλής όχλησης. Για το % των επιχειρήσεων (μονάδες χαμηλής όχλησης) ο επενδυτής θα χρειάζεται το μέγιστο τριάντα (30) ημέρες για να του χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης). 2 Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων από 12KW σε 22KW (30 ΗΡ) Άρθρο 2 Ως επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. Ξυλουργείο, Ραφείο ενδυμάτων, Σιδερωτήριο, μικρές μονάδες Ως επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. Ξυλουργείο, Ραφείο ενδυμάτων, Σιδερωτήριο, μικρές μονάδες Η αύξηση του ορίου θα επιτρέψει σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις να χαρακτηριστούν επαγγελματικά εργαστήρια με ακόλουθο 13

14 σιδεροκατασκευών κλπ.) ορίζονται οι μονάδες, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) KW. σιδεροκατασκευών κλπ.) ορίζονται οι μονάδες, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW (30 ΗΡ) ή η θερμική τα πενήντα (50) KW 3 Aδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Άρθρο 3 Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. ζαχαροπλαστεία) αδειοδοτούνται σύμφωνα με το νόμο τόσο από το Δήμο όσο και από την Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τα εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες (ζαχαροπλαστεία χονδρικής πώλησης) που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 52 της Υγειονομικής διάταξης ΑΙβ/8577/83 (ΦΕΚ526Β) θα αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Ανάπτυξης οι δε μονάδες (παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστεία λιανικής πώλησης) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 της όφελος : - Αντί για Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προσκομίζουν μια απλή τεχνική έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Αντί για Πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομίζουν μόνο μια απλή μελέτη υπόδειξης μέτρων πυροπροστασίας - Σε όλη την Ελλάδα εκτός της Αττικής θα παίρνουν απαλλακτικό και δεν θα υποχρεώνονται στη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας - Στην Αττική δεν θα αντιμετωπίζονται ως βιοτεχνίες-βιομηχανίες αλλά ως εργαστήρια. Θα μπορούν δηλαδή εκτός των άλλων να παραμένουν σε κατοικημένες περιοχές - Θα μπορούν να εκσυγχρονιστούν μέχρι τα 22 KW χωρίς να φοβούνται ότι θα πρέπει να μετεγκατασταθούν - Παράνομα εργαστήρια που είναι πάνω από το σημερινό όριο των 12 KW θα μπορούν να νομιμοποιηθούν με το ελάχιστο πρόστιμο των 150 Ευρώ Για τα παρασκευαστήρια (π.χ. ζαχαροπλαστεία λιανικής πώλησης) δεν θα απαιτείται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτό σημαίνει κέρδος σε : χρόνο (-πάταξη γραφειοκρατίας απαλλαγή προσκόμισης από μια σειρά δικαιολογητικών) και κόστος (δεν χρειάζονται μια σειρά από μελέτες) 14

15 Τα πρατήρια άρτου αδειοδοτούνται κατά ένα μέρος (πώληση ψωμιού) από την Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατά το υπόλοιπο μέρος (πώληση γαλακτομικών προιόντων) από το Δήμο Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ526Β) αδειοδοτούνται από τον οικείο Δήμο Τα πρατήρια άρτου θα αδειοδοτούνται μόνο από το Δήμο Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από το κόστος (χρήμα, χρόνο) της διπλής αδειοδότησης 4 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριότητες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης Άρθρο 3 Με το ισχύον καθεστώς οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, οι οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW υποχρεούνται με εφοδιασμό άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Επιδιορθωτήρια ρούχων, υποδημάτων, εκτυπώσεις φωτοαντιγράφων, Φωτογραφία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, οι οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, μηδαμινής περιβαλλοντικής όχλησης, θα απαλλαγούν από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτό σημαίνει την απαλλαγή από την άσκοπη ταλαιπωρία προσκόμισης δικαιολογητικών σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και την απαλλαγή των δημοσίων υπηρεσιών από το διαχειριστικό αυτό κόστος 5 Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που εγκαθίστανται σε χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλλαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης Άρθρο 8 Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης αλλά σε βιοτεχνικούς Για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης με άδεια οικοδομής με χρήση κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις (επαγγελματικά εργαστήρια) θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να προβαίνουν σε αλλαγή της χρήσης του χώρου που εγκαθίστανται. Αυτό σημαίνει απαλλαγή από μια πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας τους (3 μήνες) καθώς και από το αντίστοιχο κόστος που απαιτούσε αυτή η αλλαγή και το οποίο ξεπερνούσε τα πεντακόσια ευρώ. 6 Προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων Άρθρο 10 Το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς δεν προβλέπει προθεσμία για τεχνική Το σχέδιο νόμου προβλέπει και για τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, που Δεκάδες βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες οι οποίες θα έπρεπε να κλείσουν ή να 15

16 ανασυγκρότηση (αλλαγή εξοπλισμού, οικοδομικές εργασίες, μέτρα περιβαλλοντικά και πυροπροστασίας κλπ) ή για μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες μονάδες. Αντίθετα προβλέπει προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά των επαγγελματικών εργαστηρίων η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με τις διατάξεις αυτού του νόμου, είναι δυνατόν, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να τους χορηγηθεί προθεσμία προς μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση ή προς τεχνική ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργία τους, δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για i) το περιβάλλον, ii) τη δημόσια υγεία, iii) την ασφάλεια εγκαταστάσεων και εργαζομένων και iv) την ασφάλεια και υγεία των περιοίκων μεταφερθούν βιαστικά και υπό πίεση τώρα θα μπορούν είτε να εκσυγχρονιστούν και να παραμείνουν είτε να μετεγκατασταθούν το αργότερο σε τρία χρόνια. 7 Επιτρέπεται, στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να εξακολουθούν να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης Άρθρο 7 Όταν άλλαζε η χρήση γης έπρεπε οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες της περιοχής να μεταφερθούν Με το παρόν σχέδιο νόμου επιτρέπεται, στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, η παραμονή τους έστω και αν αλλάξει η χρήση γης Εκατοντάδες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το φόβο της μετεγκατάστασης εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον τη δημόσια υγεία και ασφάλεια από τη λειτουργία τους 8 Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας που έχει λήξει Άρθρο 10 Οι μονάδες των οποίων η άδεια Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης της λειτουργίας έχει λήξει και και άδειας λειτουργίας, με βασική προϋπόθεση να παράλληλα έχει αλλάξει και η χρήση μην έχει διακοπή η λειτουργία της μονάδας της γης πρέπει να μετεγκατασταθούν. Εκατοντάδες μονάδες σε όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους και να παραμείνουν στη θέση τους 9 Σε περίπτωση αλλαγής φορέα μιας επιχείρησης μεταβιβάζεται η άδεια λειτουργίας στο νέο φορέα Άρθρο 11 Με τον υπάρχον νόμο όταν αλλάζει ο φορέας της επιχείρησης εκδίδεται νέα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Με την τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αλλαγής του φορέα των επιχειρήσεων που απασχολεί πάρα πολλές μεταποιητικές μονάδες. Όταν αλλάζει ο φορέας της επιχείρησης δεν θα απαιτείται έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εξ υπαρχής. Λύνεται ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε με μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που διέκοψε τη λειτουργία επιχειρήσεων που άλλαξαν φορέα αλλά λόγω της αλλαγής της χρήσης γης (δικαιολογητικό στην άδεια εγκατάστασης) δεν επιτρεπόταν η συνέχιση της λειτουργία τους. Δεκάδες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μεταβιβαστούν σε νέο φορέα χωρίς το φόβο της διακοπής λειτουργίας τους 10 Για τους εκσυγχρονισμούς των επαγγελματικών εργαστηρίων που αφορούν μόνο μεταβολή της ισχύος, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης Άρθρο 16 16

17 Με το υπάρχον καθεστώς ένα μικρό επαγγελματικό εργαστήριο, σε κάθε εκσυγχρονισμό του θα έπρεπε να εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για τους εκσυγχρονισμούς των επαγγελματικών εργαστηρίων που αφορούν μόνο μεταβολή της ισχύος Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια της υποχρέωσης να εφοδιάζονται κάθε φορά που θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν ένα μηχάνημα για λόγους εκσυγχρονισμού, με άδεια εγκατάστασης για το μηχάνημα αυτό, η οποία όπως είναι σε όλους γνωστό απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλές οικονομικές απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν από τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Υποχρέωση κάλυψης με άδεια λειτουργίας του μηχανήματος ή μηχανημάτων που θα αντικατασταθούν θα έχει ο επιτηδευματίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση και λειτουργία τους 11 Διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων χαμηλής και μέσης όχλησης Άρθρο 16 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων χαμηλής και μέσης όχλησης επιχειρήσεων χαμηλής και μέσης και μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή όχλησης ώστε να παραμείνουν σε τους κατανάλωση σε ένα ποσοστό μέχρι 20%. λειτουργία. Η διατύπωση του νόμου οδηγεί τις επιχειρήσεις σε μαρασμό και διακοπή της λειτουργίας τους. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης όχλησης να εκσυγχρονιστούν αυξάνοντας την ενεργειακή τους κατανάλωση σε ένα ποσοστό μέχρι 20% και να παραμείνουν έτσι σε λειτουργία 12 Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δεν έχουν άδεια λειτουργίας, αλλά οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις, να εφοδιαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Άρθρο 30 Με το υπάρχον καθεστώς επιχειρήσεις Εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Αττική κυρίως που δεν έχουν άδεια λειτουργίας πρέπει θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν και να να διακόψουν τη λειτουργία τους πάψουν να λειτουργούν παράνομα Με αυτό το σχέδιο νόμου, επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες των οποίων η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση ή ο διαχωρισμός, έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 84/1984 ή του Ν.2965/01 αλλά συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να εφοδιαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης 17

18 και λειτουργίας 13 Μπαίνει φραγμός στην ίδρυση παράνομων επιχειρήσεων Άρθρο 4 Ενώ στον Ν.2965/01 προβλεπόταν για τις επιχειρήσεις της Αττικής, η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας στην Οικονομική Εφορία προκειμένου η επιχείρηση να κάνει έναρξη εργασιών ή μεταβολή δραστηριότητας, δεν ίσχυε το ίδιο για Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι για να χορηγήσουν οι ΔΟΥ βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος σε όσους ασκούν δραστηριότητα που προβλέπεται στο νόμο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση για Η ρύθμιση αυτή ήταν επιβεβλημένη από το γεγονός ότι το σύστημα αδειοδότησης μιας μεταποιητικής επιχείρησης παρουσίαζε ένα σοβαρό κενό αφού η επιχείρηση ενώ δεν μπορούσε να ιδρυθεί είχε τη δυνατότητα να κάνει έναρξη εργασιών στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Αττικής. την υπόλοιπη Ελλάδα. απαλλακτικό. 14 Προβλέπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις μονάδες χαμηλής όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να Με το ισχύον καθεστώς η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για μια μονάδα χαμηλής όχλησης καθυστερεί τουλάχιστον 2-3 μήνες. ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών Άρθρο 6 Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ρητά ότι για τις μονάδες χαμηλής όχλησης η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή να γνωστοποιήσει τους λόγους της τυχόν άρνησής της μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λαμβάνεται ως δεδομένη η θετική γνωμοδότηση της συναρμόδιας υπηρεσίας Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για μια μονάδα χαμηλής όχληση στον 1 μήνα. 15 Συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και στην οποία εντάσσονται τα ΚΥΕ Άρθρο 1 Η δομή και τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών Υπηρεσιών Βιομηχανίας δεν είναι σήμερα αποτελεσματικός αφού ο επενδυτής απευθύνεται ο ίδιος στις διάφορες Υπηρεσίες προκειμένου να εφοδιασθεί με τις απαιτούμενες εγκρίσεις, γεγονός το οποίο τον καθιστά όμηρο των επί μέρους Με το μετασχηματισμό των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Βιομηχανίας σε Υπηρεσίες μιας στάσης ο επενδυτής θα συναλλάσσεται με μια μόνο Υπηρεσία η οποία θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης (έναρξη της επένδυσης) και στη συνέχεια άδεια λειτουργίας Η δημιουργία της Διεύθυνση Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία διότι σήμερα λόγω της πολυνομίας η οποία χαρακτηρίζει τις επιμέρους διαδικασίες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και ιδίως των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ο επενδυτής αδυνατώντας να λάβει έγκαιρα 18

19 διαδικασιών οι οποίες και ασαφείς είναι σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα χρονοβόρες όπως είναι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έκδοση οικοδομικής άδειας. τις κατάλληλες πληροφορίες και επιμέρους εγκρίσεις, χάνεται στο λαβύρινθο πολύμηνων διαδικασιών και στα δυο στάδια της αδειοδότησης. Με το νέο καθεστώς ο επενδυτής θα παίρνει την άδεια εγκατάστασης το πολύ σε δυο μήνες και αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επένδυση την άδεια λειτουργίας. 16 Προβλέπεται ρητά η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδρυση νέων μονάδων, ή για επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υφισταμένων μονάδων, για τη διενέργεια ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων Άρθρο 28 Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπεται μόνο η ίδρυση των ως άνω μονάδων Στο σχέδιο νόμου προστέθηκε και η επέκταση ή εκσυγχρονισμός των ήδη υφισταμένων μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στις μονάδες που είναι σημαντικές για την Εθνική Οικονομία να επεκταθούν και να εκσυγχρονιστούν στο μέτρο βέβαια που μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι επιβαρύνονται ουσιωδώς τα περιβαλλοντικά δεδομένα 17 Συνίσταται «Διεύθυνση Ανάπτυξη & Συντονισμού» στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Άρθρο 1 Σήμερα η Κεντρική Υπηρεσία του Για το συντονισμό και την κεντρική Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση παρακολούθηση των θεμάτων που Υποστήριξης Βιομηχανιών) δεν ασκεί αφορούν τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες το συντονιστικό ρόλο της με τον τρόπο Βιομηχανίας προβλέπεται στο παρόν τον οποίο τον ασκούσε μέχρι την σχέδιο νόμου η συγκρότηση «Διεύθυνσης ίδρυση της Νομαρχιακής Ανάπτυξης & Συντονισμού» στη Γενική Αυτοδιοίκησης Γραμματεία Βιομηχανίας Με τη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις νομαρχιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας 19

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα... 3 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Προοπτικές Ανάπτυξης και Νομοθετικό Πλαίσιο Δρ. Μηχ/κός Ιωάννης Ι. Βογιατζής ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ κύκλου 18 Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα